Kig indenfor i. Velkommen i vores børnehave. Et informationshæfte med nyttige oplysninger om din børnehave. Hej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kig indenfor i. Velkommen i vores børnehave. Et informationshæfte med nyttige oplysninger om din børnehave. Hej"

Transkript

1 Kig indenfor i Velkommen i vores børnehave Hej Vi vil gerne byde dig og dine forældre, velkommen til Nybøl Børnehus. Når du starter hos os d., skal du være på - gruppen. På din plads i garderoben, i badeværelset ved dit drikkekrus og på din skuffe, vil der være et mærke, der ser således ud: De voksne i din gruppe hedder : Et informationshæfte med nyttige oplysninger om din børnehave Vi glæder os til at se dig, og du er meget velkommen til at besøge os, inden du starter. 1

2 Åbningstider Vores hverdag HELDAGSPLADSER : MANDAG TORSDAG : FREDAG : HALVDAG FORMIDDAG : MANDAG TORSDAG : FREDAG : HALVDAG EFTERMIDDAG : MANDAG TORSDAG : FREDAG : Obs. I 2013 er Ullerup Børnegård ferieinstitution : maj (dagen efter Kristi himmelfart) - Uge 29 og , 30. og 31. december Børnehaven er lukket: - d. 5. juni - d. 24. december Kl Kl Kl Kl Kl Kl Børnehaven åbner. Vi er på én af stuerne, hvor vi f.eks. læser, spiller et spil, tegner el. lign. mens andre spiser morgenmad. På den måde tilstræber vi at give børnene en god og rolig start på dagen. Børn og personale deler sig på de forskellige stuer. I løbet af formiddagen vil der være mulighed for leg ude og inde samt forskellige aktivitets tilbud så som, ture ud af huset, værksteder, sang/musik. Der vil også ofte være tilbud om samling på basisgrupperne, hvor vi synger, læser el. lign. Vi spiser madpakker går på legepladsen. Børn der har brug for det kan sove. Vi spiser frugt. Leger ude eller inde. Børnene samles på én stue. Børnehaven lukker. 3

3 Praktiske oplysninger INFORMATION. Hvis der er oplysninger hjemmefra, der kan have betydning for barnet, vil vi gerne vide det. Praktiske oplysninger som f.eks. en anden end forældrene, der henter barnet, skal det skrives i kalenderen, som ligger i køkkenet på grupperne. Vi forsøger at holde forældrene godt orienteret via daglig kontakt og ved opslag på tavlen. Derudover laver vi Månedsbladet, som er en lille folder fra grupperne og bestyrelsen. Folderen indeholder relevante og aktuelle informationer. Månedsbladet udkommer ikke i januar, juli og august. Vi tager digitale fotos. En del af disse bliver lagt på nettet. Derved har man mulighed for at se og få fremkaldt de billeder man ønsker. Det sker dog kun med tilladelse fra det enkelte barns forældre. Adresse og password udleveres i børnehaven. MAD OG FRUGT. Børnene skal selv medbringe mad og frugt. Mælk og vand sørger Børnehuset for. Vi spiser sammen i basisgrupperne ca. kl og bestræber os på at gøre måltiderne hyggelige. Dog kan børnene efter lyst og behov spise af deres madpakke frem til kl. 10 og efter kl. 14. Børn der møder før kl. 8.00, kan spise morgenmad i børnehaven. Vi tilbyder cornflakes, havregryn og havrefras. Frugten lægges i en fælles kurv på gruppen. Omkring kl. 14 bliver det hele skåret ud og lagt på fade. På den måde får børnene mulighed for at smage flere forskellige frugter hver dag. En gang pr. måned, medbringer hvert barn en form for brød til den fælles frugtkurv. 4 TØJ. Børnene skal have passende ude- og indetøj med/på. Vi er ude i al slags vejr, så derfor skal gummistøvler og regntøj medbringes. Udover en garderobeplads, har hvert barn en kasse, hvor der skal ligge et sæt skiftetøj. Det er en STOR fordel med navn i alt! Pga. tragiske ulykker i nogle børnehaver, vil vi gerne opfordre til at alle snore i børnenes overtøj fjernes. SYGDOM OG FRAVÆR. Børn med feber og smitsomme sygdomme eller hvis almene tilstand er dårlig, kan ikke modtages i børnehaven. Hvis barnet er syg eller holder en fridag, vil vi gerne underrettes. Hvis barnet bliver syg, mens det er i børnehaven, vil vi kontakte forældrene og bede Jer hente barnet. FERIE. Af hensyn til tilrettelæggelse af personalets ferie og fridage, vil forældrene via brev eller opslag blive bedt om at meddele, hvornår barnet holder ferie. Vi er klar over at det kan være vanskeligt, men opfordre til at oplysningerne er så præcise som muligt, da vi gerne vil udnytte personale ressourcerne bedst muligt. På samtlige dage hvor børnehaven holder lukket (se side 2), vil der være etableret fælles pasning i en ferie institution. I 2011 er det Skolevejens Børnehave. 5

4 FØDSELSDAGE. Børnehaven vil gerne være med til at fejre børnenes fødselsdage. Dette kan ske på forskellige måder og skal aftales med personalet på stuen. Uanset om fødselsdagen fejres i Børnehuset, eller gruppen inviteres hjem, sørger Børnehuset for en lille fælles gave fra gruppen. Fødselsdagen fejres med de børn og det personale, der er på gruppen den pågældende dag. Da slikposer ofte er årsag til konflikter og misundelse, vil vi gerne undgå disse. Vi ønsker kun fødselsdagskort hængt op i børnehaven, hvis der er invitationer til alle børn på gruppen. Derudover vil vi opfordre forældre, der vælger at holde børnefødselsdag privat (dvs. der hvor det ikke er hele gruppen og dertil hørende personale der deltager) at invitere f.eks.: alle drenge / piger fra en årgang eller gruppe. Tanken bag dette er, at der ikke står en enkelt eller to af en årgang /gruppe tilbage i børnehaven, som ikke skal med. Er der mulighed for at holde festen i en weekend, kan den omtalte problematik også undgås. Adresselister på børnene hænger på tavlen ved puderummet. LEGETØJ. FORSIKRING. Folder ang. forsikringer kan fås i børnehaven. AFHENTNING. Hvis forældrene er forhindret i at hente deres barn, skal vi vide, hvem der kommer i stedet for. UDMELDELSE. Udmeldelse sker med én måneds varsel til d. 1. eller d. 15. i en måned. Dette meddeles børnehavens personale og den centrale pladsanvisning. Udmeldingsblanket fås i børnehaven. PLADSANVISNING SFO. Tilmelding til SFO sker samtidig med indskrivning til børnehaveklassen. Dette foregår i februar måned. Det er i orden at have legetøj med hjemmefra i rimeligt omfang, men vi vil gerne understrege, at det er på eget ansvar. BIBLIOTEK. Vi er så heldig at have et børnehavebibliotek. Det betyder at børnene sammen med deres forældre, kan låne en pose med 5 bøger, med hjem ca. en uge ad gangen. Det er Sønderborg bibliotek, der står for udskiftning af bøgerne. Poserne hænger ved kontoret i børnehaven.

5 Pædagogisk personale Pædagogiske værdier PÆDAGOGER: Leder: Bente Lauritzen Souschef: Kirsten Bragh Jespersen Hanne Schwebs Rita Johansson Jane Riisager Hansen Ditte Soll-Hansen Mads Harpøth Mikkelsen PÆDAGOGISK ASSISTENT: Helle Blankschøn Lemke PÆDAGOGMEDHJÆLPER: Susanne Kyhl Hahn STUDERENDE: Sabine Jessen Jeanette Røpke Det samfund vi lever i, er i konstant forandring. På den baggrund mener vi, det er værdifuldt, at børnene mødes anerkendende og lærer medbestemmelse. Herigennem udvikles selvværd, som er nødvendig for at give barnet grundlag for, at føle ansvar for eget liv og handlinger. Medbestemmelse sker i samspil med andre, dvs. at børnene lærer at være åbne for både egne og andres behov og interesser. Pædagogikken i Nybøl Børnehus tager udgangspunkt i anerkendelse og medbestemmelse. Nogle centrale begreber er for os, at der skal være accept af forskellighed, åbenhed, plads til legen, omsorg og tryghed, planlægning og struktur Ved det forstår vi: - at børn skal kunne acceptere sig selv for også at kunne acceptere andre. - at en forudsætning for åbenhed er, at man er åben og ærlig overfor sig selv. - at børns vigtigste / bedste mulighed for udvikling er leg. - at danne en tryg ramme for børn, forældre og personale. - at tage udgangspunkt i det enkelte barn. - at en overordnet planlægning og struktur er nødvendig for at opnå overskuelighed og tryghed. KONTOR: Anja Schwarz 9

6 Vores aktiviteter og traditioner Derfor arbejder vi for : - at kende / respektere barnets personlighed og grænser. - at give børnene succesoplevelser. - at styrke børnenes handleevne. - at være anerkendende - at give børnene nogle valgmuligheder / aktivitetstilbud. - at fastholde børnene i deres valg. - at tænke og skabe kreativt. - At give børnene intellektuelle udfordringer Som yderligere begrundelse vil vi nævne, at udviklingen af barnets personlige og sociale kompetencer har stor betydning for, at barnet nu og på længere sigt, kan udvikle sig og blive i stand til, at tackle omgivelserne, skolegangen mv. Det er vigtigt, at de har legemuligheder, og får intellektuelle udfordringer, som styrker dem personligt, socialt og motorisk. Børnene skal opleve samvær med og nærhed fra de voksne, men skal også have tid og ro til at lege, alene og sammen med andre. De skal kunne fordybe sig i legen uden for mange afbrydelser. For at underbygge dette, inddrager vi pædagogikken omkring de mange intelligenser. Vi arbejder ligeledes ud fra de seks temaer i de pædagogiske læreplaner, jvf. Dagtilbudsloven. Dette munder ud i en række konkrete projekter i årets løb. Som arbejdsredskab udarbejder vi en projektbeskrivelse (SMTTE-modellen). Disse udleveres til forældrene, og er derved med til at synliggøre vores pædagogiske værdier og tiltag. Årets gang afspejler sig i de aktiviteter vi laver med børnene. Vi markerer årets højtider, samt har en række traditioner. UDELIV. Til Børnehuset hører en stor inspirerende legeplads, der består af arealer med helt nye legeredskaber samt en naturgrund. Legepladsens størrelse og indretning gør, at børnene i deres leg kan finde frirum, at der er mulighed for at bruge fantasien, udfolde sig og opleve. Der er f.eks. klatretræer, gynger, kæmpe edderkoppens spind, cykler og andre legeredskaber der fremmer den motoriske udvikling. Ligeledes er der mulighed for sociale lege som boldspil, rollelege, sandkasselege samt mulighed for hulebygning i buskene. På naturgrunden kan børnene undersøge og fordybe sig. Legepladsen støder op til en dejlig eng, hvor der er et rigt dyreliv. Vi har en lille køkkenhave, hvor vi dyrker grønsager. Disse bruges i madlavningen eller syltes. Vi tager også på ture ud af huset. Disse ture kan have forskellige mål og formål. Når vi færdes udenfor børnehavens område, har vi altid en del fokus på, hvordan man færdes i trafikken. 11

7 INDELIV. Børnene er tilknyttet en basisgruppe, hvor de aldersmæssigt er blandet fra 2,9 til 6 år. Mange planlagte aktiviteter foregår aldersopdelte og dermed på tværs af basisgrupperne. Børnene må lege og være i hele huset. Det giver bedre mulighed for at have venskaber på tværs af grupperne. Ligeledes giver det børnene et større udvalg af legetøj, da det primært er forskellige ting, der er på grupperne. Vi har funktionsopdelt huset således, at der er tre basis grupperum, et kombineret male og træværksted, et kuglerum, en dukkekrog, et musik og byggerum, et stort motorik og puderum, et mindre spille / læserum og et køkken. Vi spiser sammen i basisgrupperne, men har børnene lyst til at gå på besøg og spise sammen med en legekammerat på den anden gruppe, kan dette nemt aftales med en voksen. NÆRMILJØET. Vi mener, det er vigtigt, at børnene kender deres nærmiljø. Derfor gør vi brug af de muligheder, der er i og omkring Nybøl. Vi bruger naturen, besøger de omkringliggende gårde, bageriet, kirken, teglværket, skolen og plejehjemmet. Ligeledes benytter vi den lokale Brugs. MADDAGE. Begrænsninger fra fødevaredirektoratet tillader kun madlavning i børnehaver 6-8 gange årligt. Disse dage vil vi bruge i køkkenet og ved bålstedet både på legepladsen og i skoven. Formålet med maddagene er, at det er vores erfaring at børn spiser mere varieret, når de selv har været med til at bestemme og tilberede maden. I tilberedningen er der mange ting at lære - skære med en skarp kniv, røre i den varme gryde og se hvad maden er sammensat af. PUDERUMMET / GYMNASTIK Puderummet er stort og giver ud over de vilde lege også gode vilkår for mere specifik motorisk træning. Mellem 2 grupperum kan vi fjerne en foldevæg og derved få et meget stort lokale. Det udnytter vi specielt til musikalske aktiviteter, såsom sanglege der er pladskrævende, fælles musikdage mm. SKOVEN. Vi har en skurvogn i Bøffelkobbel skov ca. 2 km. fra børnehaven. Alle børn får mulighed for at komme i skoven tirsdag, onsdag og torsdag i 3 uger i foråret og tilsvarende 3 uger i efteråret. Børnene er delt i 2-3 grupper, hvor de ældste børn som regel er sammen i en gruppe, som får lov til at cykle. De øvrige grupper tager bussen frem og tilbage. Skoven er et tilbud, som børnene i samråd med deres forældre kan vælge. Valget forpligtiger og det betyder, at der skal væsentlige ting til at ændre beslutningen. Børn der er med for første gang, kan af gode grunde ikke vide, hvad de vælger og derfor tager vi større hensyn til dem. Det er vores erfaring at nye børn har brug for at blive trygge i børnehavens rammer, før de kommer med i skoven. Nye 3-årige deltager derfor ikke i det først kommende skovforløb. Formålet med at tage i skoven, er at lære børnene at færdes i naturen, at værne om den og udforske den. Skoven giver mulighed for at fordybe sig, få sanseindtryk, bruge kroppen og få succesoplevelser. 13

8 KOLONI. Børnehaven tager hvert år på koloni i 2 dage f.eks. fra torsdag morgen til fredag eftermiddag. Vi tager afsted i 2 hold. Alle bliver kørt til kolonien i bus og hentet af deres forældre den eftermiddag, hvor kolonien er slut. Børnene er delt i små grupper, som hver er tilknyttet en voksen. Formålet med at tage på koloni er at børn og voksne oplever at være tæt på hinanden i to sammenhængende dage. Det giver plads til ekstra nærvær og fordybelse. Solhjem som vi har benyttet de sidste par år, har en beliggenhed, der giver rig mulighed for udforskning af naturen. Udfordringen kan for nogle enkelte børn også bare være, at være væk fra mor og far i to dage. Hvis nogen får hjemve, er afstanden ikke større, end de kan hentes hjem. FASTELAVN. Vi holder fastelavnsfest, hvor børn og personale kommer udklædt. Om formiddagen slår vi katten af tønden og hygger os derefter med boller og varm kakao. Forældrene er velkomne til at deltage. ARBEJDSLØRDAG. En lørdag formiddag i april eller maj har vi arbejdslørdag, hvor de forældre, børn og søskende der har tid og lyst, kommer og hjælper med forskellige praktiske opgaver på legepladsen. Der bliver f.eks. repareret legeredskaber, skiftet sand i sandkasserne, malet mm. Information om dato og program sker via opslag på tavlerne i børnehaven. KOMMENDE SKOLEBØRN. Fra januar til udgangen af april samles den ældste gruppe børn om formiddagen i en storbørnsgruppe, hvor de bl.a. laver førskole aktiviteter, tager på ture ud af huset og meget andet. En aften i april inviteres den pågældende gruppe børn til afslutningsfest, hvor der er arrangeret festmiddag med efterfølgende diskotek. SOMMERFEST. I maj/juni afholdes den årlige sommerfest sammen med Nybøl Skole for børn, forældre og søskende. Det er de to bestyrelser i samråd med personalet, der planlægger festen. Aftenen byder på fællesspisning og underholdning eller sjove aktiviteter. Festen er fra kl LANTERNEFEST. En fredag sidst i september eller først i oktober holder vi lanternefest. Lanternefest er en gammel tradition, hvor børn og voksne går rundt i byen med lanterner og synger lanterne sangen. Vi mødes på parkeringspladsen ved klubhuset kl. 19. Her går vi i samlet flok gennem byen til børnehaven, hvor vi slutter med boller og varm kakao. 15

9 Forældre samarbejde BEDSTEFORÆLDREDAG. En formiddag sidst i november eller først i december, holder vi en bedsteforældredag, hvor børnenes bedsteforældre, bliver inviteret til at være med en formiddag i børnehaven. Vi starter med at få et rundstykke og en kop kaffe/te. Herefter deler vi os i forskellige hold til f.eks. juleklip, juledekorationer og granværksted. På den måde er børn og bedsteforældre fælles om at få pyntet børnehaven op til jul. Til middag slutter vi af med at spise risengrød med nisseøl eller saft. FORÆLDREKAFFE. Vi har forældrekaffe ca. èn gang hver måned, hvor der fra kl. 14 er kaffe og lidt hjemmebag frem til kl Formålet er at give forældrene lejlighed til at hygge sig med børnene og få en snak med hinanden og personalet. Der vil dog ikke være forældrekaffe i de måneder, hvor der er planlagt andre forældrearrangementer. Vi bestræber os på at have en god daglig kontakt til den enkelte familie, da bedst mulig samarbejde familie og personale imellem giver en god trivsel for barnet. Vi vil gerne have at dagen starter/slutter med, at vi får sagt goddag og farvel til alle, der kommer i huset. For at få sammenhæng i barnets hverdag er det nødvendigt med en god gensidig orientering. Inden starten i børnehaven sender vi denne folder til barnet, samt et brev (kopi af side 1) til eventuel dagplejer i Nybøl. Folderen og brevet opfordrer til et besøg inden barnet starter i børnehaven. Ved besøget får vi en gensidig information bl.a. om ønsker og forventninger til samarbejdet. Når barnet har gået i børnehaven i ca. 3 måneder, tilbyder vi forældrene en samtale. Mødet bruger vi til at tale om, hvordan barnets start har været. Omkring det tidspunkt hvor barnet fylder 4 år og ca. et halvt år før forventet skolestart tilbydes ligeledes samtale om barnets udvikling. Udover disse samtaler indkalder vi efter behov og står altid til rådighed. SPROGVURDERING OG TRAS. Fra august 2012 skal alle børn i Sønderborg Kommune sprogvurderes ved 3 og 5 år. Her ud over skal der laves en TRAS, når barnet er 4 år. Begge dele er redskaber til registrering af barnet sproglige udvikling. Resultaterne vil indgå i den årlige forældresamtale. FORÆLDREMØDER. Alle forældre inviteres til forældremøde i oktober. Til mødet er der inviteret en foredragsholder eller en / flere fra personalet holder et oplæg til diskussion. Valg af medlemmer til bestyrelsen foretages også på dette møde. I september afholdes et fælles møde med skole og SFO for kommende skolebørns forældre. 17

10 Vores bestyrelse Vi er 7 forældre, som har valgt at stille op til bestyrelsen for bl.a. at få indflydelse på børnenes dagligdag, bedre indsigt og forståelse samt personlig udvikling. Samtidig vil vi gerne være med til at styrke samarbejdet mellem børn, pædagoger og forældre. Vi er forskellige og har forskellige holdninger til, hvad vi hver især vægter højt og vil arbejde for i Nybøl Børnehus. Dette har hver enkelt af os kort beskrevet på en planche, som hænger på opslagstavlen i børnehaven. Vores forskellighed giver også grundlag for en god debat i bestyrelsen. Men noget af det vi alle er enige om, er at bevare den børnehave vi har, som giver trygge rammer for vores børn, og som giver plads til det enkelte barns behov og udvikling. Forældrene kan altid henvende sig til os, personligt eller via postkassen som findes i børnehavens bibliotek, så vi kan tage evt. ønsker med på bestyrelsesmøderne. Referater fra møderne hænger altid på opslagstavlen. Ønsker man referatet tilsendt pr. mail, udfyldes blanketten som hænger på opslagstavlen ved grupperne. Ønskes vedtægter udleveret, kan man henvende sig til personalet. Bestyrelsen er underlagt tavshedspligten. Vi har ALLE - bestyrelse, personale og forældre -medansvar for Nybøl Børnehus. Bestyrelsen består af 5 forældre valgte bestyrelsesmedlemmer, som vælges hvert 2. år og 2 suppleanter, som er på valg årligt. Generalforsamling finder sted i oktober eller november måned. Bestyrelsen afholder mindst 6 årlige bestyrelsesmøder. Til møderne deltager desuden leder Bente Lauritzen, souschef Kirsten Bragh Jespersen og en medarbejder repræsentant. De har ingen stemmeret, hvilket suppleanterne heller ikke har. Souschefen er valgt som sekretær og udsender referater fra møderne

11 Tværfagligt samarbejde SKOLE OG SFO. Vi samarbejder med skolen og SFO på flere fronter. I den forbindelse er en af vores primære opgaver, at gøre overgangen fra børnehave til SFO/skole så glidende for børnene som mulig. På ledelsesniveau er der løbende aftalt møder, hvor skoleleder, SFO leder og børnehaveleder deltager. I september afholder børnehaven et møde for kommende skolebørns forældre. Her deltager også børnehaveklasseleder og personale fra SFO, som fortæller om deres forventninger til børn og forældre. Fra januar hvor de ældste børn samles om formiddagen i storbørnsgruppen, tager de sammen med en pædagog på nogle besøg i SFO. En del af storbørnsgruppe forløbet er ofte også at benytte skolens gymnastiksal. Derudover har børnehaven den fornøjelse at blive inviteret til generalprøve, når 5. klasse spiller teater i forbindelse med skolens oktoberfest. Fra 2011 valgte vi at holde den årlige sommerfest sammen med skolen en aften for både børn, forældre og personale. STØTTEPÆDAGOG. Hvis der i børnehaven er et barn, som har brug for ekstra støtte, er der mulighed for at søge hjælp fra en støttepædagog. Dennes opgave er, at træne / støtte / vejlede barnet bedst muligt i samarbejde med husets øvrige personale. Ansøgning om støttepædagog timer sendes efter forudgående aftale med forældrene til visitationsudvalget. TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDSUDVALG. Arbejdsgrundlaget for børne- og familieområdet er Lov om Social Service. Den tager udgangspunkt i det enkelte barns og den enkelte families behov. I bestræbelserne på at efterleve dette, er der etableret tværfagligt samarbejde, hvor målet er at identificere, udbygge, styrke og forbedre indsatsen for børn og familier med særlige behov. ØVRIGE SAMARBEJDSPARTNERE Vi samarbejder med talepædagog Eva Jørgensen, som kommer her i huset hver torsdag morgen til de børn, der er indstillet til undervisning hos hende. Derudover har vi samarbejde med psykolog, sundhedsplejerske og fysioterapeut, som vi gør brug af efter behov. En eventuel taleundervisning eller anden speciel foranstaltning bliver kun sat i værk i tæt samarbejde med forældrene

12 Vi arbejder med læreplaner og projekter Hjemmets egne notater De pædagogiske læreplaner for børnehaver har følgende overordnede emner. Barnets alsidige personlige udvikling/kompetencer Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Arbejdet med læreplaner indgår i hverdagen. Vi informerer om dagens forløb, via opslag på gruppernes tavler eller via billeder på den digitale fotoramme, som hænger på grupperne. Hvert år udvælger vi et indsatsområde og en del mindre projekter. Planlægning og dokumentation sker ved hjælp af SMTTE modellen, en arbejdsmetode vi har anvendt de sidste år. Vores læreplaner kan udleveres i institutionen eller kan læses via Sønderborg Kommunes hjemmeside under Nybøl Børnehus. 22

13 Adresseliste Bestyrelsen Telefon og mail. Formand : Tommy Jensen Langballe 6 tlf.: Næstformand : Christina Frøslev-Friis Mejerivej 7 tlf.: Nybøl Børnehus Sandmarken Sønderborg Tlf Mobil: Medlemmer : Christina Bonefeld Stenderup 38 tlf.: Vivi Atzen Tørvemose 3 tlf.: Carina Gregersen Kjeldal Påkjær 19 Tlf.: Suppleanter: Rikke Andersen Duus Galgebakken 16 tlf.: Anne Soll-Andersen Påkjær 72 Tlf.:

Kig indenfor i. Velkommen i vores børnehus. Et informationshæfte med nyttige oplysninger om dit børnehus. Hej

Kig indenfor i. Velkommen i vores børnehus. Et informationshæfte med nyttige oplysninger om dit børnehus. Hej Kig indenfor i Velkommen i vores børnehus Hej Vi vil gerne byde dig og dine forældre, velkommen til Nybøl Børnehus. Når du starter hos os d., skal du være på - gruppen. På din plads i garderoben, i badeværelset

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE.

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. Vi er en institution, som startede d. 24 april 1972, med plads til 75-80-85 heldagsbørn, 5 deltidsbørn og 10 busbørn i alderen 3-6 år. Pædagogiske mål og principper.

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf Velkommen i Nim Børnehus Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1611 Revideret juni 2016 Velkommen Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase.

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase. Kære Du skal snart starte i Børnehaven Bølgen, og du kan tro, vi glæder os til at møde dig og dine forældre. Inden du starter på, må du og din mor og far gerne komme på besøg. Det er en god ide, hvis din

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 13 Side 2 af 13 Kære Velkommen til Frøgårdens Børnehave. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42

Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42 Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42 1 Indholdsfortegnelse Forord Vores adresse Åbningstider Nye børn - nye forældre Målsætning Vore mål og ønsker Forældresamarbejdet

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Møder i børnehaven/vuggestuen

Møder i børnehaven/vuggestuen Forældresamtaler Når der er gået ca. 3 måneder efter at barnet er begyndt i børnehave/vuggestue, vil I få tilbudt en samtale med den pædagog, som er fast på barnets stue. Samtalen vil dreje sig om barnets

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej.

Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej. Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej.dk 0 Velkommen: Velkommen i børnehaven Rømersvej. Vi har lavet

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder.

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder. En dag i børnehaven Dagen starter med morgenhygge i køkken/alrum. Institutionen tilbyder morgenmad fra kl. 06.45 til omkring kl. 07.30 til de børn, som har behov for det. Formiddagen går dels med leg,

Læs mere

Velkommen til. Børnehaven Gammelgården

Velkommen til. Børnehaven Gammelgården Velkommen til Børnehaven Gammelgården Velkommen til Børnehaven Gammelgården Dit barn har fået tilbudt en plads hos os i Børnehaven Gammelgården. Vi vil med denne pjece fortælle lidt om os, om huset og

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

Velkommen til børnehaven Kernehuset

Velkommen til børnehaven Kernehuset Velkommen til børnehaven Kernehuset Smedebakken 16-8530 Hjortshøj Telefon 86 22 01 89 E-mail: suyde@aarhus.dk 1 Velkommen til Kernehuset Personalet og bestyrelsen ønsker dig og dit barn velkommen i Kernehuset.

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

Børnehaven Hækkemosen Bjergsted Bakker

Børnehaven Hækkemosen Bjergsted Bakker Forældrefolder Børnehaven Hækkemosen Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Velkommen til Hækkemosen Opstart Vi vil gerne have,at I ringer og aftaler et besøg i børnehaven inden I starter, så I kan se børnehaven,

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus VELKOMMEN TIL Gelsted Børnehus Gelsted Børnehus Koldinghave 3 5591 Gelsted Telefon 8888 5456 Gelsted Børnehus er bygget i 2013. Vi bor på en stor grund i tæt forbindelse med skole, SFO og hal. Energien

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

A-Z folder for Klintholm

A-Z folder for Klintholm A-Z folder for Klintholm Klintholm Aktiviteter udenfor huset. Skal en børnegruppe på tur ud over det sædvanlige, bliver det skrevet på tavlen. Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt i børnehavens åbningstid.

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder:

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Din kontaktperson hedder. Vi har aftalt at du og dine forældre kommer på besøg dag den / klokken. Det vil være

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Velkommen til Trollskoven

Velkommen til Trollskoven Velkommen til Trollskoven Information til nye børn og forældre TROLLESGAVE 5 A, Fensmark, 4684 Holmegaard, Tlf. 55884634 / 25450090. Mail-adresse: Frit Fensmark@naestved.dk Hjemmeside: www.holmegaard.dk/holmegaardskolen

Læs mere

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk 1 Dette er en lille velkomstpjece, med de mest vigtige oplysninger omkring Frejas Have.

Læs mere

D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-1 -

D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-1 - D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-12 - - 1 - Andre oplysning Det skal du huske hver dag En eftermiddagsmadpakke, så dit barn kan holde sig mæt til det skal hjem. Et par hjemmesko

Læs mere

Velkommen til Børneoasen Lind

Velkommen til Børneoasen Lind Velkommen til Børneoasen Lind Børnehaven Toftegården Mellemtoften 14, Lind Start i børnehaven Inden et barn starter i børnehaven snakker vi med de andre børn om, at der kommer et nyt barn, så både børn

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på 1 De voksne er fordelt således: Sol-stuen: Nina Susanne W. Måne-stuen: Lena Gitte Charlotte Rune Stjerne-stuen: Grethe Susanne

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Børnehusene har fælles institutionsleder, Karen Sterling, samt fælles bestyrelse.

Børnehusene har fælles institutionsleder, Karen Sterling, samt fælles bestyrelse. Fraugde Børnehus Jakobsstigen 1 5220 Odense Sø Tlf.: 63 75 34 25 Åbningstider: Mandag torsdag: 6.15-16.30 Fredag: 6.15-16.15 Kære forældre Velkommen til Fraugde Børnehus Vi håber at I her kan få svar på

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

MINI VULKANEN. Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer.

MINI VULKANEN. Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer. MINI VULKANEN 2013 Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer. MINI VULKANEN Østermarkskolens førskolegruppe Mini Vulkanen er et tilbud til børn, som er indmeldt i skole og forventes at påbegynde undervisningen

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE. Vemb Børnehave Præstegårdsvej 4 7570 Vemb Tel. 96 11 54 90 vemb.boernehave@holstebro.dk

INFORMATIONSHÆFTE. Vemb Børnehave Præstegårdsvej 4 7570 Vemb Tel. 96 11 54 90 vemb.boernehave@holstebro.dk INFORMATIONSHÆFTE Vemb Børnehave Præstegårdsvej 4 7570 Vemb Tel. 96 11 54 90 vemb.boernehave@holstebro.dk 2 Vemb Børnehave, Præstegårdsvej 4, 7570 Vemb, Tlf. 96 11 54 90, vemb.boernehave@holstebro.dk Indledning:

Læs mere

Velkommen i. Børnehuset Brillesøen

Velkommen i. Børnehuset Brillesøen Hej Velkommen i Børnehuset Brillesøen Afd. Kærmosen & Tranekæret 1 Du skal gå i De voksne på din stue hedder: 2 Børnehuset Brillesøen www.brillesoen.albertslund.dk Afd. Kærmosen Tranehusene 75 2620 Albertslund

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne Velkommen i Labyrinten Børn og voksne Velkommen i Labyrinten! Adresse: Tlf.nr.: Hjemmeside: e-mail: Børnenormering: Børnehaven Labyrinten Langgade 80 7321 Gadbjerg 76 81 88 50 (kontor) 76 81 88 52 (køkken)

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl.

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Vi ønsker, at jeres barn vil få en dejlig tid i vuggestuen. Vi håber desuden, at I vil få glæde af denne forældrefolder, hvor I bl.a. kan læse om vores

Læs mere

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Underoverskrift Velkomstfolder Velkommen til Musik og bevægelsesbørnehaven: SpilLoppen Vi håber, at både du og dit barn bliver glade for og trygge

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn og deres forældre

Velkomstfolder til nye børn og deres forældre B Ø R N E H A V E N F A R V E L A D E N Velkomstfolder til nye børn og deres forældre BØ R NE HA VEN FA R VELADEN Nørremarken 4/Østparken 43 6690 Gørding Børnehaven Farveladen Nørremarken 4 / Østparken

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 VELKOMMEN TIL Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 Velkommen til Bakkegårdens Børnehave - og det vi i forældrebestyrelsen synes er en mægtig god børnehave. Denne brochure er lavet med det formål

Læs mere

MARKLEDETS BØRNEHAVE

MARKLEDETS BØRNEHAVE VELKOMMEN TIL MARKLEDETS BØRNEHAVE Indhold Velkommen. side 2 Om os. side 3 En god start.. side 4 Praktiske informationer side 5 Garderobe og tøj.. side 6 Sove. side 6 Mad og drikke. side 7 Fødselsdage

Læs mere

Velkommen til Junglen. En integreret institution. for 0-6 årige. Profil: Sang og Bevægelse

Velkommen til Junglen. En integreret institution. for 0-6 årige. Profil: Sang og Bevægelse Velkommen til Junglen En integreret institution for 0-6 årige Profil: Sang og Bevægelse Når du starter i Junglen Indkøring Kære: Vi byder dig og din familie velkommen i Junglen. Du skal starte på stuen.

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet Velkommen til Børnehuset Kære forældre! Velkommen til Pilehaven. Her er nogle praktiske oplysninger om vores hverdag som vi håber, vil være med til at gi en god start i børnehaven. I er altid velkommen

Læs mere

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Overgang fra hjem til vuggestue. Vuggestuen er ofte barnets første rigtige møde med nye og anderledes omgivelser, hvor det indgår i en sammenhæng med andre børn

Læs mere

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling December Januar November Februar Oktober Marts September April August Maj Juli Juni Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig

Læs mere

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk Informationsmateriale til nye forældre i Delfinhusets børnehaven Indholdsfortegnelse Delfinhuset.... 2 Dagsrytme.... 3 Aktiviteter. 4 Forældresamarbejde.. 5 Status- og udviklingssamtalen.... 5 Modulordning

Læs mere

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet Børnehaven Søndermosen Læreplan for Børnehaven Skovbrynet Udarbejdet november 2007. Børnehaven Søndermosen Nygade 50 Telefon 73 67 89 29 6330 Padborg e-mail: ia@aabenraa.dk Side 2 Indledning: I løbet af

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

VUGGESTUEN ELLEKILDE

VUGGESTUEN ELLEKILDE VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN ELLEKILDE Vuggestue start. Vi vil hermed byde Jer velkommen til vuggestuen Ellekilde. Vi ser det som vores fornemmeste opgave sammen med Jer, at skabe en tryg, udviklende og sjov

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende.

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Vores værdier er: Glæde, nærvær, respekt, faglighed og mod. NORMERET BØRNETAL: Højvangshavens Integrerede Institution

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Velkomst- og Informationsmappe

Velkomst- og Informationsmappe Velkomst- og Informationsmappe 1 Indhold Velkommen til Børnehuset Baobab... 3 En rolig start... 3 Sovetider... 4 Legen... 4 Aktiviteter... 4 Traditioner... 5 Udeliv... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Troldebo Natur Børnehus. Velkomstfolder

Troldebo Natur Børnehus. Velkomstfolder Mødeaktivitet Forældremøder Der bliver afholdt et forældremøde årligt, hvor der er valg til forældrebestyrelsen. Troldebo Natur Børnehus Forældresamtaler Til alle forældre tilbyder vi samtaler 1 x årligt.

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling December Januar November Februar Oktober Marts September April August Maj Juli Juni Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig

Læs mere

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Kære Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Du skal være på Dit mærke er Dine primærvoksne er: Vi glæder os til, du starter i vuggestue. Med venlig hilsen Alle de voksne i Daginstitutionen

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C Velkommen til Børnehuset Bakkegården Børnehuset Bakkegården Risingsvej 43 5000 Odense C 63 75 23 80 Kære du og dine forældre ønskes hjertelig velkommen til Børnehuset Bakkegården Du har fået plads i Børnehuset

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse

Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse Skolebakken 10, Selde 7870 Roslev Tlf. 99 15 64 70 www.seldeboernehave.dk chls@skivekommune.dk Mobil: 2497 8609 Velkommen til Selde Børnehave. Med

Læs mere

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling December Januar November Februar Oktober Marts September April August Maj Juli Juni Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Søløven.

Velkommen til Børnehaven Søløven. Velkommen til Børnehaven Søløven. Børnehaven Søløven er en kommunal børnehave og er en del af Sparkær LBO. Adresse: Børnehaven Søløven Sølystvej 33, Sparkær 8800 Viborg TLF. 87871595 E-mail: bh.soeloeven@viborg.dk

Læs mere

Vi ønsker alle en rigtig god sommer

Vi ønsker alle en rigtig god sommer Dokumentation Ved indgangen til Fritteren, i Glasgangen, har vi lavet en aktivitetstavle, så børnene kan danne sig et overblik over, hvad der sker i huset. Det er et stort hus, og det kan være svært for

Læs mere

Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper. Mariehønsene & Bamserne

Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper. Mariehønsene & Bamserne Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper Mariehønsene & Bamserne Fleksafdelingen består af 2 grupper: Mariehønsene og Bamserne. Begge grupper er normeret til max. 20 børn mellem 2 og 5 år. Der er to pædagoger

Læs mere