Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN"

Transkript

1 Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN

2 SOLA NORDIC INFORMERER: NYHED! - SOLA ACCESS HD 1.67 UDVIDET LÆSEGLAS NU INDIVIDUELT PRODUCERET MED HD* TEKNOLOGI * 3 VARIATIONER A: 0,75 D - B: 1,25 D - C: 1,75 D * UDVIDET STYRKEOMRÅDE -4 / +6 CYL 4,00 *HIGH DEFINITION (HD) GLAS TIL ALLE BRUGERE! HD revolutionen er nu også kommet til de udvidede læseglas, ved hjælp af Carl Zeiss Visions HD teknologi. Muliggjort af teknologiske fremskridt i syns forskning og fremstillingsprocesser, gør HD teknologien os i stand til at imødekomme enhver brugers behov på et niveau som før ikke har været muligt. Avanceret Free-form produktion Glas fremstillet med HD teknologi bliver individuelt fremstillet på Sola s avancerede produktions faciliteter, ved hjælp af nyudviklede free-form generatorer. Denne teknologi gør det muligt at generere og producere hvilket som helst glasdesign som kræves, uden brug af traditionelle råglas.. Ved at udnytte det fulde potentiale i free-form teknologien, fjerner man de visuelle begrænsninger og kompromiser som er tilstede i traditionelt fremstillede glas. BEGRÆNSNINGER I TRADITIONEL PRODUKTION Blanks fremstillede glas, grupperer et interval af styrker i semi-finish basekurver. Denne basekurve giver det optimale design for én og kun én styrke. Alle andre styrker som produceres ud fra samme basekurve vil have en vis form for styrkefejl som resulterer i tab af syns klarhed. HD TEKNOLOGI Individuel optimering HD Teknologi giver den ideelle designoverflade for den enkelte brugers kombination af sfærisk styrke, cylinder, akse og eventuel addition. Brugere af HD glas vil opleve et produkt designet specielt til dem. Resultatet er ypperligt: Det største areal af klart syn med lavest muligt uønsket restastigmatisme. Glas udviklet ved hjælp av HD-teknologi er meget velegnet for: brugere som ønsker de klareste og bedste syns oplevelser brugere med astigmatisme (som udgør omtrent 70 % af befolkningen) brugere som lægger vægt på kosmetisk pænere og tyndere glas FOR YDERLIGERE INFORMATION, RING VENLIGST TIL VOR KUNDESERVICE PÅ TLF

3 SEPTEMBER 2007 OPTIKEREN L e d e r 3 Nye tider Mandag den 3. september starter den nye uddannelse til Professionsbachelor i Optometri. Danmarks Optikerforening siger tillykke til faget og til skolerne. Som noget nyt skal de institutioner, der uddanner optikere nu deltage mere aktivt i forskning og forskningsaktiviteter. I Optikerforeningen glæder vi os til at følge med i den vidensudvikling, der kommer til at foregå. I Danmarks Optikerforening er vi af den opfattelse, at indførelsen af den nye uddannelse vil medvirke til en øget professionalisering og skabe endnu større respekt om faget og dets udøvere. Både blandt kunderne og ikke mindst blandt de øvrige sundhedsfaglige grupper. Danmarks Optikerforening - professionel rådgivning Under Danmarks Optikerforenings slogan er foreningens program for efteruddannelse for netop udkommet og vedlagt dette nummer af Optikeren. Emnerne spænder vidt. I løbet af det kommende år kan man få ny og opdateret viden om for eksempel fundusfotografering, sammenhænge mellem ernæring og synet, AMD, formfaste kontaktlinser og mange andre interessante faglige områder. Alle kurserne udløser naturligvis uddannelsespoint. Danmarks Optikerforening er glad for at kunne præsentere et så omfattende og alsidigt kursusprogram. Efteruddannelse er et vigtigt indsatsområde for foreningen, og forårets medlemsundersøgelse viser, at interessen for kompetenceudviklende kurser er stor blandt de danske optikere. Danmarks Optikerforening ser frem til at byde rigtig mange optikere velkommen på kurserne og ønsker jer god fornøjelse. Fremtidens optometrister Når kalenderen skifter til 2011 bliver de første professionsbachelorer i optometri færdiguddannede og kommer ud på arbejdsmarkedet. Til den tid vil vi alle sammen være klogere på, hvem de er og hvad de kan. Samtidig har en meget stor del af de nuværende optikere både fået mulighed for at få opgraderet deres uddannelse og samtidig fået tilegnet sig ny viden indenfor optometristområdet. Rigtig god fornøjelse! Med venlig hilsen Per Michael Larsen Arbejdende formand

4

5 NUMMER OPTIKEREN Indhold OPTIKEREN I n d h o l d 5 LEDER Per Michael Larsen OPTIKERUDDANNELSEN BLIVER MELLEMLANGT VIDEREGÅENDE STUDIUM Claus Suk Yong Jacobsen Optikeruddannelsen bliver mellemlangt videregående studium Læs side 6 FREMTIDENS OPTIKER Dorthe Stadsgaard ET TEORETISK LØFT TIL PRAKSIS Dorthe Stadsgaard SYNSTRÆNING SÆTTER FOKUS PÅ DEN SUNDHEDSFAGLIGE PROFIL Claus Suk Yong Jacobsen SILMO 40 ÅR Bjarne Hansen Synstræning sætter fokus på den sundhedsfaglige profil Læs side 26 KONTAKTLINSER TI PRESBYOPE Henrik Bo Larsen BLEFARITIS Claus Schiøtt Jørgensen MÆRKEORDNING GØR DET LETTERE FOR FORRETNINGER AT TILGODESE HANDICAPPEDE Pia Sandra Ernst VISION PRODUKTNYT BRANCHENYT Silmo 40 år Læs side 32 KALENDEREN ADRESSER Kontaktlinser til presbyope Læs side 34

6 OPTIKEREN F a g l i g t s t o f Optikeruddannelsen bliver mellemlangt videregående studium Af Claus Suk Yong Jacobsen, journalist Den 1. august 2007 bliver uddannelsen til optometrist til en mellemlang videregående sundhedsuddannelse, der primært er rettet mod den private sektor. Det første hold af optometrister, der forlader uddannelsen i 2011, kan kalde sig professionsbachelorer i optometri, på engelsk B. Optom. Dermed kommer uddannelsen på linje med internationale uddannelsesstandarder. Optikerfagets uddannelsesreform sigter på at tilpasse uddannelsen til udviklingen i faget og kvalificere fremtidens optikere til Sundhedsstyrelsens autorisation fra 1994, der gjorde optikeren til sundhedsperson. Ændringen har været længe undervejs. Første gang emnet blev diskuteret var i , hvor et møde ifølge Nordisk Tidsskrift for Optikere endte delvis i kaos, fordi optikerlærling og repræsentant for optikerlærlingene Svend-Erik Runberg brugte hele sin taletid på at kritisere uddannelsen. Det er selvsamme Svend-Erik Runberg, som i dag er studierektor på Optikerhøjskolen i Randers og primus motor bag den nye uddannelsesmodel, der efter alt at dømme vil føre den danske optikerbrance ind i en ny æra - hvor optikere i stigende grad markerer sig på deres sundhedsfaglige arbejde indenfor såvel sundhedsfremme og forebyggelse som forsknings- og udviklingsarbejde. Der vil fremover være betydelig flere ældre personer, og de vil udgøre en støre del af befolkningen siger studierektor Svend-Erik Runberg. Livsstilssygdomme eksploderer med diabetes og hjerte-karsygdomme, hvilket medfører flere synstruende forandringer, og manglen på øjenlæger vil tilspidses - det medfører et stigende antal opgaver, som øjenlægerne ikke kan overkomme at tage sig, og der bør optikerne være parat til at supplere. Derfor er det nødvendigt for optikerens anseelse, at der tages hensyn til optikeren ikke blot tager stilling til synsfejl, men også til patologi. I Sundhedsministeriets Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Optometri, som Svend- Erik Runberg har været med til at udforme, indgår sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i samarbejde med øjenlæger og andre sundhedsprofessioner som en del af de faglige krav til den nye uddannelse. Samtidig kan vi tage de internationale briller på, og nu ligger vi i det samme niveau, altså i den samme søjle som de udenlandske, akademiske uddannelser - også i forbindelse med udveksling, som der er mange penge afsat til, siger Svend-Erik Runberg, der på vegne af Optikerhøjskolen har indgået formelle aftaler om udveksling af lærerkræfter med både øjenlæger på Aarhus Universitet og undervisere på Buskerud University College, Kongsberg, der varetager optikeruddannelsen i Norge. Et krav er forskningstilknytning under en eller anden form, og det har ikke været svært at få en aftale med det Sundvidenskabelige Fakultet på Århus Universitet, siger Svend-Erik Runberg. Optikerhøjskolens rammeaftale omfatter desuden samarbejde med udviklingsaktiviteter, fag- og curriculumudvikling, udgivelse af artikler og lærebogsmateriale, studenter- og lærerudveksling og efteruddannelses- og videreuddannelsesforløb. I København, på TEC, hvor Danmarks anden optikeruddannelse også har gearet op til de nye krav, er der indgået aftale med Københavns Universitet, der har en øjenafdeling i Glostrup. Rammeaftalen giver blandt andet mulighed for at rekvirere undervisere fra øjenafdelingen til opgradering af lærerstabens kompetencer, eller kursusforløb på øjenafdelingen. Uddannelsen slipper for kravet om grundfag Optikerhøjskolen i Randers gennemgår i disse dage en omfattende ombygning med etablering af nye undervisningslokaler, laboratorier, klinikker og auditorier. Der skal være ideelle vilkår for de studerende, der bliver optaget under de nye krav om gymnasial baggrund i modsætning til tidligere, hvor uddannelsen var en erhvervsuddannelse (EUD), der i princippet tillod optag af elever direkte fra 9. klasse. Siden autorisationen i 1994 har der

7 Dimission-Optikerhøjskolen december 2006 OPTIKEREN F a g l i g t s t o f 7 været flere mindre omfattende ændringer af uddannelsesplanerne, og hver gang er der blevet lagt flere sundhedsfaglige elementer ind. I realiteten var det en forsvindende lille del af eleverne på optikeruddannelsen, der kom direkte fra folkeskolen, men uddannelsen har været belastet af EUD-lovens krav til ungdomsuddannelser om, at en tredjedel af undervisningen er grundfag som for eksempel dansk og matematik, typisk på et F-niveau. Det regi passer slet ikke til den personkreds, vi får ind på uddannelsen og det niveau, vi har undervist på. Optometriuddannelsen har altid været meget teoritung, og det er praktisk, at uddannelsen kom i samme regi som andre sundhedsuddannelser som fysio- og ergoterapeuter, jordemødre og sygeplejersker. Hvis nogen er hoppet fra vores uddannelse, har det typisk været for at blive sygeplejersker, og det samme gælder den anden vej rundt, siger Svend-Erik Runberg. Hidtil har optikeruddannelsen været placeret i service-indgangen, i gruppe med frisører, urmagere og rengøringsassistenter og vagtfolk, som Optikerhøjskolens studierektor udtrykker det: Service blev en underlig gruppe, der bestod af alle dem, der ikke passede ind andre steder. Kravet om grundfag og placeringen udenfor den mere attraktive og mere relevante sundhedsfaglige uddannelseskategori har hidtil tvunget lærerne til kreativ implementering af lovkravene: Det har ikke været nemt at motivere på dette område, siger Svend- Erik Runberg. Vi har bøjet reglerne så meget, vi kunne forsvare det i forhold til Undervisningsministeriets kontrollanter ved at give merit for nogle fag, og for andre fag ved at lægge dem sammen. Engelsk kunne vi dreje hen til fagligt engelsk, hvor de kunne læse nogle optometriske tekster, og på andre fag har de kunnet lave projekter, som vi har drejet så meget som muligt over i retning af noget, der var relevant for optikere. Jette Aabo, inspektør på Erhvervsakademi for Optik i København, er også lettet over det nye studiemiljø: Vi har kunnet tillade os at fagtone grundfagene, da alle vore elever havde et højere niveau fra starten, for eksempel ved at læse engelsk faglitteratur i engelsktimerne. Den største lettelse er, at vi er fri for protokolføring. Det har været svært at forklare eleverne, at de skulle ringe ind og melde sig syge om morgenen og undskylde for at komme for sent. Nu får de selv lov at bestemme i en række fag, for der er jo forskellige måder at lære på. For nogle er det en bedre måde at studere, at de somme tider kan sige: I dag bliver jeg hjemme og læser i stedet for. Den mulighed havde man ikke før. I den gamle uddannelse udgjorde teorien 2 1/2 år, mens den i den nye uddannelse er skåret ned til 2 år, men i kraft af at grundfagene er blevet fjernet, er der stadig tale om en forbedring. Ifølge Svend-Erik Runberg betyder reformen ikke, at der vil blive undervist på et væsentligt højere niveau end tidligere. Nye studerende vil først og fremmest opleve en anderledes undervisningform end tidligere tiders elever på skolen. Hvor undervisningen før var skemalagt med cirka 30 lektioner om ugen, bliver formen nu præget af hold, studiegrupper og forelæsninger i auditorium. Lektionerne er fastsat til omkring timer, og dertil kommer så lange perioder med selvstudium og projektarbejde. Så nu skal der studeres, siger Svend-Erik Runberg med tydelig tilfredshed. Højt uddannelsesniveau fører til sundhedsfaglige landvindinger Uddannelsen til optometrist er nu en 3 1/2 årig mellemlang videregående uddannelse (MVU), der fører til en bachelorgrad. Uddannelsen er SU-berettiget, og der er fortsat 1 1/2 års lønnet praktik med en praktikløn på p.t kroner om måneden. Allerede tilbage forsøgte man at lave en videregående uddannelse, men projektet faldt på, at det ikke blev SU-berettiget. Desuden gik der politik i sagen. Det har også været en kendt sag i ministeriet, at uddannelsen har været fejlplaceret. Ministeriet har ligefrem sagt, at de ville være glade den dag, optikeruddannelsen kom og bad om at blive lavet om, siger Svend-Erik Runberg. Det er ikke Undervisningsministeriets skyld, at det ikke er sket tidligere. Der har været uenighed i faget om, hvad fagets indhold skulle være. Mestrene har ønsket det i mange år, men Svendesiden har holdt igen - det er så min tolking - på grund af usikkerhed om, hvorvidt det ville føre til A og B-optikere. Den frygt afviser Optikerhøjskolens studierektor. Han mener, at branchens

8 OPTIKEREN F a g l i g t s t o f mangel på arbejdskraft vil udelukke, at de, som er uddannet efter den hidtidige ordning, får svært ved at gøre sig gældende på arbejdsmarkedet, og samtidig understreger han, at de faglige kompetencer hos uddannede optometrister hele tiden har levet op til autorisationskravene. Den nye bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet er forfattet af en styregruppe fra faget med repræsentanter fra Urmagerne og Optikernes Landsforening, Danmarks Optikerforening og skolerne, der står bag formuleringen af de nye og omfattende formålserklæringer: 1. Formålet med den samlede uddannelse er at kvalificere de studerende til efter endt uddannelse at fungere selvstændigt som optometrist og herunder indgå i et tværfagligt samarbejde. Uddannelsen skal kvalificere de studerende til at kunne planlægge, udføre, evaluere og dokumentere optometristiske opgaver inden for synskorrektion og anden behandling, sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, habilitering, rehabilitering og faglig udvikling, så de studerende herved opnår handlekompetence inden for det optometristiske professionsområde. Stk 2. De studerende skal kvalificere sig til at kunne: 1) Planlægge, udføre, evaluere og dokumentere optometriske opgaver inden for sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, vedligeholdelse, rehabilitering og faglig udvikling med henblik på national og international beskæftigelse i privat og offentlig virksomhed. 2) Udvikle, styrke, opretholde og genskabe optimal synsevne, synsfunktion og synsrelateret funktionsevne hos mennesker med det formål at fremme sundhed og livskvalitet samt forebygge synsnedsættelse/- tab og synsfunktionsnedsættelse/-tab samt synsrelateret funktionsnedsættelse/-tab hos det enkelte menneske. 3) Målrette den optometriske intervention mod det enkelte menneske og grupper af mennesker i alle livsaldre i samspil med omgivelser og med fokus på fritidsliv og miljø, herunder arbejdsmiljø og ergonomi. 4) Indgå i samarbejde med patienten, pårørende, kolleger og andre faggrupper uafhængigt af kulturel og sproglig baggrund. 5) Igangsætte og indgå i arbejdsmæssige sammenhænge, hvor der udføres forsknings- og udviklingsarbejde. 6) Fortsætte teoretisk og klinisk kompetencegivende videreuddannelse efter afsluttet uddannelse 7) Uddannelsen skal kvalificere den studerende til at opnå Sundhedsstyrelsens autorisation til såvel optiker som kontaktlinseoptiker. 8) Uddannelsen skal tillige kvalificere de studerende til at kunne fortsætte i videre uddannelse. Den meget helhedsorienterede formålserklæring er udformet under kraftig skelen til den internationale udvikling i faget. Styregruppen har været inspireret af både danske sundhedsuddannelsers uddannelsesbekendtgørelser og af internationale optikeruddannelser, samt de generelle branchetendenser og fremtidsperspektiver, som forventes at præge det danske optikerfag over de næste år. Vi kan se, hvad der sker i faget i USA og England. Hvis vi kender vores Master-weekend på Optikerhøjskolen besøgstid, så kan vi se, at om år kan vi agere, som de gør der, siger Svend-Erik Runberg. Han lægger vægt på, at de angloamerikanske optikere udfører mange af de opgaver, som herhjemme bliver varetaget af øjenlæger, og at der er betydeligt færre øjenlæger i forhold til befolkningsmassen. Optikere må anvende diagnostiske øjenmidler, en tendens, der også er slået igennem i Norge. I England og USA får optikerne i større og større grad ret til at udskrive terapeutisk medicin, og i England er det allerede udbredt, at optometristen udfører diabetes-screening. Samtidig påpeger Svend-Erik Runberg, at flere amerikanske stater har givet optometrister ret til at udføre lettere kirurgiske indgreb. De opnår disse landvindinger ved at have et højt uddannelsesniveau. Det nytter ikke noget at gå til Sundhedsministeriet og siger, hvis vi får lov til det og det, så vil vi også ændre uddannelsen - nej, der gælder det om at opgradere uddannelsen, vise sit værd og så få lov, erklærer Svend-Erik Runberg. Forskningslaboratorium og optimale lærerkvalifikationer Optikerhøjskolen i Randers har i de sidste flere semestre haft en øjenlægestuderende, der deltog i undervisningen i det sidste semester, hvor de studerende blev instrueret i screening i

9

10 OPTIKEREN F a g l i g t s t o f Svend-Erik Runberg skolens egen klinik. Det kunne lade sig føre, fordi medicinstuderende for at blive speciallæge i øjensygdomme skal afgive mindst 40 timers lektion i øjensygdomme. Vi fik en henvendelse fra en lægestuderende, der ikke var så ivrig efter lønnen, men ville have point. Hun skulle ikke lave teoretisk undervisning, men indrette den ideelle klinik, og der fik vi så mulighed for at etablere et samarbejde mellem optikeren og den kommende øjenlæge om principperne for screening og henvisning, siger Svend-Erik Runberg, der betegner projektet som en øjenåbner for både de studerende på Optikerhøjskolen og den medicinstuderende. For skolen har det været en givende proces, og de medicinstuderende har udtrykt stor forbavselse over det faglige niveau på optikeruddannelsen, hvilket er endnu et tegn, der peger i retning af større imødekommenhed mellem de to fag i fremtiden. Også fra etablerede øjenlæger har der været stor åbenhed. Professor Hans Nygaard fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet har været på besøg på Optikerhøjskolen for at udveksle ideer, og øjenlæge Jesper Hjortdal har været underviser på skolen. Bacheloruddannelsen vil være adgangsgivende til efteruddannelser på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og der er allerede indgået en aftale om udveksling af lærerkræfter og praktiksamarbejde. Samtidig bliver Optikerhøjskolen selv et omdrejningspunkt for forskning. Uddannelsens to biologer, Ulla Bak og Marianne Maagaard, kommer til at stå for forskningen, der finder sted i det nyindrettede forskningslaboratorium. De er i øjeblikket i færd med at tage en Ph.D. Professor Jan Richard Bruenech fra fra Buskerud University College, Kongsberg har accepteret en professor II-stilling på Optikerhøjskolen, der indebærer en kvart til en femtedel årsværk som underviser og vejleder i karrieremæssige anliggender. Med Ulla Baks og Marianne Maagaards aftaler om at levere fem artikler til internationale forskningspublikationer og tilmeldinger som foredragsholdere, begge dele indenfor de næste år, er optikerfaget i Danmark for alvor begyndt at markere sig indenfor de akademiske discipliner. Det skaber troværdighed omkring branchen og tillid til de tværfaglige samarbejder, der bliver altafgørende for den fremtidige optikers sundhedsfaglige profil. Lærerkvalifikationerne er i allerhøjeste grad på plads. Vi har andre lærere, der har Master of Science in Optometri fra Pennsylvania, og qua vort samarbejde med Kongsberg, er vi nu udbydere af den uddannelse. To optometri-lærere er i færd med at tage en master of science ved City University, London. Det er lidt stort, men vi skal også vise, at vi mener det, siger Svend-Erik Runberg, der selv blev Master of Science fra Pennsylvania College of Optometry for fem år siden. Vore lærere har opkvalificeret sig, så de næsten alle sammen har en Master, og en af vore lærere går i gang med en Ph.D, oplyser Jette Aabo, inspektør på Erhvervsakademi for Optik i København. Fire lærere taget en master i Public Health på Københavns Universitet, fire har taget Master of Science in Optometri fra Pennsylvania, tre er i gang med en Master fra DPU og én er i færd med at tage en Master of Science ved City University, London. Lavt optag på det første hold peger på en mulig krise Den største udfordring bliver at få branchens virksomheder til at tage notits af udviklingen og følge trop i et tempo, der svarer til uddannelsesreformens ambitionsniveau. De nye optikere har de samme kompetencer som tidligere, og der følger ikke nye fagområder med. På det lovformelige plan er de ligestillede, men den nye studieform vil selvfølgelig skabe øgede forventninger fra de studerendes side. Allerede i praktikfasen kan der opstå en diskrepans mellem dette forventningsniveau og praktikstedernes parathed. Tidligere, under reglerne for ungdomsuddannelser, blev praktikaftalen styret af Optikerfagets Fællesudvalg. I dag er det uddannelsesinstitutionerne, der skal godkende praktikplanen, og praktikstedet forpligter sig til et højere læringsniveau, idet nogle uddannelseselementer er henlagt til praktikstedet. Det skal være et adelsmærke at være et praktisksted - at være godkendt skal være noget stort og ses som et kompetenceløft for hele virksomheden. Det kræver en god dialog med praktikstederne, understreger Svend- Erik Runberg. Den nye uddannelse vil fokusere væsentlig mindre på det håndværksmæssige, og værkstedsdelen er praktisk talt skåret væk eller overladt til de enkelte praktisksteder. Praktikstedet skal beskrive, hvilket forløb de kan tilbyde. Nogle vil ikke kunne tilbyde værksted, og så må eleven vurdere, om de vil have det eller ej. Det er meget svært at lære for eksempel brilleslibning på en skole, for der er så meget ventetid. Der hvor man lærer sådan noget bedst er ude i praktik, siger Jette Aabo fra optikeruddannelsen i København. Samtidig er teknologien så fremskreden, at maskiner til brilleslibning er lette at håndtere med få timers instruktion, og tendensen i branchen er, at brillerne i stigende grad leveres færdige med brilleglas fra leverandøren. Vi lægger vægten på kvalitetskontrol, mere end udførelsen af produktet, siger Jette Aabo, idet hun påpeger, at det første praktikforløb, der påbegyndes om et år og afsluttes om halvandet, er en kraftig indikator for, hvor heldigt uddannelsen er sluppet afsted med omlægningen. På den anden side af ansøgningsfristen for Den Koordinerede Tilmelding kan hun konstatere en mærkbar og potentielt kritisk nedgang i antallet af ansøgere. Vi plejer at optage 120 elever om året, 100 i august og 20 i januar, men det ser ud til, at vi kun får halvdelen i år. Jeg har fået cirka 100 ansøgninger, og 61 optometriuddannelsen på TEC som har førsteprioritet har den som andenprioritet, og de kommer nok ikke ind, og 8-10 har jeg måttet af-

11

12 OPTIKEREN F a g l i g t s t o f vise på grund af manglende kvalifikationer, for eksempel at de ikke har haft biologi, forklarer Jette Aabo og tilføjer: Det er ikke særlig godt for faget, og hvis denne tendens fortsætter, så bliver der hurtigt problemer. I den første årgang kommer det ikke til at få så stor betydning for faget, fordi den bliver færdig samme år som et hold, der kommer ud fra EUD'en, men kombineret med en generel mangel på optikere og det potentielle frafald forårsaget af forkert studievalg, kan omlægningen godt komme til at udløse en mindre krise, der først bliver afsløret i praktikforløbet. Jette Aabo er imidlertid også bekymret for, om den nye akademiske profil tiltrækker nogle andre mennesketyper, der er sky overfor service og handelselementet, og det er det, der vil vise sig under praktikken. Inspektøren på Erhvervsakademi for Optik i København erkender, at problemet kan have en sammensat baggrund, men ser de øgede studiekrav som den direkte årsag. Før i tiden kunne vi godt have optaget nogen, der ikke havde en fuld studentereksamen. I dag er der meget høje krav, også i forhold til andre brancher, siger Jette Aabo, som håber, der er tale om et overgangsfænomen. Der kan være en del, der bare har taget nogle forkerte fag, for eksempel HHX eller har brug for at tage et gymnasialt suppleringskursus i kemi og naturfag. I Randers har 70 ansøgere i år søgt ind på den nye uddannelse. Branchens respons er afgørende for succes Især på det centrale område, der handler om screening, henvisning og samarbejde med øjenlæger, er det vigtigt at få virksomhederne med på vognen. Det er et autorisationskrav, uanset hvordan den enkelte optiker vælger at fortolke det, og efter alt at dømme er det inden længe slut med den liberale tolkning, hvor optikeren kan undgå at henvise ved for eksempel ændringer i synsfeltet ved ganske enkelt at undlade at screene. Det er skræmmende, hvor lidt optikerne egentlig ved om, hvad der er optikerens pligt ifølge autorisationsloven - der står blandt andet, at ved ændring i synsfeltet skal optikeren henvise til øjenlægen, men hvordan skal man se at der en ændring, hvis man ikke laver undersøgelsen? De optometrister, vi lukker ud nu, er skarpe i det Specialklinik Optikerhøjskolen her, men så skal de også bruge det, når de kommer ud i klinikkerne. I øjeblikket er danske øjenlæger meget skeptiske med hensyn til optikernes ønske om at indgå i screening for diabetesrelaterede synsændringer, og denne skepsis bunder i mangelen på et fagligt ry. Uddannelsesreformen tager det første skridt til at rette op på ubalancen mellem fagene, men resten er op til branchen som en helhed. Hvis virksomhederne er sene til at tage udfordringen op eller udfører screening på mangelfulde præmisser og enten henviser for mange til øjenlægen og dermed bliver en belastning for sundhedsvæsenet, eller hvis de underminerer deres eget faglige ry ved at overse kritiske tilfælde, forbliver den formelle opkvalificering lige netop dette: Et formalia og en kosmetisk ændring af optikerens faglige status. Det kan ikke nytte noget, at vi har et smart instrument og så sender dem til øjenlægen, hvis der er noget, der ikke lige ligner det, de har set i en lærebog. Det kan heller ikke nytte noget, at vi køber en synsfeltscreener og så ikke henviser, når det er nødvendigt. Man skal kunne tolke disse instrumenter. Det handler om, at personerne der udfører det, er dygtige nok. Vi skal opbygge et fagligt ry blandt lægerne, der siger: Det er betydeligt bedre at de bliver henvist fra optikeren, fastslår Svend-Erik Runberg. Han vurderer, at der i fremtiden vil opstå en række nye arbejdsfelter for optikere, hvoraf en del vil blive salg af rene tjenesteydelser uden noget egentlig produktsalg. En optiker behøver ikke længere være en person, der har en butik med en facade - han kan være ansat som konsulent på en klinik eller have en privat praksis med udmåling, forklarer Svend-Erik Runberg, som også er stærkt kritisk overfor optikernes skjulte honorarer. Jeg forestiller mig, at det kliniske mere og mere bliver optikerens arbejdsfelt - og det kan jo heller ikke nytte, at honorar og service er gemt i brillestellets pris. De skjulte honorarer fungerer som en bremseklods for branchens ambitioner, både på uddannelsesområdet og i relation til Danmarks Optikerforenings erklærede målsætninger i henhold til Omdømmeundersøgelsen fra Overgangen til betalte tjenesteydelser er et væsentligt skridt på vejen til realiseringen af autorisationskravene fra 1994 og fremtidssikringen af en branche, der oplever en rivende teknologisk udvikling. På den ene side har de det sådan med optikere, at man ikke bare kan slå op i telefonbogen. Langt hen ad vejen vælger man, ligesom med en tandlæge, efter omdømme. På den anden side er det vanskeligt at få sig markedsført som sundhedsfaglig profession, når man i så mange år har markedsført sig som købmænd - det er en markedsføring, der virkelig er lykkedes, siger Svend-Erik Runberg.

13

14 OPTIKEREN F a g l i g t s t o f Fremtidens OPTIKER Af Dorthe Stadsgaard, uddannelseskonsulent i DO, cand.scient.pol. Med indførelsen af uddannelsen til Professionsbachelor i Optometri træder de danske optikere ind i den akademiske verden. I fremtiden vil faget få en større vægt på gensidighed mellem teoretisk, akademisk viden og praktisk kunnen i arbejdet med befolkningens synsproblemer. Denne udvikling sætter fokus på efter- og videreuddannelse af allerede udlærte optikere. Akademisering - det nye mantra? Dette århundrede har i høj grad stået i akademiseringens tegn for det danske uddannelsessystem. Der tales om livslang læring og kontinuerlig kompetenceudvikling i et væk, der kommer nye Diplom- og Masteruddannelser til hvert år, og ikke mindst er en lang række mellemlange videregående uddannelser omlangt til professionsbacheloruddannelser med et mere akademisk indhold. Det gælder alt fra pædagoger og folkeskolelærere til fysioterapeuter - og nu også optometristerne. Der har været en vis kritik af denne udvikling. En række aktører, både blandt arbejdsgivere og arbejdstagere, har fundet at akademiseringen af de såkaldt praktiske uddannelser betyder et tab af nødvendige, praktiske færdigheder blandt udøverne. Altså at akademisering reelt medfører en forringelse af en uddannelse. Hvad skal det gøre godt for i det daglige arbejde, lyder det, at de nyuddannede kan tale klogt og teoretisk om dekonstruktionen af relationen mellem klient og behandler? Vi har brug for gode praktikere, lyder det videre, folk der kan deres håndværk, allerede når de forlader uddannelsesstedet. Så er akademisering et gode eller et onde? Argumentet her er, at akademiseringen af mellemniveauet i det danske uddannelsessystem, og dermed også af uddannelsen til optometrist, er af det gode. Et teoretisk løft Den klassiske beskrivelse af akademiske kompetencer går på evne til analyse og refleksion samt skabelse af overblik, for eksempel over den eksisterende viden på et fagområde. Disse kompetencer er også relevante for optikerne. Akademisering af en praksisorienteret uddannelse giver den et teoretisk løft. Det lærer fagets kommende udøvere om vigtigheden af at reflektere systematisk over den måde, de udfører deres arbejde på og inddrage ny forskning og nye undersøgelser i dagligdagens opgaver og rutiner. Et større fokus på teoretiske, akademiske kompetencer betyder ikke, at praksis bliver irrelevant for optikerens viden og kunnen. Teori systematiserer og generaliserer konkrete, praktiske, empiriske erfaringer og kan på den måde for eksempel medvirke til systematisk kvalitetsudvikling af det faglige område og de rutiner og arbejdsmetoder, der anvendes. Teoriens opgave er at vidensbasere praksis, at sætte praksis på formel, så at sige. Derefter skal den teoretiske, videnskabelige viden kanaliseres ud i virksomhederne til udøverne af professionen, hvor den kan medvirke til fornyelse og udvikling. Praksis skal til gengæld kvalificere og korrigere det teoretiske niveau. Opmærksomhed på egen udøvelse af kunnen og implementering af teoretisk viden sikrer faglighed og værdifulde input til den videre teoriudvikling. Konkrete empiriske erfaringer, opsamlet systematisk, skal således finde vej tilbage til uddannelsesinstitutionerne og forskningsgrupperne. Her skal de tages under akademisk, teoretisk behandling. De studerende er et vigtigt bindeled mellem virksomhedernes praksis og den teoretiske videnskab. De bevæger sig rent fysisk frem og tilbage mellem dem, når de veksler mellem praktik og ophold på uddannelsesinstitutionerne. Og de inddrager begge felter, når de laver opgaver og projekter. Derudover er efteruddannelse og informerende artikler i blade og magasiner relevante måder at sikre dialog og udveksling mellem teori og praksis. For megen og for ensidig akademi-

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK

ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK INDHOLD HVORFOR EN DES-KLINIK? HVORDAN STARTER MAN? HVAD KRÆVES DER? HVORFOR EN DES-KLINIK? FORMÅL Patienter er faktisk bekymrede for øjets

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

PATIENTSIKKER UDDANNELSE. Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser

PATIENTSIKKER UDDANNELSE. Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser PATIENTSIKKER UDDANNELSE Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser FORORD Vi ved i dag at utilsigtede hændelser sker i behandlingen af patienter, og at disse hændelser ofte

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

PATIENTSIKKER UDDANNELSE. Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser

PATIENTSIKKER UDDANNELSE. Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser PATIENTSIKKER UDDANNELSE Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser FORORD Vi ved i dag at utilsigtede hændelser sker i behandlingen af patienter, og at disse hændelser ofte

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Sagsnr. 10.01-04-1440 Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom Mange forskellige forløb giver udfordring i dokumentation og udveksling mellem kommune og sygehuse Dorthe Skou Lassen MedCom v MedCom kommune projekter sygehus-kommune/hjemmepleje j Kronikerplaner hjemmepleje-lægepraksis

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere