Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN"

Transkript

1 Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN

2 SOLA NORDIC INFORMERER: NYHED! - SOLA ACCESS HD 1.67 UDVIDET LÆSEGLAS NU INDIVIDUELT PRODUCERET MED HD* TEKNOLOGI * 3 VARIATIONER A: 0,75 D - B: 1,25 D - C: 1,75 D * UDVIDET STYRKEOMRÅDE -4 / +6 CYL 4,00 *HIGH DEFINITION (HD) GLAS TIL ALLE BRUGERE! HD revolutionen er nu også kommet til de udvidede læseglas, ved hjælp af Carl Zeiss Visions HD teknologi. Muliggjort af teknologiske fremskridt i syns forskning og fremstillingsprocesser, gør HD teknologien os i stand til at imødekomme enhver brugers behov på et niveau som før ikke har været muligt. Avanceret Free-form produktion Glas fremstillet med HD teknologi bliver individuelt fremstillet på Sola s avancerede produktions faciliteter, ved hjælp af nyudviklede free-form generatorer. Denne teknologi gør det muligt at generere og producere hvilket som helst glasdesign som kræves, uden brug af traditionelle råglas.. Ved at udnytte det fulde potentiale i free-form teknologien, fjerner man de visuelle begrænsninger og kompromiser som er tilstede i traditionelt fremstillede glas. BEGRÆNSNINGER I TRADITIONEL PRODUKTION Blanks fremstillede glas, grupperer et interval af styrker i semi-finish basekurver. Denne basekurve giver det optimale design for én og kun én styrke. Alle andre styrker som produceres ud fra samme basekurve vil have en vis form for styrkefejl som resulterer i tab af syns klarhed. HD TEKNOLOGI Individuel optimering HD Teknologi giver den ideelle designoverflade for den enkelte brugers kombination af sfærisk styrke, cylinder, akse og eventuel addition. Brugere af HD glas vil opleve et produkt designet specielt til dem. Resultatet er ypperligt: Det største areal af klart syn med lavest muligt uønsket restastigmatisme. Glas udviklet ved hjælp av HD-teknologi er meget velegnet for: brugere som ønsker de klareste og bedste syns oplevelser brugere med astigmatisme (som udgør omtrent 70 % af befolkningen) brugere som lægger vægt på kosmetisk pænere og tyndere glas FOR YDERLIGERE INFORMATION, RING VENLIGST TIL VOR KUNDESERVICE PÅ TLF

3 SEPTEMBER 2007 OPTIKEREN L e d e r 3 Nye tider Mandag den 3. september starter den nye uddannelse til Professionsbachelor i Optometri. Danmarks Optikerforening siger tillykke til faget og til skolerne. Som noget nyt skal de institutioner, der uddanner optikere nu deltage mere aktivt i forskning og forskningsaktiviteter. I Optikerforeningen glæder vi os til at følge med i den vidensudvikling, der kommer til at foregå. I Danmarks Optikerforening er vi af den opfattelse, at indførelsen af den nye uddannelse vil medvirke til en øget professionalisering og skabe endnu større respekt om faget og dets udøvere. Både blandt kunderne og ikke mindst blandt de øvrige sundhedsfaglige grupper. Danmarks Optikerforening - professionel rådgivning Under Danmarks Optikerforenings slogan er foreningens program for efteruddannelse for netop udkommet og vedlagt dette nummer af Optikeren. Emnerne spænder vidt. I løbet af det kommende år kan man få ny og opdateret viden om for eksempel fundusfotografering, sammenhænge mellem ernæring og synet, AMD, formfaste kontaktlinser og mange andre interessante faglige områder. Alle kurserne udløser naturligvis uddannelsespoint. Danmarks Optikerforening er glad for at kunne præsentere et så omfattende og alsidigt kursusprogram. Efteruddannelse er et vigtigt indsatsområde for foreningen, og forårets medlemsundersøgelse viser, at interessen for kompetenceudviklende kurser er stor blandt de danske optikere. Danmarks Optikerforening ser frem til at byde rigtig mange optikere velkommen på kurserne og ønsker jer god fornøjelse. Fremtidens optometrister Når kalenderen skifter til 2011 bliver de første professionsbachelorer i optometri færdiguddannede og kommer ud på arbejdsmarkedet. Til den tid vil vi alle sammen være klogere på, hvem de er og hvad de kan. Samtidig har en meget stor del af de nuværende optikere både fået mulighed for at få opgraderet deres uddannelse og samtidig fået tilegnet sig ny viden indenfor optometristområdet. Rigtig god fornøjelse! Med venlig hilsen Per Michael Larsen Arbejdende formand

4

5 NUMMER OPTIKEREN Indhold OPTIKEREN I n d h o l d 5 LEDER Per Michael Larsen OPTIKERUDDANNELSEN BLIVER MELLEMLANGT VIDEREGÅENDE STUDIUM Claus Suk Yong Jacobsen Optikeruddannelsen bliver mellemlangt videregående studium Læs side 6 FREMTIDENS OPTIKER Dorthe Stadsgaard ET TEORETISK LØFT TIL PRAKSIS Dorthe Stadsgaard SYNSTRÆNING SÆTTER FOKUS PÅ DEN SUNDHEDSFAGLIGE PROFIL Claus Suk Yong Jacobsen SILMO 40 ÅR Bjarne Hansen Synstræning sætter fokus på den sundhedsfaglige profil Læs side 26 KONTAKTLINSER TI PRESBYOPE Henrik Bo Larsen BLEFARITIS Claus Schiøtt Jørgensen MÆRKEORDNING GØR DET LETTERE FOR FORRETNINGER AT TILGODESE HANDICAPPEDE Pia Sandra Ernst VISION PRODUKTNYT BRANCHENYT Silmo 40 år Læs side 32 KALENDEREN ADRESSER Kontaktlinser til presbyope Læs side 34

6 OPTIKEREN F a g l i g t s t o f Optikeruddannelsen bliver mellemlangt videregående studium Af Claus Suk Yong Jacobsen, journalist Den 1. august 2007 bliver uddannelsen til optometrist til en mellemlang videregående sundhedsuddannelse, der primært er rettet mod den private sektor. Det første hold af optometrister, der forlader uddannelsen i 2011, kan kalde sig professionsbachelorer i optometri, på engelsk B. Optom. Dermed kommer uddannelsen på linje med internationale uddannelsesstandarder. Optikerfagets uddannelsesreform sigter på at tilpasse uddannelsen til udviklingen i faget og kvalificere fremtidens optikere til Sundhedsstyrelsens autorisation fra 1994, der gjorde optikeren til sundhedsperson. Ændringen har været længe undervejs. Første gang emnet blev diskuteret var i , hvor et møde ifølge Nordisk Tidsskrift for Optikere endte delvis i kaos, fordi optikerlærling og repræsentant for optikerlærlingene Svend-Erik Runberg brugte hele sin taletid på at kritisere uddannelsen. Det er selvsamme Svend-Erik Runberg, som i dag er studierektor på Optikerhøjskolen i Randers og primus motor bag den nye uddannelsesmodel, der efter alt at dømme vil føre den danske optikerbrance ind i en ny æra - hvor optikere i stigende grad markerer sig på deres sundhedsfaglige arbejde indenfor såvel sundhedsfremme og forebyggelse som forsknings- og udviklingsarbejde. Der vil fremover være betydelig flere ældre personer, og de vil udgøre en støre del af befolkningen siger studierektor Svend-Erik Runberg. Livsstilssygdomme eksploderer med diabetes og hjerte-karsygdomme, hvilket medfører flere synstruende forandringer, og manglen på øjenlæger vil tilspidses - det medfører et stigende antal opgaver, som øjenlægerne ikke kan overkomme at tage sig, og der bør optikerne være parat til at supplere. Derfor er det nødvendigt for optikerens anseelse, at der tages hensyn til optikeren ikke blot tager stilling til synsfejl, men også til patologi. I Sundhedsministeriets Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Optometri, som Svend- Erik Runberg har været med til at udforme, indgår sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i samarbejde med øjenlæger og andre sundhedsprofessioner som en del af de faglige krav til den nye uddannelse. Samtidig kan vi tage de internationale briller på, og nu ligger vi i det samme niveau, altså i den samme søjle som de udenlandske, akademiske uddannelser - også i forbindelse med udveksling, som der er mange penge afsat til, siger Svend-Erik Runberg, der på vegne af Optikerhøjskolen har indgået formelle aftaler om udveksling af lærerkræfter med både øjenlæger på Aarhus Universitet og undervisere på Buskerud University College, Kongsberg, der varetager optikeruddannelsen i Norge. Et krav er forskningstilknytning under en eller anden form, og det har ikke været svært at få en aftale med det Sundvidenskabelige Fakultet på Århus Universitet, siger Svend-Erik Runberg. Optikerhøjskolens rammeaftale omfatter desuden samarbejde med udviklingsaktiviteter, fag- og curriculumudvikling, udgivelse af artikler og lærebogsmateriale, studenter- og lærerudveksling og efteruddannelses- og videreuddannelsesforløb. I København, på TEC, hvor Danmarks anden optikeruddannelse også har gearet op til de nye krav, er der indgået aftale med Københavns Universitet, der har en øjenafdeling i Glostrup. Rammeaftalen giver blandt andet mulighed for at rekvirere undervisere fra øjenafdelingen til opgradering af lærerstabens kompetencer, eller kursusforløb på øjenafdelingen. Uddannelsen slipper for kravet om grundfag Optikerhøjskolen i Randers gennemgår i disse dage en omfattende ombygning med etablering af nye undervisningslokaler, laboratorier, klinikker og auditorier. Der skal være ideelle vilkår for de studerende, der bliver optaget under de nye krav om gymnasial baggrund i modsætning til tidligere, hvor uddannelsen var en erhvervsuddannelse (EUD), der i princippet tillod optag af elever direkte fra 9. klasse. Siden autorisationen i 1994 har der

7 Dimission-Optikerhøjskolen december 2006 OPTIKEREN F a g l i g t s t o f 7 været flere mindre omfattende ændringer af uddannelsesplanerne, og hver gang er der blevet lagt flere sundhedsfaglige elementer ind. I realiteten var det en forsvindende lille del af eleverne på optikeruddannelsen, der kom direkte fra folkeskolen, men uddannelsen har været belastet af EUD-lovens krav til ungdomsuddannelser om, at en tredjedel af undervisningen er grundfag som for eksempel dansk og matematik, typisk på et F-niveau. Det regi passer slet ikke til den personkreds, vi får ind på uddannelsen og det niveau, vi har undervist på. Optometriuddannelsen har altid været meget teoritung, og det er praktisk, at uddannelsen kom i samme regi som andre sundhedsuddannelser som fysio- og ergoterapeuter, jordemødre og sygeplejersker. Hvis nogen er hoppet fra vores uddannelse, har det typisk været for at blive sygeplejersker, og det samme gælder den anden vej rundt, siger Svend-Erik Runberg. Hidtil har optikeruddannelsen været placeret i service-indgangen, i gruppe med frisører, urmagere og rengøringsassistenter og vagtfolk, som Optikerhøjskolens studierektor udtrykker det: Service blev en underlig gruppe, der bestod af alle dem, der ikke passede ind andre steder. Kravet om grundfag og placeringen udenfor den mere attraktive og mere relevante sundhedsfaglige uddannelseskategori har hidtil tvunget lærerne til kreativ implementering af lovkravene: Det har ikke været nemt at motivere på dette område, siger Svend- Erik Runberg. Vi har bøjet reglerne så meget, vi kunne forsvare det i forhold til Undervisningsministeriets kontrollanter ved at give merit for nogle fag, og for andre fag ved at lægge dem sammen. Engelsk kunne vi dreje hen til fagligt engelsk, hvor de kunne læse nogle optometriske tekster, og på andre fag har de kunnet lave projekter, som vi har drejet så meget som muligt over i retning af noget, der var relevant for optikere. Jette Aabo, inspektør på Erhvervsakademi for Optik i København, er også lettet over det nye studiemiljø: Vi har kunnet tillade os at fagtone grundfagene, da alle vore elever havde et højere niveau fra starten, for eksempel ved at læse engelsk faglitteratur i engelsktimerne. Den største lettelse er, at vi er fri for protokolføring. Det har været svært at forklare eleverne, at de skulle ringe ind og melde sig syge om morgenen og undskylde for at komme for sent. Nu får de selv lov at bestemme i en række fag, for der er jo forskellige måder at lære på. For nogle er det en bedre måde at studere, at de somme tider kan sige: I dag bliver jeg hjemme og læser i stedet for. Den mulighed havde man ikke før. I den gamle uddannelse udgjorde teorien 2 1/2 år, mens den i den nye uddannelse er skåret ned til 2 år, men i kraft af at grundfagene er blevet fjernet, er der stadig tale om en forbedring. Ifølge Svend-Erik Runberg betyder reformen ikke, at der vil blive undervist på et væsentligt højere niveau end tidligere. Nye studerende vil først og fremmest opleve en anderledes undervisningform end tidligere tiders elever på skolen. Hvor undervisningen før var skemalagt med cirka 30 lektioner om ugen, bliver formen nu præget af hold, studiegrupper og forelæsninger i auditorium. Lektionerne er fastsat til omkring timer, og dertil kommer så lange perioder med selvstudium og projektarbejde. Så nu skal der studeres, siger Svend-Erik Runberg med tydelig tilfredshed. Højt uddannelsesniveau fører til sundhedsfaglige landvindinger Uddannelsen til optometrist er nu en 3 1/2 årig mellemlang videregående uddannelse (MVU), der fører til en bachelorgrad. Uddannelsen er SU-berettiget, og der er fortsat 1 1/2 års lønnet praktik med en praktikløn på p.t kroner om måneden. Allerede tilbage forsøgte man at lave en videregående uddannelse, men projektet faldt på, at det ikke blev SU-berettiget. Desuden gik der politik i sagen. Det har også været en kendt sag i ministeriet, at uddannelsen har været fejlplaceret. Ministeriet har ligefrem sagt, at de ville være glade den dag, optikeruddannelsen kom og bad om at blive lavet om, siger Svend-Erik Runberg. Det er ikke Undervisningsministeriets skyld, at det ikke er sket tidligere. Der har været uenighed i faget om, hvad fagets indhold skulle være. Mestrene har ønsket det i mange år, men Svendesiden har holdt igen - det er så min tolking - på grund af usikkerhed om, hvorvidt det ville føre til A og B-optikere. Den frygt afviser Optikerhøjskolens studierektor. Han mener, at branchens

8 OPTIKEREN F a g l i g t s t o f mangel på arbejdskraft vil udelukke, at de, som er uddannet efter den hidtidige ordning, får svært ved at gøre sig gældende på arbejdsmarkedet, og samtidig understreger han, at de faglige kompetencer hos uddannede optometrister hele tiden har levet op til autorisationskravene. Den nye bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet er forfattet af en styregruppe fra faget med repræsentanter fra Urmagerne og Optikernes Landsforening, Danmarks Optikerforening og skolerne, der står bag formuleringen af de nye og omfattende formålserklæringer: 1. Formålet med den samlede uddannelse er at kvalificere de studerende til efter endt uddannelse at fungere selvstændigt som optometrist og herunder indgå i et tværfagligt samarbejde. Uddannelsen skal kvalificere de studerende til at kunne planlægge, udføre, evaluere og dokumentere optometristiske opgaver inden for synskorrektion og anden behandling, sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, habilitering, rehabilitering og faglig udvikling, så de studerende herved opnår handlekompetence inden for det optometristiske professionsområde. Stk 2. De studerende skal kvalificere sig til at kunne: 1) Planlægge, udføre, evaluere og dokumentere optometriske opgaver inden for sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, vedligeholdelse, rehabilitering og faglig udvikling med henblik på national og international beskæftigelse i privat og offentlig virksomhed. 2) Udvikle, styrke, opretholde og genskabe optimal synsevne, synsfunktion og synsrelateret funktionsevne hos mennesker med det formål at fremme sundhed og livskvalitet samt forebygge synsnedsættelse/- tab og synsfunktionsnedsættelse/-tab samt synsrelateret funktionsnedsættelse/-tab hos det enkelte menneske. 3) Målrette den optometriske intervention mod det enkelte menneske og grupper af mennesker i alle livsaldre i samspil med omgivelser og med fokus på fritidsliv og miljø, herunder arbejdsmiljø og ergonomi. 4) Indgå i samarbejde med patienten, pårørende, kolleger og andre faggrupper uafhængigt af kulturel og sproglig baggrund. 5) Igangsætte og indgå i arbejdsmæssige sammenhænge, hvor der udføres forsknings- og udviklingsarbejde. 6) Fortsætte teoretisk og klinisk kompetencegivende videreuddannelse efter afsluttet uddannelse 7) Uddannelsen skal kvalificere den studerende til at opnå Sundhedsstyrelsens autorisation til såvel optiker som kontaktlinseoptiker. 8) Uddannelsen skal tillige kvalificere de studerende til at kunne fortsætte i videre uddannelse. Den meget helhedsorienterede formålserklæring er udformet under kraftig skelen til den internationale udvikling i faget. Styregruppen har været inspireret af både danske sundhedsuddannelsers uddannelsesbekendtgørelser og af internationale optikeruddannelser, samt de generelle branchetendenser og fremtidsperspektiver, som forventes at præge det danske optikerfag over de næste år. Vi kan se, hvad der sker i faget i USA og England. Hvis vi kender vores Master-weekend på Optikerhøjskolen besøgstid, så kan vi se, at om år kan vi agere, som de gør der, siger Svend-Erik Runberg. Han lægger vægt på, at de angloamerikanske optikere udfører mange af de opgaver, som herhjemme bliver varetaget af øjenlæger, og at der er betydeligt færre øjenlæger i forhold til befolkningsmassen. Optikere må anvende diagnostiske øjenmidler, en tendens, der også er slået igennem i Norge. I England og USA får optikerne i større og større grad ret til at udskrive terapeutisk medicin, og i England er det allerede udbredt, at optometristen udfører diabetes-screening. Samtidig påpeger Svend-Erik Runberg, at flere amerikanske stater har givet optometrister ret til at udføre lettere kirurgiske indgreb. De opnår disse landvindinger ved at have et højt uddannelsesniveau. Det nytter ikke noget at gå til Sundhedsministeriet og siger, hvis vi får lov til det og det, så vil vi også ændre uddannelsen - nej, der gælder det om at opgradere uddannelsen, vise sit værd og så få lov, erklærer Svend-Erik Runberg. Forskningslaboratorium og optimale lærerkvalifikationer Optikerhøjskolen i Randers har i de sidste flere semestre haft en øjenlægestuderende, der deltog i undervisningen i det sidste semester, hvor de studerende blev instrueret i screening i

9

10 OPTIKEREN F a g l i g t s t o f Svend-Erik Runberg skolens egen klinik. Det kunne lade sig føre, fordi medicinstuderende for at blive speciallæge i øjensygdomme skal afgive mindst 40 timers lektion i øjensygdomme. Vi fik en henvendelse fra en lægestuderende, der ikke var så ivrig efter lønnen, men ville have point. Hun skulle ikke lave teoretisk undervisning, men indrette den ideelle klinik, og der fik vi så mulighed for at etablere et samarbejde mellem optikeren og den kommende øjenlæge om principperne for screening og henvisning, siger Svend-Erik Runberg, der betegner projektet som en øjenåbner for både de studerende på Optikerhøjskolen og den medicinstuderende. For skolen har det været en givende proces, og de medicinstuderende har udtrykt stor forbavselse over det faglige niveau på optikeruddannelsen, hvilket er endnu et tegn, der peger i retning af større imødekommenhed mellem de to fag i fremtiden. Også fra etablerede øjenlæger har der været stor åbenhed. Professor Hans Nygaard fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet har været på besøg på Optikerhøjskolen for at udveksle ideer, og øjenlæge Jesper Hjortdal har været underviser på skolen. Bacheloruddannelsen vil være adgangsgivende til efteruddannelser på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og der er allerede indgået en aftale om udveksling af lærerkræfter og praktiksamarbejde. Samtidig bliver Optikerhøjskolen selv et omdrejningspunkt for forskning. Uddannelsens to biologer, Ulla Bak og Marianne Maagaard, kommer til at stå for forskningen, der finder sted i det nyindrettede forskningslaboratorium. De er i øjeblikket i færd med at tage en Ph.D. Professor Jan Richard Bruenech fra fra Buskerud University College, Kongsberg har accepteret en professor II-stilling på Optikerhøjskolen, der indebærer en kvart til en femtedel årsværk som underviser og vejleder i karrieremæssige anliggender. Med Ulla Baks og Marianne Maagaards aftaler om at levere fem artikler til internationale forskningspublikationer og tilmeldinger som foredragsholdere, begge dele indenfor de næste år, er optikerfaget i Danmark for alvor begyndt at markere sig indenfor de akademiske discipliner. Det skaber troværdighed omkring branchen og tillid til de tværfaglige samarbejder, der bliver altafgørende for den fremtidige optikers sundhedsfaglige profil. Lærerkvalifikationerne er i allerhøjeste grad på plads. Vi har andre lærere, der har Master of Science in Optometri fra Pennsylvania, og qua vort samarbejde med Kongsberg, er vi nu udbydere af den uddannelse. To optometri-lærere er i færd med at tage en master of science ved City University, London. Det er lidt stort, men vi skal også vise, at vi mener det, siger Svend-Erik Runberg, der selv blev Master of Science fra Pennsylvania College of Optometry for fem år siden. Vore lærere har opkvalificeret sig, så de næsten alle sammen har en Master, og en af vore lærere går i gang med en Ph.D, oplyser Jette Aabo, inspektør på Erhvervsakademi for Optik i København. Fire lærere taget en master i Public Health på Københavns Universitet, fire har taget Master of Science in Optometri fra Pennsylvania, tre er i gang med en Master fra DPU og én er i færd med at tage en Master of Science ved City University, London. Lavt optag på det første hold peger på en mulig krise Den største udfordring bliver at få branchens virksomheder til at tage notits af udviklingen og følge trop i et tempo, der svarer til uddannelsesreformens ambitionsniveau. De nye optikere har de samme kompetencer som tidligere, og der følger ikke nye fagområder med. På det lovformelige plan er de ligestillede, men den nye studieform vil selvfølgelig skabe øgede forventninger fra de studerendes side. Allerede i praktikfasen kan der opstå en diskrepans mellem dette forventningsniveau og praktikstedernes parathed. Tidligere, under reglerne for ungdomsuddannelser, blev praktikaftalen styret af Optikerfagets Fællesudvalg. I dag er det uddannelsesinstitutionerne, der skal godkende praktikplanen, og praktikstedet forpligter sig til et højere læringsniveau, idet nogle uddannelseselementer er henlagt til praktikstedet. Det skal være et adelsmærke at være et praktisksted - at være godkendt skal være noget stort og ses som et kompetenceløft for hele virksomheden. Det kræver en god dialog med praktikstederne, understreger Svend- Erik Runberg. Den nye uddannelse vil fokusere væsentlig mindre på det håndværksmæssige, og værkstedsdelen er praktisk talt skåret væk eller overladt til de enkelte praktisksteder. Praktikstedet skal beskrive, hvilket forløb de kan tilbyde. Nogle vil ikke kunne tilbyde værksted, og så må eleven vurdere, om de vil have det eller ej. Det er meget svært at lære for eksempel brilleslibning på en skole, for der er så meget ventetid. Der hvor man lærer sådan noget bedst er ude i praktik, siger Jette Aabo fra optikeruddannelsen i København. Samtidig er teknologien så fremskreden, at maskiner til brilleslibning er lette at håndtere med få timers instruktion, og tendensen i branchen er, at brillerne i stigende grad leveres færdige med brilleglas fra leverandøren. Vi lægger vægten på kvalitetskontrol, mere end udførelsen af produktet, siger Jette Aabo, idet hun påpeger, at det første praktikforløb, der påbegyndes om et år og afsluttes om halvandet, er en kraftig indikator for, hvor heldigt uddannelsen er sluppet afsted med omlægningen. På den anden side af ansøgningsfristen for Den Koordinerede Tilmelding kan hun konstatere en mærkbar og potentielt kritisk nedgang i antallet af ansøgere. Vi plejer at optage 120 elever om året, 100 i august og 20 i januar, men det ser ud til, at vi kun får halvdelen i år. Jeg har fået cirka 100 ansøgninger, og 61 optometriuddannelsen på TEC som har førsteprioritet har den som andenprioritet, og de kommer nok ikke ind, og 8-10 har jeg måttet af-

11

12 OPTIKEREN F a g l i g t s t o f vise på grund af manglende kvalifikationer, for eksempel at de ikke har haft biologi, forklarer Jette Aabo og tilføjer: Det er ikke særlig godt for faget, og hvis denne tendens fortsætter, så bliver der hurtigt problemer. I den første årgang kommer det ikke til at få så stor betydning for faget, fordi den bliver færdig samme år som et hold, der kommer ud fra EUD'en, men kombineret med en generel mangel på optikere og det potentielle frafald forårsaget af forkert studievalg, kan omlægningen godt komme til at udløse en mindre krise, der først bliver afsløret i praktikforløbet. Jette Aabo er imidlertid også bekymret for, om den nye akademiske profil tiltrækker nogle andre mennesketyper, der er sky overfor service og handelselementet, og det er det, der vil vise sig under praktikken. Inspektøren på Erhvervsakademi for Optik i København erkender, at problemet kan have en sammensat baggrund, men ser de øgede studiekrav som den direkte årsag. Før i tiden kunne vi godt have optaget nogen, der ikke havde en fuld studentereksamen. I dag er der meget høje krav, også i forhold til andre brancher, siger Jette Aabo, som håber, der er tale om et overgangsfænomen. Der kan være en del, der bare har taget nogle forkerte fag, for eksempel HHX eller har brug for at tage et gymnasialt suppleringskursus i kemi og naturfag. I Randers har 70 ansøgere i år søgt ind på den nye uddannelse. Branchens respons er afgørende for succes Især på det centrale område, der handler om screening, henvisning og samarbejde med øjenlæger, er det vigtigt at få virksomhederne med på vognen. Det er et autorisationskrav, uanset hvordan den enkelte optiker vælger at fortolke det, og efter alt at dømme er det inden længe slut med den liberale tolkning, hvor optikeren kan undgå at henvise ved for eksempel ændringer i synsfeltet ved ganske enkelt at undlade at screene. Det er skræmmende, hvor lidt optikerne egentlig ved om, hvad der er optikerens pligt ifølge autorisationsloven - der står blandt andet, at ved ændring i synsfeltet skal optikeren henvise til øjenlægen, men hvordan skal man se at der en ændring, hvis man ikke laver undersøgelsen? De optometrister, vi lukker ud nu, er skarpe i det Specialklinik Optikerhøjskolen her, men så skal de også bruge det, når de kommer ud i klinikkerne. I øjeblikket er danske øjenlæger meget skeptiske med hensyn til optikernes ønske om at indgå i screening for diabetesrelaterede synsændringer, og denne skepsis bunder i mangelen på et fagligt ry. Uddannelsesreformen tager det første skridt til at rette op på ubalancen mellem fagene, men resten er op til branchen som en helhed. Hvis virksomhederne er sene til at tage udfordringen op eller udfører screening på mangelfulde præmisser og enten henviser for mange til øjenlægen og dermed bliver en belastning for sundhedsvæsenet, eller hvis de underminerer deres eget faglige ry ved at overse kritiske tilfælde, forbliver den formelle opkvalificering lige netop dette: Et formalia og en kosmetisk ændring af optikerens faglige status. Det kan ikke nytte noget, at vi har et smart instrument og så sender dem til øjenlægen, hvis der er noget, der ikke lige ligner det, de har set i en lærebog. Det kan heller ikke nytte noget, at vi køber en synsfeltscreener og så ikke henviser, når det er nødvendigt. Man skal kunne tolke disse instrumenter. Det handler om, at personerne der udfører det, er dygtige nok. Vi skal opbygge et fagligt ry blandt lægerne, der siger: Det er betydeligt bedre at de bliver henvist fra optikeren, fastslår Svend-Erik Runberg. Han vurderer, at der i fremtiden vil opstå en række nye arbejdsfelter for optikere, hvoraf en del vil blive salg af rene tjenesteydelser uden noget egentlig produktsalg. En optiker behøver ikke længere være en person, der har en butik med en facade - han kan være ansat som konsulent på en klinik eller have en privat praksis med udmåling, forklarer Svend-Erik Runberg, som også er stærkt kritisk overfor optikernes skjulte honorarer. Jeg forestiller mig, at det kliniske mere og mere bliver optikerens arbejdsfelt - og det kan jo heller ikke nytte, at honorar og service er gemt i brillestellets pris. De skjulte honorarer fungerer som en bremseklods for branchens ambitioner, både på uddannelsesområdet og i relation til Danmarks Optikerforenings erklærede målsætninger i henhold til Omdømmeundersøgelsen fra Overgangen til betalte tjenesteydelser er et væsentligt skridt på vejen til realiseringen af autorisationskravene fra 1994 og fremtidssikringen af en branche, der oplever en rivende teknologisk udvikling. På den ene side har de det sådan med optikere, at man ikke bare kan slå op i telefonbogen. Langt hen ad vejen vælger man, ligesom med en tandlæge, efter omdømme. På den anden side er det vanskeligt at få sig markedsført som sundhedsfaglig profession, når man i så mange år har markedsført sig som købmænd - det er en markedsføring, der virkelig er lykkedes, siger Svend-Erik Runberg.

13

14 OPTIKEREN F a g l i g t s t o f Fremtidens OPTIKER Af Dorthe Stadsgaard, uddannelseskonsulent i DO, cand.scient.pol. Med indførelsen af uddannelsen til Professionsbachelor i Optometri træder de danske optikere ind i den akademiske verden. I fremtiden vil faget få en større vægt på gensidighed mellem teoretisk, akademisk viden og praktisk kunnen i arbejdet med befolkningens synsproblemer. Denne udvikling sætter fokus på efter- og videreuddannelse af allerede udlærte optikere. Akademisering - det nye mantra? Dette århundrede har i høj grad stået i akademiseringens tegn for det danske uddannelsessystem. Der tales om livslang læring og kontinuerlig kompetenceudvikling i et væk, der kommer nye Diplom- og Masteruddannelser til hvert år, og ikke mindst er en lang række mellemlange videregående uddannelser omlangt til professionsbacheloruddannelser med et mere akademisk indhold. Det gælder alt fra pædagoger og folkeskolelærere til fysioterapeuter - og nu også optometristerne. Der har været en vis kritik af denne udvikling. En række aktører, både blandt arbejdsgivere og arbejdstagere, har fundet at akademiseringen af de såkaldt praktiske uddannelser betyder et tab af nødvendige, praktiske færdigheder blandt udøverne. Altså at akademisering reelt medfører en forringelse af en uddannelse. Hvad skal det gøre godt for i det daglige arbejde, lyder det, at de nyuddannede kan tale klogt og teoretisk om dekonstruktionen af relationen mellem klient og behandler? Vi har brug for gode praktikere, lyder det videre, folk der kan deres håndværk, allerede når de forlader uddannelsesstedet. Så er akademisering et gode eller et onde? Argumentet her er, at akademiseringen af mellemniveauet i det danske uddannelsessystem, og dermed også af uddannelsen til optometrist, er af det gode. Et teoretisk løft Den klassiske beskrivelse af akademiske kompetencer går på evne til analyse og refleksion samt skabelse af overblik, for eksempel over den eksisterende viden på et fagområde. Disse kompetencer er også relevante for optikerne. Akademisering af en praksisorienteret uddannelse giver den et teoretisk løft. Det lærer fagets kommende udøvere om vigtigheden af at reflektere systematisk over den måde, de udfører deres arbejde på og inddrage ny forskning og nye undersøgelser i dagligdagens opgaver og rutiner. Et større fokus på teoretiske, akademiske kompetencer betyder ikke, at praksis bliver irrelevant for optikerens viden og kunnen. Teori systematiserer og generaliserer konkrete, praktiske, empiriske erfaringer og kan på den måde for eksempel medvirke til systematisk kvalitetsudvikling af det faglige område og de rutiner og arbejdsmetoder, der anvendes. Teoriens opgave er at vidensbasere praksis, at sætte praksis på formel, så at sige. Derefter skal den teoretiske, videnskabelige viden kanaliseres ud i virksomhederne til udøverne af professionen, hvor den kan medvirke til fornyelse og udvikling. Praksis skal til gengæld kvalificere og korrigere det teoretiske niveau. Opmærksomhed på egen udøvelse af kunnen og implementering af teoretisk viden sikrer faglighed og værdifulde input til den videre teoriudvikling. Konkrete empiriske erfaringer, opsamlet systematisk, skal således finde vej tilbage til uddannelsesinstitutionerne og forskningsgrupperne. Her skal de tages under akademisk, teoretisk behandling. De studerende er et vigtigt bindeled mellem virksomhedernes praksis og den teoretiske videnskab. De bevæger sig rent fysisk frem og tilbage mellem dem, når de veksler mellem praktik og ophold på uddannelsesinstitutionerne. Og de inddrager begge felter, når de laver opgaver og projekter. Derudover er efteruddannelse og informerende artikler i blade og magasiner relevante måder at sikre dialog og udveksling mellem teori og praksis. For megen og for ensidig akademi-

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering Nordsjællands Hospital Workshop 5 Sikker medicinering Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) 1 Nordsjællands Hospital Program for i dag Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling?

Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling? Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling? Lars Iversen, professor emer. dr med, Statens Institut for Folkesundhed larsiversen1111@gmail.com Hvor mange har alkoholproblemer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv.

Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv. Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv. Et samarbejde mellem : Læreruddannelsen i Århus/VIAUC, Pædagoguddannelsen JYDSK /VIAUC, Århus og Ernæring

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

VIA Film & Transmedia VIA UNIVERSITY COLLEGE

VIA Film & Transmedia VIA UNIVERSITY COLLEGE VIA Film & Transmedia VIA UNIVERSITY COLLEGE 1. Kort om studiet 2. Opbygning (inkl. praktik, udvekslingsmuligheder) 3. Undervisningsform 4. Erhvervsliv og beliggenhed 5. Studenterproduktioner 6. Optagelseskriterier

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

En ny tid, en ny vidensproduktion?

En ny tid, en ny vidensproduktion? ELU og Danske Universiteters konference: Efter- og videreuddannelse på universiteterne status, udfordringer og perspektiver 1. april 2008 En ny tid, en ny vidensproduktion? Bent Gringer, SCKK bg@sckk.dk

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Erfaringsopsamling fra case

Erfaringsopsamling fra case Erfaringsopsamling fra case s samt læringsteori og læringsstil Midler/program: Erfaringsopsamling fra case s Læringsteori Læringsstiltest Erfaringsopsamling fra case Case-opstart (trin -) Indsamling af

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Farmaci & Farmaceutisk videnskab To which sub-sector does your place of work belong? Number of replies

Farmaci & Farmaceutisk videnskab To which sub-sector does your place of work belong? Number of replies Pharmacy Farmaci & Farmaceutisk videnskab To which sub-sector does your place of work belong? Number of replies Private pharmacy 20% 54 The hospital sector 10% 27 Medicine/biotech/medical industry 52%

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Talk in your work groups: Discuss how FIT can make sense in your work context. Discuss benefits and challenges of using FIT in your work place. Generate questions for Susanne

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere