Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata"

Transkript

1 Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Elsa Andersen Simon Furbo Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Sagsrapport SR (DK) December 2010

2 1

3 Forord I nærværende rapport analyseres målinger fra kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis. Anlæggene er installeret af Nordic Energy Group og målingerne er ligeledes foretaget af Nordic Energy Group. 2

4 Indholdsfortegnelse Anlægsbeskrivelse, måledata og analyse...4 Anlægsbeskrivelse...4 Måledata...5 Analyse...5 Combivarmeanlæg nr Combivarmeanlæg nr Combivarmeanlæg nr Combivarmeanlæg nr Combivarmeanlæg nr Combivarmeanlæg nr Combivarmeanlæg nr Combivarmeanlæg nr Combivarmeanlæg nr Combivarmeanlæg nr Combivarmeanlæg nr Combivarmeanlæg nr Combivarmeanlæg nr Combivarmeanlæg nr Combivarmeanlæg nr Combivarmeanlæg nr Sammenfatning og konklusion Nødvendige målinger til fremtidige analyser Referencer

5 Anlægsbeskrivelse, måledata og analyse Anlægsbeskrivelse Nedenstående Figur 1 viser et systemdiagram for et kombineret sol/varmepumpeanlæg, kaldet combivarmeanlæg. På figuren ses også placering af måleudstyr som er temperaturfølere samt driftsregistrering af pumper, trevejsventiler og varmepumpe. Der måles kun volumenstrøm i rumvarmekredsen. Combivarmeanlægget består af en varmepumpe og et solvarmeanlæg og anlægget leverer rumvarme og varmt brugsvand. Fra solfangerne cirkuleres den opvarmede solfangervæske via en pumpe til solvarmebeholderen eller til blandetanken hvor den afgiver sin varme. Blandetanken er forbundet til jordslangekredsen og solvarme kan via blandetanken anvendes til at eftervarme brinen fra jordslangerne inden indløb til varmepumpens fordamper. Endvidere kan solvarme i perioder med overskud af solvarme føres ud i jorden via jordslangerne og lagres her i en periode. Varmt brugsvand tappes fra solvarmebeholderen mens rumvarme enten leveres fra varmepumpen eller fra solvarmebeholderen. Varmepumpen fører varme ud i rumvarmekredsen eller ind i solvarmebeholderen. Endelig er det også muligt at anvende brinen fra jordslangerne til køling i perioder med kølebehov i bygningen. Figur 1. Systemdiagram for combivarmeanlæg med visning af komponenter og temperaturfølerplaceringer. 4

6 Måledata For hvert anlæg er der opstillet et måleprogram. Det er ikke alle målepunkter fra Figur 1 der er inkluderet i de individuelle måleprogrammer, det varierer for de forskellige anlæg. Målingerne logges hvert 10. minut. Analysen er foretaget for de anlæg hvor følgende data er inkluderet i måleprogrammet. Der er dog enkelte anlæg hvor ikke alle de nævnte data haves: Dato og tid Fremløbstemperatur til varmepumpens fordamper (Temp_HP_in) Udløbstemperatur fra varmepumpens kondensator (Temp_HP) Varmepumpens drift og driftstid (R_Heat_Pump) Solfangerkredsens drift og driftstid (Pump_Solar) Returtemperatur til jordslangerne (Temp_Brine_Ret) Der indgår 16 combivarmeanlæg i analysen. Analyse Med de nævnte data er der på månedsbasis fundet gennemsnitlige frem og udløbstemperaturer til/fra varmepumpen for de perioder hvor varmepumpen er i drift. De tilhørende COP værdier er fundet ud fra Tabel 1, [1]. Tabel 1. COP værdier for en 15 kw varmepumpe, baseret på kølemidlet R407C samt en scrollkompressor type ZH21K4E TFR. Tc\Te , ,47 6, ,21 6,01 6, ,61 5,35 6,13 6,88 7, ,09 4,76 5,48 6,21 6,5 6,9 7,22 7,5 40 3,64 4,22 4,86 5,55 5,83 6,24 6,57 6, ,25 3,74 4,31 4,93 5,19 5,58 5,9 6, ,91 3,32 3,81 4,35 4,59 4,94 5,25 5, ,61 2,96 3,37 3,84 4,04 4,36 4,63 4, ,35 2,64 2,98 3,38 3,55 3,83 4,07 4, ,37 2,65 2,98 3,12 3,36 3,57 3,78 COP er coefficient of performance Tc er kondenseringstemperaturen inde i varmepumpens kondensator Te er fordampningstemperaturen inde i varmepumpens fordamper. er baseret på gennemsnitlige månedlige frem og udløbstemperaturer til/fra varmepumpens fordamper og kondensator, henholdsvis Temp_HP_in og Temp_HP i Figur 1 mens min er mindste COP værdi i måneden, baseret på den i måneden største temperaturforskel mellem indløb til varmepumpens fordamper og udløb fra varmepumpens kondensator. 5

7 Den samlede COP værdi for måleperioden er fundet (periode) på baggrund af det relative varmebehov: periode: SUM(Rel. Varmebehov * ) / SUM(Rel.varmebehov) Det er antaget at fremløbstemperaturen til varmepumpens fordamper er 3 C højere end temperaturen i fordamperen mens det antages at udløbstemperaturen fra varmepumpens kondensator er 2 C lavere end kondensatortemperaturen. Det relative varmebehov er bestemt på baggrund af målinger af varmebehovet i et typisk enfamiliehus hvor målinger af varmebehovet er optaget i perioden i forbindelse med installation af et solvarmeanlæg til kombineret rumvarme og brugsvand [2]. Figur 2 viser det månedlige relative varmebehov som funktion af den månedlige middeltemperatur. Det månedlige varmebehov er defineret som det månedlige relative varmebehov multipliceret med varmebehovet for en måned med en månedlig udendørs middeltemperatur på 13,6 C. Ved analysen er månedsmiddeltemperaturen på landsplan fra DMI s hjemmeside benyttet, se Tabel Relativt varmebehov [ ] Figur 2. Månedligt relative varmebehov som funktion af den udendørs middeltemperatur. Tabel 2. Månedlige udendørs middeltemperaturer for Danmark. Månedsmiddeltemperatur, Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt ,9 7,3 0,8 3,2 2,2 2,8 7 9,4 13,9 18,7 16,2 12,6 8,7 Der er foretaget en vurdering af fordelen ved at anvende combivarmeanlæg vist i Figur 1 i forhold til et varmepumpeanlæg uden solvarme (VP) og i forhold til et anlæg med separat varmepumpe og solvarmeanlæg (VP+Solvarmeanlæg). 6

8 To huse er taget i beregning. Et hus med et årligt energiforbrug på 5000 kwh og et hus med et årligt energiforbrug på kwh. Endvidere er der taget et dagligt varmtvandsforbrug på 100 liter i beregning. Figur 3 viser det månedlige varmebehov, både for rumvarme og brugsvand for de to huse Varmebehov [kwh/måned] Hus 1: højt varmeforbrug og brugsvandsforbrug på 100 l/dag Hus 2: lavt varmeforbrug og brugsvandsforbrug på 100 l/dag jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Figur 3. Rumvarme og varmtvandsbehov i to forskellige huse. Rumvarmebehovet er baseret på to huse med forskellig isoleringsstandard mens varmtvandsbehovet er baseret på et dagligt forbrug på 100 liter. Beregningerne for solvarmeanlæg er foretaget med programmet SPIRALSOL, udviklet på DTU [3]. Programmet baserer sig på vejrdata fra det danske Design Reference Year, DRY. Energiforbruget for combivarmeanlæg er vurderet til at være: (månedligt energibehov månedlig nyttiggjort solenergi) / mdr Nyttiggjort solenergi defineres som månedlig tappet energi til varmt brugsvand fra solvarmebeholderen månedlig tilført supplerende energi til solvarmebeholderen. Energiforbruget for varmepumpeanlæg uden solvarme er vurderet til at være: månedligt energibehov / min (antagelsen er på den sikre side) Energiforbruget for varmepumpeanlæg anlæg med separat varmepumpe og solvarmeanlæg er vurderet til at være: (månedligt energibehov månedlig nyttiggjort solenergi) / min (antagelsen er på den sikre side) For hvert af de indgående combivarmeanlæg er måleperioden opgjort og målingerne er vist i tabeller. Bemærk at værdierne i tabellen er baseret på måleperioderne og er således ikke nødvendigvis repræsentative for hele måneder. De viste driftstider og temperaturer er baseret på måledate fra de pågældende måneder, med deraf 7

9 følgende usikkerhed. I perioder hvor der ikke kontinuerlig drift af varmepumpen, er usikkerheden på temperaturerne speciel høj. Værdier der repræsenterer en hele måneder er fremhævet med fed type. Combivarmeanlæg nr. 1 Der er målinger fra anlægget i perioderne: 24. november 31. december januar 4. marts marts 12. juli august 14. oktober 2010 I Tabel 3 er vist temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier. Af Tabel 3 fremgår det at varmepumpen er i drift i sommermånederne. Solvarmeanlægget er rigeligt stort til at dække hele forbruget i sommermånederne og det er derfor overraskende at dette ikke er tilfældet for combivarmeanlægget. Det skyldes sandsynligvis at forbruget i perioder overstiger den energimængde der kan lagres i solvarmebeholderen. I perioder hvor al varmen fra solvarmebeholderen forbruges, vil varmepumpen umiddelbart efter forbrug opvarme solvarmebeholderen igen. Tabel 3. Temperaturer, driftstider for varmepumpe samt COP værdier for anlæg nr. 1. Værdier med fed type repræsenterer en fuld måned. varmepumpe, solkredsbeholder, solkredsmixtank, min Jan , ,9 4,1 2,6 4, , ,8 4,1 3 4,0 mar , ,5 4,1 3,1 2,8 apr , ,8 4,6 3,1 1,3 maj , ,0 5 3,4 3,1 jun , ,5 6,6 3,9 9,2 jul , ,8 5,9 4,6 15,1 aug , ,1 7,2 5,7 12,1 sep , ,1 7 5,3 9,6 okt , ,9 7 5,2 6,8 nov , ,1 4,8 3,4 1,8 Dec , ,4 4,3 3 2,5 COP 5 8

10 Solvarmeanlægget består af 8,8 m 2 solfangere af typen Combiheat (D ). Solfangerne er orienteret mod syd med en hældning på 25. Solvarmebeholderen har et volumen på 300 liter og den opvarmes dels af solen og dels af varmepumpen. Figur 4 og Figur 5 viser energiforbruget samt energibehovet med combivarmeanlæg, varmepumpeanlæg uden solvarme og anlæg med separat varmepumpe og solvarmeanlæg. I Tabel 4 er energibehovene i måleperioden vist og i Tabel 5, Tabel 6 samt Figur 6 er vist priseksempler og besparelsespotentiale baseret på 2010 energipriser for olie (0,9 DKK/kWh), fjernvarme (0,6 DKK/kWh) og el (1,7 DKK/kWh). Det ses eksempelvis, at der i Hus 2 med et højt energibehov kan opnås en årlig besparelse på knap kroner, ved at erstatte et oliefyr med et combivarmeanlæg. Den tilsvarende besparelse i hus 2 med et lavt energibehov er knap kroner. Besparelsen afhænger imidlertid fuldstændig af energiprisen og er lav når energiprisen er lav og høj når energiprisen er høj. Hus 1 Varmeforbrug med Varmepumpe Hus 1 Varmebehov Rumvarme+Brugsvand Hus 1 Varmeforbrug med Kombivarme Hus 1 Varmeforbrug med Solvarme + Varmepumpe Varmebehov og varmeforbrug [kwh/måned] Hus 1: Hus med højt varmeforbrug og brugsvandsforbrug på 100 l/dag jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Figur 4. Varmeforbrug samt varmebehov for combivarmeanlæg, varmepumpeanlæg og anlæg med separat varmepumpe og solvarmeanlæg for Hus 1. 9

11 Hus 2 Varmeforbrug med Varmepumpe Hus 2 Varmebehov Rumvarme+Brugsvand Hus 2 Varmeforbrug med Kombianlæg Hus 2 Varmeforbrug med Solvarme + Varmepumpe Varmebehov og varmeforbrug [kwh/måned] Hus 2: Hus med lavt varmeforbrug og brugsvandsforbrug på 100 l/dag jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Figur 5. Varmeforbrug samt varmebehov for combivarmeanlæg, varmepumpeanlæg og anlæg med separat varmepumpe og solvarmeanlæg for Hus 2. Tabel 4. Energibehov og energiforbrug for Hus 1 og Hus 2 med henholdsvis højt og lavt energibehov. Energibehov, [kwh] Energiforbrug med VP, [kwh] Energiforbrug med VP+Solvarmeanlæg, [kwh] Energiforbrug, Hus Energiforbrug, Hus Energiforbrug med combivarmeanlæg, [kwh] Tabel 5. Priseksempel for Hus 1 med højt energiforbrug. Prisseksempel for Hus 1 Energipris i [DKK] Energipris med VP, [DKK] Energipris med VP+Solvarmeanlæg, [DKK] Energipris med combivarmeanlæg, [DKK] Olie: 0,9 DKK/kWh Fjernvarme: 0, DKK/kWh El: 1,7 DKK/kWh Tabel 6. Priseksempel for Hus 2 med lavt energiforbrug. Prisseksempel for Hus 2 Energipris i [DKK] Olie: 0,9 DKK/kWh 6029 Energipris med VP, [DKK] Energipris med VP+Solvarmeanlæg, [DKK] Energipris med combivarmeanlæg, [DKK] 10

12 Fjernvarme: 0, DKK/kWh El: 1,7 DKK/kWh Energibehov [kwh] og energipris med olie, fjernvarme eller el [DKK] Hus 1: Hus med højt varmeforbrug og brugsvandsforbrug på 100 l/dag Energibehov [kwh] og energipris med olie, fjernvarme eller el [DKK] Hus 2: Hus med lavt varmeforbrug og brugsvandsforbrug på 100 l/dag Figur 6. Energibehov og energipris for Hus 1 (tv) og Hus 2 (th). Energiprisen kan reduceres med 60 % ved at udskifte et oliefyr med et combivarmeanlæg. Combivarmeanlæg nr. 2 Der er målinger fra anlægget i perioderne: 29. september 31. december januar 9. januar marts 12. juli 2010 I Tabel 10 er vist temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier. Tabel 7. Temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier for anlæg nr. 2. Værdier med fed type varmepumpe, solkredsbeholder, solkredsmixtank, min Jan , ,2 3,8 2,8 5,8 mar , ,6 3,6 2,8 5,5 apr , ,1 3,9 2,5 3,5 maj , ,4 4,7 2,7 2,9 jun , ,6 5,8 3,1 9,7 11

13 jul , ,5 7 3,6 14,5 aug 10 sep , ,9 4,6 3,8 5,1 okt , ,0 4,2 3,4 1,8 nov , ,9 4,8 3,1 0,1 Dec , ,3 4,4 2,7 3,6 Solvarmeanlægget består af 8,8 m 2 solfangere af typen Combiheat (D ). Solfangerne er orienteret mod syd med en hældning på 45. Solvarmebeholderen har et volumen på 300 liter og den opvarmes dels af solen og dels af varmepumpen. Combivarmeanlæg nr. 3 Der er målinger fra anlægget i perioderne: 14. september 31. december marts 3. juli 2010 I Tabel 8 er vist temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier. Tabel 8. Temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier for anlæg nr. 3. Værdier med fed type varmepumpe, solkredsbeholder, solkredsmixtank, min Jan 10 mar , ,8 5,5 2,9 1,2 apr , ,4 5,7 3,1 4,6 maj , ,1 6,6 2,7 8,9 jun , ,0 6,9 4,4 16,1 jul 10 aug 10 sep , ,4 6,9 3,9 11,0 okt , ,5 6 3,3 7,6 nov , ,5 5,7 3,2 3,9 Dec , , ,7 Solvarmeanlægget består af 10 m 2 solfangere af typen Combiheat (D ). Solfangerne er orienteret mod syd med en hældning på 45. Solvarmebeholderen har et volumen på 300 liter og den opvarmes dels af solen og dels af varmepumpen. 12

14 Combivarmeanlæg nr. 4 Der er målinger fra anlægget i perioden: 10. april 12. juli 2010 I Tabel 9 er vist temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier. Tabel 9. Temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier for anlæg nr. 4. Værdier med fed type varmepumpe, solkredsbeholder, solkredsmixtank, min Jan 10 mar 10 apr , ,5 5,4 3,2 1,2 maj , ,1 5,7 3 4,3 jun , ,7 6,9 4 13,4 jul , ,0 5,8 4,9 14,1 aug 10 sep 10 okt 10 nov 10 Dec 10 Solvarmeanlægget består af 8,8 m 2 solfangere af typen Combiheat (D ). Solfangerne er orienteret mod syd med en hældning på 45. Solvarmebeholderen har et volumen på 300 liter og den opvarmes dels af solen og dels af varmepumpen. Combivarmeanlæg nr. 5 Der er målinger fra anlægget i perioderne: 25. november 31. december januar 9. januar april 12. juli 2010 I Tabel 10 er vist temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier. Tabel 10. Temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier for anlæg nr. 5. Værdier med fed type 13

15 varmepumpe, solkredsbeholder, solkredsmixtank, Jan , ,9 5,6 3,3 1,8 mar 10 apr , ,7 6 3,6 0,2 maj , ,7 6,1 3,9 4,4 jun , ,5 5,4 4,3 10,8 jul , ,9 5,3 4,8 12,1 aug 10 sep 10 okt 10 nov , ,6 6,5 4,8 4,4 Dec , ,0 6,3 4,4 1,1 min Solvarmeanlægget består af 8,8 m 2 solfangere af typen Combiheat (D ). Solfangerne har en hældning på 0. Solvarmebeholderen har et volumen på 300 liter og den opvarmes dels af solen og dels af varmepumpen. Combivarmeanlæg nr. 6 Der er målinger fra anlægget i perioden: 27. marts 12. juli 2010 I Tabel 11 er vist temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier. Tabel 11. Temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier for anlæg nr. 6. Værdier med fed type varmepumpe, solkredsbeholder, solkredsmixtank, min Jan 10 mar , ,2 3,9 3,3 6,9 apr , ,8 4,4 3,2 3,1 maj , ,9 4,7 3,6 1,8 jun , ,9 5,7 4,4 8,0 jul , ,3 6,3 5,3 17,1 aug 10 sep 10 okt 10 14

16 nov 09 Dec 09 Solvarmeanlægget består af 12 m 2 solfangere af typen Combiheat (D ). Solfangerne er orienteret mod syd med en hældning på 45. Solvarmebeholderen har et volumen på 300 liter og den opvarmes dels af solen og dels af varmepumpen. Combivarmeanlæg nr. 7 Der er målinger fra anlægget i perioden: 20. april 12. juli 2010 I Tabel 12 er vist temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier. Tabel 12. Temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier for anlæg nr. 7. Værdier med fed type varmepumpe, solkredsbeholder, solkredsmixtank, min Jan 10 mar 10 apr , ,7 5,2 3,4 2,8 maj , ,1 5,7 3,4 4,2 jun , ,8 6,4 3,8 8,5 jul ,4 aug 10 sep 10 okt 10 nov 09 Dec 09 Solvarmeanlægget består af 8,8 m 2 solfangere af typen Combiheat (D ). Solfangerne er orienteret mod syd med en hældning på 60. Solvarmebeholderen har et volumen på 300 liter og den opvarmes dels af solen og dels af varmepumpen. Combivarmeanlæg nr. 8 Der er målinger fra anlægget i perioderne: 15

17 15. oktober 31. december januar 9. januar marts 25. maj juni 12. juli 2010 I Tabel 13 er vist temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier. Tabel 13. Temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier for anlæg nr. 8. Værdier med fed type varmepumpe, solkredsbeholder, solkredsmixtank, min Jan , ,3 4,2 2,9 5,6 mar , ,1 4,2 3,1 2,1 apr , ,1 4,8 3,1 2,1 maj , ,3 5 3,3 5,5 jun , ,8 6,8 3,8 12,7 jul ,9 aug 10 sep 10 okt , , ,1 nov , ,8 4,5 3,1 2,7 Dec , ,7 4,5 2,9 2,0 Solvarmeanlægget består af solfangere af typen Combiheat (D ). Solvarmebeholderen har et volumen på 300 liter og den opvarmes dels af solen og dels af varmepumpen. Combivarmeanlæg nr. 9 Der er målinger fra anlægget i perioderne: 15. november 31. december januar 9. januar april 12. juli 2010 I Tabel 14 er vist temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier. Tabel 14. Temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier for anlæg nr. 9. Værdier med fed type varme solkreds solkreds 16

18 pumpe, beholder, mixtank, min Jan , ,3 3,4 3,1 mar 10 apr , ,5 4,7 3,3 maj , ,5 5,4 3,9 jun , ,8 6,2 3,5 jul , ,6 6,8 3,4 aug 10 sep 10 okt 10 nov , ,9 4,4 3,6 Dec , ,9 3,9 3,1 Solvarmeanlægget består af solfangere af typen Combiheat (D ). Solvarmebeholderen har et volumen på 300 liter og den opvarmes dels af solen og dels af varmepumpen. Combivarmeanlæg nr. 10 Der er målinger fra anlægget i perioderne: 21. oktober 5. november november 22. november december 8. december januar 9. januar 2010 I Tabel 15 er vist temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier. Tabel 15. Temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier for anlæg nr. 10. Værdier med fed type varmepumpe, solkredsbeholder, solkredsmixtank, min Jan , ,2 3,9 3,4 3,5 mar 10 apr 10 maj 10 jun 10 jul 10 aug 10 17

19 sep 10 okt ,5 3,8 4,8 nov ,4 3,7 4,1 Dec ,2 0,8 Solvarmeanlægget består af solfangere af typen Combiheat (D ). Solvarmebeholderen har et volumen på 300 liter og den opvarmes dels af solen og dels af varmepumpen. Combivarmeanlæg nr. 11 Der er målinger fra anlægget i perioderne: 3. december 31. december januar 9. januar marts 22. maj 2010 I Tabel 16 er vist temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier. Tabel 16. Temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier for anlæg nr. 11. Værdier med fed type varmepumpe, solkredsbeholder, solkredsmixtank, min Jan , ,7 4,3 2,9 1,0 mar , ,9 4,9 3,1 0,4 apr , ,6 4,9 2,9 3,0 maj , ,7 5,4 3,2 6,8 jun 10 jul 10 aug 10 sep 10 okt 09 nov 09 Dec , ,1 4,8 3 1,8 Solvarmeanlægget består af 8,8 m 2 solfangere af typen Combiheat (D ). Solfangerne er orienteret mod øst med en hældning på 45. Solvarmebeholderen har et volumen på 300 liter og den opvarmes dels af solen og dels af varmepumpen. 18

20 Combivarmeanlæg nr. 12 Der er målinger fra anlægget i perioderne: 23. september 31. december januar 8. januar 2010 I Tabel 17 er vist temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier. Tabel 17. Temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier for anlæg nr. 12. Værdier med fed type varmepumpe, solkredsbeholder, solkredsmixtank, min Jan , ,9 4,2 2,5 1,7 mar 10 apr 10 maj 10 jun 10 jul 10 aug 10 sep , ,4 6,8 3,2 12,1 okt , ,1 6,4 4,2 8,2 nov , ,3 6 4,4 4,6 Dec , ,5 4,4 2,6 1,4 Solvarmeanlægget består af solfangere af typen Combiheat (D ). Solvarmebeholderen har et volumen på 300 liter og den opvarmes dels af solen og dels af varmepumpen. Combivarmeanlæg nr. 13 Der er målinger fra anlægget i perioderne: 28. september 31. december januar 9. januar 2010 I Tabel 18 er vist temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier. Tabel 18. Temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier for anlæg nr. 13. Værdier med fed type varme solkreds solkreds 19

21 pumpe, beholder, mixtank, min Jan , ,5 3,2 3,5 mar 10 apr 10 maj 10 jun 10 jul 10 aug 10 sep , ,2 6,6 4,4 8,5 okt , ,6 5,7 2,9 6,0 nov , ,3 5,3 2,9 4,0 Dec , ,8 4,5 2,9 0 Solvarmeanlægget består af solfangere af typen Combiheat (D ). Solvarmebeholderen har et volumen på 300 liter og den opvarmes dels af solen og dels af varmepumpen. Combivarmeanlæg nr. 14 Der er målinger fra anlægget i perioderne: 10. oktober 31. december januar 5. januar 2010 I Tabel 19 er vist temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier. Tabel 19. Temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier for anlæg nr. 14. Værdier med fed type varmepumpe, solkredsbeholder, solkredsmixtank, min Jan ,7 14, ,5 5,2 3,6 0,6 mar 10 apr 10 maj 10 jun 10 jul 10 aug 10 sep 09 okt , ,0 7 4,2 8,7 20

22 nov , ,1 6,5 3,4 4,3 Dec , ,6 5,9 3,5 2,0 Solvarmeanlægget består af solfangere af typen Combiheat (D ). Solvarmebeholderen har et volumen på 300 liter og den opvarmes dels af solen og dels af varmepumpen. Combivarmeanlæg nr. 15 Der er målinger fra anlægget i perioderne: 29. september 31. december januar 9. januar 2010 I Tabel 20 er vist temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier. Tabel 20. Temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier for anlæg nr. 15. Værdier med fed type varmepumpe, solkredsbeholder, solkredsmixtank, min Jan , ,4 3,8 3 2,8 mar 10 apr 10 maj 10 jun 10 jul 10 aug 10 sep , ,9 5,2 4,3 12,3 okt , ,6 5,2 3,7 7,2 nov , ,6 5 3,6 2,8 Dec , ,5 4,2 3,1 0,8 Solvarmeanlægget består af solfangere af typen Combiheat (D ). Solvarmebeholderen har et volumen på 300 liter og den opvarmes dels af solen og dels af varmepumpen. Combivarmeanlæg nr. 16 Solfangerne har ikke været i drift i perioden. Der er målinger fra anlægget i perioden: 22. juli 28. oktober

23 I Tabel 21 er vist temperaturer, driftstider for varmepumpe samt COP værdier. Tabel 21. Temperaturer, driftstider for varmepumpe og solkreds samt COP værdier for anlæg nr. 16. Værdier med fed type varmepumpe, solkredsbeholder, solkredsmixtank, min Jan 10 mar 10 apr 10 maj 10 jun 10 jul , ,7 6,6 4,2 14,6 aug , ,2 6,3 3,3 13,6 sep , ,9 5,5 3 11,9 okt , ,5 3,8 2,7 9,4 nov 09 Dec 09 Solvarmeanlægget består af solfangere af typen Combiheat (D ). Solvarmebeholderen har et volumen på 300 liter og den opvarmes dels af solen og dels af varmepumpen. Sammenfatning og konklusion Analysen et baseret på temperaturmålinger for combivarmeanlæg samt på teoretiske vurderinger. Størstedelen af målingerne er fra kortere perioder i 2009 og Analysens resultater bør derfor tages med et vist forbehold. Analysen viser at energiforbruget og energiprisen kan reduceres betragteligt ved at installere et combivarmeanlæg i stedet for et oliefyr og at energiforbruget er mindre med et combivarmeanlæg end med et rent varmepumpeanlæg eller et anlæg med varmepumpe og separat solvarmeanlæg. Energiprisen kan ca. halveres ved at installere et combivarmeanlæg i stedet for et oliefyr. Besparelsen med combivarmeanlæg er størst om vinteren samt forår og efterår. Analysen viser også at varmepumpen er i drift hen over sommermånederne hvor combivarmeanlæggets solvarmedel burde kunne klare hele forbruget, i hvert fald set i forhold til solfangerarealet. Imidlertid er solvarmebeholderen ikke så stor, blot 300 liter. Det er sandsynligvis årsagen til at varmepumpen er i drift i sommerperioder, hvor forbrug der overstiger energilagringskapaciteten i den relativt lille solvarmebeholder, dækkes af varmepumpen. I Figur 7 ses de månedlige gennemsnitlige indløbstemperaturer (tv) og udløbstemperaturer til/fra varmepumpen (th) hvorfra værdierne er bestemt og i Figur 8 ses de i måneden laveste 22

24 indløbstemperaturer (tv) og højeste udløbstemperaturer (th) hvoraf min værdierne er bestemt. Værdierne er baseret på hele måleperioden. Figur 9 viser månedlige værdier (tv) samt månedlige min værdier (th). Værdierne er baseret på hele måleperioden. Det ses at COP værdierne i modsætning til rene varmepumpeanlæg, er højst om sommeren og mindst om vinteren. De høje COP værdier i sommermånederne skyldes at varmepumpen ikke skal producere så meget varme ved høje temperaturer til brugsvand da solvarmeanlægget sørger for dette. Figur 10 viser de månedlige gennemsnitlige returtemperaturer til jord. Værdierne er ligeledes baseret på hele måleperioden. I Figur 11 ses de månedlige driftstider for varmepumpe (tv) samt de månedlige driftstider for solpumpe (th). Værdierne er alene baseret på målinger for hele måneder. Det ses at driftstid for solpumpe falder i forårsmånederne, på grund af faldende forbrug. For alle de afbildede størrelser gælder at der er store variationer til 20 r ] tu [ C ra e 1 p r u m 15 ste i F ig b lø d _ in P in _ H p 10 itlig m sn Te m, e n n e p g e m u 5 p lig e d e å n v a rm M 0 5 jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec Anlæg nr. 1 Anlæg nr. 2 Anlæg nr. 3 Anlæg nr. 4 Anlæg nr. 5 Anlæg nr. 6 Anlæg nr. 7 Anlæg nr. 8 Anlæg nr. 9 Anlæg nr. 10 Anlæg nr. 11 Anlæg nr. 12 Anlæg nr. 13 Anlæg nr. 14 Anlæg nr. 15 Anlæg nr. 16 Månedlig gennemsnitlig udløbstemperatur fra varmepumpen, Temp_HP i Figur jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec Anlæg nr. 1 Anlæg nr. 2 Anlæg nr. 3 Anlæg nr. 4 Anlæg nr. 5 Anlæg nr. 6 Anlæg nr. 7 Anlæg nr. 8 Anlæg nr. 9 Anlæg nr. 10 Anlæg nr. 11 Anlæg nr. 12 Anlæg nr. 13 Anlæg nr. 14 Anlæg nr. 15 Anlæg nr. 16 Figur 7. Indløbstemperatur til varmepumpen (tv) og udløbstemperatur fra varmepumpen (th) Månedlig mindste indløbstemperatur til varmepumpen, Temp_HP_in i Figur jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec Anlæg nr. 1 Anlæg nr. 2 Anlæg nr. 3 Anlæg nr. 4 Anlæg nr. 5 Anlæg nr. 6 Anlæg nr. 7 Anlæg nr. 8 Anlæg nr. 9 Anlæg nr. 10 Anlæg nr. 11 Anlæg nr. 12 Anlæg nr. 13 Anlæg nr. 14 Anlæg nr. 15 Anlæg nr. 16 Månedlig største udløbstemperatur fra varmepumpen, Temp_HP i Figur jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec Anlæg nr. 1 Anlæg nr. 2 Anlæg nr. 3 Anlæg nr. 4 Anlæg nr. 5 Anlæg nr. 6 Anlæg nr. 7 Anlæg nr. 8 Anlæg nr. 9 Anlæg nr. 10 Anlæg nr. 11 Anlæg nr. 12 Anlæg nr. 13 Anlæg nr. 14 Anlæg nr. 15 Anlæg nr. 16 Figur 8. Månedens mindste indløbstemperatur til varmepumpen (tv) samt månedens største udløbstemperatur fra varmepumpen. 23

25 8 8 7 Anlæg nr. 1 7 Anlæg nr. 1 Månedlig COP værdier [ ] Anlæg nr. 2 Anlæg nr. 3 Anlæg nr. 4 Anlæg nr. 5 Anlæg nr. 6 Anlæg nr. 7 Anlæg nr. 8 Anlæg nr. 9 Anlæg nr. 10 Anlæg nr. 11 Anlæg nr. 12 Anlæg nr. 13 Månedlige COP_min værdier [ ] Anlæg nr. 2 Anlæg nr. 3 Anlæg nr. 4 Anlæg nr. 5 Anlæg nr. 6 Anlæg nr. 7 Anlæg nr. 8 Anlæg nr. 9 Anlæg nr. 10 Anlæg nr. 11 Anlæg nr. 12 Anlæg nr. 13 Anlæg nr. 14 Anlæg nr Anlæg nr. 15 Anlæg nr Anlæg nr. 15 Anlæg nr jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec 0 jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec Figur 9. Månedlige COP værdier (tv) og månedlige COP_min værdier (th). Værdierne er baseret på hele måleperioden. 25 Månedlig gennemsnitlig returtemperatur til jord jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec Anlæg nr. 1 Anlæg nr. 2 Anlæg nr. 3 Anlæg nr. 4 Anlæg nr. 5 Anlæg nr. 6 Anlæg nr. 7 Anlæg nr. 8 Anlæg nr. 9 Anlæg nr. 10 Anlæg nr. 11 Anlæg nr. 12 Anlæg nr. 13 Anlæg nr. 14 Anlæg nr. 15 Anlæg nr Figur 10. Månedlig gennemsnitlig returtemperatur til jord. Værdierne er baseret på hele måleperioden Månedlig driftstid for varmepumpe [h] Anlæg nr. 1 Anlæg nr. 2 Anlæg nr. 3 Anlæg nr. 4 Anlæg nr. 5 Anlæg nr. 6 Anlæg nr. 7 Anlæg nr. 8 Anlæg nr. 9 Anlæg nr. 10 Anlæg nr. 11 Anlæg nr. 12 Anlæg nr. 13 Anlæg nr. 14 Anlæg nr. 15 Anlæg nr. 16 Månedlig driftstid for solpumpe [h] Anlæg nr. 1 Anlæg nr. 2 Anlæg nr. 3 Anlæg nr. 4 Anlæg nr. 5 Anlæg nr. 6 Anlæg nr. 7 Anlæg nr. 8 Anlæg nr. 9 Anlæg nr. 10 Anlæg nr. 11 Anlæg nr. 12 Anlæg nr. 13 Anlæg nr. 14 Anlæg nr. 15 Anlæg nr jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec 0 jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec Figur 11. Månedlig driftstid for varmepumpen (tv) og månedlig driftstid for solpumpen (th). Værdierne er alene baseret på målinger for hele måneder. 24

26 Nødvendige målinger til fremtidige analyser For at få et retvisende billede af driftsbetingelserne og energifordelene for combivarmeanlæg, vil det være hensigtsmæssigt at måle detaljeret på mindst tre combivarmeanlæg. For at vurdere fordelen ved et combivarmeanlæg i forhold til et rent varmepumpeanlæg vil det ligeledes være hensigtsmæssigt at måle detaljeret på mindst et rent varmepumpeanlæg. De målinger der anses for nødvendige for en fyldestgørende analyse af combivarmeanlæg er følgende. Ved måling på rent varmepumpeanlæg udelades målinger der har med solkreds og solvarmebeholder at gøre: Dato og tid Energiforbrug til varmt brugsvand Energiforbrug til rumvarme Temperaturen til og fra jordslangerne Indløbstemperatur til varmepumpens fordamper Udløbstemperatur fra varmepumpens kondensator Registrering af varmepumpens elforbrug og driftstid samt om der leveres varme til solvarmebeholder eller rumvarmekreds Registrering af elforbrug og driftstid for pumpen i jordslangekredsen Jordtemperaturen i området med jordslanger samt i et uforstyrret område tæt ved jordslangerne Registrering af elforbrug og driftstid for pumpen i solkredsen samt om der leveres solvarme til solvarmebeholderen eller blandetanken Temperaturer i solvarmebeholder, top, midt og bund Temperaturer ind og ud af solfanger Referencer [1] Copeland Selection Software. Version 7.10 / (04/09). Emerson Climate Technologi. [2] Furbo, S., Fan, J., Thür, A., Long term investigations of thermal performance and energy savings for a solar combi system. International Solar Energy World Congress, ISES 2008, Johannesburg, South Africa. [3] Furbo, S., Varmelagring til solvarmeanlæg. DTU Byg meddelelse nr

27 26

28 I nærværende rapport analyseres målinger fra kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis. Anlæggene er installeret af Nordic Energy Group og målingerne er ligeledes foretaget af Nordic Energy Group. Analysen viser at energiforbruget og energiprisen kan reduceres betragteligt ved at installere et kombianlæg i stedet for et oliefyr og at energiforbruget er mindre med et kombianlæg end med et rent varmepumpeanlæg eller et anlæg med varmepumpe og separat solvarmeanlæg. Energiprisen kan ca. halveres ved at installere et kombianlæg i stedet for et oliefyr. Besparelsen med kombianlæg er størst om vinteren samt forår og efterår. DTU Byg Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske Universitet Brovej, Bygning Kgs. Lyngby Tlf ISSN

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 8 Gennemregning af 4 anlægseksempler Enopsol ApS Marts 2009 1 Fire anlæg er gennemregnet ved hjælp af beregningsværktøjet

Læs mere

BYG DTU. Lavenergihus i Sisimiut Solvarmeanlæg. Baggrund og forslag. Simon Furbo Louise Jivan Shah. Sagsrapport BYG DTU SR ISSN x

BYG DTU. Lavenergihus i Sisimiut Solvarmeanlæg. Baggrund og forslag. Simon Furbo Louise Jivan Shah. Sagsrapport BYG DTU SR ISSN x BYG DTU Simon Furbo Louise Jivan Shah Lavenergihus i Sisimiut Solvarmeanlæg. Baggrund og forslag DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-2-22 22 ISSN 1393-42x Lavenergihus i Sisimiut Solvarmeanlæg.

Læs mere

SCOP og Be10. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013

SCOP og Be10. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 SCOP og Be10 Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 Hvorfor dette indlæg? Be10 er et dynamisk program der bruges i mange sammenhæng til bl.a. energiberegninger i bygninger. Viden omkring beregningsmetoden

Læs mere

13:00 Velkomst Solvarmeanlæg Brugsvandsanlæg Kombianlæg Energibesparelser for solvarmeanlæg Projektet Solvarmeanlægs energibesparelser

13:00 Velkomst Solvarmeanlæg Brugsvandsanlæg Kombianlæg Energibesparelser for solvarmeanlæg Projektet Solvarmeanlægs energibesparelser Solvarmedagen 13:00 Velkomst Solvarmeanlæg Brugsvandsanlæg Kombianlæg Energibesparelser for solvarmeanlæg Projektet Solvarmeanlægs energibesparelser 13:30 Fremvisning af solvarmeanlæg fra: Batec Solvarme

Læs mere

20 FACTORIES IN 9 COUNTRIES

20 FACTORIES IN 9 COUNTRIES Global Energy Saving Program FACTORIES IN 9 COUNTRIES Ames Loves Park Arkandelphia Monterrey Freeport Silkeborg Kolding Gråsten Nordborg Flensburg Neumünster Reyrieux Grodzisk Wroclaw Povazska Trata Wuqing

Læs mere

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre 50% besparelse på varmeregningen Spar op til 50% på varmeregningen ved at udskifte dit gamle gas- eller oliefyr

Læs mere

1) Fjernvarmeforbrug MWH

1) Fjernvarmeforbrug MWH V.1.11-7/1-14 Forbrugsrapport for ejendommen 1) Fjernvarmeforbrug MWH Bemærk : Øger du din rum temperatur med 1 O C stiger dit varmeforbrug med 5%! 94,3 214,,,,,,,,,,,, 215 18,8 2,3 16,3 1,1 7,1 3,6 1,8

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning

Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-07-05 2007 ISSN 1601-8605 Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2 Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Titel: Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Udarbejdet for: Energistyrelsen

Læs mere

Erfa-træf om energibesparelser FJERNKØLING. Rasmus Bundegaard Eriksen

Erfa-træf om energibesparelser FJERNKØLING. Rasmus Bundegaard Eriksen Erfa-træf om energibesparelser FJERNKØLING Rasmus Bundegaard Eriksen KØLEFORBRUGERNE Små anlæg Komfort Proceskøling Store anlæg POTENTIALE FOR FJERNKØLING 5.000 MW køling Betydeligt potentiale for fjernkøling

Læs mere

Greenlab solvarmeprøvefaciliteter ved DTU Byg Åbningskonference 2012. Elsa Andersen DTU Byg Brovej bygning 118 2800 Kgs. Lyngby Email: ean@byg.dtu.

Greenlab solvarmeprøvefaciliteter ved DTU Byg Åbningskonference 2012. Elsa Andersen DTU Byg Brovej bygning 118 2800 Kgs. Lyngby Email: ean@byg.dtu. Greenlab solvarmeprøvefaciliteter ved DU Byg Åbningskonference 01 Elsa Andersen DU Byg Brovej bygning 118 800 Kgs. Lyngby Email: ean@byg.dtu.dk Greenlab prøvestande på DU Solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning

Læs mere

K% Æ"N ^v-a TC^^-^ /""<N,-V^ js AFDELING MIDTJYLLAND, Vestergade 48 H - 8000

K% ÆN ^v-a TC^^-^ /<N,-V^ js AFDELING MIDTJYLLAND, Vestergade 48 H - 8000 K% Æ"N ^v-a TC^^-^ /"" f) CY/vf ( U ^J P^fl - 8000 - Arhus C Tlf. +45-86 9 56 44 Fax +45 86 3 63 06 E-Mail: Planmidt@post6.tele.dk U L J U U.! /V^?

Læs mere

Bidrag til idékonkurrence Fjernvarmens Udviklingscenter Sommer 2011

Bidrag til idékonkurrence Fjernvarmens Udviklingscenter Sommer 2011 Bidrag til idékonkurrence Sommer 2011 Udarbejdet af: 08500 Mette Thordahl Nørgaard mettethordahl@gmail.com petersen_mads@hotmail.com Resumé Dette bidrag til idékonkurrencen har udgangspunkt i et afgangsprojekt.

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

Udviklingspotentialet for varmepumper og solvarme. Varmepumpedagen 12. oktober 2010

Udviklingspotentialet for varmepumper og solvarme. Varmepumpedagen 12. oktober 2010 Udviklingspotentialet for varmepumper og solvarme Varmepumpedagen 12. oktober 2010 DSF repræsenterer de væsentlige interessenter i solvarme-teknologien i Danmark ARCON Solar Ellehauge & Kildemoes NIRAS

Læs mere

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Marstal Fjernvarme Opstart 1962 A.m.b.a. selskab 1.420 forbrugere Ca. 32 km hovedledning Normaltårsproduktion

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 1. Opsummering af erfaringer fra eksisterende projekter

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 1. Opsummering af erfaringer fra eksisterende projekter Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 1 Opsummering af erfaringer fra eksisterende projekter Titel: Opsummering af erfaringer fra eksisterende projekter Udarbejdet

Læs mere

Solvarme 2: Danske solvarmeanlæg til rumopvarmning - er det den rigtige type anlæg?

Solvarme 2: Danske solvarmeanlæg til rumopvarmning - er det den rigtige type anlæg? Solvarme 2: Danske solvarmeanlæg til rumopvarmning - er det den rigtige type anlæg? I Danmark er der en udbredt praksis for at solvarmeanlæg til rumopvarmning udføres efter et princip, som f.eks. ikke

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg og Morten Torp Hendricks Industries 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

R ARKITEKTER Demantsvænget 30 / DK 5260 Odense S tlf.: +45 6615 0800 mob.: +45 2421 9359

R ARKITEKTER Demantsvænget 30 / DK 5260 Odense S tlf.: +45 6615 0800 mob.: +45 2421 9359 Page 1 of 1 From: Karen Lykkegaard Sent: 27-08-2014 12:31:33 To: Lisbeth Stadel Linnet Subject: VS: Byggeansøgning for ny bolig Attachments: 1315 Byggeansøgning dateret d. 19.08.2014.pdf; 1351 Tegningsmappe

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Solvarme i forbindelse med bygninger

Solvarme i forbindelse med bygninger Solvarme i forbindelse med bygninger Registrering og beregning Ivan Katic, SolenergiCentret Ivan.Katic@Teknologisk.dk tel. 7220 2482 1 Ivan Katic Januar 2007 Hvad kan solenergi-anlæg? Brugsvand Ventilation

Læs mere

Kend dit fjernvarmeanlæg

Kend dit fjernvarmeanlæg Kend dit fjernvarmeanlæg Kend dit fjernvarmeanlæg Et fjernvarmanlæg består af en primær og sekundær del Den primære del er de rør før varmeveksleren Den sekundære del er radiatoranlægget Kend dit fjernvarmeanlæg

Læs mere

10. Bestemmelse af kedelstørrelse

10. Bestemmelse af kedelstørrelse . Bestemmelse af kedelstørrelse Kapitlet beskriver metoder til bestemmelse af korrekt kedelstørrelse, der er en af de vigtigste forudsætninger for god forbrænding og god økonomi. Efter beskrivelse af forudsætninger

Læs mere

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav.

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Bilag 1 Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Beregningerne i følgende undersøgelse tager udgangspunkt i forskellige antaget bygningsstørrelser. Undersøgelsen har

Læs mere

Solvarmeanlægs energibesparelser

Solvarmeanlægs energibesparelser Solvarmeanlægs energibesparelser Simon Furbo Jianhua Fan Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2011 DTU Byg Rapport R-238 (DK) Januar 2011 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Resume... 3 Summary... 4 1. Baggrund...

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011 Nye energikrav Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 11 Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi AALBORG UNIVERSITET Indlæggets indhold Krav 10 og 15 (kort) Nødvendige tiltag

Læs mere

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede Center for ARKTISK TEKNOLOGI Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede Vakuumrørsolfangere Statusrapport 3 til VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-06-02

Læs mere

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper?

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Version 3 - revideret marts 2009 VIGTIG NOTE: Teknologisk Institut påtager sig ikke ansvaret for

Læs mere

Sol til vand og varme. SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning

Sol til vand og varme. SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning Sol til vand og varme SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning Det handler i høj grad om CO 2 -udslip og hvordan vi forholder os til det. Solvarme skåner miljøet for CO 2... Udnyttelse af solens energi er

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Solfangeranlægget. Simon Furbo DTU Byg Danmarks Tekniske Universitet Brovej, bygning Kgs. Lyngby Tlf.

Solfangeranlægget. Simon Furbo DTU Byg Danmarks Tekniske Universitet Brovej, bygning Kgs. Lyngby   Tlf. Solfangeranlægget Simon Furbo DTU Byg Danmarks Tekniske Universitet Brovej, bygning 119 2800 Kgs. Lyngby E-mail: sf@byg.dtu.dk Tlf.: 45 25 18 57 2 1 3 Gennemsnitlig solstråling på Jordens overflade, W/m²

Læs mere

Kombinerede solvarme- og varmepumpeanlæg. Ivan Katić, Energi & Klima Teknologisk Institut, september 2013

Kombinerede solvarme- og varmepumpeanlæg. Ivan Katić, Energi & Klima Teknologisk Institut, september 2013 Kombinerede solvarme- og varmepumpeanlæg Ivan Katić, Energi & Klima ik@teknologisk.dk Teknologisk Institut, september 2013 Indhold Hvorfor kombinere? Eksempler på realiserede anlæg Danske leverandører

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef

Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef ECO-City den 25/8-2011 1 Fremtidens køleløsning Havvand bruges til Fjernkøling Der benyttes havvandskøling som frikøling, der er en gratis ressource Fremtidens

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Solvarme 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Solvarme 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Solvarme 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG SOLVARME Registrering Registreringen af solvarme omfatter alene anlæg, der leverer varme til opvarmning og/eller produktion

Læs mere

Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper

Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper Pia Rasmussen Køle- og Varmepumpeteknik 3.marts 2011 copyright Danish Technological Institute Indhold Be10 beregningsmetoder Generelt Køleanlæg

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

driftsjournal for fjernvarmeforsynede varmeanlæg med varmeveksler AI a/s Refshalevej 147 1432 København K

driftsjournal for fjernvarmeforsynede varmeanlæg med varmeveksler AI a/s Refshalevej 147 1432 København K AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 driftsjournal for fjernvarmeforsynede varmeanlæg med varmeveksler VEJLEDNING til varmemesteren Generelt: Driftsjournalen

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej Bliv uafhængig af stigende oliepriser og gør samtidig noget godt for miljøet. Energi Fyn hjælper dig på vej Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! 1 Energi Fyn har varmepumpeeksperter

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

Reto M. Hummelshøj Energieffektivitet og Innovation

Reto M. Hummelshøj Energieffektivitet og Innovation 24 timer med Elforsk Udnytter du varmen fuldt ud? Termisk lagring og bygninger Reto M. Hummelshøj Energieffektivitet og Innovation rmh@cowi.com 1 Appetizer termisk energilagring i bygninger Overblik over

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1 Varmt vand 0 1 VARMT OG KOLDT VAND VARMT VAND Registrering Registrering af anlæg til varmt brugsvand skal give grundlag for: at energiforbrug til varmt vand

Læs mere

driftsjournal for direkte fjernvarmeforsynede varmeanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K

driftsjournal for direkte fjernvarmeforsynede varmeanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 driftsjournal for direkte fjernvarmeforsynede varmeanlæg VEJLEDNING til varmemesteren Generelt: Driftsjournalen

Læs mere

blandeanlæg og varmtbrugsvandsanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08

blandeanlæg og varmtbrugsvandsanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 blandeanlæg og varmtbrugsvandsanlæg VEJLEDNING til varmemesteren Generelt: Driftsjournalen udfyldes 4 gange

Læs mere

Lavenergihuset i Sisimiut Årsrapport for Lavenergihusets ydeevne juli 2006 til juni 2007

Lavenergihuset i Sisimiut Årsrapport for Lavenergihusets ydeevne juli 2006 til juni 2007 Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 216 Lavenergihuset i Sisimiut Årsrapport for Lavenergihusets ydeevne juli 26 til juni 27 Rode, Carsten; Borchersen, Egil; Fan, Jianhua; Furbo, Simon; Kragh, Jesper

Læs mere

Varmt brugsvand. Måling af forbrug og varmetab fra cirkulationsledninger.

Varmt brugsvand. Måling af forbrug og varmetab fra cirkulationsledninger. EFP 05, J.nr. 33031-0055: Energi-effektiv produktion og fordeling af varmt brugsvand i bygninger, set i lyset af EU s bygningsdirektiv og kommende nationale krav til bygningers energiforbrug. Varmt brugsvand.

Læs mere

Alfred Heller. Notat vedr. UVE-ansøgning Røgerivej 3, Energiindpakning Udredning til udvalg under Energistyrelsen. Sagsrapport BYG DTU SR-01-13

Alfred Heller. Notat vedr. UVE-ansøgning Røgerivej 3, Energiindpakning Udredning til udvalg under Energistyrelsen. Sagsrapport BYG DTU SR-01-13 Alfred Heller Notat vedr. UVE-ansøgning Røgerivej 3, Energiindpakning Udredning til udvalg under Energistyrelsen. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-01-13 2001 ISSN 1396-402x Notat vedrørende

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

RAPPORT. Gas og vedvarende energi. Solvarme, gaskedel og stor akkumuleringstank. Projektrapport Juni 2013

RAPPORT. Gas og vedvarende energi. Solvarme, gaskedel og stor akkumuleringstank. Projektrapport Juni 2013 Gas og vedvarende energi Solvarme, gaskedel og stor akkumuleringstank Projektrapport Juni 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Hybrid opvarmning. Hybrid opvarmning. Den superøkonomiske løsning

Hybrid opvarmning. Hybrid opvarmning. Den superøkonomiske løsning Hybrid opvarmning Den superøkonomiske løsning Hvad er hybrid opvarmning? Hybrid opvarmning er en kombination af et naturgasfyr og en luft-til-vand varmepumpe. Her anvender man kun naturgasfyret som suppleringsvarme

Læs mere

Eksempler og anbefalinger vedr. design

Eksempler og anbefalinger vedr. design Gør tanke til handling VIA University College Eksempler og anbefalinger vedr. design Inga Sørensen, Senior lekt or, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Lukkede jordvarmeboringer

Læs mere

Bilag 1C: Brostatistik

Bilag 1C: Brostatistik Vejdirektoratet Side 1 Bilag 1C: Brostatistik Bilag 1C: Brostatistik 1. Bro statistik for Storebæltsbroen I midtvejsrapporten fra foråret 2010, var der i det daværende bilag 1B vist de tal, som Storebælt

Læs mere

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse Beslutning 6 Rev 1 Luft til luft varmepumpe 60 % af rumvarmebehov. NB: Der er tilføjet en værdi for kondenserende kedler dermed bliver bemærkningen under kedler Denne værdi gælder ikke kondenserende kedler

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Energirammerapport. Rosenlundparken bygninge, 5400 Bogense

Energirammerapport. Rosenlundparken bygninge, 5400 Bogense Energirammerapport Rosenlundparken bygninge, 5400 Bogense Dato for udskrift: 20-08-2015 15:13 Udarbejdet i Energy10 af Bedre Bolig Rådgivning ApS, Peter Dallerup - bbr@bedreboligraadgivning.dk Baggrundsinformation

Læs mere

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi jen, rev. 25/10, 2006 (kommentarer slettet 4/6, 2007) 1. Formål og baggrund Basisdokumentet her beskriver de privatøkonomiske forhold i forbindelse med installering

Læs mere

Dansk Betondag. 3. sept. 2009. Lars A. Reimer

Dansk Betondag. 3. sept. 2009. Lars A. Reimer Dansk Betondag Termoaktive dæk 3. sept. 2009 Lars A. Reimer Termoaktive dæk Termoaktive konstruktioner imidd Middelfart Sparekasse Baggrund Projektet Forventning Produktion Montage Installation Opfølgning

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Solvarmeanlæg til store bygninger 31. marts 2011 Indhold 1. Introduktion 2. Lovmæssige krav til

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

D ANMAR T EKNIS UNIVERSI TET. Rapport BYG DTU

D ANMAR T EKNIS UNIVERSI TET. Rapport BYG DTU LAVENERGIHUSET I SISIMIUT Årsrapport for lavenergihusets ydeevnee Juli 27 til Juni 28 D ANMAR KS T EKNIS KE UNIVERSI TET Rapport BYG DTU November 26 Rapport SR 8-3 BYG DTU Oktober 28 Side 2 Lavenergihuset

Læs mere

GODKENDELSE AF TILSKUDSBERETTIGEDE ANLÆG, MÅLING, DATAINDSAMLING OG FORMIDLING

GODKENDELSE AF TILSKUDSBERETTIGEDE ANLÆG, MÅLING, DATAINDSAMLING OG FORMIDLING GODKENDELSE AF TILSKUDSBERETTIGEDE ANLÆG, MÅLING, DATAINDSAMLING OG FORMIDLING August 2011 Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut Emil Jacobsen, Teknologisk Institut Energi og Klima Center for Køle- og

Læs mere

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog Varmepumper nye værdier. Dokumentation katalog 01.01.2017 Ref.: VP 54 Varmepumper / Konvertering fra biomasse til varmepumpe der opfylder kravene i BR15 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering

Læs mere

Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning

Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning Dansk Fjernvarme, 9. og 10. december 2014 Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning Flemming Hammer, Energiplanlægning og fjernvarme 1 Aktuel viden, udfordringer og perspektiver "Etablering

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Billesvej 8-10, 4500 Nykøbing Sj. Tlf Mail: Web:

Billesvej 8-10, 4500 Nykøbing Sj. Tlf Mail: Web: Billesvej 8-1, 45 Nykøbing Sj. Tlf. 59911885 Mail: info@nsfv.dk Web: www.nsfv.dk Det anbefales at gennemføre aflæsninger af dit varmeforbrug mindst en gang om ugen! Ved systematiske aflæsninger kan du

Læs mere

Hvorfor kombinere jordvarmeslanger og faskiner?

Hvorfor kombinere jordvarmeslanger og faskiner? 1 Hvorfor kombinere jordvarmeslanger og faskiner? Udvikling af faskiner med jordvarmeslanger v/hanne Kjær Jørgensen, Rørcentret, Teknologisk Institut Udvikling af prototyper Udvikling af test-metode Afprøvning

Læs mere

CSP-solanlæg til produktion af grøn fjernvarme

CSP-solanlæg til produktion af grøn fjernvarme CSP-solanlæg til produktion af grøn fjernvarme - Concentrated solar power Picture SCHOTT Solar CSP-solanlæg til fjernvarme Efter flere års eksporteventyr med leverancer af dampkedler til store solkraftværker,

Læs mere

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse.

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. Henrik Tommerup Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-04-06 2004 ISSN 1601-8605 Forord Denne

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

Vurdering af indeklimaet i hidtidigt lavenergibyggeri

Vurdering af indeklimaet i hidtidigt lavenergibyggeri Vurdering af indeklimaet i hidtidigt lavenergibyggeri - med henblik på forbedringer i fremtidens lavenergibyggeri Tine Steen Larsen Udarbejdet for: Erhvervs- og byggestyrelsen DCE Contract Report No. 100

Læs mere

Behovsstyret. Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Behovsstyret. Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug jordvarme giver 20% lavere elforbrug Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Jordslanger Gulvvarme / radiator varmepumpe pe med eller uden varmtvandsbeholder

Læs mere

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011 Energimærkning og energiforhold i praksis 5. april 2011 Energimærkede opvarmningsprodukter Energimærker Gaskedler Grunddata Nettoenergibehov - 20.000 kwh varme - 2.000 kwh varmt vand Energiforbrug/nyttevirkning

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Varmepumper i fremtidens energisystem.

Varmepumper i fremtidens energisystem. 1 Varmepumper i fremtidens energisystem. Hvorfor solceller? Energi ramme I en energirammeberegning skal el forbrug regnes med en faktor 2,5 ( forbrug x 2,5). El-produktion trækker derfor også ned med samme

Læs mere

Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance

Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kenneth Karlsson 18. november 2002 Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance Resumé: Dette papir beskriver teori og idéer bag nye ligninger

Læs mere

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13 Notat BILAG 2 Fremtidens Parcelhuse - Energierne Jesper Kragh 27. aug. Journal nr. 731-51 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Energierne Energimærkning af bygninger sker ved en af energiet til varme og varmt brugsvand

Læs mere

file://q:\valgfag\energiberegning\energiramme.htm

file://q:\valgfag\energiberegning\energiramme.htm Page 1 of 7 Be06 model: Energiramme Dato 17.01.2008 11.17 Bæredygtig enfamiliehus BBR-nr Ejer Adresse Bygningen Bygningstype Fritliggende bolig Rotation 45,0 deg Opvarmet bruttoareal 187,0 m² Varmekapacitet

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark Beskrivelse Sol og flis i Varmeværk med solfangere og flisfyr. Fjernvarmeværket i får varmen fra 2.500 m2 solfangere og en 900 kw kedel, der fyres med træflis. Ideen til værket kom i 1998. En gruppe borgere

Læs mere

driftsjournal for gas- eller olieopvarmede ejendomme AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08

driftsjournal for gas- eller olieopvarmede ejendomme AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 driftsjournal for gas- eller olieopvarmede ejendomme VEJLEDNING til varmemesteren Generelt: Driftsjournalen

Læs mere

Intelligente solvarmeanlæg med oliefyr eller gaskedel som backupenergi

Intelligente solvarmeanlæg med oliefyr eller gaskedel som backupenergi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 24, 215 Intelligente solvarmeanlæg med oliefyr eller gaskedel som backupenergi Andersen, Elsa Publication date: 21 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere