Del 9/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 9/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2013) 817 final Del 9/9 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af anlæg til rumopvarmning, anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent samt pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent (EØS-relevant tekst) DA DA

2 BILAG IV Produktdatablad 1. Anlæg til rumopvarmning 1.1. Oplysningerne i databladet for anlæg til rumopvarmning anføres i nedenstående rækkefølge og skal indgå i produktbrochuren andet materiale, der følger produktet: a) leverandørens navn varemærke b) leverandørens modelidentifikation c) modellens klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning fastslået i overensstemmelse med punkt 1 i bilag II d) den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende varmeanlæg, i kw afrundet til nærmeste heltal (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) e) årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) f) det årlige energiforbrug i kwh endelig energi og/ i GJ på grundlag af H ø afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) g) lydeffektniveauet L WA i db, inde, afrundet til nærmeste heltal (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning, hvis relevant) h) evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når anlægget til rumopvarmning samles, installeres vedligeholdes for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning desuden: i) elvirkningsgrad i procent afrundet til nærmeste heltal for varmepumpeanlæg til rumopvarmning desuden: j) den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende varmeanlæg, i kw under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal k) årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 4 i bilag VII l) det årlige energiforbrug i kwh endelig energi og/ i GJ på grundlag af H ø under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 4 i bilag VII m) lydeffektniveauet L WA i db, ude, afrundet til nærmeste heltal Et datablad kan omfatte flere mod af anlæg til rumopvarmning fra samme leverandør Oplysningerne i databladet kan fremlægges i form af en kopi af energimærket, i farver sort-hvid. Vælges denne løsning, skal de oplysninger i punkt 1.1, der ikke optræder på energimærket, også anføres. DA 78 DA

3 2. Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning 2.1. Oplysningerne i databladet for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning anføres i nedenstående rækkefølge og skal indgå i produktbrochuren andet materiale, der følger produktet: a) leverandørens navn varemærke b) leverandørens modelidentifikation c) for rumopvarmning middeltemperaturanvendelsen (og for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning lavtemperaturanvendelsen, hvis relevant) og for vandopvarmning den angivne forbrugsprofil udtrykt ved det relevante bogstav og den typiske anvendelse i henhold til tabel 15 i bilag VII d) klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning for modellen fastslået i overensstemmelse med punkt 1 og 2 i bilag II e) den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende varmeanlæg, i kw afrundet til nærmeste heltal (for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) f) for rumopvarmning det årlige energiforbrug i kwh endelig energi og/ i GJ på grundlag af H ø afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) og for vandopvarmning det årlige elforbrug i kwh endelig energi og/ det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af H ø afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 5 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) g) årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) og energieffektiviteten ved vandopvarmning i procent afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 5 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) h) lydeffektniveauet L WA i db, inde, afrundet til nærmeste heltal (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, hvis relevant) i) evt. angivelse af, at anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning kun kan fungere uden for spidsbelastningsperioder j) evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning samles, installeres vedligeholdes for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning desuden: k) den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende varmeanlæg, i kw under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal l) for rumopvarmning det årlige energiforbrug i kwh endelig energi og/ i GJ på grundlag af H ø under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste DA 79 DA

4 heltal og beregnet i henhold til punkt 4 i bilag VII og for vandopvarmning det årlige elforbrug i kwh endelig energi og/ det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af H ø under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 5 i bilag VII m) årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 4 i bilag VII og energieffektiviteten ved vandopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 5 i bilag VII n) lydeffektniveau L WA i db, ude, afrundet til nærmeste heltal Et datablad kan omfatte flere mod for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning fra samme leverandør Oplysningerne i databladet kan fremlægges i form af en kopi af energimærket, i farver sort-hvid. Vælges denne løsning, skal de oplysninger i punkt 2.1, der ikke optræder på energimærket, også anføres. 3. Temperaturstyringer 3.1. Oplysningerne i databladet for en temperaturstyring anføres i nedenstående rækkefølge og skal indgå i produktbrochuren andet materiale, der følger produktet: a) leverandørens navn varemærke b) leverandørens modelidentifikation c) klasse for temperaturstyring d) temperaturstyringens andel af årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent afrundet til en decimal Et datablad kan omfatte flere temperaturstyringsmod fra samme leverandør. 4. Solvarmekomponenter 4.1. Oplysningerne i solvarmekomponentens datablad anføres i nedenstående rækkefølge og skal indgå i produktbrochuren andet materiale, der følger produktet (for pumper i solfangerkredsen, hvis relevant): a) leverandørens navn varemærke b) leverandørens modelidentifikation c) aperturområde på solfanger i m² afrundet til to decimaler d) solfangereffektivitet i procent afrundet til nærmeste heltal e) den solopvarmede varmtvandsbeholders energieffektivitetsklasse fastslået i overensstemmelse med punkt 3 i bilag II f) den solopvarmede varmtvandsbeholders stilstandstab i W afrundet til nærmeste heltal g) den solopvarmede varmtvandsbeholders vandindhold i liter og m³ h) årligt bidrag fra andet end solvarme Q nonsol i kwh primær energi for elektricitet og/ i kwh på grundlag af H ø for brændsler for forbrugsprofilerne M, L, XL og XXL under gennemsnitlige klimaforhold afrundet til nærmeste heltal DA 80 DA

5 i) elforbrug til pumpe i W afrundet til nærmeste heltal j) elforbrug i standbytilstand i W afrundet til to decimaler k) årligt supplerende elforbrug Q aux i kwh endelig energi afrundet til nærmeste heltal Et datablad kan omfatte flere mod af solvarmekomponenter fra samme leverandør. 5. Pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent Databladet for pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal indeholde de elementer, der er anført i henholdsvis figur 1, 2, 3 og 4, med henblik på at evaluere årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for en pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, herunder følgende oplysninger: I: værdien for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for det primære anlæg til rumopvarmning udtrykt i procent II: faktoren for vægtning af den nominelle nytteeffekt af primære og supplerende varmeanlæg i en pakke, jf. tabel 5 og 6 i dette bilag III: værdien af det matematiske udtryk 294/(11 Prated), hvor Prated vedrører det primære anlæg til rumopvarmning IV: værdien af det matematiske udtryk 115/(11 Prated), hvor Prated vedrører det primære anlæg til rumopvarmning for primære varmepumpeanlæg til rumopvarmning desuden: V: værdien af forskellen mellem årsvirkningsgraden ved rumopvarmning under gennemsnitlige og koldere klimaforhold udtrykt i procent VI: værdien af forskellen mellem årsvirkningsgraden ved rumopvarmning under varmere og gennemsnitlige klimaforhold udtrykt i procent. 6. Pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent Databladet for pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal indeholde de elementer, der er anført i litra a) og b): a) de elementer, der er anført i henholdsvis figur 1 og 3, med henblik på at evaluere årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, herunder følgende oplysninger: I: værdien for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for det primære anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, udtrykt i procent II: faktoren for vægtning af den nominelle nytteeffekt af primære og supplerende varmeanlæg i en pakke, jf. tabel 5 og 6 i dette bilag III: værdien af det matematiske udtryk: 294/(11 Prated), hvor Prated vedrører det primære anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning DA 81 DA

6 IV: værdien af det matematiske udtryk 115/(11 Prated), hvor Prated vedrører det primære anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning for primære varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning desuden: V: værdien af forskellen mellem årsvirkningsgraden ved rumopvarmning under gennemsnitlige og koldere klimaforhold udtrykt i procent VI: værdien af forskellen mellem årsvirkningsgraden ved rumopvarmning under varmere og gennemsnitlige klimaforhold udtrykt i procent b) de elementer, der er anført i figur 5, med henblik på at evaluere energieffektiviteten ved vandopvarmning for en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, herunder følgende oplysninger: I: værdien for energieffektivitet ved vandopvarmning for anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, udtrykt i procent II: værdien af det matematiske udtryk (220 Q ref )/Q nonsol, hvor Q ref hentes fra tabel 15 i bilag VII, og Q nonsol hentes fra produktdatabladet for solvarmekomponenten for den angivne forbrugsprofil (M, L, XL og XXL) for anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning III: værdien af det matematiske udtryk (Q aux 2,5)/(220 Q ref ) i procent, hvor Q aux hentes fra produktdatabladet for solvarmekomponenten, og Q ref hentes fra tabel 15 i bilag VII for den angivne forbrugsprofil (M, L, XL og XXL). DA 82 DA

7 Tabel 5: Med henblik på figur 1 i dette bilag vægtning af primært kedelanlæg til rumopvarmning kedelanlæg til rum- og vandopvarmning og supplerende varmeanlæg* Psup / (Prated + Psup) ** II, pakke uden varmtvandsbeholder II, pakke med varmtvandsbeholder ,1 0,30 0,37 0,2 0,55 0,70 0,3 0,75 0,85 0,4 0,85 0,94 0,5 0,95 0,98 0,6 0,98 1,00 0,7 1,00 1,00 * De mellemliggende værdier beregnes ved lineær interpolation mellem de to tilgrænsende værdier. ** Prated vedrører vedrører det primære anlæg til rumopvarmning anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning. Tabel 6: Med henblik på figur 2-4 i dette bilag vægtning af primært kraftvarmeanlæg til rumopvarmning, primært varmepumpeanlæg til rumopvarmning, primært varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning primær lavtemperaturvarmepumpe og supplerende varmeanlæg* Prated / (Prated + Psup) ** II, pakke uden varmtvandsbeholder II, pakke med varmtvandsbeholder 0 1,00 1,00 0,1 0,70 0,63 0,2 0,45 0,30 0,3 0,25 0,15 0,4 0,15 0,06 0,5 0,05 0,02 0,6 0,02 0 0,7 0 0 * De mellemliggende værdier beregnes ved lineær interpolation mellem de to tilgrænsende værdier. ** Prated vedrører det primære anlæg til rumopvarmning anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning. DA 83 DA

8 Figur 1: For primære kedelanlæg til rumopvarmning og kedelanlæg til rum- og vandopvarmning: element i databladet for en pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent og en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, som angiver den tilbudte pakkes årsvirkningsgrad ved rumopvarmning DA 84 DA

9 Figur 2: For primære kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: element i databladet for en pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, som angiver den tilbudte pakkes årsvirkningsgrad ved rumopvarmning DA 85 DA

10 Figur 3: For primære varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: element i databladet for en pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent og en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, som angiver den tilbudte pakkes årsvirkningsgrad ved rumopvarmning DA 86 DA

11 Figur 4: For primære lavtemperaturvarmepumper: element i databladet for en pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, som angiver den tilbudte pakkes årsvirkningsgrad ved rumopvarmning DA 87 DA

12 Figur 5: For primære kedelanlæg til rumopvarmning og kedelanlæg til rum- og vandopvarmning: element i databladet for en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, som angiver den tilbudte pakkes energieffektivitet ved vandopvarmning Energieffektivitet ved vandopvarmning for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning Angivet forbrugsprofil: 'I' % Solvarmebidrag Supplerende el Fra solvarmekomponentens datablad ( 1,1 x 'I' 10 %) x 'II' - 'I' = 'III' + % Pakkens energieffektivitet ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold % Pakkens energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold M <27% 27% 30% 33% 36% 39% 65% 100% 130% 163% <27% 27% 30% 34% 37% 50% 75% 115% 150% 188% XL <27% 27% 30% 35% 38% 55% 80% 123% 160% 200% <28% 28% 32% 36% 40% 60% 85% 131% 170% 213% Energieffektivitet ved vandopvarmning under koldere og varmere klimaforhold 0,2 x = % Koldere: Varmere: + 0,4 x = % Den her anførte energieffektivitet for denne produktpakke svarer ikke nødvendigvis til den faktiske energieffektivitet efter installation i en bygning. Den afhænger nemlig af andre faktorer som f.eks. varmetab i distributionssystemet og produkternes dimensionering i forhold til bygningens størrelse og egenskaber. DA 88 DA

13 BILAG V Teknisk dokumentation 1. Anlæg til rumopvarmning For anlæg til rumopvarmning skal den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra c), omfatte følgende: a) leverandørens navn og adresse b) en beskrivelse af modellen af anlæg til rumopvarmning, således at denne kan identificeres entydigt c) i givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt d) hvis det er relevant, de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer e) navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift f) tekniske parametre: for kedelanlæg til rumopvarmning og kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: de tekniske parametre i tabel 7 målt og beregnet i overensstemmelse med bilag VII for varmepumpeanlæg til rumopvarmning: de tekniske parametre i tabel 8 målt og beregnet i overensstemmelse med bilag VII for varmepumpeanlæg til rumopvarmning, hvor de oplysninger om en given model, der er en kombination af inde- og udedele, er beregnet ud fra konstruktionen og/ ekstrapoleret ud fra andre kombinationer: nærmere oplysninger om disse beregninger og/ ekstrapolationer og om prøvninger, som er foretaget for at kontrollere, om beregningsresultaterne er rigtige (herunder oplysninger om den matematiske model for beregning af sådanne kombinationers præstationer og om målinger, der er foretaget for at verificere denne model) g) evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når anlægget til rumopvarmning samles, installeres vedligeholdes. 2. Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning For anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra c), omfatte følgende: a) leverandørens navn og adresse b) en beskrivelse af den pågældende model for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, således at denne kan identificeres entydigt c) i givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt d) hvis det er relevant, de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer e) navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift f) tekniske parametre: DA 89 DA

14 for kedelanlæg til rum- og vandopvarmning: de tekniske parametre i tabel 7 målt og beregnet i overensstemmelse med bilag VII for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: de tekniske parametre i tabel 8 målt og beregnet i overensstemmelse med bilag VII for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, hvor de oplysninger om en given model, der er en kombination af indeog udedele, er beregnet ud fra konstruktionen og/ ekstrapoleret ud fra andre kombinationer: nærmere oplysninger om disse beregninger og/ ekstrapolationer og om prøvninger, som er foretaget for at kontrollere, om beregningsresultaterne er rigtige (herunder oplysninger om den matematiske model for beregning af sådanne kombinationers præstationer og om målinger, der er foretaget for at verificere denne model) g) evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning samles, installeres vedligeholdes. DA 90 DA

15 Tabel 7: Tekniske parametre for kedelanlæg til rumopvarmning, kedelanlæg til rum- og vandopvarmning og kraftvarmeanlæg til rumopvarmning Model(ler): [Information, som identificerer den de mod, som oplysningerne vedrører] Kondensationskedel: [ja/nej] Lavtemperaturkedel**: [ja/nej] B11-kedel: [ja/nej] Kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: [ja/nej] Hvis ja, udstyret med supplerende varmeanlæg: [ja/nej] Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: [ja/nej] Værdi Element Symbol Enhed Element Symbol Værdi Enhed Nominel nytteeffekt Prated x kw Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning η s x % For kedelanlæg til rumopvarmning og kedelanlæg til rum- og vandopvarmning: Nyttevarmeproduktion For kedelanlæg til rumopvarmning og kedelanlæg til rum- og vandopvarmning: Virkningsgrad Ved nominel nytteeffekt Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelseanvendelse* P 4 x,x kw og højtemperatur- η 4 x,x % Ved 30 % af nominel nytteeffekt og lavtemperaturanvendelse*raturanvendelse** P 1 x,x kw Ved 30 % af nominel nytteeffekt og lavtempe- η 1 x,x % For kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: Nyttevarmeproduktion For kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: Virkningsgrad Ved nominel nytteeffekt Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til for kraftvarmeanlæg til P rumopvarmning med CHP100+Su η x,x kw rumopvarmning med CHP100+Sup p0 0 deaktiveret supplerende deaktiveret supplerende x,x % varmeanlæg varmeanlæg Ved nominel nytteeffekt Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til for kraftvarmeanlæg til P rumopvarmning med CHP100+Su η x,x kw rumopvarmning med CHP100+Sup p aktiveret supplerende aktiveret supplerende x,x % varmeanlæg varmeanlæg For kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: Elvirkningsgrad Supplerende varmeanlæg Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til η rumopvarmning med el,chp100+ Sup0 deaktiveret supplerende x,x % Nominel nytteeffekt Psup x,x kw varmeanlæg Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til η rumopvarmning med el,chp100+ Sup100 aktiveret supplerende x,x % Energiinputtype varmeanlæg Supplerende elforbrug Andet Ved fuld belastning elmax x,x kw Varmetab ved standby P stby x,x kw Ved dellast elmin x,x kw Tændbrænders elforbrug P ign x,x kw kwh Årligt energiforbrug Q HE x I standbytilstand P SB x,xxx kw GJ Lydeffektniveau, inde L WA x db For anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: Angivet forbrugsprofil Energieffektivitet ved vandopvarmning η wh x % Dagligt elforbrug Q elec x,xxx kwh Dagligt brændselsforbrug Q fuel x,xxx kwh Årligt elforbrug AEC x kwh Årligt brændselsforbrug AFC x GJ Kontaktoplysninger Navn og adresse på leverandør. * Ved højtemperaturanvendelse forstås en returtemperatur på 60 C ved varmeanlæggets indløb og en indløbstemperatur på 80 C ved varmeanlæggets udløb. DA 91 DA

16 ** Ved lavtemperaturanvendelse forstås for kondensationskedler en returtemperatur på 30 C, for lavtemperaturkedler 37 C og for andre varmeanlæg 50 C ved varmeanlæggets indløb. DA 92 DA

17 Tabel 8: Tekniske parametre for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning Angivet varmeydelse for dellast ved indetemperatur på 20 C og udetemperatur på T j T j = - 7 ºC Pdh x,x kw T j = - 7 ºC T j = + 2 ºC Pdh x,x kw T j = + 2 ºC T j = + 7 ºC Pdh x,x kw T j = + 7 ºC T j = + 12 ºC Pdh x,x kw T j = + 12 ºC T j = bivalenttemperatur Pdh x,x kw T j = bivalenttemperatur T j = driftsgrænse Pdh x,x kw T j = driftsgrænse For luft-vandvarmepumper: T j = - 15 ºC (hvis TOL < - 20 ºC) Pdh x,x kw Bivalenttemperatur T biv x ºC Cyklusintervalydelse for opvarmning Model(ler): [Information, som identificerer den de mod, som oplysningerne vedrører] Luft-vand-varmepumpe: [ja/nej] Vand-vand-varmepumpe: [ja/nej] Brine-vand-varmepumpe: [ja/nej] Lavtemperaturvarmepumpe: [ja/nej] Udstyret med supplerende varmeanlæg: [ja/nej] Varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: [ja/nej] Parametre skal angives for middeltemperaturanvendelse, dog ikke for lavtemperaturvarmepumper. For lavtemperaturvarmepumper angives parametre for lavtemperaturanvendelse. Parametre skal angives for gennemsnitlige, koldere varmere klimaforhold. Værdi Element Symbol Enhed Element Symbol Værdi Årsvirkningsgrad ved Nominel nytteeffekt* Prated x kw Enhed rumopvarmning η s x % Angivet effektfaktor primær energifaktor for dellast ved indetemperatur på 20 C og udetemperatur på T j COPd x,xx - PERd x,x % For luft-vand-varmepumper: T j = - 15 ºC (hvis TOL < - 20 ºC) For luft-vand-varmepumper: Temperaturgrænse for drift Pcych x,x kw Cyklusintervalydelse COPd PERd COPd PERd COPd PERd COPd PERd COPd PERd COPd PERd x,xx x,x x,xx x,x x,xx x,x x,xx x,x x,xx x,x x,xx x,x - % - % - % - % - % - % TOL x ºC COPcyc PERcyc Koefficient for Temperaturgrænse for Cdh x,x - effektivitetstab** vandopvarmning WTOL x C Elforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand Supplerende varmeanlæg Slukket tilstand P OFF x,xxx kw Nominel nytteeffekt* Psup x,x kw Termostat fra-tilstand P TO x,xxx kw Standbytilstand P SB x,xxx kw Energiinputtype Krumtaphusopvarmningstilstand Andet Ydelsesregulering P CK x,xxx kw fixed/variable For luft-vand-varmepumper: Nominel luftgennemstrømning, ude x,xx x,x - x m³/t Lydeffektniveau, inde/ude L WA x / x db For vand- brine-vand- - x m³/t - % DA 93 DA

18 Årligt energiforbrug Q HE x kwh GJ varmepumper: nominel brine vandgennemstrømning, varmeveksler, ude For varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: Angivet forbrugsprofil x Energieffektivitet ved vandopvarmning η wh x % Dagligt elforbrug Q elec x,xxx kwh Dagligt brændselsforbrug Q fuel x,xxx kwh Årligt elforbrug AEC x kwh Årligt brændselsforbrug AFC x GJ Kontaktoplysninger Navn og adresse på leverandør. * For varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning er den nominelle nytteeffekt Prated lig med den dimensionerende last for opvarmning Pdesignh, og den nominelle nytteeffekt for et supplerende varmeanlæg Psup er lig med den supplerende varmeydelse sup(tj). ** Hvis Cdh ikke bestemmes ved måling, er koefficienten for effektivitetstab som standard Cdh = 0,9. DA 94 DA

19 3. Temperaturstyringer For temperaturstyringer skal den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, litra b), omfatte følgende: a) leverandørens navn og adresse b) en beskrivelse af temperaturstyringsmodellen, således at denne kan identificeres entydigt c) i givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt d) hvis det er relevant, de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer e) navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift f) tekniske parametre: klasse for temperaturstyring temperaturstyringens andel af årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent afrundet til en decimal g) evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når temperaturstyringen samles, installeres vedligeholdes. 4. Solvarmekomponenter For solvarmekomponenter skal den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 4, litra b), omfatte følgende: a) leverandørens navn og adresse b) en beskrivelse af solvarmekomponent modellen, således at denne kan identificeres entydigt c) i givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt d) hvis det er relevant, de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer e) navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift f) tekniske parametre (for pumper i solfangerkredsen, hvis relevant): transparent areal på solfanger A sol i m² afrundet til to decimaler solfangereffektivitet η col i procent afrundet til nærmeste heltal den solopvarmede varmtvandsbeholders energieffektivitetsklasse fastslået i overensstemmelse med punkt 3 i bilag II den solopvarmede varmtvandsbeholders stilstandstab S i W afrundet til nærmeste heltal den solopvarmede varmtvandsbeholders vandindhold V i liter og m³ årligt bidrag fra andet end solvarme Q nonsol i kwh primær energi for elektricitet og/ i kwh på grundlag af H ø for brændsler for forbrugsprofilerne M, L, XL og XXL under gennemsnitlige klimaforhold afrundet til nærmeste heltal elforbrug til pumpe solpump i W afrundet til nærmeste heltal DA 95 DA

20 elforbrug i standbytilstand solstandby i W afrundet til to decimaler årligt supplerende elforbrug Q aux i kwh endelig energi afrundet til nærmeste heltal g) evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når solvarmekomponenten samles, installeres vedligeholdes. 5. Pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent For pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 5, litra c), omfatte følgende: a) Leverandørens navn og adresse. b) En beskrivelse af pakkens model anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, således at denne kan identificeres entydigt. c) I givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt. d) I givet fald de øvrige tekniske standarder og specifikationer, der er anvendt. e) Navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift. f) Tekniske parametre: Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i %, afrundet til nærmeste heltal. De tekniske parametre, der er anført i punkt 1, 3 og 4 i dette bilag. g) Evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når pakken med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent samles, installeres vedligeholdes. 6. Pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent For pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 6, litra c), omfatte følgende: a) Leverandørens navn og adresse. b) En beskrivelse af pakkens model anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, således at denne kan identificeres entydigt. c) I givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt. d) I givet fald de øvrige tekniske standarder og specifikationer, der er anvendt. e) Navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift. f) Tekniske parametre: Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning og energieffektiviteten ved vandopvarmning i %, afrundet til nærmeste heltal. De tekniske parametre, der er anført i punkt 2, 3 og 4 i dette bilag. DA 96 DA

21 g) Evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når pakken med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent samles, installeres vedligeholdes. DA 97 DA

22 BILAG VI Oplysninger, der skal forelægges i tilfælde, hvor slutbrugerne ikke kan forventes at se produktet udstillet 1. Anlæg til rumopvarmning 1.1. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), angives i nedenstående rækkefølge: a) modellens klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning fastslået i overensstemmelse med punkt 1 i bilag II b) den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende varmeanlæg, i kw afrundet til nærmeste heltal (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) c) årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) d) det årlige energiforbrug i kwh endelig energi og/ i GJ på grundlag af H ø afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) e) lydeffektniveauet L WA i db, inde, afrundet til nærmeste heltal (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning, hvis relevant) for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning desuden: f) elvirkningsgrad i procent afrundet til nærmeste heltal for varmepumpeanlæg til rumopvarmning desuden: g) den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende varmeanlæg, i kw under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal h) årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 4 i bilag VII i) det årlige energiforbrug i kwh endelig energi og/ i GJ på grundlag af H ø under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 4 i bilag VII j) lydeffektniveauet L WA i db, ude, afrundet til nærmeste heltal. for lavtemperaturvarmepumper desuden: k) en angivelse af, at lavtemperaturvarmepumpen kun er egnet til lavtemperaturanvendelse 1.2. Den skriftstørrelse og skrifttype, der bruges til at trykke vise de oplysninger, der er omhandlet i punkt 1.1, skal være læselig. 2. Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning 2.1. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra b), angives i nedenstående rækkefølge: DA 98 DA

23 a) for rumopvarmning middeltemperaturanvendelsen og for vandopvarmning den angivne forbrugsprofil udtrykt ved det relevante bogstav og den typiske anvendelse i henhold til tabel 15 i bilag VII b) klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning for modellen fastslået i overensstemmelse med punkt 1 og 2 i bilag II c) den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende varmeanlæg, i kw afrundet til nærmeste heltal (for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) d) for rumopvarmning det årlige energiforbrug i kwh endelig energi og/ i GJ på grundlag af H ø afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) og for vandopvarmning det årlige elforbrug i kwh endelig energi og/ det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af H ø afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 5 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) e) årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) og energieffektiviteten ved vandopvarmning i procent afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 5 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) f) lydeffektniveauet L WA i db, inde, afrundet til nærmeste heltal (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, hvis relevant) g) evt. angivelse af, at anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning kun kan fungere uden for spidsbelastningsperioder for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning desuden: h) den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende varmeanlæg, i kw under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal i) for rumopvarmning det årlige energiforbrug i kwh endelig energi og/ i GJ på grundlag af H ø under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 4 i bilag VII og for vandopvarmning det årlige elforbrug i kwh endelig energi og/ det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af H ø under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 5 i bilag VII j) årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 4 i bilag VII og energieffektiviteten ved vandopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 5 i bilag VII k) lydeffektniveau L WA i db, ude, afrundet til nærmeste heltal. DA 99 DA

24 2.2. Den skriftstørrelse og skrifttype, der bruges til at trykke vise de oplysninger, der er omhandlet i punkt 2.1, skal være læselig. 3. Pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent 3.1. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, litra b), angives i nedenstående rækkefølge: a) Modellens klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, fastslået i overensstemmelse med bilag II, punkt 1. b) Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i %, afrundet til nærmeste heltal. c) De elementer, der er anført i henholdsvis figur 1, figur 2, figur 3 og figur 4 i bilag IV Alle de i punkt 3.1 omhandlede oplysninger trykkes vises i en størrelse og skrifttype, som gør dem let læselige. 4. Pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent 4.1. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra b), angives i nedenstående rækkefølge: a) Modellens klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning, fastslået i overensstemmelse med bilag II, punkt 1 og 2. b) Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning og energieffektiviteten ved vandopvarmning i %, afrundet til nærmeste heltal. c) De elementer, der er anført i henholdsvis figur 1 og figur 3 i bilag IV. d) De elementer, der er anført i figur 5 i bilag IV. 4.2 Alle de i punkt 4,1 omhandlede oplysninger trykkes vises i en størrelse og skrifttype, som gør dem let læselige. DA 100 DA

25 BILAG VII Målinger og beregninger 1. Med henblik på overensstemmelse og kontrol med overensstemmelsen med kravene i denne forordning foretages der målinger og beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder. De skal opfylde betingelserne og de tekniske kriterier i punkt Generelle betingelser for målinger og beregninger a) Med henblik på målingerne i punkt 3-7 er indetemperaturen fastsat til 20 C. b) Med henblik på målingerne i punkt 3-7 ganges elforbruget med en omregningskoefficient CC på 2,5, medmindre det årlige elforbrug udtrykkes i endelig energi for slutbrugeren, jf. punkt 3, litra b), punkt 4, litra g), punkt 5, litra e), og punkt 6. c) For varmeanlæg udstyret med supplerende varmeanlæg skal målingen og beregningen af den nominelle nytteeffekt, årsvirkningsgraden ved rumopvarmning, energieffektiviteten ved vandopvarmning, lydeffektniveauet og emissionerne af kvælstofilter omfatte det supplerende varmeanlæg. d) Angivne værdier for nominel nytteeffekt, årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, energieffektivitet ved vandopvarmning, årligt energiforbrug og lydeffektniveau afrundes til nærmeste heltal. 3. Årsvirkningsgrad og forbrug ved rumopvarmning for kedelanlæg til rumopvarmning, kedelanlæg til rum- og vandopvarmning og kraftvarmeanlæg til rumopvarmning a) Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning η s beregnes som årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i aktiv tilstand η son korrigeret for bidrag fra temperaturstyring, supplerende elforbrug, varmetab ved standby, tændbrænders elforbrug (hvis relevant) og, for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning, korrigeret ved at lægge elvirkningsgraden ganget med en omregningskoefficient CC på 2,5 til. b) Det årlige energiforbrug Q HE i kwh endelig energi og/ i GJ på grundlag af H ø beregnes som forholdet mellem det årlige referencevarmebehov og årsvirkningsgraden ved rumopvarmning. 4. Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og forbrug for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning a) Med henblik på at fastlægge den nominelle effektfaktor COP rated den nominelle primære energifaktor PER rated lydeffektniveauet er driftsforholdene de standarddriftsforhold, der er fastsat i tabel 9, og den samme angivne varmeydelse anvendes. b) Effektfaktoren i opvarmningstilstand SCOP on for gennemsnitlige, koldere varmere klimaforhold beregnes på grundlag af varmedellasten Ph(T j ), den supplerende varmeydelse sup(t j ) (hvis relevant) og den bin-specifikke effektfaktor COPbin(Tj) den bin-specifikke primære energifaktor PERbin(T j ) vægtet med de bin-timer, hvor bin-tilstanden forekommer, baseret på følgende betingelser: DA 101 DA

26 de dimensionerende referencebetingelser i tabel 10 den europæiske referencevarmesæson under gennemsnitlige, koldere og varmere klimaforhold i tabel 12 virkningerne af effektivitetstab som følge af cykliske aktiviteter afhængigt af, hvordan varmeydelsen reguleres. c) Det årlige referencevarmebehov Q H er lig med den dimensionerende last for opvarmning Pdesignh under gennemsnitlige, koldere og varmere klimaforhold ganget med de årlige varmetimeækvivalenter H HE på 2066, 2465 og for henholdsvis gennemsnitlige, koldere og varmere klimaforhold. d) Det årlige energiforbrug Q HE beregnes som summen af: det årlige referencevarmebehov Q H og effektfaktoren i opvarmningstilstand SCOP on den primære energifaktor i opvarmningstilstand SPER on og energiforbruget i varmesæsonen i følgende tilstande: slukket, termostat fra, standby og krumtaphusopvarmning. e) Sæsoneffektfaktoren SCOP den sæsonafhængige primære energifaktor SPER beregnes som forholdet mellem det årlige referencevarmebehov Q H og det årlige energiforbrug Q HE. f) Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning η s beregnes som sæsoneffektfaktoren SCOP divideret med omregningskoefficienten CC den sæsonafhængige primære energifaktor SPER korrigeret for bidrag fra temperaturstyring og, for vand/brine-vand-varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, en flere grundvandspumpers elforbrug. g) Det årlige energiforbrug Q HE i kwh endelig energi og/ i GJ på grundlag af H ø beregnes som forholdet mellem det årlige referencevarmebehov Q H og årsvirkningsgraden ved rumopvarmning η s. 5. Energieffektivitet ved vandopvarmning for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning Energieffektiviteten ved vandopvarmning η wh for et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning beregnes som forholdet mellem referenceenergien Q ref og den energi, der kræves til dens produktion, under følgende betingelser: a) målingerne skal gennemføres ved hjælp af forbrugsprofilerne i tabel 15 b) målingerne skal gennemføres i en målecyklus på 24 timer i overensstemmelse med følgende: 00:00 til 06:59: ingen vandudtag fra 07:00: vandudtag i henhold til den angivne forbrugsprofil fra slutningen af sidste vandudtag til 24:00: ingen vandudtag c) den angivne forbrugsprofil skal være den maksimale forbrugsprofil forbrugsprofilen lige under den maksimale forbrugsprofil d) for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning gælder endvidere følgende betingelser: DA 102 DA

27 varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning afprøves under de betingelser, der er fastsat i tabel 9 varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, som bruger udsugningsluft som varmekilde, afprøves under de betingelser, der er fastsat i tabel 11 e) det årlige elforbrug AEC i kwh endelig energi beregnes som dagligt elforbrug Q elec i kwh endelig energi ganget med 220 f) det årlige brændselsforbrug AFC i GJ på grundlag af H ø beregnes som dagligt brændselsforbrug Q fuel ganget med Betingelser for målinger og beregninger - solvarmekomponenter Solfangeren, den solopvarmede varmtvandsbeholder og pumpen i solfangerkredsen afprøves separat. Hvis solfangeren og den solopvarmede varmtvandsbeholder ikke kan afprøves separat, afprøves de i kombination. Resultaterne bruges til at bestemme stilstandstabet S og beregningerne af solfangereffektiviteten η col, det årlige bidrag fra andet end solvarme Q nonsol for forbrugsprofilerne M, L, XL og XXL under gennemsnitlige klimaforhold, jf. tabel 13 og 14, og det årlige supplerende elforbrug Q aux i kwh endelig energi. Tabel 9: Standarddriftsforhold for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning Varmekilde Varmeveksler, ude Lavtemperaturvarmepumper Klimaforhold Tørtemperatur (vådtemperatur) ved indløb Varmeveksler, inde Varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med undtagelse af lavtemperaturvarmepumper Gennem snit Koldere + 7 C (+ 6 C) + 2 C (+ 1 C) Indløbstemperatur Udløbstemperatur Indløbstemperatur Udløbstemperatur Udetemperatur Udsugningsluft Varmere Alle + 14 C (+ 13 C) + 20 C (+ 12 C) Indløbs- /udløbstemperatur Vand Alle + 10 C / + 7 C Brine Alle 0 C/- 3 C + 47 C + 55 C + 30 C + 35 C DA 103 DA

28 Tabel 10: Dimensionerende referencebetingelser for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturer angivet som tørtemperatur (vådtemperaturen er angivet i parentes) Klimaforhold Dimensionerende referencetemperatur Bivalenttemperat ur Temperaturgrænse for drift Tdesignh T biv TOL Gennemsnit - 10 (- 11) C maks. + 2 C maks. - 7 C Koldere - 22 (- 23) C maks. - 7 C maks C Varmere + 2 (+ 1) C maks. + 7 C maks. + 2 C Tabel 11: Maksimal mængde udsugningsluft [m 3 /t] ved en luftfugtighed på 5,5 g/m 3 Angivet forbrugsprofil XXS XS S M L XL XXL Maksimal mængde udsugningsluft DA 104 DA

29 Tabel 12: Europæisk referencevarmesæson under gennemsnitlige, koldere og varmere klimaforhold for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning bin j T j [ C] Gennemsnitlige klimaforhold Koldere klimaforhold Varmere klimaforhold H j [h/år] H j [h/år] H j [h/år] 1 til 8-30 til Timer i alt: DA 105 DA

30 Tabel 13: Gennemsnitlig dagtemperatur [ C] Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Septemb er Oktobe r Novemb er Decemb er Gennemsnitlige klimaforhold + 2,8 + 2,6 + 7,4 + 12,2 + 16,3 + 19,8 + 21,0 + 22,0 + 17,0 + 11,9 + 5,6 + 3,2 Tabel 14: Gennemsnitlig global solindstråling [W/m 2 ] Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Septemb er Oktobe r Novemb er Decemb er Gennemsnitlige klimaforhold DA 106 DA

31 Tabel 15: Forbrugsprofiler ved vandopvarmning for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning 3XS XXS XS S Q tap f T Q tap f T Q tap f T Q tap f T m m h kwh l/min. ºC kwh l/min. ºC kwh l/min. ºC kwh l/min. ºC º C 07:00 0, , , :05 0, :15 0, :26 0, :30 0, , , , :45 08:01 08:05 08:15 08:25 08:30 0, , :45 09:00 0, :30 0, , , :00 10:30 11:00 11:30 0, , , :45 0, , , :00 0, , :30 0, , :45 0, , , , :30 0, :00 0, :30 0, :00 0, :30 17:00 18:00 0, , :15 0, , :30 0, , :00 0, , :30 0, , :00 0, :30 1, , :45 0, :46 21:00 0, :15 0, , :30 0, , :35 0, , :45 0, , Q ref 0,345 2,100 2,100 2,100 m m T p DA 107 DA

32 Tabel 15 fortsat: Forbrugsprofiler ved vandopvarmning anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning M L XL Q tap f T m T p Q tap f T m T p Q tap f T m T p h kwh l/min. ºC ºC kwh l/min. ºC ºC kwh l/min. ºC ºC 07:00 0, , , :05 1, , :15 1, :26 0, :30 0, , :45 0, , :01 0, , :05 3, :15 0, , :25 0, :30 0, , , :45 0, , , :00 0, , , :30 0, , , :00 0, :30 0, , , :00 0, :30 0, , , :45 0, , , :00 12:30 12:45 0, , , :30 0, , , :00 0, :30 0, , , :00 0, :30 0, , , :00 0, :00 0, , , :15 0, , , :30 0, , , :00 0, , , :30 20:00 20:30 0, , , :45 20:46 4, :00 3, :15 0, , :30 1, , , :35 21:45 Q ref 5,845 11,655 19,07 DA 108 DA

33 Tabel 15 fortsat: Forbrugsprofiler ved vandopvarmning anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning XXL Q tap f T m T p h kwh l/min ºC ºC 07:00 0, :05 07:15 1, :26 0, :30 07:45 6, :01 0, :05 08:15 0, :25 08:30 0, :45 0, :00 0, :30 0, :00 0, :30 0, :00 0, :30 0, :45 0, :00 12:30 12:45 0, :30 0, :00 0, :30 0, :00 0, :30 0, :00 0, :00 0, :15 0, :30 0, :00 0, :30 20:00 20:30 0, :45 20:46 6, :00 21:15 0, :30 6, :35 21:45 Q ref 24,53 DA 109 DA

34 BILAG VIII Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn Når medlemsstaternes myndigheder vurderer overensstemmelsen med kravene i artikel 3 og 4, anvender de følgende procedure: 1. Medlemsstatens myndigheder afprøver en enhed pr. model varmeanlæg, temperaturstyring, solvarmekomponent, pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent og pakke med anlæg til kombineret rumog brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent og fremsender oplysninger om afprøvningsresultaterne til myndighederne i de andre medlemsstater. 2. Modellen vurderes at være i overensstemmelse med de gældende krav, hvis: a) årsvirkningsgraden ved rumopvarmning η s ikke er mere end 8 % lavere end den angivne værdi for enhedens nominelle nytteeffekt (for varmeanlæg, pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent og pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent) b) energieffektiviteten ved vandopvarmning η wh ikke er mere end 8 % lavere end den angivne værdi for enhedens nominelle nytteeffekt (for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent) c) lydeffektniveauet L WA ikke er mere end 2 db højere end den angivne værdi for enheden (for varmeanlæg) d) klassen for temperaturstyringen er i overensstemmelse med den angivne klasse for enheden (for temperaturstyring) e) solfangereffektiviteten η col ikke er mere end 5 % lavere end den angivne værdi for enheden (for solvarmekomponenter) f) den solopvarmede varmtvandsbeholders stilstandstab S ikke er mere end 5 % højere end den angivne værdi for enheden (for solvarmekomponenter) g) det supplerende elforbrug Q aux ikke er mere end 5 % højere end den angivne værdi (for solvarmekomponenter). 3. Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder afprøve yderligere tre tilfældigt udvalgte enheder af samme model og fremsende oplysninger om afprøvningsresultaterne til myndighederne i de andre medlemsstater og Kommissionen senest en måned efter afprøvningen. 4. Modellen vurderes at være i overensstemmelse med de gældende krav, hvis: a) gennemsnittet af årsvirkningsgraden ved rumopvarmning η s for de tre enheder ikke er mere end 8 % lavere end den angivne værdi for enhedens nominelle nytteeffekt (for varmeanlæg, pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent og pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent) b) gennemsnittet af energieffektiviteten ved vandopvarmning η wh for de tre enheder ikke er mere end 8 % lavere end den angivne værdi for enhedens nominelle nytteeffekt (for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent) DA 110 DA

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 7000 LWM Bosch Compress LWM S/W

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 7000 LWM Bosch Compress LWM S/W Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013 og 814/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU. Produktdata Symbol

Læs mere

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 6000 AW AW 9 kw m. AWM 8738207835

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 6000 AW AW 9 kw m. AWM 8738207835 Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013 og 814/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU. Produktdata Symbol

Læs mere

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress LWM RF

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress LWM RF Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013 og 814/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU. Produktdata Symbol

Læs mere

Del 4/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

Del 4/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2013 C(2013) 817 final Del 4/9 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så

Læs mere

Condens 5000 W C5000W24-4+110L 8738207697 XXL A ++ A + A B C D E F G B C D E F G 2015 811/2013

Condens 5000 W C5000W24-4+110L 8738207697 XXL A ++ A + A B C D E F G B C D E F G 2015 811/2013 Ι ondens 5000 W 5000W24-4110L 47 d 23 kw 2015 811/2013 Ι ondens 5000 W 5000W24-4110L 5000W24-4110LMed indbygget styring 2015 811/2013 Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger ondens

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.9.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 239/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 811/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets

Læs mere

alpha innotec SW 232H kw kw db - db

alpha innotec SW 232H kw kw db - db alpha intec 50 10074642 alpha intec 10074642 pakke (varmepumper og varmepumpeanlæg) Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumpe (ηs) Nominel nytteeffekt for varmepumpe (Prated ) 3,5 Temperaturstyring

Læs mere

Compress 6000 AW AW 7 kw m. AWM 8738207807 A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw 2015 811/2013

Compress 6000 AW AW 7 kw m. AWM 8738207807 A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw 2015 811/2013 Ι ompress 6000 W W 7 kw m. WM d 5 5 6 kw kw kw 53 d 2015 811/2013 Ι ompress 6000 W W 7 kw m. WM 2015 811/2013 Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger ompress 6000 W W 7 kw m. WM ølgende

Læs mere

Compress 6000 6 LWM RF 8738204779 A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw 2015 811/2013

Compress 6000 6 LWM RF 8738204779 A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw 2015 811/2013 Ι 6000 6 WM R 46 d 7 6 6 kw kw kw d 2015 811/2013 Ι 6000 6 WM R 2015 811/2013 Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger 6000 6 WM R ølgende produktdata er i overensstemmelse med kravene

Læs mere

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 5000 LW

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 5000 LW Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 5000 LW 22 Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013 og 814/2013 om supplering

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke - (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg

når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg Sådan opfylder du lovkravene når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Få overblik over hvilke oplysninger, du fremover skal have med i dine tilbud på kedler, varmepumper,

Læs mere

BILAG. Bilag I-X. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) NR.../... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU

BILAG. Bilag I-X. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) NR.../... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.4.2015 C(2015) 2623 final ANNEXES 1 to 10 BILAG Bilag I-X til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) NR.../... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 6.9.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 239/83 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 812/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke - (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke - (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

Ecodesign og energimærkning af forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere inklusiv nye krav til kombinasjoner av varmeprodukter

Ecodesign og energimærkning af forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere inklusiv nye krav til kombinasjoner av varmeprodukter Ecodesign og energimærkning af forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere inklusiv nye krav til kombinasjoner av varmeprodukter Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut,

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke - (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

A +++ A ++ A + B C D E F G

A +++ A ++ A + B C D E F G Ι ZSB 14 4 C 23 B C D E F G 2015 811/2013 Systemdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013

Læs mere

Hvad står der i energimærkerne?

Hvad står der i energimærkerne? Hvad står der i energimærkerne? - en forklaring af ikonerne på energimærker for opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Bilag til informationsbrochure om nye krav i 2015 til reklame, markedsføring

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2014 (OR. en) 5303/14 ENV 29 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. januar 2014 til: Komm. dok. nr.: D029990/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Din personlige. varme system beregning. System beregning

Din personlige. varme system beregning. System beregning System beregning Din personlige varme system beregning System label er nødvendig når der er en kombination af produkter eller når der tilføjes et produkt. Kalkulationen udføres i henhold til Europa kommissionen.first_page_labels_necessary_dk

Læs mere

Din personlige. varme system beregning. System beregning

Din personlige. varme system beregning. System beregning System beregning Din personlige varme system beregning System label er nødvendig når der er en kombination af produkter eller når der tilføjes et produkt. Kalkulationen udføres i henhold til Europa kommissionen.(commission

Læs mere

Energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere. Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.

Energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere. Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk. Energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 7. oktober 2015 Indhold Hjælp og vejledninger

Læs mere

BILAG. Bilag I til IX. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU

BILAG. Bilag I til IX. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.4.2015 C(2015) 2638 final ANNEXES 1 to 9 BILAG Bilag I til IX til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke)

Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke) Viessmann /S 2640 Hedehusene Telefon 46 55 95 10 Telefa 46 59 03 22 www.viessmann.dk Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke) 7569430 Vitoladens 333-F, VP3U 7502830 Vitotronic 200, HO1B Varmeanlæg

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke 0 (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Ecodesign og energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Baggrund: 2

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke 0 (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke)

Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke) Viessmann /S 2640 Hedehusene Telefon 46 55 95 10 Telefax 46 59 03 22 www.viessmann.dk Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke) 7521643 Vitoladens 300-W, VP3C 7452257 Vitotronic 200, HO1B Varmeanlæg

Læs mere

Din personlige. varme og varmt vand system beregning. System beregning

Din personlige. varme og varmt vand system beregning. System beregning System beregning Din personlige varme og varmt vand system beregning System label er nødvendig når der er en kombination af produkter eller når der tilføjes et produkt. Kalkulationen udføres i henhold

Læs mere

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Fælles brancheorienteringsmøde mellem Debra, OR & OSS, den 25. August, 2015 Bjarke Hansen, Energistyrelsen Pia Westphalen,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 239/162 Den Europæiske Unions Tidende 6.9.2013 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 814/2013 af 2. august 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav

Læs mere

Din personlige. varme og varmt vand system beregning. System beregning

Din personlige. varme og varmt vand system beregning. System beregning System beregning Din personlige varme og varmt vand system beregning System label er nødvendig når der er en kombination af produkter eller når der tilføjes et produkt. Kalkulationen udføres i henhold

Læs mere

Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke)

Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke) Viessmann A/S 2640 Hedehusene Telefon 46 55 95 10 Telefa 46 59 03 22 www.viessmann.dk Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke) Z011460 - Vitocal 200-S AWB-AC 201.B07 5,6 kw A2/W35, 230V 7542014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 21.7.2015 L 193/43 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1187 af 27. april 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af kedler

Læs mere

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg Nye informationsregler for opvarmningsanlæg til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vil sige kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere med videre

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund. Bjarke Hansen, Energistyrelsen

Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund. Bjarke Hansen, Energistyrelsen Energimærkning og minimumskrav til gas- og oliekedler, varmepumper vandvarmere Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund Bjarke Hansen, Energistyrelsen Disposition Ecodesign og energimærkning; To virkemidler

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1061 DA 06.06.2014 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1061/2010 af 28. september

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 C(2014) 1371 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010,

Læs mere

BILAG. Bilag 6. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG. Bilag 6. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.5.2013 C(2013) 2458 final BILAG Bilag 6 til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 31.1.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 29/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 65/2014 af 1. oktober 2013 om supplering af Europa-Parlamentets

Læs mere

Nye krav om energimærkning

Nye krav om energimærkning Vølund Varmeteknik Nye krav om energimærkning - bliv klogere på hvad ErP betyder... Member of the NIBE Group Hvad er ErP? ErP står for energirelaterede produkter ErP er et nyt europæisk direktiv, der er

Læs mere

Jes Sig Andersen

Jes Sig Andersen EU forordninger for fastbrændselskedler Præsentation af de kommende EU forordninger for energimærkning og ecodesign under TI s faglige seminar den 24. august 2016 Jes Sig Andersen jsa@teknologisk.dk Indhold

Læs mere

Type DVI VV5 DVI VV7 DVI VV9 DVI VV12 DVI VV16. RUMOPVARMNING (middel klimaforhold) A A A A A

Type DVI VV5 DVI VV7 DVI VV9 DVI VV12 DVI VV16. RUMOPVARMNING (middel klimaforhold) A A A A A T for VI VV, 7,, og 1 ølgende data er i overensstemmelse med kravene i U-forordningerne /2013, /2013 og /2013 om supplering af uropa-parlementets og Rådets direktiv 2010/30/U Type VI VV VI VV7 VI VV VI

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Udarbejdelse af label. samt generelle informationer om. ECOdesign og ErP

Udarbejdelse af label. samt generelle informationer om. ECOdesign og ErP Udarbejdelse af label samt generelle informationer om ECOdesign og ErP Generelle informationer om ECO-design og ErP Pr. 26. september 2015 starter den lovpligtige fase for eco-design krav og energimærkningen.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) 15078/14 ENER 446 ENV 872 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 3. november 2014 til: Komm. dok. nr.: D031811/03 Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 18.2.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 18.2.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2013 C(2013) 817 final Part 1/9 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 18.2.2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1015/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Varmepumper 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG VARMEPUMPER Registrering Varmepumper kan i mange tilfælde reducere energiforbruget til opvarmning og/eller varmt

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 31.1.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 29/33 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 66/2014 af 14. januar 2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

PRODUKTDATA VGU 250 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 325 m 3 /h. Bolig

PRODUKTDATA VGU 250 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 325 m 3 /h. Bolig PROUKTT VU 250 Y NILN olig ktiv varmegenvinding Ventilation < 325 m 3 /h Produktion af varmt brugsvand VU 250 Produktbeskrivelse VU 250 suger den varme fugtige luft ud fra blandt andet køkken, badeværelse

Læs mere

SCOP i teorien og regulering. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013

SCOP i teorien og regulering. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 SCOP i teorien og regulering Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 Ecodesignarbejdet - overblik Lot 10 kravene er trådt i kraft via forordning No 206/2012 of 6. march 2012 pr. 1/1 2013. Lot 1

Læs mere

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Indhold Eco-design-direktivet EU-Kommissions studie af vandvarmere Forventede krav til vandvarmere

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1016/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

WPF 23 sæt 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G

WPF 23 sæt 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G WPF 23 sæt 55 C 35 C A A A B C D E F G 2015 812/2013 WPF 23 sæt 185366 WPF 23 sæt x A A A A B C D E F G 2015 811/2013 WPF 23 sæt 185366 WPF 23 sæt 185366 Volumenstrøm på varmekildesiden m³/h 5,4 WPF 13

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 27.4.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 27.4.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.4.2015 C(2015) 2623 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 27.4.2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1061 DA 20.12.2010 000.003 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1061/2010 af 28. september

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.7.2014 C(2014) 4653 final ANNEXES 1 to 9 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 278/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 932/2012 af 3. oktober 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Side 3. Indbefattede anlæg

Side 3. Indbefattede anlæg Side 1 Side 2 Forord EU forordning 811/2013 af 18. februar 2013 definerer kravene til energimærkning af anlæg til rumopvarmning og energimærkning af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning. Forordningen

Læs mere

Præsenta3onen er udarbejdet i oktober 2014.

Præsenta3onen er udarbejdet i oktober 2014. De$e dokument indeholder en forklarende tekst 3l en powerpoint- præsenta3on om reglerne, når man reklamerer, markedsfører og sælger anlæg 3l rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vi i daglig tale kalder

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

Sådan overholder du de nye informationskrav

Sådan overholder du de nye informationskrav Sådan overholder du de nye informationskrav når du forhandler opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Læs om de nye krav i 2015 til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning

Læs mere

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer DGF årsmøde den 12. november 2004 i Nyborg Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer Karsten Vinkler Frederiksen, DGC Energimærke for gasfyrede villakedler Energi Mærke Logo Model Lavt forbrug

Læs mere

Dokumentationskrav til og markedsovervågning af varmepumper. Emil Jacobsen, Teknologisk Institut

Dokumentationskrav til og markedsovervågning af varmepumper. Emil Jacobsen, Teknologisk Institut Dokumentationskrav til og markedsovervågning af varmepumper Emil Jacobsen, Teknologisk Institut Indhold Nyt siden sidst Generelle dokumentationskrav for varmepumper Dokumentationskrav til produkter på

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 276 Offentligt D ELEGERET RE TSAKT - NOTAT 13. marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Notat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der supplerer

Læs mere

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4 Regler, energimærkning og SCOP Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 25/9-2014 Bygningsreglementet BR10 BR 10 Kapitel 8.6.4 Bygningsreglementet BR10 For varmepumper til væskebaserede centralvarmesystemer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 191/26 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

Brugervejledning. Luft/vand-varmepumpe. DVI LV Kompakt & Split DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. Model produktserierne:

Brugervejledning. Luft/vand-varmepumpe. DVI LV Kompakt & Split DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. Model produktserierne: Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Maj 2017 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98 35 52

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 314/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1059/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets

Læs mere

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011 Energimærkning og energiforhold i praksis 5. april 2011 Energimærkede opvarmningsprodukter Energimærker Gaskedler Grunddata Nettoenergibehov - 20.000 kwh varme - 2.000 kwh varmt vand Energiforbrug/nyttevirkning

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.9.2010 K(2010) 6459 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 28.9.2010 om supplering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 314/64 Den Europæiske Unions Tidende 30.11.2010 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1062/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 193/20 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1186 af 24. april 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af produkter til

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører)

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) DGC-notat 10.11.2006 1/5 Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) Dette notat beskriver rammerne for, hvordan en kedelleverandør

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 193/100 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1189 af 28. april 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af kedler til fast

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 192/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 665/2013 af 3. maj 2013 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper?

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Version 3 - revideret marts 2009 VIGTIG NOTE: Teknologisk Institut påtager sig ikke ansvaret for

Læs mere

Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825, som uddyber SCOP måle- og beregningsteknisk.

Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825, som uddyber SCOP måle- og beregningsteknisk. Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut Rikke Næraa, Energistyrelsen 14.februar 2011 Energimærkning og minimumskrav til energieffektivitet (ecodesign krav) for varmepumper Følgende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 1.3.2012

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 1.3.2012 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2012 C(2011) 7585 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 1.3.2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 14. januar 2010 til: Pierre de BOISSIEU, generalsekretær

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.4.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.4.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.4.2015 C(2015) 2638 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.4.2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1062 DA 06.06.2014 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1062/2010 af 28. september

Læs mere

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Notat August 03 DGC-notat 1/10 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Indledning I tilbudsmaterialet for

Læs mere

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter?

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold: Resumé... 1 Hvilke produkter

Læs mere

BILAG. til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet

BILAG. til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.11.2016 COM(2016) 761 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet {SWD(2016)

Læs mere

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Ecodesign og -- Nye krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Vejledning

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign) af elmotorer. er krav om produktudformning, der tilgodeser eksempelvis

Læs mere