Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé"

Transkript

1 Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

2 Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning, vidensproduktion, publicering og kommunikation indvirker på den måde forskning drives på og på forskningsbibliotekets funktioner i forhold til at støtte og fremme forskning og læring. Digital teknologi i dens mange forskellige former befinder sig i forandringernes centrum. Forskningsbibliotekets hidtidige funktioner bliver således understøttet på nye måder. Nye former for forskning ser dagens lys og ligeledes nye læringsmetoder, og dermed ikke blot nye måder at understøtte hidtidige funktioner på, men også nye funktioner, der opfylder nye behov. De krav, der på den måde bliver stillet til forskningsbibliotekssystemet, falder således ikke altid sammen tværtimod. Nye aktører kommer også på banen samtidig med de nye services, aktører som tilbyder services i andre former og arenaer som private virksomheder eller som nye services fra gamle organisationer for eksempel når universiteterne etablerer nye funktioner til opfyldelse af deres såkaldte tredje opgave, nemlig formidling af forskning til et bredere publikum. Forskningsbibliotekerne står over for en række udfordringer. Digital teknologi er én af dem, men der er også andre udfordringer i forbindelse med ændringer i forskningssystemet og uddannelsessystemet, især i forbindelse med den måde læring opnås på og undervisning ydes. Inden for forskningssystemet bliver vægten i stigende grad lagt på forskningsgrupper, som tilbyder information og kommunikation som en del at deres forskningsopgave. Offentlige og private organisationer bliver mere og mere intensive brugere af information og dette er en udfordring for forskningsbiblioteket. Forskningsbiblioteket er nødt til at blive en global vidensport. Nye former for forskning dukker op som for eksempel intensiveringen af tværgående forskning. Forskning finder i stigende grad sted i form af samarbejdsprojekter, der arbejder

3 i grupper eller teams og nye differentierede krav til information opstår. Masteruddannelse som baggrund for forskningskarrierer bliver mere og mere almindelig. Med udviklingen af det moderne universitetssystem udviklede det moderne forskningsbibliotek sig også som formidler i processerne i forbindelse med skaben af viden og brug af viden. Biblioteket blev et sted for vidensrepræsentation via klassificering for formidling og opbevaring. Forskningsbiblioteket har forskellige typer af brugere og forskelligt brug. Nogle er fuldt ud klar over bibliotekets funktioner, men flere og flere biblioteker oplever brugere, som ikke kender bibliotekets funktioner. Den forsker, der læser dokumenter i et e-tidsskrift som biblioteket giver adgang til, lægger ikke nødvendigvis mærke til bibliotekets væsentlige funktion. Indirekte brug er også vigtig, når en funktion, som grundlæggende er baseret på viden og information, udføres ved hjælp af tilgængelige services i et forskningsbibliotek. Således er forskningsbiblioteket i forhold til brugerne både en infrastruktur og en partner en medskaber i processen omkring skabelse af viden. Der er tre forskellige aspekter i forskningsbibliotekets funktioner, der kan ses som producerende potentielle scenarier. Biblioteket som læringscenter med fokus på tilvejebringelse af læringsmaterialer og understøttelse af læringsprocesser. Biblioteket som videnscenter en medskaber i vidensproduktion med tæt forbindelse til aktive forskningsgrupper. Biblioteket som en meta-vidensinstitution, der virker som en katalysator for videnssyntese, organisation, evaluering og konsolidering af viden. Udviklingen af formerne for forskning og uddannelse har konsekvenser for bibliotekets og bibliotekarens identitet og kultur. Bibliotekaren kan være en slags underviser, som arbejder tæt sammen med de studerende og har en identitet som en generisk vidensprofessionel, eller en arkiv detektiv, der i højere grad opfylder rollen som domænespecifik videns-medskaber. Ved a være en videns-dørvogter får bibliotekaren gennem selektion en identitet som en del af et clearing-house.

4 Forskningsbiblioteket skaber værdi både som infrastruktur og medskaber i forhold til vidensproduktion i samfundet. Værdiskabelsens form er forskellig i de to situationer. Forskningsbiblioteker skaber værdi både for offentlige og private brugere. Den nuværende situation og den kommende udvikling af forskningsbiblioteket bliver påvirket af en række forhold, hvoraf de vigtigste er: Koblingerne mellem forskningsbibliotek og universitet Identitet og spændvidde i dets aktiviteter Rollerne som infrastrukturforsyner og medskaber af viden Bibliotekets offentlige eller private identitet og rolle Forholdet mellem et koordineret centralt produceret sæt services og services og funktioner baseret på institutionel autonomi Organisatorisk kontinuitet eller arbejdsfordeling mellem gamle og nyetablerede organisationer Centraliserede versus decentraliserede funktioner. Forskningsbibliotekets interessenter er de offentlige styrelser, som er ansvarlige for et velfungerende forsknings- og uddannelsessystem, typisk ministerier eller statslige styrelser. I deres egenskab af uafhængige eller selvstændige aktører i vidensarenaen er universiteterne også ekstremt vigtige, da de formulerer og implementerer strategier, og forskningsbibliotekerne og deres services er essentielle i den forbindelse for at kunne opfylde strategiernes målsætninger. Forskningsstyrelser råd eller fonde som støtter forskning finansielt er en slags interessenter, idet de anser forskningsbibliotekerne som værende af stor betydning for implementeringen af deres beslutninger, selvom de sjældent yder direkte tilskud til biblioteker. Endelig er interessegrupper, såsom organisationer, der repræsenterer vidensbrugere som f.eks. forskningsbaserede virksomheder, interessenter af voksende betydning, men også med et mere internationalt end nationalt perspektiv i forhold til forskningsbibliotekerne.

5 Forskningsbibliotekerne og de forskellige spændinger i deres udvikling danner grundlag for de strategiske analyser, der må udarbejdes for at kunne skabe roadmaps. Et dynamisk roadmap er et læringsværktøj. Spændingerne er negative eller positive og må opspores og overvåges i forhold til interessent, værdier og værdiskabelse og de forskellige processer, der er involveret. Følgende er vigtige områder: Forskningsbibliotekets identitet hvem er vi nu, hvem vil vi være i fremtiden? Nødvendige kompetencer for forskningsbiblioteket i forhold til udfordringerne. Disse kompetencer strækker sig for eksempel fra IPR, bevaring, til markedsføring, branding og planlægning Partnerskaber, der er ønskværdige for forskningsbiblioteket støtte samarbejder mellem det offentlige og det private såvel som arbejdet på tværs af organisationen; hvad er essensen og det afgørende element i sådanne partnerskaber? Slutbrugere en større forståelse af en bruger basis i forandring og hvordan man kan opfylde brugernes voksende behov; for eksempel hvori består forskernes fremtidige informationsbehov og hvad er nødvendigt for dem for at kunne drive forskning? Hvad kan borgeren forvente? Bibliotekarens rolle bibliotekerne ansætter i stigende grad folk med kompetencer inden for utraditionelle biblioteksområder; betyder det, at bibliotekarer bliver overflødige, eller kan de spille en anden tilsynsførende rolle, eller bør de bestræbe sig på at udvikle disse kompetencer selv? Betalingsmodeller hvem skal betale for fremtidens biblioteksservices, det offentlige, private brugere eller en blanding af begge? Vidensformidlings-selektion hvem skal være ansvarlig for selektion af viden i fremtidens biblioteker (f.eks. forlæggere, der fastsætter ophavsretslige forordninger, brugerstemmer) vil systemet blive mere centraliseret eller decentraliseret? Multimedia indhold hvad vil være de mest fremherskende formater i forskningspublicering (dokumenter, bøger, billeder, videoer, grafik etc.)?

6 Dette vil indebære følgende processer: Konsolidering af nuværende viden om tilstand eller situation inden for et bestemt område Liste over de største udfordringer Interessent identifikation og analyse Scenarier og kritik af scenarier udvidelse og indskrænkning af scenarier på baggrund af vurdering af relevans og potentialer Analyse af prioriteringssystem og principper Opfattelse af investering og udbytte Opfattelse af problemstillinger i forbindelse med afgørelser og implementeringer i et centralt/decentralt perspektiv Interaktion mellem centrale og decentrale processer Lokale, nationale og internationale grupperinger og koordinering. Fremtidig udvikling af forskningsbiblioteket og forskningsbibliotekssystemet vil blive formet af visioner og beslutninger inden for følgende områder: Bibliotekarens fremtidige kompetencer Partnerskaber Brugere og deres behov Bibliotekarens funktioner Systemer og former for finansiering Håndtering af viden Medier og teknologi. Alle disse elementer tegner et billede af forskningsbibliotekets identitet og en erkendelse af potentielle baner for dets fremtidige udvikling.

7 The Lime Guild har i 2009 arbejdet for DEFF med at gennemføre analyser, der kunne sige noget om forskningsbibliotekernes mulige fremtider i relation til udviklingen inden for forskningssystemet og forskernes fremtidige behov. Der er gennemført en tendensanalyse af kommunikation og netværk inden for sektoren og ekstensive studier af den efterhånden omfattende rapport-litteratur og videnskabelige litteratur på området. Derudover er der foretaget en lang række interviews med danske og udenlandske nøglepersoner og afholdt to workshops med udgangspunkt i de foreløbige resultater. Disse har haft til formål at konsolidere analyserne og give yderligere indspil til disse. Resuméet af den afsluttende rapport skulle give et indtryk af de synspunkter og problemstillinger, som har været undersøgt og behandlet. Den endelige rapport vil være tilgængelig på DEFF s hjemmeside i løbet af december.

8 Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Udgivet i 2009 af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Styrelsen for Bibliotek og Medier H. C. Andersens Boulevard København V Tel Forsidefoto: Tobias Toyberg ISBN:

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i

Læs mere

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl Hver 5. europæer har svært ved at læse EU S EKSPERTGRUPPE PÅ HØJT PLAN OM LÆSE- OG SKRIVEFÆRDIGHEDER SAMMENFATNING, SEPTEMBER 2012 GØR NOGET NU EU S EKSPERTGRUPPE

Læs mere

1. Indledning. 2. Vision. 3. Mission. Påtage sig værtsskabet for internationale forskningskonferencer Arbejde bevidst og målrettet på international

1. Indledning. 2. Vision. 3. Mission. Påtage sig værtsskabet for internationale forskningskonferencer Arbejde bevidst og målrettet på international Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vision... 2 3. Mission... 2 4. Strategiske principper... 3 5. International og national baggrund... 4 6. De studerendes sproglige kompetencer... 5 7. Undervisning

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne

Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne Projektdeltagere: Bibliotekschef Per Steen Hansen, VIA UC (ph@viauc.dk). Projektleder Bibliotekschef

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Kompleks fremtid og refleksive sundhedsprofessionelle

Kompleks fremtid og refleksive sundhedsprofessionelle Kompleks fremtid og refleksive sundhedsprofessionelle Om videreudvikling og forbedring af sundhedsuddannelserne Afrapportering af Sundhedskartellets uddannelsesprojekt Implement Consulting Group Tel +45

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job?

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? - Resultater fra casestudier i et videnskabende netværk af beskæftigelsestilbud og -centre Januar 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere