DANSK-ARABISKE PARTNERSKABER I ØJENHØJDE DET ARABISKE INITIATIV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK-ARABISKE PARTNERSKABER I ØJENHØJDE DET ARABISKE INITIATIV 2011-14"

Transkript

1 DANSK-ARABISKE PARTNERSKABER I ØJENHØJDE DET ARABISKE INITIATIV

2 PARTNERSKABER DIALOG KONFLIKTLØSNING REFORM JORDAN SYRIEN MEDBORGERSKAB EGYPTEN RETTIGHEDER MAROKKO SAMEKSISTENS TUNESIEN LIGESTILLING IVÆRKSÆTTERE OPLYSNING TRAUMER KULTUR MANGFOLDIGHED TRÆNING UDVEKSLING TILLID TROSSAMFUND UFORUDSIGELIGHED FOKUSLANDE JOBSKABELSE

3 DET ARABISKE INITIATIV INDHOLD 05 Forord 06 Overblik 08 De fire temaer i Det Arabiske Initiativ 10 #1 Jasmin-revolution i Tunesien Nu med demokratisk forfatning 12 #2 Vestlig psykologi hjælper torturofre i Mellemøsten 14 #3 Ny master-uddannelse styrker ligestilling i Yemen 16 #4 Ny radiostation giver syrerne en uafhængig stemme 18 #5 Præster og imamer udfordrer fordommene 20 #6 Spejdere træner tunesiske iværksættere 22 #7 Den danske model på marokkansk Dansk-arabiske partnerskaber i øjenhøjde. Resultater af Det Arabiske Initiativ November 2014 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads København K Telefon: Internet: Redaktion: Verner Kristiansen ApS Design: Morten Bak, Grafisk Design Forside: Dansker og libaneser drøfter religion og medborgerskab. Foto: Danmission Foto s.2: Forskelle behøver ikke være en kilde til konflikt: Foto: Ahmad Hayman Hafez & Carsten Snejbjerg

4 4 DET ARABISKE INITIATIV HT-bus fragter kristne og muslimske ledere fra Libanon rundt i København. Foto: Danmission

5 DET ARABISKE INITIATIV FORORD Den arabiske verden befinder sig midt i en historisk forandringsproces, og det skorter ikke på udfordringer. En af de mest bekymrende udviklinger er den stigende polarisering og ekstremisme, som ikke alene truer landene i regionen, men som også er en trussel mod Danmark og den globale sikkerhed. Heldigvis er der også lyspunkter. Et konkret eksempel er udviklingen i Tunesien, hvor man oplever respekt for demokratiske spilleregler og brobygning på tværs af ideologiske skel. I det hele taget har omvæltningerne i 2011 øget den politiske bevidsthed hos befolkningerne i regionen. Frygtens mure har slået revner, og flere steder har befolkningerne gjort den erfaring, at de kan ændre den politiske situation ved at stå sammen. For Danmark drejer det sig om at fortsætte vores engagement og understøtte reformkræfterne i regionen. Det gør vi for at støtte den arabiske verdens udvikling, men også for Danmarks egen skyld. Et fredeligt, velstående og demokratisk Mellemøsten og Nordafrika med stærke bånd til Danmark vil forbedre vores fælles sikkerhed, åbne nye vækstmarkeder for danske virksomheder, og fremme centrale værdier såsom demokrati og ytringsfrihed. Igennem Det Arabiske Initiativ støttes partnerskaber mellem danske og arabiske civilsamfundsorganisationer med henblik på netop at bidrage til forandringer indenfor menneskerettigheder, god regeringsførelse, kvinders forhold, medier og uddannelse. Samtidig støttes økonomisk vækst og jobskabelse for at give især regionens unge en bedre fremtid. Opbygning af demokrati tager tid. Det ved vi også fra vores egen historie. Derfor bygger Det Arabiske Initiativ også på en lang tidshorisont. Igennem de sidste 10 år, hvor Det Arabiske Initiativ har været et centralt element i vores Mellemøst- og Nordafrika-politik, har erfaringerne vist, at med den rette tilgang og modet til at blive også når det er svært kan Danmark være med til at gøre en afgørende positiv forskel. I denne rapport kan du læse om syv konkrete forandringshistorier, men der er mange andre gode eksempler. God læselyst! Martin Lidegaard Udenrigsminister Mogens Jensen Handels- og udviklingsminister

6 6 DET ARABISKE INITIATIV OVERBLIK Det Arabiske Initiativ blev etableret af den danske regering i Fra begyndelsen blev det besluttet, at initiativet skulle have et langsigtet perspektiv og to overordnede målsætninger: Dialog. At skabe grundlag for styrket forståelse og samarbejde mellem Danmark og den arabiske verden. Reform. At støtte demokratisering og lokale reformprocesser i Mellemøsten og Nordafrika Især dialogmålsætningen gør Det Arabiske Initiativ til noget særligt, idet dansk-arabisk dialog og samarbejde i sig selv er et vigtigt element. Jordan, Marokko og Yemen var de første fokuslande under Det Arabiske Initiativ. Efter den indledende fase, hvor der var begrænsede midler til rådighed, blev initiativet fra 2006 udvidet til at omfatte projekter i hele regionen med et samlet årligt budget på 100 mio. kr. På baggrund af omvæltningerne i den arabiske verden i 2011 blev Det Arabiske Initiativ styrket. Tunesien, Syrien, Egypten og Libyen blev føjet til som fokuslande, og budgettet blev sat op til 275 mio. kr. om året. Denne rapport dækker perioden fra Den blev indledt med de omvæltninger, der under ét blev kaldt det arabiske forår, men som også har vist sig at føre til højnet konfliktniveau i regionen og stor omskiftelighed i partnerlandene. Udviklingen har budt på nye reformmuligheder, men også store udfordringer og behov for fleksibilitet i de dansk-arabiske partnerskaber. Tidslinje Det Arabiske Initiativ etableres af den danske regering Bevillinger på 100 mio. kr. om året i gennemsnit Pilotfase omfatter Yemen, Jordan og Marokko Tegningesagen viser behov for dialog med den arabiske verden Initiativet skifter navn til Partnerskab for Dialog og Reform Det arabiske forår går i gang Det Arabiske Initiativ får sit gamle navn tilbage, øger bevillingerne til 275 mio. kr. om året og udvides med Tunesien, Libyen, Egypten og Syrien Ny strategisk ramme for , evaluering af mediestøtten Midtvejsvurdering af strategisk ramme for

7 DET ARABISKE INITIATIV FOKUSLANDE I DET ARABISKE INITIATIV Lande, der medvirker i DAI i begrænset omfang Fokuslande: Marokko, Jordan, Yemen, Tunesien. Syrien, Egypten og Libyen

8 8 DET ARABISKE INITIATIV FIRE TEMAER I DET ARABISKE INITIATIV I april 2013 blev der udarbejdet en ny strategisk ramme for Det Arabiske Initiativ for perioden Strategien indeholder fire temaer: Menneskerettigheder og god regeringsførelse, ligestilling, videnssamfund og økonomisk vækst og jobskabelse. De tre første er inspireret af de hovedudfordringer, som arabiske forskere pegede på i UNDP s Arab Human Development Report fra Det fjerde tema blev tilføjet i 2011 efter omvæltningerne i regionen, også kendt som Det Arabiske Forår. Målsætningerne om dialog og reform søges opfyldt i samarbejde med danske, arabiske og internationale organisationer og myndigheder. Deres indsatser falder inden for de fire temaer: MENNESKERETTIGHEDER OG GOD REGERINGSFØRELSE Støtte til demokratiseringsprocesser, forebyggelse af tortur, styrkelse af menneskerettigheder og især unges politiske deltagelse. Bevilling i alt ( ): 352 mio. kr. Partnerorganisationer: UNDP, Centre for Humanitarian Dialogue, Institut for Menneskerettigheder, Dansk Ungdoms Fællesråd, MS Actionaid Danmark, Dignity samt Euro-Mediterranean Human Rights Network. Læs her om: Jasmin-revolution i Tunesien Nu med demokratisk forfatning. Vestlig psykologi hjælper torturofre i Mellemøsten. LIGESTILLING Støtte til lovgivningsmæssige tiltag, der sikrer ligestilling, styrkelse af kvinders politiske og økonomiske deltagelse samt forebyggelse af vold mod kvinder. Bevilling i alt ( ): 75 mio. kr. Partnerorganisationer: Kvinfo, Kvinderådet, Landsorganisationen af Kvindekrisecentre, Danner. Læs her om: Ny master-uddannelse styrker ligestilling i Yemen. VIDENSSAMFUND Støtte til uafhængige medier, kritisk og uafhængig akademisk forskning samt interkulturel og interreligiøs dialog. Bevilling i alt ( ): 184 mio. kr. Partnerorganisationer: International Media Support, Danmission, Dansk Egyptisk Dialoginstitut, Syddansk Universitet. Læs her om: Ny radiostation giver syrerne en uafhængig stemme. Præster og imamer udfordrer fordommene. $ ØKONOMISK VÆKST OG JOBSKABELSE Støtte til jobskabelse, små og mellemstore virksomheder samt arbejdsmarkedsreformer og social dialog. Bevilling i alt ( ): 230 mio. kr. Partnerorganisationer: Verdensbanken, Den Afrikanske Udviklingsbank, Dansk Industri, Ulandssekretariatet. Læs her om: Spejdere træner tunesiske iværksættere. Den danske model på marokkansk Detaljer om resultater inden for de fire temaer findes på:

9 DET ARABISKE INITIATIV DET ARABISKE INITIATIV I TØRRE TAL Menneskerettigheder og god regeringsførelse mio 300 Kvinder og ligestilling mio Videnssamfund mio 300 Økonomisk vækst og jobskabelse mio Andet (herunder strategisk reserve for 2014) mio 300 I alt mio

10 10 DET ARABISKE INITIATIV #1 Tema MENNESKERETTIGHEDER JASMIN-REVOLUTION I TUNESIEN NU MED DEMOKRATISK FORFATNING TUNESISKE PARTER I NATIONAL DIALOG BEVILLING TIL UNDP 5 mio. kr. LANDE Tunesien LOKAL PARTNER National Constituent Assembly (NCA) DIREKTE INVOLVEREDE Parlamentarikere, civilsamfund og domstole LÆS MERE januar 2014 åbnede Tunesien et nyt kapitel i landets historie, da den grundlovgivende forsamling med overvældende flertal vedtog en ny, demokratisk forfatning. Den nye forfatning er først og fremmest tunesernes egen fortjeneste og resultatet af en langvarig og omfattende indsats siden Jasmin-revolutionen i Men bistand udefra i form af rådgivning og erfaringsudveksling har bidraget til at holde hånden under den skrøbelige proces. Med støtte fra Det Arabiske Initiativ har FN s Udviklingsprogram (UNDP), Euromeds menneskerettighedsnetværk og det danske Institut for Menneskerettigheder bistået tuneserne i deres nationale forsoningsproces, der har formået at samle en splittet nation bag en demokratisk forfatning. UNDP har først og fremmest brugt bidragene fra Danmark og ligesindede partnere som Sverige, Norge, Schweiz, Belgien, Japan og EU til at bistå Tunesiens grundlovgivende forsamling. Konkret har UNDP bidraget med træning og seminarer for parlamentarikere og civilsamfundsorganisationer, der har diskuteret, hvordan forfatningen skulle tage sig ud for at stille flest mulige tilfreds. Offentlige dialogmøder og juridisk ekspertise til at hjælpe med at formulere selve forfatningsteksten har også været en del af UNDP s bidrag. Indsatsen har været suppleret af en række danske organisationer fra fagbevægelse, erhvervsliv og civilsamfund. Blandt de konkrete resultater er en aftale med Institut for Menneskerettigheder og det tunesiske justitsministerium om træning og efteruddannelse i menneskerettigheder den første og hidtil eneste aftale, tuneserne har indgået på dette område. Aftalen er en fortsættelse af samarbejdet mellem instituttet og ministeriet, der begyndte i 2012 efter systemskiftet i Tunesien. Med støtte fra de danske partnere har ministeriet forberedt menneskerettighedsrapporter til FN, udarbejdet en strategi for ministeriets menneskerettighedsarbejde og styrket embedsmændenes viden på området. Denne aftale er begyndelsen på en ny og styrket epoke mellem os og det danske menneskerettighedsinstitut. Det er frugten af et yderst succesfuldt partnerskab, som har ført til efteruddannelse af mange dommere og embedsmænd. - Tunesiens justitsminister, Hafedh Ben Salah

11 Tunesiske parlamentarikere vedtager forfatningsreform med overvældende flertal. Foto UNDP DET ARABISKE INITIATIV

12 12 DET ARABISKE INITIATIV #2 Tema MENNESKERETTIGHEDER VESTLIG PSYKOLOGI HJÆLPER TORTUROFRE I MELLEMØSTEN DIGNITY HJÆLPER TORTUROFRE VIDERE BEVILLING 39 mio. kr. ( ) LANDE Jordan, Tunesien, Egypten og Libyen LOKAL PARTNER Institute for Family Health med mange flere DIREKTE INVOLVEREDE Hvert år deltager anslået personer i træning, dialog og oplysning. Desuden modtager 600 direkte hjælp, og medregnes deres familier, har omkring draget nytte af støtten. Læs mere I Nordafrika og Mellemøsten er behovet for behandling af personer med traumer efter krig og tortur påtrængende oven på mange års diktatur og fortsatte overgreb på befolkningerne fra nye regimer og oprørsgrupper. Dignity trækker på anerkendt faglig ekspertise og mange års erfaring, når organisationen i samarbejde med lokale partnere hjælper torturofre fra lande som Syrien, Tunesien og Irak videre. Ud over hjælpen til enkeltpersoner har det i Jordan resulteret i et sæt af retningslinjer for anklagere til brug for deres efterforskning af tortur. I Tunesien er der udarbejdet tilsvarende retningslinjer, der offentliggøres i november Dialog om faglige metoder er en vigtig del af indsatsen. Derfor arrangerede Dignity i oktober 2014 et dialogmøde, hvor psykologer, psykiatere og socialrådgivere diskuterede, hvordan vestlige psykologiske metoder bedst tilpasses ikke-vestlige klienter. Vestlig psykologi er meget brugbar i Mellemøsten, og der er ingen grund til ikke at bruge det. Vi bør i stedet fokusere på, hvordan vi præsenterer behandlingen og tilpasser den til den kulturelle kontekst, sagde den libanesiske psykiater Rabih El Chammay og forklarede, at det ikke handler om at opfinde nye behandlingsmetoder til brug i Mellemøsten, men om at udvise kulturel sensitivitet og forståelse i brugen af de metoder, vi allerede har. Noget af det, der blev diskuteret livligt blandt deltagerne, var udfordringerne ved at bruge tolke i det terapeutiske arbejde Sundhedsfaglig dialog om hjælp til syrere i nød. Foto: Nidal Abu Arif og behovet for klare retningslinjer mellem behandler og klient. Deltagerne diskuterede også multikulturalisme, dvs. det faktum at de ikke-vestlige klienter ofte har tilhørsforhold til flere forskellige kulturer, og de udfordringer, det skaber. Man er som behandler nødt til at være opmærksom på sit eget kulturelle ståsted og på, hvilke kulturelle antagelser man gør sig om sin klient.

13 DET ARABISKE INITIATIV Kulturel tilpasning Den kulturelle tilpasning er ekstremt vigtig for, at behandlingen lykkes, understregede psykolog Mona Zaghrout fra Palæstina under sin præsentation på Dignitys dialogmøde om behandlingsmetoden EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). EMDR er en meget effektfuld terapiform, og i Mellemøsten er den særligt god til klienter, der ikke har tillid til behandlingssystemet, eller som ikke bryder sig om at tale om deres traumatiserende oplevelser. For med EMDR behøver de ikke at sige noget de kan i stedet se det. Men metoden skal tilpasses kulturen. For eksempel skal jeg nogle gange tappe klienten på knæene under behandlingen, men hvis jeg gør det på en mandlig klient, når jeg er kvinde, vil det være meget kulturelt upassende. I sådanne tilfælde gør Mona Zaghrout i stedet brug af en elektrisk tapper, som klienten kan holde i hænderne. Så kan hun både undgå berøring og sidde i en passende afstand fra klienten.

14 14 DET ARABISKE INITIATIV #3 Tema LIGESTILLING NY MASTER-UDDANNELSE STYRKER LIGESTILLING I YEMEN KVINFO OG RUC BISTÅR MED VIDEN OM KØN OG UDVIKLING BEVILLING 9,9 mio. kr. LANDE Yemen LOKAL PARTNER Universitetet i Sana a DIREKTE INVOLVEREDE 40 studerende indskrevet ved uddannelsens etablering 251 studerende har deltaget i bibliotekssøgningskurser. LÆS MERE Yemen har længe indtaget en trist sidsteplads i World Economic Forums Global Gender Gap Report og de to seneste udgaver af OECD s Gender Index fra 2009 og Men nu samarbejder KVINFO og RUC i Yemen om at styrke forskning og vidensopbygning inden for køn og udvikling. Betingelserne har langtfra været de letteste, og især sikkerhedssituationen er en udfordring. Ikke desto mindre er det både lykkedes at skabe et velfungerende og populært studieprogram på master-niveau og etablere Yemens første forskningsbibliotek for køn og udviklingsstudier. Sidstnævnte er netop blevet optaget i to internationale biblioteksdatabaser, LIBDEX og Arabic Union Catalogue. Optagelsen i databaserne er af stor betydning for biblioteket, der er tilknyttet Gender and Development Research and Studies Center (GDRSC) ved universitetet i Sana a. Det øger kendskabet til biblioteket, både i Yemen og internationalt.

15 DET ARABISKE INITIATIV Biblioteket har som det første i Yemen lagt sit katalog online. Trods meget hårde arbejdsbetingelser i en skrøbelig og ustabil situation har bibliotekspersonalet på GDRSC kæmpet videre. At de nu får mere synlighed internationalt, er en stor opmuntring. Det vigtigste er dog, at biblioteket giver adgang til forskning i køn og udvikling for studerende, forskere og andre interesserede lokalt i Yemen. Uddannelsen i køn og udvikling oplevede overraskende stor tilslutning med hele 40 tilmeldte studerende allerede ved etableringen i RUC har bistået med udvikling af studiernes indhold i samarbejde med Sana a Universitet, som desuden har bidraget med indretning af undervisningslokaler til den nye uddannelse. Samarbejdet med KVINFO har betydet, at uddannelsen kan benytte sig af det nye bibliotek og har fået sin egen hjemmeside. Forskningsbiblioteket er blevet til i et samarbejde mellem KVINFO og GDRSC. Ud over selve biblioteket har KVINFO bistået med at etablere kontakt mellem GDRSC og KVIN- FO-partneren Memory Forum i Egypten. Yemenetisk bibliotekar på vinterlig udveksling. Foto: Kvinfo Situationen i Yemen har faktisk ændret sig gennem de sidste 30 år. Indtil for nylig var det sådan, at en pige ikke kunne få arbejde, rejse eller bare rent fysisk forlade hjemmet uden en mandlig værge fra familien. Det er ved at ændre sig. Vi har brugt medierne til at sprede oplysning, vi har kørt kampagner, og der forskes også inden for de her områder. Det hjælper, at der er mennesker, der forholder sig professionelt til problemerne, ikke mindst i forhold til børneægteskaber, hvor vi også har kørt oplysningskampagner. - Mirfat Fares Ahed Al Dharhani, bibliotekar ved Yemens nye forskningsbibliotek for køn og udvikling Mirfat Fares Ahed Al Dharhani er ansat som bibliotekar ved Yemens nye forskningsbibliotek for køn og udvikling, der er blevet grundlagt i samarbejde med KVINFO, og hun er i Danmark for at deltage i et kulturudvekslings- og træningsprogram sammen med bibliotekarer fra KVINFO.

16 16 DET ARABISKE INITIATIV #4 Tema VIDENSSAMFUND NY RADIOSTATION GIVER SYRERNE EN UAFHÆNGIG STEMME UAFHÆNGIGE NYHEDER FRA SYRIEN BEVILLING 2 mio. kr. ( ) LANDE Syrien LOKAL PARTNER Syria Media Institute DIREKTE INVOLVEREDE Ni fastansatte trækker på 70 korrespondenter i Syrien og 50 med base i landene i regionen LÆS MERE Lina Chawaf er en ægte radiopionér. I 2006 lancerede hun den første uafhængige radiostation i Damaskus, Radio Arabesque. En ung og funky radiostation à la P3, der fra et lille kælderlokale i en støvet sidegade skabte en helt ny måde at lave radio på i Syrien. Seriøse emner blev serveret med tempo og humor, og for første gang i Syrien kunne lytterne ringe ind og komme direkte i radioen. I juni 2013 kunne Lina Chawaf endnu engang sende banebrydende radio ud i æteren: Radio Rozana. Stationen sender otte timer hver dag og kan modtages på FM-båndet og på internettet. Den trækker på en fast stab af ni ansatte og et omfattende netværk af freelance-korrespondenter 70 i selve Syrien og yderligere 50 i nabolandene. Af frygt for repressalier og pres fra parter i konflikten i Syrien sender Radio Rozana fra en hemmelig adresse i Paris. International Media Support (IMS) er hovedpartner for Radio Rozana og bistår radiostationen med at nå sit mål om at levere professionelt, uafhængigt og afbalanceret indhold til alle syrere. Det sker gennem finansiel støtte til radioens drift og mediefaglig dialog om uafhængighed, etik og troværdighed. Alle medier, der dækker konflikten i Syrien, har deres egen dagsorden, så der er hårdt brug for en uafhængig mediedækning. På Radio Rozana vil vi gerne reflektere syrernes følelser her kan syrerne tale om deres smerte og deres problemer på en meget ærlig måde, uden at hverken den ene eller den anden politiske fløj blander sig, siger Lina Chawaf fra radiostudiet i Paris. Siden konflikten i Syrien brød ud, har det været livsfarligt for journalister at rapportere inde fra landet. Lina Chawaf fortæller, at det har været en stor udfordring at etablere et syrisk medieteam uden for Syrien og at hun tænker meget på sikkerheden for de korrespondenter, der befinder sig inde i landet. Det er rigtig svært at få nyheder fra vores korrespondenter inde i Syrien, men vi prøver hele tiden at finde den bedste måde at kommunikere med dem uden at udsætte dem for unødig fare. Vi gør alt, hvad vi kan, for at give dem værktøjer og træning, så de kan tage vare på sig selv, siger Lina Chawaf. Hvor den øvrige internationale mediedækning hovedsagelig fokuserer på volden, vil Radio Rozana dække andre sider af livet under den igangværende konflikt ved at give den almindelige borger en stemme. Programmerne dækker også politiske, økonomiske og humanitære emner såvel som et bredt spektrum af sociale emner, der er vigtige for folks hverdag lige fra hvordan man taler med krigstraumatiserede børn, til hvordan man dyrker sine egne grøntsager pga. manglen på fødevarer. Jeg er rigtig glad for at vi har skabt et sted, hvor syrernes egne stemmer kan blive hørt, siger Lina Chawaf.

17 DET ARABISKE INITIATIV Evaluering af mediestøtte under Det Arabiske Initiativ I 2013 offentliggjorde Udenrigsministeriet en uafhængig evaluering af mediestøtten med fokus på resultater inden for de to hovedformål: (i) Bidrag til reform i de arabiske lande og (ii) Dialog mellem fagfolk på medieområdet i Danmark og de arabiske lande. Evalueringen finder, at det med mediestøtten er lykkedes under de sidste ti års ofte voldsomme forandringer i regionen at nå bemærkelsesværdige resultater på væsentlige reformområder, især når det gælder medieudvikling i de arabiske lande. Evalueringen sætter kritisk fokus på relevans og effekt af mange projektaktiviteter med begrænset rækkevidde og efterlyser langsigtede rammeværk med danske partnere og mere strategisk projektledelse. Samtidig påpeger evalueringen, at en række interventioner har opfyldt specifikke projektformål og bidraget til væsentlige resultater. Det gælder blandt andet indsatsområder som undersøgende journalistik, mediemonitorering og produktion af dokumentarfilm. Med online medier, lokalradio, lovarbejde og public service broadcasting har erfaringerne været mere blandede. Generelt har mediestøtten ført flere resultater med sig, når det gælder reformer i de arabiske lande, end når det gælder dialog mellem fagfolk i danske og arabiske medier. Læs mere: Danida Evaluation Report Direktør Lina Chawaf samler reportager fra korrespondenter i Syrien og omegn. Foto: International Media Support.

18 18 DET ARABISKE INITIATIV #5 Tema VIDENSSAMFUND PRÆSTER OG IMAMER UDFORDRER FORDOMMENE DANMISSION BAG NY UNDERVISNINGSBOG BEVILLING 15,5 mio. kr. ( ) LANDE Jordan, Egypten, Syrien og Libanon LOKAL PARTNER Adyan, en tværreligiøs organisation i Libanon, med flere. DIREKTE INVOLVEREDE 90 undervisere trænet gennem skoler over hele Libanon LÆS MERE Danmissions generalsekretær, Mogens Kjær, rejste til Beirut i oktober 2014 for at deltage ved lanceringen af en undervisningshåndbog, der forener medborgerskab og religiøs forskellighed. Bogen, der er frugten af to års dialog mellem religiøse grupper, blev lanceret med taler fra de drusiske, shiitiske, sunnimuslimske og katolske trossamfund og dækket bredt i libanesiske og andre arabiske medier. Håndbogen er målrettet undervisning i libanesiske skoler, og 90 lærere er allerede trænet i brugen af materialet. Tanken er, at det nu skal rulles ud gennem skolesystemet. Materialet er resultatet af et interreligiøst medborgerskabsprojekt, som Danmission har gennemført med sin libanesiske partnerorganisation, Adyan. Folkene bag bogen er religiøse ledere fra forskellige kristne og muslimske trosretninger, der alle arbejder med religiøs undervisning. Drømmen bag projektet er at formidle, at forskelle kan være berigende og ikke behøver være en kilde til konflikt. Tværtimod er

19 DET ARABISKE INITIATIV forskelle en ressource i samfundet, siger Danmissions dialogkonsulent Agnete Holm. Libanon er et meget sammensat land med 18 forskellige anerkendte religiøse grupperinger. Selv om landet har lang historisk erfaring med sameksistens, identificerer libanesere sig i høj grad efter sekteriske og religiøse tilhørsforhold. På denne baggrund skal håndbogen udfordre forestillingen om, at religionsforskelle inden for en stat er lig konflikt og modstridende interesser. Den skal bruges til at formidle, at religion ikke er en modpol til medborgerskab, men at et medborgerskab tværtimod kan rumme forskellige religiøse overbevisninger. Den skal nu tages i brug i religionsundervisning i skoler og religiøse institutioner over hele Libanon. Håndbogen The Role of Christianity and Islam in fostering Citizenship and Living Together er resultatet af et samarbejde mellem Danmission og Adyan Foundation. Den skal i Libanon skabe fundamentet for interreligiøs undervisning i medborgerskab. Imamer fra Egypten i dialog med præst i Helligåndskirken. Foto: Søren Kjeldgaard

20 20 DET ARABISKE INITIATIV #6 Tema ØKONOMISK VÆKST $ SPEJDERE TRÆNER TUNESISKE IVÆRKSÆTTERE FREMTIDENS LEDERE I TUNESIEN BEVILLING 4,1 mio. kr. ( ) LANDE Tunesien LOKAL PARTNER Les Scouts Tunisiens DIREKTE INVOLVEREDE 600 unge tunesere LÆS MERE Tunesisk spejder lytter til sine kursister. Foto: KFUM-spejderne i Danmark

21 DET ARABISKE INITIATIV $ I Tunesiens næststørste by, Sfax, er en lejlighed blevet indrettet til børnehave. Værelserne rummer nu lege-, spise- og puslefaciliteter. Her er orden og system. Personalet sidder på tæpper og er optaget af at lege med børnene. Støjniveauet er moderat, selv om her er tolv børn og tre voksne. Børnehaven er etableret af en ung kvinde ved navn Hend Yahya. Hun deltog i et iværksætterkursus, som gjorde det muligt at realisere en drøm om at blive selvstændig: Jeg lærte at ordne mine tanker og organisere mine idéer, så de blev til en plan, der viste, hvad jeg skulle gøre trin for trin. Mine venner ville sige, jeg er blevet mere selvsikker. Nu ved jeg, hvad jeg vil. Egentlig ville jeg starte en kunstskole for børn og unge, men jeg valgte på kurset at starte i det små med en børnehave. Det er nemlig et stort spring for mig at gå fra at være arbejdsløs til at være leder af en børnehave. Jeg startede med otte børn, nu har jeg tolv. Kurset, der satte Hend i gang som selvstændig, indgår som en del af de danske KFUM-spejderes partnerskab med Le Scouts Tunisiens, der organiserer unge tunesiske spejdere over hele landet. Partnerskabet startede i 2007, halvandet år efter tegningesagen, der gjorde det vanskeligt for nogle tunesere at samarbejde med folk, der blev opfattet som kritiske over for islam. Udvekslingsbesøg og deltagelse i spejderfestivaler i både Danmark og Tunesien har medvirket til at opbygge tillid. I alt er der som led i projektet gennemført 75 iværksætterkurser med godt 600 deltagere. Kurserne har været åbne for både spejdere og ikke-spejdere, og mænd og kvinder fra hele landet har deltaget. Udover Hend Yahyas børnehave vurderes 60 virksomheder at være klar til start. Ti virksomheder er allerede etableret som en direkte udløber af projektet. Virksomhederne spænder fra it-rådgivning over sikkerhedsløsninger og en bandagistforretning til kaffebarer. Jeg har været spejder hele mit liv, så jeg har altid forsøgt at gøre en forskel for andre, men at deltage i Fremtidens ledere i Tunesien har virkelig gjort indtryk på mig. I dag forsøger jeg at hjælpe alle dem, jeg møder, som ønsker at starte eget firma. I et land, hvor arbejdsløsheden er høj, og efterveerne fra revolutionen stadig fylder, er der mange, der drømmer om et andet liv, hvor de selv skaber deres eget job. I løbet af 2013 har jeg været i staben på fem entreprenøruddannelser, to af dem som kursusleder, så jeg har uddannet over 100 kursister i at starte virksomhed, finde motivation og udvikle en holdbar forretningsplan. Jeg har selv været arbejdsløs i to år, så jeg ved, hvordan det er at stå uden et job. - Sami Ben Ammar, underviser på iværksætterkursus På spejderlejr i Tunesien. Foto: KFUM-spejderne i Danmark

22 22 DET ARABISKE INITIATIV #7 Tema ØKONOMISK VÆKST $ DEN DANSKE MODEL PÅ MAROKKANSK DI OG ULANDSSEKRETARIAT BAG SOCIAL DIALOG I MAROKKO BEVILLING 16,4 mio. kr. (samlet DI-ramme for regionalt program) 19 mio. kr. (samlet ULS-ramme for regionalt program) LANDE Marokko LOKAL PARTNER Conféderation Generale des Entreprises du Maroc Fem største marokkanske fagforeninger DIREKTE INVOLVEREDE Repræsentanter for landets mest repræsentative arbejdsgiverforening og de væsentligste faglige organisationer i Marokko LÆS MERE To af Det Arabiske Initiativs strategiske partnerorganisationer i Danmark, Ulandssekretariatet og Dansk Industri, har i forvejen hver deres aktiviteter i regionen, men er også gået sammen om et projekt i Marokko, hvor de hjælper med at løse konflikter på arbejdsmarkedet. Det var op ad bakke i starten. Hyppige konflikter og mistillid mellem parterne har været afgørende barrierer for økonomisk vækst og beskæftigelse. Uroen har gjort det vanskeligt at fremme udenlandske investeringer og etablere de nye arbejdspladser, der er hårdt brug for i et land med høj ledighed blandt både mænd og kvinder, ikke mindst blandt unge. Den fælles interesse i social dialog i Marokko danner udgangspunktet for et effektivt samarbejde mellem Ulandssekretariatet og DI. Ulandssekretariatet har gennem en årrække bistået marokkanske fagforeninger i at ruste sig til samarbejde og social dialog. Tilsvarende har DI mangeårig samarbejdserfaring med den væsentligste marokkanske arbejdsgiverforening CGEM. Det var dog først i kølvandet på den globale økonomiske krise i 2008 og en bølge af strejker i Marokko, at projektet for alvor fik luft under vingerne. Det blev besluttet at samle kræfterne om at opbygge tillidsforholdet mellem arbejdsmarkedets parter i en solid og langsigtet indsats. Gennembruddet kom i 2012 i form af en samarbejdsaftale mellem arbejdsgiverforeningen CGEM og de fem væsentligste faglige organisationer. Aftalen rummer en mekanisme for bilæggelse af faglige konflikter, hvor blandt andet danske erfaringer formidlet gennem studiebesøg har tjent til inspiration. Ud over studiebesøg har de danske partnere bidraget med træningskurser og seminarer, hvor det centrale formål har været at opbygge ikke bare organisationens kapacitet, men især den afgørende tillid imellem partnerne. Barske forhold på det arabiske arbejdsmarked. Foto s.22-23: Carsten Snejbjerg, fra Arbejdsliv arabiske fortællinger Ulandssekretariatet

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

C) Hr. Fikré El-Gourfti, UM/MENA

C) Hr. Fikré El-Gourfti, UM/MENA C) Hr. Fikré El-Gourfti, UM/MENA Interview med hr. Fikré Filali El-Gourfti på UM's MENA-kontor. Interviewet blev foretaget i København den 27. juni, 2012. NMJ: "Allerførst tak fordi du har lyst til at

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Dansk-arabiske partnerskaber i Mellemøsten og Nordafrika. Resultater af Partnerskab for Dialog og Reform 2009-2010

Dansk-arabiske partnerskaber i Mellemøsten og Nordafrika. Resultater af Partnerskab for Dialog og Reform 2009-2010 Dansk-arabiske partnerskaber i Mellemøsten og Nordafrika Resultater af Partnerskab for Dialog og Reform 2009-2010 forsidebillede: kvinder på tahrirpladsen i cairo, egypten foto: flemming weiss andersen/grif

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN

MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN TEMA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN MOVING SYRIA: Unge syriske flygtninge skal skabe deres egen ungdomsbevægelse med det primære formål

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne.

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne. Studieprøven Maj-juni 2009 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Samkvem mellem den muslimske verden og Vesten Opgave 2: Sammenhængskraft Opgave 3: Skal skatten ned? Du skal besvare én af opgaverne.

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 206 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 206 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 206 Offentligt Europaudvalget, Udenrigsudvalget og Det Udenrigspolitiske Nævn EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 11. maj 2015 Ny

Læs mere

Det Arabiske Initiativ

Det Arabiske Initiativ Det Arabiske Initiativ Omslag: Kong Husseins Moské i Amman, Jordan. Foto: J.F. Raga Det Arabiske Initiativ 1 Forord Vi kan alle huske helt præcist, hvor vi befandt os, da vi 11. september 2001 fik nyheden

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

1 Landeanalyser - Nord Afrika og. Mellemøsten (MENA)

1 Landeanalyser - Nord Afrika og. Mellemøsten (MENA) 1 Landeanalyser - Nord Afrika og Mellemøsten (MENA) Ulandssekretariatet - April 2011 1.1 Introduktion I begyndelsen af december 2010 spredte massive og hidtil usete folkelige oprør sig gennem en stor del

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Dialog mellem øst og vest

Dialog mellem øst og vest 2009 August DUF Fokus Dialog mellem øst og vest Foto: Jonas Norgaard Mortensen Børne- og ungdomsorganisationer arbejder aktivt for at fremme dialogen mellem unge i Mellemøsten og Danmark. DUF støtter ungdomsinitiativer

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

DET ARABISKE INITIATIV NYHEDSBREV JANUAR 2013. >>FOTO: MIA GRÖNDAHL Jalla jalla- Abdallah I november gik tusindvis af jordanere på gaderne for at

DET ARABISKE INITIATIV NYHEDSBREV JANUAR 2013. >>FOTO: MIA GRÖNDAHL Jalla jalla- Abdallah I november gik tusindvis af jordanere på gaderne for at DET ARABISKE INITIATIV NYHEDSBREV JANUAR 2013 >>FOTO: MIA GRÖNDAHL Jalla jalla- Abdallah I november gik tusindvis af jordanere på gaderne for at demonstrere mod et skindemokrati, hvor kong Abdallah altid

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Per Mouritsen Professor i politisk teori og medborgerskabsstudier Institut for Statskundskab, AU Udgangspunktet DR og (måske) TV2 er sidste

Læs mere

NYHEDSBREV marts - april 2006

NYHEDSBREV marts - april 2006 NYHEDSBREV marts - april 2006 I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der er sket i projektet i marts og april. SIDEN SIDST Steen og Lotte har været i Göttingen, hvor de har deltaget i et kick-off seminar,

Læs mere

Review af Det Arabiske Initiativ

Review af Det Arabiske Initiativ Juli 2009 For det danske Udenrigsministerium, Kontoret for Mellemøsten og Nordafrika (MENA) Review af Det Arabiske Initiativ Dansk syntese rapport 104.Arabiske lande.1.mrd.0 Af Zeina Kamel Mohanna, Oliver

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Vær med. Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o

Vær med. Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o Vær med Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o Integration Det handler om at være med. Alle skal have lejlighed til at deltage i arbejdslivet og samfundslivet og gøre sig gældende - uanset ens sociale og etniske

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

nyt Erfaringer fra danske krisecentre bliver brugt i den arabiske verden Fokus på Mellemøsten

nyt Erfaringer fra danske krisecentre bliver brugt i den arabiske verden Fokus på Mellemøsten nyt OM VOLD MOD KVINDER OG BØRN DECEMBER 2013 lokk.dk Erfaringer fra danske krisecentre bliver brugt i den arabiske verden side 6 Alle skal med Regeringen udsendte i september målsætninger for de mest

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012

Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012 Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012 MENA Netværkets Årsmøde 2012 var en kombinationsdag, der inkluderede: 1. Et overordnet fagligt tema 2. Præsentation af MENA netværkets nye ressourcedatabase 3.

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Mellemrummets Palæstina studietur

Mellemrummets Palæstina studietur Mellemrummets Palæstina studietur Marts 2015 Café Mellemrummet har i løbet af 2014 givet deres overskud fra cafeen i støtte til AcionAid s globale platform i, hvor unge palæstinensere deltager i kurser,

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

DIGNITYs årsberetning 2013

DIGNITYs årsberetning 2013 DIGNITYs årsberetning 2013 Læs beretningen for DIGNITYs arbejde i 2013 og få indblik i, hvad vi bruger pengene på. For DIGNITY var 2013 et år præget af nye initiativer og en helt ny strategi for organisationen.

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Værktøjskasser til film Værktøjskasse film 1 Danidas undervisningssite: http://udviklingstal.um.dk/da/ F.eks. med ordforklaring: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring/

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Curriculum Vitae. Kontaktoplysninger. Faglig Profil. Sprogkundskaber. Marie Larsen, 28408357 / mariexlarsen@gmail.com

Curriculum Vitae. Kontaktoplysninger. Faglig Profil. Sprogkundskaber. Marie Larsen, 28408357 / mariexlarsen@gmail.com Curriculum Vitae Kontaktoplysninger Navn: Marie Larsen Adresse: Nørrebrogade 166 A, 3.1 Postnr. & by: 2200 København N Telefon: +45 28408357 E-mail: mariexlarsen@gmail.com Født: 13.09 1985 Blog: e-gypten.blogspot.dk

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Resiliente Læringsmiljøer - set med Red Barnets øjne

Resiliente Læringsmiljøer - set med Red Barnets øjne Resiliente Læringsmiljøer - set med Red Barnets øjne Kuno Sørensen (psykolog og seniorrådgiver i den nationale sektion for børns beskyttelse) & Sita Michael Bormann (seniorrådgiver i det internationale

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009 Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Hvem er han? Forsker siden 1993. Først ved Institut for Statskundskab,

Læs mere

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet?

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Erfaringer fra Danmark Oplæg, NIFUs Årskonferanse, 23. maj 2014 ved Maria Theresa Norn, Analysechef, ph.d. i Tænketanken DEA Danmark

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Hvorfor anvendes mægling ikke oftere som middel til alternativ konfliktløsning?

Hvorfor anvendes mægling ikke oftere som middel til alternativ konfliktløsning? GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Hvorfor anvendes mægling ikke oftere som middel til alternativ konfliktløsning?

Læs mere

NYHEDSBREV. Status i Ungdomsskolen? Tema. Nr. 2, juni 2015. Status hvordan står det til? Ungeråd og demokratisering. Personalemotivation

NYHEDSBREV. Status i Ungdomsskolen? Tema. Nr. 2, juni 2015. Status hvordan står det til? Ungeråd og demokratisering. Personalemotivation NYHEDSBREV Status i Ungdomsskolen? Nr. 2, juni 2015 Tema Status hvordan står det til? Ungeråd og demokratisering Personalemotivation Kø til velkomstfest for 6. årgang. 265 elever deltog i festen. Internationalisering

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere