DANSK-ARABISKE PARTNERSKABER I ØJENHØJDE DET ARABISKE INITIATIV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK-ARABISKE PARTNERSKABER I ØJENHØJDE DET ARABISKE INITIATIV 2011-14"

Transkript

1 DANSK-ARABISKE PARTNERSKABER I ØJENHØJDE DET ARABISKE INITIATIV

2 PARTNERSKABER DIALOG KONFLIKTLØSNING REFORM JORDAN SYRIEN MEDBORGERSKAB EGYPTEN RETTIGHEDER MAROKKO SAMEKSISTENS TUNESIEN LIGESTILLING IVÆRKSÆTTERE OPLYSNING TRAUMER KULTUR MANGFOLDIGHED TRÆNING UDVEKSLING TILLID TROSSAMFUND UFORUDSIGELIGHED FOKUSLANDE JOBSKABELSE

3 DET ARABISKE INITIATIV INDHOLD 05 Forord 06 Overblik 08 De fire temaer i Det Arabiske Initiativ 10 #1 Jasmin-revolution i Tunesien Nu med demokratisk forfatning 12 #2 Vestlig psykologi hjælper torturofre i Mellemøsten 14 #3 Ny master-uddannelse styrker ligestilling i Yemen 16 #4 Ny radiostation giver syrerne en uafhængig stemme 18 #5 Præster og imamer udfordrer fordommene 20 #6 Spejdere træner tunesiske iværksættere 22 #7 Den danske model på marokkansk Dansk-arabiske partnerskaber i øjenhøjde. Resultater af Det Arabiske Initiativ November 2014 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads København K Telefon: Internet: Redaktion: Verner Kristiansen ApS Design: Morten Bak, Grafisk Design Forside: Dansker og libaneser drøfter religion og medborgerskab. Foto: Danmission Foto s.2: Forskelle behøver ikke være en kilde til konflikt: Foto: Ahmad Hayman Hafez & Carsten Snejbjerg

4 4 DET ARABISKE INITIATIV HT-bus fragter kristne og muslimske ledere fra Libanon rundt i København. Foto: Danmission

5 DET ARABISKE INITIATIV FORORD Den arabiske verden befinder sig midt i en historisk forandringsproces, og det skorter ikke på udfordringer. En af de mest bekymrende udviklinger er den stigende polarisering og ekstremisme, som ikke alene truer landene i regionen, men som også er en trussel mod Danmark og den globale sikkerhed. Heldigvis er der også lyspunkter. Et konkret eksempel er udviklingen i Tunesien, hvor man oplever respekt for demokratiske spilleregler og brobygning på tværs af ideologiske skel. I det hele taget har omvæltningerne i 2011 øget den politiske bevidsthed hos befolkningerne i regionen. Frygtens mure har slået revner, og flere steder har befolkningerne gjort den erfaring, at de kan ændre den politiske situation ved at stå sammen. For Danmark drejer det sig om at fortsætte vores engagement og understøtte reformkræfterne i regionen. Det gør vi for at støtte den arabiske verdens udvikling, men også for Danmarks egen skyld. Et fredeligt, velstående og demokratisk Mellemøsten og Nordafrika med stærke bånd til Danmark vil forbedre vores fælles sikkerhed, åbne nye vækstmarkeder for danske virksomheder, og fremme centrale værdier såsom demokrati og ytringsfrihed. Igennem Det Arabiske Initiativ støttes partnerskaber mellem danske og arabiske civilsamfundsorganisationer med henblik på netop at bidrage til forandringer indenfor menneskerettigheder, god regeringsførelse, kvinders forhold, medier og uddannelse. Samtidig støttes økonomisk vækst og jobskabelse for at give især regionens unge en bedre fremtid. Opbygning af demokrati tager tid. Det ved vi også fra vores egen historie. Derfor bygger Det Arabiske Initiativ også på en lang tidshorisont. Igennem de sidste 10 år, hvor Det Arabiske Initiativ har været et centralt element i vores Mellemøst- og Nordafrika-politik, har erfaringerne vist, at med den rette tilgang og modet til at blive også når det er svært kan Danmark være med til at gøre en afgørende positiv forskel. I denne rapport kan du læse om syv konkrete forandringshistorier, men der er mange andre gode eksempler. God læselyst! Martin Lidegaard Udenrigsminister Mogens Jensen Handels- og udviklingsminister

6 6 DET ARABISKE INITIATIV OVERBLIK Det Arabiske Initiativ blev etableret af den danske regering i Fra begyndelsen blev det besluttet, at initiativet skulle have et langsigtet perspektiv og to overordnede målsætninger: Dialog. At skabe grundlag for styrket forståelse og samarbejde mellem Danmark og den arabiske verden. Reform. At støtte demokratisering og lokale reformprocesser i Mellemøsten og Nordafrika Især dialogmålsætningen gør Det Arabiske Initiativ til noget særligt, idet dansk-arabisk dialog og samarbejde i sig selv er et vigtigt element. Jordan, Marokko og Yemen var de første fokuslande under Det Arabiske Initiativ. Efter den indledende fase, hvor der var begrænsede midler til rådighed, blev initiativet fra 2006 udvidet til at omfatte projekter i hele regionen med et samlet årligt budget på 100 mio. kr. På baggrund af omvæltningerne i den arabiske verden i 2011 blev Det Arabiske Initiativ styrket. Tunesien, Syrien, Egypten og Libyen blev føjet til som fokuslande, og budgettet blev sat op til 275 mio. kr. om året. Denne rapport dækker perioden fra Den blev indledt med de omvæltninger, der under ét blev kaldt det arabiske forår, men som også har vist sig at føre til højnet konfliktniveau i regionen og stor omskiftelighed i partnerlandene. Udviklingen har budt på nye reformmuligheder, men også store udfordringer og behov for fleksibilitet i de dansk-arabiske partnerskaber. Tidslinje Det Arabiske Initiativ etableres af den danske regering Bevillinger på 100 mio. kr. om året i gennemsnit Pilotfase omfatter Yemen, Jordan og Marokko Tegningesagen viser behov for dialog med den arabiske verden Initiativet skifter navn til Partnerskab for Dialog og Reform Det arabiske forår går i gang Det Arabiske Initiativ får sit gamle navn tilbage, øger bevillingerne til 275 mio. kr. om året og udvides med Tunesien, Libyen, Egypten og Syrien Ny strategisk ramme for , evaluering af mediestøtten Midtvejsvurdering af strategisk ramme for

7 DET ARABISKE INITIATIV FOKUSLANDE I DET ARABISKE INITIATIV Lande, der medvirker i DAI i begrænset omfang Fokuslande: Marokko, Jordan, Yemen, Tunesien. Syrien, Egypten og Libyen

8 8 DET ARABISKE INITIATIV FIRE TEMAER I DET ARABISKE INITIATIV I april 2013 blev der udarbejdet en ny strategisk ramme for Det Arabiske Initiativ for perioden Strategien indeholder fire temaer: Menneskerettigheder og god regeringsførelse, ligestilling, videnssamfund og økonomisk vækst og jobskabelse. De tre første er inspireret af de hovedudfordringer, som arabiske forskere pegede på i UNDP s Arab Human Development Report fra Det fjerde tema blev tilføjet i 2011 efter omvæltningerne i regionen, også kendt som Det Arabiske Forår. Målsætningerne om dialog og reform søges opfyldt i samarbejde med danske, arabiske og internationale organisationer og myndigheder. Deres indsatser falder inden for de fire temaer: MENNESKERETTIGHEDER OG GOD REGERINGSFØRELSE Støtte til demokratiseringsprocesser, forebyggelse af tortur, styrkelse af menneskerettigheder og især unges politiske deltagelse. Bevilling i alt ( ): 352 mio. kr. Partnerorganisationer: UNDP, Centre for Humanitarian Dialogue, Institut for Menneskerettigheder, Dansk Ungdoms Fællesråd, MS Actionaid Danmark, Dignity samt Euro-Mediterranean Human Rights Network. Læs her om: Jasmin-revolution i Tunesien Nu med demokratisk forfatning. Vestlig psykologi hjælper torturofre i Mellemøsten. LIGESTILLING Støtte til lovgivningsmæssige tiltag, der sikrer ligestilling, styrkelse af kvinders politiske og økonomiske deltagelse samt forebyggelse af vold mod kvinder. Bevilling i alt ( ): 75 mio. kr. Partnerorganisationer: Kvinfo, Kvinderådet, Landsorganisationen af Kvindekrisecentre, Danner. Læs her om: Ny master-uddannelse styrker ligestilling i Yemen. VIDENSSAMFUND Støtte til uafhængige medier, kritisk og uafhængig akademisk forskning samt interkulturel og interreligiøs dialog. Bevilling i alt ( ): 184 mio. kr. Partnerorganisationer: International Media Support, Danmission, Dansk Egyptisk Dialoginstitut, Syddansk Universitet. Læs her om: Ny radiostation giver syrerne en uafhængig stemme. Præster og imamer udfordrer fordommene. $ ØKONOMISK VÆKST OG JOBSKABELSE Støtte til jobskabelse, små og mellemstore virksomheder samt arbejdsmarkedsreformer og social dialog. Bevilling i alt ( ): 230 mio. kr. Partnerorganisationer: Verdensbanken, Den Afrikanske Udviklingsbank, Dansk Industri, Ulandssekretariatet. Læs her om: Spejdere træner tunesiske iværksættere. Den danske model på marokkansk Detaljer om resultater inden for de fire temaer findes på:

9 DET ARABISKE INITIATIV DET ARABISKE INITIATIV I TØRRE TAL Menneskerettigheder og god regeringsførelse mio 300 Kvinder og ligestilling mio Videnssamfund mio 300 Økonomisk vækst og jobskabelse mio Andet (herunder strategisk reserve for 2014) mio 300 I alt mio

10 10 DET ARABISKE INITIATIV #1 Tema MENNESKERETTIGHEDER JASMIN-REVOLUTION I TUNESIEN NU MED DEMOKRATISK FORFATNING TUNESISKE PARTER I NATIONAL DIALOG BEVILLING TIL UNDP 5 mio. kr. LANDE Tunesien LOKAL PARTNER National Constituent Assembly (NCA) DIREKTE INVOLVEREDE Parlamentarikere, civilsamfund og domstole LÆS MERE januar 2014 åbnede Tunesien et nyt kapitel i landets historie, da den grundlovgivende forsamling med overvældende flertal vedtog en ny, demokratisk forfatning. Den nye forfatning er først og fremmest tunesernes egen fortjeneste og resultatet af en langvarig og omfattende indsats siden Jasmin-revolutionen i Men bistand udefra i form af rådgivning og erfaringsudveksling har bidraget til at holde hånden under den skrøbelige proces. Med støtte fra Det Arabiske Initiativ har FN s Udviklingsprogram (UNDP), Euromeds menneskerettighedsnetværk og det danske Institut for Menneskerettigheder bistået tuneserne i deres nationale forsoningsproces, der har formået at samle en splittet nation bag en demokratisk forfatning. UNDP har først og fremmest brugt bidragene fra Danmark og ligesindede partnere som Sverige, Norge, Schweiz, Belgien, Japan og EU til at bistå Tunesiens grundlovgivende forsamling. Konkret har UNDP bidraget med træning og seminarer for parlamentarikere og civilsamfundsorganisationer, der har diskuteret, hvordan forfatningen skulle tage sig ud for at stille flest mulige tilfreds. Offentlige dialogmøder og juridisk ekspertise til at hjælpe med at formulere selve forfatningsteksten har også været en del af UNDP s bidrag. Indsatsen har været suppleret af en række danske organisationer fra fagbevægelse, erhvervsliv og civilsamfund. Blandt de konkrete resultater er en aftale med Institut for Menneskerettigheder og det tunesiske justitsministerium om træning og efteruddannelse i menneskerettigheder den første og hidtil eneste aftale, tuneserne har indgået på dette område. Aftalen er en fortsættelse af samarbejdet mellem instituttet og ministeriet, der begyndte i 2012 efter systemskiftet i Tunesien. Med støtte fra de danske partnere har ministeriet forberedt menneskerettighedsrapporter til FN, udarbejdet en strategi for ministeriets menneskerettighedsarbejde og styrket embedsmændenes viden på området. Denne aftale er begyndelsen på en ny og styrket epoke mellem os og det danske menneskerettighedsinstitut. Det er frugten af et yderst succesfuldt partnerskab, som har ført til efteruddannelse af mange dommere og embedsmænd. - Tunesiens justitsminister, Hafedh Ben Salah

11 Tunesiske parlamentarikere vedtager forfatningsreform med overvældende flertal. Foto UNDP DET ARABISKE INITIATIV

12 12 DET ARABISKE INITIATIV #2 Tema MENNESKERETTIGHEDER VESTLIG PSYKOLOGI HJÆLPER TORTUROFRE I MELLEMØSTEN DIGNITY HJÆLPER TORTUROFRE VIDERE BEVILLING 39 mio. kr. ( ) LANDE Jordan, Tunesien, Egypten og Libyen LOKAL PARTNER Institute for Family Health med mange flere DIREKTE INVOLVEREDE Hvert år deltager anslået personer i træning, dialog og oplysning. Desuden modtager 600 direkte hjælp, og medregnes deres familier, har omkring draget nytte af støtten. Læs mere I Nordafrika og Mellemøsten er behovet for behandling af personer med traumer efter krig og tortur påtrængende oven på mange års diktatur og fortsatte overgreb på befolkningerne fra nye regimer og oprørsgrupper. Dignity trækker på anerkendt faglig ekspertise og mange års erfaring, når organisationen i samarbejde med lokale partnere hjælper torturofre fra lande som Syrien, Tunesien og Irak videre. Ud over hjælpen til enkeltpersoner har det i Jordan resulteret i et sæt af retningslinjer for anklagere til brug for deres efterforskning af tortur. I Tunesien er der udarbejdet tilsvarende retningslinjer, der offentliggøres i november Dialog om faglige metoder er en vigtig del af indsatsen. Derfor arrangerede Dignity i oktober 2014 et dialogmøde, hvor psykologer, psykiatere og socialrådgivere diskuterede, hvordan vestlige psykologiske metoder bedst tilpasses ikke-vestlige klienter. Vestlig psykologi er meget brugbar i Mellemøsten, og der er ingen grund til ikke at bruge det. Vi bør i stedet fokusere på, hvordan vi præsenterer behandlingen og tilpasser den til den kulturelle kontekst, sagde den libanesiske psykiater Rabih El Chammay og forklarede, at det ikke handler om at opfinde nye behandlingsmetoder til brug i Mellemøsten, men om at udvise kulturel sensitivitet og forståelse i brugen af de metoder, vi allerede har. Noget af det, der blev diskuteret livligt blandt deltagerne, var udfordringerne ved at bruge tolke i det terapeutiske arbejde Sundhedsfaglig dialog om hjælp til syrere i nød. Foto: Nidal Abu Arif og behovet for klare retningslinjer mellem behandler og klient. Deltagerne diskuterede også multikulturalisme, dvs. det faktum at de ikke-vestlige klienter ofte har tilhørsforhold til flere forskellige kulturer, og de udfordringer, det skaber. Man er som behandler nødt til at være opmærksom på sit eget kulturelle ståsted og på, hvilke kulturelle antagelser man gør sig om sin klient.

13 DET ARABISKE INITIATIV Kulturel tilpasning Den kulturelle tilpasning er ekstremt vigtig for, at behandlingen lykkes, understregede psykolog Mona Zaghrout fra Palæstina under sin præsentation på Dignitys dialogmøde om behandlingsmetoden EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). EMDR er en meget effektfuld terapiform, og i Mellemøsten er den særligt god til klienter, der ikke har tillid til behandlingssystemet, eller som ikke bryder sig om at tale om deres traumatiserende oplevelser. For med EMDR behøver de ikke at sige noget de kan i stedet se det. Men metoden skal tilpasses kulturen. For eksempel skal jeg nogle gange tappe klienten på knæene under behandlingen, men hvis jeg gør det på en mandlig klient, når jeg er kvinde, vil det være meget kulturelt upassende. I sådanne tilfælde gør Mona Zaghrout i stedet brug af en elektrisk tapper, som klienten kan holde i hænderne. Så kan hun både undgå berøring og sidde i en passende afstand fra klienten.

14 14 DET ARABISKE INITIATIV #3 Tema LIGESTILLING NY MASTER-UDDANNELSE STYRKER LIGESTILLING I YEMEN KVINFO OG RUC BISTÅR MED VIDEN OM KØN OG UDVIKLING BEVILLING 9,9 mio. kr. LANDE Yemen LOKAL PARTNER Universitetet i Sana a DIREKTE INVOLVEREDE 40 studerende indskrevet ved uddannelsens etablering 251 studerende har deltaget i bibliotekssøgningskurser. LÆS MERE Yemen har længe indtaget en trist sidsteplads i World Economic Forums Global Gender Gap Report og de to seneste udgaver af OECD s Gender Index fra 2009 og Men nu samarbejder KVINFO og RUC i Yemen om at styrke forskning og vidensopbygning inden for køn og udvikling. Betingelserne har langtfra været de letteste, og især sikkerhedssituationen er en udfordring. Ikke desto mindre er det både lykkedes at skabe et velfungerende og populært studieprogram på master-niveau og etablere Yemens første forskningsbibliotek for køn og udviklingsstudier. Sidstnævnte er netop blevet optaget i to internationale biblioteksdatabaser, LIBDEX og Arabic Union Catalogue. Optagelsen i databaserne er af stor betydning for biblioteket, der er tilknyttet Gender and Development Research and Studies Center (GDRSC) ved universitetet i Sana a. Det øger kendskabet til biblioteket, både i Yemen og internationalt.

15 DET ARABISKE INITIATIV Biblioteket har som det første i Yemen lagt sit katalog online. Trods meget hårde arbejdsbetingelser i en skrøbelig og ustabil situation har bibliotekspersonalet på GDRSC kæmpet videre. At de nu får mere synlighed internationalt, er en stor opmuntring. Det vigtigste er dog, at biblioteket giver adgang til forskning i køn og udvikling for studerende, forskere og andre interesserede lokalt i Yemen. Uddannelsen i køn og udvikling oplevede overraskende stor tilslutning med hele 40 tilmeldte studerende allerede ved etableringen i RUC har bistået med udvikling af studiernes indhold i samarbejde med Sana a Universitet, som desuden har bidraget med indretning af undervisningslokaler til den nye uddannelse. Samarbejdet med KVINFO har betydet, at uddannelsen kan benytte sig af det nye bibliotek og har fået sin egen hjemmeside. Forskningsbiblioteket er blevet til i et samarbejde mellem KVINFO og GDRSC. Ud over selve biblioteket har KVINFO bistået med at etablere kontakt mellem GDRSC og KVIN- FO-partneren Memory Forum i Egypten. Yemenetisk bibliotekar på vinterlig udveksling. Foto: Kvinfo Situationen i Yemen har faktisk ændret sig gennem de sidste 30 år. Indtil for nylig var det sådan, at en pige ikke kunne få arbejde, rejse eller bare rent fysisk forlade hjemmet uden en mandlig værge fra familien. Det er ved at ændre sig. Vi har brugt medierne til at sprede oplysning, vi har kørt kampagner, og der forskes også inden for de her områder. Det hjælper, at der er mennesker, der forholder sig professionelt til problemerne, ikke mindst i forhold til børneægteskaber, hvor vi også har kørt oplysningskampagner. - Mirfat Fares Ahed Al Dharhani, bibliotekar ved Yemens nye forskningsbibliotek for køn og udvikling Mirfat Fares Ahed Al Dharhani er ansat som bibliotekar ved Yemens nye forskningsbibliotek for køn og udvikling, der er blevet grundlagt i samarbejde med KVINFO, og hun er i Danmark for at deltage i et kulturudvekslings- og træningsprogram sammen med bibliotekarer fra KVINFO.

16 16 DET ARABISKE INITIATIV #4 Tema VIDENSSAMFUND NY RADIOSTATION GIVER SYRERNE EN UAFHÆNGIG STEMME UAFHÆNGIGE NYHEDER FRA SYRIEN BEVILLING 2 mio. kr. ( ) LANDE Syrien LOKAL PARTNER Syria Media Institute DIREKTE INVOLVEREDE Ni fastansatte trækker på 70 korrespondenter i Syrien og 50 med base i landene i regionen LÆS MERE Lina Chawaf er en ægte radiopionér. I 2006 lancerede hun den første uafhængige radiostation i Damaskus, Radio Arabesque. En ung og funky radiostation à la P3, der fra et lille kælderlokale i en støvet sidegade skabte en helt ny måde at lave radio på i Syrien. Seriøse emner blev serveret med tempo og humor, og for første gang i Syrien kunne lytterne ringe ind og komme direkte i radioen. I juni 2013 kunne Lina Chawaf endnu engang sende banebrydende radio ud i æteren: Radio Rozana. Stationen sender otte timer hver dag og kan modtages på FM-båndet og på internettet. Den trækker på en fast stab af ni ansatte og et omfattende netværk af freelance-korrespondenter 70 i selve Syrien og yderligere 50 i nabolandene. Af frygt for repressalier og pres fra parter i konflikten i Syrien sender Radio Rozana fra en hemmelig adresse i Paris. International Media Support (IMS) er hovedpartner for Radio Rozana og bistår radiostationen med at nå sit mål om at levere professionelt, uafhængigt og afbalanceret indhold til alle syrere. Det sker gennem finansiel støtte til radioens drift og mediefaglig dialog om uafhængighed, etik og troværdighed. Alle medier, der dækker konflikten i Syrien, har deres egen dagsorden, så der er hårdt brug for en uafhængig mediedækning. På Radio Rozana vil vi gerne reflektere syrernes følelser her kan syrerne tale om deres smerte og deres problemer på en meget ærlig måde, uden at hverken den ene eller den anden politiske fløj blander sig, siger Lina Chawaf fra radiostudiet i Paris. Siden konflikten i Syrien brød ud, har det været livsfarligt for journalister at rapportere inde fra landet. Lina Chawaf fortæller, at det har været en stor udfordring at etablere et syrisk medieteam uden for Syrien og at hun tænker meget på sikkerheden for de korrespondenter, der befinder sig inde i landet. Det er rigtig svært at få nyheder fra vores korrespondenter inde i Syrien, men vi prøver hele tiden at finde den bedste måde at kommunikere med dem uden at udsætte dem for unødig fare. Vi gør alt, hvad vi kan, for at give dem værktøjer og træning, så de kan tage vare på sig selv, siger Lina Chawaf. Hvor den øvrige internationale mediedækning hovedsagelig fokuserer på volden, vil Radio Rozana dække andre sider af livet under den igangværende konflikt ved at give den almindelige borger en stemme. Programmerne dækker også politiske, økonomiske og humanitære emner såvel som et bredt spektrum af sociale emner, der er vigtige for folks hverdag lige fra hvordan man taler med krigstraumatiserede børn, til hvordan man dyrker sine egne grøntsager pga. manglen på fødevarer. Jeg er rigtig glad for at vi har skabt et sted, hvor syrernes egne stemmer kan blive hørt, siger Lina Chawaf.

17 DET ARABISKE INITIATIV Evaluering af mediestøtte under Det Arabiske Initiativ I 2013 offentliggjorde Udenrigsministeriet en uafhængig evaluering af mediestøtten med fokus på resultater inden for de to hovedformål: (i) Bidrag til reform i de arabiske lande og (ii) Dialog mellem fagfolk på medieområdet i Danmark og de arabiske lande. Evalueringen finder, at det med mediestøtten er lykkedes under de sidste ti års ofte voldsomme forandringer i regionen at nå bemærkelsesværdige resultater på væsentlige reformområder, især når det gælder medieudvikling i de arabiske lande. Evalueringen sætter kritisk fokus på relevans og effekt af mange projektaktiviteter med begrænset rækkevidde og efterlyser langsigtede rammeværk med danske partnere og mere strategisk projektledelse. Samtidig påpeger evalueringen, at en række interventioner har opfyldt specifikke projektformål og bidraget til væsentlige resultater. Det gælder blandt andet indsatsområder som undersøgende journalistik, mediemonitorering og produktion af dokumentarfilm. Med online medier, lokalradio, lovarbejde og public service broadcasting har erfaringerne været mere blandede. Generelt har mediestøtten ført flere resultater med sig, når det gælder reformer i de arabiske lande, end når det gælder dialog mellem fagfolk i danske og arabiske medier. Læs mere: Danida Evaluation Report Direktør Lina Chawaf samler reportager fra korrespondenter i Syrien og omegn. Foto: International Media Support.

18 18 DET ARABISKE INITIATIV #5 Tema VIDENSSAMFUND PRÆSTER OG IMAMER UDFORDRER FORDOMMENE DANMISSION BAG NY UNDERVISNINGSBOG BEVILLING 15,5 mio. kr. ( ) LANDE Jordan, Egypten, Syrien og Libanon LOKAL PARTNER Adyan, en tværreligiøs organisation i Libanon, med flere. DIREKTE INVOLVEREDE 90 undervisere trænet gennem skoler over hele Libanon LÆS MERE Danmissions generalsekretær, Mogens Kjær, rejste til Beirut i oktober 2014 for at deltage ved lanceringen af en undervisningshåndbog, der forener medborgerskab og religiøs forskellighed. Bogen, der er frugten af to års dialog mellem religiøse grupper, blev lanceret med taler fra de drusiske, shiitiske, sunnimuslimske og katolske trossamfund og dækket bredt i libanesiske og andre arabiske medier. Håndbogen er målrettet undervisning i libanesiske skoler, og 90 lærere er allerede trænet i brugen af materialet. Tanken er, at det nu skal rulles ud gennem skolesystemet. Materialet er resultatet af et interreligiøst medborgerskabsprojekt, som Danmission har gennemført med sin libanesiske partnerorganisation, Adyan. Folkene bag bogen er religiøse ledere fra forskellige kristne og muslimske trosretninger, der alle arbejder med religiøs undervisning. Drømmen bag projektet er at formidle, at forskelle kan være berigende og ikke behøver være en kilde til konflikt. Tværtimod er

19 DET ARABISKE INITIATIV forskelle en ressource i samfundet, siger Danmissions dialogkonsulent Agnete Holm. Libanon er et meget sammensat land med 18 forskellige anerkendte religiøse grupperinger. Selv om landet har lang historisk erfaring med sameksistens, identificerer libanesere sig i høj grad efter sekteriske og religiøse tilhørsforhold. På denne baggrund skal håndbogen udfordre forestillingen om, at religionsforskelle inden for en stat er lig konflikt og modstridende interesser. Den skal bruges til at formidle, at religion ikke er en modpol til medborgerskab, men at et medborgerskab tværtimod kan rumme forskellige religiøse overbevisninger. Den skal nu tages i brug i religionsundervisning i skoler og religiøse institutioner over hele Libanon. Håndbogen The Role of Christianity and Islam in fostering Citizenship and Living Together er resultatet af et samarbejde mellem Danmission og Adyan Foundation. Den skal i Libanon skabe fundamentet for interreligiøs undervisning i medborgerskab. Imamer fra Egypten i dialog med præst i Helligåndskirken. Foto: Søren Kjeldgaard

20 20 DET ARABISKE INITIATIV #6 Tema ØKONOMISK VÆKST $ SPEJDERE TRÆNER TUNESISKE IVÆRKSÆTTERE FREMTIDENS LEDERE I TUNESIEN BEVILLING 4,1 mio. kr. ( ) LANDE Tunesien LOKAL PARTNER Les Scouts Tunisiens DIREKTE INVOLVEREDE 600 unge tunesere LÆS MERE Tunesisk spejder lytter til sine kursister. Foto: KFUM-spejderne i Danmark

21 DET ARABISKE INITIATIV $ I Tunesiens næststørste by, Sfax, er en lejlighed blevet indrettet til børnehave. Værelserne rummer nu lege-, spise- og puslefaciliteter. Her er orden og system. Personalet sidder på tæpper og er optaget af at lege med børnene. Støjniveauet er moderat, selv om her er tolv børn og tre voksne. Børnehaven er etableret af en ung kvinde ved navn Hend Yahya. Hun deltog i et iværksætterkursus, som gjorde det muligt at realisere en drøm om at blive selvstændig: Jeg lærte at ordne mine tanker og organisere mine idéer, så de blev til en plan, der viste, hvad jeg skulle gøre trin for trin. Mine venner ville sige, jeg er blevet mere selvsikker. Nu ved jeg, hvad jeg vil. Egentlig ville jeg starte en kunstskole for børn og unge, men jeg valgte på kurset at starte i det små med en børnehave. Det er nemlig et stort spring for mig at gå fra at være arbejdsløs til at være leder af en børnehave. Jeg startede med otte børn, nu har jeg tolv. Kurset, der satte Hend i gang som selvstændig, indgår som en del af de danske KFUM-spejderes partnerskab med Le Scouts Tunisiens, der organiserer unge tunesiske spejdere over hele landet. Partnerskabet startede i 2007, halvandet år efter tegningesagen, der gjorde det vanskeligt for nogle tunesere at samarbejde med folk, der blev opfattet som kritiske over for islam. Udvekslingsbesøg og deltagelse i spejderfestivaler i både Danmark og Tunesien har medvirket til at opbygge tillid. I alt er der som led i projektet gennemført 75 iværksætterkurser med godt 600 deltagere. Kurserne har været åbne for både spejdere og ikke-spejdere, og mænd og kvinder fra hele landet har deltaget. Udover Hend Yahyas børnehave vurderes 60 virksomheder at være klar til start. Ti virksomheder er allerede etableret som en direkte udløber af projektet. Virksomhederne spænder fra it-rådgivning over sikkerhedsløsninger og en bandagistforretning til kaffebarer. Jeg har været spejder hele mit liv, så jeg har altid forsøgt at gøre en forskel for andre, men at deltage i Fremtidens ledere i Tunesien har virkelig gjort indtryk på mig. I dag forsøger jeg at hjælpe alle dem, jeg møder, som ønsker at starte eget firma. I et land, hvor arbejdsløsheden er høj, og efterveerne fra revolutionen stadig fylder, er der mange, der drømmer om et andet liv, hvor de selv skaber deres eget job. I løbet af 2013 har jeg været i staben på fem entreprenøruddannelser, to af dem som kursusleder, så jeg har uddannet over 100 kursister i at starte virksomhed, finde motivation og udvikle en holdbar forretningsplan. Jeg har selv været arbejdsløs i to år, så jeg ved, hvordan det er at stå uden et job. - Sami Ben Ammar, underviser på iværksætterkursus På spejderlejr i Tunesien. Foto: KFUM-spejderne i Danmark

22 22 DET ARABISKE INITIATIV #7 Tema ØKONOMISK VÆKST $ DEN DANSKE MODEL PÅ MAROKKANSK DI OG ULANDSSEKRETARIAT BAG SOCIAL DIALOG I MAROKKO BEVILLING 16,4 mio. kr. (samlet DI-ramme for regionalt program) 19 mio. kr. (samlet ULS-ramme for regionalt program) LANDE Marokko LOKAL PARTNER Conféderation Generale des Entreprises du Maroc Fem største marokkanske fagforeninger DIREKTE INVOLVEREDE Repræsentanter for landets mest repræsentative arbejdsgiverforening og de væsentligste faglige organisationer i Marokko LÆS MERE To af Det Arabiske Initiativs strategiske partnerorganisationer i Danmark, Ulandssekretariatet og Dansk Industri, har i forvejen hver deres aktiviteter i regionen, men er også gået sammen om et projekt i Marokko, hvor de hjælper med at løse konflikter på arbejdsmarkedet. Det var op ad bakke i starten. Hyppige konflikter og mistillid mellem parterne har været afgørende barrierer for økonomisk vækst og beskæftigelse. Uroen har gjort det vanskeligt at fremme udenlandske investeringer og etablere de nye arbejdspladser, der er hårdt brug for i et land med høj ledighed blandt både mænd og kvinder, ikke mindst blandt unge. Den fælles interesse i social dialog i Marokko danner udgangspunktet for et effektivt samarbejde mellem Ulandssekretariatet og DI. Ulandssekretariatet har gennem en årrække bistået marokkanske fagforeninger i at ruste sig til samarbejde og social dialog. Tilsvarende har DI mangeårig samarbejdserfaring med den væsentligste marokkanske arbejdsgiverforening CGEM. Det var dog først i kølvandet på den globale økonomiske krise i 2008 og en bølge af strejker i Marokko, at projektet for alvor fik luft under vingerne. Det blev besluttet at samle kræfterne om at opbygge tillidsforholdet mellem arbejdsmarkedets parter i en solid og langsigtet indsats. Gennembruddet kom i 2012 i form af en samarbejdsaftale mellem arbejdsgiverforeningen CGEM og de fem væsentligste faglige organisationer. Aftalen rummer en mekanisme for bilæggelse af faglige konflikter, hvor blandt andet danske erfaringer formidlet gennem studiebesøg har tjent til inspiration. Ud over studiebesøg har de danske partnere bidraget med træningskurser og seminarer, hvor det centrale formål har været at opbygge ikke bare organisationens kapacitet, men især den afgørende tillid imellem partnerne. Barske forhold på det arabiske arbejdsmarked. Foto s.22-23: Carsten Snejbjerg, fra Arbejdsliv arabiske fortællinger Ulandssekretariatet

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING

RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING Juni 2013 INDHOLD FORORD 3 1. REALISERING AF MENNESKERETTIGHEDER GENNEM KULTUR OG UDVIKLING 4 2. FORSTÆRKE MENNESKERS HANDLEKRAFT GENNEM

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Dialog mellem øst og vest

Dialog mellem øst og vest 2009 August DUF Fokus Dialog mellem øst og vest Foto: Jonas Norgaard Mortensen Børne- og ungdomsorganisationer arbejder aktivt for at fremme dialogen mellem unge i Mellemøsten og Danmark. DUF støtter ungdomsinitiativer

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET OG DEMOGRAFISKE ÆNDRINGER I ØSTERSØREGIONEN

ARBEJDSMARKEDET OG DEMOGRAFISKE ÆNDRINGER I ØSTERSØREGIONEN ARBEJDSMARKEDET OG DEMOGRAFISKE ÆNDRINGER I ØSTERSØREGIONEN Undersøgelsesresultater og anbefalinger fra Best Agers Projektet 2012 Arbejdsgivere bør huske på, at den ældre har meget viden. Svensk arbejdsløs

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen Rapport fra konferencen INDHOLD Forord.... 3 Velkomsttale v/ Jane Findahl, medlem af KL s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg... 4 Ministerens budskaber til

Læs mere

de små skridts metode

de små skridts metode de små skridts metode et stort skridt i den sociale indsats Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode de små skridts metode Udgivet af Landsforeningen af VæreSteder et stort skridt i den sociale

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult RESUME Uddannelse Organisering Handling SAMMEN MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult Indhold Resumé 1 Baggrund 2 Projektbeskrivelse 4

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM Marts 15 Efterår 08 FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM For voldsudsatte kvinder og børn Side 1 Forslag til Social Exitprogram For voldsudsatte kvinder og børn Udgivet af Huset Zornig Copyright Zonta Aarhus

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV

LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV inspiration til, hvordan du kan hjælpe tosprogede unge til at kunne leve det liv, de selv ønsker Indledning INDLEDNING Social kontrol findes alle steder i samfundet.

Læs mere

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats Ældre med anden etnisk baggrund viden og inspiration til indsats ÆldreForum er et uafhængigt råd under Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på

Læs mere

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD?

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? social 1 / 2015 MARTS forskning NYT FRA SFI LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? ANBRAGTE BØRN TRIVES BEDST I FAMILIEPLEJE Indhold side

Læs mere