DANSK-ARABISKE PARTNERSKABER I ØJENHØJDE DET ARABISKE INITIATIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK-ARABISKE PARTNERSKABER I ØJENHØJDE DET ARABISKE INITIATIV 2011-14"

Transkript

1 DANSK-ARABISKE PARTNERSKABER I ØJENHØJDE DET ARABISKE INITIATIV

2 PARTNERSKABER DIALOG KONFLIKTLØSNING REFORM JORDAN SYRIEN MEDBORGERSKAB EGYPTEN RETTIGHEDER MAROKKO SAMEKSISTENS TUNESIEN LIGESTILLING IVÆRKSÆTTERE OPLYSNING TRAUMER KULTUR MANGFOLDIGHED TRÆNING UDVEKSLING TILLID TROSSAMFUND UFORUDSIGELIGHED FOKUSLANDE JOBSKABELSE

3 DET ARABISKE INITIATIV INDHOLD 05 Forord 06 Overblik 08 De fire temaer i Det Arabiske Initiativ 10 #1 Jasmin-revolution i Tunesien Nu med demokratisk forfatning 12 #2 Vestlig psykologi hjælper torturofre i Mellemøsten 14 #3 Ny master-uddannelse styrker ligestilling i Yemen 16 #4 Ny radiostation giver syrerne en uafhængig stemme 18 #5 Præster og imamer udfordrer fordommene 20 #6 Spejdere træner tunesiske iværksættere 22 #7 Den danske model på marokkansk Dansk-arabiske partnerskaber i øjenhøjde. Resultater af Det Arabiske Initiativ November 2014 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads København K Telefon: Internet: Redaktion: Verner Kristiansen ApS Design: Morten Bak, Grafisk Design Forside: Dansker og libaneser drøfter religion og medborgerskab. Foto: Danmission Foto s.2: Forskelle behøver ikke være en kilde til konflikt: Foto: Ahmad Hayman Hafez & Carsten Snejbjerg

4 4 DET ARABISKE INITIATIV HT-bus fragter kristne og muslimske ledere fra Libanon rundt i København. Foto: Danmission

5 DET ARABISKE INITIATIV FORORD Den arabiske verden befinder sig midt i en historisk forandringsproces, og det skorter ikke på udfordringer. En af de mest bekymrende udviklinger er den stigende polarisering og ekstremisme, som ikke alene truer landene i regionen, men som også er en trussel mod Danmark og den globale sikkerhed. Heldigvis er der også lyspunkter. Et konkret eksempel er udviklingen i Tunesien, hvor man oplever respekt for demokratiske spilleregler og brobygning på tværs af ideologiske skel. I det hele taget har omvæltningerne i 2011 øget den politiske bevidsthed hos befolkningerne i regionen. Frygtens mure har slået revner, og flere steder har befolkningerne gjort den erfaring, at de kan ændre den politiske situation ved at stå sammen. For Danmark drejer det sig om at fortsætte vores engagement og understøtte reformkræfterne i regionen. Det gør vi for at støtte den arabiske verdens udvikling, men også for Danmarks egen skyld. Et fredeligt, velstående og demokratisk Mellemøsten og Nordafrika med stærke bånd til Danmark vil forbedre vores fælles sikkerhed, åbne nye vækstmarkeder for danske virksomheder, og fremme centrale værdier såsom demokrati og ytringsfrihed. Igennem Det Arabiske Initiativ støttes partnerskaber mellem danske og arabiske civilsamfundsorganisationer med henblik på netop at bidrage til forandringer indenfor menneskerettigheder, god regeringsførelse, kvinders forhold, medier og uddannelse. Samtidig støttes økonomisk vækst og jobskabelse for at give især regionens unge en bedre fremtid. Opbygning af demokrati tager tid. Det ved vi også fra vores egen historie. Derfor bygger Det Arabiske Initiativ også på en lang tidshorisont. Igennem de sidste 10 år, hvor Det Arabiske Initiativ har været et centralt element i vores Mellemøst- og Nordafrika-politik, har erfaringerne vist, at med den rette tilgang og modet til at blive også når det er svært kan Danmark være med til at gøre en afgørende positiv forskel. I denne rapport kan du læse om syv konkrete forandringshistorier, men der er mange andre gode eksempler. God læselyst! Martin Lidegaard Udenrigsminister Mogens Jensen Handels- og udviklingsminister

6 6 DET ARABISKE INITIATIV OVERBLIK Det Arabiske Initiativ blev etableret af den danske regering i Fra begyndelsen blev det besluttet, at initiativet skulle have et langsigtet perspektiv og to overordnede målsætninger: Dialog. At skabe grundlag for styrket forståelse og samarbejde mellem Danmark og den arabiske verden. Reform. At støtte demokratisering og lokale reformprocesser i Mellemøsten og Nordafrika Især dialogmålsætningen gør Det Arabiske Initiativ til noget særligt, idet dansk-arabisk dialog og samarbejde i sig selv er et vigtigt element. Jordan, Marokko og Yemen var de første fokuslande under Det Arabiske Initiativ. Efter den indledende fase, hvor der var begrænsede midler til rådighed, blev initiativet fra 2006 udvidet til at omfatte projekter i hele regionen med et samlet årligt budget på 100 mio. kr. På baggrund af omvæltningerne i den arabiske verden i 2011 blev Det Arabiske Initiativ styrket. Tunesien, Syrien, Egypten og Libyen blev føjet til som fokuslande, og budgettet blev sat op til 275 mio. kr. om året. Denne rapport dækker perioden fra Den blev indledt med de omvæltninger, der under ét blev kaldt det arabiske forår, men som også har vist sig at føre til højnet konfliktniveau i regionen og stor omskiftelighed i partnerlandene. Udviklingen har budt på nye reformmuligheder, men også store udfordringer og behov for fleksibilitet i de dansk-arabiske partnerskaber. Tidslinje Det Arabiske Initiativ etableres af den danske regering Bevillinger på 100 mio. kr. om året i gennemsnit Pilotfase omfatter Yemen, Jordan og Marokko Tegningesagen viser behov for dialog med den arabiske verden Initiativet skifter navn til Partnerskab for Dialog og Reform Det arabiske forår går i gang Det Arabiske Initiativ får sit gamle navn tilbage, øger bevillingerne til 275 mio. kr. om året og udvides med Tunesien, Libyen, Egypten og Syrien Ny strategisk ramme for , evaluering af mediestøtten Midtvejsvurdering af strategisk ramme for

7 DET ARABISKE INITIATIV FOKUSLANDE I DET ARABISKE INITIATIV Lande, der medvirker i DAI i begrænset omfang Fokuslande: Marokko, Jordan, Yemen, Tunesien. Syrien, Egypten og Libyen

8 8 DET ARABISKE INITIATIV FIRE TEMAER I DET ARABISKE INITIATIV I april 2013 blev der udarbejdet en ny strategisk ramme for Det Arabiske Initiativ for perioden Strategien indeholder fire temaer: Menneskerettigheder og god regeringsførelse, ligestilling, videnssamfund og økonomisk vækst og jobskabelse. De tre første er inspireret af de hovedudfordringer, som arabiske forskere pegede på i UNDP s Arab Human Development Report fra Det fjerde tema blev tilføjet i 2011 efter omvæltningerne i regionen, også kendt som Det Arabiske Forår. Målsætningerne om dialog og reform søges opfyldt i samarbejde med danske, arabiske og internationale organisationer og myndigheder. Deres indsatser falder inden for de fire temaer: MENNESKERETTIGHEDER OG GOD REGERINGSFØRELSE Støtte til demokratiseringsprocesser, forebyggelse af tortur, styrkelse af menneskerettigheder og især unges politiske deltagelse. Bevilling i alt ( ): 352 mio. kr. Partnerorganisationer: UNDP, Centre for Humanitarian Dialogue, Institut for Menneskerettigheder, Dansk Ungdoms Fællesråd, MS Actionaid Danmark, Dignity samt Euro-Mediterranean Human Rights Network. Læs her om: Jasmin-revolution i Tunesien Nu med demokratisk forfatning. Vestlig psykologi hjælper torturofre i Mellemøsten. LIGESTILLING Støtte til lovgivningsmæssige tiltag, der sikrer ligestilling, styrkelse af kvinders politiske og økonomiske deltagelse samt forebyggelse af vold mod kvinder. Bevilling i alt ( ): 75 mio. kr. Partnerorganisationer: Kvinfo, Kvinderådet, Landsorganisationen af Kvindekrisecentre, Danner. Læs her om: Ny master-uddannelse styrker ligestilling i Yemen. VIDENSSAMFUND Støtte til uafhængige medier, kritisk og uafhængig akademisk forskning samt interkulturel og interreligiøs dialog. Bevilling i alt ( ): 184 mio. kr. Partnerorganisationer: International Media Support, Danmission, Dansk Egyptisk Dialoginstitut, Syddansk Universitet. Læs her om: Ny radiostation giver syrerne en uafhængig stemme. Præster og imamer udfordrer fordommene. $ ØKONOMISK VÆKST OG JOBSKABELSE Støtte til jobskabelse, små og mellemstore virksomheder samt arbejdsmarkedsreformer og social dialog. Bevilling i alt ( ): 230 mio. kr. Partnerorganisationer: Verdensbanken, Den Afrikanske Udviklingsbank, Dansk Industri, Ulandssekretariatet. Læs her om: Spejdere træner tunesiske iværksættere. Den danske model på marokkansk Detaljer om resultater inden for de fire temaer findes på:

9 DET ARABISKE INITIATIV DET ARABISKE INITIATIV I TØRRE TAL Menneskerettigheder og god regeringsførelse mio 300 Kvinder og ligestilling mio Videnssamfund mio 300 Økonomisk vækst og jobskabelse mio Andet (herunder strategisk reserve for 2014) mio 300 I alt mio

10 10 DET ARABISKE INITIATIV #1 Tema MENNESKERETTIGHEDER JASMIN-REVOLUTION I TUNESIEN NU MED DEMOKRATISK FORFATNING TUNESISKE PARTER I NATIONAL DIALOG BEVILLING TIL UNDP 5 mio. kr. LANDE Tunesien LOKAL PARTNER National Constituent Assembly (NCA) DIREKTE INVOLVEREDE Parlamentarikere, civilsamfund og domstole LÆS MERE januar 2014 åbnede Tunesien et nyt kapitel i landets historie, da den grundlovgivende forsamling med overvældende flertal vedtog en ny, demokratisk forfatning. Den nye forfatning er først og fremmest tunesernes egen fortjeneste og resultatet af en langvarig og omfattende indsats siden Jasmin-revolutionen i Men bistand udefra i form af rådgivning og erfaringsudveksling har bidraget til at holde hånden under den skrøbelige proces. Med støtte fra Det Arabiske Initiativ har FN s Udviklingsprogram (UNDP), Euromeds menneskerettighedsnetværk og det danske Institut for Menneskerettigheder bistået tuneserne i deres nationale forsoningsproces, der har formået at samle en splittet nation bag en demokratisk forfatning. UNDP har først og fremmest brugt bidragene fra Danmark og ligesindede partnere som Sverige, Norge, Schweiz, Belgien, Japan og EU til at bistå Tunesiens grundlovgivende forsamling. Konkret har UNDP bidraget med træning og seminarer for parlamentarikere og civilsamfundsorganisationer, der har diskuteret, hvordan forfatningen skulle tage sig ud for at stille flest mulige tilfreds. Offentlige dialogmøder og juridisk ekspertise til at hjælpe med at formulere selve forfatningsteksten har også været en del af UNDP s bidrag. Indsatsen har været suppleret af en række danske organisationer fra fagbevægelse, erhvervsliv og civilsamfund. Blandt de konkrete resultater er en aftale med Institut for Menneskerettigheder og det tunesiske justitsministerium om træning og efteruddannelse i menneskerettigheder den første og hidtil eneste aftale, tuneserne har indgået på dette område. Aftalen er en fortsættelse af samarbejdet mellem instituttet og ministeriet, der begyndte i 2012 efter systemskiftet i Tunesien. Med støtte fra de danske partnere har ministeriet forberedt menneskerettighedsrapporter til FN, udarbejdet en strategi for ministeriets menneskerettighedsarbejde og styrket embedsmændenes viden på området. Denne aftale er begyndelsen på en ny og styrket epoke mellem os og det danske menneskerettighedsinstitut. Det er frugten af et yderst succesfuldt partnerskab, som har ført til efteruddannelse af mange dommere og embedsmænd. - Tunesiens justitsminister, Hafedh Ben Salah

11 Tunesiske parlamentarikere vedtager forfatningsreform med overvældende flertal. Foto UNDP DET ARABISKE INITIATIV

12 12 DET ARABISKE INITIATIV #2 Tema MENNESKERETTIGHEDER VESTLIG PSYKOLOGI HJÆLPER TORTUROFRE I MELLEMØSTEN DIGNITY HJÆLPER TORTUROFRE VIDERE BEVILLING 39 mio. kr. ( ) LANDE Jordan, Tunesien, Egypten og Libyen LOKAL PARTNER Institute for Family Health med mange flere DIREKTE INVOLVEREDE Hvert år deltager anslået personer i træning, dialog og oplysning. Desuden modtager 600 direkte hjælp, og medregnes deres familier, har omkring draget nytte af støtten. Læs mere I Nordafrika og Mellemøsten er behovet for behandling af personer med traumer efter krig og tortur påtrængende oven på mange års diktatur og fortsatte overgreb på befolkningerne fra nye regimer og oprørsgrupper. Dignity trækker på anerkendt faglig ekspertise og mange års erfaring, når organisationen i samarbejde med lokale partnere hjælper torturofre fra lande som Syrien, Tunesien og Irak videre. Ud over hjælpen til enkeltpersoner har det i Jordan resulteret i et sæt af retningslinjer for anklagere til brug for deres efterforskning af tortur. I Tunesien er der udarbejdet tilsvarende retningslinjer, der offentliggøres i november Dialog om faglige metoder er en vigtig del af indsatsen. Derfor arrangerede Dignity i oktober 2014 et dialogmøde, hvor psykologer, psykiatere og socialrådgivere diskuterede, hvordan vestlige psykologiske metoder bedst tilpasses ikke-vestlige klienter. Vestlig psykologi er meget brugbar i Mellemøsten, og der er ingen grund til ikke at bruge det. Vi bør i stedet fokusere på, hvordan vi præsenterer behandlingen og tilpasser den til den kulturelle kontekst, sagde den libanesiske psykiater Rabih El Chammay og forklarede, at det ikke handler om at opfinde nye behandlingsmetoder til brug i Mellemøsten, men om at udvise kulturel sensitivitet og forståelse i brugen af de metoder, vi allerede har. Noget af det, der blev diskuteret livligt blandt deltagerne, var udfordringerne ved at bruge tolke i det terapeutiske arbejde Sundhedsfaglig dialog om hjælp til syrere i nød. Foto: Nidal Abu Arif og behovet for klare retningslinjer mellem behandler og klient. Deltagerne diskuterede også multikulturalisme, dvs. det faktum at de ikke-vestlige klienter ofte har tilhørsforhold til flere forskellige kulturer, og de udfordringer, det skaber. Man er som behandler nødt til at være opmærksom på sit eget kulturelle ståsted og på, hvilke kulturelle antagelser man gør sig om sin klient.

13 DET ARABISKE INITIATIV Kulturel tilpasning Den kulturelle tilpasning er ekstremt vigtig for, at behandlingen lykkes, understregede psykolog Mona Zaghrout fra Palæstina under sin præsentation på Dignitys dialogmøde om behandlingsmetoden EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). EMDR er en meget effektfuld terapiform, og i Mellemøsten er den særligt god til klienter, der ikke har tillid til behandlingssystemet, eller som ikke bryder sig om at tale om deres traumatiserende oplevelser. For med EMDR behøver de ikke at sige noget de kan i stedet se det. Men metoden skal tilpasses kulturen. For eksempel skal jeg nogle gange tappe klienten på knæene under behandlingen, men hvis jeg gør det på en mandlig klient, når jeg er kvinde, vil det være meget kulturelt upassende. I sådanne tilfælde gør Mona Zaghrout i stedet brug af en elektrisk tapper, som klienten kan holde i hænderne. Så kan hun både undgå berøring og sidde i en passende afstand fra klienten.

14 14 DET ARABISKE INITIATIV #3 Tema LIGESTILLING NY MASTER-UDDANNELSE STYRKER LIGESTILLING I YEMEN KVINFO OG RUC BISTÅR MED VIDEN OM KØN OG UDVIKLING BEVILLING 9,9 mio. kr. LANDE Yemen LOKAL PARTNER Universitetet i Sana a DIREKTE INVOLVEREDE 40 studerende indskrevet ved uddannelsens etablering 251 studerende har deltaget i bibliotekssøgningskurser. LÆS MERE Yemen har længe indtaget en trist sidsteplads i World Economic Forums Global Gender Gap Report og de to seneste udgaver af OECD s Gender Index fra 2009 og Men nu samarbejder KVINFO og RUC i Yemen om at styrke forskning og vidensopbygning inden for køn og udvikling. Betingelserne har langtfra været de letteste, og især sikkerhedssituationen er en udfordring. Ikke desto mindre er det både lykkedes at skabe et velfungerende og populært studieprogram på master-niveau og etablere Yemens første forskningsbibliotek for køn og udviklingsstudier. Sidstnævnte er netop blevet optaget i to internationale biblioteksdatabaser, LIBDEX og Arabic Union Catalogue. Optagelsen i databaserne er af stor betydning for biblioteket, der er tilknyttet Gender and Development Research and Studies Center (GDRSC) ved universitetet i Sana a. Det øger kendskabet til biblioteket, både i Yemen og internationalt.

15 DET ARABISKE INITIATIV Biblioteket har som det første i Yemen lagt sit katalog online. Trods meget hårde arbejdsbetingelser i en skrøbelig og ustabil situation har bibliotekspersonalet på GDRSC kæmpet videre. At de nu får mere synlighed internationalt, er en stor opmuntring. Det vigtigste er dog, at biblioteket giver adgang til forskning i køn og udvikling for studerende, forskere og andre interesserede lokalt i Yemen. Uddannelsen i køn og udvikling oplevede overraskende stor tilslutning med hele 40 tilmeldte studerende allerede ved etableringen i RUC har bistået med udvikling af studiernes indhold i samarbejde med Sana a Universitet, som desuden har bidraget med indretning af undervisningslokaler til den nye uddannelse. Samarbejdet med KVINFO har betydet, at uddannelsen kan benytte sig af det nye bibliotek og har fået sin egen hjemmeside. Forskningsbiblioteket er blevet til i et samarbejde mellem KVINFO og GDRSC. Ud over selve biblioteket har KVINFO bistået med at etablere kontakt mellem GDRSC og KVIN- FO-partneren Memory Forum i Egypten. Yemenetisk bibliotekar på vinterlig udveksling. Foto: Kvinfo Situationen i Yemen har faktisk ændret sig gennem de sidste 30 år. Indtil for nylig var det sådan, at en pige ikke kunne få arbejde, rejse eller bare rent fysisk forlade hjemmet uden en mandlig værge fra familien. Det er ved at ændre sig. Vi har brugt medierne til at sprede oplysning, vi har kørt kampagner, og der forskes også inden for de her områder. Det hjælper, at der er mennesker, der forholder sig professionelt til problemerne, ikke mindst i forhold til børneægteskaber, hvor vi også har kørt oplysningskampagner. - Mirfat Fares Ahed Al Dharhani, bibliotekar ved Yemens nye forskningsbibliotek for køn og udvikling Mirfat Fares Ahed Al Dharhani er ansat som bibliotekar ved Yemens nye forskningsbibliotek for køn og udvikling, der er blevet grundlagt i samarbejde med KVINFO, og hun er i Danmark for at deltage i et kulturudvekslings- og træningsprogram sammen med bibliotekarer fra KVINFO.

16 16 DET ARABISKE INITIATIV #4 Tema VIDENSSAMFUND NY RADIOSTATION GIVER SYRERNE EN UAFHÆNGIG STEMME UAFHÆNGIGE NYHEDER FRA SYRIEN BEVILLING 2 mio. kr. ( ) LANDE Syrien LOKAL PARTNER Syria Media Institute DIREKTE INVOLVEREDE Ni fastansatte trækker på 70 korrespondenter i Syrien og 50 med base i landene i regionen LÆS MERE Lina Chawaf er en ægte radiopionér. I 2006 lancerede hun den første uafhængige radiostation i Damaskus, Radio Arabesque. En ung og funky radiostation à la P3, der fra et lille kælderlokale i en støvet sidegade skabte en helt ny måde at lave radio på i Syrien. Seriøse emner blev serveret med tempo og humor, og for første gang i Syrien kunne lytterne ringe ind og komme direkte i radioen. I juni 2013 kunne Lina Chawaf endnu engang sende banebrydende radio ud i æteren: Radio Rozana. Stationen sender otte timer hver dag og kan modtages på FM-båndet og på internettet. Den trækker på en fast stab af ni ansatte og et omfattende netværk af freelance-korrespondenter 70 i selve Syrien og yderligere 50 i nabolandene. Af frygt for repressalier og pres fra parter i konflikten i Syrien sender Radio Rozana fra en hemmelig adresse i Paris. International Media Support (IMS) er hovedpartner for Radio Rozana og bistår radiostationen med at nå sit mål om at levere professionelt, uafhængigt og afbalanceret indhold til alle syrere. Det sker gennem finansiel støtte til radioens drift og mediefaglig dialog om uafhængighed, etik og troværdighed. Alle medier, der dækker konflikten i Syrien, har deres egen dagsorden, så der er hårdt brug for en uafhængig mediedækning. På Radio Rozana vil vi gerne reflektere syrernes følelser her kan syrerne tale om deres smerte og deres problemer på en meget ærlig måde, uden at hverken den ene eller den anden politiske fløj blander sig, siger Lina Chawaf fra radiostudiet i Paris. Siden konflikten i Syrien brød ud, har det været livsfarligt for journalister at rapportere inde fra landet. Lina Chawaf fortæller, at det har været en stor udfordring at etablere et syrisk medieteam uden for Syrien og at hun tænker meget på sikkerheden for de korrespondenter, der befinder sig inde i landet. Det er rigtig svært at få nyheder fra vores korrespondenter inde i Syrien, men vi prøver hele tiden at finde den bedste måde at kommunikere med dem uden at udsætte dem for unødig fare. Vi gør alt, hvad vi kan, for at give dem værktøjer og træning, så de kan tage vare på sig selv, siger Lina Chawaf. Hvor den øvrige internationale mediedækning hovedsagelig fokuserer på volden, vil Radio Rozana dække andre sider af livet under den igangværende konflikt ved at give den almindelige borger en stemme. Programmerne dækker også politiske, økonomiske og humanitære emner såvel som et bredt spektrum af sociale emner, der er vigtige for folks hverdag lige fra hvordan man taler med krigstraumatiserede børn, til hvordan man dyrker sine egne grøntsager pga. manglen på fødevarer. Jeg er rigtig glad for at vi har skabt et sted, hvor syrernes egne stemmer kan blive hørt, siger Lina Chawaf.

17 DET ARABISKE INITIATIV Evaluering af mediestøtte under Det Arabiske Initiativ I 2013 offentliggjorde Udenrigsministeriet en uafhængig evaluering af mediestøtten med fokus på resultater inden for de to hovedformål: (i) Bidrag til reform i de arabiske lande og (ii) Dialog mellem fagfolk på medieområdet i Danmark og de arabiske lande. Evalueringen finder, at det med mediestøtten er lykkedes under de sidste ti års ofte voldsomme forandringer i regionen at nå bemærkelsesværdige resultater på væsentlige reformområder, især når det gælder medieudvikling i de arabiske lande. Evalueringen sætter kritisk fokus på relevans og effekt af mange projektaktiviteter med begrænset rækkevidde og efterlyser langsigtede rammeværk med danske partnere og mere strategisk projektledelse. Samtidig påpeger evalueringen, at en række interventioner har opfyldt specifikke projektformål og bidraget til væsentlige resultater. Det gælder blandt andet indsatsområder som undersøgende journalistik, mediemonitorering og produktion af dokumentarfilm. Med online medier, lokalradio, lovarbejde og public service broadcasting har erfaringerne været mere blandede. Generelt har mediestøtten ført flere resultater med sig, når det gælder reformer i de arabiske lande, end når det gælder dialog mellem fagfolk i danske og arabiske medier. Læs mere: Danida Evaluation Report Direktør Lina Chawaf samler reportager fra korrespondenter i Syrien og omegn. Foto: International Media Support.

18 18 DET ARABISKE INITIATIV #5 Tema VIDENSSAMFUND PRÆSTER OG IMAMER UDFORDRER FORDOMMENE DANMISSION BAG NY UNDERVISNINGSBOG BEVILLING 15,5 mio. kr. ( ) LANDE Jordan, Egypten, Syrien og Libanon LOKAL PARTNER Adyan, en tværreligiøs organisation i Libanon, med flere. DIREKTE INVOLVEREDE 90 undervisere trænet gennem skoler over hele Libanon LÆS MERE Danmissions generalsekretær, Mogens Kjær, rejste til Beirut i oktober 2014 for at deltage ved lanceringen af en undervisningshåndbog, der forener medborgerskab og religiøs forskellighed. Bogen, der er frugten af to års dialog mellem religiøse grupper, blev lanceret med taler fra de drusiske, shiitiske, sunnimuslimske og katolske trossamfund og dækket bredt i libanesiske og andre arabiske medier. Håndbogen er målrettet undervisning i libanesiske skoler, og 90 lærere er allerede trænet i brugen af materialet. Tanken er, at det nu skal rulles ud gennem skolesystemet. Materialet er resultatet af et interreligiøst medborgerskabsprojekt, som Danmission har gennemført med sin libanesiske partnerorganisation, Adyan. Folkene bag bogen er religiøse ledere fra forskellige kristne og muslimske trosretninger, der alle arbejder med religiøs undervisning. Drømmen bag projektet er at formidle, at forskelle kan være berigende og ikke behøver være en kilde til konflikt. Tværtimod er

19 DET ARABISKE INITIATIV forskelle en ressource i samfundet, siger Danmissions dialogkonsulent Agnete Holm. Libanon er et meget sammensat land med 18 forskellige anerkendte religiøse grupperinger. Selv om landet har lang historisk erfaring med sameksistens, identificerer libanesere sig i høj grad efter sekteriske og religiøse tilhørsforhold. På denne baggrund skal håndbogen udfordre forestillingen om, at religionsforskelle inden for en stat er lig konflikt og modstridende interesser. Den skal bruges til at formidle, at religion ikke er en modpol til medborgerskab, men at et medborgerskab tværtimod kan rumme forskellige religiøse overbevisninger. Den skal nu tages i brug i religionsundervisning i skoler og religiøse institutioner over hele Libanon. Håndbogen The Role of Christianity and Islam in fostering Citizenship and Living Together er resultatet af et samarbejde mellem Danmission og Adyan Foundation. Den skal i Libanon skabe fundamentet for interreligiøs undervisning i medborgerskab. Imamer fra Egypten i dialog med præst i Helligåndskirken. Foto: Søren Kjeldgaard

20 20 DET ARABISKE INITIATIV #6 Tema ØKONOMISK VÆKST $ SPEJDERE TRÆNER TUNESISKE IVÆRKSÆTTERE FREMTIDENS LEDERE I TUNESIEN BEVILLING 4,1 mio. kr. ( ) LANDE Tunesien LOKAL PARTNER Les Scouts Tunisiens DIREKTE INVOLVEREDE 600 unge tunesere LÆS MERE Tunesisk spejder lytter til sine kursister. Foto: KFUM-spejderne i Danmark

21 DET ARABISKE INITIATIV $ I Tunesiens næststørste by, Sfax, er en lejlighed blevet indrettet til børnehave. Værelserne rummer nu lege-, spise- og puslefaciliteter. Her er orden og system. Personalet sidder på tæpper og er optaget af at lege med børnene. Støjniveauet er moderat, selv om her er tolv børn og tre voksne. Børnehaven er etableret af en ung kvinde ved navn Hend Yahya. Hun deltog i et iværksætterkursus, som gjorde det muligt at realisere en drøm om at blive selvstændig: Jeg lærte at ordne mine tanker og organisere mine idéer, så de blev til en plan, der viste, hvad jeg skulle gøre trin for trin. Mine venner ville sige, jeg er blevet mere selvsikker. Nu ved jeg, hvad jeg vil. Egentlig ville jeg starte en kunstskole for børn og unge, men jeg valgte på kurset at starte i det små med en børnehave. Det er nemlig et stort spring for mig at gå fra at være arbejdsløs til at være leder af en børnehave. Jeg startede med otte børn, nu har jeg tolv. Kurset, der satte Hend i gang som selvstændig, indgår som en del af de danske KFUM-spejderes partnerskab med Le Scouts Tunisiens, der organiserer unge tunesiske spejdere over hele landet. Partnerskabet startede i 2007, halvandet år efter tegningesagen, der gjorde det vanskeligt for nogle tunesere at samarbejde med folk, der blev opfattet som kritiske over for islam. Udvekslingsbesøg og deltagelse i spejderfestivaler i både Danmark og Tunesien har medvirket til at opbygge tillid. I alt er der som led i projektet gennemført 75 iværksætterkurser med godt 600 deltagere. Kurserne har været åbne for både spejdere og ikke-spejdere, og mænd og kvinder fra hele landet har deltaget. Udover Hend Yahyas børnehave vurderes 60 virksomheder at være klar til start. Ti virksomheder er allerede etableret som en direkte udløber af projektet. Virksomhederne spænder fra it-rådgivning over sikkerhedsløsninger og en bandagistforretning til kaffebarer. Jeg har været spejder hele mit liv, så jeg har altid forsøgt at gøre en forskel for andre, men at deltage i Fremtidens ledere i Tunesien har virkelig gjort indtryk på mig. I dag forsøger jeg at hjælpe alle dem, jeg møder, som ønsker at starte eget firma. I et land, hvor arbejdsløsheden er høj, og efterveerne fra revolutionen stadig fylder, er der mange, der drømmer om et andet liv, hvor de selv skaber deres eget job. I løbet af 2013 har jeg været i staben på fem entreprenøruddannelser, to af dem som kursusleder, så jeg har uddannet over 100 kursister i at starte virksomhed, finde motivation og udvikle en holdbar forretningsplan. Jeg har selv været arbejdsløs i to år, så jeg ved, hvordan det er at stå uden et job. - Sami Ben Ammar, underviser på iværksætterkursus På spejderlejr i Tunesien. Foto: KFUM-spejderne i Danmark

22 22 DET ARABISKE INITIATIV #7 Tema ØKONOMISK VÆKST $ DEN DANSKE MODEL PÅ MAROKKANSK DI OG ULANDSSEKRETARIAT BAG SOCIAL DIALOG I MAROKKO BEVILLING 16,4 mio. kr. (samlet DI-ramme for regionalt program) 19 mio. kr. (samlet ULS-ramme for regionalt program) LANDE Marokko LOKAL PARTNER Conféderation Generale des Entreprises du Maroc Fem største marokkanske fagforeninger DIREKTE INVOLVEREDE Repræsentanter for landets mest repræsentative arbejdsgiverforening og de væsentligste faglige organisationer i Marokko LÆS MERE To af Det Arabiske Initiativs strategiske partnerorganisationer i Danmark, Ulandssekretariatet og Dansk Industri, har i forvejen hver deres aktiviteter i regionen, men er også gået sammen om et projekt i Marokko, hvor de hjælper med at løse konflikter på arbejdsmarkedet. Det var op ad bakke i starten. Hyppige konflikter og mistillid mellem parterne har været afgørende barrierer for økonomisk vækst og beskæftigelse. Uroen har gjort det vanskeligt at fremme udenlandske investeringer og etablere de nye arbejdspladser, der er hårdt brug for i et land med høj ledighed blandt både mænd og kvinder, ikke mindst blandt unge. Den fælles interesse i social dialog i Marokko danner udgangspunktet for et effektivt samarbejde mellem Ulandssekretariatet og DI. Ulandssekretariatet har gennem en årrække bistået marokkanske fagforeninger i at ruste sig til samarbejde og social dialog. Tilsvarende har DI mangeårig samarbejdserfaring med den væsentligste marokkanske arbejdsgiverforening CGEM. Det var dog først i kølvandet på den globale økonomiske krise i 2008 og en bølge af strejker i Marokko, at projektet for alvor fik luft under vingerne. Det blev besluttet at samle kræfterne om at opbygge tillidsforholdet mellem arbejdsmarkedets parter i en solid og langsigtet indsats. Gennembruddet kom i 2012 i form af en samarbejdsaftale mellem arbejdsgiverforeningen CGEM og de fem væsentligste faglige organisationer. Aftalen rummer en mekanisme for bilæggelse af faglige konflikter, hvor blandt andet danske erfaringer formidlet gennem studiebesøg har tjent til inspiration. Ud over studiebesøg har de danske partnere bidraget med træningskurser og seminarer, hvor det centrale formål har været at opbygge ikke bare organisationens kapacitet, men især den afgørende tillid imellem partnerne. Barske forhold på det arabiske arbejdsmarked. Foto s.22-23: Carsten Snejbjerg, fra Arbejdsliv arabiske fortællinger Ulandssekretariatet

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

DET ARABISKE INITIATIV NYHEDSBREV DECEMBER 2011

DET ARABISKE INITIATIV NYHEDSBREV DECEMBER 2011 DET ARABISKE INITIATIV NYHEDSBREV DECEMBER 2011 >> Gammelt navn, nye prioriteringer Det Arabiske Initiativ hedder igen Det Arabiske Initiativ. Samtidig er der blevet tilført flere midler og prioriteringerne

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO STRATEGISK RETNING FOR KVINFO 2015 2016 2017 VI ARBEJDER FOR, AT LIGE MULIGHEDER UANSET KØN BLIVER ET FÆLLES OG NÆRVÆRENDE ANLIGGENDE, NATIONALT OG INTERNATIONALT. 3 4 LIGESTILLING ER ESSENTIELT Ligestilling

Læs mere

SYDLIGE PARTNERE RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER

SYDLIGE PARTNERE RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER SYDLIGE PARTNERE Den europæiske naboskabspolitik (ENP) omfatter ti af EU's naboer i det østlige og sydlige Middelhavsområde: Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Syrien

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

ET FLERKULTURELT OG INTERRELIGIØST UNGDOMSPROJEKT, DER SER FREMAD KFUM-SPEJDERNE I DANMARK ARAB-UDVALGET

ET FLERKULTURELT OG INTERRELIGIØST UNGDOMSPROJEKT, DER SER FREMAD KFUM-SPEJDERNE I DANMARK ARAB-UDVALGET Det dansk tunesiske spejdersamarbejde ET FLERKULTURELT OG INTERRELIGIØST UNGDOMSPROJEKT, DER SER FREMAD KFUM-SPEJDERNE I DANMARK ARAB-UDVALGET ET LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDSPROJEKT I august 2008 indledte KFUM-Spejderne

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

12 RETNINGSLINJER FOR TVÆRRELIGIØS DIALAOG PÅ LOKALT PLAN

12 RETNINGSLINJER FOR TVÆRRELIGIØS DIALAOG PÅ LOKALT PLAN 12 RETNINGSLINJER FOR TVÆRRELIGIØS DIALAOG PÅ LOKALT PLAN VIDEN OM OG FORSTÅELSE AF RELIGION I LOKALSAMFUNDET 01 Kommunerne opfordres til at notere sig den voksende rolle, som religion nu spiller i forbindelse

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

vold og overgreb i flygtningefamilier KØBENHAVN, 16. JANUAR 2018

vold og overgreb i flygtningefamilier KØBENHAVN, 16. JANUAR 2018 vold og overgreb i flygtningefamilier KØBENHAVN, 16. JANUAR 2018 WWW.INTEGRATIONSNET.DK VOLD OG OVERGREB I FLYGTNINGEFAMILIER Er det udtryk for traumer, kulturelt betinget adfærd eller..? Interviews blandt

Læs mere

Det Arabiske Initiativ 2013-2016

Det Arabiske Initiativ 2013-2016 Udenrigsudvalget 2012-13 URU Alm.del Bilag 135 Offentligt Udenrigsministeriet Strategisk rammedokument Det Arabiske Initiativ 2013-2016 Oversat fra originalt dokument: Strategic Framework Document, Danish

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Nils Holtug Centre for Advanced Migration Studies Afdeling for filosofi Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Dias 1 Hvilke etiske

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Det Arabiske Initiativ. Maj 2010

Beretning til Statsrevisorerne om Det Arabiske Initiativ. Maj 2010 Beretning til Statsrevisorerne om Det Arabiske Initiativ Maj 2010 BERETNING OM DET ARABISKE INITIATIV Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 6 A. Baggrund... 6 B. Formål,

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEH ANDLING ER E N MENNE SKERET INTRO LIGEBEHANDLING ER EN MENNESKERET MISSION ˮInstitut for Menneskerettigheder skal fremme ligebehandling og herigennem bidrage

Læs mere

C) Hr. Fikré El-Gourfti, UM/MENA

C) Hr. Fikré El-Gourfti, UM/MENA C) Hr. Fikré El-Gourfti, UM/MENA Interview med hr. Fikré Filali El-Gourfti på UM's MENA-kontor. Interviewet blev foretaget i København den 27. juni, 2012. NMJ: "Allerførst tak fordi du har lyst til at

Læs mere

Tak for samrådsspørgsmålene. Jeg vil samlet besvare de dele af. spørgsmålene, som berører vores muligheder og indsats for hjælp og

Tak for samrådsspørgsmålene. Jeg vil samlet besvare de dele af. spørgsmålene, som berører vores muligheder og indsats for hjælp og Udenrigsudvalget 2010-11 URU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 149 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål P (stillet 25. februar 2011): Hvad kan

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN 2016: BEKÆMPELSE

Læs mere

INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN

INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN Folkeuniversitetet, Syddansk Universitet 21. september 2017 INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN Lektor phd Peter Seeberg, direktør for DJUCO (www.djuco.org.) Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2000)21 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 5: BEKÆMPELSE AF INTOLERANCE OG DISKRIMINATION OVERFOR MUSLIMER VEDTAGET

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

Intervention i Syrien

Intervention i Syrien Intervention i Syrien Hvorfor / Hvorfor ikke? 1 Struktur 1. Formål: I skal tage stilling til Syrien-problematikken 2. Baggrund 1. Historie samt Arabisk Forår 3. Hvorfor intervention? 4. Hvorfor ikke intervention?

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN

DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN DIT LIV. DINE MULIGHEDER Informations- og holdningskampagnen Dit Liv. Dine Muligheder, gennemføres af Als Research for Integrationsministeriet. Kampagnens overordnede

Læs mere

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1 STRATEGI 2017-2020 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. FN s Verdenserklæringen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

104.Arabiske Lande.5-27. MENA 6. december 2012. Jordan. 2.890.000 kr. 12 mdr. (2012-2013) 06.32.08.50

104.Arabiske Lande.5-27. MENA 6. december 2012. Jordan. 2.890.000 kr. 12 mdr. (2012-2013) 06.32.08.50 1 104.Arabiske Lande.5-27. MENA 6. december 2012. DOP 1 DAI: videreførelse af teknisk rådgiverkontor i Amman, Jordan Jordan Teknisk Rådgiverkontor i Amman, Jordan 2.890.000 kr. 104.Arabiske Lande.1.MRD.60

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at oprette en demokratifond samt andre demokratifremmende initiativer

Forslag til folketingsbeslutning om at oprette en demokratifond samt andre demokratifremmende initiativer 2008/1 BSF 38 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Jeppe Kofod (S), Mette Gjerskov (S), Ole Hækkerup (S), Mogens Jensen (S),

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn Info-note - I 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer Europa-Parlamentets

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser?

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser? De spanske medier og arbejdsløsheden - Hvordan dækker de en af landets største kriser? Jeg ankom til Madrid den 14. november 2012 og blev mødt af demonstrationer, lyden af megafoner og graffiti malet over

Læs mere

Hvorfor ikke? Hvorfor ikke?

Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? En kampagne der skal nedbryde kønsbestemte barrierer til uddannelse, arbejde og foreningsliv blandt kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk Hvorfor ikke? Hvis du vil vide mere - se www.hvorfor-ikke.dk

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

#MOVINGSYRIA UNGE SYRERE FOR EN NY FREMTID. Situationen i Syrien:

#MOVINGSYRIA UNGE SYRERE FOR EN NY FREMTID. Situationen i Syrien: #MOVINGSYRIA UNGE SYRERE FOR EN NY FREMTID Et projekt, der vil uddanne 3.540 unge syrere på flugt fra en blodig borgerkrig i at kræve deres rettigheder. Rettigheder som uddannelse, job og en plads i samfundet.

Læs mere

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie Kulturforståelse er en af forudsætningerne for, at danske soldater kan løse deres opgaver i internationale missioner. I de fleste missioner indgår der samarbejde med andre landes militær og en vis kontakt

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Globale offentlige goder

Globale offentlige goder Globale offentlige goder Ekskluderbar Ikke ekskluderbar Konkurrerende Private goder (huse, is) Fælles goder (floder, fisk) Ikke konkurrerende Klub goder (broer, motorveje) Rene offentlige goder (ren luft,

Læs mere

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 Del: 4 ud af 10 danskere er begyndt at se med større bekymring

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum nr. 1, december 2006 Nyt om Mentorskab Nyt om mentorskab er nyhedsbrev fra socialfondsprojekt Mentorservice. Det første nummer af nyhedsbrevet sendes ud elektronisk. Fra februar 2007 kan vores nyhedsbrev

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL UNGE FOR LIGEVÆRD 1.september 2010 Kære UFL Vi er en lang række organisationer, som er gået sammen i en større ungdomskampagne, og vi vil rigtig gerne have jer med. Kampagnen hedder Unge ta r ansvar og

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Dansk-arabiske partnerskaber i Mellemøsten og Nordafrika. Resultater af Partnerskab for Dialog og Reform 2009-2010

Dansk-arabiske partnerskaber i Mellemøsten og Nordafrika. Resultater af Partnerskab for Dialog og Reform 2009-2010 Dansk-arabiske partnerskaber i Mellemøsten og Nordafrika Resultater af Partnerskab for Dialog og Reform 2009-2010 forsidebillede: kvinder på tahrirpladsen i cairo, egypten foto: flemming weiss andersen/grif

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

IDÉER SOM KAN INSPIRERE

IDÉER SOM KAN INSPIRERE IDÉER SOM KAN INSPIRERE EN INTRODUKTION TIL INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE FRA DIPDs STRATEGI Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

DER ER BRUD PÅ TRADITIONERNE

DER ER BRUD PÅ TRADITIONERNE DER ER BRUD PÅ TRADITIONERNE Præsentation Min baggrund er palæstinenser. Gift med en dansk kvinde og vi har to børn sammen. Pædagog i 2004. Gadeplansmedarbejder i København, Nordvest, med aldersgruppen

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor Bjarne Ibsen Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Undersøgelse

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Udenrigsudvalget B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM

Udenrigsudvalget B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM Udenrigsudvalget 2013-14 B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM Formål DANSK MAROKKANSK FORUM At forklare problematikken omkring den marokkanske sahara. Tættere samarbejdsforhold og dialog og venskab

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus Parkursus A06-05 05, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, maj 2006. Kursets form PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere