Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole."

Transkript

1 Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå centrale dele af enkle samtaler om hverdagsemner. Vi arbejder med den grundlæggende grammatik og udtale og opbygger et elementært ordforråd om hverdagsemner. Derudover lærer du tal, ordenstal, klokken og alfabetet. Fundamentet, som de senere moduler skal bygges på, lægges her. Målet med undervisningen på modulet er: Generelt Du kan fungere på dansk i en enkel en- og tovejskommunikation ved at bruge et enkelt sprog præget af faste strukturer, hvor den eventuelle samtalepartner bidrager til forståelsen. Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Tale Vi arbejder meget med at indøve faste sproglige strukturer. Du kan kommunikere i enkle sætningsstrukturer om hverdagsemner, der har personlig interesse eller handler om hverdagslivet. Du og en klassekammerat kan fx have en enkel samtale om hinandens arbejde og genfortælle en tekst. Læse Du kan forstå tekster, der er skrevet i et enkelt sprog. Du kan fx forstå simple beskrivelser af fakta, begivenheder, følelser og ønsker. Skrive Du kan skrive spørgsmål og en enkel tekst, hvor du fortæller om og beskriver et forløb, om konkrete og almindelige hverdagsforhold som fritid, uddannelse og arbejde. Grammatik Du kan i slutningen af modulet formulere dig skriftligt og mundtligt i et sprog, der demonstrerer, at du kender og arbejder bevidst med de grammatiske regler for hovedsætninger - både fremsættende og spørgende. Du har inversion i dit sprog og kan benytte kortsvar. Gennem modulet arbejder vi med en stadig mere kompleks syntaks, vi arbejder med korrekt brug af verbernes tider og substantivernes former og de mest almindelige hovedsætningskonjunktioner. Udtale Udtalen har særlig fokus i begyndelsen, da det er her en forståelig udtale etableres. Du bliver introduceret til udtale af de danske vokal- og konsonantfonemer, tryk i ord og sætninger, stød, reduktioner og assimilationer, og du bliver gennem modulet begyndende bevidst om egne udfordringer med hensyn til udtale. Du taler dansk med en udtale, der demonstrerer, at du efterhånden kender dine udfordringer og gradvist arbejder mere bevidst med dem. Dette gør du både isoleret i klassen, i kommunikationssituationen og med elementer af den individuelt fx i sproglaboratoriet.

2 2 Arbejdsmetoder Klasseundervisning: instruktioner, forklaringer, runder, lytteøvelser, præsentation og oplæg Pararbejde: interview, dialog og udveksling af svar på diverse opgaver Gruppearbejde: interview, oplæg, dialog og udveksling af svar på diverse opgaver Individuelt arbejde: hjemmearbejde (lytte, læse, skrive, udtale), testtræningsopgaver og test Hjemmearbejde Du skal bruge 1-2 timer på hjemmearbejde fra gang til gang. Obs! Det er vigtigt, at du praktiserer det, som du har lært, i virkeligheden - dvs., at du lytter/taler/læser og skriver dansk, så meget som muligt i det daglige.

3 Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse Modul 2 3 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere mere sammenhængende om (og i) enkle hverdagssituationer både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå det centrale i samtaler om hverdagsemner. Vi kommer på modul 2 til at arbejde videre med den grundlæggende grammatik og udtale og med at opbygge ordforråd om hverdagsemner. Målet med undervisningen på modulet er: Generelt Du kan mere frit end på modul 1 fungere på dansk i en relativ enkel en- og tovejskommunikation ved at bruge et stadigt relativt enkelt sprog. Lytte/forstå Du kan forstå enkel kommunikation om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole, hvor der bruges et relativt enkelt sprog. Tale Vi arbejder stadig meget med at indøve faste sproglige strukturer, og arbejdsformerne i klassen vil ligne det, du kender fra modul 1. I takt med at dit sprog udvikler sig, kommer den frie fremstilling og samtale til at fylde mere i undervisningen. Du vil gradvist kunne stille og besvare spørgsmål, som ikke kun afdækker fakta (hvem, hvad, hvornår), men også handler om årsag og måde (hvordan, hvorfor). Du kan efterhånden kommunikere friere i relativt enkle sætningsstrukturer om hverdagsemner, der har personlig interesse eller handler om hverdagslivet fx familie, hverdag og arbejde. Læse Du kan forstå tekster, der er skrevet i et relativt enkelt sprog: Du kan forstå beskrivelser af fakta, begivenheder, følelser og ønsker. Du kan begynde at forstå hovedindholdet i de tekster, du møder i din hverdag som fx avisoverskrifter, skilte m.m. Skrive Du kan skrive spørgsmål og simple tekster, hvor du fortæller om og beskriver et forløb. Du vil kunne kommunikere med mindre skriftlige beskeder, fx tage initiativ til noget, sælge noget, og lave aftaler. Grammatik Du kan i slutningen af modulet formulere dig skriftligt og mundtligt i et sprog, der demonstrerer, at du kender og arbejder bevidst med de grammatiske regler for hovedsætninger - både fremsættende og spørgende. Vi arbejder videre med inversion og kortsvar og ledsætninger bliver introduceret. Gennem modulet arbejder vi med en stadig mere kompleks syntaks. Vi arbejder stadig med korrekt brug af verbernes tider og substantivernes og adjektivernes former og de mest almindelige hoved- og ledsætningskonjunktioner. Udtale Vi arbejder videre med udtale af de danske vokal- og konsonantfonemer, tryk i ord og sætninger, stød, reduktioner og assimilationer, og du er efterhånden bevidst om egne udfordringer med hensyn til udtale. Du taler dansk med en udtale, der demonstrerer, at du kender dine udfordringer og gradvist arbejder mere bevidst med dem. Dette gør du stadig både i isoleret i klassen, i kommunikationssituationen og med elementer af den individuelt fx i sproglaboratoriet. Desuden begynder vi at arbejde mere koncentreret med at skelne vokalkvalitet og længde.

4 4 Arbejdsmetoder Klasseundervisning: instruktioner, forklaringer, runder, lytteøvelser, præsentation/oplæg og små diskussioner Pararbejde: interview, dialog, udveksling af svar på diverse opgaver og små diskussioner Gruppearbejde: interview, oplæg, dialog, udveksling af svar på diverse opgaver og små diskussioner Individuelt arbejde: hjemmearbejde (lytte, læse, skrive, udtale), testtræningsopgaver og test Hjemmearbejde Du skal bruge 1-2 timer på hjemmearbejde fra gang til gang. Obs! Det er vigtigt, at du praktiserer det, som du har lært, i virkeligheden - dvs., at du lytter/taler/læser og skriver dansk, så meget som muligt i det daglige.

5 Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 5 Modul 3 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere sammenhængende om de fleste hverdagsemner både skriftligt og mundtligt, og du kan forstå indholdet af de fleste samtaler med et indhold, der handler om hverdagsemner. Vi kommer på modul 3 til i højere grad at arbejde med grammatik og med at opbygge ordforråd, og vi kommer i højere grad til at arbejde med udtale individuelt fx i sproglaboratoriet og i relation til kommunikationssituationen. Fundamentet, som blev lagt på modul 1 og 2, skal nu i højere grad bebygges med dine egne sproglige konstruktioner efter regler, du lærer i løbet af modulet. Målet med undervisningen på modulet er: Generelt Du kan fungere på dansk i en- og tovejskommunikation om hverdagsemner ved at bruge et relativt enkelt, men sammenhængende sprog. Lytte/forstå Du kan forstå kommunikation om emner inden for fx arbejde, fritid og skole i et relativt enkelt og tydeligt udtalt sprog. Du kan forstå rådgivning, instruktioner og enkle offentlige meddelelser. Tale Du kan kommunikere i samtaler om hverdagsemner, der har personlig interesse og/eller handler om hverdagslivet fx familie, rejser og arbejde. Læse Du kan forstå tekster, der er skrevet i et almindeligt hverdagssprog eller i et sprog, der relaterer til konkrete arbejdsopgaver, orientere dig i brochurer og lignende. Du kan forstå beskrivelser af begivenheder, følelser og ønsker. Skrive Du kan skrive en sammenhængende tekst, fx en , en uformel ansøgning og et opslag. Vi begynder i højere grad at arbejde med konjunktioner og at skabe sammenhæng i en tekst både grammatisk og betydningsmæssigt. Grammatik Du kan i slutningen af modulet formulere dig skriftligt og mundtligt i et sprog, der demonstrerer, at du kender og arbejder bevidst med de grammatiske regler. Gennem modulet arbejder vi med en stadig mere kompleks syntaks, vi arbejder stadig med korrekt brug af verbernes tider, adjektivernes og substantivernes former og de mest almindelige konjunktioner. Udtale Du bliver gennem modulet stadig mere bevidst om egne udfordringer med hensyn til udtale. Du taler dansk med en udtale, der demonstrerer, at du kender dine udfordringer og arbejder bevidst med dem - både i kommunikationssituationen og med elementer af den individuelt fx i sproglaboratoriet. Arbejdsmetoder Klasseundervisning: instruktioner, forklaringer, runder, lytteøvelser, præsentation/oplæg og diskussion Pararbejde: interview, dialog og udveksling af svar på diverse opgaver (med enkel argumentation)

6 6 Gruppearbejde: diskussion, oplæg Individuelt arbejde: hjemmearbejde (lytte, læse, skrive, udtale), testtræningsopgaver og test Hjemmearbejde Du skal bruge 1-2 timer på hjemmearbejde fra gang til gang. Obs! Det er vigtigt, at du praktiserer det, som du har lært, i virkeligheden - dvs., at du lytter/taler/læser og skriver dansk, så meget som muligt i det daglige.

7 Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 7 Modul 4 Vi skal mere i dybden med sproget og kigge på detaljerne i grammatik og syntaks/ordstilling. Ordforrådet skal gøres større og mere nuanceret, og du skal lære at bruge det til at begrunde dine synspunkter. Når vi kommer hen i slutningen af modulet, skal du kunne forstå, hvilke emner der skrives/ tales om i aviser, ugeblade, radio og fjernsyn. Dvs., du kan læse og forstå lettere artikler i aviser og ugeblade, og du kan forstå, hvad nyhederne i tv og radio handler om. Du skal hver dag læse danske aviser fx Urban og Metro og se dansk tv-avis eller høre radioavis, og du skal somme tider medbringe en artikel eller holde et oplæg. I klassen skal vi arbejde med nogle af nyhederne og emner i forbindelse med arbejde, uddannelse, hverdagsliv og medborgerskab. Det vil hjælpe dig med at udvide dit ordforråd, og det vil også hjælpe dig med at kunne argumentere for, hvad du mener. Vi skal arbejde med emnerne på fire forskellige måder: Vi skal arbejde med lytte/forståøvelser, at tale og argumentere, læse tekster og artikler og skrive forskellige opgaver. De 4 elementer uddybes i det følgende. Målet med undervisningen på modulet er: Generelt Du kan fungere på dansk i en- og tovejskommunikation ved at bruge et enkelt, men sammenhængende sprog, der er nogenlunde korrekt og varieret i de mest almindelige kendte situationer. Lytte/forstå Du kan forstå det meste af indholdet i en kommunikation af både personlig og faglig karakter, hvis der tales i et moderat tempo. Tale Du kan spontant kommunikere i samtaler om emner, der har personlig og/eller faglig interesse. Du kan både deltage i en samtale om et aktuelt emne, beskrive fordele og ulemper og i kortfattet form argumentere for dine synspunkter. Læse Du kan læse og forstå forskellige frekvente teksttyper, både faktuelle og fiktive, der på et relativt nuanceret sprog handler om fx uddannelse, job og medborgerskab. Skrive Du kan skrive en lidt længere sammenhængende tekst, både formel og uformel, så den passer til en specifik situation. Du kender og kan overholde konventionerne for fx at indlede og afslutte en tekst på passende vis. Grammatik Du kan i slutningen af modulet formulere dig med en nogenlunde høj grad af korrekthed både mundtligt og skriftligt. Du kender og arbejder bevidst med de grammatiske regler inden for alle kategorier, og syntaksen er ved at komme på plads også i længere sætningskonstruktioner. Udtale Du arbejder bevidst med din egen udtale centreret om de elementer i den danske udtale, som netop du skal fokusere på.

8 8 Arbejdsmetoder Klasseundervisning: instruktioner, forklaringer, runder, lytteøvelser, præsentation/oplæg og diskussion Pararbejde: interview, dialog, udveksling af svar på diverse opgaver (med enkel argumentation) Gruppearbejde: diskussion og oplæg Individuelt arbejde: hjemmearbejde (lytte, læse, skrive, udtale), testtræningsopgaver og test Hjemmearbejde Du skal bruge 1-2 timer på hjemmearbejde fra gang til gang. Ca. hver uge skal du aflevere en skriftlig opgave! Obs! Det er vigtigt, at du praktiserer det, som du har lært, i virkeligheden - dvs., at du lytter/taler/læser og skriver dansk, så meget som muligt i det daglige.

9 Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 9 Modul 5 På modul 5 er det dialog, debat, holdninger, meninger, begrundelser og argumentation, det handler om/der står på dagsordenen. Når vi når hen mod slutningen af modulet (og vi nærmer os den afsluttende prøve) skal du kunne følge med i den daglige debat om dansk kultur, politik og samfundet generelt i medierne m.v., dvs. læse og forstå hovedindholdet af artikler i aviser og ugeblade og forstå hovedindholdet af nyhederne i tv og radio. Derfor skal du i løbet af modulet hver dag selv sørge for at læse aviser fx Urban og Metro (det er slut med de engelsksprogede!!) og se enten tv-avis eller høre radioavis. Debatten tager vi med ind i klassen, hvor vi skal arbejde med forskellige emner inden for temaerne historie, arbejde, uddannelse samt hverdagsliv og medborgerskab. Arbejdet med emnerne hjælper dig med at udvide dit ordforråd, og vi skal arbejde med emnerne på fire måder: lytte/forstå, tale, læse og skrive. Målet med undervisningen på modulet er: Generelt Du kan fungere på dansk i en- og tovejskommunikation ved at bruge et relativt sammenhængende, nuanceret og komplekst sprog med en relativt høj grad af korrekthed i de fleste kommunikationssituationer. Lytte/forstå Du kan forstå hovedparten af almindeligt forekommende kommunikation. Du skal altså kunne forstå: hovedindholdet af nyhederne i tv og radio et (politisk) oplæg et indlæg i en debat et argument i en diskussion et spørgsmål om et komplekst emne identificere specifikke detaljer/informationer/elementer i det hørte Tale Du kan kommunikere mundtligt i et sammenhængende, flydende sprog med en høj grad af korrekthed på en forståelig måde, der passer til situationen. Dvs. at du skal kunne: holde et kort oplæg argumentere (og ikke kun for dine egne holdninger) besvare spørgsmål, hvor du begrunder dine synspunkter besvare spørgsmål om indholdet i en artikel/tekst holde ordet i en samtale

10 10 give og taget ordet i en samtale på en passende måde Læse Du kan uddrage information af og forstå indholdet i forskellige slags tekster, herunder autentiske tekster om dagsaktuelle og historiske emner og skønlitterære tekster. Så du skal kunne: forstå artikler i aviser og ugeblade forstå formelle og uformelle beskeder og breve, mødereferater finde relevant information - også på nettet finde specifikke faktuelle oplysninger finde passende ord og udtryk, hvor de mangler i en tekst Skrive Du kan formulere dig skriftligt i et sammenhængende, sprog med en forholdsvis høj grad af korrekthed på en forståelig og situationstilpasset måde om konkrete og almindelige hverdagsforhold. Du skal altså kunne skrive: breve og s på forskellige formalitetsniveauer beskrive statistikker + vurdere og perspektivere, hvad de viser, samt begrunde dine synspunkter om et emne/et essay, hvor du giver udtryk for og begrunder din og evt. andres/samfundets holdning Alt dette skal vi arbejde med gennem artikler, bøger, film og meget andet materiale og undervisningsmateriale. Grammatikken indgår som element i alle discipliner. Og udtalen skal helt på plads! Arbejdsmetoder Klasseundervisning: diskussioner, oplæg, debat, instruktioner, lytteøvelser og film Pararbejde: løsning af diverse opgaver Gruppearbejde: diskussion og løsning af komplekse opgaver Individuelt arbejde: læsning af instruktioner, løsning af enkelte opgaver, test Hjemmearbejde I halvåret der leder op til eksamen skal du hver uge aflevere en skriftlig opgave en opgave i læseforståelse Derudover forventes det, at du generelt prioriterer at forberede dig til hver undervisningsgang. Obs! Det er vigtigt, at du praktiserer det, som du har lært, i virkeligheden - dvs., at du lytter/taler/læser og skriver dansk, så meget som muligt i det daglige.

11 Danskuddannelse på 3b på VUF - modulbeskrivelse 11 Modul 6 Målet med undervisningen på modul 6 er at kvalificere dig til at kunne følge en videregående uddannelse, et universitetsstudium, så du kan forstå forelæsningerne, læse pensum og skrive opgaverne uden at være væsentligt begrænset af sproglige problemer. Modulet afsluttes med Studieprøven, der normalt er det dansksproglige krav til videregående uddannelser. Nøgleordene for undervisningen er nuancering, præcision og kompleksitet. Der bliver arbejdet med din evne til at ræsonnere, vurdere, perspektivere og argumentere samt til at beskrive komplekse problemforhold og videregive faktuel information. Dine ræsonnementer, vurderinger og argumenter skal være udviklede og underbygede i et sammenhængende sprog med en høj grad af korrekthed. Dvs. at du præcist skal kunne udtrykke, hvad du mener og kunne nuancere dine konklusioner. Undervisningen er centreret om relevante temaer bl.a. fra den aktuelle samfundsdebat om fx Videnskab og etik, Globalisering, Miljø og Kunst. Emnerne er spredt over det humanistiske, det samfundsvidenskabelige og det naturvidenskabelige vidensområde. Vi tager udgangspunkt i de aspekter, vi synes er interessante og har lyst til at diskutere. Undervisningsmaterialet kan tage udgangspunkt i forskellige fagtekster om emnerne, mere komplekse avisartikler fra fx Weekendavisen og Information eller forskellige radio- og tv-programmer om emnet. Ved at vælge meget forskellige emner sikrer vi, at dit sprog bliver bredt og sikkert. Målet med undervisningen på modulet er: Generelt Du kan fungere på dansk i en- og tovejskommunikation ved at bruge et sammenhængende, nuanceret og komplekst sprog med en høj grad af korrekthed i de fleste kommunikationssituationer. Lytte/forstå Du kan helt uden problemer forstå almindeligt forekommende kommunikation, hvor sproget er nuanceret og komplekst Du kan altså forstå: indholdet i en længere mundtlig fremstilling om et komplekst emne fx et foredrag på universitetet eller et magasinprogram i radioen faktuel information holdningsprægede udsagn diskussionsindlæg årsagssammenhængene og detaljerne i det, du hører. Tale Du skal kunne: kommunikere i et umiddelbart forståeligt, sammenhængende, flydende og komplekst sprog med en høj grad af korrekthed og en let forståelig udtale deltage i en akademisk diskussion

12 12 give en velstruktureret præsentation af et emne inden for det humanistiske, det samfundsvidenskabelige og det naturvidenskabelige område beskrive, ræsonnere, vurdere, perspektivere og argumentere Læse Du kan hurtigt uddrage information af og forstå indholdet i tekster, der er formuleret i et nuanceret og komplekst sprog, inden for alle genrer, der forekommer på en videregående uddannelse eller ved tilsvarende beskæftigelse Dvs., at du skal kunne: skanne eller søgelæse, når det er specifikke (faktuelle) oplysninger skimme en tekst for at få et hurtigt overblik over et emne læse omhyggeligt og både forstå tekstens overordnede sammenhæng og de mere detaljerede lokale sammenhænge gætte dets betydning ud fra konteksten Skrive Du kan uden besvær og umiddelbart forståeligt formulere dig om vanskeligere emner i et sammenhængende, komplekst, nuanceret og præcist sprog med en høj grad af korrekthed Du skal altså kunne skrive: skrive akademisk eller debatterede, når det er påkrævet beskrive, analysere og videregive faktuel information kortfattet og præcist ræsonnere, perspektivere, vurdere og argumentere udfoldet, nuanceret og præcist i en længere skriftlig fremstilling Grammatik Vi forudsætter at grammatikken stort set er på plads. Der bliver arbejdet med mere komplekse ledsætningsstrukturer men ellers mest i individuelt aftalte (selvstudie-) forløb evt. med inddragelse af studiecenter. Derudover bliver du vejledt i at arbejde med kontekstbaserede grammatikopgaver individuelt. Udtale Du arbejder målrettet og fokuseret i et individuelt forløb på at korrigere de dele af din udtale, som endnu ikke er på plads. Åbent sproglab benyttes efter behov. Arbejdsmetoder Klasseundervisning: diskussioner, oplæg, debat, instruktioner, lytteøvelser og film Pararbejde: løsning af diverse opgaver Gruppearbejde: diskussion og løsning af komplekse opgaver Individuelt arbejde: læsning af instruktioner, løsning af enkelte opgaver, test

13 13 Hjemmearbejde I løbet af modulet skal du hver uge aflevere en skriftlig opgave en del andre opgaver Forvent minimum at bruge 3 timer på hver skriftlig opgave. Derudover forventes det, at du generelt prioriterer at forberede dig til hver gang. Obs! Det er vigtigt, at du praktiserer det, som du har lært, i virkeligheden - dvs., at du lytter/taler/læser og skriver dansk, så meget som muligt i det daglige.

Hvad finder du på VUF?

Hvad finder du på VUF? Hvad finder du på VUF? Studievejledning Før du starter på skolen, skal du tale med en studievejleder. Studievejlederen visiterer dig, og du kommer på et hold, som passer til dig. Du kan altid kontakte

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. BEK nr 224 af 06/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen,

Læs mere

Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU3.1 Lytte Mål Kan forstå det meste i en nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog om ting

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014 Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014 1 Udgiver: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Copyright: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om Studieprøven

Vejledning om Studieprøven Vejledning om Studieprøven Danskuddannelse til voksne udlændinge Marts 2016 1 Udgiver Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Styrelsen for International Rekruttering og Integration Copyright Udlændinge-,

Læs mere

Indsæt eget foto her

Indsæt eget foto her Indsæt eget foto her Præsentation af og stillingen Fabrikschef hos NN A/S Dette materiale skal behandles fortroligt, og indholdet må under ingen omstændigheder videregives til 3. part 12. september 2012

Læs mere

Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU3.1 Lytte Mål Kan forstå det meste i en nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog om ting

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest

D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest REVIDERET NOVEMBER 2017 DU2.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en meget nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog om ting i hverdagen Kan læse korte,

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 1 Udgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning Copyright: Ministeriet for Børn og Undervisning ISBN: 978-87-92275-12-7 2

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16 Hovedformål Årsplanen for 10. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet). Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 1 Danskuddannelse til voksne udlændinge Oktober 2014

Vejledning om Prøve i Dansk 1 Danskuddannelse til voksne udlændinge Oktober 2014 Vejledning om Prøve i Dansk 1 Danskuddannelse til voksne udlændinge Oktober 2014 1 Udgiver: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Copyright: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011 Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011 1 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6, 1057 København K Tlf.:

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17 Hovedformål Årsplanen for 10. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet). Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget

Læs mere

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF. Falstersvej 3-5 / Lindevangs Allé Frederiksberg

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF. Falstersvej 3-5 / Lindevangs Allé Frederiksberg Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF Falstersvej 3-5 / Lindevangs Allé 8-12 2000 Frederiksberg Tilmelding: Send en e-mail til du-vejledning@vuf.nu med navn og telefonnummer Andre

Læs mere

Danskuddannelse 2 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 2 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 2 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU2.1 Mål Modultest Kan forstå det meste i en meget nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 3

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Vejledning om Prøve i Dansk 3 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 1 Udgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning Copyright: Ministeriet for Børn og Undervisning ISBN: 978-87-92275-12-7 2

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterierne tager afsæt i fagets mål i relation til de fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Bedømmelseskriterier Dansk

Bedømmelseskriterier Dansk Bedømmelseskriterier Dansk Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DANSK NIVEAU E... 2 DANSK NIVEAU D... 5 DANSK NIVEAU C... 9 Gældende for

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF Bliv god til dansk! Velkommen til rne på VUF Falstersvej 3-5 / Lindevangs Allé 10-12 2000 Frederiksberg Velkommen til rne på VUF Vi tilbyder Gratis danskundervisning for udlændinge på alle niveauer Undervisning

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest REVIDERET NOVEMBER 2017 DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan tale i et meget nemt sprog om kendte ting

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-sidefag og Kandidatsidefag STUDERENDE MED CENTRALFAG INDEN FOR HUMANIORA Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang

Læs mere

Vejledning om Studieprøven Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012

Vejledning om Studieprøven Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 Vejledning om Studieprøven Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 1 Udgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning Copyright: Ministeriet for Børn og Undervisning ISBN: 978-87-92275-12-7 2 Forord

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF Bliv god til dansk! Velkommen til rne på VUF Falstersvej 3-5 / Lindevangs Allé 10-12 2000 Frederiksberg Velkommen til rne på VUF Vi tilbyder Gratis danskundervisning for udlændinge på alle niveauer Undervisning

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Årsplan engelsk Nina 16/17

Årsplan engelsk Nina 16/17 Årsplan engelsk Nina 16/17 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. klasse på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed deltage

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Årsplan engelsk Nina Spånhede 17/18

Årsplan engelsk Nina Spånhede 17/18 Årsplan engelsk Nina Spånhede 17/18 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. klasse på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed

Læs mere

2015/16. Formålet med undervisningen er, at forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet.

2015/16. Formålet med undervisningen er, at forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet. Undervisningsplan for engelsk i 9.a 2015/16 Formålet med undervisningen er, at forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet. Målet med undervisningen er, at eleverne skal

Læs mere

GF1 Dansk Fag: Dansk E-C Fagnummer: 10804 Niveauer: E-C Varighed: 70 lektioner samt 70 lektioner i temaerne.

GF1 Dansk Fag: Dansk E-C Fagnummer: 10804 Niveauer: E-C Varighed: 70 lektioner samt 70 lektioner i temaerne. GF1 Dansk Fag: Dansk E-C Fagnummer: 10804 Niveauer: E-C Varighed: 70 lektioner samt 70 lektioner i temaerne. Indhold Fagbeskrivelse... 2 Bedømmelsesplaner... 5 Prøvens eksaminationsgrundlag... 5 Prøvens

Læs mere

Årsplan engelsk 2017/ CU

Årsplan engelsk 2017/ CU Årsplan engelsk 2017/2018 - CU Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed deltage

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan

Læs mere

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. 1 Jeg kan forstå hovedindholdet af talt tysk om personbeskrivelser.

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. 1 Jeg kan forstå hovedindholdet af talt tysk om personbeskrivelser. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Lytning (Fase 2) Eleven kan forstå enkle budskaber om nære emner / Eleven har viden om forhold mellem mimik, gestik og indhold i situationer.

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-sidefag Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-sidefag. Folderen er ikke en erstatning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-maj, 2013 Institution Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A-niveau Martin

Læs mere

Helle Bonderup 2

Helle Bonderup 2 Helle Bonderup hebs@via.dk 2 Helle Bonderup hebs@via.dk 3 Helle Bonderup hebs@via.dk 5 Helle Bonderup hebs@via.dk 6 Helle Bonderup hebs@via.dk 7 Helle Bonderup hebs@via.dk 8 Helle Bonderup hebs@via.dk

Læs mere

Engelsk A, DEN SKRIFTLIGE EKSAMENSOPGAVE, LÆREPLAN 2014

Engelsk A, DEN SKRIFTLIGE EKSAMENSOPGAVE, LÆREPLAN 2014 Engelsk A, DEN SKRIFTLIGE EKSAMENSOPGAVE, LÆREPLAN 2014 Justeret opgaveformat og lærerens hæfte Faglige mål, som omhandler det skriftlige arbejde anvende et bredt og varieret ordforråd om tekniske, teknologiske,

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Tage del i en Uge 33 41 diskussion om 60 erne skriftligt med rimelig og vise deres præcision og i et kulturelle

Læs mere

Tysk (2. fremmedsprog)

Tysk (2. fremmedsprog) Tysk ( fremmed) Kompetencemål Kompetenceområde Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund Eleverne kan kommunikere mundtligt om nære i et meget

Læs mere

SOS mod Racisme - Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination VerdensKulturCentret, Nørre Alle 7, 2200 KøbenhavnN

SOS mod Racisme - Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination VerdensKulturCentret, Nørre Alle 7, 2200 KøbenhavnN SOS mod Racisme - Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination VerdensKulturCentret, Nørre Alle 7, 2200 KøbenhavnN Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole

Vesthimmerlands Naturfriskole Vesthimmerlands Naturfriskole Dansk i 5.-7. klasse (samlæst) 2017-2018 Lærer: Josefine Skov Kaas-Hansen Denne plan skal anses for at være overordnet, og den har derfor til opgave at give et overblik over

Læs mere

Sproglig udvikling - et tværgående tema i Fælles Mål. Aarhus 23. oktober 2014

Sproglig udvikling - et tværgående tema i Fælles Mål. Aarhus 23. oktober 2014 Sproglig udvikling - et tværgående tema i Fælles Mål Aarhus 23. oktober 2014 Dagens tal 4004 4004 f. kr. blev jorden skabt kl. 9:00 (det var en søndag!) James Ussher, ærkebiskop i Irland (calvinist) Næsten

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole

Vesthimmerlands Naturfriskole Vesthimmerlands Naturfriskole Dansk i 8.-9. klasse (samlæst) 2017-2018 Lærer: Josefine Skov Kaas-Hansen Denne plan skal anses for at være overordnet, og den har derfor til opgave at give et overblik over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Læreplan for 3. fremmedsprog

Læreplan for 3. fremmedsprog Læreplan for 3. fremmedsprog *********** A: Formål og Introduktion A2 3. fremmedsprog - december 2004 Formålet for undervisningen i 3. fremmedsprog (Jf. 16 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december 2016 Dansk som andetsprog Information om prøven i skriftlig fremstilling D Prøven i skriftlig fremstilling D består af et teksthæfte,

Læs mere

Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN DEN DEMOKRATISKE SAMTALE

Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN DEN DEMOKRATISKE SAMTALE Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN DEN DEMOKRATISKE SAMTALE DEN DEMOKRATISKE SAMTALE INDHOLD INTRO (ARK1) 1. Før du ser filmen 2. Mens du ser filmen 3. Efter du har set filmen TJEK DIN FORSTÅELSE (ARK2)

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

VEJLEDNING I UDFYLDNING AF EUROPASS-SPROGPASSET INDLEDNING

VEJLEDNING I UDFYLDNING AF EUROPASS-SPROGPASSET INDLEDNING VEJLEDNING I UDFYLDNING AF EUROPASS-SPROGPASSET INDLEDNING Europass-sprogpasset er et dokument, som indeholder oplysninger om dine sprogfærdigheder og din sprogkompetence. Det er udarbejdet af Europarådet

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Godkendt i Cand.negot.-studienævnet den 8. oktober 2009 og den 21. januar 2010 og den 4. marts

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

CV - Virksomhedsformidling

CV - Virksomhedsformidling Personlige data Skelmose-nr: 1569-05 Navn: Jens Jensen Adresse: Østergade 1, 9999 Nordby Telefon: 11 11 11 11 / 22 22 22 22 E-mail: jens_jensen@mail.com Hjemmeside: www.familienjensen.dk Fødselsdato: 3.

Læs mere

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen:

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Ændringer er markeret med understregning. 10. Modul 1: Organisationskultur ( Organizational culture)

Læs mere

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fællesmål for faget engelsk. Arbejdsformer: Eleverne skal både arbejde enkeltvis, i par og i grupper.

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Liebe und Gefühle. Forløbet tager udgangspunkt i det sprog unge benytter sig af i Tyskland i dag. Det gælder både det talte sprog og det skrevne.

Liebe und Gefühle. Forløbet tager udgangspunkt i det sprog unge benytter sig af i Tyskland i dag. Det gælder både det talte sprog og det skrevne. Liebe und Gefühle Niveau 9.-10. klasse Varighed 12 lektioner Om forløbet Forløbet Liebe und Gefühle er tænkt som et supplerende forløb til undervisningen, som eleverne kan arbejde selvstændigt med. Eleverne

Læs mere

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål.

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål. ENGELSK Den følgende beskrivelse af faget engelsk på Friskolen Øster Egesborg tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål (2015). Der er dog visse områder, vi har valgt at

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kinesisk - sprog og kultur November 2014 Fælles mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i kinesisk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Årsplan engelsk 6. klasse

Årsplan engelsk 6. klasse Årsplan engelsk 6. klasse Årsplan 1. forløb Food (eksempel) Kommunikationsstrategier kan vælge gættestrategier i forståelse af ukendt ordforråd har viden om forskellige gættestrategier Samtale kan indgå

Læs mere