Frederikshavn Kommune Resumé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé"

Transkript

1 Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune Resumé

2 Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde mellem KL g fire kmmuner. Futura vil udvikle nye metder til at lave en psøgende indsats g finde ud af, hvad der virker i arbejdet med at få flere ægtefællefrsørgede i jb. Futura er en del af 4 partsaftalen, sm regering har indgået med DA, LO g KL m at styrke den beskæftigelsesrettede integratin. Prjektet løber indtil udgangen af 2013 g er støttet af Beskæftigelsesministeriet. (Samarbejdsaftale mellem KL g Frederikshavn Kmmune m Prjekt Futura) Prjektet blev prindeligt navngivet Futura. Betegnelse var fængende g nemt at huske. Derudver appellerer denne titel til prjektets målgruppe g deres fremtid, da den beskriver familiesammenførte ægtefælles situatin der er på vej ind på det danske arbejdsmarked g ind i det danske samfund generelt. Prjektets målgruppe var pdelt i t delmålgrupper: Ægtefællefrsørgede udlændinge der er mfattet af Lab 2.10 samt ægtefællefrsørgede udlændinge der er mfattet af Integratinslvens Evalueringsfrmål g metde Evalueringen af dette prjekt har t frmål. Fr det første skal evalueringen dkumentere g vurdere prjektets aktiviteter g metde samt de resultater prjektet har skabt. Fr det andet er evalueringen tænkt sm en videns- g erfaringsudveksling, så andre der arbejder indenfr integratinsmrådet, kan trække på prjektets erfaringer. 1.2 Organisering g frankring i Frederikshavn Kmmune Futura er gdkendt af Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kmmune. Prjektet er rganiseret lkalt i Jbcenter Frederikshavn, Integratinsteam. Prjektlederfunktinen deles mellem integratinskrdinatr Bajr Terzic g Jbknsulent Carsten Rahbek. Her udver inddrages de øvrige sagsbehandlere i Integratinsteam, samt evt. andre relevante Jbcentermedarbejdere i prjektet efter behv. Jbcenterchef Mette Krg Dalsgaard samt Jbcenterets øvrige ledelse rienteres løbende m prjekt Futuras frløb, g invlveres efter behv. (citat fra: Samarbejdsaftalen mellem KL g Frederikshavn kmmune m Prjekt Futura fra nvember 2011.) Der blev lagt vægt på det tværfaglige samarbejde mellem Jbcentret (JC), Prjektafdelingen (PA) g Virksmhedscenter (VS). Netværksfacilitatren blev tilknyttet fra Frederikshavn Kmmunes Prjektafdelingen. 1.3 Mål 1

3 Med prjektet ønskede man at yde en særlig indsats fr at fremme målgruppens deltagelse i arbejdslivet, skabe jb åbninger samt styrke deltagernes generelle tilknytning til det danske samfund. 2.Krt m prjektet 2.1 Frmålet Kmmunens frmål er at styrke den beskæftigelsesrettede integratin gennem øget indsats mkring ægtefællefrsørgede udlændinges beskæftigelse. Dels fr at fremme målgruppens generelle integratin g trivsel, dels fr at gøre brug af et uudnyttet arbejdskraftptentiale, sm Frederikshavn kmmune har brug fr, pga. demgrafiske udfrdringer. (citat fra: Samarbejdsaftalen mellem KL g Frederikshavn kmmune m Prjekt Futura fra nvember 2011.) 2.2 Målgruppe - Ægtefællefrsørgede udlændinge, der er mfattet af LAB 2.10 Antallet af persner i denne gruppe er endnu uafklaret. Gruppen består frtrinsvis af kvinder, der tidligere har fået tilbudt et 3 årig integratinsfrløb, men ikke har fået fdfæste på arbejdsmarkedet. Gruppen er karakteriseret af et frhldsvis lille netværk i frbindelse med arbejdsmarkedet. (citat fra Samarbejdsaftalen mellem KL g Frederikshavn Kmmune 2011) - Ægtefællefrsørgede udlændinge, der er mfattet af Integratinslvens 2.3 Denne gruppe tæller samlet p. t 60 persner, hvraf flere (23) er i beskæftigelse, eller uddannelse. Gruppen udenfr arbejdsmarkedet på 37 persner består i Frederikshavn kmmune primært af kvinder, ca. halvdelen med lavt uddannelsesniveau (3-7 år i hjemlandet) g har generelt ikke umiddelbart kmpetencer til at indgå på arbejdsmarkedet. Gruppen er gså karakteriserer af et frhldsvis lille netværk i frbindelse med arbejdsmarkedet. (citat fra Samarbejdsaftalen mellem KL g Frederikshavn Kmmune 2011) 2.3 Tidsplan Prjektet Futura er etableret af KL g løber i ca. 2 år, prindeligt til 31. december 2013, men siden frlænget til 31. marts September 2011: Prjektets start: Kick ff møde Januar 2012: Uddannelse i netværksskabelse påbegyndes Februar 2012: Gruppen er afdækket, der sendes tilbud m deltagelse i Futura Marts 2012: Opstart af 1 netværksgruppe 2

4 Marts 2012: Løbende indsats/3 frløb af ca. 4 måneders varighed 31 marts 2014: Prjekt Futura afsluttes g evalueres 2. Prjektets aktiviteter Prjektet er bygget p mkring 10 aktiviteter med udgangspunkt i hvedtema beskæftigelse. Aktiviteterne blev afhldt sm jbseminarer med plægshldere, besøg fra arbejdsgivere, gruppearbejde m.m. De fysiske rammer var blevet til ved at låne Maskinhallen et freningshus placeret midt i Frederikshavn. Der er blevet afhldt netværksmøder hver anden tirsdag i 2 til 3 timer i periden 24. marts juli På grund af mangel af deltagere i målgruppen blev deltagerne tilbudt individuel caching efter behv i periden Planlagte aktiviteter Besøg af g vejledning fra virksmhedsknsulent Sparring mellem netværksdeltagerne Oplæg m beskæftigelsesmuligheder i Nrdjylland Besøg af arbejdsgiver Besøg på virksmheder Besøg fra rllemdeller Oplæg fra fagskler med inf m faglig pkvalificering Vejledning/sparring fra Jbcentermedarbejdere (integratinsteamet mv.) Inddragelse af ægtefæller på tværs i netværket Knkret jbsøgning 3.1 Opsøgende indsats Futura 2012 Målgruppens medlemmer er blevet identificeret g kntaktet via Jbcentrets integratinsteam. Ud fra gruppen af ægtefællefrsørgede mfattet af INL 2.3, der ikke var i arbejde eller uddannelse, g tidligere registreringer af målgruppe LAB 2.10 g sprgsklens registreringer af samme, blev der lavet en liste ver ptentielle deltagere på 54 persner. Heraf blev der efter individuelle vurderinger udvalgt 34 persner til at mdtage tilbud m deltagelse i Prjekt Futura. Målgruppen af ægtefællefrsørgede persner i Frederikshavn kmmune frdelte sig i marts 2012 således: INL persner, g LAB 2.10 ca. 20 persner. De 34 persner, der alle var kvinder, fik tilbud m deltagelsen i Prjekt Futura via brev. Heraf valgte 16 at deltage i Futuras pstart. 3

5 Udvælgelsen af de 34 brgere blev fretaget ud fra en intentin m at prette en gruppe bestående af et balanceret mix af persner med frskellige faglige, natinale g lkalgegrafiske baggrunde Futura 2013 I nvember 2012, efter individuelle vurderinger, fik 23 persner efter individuelle vurderinger tilbud m deltagelse i nyt Futura frløb med pstart den 5. februar I første mgang var der 9 kvinder der valgte at deltage i netværket. Ngle af disse havde tidligere fået tilbud m deltagelse i Futuras første frløb, men havde valgt ikke at deltage. En af dem meldte afbud på pstartsdagen, da hun startede på en uddannelse g derfr så det ikke relevant at deltage i netværksmøderne. Efter pstarten af frløbet km yderligere 2 kvinder til prjektet Futura vinter I ktber 2013 vurderede Integratinsteamet, at der ikke var nk i målgruppen til, at der kunne prettes et nyt hld til netværksfrløbet. Derfr blev det besluttet at udskyde pstarten af nyt hld, til at der var deltagere nk til et nyt frløb. Prjektet blev tilpasset til målgruppen således at persnerne i målgruppen i stedet fik tilbud m individuel caching. 3.2 Netværk Første hld Der etableres netværksgruppe(r) i selvfrsørgergruppen. Kmmunale medarbejdere er behjælpelige med etableringen af netværket. Uddannelse af medarbejderne m netværksdannelse sker gennem Futura ( ) (citat fra: Samarbejdsaftalen mellem KL g Frederikshavn kmmune m Prjekt Futura fra nvember 2011.) Der blev indledt et tværfagligt samarbejde mellem alle tre afdelinger i Center fr Arbejdsmarked (CAM), hvrfr der gså blev kblet en netværksfacilitatr på Futura - netværket. Den startede Futura - Netværk i Frederikshavn. Der mødte 16 kvinder p til det første netværksmøde. Desuden deltg medarbejderne tilknyttet prjekt Futura gså i mødet. I netværket vil deltagerne arbejde med frskellige temaer, sm skal danne grundlag fr en kvalificeret jbsøgning. Der vil desuden indgå praktisk træning i jbsøgning, såsm f.eks. fiktive jbsamtaler med virksmheder. Desuden kan netværket arrangere møder med rllemdeller g fungere sm en kntaktflade til erhvervslivet. ( ) (citat fra: Samarbejdsaftalen mellem KL g Frederikshavn kmmune m Prjekt Futura fra nvember 2011.) Det verrdnede tema på netværksmøderne var beskæftigelse. Hensigten var at danne et semifaciliteret netværk. Gruppedynamikken var dg ikke til dette, g vi endte med et fuldt 4

6 faciliteret netværk. Hensigten var dg stadig, at netværket skulle blive selvstyrende på sigt, hvis der var behv g interesse. En væsentlig del af indhldet var tænkt til at være individuel rådgivning g vejledning ift. jbsøgning mv., i tæt samarbejde mellem relevante persner i Center fr Arbejdsmarkedet samt plæg fra relevante eksterne aktører g arbejdsmarkedsrettede indsatser. De fremmødte dækkede et bredt spektrum, hvilket var et bevidst valg. Vi havde sigtet efter at lave et balanceret mix. Virkeligheder blev dg, at gruppen hurtigt blev inddelt i en gruppe bestående af kvinder fra Rusland, Bsnien, Burma g Thailand. På 2. netværksmøde blev der igangsat individuelt målsætningsarbejde af en jbknsulent fra Jbcentret. Intentinen var egentlig blt at intrducere deltagerne fr målsætningsarbejdet, g så kunne de selv arbejde videre derfra virkeligheden blev dg, at jbknsulenten km til at spille en væsentlig rlle i frhld til at arbejde individuelt med de resterende deltagere g deres kmpetenceafklaring. Det var dg vres klare vurdering, at netp den individuelle kmpetenceafklaring g en tæt kntakt til virksmhedsknsulenten skulle ppririteres i det næste Futura-netværk. I løbet af fråret g smmeren plevede vi en decimering af deltagerne i netværksmøderne. Vi var i løbet af de første t netværksmøder ppe på i alt 16 deltagere, men flere stppede. Dette er der flere årsager til. Først g fremmest var der 7 deltagere, der var kmmet i jb. Dernæst var 5 deltagere påbegyndt en virksmhedspraktik, 2 deltagere var begyndt i beskæftigelsesfremmende kurser/frløb. Endelig var en deltager er startet i uddannelse. 5 deltagere var stppet, uden af vi er klar ver den egentlige årsag. Vi har dg efterfølgende talt m, at t af kvinderne sandsynligvis ikke har haft de sprglige kmpetencer til at deltage i et netværk, hvr dansk var fællessprget. En anden har ikke fulgt p på den aftale, der blev indgået med vres virksmhedsknsulent g én har haft fkuspunkter i sit hjemland. Der frestilles umiddelbart prettelse af en netværksgruppe i Frederikshavn, men det kan være nødvendigt at etablere andre netværksgrupper, hvis målgruppen i et gegrafisk mråde et strt nk til dette (ver 8 persner). Der kan desuden være behv fr at prette flere netværksgrupper fr at undgå at kmpetencespændet mellem deltagerne bliver fr strt. Desuden frsøges prettet nyt netværk bestående af ægtefæller til målgruppen. Dette netværk vil kunne inddrages i skabelsen af beskæftigelsesrelevante kntakter til andre i målgruppen. ( ) (citat fra: Samarbejdsaftalen mellem KL g Frederikshavn kmmune m Prjekt Futura fra nvember 2011.) Grundet den hurtige decimering af netværksgruppen, blev det ikke relevant at indkalde til et netværksmøde med deltagelse af ægtefæller. Der var dg ingen tvivl m, at det er et emne, vi ville arbejde videre med i de kmmende netværksgrupper. 5

7 Prjektgruppen talte desuden m, at det evt. gså kunne blive aktuelt at inddele de næste netværksgrupper i mindre fkusgrupper, alt afhængig af deltagernes ressurcer g jbønsker. Denne første netværksgruppe endte med at blive en blanding af en netværksgruppe med en gd del individuel rådgivning/vejledning. Ved det næste netværk var intentinen, at den individuelle rådgivning/vejledning skulle være det bærende element. Deltagerne skulle have en individuel samtale med enten facilitatr, jbknsulent eller virksmhedsknsulent, fr at igangsætte en gensidig frventningsafstemning g kmpetenceafklaring. Det var tanken, at den sidste netværksgruppe, skulle frsøges kørt igennem sm en ren netværksgruppe evt. bygget p mkring Netværksmappen Futura På første netværksmøde blev der præsenteret et prgram fr frløbet, hvr der var lagt vægt på jbsøgning, inf m uddannelser, møder med virksmhedsknsulenten, besøg fra rllemdeller m.m. Deltagerne var så frskellige ift. både faglige, sprglige g persnlige kmpetencer, at deres behv bedst kunne dækkes via individuel rådgivning g caching. På 2. netværksmøde blev der igangsat individuelt caching i gruppen. Med den sammensætning målgruppen har i Frederikshavn Kmmune er det vres vurdering, at netp den individuelle kmpetenceafklaring g en tæt kntakt til virksmhedsknsulenten skaber jb åbninger fr Futuras deltagere. Vi var i løbet af pstartsperiden fr netværksmøderne ppe på i alt 11 deltagere. I løbet af fråret plevede vi en decimering af deltagerne i netværksmøderne. 5 deltagere var kmmet i jb. Dernæst var 1 deltager påbegyndt en uddannelse, 1 deltager gik på barsel, 1 deltager vergik til kntanthjælp, 1 er blevet afmeldt, da hun ville kncentrere sig m sprgsklen g 1 flyttede fra kmmunen.. 1 deltager fik tilbud m rdblinde-undervisning i kmbinatin med hendes danskuddannelse, hvilket medførte at det ikke var muligt at finde en praktikplads til hende. Desuden frsøges prettet nyt netværk bestående af ægtefæller til målgruppen. Dette netværk vil kunne inddrages i skabelsen af beskæftigelsesrelevante kntakter til andre i målgruppen. ( ) (citat fra: Samarbejdsaftalen mellem KL g Frederikshavn kmmune m Prjekt Futura fra nvember 2011.) Frskellige faktrer har gjrt, at det ikke blev relevant at indkalde til det planlagte netværksmøde med deltagelse af ægtefæller: Antallet af deltagerne var ikke så høj, ngle ægtefæller havde skæve arbejdstider, ngle havde begrænset børnepasningsmuligheder,.a. 6

8 I den første delevaluering anbefaledes det at inddele de næste netværksgrupper i mindre fkusgrupper, alt afhængig af deltagernes ressurcer g jbønsker. På grund af hurtig decimering af deltagerne valgte vi i stedet fr at tilbyde individuel caching g på den måde tilpasse prjektet til målgruppen. Det var intentinen, at vi kunne nå at starte endnu t netværksgrupper p inden fr tidsrammen af Prjekt Futura. Ved Futura frår 2013 var intentinen, at den individuelle rådgivning/vejledning skulle være det bærende element. Deltagerne skulle have en individuel samtale med enten facilitatr, jbknsulent eller virksmhedsknsulent, fr at igangsætte en gensidig frventningsafstemning g kmpetenceafklaring. Efter Futura frår 2013 er det vres vurdering, at den individuelle caching der skal være bærende element i en efterfølgende netværksgruppe. De første t grupper vi har kørt, har vist s at knceptet at møde brgere hvr de er har fungeret bedst g skabt de største resultater. Udver den individuelle caching fik deltagere gså udbytte af gruppe caching, hvr de alle sammen fik lv til at stille spørgsmål g få svar på dem, mens alle andre i gruppen gså fik mulighed fr at høre svarene, men gså at kmme med egne erfaringer g råd. En af anbefalinger i delevalueringen var gså at den næste netværksgruppe skal bygges p mkring Netværksmappen. På grund af gruppens sammensætning g antal anså vi det ikke fr realistisk at gruppen kan have selvstyrende netværk. Alle har dg deltaget i det faciliterede netværk Futura vinter Sm tidligere beskrevet var der ikke deltagere nk i målgruppen til at prette et nyt netværksfrløb. Vi valgte at tilpasse tilbuddet, g i stedet fr netværksfrløbet, tilbød vi individuelle cach frløb g vejledning. 3.4 Arbejdsmarkedsrettede indsatser Arbejdsmarkedsrettede indsats: Her bruges den nuværende tilbudsvifte efter hhv. Lv m aktiv beskæftigelsesindsats g Integratinslven. (citat fra: Samarbejdsaftalen mellem KL g Frederikshavn kmmune m Prjekt Futura fra nvember 2011.) 4.Metde 7

9 4.1 I Futura har vi søgt at afdække, hvad skal der til fr at skabe gde resultater i den beskæftigelsesfaglige indsats fr ægtefællefrsørgede udlændinge med svage arbejdsmarkedsfrudsætninger. Netværket er fr mange af de ægtefællefrsørgede persner meget begrænset. Deres kntaktflade er tit begrænset til ægtefællens familie, der kan være lille sm str. Deltagerne har udtrykt en generel utryghed ved det danske samfund g føler mange gange et strt savn efter livet i deres hjemland. Udver at de via Futura får større netværk, er der andre metder der kan hjælpe dem med at kmme ud på arbejdsmarked. I de følgende beskrives de metder sm blev brugt aktivt i arbejdet med målgruppen. Metderne g deres virkning understøttes af det kvalitative interview undersøgelse fretaget den af KL. 1. Hjælp til selvhjælp 2. Undervisningsdifferentiering 3. Arbejdsmarkedsrettede tiltag 4. Gruppecaching 5. Selvtillid g selvværd 6. Mtiverende samtale Hjælp til selvhjælp handler både m vejledning g rådgivning. Knkret handler det mest m at deltagerne får frudsætninger til at klare sig selv. Deres frudsætninger bliver pbygget igennem tre metder: - 1. Deltagerne får infrmatiner g viden m knkrete emner via de planlagte aktiviteter (fr eks. hvrdan man skriver en CV g ansøgning) - 2. Deltagerne får afstemt sine frventninger ift. arbejdsmarkedet ved at afprøve et af arbejdsmarkeds rettede tilbud i tæt samarbejde med virksmhedsknsulenten - Deltagerne får udviklet deres åbenhed g nysgerrighed verfr arbejdsmarkedet g egne muligheder igennem fælles drøftelse i gruppen Jeg vil meget gerne arbejde med mennesker g hjælpe mennesker. Vi skal have et møde med lederen fra Kærkmmen. Jeg fik hjælp med ansøgningen. Den dag vi havde møde, var jeg klar med ansøgningen. Jeg sagde til lederen at jeg meget gerne vil arbejde, led mig vise mine kvaliteter. (Interview, KL, ) Undervisningsdifferentiering 8

10 Det var en nødvendighed at bruge undervisningsdifferentiering, da kvindegruppen har været ganske frskellig ift. uddannelsesbaggrund, dansk niveau g arbejdsmæssig erfaring. Hvedtema er beskæftigelse. Deltagerne var samlet m et fælles emne hvilket har gjrt det nemmere at føle sig sm en del af gruppen g dele sine erfaringer. Kvinderne udtaler: Prjektet hjælper med at fkusere på det rigtige. Vi har samme prblemer frdi vi er udlændinge. Vi har meget til fælles. (Interview, KL, 23/4/13) Arbejdsmarkedsrettede tiltag Arbejdsmarkedsrettede tilbud sm virksmhedspraktik, løntilskud g kurser er et væsentligt element, når vi taler m pkvalificering af Futura deltagere. Et veltilrettelagt tilbud giver mulighed fr udvikling af både sprglige g faglige kmpetencer g giver et indblik i en dansk arbejdsplads. Derudver giver virksmhedspraktik g løntilskud mulighed fr at få et indblik i dansk arbejdspladskultur g de krav der stilles på arbejdsmarkedet. Ved at deltage i disse tilbud får deltagerne udviklet deres kmpetencer, får større selvtillid g (gen)pbygger deres arbejdsidentitet Gruppecaching Caching af grupper er en genvej til at skabe et dynamisk læringsmiljø i en gruppe, så man i fællesskab løser aktuelle udfrdringer. Futuras deltagere har 3 fælles emner: - kmme ud på arbejdsmarkedet - kmmer tættere på arbejdsmarkedet via frskellige tiltag - udfrdringer i frhld til at være familiesammenført Gruppe caching bygger på de samme samtaleprincipper g metder sm individuel caching suppleret med fkus på de mråder, sm gruppen har behv at arbejde med. På den måde får deltagerne fkus på, hvad der kræves af dem fr at virkeliggøre deres mål. Jeg skal finde de steder, hvr jeg har flere chancer end de andre. Det har vi diskuteret meget i Futura, hvad vi har med i bagagen. Vi kigger mere realistisk på situatinen g ser på, på hvilke måder er man bedre end andre. Det har jeg tænkt mere m hvad jeg kan tilbyde en arbejdsgiver. (Interview, KL.23/4/13) Selvværd g selvtillid 9

11 Ved gruppe interviews gav deltagerne udtryk fr, at selvtilliden styrkes når man bliver klar ver hvad man kan g hvad man mangler, samt hvrdan man kan pkvalificeres. Man får mere tr på sig selv, når man plever at man er set g hørt g samtidig få vejledning m hvad der skal til. Humøret har ændret sig. Før jeg var lidt deprimeret, min mand var ikke hjemme, jeg kunne ikke finde jb, jeg kedede mig. Nu har jeg travlt, jeg er meget træt. Næste dag, står jeg p g skal på arbejde. Det er bedre. Når man møder andre i samme situatin g de er aktive, så tænker man, hvrfr er jeg så pessimistisk, når de andre er så aktive g trr på at de kan. Så får man tr på, at det vil lykkes. Når de andre er psitive smitter det. (Interview KL, 23/4/2013) Den mtiverende samtale Den mtiverende samtale er en evidensbaseret metde, sm bruges til at hjælpe deltagerne med at fretage frandringsprcesser ved at finde indre ressurcer frem. Anerkendelse, åbne spørgsmål g spejling er en del af metden. Dagene med individuelle samtaler i netværket var dem, der gav mest. Der får man hjælp med Cv. Man skal gså selv tage initiativ g være aktiv så kan man sagtens få den hjælp man ønsker. ( ) jeg skal ikke være ufaglært. Jeg skal tage en ssu uddannelse (Interview KL,23/04/2013) Opsamling I prjekt Futura er der arbejdet aktivt med følgende metder: hjælp til selvhjælp, mtiverende samtaler, gruppe caching, individuelle samtaler g plæg m selvtillid g selvværd. Derudver er der brugt tilbudsvifte efter Lv m aktiv beskæftigelse g Integratinslven, sm fr eksempel virksmhedspraktikker, pkvalificerende frløb g privat g ffentligt løntilskud. Undervisningsdifferentiering var nødvendigt, da deltagerene var frskellige både sprgligt, fagligt g persnligt. Udver at der blev arbejdet ud fra relevante metder ift. målgruppens udfrdringer, blev der gså kigget på deltagernes individuelle behv. Dette betyder at der, ud ver de fast tilrettelagte emner, suppleres med indhld afhængig af bserverede g udtrykte individuelle behv. Blanding af metder g individuelle samtaler har vist sig at være et gdt mix sm deltagerne respnderede psitivt på. 5.Resultater 10

12 Dette kapitel undersøger, i hvilken grad prjektets målsætninger er blevet pfyldt. Det undersøges, m der er pstået ufrudsete psitive eller negative resultater sm følge af prjektet. I prjektets udarbejdelsesfase blev der pstillet ngle succeskriterier, sm vi vil gennemgå indfrielsen af, fr afslutningsvis at kmme med en generel vurdering af, hvrvidt prjektets verrdnede mål er nået. 5.1 Evaluering delmålene fr Futura Frederikshavn, 2012: Evaluering af delmål 1: Senest et år efter prjektstart (dvs. 15. august 2012) har Frederikshavn Kmmune psøgt g infrmeret 19 persner, g at 13 af disse har taget imd et tilbud. Kmmunen har infrmeret persnerne m mulighederne fr at få hjælp til beskæftigelse i lvgivningen g har givet dem et individuelt beskæftigelsesrettet tilbud (Samarbejdsaftale KL..). Deltagere: I Frederikshavn kmmune er der indtil sept blevet givet tilbud til 34 brgere, sm alle var kvinder. Heraf valgte 16 at deltage i Futuras pstart. 5 faldt fra. Aktiviteter: Futura Frederikshavn har indtil 1. september 2012 iværksat flg: 3 løntilskud 5 virksmhedspraktikker 2 beskæftigelsesfremmende kurser/frløb. 1 direkte frmidling af kntakt til virksmhed. Resultater: pr. 1. september 2012 er: 7 deltagere kmmet i jb heraf 2 i tidsbegrænsede ansættelser g 5 i rdinære jbs 2 deltagere p.t. ansat i ffentlige løntilskud 2 persner er startet i uddannelse. Bemærkninger til resultaterne: Alle 3 løntilskud er prettet efter en fregående virksmhedspraktik. 1 rdinært jb er pnået sm følge af virksmhedspraktik, fulgt af privat løntilskud. 2 rdinære jbs er pnået sm følge af virksmhedspraktik. 1 rdinært jb er pnået sm følge af beskæftigelsesfremmende kursus. 1 rdinært jb g 2 tidsbegrænsede jbs er fundet af kursisterne selv. 1 af de tidsbegrænsede jbs er erstattet af et rdinært jb fr en af kursisterne i De fleste af deltagerne er gennem Futura netværksmøderne blevet afklaret i frhld til deres beskæftigelsesmål. 5.2 Evalueringsmål fr Futura frår

13 Deltagere: I Frederikshavn kmmune er der fra feb blevet givet tilbud til 23 brgere, sm alle var kvinder. Heraf valgte 9 at deltage i Futuras pstart af andet frløb. En persn startede allerede i uddannelse samme dag sm Futuras pstart den g fandt det derfr ikke relevant at deltage i netværksmøderne. Yderligere t kvinder blev kntaktet efter pstarten g valgte at deltage i Futura, 11 persner deltg ialt. Aktiviteter: Futura Frederikshavn har fra indtil iværksat flg: 1 virksmhedspraktik. 1 direkte frmidling af kntakt til virksmhed. Resultater: pr. 1. september 2013 er: 5 deltagere kmmet i rdinært jb 2 persn er startet i uddannelse. 1 persn er startet i virksmhed praktik 1 persn er gået på barsel 1 persn er vergået til kntanthjælp 1 persn er fraflyttet 1 persn kncentrerede sig m sprgskle g meldte afbud ift. deltagelse 1 persn ekstern tilbud/rdblinde undervisning Bemærkninger til resultaterne: 1 rdinære jbs er pnået sm følge af virksmhedspraktik. 5.3 Opsamling Resultater fr Prjekt Futura 47 persner har fået tilbud m deltagelse i Prjekt Futura. Ngle af disse har fået tilbud flere gange. 29 persner valgte at deltage i prjektet. Ud af de 29 var der 5 der faldt fra pga. sprglige g persnlige udfrdringer. 24 persner har gennemført frløbet. Følgende er pnået: Ordinært arbejde 12 Uddannelse 4 Løntilskud 3 Virksmhedspraktik 7 Kursus i arbejdsmarked g samfundsfrståelse 6 Barsel 1 Overgå til Kntanthjælp 1 12

14 Flytter fra kmmunen 1 Eksternt tilbud/rdblindekursus 1 Sprgskle 1 På baggrund af dette kan man knkludere følgende: Succeskriterium 1, Idet Frederikshavn er frhldsvis mindre end de øvrige deltagende kmmuner i prjektet, nedsættes målene fr prjektet. Således er målene fr Frederikshavn Kmmune, at der efter den 2-årige prjektperide er mindst 40 persner, der har mdtaget tilbud m deltagelse i prjektet. Målet at efter 2 årige prjektperide at mindst 40 persner har mdtaget tilbud m deltagelse i prjekt Futura er indfriet. Pr har 47 kvinder i alt fået tilbud /invitatin til at deltage i Futura Succeskriterium 2, Heraf er mindst 8 i rdinært arbejde, g yderligere mindst 16 er eller har været i beskæftigelsesrettet tilbud efter Lv m Aktiv Beskæftigelsesindsats eller Integratinslven. (citat fra: Samarbejdsaftalen mellem KL g Frederikshavn kmmune m Prjekt Futura fra nvember 2011.) Målet at efter 2 årig peride at mindst 8 er i rdinært arbejde er indfriet. Der er 12 der har fået rdinært arbejde. Målet at mindst 16 er eller har været i beskæftigelsesrettede tilbud blev ikke helt indfriet. 15 har deltaget i frskellige tilbud. Herudver har 4 påbegyndt en uddannelse. Succeskriterium 3: Der frstilles umiddelbart prettelse af en netværksgruppe i Frederikshavn, men det kan være nødvendigt at etablere andre netværksgrupper, hvis målgruppen i et gegrafisk mråde er strt nk til det. Der kan desuden være behv fr at prette flere netværksgrupper fr at undgå at kmpetencespændet mellem deltagerne bliver fr strt. Desuden frsøges prettet nyt netværk bestående af ægtefæller til målgruppen (samarbejdsaftalen mellem Kl g Fr.Kmmune prjekt Futura nv. 2011) I g med at fremmødet ret hurtigt faldt, så er det ikke muligt at påstå, at vi har pfyldt målene i samarbejdsaftalen i frhld til frm g indhld på netværksmøderne. Dette skyldes først g fremmest, at hvedparten af deltagerne frhldsvist hurtigt km i aktivitet g/eller jb, men dette havde så den sideeffekt, at 13

15 deres deltagelse i netværksmøderne blev meget spradisk. Således blev en del af de på frhånd planlagte aktiviteter, bl.a. andet ægtefælle netværk, vanskelige at gennemføre, da vi ikke kunne være sikre på fremmøde fra deltagerne. 6. Efterrd g anbefalinger Det kan af mange grunde være svært at få kntakt til målgruppen. Det er en gd idé at samarbejde med sprgcentrene, da de dagligt er i kntakt med målgruppen. Samarbejde med sprgcentrene fr at få et verblik ver tidligere kursister, der kan være i Futuras målgruppe. Det er gså en gd idé at kntakte målgruppens kendte netværk på frhånd g rientere m det kmmende tiltag. Gruppen skal have en vis størrelse, hvis der skal kunne dannes netværksgrupper. Fr at sikre et gdt fremmøde til prjektaktiviteterne, kan det anbefales at påminde m aktiviteterne via sms/e mail/telefn pkald ngle dage før arrangementet. Der kan gså anbefales, at deltagerne tilmelder sig netværksmøder par dage i frvejen da de på denne måde vil være mere inddraget g vil kunne tage ejerskab g ansvar til prcessen. Fkus på pbygning af tillid i relatiner er en frudsætning fr læring g udvikling, g en anerkendende tilgang giver deltagerne flere sciale kmpetencer. Der anbefales brug af rllemdeller, da de frtæller histrien m, hvrdan det er lykkedes fr netp dem at gennemføre en uddannelse g finde et arbejde. Derudver frtæller de hvilke barrierer de har mødt g hvrdan de km videre. Det er netp den gde histrie m, at man selv kan have indflydelse på eget liv på trds af udfrdringer, der kan inspirere g mtivere deltagerne. Prjektets kmbinatin af fælles aktiviteter, der tilbyder plæg m bestemte emner g individuelle cach relatiner, har været en succes, der tilsammen har styrket de ægtefællefrsørgedes tilhørsfrhld til det danske samfund. Deltagerne har plevet, at der findes mange uskrevne regler i samfundet, sm de ikke har viden m. Brug derfr tid på at tale m uskrevne regler. Da der findes uskrevne regler veralt, er det en frdel at fkusere på uskrevne regler på arbejdspladsen, til jbsamtalen, samtale med kmmune g andet der går under hvedemnet beskæftigelse. Futura: Oversigt ver de frskellige netværkstiltag i Frederikshavn kmmune 14

16 Målgruppe Ægtefællefrsørgede i Frederikshavn kmmune INL 2.3 (p.t. 31 persner). LAB 2.10 (p.t. ca. 20 persner) Gegrafi fr lkaler Der er lavet frhåndsaftale m at bruge Maskinhallen, freningshus placeret midt i Frederikshavn by. Udbytte Fkus på beskæftigelse, gennem læring g erfaring m det danske arbejdsmarked, jbsøgning g skabelse af relatiner/ netværk. Praktiske rammer Netværksgruppemøder fr ægtefællefrsørgede hver 14. dag, 2-3 timer, sandsynligvis tirsdage. Inspiratinsnetværksarrangementer fr ægtefællefrsørgede g deres ægtefæller, ca. hver 2. måned. Facilitering Ressurcer Aftale m at knytte facilitatr til prjektet fra Frederikshavns kmmunes prjektafdeling Arbejdsmarkedscenter bidrager med medarbejderressurcer. Der søges m midler til afhldelse af netværksaktiviteter hs Frederikshavns kmmunes Integratinsråd. Desuden tænkes midlerne fra Furura brugt til aktiviteter i netværket g frplejning. Deltagerantal Der sendes i første mgang invitatinsbrev til 30 persner, med henblik på at prette en netværksgruppe på ca. 15 persner. Efter evaluering af 1 netværksgruppe justeres indhld g evt. frm, g der sendes invitatinsbrev til et nyt hld. Frår 2013 starter nyt hld på 11 persner. Gruppesammensætning Et balanceret mix af persner med frskellige faglige, natinale g lkalgegrafiske baggrunde. Temaer g aktiviteter Det verrdnede tema er beskæftigelse. Temaet behandles i netværksgrupper g i inspiratinsnetværket. 15

17 Netværksgrupperne sættes p sm semi-faciliterede netværk, med henblik på at blive selvstyrende på sigt, hvis der er behv g interesse. Aktiviteterne kan være: Besøg af g vejledning fra virksmhedsknsulent. Sparring mellem netværkets deltagere. Oplæg m beskæftigelsesmuligheder i Nrdjylland. Besøg af arbejdsgivere. Besøg på virksmheder. Besøg fra rllemdeller. Oplæg fra fagskler med infrmatin m faglig pkvalificering. Vejledning/sparring fra Jbcentermedarbejdere (Integratinsteam). Inddragelse af ægtefæller på tværs i netværket. Knkret jbsøgning. 16

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Resume af evalueringsrapport

Resume af evalueringsrapport Nvember 2009 Resume af evalueringsrapprt Resultater g erfaringer fra 'Førtidspensinister i jb 4 kmmune prjekt' Indhld Frrd 3 1. Indledning 4 2. Resumé af resultater g erfaringer 5 2.1. Resultater i prjektet...

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Dokumentations- og evalueringsrapport.

Dokumentations- og evalueringsrapport. Dkumentatins- g evalueringsrapprt. Af resultaterne fra GMP kursus 2012. Kursustilbud: Uddannelse i kvalitetssikring efter GMP Gd Manufacturing Practice i medicinalbranchen. Afhldt i periden fra d. 16.

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Målstyringsaftaler Uddannelse og job

Målstyringsaftaler Uddannelse og job Målstyringsaftale fr Uddannelse g jb 2017 Evaluering Målstyringsaftaler Uddannelse g jb Mål g resultatkrav. Aktivitetsparate kntanthjælpsmdtagere /30 år samt brgere i ressurcefrløb. Med baggrund i kernepgaverne

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning m puljemidler fra Det Lkale Beskæftigelsesråd fr Svendbrg, Langeland g Ærø Overrdnede infrmatiner Prjektets titel: Prjektperide: 11/1 31/12 2010 Afklarings-, udrednings- g fasthldelsesfrløb fr

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 18. nvember 2015 Aftale mellem Regeringen (Venstre) g Dansk Flkeparti, Liberal Alliance g Det Knservative Flkeparti Aftale m et kntanthjælpssystem hvr det kan betale sig at arbejde Jbrefrm fase I Fr mange

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( )

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( ) Speciale i Plan, By & Prces, Rskilde Universitet 28.januar 2015 Ole Hilden, Sasha Streiff Møller & Luise Strgaard Hansen Vejleder: Jns Egmse BILAG 9-12 BILAG 9 Interviewguide: Simn Pst g Camilla Nissen,

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-4.0 Mandag den 11. januar 2016 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Opgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit er sket i krdinatin med STAR's pgradering

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Screening i Jobcenter Esbjergs virksomhedspanel

Screening i Jobcenter Esbjergs virksomhedspanel Screening i Jbcenter Esbjergs virksmhedspanel September 2016 Esbjerg, september 2016 Side 1 af 8 1. Indledning Jbcenter Esbjerg har etableret et virksmhedsnetværk, hvr interesserede ledere g nøglemedarbejdere

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Evaluering af projekt "Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb"

Evaluering af projekt Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb Når Viden skaber resultater--- Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling Evaluering af prjekt "Kmpetenceafklaring g innvative læringsfrløb" April 2008 Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

HUSET VENTURE SERVICE

HUSET VENTURE SERVICE MIDTVEJSEVALUERING HUSET VENTURE SERVICE Virksmhed, jbcenter g scialøknmi 0 Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Baggrund... 2 Evalueringens frmål, fkus g metde... 3 Virkningsevaluering sm metde... 4 Datagrundlag...

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Scialøknmiske Virksmheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Henning Bach, Senirfrsker, Ph.D. Afdeling fr Beskæftigelse g Integratin SFI Det Natinale Frskningscenter fr Velfærd Frmålet med SFI s undersøgelse

Læs mere

Evaluering af Stenløse Kulturhus

Evaluering af Stenløse Kulturhus Evaluering af Stenløse Kulturhus Evalueringen er udarbejdet i maj-juni 2016 Af Egedal Kmmune 1 Indhld Indledning... 3 Baggrund... 3 Metde... 4 Sammenhæng på tværs af huset... 5 Et brugerstyret hus... 7

Læs mere

Projektbeskrivelse for drengeprojektet, Læreruddannelsen Vordingborg

Projektbeskrivelse for drengeprojektet, Læreruddannelsen Vordingborg Prjektbeskrivelse fr drengeprjektet, Læreruddannelsen Vrdingbrg Prjekttitel: Hld på mændene; Om mænds perspektiver på studie g fremtidigt arbejdsliv i frhld til læreruddannelsen: Arbejde, identitet, rekruttering

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Ideer til inspirationsrum

Ideer til inspirationsrum Ideer til inspiratinsrum Ideer til inspiratinsrum... 1 Vres mål med inspiratinsrum... 2 Jeres mål ved at udstille... 2 Ting I bør verveje... 2 Målgruppe... 2 Frmidlingsfrm... 2 Prjektbeskrivelse... 3 Prjektstatus...

Læs mere

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013 De små skridt 2013 Evaluering af aktiveringsfrløb fr indsatsklare kntanthjælpsmdtagere Jbcentersekretariatet Aalbrg Kmmune 12-02-2013 2 Frrd g læsevejledning Den gennemsnitlige tid på kntanthjælp er fr

Læs mere

Projektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang for de unge

Projektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang for de unge Prjektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang fr de unge maj 2014 Intrduktin. Faxe Kmmune vil etablere et ungecenter, hvr unge kan søge råd g vejledning m uddannelse g få adgang til en helhedsrienteret indsats

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Behandling på væresteder. Afsluttende evaluering af projektet på Blå Kors Danmarks væresteder Projektperiode 2008-2012

Behandling på væresteder. Afsluttende evaluering af projektet på Blå Kors Danmarks væresteder Projektperiode 2008-2012 031212 Behandling på væresteder Afsluttende evaluering af prjektet på Blå Krs Danmarks væresteder Prjektperide 2008-2012 Indhldsfrtegnelse: 0. Resumé s. 3 1. Prjekt Behandling på væresteder s. 7 2. Behandling

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn

Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn Ishøj Kmmune Analyse af støtten til de mindste børn 1. maj 2013 Ishøj Kmmune/Evaluering af Tlmiea g småbørnsanbringelser 1. Baggrund g metde Familiecentret i Ishøj Kmmune henvendte sig i nvember 2012 til

Læs mere

Målstyringsaftale: Indsatsen for unge på uddannelseshjælp.

Målstyringsaftale: Indsatsen for unge på uddannelseshjælp. Handleplan Mål g resultatkrav Evaluering: Udvikling af antallet af unge der påbegynder rdinær uddannelse følges via løbende rapprt/pgørelse hvert halve år. Månedlig status g pgørelse på antallet af unge

Læs mere