Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm Årsplan for skoleåret 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm Årsplan for skoleåret 2011/2012"

Transkript

1 Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm Årsplan for skoleåret 2011/2012

2

3 Hvad er Skole-Kirke-Samarbejdet? Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet og de Folkekirkelige Skoletjenester er at styrke det lokale samarbejde mellem skolen og kirken. Samarbejdet bygger på den danske folkeskoles formålsparagraf 1, der blandt andet siger, at eleverne skal gøres fortrolige med dansk kultur, herunder kristendommen, samt paragraf 6, der fastslår, at kristendomsundervisningens centrale indhold er den luthersk-evangeliske kirke. Når Skole-Kirke-Samarbejdet henvender sig til skolerne med tilbud om inspiration til undervisningen, undervisningsmateriale, oplevelser, gæstelærerbesøg m.m. er der tale om et tilbud på skolens præmisser. Det vil sige, at der ikke er tale om forkyndelse, men et ønske om, i samarbejde med skolerne, at skabe kontakt mellem skole og kirke, at inspirere til projekter og tilbyde konkrete undervisningsforløb. De tilbudte materialer/projekter/arrangementer er gratis. Tag endelig kontakt til Skole-Kirke-Samarbejdet, hvis du har gode ideer eller ønsker til et fagligt forløb i klassen eller på et klassetrin. Med ønsket om et godt samarbejde i skoleåret Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm Konsulent Sara P. Bundgaard Kærupvej Frøstrup Tlf Hjemmeside: Se hjemmeside for oplysninger om arrangementer, aktuelle tilbud m.v. Forside: Jellingestenen

4 Projekter for Klasse Engle Med udgangspunkt i bibelske fortællinger, salmer, litteratur og billeder fortælles der om de engle vi der møder: skytsengle, lovsangsengle, budskabsengle og dødsengle. Der er i materialet lagt vægt på at elevernes fantasi og forestillingsevne kommer i spil, når de skal forholde sig til de engleforestillinger de præsenteres for. Materialet indeholder: Tre fortællinger fra Det Gamle Testamente Tre fortællinger fra Det Nye Testamente Eventyret Engelen af H.C. Andersen Fire salmer I alle fortællinger, eventyr og salmer spiller engle en aktiv rolle, og teksterne er desuden suppleret med billedmateriale. Til alle billeder, tekster og salmer er der formuleret opgaveforslag. Til sidst i materialet er der forslag til fremstilling af engle.

5 Genganger: Bibelske fortællinger for de yngste Materialet sætter fokus på centrale bibelske fortællinger fra Det Gamle Testamente, med inddragelse af salmer/sange, små opgaver og oplæg til samtale på klassen. Materialet er struktureret således, at der kan plukkes i det, og på den måde uddrage de fortællinger man ønsker at arbejde med. Følgende bibelske fortællinger er behandlet i undervisningsmaterialet: Verdens skabelse Adam og Eva Kain og Abel Noas ark historien om den store vandflod Historien om Abraham Historien om Josef Historien om Moses og De ti Bud David og Goliat Dele af materialet kan med fordel indgå i et samarbejde med billedkunst, dansk og musik.

6 Projekter for Klasse Tro og Tolerance - Kultur, konflikt og kærlighed Det nye landsprojekt fra Landsnetværket af Folkekirkens Skoletjenester og Skole-Kirke- Samarbejder er koncentreret om Paulus. Lad eleverne tage på en virtuel rejse med Paulus tilbage til det. 1. århundrede og til en historie, der var startskud til, at kristendommen blev en verdensreligion og ikke forblev en jødiske sekt. I et nyudviklet 3C computerspil A man with a mission skal eleverne hjælpe Paulus med at møde folk med fremmede kulturer og religioner. Eleverne møder Paulus, mens han sidder i husarrest i Rom, men tager så med på tur tilbage til Jerusalem, til Athen, Galatien og ikke mindst Korinth, hvor man også møder Paulus gode ven Titus.

7 Ved at følge Paulus får eleverne et indblik i de dilemmaer, som Paulus stod i dengang, og som har klare paralleller til det multikulturelle samfund vi lever i i dag. Til projektet er der, udover spillet, lavet en hjemmeside, hvor alt undervisningsmateriale er tilgængeligt. Her kan eleverne lære mere om Paulus i hans scrapbog, og gå på opdagelse i forskellige religioner og kulturer, for her at lære om bl.a. spiseregler, sandhedsbegreber og menneskesyn. Under overskrifter som bl.a. Helstegt hund med flødeskum og Må man tisse i klaveret? Skal eleverne i klassen arbejde med disse emner på en kreativ og finurlig måde, der opfordrer til debat og aktivitet. Der er mulighed for at afsluttet projektet i den lokale kirke, med et arrangement der inddrager de erfaringer og erkendelser som eleverne har gjort sig undervejs. Projektet er udviklet af Landsnetværket af Folkekirkens Skoletjenester og Skole-Kirke-Samarbejder og er støttet bl.a. Undervisningsministeriet og Kirk Christiansens Fond. Computerspillet A man with a mission er udviklet I samarbejde med Aneks. Adgang til materialet sker via log-in, og koden rekvireres hos Skole-Kirke-Samarbejdet. Billede fra computerspillet A man with a mission

8 Kristendommens historie Materialet giver indblik i kristendommens historie, fra de første kristne til og med reformationen. Materialet henvender sig til skolens mellemtrin og lægger vægt på at eleverne bliver i stand til at forstå og gengive centrale forhold i kristendommens historie. Materialet indeholder: Pinsebegivenheden, som den fortælles i Det Nye testamente Paulus og grundlæggelsen af de første menigheder Fra kristendomsforfølgelser til statsreligion Den Romersk-katolske Kirke Bruddet mellem østkirken og vestkirken Kristendommens indførelse i Danmark Luther og reformationen I behandlingen af de enkelte emner inddrages relevant kildemateriale i form af tekster, billeder m.m. Til hvert enkelt emne er der knyttet opgaveforslag.

9 Etik, tak! Skoletjenesterne i Frederikshavn, Randers, Hjørring, Morsø, Sydthy og Thisted samt i Ribe Stift tilbyder hermed et tværfagligt undervisningsmateriale Etik, tak! for årgang. Materialet er udarbejdet, så det er i overensstemmelse med Fælles Mål 2009, Trinmål for de pågældende klassetrin, og det dækker fagene kristendomskundskab, dansk, musik og billedkunst. I projektet er der sat fokus på etik i børnehøjde, belyst ved udvalgte bibelske fortællinger. I valget af de enkelte underemner er der lagt vægt på, at de har relevans til den hverdag, eleverne står midt i. Materialet lægger op til, at eleverne ved at høre, se, undersøge og opleve skal få redskaber til at forholde sig til almene tilværelsesspørgsmål, forstå sammenhænge mellem værdier, normer og adfærd, samt få en viden om, hvilken betydning kristendommen kan have for livsopfattelsen. Underemner er tilrettelagt, så de er grydeklare ; de kan bruges enkeltvis over nogle lektioner, eller de kan udvælges, så de indgår i et længere forløb på eventuelle skemafri dage på skolen. Emnerne behøver ikke at benyttes i en bestemt rækkefølge, idet et emne ikke forudsætter, at man har arbejdet med et bestemt emne blandt de øvrige. Emnerne er så at sige uafhængige af hinanden og kan tages op, når det er relevant i den pågældende klasse. Til hvert af underemnerne er der en lærerintro med baggrundsstof. Endvidere er der en eller flere bibelske fortællinger, som relaterer til det pågældende emne. Der er forslag til undervisningsforløb og til opgaver, som eleverne kan arbejde med. Opgaverne relaterer dels til den bibelske fortælling, dels til elevernes egen hverdag og egne erfaringer. Oversigt over underemnerne: Om etik - Baggrundsstof til læreren Den gyldne regel: Vær mod andre som du ønsker de skal være mod dig

10 Mennesket og skaberværket De ti bud Retfærdighed og uretfærdighed Tilgivelse og hævn Sandhed og løgn Idoler Se mig! Hør mig! Fra barn til voksen Internet, sms er og den gyldne regel Salmesangsprojekt 2012 Salmetekst, salmedigter og musik vil være i centrum i det undervisningsmateriale som udbydes. Projektet henvender sig til alle klasser i Sydthy, Morsø og Thisted provstier, samt på Thyholm, og vil egne sig til et samarbejde mellem kristendomskundskab og musik. Elever fra M.C. Holms Skole til salmesang i Nykøbing Kirke, marts 2011 Arrangementerne vil løbe af staben i uge 11. Nærmere information om emne, sange, endeligt tidspunkt i jeres område, sted og transport til arrangement følger senere.

11 Kirke-tour Tag eleverne med på en tur gennem Thy og Nordjylland, og stift bekendtskab med ældre, nyere og moderne kirker, som alle rummer hver sin historie. Gennem et nyudviklet IT-site guides eleverne rundt omkring i landet på en virtuel kirke-tour. Her vil de gennem små film blive præsenteret for kirken både udvendig og indvendig, og blive bedt om at løse opgaver, som et led i det undervisningsmateriale der følger med de forskellige film. På denne måde for eleverne mulighed for at lære noget om kirkens historie og forandring gennem tiderne. Adgang til IT-sitet fås gennem Skole-Kirke-Samarbejdet. Materialet udsendes i foråret 2012 nærmere information følger.

12 Genganger: Højtider Dette undervisningsmateriale sætter fokus på tre af årets højtider: jul, påske og pinse. Det er målet med undervisningsmaterialet at eleverne på mellemtrinet opnår kendskab til og forståelse for kirkeårets højtider, deres oprindelse og betydning, samt nogle af de til højtiden knyttede salmer, bibelske fortællinger og traditioner. Der er knyttet opgaveformuleringer til arbejdet med de forskellige højtider. Glade jul, af Viggo Johansen 1891 Materialet er struktureret således at der kan plukkes i det, hvis man for eksempel kun ønsker at arbejde med én af de tre højtider. Projekter for Klasse Kristendommens historie Materialet omhandler de vigtigste perioder i kristendommens historie. Fra de første kristne, til kirkens rolle i dag. Materialet indeholder følgende emner: Pinsebegivenheden, som den fortælles i Det Nye Testamente Paulus og grundlæggelsen af de første menigheder Fra kristenforfølgelser til statsreligion

13 Den Romersk-katolske Kirke Bruddet mellem østkirken og vestkirken Kristendommens indførelse i Danmark Luther og reformationen Vækkelsesbevægelserne pietisme, grundtvigianisme og Indre Mission Religionskritik og ateisme Folkekirkens betydning i Danmark i dag Målet med materialet er, at gøre eleverne i stand til at gengive hovedtrækkene i kristendommens historie, med fokus på danske forhold. I behandlingen af de enkelte emner inddrages relevant kildemateriale, i form af tekster, billeder m.m. Til hvert enkelt afsnit er knyttet opgaveforslag. Intet Første dag i 7. klasse melder Pierre Anthon sig ud, sætter sig i et blommetræ og erklærer, at der ikke er noget ved noget. Klassens forsøg på at overbevise ham om noget andet udvikler sig sært og blodigt I anledningen af 10 året for udgivelsen af Janne Tellers bog Intet tilbydes dette undervisningsmateriale, med lærervejledning og elevopgaver. Hovedsagligt med fokus på mødet med forskellige former for livsspørgsmål og svar, udfordring af elevens personlige værdigrundlag og fordybelse i livsspørgsmål. Materialet udsendes i september 2011 Materialet egner sig til et samarbejde mellem kristendomskundskab og dansk. Husk at bestille klassesæt af bøgerne! Udarbejdet af Folkekirkens Skoletjeneste i Odense.

14 Værdi-spil Værdier synes forskellige alt efter alder og holdning. Ældre prioriterer f.eks. ofte et godt helbred højt, mens yngre har helt andre prioriteringer. Med dette spil sættes værdier og holdninger til debat, og der lægges op til gode diskussioner i klassen. Spillet indeholder en lang række af forskellige værdier, både materielle værdier og livsværdier, som skal prioriteres og diskuteres i forhold til hvad det vil sige at leve et godt liv. Der medfølger en kort lærervejledning til værdi-spillet. Kontakt Skole-Kirke-Samarbejdet og få tilsendt et spil. Genganger: Etiske udfordringer Med undervisningsmaterialet Etiske udfordringer er ønsket at give eleverne på de ældste klassetrin viden om og redskaber til at diskutere aktuelle etiske problemstillinger. Herunder en præsentation af forskellige menneskesyn og som følge heraf hvordan vi forholder os til vore medmennesker. I et samfund som det danske, der er præget af værdipluralisme, kan det være svært at forholde sig til spørgsmålet om, hvordan vi lever det gode liv med hinanden, fordi der ikke længere er enighed om, hvad det gode er. Men i skolen skal vi med eleverne turde tage samtalerne om etiske dilemmaer, ikke blot for at tage stilling til det ene og det andet, men for at eleverne bliver rustet til at møde og tackle vores højteknologiske

15 verden med alle dens muligheder. Mange spørgsmål rejser sig takket være den nye teknologi. Skal vi gøre alt i vores søgen efter det perfekte - bare fordi det er muligt? Materialet rummer følgende emner: Hvad er etik? Den gyldne regel K.E. Løgstrups etik Menneskesyn Næstekærlighed Aktiv dødshjælp Abort Videnskab og etik Natur, klima og etik Etik i cyberspace Projekter for alle klassetrin Symboler og symbolsprog Materialet omhandler symboler og deres betydning, som de kommer til udtryk i religiøs sammenhæng herunder billedkunst, salmer, bibelske tekster, ritualer m.m. Materialet er struktureret således at det kan anvendes på alle klassetrin og udsendes i foråret 2012 Nærmere information følger.

16 Kurser Introduktion til Paulus og projektet Tro og Tolerance kultur, konflikt og kærlighed For at give lærerne og andre interesserede en god mulighed for at komme i gang med det nye landsprojekt fra Landsnetværket af Folkekirkens Skoletjenester og Skole-Kirke-Samarbejder, indbydes der hermed til en kursuseftermiddag. På kurset vil man blive introduceret til Paulus og blive præsenteret for det nye projekt. Målgruppe: Lærere på mellemtrinnet Tid: torsdag d. 1. september 2011, kl Sted: Harring-Stagstrup Kirkecenter, Buen 19, 7752 Snedsted Tilmelding: Skal ske til Skole-Kirke-Samarbejder v. Sara Bundgaard, eller tlf Senest d. 26. aug Etik i undervisningen Det er et kendetegn ved vort moderne samfund, at der ikke længere er enighed om, hvad det gode er. I et sådant samfund kan det være vanskeligt at forholde sig til spørgsmålet om, hvordan vi lever det gode liv med hinanden. I skolen skal vi turde tage samtalerne med eleverne om etiske problemstillinger for at udstyre dem med viden om og redskaber til personlig stillingtagen. På kurset vil blive gjort rede for forskellige former for etik og de bag vedliggende menneskesyn. Dernæst vil der komme forslag til nogle etiske problemstillinger, som det er relevant at præsentere for elever.

17 Der gives konkrete forslag til undervisningsmaterialer, læreren kan inddrage i arbejdet med de nævnte etiske problemstillinger, fx bibelske tekster, tekster fra Koranen, litterære tekster, artikler, film og billeder. Målgruppe: lærere på mellemtrinnet og udskolingen Tid: torsdag d. 17. november kl Sted: Harring-Stagstrup Kirkecenter, Buen 19, 7752 Snedsted Tilmelding: Skal ske til Skole-Kirke-Samarbejdet v. Sara Bundgaard, eller tlf Senest d. 10. nov Din tro min tro Inspirationseftermiddag og debatkursus om mødet mellem religioner. På kurset vil deltagerne møde tre repræsentanter fra henholdsvis kristendom, jødedom og islam. De har alle fokus på nødvendigheden af et religiøst, etisk og moralsk grundlag, når visionen er gensidig forståelse og respekt. Forskelle og ligheder i de tre forskellige religioner vil blive belyst gennem oplæg, men der vil samtidig være mulighed for spørgsmål, kommentarer og debat. Medvirkende: Aminah Tønnesen, Henrik Pundik og Leif Munksgaard alle er de tilknyttet projektet Din tro mon tro under Københavns Stift, et projekt som er støttet af Integrationsministeriet. Målgruppe: Alle interesserede Tid: onsdag d. 26. oktober 2011 kl Sted. Nykøbing Kirkecenter, Kirkegade 2, 7790 Nykøbing Mors Tilmelding: Skal ske til Skole-Kirke-Samarbejdet v. Sara Bundgaard, eller tlf Senest d. 19. okt. 2011

18 Religionernes Dag 2011 Årets tema: Religion og tolerance 2011 er året, hvor FN indleder sit 10-år for religiøs tolerance og tolerance mellem religioner, dels fordi religion siden angrebet på Wold Trade Center i New York i 2001 har stået øverst på den verdenspolitiske dagsorden, dels fordi man siden dengang har erkendt, at religion spiller en afgørende rolle i forbindelse med interkulturelle møder. Og på den store scene diskuterer de to professorer Huntington og Fukuyama fortsat om globaliseringen vil afføde et stort sammenstød mellem civilisationerne pga. religionernes uforenelighed eller til den store forbrødring i et samlet verdenssamfund på demokratiske præmisser. Derudover er der i danske medier stor debat om kristendomsundervisningen i skolen, så der er nok at tage fat på på årets udgave af Religionernes Dag. Dagen vil byde på oplæg, workshops og paneldebat. Religionernes Dag er arrangeret i samarbejde mellem Religionslærerforeningen og Teologisk Pædagogisk Center Tid: tors. d. 15. september 2011 kl Sted: Syddansk Universitet i Odense Pris: 850,- (inkl. oplæg, workshop, kaffe og frokost m.v.) Tilmelding: Senest d. 17. juni 2011 på

19 Gæstelærer Kontakt Skole-Kirke-Samarbejdet, hvis der er ønske om et gæstelærerbesøg i kristendomsundervisningen. Emnet aftales med den pågældende lærer, og gælder for alle klassetrin. Skolebogsmesse Sæt allerede nu kryds i kalender til næste års skolebogsmesse i DGI-huset, som foregår: april 2012 i DGI-huset i Århus Restlager Det er stadig muligt at erhverve sig nogle af Skole-Kirke-Samarbejdets ældre materialer: Tro & Viden Om livets fakta og forundelighed (Alle klassetrin) Kors for en hammer Om overgangen til kristendom i Danmark (Alle klassetrin) Døden en del af livet ( Klasse)

20

Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm

Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm Årsplan for skoleåret 2010/2011 Hvad er Skole-Kirke-Samarbejdet? Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet og de Folkekirkelige Skoletjenester

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste I Lolland-Falsters Stift

Folkekirkens Skoletjeneste I Lolland-Falsters Stift Folkekirkens Skoletjeneste I Lolland-Falsters Stift Årsplan 2011/2012 Et undervisningsprojekt for 4.klasse Kristendomskundskab På sporet af Jesus Folkekirkens Skoletjeneste har den glæde at indbyde til

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Årsplan Team Asteroider Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Asteroider Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Asteroider Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem

Læs mere

Religion på Rygaards skole

Religion på Rygaards skole Religion på Rygaards skole FAGFORMÅL: Formålet med undervisningen i religion er: At eleven opnår forståelse for den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Årsplan Kristendom 0. & 1. Klasse

Årsplan Kristendom 0. & 1. Klasse Årsplan Kristendom 0. & 1. Klasse I kristendomsundervisningen vil der tages udgangspunkt i de bibelske fortællinger, eleverne skal arbejde med det gamle testamente og det nye testamente. Undervejs vil

Læs mere

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST KRISTENDOM OG BILLEDKUNST Årsplan for kristendom og billedkunst 0.- 1.- 2. klasse (2013/14) Kristendom og billedkunst bestå af to ugentlige lektioner i skoleåret 2013/14. Der vil perioder hvor der fokuseres

Læs mere

TPL-skema kap. 1 Tro og tanker

TPL-skema kap. 1 Tro og tanker TPL-skema kap. Tro og tanker Livsfilosofi og etik (Fase ) grundlæggende tilværelsesspørgsmål i forhold til den religiøse dimension / Eleven har viden om grundlæggende tilværelsesspørgsmål, som de kommer

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside.

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Kristendomskundskab 1. årgang 2012/2013 Periode og emne Materialer Metode/arbejdsform Mål

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper

Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Livsfilosofi og etik om den religiøse dimension ud fra og etiske principper nuanceret om den religiøse dimensions

Læs mere

På Skt. Josefs Skole er undervisningen delt op i 3 faser:

På Skt. Josefs Skole er undervisningen delt op i 3 faser: Kristendomskundskab Formål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne får kendskab til, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og

Læs mere

Kristendom delmål 3. kl.

Kristendom delmål 3. kl. Kristendom delmål 3. kl. Livsfilosofi og etik tale med om almene tilværelsesspørgsmål med brug af enkle faglige begreber og med en begyndende bevidsthed om det religiøse sprog samtale om og forholde sig

Læs mere

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger.

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger. Religion Der undervises i religion på 2.- 8. klassetrin. Fra 5.- 8. klasse afholdes en ugentlig fagtime, hvor det i 2.- 4. klasse er integreret i den øvrige undervisning. Kompetencemål efter 9. klasse

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Kristendom

Undervisningsplan. Fag : Kristendom Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Kristendom Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn Provsti

Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn Provsti Årsplan 2 0 1 4/15 Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn Provsti Havnepladsen 10 3, 9900 Frederikshavn www.skt-frederikshavn.dk tlf. 2178 2044 Indhold Indhold Velkommen til Folkekirkens Skoletjeneste........

Læs mere

Forenklede Fælles Mål v. John Rydahl

Forenklede Fælles Mål v. John Rydahl - PROGRAM: Forenklede Fælles Mål v. John Rydahl -Rids af fagets udvikling - Ændringer i beskrivelsen af faget - Den nye portal - Materialer Dannelse Skolen og religionsundervisningen i 200 år Kundskabsformidling

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

4. Tycho Brahe. Årsplan (Kristendom MVM)

4. Tycho Brahe. Årsplan (Kristendom MVM) Årsplan for 4 T.B i bibelhistorie 2016/2017./ Malene von der Maase Grundlaget for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af bibelhistorie i 4 klasse, er de mål og trinmål, som står beskrevet i Fælles

Læs mere

Religion på. Sankt Joseph. Trinmål for faget religion

Religion på. Sankt Joseph. Trinmål for faget religion Religion på Institut Sankt Joseph Trinmål for faget religion 1 Udgivet af Institut Sankt Joseph 2017 Redaktion lærer Louise Knudsen lærer Christopher Rude lærer Pia Andersen lærer Birgitte le Fevre Ryom

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste

Folkekirkens Skoletjeneste Folkekirkens Skoletjeneste Dragør - Tårnby Skoleåret 2015 2016 KÆRE LÆRER Kunne du tænke dig: At give dine elever en undervisning lidt ud over det sædvanlige? At have let ved at forberede din undervisning,

Læs mere

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler.

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at

Læs mere

Fra årsplan til emneudtrækning

Fra årsplan til emneudtrækning Fra årsplan til emneudtrækning Tema Problemstilling Tekster/andre udtryksformer Udvalgte Færdighedsog vidensmål Bibelske fortællinger/lig- nelser Hvad er lignelser og hvad kendetegner denne udtryksform?

Læs mere

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan Selam Friskole Religion Målsætning og læseplan September 2009 Religionsundervisning Formål for faget Formålet med undervisningen i kundskab til islam er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse

Læs mere

Læseplan for Religion

Læseplan for Religion Formål Læseplan for Religion Formålet med religionsundervisningen er At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til

Læs mere

Inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomskundskab

Inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomskundskab Inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomskundskab Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i grundskolen.

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 6-7. klasse 2016/2017 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

Læreplan for faget kristendomskundskab

Læreplan for faget kristendomskundskab Læreplan for faget kristendomskundskab Signalement af faget kristendomskundskab Der undervises i kristendomskundskab på 0.-10. klassetrin bortset fra 7. klasse, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted.

Læs mere

Kristendomskundskab. Slutmål efter 9. klassetrin for faget kristendomskundskab

Kristendomskundskab. Slutmål efter 9. klassetrin for faget kristendomskundskab Kristendomskundskab Formål for faget kristendomskundskab Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

TPL-skema USH4 kap. 1 Tro og tanker

TPL-skema USH4 kap. 1 Tro og tanker TPL-skema USH4 kap. Tro og tanker Livsfilosofi og etik (Fase ) Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem etiske principper og moralsk praksis i hverdagslivet og i religiøse problemstillinger / Eleven

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Jupiter Skoleår: 2016-2017 Livsoplysning/Religion Uge/måned August-oktober efterårsferien Troens folk Folkekirken i Dag Buddhisme Hinduisme Livsfilosofi og etik til religiøse dimensions indhold

Læs mere

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau)

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau) Årsplan for kristendom i 4. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 14/15

Årsplan for kristendom i 5. klasse 14/15 Årsplan for kristendom i 5. klasse 14/15 Formål: Formålet med undervisningen i kristendom er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN RELIGION

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN RELIGION 2015-16 Lærer: KC Forord til faget i klassen Formålet med undervisningen i faget religion er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Årsberetning 2011

Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Årsberetning 2011 Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Årsberetning 2011 Skoletjenestens årsberetning Sendes til biskoppen, provstiudvalget, menighedsrådende v/ formændene, skoletjenestens repræsentantskab og arbejdsudvalg,

Læs mere

Relation til Fælles Mål. gengive centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold

Relation til Fælles Mål. gengive centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold Fagårsplan 10/11 Fag: Kristendom Fagområde/ emne Period e Mål Eleverne skal: Klasse:6ab Lærer: HK Relation til Fælles Mål Arbejdsform Materialer Evaluerin g Reformationen 33-34 Repetere viden om reformationen

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste

Folkekirkens Skoletjeneste Folkekirkens Skoletjeneste Dragør - Tårnby Skoleåret 2014 2015 KÆRE LÆRER Kunne du tænke dig: At give dine elever en undervisning lidt ud over det sædvanlige? At have let ved at forberede din undervisning,

Læs mere

KRISTENDOMS- KUNDSKAB

KRISTENDOMS- KUNDSKAB Nyhedsbrev 1 (2007-2008) NYHEDSBREV KRISTENDOMS- KUNDSKAB Juni 2008 Pædagogisk Central Velkommen til det første nyhedsbrev fra Pædagogisk Central om kristendomskundskab. Jeg Nyhedsbrev 1 2007-2008 Side

Læs mere

Skole-kirkeprojekter 2014-2015

Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Mellemtrin Kirken er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor

Læs mere

Eleven kan forklare, hvad kristendom er, og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark

Eleven kan forklare, hvad kristendom er, og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark Fagformål for faget kristendomskundskab Eleverne skal i faget kristendomskundskab tilegne sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå og forholde sig til den religiøse dimensions betydning

Læs mere

Relation til Fælles Mål

Relation til Fælles Mål Fagårsplan 10/11 Fag: Kristendom Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Det gamle testamente 33-40 Vi går dybere ned i der ligner? Det gamle testamente 43-48 Vi går dybere ned i der ligner? Lave rollespil

Læs mere

Årsplan fortælling lillegruppen 2017/18

Årsplan fortælling lillegruppen 2017/18 Årsplan fortælling lillegruppen 2017/18 Hvornår (uge) Hvad (emne) Hvordan (metode) Hvorfor (mål) Evaluering Uge 33 36 Folkeeventyr Dorte fortæller Give børnene oplevelser ved den mundtlige fortælling Børnene

Læs mere

Årsplan 1415 kristendom 1. kl HT

Årsplan 1415 kristendom 1. kl HT Årsplan 1415 kristendom 1. kl HT Årsplan 2014 2015 Engum Skole Klasse: 1 Lærer: Helle Thure Fag: Kristendom Dato: august 2014 Fælles mål for faget kan læses på Faget omfatter i år: 2 lektioner pr. uge

Læs mere

Bøvling Friskole Fagplan for kristendom (Faget er obligatorisk) Formål Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Bøvling Friskole Fagplan for kristendom (Faget er obligatorisk) Formål Centrale kundskabs- og færdighedsområder Bøvling Friskole Fagplan for kristendom (Faget er obligatorisk) Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er at styrke elevernes forståelse af kristendommen som grundlæggende for vor livsanskuelse

Læs mere

ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS

ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS Form og indhold Vidensfag er sammensat af 3 fag natur/teknologi, religion og historie. Årsplanen er lavet således, at vi veksler mellem disse 3

Læs mere

Et undervisningsprojekt for 4.klasse Kristendomskundskab På sporet af Jesus

Et undervisningsprojekt for 4.klasse Kristendomskundskab På sporet af Jesus Folkekirkens Skoletjeneste har den glæde igen i år, at indbyde til et projekt for næste skoleårs 4.klasse. Mange af jer lærere har været med før, men for de kommende 4. klasser er det hele nyt. Et undervisningsprojekt

Læs mere

Liv og religion. klar til forenklede Fælles Mål og prøven. Af Karina Bruun Houg

Liv og religion. klar til forenklede Fælles Mål og prøven. Af Karina Bruun Houg Liv og religion klar til forenklede Fælles Mål og prøven Af Karina Bruun Houg Liv og religion er vel nok Danmarks bedst sælgende bogsystem til kristendomskundskab i grundskolen. Mange anvender derfor stadig

Læs mere

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk 2013 2014 Årsplan Undervisningstilbud www.fsvs.dk Kontakt Folkekirkens Skoletjeneste Skottenborg 12-14 8800 Viborg www.fsvs.dk fsvs@fsvs.dk Hvem, hvad, hvor? Henrik Kunst skoletjenestenhk@fsvs.dk tlf.

Læs mere

Oversigt over gennemførte forløb. Kristendom. Islam. Buddhisme. Undervisningsbeskrivelse. Termin Termin Maj/Juni HF & VUC Nordsjælland Helsingør

Oversigt over gennemførte forløb. Kristendom. Islam. Buddhisme. Undervisningsbeskrivelse. Termin Termin Maj/Juni HF & VUC Nordsjælland Helsingør Undervisningsbeskrivelse Termin Termin Maj/Juni 2017 Institution HF & VUC Nordsjælland Helsingør Uddannelse HF e Fag og niveau Religion C niveau Lærer(e) Mads Haahr Andersen Hold 4frlcmf1 Oversigt over

Læs mere

Kirkerne i Vestsjællands SkoleTjeneste. NB. Projekterne er gratis at benytte for alle offentlige og private skoler i Odsherred og Holbæk Kommune.

Kirkerne i Vestsjællands SkoleTjeneste. NB. Projekterne er gratis at benytte for alle offentlige og private skoler i Odsherred og Holbæk Kommune. Kirkerne i Vestsjællands SkoleTjeneste NB. Projekterne er gratis at benytte for alle offentlige og private skoler i Odsherred og Holbæk Kommune. KViST - Kirkerne i Vestsjællands SkoleTjeneste KViST Kirkerne

Læs mere

2014-2015. Antboy. NOas ark - et f lydende museum NEPHEW HJERTESTARTER. - et filmprojekt. www.skole-kirke-aarhus.dk

2014-2015. Antboy. NOas ark - et f lydende museum NEPHEW HJERTESTARTER. - et filmprojekt. www.skole-kirke-aarhus.dk 2014-2015 www.skole-kirke-aarhus.dk NEPHEW HJERTESTARTER NOas ark - et f lydende museum Antboy - et filmprojekt Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune Kannikegade 12 8000 Aarhus C Kontortid : mandag-tirsdag

Læs mere

Årsplan 2009/2010. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti

Årsplan 2009/2010. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Årsplan 2009/2010 Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Skoletjenestens logo Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Logoet består af et hvidt kors og en figur af grønne flader, der

Læs mere

Skole-kirkeprojekter

Skole-kirkeprojekter Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Udskoling er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor i en

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved. Årsplan 2016/17. Anne Sofie Klougart. www.skoletjenesten-knips.dk

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved. Årsplan 2016/17. Anne Sofie Klougart. www.skoletjenesten-knips.dk Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved Årsplan Anne Sofie Klougart 2016/17 www.skoletjenesten-knips.dk Tilbud til alle grundskoler Folkekirkens skoletjeneste er et tilbud til alle skoler i Næstved Kommune

Læs mere

Læseplan for faget kristendomskundskab

Læseplan for faget kristendomskundskab Læseplan for faget kristendomskundskab Indledning Faget kristendomskundskab er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. - 7./8. klasse og 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1. 3. kl.,

Læs mere

Årsplan for kulturdagen 3. årgang

Årsplan for kulturdagen 3. årgang Årsplan for kulturdagen 3. årgang Kulturdagen er 4 lektioner om ugen og indeholder de tre fag: Billedkunst, historie og kristendom. "Fælles Mål" fra Undervisningsministeriet og "Læreplaner for SFO" er

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB 1. Skoleloven 1: Folkeskolens formål 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder,

Læs mere

Skolen i 200 år pdragelse Kundskabsformidling

Skolen i 200 år pdragelse Kundskabsformidling Opdragelse Skolen i 200 år 2014 Kundskabsformidling 1993 1975 1937 1814 100 % Religionsundervisningens status i skolen 0 % 1814 2014 1539: (middelalderlige kirkeskoler) I kirkeordinansen fra 1539 for

Læs mere

Årskatalog 2015 16. Alle tilbud er gratis for lærere og elever i Odense Kommune. Folkekirkens Skoletjeneste Odense

Årskatalog 2015 16. Alle tilbud er gratis for lærere og elever i Odense Kommune. Folkekirkens Skoletjeneste Odense Årskatalog 2015 16 Alle tilbud er gratis for lærere og elever i Odense Kommune Folkekirkens Skoletjeneste Odense FSO præsenterer her programmet for skoleåret 2015-16. Der er flere helt nye projekter, som

Læs mere

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET Folkeskolefaget kristendomskundskab diskuteres hyppigt. Tit formuleres forestillinger om undervisningen i faget, fx at der undervises for lidt i kristendom, for

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

Årsplan for kristendom 2011/2012

Årsplan for kristendom 2011/2012 33-41 Kort introforløb om faget kristendom og prøven i faget Eleverne gøres bekendte med trinmålene for faget samt vejledningen til den mundtlige prøve i kristendom Livsfilosofi og etik Sokres, Plon og

Læs mere

reflektere over og har viden om betydningen religiøse dimension i grundlæggende

reflektere over og har viden om betydningen religiøse dimension i grundlæggende Klasse: 9.årgang Fag: Kristendom År: 2016/2017 Fælles Mål Hvilke kompetencemål og områder sigtes der mod? Læringsmål Hvad er de overordnet læringsmål for klassen? Tiltag Hvad skal eleverne lave? Problemstillinger

Læs mere

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Det kristendoms- og kirkefaglige område 2016 3K-uddannelsen ved VIA University College udbyder indenfor loven om åben uddannelse en række enkeltfag. Udbuddet indenfor

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

BILAG 3. UNDERSØGELSESMATERIALE

BILAG 3. UNDERSØGELSESMATERIALE BILAG 3. UNDERSØGELSESMATERIALE til projektet: Kristendommen i skolens undervisning Indholdsfortegnelse Bilag 3. Undersøgelsesmateriale...1 Formålet med projektet...1 Hvad skal undersøgelsen give svar

Læs mere

Evaluering i kristendomskundskab

Evaluering i kristendomskundskab Evaluering i kristendomskundskab IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Rasmus H. K. Welling Indhold Mål for modulet Hvorfor IT og hvorfor Jeopardylabs? Jeopardylabs og Fælles Mål Eksempler på konkret

Læs mere

Årsplan 2011/2012. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti

Årsplan 2011/2012. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Årsplan 2011/2012 Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Kontakt Kære lærere, så er jeg tilbage fra barsel og klar med en ny årsplan fuld af spændende projekter og kurser. I det kommende år har

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

Skole-kirkeprojekter 2015-2016

Skole-kirkeprojekter 2015-2016 Skole-kirkeprojekter 2015-2016 Kirken er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor i en årrække

Læs mere

Ideer og inspiration til undervisningen i 2015-2016

Ideer og inspiration til undervisningen i 2015-2016 16 0 2 / lan 2015 p s År eåret l sko Ideer og inspiration til undervisningen i 2015-2016 Varieret tværfaglig undervisning, workshops og kurser Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Kære lærere Vi glæder

Læs mere

Årskatalog

Årskatalog Årskatalog 2017 2018 Gratis Alle tilbud er gratis for lærere og elever på folkeskoler og fri- og privatskoler i Odense Kommune. Folkekirkens Skoletjeneste Odense Læs mere om FSO og undervisningstilbud

Læs mere

ETIK I TEORI OG PRAKSIS

ETIK I TEORI OG PRAKSIS ETIK I TEORI OG PRAKSIS - Hvad gør vi?! Etik og Kristen etik i en bioetisk sammenhæng Ved Anne Mette Fruelund Andersen Bioetik Definition: Overvejelser over etiske problemer i tilknytning til udvikling

Læs mere

PUST LIV I UNDERVISNIN

PUST LIV I UNDERVISNIN LUFTFORANDRING PUST LIV I UNDERVISNIN EN FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE ÅRSPLAN 2015-2016 Si. 1 INDHOLD AF ÅRSPLAN 2015-2016 Om Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune Side 3 FORENKLEDE

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Tema 10 Kirkehistorien og dens personer Europa fem Danmark fem personer personer Paulus Konstantin Ansgar Harald Blåtand Frans af Assisi

Tema 10 Kirkehistorien og dens personer Europa fem Danmark fem personer personer Paulus Konstantin Ansgar Harald Blåtand Frans af Assisi Tema 10 Kirkehistorien og dens personer Du skal kende de væsentligste tidsperioder og de største begivenheder i kristendommens historie fra den tidligste urmenighed i Jerusalem efter år 30 og helt frem

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution STUK Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Religion C Jesper Kikkenborg 2C Oversigt

Læs mere

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Man: 2 lektioner Tirs: Ons:

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Man: 2 lektioner Tirs: Ons: Årsplan for faget: Dansk 10. X og 10. Y Skoleåret 2013/14 Lærer: Jane Agerbo + Katrine Lyhne Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere

Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune. Folkekirkens Hus Gammeltorv 4 9000 Aalborg. Konsulent Inge Dalum Falkesgaard 23467600 idf@km.

Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune. Folkekirkens Hus Gammeltorv 4 9000 Aalborg. Konsulent Inge Dalum Falkesgaard 23467600 idf@km. Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune Folkekirkens Hus Gammeltorv 4 9000 Aalborg Fra skoleåret 2015/2016 har kulturfagene samfundsfag, historie og kristendomskundskab fået ny prøveform med selvvalgt

Læs mere

BILAG 3. UNDERSØGELSESMATERIALE

BILAG 3. UNDERSØGELSESMATERIALE BILAG 3. UNDERSØGELSESMATERIALE til projektet: Kristendommen i skolens undervisning Indholdsfortegnelse Undersøgelsesmateriale... 1 Formålet med projektet... 1 Hvad skal undersøgelsen give svar på?...

Læs mere

Kristendomskundskab. Fjordskolen. Aabenraa

Kristendomskundskab. Fjordskolen. Aabenraa 2011 Kristendomskundskab Fjordskolen Kristendomskundskab Om faget Ifølge Folkeskoleloven 5 stk. 2 omfatter undervisningen i den 9-årige grundskole kristendomskundskab for alle elever på 1. til 9. klassetrin

Læs mere

Guide til konfirmandprojekt

Guide til konfirmandprojekt Guide til konfirmandprojekt - møde mellem konfirmander og unge muslimer Præster siger om projektet... Konfirmanderne blev meget glade og stolte af deres egen tro. Det var en helt anden måde at snakke om

Læs mere

VEJLEDNING. til vurdering af elevbesvarelser. i Kristendomskundskab

VEJLEDNING. til vurdering af elevbesvarelser. i Kristendomskundskab VEJLEDNING til vurdering af elevbesvarelser i Kristendomskundskab Prøvetermin maj-juni 2007 Indledning Nærværende vejledning er tænkt som en støtte for de censorer, der skal vurdere de skriftlige elevbesvarelser

Læs mere

Reformationsjubilæet 2017

Reformationsjubilæet 2017 Navn: Efterskolefestival 2017: Individ og fællesskab Fra Luther til 2017 v. Peter Sørensen KFUM/KFUK Emne: Læringsfestival for efterskoleelever. Målgruppe: Efterskoleelever i 8. til 10. klasse. Tid, sted

Læs mere

Religion C. 1. Fagets rolle

Religion C. 1. Fagets rolle Religion C 1. Fagets rolle Faget religion beskæftiger sig hovedsageligt med eskimoisk religion og verdensreligionerne, og af disse er kristendom, herunder det eskimoisk-kristne tros- og kulturmøde, obligatorisk.

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk 2015 2016 Årsplan Undervisningstilbud www.fsvs.dk Kontakt Folkekirkens Skoletjeneste Skottenborg 12-14 8800 Viborg www.fsvs.dk fsvs@fsvs.dk Henrik Kunst skoletjenestenhk@fsvs.dk tlf. 3155 0911 Den Åbne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 Rapport fra Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn marts-december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning................................................side 3 Fakta om Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn

Læs mere

Læseplan for faget kristendomskundskab

Læseplan for faget kristendomskundskab Læseplan for faget kristendomskundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 1.- 3. klassetrin 4 Livsfilosofi og etik 4 Bibelske fortællinger 6 Kristendom 7 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin 8 Livsfilosofi

Læs mere

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1 Introdag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 1 Læringsmål At deltagerne får præsenteret sig selv og egne forventninger til kurset At deltagerne får viden om visionen for BOOST At deltagerne

Læs mere

Undervisningen skal sigte på at bibringe eleverne forståelse af religiøse begreber og praksis.

Undervisningen skal sigte på at bibringe eleverne forståelse af religiøse begreber og praksis. Katolsk kristendom Klare mål: Faget katolsk kristendomskundskab har til formål: At lade eleverne se sig selv og verden i relation til Kristus. Undervisningen skal lægge vægt på at bibringe eleverne viden

Læs mere

Fælles Mål 2009. Kristendomskundskab. Faghæfte 3

Fælles Mål 2009. Kristendomskundskab. Faghæfte 3 Fælles Mål 2009 Kristendomskundskab Faghæfte 3 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2009 Fælles Mål 2009 Kristendomskundskab Faghæfte 3 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2009 Indhold

Læs mere