DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard"

Transkript

1 D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T DIKUs Undervisningsudvalg S A G S N O T A T 1. JULI 2013 Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard Til Stede: Kenny Erleben Andrzej Filinski Søren I. Olsen Torben Mogensen Pawel Winter Klaus Marius Hansen Lisa Ibenfeldt Schultz Simon Holbek Ann Steendahl Søndergaard UNIVERSITETSPARKEN 1 DK-2100 KØBENHAVN Ø Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra forrige UU møde 3. Orientering a. Instruktoruddannelse b. Nye undervisnings og eksamensregler c. Nye undervisningsregler d. Ny unilov og su regler e. KommIT gennemførelsesprocent succes 4. Drøftelse og behandling a. Årsager og løsninger for lave tilmeldingstal 2013/14 Blok 1 og 2?

2 b. Skal DIKU have ny procedure for indmeldelse af eksamensresultater? c. Kommentarer og anbefalinger til DIKU strategy 2017 d. Ny undervisningsmodel for datalogi bachelor projekter 5. Behandling af kursusevalueringer 2012/13 blok 3 6. Eventuelt SIDE 2 AF 6 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt. 2. Godkendelse af referat fra forrige UU møde Referatet er godkendt. 3. Orientering a. Instruktoruddannelse Kenny Erleben: Vores instruktorer får pr. 1/9-13 obligatorisk uddannelse i hver blok v/science uddannelse. Pawel Winter: ofte bliver instruktorer på KA først ansat ret sent, og kan ikke deltage i uddannelsen. Måske kan det også afholde nogen for at søge. Andrzej Filinski: husk at afholde uddannelsen på engelsk. b. Nye undervisnings og eksamensregler Ingen kommentarer. c. Nye uddannelsesregler Søren I. Olsen: Det har været en kamp at få kandidatpakkerne og BA projektets faste struktur på NatIt med i studieordningen. Uniformiseringen gør, at nogle uddannelser faldt uden for, men det er vist faldet på plads nu. d. Ny unilov og SU-regler Kenny Erleben: Studerende skal være tilmeldt 60 ECTS om året. Søren I. Olsen: vi ved ikke, hvordan det her bliver implementeret. Det interessante er, at vi måske får mulighed for at gennemføre en studieegnethedsprøve på første år. Pawel Winter: de studerende tager ikke eksamen rigtig alvorligt, fordi de har tre forsøg og kan få dispensation. Kenny Erleben: man kunne måske overveje at gøre reeksamen strengere end ordinær eksamen. Torben Mogensen: der arbejdes på at gøre muligheden for dispensation sværere. Pawel Winter: de studerende skal ikke have mulighed for at gå til reeksamen i august. Så spekulerer de i det og venter til reeksamen, så de kan læse i sommerferien. Søren I. Olsen: i forslaget til den ny unilov er der en kraftig opfordring til halvårligt optag, som vi nok skal tage stilling til. e. KommIT gennemførelsesprocent succes

3 Kenny Erleben: KommIT har en rigtig god gennemførselsprocent. Det kan datalogi lade sig inspirere af. Det er dog svært at gennemskue ud fra notatet hvilke studieaktiviteter, de har, som er anderledes end på datalogi og som skulle gøre forskellen. Søren I. Olsen: noget af det, jeg tror, gør forskellen, er, at de har et team af undervisere som arbejder sammen og laver sammenhængende undervisning. Pawel Winter: Hvis vi skal have bedre gennemførsel på datalogi, skal de studerende der starter vide bedre, hvad de går ind til. Derudover er instruktorerne for uerfarne. Kenny Erleben: Det vi kan gøre i det små, er, at lave bedre forventningsafstemning for de nye studerende. Evt. med forberedende sommerkurser. Eller lave klasseundervisning, hvor man er i samme klasse i tre år. Søren I. Olsen: Det virker at have undervisningsassistenter på alle øvelsestimerne. Klaus Marius Hansen: de har klasseundervisning på kommit, hvor der er max 35 studerende til forelæsningerne. Undersøgelser fra AAU viser, at det giver bedre undervisning. SIDE 3 AF 6 4. Drøftelse og behandling a. Årsager og løsninger for lave tilmeldingstal 2013/14 Blok 1 og 2? Kenny Erleben: der er nogle kurser, som har bemærkelsesværdigt lave tilmeldingstal. Disse tal er dog uden de studerende, som endnu ikke er blevet optaget på KA, og eftertilmeldinger er heller ikke med. Nogle af kurserne er også nye, og skal lige i gang. Vi aflyser ikke nogen kurser, da der ikke er noget, der er helt kritisk. Klaus Marius Hansen: Årsagen til det lave tilmeldingstal på sommerkurset i Digital Services Innovation er muligvis, at vi lige har kørt kurset som et almindeligt kursus. b. Skal DIKU have ny procedure for indmeldelse af eksamensresultater? Kenny Erleben: studienævnet har påpeget, at vi har været for sene til at indmelde eksamensresultater. Torben Mogensen: proceduren er, at kursusansvarlige indleverer til gruppesekretærerne, som sender videre til fakultetet. Nogle sender det dog ind direkte, hvilket gør det svært at tjekke op på. Det skal derfor gøres klart over for de kursusansvarlige, at det skal sendes til gruppesekretæren senest en dag før fristen på fakultetet. c. Kommentarer og anbefalinger til DIKU strategy 2017

4 Side 5: digital dannelse : begrebet skal enten defineres eller der skal skrives noget andet. Side 6: under Kvantitative målsætninger: Andrzej Filinksi: Det kunne være interessant at vide hvor mange af vores BA studerende der fortsætter på KA, og hvorfor resten ikke fortætter. Kenny Erleben: måske skal vi tage nogle af de tal med under kvantitative målsætninger, som vi ved, kommer til at indgå i fremtiden. Fx KA studerende på kommit. Torben Mogensen: man kunne også angive, hvor mange fastansatte, man ønsker at udvide med på instituttet. Side 8, linje 4: Kenny Erleben: computer science er naturvidenskab er en uheldig formulering. Side 9: Klaus Marius Hansen: det bliver formuleret som noget positivt, at HCC sektionen er differentieret fra resten af instituttet. Det stemmer ikke overens med, hvad der tidligere er blevet sagt. Side 11: 1/3 tværfakultære aktiviteter? Skal måske modereres. Fokus på forventningsafstemning : køn skal ikke indgå her. Kønnet afgør ikke, om man er kvalificeret. Bedre at overvejelser om køn hører under branding. Side 12: Instituttet har allerede iværksat en indsats : Ikke tydeligt, hvad der menes med indsats. Klare salgbare profiler : find andet ord end profiler. Dette ord kan forveksles med ordet profil i studieordningen. Ordet salgbar er heller ikke godt. Instituttet vil derfor overveje muligheder samt fordele og ulemper ved at udbyde bacheloruddannelsen : andet ord end overveje. Fx undersøge. Side 13: strukturerede interdisciplinære projekter : omskriv til mere let forståeligt. Fokus på praksis frem for teori : omskriv til: fokus på at integrere teori og praksis. I samspil med evt. eksterne undervisere : slet eventuelt. Revision af bacheloruddannelse : det er KA-uddannelsen, vi er ved at revidere. I afsnittet: Ressourceøkonomisk vurdering af kursernes rentabilitet: ordet rentabilitet er negativt ladet. Evt. skriv bæredygtighed i stedet. Instituttets udgifter til undervisning mv. pr. studerende : slet pr. studerende. Såfremt et kursus ikke er rentabelt vil instituttet undersøge, om kurset kan udbydes i samarbejde med andre universiteter : SIDE 4 AF 6

5 slet eller omformuleres til fx vi ønsker kun kurser, der er bæredygtige. I afsnittet: Tværfaglige uddannelsestilbud står der ikke rigtig noget om tværfaglig uddannelse. Det handler mere om valgfrihed på uddannelsen. Måske skal afsnittet slettes. Klaus Marius Hansen: jeg synes stadig, at der skal noget omkring tværfaglige uddannelser med. Side 14: I afsnittet Tilbud til it-professionelle: Eksempelvis kan etableringen af en masteruddannelse i Datalogi indgå som et muligt tilbud. : Kenny Erleben: måske skal vi genoverveje, om masteruddannelse er rentabel. Måske er enkeltkurser bedre. Torben Mogensen: man kunne overveje, om man kunne samarbejde om en master med andre universiteter. Torben Mogensen: Der mangler noget generelt om, at vi skal profilere vores it-uddannelser skarpere, så det er tydeligt, hvordan de er forskellige fra uddannelser på andre universiteter. Side 15: Kenny Erleben: Jeg savner noget mere substans i dette kapitel. Der mangler fx noget om forskeruddannelsesprogram. Torben Mogensen: overvej om overskriften skal være Excellent forskning. Side 18: Torben Mogensen: jeg savner noget om formidling og deltagelse i offentlig diskussion. Side 20: I strategiperioden vil instituttet overveje fordele og ulemper ved at samle instituttet på en enkelt adresse eller i hvert fald, inden for samme Campus. : der mangler en hensigtserklæring. Side 21: Bedre til at sælge det vi har på hylderne : Kenny Erleben: der skal overvejes, om de medier vi bruger, er de rigtige. Torben Mogensen: man kunne overveje at udgive et årsskrift. Tænke rekruttering af kvinder ind overalt : Torben Mogensen: igen, skal vi ikke sigte efter de bedste studerende og ikke køn? Side 23: Torben Mogensen: mangler noget om samarbejde med andre fakulteter end SUND og HUM. SIDE 5 AF 6 Udvalget nåede ikke at gennemgå resten af strategien. d. Ny undervisningsmodel for datalogi bachelor projekter Torben Mogensen: i den nuværende model er der mange studerende, som kommer for sent i gang med at finde vejledere

6 og dermed for sent i gang med projektet. Derudover laver mange projektet alene. Der er også en skæv fordelingen af projekter blandt vejlederne. Mængden af kontakttimer ml vejleder og studerende er også meget varierende. Disse ting giver problemer i forhold til gennemførsel. Forslag til ny model: der bliver tilknyttet et antal undervisere til projektforløbet, som skal være vejledere i forløbet, og som skal foreslå et tema indeholdende flere projektforslag. Det er dog stadigt muligt for den studerende selv at finde en vejleder, dog med en tidsfrist, så den studerende ikke kommer for sent i gang. Der er også forslag om at lave en synopsis tidligt i forløbet. Der kan også være skemalagte vejledningstimer med lokalereservation med massevejledning. Forhåbentlig kan projektet komme i gang i efteråret. Andrzej Filinski: Hvad sker der, hvis mange studerende vil følge den samme vejleder? Kenny Erleben: det vil den kursusansvarlige stå for at finde en løsning på. Kenny Erleben: Vi tager diskussionen videre til undervisningsgruppen og drøfter muligheden for at lave en BA-projekt dag, hvor underviserne kan præsentere projektforslag. Søren I. Olsen: der skal tænkes over temaerne nu, hvis det skal sætte i værk i september. Klaus Marius Hansen: man kunne måske nøjes med én person pr. sektion første gang, da der ikke er så mange tilmeldte. Søren I. Olsen: jeg er ikke sikker på, at vi kan nå det til september. Kenny Erleben: alle burde kunne nå at finde et tema. Pawel Winter: Husk at tage med i budgettet, at det tager tid at læse projekterne igennem i forbindelse med vejledningen. Pawel Winter: det er ikke sikkert, at de studerende har lyst til at lave de samme opgaver. Kenny Erleben: det er kun tematisk, at det er det samme, de skal ikke lave præcis samme opgave. SIDE 6 AF 6 5. Behandling af kursusevalueringer 2012/13 blok 3 Udvalget nåede ikke dette punkt.

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Årsager til uddannelsesophør mellem 3. og 6. måned for elever på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og 2 Frafaldsanalyse og evaluering af indsamlede data Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Projektnr.:

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere