Lederakademi i Gentofte Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune"

Transkript

1 Lederakademi i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1

2 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset lederudviklingsforløb for kommunens 420 ledere. Hvorfor en ny lederuddannelse? Som en del af ledelsesprojektet har vi fokus på lederuddannelse. Vi ønsker at sikre, at ledelse som fag får opmærksomhed, og at alle ledere har gennemgået en lederuddannelse. Der er sket meget i løbet af de seneste fem år, og forløbet i den tidligere lederuddannelse trængte til fornyelse. Derfor udviklede vi en ny tidssvarende lederuddannelse. Den ny lederuddannelse bygger på ledelsesgrundlaget i Gentofte Kommune. Hvad ville vi med uddannelsen? Uddannelsen tog udgangspunkt i Gentofte Kommunes aktuelle situation og strategiske fokusområder. Forløbet kvalificerede alle ledere til i samarbejde at møde de fremtidige ledelsesudfordringer og styrke et fælles ledelsessprog. Lederakademiet er med til at sætte os i stand til at udnytte styrkerne i den store organisation og udvikle samspillet mellem de lokale enheder. Udbyttet for den enkelte leder og vores organisation er størst, når uddannelsesforløbet tager højde for deltagernes forskellige behov. Blandt vores ledere er hverdagen, ledelsesopgaverne og fagområderne vidt forskellige, så forløbet i Lederakademiet er i størst muligt omfang tilpasset den enkeltes behov. Det skete med et målrettet forløb for ledere uden en længere lederudannelse (LIP), og ved at alle ledere får mulighed for at vælge overbygningsmoduler efter behov (KLIP). Havde man allerede en længerevarende lederuddannelse, var der mulighed for hvert år at fordybe sig i et til to specialområder, som udbyggede egne kompetencer. Desuden tog alle moduler udgangspunkt i, at den enkelte leder arbejdede med egne konkrete ledelsesopgaver. Vi valgte at benytte Kirsten Meldgaard til at designe og gennemføre Lederakademiet. Vi har samarbejdet tæt og glædet os over at udvikle og inspirere hinanden gennem ledelsesfronten. I det følgende en kort introduktion til Lederakademiets opbygning. Med venlig hilsen Jan Nielsen Kommunaldirektør Side 2

3 HVORFOR AKADEMI? Der ligger en række signaler i navnet Lederakademi. Der er tale om et uddannelseshus, der ønsker at styrke fokus på ledelse, og hvor der udbydes både fælles temaer for samtlige ledere og valgfri emner på flere niveauer. Kendetegn for lederakademiet er: At forløbet strækker sig over en årrække. At det ikke er en akademisk uddannelse, men et forløb der tager afsæt i gennemprøvede metoder og teorier, og som omsætter forståelse og viden til praksis. At lederne efter gennemført forløb får certifikat på uddannelsen. Side 3

4 TRE SPOR Lederakademiet tilbyder uddannelsesmoduler i tre spor i 2006, i 2007 og i Alle tre spor tilrettelægges, så den enkelte leder får mulighed for at arbejde med egne og lokale udfordringer. Side 4

5 Dette spor er fælles for alle ledere i Gentofte Kommune, og det er gennemgående i alle tre år. Årets strategiske temaer besluttes af direktørgruppen, som er programledelse for Lederakademiet. I 2006 sætter Lederakademiet fokus på to temaer: Kommunikation og innovation. Temaet om kommunikation gennemføres på et modul over to dage. Heri indgår også træning i facilitering, dvs. den proces, hvor lederens egen organisation skal arbejde med temaet og bringe det helt ud til borgerne og brugerne. Baggrunden for valg af dette tema er de stigende krav til lederens og organisationens evner til at kommunikere: Borgere og brugere har forventning om, at der tages individuelle hensyn, og at samspillet med kommunen baseres på dialog og indflydelse. Medarbejderne har forventning om at få mulighed for at realisere egne ambitioner. Lederen har i den forbindelse en central rolle med hensyn til at skabe dialog med medarbejderne og have en åben og udviklende kommunikation. Side 5

6 Modulet klæder lederen på med metoder til, at organisationen får fokus på egen kommunikation og udvikling af kommunikationen med alle interessenter. Temaet om kommunikation skal gøre hele organisationen endnu mere bevidst om, hvad vi vil opnå med mere eller anderledes kommunikation med hinanden og med interessenterne. Organisationen skal arbejde med at vælge de væsentligste budskaber og planlægge, hvordan de omsættes til handling. Det andet tema er innovation. Også her er der en række nye vilkår i omgivelserne, der skaber behovet for at arbejde med innovation som en ledelsesdisciplin, f.eks.: Stigende krav fra Folketing og borgere om effektivitet og kvalitet. Øget konkurrence fra private aktører inden for en række områder, der tidligere var naturlige kommunale driftsopgaver. At Gentofte Kommune ser perspektiver i samarbejdet med både private aktører og med andre offentlige leverandører. Mulighed for at borgere og brugere kan være medproducenter. Innovationsledelse handler om, hvordan lederne gennem kreative processer medvirker til, at deres organisation skaber fornyelse af den kommunale opgaveløsning. Modulet vil være med til at afklare begrebet innovation, give metoder til at arbejde systematisk med innovationskultur og sætte lederen i stand til at skabe de nødvendige vilkår for innovation. Side 6

7 Dette spor er for nye ledere eller ledere, der mener, at de har et behov for at få tilført nogle basale ledelsesmæssige færdigheder. Ledelse i praksis tager udgangspunkt i emner inden for grundlæggende ledelse. Forløbet består af fire moduler over i alt fem dage: Lederrolle og ansvar Lederens værktøjskasse 1 Lederens værktøjskasse 2 Lederens værktøjskasse 3. Der bliver mulighed for at arbejde med egne udfordringer og udviklingsmuligheder, f.eks. lederrollen, personaleledelse og ledelsesstil. Et af de centrale emner vil være at anvende forskellige ledelsesstile bevidst. For eksempel at du som leder kan anvende både styring og coachende ledelsesstil ud fra en vurdering af, hvad der er påkrævet for at opnå de bedste resultater. Side 7

8 De forskellige overbygningstilbud er for ledere, der typisk inden for de senere år har gennemført en sammenhængende lederuddannelse. Det kan være KIOL, diplomuddannelse, Masteruddannelse, Gentofte Kommunes lederuddannelse eller lignende. KLIP er for ledere, der ønsker yderligere inspiration og udvikling. Hvert år vil Lederakademiet på KLIP tilbyde et antal udvalgte emner, som den enkelte leder kan vælge mellem. Indholdet af emnerne på overbygningen fastlægges af programledelsen for Lederakademiet på baggrund af identificerede ønsker fra lederne. Side 8

9 HVORDAN VÆLGER DU? Du skal nu vurdere, hvilket af de to spor, der umiddelbart vil være mest relevant for dig. Når du har givet os din vurdering (via spørgeskema), sammenholder vi alle ønsker og laver en endelig fordeling på henholdsvis LIP og KLIP. Direktørgruppen beslutter den endelige fordeling. Ledelse i Praksis (LIP) Hvis du kan sige ja til nedenstående to kriterier, vil det være relevant at overveje LIP: 1. Du har behov for en grundlæggende lederuddannelse, da du ikke tidligere har deltaget i et samlet lederuddannelsesforløb (f.eks. KIOL, diplomuddannelse, Masteruddannelse, Gentofte kommunes lederuddannelse, diverse lederuddannelser over flere moduler). 2. Du ønsker at styrke din grundlæggende indsigt i og udvikling af praksis i forhold til dine daglige ledelsesopgaver herunder personlig kommunikation. Overbygning (KLIP) KLIP er en overbygning til grundlæggende ledelse. Her bliver der sat fokus på specifikke ledelsestemaer, og der vil være mulighed for at gå mere i dybden. Vælger du at starte med KLIP, får du i alt fire valgmuligheder, hvor det første klip kan anvendes i efteråret Side 9

10 SPØRGESKEMA For at kunne tilrettelægge indholdet i Lederakademiet så målrettet som overhovedet muligt, vil vi gerne høre hver enkelt leders ønsker til emner, der kunne være relevante at arbejde med i den kommende lederuddannelse. Vi har derfor udformet et kort spørgeskema, som du får tilsendt via e- mail. Ved at besvare spørgeskemaet hjælper du med til, at lederuddannelsen kan tilrettelægges så præcist som muligt ud fra de forskellige behov. Spørgsmålene er bl.a.: Hvor ser du især dine styrker som leder? Hvad vil du gerne blive bedre til i ledelse af din afdeling eller institution? Nævn et par forslag til emner, som du mener er vigtige i lederuddannelsen. I spørgeskemaet beder vi dig samtidig vurdere, hvad du mener er mest relevant for dig: Ledelse i praksis/lip eller Overbygning/KLIP? Besvarelsen skal være os i hænde senest den 30. januar. LEDERAKADEMIETS ORGANISATION Programledelsen for Lederakademiet består af direktørgruppen og HRog uddannelseschefen. Programledelsen har det overordnede ansvar og fastlægger overordnede principper for lederuddannelsens indhold og form. Styregruppen for Lederakademiet består af Formand: Kommunaldirektør Jan Nielsen Leverandør, kundeansvarlig: Partner Kirsten Meldgaard Projektleder: Gunvor Hallas Organisation og udvikling: HR- og uddannelseschef Ragnhild Christensen. Styregruppens opgaver og ansvar er bl.a. at udforme lederuddannelsens indhold og form, at undersøge målgruppernes behov samt løbende at evaluere lederuddannelsen. Der hentes forslag til relevante emner fra samtlige ledere gennem spørgeskemaundersøgelsen. Dertil kommer interview med udvalgte referencepersoner og analyse af ledernetværk. Ledernetværkene Ledernetværksgrupperne deltager sammen på modulerne med de Strategiske Temaer. Det giver mulighed for i netværket at sparre med hinanden efter behov i relation til de ledelsesmæssige temaer, personlige udviklingspunkter og øvrige aktiviteter i forbindelse med uddannelsen. Side 10

11 PRAKTISKE OPLYSNINGER Hvor Uddannelsesmodulerne afholdes i relevante lokaliteter i forhold til temaet. Tid Alle moduler ligger i tidsrummet kl Der vil være mulighed for kaffe/te med brød fra kl Der serveres en let frokost samt eftermiddagskaffe/te med kage. Hvornår Holdfordeling og datoer for den enkeltes deltagelse koordineres og kommunikeres af kursuskoordinatoren. Afbud Må du melde afbud, kontaktes kursuskoordinatoren. Spørgsmål Har du spørgsmål til indhold og de enkelte moduler, kan du kontakte Kirsten Meldgaard. Konsulenter Kirsten Meldgaard Side 11 Gunvor Hallas

12 Vinder af konsulentpriser Kirsten Meldgaard har sammen med kunder og kolleger vundet Dansk Industri og Dansk Management Råds Konsulentpris: 2005: I kategorien Lederudvikling i samarbejde med Forsvarsministeriet. 2006: I kategorien Organisations- og lederudvikling i samarbejde med Aarhus Karlshamn. 2007: I kategorien Strategi og virksomhedsudvikling i samarbejde med MyTravel Airways. Side 12

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række Først og fremmest leder Fokus på de kommunale ledere i forreste række 1 Indhold Introduktion....side 4 Fakta om førstelinjeledere....side 8 Seks temaer til refleksion og dialog: 1. Hvordan oplever du rollen

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Strategisk marketinguddannelse

Strategisk marketinguddannelse Strategisk marketinguddannelse - skab vækst og øget bundlinje Nyskabende strategisk marketinguddannelse inkl. teamseancer og individuel rådgivning MPETENCEUDVIKLING kst er virksomheders e kompetencer rked

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere