Ateisme: der findes ikke guder eller overnaturlige væsner Agnosticisme: man erkender, at man ikke kan vide, om der findes guder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ateisme: der findes ikke guder eller overnaturlige væsner Agnosticisme: man erkender, at man ikke kan vide, om der findes guder"

Transkript

1 Ateisme Ateisme: der findes ikke guder eller overnaturlige væsner Agnosticisme: man erkender, at man ikke kan vide, om der findes guder I renæssancen begyndte den europæiske sekulariseringsproces Den franske eksistentialisme 1960 erne: gav et filosofisk alternativ til religions funktion 1970 erne: al religion forsvandt tilsyneladende 1980 erne: religion på tilbagetog - præget af synkretisme og multireligiøsitet 2 rødder: Videnskabens udvikling Teodice (ondskabens problem) Ateismens historiske udvikling Renæssancen 1400-tallet: middelalderens fokus på Gud og kirke blev erstattet af et øget fokus på mennesket Man genfandt antikkens græske og romerske mytologi samt de videnskabelige ideer, filosofi, samfundslære, etik og retspraksis Mennesket var nu målestokken for moral og etik => svækkelse af kirken 1500-tallet: Luther dannede vej for religionskritik. Han udfordrede den katolske kirkes monopol Oplysningstiden Dannelse: have en bred viden om forskellige discipliner, bl.a. nat.vid., filosofi og kunst Deismen var udbredt Første ateistiske tanker formuleret af David Hume Den franske revolution De revolutionære gjorde op med kirken Nyt ideal: staten og livet som borger Religionen mistede ikke nødvendigvis sin betydning, eller at den forsvandt. Den fik bare en ny rolle i samfundet Charles Darwin Darwins ( ) arbejde med det, der blev evolutionsteorien, blev anset for at være et angreb på kirken Den klassiske tyske religionskritik Freud ( ) revolutionerede forestillingen opfattelsen af, hvad mennesket er for et væsen samt de mekanismer, der præger liv og handlinger Freud: religion er en kollektiv neurose Darwin og Freud var med til at bane vejen for religionskritikken, der har præget religionsvidenskaben lige siden

2 Feuerbach ( ): Al religion er skabt af mennesket Marx ( ): magthaverne bruger religion til at undertrykke folket Nietzsche ( ): religion er opfundet af mennesker og bruges af svage msk. som en henvisning for at gennemføre deres ideer Marx Inspireret af Feuerbach ( ) Feuerbach: Al religion er udtryk for msk. projektion Guder er msk. idealforestillinger Himlen/paradiset/frelsen er et udtryk for en msk. idealverden Man kan udholde jordelivets trængsler fordi man forventer frelsen Msk. har skabt gud (gud skabt i msk. billede) - ikke omvendt Marx kritiserer Feuerbach for ikke at være konkret nok Marx vil kigge på, hvad der er galt i samfundet, for så kan man fikse det og så afskaffe religionen Religion er folkets opium/sovemiddel Magthaverne bruger religionen til at holde folket nede

3 Buddhisme mio. buddhister svært at fastslå, hvornår man er rigtig buddhist i DK Bliver i Vesten ofte set i positivt lys, mens andre religioner er mistænkelige/farlige Ikke altid anset som religion i Vesten, mere en måde at leve på Trosbekendelse: at tage tilflugten til de tre juveler" Jeg tager min tilflugt til Buddah, til Dharma (buddhistisk lære) og til Sangha (samfund, munke og lægfolk) FAKTA OM BUDDHISMEN, SIDE 147 Nagasena var en buddhistisk filosof Milinda var konge ca. 150 f.kr. Milindapanha: lange samtaler Buddhismen spreder sig Indisk kong Ashoka (3. årh. f.kr.) tilsluttede sig buddhismen = Buddhismen fik statsstøtte og mulighed for at sprede sig videre Statsreligion i Ashokas multietniske imperium Første par årh. efter Siddhartas død blev buddhistiske forestillinger overleverede mund til mund Koncil 1. årh. f.kr.: nedskrevet og samlet Omkring år 0: brud mellem Theravada ( De Ældstes Lære ) og Mahayana ( Det Store Fartøj ) Tilhængere af Mahayana kaldte Theravada for Hinayana ( Det Lille Fartøj ) Theravada fokuserede meget på munke, men Mahayana også på lægfolk Buddhalegenden Myte Forklaring på Siddharta Gautamas liv, oplysning og udvikling af vigtige buddhistiske begreber Siddharta blev undfanget da hans mor, dronning Maya, i en drøm så en hvis elefant trænge ind i sin mave Sandsigerne ved hoffet: enten bliver han en Buddha eller en verdenshersker Siddharta voksede op og blev gift med Yasodhara - søn: Rahula (betyder: lænke) - Siddharta blev ved sønnens fødsel lænket til det dennesidige liv Siddharta bliver af hans far holdt væk fra verdens elendighed, men en dag tager han ud for at se sig omkring Så De fire syn : En olding, en syg mand, et lig, en asket Indså at livet er fuld af lidelse - alt er forgængeligt S. forlod sin familie og blev en omvandrende asket 6 år: kun levet af ét riskorn om dagen - så forlod han den uproduktive askese Valgte en moderat vej: middelvejen I en alder af 35 år opnåede han bodhi, oplysning, og blev en Buddha Disciple og indstiftede munkeorden: sangha Benaresprædiken

4 Siddharta gik efter sin oplysning ind i en hjortepark i Benares og gav sin første prædiken Derved drejede han lærens hjul, dharma, og begyndte at sprede buddhismen Nævner de fire ædle sandheder Livet er lidelse (dukha): forgængelighed Lidelsens årsag: begær og livstørst, jagt på nydelse, tørst efter at være til og have magt => producerer karma og forårsager genfødsel Lidelsens ophør: kan ske ved at gøre sig selv uafhængig af begæret og tilintetgøre livstørsten. Når begæret udslukkes => ophør i produktion af karma, lidelse stopper, oplever nirvana: det evige nu Vejen til lidelsens ophør: den otteledede vej Den otteledede vej (middelvejen): Ret anskuelse: følge dharma, Buddhas belæringer Ret beslutning: tilflugten til Buddha, Dharma, Sangha Ret tale: fx ikke lyve, tale nedsættende Ret handlemåde: fx ikke slå ihjel Ret levemåde Ret stræben Ret besindelse/tanke Ret koncentration Man skal som buddhist erkende sin uvidenhed og illusionen om et fast og uforanderligt jeg" Ikke et permanent jeg, men de fem skandhaer: form, følelse, forestillinger, anlæg/drifter, bevidsthed De står i relation til hinanden gennem karmiske handlinger Det buddhistiske livshjul Bhavachakra" De tre rodårsager/sindsgifte: årsagerne til at msk. er fanget i livshjulet: begær, vrede, uvidenhed Den lyse og den mørke vej: viser enten mod bedre eller dårligere genfødsel De seks genfødselsverdener: Gudeverdenen: bedste sted. Men når man i et stykke tid har levet ubekymret som gud har man opbrugt sin karma og fødes lavere Halvgudeverdenen: lever også i luksus, men også i kamp mod sig selv og guderne. Opbruger også kun karma Menneskeverdenen: fuld af lidelse, men kun her kan man forbedre sin karma Dyreverdenen: i højere grad end msk. underlagt begæret De sultne ånders verden: tynde halse, tykke maver. Når de ser mad eller drikke forsvinder det for dem eller brænder hele vejen ned gennem halsen Helvede: den værste verden. Kan være inddelt i 18 verdener, hver kendetegnet ved konstant lidelse. Guden Yama sidder med et spejl, så man kan se sin egen dårlige karma. Føles som en evighed, men man er der kun indtil man har opbrugt den dårlige karma Nogle buddhister vil opfatte verdenerne som sindstilstande Den 12-leddede årsagskæde: symboliserer opståen i afhængighed af hinanden Livshjulet holdes af Mara: symbol på begær, der frister til at hænge fast i hjulet Mahayanabudhismen Ved brud med Theravada skrev man en hel del nye skrifter: sutraer med nye

5 forstillinger Bodhisattva: person, der arbejder på at befri andre væsener fra samsara Mere radikalt opfattet end i Theravada Buddha-natur: iboende alle; muligheden for at blive en buddha. Alle er potentielt oplyste, man skal bare erkende det Bodhisattvaløftet: løfte om at hjælpe andre væsener til oplysning Ved at påtage sig dette viser man prajna (visdom) og karuna (medfølelse) Prajna og karuna skal arbejde sammen Sunyata: læren om altings tomhed Upaya: effektive midler Relativ forkyndelse af dharmaen Religiøs praksis ligesom meditationen Vajrayanabuddhismen Buddhismen i Tibet Kom til Tibet fra Indien i 600-tallet 1000-tallet: fast etableret i Tibet Kampen for etableringen er blevet mytologiseret tallet: tibetansk buddhisme samlede sig i forsk. klosterordener/skoler Sakyapa, Nyingmapa og Kagyupa (fra 1400-tallet også Gelugpa) Magtkampe blev vundet af Gelugpa i og 1600-tallet fordi de gik i forbund med Mongoliet Mongolerne gav Gelugpa-skolens leder titlen Dalai Lama Dalai: hav og lama: guru => Dalai Lama: visdommens hav Fra midten af 1600-tallet til 1950 havde Gelugpa magten i Tibet - Kina invaderede så Dalai Lama var øverste leder, teokrati 1959: stor opstand Dalai Lama flygtede til Indien hvor han leder en tibetansk eksilregering Tibet er blevet mere og mere integreret som en autonom region i Kina D. Lama trådte i marts 2011 tilbage som politisk leder, men er stadig den åndelige leder for Tibet Vajrayana Diamantvejen er den udgave af Mahayanabuddhismen, der dyrkes i Tibet Bruger upaya til at opnå oplysning allerede i dette liv Mantraer og ritualer Lamaen er den fjerde juvel i trosbekendelsen Tulku-systemet: kendt fra 1200-tallet En tulku: en bodhisattva, der bevidst vælger sin genfødsel som reinkarneret lama På den måde sikrer man arvefølge inden for de vigtigste lamainstitutioner, hvor man ellers lever i cølibat

6 Islam Islam, vb. (salama): fred, harmoni, hengivelse, underkastelse Muslim: den, der underkaster sig Allah er almægtig - har krav på msk.ts abs. lydighed Underkastelse i taknemmelighed over for den, man skylder alt Etik: ydmygheden Opstod primo 600-tallet e.kr. Muhammed og hans tilhængere introducerede en monoteistisk tro for de polyteistiske samfund i Mekka og Medina 700-tallet: Ummayade-kalifatet ekspanderes - næsten hele Mellemøsten, Nordafrika, den iberiske halvø er under muslimsk herredømme 754: Abbaside-kalifatet opstår med hovedsæde i Bagdad 1000-tallet: Fatimidekalifatet opstår som konkurrent til ummayade og abbaside Det osmaniske rige: tyrkiske nomadestammer invaderede i 1100-tallet det muslimske imperium. De konverterede til islam og det største muslimske rige skabtes Opløst i 1923 To hovedretninger: Sunni (80-85%) Shia Helligskrifter Koranen: 114 suraer opdelt i ayat Muhammeds åbenbaringer Samlet og autoriseret af kaliffen Uthman omkr. år destruktion af alternative versioner Sunnaen: Overleveringer af Muhammeds handlinger, samtaler og forbud Samlet i Hadith-tekstsamlinger under abbaside Ikke enighed om, hvilke Hadith-tekster der er troværdige Opdeles i kategorier: sande, accepterede, svage og fabrikerede Beretterens troværdighed Ikke samme status som Koranen Islams historiske udvikling 600-tallet e.kr. på den arabiske halvø Præget af rivaliserende nomadestammer (levede af karavanehandel og kameldrift) Mekka var en central by på en karavanerute Vigtigt sted for mange guder, Hubal, Astarte, Manat, Allat, al-uzza I Mekka lå Kabaen (kubus, terning): På Muhammeds tid indviet til Hubal Allah havde også sin kult omkring Kabaen Korn og kvæg blev ofret til Allah Kun medlemmerne af byens mest indflydelsesrige slægter kunne være præster Muhammed ibn Abdallah: Islams tilblivelse Kom fra Quraysh-stammen (meget indflydelsesrig) Voksede op hos sin bedstefar Onkel Abu Talib tog sig af opdragelsen da bedstefaderen døde Muhammed har kendt både til kristendom og jødedom via forsk. grupperinger i

7 området Hans kone, Khadidja, havde en kristen fætter Jødisk tro var alm. kendt i arabiske byer Muhammed kunne eftersigende hverken læse eller skrive - åbenbaringerne måtte komme fra Gud Var dog ansat som ansvarlig i en købmandsforretning Da Muhammed begyndte at udbrede sine åbenbaringer i Mekka blev det anset for en trussel imod de indtægter, som valfarten til Kabaen gav Kritikken voksede, Abu Talib døde. Muhammed aftalte med de ledende jøder i Yatrib (Medina) at han kunne bo der 622: Muhammed og hans første tilhængere udvandrede fra Mekka Kaldes hijra og er år 1 i den muslimske tidsregning 300 km væk i Medina grundlagde de det første muslimske samfund (ummah) 630: Efter mange kampe vendte Muhammed tilbage til Mekka og indviede Kabaen som muslimsk kultsted Den nye religions udvikling Sunni-muslimsk overlevering: Muhammed havde ikke udpeget nogen til at lede samfundet Shia-muslimsk overlevering: Muhammed havde udpeget sin svigersøn (og fætter) Ali som efterfølger Abu Bakr (tidlig discipel) blev udpeget som efterfølger - hans kalif - hans stedfortræder Efter to år blev Abu Bakr slået ihjel og svigerfar Umar overtog. Da han blev dræbt blev Uthman den tredje kalif Uthman sørgede for at samle Koranen (650 e.kr. ca.) Ali blev forbigået og det var nogle utilfredse med Stiftede: Alis parti == Shi'at Uthman blev myrdet og folk i Medina valgte Ali som 4. kalif En af Uthmans slægtninge var utilfreds med Ali ikke retsforfulgte dem, der havde dræbt Uthman Et mæglingsforsøg mislykkedes Uenighederne udviklede sig Ali blev myrdet i byen Kuffa i Irak Det muslimske samfund var splittet i to dele: Sunni (ny kalif blandt Uthmans efterfølgere) og Shia (Alis søn Hussain som kalif) Hussain blev dog dræbt ved Kerbala Sunnimuslimerne besluttede at enhver kunne vælges som kalif, blot han levede op til den sædvane (sunna) som Muhammed havde gjort gældende Yasid, Uthmans efterkommer, blev leder Synd Den største synd, en muslim kan begå, kaldes shirk : utilgiveligt. Fx at gå imod monoteismen ved at sige at Muhammed er forfatter til Koranen Alt kan tilgives bortset fra shirk Den religiøse situation på den arabiske halvø omkring år 600 (Før Muhammed):

8 polyteisme skæbnetro beduinkultur tro på onde ånder - ofringer til de onde ånder valfart til kabaen - brugt til gudestatuer Bederetning: Mekka (jøde: Jerusalum) Helligdag: fredag Områder i livet som muslim: Iman: troen - dogmer Ibadat: pligterne - de fem søjler Muamalat: dagligdags handlinger - spiseregler mm. Religiøs praksis i islam Obligatoriske ritualer Guds åbenbaringer til Muhammed = vejledning til at tjene Gud Påbudte ritualer: bygger på Koranen = de fem søjler Vejledningen til de fem søjlers udførelse findes i sunnaen 1. søjle: Trosbekendelsen - shahada Sura 3,18 Trosbek. hviskes i øret på en nyfødt muslim (det muslimske konversionsritual jf. at alle mennesker er født muslimer) = indlemmelse i den muslimske ummah Jeg bevidner, at der ikke findes nogen gud foruden Gud, og Muhammed er hans profet." To vidner er nødvendigt ved konvertering til islam Bruges ifm. de fem daglige bønner 2. søjle: De fem daglige bønner - salah Sura 2,238 Gud skal tilbedes og ihukommes Før bøn skal man være rengjort (wudu), korrekt tildækket, overholde bedetiderne, bederetning (qibla), erklærer sin hensigt om at ville bede Sunnaen: børn skal lære at bede når de er 7 år gamle Bønnen indledes: muezzinen kalder til bøn fra minareten. Bønnekald: Allah Hu Akbar - Allah er større) Wudu: hænder, næse, mund, ansigt, arme, hår, nakke, ører, fødder Vand, i nødstilfælde: sand eller jord Bøn: cyklus af ord og handlinger (hver cyklus: rakah) - mindst to (afhængigt af tidspunkt på døgnet) + frivillige individuelle bønner derefter (dua) Om fredagen SKAL mændene deltage i fredagsbønnen med tilhørende prædiken (khutba) 3. søjle: Almissen - zakat Sura 2,277 Renselse, vækst Sura 3,180: Overflod er dårligt Zakat renser og luger ud i ophobede rigdomme 2,5 % af overskuddet efter et år (ikke hvis under kr.) Opgøres ofte i ramadanmåneden

9 Moskeer eller muslimske foreninger organiserer zakat Går til fattige - muslimske nødhjælpsorganisationer 4. søjle: Fasten - sawm Sura 2, måned (Ramadan) - måneden hvor Koranen blev åbenbaret Faste fra mad, drikke, rygning, sex fra solop. til solned. Ramadan rykker ti dage frem i kalenderen hvert år (muslimsk kalender, derfor) Ved rejse eller sygdom kan fasten udelades eller udsættes Kvinder desuden: ved graviditet, amning eller menustration Visse tilfælde: almisser i stedet for faste Spirituel og rituel rengøring Solidaritetserklæring med fattige (mærk på egen krop) Afslutning markeres med festen: eid al-fitr 5. søjle: Valfart - hadj Sura 2,197 Årets sidste måned Hvert år: 2 mio. pilgrimme til Mekka Alle muslimer skal, for såvidt muligt (økonomisk, helbredsmæssigt), udføre hadj Ritualerne i hadj er en aktualisering af myterne om Abraham (Ibrahim) Muhammed udførte den første hadj i 630 ved tilbagekomst til Mekka Se tabel over faser i valfarten på side 102 Ritualerne administreres af Saudi-Arabien Efter endt hadj må man tage tilnavnet: hadji (kvinder: hadja) Udførelse af de fem søjler er pålagt muslimerne af gud Andre ritualer Ønskværdige/frivillige Recitation af guds 99 navne eller dele af Koranen (dhikr : ihukommelse) Begravelse: renselse af liget, placeres i jorden med ansigtet vendt mod Mekka. Sura 1 fremsiges når graven er tilkastet. Bønner fremsiges for at sikre en så gunstig dom som muligt (Munkar og Nakir afholder dom med det samme). Graven må ikke nedlægges Sufisme: spirituel side af islam. Organiseret i broderskaber - sheikh er leder - har andre ritualer end de obligatoriske Helligsteder Helligstederne er koblet til dyrkelsen af den ene gud Mekka Abraham: den første monoteist (hanif) De første muslimer havde qibla mod Jerusalem, men jøderne i Medina ville ikke anerkende Muhammed som profet => brud den 11. februar 624, hvor Muhammed fik en åbenbaring om at man skulle have qibla mod Mekka (Sura 2,139) 630: Kabaen blev tømt for gudestatuer Mekka er axis mundi Mekka er haram (forbudt) for ikke-muslimer Medina Det første muslimske samfund

10 Muhammed er begravet i Medina Når man er på hadj tager mange 300 km til Medina for at se profetens grav Jerusalem Profetens himmelrejse: Muhammeds rejse til Jerusalem med Gabriel om natten. Muhammed mødte mange profeter gennem de syv himle To moskeer i på Tempelbjerget: Klippemoskeen (Muhammeds fodaftryk da han steg til himmels). Al-Aqsa Moskeen (3. helligste moske) Moskeen I DK må man gerne bygge en moske Ganske gå muslimske foreningers tilholdssteder er bygget som moskeer fra grunden Islamisk ekspansion i 7. årh.: kirker ombyggedes til moskeer, bl.a. Hagia Sofia Forudbestemmelse Gud kender og bestemmer msk. s skæbne (determinisme) >< msk. stilles til regnskab for dets gerninger på dommens dag (forudsætter msk. s frie vilje) Sunni-islams kompromis: Gud har skabt de muligheder og valg, msk. møder, men msk. vælger selv blandt dem

Islam. Islams historiske udvikling

Islam. Islams historiske udvikling Islam Islam, vb. (salama): fred, harmoni, hengivelse, underkastelse Muslim: den, der underkaster sig Allah er almægtig - har krav på msk.ts abs. lydighed Underkastelse i taknemmelighed over for den, man

Læs mere

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag?

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag? Kopiside 3 A Fortællinger Kopiside 3 B Fortællinger Hvad handler teksten om? Opstil de vigtigste punkter. Hvordan præsenterer teksten modsætninger såsom godt-ondt, mand-kvinde, Gud-menneske? Modsætninger

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Opgaven kræver farver.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Opgaven kræver farver. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Kristendom 4. - 5. klasse Religiøse symboler 1. Fælles gennemgang: Opgaven kræver farver. Udlever opgaverne og lad eleverne kigge på de forskellige symboler. Spørg dem

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013-2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Religion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby HF, e-learning (½-årligt) Religion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: dec. 2015 Institution VUC, CampusVejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby HF enkeltfag Religion B Sofie

Læs mere

Buddhisme. Religionen der ikke er nogen religion. Men alligevel er en religion

Buddhisme. Religionen der ikke er nogen religion. Men alligevel er en religion Buddhisme Religionen der ikke er nogen religion Men alligevel er en religion Buddha Buddhismen har sin oprindelse i Indien omkring det 5. århundrede fvt. Ifølge buddhismen levede dengang "Den historiske

Læs mere

Tema 13 Øst-religioner - hinduisme og buddhisme Begreber Østens religioner indiske hinduismen buddhismen jainismen sikhismen kinesiske

Tema 13 Øst-religioner - hinduisme og buddhisme Begreber Østens religioner indiske hinduismen buddhismen jainismen sikhismen kinesiske Tema 13 Øst-religioner - hinduisme og buddhisme Du skal vide det vigtigste om de to største østlige religioner, hinduismen og buddhismen: hovedpersoner, guder og religiøse begreber og lære. Du skal kunne

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby HF, e-learning (½-årligt) Religion

Læs mere

5. Hadj, pilgrimsfærd til Mekka: Skal udføres én gang i éns levetid, hvis man økonomisk og fysisk er i stand til det.

5. Hadj, pilgrimsfærd til Mekka: Skal udføres én gang i éns levetid, hvis man økonomisk og fysisk er i stand til det. Nedenstående tekstuddrag fra Koranen er medtaget i dybeste respekt for Islam og profeten Muhammed og hans tilhængere. Tekstuddragene er sammenholdt med, hvad Sathya Sai Baba i forskellige taler har sagt

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2016 Institution Nordvestsjællands HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Religion C Louise

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Religion B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes på mailadressen: ma@kvuc.dk Med venlig hilsen Mads Aamand Hansen Hvis du

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution VUF Uddannelse stx Fag og niveau Religion c Lærer(e) Frank Stærfeldt Byrnel Hold

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

INTRODUKTION til BUDDHISMEN

INTRODUKTION til BUDDHISMEN PHENDELING Center for Tibetansk Buddhisme INTRODUKTION til BUDDHISMEN 2 INTRODUKTION til BUDDHISMEN PHENDELING TRYK 3 Getsulma Tenzin Drolkar og PHENDELING- Center for Tibetansk Buddhisme 2007 Det er ikke

Læs mere

Oversigt over gennemførte forløb. Kristendom. Islam. Buddhisme. Undervisningsbeskrivelse. Termin Termin Maj/Juni HF & VUC Nordsjælland Helsingør

Oversigt over gennemførte forløb. Kristendom. Islam. Buddhisme. Undervisningsbeskrivelse. Termin Termin Maj/Juni HF & VUC Nordsjælland Helsingør Undervisningsbeskrivelse Termin Termin Maj/Juni 2017 Institution HF & VUC Nordsjælland Helsingør Uddannelse HF e Fag og niveau Religion C niveau Lærer(e) Mads Haahr Andersen Hold 4frlcmf1 Oversigt over

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til seksagesima søndag side 1. Prædiken til seksagesima søndag Tekst: Mark. 4,26-32.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til seksagesima søndag side 1. Prædiken til seksagesima søndag Tekst: Mark. 4,26-32. Prædiken til seksagesima søndag 2016 31-01-2016 side 1 Prædiken til seksagesima søndag 2012. Tekst: Mark. 4,26-32. Det er da nemt at være bonde. Put nogle korn i jorden, så kommer det hele af sig selv.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: recku 1208 Religion C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: recku 1208 Religion C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: recku 1208 Religion C, HFE Fag: Religion C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: religion C-niveau Termin: December 2012 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

TPL-skema USH4 kap. 1 Tro og tanker

TPL-skema USH4 kap. 1 Tro og tanker TPL-skema USH4 kap. Tro og tanker Livsfilosofi og etik (Fase ) Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem etiske principper og moralsk praksis i hverdagslivet og i religiøse problemstillinger / Eleven

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2012-2013 Institution VUC Vest Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C (HFE)

Læs mere

Artikelsamling om islam og Mellemøsten

Artikelsamling om islam og Mellemøsten AGuide Artikelsamling om islam og Mellemøsten Forfatter: Jesper Petersen Indhold MUHAMMEDS LIV.... 4 DE FØRSTE KALIFFER... 14 ISLAMISK JURA.... 22 KVINDER OG KØN... 30 OPDAGELSESREJSENDE.... 40 BASARER

Læs mere

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske.

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 24. marts 2013 Kirkedag: Palmesøndag/A Tekst: Matt 21,1-9 Salmer: SK: 83 * 84 * 176 * 177 * 202 * 172 LL: Optakt til påske med Dorthe Zielke og Søren Johannsen

Læs mere

Læseplan for Religion

Læseplan for Religion Formål Læseplan for Religion Formålet med religionsundervisningen er At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Vestegnen HFe Religion C Lior Waniewitz lw@vucv.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2012-13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Religion C Karianne Eggen Kristensen 2c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Buddhas lære og den tibetanske buddhisme

Buddhas lære og den tibetanske buddhisme Buddhas lære og den tibetanske buddhisme De tre virkelighedsdimensioner og symbolernes betydning Afsnittet De tre virkelighedsdimensioner og symbolernes betydning (s. 9-11) er meget udmærket, både fordi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: recku 1308 Religion C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: recku 1308 Religion C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: recku 1308 Religion C, HFE Fag: Religion C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: religion C-niveau Koncentreret Termin: December 2013 Uddannelse:

Læs mere

3erlcel2. Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj- Juni 2016

3erlcel2. Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj- Juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj- Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afdelingen

Læs mere

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver.

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Disse opgaver er spørgsmål, som lægger op til en diskussion. Langt de fleste spørgsmål har ikke et korrekt svar, men afhænger af

Læs mere

Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder. AMEN

Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder. AMEN 20. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Mattæus 22, 1-14 Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder. AMEN Sommeren er forbi. Der er slut med varme og milde vinde. Efteråret

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

INTRODUKTION til BUDDHISMEN

INTRODUKTION til BUDDHISMEN INTRODUKTION til BUDDHISMEN PHENDELING TRYK Getsulma Tenzin Drolkar og PHENDELING- Center for Tibetansk Buddhisme 2007 Det er ikke tilladt at kopiere hele eller dele af dette hæfte uden tilladelse fra

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 6-7. klasse 2016/2017 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: recku 1408 Religion C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: recku 1408 Religion C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: recku 1408 Religion C, HFE Fag: Religion C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: religion C-niveau Koncentreret Termin: Januar 2015 Uddannelse:

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hfe Religion C Carsten Anhøj

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

De 3 fartøjer til befrielsen

De 3 fartøjer til befrielsen De 3 fartøjer til befrielsen Tenga Tulku ordinerer Lama Tendar som munk i Kathmandu, marts 1984 Mula-sarvasti-vada Munke- og nonne-ordenen, som er en vigtig institutionel del af Karma Kadjy traditionen,

Læs mere

Det arabiske ord ISLAM har sin oprindelse i to ord med samme rod (SLM):

Det arabiske ord ISLAM har sin oprindelse i to ord med samme rod (SLM): Islam - kort fortalt Islam og muslimer Budskabets sammenhæng Islams "fem søjler" Mennesket og den frie vilje Koranen og Hadith Meningen med tilbedelsen Islamisk livsførelse Det historiske perspektiv Islams

Læs mere

Forfatter : Fie Sørensen Tunie Larsen. Kristendom

Forfatter : Fie Sørensen Tunie Larsen. Kristendom Kristendom Kristendom Begreber Biblen Den Hellige Bog Evangelium Gode nyheder Trosbekendelsen (apostolske (formuleret af de 12 apostle)) Disciple Elever - Jesus havde 12 Axis mundi Verdens centrum Jerusalem

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg Hfe Religion C Lærer(e) Carsten Anhøj,

Læs mere

KRYDSFELT. Moské og Islamisk Kulturcenter på Nørrebro

KRYDSFELT. Moské og Islamisk Kulturcenter på Nørrebro KRYDSFELT Moské og Islamisk Kulturcenter på Nørrebro Mekka N København Indholdsfortegnelse Motivation Vision Sted Metode Rumprogram Aflevering Kilder Bilag / baggrundsanalyse Motivation Intentionen med

Læs mere

Tema 16 Værdier og religion - Individ og Samfund Værdier kvantiteter kvaliteter bedre værdifuldt Værdier handler om moral , det gode

Tema 16 Værdier og religion - Individ og Samfund Værdier kvantiteter kvaliteter bedre værdifuldt Værdier handler om moral , det gode Tema 16 Værdier og religion - Individ og Samfund Du skal kunne forklare, hvordan styreformen (magten) i et samfund kan grundlægges på to vidt forskellige måder. Du skal kunne fortælle noget om, hvordan

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2013-2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Stx Religion C Karianne Eggen Kristensen/KK og Maria Andersen/MA 2f Oversigt over gennemførte

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Kort introduktion til buddhisme

Kort introduktion til buddhisme Kort introduktion til buddhisme Shomon Pia Trans shomon@tendai.dk, www.shomon.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel anvendelse,

Læs mere

Protestantisme og katolicisme

Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme er begge en del af kristendommen. Men hvad er egentlig forskellen på de to kirkeretninger? Bliv klogere på det i denne guide, som giver dig et

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2013-2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Stx Religion C Karianne Eggen Kristensen/KK 3s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Jeg har min Gud til at se mig

Jeg har min Gud til at se mig Jeg har min Gud til at se mig Denne tekst er egnet som læsetekst fra 5. klasse og op. Tahrir fortæller om at være muslimsk pige i et dansk samfund. Jeg kom til Danmark fra Irak lige på det tidspunkt, hvor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2017 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF enkeltfag Religion C Camilla

Læs mere

Lærervejledning Forslag til hvordan Lille Eid og Eid-pynt bruges i undervisningssammenhæng

Lærervejledning Forslag til hvordan Lille Eid og Eid-pynt bruges i undervisningssammenhæng Lærervejledning Forslag til hvordan Lille Eid og Eid-pynt bruges i undervisningssammenhæng Indholdsfortegnelse 1. Introduktion/Aldersgruppe 2. Overblik over bøgerne og websitet 3. De fire faser: 3.1. Kort

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Præsentation af ph.d.-projektet. Empiriske eksempler. Døden som realitet. Døden som tabu. Dødsangst og professionalisme

Præsentation af ph.d.-projektet. Empiriske eksempler. Døden som realitet. Døden som tabu. Dødsangst og professionalisme Præsentation af ph.d.-projektet Empiriske eksempler Døden som realitet Døden som tabu Dødsangst og professionalisme Afdække hvordan kristne og muslimske kræftpatienter anvender trosrelaterede erfaringer

Læs mere

Danmark: fj endebifieder

Danmark: fj endebifieder Danmark: fj endebifieder Religion FHF 2014-2015 islams Indhoidsfortegnelse Side 1-3 Side 4-7 Side 8-12 Side 13-17 Side 18-21 Side 22-24 Side 24-2 7 Islams oprindelse og historie Dogmer og hellige skrifter

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 1 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Nrec136v Holdet er internetbaseret hvor kursisterne har læst materialet og besvaret spørgsmål på skrift og via lyd- eller videofil.

Nrec136v Holdet er internetbaseret hvor kursisterne har læst materialet og besvaret spørgsmål på skrift og via lyd- eller videofil. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution Fredericia HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf enkeltfag Religion

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

BUDDHISTISK UNIVERSITET Efterår 2014

BUDDHISTISK UNIVERSITET Efterår 2014 BUDDHISTISK UNIVERSITET Efterår 2014 Studieprogram i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme BUDDHISTISK UNIVERSITET i Phendeling - Center for Tibetansk Buddhisme blev etableret i 2008 på initiativ af

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive Viborg (Viborg afdeling) Hf HF enkeltfag C Lærer(e)

Læs mere

Bodanath stupa en i Kathmandu, Nepal symbol på Nirvana. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupa en i Kathmandu, Nepal symbol på Nirvana. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupa en i Kathmandu, Nepal symbol på Nirvana 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes

Læs mere

indtoget Religion nu Carsten Bo Mortensen John Rydahl Gyldendal

indtoget Religion nu Carsten Bo Mortensen John Rydahl Gyldendal 4 indtoget Religion nu 1 Carsten Bo Mortensen John Rydahl Gyldendal 2 indtoget! RELGON NU 4 1. udgave, 1. oplag 2014 Ritual 2014 Gyldendal A/S, København Et ritual er en handling, som mennesker Forlagsredaktion:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution STUK Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Religion C Jesper Kikkenborg 2C Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF & VUC Hf Religion C Trine Johansson

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Religion

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

De syv dødssynder - Elevmateriale

De syv dødssynder - Elevmateriale De syv dødssynder - Elevmateriale Juli-August 2017 Undervisningsmateriale udarbejdet til Viborg Bibliotekerne i anledning af Reformationsåret 2017 af Kristian Dysted og Bo Jensen 1 Hvad er Synd? I middelalderen

Læs mere

Englene i Kristendom og Islam

Englene i Kristendom og Islam Englene i Kristendom og Islam En komparativ primærkilde analyse af Biblen og Koranen Aalborg Seminarium Fag: Kristendomkundskab og livsoplysning Eksamensmåned og-år:. 06-2006 Studienr.: Stamhold: Søjle:

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Du a i Qur anen I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Følgende er en samling af Ad iyah (Du a i flertal) fra den Noble Qur an, som er stillet op i rækkefølge i forhold til deres forekomst i Qur anen.

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere