Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Radio / Kassette Montreux RCM 45 Betjeningsvejledning

2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning... 7 Tyverisikringssystem KeyCard... 8 Start af bilradio... 8 Udtagning af KeyCard... 8 Tilpasning af andet KeyCard/ Udskiftning af KeyCard... 8 Optisk visning af tyverisikring... 8 Radiodrift med RDS... 9 AF - Alternativ Frekvens... 9 REG-regionalradio... 9 Valg af bølgelængdeområde... 9 Automatisk stationssøgning... 9 Manuel indstilling af stationer Gennemblade stationskæden (kun FM) Skifte mellem hukommelsesniveauerne (kun FM) Gemme stationer Automatisk lagring af kraftigste stationer med Travelstore Valg af radiostationer fra hukommelsen Preset Scan Scan Indstilling af stationssøgerens følsomhed Skift fra stereo til mono (FM) Modtagelse af trafikradio med RDS-EON Trafikradio-førsteret tænd/sluk Advarselssignal Sluk for advarselssignal Automatisk start af frekvenssøgning Indstilling af lydstyrke på trafikradio og advarselssignal Kassettedrift Isætning af kassette Udtagbing af kassette Valg af side (Autoreverse) Spoling af bånd Kassettevalg med MTL Valg af lydkilde med SRC Oplysninger om vedligeholdelse Programmering med DSC Oversigt over grundindstilling (fabrik) med DSC Styring af CD-Changer (tilbehør) Start af Changer med SRC Valg af titler / CD med vippetasten SCAN MIX Appendix Tekniske data

3 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH

4 Kort instruktion 1 Tænd Sluk Lydstyrke 2 LD Loudness - bassen forstærkes i forbindelse med svag lydstyrke. Loudness tænd/sluk: Tryk på LD. Yderlig information: Programmering med DSC. GEO Til indstilling af balance (venstre/højre) og fader (for/bag) med vippetasten. Der kan også tændes eller slukkes for bilradioen med KeyCard C. Hvis tilslutningen sker i henhold til de relevante forskrifter, er der også mulighed for at tænde/slukke bilradioen via tændingen. Hvis du ønsker at lytte til radioen i forbindelse med slukket tænding, har du følgende muligheder: a) Tænd/sluk taste 1 b) KeyCard udtages/isættes c) Tryk på AUD 3. Hvis bilradioen tændes med KeyCard eller AUD, foregår gengivelsen i den sidst valgte lydstyrke. Såfremt der lyttes med slukket tænding til bilradioen, afbrydes den automatisk efter en time, for at skåne batteriet. 3 AUD/GEO AUD Til indstilling af diskant & bas med vippen. Diskant + Diskant Bas Bas + Fader for Fader bag Balance venstre Balance højre Til ændring af indstilling, tryk på AUD henholdsvis GEO, hvorefter indstillingen ændres med vippetasten. Herefter vil den pågældende funktionstilstand stå i displayet. Den sidste indstilling lagres automatisk. For at afslutte indstillingen: tryk på AUD henholdsvis GEO. Såfremt ingen ændring finder sted inden for 8 sek., skifter displayet automatisk til forrige tilstand. 4

5 4 DSC (Direct Software Control) DSC er beregnet til justering af programmerbare grundindstillinger. Yderligere informationer: Programmering med DSC. 5 AF - Alternativ Frekvens ved RDS-drift Når der står AF i displayet, søger radioen automatisk den bedste frekvens til det aktuelle program ved hjælp af RDS-funktionen. AF tænd/sluk: Tryk på tasten. Tillægsfunktion: REG ON / REG OFF - Er der stillet ind på REG ON, skiftes der kun til en bedre frekvens i det øjeblik, der er tale om en station med samme regionalprogram (se REG-regionalradio ). REG tænd/sluk: Tryk på AF, indtil REG ON eller REG OFF står i displayet (en bip-lyd høres). 6 lo Angiver graden af den automatiske stationssøgers følsomhed. Io lyser i displayet - normal følsomhed (søgningen standser ud for de stationer, hvor modtagelsen er god). Io lyser ikke - høj følsomhed (søgningen standser også ud for stationer med mindre god modtagelse). Skift: Tryk let på Io. Yderligere informationer: Programmering med DSC. 7 MTL CrO 2 - og metalkassetter kan optimalt afspilles, når der står...--mtl i displayet. Funktion tænd/sluk: Tryk på MTL ved kassettedrift, indtil den ønskede tilstand står i displayet. 8 MIX Changerfunktion (tilbehør) Se Styring af CD-Changer. 9 Udtagning af kassette Tryk på. : Kassetterum Kassette sættes i (side A eller 1 pegende opad; åbning mod højre) ; Display Radio: NDR1 NDS - Stationssignal FM - Bølgelængdeområde T - Hukommelsesniveau (I, II, T) 5 - Stationstaster (1-6) - Stereo lo - Stationssøgerens følsomhed AF - Alternativ Frekvens TP - Trafikradioprogram TA - Trafikradio-førsteret LD - Loudness Kassette: TR1--PLAY - Side 1 (eller 2) MTL - Metal CD-Changer (option): CD 05 T 02 - CD-nr. - Titel-nr. 5 ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS

6 < Valg af side/ Spoling af bånd Tryk samtidigt på FR og FF Der står TR eller TR i displayet FR : Hurtig tilbagespoling; stop med FF FF : Hurtig fremspoling; stop med FR = SC Radiofunktion Scan (tuner ind på alle stationer, der kan modtages); tryk kort på SC. Preset Scan (skifter automatisk mellem alle de stationer der er gemt i hukommelsen); tryk ca. 2 sek. på SC. Changerfunktion (tilbehør) Se Styring af CD-Changer. > SRC (Source = kilde) Valg af lydkilde, f.eks. kassette, radio, CD-Changer (tilbehør).? 1, 2, 3, 4, 5, 6 stationstaster For hvert hukommelsesniveau (I, II og T ) kan der gemmes 6 stationer. Lagring af stationer - tryk så længe på tasten ved radiodrift, indtil programmet kan høres igen. Valg af stationer - vælg bølgelængdeområdet og ved FM vælges også hukommelsesniveauet med FMT (berøres let så mange gange det er nødvendigt), og tryk på den tilsvarende TA (Traffic Announcement = trafikradioførsteret) Når der står TA i displayet, sendes kun stationer med trafikradio. TA tænd/sluk: Tryk på tasten. A M L Omskifter til mellem- og langbølge. B FMT - FM, Travelstore Omskifter til FM-hukommelsesniveauerne I, II og T (Travelstore). Skift mellem hukommelsesniveauerne: Tasten berøres let så mange gange, indtil det ønskede niveau står i displayet. Benyttes til automatisk lagring med Travelstore af de seks kraftigste stationer: Lagring: Tryk på FMT, indtil displayet viser, at stationssøgningen er begyndt. Valg: Tryk så mange gange på FMT, indtil der står T i displayet. Tryk nu kort på en af stationstasterne 1, 2, 3, 4, 5, 6. C Tyverisikringssystem KeyCard KeyCard skal være indført for at kunne tænde bilradioen. KeyCard Før KeyCard (kontaktfladen skal vende opad) ind i slidsen, efter at tungen er blevet kørt ud. Læs ubetinget informationerne under afsnittet Tyverisikringssystem KeyCard. Blinkende KeyCard-tunge Som yderlig optisk tyverisikring blinker KeyCard-tungen, når der er slukket for radioen, hvis indstillingen svarer til DSC - CODE-LED. Yderligere informationer: Programmering med DSC. 6

7 D Vippetasten Stationssøgning op ned / gradvist ned / op (hvis AF er slukket) / gennemblade stationskæden, hvis AF er tændt (P1...P3). Tillægsfunktion: I DSC-modus: Valg og programmering af funktioner Vigtige oplysninger Hvad du absolut bør læse Inden du tager din bilradio i brug, bedes du læse oplysningerne om Trafiksikkerhed og Tyverisikringssystem KeyCard omhyggeligt. Trafiksikkerhed Trafiksikkerheden kommer altid i første række. Derfor skal der hele tiden tages højde for den aktuelle trafiksituation, når bilradioen benyttes. Tænk på, at du tilbagelægger 14 m i sekundet ved en hastighed på 50 km/h. I kritiske situationer frarådes det at betjene bilradioen. Advarselssignaler fra f.eks. politi og brandvæsen skal kunne registreres i tide i bilen. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at lytte til programmer i en passende lydstyrke under kørslen. Montage/tilslutning Hvis du selv vil montere eller udbygge anlægget, bør du læse vedlagte oplysninger herom, inden du går i gang. Højtalerudgangene må ikke forbindes med stel! Benyt kun reserve- og tilbehørsdele, der er godkendte af Blaupunkt. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL 7 PORTUGUÊS

8 Tyverisikringssystem KeyCard Leveringen af bilradioen omfatter et Key- Card. Til bilradioen kan man imidlertid også benytte et andet KeyCard. Hvis et KeyCard går tabt eller beskadiges, kan du hos fagforhandleren købe et reservekort. Når du har to KeyCards i brug, har du mulighed for at gemme følgende funktioner individuelt i hukommelsen: Indstilling af bas, diskant, balance og fader, indlæsning på stationstaster, loudness, TA (lydstyrken af meldinger), bip-lydstyrke. Desuden bliver den sidst indstillede værdi for bølgelængdeområde, stationsindstilling, TAførsteret, loudness, AF, REG ON/OFF samt stationssøgerens følsomhed gemt i hukommelsen. Du vender altså tilbage til din valgte grundindstilling i det øjeblik, du sætter KeyCard i. Start af bilradio Tænd for radioen og før KeyCard (kontaktfladen skal vende opad) ind i slidsen, efter at tungen er blevet kørt ud. Bilradioen er nu i gang. Hvis bilradioen ikke kan identificere kortet, der sættes i, står der CARD ERR i displayet. Betjen ikke bilradioen nu. 8 Efter ca. 10 sek. står der TURN OFF i displayet. Sluk for bilradioen. Hvis du indfører et fremmed kort (f.eks. telefon- eller kreditkort), står der i ca. 2 sek. WRONG KC i displayet. Tag det forkerte kort ud og sluk for bilradioen. Betjen bilradioen først igen, når du har et KeyCard til rådighed, som den kan identificere. Udtagning af KeyCard KeyCard må aldrig hives ud af slidsen med magt. Tryk først på KeyCard. KeyCard køres herefter ud i udtagningsposition. Tag KeyCard ud. Tilpasning af andet KeyCard/ Udskiftning af KeyCard Et KeyCard kan tilpasses som supplerende kort, når bilradioen er i gang med det første KeyCard. Hvis du vil tilpasse et andet KeyCard, skal du gøre følgende: Indfør det første KeyCard og tænd for bilradioen. Tryk på DSC og vælg LEARN KC med /. Displayet skifter til CHANGE. Tryk på KeyCard. Det køres ud i udtagningsposition. Tag det første KeyCard ud og indfør det andet kort, inden CHANGE toner ud igen. Bilradioen kan nu også benyttes med det andet KeyCard. Der kan maksimalt kun tilpasses to Key- Cards til bilradioen. Hvis der tilpasses et tredje KeyCard, vil brugsberettigelsen for det kort, der ikke blev anvendt i tilpasningsfasen, automatisk blive slettet. Optisk visning af tyverisikring Når bilen er parkeret, kan den tyverisikres ved hjælp af KeyCard-tungen, der blinker som et advarselssignal. Følgende forudsætninger skal dog være opfyldte: Permanent plus og plus over tændingen skal være rigtigt tilsluttet (som i monteringsvejledningen). I DSC-modus skal der være stillet ind på LED 1. Læs hertil Programmering med DSC-LED.

9 Radiodrift med RDS (Radio Data System) Med Radio Data System får radiooplevelsen på FM en helt ny dimension. Flere og flere radiostationer er begyndt at sende RDS-informationer sideløbende med de normale programmer. Så snart de pågældende programmer identificeres, står stationernes betegnelse (f.eks. P1) i displayet, evt. også med regionalt kendetegn. Med RDS omdannes stationstasterne til programtaster. Du ved nu, hvilket program du modtager og har mulighed for at vælge præcist det program, du ønsker at høre. Der er yderligere fordele forbundet med RDS: AF - Alternativ Frekvens AF-funktionen (Alternativ Frekvens) stiller automatisk ind på den bedste frekvens til det aktuelle program. Denne funktion er aktiveret, når AF lyser i displayet. AF tænd/sluk: tryk kort på AF. Medens der søges efter programmet med den bedste modtagelse, kan det forekomme, at den aktuelle radioudsendelse muligvis et øjeblik er tavs. Når du tænder for bilradioen eller opkalder en gemt frekvens og der står SEARCH i dis- playet, søger bilradioen automatisk en alternativ frekvens. SEARCH forsvinder, når der er fundet en alternativ frekvens eller efter gennemløb af frekvensbåndet. Hvis dette program ikke mere modtages tilfredsstillende, så: vælg et andet program. REG-regionalradio Nogle af radioens programmer sendes som regionalprogrammer på bestemte tidspunkter af døgnet. Hvis du modtager et bestemt regionalt program og fortsat gerne vil høre det, så tryk ca. 2 sek. på AF. I displayet står der REG ON. Hvis du derimod forlader regionalprogrammets frekvensområde eller ønsker at nyde godt af RDS-servicen i fuldt omfang, skal du skifte til REG OFF. Tryk ca. 2 sek. på AF, indtil der står REG OFF i displayet. Når REG ON er aktiveret, står der efter hver igangsættelse af bilradioen et øjeblik REG ON i displayet. Valg af bølgelængdeområde Du kan vælge mellem bølgelængdeområderne FM 87,5-108 MHz, MW (mellembølge) khz og LW (langbølge) khz. Indstil det ønskede bølgelængdeområde med FMT eller M L. Skifte mellem MW (mellembølge)/lw (langbølge): Tryk på M L. Automatisk stationssøgning / Tryk på /. Bilradioen søger automatisk den næste station. Vedvarende tryk på vippens / (op eller ned) er ensbetydende med hurtig søgning frem eller tilbage. Automatisk stationssøgning op ned / gradvist ned / op (hvis AF er slukket) / gennemblade stationskæden, hvis AF er tændt (P1...P3). 9 ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS

10 Manuel indstilling af stationer << >> Forudsætning: AF er slukket! tryk på << >> til gradvis ændring (op/ ned) af frekvensen. Vedvarende tryk på vippens << >> (venstre eller højre) er ensbetydende med hurtigt frekvensgennemløb. Gennemblade stationskæden (kun FM) Med << >> kan du opkalde stationer fra dækningsområdet. Hvis der er mulighed for at modtage flere programmer fra en stationskæde, kan du blade med >> (frem) eller << (tilbage) for at vælge de ønskede stationer. Forudsætningerne er dog, at disse stationer tidligere er blevet modtaget mindst en gang og at AF er blevet aktiveret (lyser i displayet). Start f.eks. Travelstore: tryk 2 sek. på FMT. Herefter vil der ske et frekvensgennemløb. Hvis AF ikke lyser, tryk på AF. Forudsætningerne for stationsvalg med << >> er nu opfyldt. 10 Skifte mellem hukommelsesniveauerne (kun FM) Du kan skifte mellem hukommelsesniveauerne I, II og T, når radiostationerne skal gemmes eller vælges. Det aktuelle hukommelsesniveau står i displayet. Tryk på FMT, indtil det valgte hukommelsesniveau står i displayet. Gemme stationer I FM-området kan du gemme seks radiostationer pr. hukommelsesniveau (I, II, T) med stationstasterne 1, 2, 3, 4, 5, 6. I områderne MW (mellembølge)/lw (langbølge) kan du henholdsvis gemme seks radiostationer. Vælg bølgelængdeområdet med FMT eller M L og ved FM hukommelsesniveauet med FMT. Indstil den ønskede station med vippetasten (automatisk eller manuelt). Tryk så længe på den ønskede stationstaste efter at programmet var tavs, indtil programmet eller en bip-lyd igen høres. Den pågældende radiostation er nu blevet gemt i hukommelsen. I displayet står der, hvilken taste der er trykket. Oplysning: Hvis du stiller ind på en radiostation, der allerede er blevet gemt i hukommelsen, vil både den tilsvarende stationstaste og hukommelsesniveauet vises (blinker), hvis du befinder dig på et andet hukommelsesniveau. Automatisk lagring af kraftigste stationer med Travelstore De seks kraftigste FM-stationer i de pågældende dækningsområder kan du automatisk gemme i radioens hukommelse (sorteres efter feltstyrke). Denne funktion vil du få meget glæde af, hvis du hører til dem, der rejser meget. Tryk i mindst 2 sek. på FMT. Bilradioen søger nu de kraftigste FM-stationer og gemmer dem på hukommelsesniveau T (Travelstore). Når det er sket, bliver den kraftigste station indstillet. En anden mulighed er at gemme radiostationerne manuelt på Travelstore-niveauet (se Gemme stationer ).

11 Valg af radiostationer fra hukommelsen Gemte stationer kan vælges efter behov ved at trykke på de pågældende taster. Vælg bølgelængdeområdet med FMT eller M L og FM vælges også hukommelsesniveauet med FMT. Tryk så mange gange på FMT, indtil det valgte niveau står i displayet. Tryk kort på den tilsvarende stationstaste. Preset Scan Preset Scan betyder, at du kort kan tune ind på de stationer, der er blevet gemt i hukommelsen. Hvis du befinder dig i FM-området, kan du tune ind på stationerne i Travelstoreområdet eller de to andre hukommelsesniveauer. Vælg bølgelængdeområdet Ved FM vælger du Travelstore eller et hukommelsesniveau med FMT. Start Preset Scan: Tryk ca. 2 sek. på SC. Stationen bliver tunet ind i ca. 8 sek.. I displayet viser de blinkende positioner hukommelsesniveau og -plads. Videre lytning af indtunet station/deaktivering af Preset Scan: Tryk kort på SC. Scan Radio-Scan betyder, at du kan tune ind på alle modtagelige stationer i ca. 8 sek.. Start Scan: Tryk kort på SC. Den valgte frekvens eller stationens betegnelse (P1... P3) begynder at blinke i displayet. Mens der søges, lyser SCAN. Valg af indtunet station/deaktivering af Scan: Tryk kort på SC. Hvis der ikke vælges en station, bliver Scan automatisk deaktiveret efter et frekvensgennemløb. Du hører den sidst indstillede station. Indstilling af stationssøgerens følsomhed Du har mulighed for at ændre på den automatiske stationssøgers følsomhed. Når der står Io i displayet, betyder det, at automatikken nøjes med at søge stationer med en god modtagelse (ringe følsomhed). Når der ikke står Io, betyder det, at automatikken ligeledes søger stationer med mindre god modtagelse (højere følsomhed). Omskiftning tryk let på Io. Følsomhedsgraden kan du variere i hvert niveau (se Programmering med DSC ). Skift fra stereo til mono (FM) Hvis modtagelsen er for ringe, kan der skiftes til mono: Tryk ca. 2 sek. på Io. Ved gengivelse i mono er der slukket for stereotegnet i displayet. Hver gang du tænder for bilradioen, vil denne stille ind på stereo igen. Ved dårlig modtagelse skifter bilradioen automatisk til mono. 11 ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS

12 Modtagelse af trafikradio med RDS-EON Mange FM-programmer sender med jævne mellemrum aktuelle trafikmeldinger fra deres eget område. Programmer med trafikmeldinger udsender et ID-signal, der opfanges af din bilradio. Så snart signalet identificeres, står der TP (Traffic Program - Trafikradioprogram) i displayet. Derudover findes der programmer, der ikke selv sender trafikmeldinger, men via RDS- EON byder på den mulighed at modtage trafikmeldinger fra et andet program, der hører til samme stationskæde. Når en sådan station modtages (f.eks. P3) lyser TP i displayet. I det øjeblik, trafikmeldinger har førsteret, lyser TA sammesteds. Når der er en trafikmelding, skifter bilradioen automatisk til det pågældende program. Er meldingen givet, skiftes der atter til det før hørte program (P3). Trafikradio-førsteret tænd/sluk Når trafikradioen har forrang fremfor andre programmer, lyser TA i displayet. Førsteret tænd/sluk: Tryk på TA. Hvis du trykker på TA, medens radioen udsender en trafikmelding, afbrydes førsteretten kun for denne melding. Bilradioen skifter til den forhenværende tilstand. Førsteretten for kommende trafikmeldinger bibeholdes. Advarselssignal Når du forlader området for den aktuelle trafikudsendelse, hører du et advarselssignal efter ca. 30 sekunder. Det vil ligeledes være tilfældet, hvis du trykker på en stationstaste, hvor der er gemt en station uden TP. Sluk for advarselssignal a) Indstil en anden station med trafikradio: Tryk på vippetasten eller tryk på en af stationstasterne med trafikradio. eller b) Deaktiver trafikradioens førsteret: tryk på TA. TA slettes i displayet. Automatisk start af frekvenssøgning (Kassettedrift) Hvis du lytter til kassette og forlader området for den aktuelle trafikudsendelse, søger bilradioen automatisk en anden station med trafikradio. Hvis dette ikke sker inden for ca. 30 sekunder, standser kassetten og du hører et advarselssignal. Signalet afbrydes som før beskrevet. Indstilling af lydstyrke på trafikradio og advarselssignal Denne lydstyrke blevet indstillet på fabrikken. Du kan imidlertid ændre den med DSC (se Programmering med DSC, TA VOL ). 12

13 Kassettedrift Isætning af kassette Tænd for bilradioen. Sæt kassette i. Kassette sættes i (side A eller 1 pegende opad; åbning mod højre). Valg af side (Autoreverse) (Skift af båndets afspilningsretning under gengivelsen) Tryk samtidigt på FR og FF. Ved båndslut skifter bilradioen automatisk til det andet spor. I displayet står der TR for spor 1 eller A eller TR for spor 2 eller B. Oplysning: Hvis kassetten løber trægt, kan den muligvis skifte til det andet spor for tidligt. Her bør båndviklingen kontrolleres. I mange tilfælde kan det hjælpe at spole kassetten igennem et par gange. Spoling af bånd Fremspoling Tryk på FF (fast forward). Ved båndslut skifter bilradioen til den anden side og begynder gengivelsen af denne automatisk. Stands fremspoling Tryk på FR. Tilbagespoling Tryk på FR (fast rewind). Ved båndstart begynder gengivelsen automatisk. Stands tilbagespoling Tryk på FF. Kassettevalg med MTL Optimal afspilning af CrO 2 - og metalkassetter, når der står MTL i displayet. MTL tænd/sluk: Tryk på MTL så mange gange ved kassettedrift, indtil den ønskede tilstand ( MTL ON eller MTL OFF ) står i displayet. Valg af lydkilde med SRC med SRC (Source = kilde) Med denne taste kan du vælge mellem radiodrift, kassette- eller CD-afspilning (tilbehør) eller et andet tilsluttet apparat. Omskiftning sker ved at tryk på tasten SRC. 13 ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS ESPAÑOL SVENSKA PORTUGUÊS

14 18 Blaupunkt-Werke GmbH Bosch Gruppe 7/95 K7/VKD PM8

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Boston RCC 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed... 6 QuickOut... 6 Montage/tilslutning...

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Cleveland DJ A Cleveland DJ I

Cleveland DJ A Cleveland DJ I Radio / Cassette Cleveland DJ A Cleveland DJ I Betjeningsvejledning 14 13 12 11 1 2 3 4... 5 6 7 8 9 10 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse...

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Radio / Kassette / Changer. Pasadena DJ I. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette / Changer. Pasadena DJ I. Betjeningsvejledning Radio / Kassette / Changer Pasadena DJ I Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør vide... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning...

Læs mere

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI Radio/Kassette Flensburg CC 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5

Læs mere

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Sydney RCM 126 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 10 Hvad du absolut bør læse... 10 Trafiksikkerhed... 10 Montering... 10 Telefon-Mute...

Læs mere

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning Radio / CD München RDM 126 Betjeningsvejledning 3 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Hvad du absolut bør læse... 9 Trafiksikkerhed... 9 Montering... 9 Telefon-Mute... 9

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lausanne RD 148 Nevada RD 148

Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Radio / CD Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Betjeningsvejledning 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Nyttig læsning... 9 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Radio / Kassette Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS SVENSKA NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 1 3 5

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

San Francisco RDM 169

San Francisco RDM 169 Radio / CD San Francisco RDM 169 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 21 16 17 20 2 1 23 22 3 19 18 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning Radio / CD Viking TMC 148 Betjeningsvejledning Forklaring af de enkelte positionsnumre, se den korte oversigt 18 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige

Læs mere

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Radio / Kassette Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 Display Displayet har 3 visningsområder. Visningerne skifter

Læs mere

Radio / Kassette. Köln RCM 126. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Köln RCM 126. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Köln RCM 126 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 10 Hvad du absolut bør læse... 10 Trafiksikkerhed... 10 Montage... 10 Telefon-Mute...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Radio / CD Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Radio / Kassette Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Radio / CD Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Betjeningsvejledning 2 Åbn her PORTUGUÊS FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 2 1 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Radio / CD Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 3 5 1 4 6 7 8 FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning.

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning. Radio / Cassette Minnesota DJ32 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor

Læs mere

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning phone Helsinki RTM 127 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 7 (PAC) 8 9 10 18 17 16 15 14 13 12 11 1 11 Fjernbetjening RCT 07 (tilbehør) 15 16 4 3 2 Indholdsfortegnelse,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD London CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning af

Læs mere

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Radio / CD Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS

Læs mere

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning Radio / CD Casablanca CD51 Betjeningsvejledning 2 Åbnes her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ITALIANO 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast til

Læs mere

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD San Francisco CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ITALIANO SVENSKA PORTUGUÊS ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 14 13 12 11 10 9 8 7 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Radio / CD Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT VIKING TMC 148 DK

Din brugermanual BLAUPUNKT VIKING TMC 148 DK Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Bremen CD72 7 641 806 310

Bremen CD72 7 641 806 310 Radio / CD Bremen CD72 7 641 806 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

Læs mere

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Radio / CD Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Radio / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Betjeningsvejledning PocketDAB 2004 http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning Radio/Navigation TravelPilot RNS 149 Betjeningsvejledning Oversigt over apparatet 170 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 Oversigt over apparatet 1 Open-taste, åbner betjeningsdelen. 2 Volumenkontrol.

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Casablanca CD

Casablanca CD Radio / CD Casablanca CD52 7 642 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning Radio / CD Los Angeles MP71 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Istanbul C

Istanbul C Radyo / Kasetçalar - Radio / Cassette Istanbul C73 7 643 815 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH TÜRKÇE 1 2

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Radio / CD / MP3 Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning Radiophone Antares T60 Betjeningsvejledning APPARATOVERSIGT 2 3 4 5 6 7 8 1 9 16 15 14 13 12 11 10 2 APPARATOVERSIGT 1 Volumenknap, tænd-/slukknap 2 SRC-tast, kildevalg mellem radio, Multi CD (hvis tilsluttet)

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Indhold Indhold Introduktion Før første brug Sikkerhedstips Displaybeskeder Oversigt over fjernbetjening Betjening og taster TIL/FRA Piletaster

Indhold Indhold Introduktion Før første brug Sikkerhedstips Displaybeskeder Oversigt over fjernbetjening Betjening og taster TIL/FRA Piletaster DANSK 54 Indhold Indhold 1 Introduktion 2 Før første brug 2 Sikkerhedstips 2 Displaybeskeder 3 Oversigt over fjernbetjening 3 Betjening og taster 4 TIL/FRA 4 OK 5 Piletaster 5 Tilbagetasten 5 BAND 6 LINK

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com DAB-Radio / CD / MP3 / MMC Woodstock DAB52 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning.

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning. DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD Woodstock DAB 53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS NEDERLANDS ITALIANO 16 SVENSKA

Læs mere

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Indholdsfortegnelse

Læs mere

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com Navigation Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Om din sikkerhed...3 Medfølgende

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Radio / CD Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog Oplysningerne i denne publikation var korrekte, da materialet blev trykt. For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter,

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK Ukompliceret DAB integrering DAB-VW1 brugermanual VW AutoDAB interface DAB-VW1 Caravelle 2010> Scirocco 2008> EOS 2007> Tiguan 2007> Golf 2004> Touran 2004> Jetta 2004> Touareg 2010> Multivan 2003> Transporter

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Los Angeles MP Toronto MP

Los Angeles MP Toronto MP Radio / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 -tast Oplåsning

Læs mere

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3 GTP 01-MP3 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 11 12 13 12 11 10 9 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt tryk:

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 12 13 14 13 12 11 10 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere