Håller språken ihop Norden?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håller språken ihop Norden?"

Transkript

1 Debatoplæg til seminaret Håller språken ihop Norden? Arrangeret af Språkförsvaret den 21. oktober 2009 i Stockholm om det nordiske sprogfællesskab Af Jørgen Christian Wind Nielsen Sprogligt og kulturelt fællesskab i Skandinavien Men fælles om hvad? Min yngste datter hedder Ditte. Hun er 11 år og går i 5. klasse på Dyssegårdsskolen i Gentofte kommune nord for København. Vi er en ret almindelig familie på de kanter. De fleste børn i Danmark tilbringer deres første tid med far og mor, men hurtigt bliver moders mål erstattet af pædagogers og kammeraters mål i et socialt rum, nemlig i vuggestuer og børnehaver. Da Ditte var lille gjorde vi alle de rigtige ting i forhold til Norge og Sverige. Vi så film med Pippi Langstrømpe og rejste til Vimmerby. Vi så Emil fra Lønneberg på DVD og læste Astrid Lindgrens bøger. Vi har besøgt Kolmården Djurpark, og i Oslo har vi set Vigelandsparken. Der var masser af spændende aktiviteter. Nu er Ditte større, og hendes sociale rum er folkeskolen og det digitale rum. Børnene lærer at håndtere computere, sociale og mobile medier i en meget tidlig alder. De lærer at mediesproget er engelsk (jvf. Stig Hjarvard), og at grænserne mellem engelsk og dansk domæne flyder. Ditte ser Disney-channel, Hannah Montana og H20 og er efterhånden temmelig god til engelsk. Men børnene skal også lære dansk, svensk og norsk. I Dittes årsplan for 5. klasse står om svensk og norsk, at børnene skal lære at læse enkle norske og svenske tekster og der skal afsættes tid til norsk og svensk. Formålet med faget dansk i folkeskolen er blandt andet at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, og at undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Slutmålet efter 9. klassetrin er for det talte sprog at eleverne skal lære at lytte til norsk og svensk med forståelse. Formålet for det skrevne sprog i læsning er at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at læse norske og svenske tekster med forståelse. Formålet for det skrevne sprog i skrivning er ingenting. Eleverne skal ikke lære at skrive norsk og svensk.

2 Om sprog, litteratur og kommunikation står der at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at indgå i et mangesproget samfund og tilegne sig andre sprog. I bekendtgørelse om studentereksamen står om de faglige mål og det faglige indhold for dansk blandt andet at eleverne skal kunne dokumentere kendskab til en bred repræsentation af centrale danske litterære værker gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden. Svenske og norske tekster på originalsproget indgår i det litterære stofområde. Er det for lidt, er det for meget, er det nok? Kan det fange Dittes opmærksomhed? Hvis børnene har interesse for nabosprogene kan det være nok. Men interessen for fremmede sprog i Danmark er faldende. Det gælder for tysk, det gælder for fransk, det gælder for italiensk, og det gælder også for norsk og svensk. Interessen for sproget mangler, og konkurrencen om de unges opmærksomhed er stor. Da Ditte var lille havde hun Pippi Langstrømpe, Emil fra Lønneberg og Alfons Åberg. Hvad har hun i dag? De Unges Melodi Grand Prix og Abba på engelsk! Dittes klasse havde sidste år besøg af elever fra USA, og nu drøfter vi jo om vi skal besøge dem på et tidspunkt. Vi har aldrig haft besøg af skoleelever fra Norge eller Sverige, og hverken Ditte eller hendes forældre har relationer til Sverige. I vores familie har vi en konkurrence om hvem der har været i flest hovedstæder. Sverige og Norge er her i hård konkurrence med resten af verden. Der er mange hovedstæder. Det er i det fysiske rum. I det digitale rum er konkurrencen også hård. I en artikel i det danske dagblad Information, Durch, für, gegen... versus Facebook og World of Warcraft den 1. oktober 2009 kan man læse denne reportage: En 16-årig gymnasieelev spiller onlinespil som World of Warcraft i sin fritid. Han kommunikerer med andre spillere fra 16 forskellige nationer, er leder af en stor gruppe på personer, som han organiserer i spillets virtuelle verden, og på et tidspunkt er han med til at skrive en grundlov for spillets aktører. Alt foregår på engelsk, og den 16-årige har et sprogligt fællesskab med jævnaldrende, der siger spar to til det, han har i fremmedsprogstimerne i gymnasiet. Og videre: I en undersøgelse af børn og unges brug af digitale medier, Medierådet har offentliggjort i år, fremgår det, at 80 procent af de unge mellem 14 og 16 år benytter internettet hver dag, og 78 procent er såkaldt heavy users, der bruger mellem en halv time og over to timer på nettet. 19 procent af de 9-10-årige bruger nettet hver dag. Samlet set har 94 procent af gruppen på årige mobiltelefoner, det gælder for 99 procent af de årige, der for 86 procents vedkommende også har en profil på nettet.

3 Andre undersøgelser viser at brugen af Danmarks Radios hjemmeside kun udgør 1,2 procent af danskernes samlede internetforbrug. Udenlandske virksomheder som Facebook, Google og YouTube opfattes som hovedudfordringen for danske mediers levegrundlag og for etableringen af et stærkt dansk mediebillede. Danmarks Radio har kun fat i 14 procent af målgruppen mellem 15 og 24 år. Mange voksne har aldrig lært dansk ordentligt. Mere end skal hvert år forbedre deres læseog regnefærdigheder gennem Forberedende Voksenundervisning. En tredjedel af samtlige AMUkursister (arbejdsmarkedskurser), svarende til om året, har utilstrækkelige læsefærdigheder. En nødvendig forudsætning for at deltage i den offentlige debat, i det demokratiske, erhvervsmæssige og kulturelle liv i samfundet er tryghed i og ved sproget. Kan vi forvente at disse mennesker også interesserer sig for norsk og svensk? Noget bliver der gjort fra officielt hold. For eksempel: TERMDIST er et nordisk netværk til udvikling af en fælles nordisk netbaseret masteruddannelse i terminologi. TERMDIST blev oprettet i 2005 med støtte fra NordPlus Sprog. Inden for TERMDIST arbejdes der aktivt på at skabe et fælles nordisk uddannelsestilbud på masterniveau inden for terminologi. Dansk Sprognævn skal løse opgaver i forbindelse med Nordisk Sprogkoordination for Nordisk Ministerråd. Nordisk Sprogkoordination har følgende formål: At koordinere aktiviteter på sprogområdet som ikke før blev koordineret At aktører på sprogområdet får bedre kendskab til hinanden, og motiveres til at samarbejde At skabe synergi mellem aktiviteterne i de nordiske sprognævn og sprogråd, og de nordiske sprogkurser, dvs. Nordspråk, Nordkurs og De nordiske perler At skabe større effektivitet i det nordiske sprogsamarbejde og kontinuitet i driften At synliggøre det nordiske sprogsamarbejde for omverdenen. Den Nordiske sprogkonvention giver nordiske borgere ret til at anvende deres nordiske sprog i kommunikationen med myndighederne i de andre nordiske lande. Hvor mange danskere, svenskere og nordmænd har mon hørt om den? Nordplus Nordiske Sprog og kulturer har til formål at styrke sprogforståelsen i Norden og at stimulere interessen for viden om og forståelse for nordiske kulturer, sprog og levevilkår. elser+og+principper+2009.doc Den nordiske sprogdeklaration har blandt andet som mål at tilstræbe: At alle nordboere kan læse og skrive det eller de sprog, som fungerer som samfundsbærende i det område, hvor de bor

4 At alle nordboere kan kommunikere med hinanden, først og fremmest på et skandinavisk sprog At alle nordboere har grundlæggende kundskaber om sproglige rettigheder i Norden og om sprogsituationen i Norden At alle nordboere har meget gode kundskaber i mindst et sprog med international rækkevidde og gode kundskaber i yderligere et fremmedsprog At alle nordboere har almene kundskaber om, hvad sproget er og hvordan det fungerer Men deklarationen er ikke bindende for landene og deklarationen implementeres ikke Den danske rapport Sprog til tiden rapport fra Sprogudvalget er udarbejdet af Sprogudvalget. Efter udvalgets opfattelse skal der sættes ind nu, hvis danskere, nordmænd og svenskere også fremover skal kunne mødes og tale deres eget sprog og forstå de andres. Alternativet er, at man må kommunikere på et fremmedsprog. Udvalget anbefaler blandt andet at man på alle uddannelsesniveauer følger tilkendegivelserne i Den nordiske sprogdeklaration. Udvalget anbefaler også at man på skolens mellem- og sluttrin arbejder med nabosprog i intensive forløb, gerne i nabolandet, i stedet for indimellem at arbejde med en tekst på et nabosprog. Og udvalget anbefaler, at der blandt eksamensteksterne i faget dansk forekommer tekster på nabosprog. Udvalget anbefaler videre, at aktuelle nordiske sagtekster hentet på nettet i langt højere grad inddrages i undervisningen, og at det nordiske ikke kun inddrages i danskundervisningen. Og videre, at der generelt tales skandinavisk på nordiske møder. Rapporten afventer en debat i Folketinget. Foreningen NORDEN har udarbejdet en række anbefalinger til det danske formandskabs program fra januar Om det sproglige skrives i programmet Norden i globaliseringen globaliseringen i Norden : I de nordiske lande har vi i mange år haft et sprogfællesskab, som mange andre lande har misundt os. Imidlertid viser flere undersøgelser, at det nemt kan komme til at stå sløjt til med den nordiske sprogforståelse. Danskere, nordmænd og svenskere er i de seneste 30 år blevet markant dårligere til at forstå, hvad der bliver sagt i nabolandene, og kendskabet til de nordiske sprog er især faldende blandt de yngre generationer.

5 Vi bør kende vore naboer, mener Foreningen NORDEN, og derfor bør alle nordiske public service kanaler som f.eks. svenske SVT1, SVT2, norske NRK1 og danske DR1 være tilgængelige på ethvert nordisk sendenet. Foreningen NORDEN ønsker endvidere medtaget i det danske formandskabsprogram blandt andet at støtte arbejdet for parallelsproglighed at støtte arbejdet for at modvirke domænetab at opfordre relevante ministre til at styrke det nordiske stofs placering i såvel grundskolen som gymnasiet samt på folkebibliotekerne at opfordre relevante ministre til at styrke det nordiske stofs placering i læreruddannelsen, i journalistuddannelsen og på universiteterne at sprogsamarbejdet og sprogfællesskabet forpligter nordiske organer og nordisk finansierede administrationer til at anvende et af de nordiske sprog i kontakten med nordboer - og ikke engelsk. Konklusion Som det fremgår arbejder mange gode kræfter for at fastholde og styrke det sproglige og kulturelle fællesskab. Men er det nok? Afgørende bliver det blandt andet hvordan den økonomiske integration udvikler sig i Øresundsregionen. Men Øresundsregionen er ikke hele Danmark. Afgørende bliver det især om svensk og norsk kan klare sig i konkurrencen indholdsmæssigt, kulturelt og mediemæssigt, fysisk og socialt. Hvis Norge og Sverige taber i konkurrencen om Dittes opmærksomhed, kommer Ditte aldrig til at bidrage til det nordiske sprog- og kulturfællesskab. P.S.: Min ældste datter Line er 25 år. Hun er delvist opvokset i Afrika. Til sin kandidateksamen i økonomi på Københavns Universitet gik hun frivilligt op på engelsk. Min søn David er 20 år og læser computerteknologi på Danmarks Tekniske Universitet DTU. Han skal snart på hackerkonference, og han er lige blevet valgt til formand for Unge Pirater i Danmark: He couldn t care less. Fotos fra konferencen

6 HÅLLER SPRÅKEN IHOP NORDEN? Språkförsvaret anordnar i höst en seminarieserie. Det andra seminariet onsdagen den 21/10 handlar om den nordiska språkgemenskapen. Från Grönland i väster till Karelen i öster. Från Svalbard i norr till strax söder om dansk-tyska gränsen. 8 tidszoner och 25 miljoner människor. Något av de centralskandinaviska språken, danska, norska och svenska, är första eller andraspråk inom ett enormt landområde. Kan detta bestå? Är det ens önskvärt? Vilka motkrafter finns? Inledare: Olle Josephson, docent i nordiska språk och f.d. chef för Språkrådet; Olaug Rekdal, lektor i norska och läromedelsförfattare; Jørgen Christian Wind Nielsen, ordförande för Modersmål- Selskabet i Danmark, och medlem av Dansk Sprognævns representantskap. Avstamp med Ana Martinez, författare och estradör. Möteslokal: Beskowsalen, ABF-huset, Sveav. 41, Stockholm - tid: Inträde: 50 kr.

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Forord Sprogpolitik var for få år siden et sjældent ord i dansk. Det er det ikke længere, og det er der fl ere grunde til. I løbet af nogle årtier har

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier Nordens børn Unge gør en forskel! Nordens Velfærdscenter Inspirationshæfte Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier 1 Nordens Barn Unge gør en forskel! Udgiver: Nordens Velfærdscenter Sww.nordicwelfare.org

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til HIP HURRA for ASTRID Lærervejledning Jonna Byskov og Marianne Keinicke På vej til Indhold Intentionerne med bogen......................................... 3 Et værdifuldt forfatterskab.....................................

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN?

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? ET HÆFTE OM LEKTIEHJÆLP FOR FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? Et hæfte

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer Klasserumskultur og inklusion: Opgør med elevernes frie valg Teamsamarbejde: Fra budbringer til pædagogisk dirigent Kompetence og dannelse: Jeg har i årevis gået rundt i al denne kompetence Jeg har åndet

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

MODERNE FORÆLDRE HAR HÆNDERNE FULDE

MODERNE FORÆLDRE HAR HÆNDERNE FULDE 1 ASTERISK NR. 56 DECEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET MODERNE FORÆLDRE HAR HÆNDERNE FULDE Forældreansvaret tynger, når daginstitution, skole og egne idealer gør forældre

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Dansk og svensk Fra nabosprog til fremmedsprog?

Dansk og svensk Fra nabosprog til fremmedsprog? Dansk og svensk Fra nabosprog til fremmedsprog? Hvor godt forstår den unge generation af danskere og svenskere hinanden? Ikke særlig godt, ifølge en undersøgelse foretaget i Malmø og København i efteråret

Læs mere