Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere"

Transkript

1 Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere

2 Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse EVA gennemførte blandt skoleledere i februar/marts Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført parallelt med en spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt skolelærere Bilaget indeholder frekvenstabeller for svarfordelingerne på samtlige lukkede spørgsmål i spørgeskemaet. Med lukkede spørgsmål menes de spørgsmål hvor respondenterne udelukkende har kunnet besvare ved at sætte en eller flere markeringer. Det er vigtigt at være opmærksom på at tabellerne som hovedregel kun indeholder de svarmuligheder som minimum én respondent har anvendt. Svarmuligheder i spørgeskemaet som ingen har anvendt, figurerer således ikke, med mindre det er meningsforstyrrende at udelade dem. En nærmere redegørelse for den anvendte metode findes som appendiks bagerst i evalueringsrapporten. 2

3 Tabelrapport skoleledere 1. Hvilken uddannelse er du leder/rektor for? Hhx 45 28,5 Htx 33 20,9 Stx 80 50, Hvor mange elever er der indskrevet på den uddannelse du er leder/rektor for? , , , , , ,8 Flere end ,3 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 2 3. Hvor stor en andel af de fastansatte lærere på skolen indgår i et lærerteam (udover deres faggruppe)? Ingen 6 3, % 4 2, % 20 12, % 37 23, % 36 23,1 Alle 53 34,0 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 2 3

4 4. Hvilken type teamorganisering er efter din vurdering den væsentligste på jeres uddannelse (ud over faggrupper)? Klasseteam, dvs. lærerteam som knytter sig til en eller flere klasser på skolen Årgangsteam, dvs. lærerteam som knytter sig til én årgang på skolen, fx 1.g Studieretningsteam, dvs. lærerteam som knytter sig til de forskellige studieretninger som skolen har oprettet ,3 4 2, ,6 Anden organisering 15 9,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 1 5. Hvor mange lærere indgår der i hvert klasseteam? 2 3 lærere 72 71,3 4 5 lærere 7 6,9 6 7 lærere 15 14,9 8 9 lærere 3 3,0 10 lærere eller derover 4 4,0 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvor mange lærere indgår der i hvert årgangsteam? 2 3 lærere 1 25,0 6 7 lærere 2 50,0 8 9 lærere 1 25,0 Total 4 100,0 Ubesvaret/ikke relevant 154 4

5 7. Hvor mange lærere indgår der i hvert studieretningsteam? 2-3 lærere 12 32,4 4 5 lærere 4 10,8 6 7 lærere 7 18,9 8 9 lærere 8 21,6 10 lærere eller derover 6 16,2 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvilke af følgende andre typer af lærerteam har I på jeres uddannelse? N=72 Grundforløbsteam, dvs. lærerteam som knytter sig til grundforløbet AT-team, dvs. lærerteam som knytter sig til tilrettelæggelsen af AT-forløb NV-team, dvs. lærerteam som knytter sig til tilrettelæggelsen af naturvidenskabeligt grundforløb 29 40,3% 40 55,6% 53 73,6% AP-team, dvs. lærerteam som knytter sig til tilrettelæggelsen af almen sprogforståelse Tutor-team, dvs. lærerteam som knytter sig til eleverne som tutorer Trivsels-team, dvs. lærerteam som arbejder med at sikre og udvikle elevernes trivsel 51 70,8% 21 29,2% 9 12,5% Anden/andre typer af lærerteam 12 16,7% Total ,6% Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. Note: Populationen består af ledere fra hhx som ikke har klasseteam, årgangsteam eller studieretningsteam. 5

6 9. Hvilke af følgende andre typer af lærerteam har I på jeres uddannelse (ud over faggruppe(team)? N=41 Grundforløbsteam, dvs. lærerteam som knytter sig til grundforløbet Studieområde-team, dvs. lærerteam som knytter sig til tilrettelæggelsen af studieområdet, fx erhvervscasen og/eller det internationale område 16 39,0% 37 90,2% Tutor-team, dvs. lærerteam som knytter sig til eleverne som tutorer Trivsels-team, dvs. lærerteam som arbejder med at sikre og udvikle elevernes trivsel 10 24,4% 7 17,1% Anden/andre typer af lærerteam 10 24,4% Total ,1% Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. Note: Populationen består af ledere fra htx som ikke har klasseteam, årgangsteam eller studieretningsteam. 10. Hvilke af følgende andre typer af lærerteam har I på jeres uddannelse (ud over faggruppe(team)? N=31 Grundforløbsteam, dvs. lærerteam som knytter sig til grundforløbet Studieområde-team, dvs. lærerteam som knytter sig til tilrettelæggelsen af studieområdets del 1 og/eller 2 Tutor-team, dvs. lærerteam som knytter sig til eleverne som tutorer Trivsels-team, dvs. lærerteam som arbejder med at sikre og udvikle elevernes trivsel 17 56,7% 22 73,3% 4 13,3% 6 20,0% Anden/andre typer af lærerteam 5 16,7% Total ,0% Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. Note: Populationen består af ledere fra stx som ikke har klasseteam, årgangsteam eller studieretningsteam. 6

7 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om lærerteam? At lærerne arbejder i team 11. styrker uddannelsens faglige niveau Enig 59 38,3 Overvejende enig 76 49,4 Overvejende uenig 16 10,4 Uenig 3 1,9 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant øger den faglige kompleksitet i lærernes arbejde Enig 62 40,0 Overvejende enig 76 49,0 Overvejende uenig 14 9,0 Uenig 3 1,9 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant styrker det flerfaglige samspil i uddannelsen Enig 95 61,7 Overvejende enig 52 33,8 Overvejende uenig 5 3,2 Uenig 2 1,3 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant er en samarbejdsmæssig udfordring Enig 75 48,7 Overvejende enig 55 35,7 Overvejende uenig 21 13,6 Uenig 3 1,9 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 4 7

8 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om lærerteam? At lærerne arbejder i team 15. løfter det sociale miljø i lærergruppen Enig 47 30,1 Overvejende enig 85 54,5 Overvejende uenig 20 12,8 Uenig 4 2,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant skaber bedre sammenhæng i den undervisning eleverne modtager Enig 66 42,6 Overvejende enig 79 51,0 Overvejende uenig 9 5,8 Uenig 1,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant styrker klasserumskulturen Enig 69 44,5 Overvejende enig 67 43,2 Overvejende uenig 17 11,0 Uenig 2 1,3 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant øger arbejdsbelastningen for lærerne Enig 35 22,4 Overvejende enig 62 39,7 Overvejende uenig 44 28,2 Uenig 15 9,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 2 8

9 19. styrker uddannelsens almendannende sigte Enig 39 25,0 Overvejende enig 75 48,1 Overvejende uenig 37 23,7 Uenig 5 3,2 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant styrker uddannelsens studieforberedende sigte Enig 49 31,4 Overvejende enig 78 50,0 Overvejende uenig 27 17,3 Uenig 2 1,3 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant gør lærerrollen sværere Enig 28 18,2 Overvejende enig 54 35,1 Overvejende uenig 48 31,2 Uenig 24 15,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant styrker sparring og vidensdeling Enig 77 49,4 Overvejende enig 68 43,6 Overvejende uenig 9 5,8 Uenig 2 1,3 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 2 9

10 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om lærerteam? At lærerne arbejder i team 23. resulterer i en bedre ressourceudnyttelse Enig 20 12,9 Overvejende enig 64 41,3 Overvejende uenig 55 35,5 Uenig 16 10,3 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Er meningen med teamorganisering blevet drøftet i ledelsen? Ja ,5 Nej 7 4,5 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Er meningen med teamorganisering blevet drøftet med lærerne, fx på et PR-møde? Ja ,5 Nej 7 4,5 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvem beslutter hvilke funktioner og opgaver de enkelte team skal varetage? N=155 Ledelsen ,7% Teamet 49 31,6% En styregruppe eller et udvalg på skolen 43 27,7% Andre 25 16,1% Total ,2% Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. 10

11 27. Er der nedskrevne funktions- og/eller opgavebeskrivelser for teamsamarbejdet? Ja ,7 Nej 16 10,3 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Er funktions- og/eller opgavebeskrivelserne blevet drøftet i plenum, fx på et PR-møde? Ja ,6 Nej 31 20,4 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at teamenes praksis lever op til de givne funktions- og/eller opgavebeskrivelser på den uddannelse du er leder for? I høj grad 34 22,8 I nogen grad ,1 I mindre grad 9 6,0 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvem har bidraget til formuleringen af funktions- og/eller opgavebeskrivelserne? N=147 Ledelsen ,5% Teamene 62 42,2% Enkelte lærere 38 25,9% En styregruppe eller et udvalg på skolen 61 41,5% Andre 32 21,8% Total ,8% Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. 11

12 I hvilken grad har følgende forhold haft betydning for sammensætningen af lærerteamene? 31. Faglighed I høj grad 54 37,0 I nogen grad 63 43,2 I mindre grad 25 17,1 Slet ikke 4 2,7 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Pædagogiske kompetencer I høj grad 34 23,4 I nogen grad 76 52,4 I mindre grad 28 19,3 Slet ikke 7 4,8 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Forhold til eleverne I høj grad 26 18,3 I nogen grad 65 45,8 I mindre grad 39 27,5 Slet ikke 12 8,5 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Samarbejdsevner I høj grad 39 26,5 I nogen grad 69 46,9 I mindre grad 27 18,4 Slet ikke 12 8,2 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 11 12

13 I hvilken grad har følgende forhold haft betydning for sammensætningen af lærerteamene? 35. Ledelsesmæssige kompetencer I høj grad 13 9,0 I nogen grad 46 31,9 I mindre grad 66 45,8 Slet ikke 19 13,2 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Anciennitet I høj grad 3 2,1 I nogen grad 13 9,0 I mindre grad 52 35,9 Slet ikke 77 53,1 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Aldersfordeling I høj grad 3 2,1 I nogen grad 32 22,1 I mindre grad 54 37,2 Slet ikke 56 38,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Kønsfordeling I høj grad 7 4,8 I nogen grad 40 27,6 I mindre grad 51 35,2 Slet ikke 47 32,4 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 13 13

14 I hvilken grad har følgende forhold haft betydning for sammensætningen af lærerteamene? 39. Lærernes egne ønsker I høj grad 25 16,9 I nogen grad 72 48,6 I mindre grad 38 25,7 Slet ikke 13 8,8 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Andet I høj grad 13 16,0 I nogen grad 11 13,6 I mindre grad 11 13,6 Slet ikke 46 56,8 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Pædagogiske arrangementer afholdt på skolen varetaget af internt personale - Hvor mange af lærerne har deltaget i kompetenceudvikling eller efteruddannelsesaktiviteter der har relevans for teamorganisering? Alle 46 30,5 De fleste 52 34,4 Ca. halvdelen 18 11,9 De færreste 20 13,2 Ingen 15 9,9 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 7 14

15 42. Pædagogiske arrangementer afholdt på skolen varetaget af internt personale - Hvilken betydning har dette efter din vurdering haft for lærernes teamsamarbejde? Stor betydning 40 30,5 Nogen betydning 64 48,9 Mindre betydning 19 14,5 Ingen betydning 8 6,1 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Pædagogiske arrangementer afholdt på skolen varetaget af eksterne oplægsholdere - Hvor mange af lærerne har deltaget i kompetenceudvikling eller efteruddannelsesaktiviteter der har relevans for teamorganisering? Alle 51 33,8 De fleste 55 36,4 Ca. halvdelen 21 13,9 De færreste 11 7,3 Ingen 13 8,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Pædagogiske arrangementer afholdt på skolen varetaget af eksterne oplægsholdere - Hvilken betydning har dette efter din vurdering haft for lærernes teamsamarbejde? Stor betydning 30 22,9 Nogen betydning 68 51,9 Mindre betydning 30 22,9 Ingen betydning 3 2,3 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 27 15

16 45. Eksterne efteruddannelsesaktiviteter - Hvor mange af lærerne har deltaget i kompetenceudvikling eller efteruddannelsesaktiviteter der har relevans for teamorganisering? Alle 6 4,0 De fleste 27 18,1 Ca. halvdelen 41 27,5 De færreste 59 39,6 Ingen 16 10,7 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Eksterne efteruddannelsesaktiviteter - Hvilken betydning har dette efter din vurdering haft for lærernes teamsamarbejde? Stor betydning 14 11,0 Nogen betydning 60 47,2 Mindre betydning 42 33,1 Ingen betydning 11 8,7 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvilken form for ledelse er den primære i de forskellige lærerteam på uddannelsen? Lærerteamene har en fast teamleder/-koordinator som de selv har udpeget Lærerteamene har en fast teamleder/-koordinator som ledelsen har udpeget Opgaven med at lede/koordinere går løbende på skift blandt lærerne i teamet Der er forskellige former for ledelse fra team til team Der er ikke udpeget nogen fast leder/koordinator for lærerteamene 29 18, ,5 12 7,7 11 7, ,6 Andet 13 8,4 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 3 16

17 48. Hvilken betegnelse bruger I om jeres teamledere/-koordinatorer? Teamleder 23 24,7 Teamkoordinator 57 61,3 Anden betegnelse 13 14,0 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har teamledere/-koordinatorer ledelsesansvar i forhold til teamet? I høj grad 11 11,1 I nogen grad 42 42,4 I mindre grad 38 38,4 Slet ikke 8 8,1 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 59 I hvilken grad har følgende forhold haft betydning for udvælgelsen af teamledere/-koordinatorer? 50. Faglighed I høj grad 16 15,8 I nogen grad 31 30,7 I mindre grad 37 36,6 Slet ikke 12 11,9 Ved ikke 5 5,0 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 57 17

18 I hvilken grad har følgende forhold haft betydning for udvælgelsen af teamledere/-koordinatorer? 51. Pædagogiske kompetencer I høj grad 35 34,7 I nogen grad 41 40,6 I mindre grad 15 14,9 Slet ikke 4 4,0 Ved ikke 6 5,9 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Forhold til eleverne I høj grad 26 25,7 I nogen grad 36 35,6 I mindre grad 22 21,8 Slet ikke 11 10,9 Ved ikke 6 5,9 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Samarbejdsevner I høj grad 56 55,4 I nogen grad 34 33,7 I mindre grad 3 3,0 Slet ikke 4 4,0 Ved ikke 4 4,0 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 57 18

19 I hvilken grad har følgende forhold haft betydning for udvælgelsen af teamledere/-koordinatorer? 54. Ledelsesmæssige kompetencer I høj grad 26 25,7 I nogen grad 42 41,6 I mindre grad 22 21,8 Slet ikke 6 5,9 Ved ikke 5 5,0 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Anciennitet I høj grad 1 1,0 I nogen grad 6 5,9 I mindre grad 29 28,7 Slet ikke 43 42,6 Ved ikke 22 21,8 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Aldersfordeling I nogen grad 6 5,9 I mindre grad 25 24,8 Slet ikke 45 44,6 Ved ikke 25 24,8 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Kønsfordeling I nogen grad 11 10,9 I mindre grad 19 18,8 Slet ikke 46 45,5 Ved ikke 25 24,8 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 57 19

20 I hvilken grad har følgende forhold haft betydning for udvælgelsen af teamledere/-koordinatorer? 58. Lærernes egne ønsker I høj grad 27 26,7 I nogen grad 40 39,6 I mindre grad 18 17,8 Slet ikke 10 9,9 Ved ikke 6 5,9 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvordan får ledelsen indblik i teamenes arbejde? N=154 Via referater fra teammøder 90 58,4% Via deltagelse i teammøder 81 52,6% Via møder med teamleder/- koordinator Via møder med alle medlemmer af teamene Via møder med udvalgte medlemmer af teamene 77 50,0% 45 29,2% 32 20,8% Via teamudviklingssamtaler 24 15,6% Andet 17 11,0% Total ,7% Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. 60. Hvor ofte mødes ledelsen på skolen med teamledere/- koordinatorer? Ugentligt 3 3,0 Hver anden uge 2 2,0 Månedligt 18 18,2 Kvartalsvist 46 46,5 Halvårligt 27 27,3 Årligt 2 2,0 Aldrig 1 1,0 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 59 20

21 61. Hvor ofte mødes ledelsen på skolen med teamene hvor alle i teamet deltager? Månedligt 15 9,7 Kvartalsvist 46 29,7 Halvårligt 47 30,3 Årligt 21 13,5 Sjældnere 10 6,5 Aldrig 16 10,3 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad er følgende udsagn dækkende for den nuværende praksis på den uddannelse du er leder for? - Skolens ledelse har primært ansvar for rammer for og struktur i teamsamarbejdet. I høj grad 94 60,6 I nogen grad 49 31,6 I mindre grad 12 7,7 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad er følgende udsagn efter din vurdering dækkende for god ledelsespraksis? - Skolens ledelse har primært ansvar for rammer for og struktur i teamsamarbejdet. I høj grad 60 52,6 I nogen grad 47 41,2 I mindre grad 7 6,1 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 44 21

22 64. I hvilken grad er følgende udsagn dækkende for den nuværende praksis på den uddannelse du er leder for? - Ledelsen går forrest i forhold til at skabe en åben samarbejdskultur i lærerteamene. I høj grad 60 39,0 I nogen grad 68 44,2 I mindre grad 25 16,2 Slet ikke 1,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad er følgende udsagn efter din vurdering dækkende for god ledelsespraksis - Ledelsen går forrest i forhold til at skabe en åben samarbejdskultur i lærerteamene. I høj grad 69 61,1 I nogen grad 36 31,9 I mindre grad 6 5,3 Slet ikke 2 1,8 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad er følgende udsagn dækkende for den nuværende praksis på den uddannelse du er leder for? - Ledelsen giver konkret sparring i forhold til opgaver og samarbejde i teamene. I høj grad 53 34,0 I nogen grad 74 47,4 I mindre grad 29 18,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 2 22

23 67. I hvilken grad er følgende udsagn efter din vurdering dækkende for god ledelsespraksis - Ledelsen giver konkret sparring i forhold til opgaver og samarbejde i teamene. I høj grad 64 56,1 I nogen grad 43 37,7 I mindre grad 6 5,3 Slet ikke 1,9 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad er følgende udsagn dækkende for den nuværende praksis på den uddannelse du er leder for? - Ledelsens vigtigste opgave er at understøtte motivation og udvikling i teamene ved at fremhæve det positive. I høj grad 68 43,9 I nogen grad 66 42,6 I mindre grad 20 12,9 Slet ikke 1,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad er følgende udsagn efter din vurdering dækkende for god ledelsespraksis? - Ledelsens vigtigste opgave er at understøtte motivation og udvikling i teamene ved at fremhæve det positive. I høj grad 56 49,6 I nogen grad 44 38,9 I mindre grad 11 9,7 Slet ikke 2 1,8 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Har teamlærerne i skoleåret 2010/2011 fået tildelt timer til teamsamarbejde? Ja ,2 Nej 18 11,8 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 5 23

24 71. Har teamledere/-koordinatorer i skoleåret 2010/2011 fået tildelt timer til teamledelse/-koordinering? Ja 93 92,1 Nej 8 7,9 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvilke af følgende opgaver er efter din opfattelse "administrativt arbejde" for lærerteamene? N=149 Fastsættelse og ajourføring af timetal forfaglige og flerfaglige forløb Fastsættelse af det antal skriftlige opgaver som eleverne skal aflevere Koordinering af det skriftlige arbejde Registrering og ajourføring af elevers fravær ,8% ,9% 97 65,1% 66 44,3% Planlægning af flerfaglige forløb 74 49,7% Skemalægning af flerfaglige forløb 56 37,6% Vikardækning 34 22,8% Bidrage til skemalægning 41 27,5% Udarbejdelse af studieplaner 50 33,6% Indføring af studieplaner i skolens system Løbende justering af studieplaner i skolens system Ajourføring af hvilke kompetencer eleverne har anvendt i et forløb Udarbejdelse af undervisningsbeskrivelser Indføring af undervisningsbeskrivelser i skolens system Koordinering, forberedelse og afvikling af møder i teamet 61 40,9% 65 43,6% 59 39,6% 45 30,2% 43 28,9% 95 63,8% Evaluering af undervisningen 47 31,5% Andet 12 8,1% Total ,2% Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. 24

25 73. Hvilke af disse opgaver løser lærerteamene? N=153 Fastsættelse og ajourføring af timetal forfaglige og flerfaglige forløb Fastsættelse af det antal skriftlige opgaver som eleverne skal aflevere Koordinering af det skriftlige arbejde Registrering og ajourføring af elevers fravær 31 20,3% 28 18,3% ,0% 40 26,1% Planlægning af flerfaglige forløb ,5% Skemalægning af flerfaglige forløb 27 17,6% Vikardækning 4 2,6% Bidrage til skemalægning 34 22,2% Udarbejdelse af studieplaner 62 40,5% Indføring af studieplaner i skolens system Løbende justering af studieplaner i skolens system Ajourføring af hvilke kompetencer eleverne har anvendt i et forløb Udarbejdelse af undervisningsbeskrivelser Indføring af undervisningsbeskrivelser i skolens system 59 38,6% 60 39,2% 80 52,3% 59 38,6% 41 26,8% Koordinering, forberedelse og afvikling af møder i teamet ,3% Evaluering af undervisningen 73 47,7% Andet 10 6,5% Total ,1% Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. 74. Hvor stor en del af tiden bruger teamene efter din vurdering på administrativt arbejde? Ingen tid 6 3,8 Mellem 1 % og 20 % af tiden 51 32,5 Mellem 21 % og 40 % af tiden 64 40,8 Mellem 41 % og 60 % af tiden 16 10,2 Mellem 61 % og 80 % af tiden 16 10,2 Mellem 81 % og 100 % af tiden 4 2, % 0,0 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 1 25

26 75. Hvor stor en del af tiden bruger teamene efter din vurdering på fagligt og pædagogisk arbejde? Ingen tid 1,6 Mellem 1 % og 20 % af tiden 7 4,5 Mellem 21 % og 40 % af tiden 33 21,0 Mellem 41 % og 60 % af tiden 51 32,5 Mellem 61 % og 80 % af tiden 48 30,6 Mellem 81 % og 100 % af tiden 17 10,8 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvor stor en del af tiden bruger teamene efter din vurdering på andet arbejde? Ingen tid 25 15,9 Mellem 1 % og 20 % af tiden 90 57,3 Mellem 21 % og 40 % af tiden 32 20,4 Mellem 41 % og 60 % af tiden 9 5,7 Mellem 61 % og 80 % af tiden 0,0 Mellem 81 % og 100 % af tiden 1,7 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 1 Hvad er din vurdering af den tid teamene bruger på administrativt arbejde? Der bruges for lidt tid 9 5,8 Der bruges passende tid ,9 Der bruges for meget tid 27 17,3 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 2 26

27 Hvad er din vurdering af den tid teamene bruger på fagligt og pædagogisk arbejde? Der bruges for lidt tid 55 35,3 Der bruges passende tid 98 62,8 Der bruges for meget tid 3 1,9 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant andet arbejde? Der bruges for lidt tid 7 4,6 Der bruges passende tid ,6 Der bruges for meget tid 21 13,8 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvilke af følgende ansvarsområder har jeres lærerteams? N=155 Udarbejde/koordinere studieplaner 97 62,6% Koordinere det skriftlige arbejde ,8% Planlægge flerfaglige undervisningsforløb Sikre sammenhæng, kontinuitet og progression i det treårige uddannelsesforløb ,4% ,1% Studieture ,8% Informationsaftener og forældremøder Fravær og trivsel for den enkelte elev Sikre at klassen fungerer socialt og understøtter en god klasserumskultur Den enkelte elevs faglige læring og udvikling Identificerer elever med behov for studievejledning eller særlig støtte 94 60,6% 85 54,8% ,4% 89 57,4% ,3% Pædagogisk udvikling 78 50,3% Faglig udvikling af studieretninger 92 59,4% Evaluering af undervisningen 84 54,2% Total ,1% Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. 27

28 Hvor tilfredsstillende vurderer du at lærerteamene løser følgende opgaver? 81. Udarbejde/koordinere studieplaner Meget tilfredsstillende 11 11,3 Tilfredsstillende 70 72,2 Utilfredsstillende 16 16,5 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Koordinere det skriftlige arbejde Meget tilfredsstillende 15 11,5 Tilfredsstillende 70 53,4 Utilfredsstillende 45 34,4 Meget utilfredsstillende 1,8 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Planlægge flerfaglige undervisningsforløb Meget tilfredsstillende 37 30,3 Tilfredsstillende 77 63,1 Utilfredsstillende 8 6,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Sikre sammenhæng, kontinuitet og progression i det treårige uddannelsesforløb Meget tilfredsstillende 10 8,4 Tilfredsstillende 86 72,3 Utilfredsstillende 23 19,3 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 39 28

29 Hvor tilfredsstillende vurderer du at lærerteamene løser følgende opgaver? 85. Studieture Meget tilfredsstillende 60 52,6 Tilfredsstillende 53 46,5 Utilfredsstillende 1,9 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Informationsaftener og forældremøder Meget tilfredsstillende 57 60,6 Tilfredsstillende 37 39,4 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Fravær og trivsel for den enkelte elev Meget tilfredsstillende 22 25,9 Tilfredsstillende 57 67,1 Utilfredsstillende 6 7,1 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Sikre at klassen fungerer socialt og understøtter en god klasserumskultur Meget tilfredsstillende 41 29,9 Tilfredsstillende 91 66,4 Utilfredsstillende 5 3,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 21 29

30 Hvor tilfredsstillende vurderer du at lærerteamene løser følgende opgaver? 89. Den enkelte elevs faglige læring og udvikling Meget tilfredsstillende 16 18,0 Tilfredsstillende 64 71,9 Utilfredsstillende 9 10,1 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Identificerer elever med behov for studievejledning eller særlig støtte Meget tilfredsstillende 31 28,2 Tilfredsstillende 71 64,5 Utilfredsstillende 8 7,3 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Pædagogisk udvikling Meget tilfredsstillende 6 7,8 Tilfredsstillende 55 71,4 Utilfredsstillende 16 20,8 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Faglig udvikling af studieretninger Meget tilfredsstillende 8 8,8 Tilfredsstillende 57 62,6 Utilfredsstillende 26 28,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 67 30

31 Hvor tilfredsstillende vurderer du at lærerteamene løser følgende opgaver? 93. Evaluering af undervisningen Meget tilfredsstillende 10 12,0 Tilfredsstillende 55 66,3 Utilfredsstillende 18 21,7 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 75 Hvor relevant er det efter din vurdering at lærerteamene har ansvar for følgende opgaver? 94. Udarbejde/koordinere studieplaner Meget relevant 68 44,2 Relevant 56 36,4 Mindre relevant 22 14,3 Ikke relevant 8 5,2 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Koordinere det skriftlige arbejde Meget relevant ,3 Relevant 38 24,5 Mindre relevant 3 1,9 Ikke relevant 5 3,2 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 3 31

32 Hvor relevant er det efter din vurdering at lærerteamene har ansvar for følgende opgaver? 96. Planlægge flerfaglige undervisningsforløb Meget relevant ,9 Relevant 35 22,7 Mindre relevant 14 9,1 Ikke relevant 2 1,3 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Sikre sammenhæng, kontinuitet og progression i det treårige uddannelsesforløb Meget relevant ,5 Relevant 45 29,0 Mindre relevant 8 5,2 Ikke relevant 2 1,3 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Studieture Meget relevant 53 34,2 Relevant 62 40,0 Mindre relevant 32 20,6 Ikke relevant 8 5,2 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Informationsaftener og forældremøder Meget relevant 51 33,1 Relevant 51 33,1 Mindre relevant 40 26,0 Ikke relevant 12 7,8 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 4 32

33 Hvor relevant er det efter din vurdering at lærerteamene har ansvar for følgende opgaver? 100. Fravær og trivsel for den enkelte elev Meget relevant 79 52,0 Relevant 44 28,9 Mindre relevant 22 14,5 Ikke relevant 7 4,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Sikre at klassen fungerer socialt og understøtter en god klasserumskultur Meget relevant ,8 Relevant 29 18,7 Mindre relevant 7 4,5 Ikke relevant 3 1,9 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Den enkelte elevs faglige læring og udvikling Meget relevant 77 50,0 Relevant 51 33,1 Mindre relevant 22 14,3 Ikke relevant 4 2,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 4 33

34 Hvor relevant er det efter din vurdering at lærerteamene har ansvar for følgende opgaver? 103. Identificere elever med behov for studievejledning eller særlig støtte Meget relevant 90 58,1 Relevant 48 31,0 Mindre relevant 14 9,0 Ikke relevant 3 1,9 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Pædagogisk udvikling Meget relevant 60 39,2 Relevant 63 41,2 Mindre relevant 26 17,0 Ikke relevant 4 2,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Faglig udvikling af studieretninger Meget relevant 70 45,5 Relevant 53 34,4 Mindre relevant 27 17,5 Ikke relevant 4 2,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Evaluering af undervisningen Meget relevant 64 41,8 Relevant 50 32,7 Mindre relevant 28 18,3 Ikke relevant 11 7,2 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 5 34

35 107. I hvor høj grad vurderer du samlet set at gymnasiereformens skærpede fokus på teamsamarbejde og teamorganisering er en god idé? I høj grad en god idé 83 53,2 I nogen grad en god idé 64 41,0 I mindre grad en god idé 8 5,1 Slet ikke en god ide 1,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvor enig eller uenig er du i at lærernes samarbejde i team er ressource- og tidsmæssigt godt givet ud i forhold til udbyttet? Enig 45 29,0 Overvejende enig 80 51,6 Overvejende uenig 28 18,1 Uenig 2 1,3 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvor høj grad vurderer du at det på din uddannelse er lykkedes at opbygge velfungerende lærerteam? I høj grad 27 17,3 I nogen grad ,3 I mindre grad 22 14,1 Slet ikke 2 1,3 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 2 35

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport lærere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse EVA gennemførte

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

Teamorganisering. En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser. Temaeftermiddag d. 2.

Teamorganisering. En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser. Temaeftermiddag d. 2. Teamorganisering En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser Temaeftermiddag d. 2. maj, 2012 Hvad er meningen? Skolens leder sammensætter for hvert grundforløbsklasse

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Evaluering af de nye læreres møde med praksis

Evaluering af de nye læreres møde med praksis Evaluering af de nye læreres møde med praksis Tabelrapport ledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s evaluering af de nye læreres møde med praksis, tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC E-læring og blended learning på VEUområdet Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af e-læring og blended learning,

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Projektbeskrivelse. Evaluering af teamorganisering i gymnasiet

Projektbeskrivelse. Evaluering af teamorganisering i gymnasiet Projektbeskrivelse Evaluering af teamorganisering i gymnasiet Traditionelt er lærergerningen på et gymnasium blevet opfattet som et privat forhold. Gymnasielæreren har været fagligt ansvarlig for sin egen

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skoleledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 41 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport Virksomheders kendskab til VEU-centrene Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af virksomheders vurdering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder.

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 2009 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport 2011 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Undersøgelse af grundforløbet på de treårige gymnasieuddannelser

Undersøgelse af grundforløbet på de treårige gymnasieuddannelser Undersøgelse af grundforløbet på de treårige gymnasieuddannelser Rapporten indeholder svar fra 536 gymnasielærere ud af 1900 adspurgte. Undersøgelsen har hermed en svarprocent på ca. 30. Respondenterne

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Tabelrapport undervisere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen,

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skolelærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 31 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

Teamorganisering og ledelse i gymnasierne

Teamorganisering og ledelse i gymnasierne Rambøll Management Teamorganisering og ledelse i gymnasierne Undersøgelse af de treårige gymnasiale uddannelsers teamorganisering Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Rambøll Management Maj 2006

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2011-2012 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2012-13 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Teamorganisering 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz grafisk a/s Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bestilles hos: Alle boghandlere 40,- kr.

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2011 2012 Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Nøgleområde 2/11 12: Klasseteam og faggrupper Nøgleområde 3/11 12: Bygninger

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik A på hhx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik a på hhx indeholder i

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

mellem den 1. og den 5. i hver måned

mellem den 1. og den 5. i hver måned Til hver klasse på skolen er knyttet et lærerteam i 1g og 2g to lærere og i 3g én lærer. Teamets overordnede ansvar er at kvalificere, koordinere og udvikle den undervisning, som foregår i klassen. Teamets

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Ledelse i det almene gymnasium. Tabelrapport

Ledelse i det almene gymnasium. Tabelrapport Ledelse i det almene gymnasium Tabelrapport 1 Hvor længe har du været ansat i din nuværende stilling som rektor? 0-5 år 24 23 6-10 år 26 25 11-15 år 14 14 Mere end 15 år 23 22 Ikke oplyst 17 16 Total 104

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team. Team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team. Team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrig team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 3 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Studieforberedende skrivekompetencer: Oversigt bilag 4

Studieforberedende skrivekompetencer: Oversigt bilag 4 Studieforberedende Oversigt bilag 4 htx, juni 2010 hhx, juni 2010 stx, juni 2010 Kursisternes hf, juni 2010 Kursisternes hfenkeltfag, juni 2010 Bilag 2 1.1. Kursisterne skal kunne finde og udvælge relevant

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 for HH3b Team 2

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 for HH3b Team 2 Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 for HH3b Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2014-15

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2014-15 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2014-15 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet?

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet? Frekvenstabeller Tabel 1: Fordeling på uddannelsesområder Bygge og Anlæg 232 26,1 Merkantil 226 25,5 Produktion og udvikling 155 17,5 Sundhed, omsorg og pædagogik 275 31,0 Tabel 2: Hvor mange år har du

Læs mere

Tabelrapport for spørgeskemaundersøgelse blandt lærer på hhx, htx og stx. Udarbejdet af Danmarks Statistik - Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Tabelrapport for spørgeskemaundersøgelse blandt lærer på hhx, htx og stx. Udarbejdet af Danmarks Statistik - Bilag til evaluering af gymnasiereformen Tabelrapport for spørgeskemaundersøgelse blandt lærer på hhx, htx og stx Udarbejdet af Danmarks Statistik - Bilag til evaluering af gymnasiereformen Tabelrapport for spørgeskemaundersøgelse blandt lærer

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2015-16 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 1 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Velkommen til Nørre G og 1Gb

Velkommen til Nørre G og 1Gb Velkommen til Nørre G og 1Gb Program Præsentation af teamleder og tutor Divs. informationer om at være elev på NG Kommende 1b elever laver aktivitet med tutorerne forældre og teamleder går ud Fælles afslutning

Læs mere

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere Kvalitetsrapporten Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere 2011 Kvalitetsrapporten 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Hvad ved vi - inden projektet går i gang

Hvad ved vi - inden projektet går i gang Hvad ved vi - inden projektet går i gang Dokumentation og viden før projektstart Titel: Knæk koden og del den Ansvarlig skole: Faaborg Gymnasium Metoder Hvilket kendskab har skolen på forhånd til de metoder,

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Team 1

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Team 1 Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 5

Læs mere

Kvalitet. Aabenraa Statsskole

Kvalitet. Aabenraa Statsskole Kvalitet på Aabenraa Statsskole 5.8.2013 1 Kvalitet på Aabenraa Statsskole På Aabenraa Statsskole udvikler og tilpasser medarbejdere og ledelse løbende STX og HFuddannelserne til gavn for elever og kursister.

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2016-17 1 - et moderne gymnasium med stolte traditioner Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Dagtilbudsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 11 4 Fælles retning

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Spørgeskemaundersøgelse - II del - i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Anden del sætter fokus på: Din arbejdsuge Din kompetenceudvikling Din skole Hensigten med denne

Læs mere

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Baggrund og overordnet formål: Systemet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Et godt studiemiljø, en studieretning og uddannelse med sammenhæng. Håndbog for teams

Et godt studiemiljø, en studieretning og uddannelse med sammenhæng. Håndbog for teams Et godt studiemiljø, en studieretning og uddannelse med sammenhæng Håndbog for teams 0 Indhold Mål... 1 Nedsættelse og sammensætning af teams... 1 Tilrettelæggelse af arbejdet i teams... 1 Løn og arbejdstidsforhold...

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Team 1

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Team 1 Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever 2011 Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse- elever 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Skole- og fritidsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 12 4 Fælles

Læs mere

VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE. I 2015u (eller 1u)

VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE. I 2015u (eller 1u) VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE I 2015u (eller 1u) Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: En teamleder til hver klasse er klassens kontaktlærer.

Læs mere

HHX International (290 VSO)

HHX International (290 VSO) HHX International (290 VSO) Handleplan til forbedring af elevernes trivsel: Ønsket mål Hvordan vil vi nå målet? (Hvilke tiltag og opgaver skal sættes i gang for at nå målet) Start /slut Ansvarlig Eleverne

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger. Mette Bøge Truelsen

Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger. Mette Bøge Truelsen Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger Mette Bøge Truelsen Kort om Næstved 1380 elever 146 lærere Stort opland Mange gymnasiefremmede elever Stort udskiftning

Læs mere

Stilling Skole, Gramvej 10, 8660 Skanderborg tlf Uddannelsesplan

Stilling Skole, Gramvej 10, 8660 Skanderborg tlf Uddannelsesplan Uddannelsesplan Indholdsfortegnelse: Kultur og særkende... 2 Praktik, organisering og formalia... 2 Begrundelsesskemaet... 3 Kompetencemålene for studerende på første årgang... 4 1. Didaktik... 4 2. Klasseledelse...

Læs mere

Klassernes evaluering af grundforløbet blev gennemført i januar-februar 2013.

Klassernes evaluering af grundforløbet blev gennemført i januar-februar 2013. Evaluering af grundforløb Skoleåret 2012-2013 Indledning Klassernes evaluering af grundforløbet blev gennemført i januar-februar 2013. De er gennemført på følgende måde: Der var udarbejdet et evalueringsmateriale

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx]

Opfølgningsplan. [hhx] Opfølgningsplan [hhx] [ På Handelsgymnasiet i Ballerup, ligger elevernes frafald på hhx, et år efter de har påbegyndt deres uddannelse, blandt de højeste 10 pct. på landsplan målt som et gennemsnit i perioden

Læs mere

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx 50. Kursets leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere kursisternes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse af vidensbanker

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2E Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2E Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2E Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år.4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø og

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Niels Ebbesen Skolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Niels Ebbesen Skolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Niels Ebbesen Skolen Kultur og særkende På Niels Ebbesen Skolen prioriterer vi et godt samarbejde med de studerende, hvor vi forsøger at skabe de optimale forhold,

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Page 1 of 11 Brøndby Gymnasium 2011/12 Bruger: KN Forside Hovedmenu Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix

Læs mere

Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling

Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling December 2016 / opr. maj 2015 Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling Evalueringsplanen for Borupgaard Gymnasium beskriver de evalueringer, der udføres på

Læs mere

Evalueringsstrategi

Evalueringsstrategi Evalueringsstrategi 2016-2017 Evalueringsudvalget Introduktion til evalueringsstrategien Vi vil levere den bedste undervisning og give eleverne de bedste læringsbetingelser. Vi arbejder løbende med at

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt htxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt htxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt htxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt htxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Organiseringsplan for Borupgaard Gymnasium fra 30. marts 2011

Organiseringsplan for Borupgaard Gymnasium fra 30. marts 2011 Organiseringsplan for Borupgaard Gymnasium fra 30. marts 2011 Formålet med organiseringsplanen Gymnasiet organiseres på nedenstående vis med henblik på effektivt at løse den opgave, der formuleres i lov

Læs mere

Velkomst og introduktion til nye elever og forældre. 1.d

Velkomst og introduktion til nye elever og forældre. 1.d Velkomst og introduktion til nye elever og forældre 1.d Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: Der er knyttet en teamleder til hver klasse. Teamlederen er klassens kontaktlærer.

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for hh 3i Team 2

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for hh 3i Team 2 Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for hh 3i Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter...6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Aabenraa. Studieplan 1. år. Skoleåret 2016/17 1b. Team 1

IBC Handelsgymnasiet Aabenraa. Studieplan 1. år. Skoleåret 2016/17 1b. Team 1 Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 1b Indholdsfortegnelse 1. Klassen 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet 5 4. Tilrettelæggelse

Læs mere

Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2015 Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium.

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Formålet med denne plan er at medvirke til at sikre kvalitet i undervisningen og at sikre en systematisk og løbende selvevaluering med henblik på

Læs mere

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE 1T HVEM ER JEG? Nina Westh (NW) Teamleder for 1t Klassens historielærer Underviser også i tysk 1T - STUDIERETNINGEN Klassens studieretningsfag: Biologi (A) Kristian

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Evaluering af studiekompetence efter andet gennemløb af stx, hhx og htx efter gymnasiereformen Afdelingen for gymnasiale uddannelser i Undervisningsministeriet har bedt Danmarks

Læs mere