Den danske sommerhusejer anno 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den danske sommerhusejer anno 2017"

Transkript

1 4. april 2017 Den danske sommerhusejer anno 2017 Den typiske danske sommerhusejer er i omegnen af 60 år. Mere end hvert andet sommerhus er ejet af personer over 60 år og kun 5 % af sommerhusejerne er under 40 år. Danske sommerhusejere er i høj grad til variabelt forrentede realkreditlån. Kun 30 % af sommerhusudlånet er finansieret med fast rente det er mindre end på boligmarkedet generelt. Det er især F5-lån og F3-lån, der vælges blandt de variabelt forrentede lån, og flere sommerhusejere har dermed i de senere år skiftet F1-lånet ud. Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Afdragsfriheden udgør cirka 47 % af sommerhusudlånet omtrent på linje med resten af boligmarkedet. Afdragsfriheden er mest udbredt blandt de unge og de ældre, og i det hele taget understreger tallene, at boligejerne på tværs af aldersgrupper har taget både variabel rente og afdragsfrihed til sig som muligheder i boligfinansieringen. Den gennemsnitlige belåningsgrad for realkreditlånet i sommerhuset er på 48,9 %. Selv om der er betydelige forskelle i de gennemsnitlige lånestørrelser på tværs af landet, er der ikke de store forskelle i den gennemsnitlige belåningsgrad. Det er en indikation på, at de ellers tydelige polariseringstendenser på boligmarkedet over de senere år har været væsentligt mere afdæmpet på sommerhusmarkedet. Der er betydelige forskelle i friværdierne i kroner og øre på tværs af landets større sommerhuskommuner. Den gennemsnitlige friværdi pr. sommerhus på landsplan er på cirka kroner, og den topper i Helsingør med cirka kroner. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkallé 2100 København Ø Risikostyring Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig 1 Selv om friværdierne på sommerhusmarkedet i gennemsnit er høje og belåningsgraderne et godt stykke fra de maksimale 60 %, når vi snakker realkredit, er der en del sommerhuse, som er overbelånte. Godt hver fjerde sommerhusejer har således en belåningsgrad over 60 %. Det skal især ses i lyset af, at sommerhuspriserne stadig er nede med i omegnen af 25 % siden toppen i Regeringen har foreslået, at lånegrænsen for sommerhuse løftes fra 60 % til 75 % for realkreditlån gældende pr. 1. maj. Sommerhusejerne vil primært få gavn af dette forslag via et mindre løft i efterspørgslen efter sommerhuse. Ellers vil det især være sommerhusejere med en belåningsgrad mellem % og som samtidig har et boliglån i banken, der vil få glæde af forslaget. De kan skifte en højere rente på banklånet ud med en lavere rente på realkreditlånet. Som altid skal omkostningerne ved omlægning dog holdes op imod gevinsten ved en lavere rente. Omtrent hver fjerde sommerhusejer befinder sig i belåningsintervallet mellem % LTV men vi har ingen data på, hvor mange af disse, der har et boliglån i sommerhuset ved siden af realkreditlånet.

2 Sommerhusejerne er mere til variabel rente end boligejerne generelt Danske sommerhusejere er i høj grad til variabel rente, og især FlexLån har tiltrukket sig en stor del af efterspørgslen. Hele 61 % af de danske sommerhuse er finansieret med FlexLån. Denne andel har været nogenlunde stabil over de senere år, men ligesom på boligmarkedet generelt, har sommerhusejerne i stigende grad fravalgt F1-lån og søgt ud mod særligt F3-lån og F5-lån. Det skal ses i lyset af, at de særdeles lave renter har gjort det billigt at sikre sig mod fremtidige rentestigninger for en given periode og denne forsikring er blevet mere attraktiv som en konsekvens af, at realkreditinstitutterne generelt har øget priserne relativt mere på F1-lån. F5-lånet er nu det mest efterspurgte FlexLån og cirka hvert fjerde sommerhus er i dag finansieret med F5-lån, mens 18 % af sommerhusene er finansieret med F3-lån og 14 % med F1, jf. figur 1. Figur 1: Fast rente dækker kun 30 % af realkreditudlånet til sommerhuse 35% Andel af realkreditudlånet til sommerhuse 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ud over FlexLån er der også sommerhusejere, der har finansieret sig med en halvårlig rente via FlexKort og FlexGaranti. Samlet set er i omegnen af 70 % af realkreditudlånet til sommerhuse med variabel rente og 30 % er med fast rente. Sommerhusejerne er dermed mere til variabel rente end boligejerne generelt. Ser vi på vores udlån til parcelhusmarkedet er andelen med fast rente eksempelvis oppe på 37 %, mens det til ejerlejligheder er på 33 %. Det er svært at give en præcis forklaring på denne forskel, men det kan måske være et resultat af, at den primære bolig er ens faste base, og her er man alt andet lige mindre villig til at løbe en lige så stor renterisiko. En alternativ forklaring kan være, at det gennemsnitlige realkreditlån på sommerhusmarkedet er mindre end på boligmarkedet generelt, og dermed synes renterisikoen på et FlexLån knap så stor. Eksempelvis er det gennemsnitlige realkreditlån på parcelhusmarkedet godt 60 % større end på sommerhusmarkedet. Endeligt kan der være en effekt af, at sommerhuskøberne typisk har en relativ høj indkomst, og vi ser, at dem med relativt høje indkomster også har en tendens til at vælge lån med variabel rente. Sommerhusejerne gør også flittigt brug af afdragsfrihed, men her er tendensen dog nogenlunde på linje med boligejerne generelt. Cirka 47 % af realkreditudlånet til de danske sommerhuse er finansieret med afdragsfrihed. Ikke overraskende er der en klar tendens til, at afdragsfriheden er tilknyttet lån med variabel rente, mens fast rente typisk kombineres med afdrag. Næsten syv ud af ti sommerhuse finansieret med FlexKort gør brug af afdragsfrihed, mens tæt ved 60 % af de 2

3 typiske FlexLån har afdragsfrihed tilknyttet. Til gengæld er det kun små 20 % af de fastforrentede lån, hvor afdragsfriheden er aktiv, jf. figur 2. Figur 2: Afdragsfrihed tilknyttes især variabel rente helt som på boligmarkedet generelt 80% Andel af lån til sommerhuse med afdragsfrihed tilknyttet 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% FlexKort F5 F3 F1 Gennemsnit Fast rente Stor forskel på lånestørrelsen alt afhængig af lånetype og geografi Det gennemsnitlige realkreditlån på sommerhusmarkedet lyder på godt kroner. Er lånet uden afdrag, er det noget større på cirka kroner, mens det er på godt , hvis der afdrages på lånet, jf. tabel 1. Dykker vi ned på låntyper, er lånestørrelsen mindst, når der er tale om et lån med fast rente og højest, når der er anvendt FlexKort. På FlexKort er den gennemsnitlige lånestørrelse på næsten kroner. At lånestørrelsen på denne lånetype er så meget højere end på andre lånetyper generelt, skal ses i lyset af, at det er en relativ ny lånetype, der først kom på markedet i efteråret Det er med andre ord typisk mange nyere lån til køb af sommerhuse, der er givet i FlexKort, og den gennemsnitlige alder på realkreditlånet er typisk højere på FlexLån og fastforrentede lån. Tabel 1: Den gennemsnitlige lånestørrelse på sommerhusmarkedet på tværs af lånetype Gns. lån pr. lånetype Gns. lån pr. lånetype Gns. lån pr. lånetype uden afdrag med afdrag FlexKort F F F Fast rente Gennemsnit Ikke overraskende er der også store forskelle i den gennemsnitlige lånestørrelse på tværs af landets sommerhuskommuner. I nedenstående tabel 2 er vist den gennemsnitlige størrelse på realkreditlånet for 20 udvalgte sommerhuskommuner. Den største gennemsnitlige lånestørrelse finder vi i Helsingør Kommune med kroner. Her finder vi også postnummer 3100 Hornbæk et af 3

4 landets dyreste sommerhusområder. Varde Kommune med blandt andet Blåvand - placerer sig som nummer to på listen over de gennemsnitligt højeste realkreditlån til sommerhuse med små kroner. Herefter på 3. pladsen kommer Frederikshavn, hvor Skagen uden tvivl trækker gennemsnittet op. Tabel 2: Den gennemsnitlige lånestørrelse på sommerhusmarkedet på tværs af landet Kommunenavn Gennemsnitlig lånestørrelse Kommunenavn Gennemsnitlig lånestørrelse Helsingør Nordfyns Varde Odsherred Frederikshavn Slagelse Gribskov Norddjurs Fanø Bornholm Jammerbugt Guldborgsund Hjørring Kalundborg Syddjurs Aalborg Halsnæs Vordingborg Ringkøbing-Skjern Frederikssund Trods de betydelige forskelle i lånestørrelsen på tværs af de danske sommerhusområder, er der ikke den store forskel i forhold til den gennemsnitlige belåningsgrad. Belåningsgraden når vi kun ser på realkreditudlånet svinger fra mellem 46 % til 52 % i de 20 udvalgte sommerhuskommuner, mens den som gennemsnit på sommerhusmarkedet er på 48,9 %. Højeste belåningsgrader finder vi i Guldborgsund og på Bornholm på henholdsvis 52 % og 51 %, mens den er lavest på Fanø og Hjørring på 46 %, jf. tabel 3. Med tanke på de store prisudsving på boligmarkedet over de senere år, er det egentlig bemærkelsesværdigt, at der ikke er større forskelle på tværs af sommerhusmarkedet. På parcelhusmarkedet er eksempelvis den gennemsnitlige belåningsgrad lavest på Frederiksberg med 36 % og højest på Lolland med 85 % - en forskel på næsten 50 %-point. Det skal blandt andet ses i lyset af, at boligpriserne er steget kraftigt i flere af landets største by-områder over de senere år, mens boligpriserne har været under pres i flere af landdistrikterne. Den relativt lille spredning i de gennemsnitlige belåningsgrader er altså en tydelig indikation på, at polariseringstendenserne har været væsentligt mere afdæmpet på sommerhusmarkedet. Tabel 3: Den gennemsnitlige belåningsgrad på sommerhusmarkedet på tværs af landet Kommunenavn Gennemsnitlig LTV, % Kommunenavn Gennemsnitlig LTV, % Guldborgsund 52 Nordfyns 48 Bornholm 51 Jammerbugt 48 Frederikssund 51 Aalborg 48 Vordingborg 50 Helsingør 48 Kalundborg 50 Norddjurs 47 Odsherred 50 Varde 47 Slagelse 50 Gribskov 47 Halsnæs 49 Frederikshavn 47 Ringkøbing-Skjern 49 Hjørring 46 Syddjurs 49 Fanø 46 4

5 Med omtrent ens belåningsgrader og forskelle i sommerhuspriserne på tværs af landet, følger det helt naturligt, at der er store forskelle i friværdierne. Størst friværdi finder vi i Helsingør Kommune med kroner pr. sommerhus i gennemsnit efterfulgt af Fanø og Gribskov, hvor den gennemsnitlige friværdi også har rundet mere end 1 mio. kroner. I bunden af listen finder vi Aalborg og Kalundborg, hvor friværdien i gennemsnit har passeret lidt mere end kroner. Den gennemsnitlige friværdi for den typiske sommerhusejer er aktuelt på cirka kroner. Man skal dog erindre, at den gennemsnitlige friværdi løftes på dette marked af, at en del sommerhusejere har optaget realkreditlån i primær bolig til finansiering af sommerhuskøbet. Tabel 4: Den gennemsnitlige friværdi pr. sommerhus på tværs af landet Kommunenavn Gennemsnitlig friværdi Kommunenavn Gennemsnitlig friværdi Helsingør Bornholm Fanø Odsherred Gribskov Nordfyns Varde Norddjurs Frederikshavn Slagelse Hjørring Guldborgsund Jammerbugt Frederikssund Halsnæs Vordingborg Syddjurs Kalundborg Ringkøbing-Skjern Aalborg Kilde: Nationalbanken, Danmarks Statistik, Finans Danmark og egne beregninger De grå hår har sat sig solidt på sommerhusmarkedet Det er særdeles usædvanligt, at personer under 30 år køber et sommerhus, og det er endda også usædvanligt, at personer under 40 år køber et sommerhus. Kun 4,4 % af sommerhusejerne er således i alderen fra år, og selv om man i de senere år har hørt anekdoter om unge familier i ejerlejligheder med friværdi i bagagen, der ønsker et sommerhus som fristed, er det altså stadig ikke noget, der fylder det store på sommerhusmarkedet. Dermed er 95 % af sommerhusejerne i alderen 40 år og opefter, og den gennemsnitlige ejer af et sommerhus er i dag på 59,4 år. Mere end hver anden sommerhusejer har passeret 60 år, jf. tabel 5. Sommerhusejerne er i det hele taget blevet en tand ældre over de senere år. Tilbage i 2011 lavede vi en lignende undersøgelse, og her var cirka hver tiende sommerhusejer under 40 år. Der er ikke den store forskel i aldersfordelingen af sommerhusejerne på tværs af landet. Ser vi igen på de 20 udvalgte sommerhuskommuner, så topper alderen i Hjørring på gennemsnitligt 61,6 år, mens den bunder i Gribskov på 58,1 år. Så der er ikke i nogen udpræget grad nogle områder, der virker som en markant større magnet på et yngre segment af potentielle sommerhuskøbere end andre. Der er ikke den store hokus pokus i ejerfordelingen af sommerhuse på tværs af alder. Når de fleste danskere nærmer sig de fyrre år, er der begyndt at blive mere luft i økonomien i takt med, at man i højere grad har vundet fodfæste på arbejdsmarkedet med højere løn til følge. Dertil kommer også, at de første år, hvor man som familie etablerer sig i nyt hus/lejlighed og har små børn kan være rigtig dyre, og der er hermed ikke plads til mere luksusbetonede udgifter i form af sommerhus. Endelig kan arveaspektet formentlig også spille ind når familiesommerhuset går i arv, vil det ofte tilfalde en person over fyrre år. 5

6 Ser vi på de gennemsnitlige lånestørrelser og belåningsgrader på tværs af alder, er det ikke overraskende, at den gennemsnitlige lånestørrelse til en start vokser og topper i alderen fra år, mens de gennemsnitlige belåningsgrader falder i takt med, at man bliver ældre. Belåningsgraden er tæt på 60 % - og dermed fuld belåning af realkredit i de unge år, og herefter reduceres belåningsgraden i takt med ejertiden, hvor både afdrag og evt. stigende sommerhuspriser hjælper til. Tabel 5: Sommerhusejerne på tværs af alder Aldersfordeling Gennemsnitlig lånestørrelse Gennemsnitlig LTV ,4% ,4% ,6% ,3% ,8% ,6% I forhold til den gennemsnitlige lånestørrelse i kroner og øre er den noget mindre for de årige i forhold til år, og det skal ses i sammenhæng med, at det især er i denne aldersgruppe, at afdragsfriheden fravælges. Her bunder udbredelsen af afdragsfrie lån på 39 %, mens den eksempelvis er oppe på 50 % for de årige og hele 61 % i aldersgruppen 70 år og opefter. Det klassiske mønster med afdragsfrihed i forhold til livscyklen gør sig altså også gældende på sommerhusmarkedet. I de yngre år kan der således være et større behov for afdragsfrihed til at skabe lidt mere luft i budgettet og komme af med anden og dyre gæld, og senere bliver der plads i budgettet til at få reduceret realkreditgælden, og endeligt kommer der et tidspunkt, hvor man ikke ser det store behov for at spare yderligere op i mursten. Det er måske lidt overraskende at kunne konstatere, at der ikke er den store forskel i forhold til, hvilke låntyper, de forskellige sommerhusejere på tværs af aldersgrupper vælger. Udbredelsen af fastforrentede lån svinger omkring de 30 % på tværs af aldersgrupperne og den eneste aldersgruppe, der for alvor skiller sig ud, er aldersgruppen 70+, hvor fastforrentede lån er mindst udbredt med en markedsandel på 26,1 %. En typisk fordom ville ellers have været, at de yngre segmenter på boligmarkedet ville være mere villige til at vælge variabel rente, da de i højere grad er flasket op med disse muligheder. Tallene bekræfter dermed nok engang, at boligejerne på tværs af aldersgrupper har taget både variabel rente og afdragsfrihed til sig som muligheder i boligfinansieringen. Stor forskel i belåningsgraden på tværs af sommerhusmarkedet Ikke overraskende er der store forskelle i belåningsgraden på tværs af sommerhusmarkedet. Der er sommerhusejere, hvor realkreditgælden er nærmest ikke eksisterende, og så er der sommerhusejere, som i dag er overbelånte i boligen i kølvandet på faldende sommerhuspriser. Selv om sommerhuspriserne over de senere år har stabiliseret sig, så er de på landsplan stadig nede med i omegnen af 25 % som gennemsnit, siden de toppede tilbage i Små 75 % af sommerhusejerne holder sig aktuelt inden for den maksimale lånegrænse på 60 % i forhold til realkreditlånet, mens omtrent godt hver fjerde sommerhusejer har en såkaldt overbelåning. 6

7 Regeringen har fremsat lovforslag om at øge lånegrænsen for sommerhuse til 75 % af sommerhusets værdi gældende pr. 1. maj, og det vil efter alt at dømme blive vedtaget. Med en belåningsgrænse på 75 % af sommerhusets værdi skrumper andelen af overbelånte sommerhusejere fra førnævnte godt 25 % til lidt mere end 5 %. I sig selv vil faldet i overbelåningsgraden dog ikke have den store betydning for den berørte sommerhusejers private økonomi. Dog vil det give en hjælpende hånd, hvis sommerhusejeren overvejer snarligt at sælge boligen, da en højere maksimal lånegrænse alt andet lige må forventes at give et mindre løft i efterspørgslen efter sommerhuse. Figur 3: Stor forskel i belåningsgraden på tværs af sommerhusejerne 30% LTV-fordeling af lån til sommerhusmarkedet 25% 20% 15% 10% 5% 0% LTV, % Ud over et mindre løft til efterspørgslen efter sommerhuse, er det formentlig primært eksisterende sommerhusejere med belåningsgrader på i omegnen af % af LTV i realkreditten, der får størst glæde af en højere belåningsgrænse. Og det hvis de vel at mærke har et banklån ved siden af realkreditlånet, og dermed får bedre muligheder for at lægge banklånet om til et realkreditlån. Derved kan typisk spares en hel del udgifter på rentefronten. Som altid vil der dog være omkostninger med en sådan omlægning, og man skal dermed sikre sig, at gevinsten ved omlægningen overstiger omkostningerne. Som tommelfingerregel vil man typisk skulle have et banklån på i omegnen af kroner før øvelsen kan betale sig men denne grænse er ikke sort/hvid og meget afhænger i sagens natur af renteforskellen mellem ens banklån og det realkreditlån, man ønsker at hjemtage. Omtrent hver fjerde sommerhusejer har en belåningsgrad i sommerhuset på mellem 50 % og 60 %. Det er et åbent spørgsmål, hvor mange af disse, der har et banklån. Mange sommerhusejere optager typisk også realkreditlån i friværdien i egen primær bolig, og undgår dermed banklånet i finansieringen af sommerhuset. Vores tal viser, at omtrent 20 % af de danske sommerhusejere har kombinationen af både et realkreditlån og et banklån. 7

8 Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 8

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring 5. december 2012. FlexLån og afdragsfrihed drives af høj indkomst Vi hører det så tit alt for mange danskere har FlexLån i forhold til deres risikoprofil. Derudover er der rigtig mange låntagere, der benytter

Læs mere

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk 16. december 2015 Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk Handelsaktiviteten løftede sig betydeligt i 2015 i forhold til 2014. Meget tyder på, at det samlede antal frie handler af parcelhuse,

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller?

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? 2. januar 216 Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? En til tider hørt anekdote fra hverdagen er, at mænd generelt er mere risikovillige end kvinder. Det afholder vi os i sagens natur fra

Læs mere

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring 29. mar. 2016. Sommerhusejere er ældre og vælger mere risiko på realkreditlånet Påsken har netop passeret, og traditionen tro er påsken sæsonåbner for årets bolighandler, da de fleste boliger handles fra

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering 7. april 2015 Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering Sommerhusmarkedet har uden tvivl været gennem nogle hårde år, og det er det segment på boligmarkedet, der har oplevet de kraftigste

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Status på sommerhusmarkedet

Status på sommerhusmarkedet 8. april 2014 Status på sommerhusmarkedet Sommerhusmarkedet er på vej ud af vinterhiet og i april skydes højsæsonen for køb af sommerhuse i gang. I den anledning har vi taget pulsen på sommerhusmarkedet

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån?

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? 14. august 12 Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? Det kontante svar på ovenstående overskrift er nej. FlexLån er i dag mere populært end tidligere, og det samme kan siges om F1-lånet, der netop nu

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år 23. juli 2012 Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år Politisk set er der givet håndslag på, at ejendomsværdiskatten fastholdes i forhold til gældende lovgivning

Læs mere

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år 30. maj 2016 Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år Vi har fået adgang til homes tal for salg af forældrekøb i perioden fra 2011 og helt frem til og med april i år. Tal for forældrekøb

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Store forskelle i boligejernes syn på afdrag og boliggæld

Store forskelle i boligejernes syn på afdrag og boliggæld 16. november 216 Store forskelle i boligejernes syn på afdrag og boliggæld Vi har i samarbejde med TNS Gallup spurgt et repræsentativt udsnit af boligejerne om deres vurdering af egen økonomi, deres forhold

Læs mere

Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne

Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne 27. september 2016 Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne Boligmarkedet har generelt været i fremgang over de senere år, og selv om bedringen især har været koncentreret omkring de største by-områder,

Læs mere

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente 11. oktober 2017. Rentetilpasning af FlexLån : Har du stadig det rette lån? Nu er det atter tid til rentetilpasning af dit FlexLån. Meget kan være sket i dit liv siden, du optog lånet eller sidst rentetilpassede

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Indkomstkravet til boligkøb fortsætter med at falde

Indkomstkravet til boligkøb fortsætter med at falde 17. juli 2012 Indkomstkravet til boligkøb fortsætter med at falde Der er store forskelle i indkomstkravet til boligsøgende danske familier alt afhængig af, hvor i landet de kigger på bolig henne. Det er

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne

Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne 31. marts 216 Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne Sommerhuspriserne var i fremgang i første halvår af 215 ført an af lave renter og en fremgang i dansk

Læs mere

. Danske virksomheder har haft vidt forskellig tilgang til de senere års rentefald

. Danske virksomheder har haft vidt forskellig tilgang til de senere års rentefald 5. feb. 2016. Danske virksomheder har haft vidt forskellig tilgang til de senere års rentefald Der er ingen tvivl om, at danske virksomheder såvel som private boligejere de senere år har benyttet de ekstremt

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Året der gik og året der kommer på boligmarkedet

Året der gik og året der kommer på boligmarkedet 20. december 2016 Året der gik og året der kommer på boligmarkedet År 2016 går på hæld, og det har samlet set været et ganske fornuftigt år for både boligmarkedet og boligejerne. Året har således budt

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Friværdierne i bedring

Friværdierne i bedring 23. november 21 Friværdierne i bedring Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 28 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Rune Larsen rular@rd.dk Udgiver Realkredit

Læs mere

Indbyggerantallet i København vokser fortsat i stor stil men flere flytter fra København end tidligere

Indbyggerantallet i København vokser fortsat i stor stil men flere flytter fra København end tidligere 7. oktober 216 Indbyggerantallet i København vokser fortsat i stor stil men flere flytter fra København end tidligere Boligpriserne er som bekendt steget ganske meget i København siden starten af 212 og

Læs mere

6. juni 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring

6. juni 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring 6. juni 2016. To ud af tre boligejere overvejer forbedringer i boligen 66 % af alle boligejere overvejer at lave forbedringer i deres bolig indenfor de kommende 12 måneder. Ser vi på fordelingen imellem

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Rekord få danskere ser faldende huspriser forude men høj boligtillid er ikke ensbetydende med boligboble

Rekord få danskere ser faldende huspriser forude men høj boligtillid er ikke ensbetydende med boligboble apr-05 jun-07 mar-08 aug-08 dec-08 apr-09 okt-09 feb-10 jun-10 nov-10 mar-11 aug-11 dec-11 apr-12 sep-12 jan-13 maj-13 okt-13 feb-14 jun-14 nov-14 mar-15 aug-15 dec-15 apr-16 sep-16 jan-17 maj-17 25. juli

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning 3. maj 2016 Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning I 2015 foretog danskerne godt 880.000 flytninger inden for landets grænser. Det er på

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner 29. juni 2017 Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren. I den anledning har vi set nærmere på økonomien

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet?

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? 6. februar 14 Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? Meningerne om hvilken vej vinden blæser på boligmarkedet er traditionen tro mange. Senest er det blevet diskuteret, hvorvidt boligmarkedet

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Sommerhusmarkedet i fremgang - nye vitaminpiller på vej

Sommerhusmarkedet i fremgang - nye vitaminpiller på vej 10. april 2017 Sommerhusmarkedet i fremgang - nye vitaminpiller på vej Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren, og den varer frem til og med september. Alene i maj og juni trækkes aktiviteten isoleret

Læs mere

Udgiver. 11. december Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring

Udgiver. 11. december Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring 11. december 2012 Året der gik på boligmarkedet I denne analyse ser vi tilbage på boligåret 2012, som har været et begivenhedsrigt år. Set med vores øjne skiller især fire elementer sig ud. 1. Prisfaldene

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner 20. juni 2016 Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren, og den topper i august, hvor sæsoneffekten alt andet lige trækker aktiviteten af forældrekøb

Læs mere

Priserne på andelsboliger holder skansen

Priserne på andelsboliger holder skansen 31. januar 11 Priserne på andelsboliger holder skansen Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Redaktion Phillip Cheføkonom Oldorf Christian Hilligsøe old@rd.dk Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten NR. 7 OKTOBER 2011 Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten Der er store forskelle mellem den boligskat de enkelte boligejere i Danmark betaler, og nogle betaler ganske meget, trods skattestoppet.

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere