PÆDAGOGISK PLAN. Skriveskabelon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÆDAGOGISK PLAN. Skriveskabelon"

Transkript

1 PÆDAGOGISK PLAN Skriveskabelon Dagtilbudsområdet 2013

2 Velkommen til Asaa Børnehave Pædagogisk Plan 2013 Dagpasningsområdet

3 Indholdstegnelse 1. Politik Dagtilbud Politiske mål dagtilbudsområdet 2. Forord 3. Hvem er vi? 4. Ledelse Ledelsesværdier Mål ledelsen 5. Værdigrundlag 6. Læringssyn Fælles læringssyn 0-6 år Dagtilbuddets læringssyn 7. Bakspejl status og tendenser 8. Tilgangen til læreplanstemaer 9. Pædagogisk Læreplan Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) Sociale kompetencer Sprog Krop & bevægelse Natur & naturfænomener Kulturelle udtryksmer og værdier 10. Evaluering af læreplanstemaer

4 1. Politiske mål Dagtilbudsområdet Alle børn i fællesskaber Fællesskabet er centralt alle børns trivsel og udvikling. Vi vil der udvikle den inkluderende praksis i dagtilbuddene, så der skabes skellige fællesskaber og miljøer, der tilgodeser børns skellige udsætninger. Relations- og ressourcepædagogikken og den systemteoretiske ståelse er grundlaget at arbejde inkluderende, og at optimere og differentiere den pædagogiske indsats. Sprog og sprogstimulering Alle børn skal støttes i deres sproglige udvikling ved en styrket pædagogisk indsats, som har særlig fokus på samtaler i hverdagen, dialogisk læsning og tematisk sprogarbejde De politiske mål er gældende 2013 og Baggrunden de politiske mål Dagtilbuddet har i primo 2013 udarbejdet rapporten Faglige kvalitetsoplysninger Dagtilbud. Resultaterne af dette arbejde peger i retning af, at området i den kommende 2-årige periode fokuserer på ovennævnte emner. Alle børn i fællesskaber har været et fokusområde også de to tidligere år, hvor relations og ressourcepædagogikken et blevet rodfæstet som den fælles tilgang på dagtilbudsområdet. Dette arbejde skal tsætte, men samtidig videreudvikles. Dagtilbudsområdet igangsætter, i samarbejde med skoleområdet og PPR, et tværfagligt projekt Udvikling i fællesskaber Projektet mål er at skabe trivsel, læring og udvikling alle børn, via en fælles platm på tværs af de tre områder. Den fælles platm skal tage udgangspunkt i en systemteoretisk ståelse, hvor kontekst, relationer, ressourcer og fællesskaber er centrale elementer.

5 I 2011 igangsatte Servicestyrelsen et landsdækkende projekt om sprogvurdering og sprogstimulering målrettet det pædagogiske personale. Hovedmålet er at opkvalificere pædagogers og kommunale nøglepersoners arbejde med børns sprogudvikling. Sprogpakken indeholder 4 temaer, som dagtilbuddene sat skal have fokus på at implementere i den daglige praksis

6 2. Forord Asaa børnehave er en institution, hvor man straks mærker nærvær- omsorgtryghed og humor. Det er tydeligt, at personalet har øje det individuelle barns trivsel og udvikling. Asaa børnehave er delt op i 3 grupper. Ved denne opdeling er Asaa børnehave et sted, hvor der er en høj grad af tryghed det enkelte barn samtidig med, at der er fagligt fokus på at skabe uddringer, der styrker den individuelle aldres kompetencer bredt. De giver sig tid til nærvær i øjenhøjde og dialog med ældre. I kraft af ældre Intra, har personalet let ved at viderebringe de daglige beretninger fra livet i børnehaven, i m af billeder og nyhedsbreve mm. Der er lavet legeliste, så vi som ældre altid kan finde tlf nr på en legekammerat, hvilket er med til at øge sammenholdet mellem børn og ældre. Børnehaven ligger stor vægt på børnenes omgangstone og sammenhold i m af: Fri mobberi fra Mary fonden Asaa børnehave har gæstedagpleje de 2 årige, hvilket bygger bro en naturlig overgang fra dagpleje til børnehave. Såvel som et tæt samarbejde mellem børnehaven og skolefritidsordningen Rusen som også bygger bro naturlig overgang fra børnehaven til skolestart. Hvilket er en stor tryghed børnene og ældre. Børnehaven er god til at arrangerer ture ud af huset, som skov og strand. Åbenhed kendertegner børnehaven i kraft af fester og arrangementer hvor børn og ældre inviteres og samles. Derudover praktiseres en åbenhed over ældresamarbejde, ved at personalet lytter til ældrene, giver plads til ris og ros, ideer og feedback. Som ældre er vi utrolig tilfredse og trygge ved at aflevere vores børn i Asaa Børnehave. Med Venlig Hilsen Forældrebestyrelsen 2013

7 3. Hvem er vi? Asaa Børnehave ligger i en dejligt natur område tæt på skov og strand. Vi har en stor natur legeplads, hvor der er mulighed at klatre i træer, bygge huler, save og grave huller, uden de almindelige aktiviteter, som at cykel og lege i sandkassen. Vi bruger multibanen i Asaa, stadion, spejder hytten, og gå ture i den nærliggende natur. Vi har der bevidst valgt ude liv som en pædagogisk metode. Derudover arbejder vi med relationer mellem barn og voksne, også kaldet ICDP, Og som noget nyt, børn i fællesskaber. Disse arbejdspunkter er en af de fælles politiske mål Brønderslev Kommune. Vi vægter i vores arbejde, den positive relation med barnet. Det at få positive oplevelser sammen med det enkelte barn, gør at vi knytter nogle helt specielle bånd. Vi er anerkende i vores tilgang og relation til barnet og ældre. Asaa Børnehave er normeret til 49 børn. Vores børnetal går i denne tid ned af bakke, som gør at vi står over nogen anderledes uddringer i vores fremtid. Vi har været en del af et pilotprojekt ang. gæstedagpleje i Børnehaven. Det har været de børn der var fyldt 2 år, som kunne være i gæstedagpleje. Det har været en fantastisk opgave, som vi har løst med stor engagement og glæde, og med tilfredshed fra ældrene. Vi er i gang med evaluering af projektet, og jeg er sikker på at det bliver en del af vores fremtid. Vi har et tæt samarbejde med SFO Rusen, særligt i ferieperioderne, hvor vi lægger vores to huse sammen. Det gør at vi enten har åbent i Børnehaven eller i SFO Rusen.I sommerferien arbejder vi også samme med Landsbyordningen i Agersted. I vores hverdag arbejder vi også sammen med SFO Rusen, omkring vores førskole børn. Vores personale sammensætningen er således: 3 pædagoger 1 pædagogisk assistent ( ansat indtil 31 Juli 2013) 2 PMF 1 Senior job 1 Flex job

8 Vi vil gerne være kendte vores anerkendende tilgang med børn og ældre. Vores skellighed er vores styrke i relationen til det enkelte barn.

9 4. Ledelse Jeg har snart været ansat som Leder i Asaa Børnehave i 3 år. For mig er mit arbejde en kæmpe stor del af, hvem jeg er som person. For de personer der kender mig, de ved at mit hjerte banker børn og deres velbefindende. At komme på arbejde er en nøjelse, hvor mit møde med børn og ældre er en stor del i at repræsentere Asaa Børnehave og min personlighed. Jeg møder dagligt mange uddringer i arbejdet med børn og ældre, og det giver dagligt anledning til refleksion over min egen virke, fremtoning, og min evne til at håndtere disse uddringer. Det er altid fedt, når ting lykkes på sit job, men også udviklende når man bliver stillet over opgaver, man ikke helt ved hvordan man skal gribe an. Dette er udvikling mig og mit lederskab. Jeg ser mit lederskab, som hver dag udvikles. Det er vigtigt mig at have kendskab til alle børn i huset, og deres ældre. Jeg lægger vægt på at alle skal føle sig velkommen i huset, føle sig anerkendt. At man som ældre bliver mødt med omsorg og ståelse sit problem, og man sammen kommer frem til en fremadrettet løsning. Det er vigtig mig, at pointere, at i Asaa Børnehave, er det barnet der i centrum Det er en kultur som personalet er en del af, og er med til at bære frem i dagligdagen. De politiske mål som kommer fra Brønderslev Kommune hvert andet år, skal gerne være synlig i Asaa Børnehave. Der er det vigtigt mig, at det bliver implementeres i vores hverdag, og der er en synlig struktur, som personalet er med til at løfte. Huset struktur er vigtigt mig, og mit arbejde fremadrettet. Der skal skabes en struktur hvor der er plads til alle, og hvor læring er højsædet, og vores relation til fællesskabet. Jeg har ansvaret den daglige drift af Børnehaven, men jeg uddelegere gerne opgaver, så alle føler sig ansvarlig driften af huset. Det er mit mål at, alles faglige og personlige kompetencer skal vægtes og bruges

10 konstruktivt, så alle bidrager med noget af dem selv. Alle er lige meget værd, og alle kan bidrage med noget positivt. I Asaa Børnehave har vi ingen souschef, så der bruger jeg gerne personalet til sparring i skellige opgaver. Vores Arbejdsmiljørepræsentant er Jørgen Rødhus. Ham og jeg varetager de opgaver der kommer med denne post. Det er vigtigt mig at pointere, at jeg altid er åben en dialog med ældre. Kom og bank på min dør, hiv mig i trøjen på legepladsen. Der er aldrig dumme spørgsmål i min verden. Mine mål fremadrettet er: - At blive mere tydelig i min ledelsen rolle over personale og ældre - At arbejdet med ICDP og Børn i fællesskaber, bliver implementeret i dagligdagen, så børn og ældre udbytte af vores viden og faglighed. - At arbejde med systematisk systemteori, så vores faglighed bliver bredere inden området. - At arbejde med en kultur der er parat til at andringsprocesser og vi vil løfte de komme uddringer med engagement og proffesionalisme. 5. Dagtilbuddets værdigrundlag Vores værdier: 1. Glæde, engagement og uddringer 2. Selvværd og anerkendelse 3. ICDP- børns fællesskaber 4. Udeliv

11 1. Asaa Børnehave er kendetegnet ved glæde og engagement. Børns opvækst og udviklingsmuligheder er tæt bundet med positive følelser. Glæde og engagement danner der en nødvendig ramme omkring samspillet med børnene. Det betyder i praksis: - At vi ser det enkelte barn hver dag, og de voksne hilser på barnet. - At personalet følger børnenes initiativer. Vi får øje på børnenes hensigter, og vi er spørgende over deres udsagn og handler derefter. Børnene sætter deres præg i børnehaven, som både børn og ældre kan se i hverdagen. - At vi sikre den daglige rytme og sætter rammer barnets hverdag. 2. Asaa Børnehave bygger på selvværd og anerkendelse. Anerkendelse af barnet og barnets familie og øvrige baggrund er fundament barnets vækst og udvikling. Tilsvarende er tryghed udsætningen, at barnet tør lære nyt og møde nye uddringer. Det betyder i praksis: - At vi inddrager barnets egen tælling i vort arbejde, ved at vise interesser barnets livshistorie/dagligdag. - At vi understøtter de initiativer barnet selv tager og i samvær med andre børn og voksne. - At vi støtter barnets identitet (hvem er jeg) deres egen kultur(traditioner og religion)- og selvståelse ( hvor reagere jeg som jeg gør/kunne jeg gøre det anderledes. 3. Asaa Børnehave er en rummelig institution. Børn er skellige. De har deres egen identitet. Dette er vores udgangspunkt og vi anerkender således at vi skal møde barnet med de kompetencer, det enkelte barn har. Vi møder barnet med en anerkende tilgang i relationen. Samtidig skal det enkelte barn erfare at det indgår i fællesskab med andre børn og voksne. I nærvær styrker vi motivationen med barnet og vi lære barnet at begå sig i det sociale fællesskab.

12 Det betyder i praksis: - At vi tager udgangspunkt i det enkelte barns styrker. - At vi tilbyder barnet variation i legen. Det gør vi ved at give dem mulighed at lege både inde, ude og på ture i lokalområdet. - At vi vil lære barnet at omgås andre med respekt med udgangspunkt i, at vi er skellige. - At vi indretter de fysiske rum skelligt. - At vi uddre/motivere børnenes ideer, med differentieret opgaver. 4. Udeliv. Vi vægter ude liv højt di det giver barnet større mulighed aktivitet og bevægelse. På legepladsen oplever vi at der er højt til himlen og god plads aktivitet med gang i. Her skaber vi rum barnet til at udvikle sin grov motorik og derved opleve succes i samspillet med andre. Ude liv i m af aktiviteter på legepladsen, samspillet med naturen, i skov og ved strand og evnen til at undre sig over de skellige årstider og det er der vigtigt barnets udvikling. Det betyder i praksis: - At vi og børnene dagligt skal være ude. - At børnene skal lære at passe på naturen. - At børnene skal opleve årstiderne og de aktiviteter, der er knyttet til årstiderne. - At vi tilrettelægger ude aktiviteter, så de understøtter både børnenes kropslige og intellektuelle udvikling.

13 6. Læringssyn Fælles læringssyn 0-6 år Læring er en livslang udviklingsproces. Vi anerkender, at barndommen er den periode i et menneskes liv, hvor der sker størst læring. I kommunens dagtilbud skal der tilbydes udviklende aktiviteter og processer, der understøtter, uddrer og stimulerer børns læring. Det skal ske i respekt, at børnene selv skal være aktive i deres læringsproces, og at leg er en dominerende del heraf. De voksne har ansvaret rammerne omkring børnenes læring. Der skal tilbydes gode læringsrum børnenes alsidige udvikling både personlighedsmæssigt, socialt, intellektuelt og fysisk. Læring skal ske i en tryg og rar atmosfære præget af glæde og omsorg. Der skal være mulighed dybelse og engagement, og at afprøve nysgerrighed og at øve sig ud i en bred vifte af udviklende aktiviteter. De fysiske rammer skal virke inspirerende og motiverende. Vi anerkender, at læring sker i et tæt samspil med barnets nære relationer til andre børn og voksne, og at barnets oplevelse af selvværd er vigtigt barnets læring. Børnene skal der mødes af anerkendende voksne, som motiverer, understøtter og uddrer den enkeltes udviklings- og læringsmuligheder med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og potentialer. Børnene skal sikres mulighed succesoplevelser med egen læring og føle sig værdifulde i et kulturelt og socialt fællesskab. De voksne skal være bevidste omkring deres funktion som værdifulde rollemodeller børnene.

14 Asaa Børnehaves læringssyn: Børn lære bedst ved : - At børnene er aktive i egen læring og udvikling og ved egne erfaringer. Ex ved at trække i tøjet selv. - At børnene bliver anerkendt og støttet i udviklingen gennem deres relation. Ex vi ønsker at barnet lære at være sammen med andre og sætte ord på egne handlinger. At sige TIL og FRA - At børnene får plads til kreativitet og dybelse. Ex ved at finde frem til egne løsninger. Gå i skoven og følge egne spor. - At børnene bliver mødt hvor de er, og de motiveres og bliver uddret på deres nysgerrighed. - At pædagogerne ved hvornår man skal gå an, bagved eller ved siden af. Ex en tur i skoven, hvor den voksen kan igangsætte en aktivitet, hvor det ikke er til diskussion hvordan man udføre den. Eller andre gange hvor vi guider og til sidst hvor vi støtter den ligeværdigt. - At vi har en ældregruppe som er aktive samarbejdspartnere.

15 7. Bakspejl status og tendenser 1. Beskrivelser af arbejdet med temaerne i Sprogbakken Samtaler i hverdagen: I hverdagen bruger vi samtalen til at undestøtte børnenes sproglige udvikling. Vi er bevidste om hvor det enkelte barn er i sin sproglige udvikling når vi taler med barnet. Vi bruger samtalen i alle situationer i løbet af dagen. f.eks. når vi holder samling, får hvert barn lov til at tælle noget om det emne vi er optaget af denne dag. Når vi er på legepladsen eller sidder og spiser madpakker, er vi bevidste om at tale om farver, mer, holdsord, begreber og overbegreber. Vi arbejder hele tiden på at bruge de understøttende sprogstrategier fra sprogbakken i den daglige samtale. Dialogisk oplæsning: Vi er bevidste om elementerne i dialogisk oplæsning. Som vi bruger i mange situationer når vi læser bøger sammen med børnene. F.eks taler vi med børnene om og bagside på bogen, fatteren og illustratoren. Vi er bevidste om at stoppe op i oplæsningen og stille åbnende spørgsmål til bogen. Efter sommerferien 2013 har vi en aftale med en af talepædagogerne om at hun hjælper os i gang med Dialogisklæsning ud fra Mary fondens materialer. Tematisk sprogarbejde: Tematisk sprogarbejde inddrager vi flere i løbet af en dag i børnehaven. F.eks. i bindelse med et spil, benævner vi og sætter ord på de elementer der indgår i spillet. I samling tager vi skellige emner op og bruger så mange ord som muligt i hold til emnet. Når vi går tur benytter vi alle de ord og begreber, som er relevante det indhold vi har valgt til turen. På de enkelte stuer har vi alfabetet hængende og tal rækken fra 1-10, hvilket er starten til tidlig læse og skriveudsætninger. Vi er på vej med det tematiske sprogarbejde. Men med den viden vi har fået gennem sprogpakken, er vi bevidste om at vi kan udvide og udbrede vores arbejde med det tematiske sprogarbejde. F.eks. kan vi også inddrage ældrene.

16 2. ICDP-Hvordan arbejdes der med etablering af kontakt, tilknytning og skabelse af positive relationer. Både ifht. Børn og ældre Vi er i Børnehaven opmærksom på den anerkende tilgang til barnet. Vi drøfter jævnligt samspilstemaerne på personalemøderne, og hjælper hinanden gennem dialog, med at se barnet i andre kontekster, end dem man normalt ser i hverdagen. At se andre muligheder, end dem man selv er opmærksomme på. Det er vigtig at vi i redefinering får øje på, hvilke negative spiraler der ofte kan ligge hos det enkelte barn eller familie, som vi kan være med til at ændre på. Vi er som de professionelle med til at sætte en dagsorden i deres hverdag, og vi har stor indflydelse på deres valg og fravalg. At vi sammen med ældre hjælper dem til at se andre handle muligheder i et godt anerkende samarbejde med ældrene, hvor deres syn og meninger bliver taget alvorligt. 3. Børn i fællesskaber Vi justere os i hold til barnet, og vi er medvirkende til at sikre at barnet er i trivsel. At vi er med til at gruppe sammensætte de børn der kan have svært ved at indgå naturligt i fællesskaber. At vi er med til at guide de børn ind i fællesskaber. At vi fremadrettet skal blive bedre til at lave grupper på tværs af alder og køn. Både i hold til venskaber, men også læring af hinanden. Vi har i Børnehaven erhvervet os 2 Ipad som børnene bruger i vores hverdag. Børnene vil rigtig gerne spille på dem, og vi oplever at børnene samles omkring brugen af den. Vi har opstillet regler omkring brugen af Ipad`en, som ca 15 min spil på den, så skal der skiftet. Børnene er gode til at dele om dem, da de også oplever sig som en del af fællesskabet, selvom man ikke spiller.

17 Brugen af IT bruges også, når vi arbejder med emner eller vores opmærksomhed dyber sig områder, hvor vores viden ikke slår til. Der er et fantastisk redskab, hvor man kan bruge goggle, se billeder, der oplever vi et fællesskab på tværs af alder og interesser. Når vi er på tur bruger vi Ipad til at tage billeder eller optage video, som både børn og ældre kan se. 4. Evaluering af læreplanstemaerne I dette løb har hele personale gruppen sammen siddet og evalueret læreplanstemaerne. Denne gang er ændringer bliver skrevet direkte ind i dokumentet. Vores dagligdag er blevet diskuteret og vendt frem og tilbage, og ændringer er skrevet ind i evalueringen. I den næste periode vil vi prøve at sætte emner på vores aktivitetsplan, som skal bære præg af læreplanstemaerne. Efter endt emneuge, skal ugen evalueres, samt læreplanstemaerne, og skrives ind, mens det er frisk i vores erindringer. Vi har haft fokus på børn i fællesskaber, hvor børn med særlige behov også indgår. Fagligt har det været spændende at diskutere hverdagen og de uddrende opgaver man har haft. Vi har et rigtig godt samarbejde med støtteteamet, hvor vi sammen taler om hvordan vi sammen får børn med særlige behov ind i børns fællesskaber. Derigennem udvikler vi os konstant. 5. Refleksion over den pædagogiske praksis Vi er optaget af at ene ICDP og børn i fællesskaber i vores hverdag. At vi som hus får et fælles sprog, hvor vores værdier kommer til udtrykke, og det afspejler sig i vores hverdag. At vi hele tiden udvikler os fagligt og vi er konstruktive/faglig over hinanden, selvom man er af anden holdning/mening. Vi har siden sidst, haft fokus på brugen af Ipaden. Hvordan bruger man den, og hvordan bruger man den bedst. Vi oplever at jo mere erfaring man selv har, jo nemmere er det at bruge sammen med børnene. Når man skal lære noget nyt, er det bedst, skal man have noget at øve sig på.

18 Vi har haft nogle gode samarbejdspartnere herude, hvor personalet har kunnet sparre med de skellige fagfolk. Det har været rigtig givtigt. Vi har haft stor glæde af Det tværfaglige små børnsteam, har været en yderste velfungerende gruppe, som har været i stand til at løfte problematikker, på en yderst proffessionel facon. I den kommen de tid skal vi i gang med Fri Mobberi Vi har haft et personale på kursus, og har fået SFO Rusen med på holdet. Vi mener at der en god rød tråd ved at arbejde med det samme materiale. Genkendelighed børnene, og vi bruger det samme sprog, når vi taler om Fri Mobberi At arbejde i en lille børnehave har mange dele, men også uddringer. Dem løfter vi med en positiv indstilling, dejlige børn, og et godt ældresamarbejde. 6. Tilgangen til læreplanstemaer I Asaa Børnehave inddrager vi så vidt muligt læreplanstemaerne i vores daglidag. Når vi planlægger vores månedsplan indgår en eller flere af læreplans temaerne i aktiviteterne. Vier opmærksom på at i dialogen med børnene har vi en stor betydning, når det gælder værdier. Det er ofte noget vi snakker om i samlinger. Vi er bevidste omkring at vi har en stor indflydelse på at lære børn omkring personlig-sociale-sproglige og motoriske kompetencer. Læreplanstemaerne er lagt ind som emne uger i vores aktivitetskalender. Efter endt emne uge, skal der evalueres og de ændringer vi har skal skrives i pædagogisk plan.

19 TEMA BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING (PERSONLIGE KOMPETENCER) At børnenes selvværd styrkes, og at de udvikler sig til selvstændige personligheder, der kan tage initiativer, træffe egne valg og stå ved dem. 1. At børnene oplever succes, og at de oplever at de er værdifulde 2. At børnene oplever at deres interesser og ideer bliver hørt 3. At børnene får succesoplevelser Vision Læringsmål Der vælges max 3 læringsmål i hold til hvert tema Begrundelse: Når børnene får oplevelsen af at kunne selv, udvikler de deres selvværd og deres personlige kompetence. At vi følger børnenes initiativer. At vi tager udgangspunkt i det som barnet kan, og støtter i hold til ny læring. At vi dokumentere succes i initiativ eksempelvis via plancher/billeder/og barnets bog. I fht differentieret indsats: At vi kan justere størrelsen af børnegruppen, og hvem der er i gruppen. Konkrete initiativer Pædagogisk praksis metoder og aktiviteter at omsætte læringsmålene til læringsløb At børnenes almen viden vokser omkring aktuelle ting.(det der sker nu og her) At børnene giver sig i kast med nye uddringer At børnene siger jeg kan selv og se mig At børnene øver sig. At udvikle børnenes selvværd og selvtillid At relatere til børnenes sociale udvikling. Det at være tryg. At børnene lære at respektere hinanden og ens skelligheder At opleve glæde ved at samarbejde Vi er aldersopdelt når vi spiser, og i skellige aktiviteter. I det bruger vi børnenes individuelle resurser på kryds af grupperne. Vi vil fremadrettet gerne blande børnene grupper mere i aktiviteter, så de kan lære af hinandens udviklingsniveau. Vi voksne er gode til at bruge hinanden som sparringspartner. Temaet er på vores aktivitetskalender, og der høre sig en emneuge med til temaet, som så bliver evalueret efterfølgende. Tegn på læring Til hvert læringslmål noteres de tegn på læring som I venter at se hos børnene. Udviklingsområder Overvejelser i hold til temaet eller det enkelte læringsmål. - Hvor skal fokus særligt styrkes? - Hvor mangler der evt. kompetencer i hold til at kunne opnå den ventede/nødvendige læring/udvikling m.m. Organisering Rammer udførsel, opfølgning, evaluering, ressourcer m.m.

20 TEMA SOCIALE KOMPETENCER At børnene føler glæde ved at være en del af et større fællesskab og kan begå/inkludere sig socialt med andre børn. Vision 1. At lære børnene at sige TIL og FRA/ turtagning 2. At udvikle børnene til at være en del af et fællesskab, hvor de lære at inkludere andre. 3. At børnene udvikler venskaber. Læringsmål Der vælges max 3 læringsmål i hold til hvert tema Begrundelse: Børnene er sammen med skellige børn hver dag, så det er vigtigt at de lære at der skal være plads til alle. - At stå og indgå i lege ( regllege/fantasilege) - At vente på tur. - At vi voksne er tydelige ved at skabe rammer aktiviteter. - At voksne inkludere de børn, der har det svært ved at begå sig socialt Ifht. differentieret indsats: -At vi overvejer hvordan grupper skal sammensættes. At vi justere os efter børnenes udvikling At de taler om venskaber, og at der opstår nye venskaber. (styrker og anerkender makkerskab/venskab) At børnene lærer at samarbejde både på tværs af alder og køn. Udvikle empati, at de mærke egne følelser/mærke sig selv. De voksne skaber udsigelighed, sætte grænser og rammer aktiviteten. Børnene er sammen både efter alder, køn og kompetencer. Temaet er sat på vores års kalender, og der høre sig en emneuge med til temaet, som evalueres efterfølgende. Vores viden inden ICDP er med til at vi er opmærksomme på de gylden øjeblikke vi har hver dag med børnene. Konkrete initiativer Pædagogisk praksis metoder og aktiviteter at omsætte læringsmålene til læringsløb Tegn på læring Til hvert læringsmål noteres de tegn på læring som I venter at se hos børnene. Udviklingsområder Overvejelser i hold til enten temaet eller det enkelte læringsmål. - Hvor skal fokus særligt styrkes? - Hvor mangler der evt. kompetencer i hold til at kunne opnå den ventede/nødvendige læring/udvikling m.m. Organisering Rammer udførsel, opfølgning, evaluering, ressourcer m.m.

21 TEMA SPROG Vi vil give børnene lyst til at anvende, eksperimentere og udvikle sproget, så de oplever sprogets muligheder. Vision At børnene finder balancen mellem at lege/eksperimentere med ordene og tale pænt til hinanden. 1. At udvikle sproget 2. At have fokus på ord og begreber og betydning 3. At tale pænt til hinanden Læringsmål Der vælges max 3 læringslmål i hold til hvert tema Begrundelse: De børn med sprogvanskeligheder, hvor det er vigtigt at de lære at bruge sproget og begreber. Både i hold til at argumentere sine egne meninger og holdninger, men også i sociale relationer. At børnene lære rim og remser At børnene leger med lyde og synger At børnene lære at brugen af sproget kan have stor effekt på, hvordan man har det. Dette bliver gjort til samlinger før madpakker eller under madpakke spisning, eller i sproggrupper. Ifht differentieret indsats: At vi overvejer sammensættelse grupper efter udvikling og behov. Konkrete initiativer Pædagogisk praksis metoder og aktiviteter at omsætte læringsmålene til læringsløb At vi høre at børnene bruger rim og remser i deres leg. At vi ser at børnene bliver bedre til at klare konflikterne selv. Tegn på læring Til hvert læringsmål noteres de tegn på læring som I venter at se hos børnene. Sproget er en vigtig del af børnenes sociale kompetencer. Børnene lære at sige TIL og FRA over hinanden. At børnene kan beskrive/argumentere egne handlinger/oplevelser. Igennem snakken i det daglige. Vores samlinger og dialogen omkring vores aktiviteter. Udviklingsområder Overvejelser i hold til enten temaet eller det enkelte læringsmål. - Hvor skal fokus særligt styrkes? - Hvor mangler der evt. kompetencer i hold til at kunne opnå den ventede/nødvendige læring/udvikling m.m. Organisering Rammer udførsel, opfølgning, evaluering, ressourcer m.m.

22 TEMA Krop og Bevægelse At børnene igennem fysiske aktiviteter mærker gyset i maven, og oplevelsen ved at overskride egne grænser og glæden ved at alle kan være vindere. 1. At tilgodese de børn der har det svært i deres sansemotorisk udvikling 2. At vi differencer vores aktiviteter til børnenes niveau 3. At børnene lære at færdes i det ujævne terræn, både i børnehaven og nærmiljøet. 4. Begrundelse: Ved fysiske aktiviteter styrkes børnenes grov- og finmotoriske udvikling og deres personlige og sociale udvikling. Aktiviteter Hallen på skolen. Den benytter vi fra September til Juni. Musikskolen har sang og bevægelse i Børnehaven Ture ud af huset i nær miljøet. Brug af vores fantastiske legeplads. Ifht.differentieret indsats Opdeling af grupper med fokus på sammensætning Vi har fokus på deres udvikling og behov At børnenes grænser flyttes. At børnene bliver bedre til at holde fokus på det de er i gang med At de ting vi laver, bliver videretalt til ældrene med børnenes egen ord At børnenes fin- og grovmotorik udvikles igennem leg og aktiviteter At børnenes grænser hvad de tør flyttes Planlægge ture ud af huset på vores månedsplan. At vi går i hallen i vinter/år perioden. Asaa Børnehave er kendt at være en børnehave som bruger meget tid uden i alt slags vejr. Vision Læringsmål Der vælges max 3 læringslmål i hold til hvert tema Konkrete initiativer Pædagogisk praksis metoder og aktiviteter at omsætte læringslmålene til læringsløb Tegn på læring Til hvert læringslmål noteres de tegn på læring som I venter at se hos børnene. Udviklingsområder Overvejelser i hold til enten temaet eller det enkelte læringslmål. - Hvor skal fokus særligt styrkes? - Hvor mangler der evt. kompetencer i hold til at kunne opnå den ventede/nødvendige læring/udvikling m.m. Organisering Rammer udførsel, opfølgning, evaluering, ressourcer m.m.

23 TEMA NATUR & NATURFÆNOMENER At børnene opfatter legepladsen og vores nærmiljø som et godt sted at være. At få alle børn til at lege og eksperimenter med og i naturen. Vision 2.At børnene får mulighed at undres, dybe og eksperimentere på legepladsen og i naturen 1. At vi følger barnets initiativ og vi undre os sammen omkring Ex: en snegl som barnet har fundet Læringsmål Der vælges max 3 læringslmål i hold til hvert tema Begrundelse: Ved at inspirere børnene og møde dem, der hvor de er, og i det som de er optaget af. Derigennem skabes udvikling og læring. At vi voksne er bevidste om at vi er gode rollemodeller, og støtte børnene i deres undren, eksperimentere og dybelse At børnene kommer på ture ud af huset. At børnene kommer ud hver dag, og at de lege børnene sætter i gang er vi med til at understøtte. Ifht differentieret indsats. Opdeling af grupper med fokus på sammensætning Opmærksom på et enkelte barns udvikling og behov Konkrete initiativer Pædagogisk praksis metoder og aktiviteter at omsætte læringsmålene til læringsløb At børnene bygger videre på de muligheder og aktiviteter, som de bliver præsenteret og udvikler nye måder at lege på. At børnene tæller hjemme, hvad de leger/oplever. At børnenes fantasi får frit løb, og de bliver mødt med interesse og ståelse. Tegn på læring Til hvert læringsmål noteres de tegn på læring som I venter at se hos børnene. Børnene skal lære at passe på naturen. Ex: Projekt Samle Skrald, som vi har haft. Vi finder dyr i naturen, ser hvordan de ser ud, vi bruger vores Ipads til at søge viden omkring dyrene. Vi skal blive bedre og mere rutineret til at bruge de nye arbejdsredkaber(ipads) og inddrage ældre. Udeliv er en naturlig del af Asaa Børnehave. Vi priotere det højt. Det falder os naturligt at vise interesse naturen og naturfænomener. Det gør vi ved at dybe os med børnene. Vi opfølger/ evaluere efter at vi arbejder med emnet i emne uger. Udviklingsområder Overvejelser i hold til enten temaet eller det enkelte læringsmål. - Hvor skal fokus særligt styrkes? - Hvor mangler der evt. kompetencer i hold til at kunne opnå den ventede/nødvendige læring/udvikling m.m. Organisering Rammer udførsel, opfølgning, evaluering, ressourcer m.m.

24 TEMA KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER At give børnene et kendskab til den danske kultur/traditioner. At vi er med til at styrke deres nysgerrighed ifht.andre kulturer. Vision 1. At vi giver børnene et kendskab til de skellige højtider. Ex. Jul, Påske og Fastelavn 2. At vi fejrer børnenes fødselsdag. Læringsmål Der vælges max 3 læringsmål i hold til hvert tema Begrundelse: At børnene skal blive bevidste om den danske kultur. Hvordan vi fejre de skellige højtider, ex. med mad, musik og farver... Vi har en årlig Jule, sommer og Fastelavnsfest Vi markere højtiderne med aktiviteter, højtlæsning og sange. Ifht differentieret indsats: Opdeling af grupper med fokus på sammensætning Opmærksom på barnets udvikling og behov. Børnene synger julesange, og vi snakker nisser og gaver. De finder det gamle juletræ i haven og sætter skovle på som julepynt. De tæller om de aktiviteter der skete sidste år. Konkrete initiativer Pædagogisk praksis metoder og aktiviteter at omsætte læringsmålene til læringsløb Tegn på læring Til hvert læringsmål noteres de tegn på læring som I venter at se hos børnene. Det enkelte barns kreativitet og selvopfattelse styrkes. At børnene har lyst til at deltage aktivt i beredelserne til højtiderne. Der er skellige udviklingsområder ifht. børnenes udviklings trin. Der menes, det er skelligt hvad der optager dem. Højtiderne er planlagt og vi plotter arrangementerne ind i vores årshjul. Forældrebestyrelsen er også en del af vores planlægning. Vi laver tema uger efter læreplans temaer, og evaluere efterfølgende. Udviklingsområder Overvejelser i hold til enten temaet eller det enkelte læringsmål. - Hvor skal fokus særligt styrkes? - Hvor mangler der evt. kompetencer i hold til at kunne opnå den ventede/nødvendige læring/udvikling m.m. Organisering Rammer udførsel, opfølgning, evaluering, ressourcer m.m.

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogisk Plan. Idrætsbørnehaven Lærkereden. - vi vægter leg, idræt og bevægelse

Pædagogisk Plan. Idrætsbørnehaven Lærkereden. - vi vægter leg, idræt og bevægelse - vi vægter leg, idræt og bevægelse Dagtilbudsområdet 2013 Indholdstegnelse 1. Politik Dagtilbud Politiske mål dagtilbudsområdet 2. Forord 3. Hvem er vi? 4. Ledelse Ledelsesværdier Mål ledelsen 5. Værdigrundlag

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet PÆDAGOGISK PLAN Vejledning til udarbejdelse af Dagtilbudsområdet 2013 Indholdsfortegnelse 1. H V A D? 3 2. H V O R F O R? Politik for Dagtilbud Politiske mål på dagtilbudsområdet 4 6 3. H V O R D A N?

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Dagpasningsområdet 2013

Dagpasningsområdet 2013 Dagpasningsområdet 2013 Indholdstegnelse 1. Politik Dagtilbud Politiske mål dagtilbudsområdet 2. Forord 3. Hvem er vi? 4. ledelse Ledelsesværdier Mål ledelsen 5. Værdigrundlag 6. Læringssyn Fælles læringssyn

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Hjallerup børnehave

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Hjallerup børnehave Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Hjallerup børnehave Deltagere: Leder Elsebeth Kaasing, pædagog Dorte Frederiksen, pædagog Lisbeth Pedersen, Jørn Godsk og Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I arbejder

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN Stenum Børnehave

PÆDAGOGISK PLAN Stenum Børnehave PÆDAGOGISK PLAN Stenum Børnehave Dagtilbudsområdet Pædagogiskplan 2015 Dagpasningsområdet Indholdstegnelse 1. FORORD 2. HVORFOR? Politik Dagtilbud Mål på dagtilbudsområdet 3. H V O R D A N? 3.1. Dagtilbuddets

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita s dagpleje Anitas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita Dalby Schneider Dich Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet Børnehaven Søndermosen Læreplan for Børnehaven Skovbrynet Udarbejdet november 2007. Børnehaven Søndermosen Nygade 50 Telefon 73 67 89 29 6330 Padborg e-mail: ia@aabenraa.dk Side 2 Indledning: I løbet af

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011

Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011 Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011 Årets særlige fokus tema: Sociale relationer. 1. Sociale relationer. 2. Barnets alsidige personlige udvikling. 3. Krop og bevægelse. 4. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Hjortestuens årshjul for Hjortestuens struktur Børnene på Hjortestuen er opdelt i to grupper efter alder og udviklingsniveau.

Hjortestuens årshjul for Hjortestuens struktur Børnene på Hjortestuen er opdelt i to grupper efter alder og udviklingsniveau. Hjortestuens årshjul for 2017 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede plan for årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Dokumentation og evaluering af pædagogisk læreplan & fokuspunkt for 2013

Dokumentation og evaluering af pædagogisk læreplan & fokuspunkt for 2013 Dokumentation og evaluering af pædagogisk læreplan 2011-2012 & fokuspunkt for 2013 Indledning for læringsmål 2011-2012 Den integrerede Børneinstitution Køjevængets perspektiv for den pædagogiske læreplan

Læs mere

Afrapportering af læreplan Simmerbølle Børnehave December 2013

Afrapportering af læreplan Simmerbølle Børnehave December 2013 Afrapportering af læreplan Simmerbølle Børnehave December 2013 Hermed evaluering af læreplanen i Simmerbølle Børnehave. Med udgangspunkt i læreplanen, er hvert enkelt tematiseret udviklingsområde gennemgået

Læs mere

Åses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58. Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard

Åses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58. Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard Åse s dagpleje Åses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58 Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard Hej forældre! Velkommen i dagplejen. Jeg glæder mig

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER

STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER Stestrup Børnegård Stestrupvej 45-47 4360 Kr. Eskilstrup INTRODUKTION TIL STESTRUP BØRNEGÅRD OG LÆREPLAN 2010. Læring har intet fast startpunkt

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Privat institution. Profil

Privat institution. Profil Mariehønen 0 Privat institution Profil MARIEHØNEN HVAD ER VIGTIGT FOR OS? Det følgende beskriver nogle af de centrale værdier, som er omdrejningspunktet for hverdagen for børn, familier og personale i

Læs mere

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit s dagpleje Birgits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit Müller Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan

Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan Vi arbejder efter dagtilbudsloven, hvor der i Afsnit II, Dagtilbud til børn indtil skolestart, Kapitel 2, 7, bl.a. står følgende: børn i dagtilbud skal have

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Vuggestuen Himmelblå

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Vuggestuen Himmelblå Deltagere: Leder Hanne Pedersen, pædagog Kitti Lauritsen, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I arbejder med

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013 De pædagogiske læreplanstemaer BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIK- LING SOCIALE KOMPETEN- CER SPROG Det generelle arbejde med de pædagogiske læreplaner på institutionsniveau Temaer omkring kroppen, hvordan

Læs mere