KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: Nis Gerdes Møllegyden Odense SV Indklagede: Tilsalg.dk ApS Gammel Bagsværdsvej Kgs. Lyngby v/advokat Khuram Ahmed Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet tilsalg.dk til klageren. Indklagedes påstand Afvisning (frifindelse). Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 29. januar 2013 med fire bilag (bilag 1-4), svarskrift af 11. marts 2013 med tre bilag (bilag A-C), replik af 2. april 2013 med otte bilag (bilag 5-12) samt duplik af 29. april 2013 uden bilag. Registreringsdato: Domænenavnet tilsalg.dk er registreret den 11. december Sagsfremstilling: I klageskriftet er bl.a. anført følgende om baggrunden for klagen: Jeg har snakket med sælgeren af og hun siger at prisen lyder på kroner. Ifølge dansk lovgivning er det ikke lovligt at videresælge domæner, som slutter på.dk. Mette Hjort siger at det kun er domænenavnet, som jeg får overdraget mod betaling på kroner. Ejeren af tilsalg.dk er Thomas Scharbau, men det er Mette Hjort som sælger hjemmesiden for ham. [...] 1

2 Jeg har valgt at klage fordi jeg i længere tid har været i gang med at lave en hjemmeside, hvor almindelige mennesker kan sælge deres ting/genstande gratis. Det er ikke mit formål at tjene noget på hjemmesiden, men at andre kan få glæde af den. Der kommer ingen reklamer, som forvirrer folk, ingen gebyrer, 100 % gratis. Jeg laver hjemmesider fordi jeg mener at vi har brug for noget konkurrence til Gul og Gratis og DBA, som nogle folk måske er trætte af pga. alle reklamerne og gebyrer for selv det mindste. Man kan oprette annoncer, så andre kan gå ind og kontakte sælgeren af annoncen. Jeg har hele tiden haft i tankerne at jeg ville bruge domænenavn tilsalg.dk, som passer perfekt til min side. Jeg mener at det er ulovligt at videresælge domæner som ender på.dk og derfor håber jeg på, at domænet bliver viderestillet til mig. Jeg er også undersøgt domænet yderligere og så vidt jeg kan se har den været til salg siden den 22. oktober 2003 [...]. Som bilag 1 er fremlagt en kopi af en hjemmeside. Ved opslag på den 31. januar 2013 har sekretariatet taget følgende lignende kopi: Som bilag 2 og 3 er fremlagt følgende to kopier, der ifølge klageren viser klagerens måske kommende hjemmeside : 2

3 Bilag 4 indeholder en udskrift fra Internet Archive Wayback Machine ( der viser en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret fra adressen Sekretariatet har ved opslag herpå konstateret, at der er arkiveret en lang række hjemmesider fra denne adresse siden den 28. november

4 Et opslag på den side, der er arkiveret den 22. oktober 2003, blev viderestillet til følgende side, der er arkiveret den 25. oktober 2003: En tilsvarende hjemmeside fremkom ved sekretariatets opslag på nogle af de hjemmesider, der er arkiveret fra 2005, 2006, 2008 og Ved opslag på den hjemmeside, der er arkiveret den 12. marts 2010, fremkom følgende hjemmeside: 4

5 En tilsvarende hjemmeside fremkom ved opslag på de hjemmesider, der er arkiveret i I svarskriftet er bl.a. oplyst følgende: Domænet tilsalg.dk blev overtaget af Thomas Scharbau den 22. april 1999, jf. bilag A, med det formål, at Thomas Scharbau ville anvende domænet til salg af diverse produkter, herunder salg af elektriske dele samt galleriskinner. Thomas Scharbau stiftede således virksomheden Tilsalg.dk ApS jf. bilag B, hvorved domænet blev anvendt, herunder drev virksomhedens aktiviteter fra domænet i perioden fra overtagelsen til selskabet Tilsalg.dk ApS blev likvideret solvent i 2004 jf. bilag B. Thomas Scharbau er uddannet El-installatør og montør og har, efter virksomheden Tilsalg.dk ApS blev lukket solvent, anvendt domænet i forskellige regi, herunder salg af el-produkter, galleriskinner, rejser, auktionssite mv. Domænet er tillige anvendt i Thomas Scharbaus andre virksomheder, herunder virksomheden Knxsolutions ApS jf. bilag C, hvorved tilsalg.dk indgår som et binavn i selskabet. Fra denne virksomhed, er det fortsat Thomas Scharbaus formål at benytte domænet til at sælge kunst, galleriskinner samt el-produkter mv. 5

6 Ud fra disse omstændigheder har indklagede på intet tidspunkt haft det formål at erhverve domænet med videresalg for øje eller fortjeneste heraf. Det bestrides, at indklagede har villet sælge domænet til kr eller lignende, idet domænet tilsalg.dk ApS hele tiden har været benyttet af ejerens virksomhed, ligesom ejerens nye virksomhed har tilsalg.dk som binavn. Klager oplyser, at klager vil benytte domænet til at sælge diverse ting og har vedlagt bilag 2 og 3 og vil konkurrere med Den Blå Avis og Gul og Gratis. Indklagede er af den opfattelse, at det ikke skal lastes indklagede, at klager vil benytte lige præcis indklagedes domæne, idet klager ikke har bevist, at domænet tilhører klager eller på nogen måde er i strid med klagers rettigheder eller kendetegn mv. Klager kan finde andre domæner til brug for sin kommende virksomhed. Det omtalte bilag A indeholder en kopi af en del af en overdragelseserklæring til DK Hostmaster A/S, hvorved domænenavnet tilsalg.dk overdrages fra en tidligere registrant til Thomas Scharbau, hvis underskrift på erklæringen er dateret den 22. april Som bilag B er fremlagt en Fuldstændig rapport for TILSALG.DK ApS (opløst) fra Erhvervsstyrelsen. Det fremgår bl.a. heraf, at dette selskab blev stiftet den 1. januar 2000 af Thomas Scharbau Johansen, og at selskabet blev opløst den 6. marts 2004 i medfør af den dagældende anpartsselskabslovs 59. Selskabet var hjemmehørende på adressen Gammel Bagsværdvej 64, 2800 Kgs. Lyngby. Som bilag C er fremlagt en udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister med virksomhedsoplysninger vedrørende KNXSOULUTIONS ApS, hvori er angivet, at den seneste registrering er foretaget 1. marts Det fremgår af bilag C, at anpartsselskabet KNXSOLUTIONS ApS i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret med startdato den 26. januar 2012, og at TILSALG.DK APS og APS er registreret som binavne for selskabet. Dette selskab er også hjemmehørende på adressen Gammel Bagsværdvej 64, 2800 Kgs. Lyngby. I replikken har klageren bl.a. anført, at det fremgår af de hjemmesider, der i Internet Archive Wayback Machine er arkiveret fra domænenavnet tilsalg.dk, at domænenavnet tilsalg.dk har været sat til salg siden oktober 2003 og frem til tidspunktet for klagerens indgivelse af klagen i denne sag, hvorefter hjemmesiden blev ændret. Klageren har som bilag 8 og 9 fremlagt kopier af nogle af disse arkiverede hjemmesider, der indholdsmæssigt svarer til dem, der er gengivet ovenfor på side 4 og 5. Som bilag 7 er fremlagt en kopi af den side, der er arkiveret fra adressen den 1. august Ved opslag herpå har sekretariatet taget følgende tilsvarende kopi: 6

7 Klageren har desuden som bilag 10 fremlagt en kopi af den hjemmeside, der er arkiveret fra adressen den 10. marts Ved opslag herpå den 15. juni 2013 har sekretariatet taget følgende lignende kopi: Siden MALERI indeholder gengivelser af en række forskellige malerier, der annonceres til salg, mens siden CV indeholder en række oplysninger om Mette Hjorth Michelsen. Siden kontakt indeholder kontaktoplysninger for Mette Hjorth Michelsen, hvorunder der bl.a. henvises til en e- mailadresse tilknyttet domænenavnet tilsalg.dk. 7

8 Ved klik på galleriskinner fremkom hjemmesiden hvoraf sekretariatet den 15. juni 2013 har taget følgende kopi: I replikken har klageren desuden bl.a. anført følgende: Jeg henviser desuden til en optaget telefonsamtale hvor min kammerat Magnus [...] snakker med sælgeren Mette Hjorth Michelsen hvoraf det fremgår at domænenavnet er sat til salg til et beløb over kroner. Telefonsamtalen foregik den 14. januar 2013 klokken Jeg vedlægger lydoptagelse samt udskrift af samme. Som bilag 11 er fremlagt en udskrift af den omtalte samtale, hvoraf bl.a. fremgår følgende: Magnus: Jeg har været inde på din hjemmeside og jeg ville høre, hvad tager du for den? Mette: Øh, hvad hedder det. De bliver solgt samlet. Både hvad hedder det? hvor det er ud i et tilsalg.dk og til-salg.dk. Og vi har allerede kontakt med nogen. Magnus: Okay Mette: Og øh hvor vi hvad hedder det? Forhandler med, og det er over 1 million Magnus: Okay 8

9 Mette: Det er på den anden side af 1 million Magnus: Okay. Følger der en hjemmeside med eller et det kun domænenavnet? Mette: Det er kun domænenavnet altså der er overhovedet ikke noget, som du kan se. Der er jo ikke nogen hjemmeside. Du får det jo hostet, hvor du vil hoste. Der bliver det jo re-redigeret. Magnus: Okay Mette: Til, og så er det jo, at man skal sørge, det er jo alt efter hvad man skal have af backend. Magnus: Jamen okay. Jeg tænker over det. Mette: Ja, fint! En lydfil af denne telefonsamtale er fremlagt som bilag 12. I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: Bilag 7 og 10 fremlagt af klager viser tydeligt som gjort gældende af indklagede ved klageskrift af 11. marts 2013, at domænet er anvendt af indklagede i indklagedes virksomhed jf. bilag B, ligesom indklagede efter virksomheden Tilsalg.dk ApS blev lukket solvent, anvendt domænet i forskellige regi, herunder salg af el-produkter, galleriskinner, rejser, auktionssite mv., hvilket tillige fremgår af bilag 7 og 10. Domænet er tillige anvendt i indklagedes andre virksomheder, herunder virksomheden Knxsolutions ApS jf. bilag C, hvorved tilsalg.dk indgår som et binavn i selskabet. Fra denne virksomhed, er det fortsat indklagedes formål at benytte domænet til at sælge kunst, galleriskinner samt el-produkter mv. Ud fra disse omstændigheder har indklagede på intet tidspunkt haft det formål at erhverve domænet med videresalg for øje eller fortjeneste heraf. Det bestrides, at indklagede har villet sælge domænet til kr eller lignende, idet domænet tilsalg.dk ApS hele tiden har været benyttet af ejerens virksomhed, ligesom ejerens nye virksomhed har tilsalg.dk som binavn. I forhold til den fremlagte lydfil og bilag 11 samt bilag 8 og 9 af klager, skal det oplyses og præciseres, at det ikke er domænet som har været til salg, men tillige den underliggende virksomhed, hvor der har været en del aktiviteter. Det er indklagedes opfattelse, at klager slet ikke kan fremlægge lydfilen samt bilag 11, idet samtalen er optaget uberettiget og er efter indklagedes opfattelse strafbart jf. Straffelovens 263, stk. 1, nr. 3 og stk. 3. På baggrund heraf agter indklagede at indgive en politianmeldelse mod klager, hvorfor indklagede specielt har behov for at afklare om klager er Nis Gerdes eller Christian Gerdes. I forhold til klagers klageskrift og replik med oplysning om, at klager vil konkurrere med Den Blå Avis og Gul og Gratis, er det fortsat indklagedes opfattelse, at det ikke skal lastes indklagede, at klager vil benytte lige præcis indklagedes domæne, idet klager ikke har bevist, at domænet tilhører 9

10 klager eller på nogen måde er i strid med klagers rettigheder eller kendetegn mv. Klager kan finde andre domæner til brug for sin kommende virksomhed, herunder f.eks. DK Hostmaster A/S har oplyst til brug for sagen, at en tredjemand skrev sig på venteliste til domænenavnet tilsalg.dk den 20. juni 2011, således at klageren p.t. er optaget på denne venteliste som nummer 2. Sekretariatet har konstateret, at domænenavnet til-salg.dk er registreret den 24. marts 1998, og at registranten af dette domænenavn er Thomas Erling Scharbau Johansen. Ved opslag på dette domænenavn den 15. juni 2013 fremkom følgende hjemmeside: Sekretariatet har endvidere konstateret, at der i Internet Archive Wayback Machine ( er arkiveret en række hjemmesider fra adressen hidrørende fra perioden og fra Samtlige de hjemmesider, der er arkiveret i 2010, havde et lignende indhold som den, der er gengivet ovenfor. Sekretariatet har desuden konstateret, at der på hjemmesiden som er gengivet ovenfor på side 8, henvises til hjemmesiden hvoraf sekretariatet den 15. juni 2013 har taget følgende kopi: 10

11 På denne hjemmeside er bl.a. anført følgende: Art-Focus er både en grafisk virksomhed, men samtidig også et galleri for Mette Hjorth Michelsen s kunst. Ved sekretariatets gennemgang af denne hjemmeside fandtes ingen henvisninger til hjemmesiden På siden fandtes et CV for Mette Hjorth Michelsen, som fremstod identisk med det CV, der er gengivet på hjemmesiden Sekretariatet har konstateret, at domænenavnet art-focus.dk er registreret den 15. september 2004, og at Mette Hjorth Michelsen er registrant af dette domænenavn. I Internet Archive Wayback Machine ( er der arkiveret en række hjemmesider fra adressen hidrørende fra perioden 25. oktober 2007 til 18. maj Ved opslag på disse hjemmesider har sekretariatet konstateret, at de alle vedrører ART-FOCUS BY METTE HJORTH MICHELSEN. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet tilsalg.dk med henblik på videresalg, at indklagede således har oplyst, at domænenavnene tilsalg.dk og til-salg.dk er til salg en pris på kr., at indklagede har annonceret domænenavnet tilsalg.dk som værende til salg siden siden 22. oktober 2003, 11

12 at indklagede først har ændret indholdet af hjemmesiden efter klagens indgivelse, at klageren ønsker at kunne anvende domænenavnet tilsalg.dk til en hjemmeside, hvor brugerne gratis kan sætte deres ting til salg, at domænenavnet tilsalg.dk passer perfekt til denne hjemmeside, og at domænenavnet tilsalg.dk derfor bør overdrages til klageren. Indklagede har gjort gældende, at Thomas Scharbau, der er uddannet el-installatør og montør, erhvervede domænenavnet tilsalg.dk i 1999 med henblik på salg af diverse produkter, at Thomas Scharbau stiftede selskabet Tilsalg.dk ApS, hvor domænenavnet tilsalg.dk blev anvendt, at Tilsalg.dk ApS blev opløst efter en solvent likvidation i 2004, at Thomas Scharbau herefter har anvendt domænenavnet tilsalg.dk i forskellige regi, jf. bl.a. bilag 7 og 10, at Tilsalg.dk ApS er registreret som binavn for selskabet KNXSOLUTIONS ApS, der ejes af Thomas Scharbau, at domænenavnet tilsalg.dk herved er blevet et indarbejdet navn for såvel Thomas Scharbaus tidligere som nuværende virksomhed, at indklagede har anvendt navnet i sin markedsføring og som kendetegn, at indklagede har afholdt samtlige udgifter til domænet, at indklagede har anvendt domænet i sine virksomheder, herunder til salg af diverse produkter inden for sit professionelle fag, at indklagede påtænker fortsat at benytte domænenavnet i sin nuværende virksomhed, hvor domænenavnet tilsalg.dk indgår i selskabets binavn, at indklagede ikke overtræder domænelovens regler, at domænenavnet tilsalg.dk således ikke er erhvervet med henblik på videresalg, at indklagede derfor bør frifindes, og at bilag 11 og 12 ikke kan anvendes som bevis i denne sag, idet bevismaterialet i sig selv udgør en overtrædelse af straffelovens regler. Nævnets bemærkninger: Da klageren har oplyst, at han alene har en ikke-erhvervsmæssig interesse i anvendelsen af domænenavnet tilsalg.dk, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. 13, stk. 4, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Som sagen er oplyst, giver den især anledning til at overveje, om indklagede har handlet i strid med 12, stk. 2, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, som særligt tildeles Danmark (domæneloven). Denne bestemmelse har siden 1. juli 2010 været gældende også for domænenavne registreret før lovens ikrafttræden, jf. lovens 27, stk. 3, og er affattet således: Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af internetdomænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. 12

13 Af forarbejderne til domænelovens 12, stk. 2, (fremsættelsesbemærkningerne til L 165/ , 2. saml., ad 12) fremgår bl.a. følgende: Med stk. 2 foreslås indført et forbud mod at registrere et eller typisk flere internetdomænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge disse videre til personer, virksomheder organisationer mv., der har for eksempel en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette internet-domænenavn. Der vil typisk være tale om, at en sådan registrering er foretaget af registranter, der har forudset, at andre registranter vil kunne have en særlig interesse i det pågældende internet-domænenavn, og at den pågældende har været hurtigst til at få registreret navnet. Ofte anvendes begrebet»warehousing«om sådanne registreringer.. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge eller udleje internet-domænenavnet. Internetdomænenavne må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der overdrager internet-domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk vinding, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden forstand. Hvis der udover en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et internet-domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse.. Det er ikke hensigten, at bestemmelsen skal ramme registranter, der nok på registrerings- eller overdragelsestidspunktet havde til hensigt at videresælge eller udleje, men som efterfølgende selv etablerer en reel brug af internet-domænenavnet. I en sådan situation vil registranten eksempelvis kunne sælge internet-domænenavnet uden at være omfattet af forbuddet i bestemmelsen.. Ligesom det gælder for stk. 1, vil heller ikke stk. 2 alene kunne bringes i anvendelse overfor den optræden, der udmønter sig i registreringsøjeblikket, men ved enhver efterfølgende optræden. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet at kunne lægge til grund, at der fra oktober 2003 og til et tidspunkt efter klagens indgivelse den 29. januar 2013 ved opslag på domænenavnet tilsalg.dk fremkom en hjemmeside med oplysning om, at domænenavnene tilsalg.dk og til-salg.dk var til salg. På den hjemmeside, der ved klagens indgivelse fremkom ved opslag på var det bl.a. anført, at alt kontakt skal gå gennem Art-Focus, hvorunder bl.a. var indsat et logo med teksten ART-FOCUS BY METTE HJORTH MICHELSEN. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet desuden at kunne lægge til grund, at denne kontaktperson under en telefonsamtale kort tid før klagens indgivelse bekræftede, at domænenavnene var til salg for et betydeligt beløb. Klagenævnet bemærker herved, at straffelovens 263, stk. 1, nr. 3, og 263, stk. 3, ikke omfatter en persons optagelse af en telefonsamtale, som vedkommende selv deltager i, og at fremlæggelse af en sådan optagelse ikke er udelukket som bevis i civile retssager, jf. bl.a. Østre Landsrets kendelse af 8. september 2003, der er gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2003, side 2616, Østre Landsrets kendelse af 13. juni 1997, der er gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 1997, side 1290, samt Vestre Landsrets kendelse af 3. juli 1967, der er gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 1967, side

14 Klagenævnet finder, at der med de anførte oplysninger er skabt en meget stærk formodning for, indklagede i en årrække og også efter 1. juli 2010 alene har opretholdt registreringen af domænenavnet tilsalg.dk med det formål at opnå økonomisk vinding gennem videresalg eller udlejning af domænenavnet. Indklagede har ikke anført noget, som kan afkræfte denne formodning, og formodningen afkræftes heller ikke af, at indklagede efter at være gjort bekendt med klagen har ændret hjemmesiden under Selv om denne nu fremstår som en hjemmeside for Mette Hjort Michelsens virksomhed med udbud af galleriskinner og egne malerier, må det således anses som en særdeles nærliggende mulighed, at ændringen alene er iværksat for at påvirke klagesagens udfald. Klagenævnet lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagede efter 1. juli 2010 løbende har opretholdt registreringen af domænenavnet tilsalg.dk alene med videresalg eller udlejning af domænenavnet for øje, og at indklagede dermed har opretholdt registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens 12, stk. 2. Som sagen er oplyst, må klageren antages at have en reel interesse i at kunne anvende domænenavnet tilsalg.dk, og klageren har derfor en retlig interesse i at få prøvet retmæssigheden af indklagedes registrering. Da det følger af det anførte, at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet tilsalg.dk er uretmæssig, og da klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte registreringen, findes domænenavnet på det foreliggende grundlag at burde overføres til klageren, jf. domænelovens 15, stk. 3, nr. 1. Det bemærkes, at nævnet ikke herved har taget stilling til retsforholdet mellem klageren og den tredjemand, som siden den 20. juni 2011 har stået på venteliste til domænenavnet tilsalg.dk. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, Tilsalg.dk ApS, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet tilsalg.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, Nis Gerdes. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 10. juli 2013 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jane Eis Larsen Jens Schovsbo Jeppe Juul 14

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0078 Klager: Boliga ApS Blegdamsvej 104A, 1 2100 København Ø Indklagede: BIINCOM HOLDING ApS Baldershøj 24, A 2635 Ishøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0128 Klager: Pensionspleje v/ Pensionsforsikringsmægler Frank Peter Sørensen Espevangen 6 b 2860 Søborg Indklagede: Daniel Normann Pedersen Strandvejen 365 B 2980 Kokkedal Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0131 Klager: EL-TA A/S Nydamsvej 4 8362 Hørning v/ Henrik Andersen Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1454 Klager: Funix BV Princenhof Park 7 3972 NG Driebergen, UT Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Henrik Dige Jørgensen Beatesmindevej 20, 1. tv. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0089 Klager: B-WEB ApS Industrivej 21 6740 Bramming Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0117 Klager: Aarhus speedbåd skole Marselisborg Havnevej 54 8000 Aarhus C. Indklagede: Dave Bennet Kildegaarden 5, st.th. 8000 Aarhus C. Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0147 (Tidl. j.nr. 1893) Klager: Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V Indklagede: Kristian Lind Damhustorvet 3, 1. tv 2610 Rødovre Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0121 Klager: A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej 4 5610 Assens Indklagede: Rune Asboe Thorsvej 35, st. tv. 8230 Åbyhøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0118 Klager: SB Group IVS Birkevej 39 6100 Haderslev Indklagede: SB Møbler Møllevænget 6 3730 Nexø og Henrik Munch Jensen Møllevænget 6 3730 Nexø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0083 Klager: René Maxwell Brettevillesgade 16A 9000 Aalborg Indklagede: Max Christensen 1 Trunk Road GU14 9SW Farnborough Storbritannien Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 851 Klager: Lyngby Data Shop Askhøjvej 4 8570 Trustrup Indklagede: BWISE.DK Storegade 15 8500 Grenaa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0153 Klager: Nem CV ApS Drejøgade 26C, lejl. 203 2100 København Ø Indklagede: Mark Henriksen Gurrevej 175 St. 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0020 Klager: Boris Hoyer Mathiasen Århusvej 68 8660 Skanderborg Indklagede: Lars Mathiasen Ravnsborggade 8B 2200 København N Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0185 Klager: Lægerne Over Virum Apotek v/per Høeg Frederiksdalsvej 75, 2. 2830 Virum Indklagede: Daniel Normann Pedersen Gøngehusvej 135 2950 Vedbæk Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 706 Klager: Christian Jensby Stavnsbjerg Alle 85 2730 Herlev Indklagede: VIdeoPRO/Kim Erik Roslev Maglebjergvej 14 3200 Helsinge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0010 Klager: Gulbaek I/S Brandtlund Mark 5 7080 Børkop Indklagede: Online Traffic Media ApS Nørre Voldgade 68, 3. 1358 København K Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1134 Klager: Secure Vision International ApS Park Allé 350C 2605 Brøndby Indklagede: Safe Vision Kongevejen 77 2840 Holte Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0078 Klager: Fredericia Golf Club Stenhøjvej 57 7000 Fredericia Indklagede: Ruben Jensen Hvidkjærsvej 11 7000 Fredericia Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0093 Klager: Nordisk Film Biografer A/S Mosedalvej 14 2500 Valby Indklagede: Ann Smith Am Hoefel 1 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0025 Klager: Thomas B. Nielsen Auktionsgade 30 6700 Esbjerg Indklagede: Mads Nygaard Thaysen-Müller Møllegade 26 B, 2. 8700 Horsens Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0156 Klager: ABC Bolte ApS Lejrvej 1 3500 Værløse v/advokat Sven Petersen Indklagede: Kongerslev Fasteners Lillebæltsvej 11 6715 Esbjerg N Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0163 Klager: USB UDSTYR & HDMIKABEL v/arsalan Afzai Kisumparken 66, 2. tv. 2660 Brøndby Strand Indklagede: NOMITION LTD 75 Bell Gardens Haddenham Ely CB6 3TX Cambridgeshire

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0094 Klager: Kristoffer Gundorph Højbrogade 1, st. 4800 Nykøbing F. Indklagede: Henrik Wessel A/S Englandsvej 397 2770 Kastrup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0146 Klager: Dantræ Brændesalg / Solbjerghus Træpillecenter v/morten Bo Pedersen Gribskovvej 7 3200 Helsinge Indklagede: Pejsebrænde.dk v/poul Holm Jensen Nyvangsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0198 Klager: Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Tyskland v/advokat Tanya Meedom Indklagede: Cui Long Tiaoxi jiayuan 3#502 313000 HuZhou Kina Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0074 Klager: PowerMax A/S Industrivej 50 6740 Bramming Indklagede: Torben Kügler Sørensen Åstrup Strandvej 7 8250 Egå Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 674 Klager: Mikkel Kolbak Sørensen Nørre Allé 19 B, 2., 71 2200 København N Indklagede: Ørskov 2002 ApS Spangager 18 6880 Tarm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0113 Klager: Behandl os ordentligt Vestre alle 20 7800 Skive Indklagede: John Nielsen Mølagervej 6 8382 Hinnerup Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 802 Klager: Lone Ingemann Mellemvangen 17 3400 Hillerød Indklagede: Tele Danmark Internet Olof Palmes Alle 36 8200 Århus N Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0204 Klager: Akvarieudlejningen v/frank Sørensen Peter Bangs Vej 18 2000 Frederiksberg Indklagede: Sarto Akvarie Service v/claes W. Larsson Vadgårdsvej 234 2860

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 650 Klager: Tidsskriftet Banen v/vido Hribar Løjtoftevej 233 4900 Nakskov Indklagede: Jysk System Service v/ Ken Jepsen Dannersvej 1 6000 Kolding Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0176 Klager: Mikkel Meyer Andersen Tranekæret 3 9320 Hjallerup Indklagede: Knut Robert Nägele Søborg Hovedgade 42, D, 2,-1 2860 Søborg Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0188 og 2013-0189 Klager: Tooltrade.dk ApS Thujavej 13 Dyrup 5250 Odense SV v/ajour Advokater Vindegade 74, 3. sal Postboks 1227 5000 Odense C Indklagede: Carl Hassing

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1510 Klager: Havecentret Hobbyland ApS Navervej 9 4000 Roskilde v/advokat Finn Andersen Indklagede: Walbum.it v/michael Walbum Knarreborgvej 1A, st. th. 2770 Kastrup

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0058 Klager: Facton Ltd. Strawinikylaan 3105 1077ZX Amsterdam Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Søren Schaarup Rødegårdsvej 104, st. tv. 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0189 Klager: Masterlab ApS Århusvej 22 A 8500 Grenaa v/advokatfirmaet Bech-Bruun Indklagede: Merck & Co., Inc. One Merck Drive 08889 Whitehouse Station United States v/advokat Ida Dinesen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0164 Klager: FynPC salg og service Vestergade 68 5700 Svendborg Indklagede: Thomas Persson Reventlowsvej 53 1. th. 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0123 og 2017-0124 Klager: N.S. Høm Fritidshuse A/S Skovbrynet 17 9900 Frederikshavn Indklagede: Alexander Norquist Præstholm Graae Fossgårdsvej 14 2720 Vanløse Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0064 Klager: BEESITE ApS Lystrupvej 227 8520 Lystrup Danmark Indklagede: GN Triova ApS Råsøvej 23 Hjelmsølille 4160 Herlufsmagle Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0122 Klager: Dennis Andersen Perto [adresse] Indklagede: Sussie Perto Maskedel 3 8660 Skanderborg Parternes påstand: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0157 Klager: Frimann Biler A/S Energivej 2 4800 Nykøbing Falster v/advokat Christina Bjørndal Indklagede: John Kaj Frimann Poppelhusene 140 2600 Glostrup Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0011 og 2016-0012 Klager: Nem Ejendomsmægler ApS Marielundsvej 43 B 2. sal 2730 Herlev Indklagede: Bent Christensen Rådmand Steins Alle 16 A,6,-605 2000 Frederiksberg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0170 Klager: Mads Neve Halsvej 149 9310 Vodskov Indklagede: Minol A/S Rådhus Allé 23 3650 Ølstykke Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0155 Klager: Trepol A/S under konkurs Godthåbsvej 4 8600 Silkeborg v/ kurator Søren Schulz Indklagede: Berit Poulsen Lærkesvinget 22 8472 Harlev Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 610 Klager: Olav Skjold Klaus Berntsens vej 81 5260 Odense S Indklagede: Eyvind Skjold Nielsen Bjørnholmsvej 26 3500 Værløse Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 398 Klager: Lars Gadkjær Karenvænget 28, Næsby 5270 Odense N Indklagede: Ringsted Energi, domæne afd. Holbækvej 223 4100 Ringsted Att.: Ib Holm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0088 Klager: Horne Vognmandsforretning ApS Møllebakken 1 5600 Faaborg Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0197 Klager: Midtsjællands Mini Racing Klub Industrivej 12 4340 Tølløse Indklagede: Tølløse Auto Service Vestergade 29 4340 Tølløse Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1656 Klager: Yellow Advertising A/S Vognmagergade 7 1120 København K v/advokat Per Sølling Indklagede: Die Arensbach Vestre Kongevej 23 8260 Viby J v/advokat Lars Karnøe

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 385 Klager: Søren Holger Ørum Kopp Herluf Trolles Gade 45, 1. sal 8200 Århus N Indklagede: Ruben Kopp Pedersen Svanholmsvej 9 1905 Frederiksberg C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 329 Klager: Hasse Jeppesen Østergården 37 H 2635 Ishøj Indklagede: Pilemølle Produktionsskole Pilemøllevej 90 2635 Ishøj v/jens Barfred Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1478 Klager: Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C v/advokat Søren Narv Pedersen Indklagede: Jens Menzenbach Gustav-Mahler-Str. 18 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1539 Klager: Storkereden Lundtoftevej 233A 2800 Lyngby Indklagede: Storkereden Catering Bomosevej 39 2970 Hørsholm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0139 Klager: Preben Bang Henriksen Horsevænget 3 9000 Aalborg Danmark Indklagede: Guo Liyan Zi ni zhen xi liang cun nan an 14hao Fujian 363100 LONG HAI SHI Kina

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0090 Klager: Scanleasing Danmark A/S Pakhustorvet 4, 1. 6000 Kolding Danmark v/ advokat Martin Holm Land Indklagede: Sergi Avaliani Nutsubidze Street 203 0186 Tbilisi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0188 Klager: Det Danske Advokatsamfund Kronprinsessegade 28 1306 København K Indklagede: Ole Torben Larsen Køgevejen 189 4621 Gadstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0159 Klager: Annette Borup Jensen Højager 106 8530 Hjortshøj Indklagede: RyanWeb c/o Palle Ryan Nielsen Rørholmsgade 7A, 4. th. 1352 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0035 Klager: Live-IT v/ Michael Conradsen Østerbæksvej 8, 2. th. 5230 Odense M Indklagede: WINNER HOLDING A/S Flæsketorvet 26 1711 København V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1400

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1400 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1400 Klager: Casa-Italia.dk S.N.C. v/kasper Karlsson Via Roma 26 67020 Gagliano Alterno (AQ) Italien Indklagede: Det lille Enoteca Kyringevej 52 4100 Ringsted Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0069 Klager: MOSS CPH ApS Artvej 1 7100 Vejle Indklagede: rhsarrtte Tefelen Koningsloper 224 5348 KS Oss Kina Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1624

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1624 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1624 Klager: John Pragner Østerlågen 3 2700 Brønshøj Indklagede: Jensen & Hansen ApS Lindholmvej 22 6710 Esbjerg V Parternes påstande: Klagerens påstand Registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1202 Klager: Fyens Stiftstidende A/S Banegårdspladsen 5100 Odense C Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 810 Klager: Lind & Risør A/S v/ advokat Jørgen Matthiesen Indklagede: Claus Christiansen Agerkrogen 4 4040 Jyllinge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0203 Klager: ATP Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongensvænge 8 3400 Hillerød v/ advokatfuldmægtig Katja Vejhe Djurhuus Indklagede: International Domain Names Shearwater

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0138 Klager: StopRotten ApS Hættevej 41 4100 Ringsted Danmark Indklagede: Rasmus Sørensen Romancevej 16 2730 Herlev Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1297 Klager: Jobindex A/S Holger Danskes Vej 91, 2. tv. 2000 Frederiksberg Indklagede: Bluecom Danmark A/S Blokken 11 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0031 Klager: Taj Mondozay Danmarksgade 16 7000 Fredericia Indklagede: Raza Shah Frederikssundsvej 303, 1. tv. 2700 Brønshøj Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere