Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010"

Transkript

1 Kvalitet som tildelings- kriterium Del II eksempler december 2010

2 Kvalitet som Tildelingskriterium Denne vejledningen er udarbejdet og udgivet af brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces med støtte fra BoligfondenKuben. Vejledningen kan med fordel suppleres med eksempler, der findes på dk. Udarbejdelsen er fulgt af følgende kompetencegruppe: bat kartellet: Sidse Buch (BAT kartellet) Bygherreforeningen: Finn Bloch (Greve Kommune), Knud Erik Busk (Kuben Byg), Ole Schiøth (Emcon A/S) Dansk Byggeri: Sten Legène (B. Nygaard Sørensen A/S), Lars Jess Hansen (Enemærke & Petersen A/S), Hans Blinkilde (NCC Construction A/S) DAN- SKE ARK: Lone Busk (Sweco Architects A/S), Henrik Terkelsen (Erik Møller Arkitekter), Preben Dahl (DANSKE ARK) Foreningen af Rådgivende Ingeniører: Lene Ravnholt (Niras), Helen Kristensen (Rambøll), Torben Naldal (Bascon) TEKNIQ: Allan Løvgreen, (Kemp & Lauritzen A/S), Lars Kjærulf (YIT A/S) Værdiskabende Byggeproces: Inge Ebbensgaard (FRI), Henrik L. Bang (Bygherreforeningen), Rolf Simonsen (Værdiskabende Byggeproces) Mogens Høgsted (Vive Consult) har bistået ved vejledningens udarbejdelse. Layout og grafisk produktion: Larsendesign.dk Billeder: Kontraframe Tryk: Paperprint. Oplag: 500 stk. København, 2010

3 INDHOLD Indledning...2 eksempler på tildelingskriterier: 1. Organisation og bemanding rådgivning Organisation og bemanding - udførelse Opgavens gennemførelse - rådgivning Samarbejde i partnering - udførelse Brugerinddragelse Præsentationsmøder Tid Miljø og arbejdsmiljø under udførelsen Tidsplan, kvalitetssikring og håndtering af mangler LOGISTIK og trimmet udførelse Projektstyring Styring af økonomien partnering med incitamentspulje Opgavens løsning - rådgivning Arkitektur og funktion Materialer og overflader Projektoptimering ifm. partnering Bæredygtighed...20 Eksempler på udbudsformuleringer 1. begrænset eller offentligt udbud af projektering Begrænset eller offentligt udbud af hovedentreprise/udførelse...26 eksempel på brug af tildelingsmodeller

4 Indledning Denne eksempelsamling er knyttet til vejledingen»kvalitet som Tildelingskriterium«, der beskriver de overordnede principper for at udbyde efter økonomisk mest fordelagtige tilbud med det formål at opnå en bedre kvalitet i byggeriet. Del I er udgivet i trykt form, mens både del I og II kan findes på hjemmesiden Del II indeholder eksempler på konkrete tildelingskriterier, formuleringer til udbudsmateriale samt brugen af tildelingsmodeller. Eksempler på tildelingskriterier Denne del af vejledningen indeholder eksempler på kvalitative underkriterier til inspiration. Eksemplerne er fortrinsvis baseret på kriterier, der har været anvendt i tidligere udbud, og repræsenterer bedste praksis. Det er vigtigt at understrege, at eksemplerne er ment som inspiration. Relevante kriterier kan og bør reformuleres til at passe til det konkrete projekt. Kriterierne formuleres, så de bydende besvarer specifikt for det aktuelle projekt, og så tilbuddene tydeligt viser, hvad der tilbydes, således at dette kan regnes som en reel forpligtelse. For udbydere handler det om at fokusere på sine ønsker og adskille disse fra ufravigelige krav, der skal opfyldes i projektet. Tildelingskriterierne skal bruges på områder, der er vigtige for udbyderen, og hvor denne ønsker at se, hvad de bydende kan tilbyde. Det gælder også om at holde fokus og ikke bruge for mange kriterier. Udbydere skal vurdere opgavens størrelse i forhold til, hvilket tidsog ressourceforbrug de bydende skal iværksætte for at kunne lave et tilbud. Tilbud indeholdende kvalitative parametre bør bedømmes af uvildige personer i et bedømmelsespanel med kompetencer, der modsvarer de valgte kriterier. Det kan være en god idé at anføre deltagerne i bedømmelsespanelet for at give de bydende mulighed for at målrette deres formidling af tilbuddet. Udbyder kan eksempelvis få forslag til eksterne medlemmer i bedømmelsespanelet ved henvendelse til brancheorganisationerne. Værdiskabende Byggeproces er et samarbejde mellem: 2

5 Område Underkriterier Rådgivning Udførelse Proces, kompetencer og ressourcer Produktet 1. Organisation og bemanding, rådgivning X 2. Organisation og bemanding, udførelse X 3. Opgavens gennemførelse, rådgivning X 4. Samarbejde/partnering, udførelse X 5. Brugerinddragelse 6. Præsentationsmøder X (X) 7. Tid X 8. Kvalitet og miljø under udførelse X 9. Tidsplan, kvalitetssikring og håndtering af mangler X 10. Logistik og trimmet udførelse X 11. Projektstyring X X 12. Styring af økonomien med incitamentspulje X X 13. Opgavens løsning, rådgivning X 14. Arkitektur og funktion X 15. Materialer og overflader X X 16. Projektoptimering ved partnering X X 17. Bæredygtighed X X I udbud af rammeaftaler skal man være påpasselig ved formuleringen af tildelingskriterierne, da tilbudsgiverne ikke nødvendigvis kan målrette tilbuddet til en konkret opgave. Eksempler på udbudsformuleringer Der er inkluderet to eksempler på formuleringer af afsnit i udbudsbetingelserne om tildelingen, når der anvendes kvalitative kriterier. Det ene eksempel beskriver et rådgiverudbud (projektering) med brug af tildelingsmodel 2, mens det andet omhandler udførelse i hovedentreprise efter targetpris-modellen (tildelingsmodel 1). Eksemplerne kan ikke anvendes ukritisk, men er tænkt som inspiration til input om tildelingen i det samlede udbudsmateriale. Eksempel på brug af tildelingsmodeller Endelig indeholder del II et beregningseksempel, der viser, hvordan den samlede score beregnes ved at bruge de to anbefalede modeller. 3

6 Underkriterium 1 Organisation og bemanding rådgivning Oplysninger, der skal afleveres ifm. bedømmelse af opfyldelsen af underkriteriet Der skal vedlægges en organisationsplan med redegørelse for den organisation og bemanding, der er til rådighed for gennemførelsen af opgaverne. Der skal generelt angives kompetenceforhold, kommunikationslinier og ansvarsforhold. Relationer til klientens organisation skal fremgå. Hvis der for nogle af de anførte kategorier påtænkes anvendt underrådgivere, skal dette oplyses. Der skal vedlægges CV er for alle de anførte kategorier af medarbejdere i tilbudslisten. En person kan dække flere funktioner, ligesom en funktion kan dækkes af flere personer. Et CV skal indeholde oplysninger, der er relevante for løsningen af den udbudte opgave, f.eks. følgende (foruden»basale«oplysninger om alder): Grunduddannelse Relevante efter/videreuddannelser Tidligere ansættelser og arbejdsfunktioner Relevante funktioner og udførte opgaver Eventuelle ledelsesopgaver Hvad udbyder lægger vægt på bliver opfyldt Der lægges vægt på, at rådgiveren tilbyder en organisation med en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen. Der lægges vægt på, at rådgiveren etablerer en organisation, som indeholder klare og logiske kompetence- og ansvarsforhold, således at god kommunikation fremmes og spildtid internt i organisationen og i relation til klienten minimeres. Der lægges vægt på, at opgavernes kvalificerede udførelse er sikret i tilfælde af, at enkeltpersoner får forfald. Der lægges endvidere vægt på, at relevante fagområder er dækket af medarbejdere med relevant og høj kompetence. Der lægges vægt på, at der foreslås en projektleder og en assisterende projektleder med dokumenterede ledelses - og samarbejdserfaringer, og som har en højt faglig kompetence og erfaring. Der lægges endvidere vægt på, at der foreslås medarbejdere med gode kommunikations- og samarbejdsevner. Note Ved tildelingen kan der efterspørges konkrete CV er på personer, der skal løse den konkrete opgave, idet det i så fald i udbuddet tydeligt skal angives, at»det der vurderes er den konkrete persons evne til at løse den specifikke opgave«. Tilbudsgiveren kan anmodes om at fremhæve de oplysninger i CV et, der understøtter løsningen af den udbudte opgave. Anmodning om CV er på nøglepersoner ved udvælgelsen/prækvalifikationen har således et andet formål end ved tildelingen, idet det ved udvælgelsen er CV-oplysningerne generelt, der tæller, mens det ved tildelingen kun er de specifikke oplysninger i CV et, der er målrettet den konkrete opgave, der må anvendes 4 Udbyder kan anvende et præsentationsmøde til belysning af kommunikations- og samarbejdsevner (se endvidere afsnit 9 i vejledningen og Eksempel nr. 5). Det kan være relevant ved bedømmelsen at underopdele underkriteriet i»organisation«og»bemanding«

7 Underkriterium 2 Organisation og bemanding - udførelse Oplysninger, der skal afleveres ifm. bedømmelse af opfyldelsen af underkriteriet Der skal vedlægges en organisationsplan med redegørelse for den organisation og bemanding, der er til rådighed for gennemførelsen af opgaverne. Der skal generelt angives kompetenceforhold, kommunikationslinier og ansvarsforhold. Relationer til bygherrens organisation skal fremgå. Hvis der for nogle af de anførte opgaver påtænkes anvendt underentreprenører, skal dette oplyses. Der skal vedlægges CV er for alle nøglemedarbejdere. Nøglemedarbejdere er bl.a. entrepriseledere/sagsansvarlige, kvalitetsleder og byggepladsledelse (herunder konduktører og formænd). Et CV skal indeholde oplysninger, der er relevante for løsningen af den udbudte opgave, f.eks. følgende (foruden»basale«oplysninger om alder): Grunduddannelse Relevante efter/videreuddannelser Tidligere ansættelser og arbejdsfunktioner Relevante funktioner og udførte opgaver Eventuelle ledelsesopgaver Hvad udbyder lægger vægt på bliver opfyldt Der lægges vægt på, at der etableres en organisation, som indeholder klare og logiske kompetence- og ansvarsforhold, således at god kommunikation fremmes og spildtid internt i organisationen og i relation til bygherren minimeres. Der lægges vægt på, at opgavernes kvalificerede udførelse er sikret i tilfælde af, at enkeltpersoner får forfald. Der lægges endvidere vægt på, at relevante fagområder er dækket af medarbejdere med relevant og høj kompetence. Der lægges vægt på, at der foreslås en entrepriseleder/sagsansvarlig med dokumenterede ledelses - og samarbejdserfaringer, og som har en højt faglig kompetence og erfaring. Der lægges endvidere vægt på, at der foreslås medarbejdere med gode kommunikations- og samarbejdsevner. Note Ved tildelingen kan der efterspørges konkrete CV er på personer, der skal løse den konkrete opgave, idet det i så fald i udbuddet tydeligt skal angives, at»det der vurderes er den konkrete persons evne til at løse den specifikke opgave«. Tilbudsgiveren kan anmodes om at fremhæve de oplysninger i CV et, der understøtter løsningen af den udbudte opgave. Anmodning om CV er på nøglepersoner ved udvælgelsen/prækvalifikationen har således et andet formål end ved tildelingen, idet det ved udvælgelsen er CV-oplysningerne generelt, der tæller, mens det ved tildelingen kun er de specifikke oplysninger i CV et, der er målrettet den konkrete opgave, der må anvendes Udbyder kan anvende et præsentationsmøde til belysning af kommunikations- og samarbejdsevner (se endvidere afsnit 9 i vejledningen og Eksempel nr. 5). 5

8 Underkriterium 3 Opgavens gennemførelse - rådgivning Oplysninger ifm. bedømmelse af opfyldelsen af underkriteriet Der skal afleveres en beskrivelse af rådgiverens ydelser opdelt på de omfattede opgaver. Beskrivelsen skal indeholde deadlines for, hvornår klientens og andre interessenters medvirken og beslutninger forudsættes at foreligge. Der skal endvidere vedlægges forslag til den opgavespecifikke kvalitets- og miljøstyring i projekteringsfasen. Hvad udbyder lægger vægt på bliver opfyldt Ved bedømmelsen lægges vægt på, at beskrivelsen af ydelserne demonstrerer overblik over opgaven og lægger op til en logisk sammenhæng og rækkefølge ved gennemførelsen. Der lægges her vægt på, at opgavernes tidsmæssige gennemførelse reducerer risiko for spild ved ændringer i projektgrundlaget. Der lægges endvidere vægt på, at rådgiveren anvender metoder, der sikrer en optimal projekteringsproces med minimum af spild. 6

9 Underkriterium 4 Samarbejde i partnering - udførelse Oplysninger ifm. bedømmelse af opfyldelsen af underkriteriet Oplæg til projektspecifik partneringaftale skal danne grundlag for samarbejdet. Partneringaftalens formuleringer af fælles mål og succeskriterier færdiggøres med den udpegede entreprenør på en workshop. Tilbuddet skal indeholde entreprenørens kommentarer til oplægget, samt uddybninger og tilføjelser, hvor entreprenør måtte finde dette relevant. Entreprenøren ønskes herunder at forholde sig til følgende: Forslag til eventuelle yderligere partnering elementer. Brug af incitamenter ved procesoptimeringer. Forslag til bonus/incitametsordning. Forslag til at sikre kompetencer i hele kontraktperioden. Oplæg til håndtering af uenigheder og konflikter. Risikohåndtering. Kommunikationsformer og veje. Konflikthåndtering. Hvad udbyder lægger vægt på bliver opfyldt Ved bedømmelsen lægges vægt på, at entreprenøren har forståelse for, hvordan samarbejdsformen skal/kan fungere på projektet. Endvidere at entreprenøren foreslår relevante uddybninger og tilføjelser med henblik på bedst muligt at organisere, sikre og opretholde det gode samarbejde. Der lægges vægt på, at entreprenøren kommer med konkrete forslag til aktiviteter til at sikre kompetencerne i det samlede team. Der lægges endvidere vægt på, at entreprenøren har relevante, forpligtende forslag for så vidt angår bonus og incitamenter, håndtering af uenigheder og optimeringer i proces og produkt. Endeligt lægges der vægt på, at det er tydeligt, hvordan tilbudsgiver vil sikre og følge op på det beskrevne samarbejde i projektet. Note Det er forudsat, at bygherren i udbudsmaterialet har vedlagt et projektspecifikt oplæg til partneringeller samarbejdsaftale 1. Projektoptimering, som er et centralt aspekt ved partnering, er indeholdt i eksempel Bygherren kan her anvende»partnering i praksis. Vejledning i partnering, 2. udgave oktober 2005«udarbejdet af organisationerne og indeholdende paradigmaer til partneringaftaler (findes på organisationernes hjemmesider), samt Bygherreforeningens partneringpolitik ( 7

10 Underkriterium 5 Brugerinddragelse Oplysninger ifm. bedømmelse af opfyldelsen af underkriteriet Der ønskes en klart beskrevet metode til brugerinddragelse med redegørelse for, hvornår og hvordan brugere informeres og inddrages i det konkrete projekt, herunder hvilke beslutninger, der skal træffes hvornår, og hvem der har beslutningskompetence.* Hvad udbyder lægger vægt på bliver opfyldt Der lægges ved bedømmelsen vægt på: At tilbudsgiver demonstrerer forståelse for brugerinvolveringsprocesser og metoder. At der er skitseret et brugerinddragelsesforløb med målsætninger og afgrænsninger for det konkrete projekt. Metoden skal endvidere beskrive, hvordan behovs- og interessentanalyser gennemføres. Note Brugerinddragelse kan indgå som et selvstændigt underkriterium eller som en del af et samle-kriterium, der hedder f.eks. proces og organisation. * Dette kræver at der ligger en beskrivelse af organisationen (i en eller anden form) foruden en rammetidsplan i udbudsmaterialet 8

11 Underkriterium 6 Præsentationsmøder Oplysninger ifm. bedømmelse af opfyldelsen af underkriteriet For dette udbud vil der blive gennemført præsentationsmøder med de bydende. Oplysninger om rammer for mødet, dagsorden, mødetidspunkter og mødedeltagere meddeles umiddelbart efter tilbuddenes aflevering. Forløbet af præsentationsmødet vil indgå i bedømmelsen af tilbuddet. Hvad udbyder lægger vægt på bliver opfyldt I forbindelse med præsentationsmødet lægges der vægt på den tilbudte projektorganisations evne til internt samarbejde og formidling, herunder evnen til at svare sagligt og brugbart på konkrete spørgsmål, der stilles under præsentationen. Det forudsættes, at deltagerne er personer med konkrete roller i projektet (projektleder o.l.). Note Præsentationsmøder kan indgå som et selvstændigt underkriterium eller som en del af»bemanding og organisation«(se endvidere vejledningens kapitel»åbenhed i tildelingen«samt eksemplerne 1 og 2). 9

12 Underkriterium 7 Tid Oplysninger ifm. bedømmelse af opfyldelsen af underkriteriet Der skal vedlægges en overordnet tidsplan på grundlag af rammerne i udbudstidsplanen. Der skal vedlægges en beskrivelse af, hvorledes entreprenøren vil sikre en effektiv ombygningsproces og en mangelfri aflevering. Hvad udbyder lægger vægt på bliver opfyldt Ved bedømmelsen lægges vægt på: At der anvises metoder og fremgangsmåder, som sikrer at byggetiden overholdes. At der redegøres for den»kritiske vej«, herunder de afgørende beslutningsterminer At entreprenøren beskriver de metoder, der vil blive anvendt for at sikre kvalitet under udførelsen samt gennemføre en mangelfri aflevering. Note Eksemplet er fra et udbud af en ombygning i totalentreprise. Der kan evt. konkurreres på hurtig færdiggørelse. 10

13 Underkriterium 8 Miljø og arbejdsmiljø under udførelsen Oplysninger ifm. bedømmelse af opfyldelsen af underkriteriet Tilbuddet skal indeholde entreprenørens oplæg til sikring af optimal udførelse under hensyntagen til miljøforhold ved brug af materialer og metoder, herunder gener for naboer, mv. Dette ønskes demonstreret ved konkrete eksempler Tilbuddet skal indeholde oplæg til entreprenørens plan og metoder til at sikre et godt arbejdsmiljø. Oplægget ønskes demonstreret ved konkrete eksempler. Hvad udbyder lægger vægt på bliver opfyldt Ved bedømmelsen lægges vægt på at der tilbydes enkle, men relevante procedurer, som sikrer og dokumenterer et godt miljø og en høj arbejdssikkerhed. At det sikres, at krav til miljø og arbejdsmiljø overholdes og dokumenteres. Note Oplæg til arbejdsmiljø kan f.eks. baseres på brug af metoden»byggeriets sikkerhedsmålinger«. 11

14 Underkriterium 9 Tidsplan, kvalitetssikring og håndtering af mangler Oplysninger ifm. bedømmelse af opfyldelsen af underkriteriet Tilbuddet skal indeholde forslag til tidsplan, der viser, hvordan tilbudsgiveren vil tilrettelægge sit arbejde i forbindelse med udførelsen af opgaven. Tidsplanen skal indeholde milepæle for projektering, nødvendig myndighedsbehandling, udførelse og mangelafhjælpning. Ved hver faseafslutning skal der afsættes 14 dage til bygherrens godkendelse af dokumenterne. Det skal beskrives, hvordan den interne kvalitetssikring håndteres, herunder håndtering af tilsynsnotater og afhjælpning af mangler, så dette sker effektivt og til mindst mulig gene for bygherren. Hvad udbyder lægger vægt på bliver opfyldt Ved bedømmelse af tidsplanen vil der blive lagt vægt på, at tidsplanen er helhedsorienteret, gennemtænkt og realistisk, og at de overordnede terminer i udbudstidsplanen er sikret overholdte. Ved bedømmelse af kvalitetssikring og håndtering af mangler vil der blive lagt vægt på, at håndtering af kvalitetssikringen er gennemtænkt og effektiv samt giver bygherren løbende overblik over den udførte kvalitet. Der vil også blive lagt vægt på, at totalentreprenøren har en effektiv procedure for at håndtere tilsynsnotater og mangler, således at byggeriet er helt frit for væsentlige som uvæsentlige mangler ved afleveringen til bygherren. Note Eksemplet er fra en totalentreprise (ombygning). 12

15 Underkriterium 10 Logistik og trimmet udførelse Oplysninger ifm. bedømmelse af opfyldelsen af underkriteriet Tilbuddet skal indeholde entreprenørens oplæg til en effektiv udførelsesproces mhp. at minimere spildforventninger og forslag til sikring af kvaliteten af det udførte arbejde. Tilbuddet skal indeholde oplysning om hvilke fag/underentreprenører, der medvirker, og en beskrivelse af disses aktive medvirken i byggeprocessen. Hvad udbyder lægger vægt på bliver opfyldt Ved bedømmelsen lægges vægt på at alle entreprenørens medarbejdere og evt. fag/underentreprenører inddrages i optimering af udførelsen, og at der tilbydes anvendelse af værktøjer (f.eks. inspireret fra trimmet udførelse/lean Construction), som sikrer minimering af spild og god kommunikation ved projektets udførelse. Note Eksemplet er fra udbud i hovedentreprise. 13

16 Underkriterium 11 Projektstyring Oplysninger ifm. bedømmelse af opfyldelsen af underkriteriet Der skal vedlægges: En beskrivelse af, hvordan entreprenøren vil tilrettelægge og styre opgaven. En beskrivelse af, hvilke primære risici entreprenøren vurderer, der er til stede i dette projekt, og hvordan tilbudsgiver agter at sikre en tilstrækkelig risikostyring under opgavens udførelse. Hvad udbyder lægger vægt på bliver opfyldt Ved vurderingen vil der blive lagt vægt på, at tilbudsgiver demonstrerer evne og vilje til at forstå og styre det konkrete projekt. Der vil blive lagt vægt på tilbudsgivers evne til at demonstrere overblik over og analyse af, hvordan logistikken i projektet løses mest hensigtsmæssigt. Der vil blive lagt vægt på tilbudsgivers evne til at analysere projektmaterialet og på baggrund heraf identificere mulige realistiske risici i projektet samt tilbudsgivers evne til at sikre en tilstrækkelig risikostyring. 14

17 Underkriterium 12 Styring af økonomien partnering med incitamentspulje Oplysninger ifm. bedømmelse af opfyldelsen af underkriteriet Der skal vedlægges en beskrivelse af, hvordan der gennem alle faser af byggeriet sikres en pålidelig og opdateret viden over projektets afholdte omkostninger, herunder konkrete forslag til procedurer, udformning af skemaer til styring af entrepriseøkonomien samt håndtering af incitamentspuljen. Der skal endvidere vedlægges en beskrivelse af, hvordan den økonomiske risikoprofil for udestående arbejder synliggøres, således at der igennem hele byggeprocessen er estimeret en troværdig slutpris for projektet. Hvad udbyder lægger vægt på bliver opfyldt Der lægges vægt på: At der tilbydes et overskueligt, konkret oplæg til økonomiopfølgning med løbende månedsvis opfølgning, herunder udvikling i incitamentspuljen. At der tilbydes et oplæg til løbende, pålidelig ajourføring af det samlede estimat af slutprisen for projektet. At der tilbydes bonus eller incitamenter, som gives til medarbejdere på byggesagen, og som f.eks. fremmer kvalitet, tidsoverholdelse, arbejdssikkerhed, miljø, god kommunikation, m.v. Endvidere skal der vedlægges oplæg til bonus eller andre incitamenter. Note Det er forudsat, at det indgår i aftalen, at der afsættes en UF konto (uforudseelige udgifter), og eventuelt at besparelser ifm. projektoptimeringer m.v. kan øge kontoen. Saldoen på kontoen ved byggesagens afslutning er incitamentspuljen. Bonus er præmieringer, som tilgår medarbejdere. Dette underkriterium behøver ikke forudsætte samarbejde i partnering. 15

18 Underkriterium 13 Opgavens løsning - rådgivning Oplysninger ifm. bedømmelse af opfyldelsen af underkriteriet Der skal vedlægges skitser, som dels skal vise, at rådgiveren har ideer og indsigt i opgaverne, (skitserne vil i denne henseende indgå i bedømmelsen af tilbuddene), og dels indgå i aftalerne, som grundlag for projekteringen. Der skal afleveres skitseoplæg vedrørende: xxx xxx * Hvad udbyder lægger vægt på bliver opfyldt Ved bedømmelsen lægges vægt på, at rådgiveren har ideer til løsningselementer og demonstrerer faglig indsigt i opgaverne. Endvidere lægges vægt på, at rådgiveren har forståelse for de vigtigste udfordringer og har forslag til at tackle disse. Der skal vedlægges en vurdering af de aspekter (f.eks. risici) ifm. opgavens løsning, som bør håndteres for at sikre et succesfuldt byggeri. Der skal i denne sammenhæng vedlægges forslag til at imødegå negative effekter af de vigtigste aspekter. Note For de skitseoplæg, der efterspørges, bør der anføres konkret omfang, f.eks. antal, tegningsformater og evt. 3D visualiseringer mv. De skitseoplæg, som skal afleveres, bør være af meget begrænset omfang. Hvis ikke dette er tilfældet, bør udbyder honorere tilbud, der opfylder de anførte krav til tilbuddets indhold. * Som eksempel kan der kræves skitseoplæg vedrørende Hovedbygningen, Føringsveje osv. 16

19 Underkriterium 14 Arkitektur og funktion Oplysninger ifm. bedømmelse af opfyldelsen af underkriteriet Der skal vedlægges: Situationsplan visende bygningernes placering, adgangsforhold, veje, brandveje, stier, parkering på terræn, beplantning, fællesarealer mm. Plantegninger af samtlige etager inkl. kælder i mål 1:200. Facadetegninger i mål Møblerede planer af de af totalentreprenøren foreslåede boligtyper samt fælleslokaler, mål Karakteristiske snit, mål 1:100. Facadeudsnit, mål 1:50. Perspektivtegninger eller visualiseringer, udarbejdet på grundlag af en digital bygningsmodel til skildring af bebyggelsens rumlige karakter. Hvad udbyder lægger vægt på bliver opfyldt Der lægges vægt på de arkitektoniske kvaliteter i forhold til udformning og materialernes samspil. Der lægges vægt på bygningens måde at forholde sig til omgivelserne i et kvalificeret medog modspil. Der lægges vægt på, at det æstetiske udtryk er relevant og interessant for brugeren et udtryk der betoner bygningen og gør den til noget særligt. Der lægges vægt på fleksibilitet i indretningsmulighederne. Der lægges vægt på et velfungerende og praktisk byggeri - herunder gode parkeringsforhold, tydelige og let tilgængelige adgangsforhold og fordelingsarealer. Forslaget skal tillige omfatte en fysisk model. Note Eksemplet er fra udbud i totalentreprise af almene boliger. Det bør anføres, hvorvidt der ønskes eller ikke ønskes en fysisk model, da dette er en betydelig omkostning for tilbudsgiver. Det materiale, som skal afleveres, bør være af meget begrænset omfang. Hvis ikke dette er tilfældet, bør udbyder honorere tilbud, der opfylder de anførte krav til tilbuddets indhold Det bør evt. beskrives, hvem der bedømmer kriteriet. Bedømmelsespanelet skal være kompetente til at bedømme det, der spørges om. 17

20 Underkriterium 15 Materialer og overflader Oplysninger ifm. bedømmelse af opfyldelsen af underkriteriet Der skal leveres tegninger og beskrivelse i et omfang, som klart redegør for forslaget. Beskrivelsen skal indeholde oplysninger om renoveringsmetode, opbygning af faste og lette konstruktioner, valg af materialer, samt hvorledes funktionelle krav i Bygningsreglementet overholdes. Hvad udbyder lægger vægt på bliver opfyldt Der lægges vægt på, at intentionerne i byggeprogrammet om arkitektur og tilpasningen til de haveagtige nærområder samt omliggende bebyggelser opfyldes. Der lægges endvidere vægt på, at facadeløsninger har et minimalt fremtidigt behov for vedligehold. Tegninger skal omfatte: Planer 1:100 Facader 1:50 Principielle snit og detaljer Visualiseringer Note Eksemplet er fra en facaderenovering i totalentreprise, hvor krav til materialer og komponenter er anført som funktionskrav/ydeevnespecifikationer. 18

21 Underkriterium 16 Projektoptimering ifm. partnering Oplysninger ifm. bedømmelse af opfyldelsen af underkriteriet Hovedideen med at inddrage entreprenøren i hovedprojekteringen er at give rådgiverne input/ sparring for at opnå bedre og mere udførelsesvenlige tegninger og beskrivelser. For at vægte entreprenørens kompetence til at yde bidrag i denne dialog med rådgivere og bygherre i hovedprojekterings- og udførelsesfasen, bedømmes de bydendes evne til at udarbejde forslag til optimeringer af projektet ud fra det udsendte udbudsmateriale (projektforslag). Hvad udbyder lægger vægt på bliver opfyldt For de forslag, som opfylder ovennævnte minimumskrav, vil den totale prispåvirkning blive evalueret som alternative tilbud, mens den kvalitative- og driftsøkonomiske del af forslagene vil blive evalueret og vægtet med x% ud fra følgende delkriterier: Forslagenes arkitektoniske kvalitet: x% Forslagenes funktionelle egenskaber: x% Forslagenes driftsmæssige/driftsøkonomiske konsekvenser: x% For at indgå i bedømmelsen skal projektoptimeringsforslagene opfylde følgende minimumskrav: Forslagene skal overholde projektets krav til funktion og kvalitet som beskrevet i det generelle byggeprogram, herunder krav til fleksibilitet i anvendelse, indeklima, holdbarhed, energiforbrug og driftsikkerhed. Forslagene skal være prissat. Forslagene skal være beskrevet så fyldestgørende, at alle væsentlige aspekter og konsekvenser af forslagene kan vurderes. Note Eksemplet er fra udbud i storentreprise. 19

22 Underkriterium 17 Bæredygtighed Oplysninger ifm. bedømmelse af opfyldelsen af underkriteriet Tilbuddet skal indeholde en redegørelse for bæredygtighed af de valgte løsninger. Dette skal ske på grundlag af BREEAM International version 2008*. Redegørelsen skal mindst fokusere på: Sundhed og velfærd for brugerne Energiforbrug Vandforbrug Materialer Affald Arealudnyttelse Forurening Hvad udbyder lægger vægt på bliver opfyldt Ved bedømmelsen lægges der vægt på, at der er gennemarbejdede begrundelser for de trufne valg, og at begrundelserne indeholder relevante økonomiske, brugsmæssige og kvalitetsmæssige aspekter. Der lægges vægt på, at opfyldelse af ønsker til bæredygtighed på alle punkter er bedre end krav i byggeprogrammet. Krav og ønsker fremgår af byggeprogrammet. Entreprenør skal i tilbuddet foretage totaløkonomiske beregninger, hvori den årlige udgift til energi, vand, rengøring og vedligehold af installationer og overflader holdes op imod anlægsomkostninger. Beregningen skal opstilles som en årsoversigt, således at bygherre kan se de estimerede årlige udgifter til hhv. lån, drift og vedligehold. Note Eksemplet er knyttet til udbud i totalentreprise. *BREEAM er en international standard for miljøklassificering af bygninger og et redskab til at vurdere bygningens miljøpåvirkning. BREEAM vurderer de miljømæssige aspekter af: opførelse og drift, sundhed og velfærd, energi, transport, vand, materialer og affald, arealanvendelse og biodiversitet. Hjemmeside: 20

23 Eksempel 1 afsnit i udbudsmaterialet om tildelingen Begrænset eller offentligt udbud af projektering. Dette eksempel er alene tænkt som inspiration. Udbud vil generelt være forskellige, og eksemplet kan ikke anvendes uden tilpasning til den konkrete sag. Eksemplet indeholder et delafsnit i udbudsbetingelserne om tildelingen. X: Tilbuddets indhold og form x.1 Generelt x.2 Pris Det forudsættes, at der andetsteds er anført bestemmelser om tilbuds-afleveringen, antal eksemplarer af tilbudsmaterialet, mv. Det er i eksemplet forudsat, at opgaven afregnes efter medgået tid. I tilbudslisten er der estimeret timeantal for bemandingen. Tilbuddet skal indeholde og disponeres i følgende hovedafsnit: 1. Udfyldt tilbudsliste 2. Opgaveløsninger (pkt. x.3) 3. Opgavens gennemførelse (pkt. x.4) 4. Organisationsplan og bemanding med CV er (pkt. x.5) 5. Beskrivelse af IT faciliteter (pkt. x.6) 6. Dokumentation for opfyldelse af krav til forsikring (pkt. x.7) Der skal afgives tilbud med faste timesatser, som anført i tilbudslisten. x.3 Opgavens løsning Der skal vedlægges skitser, som dels skal vise, at rådgiveren har visioner, ideer og indsigt i opgaverne, og skitserne vil i denne henseende indgå i bedømmelsen af tilbuddene, og dels vil skitserne indgå i aftalen, som grundlag for projekteringen. Der skal som minimum afleveres skitseoplæg vedrørende udformning af facader, planløsninger og udearealer. 21

Indikatorer på det fejlfrie byggeri

Indikatorer på det fejlfrie byggeri Indikatorer på det fejlfrie byggeri En kvantitativ undersøgelse af evaluerede byggesager Report 4.2012 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Marts 2012 Indikatorer for det fejlfrie byggeri En kvantitativ

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE? 1 PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?!" #$% & ' 1. Indledning 3 1.1 Problemfelt 5 1.2 Problemformulering 6 2. Metode 8 2.1 Projektdesign 8 2.2 Valg af teori 10 2.3 Valg af empiri 14 2.4

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton A113 Publikation A113 Januar 2005 Fordeling

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Indhold Forord 1 Læsevejledning 2 AFSNIT I Centrale begreber for planlægning og evaluering af projekter 3 Formål

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere