Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P"

Transkript

1 Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet må kun anvendes af Rådet for Sikker Trafik og dette råds rådgivere. Materialet må ikke videregives, herunder kopieres til tredje part, uden skriftlig tilladelse fra MEGAFON. Offentliggørelse af materialet eller deraf udledte oplysninger er kun tilladt efter skriftlig tilladelse og kun med opgivelse af analyseinstituttet MEGAFON som kilde. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Alhambravej 12, 1826 Frederiksberg C Tlf.: , Fax:

2 - Indholdsfortegnelse - 1 Om undersøgelsen 2 Sammenfatning 3 Overordnede resultater 4 Kortfattet kommentering på de enkelte spørgsmål Rådet for Sikker Trafik: Evaluering af Tohåndværkere/Linda P maj 2010 side 2

3 1 Om undersøgelsen 1.1 Undersøgelsens formål Rådet for Sikker Trafik ønsker med denne undersøgelse at evaluere kampagnen To håndværkere/linda P. 1.2 Gennemførelsen af undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende som telefoninterview i perioden 29. marts til 30. marts Målgrupperne for undersøgelsen er efter aftale med Rådet for Sikker Trafik fastsat til: Modtagere og afsendere af opkald/sms i forbindelse med Linda P kampagnen (Rådet for sikker Trafik har leveret ringemateriale) Et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen år. For en uddybende gennemførsels- og metodebeskrivelse henvises til tabelrapporten for undersøgelsen. 1.3 Signifikanskommentering Forskelle i undersøgelsens resultater er kommenteret på et 95% signifikansniveau. Dette betyder, at en observeret forskel kun er kommenteret, når forskellen ligger uden for det konfidensinterval i normalfordelingen, der med en sikkerhed på 95% indeholder forskellen. Ud fra de generelle tal i undersøgelsen kombineret med MEGAFONs erfaringer fra lignende kampagneevalueringer vil MEGAFON anbefale en målsætning for en tilfredshedsandel på 70% tilfredse eller meget tilfredse respondenter. Heraf kan Rådet for Sikker Trafik som delmål sætte, at de 20% skal være meget tilfredse. De efterfølgende konklusioner vil blive holdt op mod målsætningen om en tilfredshed på 70%. Rådet for Sikker Trafik: Evaluering af Tohåndværkere/Linda P maj 2010 side 3

4 2 Sammenfatning Kampagnen er i sin helhed nået meget bredt ud og har generelt opnået stor tilfredshed. Både kampagnefilm og SMS-tjeneste med Linda P har generelt opnået stor opmærksomhed. Blandt afsendere/modtagere har der været en høj grad af omtale af tjenesten i både personlige og professionelle netværk, og selv for befolkningen generelt, der kun i mindre omfang, har sendt/modtaget en sms med Linda P, har der været en relativ høj omtale af tjenesten indenfor deres pågældende netværk. Netværkstankegangen har været en stor succes, hvor op i mod halvdelen af afsendere/modtagere efter at have modtaget et opkald, angiver at de selv har sendt en SMS og fået Linda P til at ringe en af deres venner op. SMS-tjenestens budskab er blevet forstået, da langt de fleste afsendere/modtagere samt befolkningen generelt uhjulpet kunne svare, at brug af sele har været kampagnens emne. Tjenesten har desuden fået positive bedømmelser af både dem, der har været involveret og af befolkningen generelt. Overordnet set har selekampagnen været særdeles effektiv i sin adfærdsbearbejdning. Langt størstedelen af både afsendere/modtagere samt befolkningen kører altid med sele, men blandt den lille del, der ikke altid bruger selen, svarer næsten halvdelen af SMS-tjenestens brugere og næsten en femtedel af befolkningen, at den seneste måneds selekampagne har fået dem til at bruge selen oftere end før. Det må betragtes som meget succesfyldt. Rådet for Sikker Trafik: Evaluering af Tohåndværkere/Linda P maj 2010 side 4

5 3 Overordnede resultater Holdning til kampagnen overordnet set Positive holdninger til kampagnen 2 håndværkere uden sele overordnet set (spm. 23) Mere end 8 ud af 10 afsendere/modtagere (81%) og mere end 3 ud af 4 i befolkningen (77%) har svaret, at de overordnet set synes kampagnen var meget god (henholdsvis 30% og 18%) eller god (henholdsvis 51% og 59%). Dette lever i høj grad op til MEGAFONs anbefalede tilfredshedsgrad. Forrygende kampagneeffekt (spm. 12 (uhjulpet) og 24) Kampagnen har med stor succes ramt en del af befolkningen, der normalt ikke altid bruger sele. Næsten halvdelen af de afsendere/modtagere, der ikke altid bruger sele, bruger i dag selen oftere end før kampagnen. Fraregnet de afsendere/modtagere, der altid bruger sele (79%), har næsten en fjerdedel svaret, at de i meget høj grad eller høj grad bruger selen oftere end før kampagnen (24%), og næsten en fjerdedel har svaret, at de i nogen grad eller i mindre grad bruger selen oftere end før kampagnen (24%). Det skal dog bemærkes, at mere end 1 ud af 7 uhjulpet har svaret, at de kørte i bil, da de modtog opkaldet (15%), hvilket muligvis kan være af interesse for Rådet for Sikker Trafik i forbindelse med fremtidige kampagner, der involverer telefonopkald. Afsendere/modtagere har i høj grad været mænd og personer med erhvervsuddannelser (spm. 27, 29) Blandt afsendere/modtagere har der været flere mænd (66%), end blandt befolkningen (49%), og af afsendere/modtagere har 2 ud af 5 højest gennemført en erhvervsuddannelse, herunder håndværksmæssige erhverv (40%) - mod 35% i befolkningen. Alle disse forskelle er signifikante. Rådet for Sikker Trafik: Evaluering af Tohåndværkere/Linda P maj 2010 side 5

6 SMS-Tjenesten med Linda P Kendskab til SMS-tjenesten med Linda P (spm. 1) Knap halvdelen af respondenterne blandt befolkningen (46%) har svaret, at de har bemærket SMS-tjenesten med Linda P. MEGAFON vurderer at dette er et ganske tilfredsstillende resultat. At 92% af afsendere/modtagere angiver, at de har bemærket SMS-tjenesten er naturligvis ikke et overraskende resultat. Medier, hvor sms-tjenesten er bemærket (spm. 2 og 18 (uhjulpet)) Af dem, der har bemærket SMS-tjenesten blandt befolkningen, har det primært været via TV-spot (51%) og omtale i nyhedsmedier (56%). Blandt afsender/modtagere af sms-tjenesten angiver i forhold hertil kun 23% at have bemærket SMS-tjenesten via TV-spot og 23% via omtale i nyhedsmedier. En forklaring på forskellen kan muligvis skyldes at afsender/modtagere har haft det allermest present i hukommelsen, at de har sendt og/eller modtaget en sms dvs. bemærket smstjenesten i forbindelse med deres aktive handlen. Kun ganske få afsendere angiver uhjulpet, at have set plakaten for SMS-tjenesten hos Bygma (1%), på arbejdspladsen (2%) eller på (teknisk) skole (1%). Plakaterne har dermed langt fra vakt den samme opmærksomhed som TV-spot, omtale i nyhedsmedier samt kommunikation i netværk. Positive holdninger til SMS-tjenesten med Linda P (spm. 6 og 9) SMS-tjenesten må overordnet siges at være en succes blandt især afsendere/modtagere, men også blandt befolkningen. Overordnet set synes næsten 8 ud af 10 afsendere/modtagere (78%), at SMS-tjenesten var meget god (35%) eller god (42%), hvilket lever op til MEGAFONs anbefalede målsætning om tilfredshedsgrad. Næsten 6 ud af 10 (57%) af befolkningen synes også, at den var meget god (18%) eller god (39%), hvilket ikke lever op til den anbefalede tilfredshedsmålsætning, men dog må betragtes som tilfredsstillende, da befolkningen generelt ikke er sms-tjenestens primære målgruppe. Dog skal det pointeres, at 19% af befolkningen har angivet, at de mener, at SMS-tjenesten har været meget dårlig (7%) eller dårlig (12%). Blandt afsendere er der flere, der synes at SMS-tjenesten overordnet set var meget god (49%), sammenlignet med modtagere (33%), men begge grupper når klart over de 20%, som MEGAFON anbefaler skal svare meget god. Denne forskel er signifikant. Mere end 8 ud af 10 modtagere (81%) og knap 9 ud af 10 afsendere (87%) synes, at opkaldet var meget godt (henholdsvis 32% og 42%) eller godt (henholdsvis 49% og 45%), hvilket igen lever op til MEGAFONs anbefalinger. Selebudskabet i SMS-tjenesten med komikeren Linda P er forstået og benyttet (spm. 3 (uhjulpet) og 20) Rådet for Sikker Trafik: Evaluering af Tohåndværkere/Linda P maj 2010 side 6

7 9 ud af 10 afsendere/modtagere (90%) samt næsten 7 ud af 10 i befolkningen (68%) har uhjulpet opfattet, at Linda P s opkald handlede om at bruge sele. Derved har kampagnen med succes fået sit budskab igennem. Kun knap 1 ud af 7 afsendere/modtagere (15%) har angivet, at budskabet slet ingen betydning havde. Næsten 1 ud af 5 afsendere/modtagere (19%) har angivet, at det har været af meget stor betydning, at SMS-tjenesten handlede om, at minde modtageren om at bruge sele. 1 ud af 3 (33%) har angivet, at det har været af stor betydning. Afsendere/modtagere har med andre ord været motiverede af SMS-tjenestens budskab om, at minde andre om selebrug, frem for blot at svine andre til. Afsendere/modtagere taler i høj grad om Linda P (spm. 4) Blandt afsendere/modtagere har der været en høj grad af omtale af tjenesten i både personlige og professionelle netværk, og selv for befolkningen generelt, der ikke aktivt har været involveret i afsendelse/modtagelse af sms, har der været en relativ høj omtale af tjenesten indenfor deres pågældende netværk. Kun knap en tredjedel (29%) af afsendere/modtagere og lidt mere end 7 ud af 10 (72%) i befolkningen har ikke talt med nogen om SMS-tjenesten, hvilket er en signifikant forskel. Det er værd at bemærke, at 72% af befolkningen ikke har talt med nogen om tjenesten, men det skal sandsynligvis ses i lyset af, at de ikke har været aktivt involverede. Næsten halvdelen af afsendere/modtagere har talt med venner og bekendte om tjenesten (49%) og næsten en tredjedel af afsendere/modtagere har talt med kollegaer om tjenesten (29%). Blandt befolkningen har mere end 1 ud af 10 (12%) talt med venner og bekendte om tjenesten og mere end 1 ud af 10 (11%) har talt med deres ægtefælle eller partner om tjenesten. Positive reaktioner på og videreformidling af SMS blandt afsendere og modtagere (spm. 13 (uhjulpet), 14 og 15 (uhjulpet)) Muligheden for videresending af SMS en er blevet godt benyttet, og kun en meget lille del af modtagerne angiver uhjulpet at været irriterede over at modtage SMS en (7%). Det har derfor ikke været noget problem, at blive svinet til af Linda P. Knap halvdelen (47%) har svaret, at de efterfølgende selv sendte en SMS og fik Linda P til at ringe en af deres venner op. Af dem, der ikke benyttede muligheden for at få Linda P til at ringe en ven op svarede en femtedel (20%) af afsendere/modtagere uhjulpet, at de ikke vil forstyrre deres venner bekendte med den slags. Knap en tredjedel svarede uhjulpet, at det var rart at vide hvem af deres venner, der havde sendt SMS en (28%) og en tredjedel synes også, at det var godt at vide, hvem der stod bag tjenesten (27%). Rådet for Sikker Trafik: Evaluering af Tohåndværkere/Linda P maj 2010 side 7

8 Begrænset interesse for muligheden for at aflytte samtalen samt præmiens betydning (spm. 16 og 17) Næsten 8 ud af 10 (85%) benyttede ikke muligheden for at aflytte samtalen på og kun 3% oplevede problemer med teknikken. Muligheden for at aflytte samtalen virker på det tekniske område som en succes. Det har ikke været præmien, der har motiveret deltagerne til at offentliggøre optagelsen, men snarere selve budskabet samt det, aktivt at deltage i den overordnede kampagne. Af dem, der offentliggjorde eller forsøgte at offentliggøre optagelsen, bemærkede knap en tredjedel ikke, at det var forbundet med en konkurrence (29%), og yderligere 4 ud af 10 svarede, at præmien slet ingen betydning havde for deres brug af (43%). Linda P er godt castet (spm. 19) Kun en fjerdedel af afsendere/modtagere synes, at det slet ingen betydning havde, at det var Linda P, der indtalte beskeden. For knap halvdelen af afsendere/modtagere (44%) havde det meget stor (19%) eller stor (25%) betydning, 5% svarede hverken/eller og 25% svarede, at det kun var af mindre betydning. Generelt har svarene fordelt sig mere eller mindre ligeligt på kategorierne, med undtagelse af den neutrale hverken/eller afsendere/modtagere har derfor siges at have klare holdninger til brugen af Linda P. Rådet for Sikker Trafik: Evaluering af Tohåndværkere/Linda P maj 2010 side 8

9 Kampagnefilmen Stor opmærksomhed ved og positive bedømmelser af kampagnefilmen (spm. 21, 22 og 02 fra 2009) Kampagnefilmen har opnået stor opmærksomhed især blandt afsendere modtagere, men også blandt befolkningen. Mindre end en femtedel af afsendere/modtagere (18%) og mindre end en tredjedel af befolkningen (31%) har ikke set spottet. Mere end 3 ud af 4 afsendere/modtagere (76%) synes, at kampagnefilmen på TV/internet var meget god (36%) eller god (40%), og næsten 7 ud af 10 i befolkningen (69%) synes også, at den var meget god (26%) eller god (43%). For afsendere/modtagere lever det op til MEGAFONs anbefalede tilfredshedsmål og for befolkningen er tilfredshedsmålsætningen stort set også nået, hvilket må betragtes som meget succesfuldt. For begge målgruppers vedkommende har dem, der synes at kampagnefilmen var meget god, overgået de 20%, som MEGAFON anbefaler. Blandt afsendere/modtagere har 15% angivet, at de synes kampagnefilmen var meget dårlig (5%) eller dårlig (10%) og blandt befolkningen har 20% angivet, at de synes den var meget dårlig (7%) eller dårlig (13%). Til sammenligning synes kun lidt over halvdelen af befolkningen (54%) ved målingen i 2009, at kampagnefilmen var meget god (18%) eller god (36%), hvilket er en signifikant forskel både i forhold til de 76% af afsendere modtagere, samt de 69% af befolkningen i 2010-undersøgelsen. Ved målingen i 2009 svarede 18% desuden hverken/eller, hvor 8% af afsendere/modtagere og 9% af befolkningen i 2010 svarede ligeså. Dette er også en signifikant forskel, der viser, at kampagnen i 2010 har bevirket, at respondenterne har taget et stærkere standpunkt i forhold til kampagnefilmen. Rådet for Sikker Trafik: Evaluering af Tohåndværkere/Linda P maj 2010 side 9

10 4 Kortfattet kommentering på de enkelte spørgsmål Spm. 01. Inden for den seneste måned har det været muligt at få komikeren Linda P til at ringe en ven op og svine ham/hende til altså at skælde ham ud ved hjælp af en sms-tjeneste. Er det noget du har lagt mærke til? 92% af afsendere/modtagere har svaret ja, mod 46% af befolkningen. o Blandt de årige (97%) samt de årige (96%) afsendere/modtagere har flere svaret ja, mod 81% af dem, der er 50 år og derover. o Blandt befolkningen er der flere kvinder (58%) end mænd (49%), der ikke har bemærket SMS-tjenesten. o Blandt de årige i befolkningen er der flere, der har svaret ja (55%), mod 28% af de årige. Spm. 02. På hvilke af følgende måder har du bemærket SMS-Tjenesten med komikeren Linda P? (Multipelt) I befolkningen har 51% angivet at have set det specifikke TV-spot, mod 23% af afsendere/modtagere. 56% af befolkningen angiver at have hørt den omtalt i nyhedsmedier, radio, TV, internettet, i aviser og i blade, mod 23% af afsendere/modtagere. Spm. 03. Hvad var Linda Ps opkald en del af en kampagne for? (Uhjulpet) Der er flere afsendere/modtagere, der har angivet sele (90%), mod 68% af befolkningen. Spm. 04. Har du talt med andre om SMS-tjenesten med komikeren Linda P? (Multipelt) Der er flere i befolkningen, der ikke har talt med nogen om den (72%), mod 29% af afsendere/modtagere. o Blandt befolkningen er der flere blandt de årige, der har talt med deres ægtefælle eller partner om SMS-tjenesten (25%), mod 1% af de årige. o Blandt befolkningen er der signifikant flere af de årige, der har talt med venner/bekendte om SMS-tjenesten (20%), mod 5% af de årige. Rådet for Sikker Trafik: Evaluering af Tohåndværkere/Linda P maj 2010 side 10

11 Spm. 06. Synes du overordnet set, at SMS-tjenesten med komikeren Linda P er god eller dårlig? 57% af befolkningen synes, at SMS-tjenesten var meget god eller god, 18% hverken eller og 19% synes den var dårlig eller meget dårlig. o Signifikant flere i befolkningen har svaret dårlig eller meget dårlig (19%), mod 11% af afsendere/modtagere. 78% af afsendere/modtagere synes, at SMS-tjenesten var meget god eller god, 10% hverken eller og 11% synes den var dårlig eller meget dårlig. o Signifikant flere afsendere/modtagere synes, at SMS-tjenesten var meget god (35%), mod 18% af befolkningen. o 49% af afsendere synes, at SMS-tjenesten var meget god, mod 33% af modtagere. o 43% af modtagerne synes at SMS-tjenesten var god, mod 35% af afsendere. Spm. 09. Synes du, at opkaldet fra komikeren Linda P var godt eller dårligt? (Afsendere/modtagere) 81% af modtagere synes, at opkaldet var meget godt eller godt, 6% synes det var Hverken godt eller dårligt og 11% synes, at det var dårligt eller meget dårligt. 87% af afsendere synes, at opkaldet var meget godt eller godt, 8% synes det var Hverken godt eller dårligt og 5% synes, at det var dårligt eller meget dårligt. o Der er signifikant flere afsendere, der synes, at opkaldet var meget godt (42%), mod 32% af modtagere. Spm. 12. Hvad foretog du dig, da du blev ringet op af komikeren Linda P? (Afsendere/modtagere, uhjulpet) 26% var på arbejde. 21% var derhjemme. 15% kørte i bil. Spm. 13. Hvad var din umiddelbare reaktion på den SMS? Havde du andre reaktioner ud over de nævnte? (Multipelt) 28 % af modtagere syntes, at det var rart at vide hvem af deres venner, der havde sendt SMS en. 27% af modtagere syntes, at det var godt at få en forklaring på, hvem der stod bag SMS-tjenesten. Rådet for Sikker Trafik: Evaluering af Tohåndværkere/Linda P maj 2010 side 11

12 21% af modtagere benyttede muligheden for at sende SMS en videre. Kun 7% af modtagere blev irriterede over at modtage en ligegyldig SMS. Spm. 14. Sendte du efterfølgende selv en sms og fik Linda P til at ringe en af dine venner op? 47% af afsendere/modtagere sendte efterfølgende selv en SMS og fik Linda P til at ringe en af deres venner op. Spm. 15. Du har ikke benyttet dig af muligheden for at få Linda P til at ringe en ven op hvilke årsager er der til det? Er der andre årsager? (Uhjulpet) 29% af befolkningen overvejede det, men kender ikke nogle der ikke bruger sele, mod 5% af afsendere/modtagere. 14% af afsendere/modtagere fik ikke sendt en SMS/nåede ikke at sende en sms inden kampagnen sluttede, selvom de gerne ville, mod 1% af befolkningen. 20% af afsendere/modtagere vil ikke forstyrre deres venner/bekendte med den slags, mod 12% af befolkningen. Spm. 16. Benyttede du dig af muligheden for at aflytte samtalen, ved at sende AFSPIL til 1919 og derefter gå ind på og lytte til dit opkald fra Linda P? Hvis ja, hvordan virkede det teknisk? 85% af afsendere/modtagere benyttede ikke muligheden. 12% af afsendere/modtagere benyttede muligheden og synes, at det virkede rigtig godt. 3% af modtagere forsøgte, men synes ikke det virkede/forsøgte, men det virkede ikke. Rådet for Sikker Trafik: Evaluering af Tohåndværkere/Linda P maj 2010 side 12

13 Spm. 17. I hvor høj grad havde konkurrencens præmie betydning for at du offentliggjorde optagelsen på sviner.dk / forsøgte at offentliggøre optagelsen på sviner.dk? 43% af afsendere/modtagere svarede at det slet ingen betydning havde. 29% svarede Slet ingen betydning - bemærkede ikke at der var en konkurrence forbundet med at offentliggøre optagelsen. Spm. 18. Hvorfra havde du hørt om SMS-tjenesten med komikeren Linda P? (Afsendere/modtagere, multipelt - uhjulpet) 41% angiver selv at have modtaget en SMS fra en ven. 28% angiver at have hørt om SMS-tjenesten fra TV-Reklamer. 28% angiver at have hørt om SMS-tjenesten fra nyheder i TV, Radio, nettet eller avisen. 12% angiver at have hørt om SMS-tjenesten fra en ven/bekendt. Kun 1% angiver at have set plakaten hos BYGMA, 2% angiver at have set plakaten på arbejdspladsen, og 1% angiver at have set plakaten på (teknisk) skole. Spm. 19. Hvor meget betød det for din beslutning om at bruge SMStjenesten, at det netop var Linda P, der indtalte beskeden? 19% af afsendere/modtagere har angivet, at det havde meget stor betydning, 25% stor betydning, 5% hverken/eller, 25% har angivet, at det havde mindre betydning og 26% har angivet, at det slet ingen betydning havde. Spm. 20. Hvor meget betød det for din beslutning om at bruge SMStjenesten, at opkaldet skulle minde modtageren om selen? 19% af afsendere/modtagere har angivet, at det havde meget stor betydning, 33% stor betydning og 15% har angivet, at det slet ingen betydning havde. Kun 6% vidste ikke, at budskabet var Husk selen. Spm. 21. Har du set denne kampagnefilm som spot i TV, eller på internettet? Hvis ja: Hvor mange gange har du set kampagnefilmen? 54% af afsendere/modtagere har set kampagnefilmen som spot i TV eller på internettet mere end 5 gange, mod 32% af befolkningen. Rådet for Sikker Trafik: Evaluering af Tohåndværkere/Linda P maj 2010 side 13

14 28% af befolkningen har set kampagnefilmen som spot i TV eller på internettet 2-5 gange. 24% af afsendere/modtagere har set kampagnefilmen som spot i TV eller på internettet 2-5 gange. 31% af befolkningen har ikke set kampagnefilmen som spot i TV eller på internettet, mod 18% af afsendere/modtagere. Spm. 22. Synes du generelt at kampagnefilmen (TVspot/Internetspot) er god eller dårlig? 76% af afsendere/modtagere synes, at kampagnefilmen var meget god eller god, 8% hverken/eller og 15% synes, at den var dårlig eller meget dårlig. o Der er signifikant flere afsendere/modtagere, der synes, at kampagnefilmen var meget god (36%), mod 26% af befolkningen. 69% af befolkningen synes at kampagnefilmen var meget god eller god, 9% hverken/eller og 20% synes at den var dårlig eller meget dårlig. Spm. 23. Synes du overordnet set, at kampagnen 2 håndværkere uden sele er god eller dårlig? 81% af afsendere/modtagere synes at, kampagnen var meget god eller god, 7% hverken/eller og 8% synes, at kampagnen var dårlig eller meget dårlig. o Der er signifikant flere afsendere/modtagere, der synes, at kampagnen var meget god (30%), mod 18% af befolkningen. 77% af befolkningen synes at kampagnen var meget god eller god, 7% hverken/eller og 10% synes, at kampagnen var dårlig eller meget dårlig. Spm. 24. I hvilken grad har den seneste måneds selekampagne fået dig til at bruge sele oftere, end du gjorde umiddelbart før kampagnen? 83% af befolkningen bruger altid sele. 79% af afsendere/modtagere bruger altid sele. Rådet for Sikker Trafik: Evaluering af Tohåndværkere/Linda P maj 2010 side 14

15 24. I hvilken grad har den seneste måneds selekampagne fået dig til at bruge sele, oftere end du gjorde umiddelbart før kampagnen? (Fratrukket kat. Slet ikke bruger altid sele ) All interviews Vægt Total Undersøgelse Afsender/ Befolkning Modtager n % n % I høj grad + I meget høj grad 28 15% 25 24% 3 4% I nogen grad + I mindre grad 37 19% 25 24% 12 14% Slet ikke 78 41% 41 39% 37 43% Ved ikke 48 25% 13 13% 35 40% Total % % % Af de afsendere/modtagere, der ikke altid bruger sele, svarer 24% at de i meget høj grad eller høj grad bruger selen oftere end før kampagnen, 24% svarer, at de i nogen grad eller i mindre grad bruger selen oftere end før kampagnen og 39% svarer, at de slet ikke bruger selen oftere end før kampagnen. o Af dem, der ikke altid bruger sele svarer markant flere afsendere/modtagere (24%), at de i meget høj grad eller høj grad bruger selen oftere end før kampagnen, mod 4% af befolkningen. Af den del af befolkningen, der ikke altid bruger sele, svarer 4% at de i meget høj grad eller høj grad bruger selen oftere end før kampagnen, 14% svarer, at de i nogen grad eller mindre grad bruger selen oftere end før kampagnen og 43% svarer, at de slet ikke bruger selen oftere end før kampagnen. Spm. 25. Sms-tjenesten blev lukket ned efter en uge. Ved du hvorfor? 13% af afsendere/modtagere svarer, at det var pga. klager, mod 6% af befolkningen. 16% af afsendere/modtagere svarer, at det var fordi, at børn/unge var begyndt at sende den til hinanden, mod 5% af befolkningen. 85% af befolkningen svarer, at de ikke ved hvorfor SMS-tjenesten blev lukket ned efter en uge, mod 68% af afsendere/modtagere. Spm. 26. Synes du det var den rigtige beslutning at lukke for smstjenesten? 63% af befolkningen svarer ja, mod 48% af afsendere/modtagere. Rådet for Sikker Trafik: Evaluering af Tohåndværkere/Linda P maj 2010 side 15

Selekampagne 2010. Rådet for Sikker Trafik. Uge 9-10 2010

Selekampagne 2010. Rådet for Sikker Trafik. Uge 9-10 2010 Selekampagne 2010 Rådet for Sikker Trafik Uge 9-10 2010 Baggrund I 2008 besluttede Rådet for Sikker Trafik (dengang Rådet for Større Færdselssikkerhed) at der skulle køres en 3-årig indsats for at øge

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter Århus Kommune Undersøgelse på tilsynsområdet Telefonundersøgelse foretaget 1.-7. november 2010 54 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling

Høje-Taastrup Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling Telefonundersøgelse foretaget 17. januar 20. januar 2011 138 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt

Læs mere

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter Lejre Kommune Bygge- og miljøundersøgelse Telefonundersøgelse foretaget november-december 2013 360 respondenter 1 Om undersøgelsen (1 af 2) Lejre Kommune har ønsket, at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelser

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Kampagne effektmåling af

Kampagne effektmåling af Kampagne effektmåling af Se mig Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Jesper Bay-Callesen Gennemført d. 16. til 19. november, 2015 1 Baggrund og formål Citrusmedia har for Frederiksberg Kommune i løbet

Læs mere

Kampagne effektmåling af

Kampagne effektmåling af Kampagne effektmåling af Åben dør og Se mig Gennemført d. 23. juni til 24. juni 2015 1 Baggrund og formål Citrusmedia har for Frederiksberg Kommune i løbet af den seneste måned kørt kampagnen Åben dør

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 13-06-2013 Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen... 3 2. Resumé / Konklusion...

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive Råd Befolkningsundersøgelse af danskernes erfaringer, holdninger og viden i forhold til hæleri. Web- og telefonundersøgelse foretaget 17. november 5. januar 2015/16 2311 respondenter

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Redaktion: Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Redaktion: Rie Schmidt Knudsen, Epinion Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE - 2014 1 Indhold! Om alkoholkampagnen 2014! Om undersøgelsen! Hovedkonklusioner! Detailresultater! Alkoholvaner! Kendskab til Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Oversigt over baggrundsbilag

Oversigt over baggrundsbilag Oversigt over baggrundsbilag Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Midttrafiks arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2010/11 2 Orientering om omlægning af busser i Herning

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2009

Medlemsundersøgelse 2009 Spg. 1. Er det korrekt, at du er medlem af PTU? Ja 100 100% Nej 0 0% Spg. 2. Hvor længe har du været medlem af PTU? Under 1 år 4 4% 1-2 år 4 4% 3-5 år 11 11% 6-8 år 15 15% 9-12 år 22 22% 13-15 år 11 11%

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Det Sociale Netværk HEADSPACE

Det Sociale Netværk HEADSPACE Det Sociale Netværk HEADSPACE Metodebeskrivelse Baggrund & formål Foreningen Det Sociale Netværk har i samarbejde med en række kommuner taget initiativ til, at iværksætte en række Headspace centre, som

Læs mere

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg PrimeTime Kommunikation A/S Onsdag 20. december 2012 Baggrund for kampagnen > Regionsrådsvalg

Læs mere

Brugertilfredshed for miljøtilsyn

Brugertilfredshed for miljøtilsyn Plan- og Miljøudvalget 31-05-2011 Brugertilfredshed for miljøtilsyn Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 10/21622 Sagsfremstilling Som en del af Teknik- og Miljøcenterets kvalitetscertificering

Læs mere

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 40 Offentligt Oktober 2009. Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Sammenfatning af resultaterne af FVU-undersøgelsen Om undersøgelsen Lederforeningen for VUC

Læs mere

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner.

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner. Indhold Konklusioner 3 Om modtagelse af julehilsner 5 Om at sende julehilsner 20 Det følelsesmæssige valg 30 Signalværdi 41 Om undersøgelsen 52 Kontakt 55 2012 Side 3 Konklusioner Om modtagelse af julehilsner

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S November

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2014 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 6 23 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Forebyggelse, alkohol, alkoholvaner Kategori:

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010. Hold øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kommer

Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010. Hold øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kommer Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010 Hld øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kmmer 1 Indhld Frmål g metde Resultater Oplevede farer g cykeladfærd Kendskab til kampagnen Frståelse af kampagnens

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 MILJØSTYRELSEN RAPPORT /13 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Postmåling nr. 2. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 2. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer Direktoratet for Postmåling nr. 2 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret frem til efteråret introduceres et nyt EU-logo for økologiske fødevarer.

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne om overgangen til obligatorisk digital kommunikation

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne om overgangen til obligatorisk digital kommunikation Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne om overgangen til obligatorisk digital kommunikation 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Evalueringens hovedkonklusioner...4 2. Om Den fællesoffentlige kampagne...6

Læs mere

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen, april 2012 ISBN 978-87-92689-57-3 April 2012 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5 Word of Mouth I samarbejde med CBS Maj 2011 2010 2011 Side 1 Baggrund Vores beslutningsprocesser bliver påvirket af stadig flere stimuli vi skal tage stilling til. Mediebilledet fragmenteres og digitale

Læs mere

Godt Job-kampagne. Lanceres i uge 37

Godt Job-kampagne. Lanceres i uge 37 KOMMUNIKATIONSKIT Godt Job-kampagne Lanceres i uge 37 Vi er alle sammen afhængige af, at der er mennesker, som har lyst til at arbejde som lagermedarbejdere, renovationsmedarbejdere og rengøringsassistenter.

Læs mere

Respektér dine venner, respektér fyrværkeri

Respektér dine venner, respektér fyrværkeri Respektér dine venner, respektér fyrværkeri Fyrværkerikampagnen 2008/2009 for TrygFonden, Sikkerhedsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen Udviklet og gennemført af Mediasyd, sekretariat for Fyrværkerikampagnen

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

DFI FILMBASEN. en status på det danske publikum

DFI FILMBASEN. en status på det danske publikum DFI FILMBASEN en status på det danske publikum 2 BAGGRUND DFI FILMBASEN er udarbejdet i samarbejde med Dansk Reklamefilm. Data er indsamlet af YouGov Zapera via et on-line danmarkspanel. Målgruppen for

Læs mere

ASE ANALYSE Marts 2013

ASE ANALYSE Marts 2013 I en ASE analyse fra 2012 blev det slået fast, at mange konkursramte ikke har mulighed for at starte ny virksomhed, selvom ønsket er til stede. Undersøgelsen viste, at kreditorerne i høj grad blev oplevet

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

Din kollega er syg! Er du fraværende?

Din kollega er syg! Er du fraværende? Din kollega er syg! Er du fraværende? Rapport December 2005 / februar 2006 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Frederiks Allé 112 B 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Fax: 70 237 228 Seniorprojektleder Allan Falch

Læs mere

Oplysningskampagne i Grønland

Oplysningskampagne i Grønland Rådet for Sikker Trafik 2008 Baggrund Justitsministeriet havde fremsat et lovforslag, der medførte en række ændringer af Færdselsloven i Grønland som ikke havde været ændret siden 1991. Lovforslaget blev

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Agenda. 1. Baggrunden: 2. Evaluering: Kvantitativ analyse Kvalitativ analyse. Mediaomtale. Foranalyse Kreativ eksekvering Mediaplan

Agenda. 1. Baggrunden: 2. Evaluering: Kvantitativ analyse Kvalitativ analyse. Mediaomtale. Foranalyse Kreativ eksekvering Mediaplan BAR - togkampagne Agenda 1. Baggrunden: Foranalyse Kreativ eksekvering Mediaplan 2. Evaluering: Kvantitativ analyse Kvalitativ analyse Togpassagerer Medarbejdere Mediaomtale Hvor og hvornår Problembaggrund

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Det værste ved skilsmisse er børnenes reaktion

Det værste ved skilsmisse er børnenes reaktion Det værste ved skilsmisse er børnenes reaktion Det værste i forbindelse med en skilsmisse er at se børnene blive påvirket af familiebruddet. Det mener et flertal af de danske forældre, der er gået fra

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen Gladsaxe Kommune Borgerservice December 2 Analyse: Martin Conradsen Indholdsfortegnelse: 1. Indledende oplysninger...2 1.1 Formål med undersøgelsen... 2 1.2 Metode... 2 1.3 Målgruppe... 2 1.4 Stikprøveusikkerhed...

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

1.1 Børneforældre over 30

1.1 Børneforældre over 30 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder,

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

Resultater Dette afsnit består af spørgsmålene og svarene fra de fire interviews i stikordsform

Resultater Dette afsnit består af spørgsmålene og svarene fra de fire interviews i stikordsform Indledning Det digitale biblioteksfremstød på Arla Foods i Kruså, henvender sig hovedsagligt til de ca. 136 ufaglærte, med henblik på at informere borgere der normalt ikke bruger biblioteket om de digitale

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed og relevans

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere