Gigaset. Gigaset E450

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gigaset. Gigaset E450"

Transkript

1 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved. Gigaset

2 Kort oversigt over håndsættet 1 16 Ð V INT :45 Int SMS 8 Kort oversigt over basestationen Display i standbytilstand 2 Batteriets opladningstilstand = e V U (tomt til helt opladet) = blinker: Batteriet er næsten tomt e V U blinker: Batteriet oplades 3 Displaytaster (s. 14) 4 Beskedtast Adgang til opkalds- og beskedlister; Blinker: ny besked eller nyt opkald 5 Afbryd-, tænd-/sluk-tast Afslut en samtale, afbryd funktion, ét menuniveau tilbage (kort tryk), tilbage til standbytilstand (langt tryk), tænd/sluk håndsættet (langt tryk i standbytilstand) 6 Firkant-tast Tastaturspærring til/fra (tryk længe i standbytilstand), skift mellem store bogstaver, små bogstaver og tal 7 Call-by-Call-listetast Åbn Call-by-Call-listen 8 Tilslutningsstik til headsæt 9 Mikrofon 10 R-tast - Forespørgsel (Flash) - Indtast opkaldspause (langt tryk) 11 Stjernetast Ringetoner til/fra (langt tryk), åbn tabel med specialtegn 12 Tast 1 Vælg telefonsvarer på nettet (langt tryk) 13 Opkaldstast Besvar opkald, åbn genopkaldslisten (tryk kort), start opkald (tryk længe) 14 Håndfri funktion-tasten Skift mellem brug af håndsæt og håndfrifunktion; Lyser: håndfri funktion er aktiveret; Blinker: indgående opkald 15 Kontroltast (s. 14) 16 Modtagestyrke Ð i Ñ Ò (god til dårlig) blinker: ingen modtagelse Tilmeldings-/Paging-tast (s. 32/s. 33) 1

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger Gigaset E450 mere end blot telefoni Kom godt i gang Pakkens indhold Opstilling af basestation Tag håndsættet i brug ECO DECT Menuoversigt Brug af telefonen Eksterne opkald Afslut en samtale Besvar opkald Vis nummer Håndfri funktion Slå lyden fra Betjening af håndsættet Kontroltast Displaytaster Tilbage til standbytilstand Vejledning til menuen Rettelse af forkerte indtastninger Nettjenester Indstil funktioner for det næste opkald Indstil funktioner for alle efterfølgende opkald Funktioner under et opkald Anvendelse af telefonbogen og lister Telefonbogen/Call-by-Call-listen Genopkaldslisten Åbn lister med besked-tasten Prisbevidst anvendelse af telefonen Sammenkædning af et Call-by-Call-nummer og et telefonnummer Automatisk netudbyderforvalg (Preselection) SMS (tekstbeskeder) Skriv/send SMS-beskeder Modtagelse af SMS-beskeder Underretning via SMS SMS-postkasser Indstil SMS-center SMS-infotjenester SMS på telefonanlæg Aktiver/deaktiver SMS-funktionen Ret SMS-fejl Anvendelse af telefonsvareren på nettet Angiv telefonsvareren på nettet til hurtigopkald Vis beskeden fra telefonsvareren på nettet Anvendelse af flere håndsæt.. 32 Tilmeld håndsæt Afmeld håndsæt Søg efter håndsæt ( Paging ) Skift basestation Interne opkald Lad en intern abonnent bryde ind i en ekstern samtale Rediger navnet på et håndsæt Rediger et håndsæts interne nummer Anvendelse af håndsættet som babyalarm Indstilling af håndsæt Ændring af displaysproget Indstil displayet Indstil logo Indstilling af displaybelysning Aktiver/deaktiver automatisk besvarelse af opkald Ændring af talelydstyrken Ændring af ringetoner Deaktivering af første ringetone Fra/Til Aktivering/deaktivering af servicetoner Indstilling af vækkeuret

4 Indholdsfortegnelse Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen Indstilling af basestationen Beskyt mod uberettiget adgang Aktiver/deaktiver ventemelodi Understøttelse af repeater Nulstil basestationen til standardindstillingen Tilslut basestation til telefonanlæg Opkaldsmetode (signalering) og flashtid Indstilling af pausetider Appendiks Pleje Kontakt med væske Spørgsmål og svar Kundeservice (Customer Care) Tekniske data Producentens Garanti Bemærkninger til betjeningsvejledningen Anvendte symboler Eksempel på menuvalg Eksempel på indtastning på flere linjer Skriv og rediger tekst Tilbehør Stikordsregister

5 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Vigtigt: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem før brug! Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen! $ Brug kun den medfølgende strømforsyning som beskrevet påundersiden af basestationen. Sæt kun det tilladte, genopladelige batteri i! Dvs. aldrig almindelige (ikke-genopladelige) batterier, da disse kan forårsage helbreds- og personskade. Anvend batteriet i overensstemmelse med denne betjeningsvejledning (s. 44). Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Håndsættet kan fremkalde en ubehagelig summen i høreapparater. Basestationen må ikke anbringes på badeværelser eller i bruserum. Basestationen er ikke beskyttet mod vandstænk (s. 43). Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner, f.eks. lakererier. ƒ Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne. Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF. Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet. Bemærk: Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i visse lande. 4

6 Gigaset E450 mere end blot telefoni Gigaset E450 mere end blot telefoni Din telefon giver dig ikke kun mulighed for at sende og modtage SMS'er over fastnettet og gemme op til 150 telefonnumre (s. 17) din telefon kan mere: u Reducer sendeeffekten ved at aktivere Eco-tilstanden (se s. 9). u Betegn vigtige samtalepartnere som VIP på denne måde kan du allerede genkende vigtige opkald på ringetonen (s. 17). u Gem årsdage (s. 19) på telefonen den minder dig om dem i rette tid. u Vælg telefonnumre, som du ofte benytter, med ét tastetryk (s. 17). u Lad telefonen vise ubesvarede opkald (s. 20). God fornøjelse med din nye telefon! Kom godt i gang Pakkens indhold u en Gigaset E450 basestation u et Gigaset E45 håndsæt u en strømforsyning u et telefonkabel u et batteri u et batteridæksel u en bajonetlåsering u en bælteclips u en afdækning til headsæt-stikket u en betjeningsvejledning Opstilling af basestation Basestationen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 C til +45 C. Opstil basestationen på et centralt sted i boligen eller huset. Du skal være opmærksom på følgende: u Udsæt aldrig telefonen for følgende påvirkninger: Varmekilder, direkte sollys, andre elektriske apparater. u Beskyt Gigaset-telefonen mod væske, støv, stærke væsker og dampe. Rækkevidde og modtagestyrke Rækkevidde: u Udendørs: op til 300 m u Indendørs: op til 50 m Rækkevidden reduceres ved aktiveret Ecotilstand(se s. 9). Modtagestyrke: På displayet vises, hvor god radiokontakten mellem basestationen og håndsættet er: u god til dårlig: Ð i Ñ Ò u ingen modtagelse: blinker 5

7 Kom godt i gang Tilslutning af basestationen Tilslut først strømforsyningen, og tilslut derefter telefonstikket som vist nedenfor, og læg kablerne i kabelkanalerne. 1 2 Tag håndsættet i brug Isætning af batterier Vigtigt: Anvend kun de genopladelige batterier, der anbefales af Gigaset Communications GmbH * (s. 44)! Dvs. under ingen omstændigheder et almindeligt (ikke-genopladeligt) batteri, da det i så fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå helbreds- eller personskade. F.eks. kan batterikappen eller batteriet blive ødelagt eller eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet. 1 1 Undersiden af basestationen (udsnit) 2 Strømforsyning 230 V 3 Telefonstik med telefonkabel Du skal være opmærksom på følgende: u Strømforsyningen skal altid være sat i, da telefonen ikke virker uden nettilslutning. u Hvis du senere køber et telefonkabel i en forretning, skal du kontrollere, at telefonstikket har den rigtige konfiguration. Rigtig telefonstikkonfiguration ledig 2ledig 3a 4b 5ledig 6ledig * Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG. Sæt stikket i bøsningen, som det er vist på det forstørrede billedudsnit. Sæt batteriet i. Læg kablet i kabelkanalen. 6

8 Kom godt i gang Lukning af batteridækslet Hold batteridækslet let på skrå, og sæt først de nederste to fremspring i kabinettet. Luk dækslet, til det går i indgreb. Åbn batteridækslet Sæt begge tommelfingre på låseringen, drej samtidig låseringen/bælteclipsen mod uret, og tag den af. Lås batteridækslet Sæt låseringen/bælteclipsen ned i hakkene i kabinettet, og sørg for, at pilemarkeringerne på kabinettet og på undersiden af ringen sidder over for hinanden. Drej låseringen/bælteclipsen så langt som muligt med uret. Låseringen er låst, når begge huller ligger vandret i forhold til overkanten af håndsættet. Sæt en mønt i fordybningen øverst på batteridækslet, og drej, indtil det klapper op. Stil håndsættet i basestationen og tilmeld det Sæt håndsættet i basestationen med displayet opad. Håndsættet tilmelder sig automatisk. Tilmeldingen varer ca. ét minut. Under tilmeldingen vises Tilmelder... på displayet, og basestationens navn blinker, f.eks. Base 1. Håndsættet får det laveste ledige interne nummer (1 6). Når tilmeldingen er udført, bliver den vist i displayet, f.eks. INT 1. Det betyder, at nummeret 1 blev tildelt. Hvis de interne numre 1 6 allerede er tildelt andre enheder, overskrives nummer 6. Bemærkninger: Den automatiske tilmelding er kun mulig, når der ikke føres samtaler fra basestationen. Et tryk på en tast afbryder den automatiske tilmelding. Hvis den automatiske tilmelding ikke fungerer, skal håndsættet tilmeldes manuelt (s. 32). Du kan ændre håndsættets navn (s. 35). 7

9 Kom godt i gang Lad håndsættet stå i basestationen for at oplade batteriet. Bemærkninger: Hvis håndsættet er slukket på grund af et tomt batteri og derefter sættes i basestationen, tændes det automatisk. Håndsættet må kun sættes i den dertil beregnede basestation. Ved spørgsmål og problemer se s. 43. Headsæt-stik Du kan tilslutte et headsæt af typen HAMA Plantronics M40, MX100 og MX150 (med jackstik). Hvis du ikke tilslutter et headsæt, bedes du sætte den medfølgende afdækning i stikket for at sikre, at telefonen er beskyttet mod vandstænk. Første opladning og afladning af batteriet Hvis håndsættet er tændt, vises opladningen af batteriet på displayet øverst til højre ved at batterisymbolet e blinker. Under brugen viser batterisymbolet batteriets opladningstilstand (s. 1). Opladningstilstanden kan kun vises korrekt, hvis batteriet først lades helt op og af. Derfor skal du lade håndsættet stå i basestationen uafbrudt i ti timer. Håndsættet behøver ikke at være tændt under opladningen. Tag derefter håndsættet ud af basestationen, og sæt det først tilbage, når batteriet er helt afladet. Bemærk: Efter den første opladning og afladning kan du efter hver samtale lægge håndsættet tilbage i basestationen. u Batteriets ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid. Indstil dato og klokkeslæt f.eks. for at få det rigtige tidspunkt for indgående opkald. Indstilling af dato og klokkeslæt Så længe du endnu ikke har indstillet dato og klokkeslæt, skal du trykke på displaytasten Tid for at åbne indtastningsfeltet. Hvis du vil ændre klokkeslættet, skal du åbne indtastningsfeltet med: v Ð Dato/tid Ændring af indtastninger på flere linjer: Dato: Indtast dato/måned/år (6-cifret). Kl: Indtast timer og minutter (4-cifret), f.eks. Q M 1 5 for kl Gem Tryk på displaytasten. Når telefonen er tilmeldt, og klokkeslættet er indstillet, ser standbydisplayet sådan ud (eksempel): Ð INT 1 V :15 Int SMS Din telefon er nu klar til brug! Du skal være opmærksom på følgende: u Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batteriet er blevet taget ud af håndsættet og indsat igen. u Batteriet kan blive varmt under opladningen. Det er helt ufarligt. 8

10 ECO DECT ECO DECT ECO DECT er ensbetydende med en reduktion af strømforbruget ved anvendelse af en strømbesparende strømforsyning og desuden en reduktion af basestationens sendeeffekt. Hvis kun ét håndsæt er tilmeldt, og det står i basestationen, aktiveres Eco-tilstanden altid automatisk. Basestationens sendeeffekt minimeres i så fald mest muligt. Du kan indstille reduktionen af basestationens sendeeffekt manuelt via håndsættet - også når håndsættet ikke står i basestationen. Med denne indstilling reduceres sendeeffekten også, hvis du har tilmeldt flere håndsæt. Desuden reducerer håndsættet sendeeffekten afhængigt af afstanden til basestationen. Aktivering/deaktivering af Eco-tilstand v Ð Base Spec.-funk. Eco-tilstand OK Tryk på displaytasten ( = til). Bemærk: Når Eco-tilstanden er aktiveret, reduceres basestationens rækkevidde. Eco-tilstand og understøttelse af repeater (se s. 41) udelukker hinanden, dvs. at begge funktioner ikke kan anvendes samtidigt. Ved anvendelse af håndsæt af andre mærker (GAP) og ældre Gigaset-håndsæt reducerer håndsættet ikke automatisk basestationens sendeeffekt. 9

11 Menuoversigt Menuoversigt I stedet for at bladre er det hurtigere at vælge en menufunktion ved at åbne menuen og derpå indtaste talkombinationen (en såkaldt genvej ). Eksempel: v5211 for Indstilling af ringetone for eksterne opkald. Når telefonen er i standbytilstand, skal du trykke på v (åbn hovedmenuen): 1 Tekstmeddel. î Du har aktiveret en SMS-postkasse (generel eller privat) uden PIN-kode 1-1 Opr.tekst (s. 23) 1-2 Indg. 0 (s. 25) 1-3 Udg. 0 (s. 24) Du har aktiveret en SMS-postkasse med PIN-kode eller 2-3 postkasser 1-1 Gen. postkasse Opr.tekst (s. 23) Indg. 0 (s. 25) Udg. 0 (s. 24) 1-2 til 1-4 Postkasse A Postkasse B Postkasse C til Opr.tekst (s. 23) til Indg. 0 (s. 25) til Udg. 0 (s. 24) 1-5 Info-tjenester (s. 28) 1-6 Indstillinger Servicecentre (s. 28) Postbokse (s. 27) Meddelelses-nr. (s. 27) Meddel.-type (s. 27) Status Rapport (s. 24) 2 Nettjenester ê 2-6 Alle opkald Viderestil opk. (s. 16) Banke på (s. 16) 3 Alarm ì 4 Familie/fritid í 4-3 Babyalarm (s. 36) 5 Indstillinger Ð 5-1 Dato/tid 10

12 Menuoversigt 5-2 Lydindstilling Til ekst. opk. (s. 38) Servicetoner (s. 39) 5-3 Skærm Screensaver (s. 37) Farveskemaer (s. 37) Kontrast (s. 37) Belysning (s. 37) 5-4 Håndsæt Sprog (s. 37) Autosvar (s. 38) Tilslut apparat (s. 32) Vælg base (s. 33) Nulstil håndsæt (s. 40) 5-5 Base Musik på hold (s. 41) System-PIN (s. 41) Nulstil base (s. 41) Spec.-funk. (s. 34, s. 41, s. 42) Prefix (s. 22) Opkaldsliste (s. 20) 5-6 Telefonsvarer Indstil tast 1 (s. 34) 11

13 Brug af telefonen Brug af telefonen Eksterne opkald Eksterne opkald er opkald via det offentlige telefonnet. ~c Indtast nummeret, og tryk på opkaldstasten. Eller: c~ Tryk længe på opkaldstasten c, og indtast nummeret. Med afbrydtasten a afbrydes opkaldet. Under samtalen vises samtalens varighed. Bemærkninger: Opkald med telefonbogen, Call-by-Calllisten (s. 1, s. 17) eller opkaldslisten (s. 20) sparer dig for gentagne indtastninger af telefonnumre og forvalgsnumre til netudbydere ( Call-by-Call-numre ). Afslut en samtale a Besvar opkald Tryk på afbrydtasten. Et indgående opkald signaleres på tre måder på håndsættet: med en ringetone, med en visning på displayet og ved at håndfri funktion-tasten d blinker. Du kan besvare opkaldet på følgende måder: Ved at trykke på opkaldstasten c. Ved at trykke på displaytasten Løft af. Ved at trykke på håndfri funktiontasten d. Hvis håndsættet står i basestationen, og funktionen Autosvar er aktiveret (s. 38), kan du besvare et opkald ved at tage håndsættet ud af basestationen. Hvis ringetonen forstyrrer, kan du trykke på displaytasten Ring fra. Du kan stadig besvare opkaldet, så længe det vises på displayet. Vis nummer Ved et opkald vises nummeret eller navnet på den, der ringer op, på displayet, hvis følgende forudsætninger er opfyldt: u Din netudbyder understøtter CLIP, CLI og CNIP. CLI (Calling Line Identification): Nummeret på den, der ringer op, overføres. CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummeret på den, der ringer op, vises. CNIP (Calling Name Identification Presentation): Navnet på den, der ringer op, vises. u Du har aktiveret CLIP hhv. CNIP hos din netudbyder. u Den, der ringer op, har aktiveret CLI hos sin netudbyder. Opkaldsvisning ved CLIP/CLI Hvis nummeret på den, der ringer op, er gemt i telefonbogen, vises vedkommendes navn. Å Løft af Ring fra 1 Klokkesymbol 2 Nummer eller navn på den, der har ringet op 12

14 Brug af telefonen I stedet for nummeret vises: u Eksternt opkald, hvis der ikke overføres et telefonnummer. u Anonymt opkald, hvis den, der ringer op, undertrykker funktionen Vis nummer. u Opk. fra ukendt, hvis den, der ringer op, ikke har aktiveret funktionen Vis nummer. Displayvisning ved CNIP Hvis du har CNIP, vises også det navn (sted), som din netudbyder har registreret for nummeret på den, der ringer op. Hvis nummeret på den, der ringer op, er gemt i din telefonbog, erstattes CNIP-visningen af det tilhørende telefonbogsopslag Anne Larsen, 2 Odense 1 Nummeret på den, der ringer op 2Navn og sted På displayet vises: u Eksternt opkald, hvis der ikke overføres et telefonnummer. u Anonymt opkald, hvis den, der ringer op, undertrykker funktionen Vis nummer (s. 16). u Opk. fra ukendt, hvis den, der ringer op, ikke har aktiveret funktionen Vis nummer. Håndfri funktion Hold ikke håndsættet op til øret, når håndfri funktion er aktiveret, men stil f.eks. i stedet håndsættet foran dig på bordet. På denne måde kan andre personer også deltage i samtalen. Aktivering/deaktivering af håndfri funktion Aktivering under indtastning af nummer ~c Indtast nummeret, og tryk på håndfri funktion-tasten. Inden du bruger håndfri funktion, bør du informere din samtalepartner om det. Skift mellem brug af håndsæt til håndfri funktion d Tryk på håndfri funktiontasten. Under en samtale kan du aktivere eller deaktivere den håndfri funktion. Hvis du vil sætte håndsættet i basestationen under en samtale: Hold håndfri funktion-tasten d nede, når du sætter håndsættet i basestationen. Hvis håndfri funktion-tasten d ikke lyser, skal du trykke på tasten igen. Ændring af lydstyrken, se s. 38. Slå lyden fra Håndsættets mikrofon kan slås fra under en ekstern samtale. Din samtalepartner hører så en ventemelodi. u Tryk til venstre på kontroltasten for at slå håndsættets lyd fra. Tryk på displaytasten for at slå lyden til igen. Ventemelodien kan aktiveres og deaktiveres (s. 41). 13

15 Betjening af håndsættet Betjening af håndsættet Tænd/sluk håndsættet a Tryk længe på afbrydtasten. Du hører bekræftelsestonen. Tastaturspærringen aktiveres/ deaktiveres # Tryk længe på firkant-tasten. Du hører bekræftelsestonen. Hvis tastaturspærringen er aktiveret, vises symbolet Ø i displayet. Tastaturspærringen deaktiveres automatisk, når nogen ringer til dig. Når samtalen afsluttes, aktiveres den igen. Kontroltast På lister og i undermenuer: t / s Bladre linje for linje op/ned. v Åbn hovedmenuen hhv. bekræft valget. u Gå et menuniveau tilbage, eller afbryd et menuniveau. Under en ekstern samtale s Åbn telefonbogen. u Start intern forespørgsel. t Indstilling af talelydstyrken for håndsættet hhv. håndfri funktion. Displaytaster Displaytasternes funktioner afhænger af betjeningssituationen. Eksempel: Int SMS 1 2 I det følgende er den side (øverst, nederst, til højre, til venstre) på kontroltasten, som du skal trykke på i den pågældende betjeningssituation, markeret med sort, f.eks. v for tryk på højre side af kontroltasten. Kontroltasten har forskellige funktioner: Når håndsættet er i standbytilstand s Åbn telefonbogen. v Åbn hovedmenuen. u Åbn listen med håndsæt. t Indstil håndsættes ringetoner (s. 38). I hovedmenuen og i indtastningsfelter Med kontroltasten bevæger du markøren opad t, nedad s, til højre v eller til venstre u. 1 Displaytasternes aktuelle funktioner vises på den nederste linje i displayet. 2Displaytaster De vigtigste displaysymboler er: Menu Åbner hovedmenuen. Mulighed Åbner en situationsafhængig menu. W Slettetast: Sletter tegn for tegn fra højre mod venstre. Î Går ét menuniveau tilbage eller afbryder processen. Ó Kopierer nummeret til telefonbogen. Åbner genopkaldslisten. 14

16 Betjening af håndsættet Tilbage til standbytilstand Vend tilbage til standbytilstand fra et vilkårligt sted i menuen på følgende måde: Tryk a længe på afbrydtasten. Eller: Tryk ikke på nogen tast: Efter 2 min. skifter displayet automatisk til standbytilstand. Ændringer, som du ikke har bekræftet eller gemt ved at trykke på OK, Ja, Gem, Send eller med Gem OK, annulleres. Der vises et eksempel på displayet i standbytilstand på s. 1. Vejledning til menuen Din telefons funktioner vises via en menu, som indeholder flere niveauer. Rettelse af forkerte indtastninger Forkerte tegn i teksten rettes ved at navigere til den forkerte indtastning med kontroltasten. Du kan derefter: u slette tegnet til venstre for markøren med X, u indsætte tegn til venstre for markøren, u overskrive tegnene (blinker) ved indstilling af klokkeslæt og dato osv. Eksempler på anvendte symboler, menuindtastninger og indtastninger på flere linjer findes i bilaget til denne betjeningsvejledning, s. 46. Hovedmenu (første menuniveau) Tryk i standbytilstand på v for at åbne hovedmenuen. Funktionerne i hovedmenuen vises som en liste med symboler og navne i displayet. Aktiver en funktion, dvs. åbn den tilhørende undermenu (næste menuniveau): Naviger til funktionen med kontroltasten (q. Tryk på displaytasten OK. Undermenuer Undermenuernes funktioner vises som lister. Aktivering af en funktion: Blad q til den ønskede funktion med styretasten, og tryk på OK. Eller: Indtast den relevante talkombination (s. 10). Når du trykker én gang kort på afbrydtasten a, går du tilbage til det forrige menuniveau hhv. afbryder processen. 15

17 Nettjenester Nettjenester Nettjenester er funktioner, som din netudbyder stiller til rådighed. Du skal aktivere disse tjenester hos din netudbyder. Kontakt din netudbyder, hvis der opstår problemer. Indstil funktioner for det næste opkald Du har følgende muligheder: v ê Skjul nr. ~ Indtast nummer. c Tryk på opkaldstasten. Indstil funktioner for alle efterfølgende opkald Hvis du har gennemført en af de følgende procedurer, sendes der en kode. Når du har hørt bekræftelsen i telefonen, skal du trykke på afbryd-tasten a. Du kan indstille følgende nettjenester: Generel viderestilling af opkald v ê Alle opkald Viderestil opk. Ændring af indtastninger på flere linjer: H.når: Straks / IntetSvar / Hvis Opt.vælges. Tlf.nr: Tryk på displaytasten Redigér. Indtast det nummer, der skal viderestilles til, og tryk på Gem OK. Status: Aktiver/deaktiver viderestilling af opkald. Tryk på displaytasten Send. Aktiver/deaktiver banke på v ê Alle opkald Banke på Status: Send Aktiver/deaktiver. Tryk på displaytasten. Funktioner under et opkald Forespørgsel Under en samtale: Foresp. Tryk på displaytasten. ~ Indtast nummer. Du har følgende muligheder: u Skift mellem opkald: Skift mellem to abonnenter med q. Afslut samtalen med en abonnent: Skift til abonnenten med q. Derefter: Mulighed Afslut samtale. u Konference: Tryk på displaytasten Konfer.. Afslut konferencen (skift mellem opkald): Tryk på Enkelt. u Afslut samtalen med begge abonnenter: Tryk på afbrydtasten a. Besvar en banke på-samtale Løft af Tryk på displaytasten. Du har mulighed for at skifte mellem opkald eller holde en konference. Bemærk: Uden CLIP signaleres et banke på-opkald kun med en signaltone. Besvar en banke på-samtale Mulighed Besvar banke på Afvis en banke på-samtale Mulighed Afvis banke på 16

18 Anvendelse af telefonbogen og lister Anvendelse af telefonbogen og lister Du kan vælge mellem: u Telefonbogen u Call-by-Call-listen u Genopkaldslisten u SMS-listen u Opkaldslisten. I telefonbogen, kortvalgslisten og mappen kan du gemme i alt maks. 150 opslag (antallet afhænger af de enkelte opslags størrelse). Telefonbogen og Call-by-Call-listen opretter du individuelt på dit håndsæt. Du kan dog sende listerne/opslagene til andre håndsæt (s. 18). Telefonbogen/Call-by-Call-listen I telefonbogen kan du gemme telefonnumre og de tilhørende navne. Telefonbogen åbnes i standbytilstand med tasten s. I Call-by-Call-listen gemmer du forvalgsnumre til netudbydere (såkaldte Call-by- Call-numre ). Åbn Call-by-Call-listen i standbytilstand med tastenc. Opslagenes længde Nummer: maks. 32 cifre Navn: maks. 16 tegn Bemærk: For at muliggøre hurtig adgang til et nummer fra telefonbogen eller Call-by-Call-listen (kortvalg) kan du tildele nummeret til en tast. Gem et telefonnummer i telefonbogen s Nyt opslag Ændring af indtastninger på flere linjer: Nummer : Indtast nummer. Navn : Indtast navn. Fødselsd.: Indtast eventuelt en årsdag (s. 19). Genvej: Vælg tast til kortvalg. Gem ændringerne. Gem nummeret i Call-by-Call-listen C Nyt opslag Ændring af indtastninger på flere linjer: Nummer : Indtast nummer. Navn : Indtast navn. Vælg et opslag i telefonbogen/call-by- Call-listen s / C Åbn telefonbogen eller Callby-Call-listen. Du har følgende muligheder: u Med s bladres til opslaget, indtil det ønskede navn er blevet valgt. u Indtast det første bogstav i navnet, der bladres eventuelt s til opslaget. Ring op med telefonbogen/call-by- Call-listen s / C s (vælg opslag) c Tryk på opkaldstasten. Nummeret ringes op. Håndtering af opslag i telefonbogen/ Call-by-Call-listen s / C s (vælg opslag) Vis opslag Info Tryk på displaytasten. Opslaget vises. Tilbage med OK. 17

19 Anvendelse af telefonbogen og lister Rediger opslag Info Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden. Foretag ændringerne, og gem dem. Brug af yderligere funktioner s / C s (vælg opslag) Menu (åbn menuen) Du kan vælge de følgende funktioner med q: Anvend nummer Rediger eller suppler et gemt nummer. Derefter kan du ringe op eller aktivere yderligere funktioner ved at trykke på Menu. Rediger opslag Rediger det valgte opslag. Slet opslag Slet det valgte opslag Opslag som VIP (kun telefonbog) Marker telefonbogsopslag med VIP (Very Important Person), og tildel dem en bestemt ringetone. Du kan nu genkende VIP-opkald på ringetonen. Forudsætning: Vis nummer (s. 12). Kopiér opslag Send et individuelt opslag til et håndsæt (s. 18). Slet liste Slet alle opslag i telefonbogen eller Call-by-Call-listen. Kopiér liste Send hele listen til et håndsæt (s. 18). Ledig hukommelse Få vist antallet af ledige opslag i telefonbogen, Call-by-Call-listen (s. 17). Vælg via kortvalgstasten Tryk længe på den tilsvarende kortvalgstast (s. 17). Overfør telefonbogen/call-by-calllisten til et andet håndsæt Forudsætninger: u Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation. u Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag. s / C s (vælg opslag) Mulighed (åbn menuen) Kopiér opslag / Kopiér liste ~ Indtast det interne nummer på modtagerhåndsættet. Der vises Kopierer opslag. Ja / Nej Tryk på displaytasten. Når overførslen er gennemført, signaleres dette med en meddelelse og en bekræftelsestone på modtagerhåndsættet. Du skal være opmærksom på følgende: u Opslag med identiske numre overskrives ikke hos modtageren. u Overførslen afbrydes, hvis telefonen ringer, eller hvis modtagerhåndsættets hukommelse er fyldt op. Kopier det viste nummer til telefonbogen Du kan kopiere numre til telefonbogen fra lister, f.eks. opkaldslisten eller genopkaldslisten, og numre, som bliver vist i en SMS eller under en samtale. Hvis du har CNIP, overføres desuden de første 16 tegn i det overførte navn til linjen Navn. Der vises et nummer: Mulighed Kopi t. tlf.bog Suppler opslaget se s

20 Anvendelse af telefonbogen og lister Overfør nummeret fra telefonbogen Du kan åbne telefonbogen i mange betjeningssituationer, f. eks. for at kopiere et telefonnummer. Dit håndsæt må ikke være i standbytilstand. Afhængigt af betjeningssituationen åbnes telefonbogen med s oder Ò eller Menu Telefonbog. q Vælg opslag (s. 17). Gem en årsdag i telefonbogen Du kan gemme en årsdag for hvert nummer i telefonbogen, og du kan angive et tidspunkt for, hvornår påmindelsessignalet skal aktiveres på årsdagen. s s (vælg opslag; s. 17) Info Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden. s Gå til linjen Fødselsd.:. Redigér Tryk på displaytasten. Ændring af indtastninger på flere linjer: Dato: Indtast dag/måned (4-cifret). Kl: Indtast timer/minutter (4-cifret) for påmindelsessignalet. Signal: Vælg signaleringstype, og tryk på OK. Gem ændringerne (s. 47). Bemærk: Der kræves en tidsangivelse for et påmindelsessignal. Hvis du har valgt den optiske signalering, er tidsangivelsen ikke nødvendig, og den sættes automatisk til 00:00. Slet en årsdag s s (vælg opslag; s. 17) Info Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden. s Gå til linjen Fødselsd.: Redigér Slet Gem Tryk på displaytasterne efter hinanden. Påmindelsessignal på en årsdag Et påmindelsessignal høres med den valgte ringetonemelodi på håndsættet. Ring fra Tryk på displaytasten for at afslutte påmindelsessignalet. Genopkaldslisten De 10 sidst valgte telefonnumre for håndsættet står i genopkaldslisten (maks. 32 cifre). Hvis et nummer findes i telefonbogen, vises det tilhørende navn. Manuelt genopkald c s c Tryk kort på tasten. Vælg opslag. Tryk igen på opkaldstasten. Nummeret ringes op. Når der vises et navn, kan du få vist det tilhørende telefonnummer ved at trykke på displaytasten Info. Administration af opslagene i genopkaldslisten c Tryk kort på tasten. s Vælg opslag. Mulighed Åbn menuen. Du kan vælge de følgende funktioner med q: Anvend nummer (som i telefonbogen, s. 18) Kopi t. tlf.bog Overførsel af opslag til telefonbogen (s. 18). Slet opslag (som i telefonbogen, s. 18) Slet liste (som i telefonbogen, s. 18) 19

21 Anvendelse af telefonbogen og lister Åbn lister med besked-tasten Med besked-tasten f kan du åbne følgende lister: u SMS-listen Hvis der er oprettet flere postkasser (s. 27), vises flere lister. u Telefonsvarer på nettet Hvis din netudbyder understøtter denne funktion, og telefonsvareren på nettet er defineret til hurtigopkald (s. 31). u Opkaldslisten Så snart der ankommer et nyt opslag på en liste, høres en servicetone. Tasten f blinker (slukkes, når du trykker på tasten). I standbytilstand vises nye opkald eller beskeder med et symbol på displayet: Symbol Ny besked... Ã... i telefonsvareren på nettet Á... i opkaldslisten À... i SMS-listen Antallet af nye opslag vises neden for symbolerne. Kun de lister, der indeholder beskeder, vises (undtagelse: telefonsvarer på nettet). Lister med nye beskeder vises først og markeres med fed skrift. Antallet af hhv. nye og gamle beskeder vises i parentes. Vælg en liste med q. Tryk på OK for at åbne. SMS-indbakke Alle modtagne SMS-beskeder gemmes i indbakken, se s. 25. Opkaldslisten Forudsætning:Vis nummer (CLIP, s. 12) Alt efter indstillet listetype indeholder opkaldslisten u besvarede opkald ( ) u ubesvarede opkald Numrene på de seneste 30 indgående opkald gemmes. Flere ubesvarede opkald fra det samme nummer gemmes én gang (det seneste opkald). Indstilling af opkaldslistens listetype v Ð Base Opkaldsliste Mistede opkald / Alle opkald Vælg og tryk på OK ( = til). a Tryk længe (standbytilstand). Opslagene i opkaldslisten bevares, når du ændrer listetype. 20

22 Prisbevidst anvendelse af telefonen Listeopslag Nye beskeder står øverst. Eksempel på et listeopslag: Alle opkald Susi Sorgløs :20 Louise Møller :15 Ã ************************** Slet Mulighed u Listetypen (øverst) u Status for opslaget Fed skrift: nyt opslag u Nummer eller navn på den, der har ringet op Du kan kopiere telefonnummeret for den, der har ringet op, til telefonbogen (s. 18). u Dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis indstillet, (s. 8)) u Opslagstype: besvarede opkald ( ) ubesvarede opkald Hvis du trykker på displaytasten Slet, sletter du det markerede opslag. Når du har trykket på displaytasten Mulighed, kan du vælge andre funktioner med q: Kopi t. tlf.bog Nummeret kopieres til telefonbogen. Slet liste Hele listen slettes. Navne-/tekstmed. se afsnittet Vis CNIP-informationer herunder. Når du forlader opkaldslisten, får alle opslag status som gammel, dvs. de vises ikke med fed skrift, næste gang du åbner listen. Vis CNIP-informationer Hvis du har bestilt CNIP, kan du få vist det navn og sted, der er registreret for dette nummer hos din netudbyder. Du har valgt et listeopslag. Mulighed Åbn menuen. Navne-/tekstmed. Vælg, og tryk på OK. Hvis du ikke får vist navn og sted, har den, der ringer op, ikke bestilt Vis nummer, eller Vis nummer blev undertrykt. Tryk på OK for at vende tilbage til listen. Prisbevidst anvendelse af telefonen Ring op via en netudbyder, der tilbyder særligt billige takster (Call-by-Call. Du kan administrere numrene i Call-by-Call-listen. Sammenkædning af et Call-by-Call-nummer og et telefonnummer Du kan indsætte et forvalgsnummer til en netudbyder foran nummeret ( sammenkædning ). C Åbn Call-by-Call-listen. s Vælg opslag (Call-by-Callnummer). Mulighed Tryk på displaytasten. Anvend nummer Vælg, og tryk på OK. ~ Indtast et nummer, eller vælg et nummer fra telefonbogen (s. 19). c Tryk på opkaldstasten. Begge numre ringes op. 21

23 Prisbevidst anvendelse af telefonen Automatisk netudbyderforvalg (Preselection) Du kan angive et Call-by-Call-nummer (Preselection-nummer), som via to lister automatisk foranstilles bestemte numre ved opkald. u Listen med Preselection indeholder reglen : Forvalgsnumrene henholdsvis de første cifre i de forvalgsnumre, hvor Preselection-nummeret skal anvendes. u Listen uden Preselection indeholder undtagelsen fra reglen : Eksempel: Du har indtastet 08 for med Preselection. Det betyder, at alle numre, der starter med 08, ringes op med Preselection. Hvis du f.eks. ønsker, at 081 ikke skal ringes op med Preselection, skal du indtaste 081 for uden Preselection. Ved opkaldet sammenlignes de første cifre i det valgte telefonnummer med begge lister, når du trykker på opkalds-/ håndfri funktion-tasten: u Preselection-nummeret bliver ikke foranstillet, hvis det valgte nummer ikke svarer til et opslag på nogen af listerne svarer til et opslag på listen uden Preselection u Preselection-nummeret bliver foranstillet, hvis de første cifre i det valgte nummer kun svarer til et opslag i listen med Preselection. Lagring eller redigering af opslag i Preselection-lister Hver af listerne kan indeholde 20 opslag med hver 6 cifre. I listen med Preselection er der, alt afhængigt af landet, eventuelt forudindstillet numre. På den måde knyttes f.eks. alle nationale samtaler eller samtaler i mobiltelefonnettet automatisk sammen med det Preselection-nummer, du på forhånd har gemt. v Ð Base Prefix Med prefix / Uden prefix s Redigér Vælg opslag. Tryk på displaytasten. ~ Indtast eller rediger nummerets startcifre. Gem ændringerne (s. 47). a Tryk længe (standbytilstand). Midlertidig deaktivering af Preselection c (tryk længe) Mulighed Prefix fra Deaktiver Preselection permanent Slet Preselection-nummeret (s. 22). Gem et Preselection-nummer v Ð Base Prefix Prefix nr. ~ Indtast eller rediger et Preselection-nummer (Call-by- Call-nummer). Gem ændringerne (s. 47). a Tryk længe (standbytilstand). 22

24 SMS (tekstbeskeder) SMS (tekstbeskeder) Din telefon er klar til at sende SMS-beskeder med det samme. Forudsætninger: u Funktionen Vis nummer (s. 12) er aktiveret for din telefontilslutning. u Din netudbyder understøtter SMS i det faste net (oplysninger herom kan du få hos din netudbyder). u Du er registreret hos din tjenesteudbyder, så du kan sende og modtage SMSbeskeder. SMS-beskeder bliver udvekslet af tjenesteudbydere via SMS-centre. Du skal i dit apparat angive det SMS-center, som du vil sende og modtage gennem. Du kan modtage SMS-beskeder fra ethvert af de angivne SMS-centre, når du er blevet registreret hos din tjenesteudbyder. Dine SMS-beskeder sendes via det Servicecenter, der er angivet som sendecenter. Du kan dog aktivere ethvert andet SMS-center som sendecenter for afsendelse af en aktuel besked (s. 28). Hvis der ikke er angivet noget SMS-center, består menuen SMS kun af menupunktet Indstillinger. Angiv et SMS-center (s. 28). u Indtast tekst, se s. 47. u Skriv med tekstindtastningshjælpen EATONI, se s. 48. Regler u En SMS-besked kan være op til 612 tegn lang. u Ved mere end 160 tegn eller ved større billeddata bliver SMS-beskeden sendt som sammenkædede SMS-beskeder (op til fire SMS-beskeder på hver 153 tegn). opkald, går SMS-beskeden tabt. Hvis du vil forhindre, at telefonen ringer, kan du undertrykke den første ringetone for alle eksterne opkald (s. 39). u Hvis telefonen er sluttet til et telefonanlæg, skal du læse s. 29. u Du skal være registreret hos din tjenesteudbyder for at kunne modtage. Skriv/send SMS-beskeder Skriv SMS-beskeder v î Postkasse B Vælg eventuelt postkasse, og tryk på OK. ~ Indtast eventuelt postkasse- PIN-koden, og tryk på OK. Opr.tekst Vælg, og tryk på OK. ~ Skriv en SMS-besked. Mulighed Tryk på displaytasten. Send Vælg, og tryk på OK. SMS Vælg, og tryk på OK. Send SMS-besked s / C / ~ Vælg nummeret med forvalg (også i lokalområdet) fra telefonbogen eller Call-by-Calllisten, eller indtast nummeret direkte. Ved SMS til en SMSpostkasse: Sæt postkasse-id et efter nummeret. Mulighed Tryk på displaytasten. Send Vælg. SMS-beskeden sendes. Du skal være opmærksom på følgende: u Alle indgående SMS-beskeder signaleres ved, at telefonen ringer én gang (samme ringetone som ved eksterne opkald). Hvis du besvarer et sådant 23

25 SMS (tekstbeskeder) Bemærkninger: Hvis du under skrivningen af en SMS bliver afbrudt af et eksternt opkald, bliver teksten automatisk gemt i kladdelisten. Hvis hukommelsen er fuld, eller hvis SMSfunktionen på basestationen anvendes af et andet håndsæt, afbrydes processen. På displayet vises en meddelelse om dette. Slet SMS-beskeder, som du ikke længere har brug for, eller send SMS-beskeden senere. Indstil indtastningssprog Du skriver en SMS-besked (s. 23). Mulighed Tryk på displaytasten. Indtastn.-sprog Vælg, og tryk på OK. s Vælg indtastningssprog, og tryk på OK. a Tryk to gange kort på afbrydtasten for at vende tilbage til indtastningsfeltet. Indstillingen af indtastningssproget gælder kun for den aktuelle SMS-besked. SMS-statusrapport Forudsætning: Din netudbyder understøtter denne tjeneste. Hvis du har aktiveret statusrapporten, får du efter afsendelse af en SMS-besked en SMS-besked tilbage med en bekræftelsestekst. Aktiver/deaktiver statusrapport v î Indstillinger Status Rapport Vælg, og tryk på OK ( = til). Læs/slet statusrapport Åbn indbakken (s. 25), og derefter: q Vælg SMS med status Status OK eller Status NOK. Læs Tryk på displaytasten. Eller: Slet Kladdelisten Tryk på displaytasten. SMSbeskeden slettes. Du kan gemme en SMS i kladdelisten for at ændre og sende den senere. Gem en SMS-besked i kladdelisten Du skriver en SMS-besked (s. 23). Mulighed Tryk på displaytasten. Gem Vælg, og tryk på OK. Åbn kladdelisten v î (postkasse, postkasse-pinkode) Udg. (3) Det første opslag i listen vises, f.eks.: :45 Læs eller slet individuelle SMS-beskeder Åbn kladdelisten, og derefter: q Vælg SMS. Læs Tryk på displaytasten. Teksten vises. Blad linje for linje med q. Eller: Slet Tryk på displaytasten. SMS-beskeden slettes. Skriv/rediger en SMS-besked Du læser en SMS-besked fra kladdelisten. Mulighed Åbn menuen. Du kan vælge følgende: Opr.tekst Skriv en ny SMS-besked, og send (s. 23) hhv. gem den derefter. Brug tekst Rediger tekst i en gemt SMS, og send den derefter (s. 23). Tegnsæt Teksten bliver vist i det valgte tegnsæt. 24

26 SMS (tekstbeskeder) Slet kladdelisten Åbn kladdelisten, og derefter: Mulighed Åbn menuen. Slet liste a Vælg, tryk på OK, og bekræft med Ja. Listen bliver slettet. Tryk længe (standbytilstand). Send en SMS-besked til en adresse Hvis din tjenesteudbyder understøtter funktionen SMS to , kan du også sende SMS-beskeder til -adresser. -adressen skal stå i starten af teksten. Du skal sende SMS-beskeden til e- mail-tjenesten i dit SMS-sendecenter. v î (postkasse, postkasse-pinkode) Opr.tekst ~ Indtast -adressen. Afslut med mellemrum eller kolon (afhængigt af tjenesteudbyderen). ~ Indtast SMS-teksten. Mulighed Tryk på displaytasten. Send Vælg, og tryk på OK. Vælg, og tryk på OK. Hvis nummeret til -tjenesten ikke er indstillet (s. 28), skal du indtaste det pågældende nummer. Mulighed Tryk på displaytasten. Send Vælg, og tryk på OK. Modtagelse af SMS-beskeder Alle indkomne SMS-beskeder gemmes i indbakken. Sammenkædede SMS-beskeder vises som én SMS. Hvis den er for lang, eller hvis den ikke overføres helt, bliver den delt op i flere individuelle SMS-beskeder. En SMS bliver stående i listen efter læsning, og derfor skal du regelmæssigt slette SMS-beskeder fra listen. Hvis SMS-hukommelsen er fuld, får du en meddelelse om det. Slet SMS-beskeder, som du ikke mere har brug for (s. 25). Indbakken Indbakken indeholder: u alle modtagne SMS-beskeder, startende med den nyeste. u SMS-beskeder, som ikke kunne sendes pga. en fejl. Nye SMS-beskeder signaleres på alle Gigaset E45 håndsæt med symbolet À på displayet, blinkende beskedtast f og en servicetone. Åbn indbakken med tasten f f Tryk. Vælg eventuelt en postkasse, og indtast postkasse-pin-koden. Indbakken vises på følgende måde (eksempel): SMS Gen.: (2) fed: Antal nye opslag ikke fed: Antal læste opslag 2 Postkassens navn, her: Generel postkasse Åbn listen med OK. Et opslag i listen bliver f.eks. vist som følger: :45 Åbn indbakken via SMS-menuen v î (postkasse, postkasse-pin) Indg. (2) Læs eller slet individuelle SMS-beskeder Åbn indbakken. Fortsæt som ved Læs eller slet individuelle SMS-beskeder, s. 24. Når du har læst en ny SMS-besked, får den status Gl.. 25

27 SMS (tekstbeskeder) Slet indbakken Alle nye og gamle SMS-beskeder i listen bliver slettet. Åbn indbakken. Mulighed Åbn menuen. Fortsæt som i Slet kladdelisten, s. 25. Besvar eller videresend en SMS Læs en SMS-besked (s. 25): Mulighed Tryk på displaytasten. Du har følgende muligheder: Besvar Skriv og send en svar-sms direkte (s. 23). Brug tekst Rediger teksten i en SMS-besked, og send den derefter (s. 23). Vedhæftede filer (f.eks. billeder, melodier) bliver ikke medsendt. Videresend en SMS Du læser en SMS (s. 25): Mulighed Tryk på displaytasten. Videres. tekst Vælg, og tryk på OK. Fortsæt som på s. 23. Vedhæftede filer sendes med. Hvis en tjenesteudbyder ikke tillader videresendelse med vedhæftede filer: Vælg Brug tekst for at videresende SMSbeskeden uden vedhæftede filer. Bekræft forespørgslen Ny SMS uden billede/melodi. Fortsæt? med Ja. Kopier et nummer til telefonbogen Gem afsenderens nummer Åbn indbakken, og vælg en SMSbesked (s. 25). Mulighed Tryk på displaytasten. Fortsæt som på se s. 18. Bemærkninger: Du kan oprette en telefonbog specielt for SMS-beskeder i din telefonbog ved at sætte en stjerne (*) foran navnene på disse opslag. Et efterstillet postkasse-id overføres til telefonbogen. Kopier/vælg numre fra SMS-tekst Læs en SMS (s. 25), og blad til stedet med telefonnummeret. Tallene står med negativ skrift. Ó Tryk på displaytasten. Fortsæt som på se s. 18. Eller: c Tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret. Hvis du også vil bruge nummeret til at sende SMS: Gem nummeret med lokalt forvalg i telefonbogen. Ændring af tegnsættet Læs en SMS-besked (s. 25): Mulighed Tryk på displaytasten. Tegnsæt Teksten bliver vist i det valgte tegnsæt. Underretning via SMS Du kan få underretninger om ubesvarede opkald via SMS. Forudsætning: I forbindelse med ubesvarede opkald skal nummeret på den, der har ringet op (CLI), være blevet overført. Underretningen sendes til din mobiltelefon eller til en anden enhed, der understøtter SMS. For at muliggøre dette skal du blot gemme det telefonnummer, som underretningen skal sendes til (underretningsnummeret), og indstille underretningstypen. 26

28 SMS (tekstbeskeder) Gem underretningsnummeret v î Indstillinger Meddelelses-nr. ~ Indtast det telefonnummer, som SMS-beskeder skal sendes til. Mulighed Tryk på displaytasten. Gem Vælg, og tryk på OK. a Tryk længe (standbytilstand). Vigtigt: Du bør ikke indtaste dit eget fastnetnummer for underretning om mistede opkald. Dette kan føre til en gebyrpligtig uendelig løkke. Indstilling af underretningstypen v î Indstillinger Meddel.-type Eventuel ændring af indtastninger på flere linjer: Mist. opk.: Indstil Til, hvis der skal sendes en underretnings-sms. Gem ændringerne (s. 47). SMS-postkasser Ved leveringen er den generelle postkasse aktiveret. Denne postkasse er tilgængelig for alle og kan ikke beskyttes med en PIN-kode. Du kan desuden oprette tre personlige postkasser og beskytte dem med en PIN-kode. Hver postkasse kendetegnes med et navn og et postkasse-id (en slags selvvalgsnummer). Du skal være opmærksom på følgende: u Hvis du har flere SMS-kompatible apparater (basestationer) tilsluttet en telefonlinje, må hvert enkelt SMS-postkasse-ID kun forekomme én gang. I så fald skal du også ændre den generelle postkasses ID ( 0 ), som er indstillet på forhånd. u Du kan kun bruge personlige postkasser, hvis tjenesteudbyderen understøtter dette. Du kan se, om tjenesteudbyderen understøtter personlige postkasser, ved at kontrollere, om der er tilføjet en stjerne (*) til nummeret på et (forudindstillet) SMS-center. u Hvis du glemmer din postkasse-pinkode, kan du nulstille den ved at nulstille basestationen til standardindstillingen. Herved slettes alle SMS-beskeder i alle postkasser. Oprettelse og ændring af en personlig postkasse Oprettelse af en personlig postkasse v î Indstillinger Postbokse s Vælg postkasse, f.eks. Postkasse B, og tryk på OK. Ændring af indtastninger på flere linjer: Aktivering: Aktiver hhv. deaktiver postkassen. ID: Vælg postkasse-id (0 9). Kun de ledige tal kan vælges. PIN-beskyt.: Aktiver/deaktiver PIN-kodebeskyttelsen. PIN Indtast eventuelt en 4-cifret PIN-kode. Gem ændringerne (s. 47). Aktive postkasser er markeret med i postkasselisten. De vises på SMS-listen og kan eventuelt vises med beskedtasten f. Deaktiver en postkasse Indstil Aktivering: til Fra. Bekræft en eventuel forespørgsel med Ja. Alle SMS-beskeder, der er gemt i denne postkasse, slettes. Deaktiver PIN-kodebeskyttelsen PIN-beskyt.: indstilles til Fra. Postkasse-PIN-koden nulstilles til

29 SMS (tekstbeskeder) Ændring af en postkasses navn v î Indstillinger Postbokse s (vælg postkasse) Redigér Tryk på displaytasten. ~ Indtast det nye navn. Gem a Tryk på displaytasten. Tryk længe (standbytilstand). Ændring af en postkasses PIN-kode og ID v î Indstillinger Postbokse s (vælg postkasse) ~ Indtast eventuelt postkasse- PIN-koden, og tryk på OK. ID:, PIN-beskyt.:, PIN indstilles (s. 27). Send en SMS-besked til en personlig postkasse For at en SMS-besked skal havne i din personlige postkasse, skal afsenderen kende din postkasses ID og tilføje det efter dit telefonnummer. Du kan sende en SMS-besked fra din personlige postkasse til dine SMS-partnere. Via denne SMS-besked får dine SMS-partnere dit SMS-telefonnummer med det aktuelle ID, og de kan gemme det i telefonbogen. Hvis ID et er ugyldigt, leveres SMS-beskeden ikke. Indstil SMS-center Angivelse/ændring af SMS-center Før du indtaster et nyt telefonnummer eller sletter forudindstillede telefonnumre, bør du forhøre dig hos din serviceudbyder om tilgængelige tjenester og specielle forhold. v î Indstillinger Servicecentre s Vælg SMS-center (f.eks. Servicecenter 1), og tryk på OK. Ændring af indtastninger på flere linjer: Sendcenter: Ja vælges, hvis SMS-beskeden skal sendes via SMS-centret. Ved SMS-centrene 2 til 4 gælder indstillingen kun for den næste SMS. SMS: Tryk på displaytasten Redigér. Indtast SMS-tjenestens nummer, og tilføj en stjerne, hvis din tjenesteudbyder understøtter personlige postkasser. Tryk på displaytasten Redigér. Indtast nummeret til -tjenesten. Gem ændringerne (s. 47). Bemærk: Spørg din tjenesteudbyder, hvad du skal være opmærksom på, når du indtaster servicetelefonnumrene, hvis du gerne vil bruge personlige postkasser (forudsætning: din tjenesteudbyder understøtter denne funktion). Send SMS via et andet SMS-center Aktiver SMS-centeret (2 til 4) som sendecenter. Send derefter SMS-beskeden. SMS-infotjenester Du kan bede din tjenesteudbyder om at få tilsendt bestemte informationer via SMS (f.eks. vejrudsigter eller lottotallene). Du kan i alt gemme op til 10 info-tjenester. Du kan få oplysninger om de tilbudte info-tjenester og om priserne hos din tjenesteudbyder. Konfigurer/bestil en info-tjeneste Bestil en info-tjeneste v î Info-tjenester s Send Vælg en info-tjeneste. Tryk på displaytasten. 28

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG SL780 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C47H Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Håndsæt Gigaset AL14H

Håndsæt Gigaset AL14H Håndsæt Gigaset AL14H 1 Nye beskeder i opkaldslisten/ (net-)telefonsvarerlisten (s. 4) signaleres ved, at displayet blinker. 1 Batterienhedens 1 opladningsstatus 2 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster

Læs mere

Gigaset. Gigaset C380

Gigaset. Gigaset C380 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsæt til A160/A265 Håndsæt til A160/A165 Basestation uden telefonsvarer 14 5 1 Batterienhedens opladningsstatus. 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster 4 Beskedtast

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens SL78H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens Gigaset Communications GmbH 2009 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/ 1 Gigaset A120/A220 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AD180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogtast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AS180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogstast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt 1 2 3 4 8 5 6 7 Ð U INT 1 23.04.

Læs mere

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til Gigaset AS180/AS280 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 AS180: 1 h Telefonbogstast AS280: d Håndfri funktiontast 5

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS GIGASET SL780 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S680 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955492

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S680 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955492 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Dette dokument supplerer betjeningsvejledningerne til telefonen Gigaset DL500A: Efter færdiggørelsen af betjeningsvejledningerne

Læs mere

Oversigt over håndsæt

Oversigt over håndsæt C430 Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt Oversigt over håndsæt 13 12

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner!

Læs mere

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen Gigaset A420/A420A Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand 2 Telefonsvarersymbol (kun A420A) 3 Signalstyrke 4 Funktionstaster 5 Afbryd- og tænd-/sluk-tast 6 Opkalds-/håndfri funktion-tast

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

2 Sikkerhedsanvisninger

2 Sikkerhedsanvisninger 2 Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen på cd'en, inden du tager telefonen i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Elektriske apparater er ikke legetøj....................... 8 Områder med eksplosionsfare..........................

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren 1 Gigaset A130/A330 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster på håndsættet 1 Display i standbytilstand

Læs mere

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542)

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Betjeningsvejledning DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Indhold 1. Pakkens indhold...7 2. Om denne brugsanvisning...8 2.1. Advarselssymboler og signalord, der

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S450 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955254

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S450 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955254 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Sæt ikke apparatet på badeværelset eller i andre vådrum. Det er ikke beskyttet mod vandstænk.

Sæt ikke apparatet på badeværelset eller i andre vådrum. Det er ikke beskyttet mod vandstænk. Vigtige oplysninger Vigtige oplysninger Anvendelse For trådløse Gigaset telefoner. Sikkerhedsanvisninger Vigtigt: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem før brug! Forklar

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E45 http://da.yourpdfguides.com/dref/3954456

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E45 http://da.yourpdfguides.com/dref/3954456 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS GIGASET E45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10

DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10 DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare...

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... 5 Strømforsyning... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

Dansk... 2. Deutsch... 50. English... 101

Dansk... 2. Deutsch... 50. English... 101 Dansk... 2 Deutsch... 50 English... 101 V. 1.43 Indholdsfortegnelse Indledning... 6 Tilsigtet brug... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske specifikationer... 8 Sikkerhedsvejledning... 9 Strømadapter... 10 Genopladelige

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1 Spirit 500 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion 06/05wh V.1 1 Kort brugervejledning håndsæt Håndsæt slukkes Håndsæt tændes Eksternt opkald Intern opkald

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 INDHOLD 2 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com.

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Gigaset C610 IP Din smarte følgesvend Gigaset C610 IP Din

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling... Designtelefon med slankt håndsæt MEDION LIFE S63005 ( MD 82130) 04/09/11 Medion Nordic A/S Naverland 31 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 E-Mail: service-denmark@medion.com

Læs mere

Kort oversigt Gigaset DA710

Kort oversigt Gigaset DA710 Kort oversigt Gigaset DA70 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Display og taster Indstilleligt display (Indstilling af displaysproget s. ) 2 Styretast 3 Skiftetast 4 Menutast 5 Genopkalds-/pausetast 6 Genopkaldstast

Læs mere

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...6 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 6 2. Pakkens

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt 1 2 3 4 5 6 7 Ð Ã U 10:53 23.04.10 INT Genopk

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Twin-set med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P63032 (MD 84312) Betjeningsvejledning

Twin-set med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P63032 (MD 84312) Betjeningsvejledning Twin-set med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P63032 (MD 84312) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 7 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 8 2. Pakkens indhold...

Læs mere

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere