Giftige Forbrugslån. Anja Philip Formand for Forbrugerrådet Tænk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Giftige Forbrugslån. Anja Philip Formand for Forbrugerrådet Tænk"

Transkript

1 Årsrapport 2016

2 Giftige Forbrugslån Har du nogensinde tænkt over, hvor nemt det er at låne penge til forbrug? Også lån som man måske ikke har råd til at betale tilbage. Gæld fylder meget for forbrugere, der ikke har økonomien til at betale de månedlige afdrag, hvis de også skal betale deres husleje og have mad på bordet. For disse forbrugere bliver gælden ofte altoverskyggende og påvirker dagligdagen direkte. Gældsproblemer påvirker ikke alene ens økonomiske muligheder, men har også stor påvirkning på den psykiske og fysiske trivsel og evne til at fokusere på uddannelse eller arbejde. Et liv med gæld tynger. Det er enkelt og nemt at ansøge og der er svar med det samme lover låneudbyderne. Det har de ret i. Man kan med et enkelt klik låne pengene på nettet, og der foretages ikke en grundig vurdering af, om man kan betale pengene tilbage. Hvad der ikke bliver sagt højt er, at de årlige omkostninger for lånet er enorme, og vi kan se, at forbrugslån for en stor del af de borgere, der besøger vores gældsrådgivning, har været den udløsende årsag til deres gældsproblemer. Derfor var det en sejr for de danske forbrugere, da der i forbindelse med årsskriftet blev indført en obligatorisk tænkepause på 48 timer, før man som forbruger kan indgå den endelige aftale om et kviklån. Det har vi i Forbrugerrådet Tænk kæmpet for i flere år. Men kampen for et ansvarligt lånemarked fortsætter, da nye giftige låneprodukter hele tiden dukker frem, og der fortsat ikke er et loft over, hvor dyre de her lån må være. Ligesom det fortsat er helt centralt, at udsatte forbrugere, der er havnet i gældsproblemer, har adgang til gratis, fortrolig og uvildig gældsrådgivning. Jeg er derfor stolt over, at Forbrugerrådet Tænk nu på syvende år driver en gældsrådgivning, hvor over hundrede frivillige hjælper gældsramte borgere med at få deres økonomi på fode igen. De seneste syv år har de frivillige rådgivere hjulpet over borgere, og stort set hver og en er tilfredse med den hjælp, de har fået. Det tydeliggør behovet for en varig forankring af uvildig gældsrådgivning. Derfor vil vi arbejde på at sikre den fremtidige finansiering af gældsrådgivningen, så det gode og nødvendige arbejde kan fortsætte. Anja Philip Formand for Forbrugerrådet Tænk 1

3 Indholdsfortegnelse Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivning Arbejde og resultater Gratis, fortrolig og uvildig Gældsrådgivning i hele Danmark, De gældsramte borgeres baggrund Årets statistik 7-8 Kvalitetsudvikling af rådgivningen og samspil med omverdenen 9 Årsagerne til gældsproblemer Personlig krise førte til massiv gældsfælde 11 Konsekvenserne af gældsproblemer Depressionen kom sammen med gældsproblemerne 12 Alle gældssager er forskellige Resultaterne af rådgivningen 13 En del af en helhedsorienteret indsats Vores samarbejdspartnere 14 2

4 Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivning Arbejde og resultater 2016 Gældsproblemer har vidtrækkende menneskelige og samfundsmæssige omkostninger. I januar 2017 er der borgere, som er registrerede som dårlige betalere1. Det er det laveste antal registrerede siden Det er positivt, at der er sket et fald. Dog står det fortsat klart for Forbrugerrådet Tænk, at der er et behov for at støtte gældsramte forbrugere i at få tryghed omkring deres økonomiske situation. Gældsrådgivningen er en hjørnesten i dette arbejde. Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning har siden 2010 ydet fortrolig, uvildig og gratis gældsrådgivning til mere end økonomisk trængte borgere. Det gode arbejde er fortsat i 2016, hvor vi har modtaget henvendelser, og der er gennemført rådgivningsforløb. Heraf er rådgivningsforløb gennemført ansigt-til-ansigt i vores seks rådgivningscentre, mens rådgivningsforløb blev gennemført via vores telefon-, mail- og chatrådgivning. Chatrådgivningen er dog ultimo juni 2016 lukket, da vi ikke har fået bevilling til at fortsætte driften. Chatrådgivningen er derfor blevet erstattet af en mailrådgivning. Grundlaget for, at det er muligt at give kvalificeret rådgivning til så mange gældsramte borgere er, at ca. 110 kompetente frivillige gældsrådgivere hver uge seriøst og fokuseret støtter de gældsramte borgere. De hjælper dem med at få overblik over deres økonomi, få lagt et budget og få lavet aftaler med deres kreditorer. De frivillige møder borgerne fordomsfrit og giver dem en dybdegående og uvildig rådgivning. Kvaliteten af denne rådgivning afspejles i, at 98 % af de borgere, der har modtaget rådgivning udtrykker, at de er tilfredse. Rådgivning med afsæt i den enkelte borgers udfordringer Den individuelle udredning af borgernes økonomi sikrer, at udgifter og indtægter følges ad, så der er råd til de basale udgifter som bolig, mad og medicin. I forlængelse af dette lægges der budget for borgeren, der laves aftaler med borgerens kreditorer, og der oplyses om borgerens rettigheder. Endelig er der fokus på at give borgeren værktøjer til at opretholde en stabil økonomi efter, at rådgivningen er afsluttet. Vores evalueringer og samtaler med borgerne tydeliggør, at rådgivningen bidrager til at skabe et forbrug i balance hos de gældsramte borgere. 1. Overblik Kortlægning af gæld Kortlægning af indtægter/udgifter Boligsituation Indkaldelser til Fogedretten 2. Budget Budgetlægning Betalingsevneudregning 3. Håndtering af kreditorer Kontakt og forhandling med kreditorer (eftergivelse, renteforhandling, afdragsordning, henstand) Afklaring af mulighed for gældssanering 3

5 Giver mere overblik og overskud Følgevirkningerne af gældsproblemer er store. Studier fra en række lande viser en klar sammenhæng mellem overgældssætning og udfordringer som dårligt fysisk og psykisk helbred, samt social og samfundsmæssig marginalisering2. Dette billede afspejles hos de borgere, vi møder i rådgivningen. På baggrund af det, er det positivt, at 93 % af de borgere, der har modtaget rådgivning, oplever det som en stor lettelse at få taget hul på deres økonomiske problemer. Endvidere angiver 85 %, at de har fået et overblik over deres økonomi, og 84 %, at de føler sig motiveret til at tage styring med deres økonomi. Slutteligt angiver 77 %, at de har fået en plan for at få deres gæld betalt ud. Det økonomiske overskud er med til at forbedre borgernes livskvalitet, da mangel på stabilitet og derved overskud i flere tilfælde fører til, at borgeren isolerer sig fra omverdenen. Derfor er mødet med de uvildige gældsrådgivere en vigtig byggesten i kampen mod at komme tilbage på rette kurs. Dette giver sig blandt andet til udtryk ved, at 51 % af de borgere, der har modtaget rådgivning, angiver, at de har fået mere overskud til at søge arbejde eller håndtere deres nuværende arbejde. Stærkt frivilligt fundament Vores ca. 110 dedikerede frivillige har alle en baggrund inden for det finansielle, juridiske eller socialfaglige felt. Det er fx tale om jurister, økonomer, revisorer, bankansatte eller socialrådgivere. Gældsrådgivningens frivilligundersøgelse fra 2016 viser, at de er motiveret af muligheden for at gøre en forskel og af at arbejde med mennesker. Endelig er gruppen en blanding af nye frivillige og mere rutinerede frivillige. Over 30 % af de frivillige har været engageret i gældsrådgivningen i over tre år. Mens ca. 30 % har gjort en positiv forskel for gældsramte borgere i mellem et til tre år. Den resterende del af de frivillige har været i rådgivningen under et år. Denne sammensætning af de frivillige giver et stærkt fundament for gældsrådgivningen. Styrket fokus på samarbejde Det fortsatte arbejde for økonomisk trængte borgere i Danmark er foreløbigt sikret indtil sommeren 2018, idet Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning og andre frivillige organisationer har modtaget bevillinger fra Socialministeriet. Fokus i den kommende periode er at udvikle vores rådgivning i samarbejde med andre. Det skal sikre en mere koordineret indsats over for den gældsramte borger, udvikling af rådgivningens kvalitet og øge tilgængeligheden til gældsrådgivning. Gæld er sjældent en isoleret udfordring. Borgerne har ofte andre udfordringer, som bl.a. omfatter arbejdsløshed, sociale problemer og psykiske udfordringer. Gældsrådgivning er derfor tæt forbundet med håndteringen af borgerens andre udfordringer. Derfor samarbejder vi på både nationalt og lokalt niveau med andre aktører, som også støtter borgerne. Vi har bl.a. etableret samarbejder med boligorganisationerne Domea.dk og AAB. Ligesom Region Hovedstadens Psykiatri OPUS-team og Headspace også er blandt vores samarbejdspartnere. Og flere er på vej i ) Experian 2) Ahlström & Edström 2014, Riksrevisionen 2015, Statens Offentliga Udredningar

6 Gratis, fortrolig og uvildig Gældsrådgivning i hele Danmark, 2016 Aalborg Ansigt-til-ansigt rådgivningsforløb: 130 Antal frivillige: 12 Afsluttede rådgivningsforløb Ansigt-til-ansigt rådgivning (Samlet i de 6 rådgivningscentre) Telefonrådgivning 803 (Frivillige: 11) Chatrådgivning & mailrådgivning 309 Samlet antal rådgivningsforløb i København Ansigt-til-ansigt rådgivningsforløb: 518 Antal frivillige: 57 Ringsted Ansigt-til-ansigt rådgivningsforløb: 119 Antal frivillige: 10 Esbjerg Ansigt-til-ansigt rådgivningsforløb: 93 Antal frivillige: 10 Odense Ansigt-til-ansigt rådgivningsforløb: 122 Antal frivillige: 9 Nykøbing Falster Ansigt-til-ansigt rådgivningsforløb: 68 Antal frivillige: 5 5

7 93 % af de borgere, der har modtaget rådgivning, oplever det som en stor lettelse at få taget hul på deres økonomiske problemer

8 De gældsramte borgeres baggrund Årets statistik Nedenfor illustreres de gældsramte borgere, der har fået rådgivning i I lighed med tidligere år er det borgere i alle aldre, der søger hjælp i gældsrådgivningen. Dog er de fleste borgere i midten af livet, hvor de har store leveomkostninger, ligesom størstedelen fortsat bor til leje. Det fremgår ydermere, at borgerne oftest skylder penge til banker, finansieringsselskaber og det offentlige. I lighed med tidligere år er der en tendens til, at der er flere med kortere uddannelse, der søger om hjælp. Dog er der en større andel af borgere med længere videregående uddannelser, der har søgt hjælp i gældsrådgivningen, mens andelen af borgere med mellemlange uddannelser er faldet. 7

9 De gældsramte borgeres baggrund Fortsat 8

10 Kvalitetsudvikling af rådgivningen og samspil med omverdenen Årets aktiviteter Fokuseret erfaringsudveksling Hvert kvartal afholdes et Erfa-møde i hvert rådgivningscenter, hvor de frivillige rådgivere i samarbejde med sekretariatet diskuterer relevante borgersager og andet fagligt nyt. På Erfa-møderne følges der op på og drages læring af den dokumentation, der løbende bliver opsamlet i gældsrådgivningen. Endelig drøftes og håndteres løbende udfordringer i driften af det enkelte rådgivningscenter. Der blev i alt afholdt 19 Erfa-møder rundt omkring i landet i Kompetenceudvikling Gældsrådgivningens kompetenceudvikling omfatter kurser og studiebesøg. Det skal bidrage til udviklingen af kvaliteten af rådgivningen. I 2016 har der på kurserne særligt været fokus på, hvilken betydning kontanthjælpsreformen har for rådgivningsindsatsen, herunder hvilke muligheder for sociale ydelser borgeren har. Endvidere har en stor del af vores frivillige været på studiebesøg i skifteretten, hvor de fik et dybdegående indblik i praksis omkring gældssaneringer. Der er i alt blevet afholdt tre studiebesøg og 13 lokale kurser i Årsseminar I marts blev der afholdt årsseminar for Gældsrådgivningens frivillige. Det faglige emne var forhandlings- og formidlingsteknikker. Derudover var der rig mulighed for erfaringsudveksling mellem de frivillige fra de seks rådgivningscentre. Opstart af mailrådgivning I foråret 2016 blev der oprettet en mailrådgivning, hvor gældsramte borgere kan skrive til vores rådgivere på alle tidspunkter af døgnet. Mailrådgivningen har vist sig meget anvendelig for borgere, der er forhindret i at søge rådgivning, mens telefonrådgivningen har åbent for dem, som ikke har mulighed for at komme i den fysiske rådgivning. Mailrådgivningen besvarer konkrete spørgsmål. Det kan fx være afklaring af, om en gældspost er forældet. Hvis borgeren har behov for mere støtte til fx forhandling med kreditorer, henvises borgeren til den fysiske rådgivning. Oplæg og møder med samarbejdspartnere og interessenter Det er vigtigt, at der er et bredt kendskab til vores rådgivningstilbud blandt borgerne i målgruppen. Udbredelsen sker blandt andet gennem vores samarbejdspartnere og andre interessenter, som er i berøring med målgruppen. Dette sker blandt andet gennem oplæg og møder med både nationale og lokale samarbejdspartnere og interessenter. I løbet af 2016 afholdte vi ni eksterne oplæg. Vi var blandt andet på besøg i Esbjerg Kommune og holde oplæg for medarbejdere fra social- og arbejdsmarkedsområdet og i Ringsted, hvor vi holdte oplæg for i Qnet, som er en del af Røde Kors. 9

11 68 % af de borgere, der har modtaget rådgivning, oplever, at de har lettere ved at få deres økonomi til at hænge sammen

12 Årsagerne til gældsproblemer Personlig krise førte til massiv gældsfælde Et uheldigt valg, dårlig dømmekraft eller når der pludselig sker en stor uforudset begivenhed i ens liv, som vælter hele læsset. Det er blot nogle af de årsager, der får unge mennesker til at havne i gæld. For Kasper var det et forlist kærlighedsforhold, der gjorde det uheldige udslag. Allerede som 25-årig stod Kasper med sin egen virksomhed, som han havde startet sammen med en ven. De måtte dog lukke forretningen, da de stod med et stort parti varer, som var betalt, men som viste sig at være kopivarer, der ikke kunne sælges. Til trods for, at de flere år senere vandt retssagen mod leverandøren, gav det ikke Kasper penge nok til at betale afdragene på lånene tilbage til bankerne. Samtidig blev han ramt af en personlig krise, da han først mistede sin mor til kræft og dernæst røg forholdet til kæresten, som han havde et barn sammen med. Via en kommunal coach fik Kasper kontakt til Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning, hvor han blev hjulpet til at indgå et frivilligt forlig med sine kreditorer. Her kunne han via engangsbeløb og en række månedlige afbetalinger blive gældfri. Det er ikke sunket helt ind endnu, og jeg tør stadig ikke helt tro på det, men nu jeg er begyndt at få troen tilbage på, at der er en fremtid for mig, siger Kasper, der nu har overskud til at tage sig af andre ting. Kaspers plan er nu at vende tilbage til CBS og gøre den HD-uddannelse færdig, som han afbrød, da det mislykkede forretningseventyr startede for 10 år siden. Filmen knækkede for mig i de år, og jeg fornægtede længe problemerne, selvom de fyldte ad helvede til, siger Kasper, der gik i flere år uden at søge hjælp til økonomien og til at bearbejde sin private sorg. Faktaboks: Udløsende årsager til gældsproblemer Grafen viser de fem hyppigste årsager til gældsproblemer hos gældsrådgivningens borgere. Gæld er dog et problem med mange aspekter, som sjældent står alene. Vi oplever ofte at negative livsbegivenheder som dødsfald, arbejdsløshed og sygdom er en del af årsagerne. Disse negative livsbegivenheder fører ofte til optagelse af lån til forbrug for at kunne få hverdagen til at hænge sammen. 11

13 Konsekvenserne af gældsproblemer Depressionen kom sammen med gældsproblemerne Når mennesker havner i gæld, koster det ofte på andet og mere end blot bankkontoen. Den fysiske og mentale sundhed er også i farezonen. For Bodil blev gælden starten på et langt, sejt træk med depression til følge. Bodil og hendes daværende ægtemand drev for år tilbage en tømrervirksomhed fra en ejendom, hvor de også boede privat. Forretningen og ægteskabet gik dog ikke som håbet, så Bodil flyttede med deres tre børn, og ejendommen endte på tvangsauktion. Hun tog sin egen andel af gælden med sig ud af ægteskabet og betalte af på gælden, så godt hun nu kunne som enlig mor. Men den store efterregning blev en psykisk belastning for hende mange år frem, hvor hun udviklede en depression. Derfor har hun i perioder været arbejdsløs og har optaget lån for at kunne få mad på bordet. Det hele ramlede dog både økonomisk og psykisk da hun på grund af et forlist parforhold måtte fraflytte sin lejlighed og stod med en stor fraflytningsregning fra boligselskabet. Bodil tog kontakt til Gældsrådgivningen for fire år siden. Her blev hun rådet til at stoppe med at optage flere lån. Desuden kontaktede hendes rådgiver Bodils kreditorer med oplysning om, at Bodil ikke havde mulighed for at betale af på hendes gæld, hvorfor hun fik fred fra sine kreditorer en række år. Sidste år fik hun dog igen henvendelser vedrørende hendes gæld fra tvangsauktionen. Bodil var nu folkepensionist og havde med hjælp fra Gældsrådgivningen ikke optaget flere lån og kunne med hjælp fra rådgiverne ansøge om gældssanering. Den store gæld på kr. blev nedskrevet, så hun skulle betale kr. om måneden i tre år, hvorefter hun vil være gældfri. Det er mange penge at betale hver måned for en pensionist, men jeg bor billigt, og nu kan jeg så endelig få fred med mig selv og ikke tænke mere på gæld, siger Bodil. Hun håber, at mange flere får kendskab til Gældsrådgivningen, så de ikke går alene med problemerne i så mange år, som hun gjorde. Faktaboks: Konsekvenser af gældsproblemerne Konsekvenserne af gældsproblemer er store for den enkelte borger. Gældsproblemer medfører store bekymringer for fremtiden og store belastninger rent psykisk for den enkelte borger, som gør det svært at opretholde livskvaliteten. Grafen viser de fem hyppigste konsekvenser af gældsproblemer, som gældsrådgivningens borgere møder. Konsekvenserne står dog ikke alene, og flere af borgerne oplever flere af elementerne på samme tid. 12

14 Alle gældssager er forskellige Resultaterne af rådgivningen Caroline Heimann Karva Frivillig rådgiver i Ringsted og vurderingskonsulent hos Realkredit Danmark En af de historier, der står klarest i min hukommelse omhandler en ung pige, som havde optaget fem mindre forbrugslån, samt en større bankgæld. Hun havde fuldstændig mistet overblikket og vidste ikke, hvordan hun skulle betale sin gæld, når hun var på SU. Det vi gjorde, var først og fremmest at råde hende til at tage SU-lån, hvorefter hun med disse penge kunne betale de mere rentetunge forbrugslån af. Derefter kunne hun på baggrund af et større rådighedsbeløb forhandle med banken. Resultatet var, at hun smilende kunne forlade rådgivningen med en plan for, hvordan hun kunne blive gældsfri Kim Eriksen Frivillig rådgiver i København og Business Controller hos TDC Vi fik en yngre mand ind i rådgivningen, der havde svært ved at få hans økonomi til at løbe rundt efter køb af en andelsbolig. Han havde lyttet til banken omkring budget, men efter et stykke tid kunne han ikke få det til at løbe rundt og stod til at blive nødt til at sætte boligen på tvangsauktion eller sælge med stort tab. Men banken ville ikke sælge med tab, og borgeren var derfor låst i en meget uholdbar situation. Vi startede med at gennemgå hans budget og fandt ud af, at det slet ikke hang sammen. Vi startede derfor en dialog med banken, hvor vi fremlagde, hvordan det slet ikke hang sammen. Vi gennemgik samtidigt bankens indledende budget ved køb af andelsboligen. Her blev det klart, at banken havde lavet en fejl i deres budgetlægning, idet de ikke havde taget højde for fællesudgifter. Banken endte med at anerkendte deres fejl og acceptere, at andelsboligen blev solgt med tab og nedskrev samtidigt gælden. Herefter hjalp vi med at udarbejde nyt budget i forhold til hans nye situation 13

15 En del af en helhedsorienteret indsats Vores samarbejdspartnere Samarbejdet med andre organisationer er centralt for Gældsrådgivningens succes. Det er vigtigt for at sprede kendskabet til vores tilbud og støtte gældsramte borgere i at tage hånd om deres problemer. Endvidere giver det mulighed for at koordinere og understøtte de respektive indsatser, som skal til for at forbedre borgernes økonomiske, sociale, sundheds- og beskæftigelsesmæssige situation. Her er, hvad nogen af vores samarbejdspartnere fortæller om vores samarbejde. I Guldborgsund Kommune er vi meget glade for samarbejdet med Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. Det har givet os mulighed for at henvise borgere, der har brug for en generel gennemgang af deres økonomi og læring om, hvordan budgetlægning og prioriteter kan sikre en fornuftig økonomi måneden igennem. Det supplerer kommunens indsats på en god måde. Sammen har vi borgeren i fokus. Charlotte Møller Leder af borgerservice, Guldborgsund Kommune Vi er meget glade for, at det har været muligt at indgå et samarbejde med Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning om rådgivning afholdt lokalt hos os. Vore patienter, unge med skizofreni og andre psykoselidelser, får på denne måde mulighed for samtaler i et kendt og trygt miljø. Tilbuddet indebærer, at en meget sårbar og udsat gruppe får mulighed for en kvalificeret rådgivning i forhold til deres gæld, som de ellers ville have været foruden. Anne Hertz Vicedirektør, Region Hovedstadens Psykiatri Domea.dk er glade for samarbejdet med Forbrugerrådets Tænks Gældsrådgivning der gør det muligt for os at tilbyde beboerne gratis uvildig økonomisk rådgivning. En rådgivning, der kan være afgørende for dem der har svært ved at få økonomien til at hænge sammen eller er kommet bagud med regningerne. Samarbejdet med Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning bidrager til at sikre et godt og trygt boligliv. Thomas Holluf Nielsen Adm. Direktør, Domea.dk 14

16 Forbrugerrådet Tænk Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation. Vi taler på vegne af de danske forbrugere, fordi vi repræsenterer 30 medlemsorganisationer i Danmark og har over personlige medlemmer. Vi arbejder for at styrke forbrugernes handlekraft og sikre, at alle forbrugere kan træffe et trygt valg. Ansigt-til-Ansigt rådgivning: Få fortrolig, uvildig og gratis gældsrådgivning i vores seks rådgivningscentre: København Tlf.: Odense Tlf.: Esbjerg Tlf.: Aalborg Tlf.: Ringsted Tlf.: Nykøbing F Tlf.: Se åbningstider og adresser på vores hjemmeside gæld.tænk.dk Telefonrådgivning: Få svar på dine konkrete spørgsmål her og nu Ring på telefon nummer: Du kan fange os tirsdag-torsdag kl Mailrådgivning: Henvend dig til vores mailrådgivning, hvis du ønsker svar på dine spørgsmål vedrørende din gæld og dine rettigheder. Kontakt os på

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

Muligheder for Økonomisk råd og vejledning

Muligheder for Økonomisk råd og vejledning Muligheder for Økonomisk råd og vejledning Kolding Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Muligheder for Økonomisk råd og vejledning Muligheder for økonomisk råd og vejledning KFUM På Fode

Læs mere

Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk

Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk Dok. 157789/ 19-05-2016 Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk indgik i december 2014 en samarbejdsaftale om, at tilbyde

Læs mere

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS Der findes en række organisationer, som tilbyder gratis gælds- og økonomisk rådgivning i Aarhus by. Her finder du en oversigt over disse tilbud. Gratis tilbud i Aarhus Mødrehjælpen

Læs mere

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. Annette Mathiasen, projektleder

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. Annette Mathiasen, projektleder Ea r ly Warning 17. Juni 2014 Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning Annette Mathiasen, projektleder Hvad vil jeg tale om Kort om Forbrugerrådet Tænk Social- og Indenrigsministeriets tiltag for at hjælpe

Læs mere

Evalueringsrapport Forbrugerrådets Gældsrådgivning

Evalueringsrapport Forbrugerrådets Gældsrådgivning Evalueringsrapport Forbrugerrådets Gældsrådgivning 1. april 15. juni 2012 borgere bosiddende i Københavns Kommune ( ) København Stormgade 20, 1. 1555 København V tlf. 2556 7100 gaeld-kbh@fbr.dk tirs- og

Læs mere

Statistikrapport 2012. Forbrugerrådets Gældsrådgivning

Statistikrapport 2012. Forbrugerrådets Gældsrådgivning Statistikrapport 2012 med sammenligningstal for 2010 og 2011 Forbrugerrådets Gældsrådgivning ( ) København Stormgade 20, 1. sal 1555 København V tlf.: 2556 7100 gaeld-kbh@fbr.dk tirs- og torsdag kl. 16-18

Læs mere

Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning

Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning - 150603 1 Indhold Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning... 3 Målgruppe... 4 Projektets struktur og organisation...

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Rapport om interview med gældsrådgivere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Rapport om interview med gældsrådgivere Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt Rapport om interview med gældsrådgivere Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Interview med gældsrådgivere... 3 2.1 De interviewede gældsrådgivere...

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar Den Sociale Retshjælps Fond Stiftet i 2007 som forening 2014 som fond Kontorer

Læs mere

GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING. Til brug for medarbejdere

GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING. Til brug for medarbejdere GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING Til brug for medarbejdere Betalingskontoret Målgruppen er primært dig, der ikke har andre problemer udover din økonomiske situation. Du har ikke i forvejen en sagsbehandler

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Forældrerådgivningen Skole og Forældre

Forældrerådgivningen Skole og Forældre 2013 Forældrerådgivningen Skole og Forældre ÅRSRAPPORT 2013 SKOLE OG FORÆLDRE Kvægtorvsgade 1, 1710 Kbh. V. Indhold Forord... 2 Hvor mange henvender sig til Forældrerådgivningen?... 2 Hvem henvender sig

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning?

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning? Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning? 1 I Aktiv Beskæftigelseslov, arbejdes der på, at alle skal

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvilken hjælp modtager borgerne og hvad har hjælpen betydet?... 2 Økonomisk støtte... 2 Venteliste... 3

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning

Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning - 150915 1 Indhold Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning... 3 Målgruppe... 4 Projektets struktur og organisation...

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig. Fortroligt, uvildigt og gratis. Årsrapport 2014

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig. Fortroligt, uvildigt og gratis. Årsrapport 2014 Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Fortroligt, uvildigt og gratis Årsrapport 2014 Opdateret oktober 2015 Indhold Forord... 1 1. Gældsrådgivningen og de gode resultater for 2014... 2 Projekt Styr

Læs mere

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet Punkt 10. Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet 2016-004698 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, At nedenstående er status og udgangspunkt

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2014 Indhold Forord... - 1-1. Gældsrådgivningen og de gode resultater for 2014... - 2 - Projekt Styr din gæld... - 3 - Åbning af rådgivningscenter

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

Statusrapport for TUBA Stevns

Statusrapport for TUBA Stevns Stevns Kommune Center chef - Tina Mørk & Afsnitsleder - Thomas Jakobsgaard Statusrapport for TUBA Stevns Den 27. januar 2017 I TUBA er vi rigtig glade for at kunne tilbyde rådgivning og terapi, til børn

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej?

Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Kørt fast i studiet? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Har du problemer af psykisk eller social karakter,

Læs mere

Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade K&S udvalget d. 7. maj

Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade K&S udvalget d. 7. maj Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade 2012-2014 K&S udvalget d. 7. maj 2015 1 Diagnoser, som kan føre til erhvervet hjerneskade. Apopleksi (dvs. blodpropper

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region syd Aktivitetsplan forår 2016 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-9 Aktiviteter i Rådgivning Odense 10-11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12-13

Læs mere

Også børn og unge har migræne

Også børn og unge har migræne Projektbeskrivelse fra Migrænikerforbundet Målgruppe Også børn og unge har migræne Projektet har to målgrupper: a) Børn og unge og deres familier b) Lærere og pædagoger og andre som via deres arbejde er

Læs mere

Når gæld bliver et problem

Når gæld bliver et problem Offentliggørelse: Når gæld bliver et problem - en undersøgelse af gæld blandt unge under uddannelse Udført af UngdommensAnalyseEnhed for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Bank 14. juni 2011 Seniorkonsulent

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvilken hjælp modtager borgerne og hvad har hjælpen betydet?... 2 Økonomisk støtte... 2 Venteliste... 3

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen 2014 Årsrapport Forældrerådgivningen Indhold Kort resume af Årsrapport 2014... 2 Om Forældrerådgivningen... 2 Forældrerådgivningens rådgivere... 3 Antal henvendelser... 4 Hvilke problemstillinger henvender

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Disposition Kort om Oxford Research Formål, metode og datagrundlag Hovedresultater Anbefalinger Oxford Research

Læs mere

Du kan her se en oversigt over projekter, som Forbrugerrådet har gennemført eller afsluttet med ekstern finansiering i 2012.

Du kan her se en oversigt over projekter, som Forbrugerrådet har gennemført eller afsluttet med ekstern finansiering i 2012. Projekter Du kan her se en oversigt over projekter, som Forbrugerrådet har gennemført eller afsluttet med ekstern finansiering i 2012. EU-oplysning Bevillingsgiver: Europa-Nævnet Bevilget beløb: 377.566

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

DANSKE PATIENTER. Børn som pårørende. Undersøgelse blandt Danske Patienters medlemsforeninger vedrørende børn som pårørende

DANSKE PATIENTER. Børn som pårørende. Undersøgelse blandt Danske Patienters medlemsforeninger vedrørende børn som pårørende DANSKE PATIENTER Børn som pårørende Undersøgelse blandt Danske Patienters medlemsforeninger vedrørende børn som pårørende Børn som pårørende Baggrund Hvert år oplever 82.000 danske børn, at deres mor eller

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom Pårørende Livet tæt på psykisk sygdom Livet som pårørende Det er afgørende, hvordan du som pårørende støtter op om den syge og tager del i det svære forløb, det er, at komme ud af svær krise eller psykisk

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner

Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner 1 2 Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner Den almene boligsektor bidrager til at løse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015

Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015 Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015 I forbindelse med drifts- og udviklingsaftalen 2015 udarbejdes en brugerundersøgelse på integrationsområdet. Brugerundersøgelsen har til formål

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens.

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 afsat

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Get2Ed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Rasmus Brandt Lauridsen E-mail: rabla@aarhus.dk Telefon: 41857299 Arbejdssted:

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Brugerstyret psykiatri

Brugerstyret psykiatri Brugerstyret psykiatri Hvad betyder det i praksis? Til ledere og medarbejdere i Psykiatrien »Brugeren af Psykiatrien skal sikres afgørende bestemmelse over sit behandlingsforløb...«brugerstyret psykiatri

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Fra sygefravær til produktivt nærvær. Vi har beredskabet der hjælper virksomheden med at reducere længerevarende sygefravær

Fra sygefravær til produktivt nærvær. Vi har beredskabet der hjælper virksomheden med at reducere længerevarende sygefravær Fra sygefravær til produktivt nærvær Vi har beredskabet der hjælper virksomheden med at reducere længerevarende sygefravær VIRKSOMHEDENS EGET HR-BEREDSKAB WORKLIFE CARE BEREDSKAB Professionel arbejdsfastholdelse

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Baggrund for notatet 2 Hvad er gæld? 2 Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb 3 Privat gæld 4 Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? 5 Forsøgsordning

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad synes du kendetegner en god kollega?

Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad synes du kendetegner en god kollega? Hvad synes du kendetegner en god kollega? Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad gjorde den bedste læremester eller underviser, du har haft? Hvordan skiller du

Læs mere

Oplysningerne behandles fortroligt og anvendes i anonymiseret form i evalueringen af projektet.

Oplysningerne behandles fortroligt og anvendes i anonymiseret form i evalueringen af projektet. Skema for baggrundsoplysninger Dette skema omhandler en række oplysninger om personer, der gennemfører mentor- eller forældrecoaching-forløb som led i projektet Helhedsorienteret forebyggelse af ekstremisme.

Læs mere

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Information og inspiration til dig, der er tæt på psykisk sygdom Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SIND Landsforeningen

Læs mere

SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER

SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER Sundere socialpsykiatri Fra klient til agent Vejle Kommune Et Sundt Sind i et Sundt Legeme Horsens Kommune Sammen om Sundhed Ballerup Kommune Sundhedsfremme

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere