Sag 1 og 2: Forslag fra S, R og SF om udmøntning af skolestrukturforliget, samt Anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sag 1 og 2: Forslag fra S, R og SF om udmøntning af skolestrukturforliget, samt Anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole"

Transkript

1 Sag 1 og 2: Forslag fra S, R og SF om udmøntning af skolestrukturforliget, samt Anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole Vi går tilbage til starten af dagsordenen og tager fat på sagerne 1 og 2, henholdsvis forslag fra Socialdemokraterne, Radikale og SF om udmøntning af skolestrukturforliget, og anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole. Og den første indtegnede er Camilla Fabricius, Socialdemokraterne. Værsgo. Camilla Fabricius (S): Socialdemokraterne henholder os til aftalen mellem partierne og til borgmesterens påtegning, som både giver penge til en tiltrængt renovering af Stensagerskolen og de tre fusionsskoler. Som det ser ud nu, står salget af Kolt Skole til at kunne dække de samlede udgifter pt. fint. Stensagerskolen har i rigtig lang tid været udfordret på rigtig dårlige rammer for både børnenes læring og personalets arbejdsmiljø, og det har derfor været rigtig vigtig at sikre nogle gode rammer til alle de børn med handicaps, som går på Stensagerskolen. Og der bør heller ikke være tvivl om, at salgene for både Vejlby Skole og Kolt Skole kan indbringe tilstrækkeligt med indtægter til at kunne løfte det samlede finansieringsbehov. Det er så derfor også helt klart, at der er penge til både hver enkelt fusionsskole til Stensagerskolens modernisering og til de andre gode tiltag, som forligskredsens aftale er, herunder også skole-ol. Vi forstår simpelthen ikke, hvad det er, der gør, at rådmanden siger, at skole-ol ikke er nogen gevinst for den aarhusianske folkeskole. Skole-OL er et konkret hands-on projekt, som er godt afprøvet, og takket været samarbejde med blandt andet Dansk Idrætsforbund vil kunne tjene til at klæde lærerne bedre på, sådan så både de og børnene oplever succes og understøttelse af deres undervisning i deres helt konkrete hverdag. Altså den hverdag, som alle lærerne har rundt omkring på skolerne. Samtidig er det faktisk også en helt konkret begivenhed, hvor både børnene og de unge kan møde hinanden på tværs af skolerne. Aktiviteter som dette, som netop Børn og Unge-byrådet har peget på har været efterspurgt. De tilbagemeldinger vi i hvert fald har fået både fra lærerne og eleverne er, at netop krop og bevægelse er en af de ting, som gør det svært i hverdagen med den nye reform. Samtidig kan det også være, at foreningslivet har vanskelige forhold i den åbne skole. Derfor er vi i forligskredsen faktisk rigtig glade for, at Dansk Idrætsforbund er klar på at indgå i et formaliseret samarbejde, som er baseret på konkrete erfaringer fra København. Vi tror på, at det vil styrke ikke alene børnene og lærernes hverdag, men også samarbejdet i vores rigtig gode foreningsliv rundt omkring i Aarhus. Vores erfaring er, at både i oplandsbyerne rundt omkring i kommunen og i den indre by at vores skoler har brug for det samarbejde. Vi har brug for at drage kontakter, og vi ser faktisk, at idrætssamvirket kunne gå i spidsen for dette. Alt i alt, så synes vi, at det er en god indstilling, og vi ser frem til, at den bliver vedtaget. Så er det Hans Skou, Venstre. Hans Skou (V):

2 Ja tak. Vi har her to rigtig spændende indstillinger, hvor meget af det jo efterlever en byrådsbeslutning tilbage fra 2012, hvor Venstre jo også være positiv på dele af de ting, der var i den byrådsbeslutning på daværende tidspunkt. Der er på et ting, vi gerne vil gøre opmærksom på. Der er det, som der også står i en af indstillingerne, at de her idrætsfaciliteter på skolerne, at de selvfølgelig både er til skoler og til foreningsbrug, og det er også derfor, at vi synes, at det er en overvejelse værd i forhold til, da pengene jo her kommer fra skoleområdet, om der skal være en vederlagsfrihed i forhold til skolernes benyttelse af de her idrætsfaciliteter. Vi er med på, at det kan skabe en udfordring i forhold til økonomien, men det er trods alt skoleområdet, der leverer midlerne. I forhold til det som også Socialdemokraternes ordfører var inde på i forhold til skole-ol, så synes vi i Venstre, at det i bund og grund er en rigtig, rigtig god ide. Vi synes også, at det er en rigtig, rigtig god ide at kigge ind i, om det er et fokusområde, som Børn og Unge primært bør have. Ligger der en øget faglighed i det her? Vi er med på, at der ligger selvfølgelig i forhold til bevægelse og idræt og så videre, ligger der rigtig mange gode ting i det. Vi har nu også set skole-ol som en del af det, der kan være med til at brande Aarhus både i Kulturhovedstadsåret og formentligt og forhåbentligt også i årene fremadrettet, hvis der er midler til det. Så derfor synes vi også, at det er en rigtig, rigtig god ide, at man får tænkt Kultur og Borgerservice ind i det her. De er jo både stærke på idrætsområdet, og de er også stærke på eventområdet, og vi ser også skole-ol som et event, som der bestemt er rigtig mange og gode positive takter i, som vi også kan udnytte i den kommunale dagsorden. Så er der lige det i forhold til noget det, der også har været fremme i medierne omkring midlerne, og der synes vi jo, at det er vigtigt, at man som rådmand efterlever de principper, som den her kommune styres efter, og det vil sige, at man bruger pengene, når de er i kassen. Man kan godt have en forventning om, at de kommer i kassen, og det kan man jo håbe på, men derfor synes vi også, respekt af at det ikke bare lige accepteres fra rådmandens side, at pengene eksempelvis til fusionsskolerne bare var der. Der har vi så fuld respekt for at påtegningen fra borgmesterens afdeling rummer en mulighed for, at man kan se bort fra gældsafviklingen, og så er den hurdle ligesom løst af vejen. Det er jo ikke et spørgsmål, sådan som vi ser det, at fusionsskolerne ikke skal have de penge, der er stillet i udsigt, og det har vi også noteret os, at det har rådmanden også været inde på efterfølgende. Men det er trods alt god og redelig regnskabspraksis, at man lever op til de fordelingsprincipper, som man kører den her kommune efter rent økonomisk. Tak. Så skal jeg lige have markeringer igen. Næste indtegnede er Anne Nygaard, Det Radikale Venstre. Anne Nygaard (R): Forligskredsen bag skolestrukturforliget har sendt et forslag frem til udmøntning af de penge, der gerne skulle komme ind fra salget af Vejlby og Kolt Skole. Forligskredsen, som Det Radikale Venstre jo er en del af, har lagt vægt på nogle rigtig vigtige punkter, og som vi selvfølgelig håber, at der er opbakning til i byrådet. Det gælder blandt andet en tiltrængt renovering af Stensagerskolen, midler til fusionsskolerne, og øget fokus på sundhed og trivsel i skolerne med forankring i skole-ol bare for at nævne nogle eksempler. I Radikale Venstre har vi været lidt forvirrede over den indstilling, som Børn og Unge har sendt frem, der ligger i forlængelse af det forslag, der er stillet fra forligspartierne. Det har derfor selvfølgelig også skabt

3 noget forvirring blandt de berørte partnere af skolestrukturen. I Radikale Venstre der håber vi, at rådmanden for Børn og Unge først og fremmest kan forklare, hvordan det kan være, at der kan sås tvivl om, hvorvidt fusionsskolerne kan få deres penge eller ej. Nu kan jeg så høre fra Venstres ordfører, at de får dem alligevel. Jeg har ikke lige været opdateret på pressen, så det kan være det er der. Men i hvert fald derudover så har vi også nogle spørgsmål til indstillingen fra Børn og Unge. Det er blandt andet i forhold til skole-ol, hvor der i forvaltningens forslag ligges op til, at det er Kultur og Borgerservice, der skal stå for finansieringen. Og det undrer vi os lidt over, da skole-ol det holdes ude på skolerne. Samtidig ligger forslaget i forlængelse af hele folkeskolereformen, hvor det egentligt er hensigten med reformen jo, at der skal være mere fysisk aktivitet og sport i løbet af en skoledag. Og det er ligesom henseende man skal se blandt andet skole-ol initiativet. I København der har skole-ol organisatorisk været funderet i skoleforvaltningen, og så har Sparta i samarbejde med Dansk Atletikforbund stået for den sportslige del. I Aarhus vil det med al sandsynlighed blive Aarhus 1900, der vil stå for sportslige del, og her vil Aarhus Event og Kultur og Borgerservice selvfølgelig meget gerne støtte op om, også indgå i eventuelle styregrupper, såfremt det skulle blive nødvendigt. Men bottom line i hvert fald det er, at skole-ol det skal forankres i Børn og Unge, sådan som vi ser det i Radikale Venstre og ikke i Kultur og Borgerservice. Så har vi i Radikale Venstre også et opmærksomhedspunkt i forhold til hele multihal-delen. Her er det almindelig praksis, at de bruger, der benytter sig af foreningsejede idrætsfaciliteter betaler en timepris, og dette princip bør selvfølgelig også gælde for kommunen. Der er mange borgere, som har bidraget med private midler til projektet omkring etablering af foreningens egne faciliteter, og selvom adgangen til hallerne den ikke er gratis, så er vi i Radikale Venstre overbevist om, at borgerne stadigvæk synes, at faciliteterne er til gavn for deres børn og andre i fritiden. Det er endvidere vigtigt at fremhæve at drive en hal, det giver ikke et kæmpe stort overskud, og det er heller ikke erhvervsinteressen, der får de frivillige til at investere deres ressourcer i drift af foreningens egne idrætsfaciliteter. De frivillige foreninger tager udgangspunkt i lokalområdernes behov for idrætsfaciliteter både til forenings- og fritidsbrug og skolebrug. Man skal huske på, at faciliteterne bliver brugt, og så bliver de også slidt, og driften af en idrætshal er ikke ligefrem billig, og den udgift den påtager de frivillige foreninger sig så med tilskud fra kommunen. De frivillige tager også et ansvar for, at idrætsfaciliteterne fungerer, hvilket er et rigtig stort ansvar at tage i det daglige. Og det skal de frivillige foreninger selvfølgelig have rigtig, rigtig stor ros for. Når faciliteterne så er blevet etableret, så skal de selv sagt også bruges, og her er det også meget vigtigt, at modellen for skolernes brug af de foreningsejede faciliteter, de findes i et rigtig godt partnerskab mellem de frivillige og kommunen. Og vilkårene skal aftales mellem skolen og foreningerne i hvert enkelt tilfælde. Så det er sådan Radikale Venstre vi står. Jan Ravn Christensen, SF. Jan Ravn Christensen (SF): Jeg kommer til at bruge lidt stærke ord nu her, er jeg bange for. Jeg vil sige, at den indstilling, der ligger som punkt to på dagsordenen i dag, det er ledelsesmæssigt makværk og det er demokratisk makværk. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan det kan ske, at en magistratsafdeling vælger at fremsende en alternativ

4 indstilling frem for at svare på det beslutningsforslag, der er stillet. Det er et fast princip, som vi har været enige omkring i lang tid, at den måde man svarer på byrådsforslag, det er ved, at det bliver lagt ind som et svar til det forslag, der er blevet stillet. Her vælger man så at fremsætte en hel alternativ indstilling. Og grunden til, at det er et demokratisk makværk, er, at vi bliver nødt til at have nogle enkelte af elementerne med fra Børn og Unges forslag eller fra rådmandens forslag for at kunne træffe fuld beslutning i forhold til udmøntning af skolestrukturmidlerne. Men det ligger jo fuldstændig fast, hvordan de her midler skal bruges. Og derfor bliver vi nødt til på en eller anden måde at få samlet nogle af de her ting sammen, og derfor bliver det et demokratisk makværk. Fordi der er jo nogle af de her bemærkninger eller nogle af de her ting, som vi bliver nødt til at tage stilling til, hvordan håndterer vi dem, og derfor skulle det også have været en besvarelse til det forslag, som partierne har stillet. Alt det her andet er jo bare med til at gøre det usynligt for borgerne ude i byen, hvad det er, der foregår. Nogle tror, at der ikke kommer penge til de her fusionsskoler, det kan jeg godt garantere, at det gør der, fordi det er det, som forligspartierne er enige omkring. Og sådan gælder det jo hele aftalen igennem. Der er et flertal, der har besluttet, hvordan vi vil anvende de her midler fra skolestrukturforliget, og de skal selvfølgelig anvendes sådan. Og så kan der være nogle teknikaliteter og det er der, hvor rådmanden må have lov til at hjælpe, det er i forhold til at løse nogle af de her teknikaliteter og nogle af de her praktiske spørgsmål. Hvad rådmanden så ellers gerne vil bruge penge på inden for Børn og Unge området, det må rådmanden jo så komme med bud på ellers. Jeg vil jo, at der ligger en indstilling på vej, en RULL-indstilling for 250 millioner kroner, der kunne man da sagtens have fundet midler til Stensagerskolen til de resterende 8 millioner kroner, som det flertal, der nu har taget ansvar for skolestrukturen, de har fundet til Stensagerskolen. Fair nok, jeg er også med på at kommer der restfinansiering fra det her forlig, så er vi også med på at bruge dem på Stensagerskolen. Det har jo hele taget været en prioritering. Det har været en prioritering fra vi var med til at lave den her skolestrukturaftale for efterhånden en del år siden, at Stensagerskolen skulle prioriteres højt. Det har været en del af aftalestoffet hele vejen igennem. Så jeg synes faktisk, at det er lidt fattigt at gå ud og begynde at bruge penge og pege på prioriteringer, når man overhovedet ikke har nogen som helst ret til det. Og det er i hvert fald med til at skabe en masse mudder i debatten, og med til at skabe en masse usikkerhed og uklarhed rundt omkring i vores system. Så, det ærgrer mig rigtig, rigtig meget, at man har valgt at bruge den her lejlighed som egentligt er et løfte til nogle skoler, der har været ramt af fusion, nogle af dem har bøvl med økonomien stadigvæk, et løft til deres økonomi. Det er et løft i forhold til indsatsen med to-voksen-ordninger. Det er et løft til bevægelse i skolen i forhold til skole-ol. Det er løft på rigtig, rigtig mange områder. Og det man så har formået at få det til, det er til et eller andet politisk taktikspil, så man kan fylde lidt plads i de lokale medier, frem for at fortælle den gode historie, det er, at vi rent faktisk er lykkedes med at udskifte mursten til konkrete handlinger, der er til gavn for byens børn og unge. Og det er der, hvor jeg synes, rådmanden har fejlet i den her sag. Så er det Marc Perera Christensen, Det Konservative Folkeparti. Marc Perera Christensen (K): Vi har den tilgang til den her diskussion, at vi i al enkelthed konstaterer, at der er politisk flertal, der har sat en retning. Vi var jo klar over i det øjeblik, hvor vi valgte ikke at gå ind i den skolestrukturløsning, som efter

5 vores overbevisning ikke løste den problemstilling, vi sad med. Der er ingen grund til at starte den debat. Ja der var vi også bevidst om, at så ville vi heller ikke være en del af udmøntningen af pengene, sådan er sammenhængen også. Når vi ved tidligere lejligheder så har stemt for de forslag, der er kommet, så er det fordi, at mange af dem for så vidt er meget fornuftige. Der er selvfølgelig det der element med at bruge anlægsmidler på nogle driftsudfordringer, det har vi jo før fået af vide, at man ikke kunne af den socialdemokratiske gruppeformand, men det kan man så godt, når man selv finder på det. Det er jo så bare moral, og når der er dobbelt så meget af det, så er det dobbelt så godt, eller jeg kan ikke, der er noget der. Den indstilling der så ligger, ja om ikke andet så rejser den i hvert fald en politisk debat om, hvad vi vil på det her område, og det synes jeg da i sig selv er agtværdigt. Jeg vil blot sige her afslutningsvist, der er et par af indlæggene, der har sådan lidt en stråmand foran sig. Det vigtige for os, det er jo, hvad effekten for børnene er. Om det så er den ene magistratsafdeling, man har fået taleinspirationen fra, eller det er en anden magistratsafdeling, det synes jeg skal være mindre afgørende. Om det er den ene magistratsafdeling, der skal stå for driften eller den anden, det synes jeg også er mindre afgørende. Det afgørende er jo, hvad effekten er for børnene og for familierne. Det er selvfølgelig afgørende, at de grundlæggende principper som vi har til foreningsdrift, haldrift, brugen af anlægsmidler der er erhvervet ved salg, at de bliver overholdt. Men det er også til en hver tid et flertalsret at ændre på de regler, så skal vi bare være opmærksom på, om det så er ny praksis. Men jeg synes, at det radikale indlæg måske ramt rigtig, rigtig meget ved siden af i forhold til at være et stråmandsindlæg omkring en kamp mellem magistratsafdelinger, mere end at have et fokus på, hvad betyder det her rent faktisk for børnene. Og det var ikke klædeligt fra Det Radikale Venstre. Men jeg synes de andre dele af det flertal, som der tegner sig, jo egentligt meget godt har balanceret i den her diskussion. Nu ligger der en opgave i at få det her kørt i mål, sådan som flertallet alt andet lige ønsker det, og derfor kan det også godt være, at der bliver en del diskussion og arbejde i Børn og Unge-udvalget for at finde ud af, hvad er så op og ned på henholdsvis beslutningsforslag og indstilling fra magistratsafdeling for Børn og Unge. Og den diskussion må vi så tage på den platform. Så er det Lars Boje Mathiesen, Liberal Alliance. Lars Boje Mathiesen (LA): Ja, Liberal Alliance var ikke i byrådet, da skolestrukturforliget blev lavet, og vi forholder os så til det, som ligger nu. Og der er vi da også noget forundret over den her udvikling, som det har taget, det er lidet kønt. Og vi må nu se i Børn og Unge og på en eller anden måde finde hoved og hale i det her. Der er nogle fornuftige ting, der er også nogle ting, som vi ikke kan støtte. Vi er klar over, at der ligger et forlig, at de skal udmøntes og så videre. Men lad os nu få den behandling i Børn og Unge, så vi kan kigge på, hvordan det her skal strikkes sammen. Så er det rådmand for netop Børn og Unge, Bünyamin Simsek, Venstre.

6 Bünyamin Simsek (V): Jamen jeg har kunnet læse i aviser, at jeg skaber forvirring, jeg bryder aftaler, og at jeg også er politisk tonedøv. Og måske er det forslagsstilleren, der er politisk blind, hvis man skal blive ved etiketterne. Når Jan Ravn Christensen siger, at det er et makværk, så kan jeg jo sige, at resultatet af et arbejde bliver jo ikke bedre end, hvordan man har lagt fundamentet. Der er jo en grund til, at det skæve tårn i Pisa, at det er skævt. Og i den her sag må jeg bare sige, at forligskredsen bag det nye strukturforlig I har glemt, totalt glemt, at læse deres forligstekst, som blev besluttet her i byrådet december Så jeg vil godt bruge lidt tid på at forklare, hvad der er min bevæggrund for at lægge det frem, jeg gør. Der blev også i den forligstekst, man besluttede i december 2012, besluttet, at de penge man blandt andet låner, som man tager op ad kommunekassen, de skal tilbage, de skal betales tilbage. Der står blandt andet, et overskud ved salg af bygninger indgår i finansieringen af de anlægsønsker, der i øvrigt er på skoleområdet. Og byrådet besluttede også tilbage i 2012 at tilbagebetale gælden til kommunekassen og til anlæg på skolerne. Så de samme forligspartier tre år efter fremsender et forslag, og det er der, man skal holde tungen lige i munden, et forslag, javel og mærke er der et flertal bag ved forslaget, det har jeg noteret mig, men det er stadigvæk et forslag, når det bliver sendt til en magistratsbehandling. Og derfor har jeg naturligvis gjort det, som jeg skal som rådmand, det er, at jeg er bundet op af beslutninger, byrådet har truffet. Jeg er ikke bundet op af beslutninger, hvad et flertal har fremsendt af forslag under behandling. Og det synes jeg, at man skal lægge mærke til, hvis man i hvert fald vil agere som politiker i Aarhus byråd, eller være rådmand og forvalte den kompetence og den beslutningskraft, man har. Og det er det, jeg vælger at gøre. Og det har jeg min gode ret til. Og så har jeg selvfølgelig stor respekt, når sagen så kommer tilbage med min indstilling til byrådet, at forligskredsen kan være uenig i den. Og jeg har også stor respekt, når den socialdemokratiske ordfører lægger nogle faglige begreber ind i, hvad det er, der er vigtigt for vores folkeskole, hvad det er OL i Aarhus gavner den enkelte elev, og de indspark man har fået fra de følinger, man har haft med lærer og andre fra sit bagland. Det har jeg stor respekt for. Men jeg har ikke respekt for, når det er borgmesterens afdeling, der er i forhold til styringsprincipperne skal påtegne, sager fra magistratsafdelingen skal til byrådet, der skal forholde sig til økonomien, der vælger også at forholde sig til den faglige del i forhold til, hvad det er, der er godt for skolebørnene, som Børn og Unge har den faglige kompetence til at indstille på. Så lad os nu adskille tingene. Fordi man selv ikke har været opmærksom på, hvad det er, man har besluttet tilbage i 2012, så er man forvirret, så kalder man det makværk, så kalder man det, at det er rådmanden, der har været med til at forvirre tingene. Jeg er ganske enig i, at det forslag, som blev sendt ind i magistraten, der ligger der rigtig mange gode forslag fra forligskredsen. Der er også brugt flere penge, end der er penge til. Og derfor er det jo ganske fornuftigt i forhold til det, jeg vælger at ligge frem, der er det finansieret krone til krone, det lever op til de intentioner og beslutninger, der er tilbage i 2012, som jeg skal efterleve. Det gør jeg også. Og så er der det særlige punkt, som skiller sig lidt ud af det, man besluttede i Det er i forhold til, at der tildeles midler til multihaller, som man jo ikke traf beslutning om i Og det synes jeg faktisk er en ganske

7 fornuftig og god ide, at forligskredsen peger på. Det støtter jeg op omkring. Men jeg noterer mig også, at man i 2012 har besluttet, at de penge, der kommer ind fra salg, skal blive inden for skoleområdet. Og når man så med den nye beslutning vælger at finansiere multihaller med penge fra skolerne, så synes jeg jo, at det er oplagt, at jeg er nødt til at pege på, at hvis vi skal være tro mod det, man har besluttet i 2012, jamen så foreslår jeg, at skolerne ikke skal betale for at bruge de multihaller. Og så er der selvfølgelig en henvisning fra Kultur og Borgerservice om, at der er en praksis, og der er en praksis for, at vi betaler time til time, og alt det har jeg respekt for. Men vi er også Kulturhovedstad i 2017, hvor året rethink er indarbejdet i forhold til, at vi skal prøve på at gentænke den måde vi arbejder på. Så der kunne vi måske også gentænke, hvordan vi arbejder på tværs af magistratsafdelinger i forhold til de enkelte skoler. Så jeg kan godt forstå det politiske spil, og jeg kan også godt anerkende, at jeg er en mindretalsrådmand, og jeg kan se, at der er et flertal bag ved det forslag, der er fremsat i byrådet. Men jeg kan ikke se, hvor jeg som rådmand har ramt uden for skiven i forhold til byrådsbeslutninger, og det er der, man skal fange mig, hvis man vil fange mig, og det kan man ikke i den her konkrete sag. Så er det Camilla Fabricius, Socialdemokraterne. Camilla Fabricius (S): Vi tænker lidt, at når man sådan læser ned i teksten og så ser, hvordan man med sådan en faglig begrundelse peger på, at der er konkret faglige ting, som ikke er understøttet i indstillingen, i forhold til det forligspartierne har villet, så bekymrer det os. Altså, nu er skole-ol så et konkret eksempel, og tak til rådmanden for, at han respekterer vores bagland. Men vi har en folkeskole og en lærergruppe, som er presset på hands-on konkrete initiativer. Det er der kommet bud på. Der står i indstillingen, at det stiller man spørgsmål ved. Jeg er rigtig oprigtig glad for, at Venstres ordfører er klar og tydelig på, at han bakker det op. Hvorvidt borgmesteren har lavet påtegningen omkring det, altså det kan jo ikke herske nogen tvivl om, at hvis det er sådan, at man skal have gennemført noget i en byrådssal, så skal man have et flertal. Det havde rådmanden ikke, og derfor skal han selvfølgelig efterleve det, byrådet beslutter. Så er det Jan Ravn Christensen, SF. Jan Ravn Christensen (SF): Jeg synes, at rådmanden kommer lidt nemt omkring det. Altså, princippet er, at når man sender et forslag frem, så svarer magistratsafdelinger på det forslag. Her er lagt et forslag frem fra et flertal af byrådets partier, som er en opfølgning på en aftale, der er snart fire år gammel. Rådmanden vælger så at sende sin egen indstilling frem i stedet. Det ved jeg godt, det har tidligere været sådan normal praksis, at man gjorde det på den måde. Men det er ikke den måde, vi er enige om at gøre det på i det her byråd og på det her tidspunkt. Det vi er enige om, det er, at man svarer på de forslag, der er kommet frem, og tager dem seriøst på den måde, og ikke kommer med helt nye, alternative forslag. Og så må jeg sige, at der er jo sket noget siden Da aftalen blev lavet, men det kan rådmanden jo ikke vide, fordi Venstre var ikke interesseret i at være med i de forhandlinger, der var dengang. Der kendte vi jo ikke alle detaljer omkring, hvordan provenuet ville være fremadrettet i forhold til de her ting. Vi havde en

8 fornemmelse af, hvordan det lå, der lå nogle salgsvurderinger og så videre, og det er jo klart, at der er sket noget siden i forhold til at kunne udmønte en aftale, også i forhold til at kunne komme frem til, hvilke konkrete initiativer det er, der skal tages vare på i forhold til det. Så jeg vil bare sige, der sker altså noget på fire år, det kan heller ikke forhåbentligt overraske rådmanden, at det er det. Og så vil jeg sige, i forhold til det som rådmanden så også drager frem, det her med skulle skolerne så have gratis adgang til at benytte hallerne. Det synes jeg er en relevant ting at drage frem som rådmand i besvarelsen af et forslag, som det her. Kunne man overveje det? Og det synes jeg er en relevant diskussion. Jeg hælder nu også til på baggrund af den praksis der er og på baggrund af de udfordringer det kan give i forhold til alle mulige andre områder, hvor skoler lejer sig ind, at så er det måske ikke rimeligt, at man lige fritager de her skoler fra at skulle betale halleje. Det synes jeg vil være ærgerligt, hvis vi giver dem en særlig fortrinsret, bare fordi de får i forvejen en gave med at de får bedre halkapacitet, så skal de også samtidig have gratis adgang til haller, det synes jeg vil være et lidt trist signal at sende. Men det er jo en relevant problemstilling at tage op, fordi det er jo rigtigt, som rådmanden siger, det er jo skolemidler, som vi så bruger lidt bredere ud, men som jo er noget, som skolerne i høj grad får gavn af, og som i øvrigt også børn og unge får gavn af, ud over den tid de har i skolen. Og det synes jeg er værd at tage med. Så er det Rabih Azad-Ahmad, Det Radikale Venstre. Rabih Azad-Ahmad (R): Jamen det er bare i forhold til det med den aftale, jeg er jo enig med Bünyamin Simsek i, at der ligger jo en aftale tilbage i forhold til hvordan nogle af de her midler skal bruges, og det er jo sådan set også en aftale, der ændres i, og igen et flertal, det er jo en forligskreds og det er et samlet flertal af forligskreds, der igen ønsker, at man vil bruge pengene anerledes i en ny situation, hvor vi er i dag. Og det anerkender jeg jo også gerne, at det, hvis man skal henholde sig til, hvad der er af byrådsbeslutninger, så er det jo den her vej. Jeg mener bare, at det er spild af en masse ressourcer og for mig sådan lidt formalistisk, at det er den her tilgang, man har til den. Fordi der er jo sådan set, der er et flertal, der ønsker at gå den vej, som man har formodet. Og så i forhold til skole-ol. Der er der flere, jeg synes, Camilla Fabricius har også været meget grundig om vigtigheden af, at det lige netop er kernen i folkeskolereformen, at man faktisk også på den måde kommer til at hjælpe og give noget håndværk i forhold til at bruge den åbne skole. Og man har også afprøvet det i København, der organisatorisk der ligger det inde i skole, det er der, det giver mening, det er der, man har tilgangen til skolerne og hele den her kommunikation, der også ligger omkring det. Så var der også det omkring multihal. Nu er det jo for mig at se, en multihal er jo ikke bare et sted, som bare skal bruges i fritiden, altså multihaller bruges i lokalsamfund af alle. Altså, det er både børn, unge, ældre, hele samfundet bruger multihaller. Og der tænker man jo, at det er også skoler, der bruger det. Og for mig at se, der er det jo, altså spørgsmålet er, om man vil begynde at kræve af de foreninger, som skal drive, fordi de får anlægstilskud, at de så lige pludselig skal være med til at finansiere skolernes adgang i faciliteterne. Det tror jeg egentligt vil være med til at dræne de her foreningers økonomi. Det er i hvert fald ikke den praksis, som vi har, og man kan selvfølgelig altid naturligvis ændre på den praksis man har, til man finder

9 noget, der er bedre, men jeg mener faktisk ikke, at det vil være hensigtsmæssigt, at man begynder at gå ind og lade foreninger, oftest frivilligere foreninger, gå ind og finansiere skoleaktiviteter. Så er det Bünyamin Simsek, Venstre. Bünyamin Simsek (V): Jamen ganske kort i forhold til Camilla Fabricius, hvor der blev noteret i forhold til at respektere Socialdemokraternes bagland, så kunne jeg forvente, at Socialdemokraterne respekterede det, der er lavet af vores medarbejdere i Børn og Unge, hvor der har været dialog med Atletikforbundet. Lavet en ordentligt, faglig, saglig vurdering af skole-ol, hvor vurderingen er, at det beløb, man afsætter at bruge på det, ikke kommer til gavn en til en i forhold til, at pengene kommer fra skolen. Brugt til event i det beløbsstørrelse ikke står i mål med, hvad den enkelte skole får ud af det. Det er altså ikke noget, jeg siger som Venstres Børn og Unge rådmand, det er altså noget vores medarbejdere siger. Og der kunne jeg selvfølgelig godt tænke mig, at der var den samme respekt i forhold til de medarbejdere fra Socialdemokraternes side. Så står det tilbage, at når jeg skal opsummere, at jeg er blevet beskyldt for, som jeg indledte med at sige, at jeg er forvirret, at jeg har været politisk tonedøv, men jeg har loyalt fuldt de byrådsbeslutninger, der er trådt i kraft i forbindelse med ændringen af skolestrukturen. Det er forligskredsen, der har skabt forvirring på baggrund af, at de bruger penge på andre områder, end de selv har besluttet. Og så siger Camilla Fabricius også, at rådmanden må efterleve de beslutninger, byrådet har besluttet. Naturligvis. Men det vi debatterer lige nu og her har byrådet ikke besluttet, og når den er blevet besluttet, så vil jeg selvfølgelig efterleve den fuldt ud, ligesom jeg har efterlevet beslutningen fra samme forligskreds tilbage i Men der må man bare have styr på, hvad det er, man har lovet, hvad det er man gør. Og jeg har ikke noget imod, at der er et flertal, der tager penge ud af folkeskolen, det skal man bare stå ved. Så gør nu det, og sig det man gøre, og vær ærlig om det, og stå bag ved det, det synes jeg er helt fair. At vi så er politisk uenige i nogle facetter, det er det, der præger debatten. Marc Perera Christensen, Det Konservative Folkeparti. Marc Perera Christensen (K): Det er klart, hvis flertallet stillet et forslag, som grundlæggende set ændrer på måden, vi plejer at gøre tingene på, så det er jo flertallets ret. Der er selvfølgelig en forskel på at stille et forslag og så få et forslag vedtaget, og der skal man selvfølgelig huske som flertal at agere med respekt for, at beslutninger skal træffes, før man har en forventning om, at de bliver efterlevet. Det er den ene side af det. Den anden side er, at nu er den her sag så sandsynligvis på vej i udvalgsforløb, og i den sammenhæng vil det nok være rigtig fornuftigt, og det vil jeg bede Børn og Unge rådmanden om lige at lave et rids på, hvor er det helt skarpt, og noget af det ligger også i indstillingen, men måske bare lige få det trukket helt frem, fordi det er jo, der er stridens kerne, hvor er det, at flertallets indstilling peger i en anden retning, end det vi plejer at gøre? Fordi det er selvfølgelig er spørgsmålet herefter, det er, betyder den her flertalsdiskussion, og det som flertallet har deres demokratiske ret til at gøre, ny praksis? Det er jo rigtigt, at der bliver trukket penge ud af skoleområdet, og det må man jo bare være ærlig omkring. At det så stadigvæk er til gavn for børnene og

10 familierne, at vi får lavet de her multihuse, det er et andet element. Men flertallet trækker penge ud af skolen med den her øvelse, og sådan er det så. Det må man tage åbent og ærligt. Men lad os få et billede af, hvad er det helt præcist for nogle situationer, hvor der er en oplevelse af, at det flertallet har et ønske om, det peger i en anden retning, end det administrationsgrundlag vi plejer at have. Rådmanden har givet en vis indikation af det både i sin tale og i sin indstilling, men lad os lige få det trukket op i et notat helt særskilt, så det er til at forholde sig til. Så kan vi nemlig også diskutere ud fra samme grundlag, hvornår er det, at vi gør noget andet, end det vi plejer. Og er det så en ny stil, at vi gør det. Fair nok, hvis flertallet ønsker det, det er den demokratiske ret, man har. Jan Ravn Christensen, SF. Jan Ravn Christensen (SF): Nu når der er to, der har gentaget den samme ja mystiske sætning, så bliver jeg altså nødt til at reagere på det. Det er jo ikke rigtigt, når både rådmanden og min siddekollega her påstår, at der bliver trukket penge ud af folkeskoleområdet. Nej, der bliver trukket penge ud af vedligeholdelse af mursten og der bliver trukket penge væk fra administration og ledelse, og så er det rigtigt, at nogle af dem bliver brugt på et andet område end folkeskole. Men den store totale sum er jo, at der er blevet frigivet flere penge til undervisning, der er blevet frigivet flere penge til fornuftige initiativer, og der bliver frigivet penge til initiativer, som er til gavn for børn og unge i form af multihal-projekter. Så at sige, at det her det er at tage penge fra ud af folkeskoleområdet, det er en værre omgang news-speak, som jeg synes, man skulle lade være med at benytte sig af her i byrådssalen. Maria Sloth, Enhedslisten / De Rød-Grønne. Maria Sloth (EL): Ja, jeg tror vi allerede sidste gang gjorde det helt klart, at vi støtter den fordelingen, som forligskredsen gerne vil have, at der sker med de penge her. Så bare lige til den principielle debat, bliver vi nødt til lige at tage ordet. Der vil vi egentligt gerne bakke op om forligskredsen, som vi jo ikke selv er en del af, men som har stillet det her forslag frem til, hvad pengene skal bruges til, som har skaffet et flertal, og som egentligt bare ventede på at få den kommenteret fra magistraten. Der er vi nok enige med blandt andet Jan Ravn Christensen i, at det havde været klædeligt bare at få kommenteret forslaget tilbage fra magistraten, i stedet for at komme med et helt nyt forslag. Det var bare det til den principielle del af debatten. Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge. Bünyamin Simsek (V): Det er altså noget sludder, at der kommer noget helt nyt. Det gør det ikke. Rigtig mange af de forslag, der er fra forligskredsen, det er indarbejdet i det forslag, der er. Et af tvisterne det er, at jeg har lavet en indstilling, der krone for krone finansieret, fordi at man i den beslutning, man har truffet tilbage i 2012, også har indarbejdet, at der skal ske gældsafvikling i forhold til de penge, man har lånt, i forbindelse med strukturforliget. Og derfor har der ikke været penge til for eksempel fusionsskolerne i den indstilling, jeg

11 kommer med. I borgmesterens påtegning bliver det påpeget, at man går væk fra gældsafviklingen og bruger den del som finansiering til fusionsskolerne. Dermed bliver der større råderum, som jeg også støtter op omkring. Men det ændrer ikke ved, at den indstilling, jeg er kommet med, har været krone til krone finansieret ud fra beslutningen i Hvorimod det forslag, vi nu behandler, hvor der har været flere ønsker, rigtig gode intentioner, men hvor der ikke har været dækning, i forhold til det man har besluttet i Og det kan man så gøre op ved at man går væk fra gældsafvikling og bruger pengene, fair nok, det er en politisk beslutning. Men det er altså ikke det, man besluttede i Så læs nu, hvad det er, man har besluttet i Godt. Sagen er sendt til udvalgsbehandling. Jeg har noteret, men bare lige for at minde om, at den er sendt til udvalgsbehandling, og der bliver også lejlighed til at drøfte den videre der. Men inden da så er det Maria Sloth, Enhedslisten / De Rød-Grønne. Maria Sloth (EL): Jamen alle de fine ord fra rådmanden ændrer jo sådan set ikke på det principielle i, at der bliver sendt et forslag til kommentering i magistraten, og der kommer et nyt forslag sendt frem fra magistraten. Godt. Inden vi lige får den smidt helt i udvalg, så bare lige en enkelt bemærkning herfra, eller to i virkeligheden. Det ene er, at jeg tror os der sidder her i rundkredsen eller i halvbuen her er nok dem, der er mest optaget af, hvorvidt udgiften nu ligger det ene eller det andet sted, hvad det er for en magistratsafdeling. Så jeg vil egentligt henstille til, at man som en del af udvalgsbehandlingen, det er ikke sikkert, at man kan løse det hele der, men der tager fat på en drøftelse af, hvordan organiseringen og hvordan ansvaret i forhold til de her multihal-projekter de skal være delt mellem skoler og foreninger. Det må være der, det skal lande. Og så tror jeg i øvrigt også, at vi tager hul på en diskussion, som ligger lidt ude i fremtiden i forhold til nogle af multihallerne, som jo langt fra er i mål med de beløb, der er givet her. Det tror jeg også er vigtigt at sige, hvis der sidder nogle derude og tænker yes nu har vi en multihal i Harlev eller hvor det nu er, man går og drømmer, så har man altså ikke det fulde beløb med den indstilling, der forventes at blive vedtaget efter en udvalgsbehandling. Og der kan man så også allerede nu begynde overvejelserne om, hvordan det her skal være. Virkeligheden er jo, at det her grundlæggende er godt. Vi står med et skolestrukturforlig, der rent faktisk giver flere penge, end vi havde forudsat, og dermed har vi mulighed for at gøre nogle gode ting i nogle områder, og vi har også mulighed for at hjælpe nogle af de skoler, der er blevet berørt af den ændring, vi har lavet af skolestrukturen, og hjælpe dem godt på vej. Og vi ovenikøbet har mulighed for at skabe en ramme med skole-ol, der kan være med til at løse en af de udfordringer, der er med skolereformen. Og det synes jeg også, at man skal tage med, og arbejde positivt ind i, det tror jeg vil være til gavn både for skoler og lokalområder. Med de bemærkninger, så er sagen til behandling i Børn og Unge-udvalget.

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole

Anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. februar 2016 salg af Vejlby Skole Dispositionsbeløbet fra indstilles anvendt til modernisering af Stensagerskolen og som tilskud til

Læs mere

Byrådet behandlede sagerne om anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole på byrådsmødet den 9. marts 2016.

Byrådet behandlede sagerne om anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole på byrådsmødet den 9. marts 2016. Notat Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalgets møde den 16. marts 2016 Drøftelse Vedr. sagerne 1 og 2 om anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole Byrådet behandlede sagerne om anvendelse

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 6. juni 2012 Herredsvej og Paludan -Müllers Vej, anlægsbevilling Punkt nr: 2 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Rabih Azad-Ahmad:

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Sag 10: Forslag fra LA om anerkendelse af udvalgte skoleelever.

Sag 10: Forslag fra LA om anerkendelse af udvalgte skoleelever. Sag 10: Forslag fra LA om anerkendelse af udvalgte skoleelever. Så går vi videre til sag nummer 10, som er forslag fra Liberal Alliance om anerkendelse af udvalgte skoleelever. Der skal jeg bede om markering

Læs mere

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag:

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Så er det sager fra Teknik og Miljø. Sag nummer 6, Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, og det er forslag til Kommuneplantillæg. Bemærkninger

Læs mere

Aarhus byråd onsdag 18. november Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus

Aarhus byråd onsdag 18. november Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen Vi går videre til sag nummer 5, som er etablering af Fjordsgades Forenings-

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. SAG 7. Innovation og modernisering af kommunens drift Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag nr. 7, innovation og modernisering af kommunens drift fra

Læs mere

Aarhus Byråd Onsdag den 15. november 2017

Aarhus Byråd Onsdag den 15. november 2017 Sag 11: Skt. Clemens Bro. Salg af ny trappe ved Skt. Clemens Bro Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften. Sag nummer 11, Skt. Clemens Bro, Salg af ny trappe ved Skt. Clemens

Læs mere

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab 2013 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Så er det sag nummer 1, halvårsregnskab og forventet regnskab 2013. Lotte Cederskjold:

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 18. marts 2015. Sag 10: Charter for mangfoldighed

Aarhus byrådsmøde onsdag 18. marts 2015. Sag 10: Charter for mangfoldighed Sag 10: Charter for mangfoldighed Så er vi nået til sag nummer 10, som er charter for mangfoldighed. Jeg vil egentligt foreslå, hvis byrådet er med på det, at vi behandler den sammen med sag nummer 8,

Læs mere

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Vi går videre til sag nummer 12 og 13, henholdsvis styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 3: Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Og vi kan gå videre til sag nummer 3 på dagsordenen, som er energirenovering

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag nummer 5, forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus. Er

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Og så kan vi gå videre til sag nummer 5, orientering om fattigdom i Aarhus. Der skal jeg bede om indtegnede. Hvem ønsker ordet? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne,

Læs mere

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 2, som er forslag fra SF, om deltagerbudgetter i Aarhus.

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 2, som er forslag fra SF, om deltagerbudgetter i Aarhus. Sag 2: Forslag fra SF om deltagerbudgetter i Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 2, som er forslag fra SF, om deltagerbudgetter

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. juni Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk

Aarhus byråd onsdag den 7. juni Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk Så går vi videre til sag nummer 23, påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk. Bemærkninger til den? Kan den klares med de

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde Sag nummer 17, rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde. Bemærkninger til den? Er det kort? Ja. Det er kort. Hele vejen rundt. Hüseyin

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 16. december Sag 1: Forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune

Aarhus byråd onsdag den 16. december Sag 1: Forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Sag 1: Forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så vender vi tilbage til de sager, der kræver lidt længere bemærkninger. Den første

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 21. oktober Sag 1: Høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi

Aarhus byråd onsdag den 21. oktober Sag 1: Høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi Sag 1: Høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi Første sag det er sag nummer 1, høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi, den såkaldte VUS. Bemærkninger til den? Camilla

Læs mere

Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer

Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen Vi går videre til

Læs mere

Sag 21: Børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling.

Sag 21: Børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling. Sag 21: Børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling. Vi går videre til sag nummer 21 fra Børn og Unge Børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling. Hvem ønsker ordet til det? Det gør Peder Udengaard,

Læs mere

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 10 ligeledes fra Børn og Unge, som er økonomiske rammer for klubrejser.

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 10 ligeledes fra Børn og Unge, som er økonomiske rammer for klubrejser. Sag 10: Økonomiske rammer for klubrejser Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 10 ligeledes fra Børn og Unge, som er økonomiske

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 15, ISAF Worlds Hvem ønsker ordet til den? Esben L. Kullberg, Socialdemokraterne først. Værsgo.

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 15, ISAF Worlds Hvem ønsker ordet til den? Esben L. Kullberg, Socialdemokraterne først. Værsgo. Sag 15: ISAF Worlds 2018 Så går vi videre til sag nummer 15, ISAF Worlds 2018. Hvem ønsker ordet til den? Esben L. Kullberg, Socialdemokraterne først. Værsgo. Esben L. Kullberg (S): Og nu til noget helt

Læs mere

Side: 1. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Side: 1. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 13. april 2011 Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at sikre sprogscreenede børn fortrinsret til optagelse på modtagerskole

Læs mere

Sag 2: Samling af SFO på Vejlby-Jellebakkeskolen. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Sag 2: Samling af SFO på Vejlby-Jellebakkeskolen. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 2: Samling af SFO på Vejlby-Jellebakkeskolen Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går tilbage til starten af dagsordenen, sag nummer 2, samling

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 24. februar 2016. Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus

Aarhus byråd onsdag den 24. februar 2016. Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus Godt, så er vi nået til sag nummer 5, kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus. Der var bemærkninger. Steen B. Andersen,

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 9. marts Sag 3: Udmøntning af værdighedsmilliarden

Aarhus byråd onsdag den 9. marts Sag 3: Udmøntning af værdighedsmilliarden Sag 3: Udmøntning af værdighedsmilliarden Vi tager fat med de to sager 3 og 4, prioriteret sag fra Sundhed og Omsorg, udmøntning af værdighedsmilliarden, og en udsat sag fra Sundhed og Omsorg og værdighedspolitik.

Læs mere

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 22 fra Sundhed og Omsorg, nye fælles løsninger caféer som samlende kraft.

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 22 fra Sundhed og Omsorg, nye fælles løsninger caféer som samlende kraft. Sag 22: Nye fælles løsninger - caféer som samlende kraft Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 22 fra Sundhed og Omsorg, nye

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Den første sag på dagsordenen i dag det er sag nummer 1, OPS-projekt for bygning i Gellerup. Hvem ønsker ordet til den? Man bedes indtegne sig under Camilla Fabricius,

Læs mere

1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Indstilling. Forsøg på hvervning af Spejdernes Lejr Til Magistraten. Den 31. oktober 2013

1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Indstilling. Forsøg på hvervning af Spejdernes Lejr Til Magistraten. Den 31. oktober 2013 Indstilling Til Magistraten Den 31. oktober 2013 Forsøg på hvervning af Spejdernes Lejr 2017 ønsker at indlede en proces med at hverve Spejdernes Lejr 2017. Aarhus Kommune 1. Resume ønsker at indlede en

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Sag 2: Udmøntning af den statslige medfinansiering til lederuddannelse og ledelsesudvikling

Sag 2: Udmøntning af den statslige medfinansiering til lederuddannelse og ledelsesudvikling Sag 2: Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Borgmesteren: Så går vi

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 1. februar. Sag 10: Unge i erhverv

Aarhus byråd onsdag den 1. februar. Sag 10: Unge i erhverv Sag 10: Unge i erhverv Vi går til sag nummer 10, som er unge i erhverv, et forslag fra Børn og Unge-byrådet. Hvem ønsker ordet til den? Anette Poulsen, Socialdemokratiet, først. Værsgo. Anette Poulsen

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 23. november Sag 7: Cykelparkering ved cykelrute og supercykelsti til Tilst

Aarhus byråd onsdag den 23. november Sag 7: Cykelparkering ved cykelrute og supercykelsti til Tilst Sag 7: Cykelparkering ved cykelrute og supercykelsti til Tilst Så går vi videre til sag nummer 7, som er cykelparkering ved cykelrute og supercykelsti til Tilst. Er der bemærkninger til den? Er det kort?

Læs mere

Sag 7: Hjemtagelse af Teknisk Kollegium og overdragelse til fonden Eliteidræt Aarhus

Sag 7: Hjemtagelse af Teknisk Kollegium og overdragelse til fonden Eliteidræt Aarhus Sag 7: Hjemtagelse af Teknisk Kollegium og overdragelse til fonden Eliteidræt Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi til sag nummer 7, hjemtagelse

Læs mere

Sag 12: Aarhus Havns årsrapport 2014, budget 2015 samt overslag 2016 og 2017

Sag 12: Aarhus Havns årsrapport 2014, budget 2015 samt overslag 2016 og 2017 Sag 12: Aarhus Havns årsrapport 2014, budget 2015 samt overslag 2016 og 2017 Sag nummer 12, Aarhus Havns årsregnskab fra 2014, budget 2015 samt overslag for 2016 og 2017. Er der bemærkninger til det? Er

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Borgmesteren: Så er det sag nummer 14, lokalplan 950, Nedrivning af Komponentværkstedet endelig vedtagelse.

Borgmesteren: Så er det sag nummer 14, lokalplan 950, Nedrivning af Komponentværkstedet endelig vedtagelse. Sag 14: Lokalplan 950, Nedrivning Komponentværkstedet - endelig Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så er det sag nummer 14, lokalplan 950, Nedrivning

Læs mere

Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om aarhusiansk satsning på grønne tage og facader. Punkt nr: 2

Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om aarhusiansk satsning på grønne tage og facader. Punkt nr: 2 Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 27. april 2011 Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om aarhusiansk satsning på grønne tage og facader. Punkt nr: 2 Der gøres opmærksom

Læs mere

Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland

Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland Godt, så går vi over til byrådsdagsordenen, og det punkt vi er i gang med at behandle, det er sag nummer 6, eventuel

Læs mere

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Udtalelse Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Jacob Bundsgaard: Så går vi videre til sag nr. 21 og 22. Der skal jeg bede om indtegnede under Hanne Vinther, Socialdemokraterne.

Jacob Bundsgaard: Så går vi videre til sag nr. 21 og 22. Der skal jeg bede om indtegnede under Hanne Vinther, Socialdemokraterne. Sag 21. Sundhed og Omsorgs Boligplan etape 1 Sag 22. Sundhed og Omsorgs Boligplan etape 2 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Så går vi videre til sag nr. 21 og

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDE- LING Økonomi Aarhus Kommune

Notat. BORGMESTERENS AFDE- LING Økonomi Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Teknisk Udvalg Orientering Mødet Teknisk Udvalg d. 29. maj 2017 Notat vedr. indstillingen Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet Økonomi I forbindelse med byrådets behandling

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

I 2017 fremsendes en orientering til byrådet om sejlsportscenterets målsætninger, aktiviteter og driftsmæssige grundlag.

I 2017 fremsendes en orientering til byrådet om sejlsportscenterets målsætninger, aktiviteter og driftsmæssige grundlag. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 8. april 2016 Anlægstilskud til Sejlsportscenteret Anlægsbevilling og kommunegaranti til etablering af Aarhus Internationale

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 31. august Sag 5: Personaleredegørelse 2015

Aarhus byråd onsdag den 31. august Sag 5: Personaleredegørelse 2015 Sag 5: Personaleredegørelse 2015 Vi går til sag nummer 5, og jeg vil appellere til, at man holder det relativt kort nu, hvis vi skal nå at behandle nogle af de sager, der var udsat også fra sidste gang.

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 9. januar 2012 Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume Aarhus byråd vedtog den 16. marts 2011 en indstilling

Læs mere

Sag 2: Forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune og tillægsbevillinger til budgetreserver.

Sag 2: Forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune og tillægsbevillinger til budgetreserver. Sag 2: Forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune og tillægsbevillinger til budgetreserver. Så går vi tilbage på dagsordenen til sag nummer 2, som er Forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune og tillægsbevillinger

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 27. april Sag 3: Forslag fra Venstre om flytning af Mols-Linien

Aarhus byråd onsdag den 27. april Sag 3: Forslag fra Venstre om flytning af Mols-Linien Sag 3: Forslag fra Venstre om flytning af Mols-Linien Så kommer vi til en sag fra magistraten, forslag fra Venstre om flytning af Mols-Linien. Der skal jeg bede om markeringer til den. Ango Winther, Socialdemokraterne

Læs mere

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Den næste sag på dagsordenen er sag nummer 9, aftale med

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 2. december Sag 10 Togfonden DK, svar idéfase-høringer

Aarhus byråd onsdag den 2. december Sag 10 Togfonden DK, svar idéfase-høringer Sag 10 Togfonden DK, svar idéfase-høringer Og vi går videre til sag nummer 10, som er Togfonden DK, svar i forbindelse med idéfase-høring. Bemærkninger? Steen B. Andersen, Socialdemokraterne først. Steen

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 14. maj 2014 Fonden Erhvervsdrivende Fond (herefter Fonden ) om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Administrative retningslinjer for FO-klubber

Administrative retningslinjer for FO-klubber Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Administrative retningslinjer for FO-klubber Administrative retningslinjer for FO-klubbernes

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 29. april 2015. Sag 5: Indstilling om regnskab 2014

Aarhus byrådsmøde onsdag 29. april 2015. Sag 5: Indstilling om regnskab 2014 Sag 5: Indstilling om regnskab 2014 Klokken den er blevet 19 og vi er klar til at genoptage byrådsmødet, så mens byrådsmedlemmerne indfinder sig på deres pladser og indstiller snakken, så kan vi komme

Læs mere

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 23. juni 2016 Fremtidig forankring af Fokusskolen og Fysisk og organisatorisk forankring af Fokusskolen og 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

13 af skolerne i Aarhus Kommune har driftsansvar for svømmehaller, der dels anvendes til skolernes svømmeundervisning og dels af fritidsbrugere.

13 af skolerne i Aarhus Kommune har driftsansvar for svømmehaller, der dels anvendes til skolernes svømmeundervisning og dels af fritidsbrugere. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato Den 5. oktober 2015 Skolesvømmehallers ajourføring og kapacitetsreduktion Indstillingen handler om dels at tilpasse svømmehalskapaciteten

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Sag 8: Aarhus Kommunes Handicappolitik. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Sag 8: Aarhus Kommunes Handicappolitik. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 8: Aarhus Kommunes Handicappolitik Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi videre til en politik, som er udarbejdet i samarbejde med et andet

Læs mere

Sund skolemad efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

Sund skolemad efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 20. maj 2014 Sund skolemad efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Med denne indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge

Læs mere

Sag 5: Fortællingen om Aarhus og Aarhusmål. Sag 6: Forslag fra Henrik Vestergaard: Én by Én strategi.

Sag 5: Fortællingen om Aarhus og Aarhusmål. Sag 6: Forslag fra Henrik Vestergaard: Én by Én strategi. Sag 5: Fortællingen om Aarhus og Aarhusmål. Sag 6: Forslag fra Henrik Vestergaard: Én by Én strategi. Så vender vi tilbage til de sager, som kræver lidt længere tid, og er kommet til sagerne 5 og 6, hvor

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 27. juni 2012 Indhold i VVM for vindmøller ved Solbjerg og Hørslev Punkt nr: 22 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Jacob Bundsgaard:

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 11: Byudvikling på Godsbanen

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 11: Byudvikling på Godsbanen Sag 11: Byudvikling på Godsbanen Vi går videre, sag nummer 11, byudvikling på Godsbanen. Kan vi klare den med de korte bemærkninger? Hele vejen rundt? Vi skal lige have Steen Stavnsbo ud fra Det Konservative

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Byrådet 21. januar Sag 13 Indsatsplan for StautrupÅbo til Beskyttelse af Drikkevand

Byrådet 21. januar Sag 13 Indsatsplan for StautrupÅbo til Beskyttelse af Drikkevand Sag 13 Indsatsplan for StautrupÅbo til Beskyttelse af Drikkevand Og så går vi videre til sag nummer 13, som er forslag til indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand, og der skal jeg bede

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven 2008/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. april 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge Udvalget. Spørgsmål stillet af Jan Ravn Christensen (SF): Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Emne

Oplæg til Børn og Unge Udvalget. Spørgsmål stillet af Jan Ravn Christensen (SF): Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Emne Oplæg til Børn og Unge Udvalget Emne Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Sag 21: Børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling Til Kopi til Børn og Unge Udvalget Den 12.9 2014 Spørgsmål

Læs mere

Udtalelse. Til Kulturudvalget KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Kommunegaranti til DGI-Huset

Udtalelse. Til Kulturudvalget KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Kommunegaranti til DGI-Huset Udtalelse Side 1 af 5 Til Kulturudvalget KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Kommunegaranti til DGI-Huset 1. Konklusion Indstillingen Kommunegaranti til DGI-Huset blev på byrådsmødet

Læs mere

Kommunikationsstrategi for skoleområdet

Kommunikationsstrategi for skoleområdet Kommunikationsstrategi for skoleområdet Udarbejdet af skoleafdelingen september 2014 Den brændende platform Historiefortælling om skolen i Dragør Folkeskolen er en af de mest betydningsfulde institutioner

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Temadrøftelse om idrætsfaciliteter. Kulturudvalget via rådmanden Drøftelse Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Temadrøftelse om idrætsfaciliteter. Kulturudvalget via rådmanden Drøftelse Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget via rådmanden Til Drøftelse Kopi til Temadrøftelse om idrætsfaciliteter 1. Baggrund Befolkningstallet i Aarhus Kommune forventes at stige med ca. 60.000 indbyggere

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015

Læs mere

Referat med beslutningsgrundlag

Referat med beslutningsgrundlag Side 1 af 13 Referat med beslutningsgrundlag for møde i Beskæftigelsesudvalget, torsdag den 3. oktober 2013, kl. 17.30 Udvalgslokale 390 Åbent referat 1. Beskæftigelsesplan 2014 for Jobcenter Aarhus 2.

Læs mere

Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne

Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne Resume af beslutningsforslaget: Venstre foreslår, at MKB udarbejder en liste over kendte projektforslag omkring

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 9: Forslag fra V: Opgør mod kønsopdelt svømning

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 9: Forslag fra V: Opgør mod kønsopdelt svømning Sag 9: Forslag fra V: Opgør mod kønsopdelt svømning Vi går til sag nummer 9, forslag fra Venstre, opgør mod kønsopdelt svømning. Jeg skal se, hvem der ønsker ordet til den? Peder Udengaard, Socialdemokraterne

Læs mere

Aarhus Byrådsmøde onsdag 15. april Sag 1: Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus Kommune

Aarhus Byrådsmøde onsdag 15. april Sag 1: Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus Kommune Sag 1: Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus Kommune Det første punkt vi skal behandle på lidt længere bemærkninger, det er velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus Kommune. Hvem ønsker ordet

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres. præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til

Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres. præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til - 1 - Tale: Jacob Bundsgaard Anledning: 1. behandling af budgettet Dato: 15-09-2016 Anslag: Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

SF SOM EN SLAGS LOKKENDE SIRENER HAR SUPPLERET: ØKONOMIEN ER BOMSTÆRK!

SF SOM EN SLAGS LOKKENDE SIRENER HAR SUPPLERET: ØKONOMIEN ER BOMSTÆRK! ÅRHUS TABTE VÆRDIER SÅ STÅR VI HER IGEN. BUDGETTALER, SOM DEL AF BUDGETFORHANDLINGER. HER STÅR VI HVERT ÅR. FOR AT FORTÆLLE, HVORDAN VI SER FREMTIDEN FOR ÅRHUS KOMMUNE, FOR ÅRHUSIANERNE OG FOR OS SELV.

Læs mere

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil.

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Af Skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling:

Læs mere