Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 10 ligeledes fra Børn og Unge, som er økonomiske rammer for klubrejser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 10 ligeledes fra Børn og Unge, som er økonomiske rammer for klubrejser."

Transkript

1 Sag 10: Økonomiske rammer for klubrejser Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 10 ligeledes fra Børn og Unge, som er økonomiske rammer for klubrejser. Peder Udengaard: Socialdemokraterne kan ikke tiltræde denne indstilling, som vi her bliver præsenteret for. Det kan vi af en meget simpel årsag ikke. For os handler det nemlig om tillid. Det er egentlig det, som den her indstilling kan skæres ind til. Et spørgsmål om hvorvidt vi har tillid til medarbejderne i Aarhus Kommune. Om vi har tillid til, at de pædagoger, vi har ansat i Børn og Unge-afdelingen, kan vurdere, hvad det er, der er hensigtsmæssigt i forhold til det pædagogiske arbejde med de unge, som benytter sig af vores tilbud. Også for så vidt angår rejser og dannelsesrejser for vores unge. I forhold til den diskussion, der har været, både bagudrettet og også op til at den her indstilling er blevet præsenteret over for byrådet, der kan jeg heller ikke lade være med at undre mig over, hvad bevæggrundene er for at lave sådan et firkantet sagsbehandlingssystem i forhold til, at vi har nogle medarbejdere og tilbud, som gerne vil benytte sig af muligheden for, at vores børn og unge kan komme ud og også kan drage nytte af det, det vil være, at komme ud på sådanne rejser. Vi har en rådmand, som af flere omgange har gjort det klart, at det største politiske mål for rådmanden er at decentralisere beslutningskompetencer til medarbejderne. Det er at udvise tillid til medarbejderne. Vi har også en rådmand, som har gjort det klart, at en af grundene til, at vi har beholdt FU Gellerup-Toveshøj som område, er fordi, der er nogle helt særlige udfordringer i det område, der gør, at det er relevant netop at bevare den struktur. Hvad gør vi så, når der kommer lidt ild og lidt ballade i medierne? Så præsenterer man en indstilling, som egentlig går imod alle de politiske signaler, som rådmanden ellers har sendt. I Socialdemokraterne har vi tillid til vores medarbejdere. Vi har tillid til dem også hvad angår, at vi i FU-områderne ligger beslutningskompetencen ud til den lokale ledelse omkring at vurdere, hvornår det er at sende børn og unge af sted, og også inden for hvilken prisramme det skal være. Hans Skou: I Venstre mener vi, at vi som byråd bør sætte grænser for, hvor langt vi kan strække friheden til at bruge borgernes penge. Det gør vi som byråd på en række andre områder. Det føler vi også, vi bør gøre her. For hvad er egentlig rimeligt? Er det rimeligt at sende unge fra en ungdomsklub til New York med en turpris på kroner og en offentlig betaling på kroner? Eller hvad med kroner? Eller hvad nu hvis turen går til Rom, Polen eller den danske skærgård? Eller hvad nu hvis klubbens betaling overstiger forældrenes på en skitur, er det så rimeligt? Er der forskel på, hvordan grænserne skal være i forskellige dele af byen? 1

2 Venstres mening er klar. Vi bør sætte en grænse. Hvis ikke vi og med vi mener jeg byråd og os som politikere, der er valgt på vores holdninger vil og tør tage en klar og tydelig stilling, hvem skal så gøre det? I Venstre har vi stor tillid til, at de lokale fritids- og ungdomsklubber finder rejsemål og arrangerer ture med et klart pædagogisk formål og indhold. Venstre har også stor tillid til, at man i høj grad selv bør have et lokalt råderum, og at man forvalter dette fornuftigt. Men vi vil fastholde, at vi som byråd bør sætte rammerne for dette råderum. Vi har det overordnede ansvar. Det er ikke rimeligt i sig selv at sætte en grænse. Indstillingen her sætter grænsen og bygger samtidig en mulighed for at give dispensation for reglerne i særlige tilfælde. Vi ønsker ikke at skabe et stift og ufleksibelt system. Vi ønsker at skabe gode og trygge rammer for at sende vores unge uanset hvor i byen de kommer fra af sted på rejser, som tjener gode og fornuftige økonomiske formål, som jeg var inde på før. Vi skal som byråd påtage os ansvaret for at sætte rammerne for brugen af borgernes penge. Det gør vi med indstillingen her efter Venstres opfattelse. Maria Sloth: Det er rigtig let at sidde på rådhuset og kigge på tal og blive enige om, hvad der er passende at bruge på aktiviteter til børn og unge. Men det må også skal altid være det pædagogiske hensyn, der vejer tungest. Det er de enkelte medarbejdere, som er tæt på de unge, der bedst ved, hvad der virker for dem. Derfor er vi overhovedet ikke med på at tage beslutningskompetencen fra klubberne. Vi tror som udgangspunkt på, at de selv kan vurdere, hvordan det giver mest mening at bruge deres egne budgetter. Vi skal huske på, at det ikke er for sjov, vi giver tilskud til klubrejser. Det er fordi, det anslås, at der vil være nogle pædagogiske fordele ved det. Hvis vi, ved at lave fornuftige og indholdsrige klubrejser og andre pædagogiske tiltag, kan undgå kommende kriminelle eller på anden måde utilpassede unge, så er det måske faktisk en god investering alligevel. Måske bedre end at bruge pengene i klubben til hverdag. Vi tror på, at klubmedarbejderne, der kigger på de unge, har bedre styr på det, end os der sidder på rådhuset, hvor vi primært kigger på tal. Det er ikke Enhedslistens formål, at der skal bruges så mange kommunale ressourcer som muligt på klubrejser. Vi synes faktisk, det er fornuftigt nok at forholde sig overordnet og vejledende til priserne, så vi kan udsende nogle signaler om, hvor vi synes, niveauet bør ligge på udgangspunkt, og som klubmedarbejderne så kan blive vejledt af. Med det bør som udgangspunkt være vejledende. Vi mangler i øvrigt svar på, hvorfor prisen lige netop ligger på det her niveau, og om det er det fornuftigste sted at ligge den. Vi vil også gerne vide, hvad det er, der tæller som særlige tilfælde, hvor man altså kan få dispensation, og hvor meget man i sådanne tilfælde kan få lov til at dispensere. 2

3 Vi er som sagt ikke afvisende over for at lave nogle overordnede retningslinjer, som klubberne kan kigge på og forholde sig til. Men det kræver, at vi får en grundigere gennemgang af forslaget og en drøftelse af, hvad formålet med de her rejser overordnet set er. Derfor vil vi faktisk rigtig gerne have sagen udvalgsbehandlet, så vi kan komme dybere ned, end bare at kigge på et tal på et papir. Når det så er sagt, at det ikke sandsynligt, at der med Enhedslistens stemmer bliver vedtaget et fast og rigidt beløb, som man aldrig må overstige. Vi vil altså genre have et vejledende tal i stedet for et diktat. Rådmand Rabih Azad-Ahmad: Jeg synes, det uheldige ved politik nogle gange er, og som man siger både på lokalt og nationalt plan, det er jo, at der dukker en enkelt sag op, og noget af det første, man gør, er at lave det hele om. Nogle gange er det berettiget, at man får kigget på det og finder ud af, at der er nogle fejl i systemet, som man skal rette op på. Og andre gange handler det mere omkring signalpolitik. Jeg forstår simpelthen ikke, hvor alle de her dagsordener med tillid til medarbejderne, tillid til at ledelsen i klubberne selv kan finde ud af, om det egentlig er hensigtsmæssigt og økonomisk forsvarligt, om de penge, der gives, er hensigtsmæssigt i forhold til de formål, som klubberne normalt skal have kigget på, inden de beslutter sig for en rejse. Hvor er det her lokale råderum og decentraliseringsdagsordenen, som jeg ved, at i hvert fald rådmanden for Børn og Unge gerne vil have. Hvor bliver den af, når der kommer sådan en historie i debatten? Beslutningskompetencerne kan lige pludselig flyttes, fordi vi har nogle enkelte sager. Ud over det er der en anden ting, jeg ikke helt forstår. Det er, hvad det er, der gør, at det er os her, der skal detailstyre og skal til at finde ud af, om det lige præcis er det beløb, der er. Har der været noget fagligt, der ligesom har sat det her beløb, eller er det noget, der bare er slynget helt op i den blå himmel? Det står heller ikke klart nogen steder. I det Radikale Venstre går vi ind for tillid, og vi går ind for, at der stadigvæk skal være et lokalt råderum, og at vi stadigvæk har den her decentraliseringsordning, som jeg faktisk mener, vi kommer allerlængst med. Så tillid til ledelsen. Vi kan ikke gå ind for den her indstilling. Rådmand Jette Skive: Jeg kan ikke forstå, at man kan drage tillid ind i det her. For mig og for os er det nærmere forskelsbehandling. Man får ikke samme tilbud, uanset hvor man bor i byen. Det har ikke noget med tillid at gøre. Vi har i hvert fald tillid til vores medarbejdere. Men vi ser gerne, at man får den samme behandling, uanset om man bor i Risskov, Skåde eller Brabrand og Åbyhøj. Det, der er vigtigt for os, er, at det er den pædagogiske tankegang, der fører til sådan en rejse. Det skulle jo gerne være sådan, når man var en del af sådan en klub, så var det for, at der var noget, man kunne hente i den her klub, som kunne hjælpe en på vej eller være med til at lave nogle fritidsaktiviteter. Og ikke fordi de har nogle spændende udlandsrejser, man kan komme på. 3

4 Jeg synes, man skal melde sig ind eller komme ind i de her klubber for at få det pædagogiske formål, som det nu er, og så synes jeg, at klubberne skal gå der hen og sætte rejsemålet som en slags flødeskub oven på det liv, man har oveni. Men sætte tæring efter næring. At man ikke bare tager et rejsemål, der er spændende og eksotisk, men et rejsemål alle kan deltage i, som ikke overstiger nogle økonomiske forhold, der ikke er råd til. Jeg har selv været enlig mor, da mit barn gik i gymnasiet. Det var dyrt, når de skulle på studietur. Men jeg kunne jo ikke bare rende hen til kommunen og sige, at jeg skal have det dækket, så det var det der med, at jeg som forældre havde et ansvar for, at mit barn kunne komme af sted. Og det måtte jeg så se at finde ud af at få løst, og så måtte jeg selv skrue ned for blusset. Det gjorde vi så, og det klarede vi så også. Det er der, jeg mener, det også er et forældreansvar. Det er ikke kommunen, der skal betale, ud fra en forskel på, om man bor det ene eller det andet sted. Nu kan jeg forstå, den er røget i udvalg igen. Der vil jeg også gerne lige vide ligesom Enhedslisten de der særlige tilfælde af dispensationer. Jeg har været inde og kigger på det, og kunne godt læse, hvad det var, man mente med det. Men jeg er bange for, at hvis det bliver sådan noget dobbelt, så virker vores forslag ikke alligevel. For så får de bare dispensationen løst hen ad vejen, der hvor der er økonomiske problemer. Jeg tror, det gør det til en glidebane. Hold nogle retningslinjer, så alle kan være med, og rejst efter det, alle kan være med, inden for samme pris. Og så lad være med at skrue det op, så det hele skal op i en spids. Men vi forholder os i hvert fald til forslaget og tiltræder forslaget. Men nu er den jo i udvalg. Claus Thomasbjerg: Ifølge Børn og Unge-rådmanden så tager en såkaldt harmonisering af de økonomiske midler på klub- og ungdomsskoleområdet hensyn til at sidestille alle byens børn. Men man kan med rette spørge, om alle aarhusianske børn er ligestillet økonomisk i forhold til deres forældres økonomi. Jeg må sige, at jeg ikke forstår rådmandens ligebehandling på det her område især ikke i det, at rådmanden sammen med det øvrige byråd i sidste periode lavede et fælles beslutningsforslag, hvor vi ønsker at styrke fritids- og foreningslivet i de udsatte boligområder, netop fordi der er nogle særlige udfordringer på det her område. Hvis man kigger på børn og unge-politikken, så er noget af den underlæggende musik i den, at man skal behandle børn forskelligt for at behandle dem ens. Det er jo i høj grad også det, man hører mange gange fra borgerlige politikere. Men det gælder åbenbart ikke i forhold til børn og unge af økonomisk stillede vanskelige familier i forhold til at være en del af fællesskabet på klubrejser. Så ønsker man en maksimalbetaling på kroner, og eftersom den kommunale betaling falder kraftigt, så må man jo gå ud fra, at det i høj grad er det beløb, der kommer til at gøre sig gældende. Og uden at skulle dreje en direkte parallel til Lars Løkke Rasmussens dumsmarte bemærkning om kroner for et par sko, så kunne man jo spørge, hvilken planet rådmanden bor på. 4

5 Rådmanden peget så på, at der er mange klubber, der i dag tjener penge til turene ved loppemarked og lignende. Jeg kan fortælle rådmanden, at man sådan set også gør det i rigtig mange idrætsforeninger altså de idrætsforeninger hvor ressourcerne er til stede. Der ligger måske trods alt en anerkendelse af, at der måske er nogen, der har behov for ekstra midler i forhold klubrejser. Således beskriver indstillingen muligheden for dispensationer efter ansøgningen for FUbestyrelsen, hvor der gives ekstraordinært rejsetilskud. Men hvem skal sidde og være overdommer for, om rejsen nu imødekommer særlige pædagogiske hensyn, eller om rejsen kunne foregå et andet sted. På samme måde må man spørge, hvem der skal sidde og være overdommer på, om en klubrejse anses for at være en ordinær klubdrift for at få 600 for børn med friplads. Ud over at øge bureaukratiet, så sættes de lokale ledelsesansvar jo fuldstændig ud af kraft. Et lokalt ansvar som der ellers lægges op til fortsat skal være det. Men som de facto bliver fjernet. Det vil nu, hvis jeg skal imødekomme rådmanden en smule, give bedre mening, hvis det er FUområdet selv det lokale ledelsesansvar der giver dispensationerne. Men helt overordnet forstår SF ikke, hvorfor rådmanden vil sætte loft på tilskud. Hvorfor har rådmanden så ringe tiltro til, at FUledelsen og FU-bestyrelsen disponerer forkert i forhold til klubrejserne? Vi er helt med på, at det her ikke skal være Gilberts Gavebod. Men det har efter vores opfattelse heller ikke været tilfældet indtil nu. SF er enige i, at klubrejser skal have et pædagogisk sigte, og vi er enige i, at den dyreste rejse nødvendigvis ikke er bedste den der giver mest læring men man kan altså heller ikke slutte det modsatte. Det skal være op til den lokale ledelse at vurdere. Det er et klart signal fra SF. Det er et lokalt ledelsesansvar, som med denne indstilling sættes mere og mere ud af kraft. Som rosinen i pølseenden indeholder indstillingen jo det klassiske evalueringspunkt i forsøg at på drysse lidt sukker ud på de kritiske partier. Da er et flertal i byrådet i forrige periode uden om SF vedtog at sætte kontingentet for klubber i socialt udsatte boligområder op, så det var ens over alt, så skulle det evalueres. Men nu var det jo ikke rumforskning at regne ud, hvilke negative konsekvenser, det vil få for tilslutningen til klubberne i udsatte boligområder. På samme måde er det jo heller ikke rumforskning at forudsige, at man med den indstilling gør forskel på børn og unge i forhold til muligheder med klubrejser. Det afgøres af pengepungens størrelse, hvor børn og unge fra udsatte boligområder ikke får de samme muligheder som børn og unge fra ressourcestærke områder. SF siger klart nej til indstillingen. Marc Perera Christensen: For os er det et spørgsmål om lige behandling. At vi har et ensartet regelsæt, der gælder for alle børn og unge i Aarhus Kommune. Vi synes, det er helt legalt, at byrådet i en sal som denne her går ind og udstikker en retningslinje men også med den mulighed, som indstillingen også beskriver for i særlige tilfælde at dispensere. Jeg synes, det er rigtig fint, at rådmanden sender den her 5

6 indstilling frem. Det er et af de emner, som Bünyamin Simsek var meget klar i mælet på, at det var hans klare politik. Det er også Konservative Folkepartis klare politik. Jeg vil gerne sende en ros til Bünyamin Simsek for at have stået ved sit ord og har fremsendt den her indstilling, som er en ordentlig, fair, ligebehandlingsindstilling, hvor den kommunale grundsætning står skåret skarpt. Det fortjener stor ros. Nu hvor den er kommet i udvalg, så kommer rosen jo også på referatet, så kan Simsek læse den, når han kommer tilbage igen. Vi kan tiltræde indstillingen, som den ligger, men det er jo altid interessant at få sådan nogle debatter en tur i udvalg. Lad den kommer i udvalg og komme tilbage igen, og så kan rådmanden regne med det Konservative Folkeparti i den her sag. Hans Skou: Jeg vil lige replicere på et par enkelte ting. Med Venstres briller er der ikke umiddelbart et modsætningsforhold mellem det, der hedder tillid, og så have nogle retningslinjer og det at have rammer at arbejde inden for. Så synes jeg også i forhold til Enhedslistens ordfører, hvor man taler om overordnede retningslinjer, det er egentlig også det, der er rådmandens tilgang til det her. Så synes jeg, det var interessant at høre den radikale rådmand, som var inde på, at man har pligt til at rette op på fejl. Det kunne måske i den her situation være noget af det, der var baggrunden for det, ud over at det her var helt klare meldinger det var også det, Marc Perera Christensen var inde på som Venstre sendte i valgkampen. Det vi siger før valget, det siger og gør vi også efter valget. Det er ikke et spørgsmål om, at vi skal ind og være overdommere. For vi deler også den tilgang der er til, at det her skal besluttes decentralt. Men vi mener halt klart, at byrådet har det økonomiske ansvar. Vi tror ikke på, at det, at en rejse koster , er en garanti for, at den er bedre end en rejse, der koster kroner. Så det er tilgangen til det. Claus Thomasbjerg: Det er fuldstændig rigtigt, som Hans Skou siger, men man kan heller ikke slutte det modsatte at den billigste rejse absolut er den bedste i forhold til den pædagogik og det, man gerne vil fremdrive i forhold til en klubrejse. Men jeg synes simpelthen, det er noget vrøvl, når Hans Skou siger, at man ikke sætter ledelsesansvaret ud af kraft her. Det er jo lige præcis det, man gør. Vi har i dag et system, hvor man decentralt ud fra noget pædagogiske viden, ud fra at kende de her børn og unge fra lokalområdet, vælger nogle konkrete rejsedestinationer. Det man så ønsker her, det er at sætte begrænsninger på det lokale ledelsesansvar. Så kan man kalde det retningslinjer, eller hvad man vil, men det er at sætte den lokale ledelse fuldstændig ud af kraft i forhold til det her. Så vil jeg spørge Hans Skou, om det så er byrådet, der skal til at beslutte det her? Hans Skou er meget optaget af, at vi som politikere har det overordnede økonomiske ansvar. Det er fuldstændig 6

7 rigtigt. Men er det os, der skal sidde og være overdommere i forhold til, om man kan få ekstra bevillinger på det her? Men alene det, at man centralt skal gøre det jeg går ud fra, det selvfølgelig er Børn og Unge, der gør det så sætter man jo det lokale ledelsesansvar ud af kraft og siger til de lokale ledere, at vi ikke tror på, de kan administrere det her ordentligt. Lars Boje Mathiesen: SF s ordfører sagde noget om, at vi skal behandle dem forskelligt for at behandle dem lige. Det er noget humanistisk pladder. Man behandler folk forskelligt, fordi det er det, man synes, er det bedste. Det er ikke for at gøre dem mere lige. Når det så er sagt, så undrer jeg mig lidt over, at der er nogen, der står og siger, at vi ikke skal sætte beløb på. Men det gør vi på alle mulige andre områder. Vi har også fra kommunens side sat beløb på, hvad vi giver per skoleelev ude i folkeskolen. Så der er da ikke noget odiøst i, at der er et parti, som ønsker at sætte et beløb på det her. Det kan jeg sådan set godt følge, at de gerne vil. Det gør vi på mange områder. Jeg er så ikke enig i, at vi skal sætte et beløb derpå. Det, synes jeg, skal være op til klubberne. Det er dem, som pædagogisk kan se, hvad rejsen skal koste. Jeg har tillid til, at de kender de børn og de forældre, der er brugere af deres tilbud, og kan tilrettelægge en rejse, som passer til dem. Men grunden til, vi står i det her problem, er jo, at kommunen giver tilskud til de her rejser. Det så jeg gerne, at man stoppede med. Hvis man nu bare gav nogle penge ud til budgettet til de enkelte klubtilbud, så kunne klubtilbuddene selv egenrådigt beslutte, om de vil bruge det på rejser, på enkelte oplevelser, eller om de vil bruge det på noget helt tredje. Jeg synes, det skal være op til klubberne selv. Så hvis vi stoppede med at bruge penge til at give tilskud til de her rejser men bare gav dem penge ud til deres projekt, så de decentralt kunne få lov til at træffe beslutninger, så var vi helt ude over det problem. Jeg har tillid til, at brugerne og de pædagogiske ledere derude sagtens kan løse den opgave. Rådmand Rabih Azad-Ahmad: For os i det Radikale Venstre er det her ikke et spørgsmål om det beløb, der egentlig er blevet afsat. Det er hele princippet om, hvor meget man fra byrådet skal detailstyre, og hvor meget vi skal blande os i forhold til de lokale råderum. Vi har tidligere har i byrådet diskuteret spørgsmålet om, hvad der skal serveres i den enkelte daginstitution. Nu er det her et spørgsmål om, hvilket beløb den enkelte klub skal bruge på at tage på en rejse med nogle af de her unge. Næste gang kan det blive, hvad det er for nogle rejser, der giver mening for os her i byrådet. Jeg synes egentlig, man går ind og rammer på nogle af de her principper, der handler om, at man har givet nogle rammer, som vi bør have tillid til, at pædagogerne i den enkelte klub kan finde ud af, hvordan de skal prioritere de midler, de har? Jeg synes, det er problematisk, hvis vi herfra begynder at skulle detailstyre. 7

8 Nu ved jeg også godt, at vi er folkevalgte, og det er dem, der sidder på Christiansborg jo også, men vi er jo sådan set også i den samme situation, hvor vi nogle gange også klager over, at der er for meget indblanding i forhold til de rammer, vi får. Nu gør vi så det samme i forhold til de lokale råderum, selvom det ikke nødvendigvis er folkevalgte. Det er nogle tendenser, som jeg som Radikal ikke kan bakke op om. At vi går ud og ødelægger det her lokale råderum og decentraliseringstankegangen. Peder Udengaard: Grunden til, jeg vælger at tage ordet igen, er fordi, jeg ikke kan lade være med at få det indtryk, sådan som debatten udvikler sig, at der måske er nogle områder, hvor vi som byråd godt kunne have været bedre klædt på i forhold til behandling af sagen her i dag. Vi har allerede en overordnet ramme i forhold til den økonomiske tildeling til FU-områderne. Vi har nogle generelle principper både i forhold til, hvordan vi decentraliserer og i forhold til, hvordan vi laver den økonomiske budgettildeling. Det er noget af det, vi også arbejdede intenst med i det nye FU-forlig, som hele byrådet bakker op omkring. Så rammerne er allerede til stede i forhold til, hvordan det er, man inden for de lokale FU-områder prioriterer. Rammerne omkring, hvordan det er, man pædagogisk arbejder med de unge, ligger jo også besluttet i byrådet via Børn og Unge-politikken. Så de her overordnede rammer eksisterer allerede i dag. Vi har besluttet som byråd tidligere, at det er op til de lokale FU-områder at være med til at beslutte, hvordan det er, pengene inden for FU-budgetterne anvendes bedst muligt netop med udgangspunkt i, at vi ikke her i byrådssalen skal stå og definere, hvad det er, der er korrekte eller gode pædagogiske arbejder eller projekter med videre, eller hvordan det er, at konstruktionen i forhold til en tur for byens børn og unge skal indrettes. For det har vi ikke forudsætningerne til. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, når jeg kigger på den indstilling, som er fremsendt her i dag, så er en af de ting, som er taget ud som et citat fra en udvalgserklæring, da vi behandlede sagen forud for årsskiftet, hvor man så har valgt at tage at beslutningen om, hvorvidt skoler og klubber skal tage på ture og rejser er et lokalt ledelsesansvar. Den del af citatet fra udvalgserklæringen, man ikke har taget med, det er så at det er med udgangspunkt i de generelle principper for økonomisk og faglig decentralisering. Det er det, der fremgår af den udvalgserklæring, der blev lavet i forbindelse med behandlingen af den her sag. Summa summarum er, at for Socialdemokraterne er det altså et vigtigt princip, at vi som byråd ikke laver detailstyring på den måde, som den her indstilling lægger op til. Nu har jeg så hørt, at der er et par af de borgerlige politikere, som siger, at det her bare er at nedsætte nogle overordnede rammer. Nej. Det her er altså ikke at nedsætte nogle overordnede rammer. Det her er at lave detailstyring helt ned på et plan, hvor vi siger, at hvis det er sådan, man går over det her beløb inden for det decentrale budget til at lave pædagogisk arbejde lige præcis inden for det her område, så skal man altså have en dispensation. Og nej, nej. Det skal ikke ske i forhold til FUbestyrelserne. Det skal ind omkring den centrale forvaltning. 8

9 Så det, man egentlig vælger at gøre med den indstilling, det er ikke bare at udvise en udpræget grad af mistillid til den ledelsesmæssige dømmekraft ude decentralt. Men det er altså også at sige, at vi gerne vil have lidt ekstra administration, bare fordi der er en enkelt sag, hvor det er politisk opportunt og hensigtsmæssigt. Hans Skou: Til Peder Udengaard vil jeg sige, at det her også kunne være et tiltag, hvor man gerne vil stå ved sine politiske holdninger. Jeg går ud fra, at Peder Udengaard er enig i, at FU-budgetter er andet end penge til ture. Jeg vil sige, som jeg sagde før, at det her ikke burde være ukendt. Det var noget af det, Venstre også havde fremme i valgkampen, at vi ville kigge på. Jeg mener også, at hvis man tager resumeet og selve indstillingen, så behøver man bare læse de to midterste afsnit. Så står det egentlig meget præcist, hvad det er, rådmanden og Venstre meget gerne vil. Og det er selvfølgelig et spørgsmål om at melde nogle politiske signaler ud. Det kan godt ske, det i nogen optik er at sidestille med vrøvl. Men det er ikke det, vi deler i Venstre. Vi tør godt stå ved det, vi har sagt. Og så er vi helt med på og helt trygge ved, at man får en rigtig god drøftelse i udvalget, og at byrådet så beslutter efterfølgende. For jeg har den opfattelse, at det er byrådets flertal, der i sidste ende bestemmer. Borgmesteren: Det sidste er et ganske godt og demokratisk princip. Jeg tror, vi fortsætter debatten i Børn og Unge-udvalget, hvor sagen er sendt til behandling. 9

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Retningslinjer for den maksimale kommunale andel af udgifterne ved rejser arrangeret af klubber og ungdomsskoler.

Retningslinjer for den maksimale kommunale andel af udgifterne ved rejser arrangeret af klubber og ungdomsskoler. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 4. juni 2014 Økonomiske rammer for klubrejser Retningslinjer for den maksimale kommunale andel af udgifterne ved rejser arrangeret af

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 6. juni 2012 Herredsvej og Paludan -Müllers Vej, anlægsbevilling Punkt nr: 2 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Rabih Azad-Ahmad:

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 2, som er forslag fra SF, om deltagerbudgetter i Aarhus.

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 2, som er forslag fra SF, om deltagerbudgetter i Aarhus. Sag 2: Forslag fra SF om deltagerbudgetter i Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 2, som er forslag fra SF, om deltagerbudgetter

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Aarhus Byråd Onsdag den 15. november 2017

Aarhus Byråd Onsdag den 15. november 2017 Sag 11: Skt. Clemens Bro. Salg af ny trappe ved Skt. Clemens Bro Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften. Sag nummer 11, Skt. Clemens Bro, Salg af ny trappe ved Skt. Clemens

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Sag 2: Redegørelse til Statsforvaltningen om rejse for unge. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Sag 2: Redegørelse til Statsforvaltningen om rejse for unge. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 2: Redegørelse til Statsforvaltningen om rejse for unge Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag nummer 2, redegørelse til Statsforvaltningen om rejse

Læs mere

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag:

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Så er det sager fra Teknik og Miljø. Sag nummer 6, Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, og det er forslag til Kommuneplantillæg. Bemærkninger

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. SAG 7. Innovation og modernisering af kommunens drift Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag nr. 7, innovation og modernisering af kommunens drift fra

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag nummer 5, forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus. Er

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Sag 10: Forslag fra LA om anerkendelse af udvalgte skoleelever.

Sag 10: Forslag fra LA om anerkendelse af udvalgte skoleelever. Sag 10: Forslag fra LA om anerkendelse af udvalgte skoleelever. Så går vi videre til sag nummer 10, som er forslag fra Liberal Alliance om anerkendelse af udvalgte skoleelever. Der skal jeg bede om markering

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde Sag nummer 17, rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde. Bemærkninger til den? Er det kort? Ja. Det er kort. Hele vejen rundt. Hüseyin

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 24. februar 2016. Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus

Aarhus byråd onsdag den 24. februar 2016. Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus Godt, så er vi nået til sag nummer 5, kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus. Der var bemærkninger. Steen B. Andersen,

Læs mere

Aarhus byråd onsdag 18. november Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus

Aarhus byråd onsdag 18. november Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen Vi går videre til sag nummer 5, som er etablering af Fjordsgades Forenings-

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. juni Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk

Aarhus byråd onsdag den 7. juni Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk Så går vi videre til sag nummer 23, påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk. Bemærkninger til den? Kan den klares med de

Læs mere

Borgmesteren: Så er det sag nummer 14, lokalplan 950, Nedrivning af Komponentværkstedet endelig vedtagelse.

Borgmesteren: Så er det sag nummer 14, lokalplan 950, Nedrivning af Komponentværkstedet endelig vedtagelse. Sag 14: Lokalplan 950, Nedrivning Komponentværkstedet - endelig Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så er det sag nummer 14, lokalplan 950, Nedrivning

Læs mere

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab 2013 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Så er det sag nummer 1, halvårsregnskab og forventet regnskab 2013. Lotte Cederskjold:

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 3: Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Og vi kan gå videre til sag nummer 3 på dagsordenen, som er energirenovering

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 18. marts 2015. Sag 10: Charter for mangfoldighed

Aarhus byrådsmøde onsdag 18. marts 2015. Sag 10: Charter for mangfoldighed Sag 10: Charter for mangfoldighed Så er vi nået til sag nummer 10, som er charter for mangfoldighed. Jeg vil egentligt foreslå, hvis byrådet er med på det, at vi behandler den sammen med sag nummer 8,

Læs mere

Side: 1. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Side: 1. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 13. april 2011 Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at sikre sprogscreenede børn fortrinsret til optagelse på modtagerskole

Læs mere

Sag 1 og 2: Forslag fra S, R og SF om udmøntning af skolestrukturforliget, samt Anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole

Sag 1 og 2: Forslag fra S, R og SF om udmøntning af skolestrukturforliget, samt Anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole Sag 1 og 2: Forslag fra S, R og SF om udmøntning af skolestrukturforliget, samt Anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole Vi går tilbage til starten af dagsordenen og tager fat på sagerne

Læs mere

Sag 21: Børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling.

Sag 21: Børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling. Sag 21: Børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling. Vi går videre til sag nummer 21 fra Børn og Unge Børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling. Hvem ønsker ordet til det? Det gør Peder Udengaard,

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 16. december Sag 1: Forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune

Aarhus byråd onsdag den 16. december Sag 1: Forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Sag 1: Forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så vender vi tilbage til de sager, der kræver lidt længere bemærkninger. Den første

Læs mere

Sag 2: Samling af SFO på Vejlby-Jellebakkeskolen. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Sag 2: Samling af SFO på Vejlby-Jellebakkeskolen. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 2: Samling af SFO på Vejlby-Jellebakkeskolen Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går tilbage til starten af dagsordenen, sag nummer 2, samling

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 27. juni 2012 Indhold i VVM for vindmøller ved Solbjerg og Hørslev Punkt nr: 22 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Jacob Bundsgaard:

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Og så kan vi gå videre til sag nummer 5, orientering om fattigdom i Aarhus. Der skal jeg bede om indtegnede. Hvem ønsker ordet? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne,

Læs mere

Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland

Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland Godt, så går vi over til byrådsdagsordenen, og det punkt vi er i gang med at behandle, det er sag nummer 6, eventuel

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Den næste sag på dagsordenen er sag nummer 9, aftale med

Læs mere

Sag 8: Aarhus Kommunes Handicappolitik. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Sag 8: Aarhus Kommunes Handicappolitik. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 8: Aarhus Kommunes Handicappolitik Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi videre til en politik, som er udarbejdet i samarbejde med et andet

Læs mere

Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer

Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen Vi går videre til

Læs mere

Referat med beslutningsgrundlag

Referat med beslutningsgrundlag Side 1 af 13 Referat med beslutningsgrundlag for møde i Beskæftigelsesudvalget, torsdag den 3. oktober 2013, kl. 17.30 Udvalgslokale 390 Åbent referat 1. Beskæftigelsesplan 2014 for Jobcenter Aarhus 2.

Læs mere

Notat Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 15. august 2016

Notat Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 15. august 2016 Emne: Afslutning af vejprojektet i Gellerup og Toveshøj besvarelse af spørgsmål fra byrådsmøde den 22. juni Til: Teknisk Udvalg Side 1 af 5 Teknisk Udvalgs møde den 15. august 2016 Afslutning af vejprojektet

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 22 fra Sundhed og Omsorg, nye fælles løsninger caféer som samlende kraft.

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 22 fra Sundhed og Omsorg, nye fælles løsninger caféer som samlende kraft. Sag 22: Nye fælles løsninger - caféer som samlende kraft Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 22 fra Sundhed og Omsorg, nye

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Forlig. Forlig om fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune. Alle byrådets partier er med i aftalen

Forlig. Forlig om fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune. Alle byrådets partier er med i aftalen Forlig Forlig om fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune Alle byrådets partier er med i aftalen FU-områdets mål Enighed om at: FU-området gør et stort og vigtigt stykke arbejde FU-området har

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 214 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af SOU samrådsspørgsmål T Dato /

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Den første sag på dagsordenen i dag det er sag nummer 1, OPS-projekt for bygning i Gellerup. Hvem ønsker ordet til den? Man bedes indtegne sig under Camilla Fabricius,

Læs mere

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Vi går videre til sag nummer 12 og 13, henholdsvis styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Spilleregler for byrådsarbejdet

Spilleregler for byrådsarbejdet Spilleregler for byrådsarbejdet Allerød Kommune Forvaltningen Direktionen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk 1. Leveregler for det gode samarbejde i byrådet

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 2. december Sag 10 Togfonden DK, svar idéfase-høringer

Aarhus byråd onsdag den 2. december Sag 10 Togfonden DK, svar idéfase-høringer Sag 10 Togfonden DK, svar idéfase-høringer Og vi går videre til sag nummer 10, som er Togfonden DK, svar i forbindelse med idéfase-høring. Bemærkninger? Steen B. Andersen, Socialdemokraterne først. Steen

Læs mere

Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING

Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING Gældende tekst i mål- og indhold INDLEDNING Med vedtagelse af Rammer for Mål- og indholdsbeskrivelse

Læs mere

Bilag 1: Erfaringer med forsøg med nedsat og differentieret kontingent

Bilag 1: Erfaringer med forsøg med nedsat og differentieret kontingent Bilag 1: Erfaringer med forsøg med nedsat og differentieret kontingent Baggrund Byrådet vedtog den 28. april 2010 i indstilling om Fleksible og målrettede fritidstilbud for børn og unge i Aarhus kommune.

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I aarhus KOMMUNE UDGIVET AF: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og Udvikling UDGIVET: 2. udgave, juni 2017 COPYRIGHT: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Administrative retningslinjer for FO-klubber

Administrative retningslinjer for FO-klubber Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Administrative retningslinjer for FO-klubber Administrative retningslinjer for FO-klubbernes

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær

Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær 1. Resume Byrådet besluttede den

Læs mere

Anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole

Anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. februar 2016 salg af Vejlby Skole Dispositionsbeløbet fra indstilles anvendt til modernisering af Stensagerskolen og som tilskud til

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 6. juni 2012 FTL-havnen havnen. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg Punkt nr: 16 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Rabih

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil.

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Af Skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling:

Læs mere

Jacob Bundsgaard: Så går vi videre til sag nr. 21 og 22. Der skal jeg bede om indtegnede under Hanne Vinther, Socialdemokraterne.

Jacob Bundsgaard: Så går vi videre til sag nr. 21 og 22. Der skal jeg bede om indtegnede under Hanne Vinther, Socialdemokraterne. Sag 21. Sundhed og Omsorgs Boligplan etape 1 Sag 22. Sundhed og Omsorgs Boligplan etape 2 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Så går vi videre til sag nr. 21 og

Læs mere

Sag 2: Udmøntning af den statslige medfinansiering til lederuddannelse og ledelsesudvikling

Sag 2: Udmøntning af den statslige medfinansiering til lederuddannelse og ledelsesudvikling Sag 2: Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Borgmesteren: Så går vi

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus

Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus Plan og mål for udviklingsarbejdet. Skoleåret 08/09 er det tredje og foreløbig sidste år, hvor selvevalueringsobjektet er den anerkendende

Læs mere

Forvaltningens bistand til politikere

Forvaltningens bistand til politikere Forvaltningens bistand til politikere Albertslund Kommune har den 8. marts 2017 rettet henvendelse til KL, Jura og EU med anmodning om juridisk bistand. Albertslund Kommune har anmodet KL om juridisk bistand

Læs mere

Sag 2: Forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune og tillægsbevillinger til budgetreserver.

Sag 2: Forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune og tillægsbevillinger til budgetreserver. Sag 2: Forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune og tillægsbevillinger til budgetreserver. Så går vi tilbage på dagsordenen til sag nummer 2, som er Forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune og tillægsbevillinger

Læs mere

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Indstilling Til Fra Dato Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Dato for fremsendelse til MBA Åben dagsorden Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Til Aarhus Byråd via Magistraten

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Sag 7: Hjemtagelse af Teknisk Kollegium og overdragelse til fonden Eliteidræt Aarhus

Sag 7: Hjemtagelse af Teknisk Kollegium og overdragelse til fonden Eliteidræt Aarhus Sag 7: Hjemtagelse af Teknisk Kollegium og overdragelse til fonden Eliteidræt Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi til sag nummer 7, hjemtagelse

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009 Medlemsbrev RADIKALE VENSTRE v/torben Ringsø Jensen Børglumvej 87 st. th. 7400 Herning Tlf.: 22 73 11 58 22. oktober 2008 Kære Radikale medlem Temamøde om Herning Kommunes økonomi Orientering og drøftelse

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 1. februar. Sag 10: Unge i erhverv

Aarhus byråd onsdag den 1. februar. Sag 10: Unge i erhverv Sag 10: Unge i erhverv Vi går til sag nummer 10, som er unge i erhverv, et forslag fra Børn og Unge-byrådet. Hvem ønsker ordet til den? Anette Poulsen, Socialdemokratiet, først. Værsgo. Anette Poulsen

Læs mere

Sag 6: Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Sag 6: Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Sag 6: Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren:

Læs mere

Sag 12: Aarhus Havns årsrapport 2014, budget 2015 samt overslag 2016 og 2017

Sag 12: Aarhus Havns årsrapport 2014, budget 2015 samt overslag 2016 og 2017 Sag 12: Aarhus Havns årsrapport 2014, budget 2015 samt overslag 2016 og 2017 Sag nummer 12, Aarhus Havns årsregnskab fra 2014, budget 2015 samt overslag for 2016 og 2017. Er der bemærkninger til det? Er

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 23. november Sag 7: Cykelparkering ved cykelrute og supercykelsti til Tilst

Aarhus byråd onsdag den 23. november Sag 7: Cykelparkering ved cykelrute og supercykelsti til Tilst Sag 7: Cykelparkering ved cykelrute og supercykelsti til Tilst Så går vi videre til sag nummer 7, som er cykelparkering ved cykelrute og supercykelsti til Tilst. Er der bemærkninger til den? Er det kort?

Læs mere

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 05-09-2012 Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 1. Klageinstansens

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Sag 11: Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden

Sag 11: Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Sag 11: Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Så går vi videre til sag nummer 11, indkøb af

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 9. marts Sag 3: Udmøntning af værdighedsmilliarden

Aarhus byråd onsdag den 9. marts Sag 3: Udmøntning af værdighedsmilliarden Sag 3: Udmøntning af værdighedsmilliarden Vi tager fat med de to sager 3 og 4, prioriteret sag fra Sundhed og Omsorg, udmøntning af værdighedsmilliarden, og en udsat sag fra Sundhed og Omsorg og værdighedspolitik.

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 20. januar Sag 3 Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Aarhus byråd onsdag den 20. januar Sag 3 Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Sag 3 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Vi er nået til sag nummer 3, grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016. Hvem ønsker ordet til den? Ango Winther, Socialdemokraterne først, værsgo.

Læs mere

GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT TIL DRØFTELSE

GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT TIL DRØFTELSE HANDICAPRÅDSMØDE DEN 20. NOVEMBER 2014 MØDEDELTAGERE: PEDER UDENGAARD (PU), ANETTE POULSEN (AP) KNUD N. MATHIESEN (KM), MARIANNE BANNER (MB), PETER BACH NIELSEN (PBN), JØRGEN BAK (JB), BIRTE RERUP (BR),

Læs mere

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8 Side 1 af 8 I år har der ingen forhandlinger været om budgettet og det er jo egentlig ærgerligt. Forhandlinger er jo steder man kan mødes og have konstruktive debatter og måske finde punkter man kan være

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Aarhus Byrådsmøde onsdag 15. april Sag 1: Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus Kommune

Aarhus Byrådsmøde onsdag 15. april Sag 1: Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus Kommune Sag 1: Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus Kommune Det første punkt vi skal behandle på lidt længere bemærkninger, det er velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus Kommune. Hvem ønsker ordet

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN NOTAT HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Omkring en tredjedel af vælgerne er i tvivl om, hvad de vil stemme til

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 8: Forslag fra Venstre om ændring af Skæring Strand til byzone

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 8: Forslag fra Venstre om ændring af Skæring Strand til byzone Sag 8: Forslag fra Venstre om ændring af Skæring Strand til byzone Vi tager fat på sag nummer 8, forslag fra Venstre om ændring af Skæring Strand til byzone. Der skal jeg bede rådmand fra Teknik og Miljø,

Læs mere

BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG BEHANDLING BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG 2017 2. BEHANDLING Ved førstebehandlingen af kommunens budget var der et kassetræk på 14,6 mill. kr. Jeg nævnte ved den lejlighed, at der efterfølgende

Læs mere

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 15, ISAF Worlds Hvem ønsker ordet til den? Esben L. Kullberg, Socialdemokraterne først. Værsgo.

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 15, ISAF Worlds Hvem ønsker ordet til den? Esben L. Kullberg, Socialdemokraterne først. Værsgo. Sag 15: ISAF Worlds 2018 Så går vi videre til sag nummer 15, ISAF Worlds 2018. Hvem ønsker ordet til den? Esben L. Kullberg, Socialdemokraterne først. Værsgo. Esben L. Kullberg (S): Og nu til noget helt

Læs mere

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole I Radikale Venstre vil vi have en skole, hvor vores børn trives og udvikler sig. En skole der klæder vores børn på menneskeligt, socialt og

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Beslutningsforslag. Gentænkning af Børn og Unges tilbud i Gellerup, Tovshøj og Ellekær lokalområder MAJ 2016 VENSTRE I ÅRHUS KOMMUNE

Beslutningsforslag. Gentænkning af Børn og Unges tilbud i Gellerup, Tovshøj og Ellekær lokalområder MAJ 2016 VENSTRE I ÅRHUS KOMMUNE Beslutningsforslag Gentænkning af Børn og Unges tilbud i Gellerup, Tovshøj og MAJ 2016 VENSTRE I ÅRHUS KOMMUNE Baggrund Gentænkning af Børn og Unges tilbud i Gellerup, Tovshøj og Baggrund Byrådet har netop

Læs mere