Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk"

Transkript

1 Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk

2 Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Kasper Hein og Sara Holm Kristensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

3 Indhold 1 Vigtige oplysninger Sådan logger du ind Sådan udfylder du din ansøgning Fanen Oplysninger om dig Personlige oplysninger Statsborgerskab Tidligere optagelse på videregående uddannelse Optagelse efter den grønlandske særordning Fanen Adgangsgrundlag Eksamensbevis i Eksamensdatabasen Manuel indtastning af adgangsgrundlag Suppleringskurser Fanen Uddannelsesvalg Fremsøg uddannelse Studieretning, standby, tilsagn, studiestart og særlig tilladelse Beståede og forventede beståede prøver, ud over den adgangsgivende eksamen Kvote 2-relevante aktiviteter Tilføj uddannelse til din prioriteringsliste Fanen Bilag Sådan underskriver og afsender du dine ansøgninger Sådan ændrer du i din prioriteringsrækkefølge Sådan sletter og annullerer du ansøgninger Sådan uploader du eksamensbeviser til underskrevne/afsendte ansøgninger Ansøgere, der bliver studenter i Eksamensbeviser for supplering (gsk) Upload selv eksamensbeviser til din ansøgning Hjælp og vejledning Styrelsen for It og Læring, 2. februar

4

5 1 Vigtige oplysninger Denne brugervejledning er rettet mod ansøgere til videregående uddannelser, som har et dansk CPR-nummer og et NemID. Hvis du ikke har et dansk CPR-nummer og/eller ikke har et NemID, finder du den relevante brugervejledning for dig her. Du kan logge på Optagelse.dk ad flere omgange. Det er altså muligt at genoptage og færdiggøre din ansøgning på et senere tidspunkt, når du først er startet på den. Vær dog opmærksom på, at ansøgningen skal være underskrevet inden ansøgningsfristerne. Har du et NemID, skal du underskrive og sende dine ansøgninger digitalt på Optagelse.dk inden ansøgningsfristerne: Kvote 2: Den 15. marts kl Kvote 1: Den 5. juli kl Kvote 1-ansøgningsfristen 5. juli kl er for ansøgere med en dansk gymnasial eksamen. Vær særlig opmærksom på, at ansøgningsfristen - for nogle ansøgere og uddannelser - altid er den 15. marts kl. 12. Læs mere om ansøgningsfrister på UddannelsesGuiden. Inden 5. juli kl. 12 kan du ændre i prioriteringsrækkefølgen samt annullere ansøgninger, du allerede har underskrevet. Den 28. juli får du svar. Du får kun ét svar på dine ansøgninger. Enten får du tilbudt en studie- eller en standby-plads på en søgt uddannelse, ellers du får et samlet afslag fra Den Koordinerede Tilmelding. Derfor er din prioritering af ansøgningerne afgørende. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

6 2 Sådan logger du ind 2 Sådan logger du ind trin 1 Gå ind på Her klikker du på Søg videregående uddannelse (den pink knap). trin 2 Du kommer nu ind på en forside for ansøgere til videregående uddannelser. Du skal klikke på knappen Søg videregående uddannelse (den pink knap) igen for at logge ind. Bemærk Nederst på denne side er der en bjælke, hvor der kan stå vigtige aktuelle oplysninger. Lige oven over bjælken finder du links til vejledninger, hjælp til studievalg og andre nyttige oplysninger. 6 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

7 3.1 Fanen Oplysninger om dig trin 3 Når du klikker på knappen Søg videregående uddannelse, åbnes der et vindue. Her bliver du spurgt, om du har et dansk CPR-nummer. Her vælger du Ja og klikker derefter på Næste. Bemærk Hvis du ikke har et dansk CPR-nummer, skal du vælge Nej til dansk CPR-nummer og i stedet læse vejledningen til ansøger uden dansk CPR-nummer, som du finder her. trin 4 I det næste vindue, der åbnes, skal du klikke på knappen Log på med NemID. I vinduet kan du også finde hjælp, hvis dit NemID ikke fungerer. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

8 trin 5 Du er nu på login-siden. Du skal nu indtaste Bruger-id og Adgangskode og derefter klikke på Næste. Dernæst indtaster du den kode fra dit nøglekort, som systemet beder om og klikker Log på. 8 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

9 3.1 Fanen Oplysninger om dig 3 Sådan udfylder du din ansøgning Du er nu logget ind i Optagelse.dk og er klar til at udfylde din ansøgning. Du navigerer via de mørkegrå faner foroven. 3.1 Fanen Oplysninger om dig På fanen Oplysninger om dig, skal du angive dine personoplysninger. Du kan ikke redigere disse oplysninger, når du har underskrevet din første ansøgning. trin 1 Du udfylder dine personoplysninger ved at klikke på fanen Oplysninger om dig. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

10 3 Sådan udfylder du din ansøgning Fanen ser således ud: Personlige oplysninger trin 2 Når du er logget ind med NemID, bliver felterne med dit navn, CPR-nummer og adresse automatisk udfyldt med oplysninger fra CPR-registeret, og du har ikke mulighed for at redigere disse oplysninger. Er der fejl i oplysningerne, skal du kontakte Borgerservice i den kommune, hvor du bor. Bemærk Når du har underskrevet din første ansøgning, kan du ikke ændre din adresse i Optagelse.dk, og din adresse opdateres ikke længere ift. oplysningerne i CPR-registret. Hvis du skifter adresse efter, at du har underskrevet din første ansøgning, kan du uploade et bilag til Optagelse.dk, hvor du angiver din nye adresse. Husk at bilaget skal være i pdf-format, samt at det skal knyttes til hver af dine ansøgninger. 10 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

11 3.1 Fanen Oplysninger om dig trin 3 adresse og telefonnummer Du skal nu indtaste din adresse og dit telefonnummer. Det er vigtigt, at du angiver en adresse, som du læser jævnligt, da der kan komme vigtige informationer og spørgsmål til dig fra uddannelsesstederne eller fra Den Koordinerede Tilmelding. Derudover modtager du en kvittering på adressen, når du har underskrevet en ansøgning. Uddannelsesstederne eller Den Koordinerede Tilmelding kan også have behov for at kontakte dig telefonisk Statsborgerskab trin 4 Du skal angive det land, du er statsborger i. Som udgangspunkt er Danmark valgt, så hvis du er dansk statsborger, kan du gå videre til trin 5. Er du statsborger i et andet land end Danmark, skal du vælge det pågældende land på listen, som kommer frem, når du klikker på pilen til højre i feltet. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

12 3 Sådan udfylder du din ansøgning Hvis du vælger et andet land end Danmark, bliver du spurgt, om du har opholdstilladelse i Danmark eller om du er EU/EØS-borger. Vælg Ja eller Nej. Hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS, men har opholdstilladelse i Danmark, skal du uploade din opholdstilladelse under fanen Bilag. Husk at tilknytte bilaget alle dine ansøgninger. Hvis du er statsborger i et EU/EØS-land (herunder nordiske statsborgere) skal du ikke dokumentere dit statsborgerskab eller evt. opholdstilladelse Tidligere optagelse på videregående uddannelse trin 5 Du skal nu angive, om du er, eller om du har været, optaget på en videregående uddannelse. Hvis du er, eller har været, optaget på en videregående uddannelse, klikker du Ja. Hvis ikke, klikker du Nej, og du skal ikke udfylde yderligere i denne boks. 12 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

13 3.1 Fanen Oplysninger om dig Hvis du klikker Ja, skal du dernæst angive, om du har en kandidatuddannelse. Folketinget har vedtaget en lov om begrænsning af dobbeltuddannelse, som kan have konsekvenser for dig, hvis du allerede har fuldført en videregående uddannelse i Danmark. Læs derfor hele teksten grundigt. Dernæst skal du udfylde oplysninger om de videregående uddannelser, hvor du har bestået - eller forventer at bestå uddannelseselementer (fag). Du har pligt til at angive og dokumentere disse oplysninger, så uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan opnå merit for tidligere beståede elementer fra en videregående uddannelse, såfremt du bliver optaget, og dermed forkorte uddannelsestiden på den nye uddannelse. Det er uddannelsesstederne, der vurderer, om du kan få merit. Læs mere om merit ved at klikke på spørgsmålstegnet til højre i feltet. Søger du en uddannelse i kvote 2, kan oplysningerne også være relevante. Det afhænger af, om den søgte uddannelse vægter erfaringer fra videregående uddannelser i deres kvote 2-kriterier. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

14 3 Sådan udfylder du din ansøgning Det er vigtigt, at du angiver, hvor mange ECTS-point du samlet set har bestået eller forventer at bestå på uddannelsen. ECTS point tildeles hvert uddannelseselement (fag) på en videregående uddannelse. ECTS point er et udtryk for den arbejdsindsats, den studerende skal yde for at gennemføre faget. 60 ECTS point svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår. ECTS-point fremgår af dit eksamensbevis fra den videregående uddannelse. Har du ikke bestået nogen elementer, eller forventer du ikke at bestå, skriver du 0 (nul) i feltet. Når du skal udfylde felterne, skal du være opmærksom på din status på uddannelsen: Afbrudt uddannelse Hvis du har afbrudt uddannelsen, skriver du i hvilket år, du påbegyndte uddannelsen og i hvilket år, du afbrød uddannelsen ( Årstal afbrudt ). Du skal angive, hvor mange ECTS-point du har bestået inden, du stoppede på uddannelsen. Du skal vælge Nej i det sidste felt Stadig optaget. Du skal ikke udfylde feltet Årstal fuldført uddannelse/forventet fuldførelse af uddannelse. Stadig optaget på uddannelse Hvis du stadig er optaget på den videregående uddannelse, skriver du i hvilket år, du påbegyndte uddannelsen. Det næste skal du udfylde er Antal beståede/forventet beståede ECTS-point. Her er det vigtigt, at du også medregner de uddannelseselementer, som du forventer at bestå inden 5. juli. Du skal vælge Ja i det sidste felt Stadig optaget. Du skal ikke udfylde felterne Årstal fuldført uddannelse/forventet fuldførelse af uddannelse og Årstal afbrudt. Når du har bestået de forventede uddannelseselementer, skal du logge ind i Optagelse.dk igen og uploade dokumentation for, at du har bestået under fanen Bilag. Se uddannelsesstedets frist for upload af bilag på uddannelsesstedets hjemmeside. Hvis du får tilbudt en studieplads på den uddannelse, som du søger, skal du huske at udmelde dig på din nuværende uddannelse. Det skal ske inden studiestart på den nye uddannelse. Færdiggjort uddannelse Hvis du har færdiggjort eller forventer at færdiggøre en hel videregående uddannelsen inden 5. juli, skal du udfylde felterne Årstal påbegyndt og Årstal fuldført uddannelse/forventet fuldførelse af uddannelse, Antal beståede/forventet beståede ECTSpoint samt Stadig optaget. Du skal ikke udfylde feltet Årstal afbrudt. Hvis du i gang med at fuldføre uddannelse, så svarer du Ja til Stadig optaget. Du skal i feltet Antal beståede/forventet beståede ECTS skrive det samlede antal ECTS-point for uddannelsen, som du forventer at færdiggøre. Når du har bestået de forventede uddannelseselementer, skal du logge ind i Optagelse.dk igen og uploade dokumentation for det, du har bestået under fanen Bilag. Se uddannelsesstedets frist for upload af bilag på uddannelsesstedets hjemmeside. 14 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

15 3.1 Fanen Oplysninger om dig Sådan udfyldes felterne: I nedenstående eksempel er uddannelsen afbrudt. Du udfylder oplysninger ved at klikke på blyanten i højre side. Du får nu mulighed for at skrive i felterne. Først skal du skrive navnet på den videregående uddannelse og navnet på uddannelsesstedet. Dernæst skal du skrive, hvornår du påbegyndte uddannelsen, samt udfylde felter, der er relevante for dig. Når du er færdig med at udfylde hvert element, klikker du på fluebenet i højre side, for at føje oplysningerne til din ansøgning. Nu er oplysningerne tilføjet. Ønsker du at redigere i oplysningerne, skal du klikke på blyanten igen. Hvis du vil slette oplysningerne, skal du klikke på skraldespanden. Ønsker du at tilføje endnu en videregående uddannelse, klikker du på plus-ikonet for at tilføje en ny linje. Klikker du på plus-ikonet får du vist en ny linje, som du kan udfylde. Tilføj oplysninger, indtil du har alle relevante oplysninger med. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

16 3 Sådan udfylder du din ansøgning Du skal dokumentere de oplysninger, du skriver i felterne ved at uploade og tilføje relevante bilag. Se uddannelsesstedets hjemmeside for dokumentationskrav og frist for upload af bilag. Nederst kan du på Tilføj bilag uploade dokumentation. Du har også mulighed for at tilføje bilag senere under fanen Bilag. Det kan du gøre for både underskrevne og ikkeunderskrevne ansøgninger. Bemærk Det er vigtigt, at du undersøger dokumentationskrav på uddannelsesstedets egne hjemmesider Optagelse efter den grønlandske særordning trin 6 Har du ikke tilknytning til Grønland, skal du ikke udfylde dette felt. Ansøgere med tilknytning til Grønland kan søge optagelse efter den grønlandske særordning. Du kan læse mere om særordningen på UddannelsesGuiden eller ved at klikke på spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne, som vist nedenfor. Hvis du ønsker at søge optagelse efter den grønlandske særordning, skal du klikke Ja og uploade relevant dokumentation. trin 7 Til sidst klikker du på Gem øverst på siden for at gemme dine oplysninger. 16 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

17 3.2 Fanen Adgangsgrundlag 3.2 Fanen Adgangsgrundlag Under denne fane angiver du din baggrund (adgangsgrundlag) for at søge videregående uddannelser. Vær opmærksom på, at adgangsgrundlag ikke kan redigeres, når du har underskrevet den første ansøgning. Når du søger med NemID, vil dine eksamensbeviser blive hentet ind i din ansøgning og sendt med din ansøgning, hvis de findes i Eksamensdatabasen. Det er som udgangspunkt eksamensbeviser for de gymnasiale uddannelser stx, hhx, htx og hf samt for hfenkeltfag og suppleringskurser (gsk). Uddannelsesstedet, hvorpå du søger optagelse, kan se alle de beviser, der ligger i Eksamensdatabasen på ansøgningstidspunktet, når du har underskrevet ansøgningen. Du har ikke indflydelse på, hvilke uddannelsessteder, der kan se hvilke beviser. Hvis dine eksamensbeviser ikke findes i Eksamensdatabasen på ansøgningstidspunktet skal du selv sikre dig, at uddannelsesstederne får eksamensbeviserne, når du har fået dem. Læs hvordan i afsnit 7: Sådan uploader du eksamensbeviser til underskrevne/afsendte ansøgninger. Eksamensbeviser fra erhvervsuddannelser, gif og IB findes ikke i Eksamensdatabasen. Det er dit ansvar, at alle relevante eksamensbeviser er tilføjet dine ansøgninger. Husk altid at kontrollere, hvornår uddannelsesstederne senest skal modtage eksamensbeviserne Eksamensbevis i Eksamensdatabasen trin 1 Klik på fanen Adgangsgrundlag. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

18 3 Sådan udfylder du din ansøgning trin 2 Når du er logget ind med NemID og får nedenstående besked, betyder det, at eksamensbeviset fra din adgangsgivende gymnasiale uddannelse er i Eksamensdatabasen. Klik Ok, når du har læst informationen. Dette eksamensbevis sendes automatisk med dine ansøgninger. Du kan se det eksamensbevis, der bliver sendt ved at klikke på Se dine Eksamensbeviser under fanen Adgangsgrundlag, som vist herunder. Hvis du mener, at der er fejl i dit eksamensbevis, skal du kontakte den skole, hvor du tog din adgangsgivende eksamen. Du kan kun udfylde de to nederste felter om suppleringskurser. Disse felter gennemgås i trin Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

19 3.2 Fanen Adgangsgrundlag Bemærk Bonus for tidlig studiestart Hvis din gymnasiale eksamen er fra 2015, 2016 eller 2017, vil du automatisk få justeret dit karaktergennemsnit (eksamensresultat) pga. bonus for tidlig studiestart. På skærmbilledet ovenfor er det markeret, hvor du kan se dit eksamensresultat med bonus. Justeringen af karaktergennemsnittet foretages ved at gange det opnåede karaktergennemsnit efter 7-trinsskalaen med 1,08. Gennemsnittet beregnes med 1 decimal. Har du en adgangsgivende gymnasial eksamen fra 2011, 2012, 2013 eller 2014 kan du søge om fristforlængelse af bonus for tidlig studiestart, hvis du opfylder bestemte krav. Det kræver, at du skriver en ansøgning om forlængelse, som du skal uploade sammen med dokumentation under fanen Bilag og med flueben knytte den til dine ansøgninger. Læs mere om muligheden for fristforlængelse på UddannelsesGuiden. Hvis du bliver optaget og søger om SU, vil din ansøgning om fristforlængelse af bonus for tidlig studiestart også blive brugt i vurderingen af, om du er berettiget til et ekstra års SU ud over den normerede studietid. Bemærk Vigtig information til ansøgere, der bliver studenter i år Bliver du student i 2017, og ønsker at søge kvote 2, skal du underskrive dine ansøgninger inden den 15. marts kl.12. Du skal huske at logge dig ind i Optagelse.dk igen inden den 5. juli kl. 12 og hente eksamensbeviset fra Eksamensdatasen, når du har modtaget beviset fra din gymnasiale skole. Læs mere i afsnit 7 Sådan uploader du eksamensbeviser til underskrevne/afsendte ansøgninger. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

20 3 Sådan udfylder du din ansøgning Manuel indtastning af adgangsgrundlag trin 3 Hvis du får nedenstående besked, når du vælger fanen Adgangsgrundlag findes dine eksamensbeviser ikke i Eksamensdatabasen. Du skal derfor selv udfylde felterne på fanen Adgangsgrundlag og uploade dit eksamensbevis. Først skal du angive, hvilken type eksamen, der er dit grundlag for at søge en videregående uddannelse. Klik på pilen til højre og vælg derefter adgangsgrundlagstypen på listen. 20 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

21 3.2 Fanen Adgangsgrundlag Bemærk Der er seks forskellige muligheder under Adgangsgrundlagstype. Dansk gymnasial eksamen Hvis du har en dansk gymnasial eksamen, skal du også angive, hvilken slags eksamen du har i feltet Adgangsgrundlag. Du skal også angive eksamensår, eksamensresultat og vælge karakterskalaen, som dit eksamensresultat er beregnet ud fra. Når dit eksamensbevis ikke findes i Eksamensdatabasen, skal du uploade en kopi af dit eksamensbevis før ansøgningsfristen udløber. Hvis du forventer at bestå din gymnasiale eksamen til sommer skal du, umiddelbart efter du har modtaget beviset fra din skole, logge på Optagelse.dk igen og knytte dit eksamensbevis fra Eksamensdatabasen til din(e) ansøgning(er) under fanen Bilag. Eksamensbeviset skal knyttes til dine ansøgninger inden den 5. juli kl Se afsnit 7 Sådan uploader du eksamensbeviser til underskrevne/afsendte ansøgninger for den bedste og letteste måde at gøre dette på. Særligt for ansøgere med eux Hvis du søger om optagelse i umiddelbar forlængelse af din eux, og du ikke har bestået din eux på ansøgningstidspunktet, kan du søge om betinget optagelse. Det betyder, at du skal have bestået din eux inden studiestarten på den videregående uddannelse. Du skal være opmærksom på at uddannelsen, du søger om optagelse på, skal acceptere denne form for betinget optagelse. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt uddannelsesstedet optager ansøgere betinget, skal du kontakte det uddannelsessted, som du søger optagelse på. Når du i juni har bestået den gymnasiale del af din eux, skal du bede din skole om at udskrive et foreløbigt eksamensbevis. Du skal selv uploade beviset til din ansøgning på Optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12. Husk at knytte det til hver af dine ansøgninger på fanen Bilag. Hvis du bliver optaget, vil du modtage et tilbud om betinget optagelse d. 28. juli. Det vil sige, at du bliver optaget på betingelse af, at du indleverer det endelige eux-bevis til uddannelsesstedet, når du har bestået din svendeprøve. Hvis du ikke består svendeprøven, mister du den tilbudte studieplads. Hvis du har bestået en eux 1. del (merkantil) kan du søge optagelse på baggrund af din 1. dels eksamen på samme vilkår som ansøgere med en gymnasial eksamen. Du skal vælge eux som adgangsgrundlag. Du skal selv uploade dit eux 1. dels bevis og knytte det til de søgte uddannelser ved at markere med flueben ud for hver ansøgning. Særligt for ansøgere med adgangskursus til ingeniøruddannelser Bemærk, at adgangskursus til ingeniøruddannelserne kun er adgangsgivende til ingeniøruddannelser og enkelte andre uddannelser. Kontakt uddannelsesstedet hvis du er i tvivl. Ansøgere med adgangskursus til ingeniøruddannelserne skal søge optagelse senest den 15. marts kl. 12. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

22 3 Sådan udfylder du din ansøgning International Baccalaureate (IB) Har du en IB fra en skole i Danmark, skal du vælge denne type eksamen. Bemærk dog, at ansøgningsfristen altid er den 15. marts kl for ansøgere med en IB-eksamen, da IB bliver vurderet som en udenlandsk eksamen, også selvom du har bestået den i Danmark. Dit IB-eksamensbevis bliver ikke registreret i den danske Eksamensdatabase. Derfor skal du selv uploade dit bevis under fanen Bilag og huske at knytte det til de søgte uddannelser ved at markere med flueben ud for hver ansøgning. Hvis du færdiggør din IB eksamen samme år som du søger ind, skal du have din IB-koordinator på skolen til at tilmelde dig IBNETs result service. Det er en online database, hvor uddannelsesstedet kan hente dit eksamensbevis elektronisk. Du skal give tilladelsen til din IB-koordinator senest 1. maj. Udenlandsk eksamen Hvis du har en udenlandsk eller international eksamen, skal du skrive det fulde navn på din eksamen, og det land, som du har din eksamen fra. Du skal uploade dit eksamensbevis til din ansøgning under fanen 'Bilag'. Når du selv uploader dit eksamensbevis, skal du huske at knytte det til de søgte uddannelser ved at markere med flueben ud for hver ansøgning. Bemærk at ansøgningsfristen for ansøgere, der søger om optagelse på baggrund af en udenlandsk eksamen er den 15. marts kl (March 15, noon CET). Erhvervsuddannelse (EUD) Hvis du har en erhvervsuddannelse (EUD), skal du skrive hvilket år, du blev færdig med din EUD. Du skal uploade dit EUD-bevis under fanen Bilag. Når du selv uploader dit EUD-bevis, skal du huske at knytte det til de søgte uddannelser ved at klikke på fluebenet ud for hver ansøgning. Bemærk at ansøgningsfristen for ansøgere, der søger om optagelse på baggrund af en EUD, er den 15. marts kl Andet adgangsgrundlag (herunder hf-fagpakker) Et andet adgangsgrundlag kan eksempelvis være en kombination af bestemte hf-fag (de såkaldte hf-fagpakker). Ansøgningsfristen er altid den 15. marts kl. 12. Dine eksamensbeviser fra hf kan være i Eksamensdatabasen som hf-enkeltfagsbeviser. De vil fremgå, hvis du klikker på Se dine eksamensbeviser samt under feltet Beståede og forventede beståede prøver, ud over den adgangsgivende eksamen i din ansøgning. Hvis eksamensbeviserne ikke findes i Eksamensdatabasen, skal du huske at uploade dine eksamensbeviser under fanen Bilag og knytte dem til de søgte uddannelser ved at markere med flueben ud for hver ansøgning. Hvis du først består fagene efter kvote 2-fristen, skal du huske at udfylde feltet Beståede og forventede beståede prøver, ud over den adgangsgivende eksamen i din ansøgning. Endelig skal du huske at logge ind i Optagelse.dk igen umiddelbart efter, at du har bestået fagene for at få knyttet dit eksamensbevis fra Eksamensdatabasen til din(e) ansøgning(er), så det fremgår under fanen Bilag. Eksamensbeviset skal knyttes til dine ansøgninger inden den 5. juli kl Læs mere i afsnit 7 Sådan uploader du eksamensbeviser til underskrevne/afsendte ansøgninger. 22 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

23 3.2 Fanen Adgangsgrundlag Ingen adgangsgivende eksamen Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, men andre faglige kvalifikationer, kan du søge optagelse med særlig tilladelse. Uddannelsesstedet kan informere dig om dine muligheder. Det er det enkelte uddannelsessted, der vurderer, om dine kvalifikationer svarer til en adgangsgivende eksamen. Du skal uploade dokumentation til din ansøgning under fanen Bilag. Når du selv uploader dokumentation, skal du huske at knytte det til dine ansøgninger ved at klikke på fluebenet ud for hver ansøgning. Bemærk at ansøgningsfristen for ansøgere, der søger optagelse på baggrund af et andet adgangsgrundlag end en dansk gymnasial eksamen er den 15. marts kl trin 4 I dette eksempel vælges en Erhvervsuddannelse (EUD). Du skal nu angive hvilket år, du tog din eksamen. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

24 3 Sådan udfylder du din ansøgning trin 5 Bonus for tidlig studiestart (for ansøgere med en gymnasial eksamen) Hvis du har en gymnasial eksamen fra 2015, 2016 eller 2017, vil du få justeret dit karaktergennemsnit (eksamensresultat) pga. bonus for tidlig studiestart. Justeringen af karaktergennemsnittet foretages ved at gange det opnåede gennemsnit efter 7- trinsskalaen med 1,08. Gennemsnittet beregnes med 1 decimal. Du skal ikke selv foretage justeringen. Justeringen vil blive foretaget af det uddannelsessted, du søger optagelse på. Har du en adgangsgivende gymnasial eksamen fra 2011, 2012, 2013 eller 2014 kan du søge om fristforlængelse af bonus for tidlig studiestart, hvis du opfylder bestemte krav. Det kræver, at du skriver en ansøgning om forlængelse, som du skal uploade sammen med relevant dokumentation under fanen Bilag og med flueben knytte den til dine ansøgninger. Læs mere om muligheden for fristforlængelse på UddannelsesGuiden. Hvis du bliver optaget og søger om SU, vil din ansøgning om fristforlængelse af bonus ved tidlig studiestart også blive brugt i vurderingen af, om du er berettiget til et ekstra års SU ud over den normerede studietid. 24 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

25 3.2 Fanen Adgangsgrundlag Suppleringskurser trin 6 Hvis du har brug for at supplere dit adgangsgrundlag med suppleringskurser for at opfylde specifikke adgangskrav på en videregående uddannelse, skal du angive det her. Du skal angive, om du afslutter suppleringskurset før eller efter den 5. juli. Afslutning før 5. juli Hvis det er supplering med afslutning før 5. juli, skal du huske at logge på Optagelse.dk igen umiddelbart efter din eksamen for at få knyttet dit eksamensbevis fra Eksamensdatabasen til din(e) ansøgning(er) under fanen Bilag. Eksamensbeviset skal knyttes til dine ansøgninger inden den 5. juli kl Læs mere i afsnit 7 Sådan uploader du eksamensbeviser til underskrevne/afsendte ansøgninger. Hvis dit bevis ikke er i Eksamensdatabasen, skal du selv uploade det på fanen Bilag og med flueben knytte det til dine ansøgninger. Afslutning efter 5. juli Hvis det er tale om suppleringskurser med afslutning efter 5. juli, skal du sende eksamensbeviset direkte til uddannelsesstedet. Ikke alle uddannelsessteder accepterer supplering, der afsluttes efter 5. juli. Læs mere om sommersupplering på UddannelsesGuiden. Her vil det også fremgå, om uddannelsesstedet kræver dokumentation for tilmelding til denne form for supplering. Hvis de gør det, skal du uploade dokumentationen under fanen Bilag og med flueben knytte den til dine ansøgninger. Allerede afsluttet Hvis du allerede er færdig med din supplering, skal du ikke skrive noget her, men sikre dig, at det fremgår i ansøgningen under Beståede og forventede beståede prøver, ud over den adgangsgivende eksamen der kommer frem, når du udfylder ansøgningen til en bestemt uddannelse på fanen Uddannelsesvalg. Bemærk Når du udfylder din ansøgning til en uddannelse (under fanen Uddannelsesvalg), og du har behov for at supplere, er det meget vigtigt, at du skriver suppleringsfagene ind i feltet Beståede og forventede beståede prøver, ud over den adgangsgivende eksamen. Hvis ikke, risikerer du, at uddannelsesstedet afviser din ansøgning, fordi de ikke kan se, at du opfylder adgangskravene. Se mere i punkt i Styrelsen for It og Læring, 2. februar

26 3 Sådan udfylder du din ansøgning trin 7 Du afslutter fanen Adgangsgrundlag ved at klikke på Gem øverst på siden og dermed gemme de indtastede oplysninger. 26 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

27 3.3 Fanen Uddannelsesvalg 3.3 Fanen Uddannelsesvalg I det følgende afsnit beskrives, hvordan du tilføjer en uddannelse til din prioriteringsliste. Du kan tilføje op til 8 uddannelser på din prioriteringsliste Fremsøg uddannelse trin 1 Først skal du skifte til fanen Uddannelsesvalg. trin 2 Du kommer nu ind på en side, hvor du kan tilføje uddannelser til din prioriteringsliste. Start med at læse teksten i skærmbilledet og klik dernæst på knappen Tilføj uddannelse til din prioriteringsliste. Vær opmærksom på, at dine ansøgninger tilføjes i prioriteret rækkefølge. Du kan dog efterfølgende ændre i prioriteringsrækkefølgen frem til den 5. juli kl. 12. Læs mere i afsnit 5 Sådan ændrer du i din prioriteringsrækkefølge. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

28 3 Sådan udfylder du din ansøgning trin 3 Du kommer nu ind på siden, hvor du kan søge uddannelser frem. Som udgangspunkt får du vist alle videregående uddannelser fordelt på 50 uddannelser pr. side. trin 4 Region og sprog Du kan vælge at begrænse din søgning på uddannelser efter region og/eller undervisningssprog. Du kan vælge at begrænse din søgning til en region ved at udpege regionen. Når du har valgt regionen, bliver listen over viste uddannelser opdateret, så den passer til dine søgekriterier. 28 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

29 3.3 Fanen Uddannelsesvalg Du kan vælge, om du kun ønsker at få vist uddannelser, hvor undervisningssproget er dansk eller engelsk eller begge dele. Når du har valgt sprog, bliver listen over viste uddannelser opdateret, så den passer til dine søgekriterier. trin 5 Uddannelsesnavn, by og studiestart Du kan også begrænse, hvilke uddannelser du får vist ud fra uddannelsesnavn, by og/eller studiestart i den grå bjælke. Skriv navnet på en uddannelse eller by, som du er interesseret i. Du kan skrive hele uddannelsesnavnet eller bynavnet eller bare de første bogstaver af navnet. Når du holder pause i indtastningen, søges der på de bogstaver, du foreløbigt har skrevet, og du kan blive foreslået et by- eller uddannelsesnavn. Når du har skrevet eller valgt navn eller studiestart, bliver listen opdateret, så den passer til dine søgekriterier. Du kan vælge, om du kun vil se uddannelser, der starter om sommeren, vinteren eller både sommer og vinter. Når du har valgt studiestart, bliver listen over uddannelser opdateret, så den passer til dine søgekriterier. Bemærk Optagelse.dk understøtter kun ansøgning om optagelse på uddannelser under Den Koordinerede Tilmelding i perioden den 1. februar til den 5. juli. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

30 3 Sådan udfylder du din ansøgning trin 6 Uddannelsestype, uddannelsesområde og søg efter Hvis du klikker på teksten Vis flere muligheder, får du vist følgende ekstra søgemuligheder. Flere søgemuligheder: Du skal først vælge den uddannelsestype, som du ønsker at søge, før du kan vælge området. Når du har valgt uddannelsestype, bliver listen over uddannelser opdateret, så den passer til dine søgekriterier. I dette eksempel vælges Professionsbacheloruddannelse. Dernæst kan du vælge uddannelsesområde. Når du har valgt uddannelsesområde, bliver listen over uddannelser opdateret, så den passer til dine søgekriterier. 30 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

31 3.3 Fanen Uddannelsesvalg Du kan desuden søge på bestemte ord i det nederste felt. Du kan søge på hele uddannelsesnavnet eller dele af uddannelsesnavnet. Når du er færdig med at skrive dit søgeord, skal du klikke Enter/Retur på dit tastatur for at søge på ordet. Når du søger bliver listen over uddannelser opdateret, så den passer til dine søgekriterier. trin 7 Endelig kan du søge på uddannelser, som udbydes som e-læring. Bemærk Kan du ikke finde den uddannelse, du ønsker at søge, kan det skyldes, at den ikke findes inden for de søgekriterier, du har angivet. Prøv at vælge færre søgekriterier. Har du angivet en region, kan det for eksempel hjælpe at fjerne denne, så du søger i alle regioner. Se punkt 8 for information om yderligere vejledning og hjælp hvis du er i tvivl om, hvilke uddannelser, du skal vælge. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

32 3 Sådan udfylder du din ansøgning trin 8 På listen over de uddannelser, du har søgt frem, kan du se uddannelsens navn, hvilken by, uddannelsen foregår i, samt tidspunkt for studiestart og et kommentarfelt. Det er kun en del af kommentaren, du kan se. Resten kan du se, hvis du klikker på pilen ud for uddannelsen. I venstre kolonne står der informationer om uddannelsen generelt; det vil sige undervisningssted, undervisningssprog og uddannelseskommentarer. I højre side kan du læse om adgangskrav/adgangsveje til uddannelsen. I den venstre kolonne finder du desuden et link til kvote 2-kriterierne for uddannelsen. 32 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

33 3.3 Fanen Uddannelsesvalg Bemærk Læg mærke til ikonerne under studiestart: betyder sommerstart betyder vinterstart betyder, at der både er sommer- og vinterstart. Hvis uddannelsen både tilbyder sommer- og vinterstart, skal du angive, hvornår du helst vil starte. Det er dog uddannelsesstedet, der bestemmer, hvornår du skal starte. trin 9 Hvis det er dén uddannelse, du ønsker, klikker du nederst på knappen Vælg. Du får nu vist uddannelsen med en række felter. Valgmuligheder markeret med * skal du udfylde. Resten kan du udfylde, hvis de er relevante for din ansøgning. Se en gennemgang af felterne i det følgende afsnit Styrelsen for It og Læring, 2. februar

34 3 Sådan udfylder du din ansøgning Studieretning, standby, tilsagn, studiestart og særlig tilladelse Når du har søgt en uddannelse frem, skal du tage stilling til en række forhold før du kan tilføje uddannelsen til din prioriteringsliste. I dette afsnit gennemgås hvordan du udfylder de felter, som du både skal udfylde i en kvote 1- og kvote 2-ansøgning. Felterne ser således ud: 34 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

35 3.3 Fanen Uddannelsesvalg trin 10 Studieretning På nogle uddannelser er der mulighed for at vælge en studieretning. Det kan, som i dette tilfælde, være en studieretning inden for uddannelsen som bachelor of Animation på VIA University College i Viborg: Du kan kun vælge én kategori på listen. Nogle uddannelsessteder har dog kategorien Flere studieretninger, hvor du senere hen har mulighed for at vælge mellem dem. trin 11 Standby Her skal du angive, om du ønsker at ansøge om en standby-plads. Se en forklaring af standby ved at holde musen hen over Guiden. eller læs mere om standby på Uddannelses- trin 12 Studiestart Hvis uddannelsen har dette ikon på oversigten, skal du tage stilling til, om du foretrækker at starte på den søgte uddannelse om vinteren eller om sommeren. I dette felt kan du angive med et Ja, at du foretrækker vinterstart frem for sommerstart. Hvis du klikker Nej, betyder det, at du helst vil starte om sommeren. Uddannelsesstedet kan fordele ansøgerne efter egne fordelingskriterier. Du kan altså ikke være sikker på at få dit ønske om studiestart opfyldt, selvom du bliver optaget på uddannelsen. Du kan læse mere om sommer- og vinterstart på UddannelsesGuiden. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

36 3 Sådan udfylder du din ansøgning trin 13 Tilsagn Her skal du angive, om du har tilsagn fra sidste år. Hvis du klikker ja, skal du huske at uploade dokumentation. Dokumentationen er det tilsagnsbrev, du har fået fra uddannelsesstedet. Når du klikker Ja, kommer der en knap op til at uploade dokumentation. Bemærk Du skal være opmærksom på, at du stadig skal opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen, selv om du har fået tilsagn om optagelse. Selvom du har tilsagn til en uddannelse, kan du godt vælge at søge optagelse på andre uddannelser som højere prioriteter. Hvis du søger højere prioriterede uddannelser, bliver dit tilsagn kun aktuelt, hvis du ikke optages på en højere prioritet, end der hvor du har dit tilsagn. trin 14 Ansøgning med en adgangsgivende eksamen eller ansøgning med særlig tilladelse Her skal du angive, om du har eller forventer at bestå en adgangsgivende eksamen. Med adgangsgivende eksamen menes, om du har en eksamen, der giver adgang til uddannelsen. Eksempelvis skal du svare ja, hvis du har en gymnasial eksamen, selvom du skal supplere et fag op til et højere niveau eller ikke har et karaktergennemsnit, der er højere end sidste års adgangskvotient i kvote Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

37 3.3 Fanen Uddannelsesvalg Hvis du forventer at færdiggøre en EUX-uddannelse, skal du fortsat svare Ja, selvom du først færdiggør din EUX efter den 5. juli. Når du har færdiggjort din EUX-uddannelse, skal du indsende dokumentation til uddannelsesstedet. Hvis du ikke har bestået og ikke forventer at bestå en adgangsgivende eksamen, skal du klikke Nej og angive, hvorvidt du har fået særlig tilladelse til at søge om den pågældende uddannelse, eller om du ønsker at søge om særlig tilladelse med denne ansøgning. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

38 3 Sådan udfylder du din ansøgning Såfremt du tidligere har fået særlig tilladelse, skal du udfylde journalnummer og vælge dato, samt uploade og knytte en ansøgning om særlig tilladelse til hver af dine ansøgninger. 38 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

39 3.3 Fanen Uddannelsesvalg Beståede og forventede beståede prøver, ud over den adgangsgivende eksamen trin 15 Uddannelsesstederne bruger felterne til at vurdere, om du lever op til uddannelsens adgangskrav. Hvis du sender en ansøgning i kvote 2, bruger uddannelsesstederne også disse felter, når de skal vurdere, i hvor høj grad du lever op til deres kvote 2-kriterier. Suppleringskurser Hvis du mangler at bestå et kursus, som er et specifikt adgangskrav til den uddannelse, du ønsker at søge, er det vigtigt, at du tilføjer kurset herunder og skriver, hvornår du forventer at afslutte kurset. Hvis ikke, kan uddannelsesstedet ikke vide, at du forventer at afslutte kurset og dermed lever op til adgangskravene. Læs mere på Uddannelses- Guiden om supplering. Hvis du har fuldført et eller flere suppleringskurser og eksamensbeviset er hentet fra Eksamensdatabasen vil kurset allerede fremgå af felterne. Du kan ikke fjerne disse fag eller redigere i dem. Du kan stadig tilføje nye linjer at skrive i ved at klikke på plus-ikonet. Du skal ikke selv uploade dokumentation for fag, som allerede er hentet fra Eksamensdatabasen og står i ansøgningen. Du kan se beviserne ved at klikke på knappen Se dine eksamensbeviser på fanen Adgangsgrundlag. Kommer dit eksamensbevis frem, sendes det automatisk med dine ansøgninger. Hvis du endnu ikke har fuldført suppleringskurset skal du udfylde de nedenstående felter. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

40 3 Sådan udfylder du din ansøgning Fuldfører du kurset inden 5. juli, skal du desuden huske at logge på Optagelse.dk igen efter din eksamen og hente dit eksamensbevis fra Eksamensdatabasen til din ansøgning. Læs mere i afsnit 7 Sådan uploader du eksamensbeviser til underskrevne/afsendte ansøgninger. Hvis dit bevis ikke er i Eksamensdatabasen, skal du selv uploade det på fanen Bilag og med flueben knytte det til dine ansøgninger. Fuldfører du kurset efter 5. juli, skal du sende eksamensbeviset direkte til uddannelsesstedet. For at kunne skrive i en linje med aktiviteter, skal du klikke på blyanten. Herefter bliver det muligt at skrive i felterne. Når du har udfyldt linjerne, klikker du på fluebenet. Kurset er nu tilføjet. Informationerne er nu tilføjet. Ønsker du at redigere i informationerne, skal du klikke på blyanten. Hvis du vil slette informationen, skal du klikke på skraldespanden. Hvis du ønsker at tilføje en ny linje, skal du klikke på plus-ikonet. Hvis du klikker på plus-ikonet får du vist en ny linje, som du kan skrive i. 40 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

41 3.3 Fanen Uddannelsesvalg Hvis du udfylder flere ansøgninger, vil felterne allerede være udfyldt med de informationer, du udfyldte på din foregående ansøgning. De kopierede informationer kan du enten slette, redigere eller beholde, alt efter hvad der er relevant for den aktuelle ansøgning. Kvote 2-aktivitet Feltet fungerer også som kvote 2-felt, hvor du kan indtaste uddannelsesaktiviteter, der ikke er taget på en videregående uddannelse. Om aktiviteterne er relevante afhænger af, om den søgte uddannelse vægter denne form for uddannelse i deres kvote 2- kriterier. Informationerne er nu tilføjet. Ønsker du at redigere i informationerne, skal du klikke på blyanten. Hvis du vil slette informationen, skal du klikke på skraldespanden. Hvis du ønsker at tilføje en ny linje, skal du klikke på plus-ikonet. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

42 3 Sådan udfylder du din ansøgning Kvote 2-relevante aktiviteter trin 16 De resterende felter i en ansøgning er kun relevante i forhold til kvote 2. Se felterne nedenfor. Klik på spørgsmålstegnet ud for hvert felt, for mere information om, hvordan du udfylder feltet. Efter 15. marts kl. 12 vil disse felter ikke længere være synlige, når man udfylder en ansøgning. Hvis du er logget ind i Optagelse.dk inden 15. marts kl 12, men kun ønsker at blive vurderet i kvote 1, er der ingen grund til at udfylde felterne. Der er også uddannelser, der i kvote 2 ikke kræver, at du har udfyldt felterne. Det er typisk uddannelser med optagelsesprøver. På det enkelte uddannelsessteds hjemmeside kan du finde oplysninger om, hvilke aktiviteter, uddannelsesstedet lægger vægt på i kvote 2 (kvote 2-kriterierne), og hvad de ønsker dokumenteret i form af bilag til ansøgningen. Bemærk at uddannelsesstedet selv fastsætter fristen for, hvornår du senest skal uploade dokumentation. Du finder link til uddannelsens kvote 2-kriterier øverst i ansøgningen. 42 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

43 3.3 Fanen Uddannelsesvalg Hvis du ønsker at søge i kvote 2, skal din ansøgning være underskrevet inden 15. marts kl månedsreglen: Uddannelsesstederne vurderer typisk kvote 2-aktiviteter inden for en periode, der svarer til 12 måneder. Du skal angive hele den periode, som hver aktivitet har varet. Hvis du har flere aktiviteter, der samlet set overgår 12 måneder, kan du uploade et dokument, hvor du angiver hvilke kvote 2-aktiviteter, du ønsker, at uddannelsesstedet skal basere deres vurdering på. Du kan uploade dokumentet under fanen Bilag. Aktiviteterne tilføjes på samme måde som i trin 15. Bemærk Har du en gymnasial adgangsgivende eksamen og søger i kvote 2, bliver ansøgningen automatisk også vurderet i kvote 1. Du skal altså ikke søge den samme uddannelse to gange for at få den vurderet både i kvote 1 og kvote Tilføj uddannelse til din prioriteringsliste trin 1 Når du har udfyldt din ansøgning, skal du tilføje uddannelsen til din prioriteringsliste. Det gør du ved at klikke på Tilføj Uddannelse til din prioriteringsliste nederst i ansøgningen. Uddannelsen er nu tilføjet din prioriteringsliste. Du kan redigere i de informationer, du har angivet, indtil du har underskrevet ansøgningen. Det gør du ved at klikke på uddannelsens navn. Husk at gemme, når du har redigeret oplysningerne. Du kan nu tilføje flere uddannelser eller underskrive din ansøgning til uddannelsen. Læs mere i afsnit 4: Sådan underskriver og afsender du dine ansøgninger. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

44 3 Sådan udfylder du din ansøgning trin 2 Når du har tilføjet de uddannelser, du ønsker at søge optagelse på, vil det se således ud på fanen: 3.4 Fanen Bilag Du kan søge op til 8 uddannelser. Hvis du ønsker at ændre i prioriteringsrækkefølgen, flytter du op og ned på ansøgninger ved at klikke på pilene. Læs mere i afsnit 5 Sådan ændrer du i din prioriteringsrækkefølge. På denne fane kan du både uploade og tilknytte bilag og få et samlet overblik over de bilag, der er tilføjet dine ansøgninger. Foruden de bilag, som du kan se her, sendes automatisk de eksamensbeviser, som findes i Eksamensdatabasen. Du kan se det eksamensbevis, der bliver sendt med dine ansøgninger, under fanen Adgangsgrundlag ved at klikke på Se dine Eksamensbeviser. Hvis der er et eksamensbevis, når du klikker på knappen, skal du ikke selv uploade en kopi. Hvis dit eksamensbevis ikke findes i Eksamensdatabasen, skal du selv uploade det og knytte det til dine ansøgninger. Læs mere i afsnit 7 Sådan uploader du eksamensbeviser til underskrevne/afsendte ansøgninger. I følgende eksempel beskrives det, hvordan du uploader et bilag, som kun skal tilknyttes en enkelt ansøgning. Du kan kun uploade bilag i PDF-format. I Word kan du gemme filer som PDF. Husk at give filen et relevant navn. 44 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

45 3.4 Fanen Bilag trin 1 Gå til fanen Bilag. Klik på knappen Tilføj bilag for at finde og tilføje dit bilag. Trin 2 Du får nu vist en ny boks. Klik på Tilføj bilag og fremsøg dokumentet på din computer. Husk at du kun kan tilføje filer i PDF-format. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

46 3 Sådan udfylder du din ansøgning Trin 3 Giv herefter filen et relevant navn i tekstfeltet og klik OK for at tilføje filen. Trin 4 Du får nu vist en boks med information om, at bilaget er blevet uploadet og skal tilknyttes uddannelserne. Klik Ok. 46 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

47 Trin 5 Du skal nu knytte det uploadede bilag til de ansøgninger, som bilaget er relevant for. I venstre side på skærmen kan du se det bilag, du har uploadet. Derudover kan du se dét nummer, din ansøgning har på prioriteringslisten til højre. Markér med flueben ud for de numre, som bilaget skal tilknyttes. Hvis du ønsker at slette bilaget, klikker du på det røde kryds i højre side af prioriteterne. Hvis der ikke er flueben ud for uddannelsesstedets nummer på prioriteringslisten, vil det pågældende uddannelsessted ikke modtage dokumentationen. Selvom du har underskrevet en ansøgning, kan du stadig uploade bilag. Du skal dog huske at uploade bilagene inden for de enkelte uddannelsessteders frister for uploade af bilag. Se disse på uddannelsesstedernes hjemmesider. Bemærk Det er teknisk muligt at uploade bilag frem til 5. juli kl. 12. Det gælder også for ansøgninger, du allerede har underskrevet og sendt; fx inden 15. marts kl. 12. På uddannelsesstedernes hjemmesider skal du orientere dig om frister for, hvornår uddannelsesstederne skal modtage dine bilag. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

48 4 Sådan underskriver og afsender du dine ansøgninger 4 Sådan underskriver og afsender du dine ansøgninger Når du har tilføjet dine uddannelser til din prioriteringsliste, skal ansøgningerne underskrives med dit NemID. Vær opmærksom på, at du skal underskrive ansøgningerne enkeltvis. Du kan underskrive ansøgninger på forskellige tidspunkter. Det er først, når du har underskrevet din ansøgning, at uddannelsesstedet modtager den. Det er underskrifttidspunktet, der er afgørende for, om du har søgt rettidigt og inden for hvilken kvote. trin 1 På fanen Uddannelsesvalg kan du se de uddannelser, som du har tilføjet til din prioriteringsliste. Det er også her, du skal underskrive dine ansøgninger. 48 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

49 3.4 Fanen Bilag trin 2 Vælg den ansøgning, du ønsker at godkende og underskrive. Klik på knappen Godkend og underskriv. Når du første gang underskriver en ansøgning, bliver du advaret om, at du ikke længere kan redigere i Oplysninger om dig og Adgangsgrundlag. Er du færdig med at udfylde dine personlige oplysninger og adgangsgrundlag, klikker du på Ja. Mangler du at tilføje eller redigere noget under fanen Oplysninger om dig og fanen Adgangsgrundlag, klikker du på Nej. Du kan godt underskrive en ansøgning, selvom du endnu ikke har modtaget dit eksamensbevis, eller selvom du er i gang med at tage et suppleringsfag. Du skal uploade eksamensbeviserne, når du modtager dem og senest d. 5. juli kl Læs mere i afsnit 7 Sådan uploader du eksamensbeviser til underskrevne/afsendte ansøgninger. Du kan også uploade bilag til dine ansøgninger efter, at de er underskrevet og afsendt. Du skal undersøge frister for upload af dokumentation på uddannelsesstedernes hjemmeside. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

50 4 Sådan underskriver og afsender du dine ansøgninger trin 3 Når du har klikket på knappen Godkend og underskriv, kommer du til underskriftssiden, hvor du skal underskrive ansøgningen med dit NemID. I feltet kan du se, hvilken ansøgning, du er i gang med at underskrive. Du indtaster Bruger-id og Adgangskode og klikker på Næste. 50 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

51 3.4 Fanen Bilag Du skal nu indtaste den kode fra dit nøglekort, som systemet beder om, og endelig skal du klikke på Godkend. Bemærk Du bliver nu gjort opmærksom på forhold i din ansøgning, der kan kræve bilagsdokumentation. Husk at sikre dig, at du har uploadet den rigtige dokumentation inden ansøgningsfristen udløber. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

52 trin 4 Nu er ansøgningen underskrevet og markeret med en konvolut, der angiver, at ansøgningen er sendt til uddannelsesstedet. Du har også modtaget en kvittering på, at ansøgningen er afsendt til den adresse, du har angivet på fanen Oplysninger om dig. Du får en kvittering for hver ansøgning, du underskriver. Når uddannelsesstedet har hentet din ansøgning, ændres den lukkede kuvert til en åben kuvert. Bemærk Husk at underskrive alle dine ansøgninger enkeltvis! 52 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

53 3.4 Fanen Bilag 5 Sådan ændrer du i din prioriteringsrækkefølge Hvis du søger mere end én uddannelse, skal du prioritere dine ansøgninger. Prioritering er vigtigt, da du højest kan blive tilbudt plads på én uddannelse. Læs mere om prioritering på UddannelsesGuiden. Du kan se din aktuelle prioriteringsrækkefølge på din prioriteringsliste under fanen Uddannelsesvalg. Du kan ændre i rækkefølgen så ofte du vil op til den 5. juli kl Du kan ændre prioriteringsrækkefølgen af dine uddannelser, uanset om de er søgt i kvote 1 eller 2. Du kan også ændre i prioriteringsrækkefølgen på ikke-underskrevne ansøgninger. trin 1 På fanen Uddannelsesvalg kan du se dine ansøgninger. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

54 trin 2 Pilene ved tallene i venstre side bruger du til at ændre prioriteringen af dine ansøgninger. Hvis du klikker på rykker du ansøgningen ned på prioriteringslisten. Hvis du klikker på rykker du ansøgningen op på prioriteringslisten. Bemærk Hvis du ændrer i din prioriteringsrækkefølge af underskrevne ansøgninger, får du en advarsel, som vist nedenfor. Hvis du klikker Ja, kan du fortsætte ændringerne i din prioritering. Hvis du ikke ønsker at ændre prioriteringen, skal du klikke på Nej. Bemærk Fra den 5. juli kl kan du ikke ændre i din prioriteringsrækkefølge eller slette ansøgninger. Det er derfor vigtigt, at du ser din rækkefølge igennem inden d. 5. juli kl. 12 og kontrollerer, at det er den rette prioritering og de rette uddannelser, du har søgt. 54 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

55 3.4 Fanen Bilag 6 Sådan sletter og annullerer du ansøgninger Hvis du fortryder en ansøgning kan du slette/annullere den under fanen Uddannelsesvalg. Du kan kun slette/annullere ansøgninger inden den 5. juli kl. 12. trin 1 Slet ansøgninger Hvis du klikker på skraldespanden ude til venstre, sletter du ønsket fra listen. Hvis du sletter en ansøgning før du har underskrevet ansøgningen, bliver du ikke advaret om ændringerne. Når du sletter en ansøgning, der er underskrevet, bliver du advaret med følgende besked. Hvis du klikker Ok, sletter du ansøgningen og uddannelsesstedet modtager besked herom, og du kan se den slettede ansøgning under teksten Annullerede ansøgninger i øverste, højre hjørne. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

56 Hvis du klikker på teksten, kan du se alle de underskrevne ansøgninger, du har slettet. Bemærk At slette en kvote 2-ansøgning Husk at det kun er ansøgninger, der underskrevet før den 15. marts kl. 12, der kommer i betragtning til kvote 2. Hvis du, efter den 15. marts kl. 12, sletter en ansøgning, der er underskrevet før den 15. marts kl. 12, for derefter at søge den samme uddannelse igen, bliver ansøgningen ikke længere vurderet i kvote 2. Hvis du har rettelser til en underskrevet ansøgning, som du ikke længere kan redigere i, men fortsat ønsker at søge uddannelsen, skal du kontakte uddannelsesstedet i stedet for at slette ansøgningen. Du kan uploade et dokument under bilagsfanen, hvor du beskriver, hvad du ønsker ændret i din ansøgning. 56 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

57 7.1 Ansøgere, der bliver studenter i Sådan uploader du eksamensbeviser til underskrevne/afsendte ansøgninger Det er dit eget ansvar, at din ansøgning indeholder dokumentation for din adgangsgivende eksamen og andre fag i forhold til specifikke adgangskrav. Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har afsluttet din adgangsgivende eksamen eller mangler fag for at opfylde adgangskravene, skal du sikre dig at der er uploadet eksamensbevis eller beviser for supplering inden den 5. juli kl Ansøgere, der bliver studenter i 2017 Hvis du afslutter din danske gymnasiale eksamen i 2017 kan du - hvis du udelukkende vil søge kvote 1 - vente med at underskrive dine ansøgninger til dit eksamensbevis er blevet lagt i Eksamensdatabasen. Du kan forvente, at dit eksamensbevis er lagt i Eksamensdatabasen, når du får eksamensbeviset i hånden på din gymnasiale skole. Når du har modtaget eksamensbeviset i hånden, logger du ind i Optagelse.dk med dit NemID. trin 1 Hvis du bliver student i 2017 og ønsker at søge en uddannelse i kvote 2, skal du udfylde og underskrive ansøgningen inden 15. marts kl. 12. På det tidspunkt vil fanen Adgangsgrundlag være tom. Du skal vælge hvilken type gymnasial uddannelse, du har og skrive eksamensåret. Du skal ikke udfylde eksamensresultat. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

58 7 Sådan uploader du eksamensbeviser til underskrevne/afsendte ansøgninger Når du har underskrevet din første ansøgning, vil fanen Adgangsgrundlag være låst. Det kan du se ved, at felterne er grå. trin 2 Når du er blevet student og inden 5. juli kl skal du logge ind i Optagelse.dk og klikke på knappen Tjek for nyt eksamensbevis for at uploade eksamensbeviset. Hvis eksamensbeviset er i Eksamensdatabasen, får du denne besked: Vælger du Ok, vil du modtage følgende besked. 58 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

59 7.1 Ansøgere, der bliver studenter i 2017 Klik Ok, og du vil dernæst kunne se eksamensbeviset på fanen Bilag. Eksamensbeviset er automatisk tilføjet alle dine ansøgninger på prioriteringslisten. Husk at kontrollere eksamensbeviset. Uddannelsesstederne får nu automatisk besked om, at de kan hente beviset. De vil foretage justeringen af eksamensresultatet for bonus for tidlig studiestart. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

60 7 Sådan uploader du eksamensbeviser til underskrevne/afsendte ansøgninger 7.2 Eksamensbeviser for supplering (gsk) Hvis du har søgt en uddannelse, inden du har afsluttet et suppleringsfag, skal du sikre dig, at uddannelsesstederne får dine eksamensbeviser. Hvis du har afsluttet det inden den 5. juli kl. 12, skal du under fanen Adgangsgrundlag klikke på knappen Tjek for nyt eksamensbevis. trin 1 Hvis du har afsluttet et suppleringsfag inden den 5. juli kl. 12, skal du under fanen Adgangsgrundlag klikke på knappen Tjek for nyt eksamensbevis. Hvis det nye eksamensbevis er i Eksamensdatabasen, får du besked om det. Vælger du Ok, vil du under fanen Bilag kunne se eksamensbeviset. Eksamensbeviset er automatisk tilføjet alle dine ansøgninger på prioriteringslisten. Husk at kontrollere eksamensbeviset. Uddannelsesstederne får nu automatisk besked om, at de kan hente beviset. Hvis eksamensbeviset ikke er i eksamensdatabasen, skal du selv uploade det under fanen Bilag. Se hvordan under Upload selv eksamensbevis til din ansøgning nedenfor. 60 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

61 7.3 Upload selv eksamensbeviser til din ansøgning 7.3 Upload selv eksamensbeviser til din ansøgning Hvis du vil sende et eksamensbevis, som ikke findes i Eksamensdatabasen, fx fra en videregående uddannelse, skal du selv uploade eksamensbeviset. trin 1 Gå til fanen Bilag for at tilføje dokumentet som digitalt bilag til de ansøgninger, som dokumentet er relevant for. Klik på knappen Tilføj bilag nederst på siden for at finde og tilføje dit bilag. trin 2 Du får nu vist en ny boks. Klik på Tilføj bilag og fremsøg dokumentet på din computer. Husk at du kun kan tilføje filer i PDF-format. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

62 7 Sådan uploader du eksamensbeviser til underskrevne/afsendte ansøgninger trin 3 Giv herefter filen et relevant navn i tekstfeltet og klik OK for at tilføje filen. trin 4 Du får nu vist en boks med information om, at bilaget er blevet uploadet og skal tilknyttes uddannelserne. Klik Ok. trin 5 Du skal nu knytte det uploadede bilag til de ansøgninger, som bilaget er relevant for. Sæt flueben under prioriteterne for de relevante uddannelser for at knytte bilaget til dem. Til højre kan du se, hvilken prioriteter dine ansøgninger har. 62 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter:

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Kasper Hein og

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk 1 Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Kasper Hein

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer 31. januar 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK... 4 1.2.1 Godkendelse af uddannelsesønsker...

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer 31. januar 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.1.1 Jeg har ikke noget NemID eller Digital Signatur... 4 1.1.2

Læs mere

Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk

Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk 1. Klik på Søg videregående uddannelse og log herefter ind med dit NemID. 2. Under fanebladet Oplysninger om dig, skal du udfylde dine oplysninger. Når du logger

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning

Læs mere

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 1 Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 2 Forsiden af KOT ansøgersiden. Her har ansøgeren de fire muligheder 1. Ansøg med login. Ansøgeren kan logge på med sit NemID og udfylde og sende sin

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter:

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget

Læs mere

SÅDAN UDFYLDER DU EN ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ ET BACHELORTILVALG

SÅDAN UDFYLDER DU EN ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ ET BACHELORTILVALG SÅDAN UDFYLDER DU EN ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ ET BACHELORTILVALG OPRET ANSØGNING For at starte din ansøgning skal du vælge fanebladet Opret ansøgning. Udfyld nu felterne [Institutionsnavn] og [Uddannelsestype]

Læs mere

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Så dån udfylder du ånsøgningen om optågelse på en kåndidåtuddånnelse med kåndidåttilvålg

Så dån udfylder du ånsøgningen om optågelse på en kåndidåtuddånnelse med kåndidåttilvålg Så dån udfylder du ånsøgningen om optågelse på en kåndidåtuddånnelse med kåndidåttilvålg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Så dån udfylder du ånsøgning om optågelse på en 2- fåglig kåndidåtuddånnelse med kåndidåttilvålg i Russisk eller Jåpånstudier, sommer 2018

Så dån udfylder du ånsøgning om optågelse på en 2- fåglig kåndidåtuddånnelse med kåndidåttilvålg i Russisk eller Jåpånstudier, sommer 2018 Så dån udfylder du ånsøgning om optågelse på en 2- fåglig kåndidåtuddånnelse med kåndidåttilvålg i Russisk eller Jåpånstudier, sommer 2018 Læser du en bacheloruddannelse med enten bachelortilvalget i Russisk

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning

Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen Så dån udfylder du ånsøgning om optågelse på en 2- fåglig kåndidåtuddånnelse med kåndidåttilvålg i Russisk, Religionsvidenskåb, Aråbisk- og Islåmstudier eller Oldtidskundskåb- Vinteroptåg Hvis din bacheloruddannelse

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Kurt Nikolajsen

Læs mere

Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler.

Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler.

Læs mere

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen HD optag Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen 1 Login til ansøgningsportalen (STADS-DANS): http://www.cbs.dk/efteruddannelse/hduddannelse/hd-tilmelding Se desuden Vejledning til login på ansøgningsportalen

Læs mere

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS Vejledning Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS 1 Log på ansøgningsportalen via dette link: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om genindskrivning

Sa dan udfylder du en ansøgning om genindskrivning Sa dan udfylder du en ansøgning om genindskrivning Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i det faneblad,

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om studieskift eller overflytning (Top-up)

Sa dan udfylder du en ansøgning om studieskift eller overflytning (Top-up) Sa dan udfylder du en ansøgning om studieskift eller overflytning (Top-up) Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen HD optag Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen 1 Login til ansøgningsportalen (STADS-DANS): http://www.cbs.dk/efteruddannelse/hduddannelse/hd-tilmelding Se desuden Vejledning til login på ansøgningsportalen

Læs mere

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Se eventuelt også

Læs mere

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN

ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN Et godt tip Tryk på F11 for at få ansøgningssystemet til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget ind på Ansøgningsportalen,

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om genindskrivning

Så dån udfylder du en ånsøgning om genindskrivning Så dån udfylder du en ånsøgning om genindskrivning Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i det faneblad,

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg 1 Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg Kandidattilvalg skal du kun søge, hvis du læser dit centrale fag ved et andet dansk universitet end Aarhus Universitet, samtidig med

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Hvis du ikke allerede

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en 2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk eller Religionsvidenskab - Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget med et

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Kasper Hein Styrelsen

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk/deltid Vær opmærksom på at vælge den danske version af login siden! Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING ENKELTFAGSKURSER OG GÆSTESTUDERENDE INDHOLD

VEJLEDNING TIL ANSØGNING ENKELTFAGSKURSER OG GÆSTESTUDERENDE INDHOLD VEJLEDNING TIL ANSØGNING ENKELTFAGSKURSER OG GÆSTESTUDERENDE Denne vejledning er en hjælp til dig, der søger om optag på enkeltfagskurser eller som gæstestuderende på IT-Universitetet. Ansøgning om optagelse

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Michael Lerskov Styrelsen

Læs mere

Du får adgang til din uddannelsesplan og ansøgning i Optagelse.dk ved at logge ind med dit UNI-login fra forsiden af Optagelse.dk. Se figur 1.

Du får adgang til din uddannelsesplan og ansøgning i Optagelse.dk ved at logge ind med dit UNI-login fra forsiden af Optagelse.dk. Se figur 1. Søg ungdomsuddannelse Som elev i 9. eller 10. klasse Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse (for 9. klasses elever) og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2017 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

ANSØGNINGSVEJLEDNING til deltidsuddannelser

ANSØGNINGSVEJLEDNING til deltidsuddannelser ANSØGNINGSVEJLEDNING til deltidsuddannelser Login til Ansøgningsportalen (STADS-DANS): https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx?_afrloop=6320756782222216&_afrw indowmode=0&_adf.ctrl-state=1957u6znez_4

Læs mere

ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN, Deltidsuddannelser

ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN, Deltidsuddannelser ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN, Deltidsuddannelser Vær opmærksom på at vælge den danske version af login siden, så du benytter Ansøgningsportalen på dansk! Et godt tip Tryk på F11 for at få

Læs mere

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning i, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Der er ansøgningsskemaer i hæftet, svarende

Læs mere

Valg af ansøgningsstrategi

Valg af ansøgningsstrategi Valg af ansøgningsstrategi Besøg af Studievalg 1. g/1. hf 2. g/1. hf 3. g/2. hf 3. g/2. hf -forår Studievalg Hvem er Studievalg Studieretning/valgfag Valg og valgovervejelser Øvelse Uddannelsernes kendetegn

Læs mere

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS Vejledning Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS 1 Log på ansøgningsportalen via dette link: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at

Læs mere

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012 Miniguide - optagelse på videregående uddannelser 2012 Adgangskvotient: Hvis en uddannelse får flere ansøgere, end der er pladser til, vil den få en adgangskvotient. Adgangskvotienten er det karaktergennemsnit,

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA MASTERUDDANNELSER OG KVALIFIKATIONSFORLØB

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA MASTERUDDANNELSER OG KVALIFIKATIONSFORLØB VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA MASTERUDDANNELSER OG KVALIFIKATIONSFORLØB Denne vejledning er en hjælp til dig, der søger om optag på IT-Universitetets masteruddannelser og kvalifikationsforløb til masteruddannelse.

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER Annia Hoffmeyer, Kristine Ellis, Maia Jensen Januar 2013 STADS-DANS Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering Formålet med denne

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser Login til STADS-DANS: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at vælge den danske version af login siden!

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING ENKELTFAGSKURSER OG GÆSTESTUDERENDE. INDHOLD Klik på linket for at komme til den information, du søger.

VEJLEDNING TIL ANSØGNING ENKELTFAGSKURSER OG GÆSTESTUDERENDE. INDHOLD Klik på linket for at komme til den information, du søger. VEJLEDNING TIL ANSØGNING ENKELTFAGSKURSER OG GÆSTESTUDERENDE Denne vejledning er en hjælp til dig, der søger om optag på enkeltfagskurser eller som gæstestuderende på IT Universitetet. Ansøgning om optagelse

Læs mere

Studievalg og karrierevejledning #1 Uddannelsesguiden

Studievalg og karrierevejledning #1 Uddannelsesguiden Emne Hvad gør du? Skærmbillede Studievalg og karrierevejledning #1 www.ug.dk Introduktion til Studievalg Sjælland. Klik på Studievalg nederst på forsiden af UG i kolonnen med overskriften Vejledning. 1

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Miniguide til optagelse.dk

Miniguide til optagelse.dk Miniguide til optagelse.dk (Gælder kun for ansøgere til os, DSKD) Page 1/6 Optagelse.dk - adgangsgrundlag Du skal vælge Gymnasial eksamen, hvis du har eller er i gang med og afslutter den i år (det kalder

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for

Læs mere

Valg af ansøgningsstrategi

Valg af ansøgningsstrategi Valg af ansøgningsstrategi Cecilie og Rasmus søger ind 24. juni 1. juli Cecilie får hue på Cecilie vil søge ind på uddannelse A og tjekker Specifikke Adgangskrav. Cecilie skal supplere ét fag ét niveau!

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 12. juli 2018 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 2 3. Opret

Læs mere

Valg af ansøgningsstrategi

Valg af ansøgningsstrategi Valg af ansøgningsstrategi De 4 vigtigste pointer i dag: Forholde dig til at søge kvote 1 og/eller 2 og evt. standby Fordele/ulemper sabbat Måder at supplere på SU og økonomi Fra det virkelige liv: Grete

Læs mere

Valg af ansøgningsstrategi

Valg af ansøgningsstrategi Valg af ansøgningsstrategi Besøg af Studievalg 1. g/1. hf 2. g/1. hf 3. g/2. hf 3. g/2. hf - forår Studievalg Hvem er Studievalg Studieretning/valgfag Valg og valgovervejelser Øvelse Uddannelsernes kendetegn

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

De ansøgere, der ikke har mulighed for at bruge NemID eller Digitalsignatur, skal lave en ansøgning uden login.

De ansøgere, der ikke har mulighed for at bruge NemID eller Digitalsignatur, skal lave en ansøgning uden login. 1 Introduktion Denne korte vejledning beskriver, hvordan modtagerne på de videregående uddannelser behandler Følgeskrivelser med Ansøgnings ID fra de ansøgere, der har søgt uden login på Optagelse.dk.

Læs mere

INDSIGT UDSIGT HANDLING

INDSIGT UDSIGT HANDLING INDSIGT UDSIGT HANDLING Valg af ansøgningsstrategi Tilbageblik Hvornår har I mødt Studievalg og Studievalgs vejledning her på skolen? Hvornår har I brugt Studievalg? Besøg af Studievalg 1. g/1. hf 2. g/1.

Læs mere

Valg af ansøgningsstrategi

Valg af ansøgningsstrategi Valg af ansøgningsstrategi Besøg af Studievalg 1. g/1. hf 2. g/1. hf 3. g/2. hf 3. g/2. hf - forår Studievalg Hvem er Studievalg Studieretning/valgfag Valg og valgovervejelser Øvelse Uddannelsernes kendetegn

Læs mere

Sådan ansøger du: 10 Den Koordinerede Tilmelding

Sådan ansøger du: 10 Den Koordinerede Tilmelding Sådan ansøger du: Ansøgningsskemaerne skal benyttes både hvis du søger pr.. marts og hvis du søger pr.. juli, og prioriteringsskemaet skal indeholde alle de uddannelser (optagelsesområdenumre) du søger,

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål Ofte stillede spørgsmål Log in problemer Jeg kan ikke logge ind? Læs mere under Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse. Hvis du efter at have læst det, stadig ikke kan logge ind, kan du sende

Læs mere

Besøg af Studievalg. 3. g/2. hf. Uddannelsesog karrierevalg. Din karriere? Karriereforløb. Undersøg. Studiepraktik. Spørgeskema. Vejledningssamtaler

Besøg af Studievalg. 3. g/2. hf. Uddannelsesog karrierevalg. Din karriere? Karriereforløb. Undersøg. Studiepraktik. Spørgeskema. Vejledningssamtaler Besøg af Studievalg 1. g/1. hf 2. g/1. hf 3. g/2. hf 3. g/2. hf - forår Studievalg Hvem er Studievalg Studieretning/valgfag Valg og valgovervejelser Øvelse Uddannelsernes kendetegn Ta et Valg Spørgeskema

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Brugervejledning. Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning 18. marts 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVILKE RETTIGHEDER SKAL JEG HAVE I OPTAGELSE.DK?... 4 1.3 VIGTIGE

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

INDSIGT UDSIGT HANDLING

INDSIGT UDSIGT HANDLING INDSIGT UDSIGT HANDLING Valg af ansøgningsstrategi Tilbageblik Hvornår har I mødt Studievalg og Studievalgs vejledning her på skolen? Hvornår har I brugt Studievalg? Besøg af Studievalg 1. g/1. hf 2. g/1.

Læs mere

Tilbageblik. Hvornår har I mødt Studievalg og Studievalgs vejledning her på skolen? Hvornår har I brugt Studievalg?

Tilbageblik. Hvornår har I mødt Studievalg og Studievalgs vejledning her på skolen? Hvornår har I brugt Studievalg? Tilbageblik Hvornår har I mødt Studievalg og Studievalgs vejledning her på skolen? Hvornår har I brugt Studievalg? Besøg af Studievalg 1. g/1. hf 2. g/1. hf 3. g/2. hf 3. g/2. hf - forår Studievalg Hvem

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Valg af ansøgningsstrategi

Valg af ansøgningsstrategi Valg af ansøgningsstrategi Besøg af Studievalg 1. g/1. hf 2. g/1. hf 3. g/2. hf 3. g/2. hf - forår Studievalg Hvem er Studievalg Studieretning/valgfag Valg og valgovervejelser Øvelse Uddannelsernes kendetegn

Læs mere