Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG"

Transkript

1 Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Dækning: Befolkning: Metode: Feltarbejde: EU-28 ( EU-borgere) Europæere på 15 år og opefter Personligt interview (CAPI) juni 2013 (TNS opinion) INDLEDNING... 2 A. HVAD EU REPRÆSENTERER: DEN FRIE BEVÆGELIGHED AF MENNESKER, FRED OG DEN FÆLLES MØNT, EUROEN... 7 B. EUROPÆISK IDENTITET C. HVORDAN FØLELSEN AF EUROPÆISK MEDBORGERSKAB KAN STYRKES? D. EUROPÆISK TILKNYTNING OG MEDLEMSKAB E. MIN STEMME TÆLLER F. SÅDAN FUNGERER DEMOKRATIET G. VALGET AF FORMAND FOR EUROPA-KOMMISIONEN H. INTERESSE I EUROPÆISK POLITIK I DAG OG I MORGEN I. EUROPÆISK INTEGRATION J. DEN EUROPÆISKE UNION I 2025 PERSPEKTIV Som følge af Kroatiens tiltrædelse den 1. juli 2013, otte dage efter feltarbejdet i forbindelse med nærværende undersøgelse, er visse spørgsmål vedrørende dette land ændret let med henblik på at kunne indføje disse resultater effektivt i denne Eurobarometer-undersøgelse. MEDDELELSE Undersøgelsen er foretaget i form af personlige interview med borgere i de 28 EUmedlemsstater. Resultaterne er fremlagt dels med udgangspunkt i de nye spørgsmål vedrørende EU-28, dels med udgangspunkt i tendenser for EU-27. Denne undersøgelse foretaget af Europa-Parlamentet er suppleret af en række spørgsmål, der blev offentliggjort inden for rammerne af EB79.3-standarden, som blev offentliggjort af Kommissionen. 1

2 Alder Køn Beskæftigelse Euroområdet/land e uden for euroområdet INDLEDNING Undersøgelsen af resultaterne på grundlag af europæernes køn, alder og beskæftigelseskategori samt efter landegruppe (euroområdet/lande uden for euroområdet) viser en række tendenser. Forskellene på grundlag af køn er nogenlunde de samme som dem, der blev konstateret i de tidligere undersøgelser. Man bemærker, at den europæiske identitet, tilknytning til Den Europæiske Union og en opbakning til tilhørsforholdet til EU er stærkere hos mænd end hos kvinder. Variationerne på grundlag af alder er mere udtalte, og der er en tendens til, at de yngste europæere (15-24 år) er mere positive over for EU end de ældre (55+). Der er en stor kløft inden for beskæftigelseskategorierne mellem på den ene side ledere og studerende, som i overvejende grad er positive over for og føler en tilknytning til Den Europæiske Union, og på den anden side arbejdsløse, pensionister, hjemmegående og arbejdere, som er mere kritiske. Der hersker store forskelle mellem euroområdet og landene uden for euroområdet, især når det gælder spørgsmål vedrørende identitet og det, som EU står for i europæernes øjne. Borgerne i euroområdet forbinder i langt højere grad EU med den fælles valuta, og de føler sig i højere grad såvel nationale som europæiske end borgerne i landene uden for euroområdet. Detaljeret resultat: Den måde, som europæerne forestiller sig EU på, varierer i forhold til de adspurgte personers køn, mere end det er tilfældet i forhold til alder, beskæftigelse og mellem euroområdet og landene uden for euroområdet. - Den frie bevægelighed: det mest positive resultat for personer under 55 år og alle beskæftigelseskategorierne med undtagelse af pensionisterne. Personer på 55 år og derover og pensionister nævner først og fremmest fred. Den fælles valuta nævnes oftere af unge, ledere og arbejdstagere. - Hvad EU står for på det personlige plan: først og fremmest friheden til at rejse for unge (50 %), studerende (57 %), ledere (55 %), i højere grad end for ældre (35 %), pensionister (34 %) og arbejdsløse (36 %). - Dybe kløfter mellem euroområdet og landene uden for euroområdet vedrørende den fælles valuta: nævnes i højere grad i euroområdet som et positivt resultat af EU (31 % mod 12 %) og som det element, der stærkest repræsenterer EU (42 % mod 17 %). - Fred nævnes oftest hos personer på 55 år og derover (29 %) end hos personer på år (22 %). Personer på 40 år over derover nævner oftest pengespild (29 % hos personer på år, 31 % hos personer på 55 år og derover) og 2

3 bureaukrati (28 % hos personer på år og 27 % hos personer på 55 år og derover). Den europæiske identitet: mindre udtalt hos ældre, pensionister og arbejdsløse samt i landene uden for euroområdet. - følelsen af at være national og europæisk: overvejende uanset køn og alder og hos erhvervsaktive, navnlig ledere (61 % mod 23 % udelukkende national). - Følelsen af udelukkende at være national: mere udtalt hos arbejdsløse (44 %), pensionister (46 %) og borgere i landene uden for euroområdet (47 %). - Alle kategorierne mener, at følelsen af at være europæisk er blevet styrket på ti år hos deres medborgere. Flest unge, studerende, ledere og personer, der bor i landene uden for euroområdet, mener dette. - Euroen og værdierne demokrati og frihed er de elementer, der i langt overvejende grad udgør den europæiske identitet med små variationer alt efter køn og alder. Euroen nævnes klart oftere i euroområdet (51 %) end i landene uden for euroområdet (24 %). Elementer, der styrker den europæiske identitet: Man bemærker store forskelle mellem euroområdet og landene uden for euroområdet; et harmoniseret socialt beskyttelsessystem (43 % i euroområdet og 37 % i landene uden for euroområdet) og udbredelsen af anerkendelse af eksamensbeviser (34 % i euroområdet og 25 % i landene uden for euroområdet). Mænd (50 %), unge (51 %), studerende (55 %) og især ledere (60 %) føler sig mest knyttet til EU og har størst tendens til at betragte deres lands tilknytning hertil som positiv (mænd (53 %), unge (57 %), studerende (64 %) og især ledere (67 %)). I euroområdet føler de adspurgte sig lidt mere knyttet til EU (50 % mod 45 % i landene uden for euroområdet) og bedømmer tilhørsforholdet hertil mere positivt (52 % mod 45 % i landene uden for euroområdet). Til gengæld mener færre blandt disse, at deres land har haft gavn af at være i EU (53 % mod 57 % i landene uden for euroområdet). Det er kun et mindretal blandt de fleste af de analyserede kategorier, der har følelsen af, at "min stemme tæller i EU": kun små variationer alt efter køn, alder eller bopæl i eller uden for euroområdet. Ledere skiller sig ud, idet flertallet af dem mener, at deres stemme tæller i EU (51 % mod 48 %). - Til gengæld har flertallet inden for alle kategorierne følelsen af, at "mit lands stemme tæller i EU". - At stemme til valget til Europa-Parlamentet er "den bedste måde at gøre min stemme gældende på": her er der ingen nævneværdige variationer inden for køn eller alder. Denne holdning er mest udbredt blandt ledere og borger i euroområdet. Mænd og kvinder er i overvejende grad tilfredse med den måde, som demokratiet fungerer på i deres land, og der er meget få forskelle mellem dem. Det samme gælder for aldersklasserne - selv om de unge er de mest tilfredse - og for forholdet mellem euroområdet og landene uden for euroområdet. Der er dog store forskelle mellem ledere (69 %), studerende (60 %) og arbejdstagere (57 %), der er overvejende tilfredse, og arbejdsløse (38 %) eller hjemmegående (44 %), iblandt hvilke kun et mindretal er tilfredse. Der er mere markante forskelle, når det gælder spørgsmålet om demokratiets funktion i EU: 3

4 - Kun lille variation alt efter køn, men en højere grad af tilfredshed blandt personer på år (55 %) end blandt ældre (40 %). - Blandt beskæftigelseskategorierne er det kun studerende (59 %), ledere (56 %) og arbejdstagere (51 %), der overvejende er tilfredse. - Overvejende tilfredshed blandt de adspurgte i landene uden for euroområdet (50 % mod 28 % utilfredse). Det omvendte fænomen gælder i euroområdet, hvor utilfredsheden dominerer (49 % mod 42 % tilfredse). De forskellige analyserede kategorier går overvejende ind for, at borgerne indirekte skal vælge formanden for Kommissionen, en væsentlig innovation i Lissabontraktaten, der træder i kraft i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i maj Endnu klarere tilslutning til muligheden af, at formanden for Kommissionen i fremtiden vælges direkte: - Støtten er stærkest hos mænd (72 %), unge på år (75 %), ledere (72 %), studerende (76 %) og arbejdstagere (74 %). - Kun få forskelle mellem euroområdet (71 %) og landene uden for euroområdet (68 %). Interessen for EU-politiske spørgsmål er mærkbart mere udtalt hos mænd (48 %) end hos kvinder (37 %). - Kun få variationer alt efter alder og mellem euroområdet og landene uden for euroområdet. - Til gengæld store forskelle mellem beskæftigelseskategorierne. Interessen er tydeligvis størst blandt ledere (60 %), mens den er lille hos arbejdere (36 %), arbejdsløse (34 %) og hjemmegående (30 %). - Alle mener, at borgerne i stigende grad vil blive inddraget i europæiske anliggender frem til 2025, og denne følelse er meget mere udtalt i euroområdet (44 % mod 37 % i landene uden for euroområdet), hos mænd (43 %), de yngste personer (46 %), ledere (51 %) og studerende (48 %). Med hensyn til europæisk integration er følelsen af, at der er mere, der bringer europæerne sammen, end der adskiller dem, fremherskende i alle kategorierne, men den er mest udtalt hos dem, der traditionelt støtter EU, nemlig mænd, personer på år, ledere og studerende. Denne følelse er stærkere i landene uden for euroområdet (76 %) end i euroområdet (71 %). Hvad angår hastigheden af den europæiske integration er der mere eller mindre ligelig fordeling inden for de analyserede sociodemografiske kategorier, når det gælder spørgsmålet om, hvorvidt EU altid skal gøre fremskridt som en samlet enhed, eller om enkelte lande kan gøre det sammen. - Procentdelen af dem, der vil gøre fremskridt sammen, er større hos mænd og kvinder og i alle aldersklasser med undtagelse af personer på år, der er fuldstændig delt. - Ledere (53 %), selvstændige (48 %) og arbejdstagere (47 %) går til gengæld overvejende ind for, at enkelte lande kan gøre fremskridt sammen. - I landene uden for euroområdet er der en overvejende vilje til at vente på, at alle medlemsstaterne er parate til at gøre fremskridt (47 % mod 41 %, der foretrækker at gøre fremskridt uden at vente); i euroområdet er svarene næsten helt ligeligt fordelt (45 % mod 44 %). 4

5 I alle kategorierne mener man, at arbejdsløsheden den langt vigtigste udfordring at løfte i EU for at imødegå fremtiden. Dette er der absolut flertal for blandt svarene (undtagen blandt ledere, 45 %). Der bemærkes dog - en stigende bekymring hos kvinder og de yngste personer for arbejdsløshed og ungdomsbeskæftigelse. - Logisk nævner arbejdsløse i overvejende grad arbejdsløshed (68 %). Ledere udviser en stærk bekymring for spørgsmålet om den offentlige gæld (41 %). Endelig kommer unges adgang til beskæftigelse (34 %) på andenpladsen hos studerende næst efter arbejdsløshed (56 %). 5

6 6

7 A. HVAD EU REPRÆSENTERER: DEN FRIE BEVÆGELIGHED AF MENNESKER, FRED OG DEN FÆLLES MØNT, EUROEN 1. EU s mest positive resultater Dette spørgsmål blev taget fra Standard EB79, udført i maj

8 Aldersgrupper HVAD EU REPRÆSENTERER FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater QD5T Hvilket af følgende synes du er det mest positive, der er kommet ud af EU? Som det vigtigste? Og dernæst? (FLERE SVAR MULIGT) Dette spørgsmål blev taget fra Standard EB79, udført i maj

9 2. Nationale resultater Dette spørgsmål blev taget fra Standard EB79, udført i maj 2013 HVAD EU REPRÆSENTERER Aldersgrupper 9

10 Respondentens køn HVAD EU REPRÆSENTERER FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater QD5T Hvilket af følgende synes du er det mest positive, der er kommet ud af EU? Som det vigtigste? Og dernæst? (FLERE SVAR MULIGT) Dette spørgsmål blev taget fra Standard EB79, udført i maj

11 HVAD EU REPRÆSENTERER Respondentens køn 2. Nationale resultater Dette spørgsmål blev taget fra Standard EB79, udført i maj

12 Beskæftigelsesgrupper HVAD EU REPRÆSENTERER FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSESGRUPPER 1. EU-resultater QD5T Hvilket af følgende synes du er det mest positive, der er kommet ud af EU? Som det vigtigste? Og dernæst? (FLERE SVAR MULIGT) Dette spørgsmål blev taget fra Standard EB79, udført i maj

13 2. Nationale resultater Dette spørgsmål blev taget fra Standard EB79, udført i maj HVAD EU REPRÆSENTERER Beskæftigelsesgrupper

14 Eurozonen - Ikke eurozonen HVAD EU REPRÆSENTERER FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater QD5T Hvilket af følgende synes du er det mest positive, der er kommet ud af EU? Som det vigtigste? Og dernæst? (FLERE SVAR MULIGT) Dette spørgsmål blev taget fra Standard EB79, udført i maj

15 HVAD EU REPRÆSENTERER Eurozonen - Ikke eurozonen 2. Nationale resultater Dette spørgsmål blev taget fra Standard EB79, udført i maj

16 16

17 2. Hvad EU betyder for dig Dette spørgsmål blev taget fra Standard EB79, udført i maj

18 Aldersgrupper HVAD EU REPRÆSENTERER FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater QA14 Hvad betyder EU for dig personligt? (FLERE SVAR MULIGT) Dette spørgsmål blev taget fra Standard EB79, udført i maj

19 HVAD EU REPRÆSENTERER Aldersgrupper 2. Nationale resultater Dette spørgsmål blev taget fra Standard EB79, udført i maj

20 Respondentens køn HVAD EU REPRÆSENTERER FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater QA14 Hvad betyder EU for dig personligt? (FLERE SVAR MULIGT) Dette spørgsmål blev taget fra Standard EB79, udført i maj

21 What HVAD the EU EU REPRÆSENTERER represents Respondentens køn 2. Nationale resultater Dette spørgsmål blev taget fra Standard EB79, udført i maj

22 Beskæftigelsesgrupper HVAD EU REPRÆSENTERER FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSESGRUPPER 1. EU-resultater QA14 Hvad betyder EU for dig personligt? (FLERE SVAR MULIGT) Dette spørgsmål blev taget fra Standard EB79, udført i maj

23 HVAD EU REPRÆSENTERER Beskæftigelsesgrupper 2. Nationale resultater Dette spørgsmål blev taget fra Standard EB79, udført i maj

24 Eurozonen - Ikke eurozonen HVAD EU REPRÆSENTERER FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater QA14 Hvad betyder EU for dig personligt? (FLERE SVAR MULIGT) Dette spørgsmål blev taget fra Standard EB79, udført i maj

25 2. Nationale resultater 25 HVAD EU REPRÆSENTERER Eurozonen - Ikke eurozonen

26 26

27 Eurozonen - Ikke eurozonen B. EUROPÆISK IDENTITET 1. 1.Europæisk identitet eller nationalidentitet Dette spørgsmål blev taget fra Standard EB79, udført i maj

28 Aldersgrupper EUROPÆISK IDENTITET FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater QD4 I den nærmeste fremtid, ser du da dig selv som? Dette spørgsmål blev taget fra Standard EB79, udført i maj

29 EUROPÆISK IDENTITET Aldersgrupper 2. Nationale resultater Dette spørgsmål blev taget fra Standard EB79, udført i maj

30 Respondentens køn EUROPÆISK IDENTITET FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater QD4 I den nærmeste fremtid, ser du da dig selv som? Dette spørgsmål blev taget fra Standard EB79, udført i maj

31 EUROPÆISK IDENTITET Respondentens køn 2. Nationale resultater Dette spørgsmål blev taget fra Standard EB79, udført i maj

32 Beskæftigelsesgrupper EUROPÆISK IDENTITET FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSESGRUPPER 1. EU-resultater QD4 I den nærmeste fremtid, ser du da dig selv som? Dette spørgsmål blev taget fra Standard EB79, udført i maj

33 2. Nationale resultater Dette spørgsmål blev taget fra Standard EB79, udført i maj 2013 EUROPÆISK IDENTITET Beskæftigelsesgrupper 33

34 Eurozonen - Ikke eurozonen EUROPÆISK IDENTITET FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater QD4 I den nærmeste fremtid, ser du da dig selv som? Dette spørgsmål blev taget fra Standard EB79, udført i maj

35 2. Nationale resultater Dette spørgsmål blev taget fra Standard EB79, udført i maj 2013 EUROPÆISK IDENTITET Eurozonen - Ikke eurozonen 35

36 36

37 2. Udvikling af identitetsfølelse 37

38 Aldersgrupper EUROPÆISK IDENTITET FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q27 Tror du, at (NATIONALITET) sammenlignet med for 10 år siden føler sig? 38

39 EUROPÆISK IDENTITET Aldersgrupper 2. Nationale resultater 39

40 Respondentens køn EUROPÆISK IDENTITET FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q27 Tror du, at (NATIONALITET) sammenlignet med for 10 år siden føler sig? 40

41 2. Nationale resultater 41 EUROPÆISK IDENTITET Respondentens køn

42 Beskæftigelsesgrupper EUROPÆISK IDENTITET FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSESGRUPPER 1. EU-resultater Q27 Tror du, at (NATIONALITET) sammenlignet med for 10 år siden føler sig? 42

43 EUROPÆISK IDENTITET Beskæftigelsesgrupper B 2. Nationale resultater 43

44 Eurozonen - Ikke eurozonen EUROPÆISK IDENTITET FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q27 Tror du, at (NATIONALITET) sammenlignet med for 10 år siden føler sig? 44

45 2. Nationale resultater EUROPÆISK IDENTITET Eurozonen - Ikke eurozonen 45

46 46

47 3. Elementerne, som udgør den europæiske identitet 47

48 Aldersgrupper EUROPÆISK IDENTITET FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q28 Den europiske identitet kan sammensættes af forskellige elementer. Hvilke af følgende elementer er, efter din mening, de vigtigste i forhold til, hvad der udgør den europæiske identitet? (MAKS. 3 SVAR) 48

49 EUROPÆISK IDENTITET Aldersgrupper 2. Nationale resultater 49

50 Respondentens køn EUROPÆISK IDENTITET FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q28 Den europiske identitet kan sammensættes af forskellige elementer. Hvilke af følgende elementer er, efter din mening, de vigtigste i forhold til, hvad der udgør den europæiske identitet? (MAKS. 3 SVAR) 50

51 EUROPÆISK IDENTITET Respondentens køn 2. Nationale resultater 51

52 Beskæftigelsesgrupper EUROPÆISK IDENTITET FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSESGRUPPER 1. EU-resultater Q28 Den europiske identitet kan sammensættes af forskellige elementer. Hvilke af følgende elementer er, efter din mening, de vigtigste i forhold til, hvad der udgør den europæiske identitet? (MAKS. 3 SVAR) 52

53 EUROPÆISK IDENTITET B Beskæftigelsesgrupper 2. Nationale resultater 53

54 Eurozonen - Ikke eurozonen EUROPÆISK IDENTITET FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q28 Den europiske identitet kan sammensættes af forskellige elementer. Hvilke af følgende elementer er, efter din mening, de vigtigste i forhold til, hvad der udgør den europæiske identitet? (MAKS. 3 SVAR) 54

55 2. Nationale resultater EUROPÆISK IDENTITET Eurozonen - Ikke eurozonen 55

56 56

57 C. HVORDAN FØLELSEN AF EUROPÆISK MEDBORGERSKAB KAN STYRKES? 57

58 Aldersgrupper HVORDAN FØLELSEN AF EUROPÆISK MEDBORGERSKAB KAN STYRKES? FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q29T Hvilken af følgende faktorer ville have størst virkning med hensyn til at styrke din følelse af at være EU-borger? Som førsteprioritet? Og dernæst? (MAKS. 5 SVAR) 58

59 HVORDAN FØLELSEN AF EUROPÆISK MEDBORGERSKAB KAN STYRKES? Aldersgrupper 2. Nationale resultater 59

60 Respondentens køn HVORDAN FØLELSEN AF EUROPÆISK MEDBORGERSKAB KAN Aldersgrupper FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q29T Hvilken af følgende faktorer ville have størst virkning med hensyn til at styrke din følelse af at være EU-borger? Som førsteprioritet? Og dernæst? (MAKS. 5 SVAR) 60

61 HVORDAN FØLELSEN AF EUROPÆISK MEDBORGERSKAB KAN Respondentens køn 2. Nationale resultater 61

62 Beskæftigelsesgrupper HVORDAN FØLELSEN AF EUROPÆISK MEDBORGERSKAB KAN 1. EU-resultater FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSESGRUPPER Q29T Hvilken af følgende faktorer ville have størst virkning med hensyn til at styrke din følelse af at være EU-borger? Som førsteprioritet? Og dernæst? (MAKS. 5 SVAR) 62

63 2. Nationale resultater HVORDAN FØLELSEN AF EUROPÆISK MEDBORGERSKAB KAN Beskæftigelsesgrupper 63

64 Eurozonen - Ikke eurozonen HVORDAN FØLELSEN AF EUROPÆISK MEDBORGERSKAB KAN STYRKES? 1. EU-resultater FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE Q29T Hvilken af følgende faktorer ville have størst virkning med hensyn til at styrke din følelse af at være EU-borger? Som førsteprioritet? Og dernæst? (MAKS. 5 SVAR) 64

65 2. Nationale resultater HVORDAN FØLELSEN AF EUROPÆISK MEDBORGERSKAB KAN STYRKES? Eurozonen - Ikke eurozonen 65

66 66

67 D. EUROPÆISK TILKNYTNING OG MEDLEMSKAB 1. Følelsen af tilknytning til EU * Punktet Din region sammenlignes med EB73 foråret

68 Aldersgrupper EUROPÆISK TILKNYTNING OG MEDLEMSKAB FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q21.4 I hvor høj grad føler du dig knyttet til Den Europæiske Union 68

69 EUROPÆISK TILKNYTNING OG MEDLEMSKAB Aldersgrupper 2. Nationale resultater 69

70 Respondentens køn EUROPÆISK TILKNYTNING OG MEDLEMSKAB FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q21.4 I hvor høj grad føler du dig knyttet til Den Europæiske Union 70

71 EUROPÆISK TILKNYTNING OG MEDLEMSKAB Respondentens køn 2. Nationale resultater 71

72 Beskæftigelsesgrupper EUROPÆISK TILKNYTNING OG MEDLEMSKAB FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSESGRUPPER 1. EU-resultater Q21.4 I hvor høj grad føler du dig knyttet til Den Europæiske Union 72

73 2. Nationale resultater EUROPÆISK TILKNYTNING OG MEDLEMSKAB Beskæftigelsesgrupper 73

74 Eurozonen - Ikke eurozonen EUROPÆISK TILKNYTNING OG MEDLEMSKAB FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q21.4 I hvor høj grad føler du dig knyttet til Den Europæiske Union 74

75 EUROPÆISK TILKNYTNING OG MEDLEMSKAB Eurozonen - Ikke eurozonen 2. Nationale resultater 75

76 76

77 2. EU-medlemskab, godt eller dårligt? 77

78 Aldersgrupper EUROPÆISK TILKNYTNING OG MEDLEMSKAB FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q22 Generelt set mener du så, at (VORES LANDS) medlemskab af EU er? 78

79 EUROPÆISK TILKNYTNING OG MEDLEMSKAB Aldersgrupper 2. Nationale resultater 79

80 Respondentens køn EUROPÆISK TILKNYTNING OG MEDLEMSKAB FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q22 Generelt set mener du så, at (VORES LANDS) medlemskab af EU er? 80

81 EUROPÆISK TILKNYTNING OG MEDLEMSKAB Respondentens køn 2. Nationale resultater 81

82 Beskæftigelsesgrupper EUROPÆISK TILKNYTNING OG MEDLEMSKAB FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSESGRUPPER 1. EU-resultater Q22 Generelt set mener du så, at (VORES LANDS) medlemskab af EU er? 82

83 EUROPÆISK TILKNYTNING OG MEDLEMSKAB Beskæftigelsesgrupper 2. Nationale resultater 83

84 Eurozonen - Ikke eurozonen EUROPÆISK TILKNYTNING OG MEDLEMSKAB FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q22 Generelt set mener du så, at (VORES LANDS) medlemskab af EU er? 84

85 2. Nationale resultater 85 EUROPÆISK TILKNYTNING OG MEDLEMSKAB Eurozonen - Ikke eurozonen

86 86

87 3. Fordele eller ej af EU-medlemskab 87

88 Aldersgrupper EUROPÆISK TILKNYTNING OG MEDLEMSKAB FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q23 Alt taget i betragtning mener du så, at (VORES LAND) har haft fordel eller ej af sit medlemskab af EU? 88

89 EUROPÆISK TILKNYTNING OG MEDLEMSKAB Aldersgrupper 2. Nationale resultater 89

90 Respondentens køn EUROPÆISK TILKNYTNING OG MEDLEMSKAB FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q23 Alt taget i betragtning mener du så, at (VORES LAND) har haft fordel eller ej af sit medlemskab af EU? 90

91 EUROPÆISK TILKNYTNING OG MEDLEMSKAB Respondentens køn 2. Nationale resultater 91

92 Beskæftigelsesgrupper EUROPÆISK TILKNYTNING OG MEDLEMSKAB FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSESGRUPPER 1. EU-resultater Q23 Alt taget i betragtning mener du så, at (VORES LAND) har haft fordel eller ej af sit medlemskab af EU? 92

93 EUROPÆISK TILKNYTNING OG MEDLEMSKAB Beskæftigelsesgrupper 2. Nationale resultater 93

94 Eurozonen - Ikke eurozonen EUROPÆISK TILKNYTNING OG MEDLEMSKAB FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q23 Alt taget i betragtning mener du så, at (VORES LAND) har haft fordel eller ej af sit medlemskab af EU? 94

95 EUROPÆISK TILKNYTNING OG MEDLEMSKAB Eurozonen - Ikke eurozonen 2. Nationale resultater 95

96 96

97 E. MIN STEMME TÆLLER 1. MIN STEMME TÆLLER 97

98 Aldersgrupper MIN STEMME TÆLLER FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q24.1 I hvilken grad er du enig eller uenig i hvert af følgende udsagn? Min stemme tæller i EU 98

99 MIN STEMME TÆLLER Aldersgrupper 2. Nationale resultater 99

100 Respondentens køn MIN STEMME TÆLLER FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q24.1 I hvilken grad er du enig eller uenig i hvert af følgende udsagn? Min stemme tæller i EU 100

101 MIN STEMME TÆLLER Respondentens køn 2. Nationale resultater 101

102 Beskæftigelsesgrupper MIN STEMME TÆLLER FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSESGRUPPER 1. EU-resultater Q24.1 I hvilken grad er du enig eller uenig i hvert af følgende udsagn? Min stemme tæller i EU 102

103 MIN STEMME TÆLLER Beskæftigelsesgrupper 2. Nationale resultater 103

104 Eurozonen - Ikke eurozonen MIN STEMME TÆLLER FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q24.1 I hvilken grad er du enig eller uenig i hvert af følgende udsagn? Min stemme tæller i EU 104

105 MIN STEMME TÆLLER Eurozonen - Ikke eurozonen 2. Nationale resultater 105

106 106

107 2. Hvordan sikrer beslutningstagerne i EU, at min stemme tæller? For det første ved at stemme 107

108 Aldersgrupper MIN STEMME TÆLLER FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q25 Hvilke af følgende er de bedste metoder til at sikre, at din stemme bliver hørt af beslutningstagerne i EU? (MAKS. 3 SVAR) 108

109 MIN STEMME TÆLLER Aldersgrupper 2. Nationale resultater 109

110 Respondentens køn MIN STEMME TÆLLER FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q25 Hvilke af følgende er de bedste metoder til at sikre, at din stemme bliver hørt af beslutningstagerne i EU? (MAKS. 3 SVAR) 110

111 MIN STEMME TÆLLER Respondentens køn 2. Nationale resultater 111

112 Beskæftigelsesgrupper MIN STEMME TÆLLER FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSESGRUPPER 1. EU-resultater Q25 Hvilke af følgende er de bedste metoder til at sikre, at din stemme bliver hørt af beslutningstagerne i EU? (MAKS. 3 SVAR) 112

113 2. Nationale resultater MIN STEMME TÆLLER Beskæftigelsesgrupper 113

114 Eurozonen - Ikke eurozonen MIN STEMME TÆLLER FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q25 Hvilke af følgende er de bedste metoder til at sikre, at din stemme bliver hørt af beslutningstagerne i EU? (MAKS. 3 SVAR) 114

115 2. Nationale resultater 115 MIN STEMME TÆLLER Eurozonen - Ikke eurozonen

116 116

117 F. SÅDAN FUNGERER DEMOKRATIET 1. Sådan fungerer demokratiet i medlemsstaterne 117

118 Aldersgrupper SÅDAN FUNGERER DEMOKRATIET FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q30a I det store og hele, er du meget tilfreds, nogenlunde tilfreds, ikke særlig tilfreds, eller overhovedet ikke tilfreds med den måde, demokratiet fungerer på her i (VORES LAND)? 118

119 SÅDAN FUNGERER DEMOKRATIET Aldersgrupper 2. Nationale resultater 119

120 Respondentens køn SÅDAN FUNGERER DEMOKRATIET FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q30a I det store og hele, er du meget tilfreds, nogenlunde tilfreds, ikke særlig tilfreds, eller overhovedet ikke tilfreds med den måde, demokratiet fungerer på her i (VORES LAND)? 120

121 SÅDAN FUNGERER DEMOKRATIET Respondentens køn 2. Nationale resultater 121

122 Beskæftigelsesgrupper SÅDAN FUNGERER DEMOKRATIET FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSESGRUPPER 1. EU-resultater Q30a I det store og hele, er du meget tilfreds, nogenlunde tilfreds, ikke særlig tilfreds, eller overhovedet ikke tilfreds med den måde, demokratiet fungerer på her i (VORES LAND)? 122

123 SÅDAN FUNGERER DEMOKRATIET Beskæftigelsesgrupper 2. Nationale resultater 123

124 Eurozonen - Ikke eurozonen SÅDAN FUNGERER DEMOKRATIET FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q30a I det store og hele, er du meget tilfreds, nogenlunde tilfreds, ikke særlig tilfreds, eller overhovedet ikke tilfreds med den måde, demokratiet fungerer på her i (VORES LAND)? 124

125 2. Nationale resultater SÅDAN FUNGERER DEMOKRATIET Eurozonen - Ikke eurozonen 125

126 126

127 2. Sådan fungerer demokratiet i EU 127

128 Aldersgrupper SÅDAN FUNGERER DEMOKRATIET FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q30b Og hvad med den måde demokratiet fungerer på i EU? 128

129 SÅDAN FUNGERER DEMOKRATIET Aldersgrupper 2. Nationale resultater 129

130 Respondentens køn SÅDAN FUNGERER DEMOKRATIET FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q30b Og hvad med den måde demokratiet fungerer på i EU? 130

131 2. Nationale resultater 131 SÅDAN FUNGERER DEMOKRATIET Respondentens køn

132 Beskæftigelsesgrupper SÅDAN FUNGERER DEMOKRATIET FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSESGRUPPER 1. EU-resultater Q30b Og hvad med den måde demokratiet fungerer på i EU? 132

133 SÅDAN FUNGERER DEMOKRATIET B Beskæftigelsesgrupper 2. Nationale resultater 133

134 Eurozonen - Ikke eurozonen SÅDAN FUNGERER DEMOKRATIET FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q30b Og hvad med den måde demokratiet fungerer på i EU? 134

135 SÅDAN FUNGERER DEMOKRATIET Eurozonen - Ikke eurozonen 2. Nationale resultater 135

136 136

137 G. VALGET AF FORMAND FOR EUROPA-KOMMISIONEN 1. Europæernes indirekte valg af formanden for Europa-kommisionen 137

138 Aldersgrupper VALGET AF FORMAND FOR EUROPA-KOMMISIONEN FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q31 Forestil dig, at de større europæiske politiske alliancer ved næste Europavalg fremsætter hver deres kandidat til posten som formand for Europa-Kommissionen ud fra en fælles indstilling. Borgerne i hvert enkelt EU-land vil således få indirekte mulighed for at deltage i valget af den næste formand for Europa- Kommissionen, hvis hans/hendes politiske gruppe vinder Europavalget. Ville det give dig en større motivation til at stemme ved valget i forhold til nu? 138

139 VALGET AF FORMAND FOR EUROPA-KOMMISIONEN Aldersgrupper 2. Nationale resultater 139

140 Respondentens køn VALGET AF FORMAND FOR EUROPA-KOMMISIONEN FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q31 Forestil dig, at de større europæiske politiske alliancer ved næste Europavalg fremsætter hver deres kandidat til posten som formand for Europa-Kommissionen ud fra en fælles indstilling. Borgerne i hvert enkelt EU-land vil således få indirekte mulighed for at deltage i valget af den næste formand for Europa- Kommissionen, hvis hans/hendes politiske gruppe vinder Europavalget. Ville det give dig en større motivation til at stemme ved valget i forhold til nu? 140

141 2. Nationale resultater 141 VALGET AF FORMAND FOR EUROPA-KOMMISIONEN Respondentens køn

142 Beskæftigelsesgrupper VALGET AF FORMAND FOR EUROPA-KOMMISIONEN FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSESGRUPPER 1. EU-resultater Q31 Forestil dig, at de større europæiske politiske alliancer ved næste Europavalg fremsætter hver deres kandidat til posten som formand for Europa-Kommissionen ud fra en fælles indstilling. Borgerne i hvert enkelt EU-land vil således få indirekte mulighed for at deltage i valget af den næste formand for Europa- Kommissionen, hvis hans/hendes politiske gruppe vinder Europavalget. Ville det give dig en større motivation til at stemme ved valget i forhold til nu? 142

143 VALGET AF FORMAND FOR EUROPA-KOMMISIONEN Beskæftigelsesgrupper 2. Nationale resultater 143

144 Eurozonen - Ikke eurozonen VALGET AF FORMAND FOR EUROPA-KOMMISIONEN FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q31 Forestil dig, at de større europæiske politiske alliancer ved næste Europavalg fremsætter hver deres kandidat til posten som formand for Europa-Kommissionen ud fra en fælles indstilling. Borgerne i hvert enkelt EU-land vil således få indirekte mulighed for at deltage i valget af den næste formand for Europa- Kommissionen, hvis hans/hendes politiske gruppe vinder Europavalget. Ville det give dig en større motivation til at stemme ved valget i forhold til nu? 144

145 VALGET AF FORMAND FOR EUROPA-KOMMISIONEN Eurozonen - Ikke eurozonen 2. Nationale resultater 145

146 146

147 2. Direkte valg af formanden for Europa-kommisionen? 147

148 Aldersgrupper VALGET AF FORMAND FOR EUROPA-KOMMISIONEN FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q32 Ville du være for eller imod, at formanden for Europa-Kommissionen skulle vælges direkte af borgerne i EU inden for nær fremtid? 148

149 VALGET AF FORMAND FOR EUROPA-KOMMISIONEN Aldersgrupper 2. Nationale resultater 149

150 Respondentens køn VALGET AF FORMAND FOR EUROPA-KOMMISIONEN FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q32 Ville du være for eller imod, at formanden for Europa-Kommissionen skulle vælges direkte af borgerne i EU inden for nær fremtid? 150

151 VALGET AF FORMAND FOR EUROPA-KOMMISIONEN Respondentens køn 2. Nationale resultater 151

152 Beskæftigelsesgrupper VALGET AF FORMAND FOR EUROPA-KOMMISIONEN FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSESGRUPPER 1. EU-resultater Q32 Ville du være for eller imod, at formanden for Europa-Kommissionen skulle vælges direkte af borgerne i EU inden for nær fremtid? 152

153 2. Nationale resultater VALGET AF FORMAND FOR EUROPA-KOMMISIONEN Beskæftigelsesgrupper 153

154 Eurozonen - Ikke eurozonen VALGET AF FORMAND FOR EUROPA-KOMMISIONEN FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q32 Ville du være for eller imod, at formanden for Europa-Kommissionen skulle vælges direkte af borgerne i EU inden for nær fremtid? 154

155 VALGET AF FORMAND FOR EUROPA-KOMMISIONEN Eurozonen - Ikke eurozonen 2. Nationale resultater 155

156 156

157 3. Grunde til at være for 157

158 Aldersgrupper VALGET AF FORMAND FOR EUROPA-KOMMISIONEN FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q33 Hvad er de vigtigste årsager til, at du er for, at formanden for Europa-Kommissionen skulle vælges direkte af borgerne i EU inden for nær fremtid? Fordi (MAX. 2 SVAR) 158

159 VALGET AF FORMAND FOR EUROPA-KOMMISIONEN Aldersgrupper 2. Nationale resultater 159

160 Respondentens køn VALGET AF FORMAND FOR EUROPA-KOMMISIONEN FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q33 Hvad er de vigtigste årsager til, at du er for, at formanden for Europa-Kommissionen skulle vælges direkte af borgerne i EU inden for nær fremtid? Fordi (MAX. 2 SVAR) 160

161 VALGET AF FORMAND FOR EUROPA-KOMMISIONEN Respondentens køn 2. Nationale resultater 161

162 Beskæftigelsesgrupper VALGET AF FORMAND FOR EUROPA-KOMMISIONEN FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSESGRUPPER 1. EU-resultater Q33 Hvad er de vigtigste årsager til, at du er for, at formanden for Europa-Kommissionen skulle vælges direkte af borgerne i EU inden for nær fremtid? Fordi (MAX. 2 SVAR) 162

163 2. Nationale resultater VALGET AF FORMAND FOR EUROPA-KOMMISIONEN Beskæftigelsesgrupper 163

164 Eurozonen - Ikke eurozonen VALGET AF FORMAND FOR EUROPA-KOMMISIONEN FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q33 Hvad er de vigtigste årsager til, at du er for, at formanden for Europa-Kommissionen skulle vælges direkte af borgerne i EU inden for nær fremtid? Fordi (MAX. 2 SVAR) 164

165 2. Nationale resultater 165 VALGET AF FORMAND FOR EUROPA-KOMMISIONEN Eurozonen - Ikke eurozonen

166 166

167 H. INTERESSE I EUROPÆISK POLITIK I DAG OG I MORGEN 1. Faldende interesse for europæisk politik 167

168 Aldersgrupper INTERESSE I EUROPÆISK POLITIK I DAG OG I MORGEN FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q10 Vil du sige, at du er meget interesseret, forholdsvis interesseret, ikke særligt interesseret eller overhovedet ikke interesseret i europæiske anliggender? 168

169 INTERESSE I EUROPÆISK POLITIK I DAG OG I MORGEN Aldersgrupper 2. Nationale resultater 169

170 Respondentens køn INTERESSE I EUROPÆISK POLITIK I DAG OG I MORGEN FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q10 Vil du sige, at du er meget interesseret, forholdsvis interesseret, ikke særligt interesseret eller overhovedet ikke interesseret i europæiske anliggender? 170

171 INTERESSE I EUROPÆISK POLITIK I DAG OG I MORGEN Respondentens køn 2. Nationale resultater 171

172 Beskæftigelsesgrupper INTERESSE I EUROPÆISK POLITIK I DAG OG I MORGEN FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSESGRUPPER 1. EU-resultater Q10 Vil du sige, at du er meget interesseret, forholdsvis interesseret, ikke særligt interesseret eller overhovedet ikke interesseret i europæiske anliggender? 172

173 2. Nationale resultater INTERESSE I EUROPÆISK POLITIK I DAG OG I MORGEN Beskæftigelsesgrupper 173

174 Eurozonen - Ikke eurozonen INTERESSE I EUROPÆISK POLITIK I DAG OG I MORGEN FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q10 Vil du sige, at du er meget interesseret, forholdsvis interesseret, ikke særligt interesseret eller overhovedet ikke interesseret i europæiske anliggender? 174

175 INTERESSE I EUROPÆISK POLITIK I DAG OG I MORGEN Eurozonen - Ikke eurozonen 2. Nationale resultater 175

176 176

177 2. Europæere mere involverede i

178 Aldersgrupper INTERESSE I EUROPÆISK POLITIK I DAG OG I MORGEN FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q26 Forestil dig, hvordan EU vil være om 10 år. Tror du, sammenlignet med i dag, at EU-borgerne i 2025 vil være? 178

179 INTERESSE I EUROPÆISK POLITIK I DAG OG I MORGEN Aldersgrupper 2. Nationale resultater 179

180 Respondentens køn INTERESSE I EUROPÆISK POLITIK I DAG OG I MORGEN FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q26 Forestil dig, hvordan EU vil være om 10 år. Tror du, sammenlignet med i dag, at EU-borgerne i 2025 vil være? 180

181 INTERESSE I EUROPÆISK POLITIK I DAG OG I MORGEN Respondentens køn 2. Nationale resultater 181

182 Beskæftigelsesgrupper INTERESSE I EUROPÆISK POLITIK I DAG OG I MORGEN FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSESGRUPPER 1. EU-resultater Q26 Forestil dig, hvordan EU vil være om 10 år. Tror du, sammenlignet med i dag, at EU-borgerne i 2025 vil være? 182

183 2. Nationale resultater INTERESSE I EUROPÆISK POLITIK I DAG OG I MORGEN Beskæftigelsesgrupper 183

184 Eurozonen - Ikke eurozonen INTERESSE I EUROPÆISK POLITIK I DAG OG I MORGEN FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q26 Forestil dig, hvordan EU vil være om 10 år. Tror du, sammenlignet med i dag, at EU-borgerne i 2025 vil være? 184

185 2. Nationale resultater 185 INTERESSE I EUROPÆISK POLITIK I DAG OG I MORGEN Eurozonen - Ikke eurozonen

186 186

187 I. EUROPÆISK INTEGRATION 1. Hvad der knytter europæere sammen, er vigtigere end hvad der adskiller dem 187

188 Aldersgrupper EUROPÆISK INTEGRATION FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q19 Er du enig eller uenig i følgende udsagn? De ting, der samler borgerne i de forskellige EU-lande, er vigtigere end de ting, der adskiller dem. 188

189 EUROPÆISK INTEGRATION Aldersgrupper 2. Nationale resultater 189

190 Respondentens køn EUROPÆISK INTEGRATION FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q19 Er du enig eller uenig i følgende udsagn? De ting, der samler borgerne i de forskellige EU-lande, er vigtigere end de ting, der adskiller dem. 190

191 EUROPÆISK INTEGRATION Respondentens køn 2. Nationale resultater 191

192 Beskæftigelsesgrupper EUROPÆISK INTEGRATION FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSESGRUPPER 1. EU-resultater Q19 Er du enig eller uenig i følgende udsagn? De ting, der samler borgerne i de forskellige EU-lande, er vigtigere end de ting, der adskiller dem. 192

193 EUROPÆISK INTEGRATION Beskæftigelsesgrupper 2. Nationale resultater 193

194 Eurozonen - Ikke eurozonen EUROPÆISK INTEGRATION FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q19 Er du enig eller uenig i følgende udsagn? De ting, der samler borgerne i de forskellige EU-lande, er vigtigere end de ting, der adskiller dem. 194

195 2. Nationale resultater EUROPÆISK INTEGRATION Eurozonen - Ikke eurozonen 195

196 196

197 2. Europæere uenige om integrationens fart 197

198 Aldersgrupper EUROPÆISK INTEGRATION FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q20 Hvad angår EU s aktiviteter, er der nogle af medlemslandene, der er klar til at øge den fælles europæiske politik på visse vigtige områder. Mener du, at de burde? 198

199 EUROPÆISK INTEGRATION Aldersgrupper 2. Nationale resultater 199

200 Respondentens køn EUROPÆISK INTEGRATION FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q20 Hvad angår EU s aktiviteter, er der nogle af medlemslandene, der er klar til at øge den fælles europæiske politik på visse vigtige områder. Mener du, at de burde? 200

201 EUROPÆISK INTEGRATION Respondentens køn 2. Nationale resultater 201

202 Beskæftigelsesgrupper EUROPÆISK INTEGRATION FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSESGRUPPER 1. EU-resultater Q20 Hvad angår EU s aktiviteter, er der nogle af medlemslandene, der er klar til at øge den fælles europæiske politik på visse vigtige områder. Mener du, at de burde? 202

203 2. Nationale resultater EUROPÆISK INTEGRATION Beskæftigelsesgrupper 203

204 Eurozonen - Ikke eurozonen EUROPÆISK INTEGRATION FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q20 Hvad angår EU s aktiviteter, er der nogle af medlemslandene, der er klar til at øge den fælles europæiske politik på visse vigtige områder. Mener du, at de burde? 204

205 2. Nationale resultater EUROPÆISK INTEGRATION Eurozonen - Ikke eurozonen 205

206 206

207 J. DEN EUROPÆISKE UNION I 2025 PERSPEKTIV 1. De vigtigste udfordringer i

208 Aldersgrupper DEN EUROPÆISKE UNION I 2025 PERSPEKTIV FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q34 Hvad er efter din mening de største udfordringer, som EU og medlemslandene står over for i fremtiden? (MAX. 3 SVAR) 208

209 DEN EUROPÆISKE UNION I 2025 PERSPEKTIV Aldersgrupper 2. Nationale resultater 209

210 Respondentens køn DEN EUROPÆISKE UNION I 2025 PERSPEKTIV FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q34 Hvad er efter din mening de største udfordringer, som EU og medlemslandene står over for i fremtiden? (MAX. 3 SVAR) 210

211 DEN EUROPÆISKE UNION I 2025 PERSPEKTIV Respondentens køn Nationale resultater 211

212 Beskæftigelsesgrupper DEN EUROPÆISKE UNION I 2025 PERSPEKTIV FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSESGRUPPER 1. EU-resultater Q34 Hvad er efter din mening de største udfordringer, som EU og medlemslandene står over for i fremtiden? (MAX. 3 SVAR) 212

213 2. Nationale resultater DEN EUROPÆISKE UNION I 2025 PERSPEKTIV Beskæftigelsesgrupper 213

214 Eurozonen - Ikke eurozonen DEN EUROPÆISKE UNION I 2025 PERSPEKTIV FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q34 Hvad er efter din mening de største udfordringer, som EU og medlemslandene står over for i fremtiden? (MAX. 3 SVAR) 214

215 2. Nationale resultater 215 DEN EUROPÆISKE UNION I 2025 PERSPEKTIV Eurozonen - Ikke eurozonen

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5)

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, oktober 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) SOCIODEMOGRAFISK FOKUS Økonomisk og social sammenhørighed

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, December 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 21. august 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2)

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Bruxelles, den 14. februar 2013 Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSE Dette

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2)

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Bruxelles, den 14. februar 2013 Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) FOKUS PÅ KØN Dette fokus

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK

Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bruxelles, den 30. januar 2015 Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK Dækning: EU-28 (27

Læs mere

Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter 2015 Del I De vigtigste udfordringer for EU, migration og den økonomiske og sociale situation

Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter 2015 Del I De vigtigste udfordringer for EU, migration og den økonomiske og sociale situation Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Bruxelles, 14. oktober 2015 Parlemeter 2015 Del I De vigtigste udfordringer

Læs mere

Eurobarometers standardundersøgelse fra efteråret 2018: Flertallet har et positivt billede af EU forud for valget til Europa-Parlamentet

Eurobarometers standardundersøgelse fra efteråret 2018: Flertallet har et positivt billede af EU forud for valget til Europa-Parlamentet Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Eurobarometers standardundersøgelse fra efteråret 2018: Flertallet har et positivt billede af EU forud for valget til Europa-Parlamentet Bruxelles, den 21. december

Læs mere

DANSK OPBAKNING TIL EU INDE I HISTORISK HØJKONJUNKTUR

DANSK OPBAKNING TIL EU INDE I HISTORISK HØJKONJUNKTUR DANSK OPBAKNING TIL EU INDE I HISTORISK HØJKONJUNKTUR Kontakt: Malte Kjems, Kommunikationschef +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk RESUME Når danskerne om en måned skal stemme til Europa-Parlamentsvalget,

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET 2014

Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB Standard 69.2) Foråret 2008 Sammenfattende analyse

VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB Standard 69.2) Foråret 2008 Sammenfattende analyse Direction générale de la Communication Direction C - Relations avec les citoyens UNITE SUIVI DE L'OPINION PUBLIQUE 15/09/2008 VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009 Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB Standard

Læs mere

VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009

VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009 Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR STATISTIK 15/09/2008 VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009 Eurobarometer, Standard (EB 69) Foråret 2008 Første bruttoresultater: Europæisk gennemsnit og overordnede

Læs mere

Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter Del II ANALYTISK OVERBLIK

Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter Del II ANALYTISK OVERBLIK Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, 30 november 2015 Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter 2015 - Del II ANALYTISK OVERBLIK

Læs mere

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Parlameter 2016 Analytisk oversigt Særlig Eurobarometerundersøgelse for Europa- Parlamentet UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Forfatter: Jacques

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK

NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer EB90 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2018 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer EB90 Efterår 2018 Kantar Public Generelt Danskerne

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Standard Eurobarometer 90. Meningsmåling i EU

Standard Eurobarometer 90. Meningsmåling i EU Standard Eurobarometer 90 Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne rapport er udarbejdet for Europa-Kommissionens Repræsentation

Læs mere

QK3a STILLES HVIS "STEMTE", KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b

QK3a STILLES HVIS STEMTE, KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b QK Valget til det europæiske parlament blev afholdt d. 7. juni 009. Af den ene eller anden grund stemte nogle danskere ikke ved valget. Stemte du selv ved det seneste valg til det europæiske parlament?

Læs mere

Eurobarometer Parlameter. Gennemført af TNS Opinion & Social efter anmodning fra Europa-Parlamentet

Eurobarometer Parlameter. Gennemført af TNS Opinion & Social efter anmodning fra Europa-Parlamentet Eurobarometer 76.3 Parlameter Gennemført af TNS Opinion & Social efter anmodning fra Europa-Parlamentet Undersøgelse koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation INDHOLD INDLEDNING...3 SAMMENDRAG...5

Læs mere

KLIMAÆNDRINGER. Særlig Eurobarometer-undersøgelse (EB 69), foråret EP/EC-undersøgelse Sammenfatning af analyse

KLIMAÆNDRINGER. Særlig Eurobarometer-undersøgelse (EB 69), foråret EP/EC-undersøgelse Sammenfatning af analyse Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION KLIMAÆNDRINGER Bruxelles, den 15/10/2008 Særlig Eurobarometer-undersøgelse (EB 69), foråret 2008 - EP/EC-undersøgelse

Læs mere

Europæerne to år før valget til Europa-Parlamentet i 2014 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/Parlamentet 77.4)

Europæerne to år før valget til Europa-Parlamentet i 2014 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/Parlamentet 77.4) Generaldirektoratet for Kommunikation Direktoratet for Forbindelser med Borgerne Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 20. august 2012 Europæerne to år før valget til Europa-Parlamentet

Læs mere

DANMARK. Standard Eurobarometer 88 MENINGSMÅLING I EU. National rapport.

DANMARK. Standard Eurobarometer 88 MENINGSMÅLING I EU. National rapport. MENINGSMÅLING I EU DANMARK http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne rapport

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Standard Eurobarometer 86. Meningsmåling i EU

Standard Eurobarometer 86. Meningsmåling i EU Meningsmåling i EU Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne rapport er udarbejdet for Europa-Kommissionens Repræsentation

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Kollokvium den 2. marts 2010: "Horisont 2014: Hvilke bånd mellem kvinder og EU? " Kvinder og EU Præsentation ved TNS Opinion

Kollokvium den 2. marts 2010: Horisont 2014: Hvilke bånd mellem kvinder og EU?  Kvinder og EU Præsentation ved TNS Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Direktorat C - Forbindelser med Borgerne Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 5. marts 2010 Kollokvium den 2. marts 2010: "Horisont 2014: Hvilke

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

REKORDHØJ OPBAKNING TIL DANSK EU-MEDLEMSKAB

REKORDHØJ OPBAKNING TIL DANSK EU-MEDLEMSKAB REKORDHØJ OPBAKNING TIL DANSK EU-MEDLEMSKAB Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Ifølge en ny måling fra Parlamentets Eurobarometer mener en rekordhøj andel

Læs mere

ZA5884. Flash Eurobarometer 365 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark

ZA5884. Flash Eurobarometer 365 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark ZA88 Flash Eurobarometer 6 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark EB FLASH 6 - Citizenship - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Eurobarometer - november 2012 Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2)

Eurobarometer - november 2012 Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 14. februar 2013 Eurobarometer - november Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) SAMMENFATNING

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø RAPPORT Unges holdninger til EU 2009 Projektnummer: 56311 Rapporteringsmåned: April 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

DANSK EUROSKEPSIS ER NUANCERET OG VARIERER I INTENSITET

DANSK EUROSKEPSIS ER NUANCERET OG VARIERER I INTENSITET . april 0 DANSK EUROSKEPSIS ER NUANCERET OG VARIERER I INTENSITET Kontakt: Projektmedarbejder, Kasper Skaaning + 0 0 ksk@thinkeuropa.dk RESUME: At være skeptisk over for EU-samarbejdet er ikke ensbetydende

Læs mere

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik 5. november 18 Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik I foråret 18 har Epinion gennemført en undersøgelse af den danske befolknings kendskab og tillid til Danmarks Statistik ved at spørge et repræsentativt

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil have vækst og øget forbrug. 8. juni 2015

Økonomisk analyse. Danskerne vil have vækst og øget forbrug. 8. juni 2015 Økonomisk analyse 8. juni 21 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 Danskerne vil have vækst og øget forbrug E info@lf.dk W www.lf.dk I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Fremskridt med den økonomiske situation

Fremskridt med den økonomiske situation #EURoad2Sibiu Fremskridt med den økonomiske situation Maj 219 PÅ VEJ MOD EN MERE FORENET, STÆRKERE OG MERE DEMOKRATISK UNION EU s ambitiøse dagsorden for beskæftigelse, vækst og investeringer og bestræbelserne

Læs mere

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4891 Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 266 WOMEN AND EUROPEAN PARLIAMENT Demographics D1. Køn [1] Mand [2] Kvinde D2. Hvor gammel er

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Euro maj Public 57075

TNS Gallup - Public Tema: Euro maj Public 57075 TNS Gallup - Public Tema: Euro 10.-11. maj 2010 Public 57075 Metode Feltperiode: Den 10.-11. maj 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Bruxelles, den 13. maj 2011 - Flash Eurobarometerundersøgelse

Bruxelles, den 13. maj 2011 - Flash Eurobarometerundersøgelse MEMO/11/292 Bruxelles, den 13. maj 2011 Bruxelles, den 13. maj 2011 - Flash Eurobarometerundersøgelse om "Unge på vej" 53 % af de unge europæere er villige til at flytte for at få arbejde Mere end halvdelen

Læs mere

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark ZA87 Eurobarometer 79. Country Questionnaire Denmark QNAT Q PUNKT 8 STILLES KUN I KROATIEN Hvad er din nationalitet? Nævn venligst det eller de lande, der passer. (FLERE SVAR MULIGT) Belgien Danmark Tyskland

Læs mere

EUROPÆISKE BORGERE OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET: OPFATTELSE, BEVIDSTHED OG ADFÆRD SAMMENFATNING

EUROPÆISKE BORGERE OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET: OPFATTELSE, BEVIDSTHED OG ADFÆRD SAMMENFATNING EUROPÆISKE BORGERE OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET: OPFATTELSE, BEVIDSTHED OG ADFÆRD SAMMENFATNING EUROPÆISKE BORGERE OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET: OPFATTELSE, BEVIDSTHED OG ADFÆRD SAMMENFATNING FELTARBEJDE:

Læs mere

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Forholdet

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Denmark

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Denmark FL European Youth - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99')

Læs mere

Standard Eurobarometer 76. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 76. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 76 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

VENSTREORIENTEREDE ER MEGET MINDRE EU-SKEPTISKE END HØJREORIENTEREDE

VENSTREORIENTEREDE ER MEGET MINDRE EU-SKEPTISKE END HØJREORIENTEREDE VENSTREORIENTEREDE ER MEGET MINDRE EU-SKEPTISKE END HØJREORIENTEREDE Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk RESUME Danske vælgere er over en bred politisk kam særdeles

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Af Agnieszka Piasna Seniorforsker ved europæisk fagbevægelses

Af Agnieszka Piasna Seniorforsker ved europæisk fagbevægelses ANALYSE Hvordan går det med 'flere og bedre' job i Europa? Fredag den 19. januar 2018 I år 2000 vedtog EU-landene med Lissabon-traktaten et mål om at skabe 'flere og bedre job'. Men her 17 år efter Lissabontraktaten

Læs mere

EUROBAROMETER. Antal interview: 28.050. Antal interview: 1.020. Metode: Personligt interview LANDERESULTATER

EUROBAROMETER. Antal interview: 28.050. Antal interview: 1.020. Metode: Personligt interview LANDERESULTATER LANDERESULTATER Andelen af de adspurgte i Danmark, som siger, at det er vigtigt at hjælpe folk i udviklingslandene, svarer til gennemsnittet for hele EU (85%). Det samme gælder for andelen af folk, som

Læs mere

KRISE OG FØDEVARESIKKERHED

KRISE OG FØDEVARESIKKERHED Særlig EUROBAROMETERUNDERSØGELSE Krise og fødevaresikkerhed EUROBAROMETERUNDERSØGELSE 75.2 KRISE OG FØDEVARESIKKERHED Udført af TNS Opinion & Social efter anmodning fra Europa-Parlamentet Undersøgelse

Læs mere

ZA4984. Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4984. Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4984 Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 257 ENLARGEMENT I 1989 kollapsede de Central og Østeuropæiske regimer der var forbundet

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

DANSKE KVINDER ELSKER EU MERE END MÆND

DANSKE KVINDER ELSKER EU MERE END MÆND DANSKE KVINDER ELSKER EU MERE END MÆND Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk RESUME På flere afgørende spørgsmål er danske kvinder mere positive over for EUsamarbejdet

Læs mere

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Denmark

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Denmark ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Denmark FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policy DK D Hvad er din alder?

Læs mere

ZA3935. Flash EB 142 Convention on the Future of Europe. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA3935. Flash EB 142 Convention on the Future of Europe. Country Specific Questionnaire Denmark ZA9 Flash EB 1 Convention on the Future of Europe Country Specific Questionnaire Denmark 1. D.1 INT: NOTÉR KØN P 9 (19-JUN-0) MAND... KVINDE... 1: 1. D. HVAD ER DIN ALDER? INT.:HVIS RESPONDENTEN IKKE VIL

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

ZA5883. Flash Eurobarometer 364 (Electoral Rights) Country Questionnaire Denmark

ZA5883. Flash Eurobarometer 364 (Electoral Rights) Country Questionnaire Denmark ZA88 Flash Eurobarometer 6 (Electoral Rights) Country Questionnaire Denmark EB FLASH 6 - Electoral Rights - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Stor interesse for IDAs fagtekniske selskaber. En undersøgelse blandt ingeniører og naturvidenskabelige kandidater

Stor interesse for IDAs fagtekniske selskaber. En undersøgelse blandt ingeniører og naturvidenskabelige kandidater Stor interesse for IDAs fagtekniske selskaber En undersøgelse blandt ingeniører og naturvidenskabelige kandidater August 2016 Høj andel IDA-medlemmer, der også er medlem af fagtekniske netværk i IDA Undersøgelsen

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Europaparlamentsvalg maj Public

TNS Gallup - Public Tema: Europaparlamentsvalg maj Public TNS Gallup - Public Tema: Europaparlamentsvalg 2 27. maj 2009 Public Metode Feltperiode: 25/5 til 27/5 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET...

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET... 1. OFFENTLIG TRANSPORT - HT OMRÅDET - P70 ( -MAR-07) GODDAG. DU TALER MED %N FRA GALLUP INSTITUTTET. ER DET EN PRIVAT HUSSTAND, JEG HAR RINGET TIL? HVIS JA: KUNNE JEG I DEN FORBINDELSE KOMME TIL AT TALE

Læs mere

REKORDHØJ TILLID TIL EU BLANDT DANSKERNE

REKORDHØJ TILLID TIL EU BLANDT DANSKERNE REKORDHØJ TILLID TIL EU BLANDT DANSKERNE Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk RESUME: Danskernes tillid til EU har aldrig været stærkere. Det viser en sammenligning,

Læs mere

DANSKERNE FORBINDER EU MED ØKONOMISK VELSTAND

DANSKERNE FORBINDER EU MED ØKONOMISK VELSTAND DANSKERNE FORBINDER EU MED ØKONOMISK VELSTAND Kontakt: Projektmedarbejder, Kasper Skaaning +45 33 13 07 30 kontakt@thinkeuropa.dk RESUME Både økonomiske og kulturelle faktorer kan have betydning for folks

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

Bankunion kræver politisk lederskab

Bankunion kræver politisk lederskab NOTAT Bankunion kræver politisk lederskab Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Den danske befolkning er ved første øjekast kritisk over for dansk deltagelse i bankunionen.

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2011/0431(APP) 3.9.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om flerårig ramme for EU's

Læs mere

8035/17 jn/lma/hsm 1 DG E - 1C

8035/17 jn/lma/hsm 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 7679/17 JEUN 39 Vedr.: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen Side 4 4.1 Alder Side

Læs mere

Analyse fra Cevea, 3. juni 2009

Analyse fra Cevea, 3. juni 2009 03.06.09 EP-valget skuffer vælgerne Side 1 af 5 Analyse fra Cevea, 3. juni 2009 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk Skuffelse med stort S sådan dømmer

Læs mere

Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en befolkningsundersøgelse om offentligtprivat

Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en befolkningsundersøgelse om offentligtprivat Notat Befolkningsundersøgelse om offentligt-privat samarbejde Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en befolkningsundersøgelse om offentligtprivat samarbejde. Meget

Læs mere

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Denmark

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Denmark ZA77 Flash Eurobarometer (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Denmark FL - Women in the European Union - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Det er ikke nogen spøg at blive ældre i Danmark

Det er ikke nogen spøg at blive ældre i Danmark Ugens Gallup 32, 1 Må offentliggøres straks 29. oktober 1 v/ Rolf Randrup, Gallup Instituttet Gallup om den tredje alder: Det er ikke nogen spøg at blive ældre i Danmark De ældre, i den offentlige debat

Læs mere

LØN BLANDT KOMMUNALT ANSATTE

LØN BLANDT KOMMUNALT ANSATTE RESULTATER LØN BLANDT KOMMUNALT ANSATTE 7. januar 2010 KOMMENTERET TABELRAPPORT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Executive summary 5 4. Holdninger til løn blant kommunalt

Læs mere

ZA5445. Flash Eurobarometer 298 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5445. Flash Eurobarometer 298 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5445 Flash Eurobarometer 298 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 298 REGIONAL POLICY (2010) A. OVERORDNET BEVIDSTHED OG ACCEPT AF EU

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009

Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009 Særlig EUROBAROMETERUNDERSØGELSE 320 Vælgerundersøgelse efter valget Særlig Eurobarometerundersøgelse EUROPA- PARLAMENTET Europa- Kommissionen Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009 Feltarbejde:

Læs mere

KLIMAÆNDRINGER. Særlig Eurobarometerundersøgelse Foråret 2008 Første bruttoresultater: Europæisk gennemsnit og overordnede nationale tendenser

KLIMAÆNDRINGER. Særlig Eurobarometerundersøgelse Foråret 2008 Første bruttoresultater: Europæisk gennemsnit og overordnede nationale tendenser Generaldirektoratet for Kommunikation UNITE SUIVI DE L'OPINION PUBLIQUE Bruxelles, 15/10/2008 KLIMAÆNDRINGER Særlig Eurobarometerundersøgelse 300 - Foråret 2008 Første bruttoresultater: Europæisk gennemsnit

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A8-0358/ Forslag til afgørelse (COM(2016)0075 C8-0099/ /0047(NLE))

A8-0358/ Forslag til afgørelse (COM(2016)0075 C8-0099/ /0047(NLE)) 9.12.2016 A8-0358/ 001-010 ÆNDRINGSFORSLAG 001-010 af Udvalget om Industri, Forskning og Energi Betænkning Jerzy Buzek Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram A8-0358/2016 (COM(2016)0075 C8-0099/2016

Læs mere

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Køn [SPØRG IKKE - AFMÆRK DET KORREKTE] Mand...1 Kvinde...2 D2. Hvor

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2010

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2010 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S December

Læs mere

Generelle oplysninger om respondenten

Generelle oplysninger om respondenten Offentlig høring om Refit-evalueringen af EU's lovgivning om plantebeskyttelsesmidler og pesticidrester Felter med en * skal udfyldes. Generelle oplysninger om respondenten Bemærk: Denne spørgeundersøgelse

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere