Baggrund og formål. Formål Bedre procesforståelse Bedre grundlag for risikovurdering og vurdering af afværgetiltag Vurdering af nye metoder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund og formål. Formål Bedre procesforståelse Bedre grundlag for risikovurdering og vurdering af afværgetiltag Vurdering af nye metoder"

Transkript

1 Konceptuel model for chlorerede opløsningsmidler - fordeling og processer i moræneler. ar vi et samlet overblik? Mette M. Broholm1, Ida Damgaard1, Cong Lu1, Julie Chambon1, Carsten S. Jacobsen2, Daniel unkeler3, Jakob Bælum2, Simon Jeannotat3, Nina Tuxen4, enriette Kerrn-Jespersen5, Charlotte Scheutz4, Philip J. Binning1, Poul L. Bjerg1 1DTU Miljø, 2GEUS, 3U. Neuchatel, 4Orbicon, 5Region ovedstaden

2 Baggrund og formål Baggrund Forurening med chlorerede opløsningsmidler i moræneler er udbredt problem i DK Risikovurdering og afværgetiltag er udfordrende Forståelse af transport/fordeling og processer for chlorerede ethener og ethaner i moræneler er essentielt REMTEC projektet: Undersøgelser af processerne i moræneler Traditionelle og nye metoder Specifikke nedbrydere og aktivitet Isotopfraktionering Formål Bedre procesforståelse Bedre grundlag for risikovurdering og vurdering af afværgetiltag Vurdering af nye metoder

3 Konceptuel model for DNAPL i moræneler Jørgensen et al., 2007 Chlorerede opløsningsmidler: Udbredelse som ikke vandblandbar væske (DNAPL) i sprækker og slirer/linser Opløsning og diffusion af opløst fase i lermatrix

4 Sorption Transport i matrix er domineret af diffusion Masse i matrix udgør sekundær kilde astighed af tilbage-diffusion fra matrix afgørende for varighed af sekundær kilde og for effekten af nedbrydning Masse i matrix og matrixdiffusion afhænger af sorption Sorption af chlorerede ethener og ethaner er relativt høj i moræneler (lav f oc ) Specielt for nedbrydningsprodukter med få chlorsubstituenter logk d = 0.590logK ow Broholm et al., 2011

5 Nedbrydning af chlorerede ethener trans-1,2-dce C C C PCE C TCE 1,1-DCE VC R.D R.D R.D D:O. C C C C C C Glycolate Acetate Fe(III)-adsorped Formate Green rust (Darlington et al, 2008) (Jeong et al, 2011) cis-1,2-dce C C R.D Ethene C C D.O. Carbon dioxide O C O Pyrite (Lee and Batchelor, 2002; Weerasooriya and Dharmasena, 2001) R.D. D.O. Reductive Dechlorination Direct Oxidation Abiotic degradation Biotic degradation Acetylene C C Ethane C C D.O. Damgaard et al., 2012 Biotisk anaerob nedbrydning ved reduktiv dechlorering Donor og specifikke nedbrydere Biotisk oxidation Abiotisk nedbrydning Naturlige jernmineraler dannet ved reduktion af miljø

6 Nedbrydning af chlorerede ethaner Bjerg et al., 2011 Biotisk anaerob nedbrydning ved reduktiv dechlorering Donor og specifikke nedbrydere CA ophobning Abiotisk nedbrydning Naturlige jernmineraler dannet ved reduktion af miljø

7 Specifikke nedbrydere og moræneler Specifikke nedbrydere for chlorerede ethener PCE Chlorerede ethener Dehalococcoides Coccoide-formede 0,5-1 µm diameter TCE cis-dce VC Ethen Forskellige typer af halorespirerende bakterier Eksempelvis: Desulfitobacterium Dehalobacter restrictus Dehalococcoides Forskellige typer af Dehalococcoides Deklorering af VC udføres af Dehalococcoides med Vcr-gen Chlorerede ethaner Dehalobacter (restrictus) Stavformede Diameter 0,2-0,5 µm, Længde 2-3 µm Nogle bakterier kan adaptere til snævre forhold Moræneler Er porer store nok? Er store porer sammenhængende?

8 Specifikke nedbrydere og moræneler Moræneler fra 3 danske lokaliteter Slib af moræneler matrix prøver BSEM (elektronmikroskopi), 3 flader i 2D Lu et al., 2012 Vasbyvej Gl. Kongevej Sortebrovej 30-50% af totale porøsitet udgøres af porer med >1 µm diameter Sammenhæng? 6-18% af areal, variation mellem flader Tilsyneladende plads til at Dhc (og Dhb) kan udbrede sig i matrix Potentiale for dynamisk udvikling efter varierende forhold

9 Vasbyvej. Undersøgelser MIP m. GC (ikke vist) Valg af prøvetagningsinterval Kerneprøvetagning Diskretiseret delprøvetagning til profiler Filtersatte boringer Vandprøver Fede syrer Redoxparametre Chlorerede ethener Chlorerede ethaner Ethen, ethan Stabile isotoper Specifikke nedbrydere Aktivitet

10 Undersøgelser: Isotopfraktionering Kulstof - 2 stabile isotoper 12 C and 13 C, med få % 13 C Nedbrydning: 12 C- 12 C hurtigere end 12 C- 13 C Fraktion af 13 Cstiger Initiel fraktion af 13 C i nedbrydningsprodukt lav Stiger til 13 C start-fraktion for moderstof Stigning i 13 C fraktion dokumenterer nedbrydning af stoffet Nedbrydningsprodukt stigning over start-fraktion Rapporteres som δ 13 C notation relativ til VPDN standard ( ): δ 13 C = (R/R st 1) 1000 hvor R = 13 C/ 12 C unkeler et al. (1999) Environ. Sci. Technol. 33, 2733

11 Tælling af specifikke nedbrydere i grundvand og sediment DNA baseret kvantifikation af bakterier i miljøprøver er ofte baseret på 16S rrna gener Primere til Real time PCR, som er specifikke for Dehalococcoides spp. eller Dehalobacter spp., eksisterer Gener, som koder for vinylchloridreduktase enzymer, kan også kvantifiseres ved Real time PCR (vcra, bvca) De samme prøver kan analyseres for total antal bakterier ved brug af generelle 16S rrna gen primere Stillet til rådighed af Carsten Suhr Jacobsen, GEUS

12 Aktivitet af bakterier: Messenger RNA mrna er et transkript af DNA mrna er bærer af genetisk information fra DNA til ribosomet Proteiner syntetiseres i ribosomet baseret på informationen i mrna mrna kan anvendes af ribosomet flere gange, flere protein molekyler kan således dannes fra samme mrna Proteinet vil syntetiseres indtil mrna er nedbrudt af RNase Stillet til rådighed af Jacob Bælum, GEUS

13 Forurenet grund + Sugar Mikrobielle analyser cdce Water samples DNA extraction - 80 C RNA extraction Reverse transcriptase GEUS (REMTEC) øget ekstraktionseffektivitet >100 gange (patent) Real-time PCR Stillet til rådighed af Carsten Suhr Jacobsen, GEUS

14 Vasbyvej. Profil med TCE nedbrydning 11,00 11,05 PCE, TCE, VC, Ethene and Ethane (µmol/kg) Degree of dechlorination δ 13 C ( ) 0 0,2 0,4 0,6 0, Lerkerne med sandlense cdce dominerer TCE VC i matrix men ikke ved sandlense Depth (m.b.s.) 11,10 11,15 11,20 11,25 11,30 Udbredte Dhb i hele matrix Dhc og vcra < det. Gr. God TCE men beskeden cdce nedbrydning 11,35 11,40 11,45 11, ,2-cis-DCE (µmol/kg) PCE TCE VC Ethene Ethane cis-dce 1,0E+03 1,0E+05 1,0E+07 Cells/g DOD Dhb Dhc vcra bvca TCE cis-dce VC Sandlens ay till 13 C cdce nær initiel 13 C TCE = omtrent komplet omsætning af TCE til cdce 13 C TCE beskeden berigelse Opløsnings- eller desorptionsbegrænset TCE nedbrydning 13 C VC lav = initiel VC produktion, begyndende cdce nedbrydning

15 Vasbyvej. Profil med PCE, TCE og cdce nedbrydning PCE, TCE, and cis-dce (µmol/kg) ,60 5,65 5,70 Degree of dechlorination 0 0,5 1 δ 13 C ( ) Lerkerne med blødt område PCE nedbrydes til cdce uden TCE ophobning 13 C PCE berigelse og høj 13 C TCE berigelse Depth (m.b.s.) 5,75 5,80 5,85 5,90 5,95 Beskeden videre nedbrydning til VC og ethen Men høj 13 C cdce berigelse Delvis abiotisk cdce nedbrydning 6, VC, ethene and ethane (µmol/kg) PCE TCE cis-dce VC Ethene Ethane 1,0E+03 1,0E+05 1,0E+07 DOD Dhb Dhc vcra bvca TCE cis-dce PCE Sandlens ay till Fracture Soft clay till Dhb mest udbredt Dhc og især Vcr nogen udbredelse i bløde område + Delvis biotisk cdce nedbrydning

16 Vasbyvej. TCA og cdce nedbrydning PCE, TCE, VC, Ethene and Ethane (µmol/kg) 1,1,1-TCA, 1,1-DCE, CA, Ethene and Ethane (µmol/kg) Degree of dechlorination δ 13 C ( ) δ 13 C ( ) BDTU10 7, ,2 0,4 0,6 0, ,05 7,10 7,15 Depth (m.b.s.) 7,20 7,25 7,30 7,35 7,40 7,45 7, ,0E+03 1,0E+05 1,0E+07 1,2-cis-DCE (µmol/kg) 1,1-DCA Cells/g TCE DCA cis-dce TCA VC PCE 1,1,1-TCA DOD Stærkt 13 CTCE TCA beriget 1,1-DCE og let 13 CDCA Dhb beriget men ingen CA VC CA Dhc Stærkt 13 CEthene Ethane vcra Ethane cdce beriget men lav VC bvca cis-dce 1,1-DCA Udbredte Dhb i matrix, mens Dhc og vcra/bvca < det.gr. Abiotisk TCA og cdce nedbrydning dominerer Sandlens ay till Fracture

17 Vasbyvej. Grundvandsprøver Borehole A B2 C Filter (m u.t.) 5,1-6 8, ,5-5,8 8-8,9 11,1-12 Dhc (celler/l) < < < Dhb (celler/l) < < Aktivitet vcra < < < Activitet bvca < < 3 < < < δ 13 C TCE ( ) < -30,7 < < < < δ 13 C cis-dce ( ) -26,9-24, ,1-15,7 < δ 13 C 1,1-DCA ( ) -20,6-19, ,8-21,3-24,3 Område A. Meget højt koncentrationsniveau. Opløsnings- eller desorptionsstyret nedbrydning. Ingen/meget lille biotisk aktivitet. Nogen abiotisk nedbrydning af TCA, cdce,? Område B. Betydelig nedbrydning af chlorerede ethener. Stor biotisk aktivitet af specifikke nedbrydere. Også abiotisk nedbrydning bidrager. Område C. Nedbrydning af chlorerede ethener. Biotisk aktivitet af specifikke nedbrydere.

18 Foreløbige konklusioner (Vasbyvej) God konceptuel forståelse af transport og opløsning af DNAPL samt transport af opløste stoffer Fordeling meget varieret Langvarig sekundær kilde Sorption til ML høj, matrixdiffusion langsom Naturlig nedbrydning i ML matrix Potentiel dynamisk udbredelse og aktivitet af nedbrydere og dermed nedbrydning Specifikke nedbrydere kan udbredes i matrix Aktivitet af nedbrydere kan være høj men varierer Både abiotisk og biotisk nedbrydning er af betydning og varierer med forholdene Donor, redoxforhold, chlorerede stoffer Biotisk medierede abiotiske processer Inhibering af biotisk nedbrydning (stoffer, koncentrationer) Stor rumlig og potentiel tidslig variation i nedbrydningsprocesser og dermed i konc. og sammensætning af stofferne

19 Bedre samlet overblik Abiotisk nedbr.: Reducere inhibering, færre produkter bl.a. mindre VC, Dhc øj sorption: NAPL Nedbrydning i matrix: uafhængigt forsvinder hurtigere, Mindre udbredelse, Dynamisk: Dhb og mens diffusion i lavere matrix konc. og Dhc følger forurening matrix langsommere masse, nebrydn. og forhold prod. Vi har fået større indsigt i forhold, processer og begrænsninger Vi har et bedre samlet overblik Vi kan lave en bedre, mindre konservativ risikovurdering

20 Perspektivering - Risikovurdering NAPL relativt kortere levetid Diffusion (incl. tilbage) i matrix langsommere Mindre udbredelse Større effekt af langsom nedbrydning Nedbrydning i matrix Biotisk med beskeden VC produktion/ophobning Dynamisk nedbrydere følger forurening og forhold Reduceret begrænsning ved matrix diffusion Abiotisk nedbrydning af TCA - resulterende i reduktion af inhibering Abiotisk nedbrydning med lille/ingen dannelse af problematiske mellemprodukter (fx CA, VC) Overvejende positiv betydning for påvirkning af underliggende grundvandsmagasin Risiko for grundvand lavere

21 Risikovurdering i praksis Undersøgelser Dokumenter biotisk og abiotisk nedbrydning med nye metoder Isotopfraktionering Fx 13 C berigelse i cdce Specifikke nedbrydere Dokumenter sammensætning af forurening i matrix Andele af nedbrydningsprodukter Vurder om opløsnings- eller desorptionsbegrænsning = tidsperspektiv Isotopfraktionering Modellering af risiko Tag højde for abiotisk og biotisk nedbrydning i matrix Tag højde for desorptionsbegrænsning for nedbrydning og for lavere matrixdiffusion Se også Julie Chambons indlæg

22 Perspektivering Stimuleret reduktiv dechlorering Dynamisk udbredelse af nedbrydere giver bedre potentiale for SRD i moræneler matrix Fortsat behov for stor tæthed i donor og nedbryder tilførsel Stor variabilitet i antal og aktivitet af nedbrydere Bioaugmentering anbefales Stimulering af abiotisk nedbrydning bør overvejes De nye metoder Isotopfraktionering har givet betydelig indsigt i: Nedbrydning i matrix Opløsnings- eller desorptionsbegrænsning for nedbrydning Erkendelse af abiotisk nedbrydning Specifikke nedbrydere og gener er afgørende for: Vurdering af dynamisk udvikling i matrix Forståelse af nedbrydningstype Aktivitet af nedbrydere På udviklingsstadiet men meget lovende Bedre vurdering af dynamisk udvikling

23 Referencer: og Bjerg, P.L., Broholm, M.M., Lange, I.V., Troldborg, M., Janniche, G.S., Lemmming, G., San-tos, M., Binning, P.J., Forekomst af fri fase og kvantificering af forureningsflux for chlorerede opløsningsmidler. Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekni-ske Universitet, og Region ovedstaden. Bjerg, P.L., ansen, M.., Christiansen, C., Scheutz, C., Broholm, M.M., (2006). Anaerob dechlorering og oprensning af lavpermeable aflejringer. Institut for Miljø og Ressour-cer, DTU og Københavns Amt, p Bælum, J., Nicolaisen, M.., Sørensen, J., Jacobsen, C.S., 2010 Bestemmelse af aktiviteten af specifikke mikrobielle phenoxysyre pesticid nedbrydere. In: Naturlig og stimuleret biologisk nedbrydning - processer og mikrobiologi, 21. april 2010, pp ATV Jord og Grundvand, Kgs. Lyngby. Bælum, J., Scheutz, C., Broholm, M.M., Jacobsen, C.S., Extraction of nucleic acids from trichloroethene (TCE) degrading bacteria in extremely clayey groundwater sed-iments (Abstracts proceedings of the 5th Annual Meeting of The Danish Water Re-search Platform (DWRP) Forskningsplatformen Vand Annual Meeting of The Danish Water Research Platform, 2011 Broholm, M.M., unkeler, D., Tuxen, N., Jeannotat, S., Scheutz, C., Stable carbon isotope ratio assessment of biotic and abiotic degradation of 1,1,1-trichloroethane. Manuskript. Broholm, M.M., unkeler, D, Abe, Y., Jeannotat, S., Aravena, R., Westergaard, C., Jakobsen, C.S., Bjerg, P.L. (2009). Vurdering af naturlig nedbrydning af PCE i grundvandsma-gasin ved isotopfraktionering. Miljøstyrelsen, København, Miljøprojekt nr Broholm, M.M., Lu, C., and Bjerg, P.L., Sorption af chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter i moræneler. Jordforurening.info, p2-5. Videncenter for Jord-forurening. Damgaard, I. (2012). Natural attenuation and enhanced reductive dechlorination in clay till contaminated with chlorinated solvents. PhD afhandling. Manuskript. Damgaard, I, Bjerg, P.L., Bælum, J., Scheutz, C., unkeler, D., Jakobsen, C., Tuxen, N., Broholm, M.M., Identification of degradation zones in clay till by high resolution chemical, microbial and compound specific isotope analysis. Manuskript. Jacobsen,C.S., Bælum,J., Scheutz,C. & Broholm,M.M. (2010): Mikrobiel dechlorering af TCE - molekylære teknikker til bestemmelse af tilstedeværelse og aktivitet af specifikke nedbrydere. In: Naturlig og stimuleret biologisk nedbrydning - processer og mikrobiologi, 21. april 2010, pp ATV Jord og Grundvand, Kgs. Lyngby. Jørgensen, I.V., Broholm, M.M. & Bjerg, P.L. (2010): DNAPL i kildeområder - konceptuelle modeller, karakterisering og estimering af forureningsmasse. Institut for Vand og Mil-jøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet & Region ovedstaden, Kgs. Lyngby. Jørgensen, T.., Nissen, L., Nielsen, L., Weeth, E.B., Scheutz, C., Broholm, M.M., Bjerg, P.L., Durant, N.D., Cox, E., Christophersen, M., Rasmussen, P. (2007). Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering pilot-forsøg: ovedrapport Lok. Nr Rugårdsvej , 5210 Odense NV. COWI, DTU, Geosyntec, Region Syddanmark Lu, C., Bjerg, P.L., Zhang, F., Broholm, M.M. (2011). Sorption of chlorinated solvents and degradation products on natural clayey tills. Chemosphere, 83, Lu, C., Broholm, M.M., Bjerg, P.L. (2012). Manuskript. Scheutz, C., Durant, N., ansen, M.., Bjerg, P.L., 2011a. Natural and enhanced anaerobic degradation of 1,1,1-trichloroethane and its degradation products in the subsurface a critical review. Water Research, 45(9), Scheutz, C., Begtrup, E., Bjerg, P.L. (2006). Udbredelsen af Dehalococcoider i danske grundvandsakviferer. Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Univer-sitet & Region ovedstaden, Kgs. Lyngby.

24 Tak De præsenterede resultater er financieret af forskningsprojektet Innovative Remediation and Assessment Technologies for Contaminated Soil and Groundwater (REMTEC) Teknikere på DTU Miljø og GEUS for assistance i felt og laboratorium samt med grafik

Indledning og formål

Indledning og formål Anvendelse af isotopfraktionering til vurdering af nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler og andre organiske stoffer Mette M. Broholm og Poul L. Bjerg 1 Indledning og formål Isotopfraktionering er

Læs mere

på 3 danske lokaliteter

på 3 danske lokaliteter Stimuleret nedbrydning af 1,1,1-TCA i moræneler på 3 danske lokaliteter Mette M. Broholm 1, Charlotte Scheutz 1, Poul L. Bjerg 1, Henriette Kerrn-Jespersen 2 og Carsten Bagge Jensen 2 1 DTU Miljø, 2 Region

Læs mere

Julie Chambon, Gitte Lemming, Gabriele Manoli, Mette Broholm Philip J. Binning and Poul L. Bjerg DTU Miljø. Mette Christophersen Region Syddanmark

Julie Chambon, Gitte Lemming, Gabriele Manoli, Mette Broholm Philip J. Binning and Poul L. Bjerg DTU Miljø. Mette Christophersen Region Syddanmark Julie Chambon, Gitte Lemming, Gabriele Manoli, Mette Broholm Philip J. Binning and Poul L. Bjerg DTU Miljø Mette Christophersen Region Syddanmark 2 In-Situ Chemical Oxidation (ISCO) Stærk oxidant (e.g.

Læs mere

Hvordan dokumenterer vi naturlig anaerob dechlorering i forureningsfaner?

Hvordan dokumenterer vi naturlig anaerob dechlorering i forureningsfaner? vordan dokumenterer vi naturlig anaerob dechlorering i forureningsfaner? Nye værktøjer Rødekro case: Udvikling i naturlig nedbrydning af PE i fanen - 8 år efter termisk oprensning i kildeområde Mette M.

Læs mere

Formål. Risikovurdering i moræneler er kompleks

Formål. Risikovurdering i moræneler er kompleks Risikovurdering af forurening i moræneler Processer, modellering og værktv rktøj Julie hambon, Poul L. Bjerg og Philip J. Binning DTU Miljø Formål Risikovurdering i moræneler er kompleks vordan udfører

Læs mere

Stofspecifikke stabile C og Cl isotopanalyser (CSIA, dual CSIA for chlorerede ethener)

Stofspecifikke stabile C og Cl isotopanalyser (CSIA, dual CSIA for chlorerede ethener) Stofspecifikke stabile og isotopanalyser (SIA, dual SIA for chlorerede ethener) vad er det og hvordan kan det bruges? Erfaringer fra Rødekro Naturlig nedbrydning af PE i forureningsfane Mette M. Broholm

Læs mere

Primære re aktiviteter i REMTEC

Primære re aktiviteter i REMTEC Primære re aktiviteter i REMTEC Valg af lokalitet Forureningskarakterinsering Injektion af elektrondonor og bakterier Effekt af oprensning i gundvand and matrix Forureningskarakterisering Formål: Detaljeret

Læs mere

Hvorfor biologisk metode til DNAPL afværge?

Hvorfor biologisk metode til DNAPL afværge? Temadag om fri fase forurening. 5. marts 2012 Succesfuldt pilotforsøg med oprensning af residual fri fase PCE ved hjælp af stimuleret reduktiv deklorering i Kærgård Plantage Civilingeniør Torben Højbjerg

Læs mere

Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Philip J. Binning 1 og Poul L. Bjerg 1

Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Philip J. Binning 1 og Poul L. Bjerg 1 Metode til kvantificering af konceptuel og parameterusikkerhed ved beregning af forureningsflux og koncentrationer fra forurenede lokaliteter (V2 niveau) Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S.

Læs mere

Statusnotat April 2010

Statusnotat April 2010 Nedbrydning af,,-t ved stimuleret reduktiv dechlorering Treatability-forsøg for lokaliteterne Baldersbækvej, Høje Taastrup Vej og Vasbyvej. Statusnotat April Mette M. Broholm og Charlotte Scheutz DTU Miljø

Læs mere

Nedbrydning af 1,1,1-TCA ved stimuleret reduktiv dechlorering

Nedbrydning af 1,1,1-TCA ved stimuleret reduktiv dechlorering Nedbrydning af 1,1,1-TCA ved stimuleret reduktiv dechlorering Treatability-forsøg for lokaliteterne: Baldersbækvej, Høje Taastrup Vej og Vasbyvej Mette M. Broholm, Charlotte Scheutz og Poul L. Bjerg DTU

Læs mere

Innovative undersøgelser i kalk ved brug af FACT-FLUTe

Innovative undersøgelser i kalk ved brug af FACT-FLUTe Innovative undersøgelser i kalk ved brug af FACT-FLUTe Post Doc. Klaus Mosthaf DTU Miljø Lektor Mette Broholm DTU Miljø MSc Mie B. Sørensen DTU Miljø Civilingenør Henriette Kerrn-Jespersen Region H Professor

Læs mere

Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i ML og kalk

Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i ML og kalk Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i ML og kalk Integreret anvendelse af direkte og indirekte karakteriseringsmetoder Mette M. Broholm 1, Gry S. Janniche 1, Annika S. Fjordbøge 1, Torben

Læs mere

Poul L. Bjerg Julie Chambon, Gitte Lemming, Mads Troldborg, Mette Broholm, Ida Vedel Lange og Philip Binning

Poul L. Bjerg Julie Chambon, Gitte Lemming, Mads Troldborg, Mette Broholm, Ida Vedel Lange og Philip Binning Har vi værktøjerne til at definere oprensningskriterierne bedre? Poul L. Bjerg Julie Chambon, Gitte Lemming, Mads Troldborg, Mette Broholm, Ida Vedel Lange og Philip Binning Pi Principper i for oprensningskriterier

Læs mere

VÆRKTØJSKASSEN OVERBLIK OG METODEOVERVEJELSER

VÆRKTØJSKASSEN OVERBLIK OG METODEOVERVEJELSER VÆRKTØJSKASSEN OVERBLIK OG METODEOVERVEJELSER Civilingeniør, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon Undersøgelser frem for afværge - State of the Art Møde 20. maj 2009 RESUME Indlægget omhandler værktøjskassen til

Læs mere

Vurdering af naturlig nedbrydning af PCE i grundvandsmagasin ved isotopfraktionering

Vurdering af naturlig nedbrydning af PCE i grundvandsmagasin ved isotopfraktionering Vurdering af naturlig nedbrydning af PCE i grundvandsmagasin ved isotopfraktionering Mette M. Broholm 1,2, Daniel Hunkeler 3, Yumiko Abe 3, Simon Jeannotat 3, Ramon Aravena 4, Claus Westergaard 2, Carsten

Læs mere

Reduktiv dechlorering som afværgemetode

Reduktiv dechlorering som afværgemetode Reduktiv dechlorering som afværgemetode Kirsten Rügge, COWI 1 Reduktiv dechlorering Biologisk: Naturlig nedbrydning (MNA) Stimuleret reduktiv dechlorering (ERD) EK-BIO 2 Stimuleret Reduktiv dechlorering,

Læs mere

VURDERING AF NATURLIG NEDBRYDNING AF PCE I GRUNDVANDSMAGASIN VED ISOTOPFRAKTIONERING

VURDERING AF NATURLIG NEDBRYDNING AF PCE I GRUNDVANDSMAGASIN VED ISOTOPFRAKTIONERING VURDERING AF NATURLIG NEDBRYDNING AF PCE I GRUNDVANDSMAGASIN VED ISOTOPFRAKTIONERING Lektor Mette M. Broholm Institut for Miljø & Ressourcer, DTU/Orbicon A/S Associate Professor Daniel Hunkeler Ph.d.studerende

Læs mere

ELEKTROKINETISK STIMULERET BIOLOGISK NEDBRYDNING AF FRI FASE PCE

ELEKTROKINETISK STIMULERET BIOLOGISK NEDBRYDNING AF FRI FASE PCE PILOTFORSØG MED ELEKTROKINETISK STIMULERET BIOLOGISK NEDBRYDNING AF FRI FASE PCE 2012 Charlotte Riis, NIRAS ATV møde, 28. november TEAM EK BIO NIRAS A/S Charlotte Riis Martin Bymose Geosyntec Consultants,

Læs mere

Vurdering af stimuleret in-situ reduktiv dechlorering i moræneler matrix Gl. Kongevej 39, Vesterbro

Vurdering af stimuleret in-situ reduktiv dechlorering i moræneler matrix Gl. Kongevej 39, Vesterbro Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 13, 2017 Vurdering af stimuleret in-situ reduktiv dechlorering i moræneler matrix Gl. Kongevej 39, Vesterbro Damgaard, Ida; Janniche, Gry Sander; Chambon, Julie Claire

Læs mere

Monitering, modellering og miljøvurdering af fuldskala afværge af TCE fourening ved stimuleret reduktiv deklorering

Monitering, modellering og miljøvurdering af fuldskala afværge af TCE fourening ved stimuleret reduktiv deklorering Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 Monitering, modellering og miljøvurdering af fuldskala afværge af TCE fourening ved stimuleret reduktiv deklorering Westergaard, Claus; Søndergaard, Gitte

Læs mere

GrundRisk beregningseksempel ATV møde om GrundRisk 29. november 2016

GrundRisk beregningseksempel ATV møde om GrundRisk 29. november 2016 GrundRisk beregningseksempel ATV møde om GrundRisk 29. november 2016 Baggrund I får en lynudgave af baggrunden til Temadagen, så spring endelig over til spørgsmålene på side 4! På Rugårdsvej 234-238 i

Læs mere

Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret reduktiv dechlorering som afværgeteknik. Miljøprojekt nr. 1445, 2012

Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret reduktiv dechlorering som afværgeteknik. Miljøprojekt nr. 1445, 2012 Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret reduktiv dechlorering som afværgeteknik Miljøprojekt nr. 1445, 2012 Titel: Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret reduktiv dechlorering

Læs mere

ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING ERFARINGER MED ETABLERING OG DRIFT AF FULD SKALA AFVÆRGE VED STIMULERET REDUKTIV DEKLORERING I MORÆNELER. DIRECT PUSH INJEKTION AF DONOR OG BIOMASSE PÅ VESTERBROGADE OG GL. KONGEVEJ, KØBENHAVN Civilingeniør

Læs mere

Regionernes hovedpine - undersøgelse og afværge i moræneler. Henriette Kerrn-Jespersen

Regionernes hovedpine - undersøgelse og afværge i moræneler. Henriette Kerrn-Jespersen Regionernes hovedpine - undersøgelse og afværge i moræneler Henriette Kerrn-Jespersen Disposition 1. Hvorfor beskæftiger vi os med moræneler? 2. Udfordringer for ca. 5 år siden! - ift undersøgelser og

Læs mere

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder. Thomas Hauerberg Larsen

Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder. Thomas Hauerberg Larsen Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder Thomas Hauerberg Larsen Forskellige andre overskrifter jeg kunne have valgt Historien om en succesoprensning hvordan vi fjernede 400 kg klorerede opløsningsmidler

Læs mere

MODERNE METAGENOMANALYSER MIKROBIEL NEDBRYDNING AF MILJØFREMMEDE STOFFER I JORD OG GRUNDVAND

MODERNE METAGENOMANALYSER MIKROBIEL NEDBRYDNING AF MILJØFREMMEDE STOFFER I JORD OG GRUNDVAND AARHUS UNIVERSITY DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SCIENCE ENVIRONMENTAL MICROBIAL GENOMICS GROUP MODERNE METAGENOMANALYSER MIKROBIEL NEDBRYDNING AF MILJØFREMMEDE STOFFER I JORD OG GRUNDVAND Aarhus Universitet,

Læs mere

Poul L. Bjerg Gregory Lemaire Ursula McKnight og mange flere. Sandra Roost (Orbicon) Sanne Nielsen (tidl. Orbicon, nu Region Syd)

Poul L. Bjerg Gregory Lemaire Ursula McKnight og mange flere. Sandra Roost (Orbicon) Sanne Nielsen (tidl. Orbicon, nu Region Syd) Kan en model for fortynding i vandløb bidrage til bestemmelse af forureningsflux, kildeopsporing og konceptuel forståelse ved forureningsundersøgelser? Poul L. Bjerg Gregory Lemaire Ursula McKnight og

Læs mere

Konceptuelle modeller

Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller fra indledende undersøgelser til videregående undersøgelser, inddragelse af geologi, hydrogeologi, transportprocesser, forureningsspredning og indeklima. ATV-Vest

Læs mere

Rødekro Vurdering af udviklingen i den naturlige nedbrydning i nedstrømsforureningsfane efter kildeoprensning

Rødekro Vurdering af udviklingen i den naturlige nedbrydning i nedstrømsforureningsfane efter kildeoprensning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 29, 27 Rødekro 25. Vurdering af udviklingen i den turlige nedbrydning i nedstrømsforureningsfane efter kildeoprensning Broholm, Mette Marti; Badin, Alice; Jacobsen,

Læs mere

Monitering, modellering og miljøvurdering af fuldskala afværge af TCE fourening ved stimuleret reduktiv deklorering

Monitering, modellering og miljøvurdering af fuldskala afværge af TCE fourening ved stimuleret reduktiv deklorering Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 24, 2017 Monitering, modellering og miljøvurdering af fuldskala afværge af TCE fourening ved stimuleret reduktiv deklorering Westergaard, Claus; Søndergaard, Gitte

Læs mere

Naturlig og stimuleret nedbrydning af 1,1,1-TCA. Charlotte Scheutz, Maria H. Hansen & Poul L. Bjerg

Naturlig og stimuleret nedbrydning af 1,1,1-TCA. Charlotte Scheutz, Maria H. Hansen & Poul L. Bjerg Naturlig og stimuleret nedbrydning af 1,1,1-TCA Charlotte Scheutz, Maria H. Hansen & Poul L. Bjerg Naturlig og stimuleret nedbrydning af 1,1,1-TCA Forfattere: Charlotte Scheutz, Maria Heisterberg Hansen

Læs mere

Konceptuel forståelse. af fordeling. Mette M. Broholm, Ida V. Jørgensen og Poul L. Bjerg

Konceptuel forståelse. af fordeling. Mette M. Broholm, Ida V. Jørgensen og Poul L. Bjerg Konceptuel forståelse af fordeling af residual og mobil DNAPL Mette M. Broholm, Ida V. Jørgensen og Poul L. Bjerg Udviklingsprojekt DTU og Region ovedstaden Mobil og residual (fri fases) DNAPLs betydning

Læs mere

Nationalt netværk af testgrunde

Nationalt netværk af testgrunde Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Nationalt netværk af testgrunde Danish Soil Partnership INTRO Én indgang Nationalt netværk af testgrunde

Læs mere

HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE?

HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE? HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE? Fagleder, civilingeniør Torben Højbjerg Jørgensen COWI A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT MEST

Læs mere

Indtryk fra Battelle-konferencen i Monterey, maj 2010

Indtryk fra Battelle-konferencen i Monterey, maj 2010 Indtryk fra Battelle-konferencen i Monterey, maj 2010 Termiske metoder Stimuleret reduktiv dechlorering Undersøgelsesmetoder Charlotte Riis, NIRAS ATV Øst Gå-hjem-møde DTU d. Termiske oprensningsmetoder

Læs mere

Nedbrydning af miljøfremmede stoffer i umættet og mættet zone. 28. januar 2015

Nedbrydning af miljøfremmede stoffer i umættet og mættet zone. 28. januar 2015 Nedbrydning af miljøfremmede stoffer i umættet og mættet zone 28. januar 2015 2015 ATV Jord og Grundvand Bygning 115, DTU, Bygningstorvet, 2800 Kgs Lyngby Lisbeth Verner tlf. 4525 2177 E-mail: atvlv@env.dtu.dk

Læs mere

OPRENSNING I MORÆNELER - HVAD KAN VI I DAG?

OPRENSNING I MORÆNELER - HVAD KAN VI I DAG? OPRENSNING I MORÆNELER - HVAD KAN VI I DAG? Civilingeniør, kemi, Ph.D Kirsten Rügge, COWI Risikovurdering af forurenede grunde i lavpermeable aflejringer - udfordringer og metoder Møde 18. januar 2012

Læs mere

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger?

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Nanna Isbak Thomsen, Philip J. Binning, Poul L. Bjerg DTU Miljø Hans Skou Region Syddanmark Jens Aabling Miljøstyrelsen Niels

Læs mere

Erfaringsopsamling for reduktiv deklorering som afværgeteknologi i moræneler

Erfaringsopsamling for reduktiv deklorering som afværgeteknologi i moræneler Erfaringsopsamling for reduktiv deklorering som afværgeteknologi i moræneler Delrapport I Ida Damgaard, DTU Miljø Julie Chambon, DTU Miljø Camilla Christiansen, DTU Miljø Gitte Lemming, DTU Miljø Mette

Læs mere

Hvis du vil teste en idé

Hvis du vil teste en idé KONTAKT Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Hvis du vil teste en idé - så hjælper Danish Soil Partnership dig videre i processen... Nationalt

Læs mere

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Lok. nr. 461-169, Rugårdsvej 234-238, 5210 Odense NV Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Pilotforsøg - Hovedrapport 2007, november Oprensning af klorerede

Læs mere

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger DEL 2: RESULTATER AF SCREENING Gitte L. Søndergaard, Luca Locatelli, Louise Rosenberg, Philip J. Binning, Jens Aabling, Poul L. Bjerg ATV

Læs mere

Titel: Anaerob deklorering og oprensning af lavpermeable aflejringer Forfattere: Poul L. Bjerg, Maria H. Hansen, Camilla Christiansen, Charlotte

Titel: Anaerob deklorering og oprensning af lavpermeable aflejringer Forfattere: Poul L. Bjerg, Maria H. Hansen, Camilla Christiansen, Charlotte Titel: Anaerob deklorering og oprensning af lavpermeable aflejringer Forfattere: Poul L. Bjerg, Maria. ansen, amilla hristiansen, harlotte Scheutz og Mette M. Broholm Udgivelsesår: 2006 Tryk: Vester Kopi,

Læs mere

Erfaringsopsamling for reduktiv deklorering som afværgeteknologi i moræneler

Erfaringsopsamling for reduktiv deklorering som afværgeteknologi i moræneler Erfaringsopsamling for reduktiv deklorering som afværgeteknologi i moræneler Delrapport 1 Ida Damgaard, Julie Chambon, Camilla Christiansen, Gitte Lemming, Mette Broholm, Phillip J. Binning og Poul L.

Læs mere

og Soil Mixing/nZV - udviklings- og kombinationsmuligheder

og Soil Mixing/nZV - udviklings- og kombinationsmuligheder Jernvægge gge, nano Zero Valent Iron og Soil Mixing/nZV - udviklings- og kombinationsmuligheder Docent Peter Kjeldsen Institut for Vand og Miljøteknologi Danmarks Tekniske Universitet Afværgeteknologier

Læs mere

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Vintermøde 2017, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki kats@orbicon.dk Og mange andre fra

Læs mere

Skal risikovurdering af grundvand være bæredygtig? Poul L. Bjerg Gitte Lemming Søndergaard Philip J. Binning

Skal risikovurdering af grundvand være bæredygtig? Poul L. Bjerg Gitte Lemming Søndergaard Philip J. Binning Skal risikovurdering af grundvand være bæredygtig? Poul L. Bjerg Gitte Lemming Søndergaard Philip J. Binning En lille forhistorie som i de gamle jumbobøger Snak med gruppen om avisartiklen Er det en rigtig

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

VENTILERING I UMÆTTET ZONE

VENTILERING I UMÆTTET ZONE VENTILERING I UMÆTTET ZONE Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen Civilingeniør Nanna Muchitsch Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron NIRAS A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of

Læs mere

Karakterisering og masseestimering i DNAPL kildeområder. der. Ida V. Jørgensen, Mette M. Broholm og Poul L. Bjerg

Karakterisering og masseestimering i DNAPL kildeområder. der. Ida V. Jørgensen, Mette M. Broholm og Poul L. Bjerg Karakterisering og masseestimering i DNAPL kildeområder der Ida V. Jørgensen, Mette M. Broholm og Poul L. Bjerg Oversigt for præsentation Metoder til karakterisering af DNAPL kildeområder Oversigt over

Læs mere

Påvirker forurening fra punktkilder overfladevand? Poul L. Bjerg

Påvirker forurening fra punktkilder overfladevand? Poul L. Bjerg Påvirker forurening fra punktkilder overfladevand? Poul L. Bjerg Tre spørgsm rgsmål Påvirker forureningen fra punktkilder overfladevand? Har vi styr på processerne og metoderne? Er det et problem? Punktkilder

Læs mere

Undersøgelser til vurdering af stimuleret in-situ reduktiv deklorering ved oprensning grundvandsforurening

Undersøgelser til vurdering af stimuleret in-situ reduktiv deklorering ved oprensning grundvandsforurening Undersøgelser til vurdering af stimuleret in-situ reduktiv deklorering ved oprensning grundvandsforurening af Middelfartvej 126, Odense Lokalitet nr. 461-123 August 2004 461-123 Fyns Amt Middelfartvej

Læs mere

15 års udvikling af grundvandsforurening med ukrudtsmidler i moræneler

15 års udvikling af grundvandsforurening med ukrudtsmidler i moræneler 15 års udvikling af grundvandsforurening med ukrudtsmidler i moræneler Ved sammenligning med målinger foretaget for 15 år siden viser den nye undersøgelse, at ukrudtsmidlet MCPA optræder med uændret høj

Læs mere

Pesticider i dansk grundvand -punktkilder kontra fladekilder. Indlæg på ATV møde d. 23. maj 2013, Odense Nina Tuxen

Pesticider i dansk grundvand -punktkilder kontra fladekilder. Indlæg på ATV møde d. 23. maj 2013, Odense Nina Tuxen Pesticider i dansk grundvand -punktkilder kontra fladekilder Indlæg på ATV møde d. 23. maj 2013, Odense Nina Tuxen Motivation Indhold Fund i 50 % af alle GRUMO boringer Typisk af gamle pesticider Pesticider

Læs mere

Pilotprojekt med stimuleret in situ reduktiv deklorering - Hovedrapport

Pilotprojekt med stimuleret in situ reduktiv deklorering - Hovedrapport Pilotprojekt med stimuleret in situ reduktiv deklorering - Hovedrapport Torben Højbjerg Jørgensen, Lars Nissen, Laila Nielsen og Peter Alfred Petersen COWI A/S Maria Heisterberg Hansen, Charlotte Scheutz,

Læs mere

Low Level MIP/MiHPT. Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner

Low Level MIP/MiHPT. Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner Low Level MIP/MiHPT Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner Malene Tørnqvist Front, NIRAS ATV Vintermøde Workshop om dynamiske undersøgelser 10. marts 2015 KORTLÆGNING AF FORURENINGSFANER

Læs mere

DNAPL-udviklingsprojekt på Naverland 26. Henriette Kerrn-Jespersen

DNAPL-udviklingsprojekt på Naverland 26. Henriette Kerrn-Jespersen DNAPL-udviklingsprojekt på Naverland 26 Henriette Kerrn-Jespersen Baggrund for et DNAPL projekt Regionerne identificerer og prioriterer forurenede grunde til yderligere offentlig indsats ift sundhed og

Læs mere

Redoxforhold mættet zone

Redoxforhold mættet zone Redoxforhold mættet zone Definition af redoxforhold mættet zone Redoxforhold er en samlet betegnelse for en række parametre der beskriver hvilke redoxprocesser der er dominerende i den pågældende mættede

Læs mere

Risikovurdering af punktkilder Koncept, data og beregningsmetoder

Risikovurdering af punktkilder Koncept, data og beregningsmetoder Risikovurdering af punktkilder Koncept, data og beregningsmetoder Risikovurdering af overfladevand, som er påvirket af punktkildeforurenet grundvand Teknologiudviklingsprojekt for Region Syddanmark og

Læs mere

Ursula S. McKnight, Poul L. Bjerg, Nanna I. Thomsen Maria Loinaz, Mikael Emil Olsson, Philip J. Binning

Ursula S. McKnight, Poul L. Bjerg, Nanna I. Thomsen Maria Loinaz, Mikael Emil Olsson, Philip J. Binning Evaluering af økologisk og kemisk påvirkning fra forskellige stressfaktorer på oplandsskala Ursula S. McKnight, Poul L. Bjerg, Nanna I. Thomsen Maria Loinaz, Mikael Emil Olsson, Philip J. Binning DTU Miljø,

Læs mere

Metode til måling af flux i grundvand: Sorbisense Fluxsampler

Metode til måling af flux i grundvand: Sorbisense Fluxsampler Metode til måling af flux i grundvand: Sorbisense Fluxsampler PhD. Hubert de Jonge, Sorbisense A/S, Denmark hubert@sorbisense.com Indhold Introduktion Baggrund for Fluxmålinger ved forureningsundersøgelser

Læs mere

Det ny analyseprogram for pesticider i vandværksboringer BK boringer ude af drift Flade- og punktkilder

Det ny analyseprogram for pesticider i vandværksboringer BK boringer ude af drift Flade- og punktkilder Det ny analyseprogram for pesticider i vandværksboringer BK boringer ude af drift Flade- og punktkilder Walter Brüsch og Lærke Thorling, GEUS DANSK VAND KONFERENCE 2013 19. November 2013 Aarhus Overvågning

Læs mere

A V J i n f o. forudsætningen for overhovedet at kunne løse en række særlige problemstillinger,

A V J i n f o. forudsætningen for overhovedet at kunne løse en række særlige problemstillinger, A V J i n f o Nr. 4-2004 leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf:

Læs mere

Lossepladser og vandressourcer

Lossepladser og vandressourcer BETYDNINGEN AF GRUNDVANDSOVERFLADEVANDS- INTERAKTION FOR VANDKVALITETEN I ET VANDLØB BELIGGENDE NEDSTRØMS FOR RISBY LOSSEPLADS PhD studerende Nanna Isbak Thomsen1 PhD studerende Nemanja Milosevic1 Civilingeniør

Læs mere

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Per Loll, udviklings- og projektleder DMR Claus Larsen, kvalitetschef DMR Laila Bruun, hydrogeolog DMR (nu Rambøll) Anders Riiber Høj, projektchef OM (nu Metroselskabet)

Læs mere

KVANTIFICERING AF FORURENINGSFLUXE FRA EN GAMMEL LOSSEPLADS TIL OMKRINGLIGGENDE VANDRESSOURCER

KVANTIFICERING AF FORURENINGSFLUXE FRA EN GAMMEL LOSSEPLADS TIL OMKRINGLIGGENDE VANDRESSOURCER KVANTIFICERING AF FORURENINGSFLUXE FRA EN GAMMEL LOSSEPLADS TIL OMKRINGLIGGENDE VANDRESSOURCER PhD studerende Nanna Isbak Thomsen PhD studerende Nemanja Milosevic Civilingeniør Monika Balicki Civilingeniør

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering. Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier. Professor Philip J.

Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering. Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier. Professor Philip J. Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier Professor Philip J. Binning Postdoc Luca Locatelli Videnskabelig assistent Louise Rosenberg

Læs mere

Stimuleret in situ reduktiv deklorering. Vidensopsamling og screening af lokaliteter

Stimuleret in situ reduktiv deklorering. Vidensopsamling og screening af lokaliteter Stimuleret in situ reduktiv deklorering. Vidensopsamling og screening af lokaliteter Hovedrapport Torben Højbjerg Jørgensen, COWI A/S Charlotte Scheutz, Danmarks Tekniske Universitet Neal D. Durant, GeoSyntec

Læs mere

Konceptuel forståelse af fordeling af residual og mobil DNAPL

Konceptuel forståelse af fordeling af residual og mobil DNAPL Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Konceptuel forståelse af fordeling af residual og mobil DNAPL Broholm, Mette Martina; Lange, Ida Vedel; Bjerg, Poul Løgstrup Published in: Fri fase (DNAPL)

Læs mere

Jordforurening.info. Leder. Samarbejde INDHOLD. 2 Sorption af chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter

Jordforurening.info. Leder. Samarbejde INDHOLD. 2 Sorption af chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter INDHOLD Jordforurening.info 2 Sorption af chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter i moræneler 6 Grundvandsmonitering og effekten af sne og frost 9 Nye erfaringer med olieforureninger 11 Kort

Læs mere

ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING INTERAKTION MELLEM TCE OG 1,1,1-TCA FORURENET GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND ET INTEGRERET STUDIE AF STRØMNINGS- OG NEDBRYDNINGSFORHOLD I GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND Forskningsassistent Ida Damgaard DTU Miljø,

Læs mere

Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer

Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer Charlotte Riis, NIRAS 26. november 2009 ATV Øst gå-hjem møde, DTU Tak til: Maria Heisterberg Hansen, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Inger Asp Fuglsang,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Spor 3

Indholdsfortegnelse Spor 3 Indholdsfortegnelse Spor 3 BESLUTNINGSSTØTTE FOR AFVÆRGE ANVENDELSE AF RISIKOVURDERINGSMODEL TIL 1-12 BESTEMMELSE AF OPRENSNINGSKRITERIUM Seniorkonsulent Annette Pia Mortensen Fagchef Anders G. Christensen

Læs mere

Er der behov for et paradigmeskift i risikovurdering over for grundvand? Niels Døssing Overheu, Orbicon A/S på skuldrene af mange andre

Er der behov for et paradigmeskift i risikovurdering over for grundvand? Niels Døssing Overheu, Orbicon A/S på skuldrene af mange andre Er der behov for et paradigmeskift i risikovurdering over for grundvand? Niels Døssing Overheu, Orbicon A/S på skuldrene af mange andre Overblik 1. Det nuværende paradigme 2. En vision 3. Byggesten og

Læs mere

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder MCPP Anders Johansen, Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab. Miljøingeniør Katrine Smith, Miljøstyrelsen. Hydrogeolog Hasse Milter, Region

Læs mere

Naturlig nedbrydning af olie og chlorerede opløsningsmidler i grundvandet på Drejøgade 3-5

Naturlig nedbrydning af olie og chlorerede opløsningsmidler i grundvandet på Drejøgade 3-5 Miljøprojekt Nr. 544 2 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening Naturlig nedbrydning af olie og chlorerede opløsningsmidler i grundvandet på Drejøgade 3-5 Anders G. Christensen og

Læs mere

Freon Fra Fjernvarmerør En Overset Risiko For Indeklima Og Grundvand?

Freon Fra Fjernvarmerør En Overset Risiko For Indeklima Og Grundvand? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Freon Fra Fjernvarmerør En Overset Risiko For Indeklima Og Grundvand? Kjeldsen, Peter; Mogensen, Susanne B.; Langeland, Majbrith Published in: Nye stoffer

Læs mere

Optimering af FACT FLUTe metoden til undersøgelse af forurening i kalk

Optimering af FACT FLUTe metoden til undersøgelse af forurening i kalk Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 13, 217 Optimering af FACT FLUTe metoden til undersøgelse af forurening i kalk Broholm, Mette Martina; Mosthaf, Klaus; Sørensen, Mie; Janniche, Gry Sander; Keller,

Læs mere

Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner

Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner Vintermøde 7.-8. marts 2017 Thomas Hauerberg Larsen, Kresten Andersen, Anna Toft, Flemming Vormbak, Ida Damgaard, Mariam Wahid, Kim Sørensen,

Læs mere

Undersøgelser til vurdering af stimuleret in-situ reduktiv deklorering og kemisk oxidation ved oprensning af grundvandsforurening

Undersøgelser til vurdering af stimuleret in-situ reduktiv deklorering og kemisk oxidation ved oprensning af grundvandsforurening Undersøgelser til vurdering af stimuleret insitu reduktiv deklorering og kemisk oxidation ved oprensning af grundvandsforurening Forurenet lokalitet nr. 48520 Tidligere maskinfabrik Sortebrovej 26, 5690

Læs mere

Optimering af mobiliteten og DNAPL affiniteten af nanopartikler via overfladecoatings

Optimering af mobiliteten og DNAPL affiniteten af nanopartikler via overfladecoatings Optimering af mobiliteten og DNAPL affiniteten af nanopartikler via overfladecoatings 29. april 2014 Annika S. Fjordbøge (asfj@env.dtu.dk) DTU Miljø: Eva Caspersen, Mie B. Sørensen & Mette M. Broholm DTU

Læs mere

RISIKO FOR GRUNDVAND OG EFFEKT AF AFVÆRGE VED PCE FORURENING AF OPSPRÆKKET MORÆNEDÆKLAG VURDERET VED HJÆLP AF FRAC3Dvs

RISIKO FOR GRUNDVAND OG EFFEKT AF AFVÆRGE VED PCE FORURENING AF OPSPRÆKKET MORÆNEDÆKLAG VURDERET VED HJÆLP AF FRAC3Dvs RISIKO FOR GRUNDVAND OG EFFEKT AF AFVÆRGE VED PCE FORURENING AF OPSPRÆKKET MORÆNEDÆKLAG VURDERET VED HJÆLP AF FRAC3Dvs Geolog, cand.scient. Lars Chr. Larsen Geolog, cand.scient. Martin Hoffmann Hedeselskabet

Læs mere

Forekomst af fri fase og kvantificering af forureningsflux for chlorerede opløsningsmidler

Forekomst af fri fase og kvantificering af forureningsflux for chlorerede opløsningsmidler Forekomst af fri fase og kvantificering af forureningsflux for chlorerede opløsningsmidler Poul L. Bjerg, Mette M. Broholm, Ida V. Lange, Mads Troldborg, Gry S. Janniche, Gitte Lemming, Marta Santos &

Læs mere

Eliminering af Jordforurening fra industri, tankanlæg og uheld

Eliminering af Jordforurening fra industri, tankanlæg og uheld 1 Eliminering af Jordforurening fra industri, tankanlæg og uheld Trussel mod grundvand Trussel mod boliger Anden risiko 2 Oprensning Opgravning og destruktion/deponering Insitu - destruktion/immobilisering

Læs mere

Oversigt. Introduktion Status Beslutningsprocess/Valg af oxidant Leveringsmetoder Aktiveringsmetoder Trends Treatment Trains Konklusion

Oversigt. Introduktion Status Beslutningsprocess/Valg af oxidant Leveringsmetoder Aktiveringsmetoder Trends Treatment Trains Konklusion Oversigt Introduktion Status Beslutningsprocess/Valg af oxidant Leveringsmetoder Aktiveringsmetoder Trends Treatment Trains Konklusion In situ kemisk oxidation involverer injektion af forskellige oxidationsmidler

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE PILOTFORSØG MED KEMISK OXIDATION

KÆRGÅRD PLANTAGE PILOTFORSØG MED KEMISK OXIDATION KÆRGÅRD PLANTAGE PILOTFORSØG MED KEMISK OXIDATION Lars R. Bennedsen, Torben H. Jørgensen, Rambøll Jarl Dall-Jepsen, Lars Nissen, Cowi Neal Durant, Leah MacKinnon, Geosyntec Prasad Kakarla, Isotec Erik

Læs mere

Brug af permeabel reaktiv barriere med nulvalent jern (ZVI) som afskæringsløsning

Brug af permeabel reaktiv barriere med nulvalent jern (ZVI) som afskæringsløsning ATV Vintermøde 2017 Brug af permeabel reaktiv barriere med nulvalent jern (ZVI) som afskæringsløsning Torben Højbjerg Jørgensen, Lars Nissen og Bjarke Neiegaard Hoffmark, COWI Andrzej Przepiora og Neal

Læs mere

Udbredelse af Dehalococcoider i danske. grundvandsakviferer. Charlotte Scheutz, Eline Begtrup & Poul L. Bjerg

Udbredelse af Dehalococcoider i danske. grundvandsakviferer. Charlotte Scheutz, Eline Begtrup & Poul L. Bjerg Udbredelse af Dehalococcoider i danske grundvandsakviferer Charlotte Scheutz, Eline Begtrup & Poul L. Bjerg Udbredelse af Dehalococcoider i danske grundvandsakviferer Forfattere: Charlotte Scheutz, Eline

Læs mere

Danmarks største frivillige oprensning DONG Energys transformerstationer

Danmarks største frivillige oprensning DONG Energys transformerstationer Danmarks største frivillige oprensning DONG Energys transformerstationer Projektchef John U. Bastrup, GEO Projektleder, Tina Baastrup, GEO Afdelingsleder, Jørgen Bendtsen, DONG Energy ATV MØDE VINTERMØDE

Læs mere

Nye metoder til risikovurdering af indeklima

Nye metoder til risikovurdering af indeklima Nye metoder til risikovurdering af indeklima Per Loll, Udviklingsleder, Ph.D ATV-møde, Risikovurdering, 18. juni 2013 1 Indledning Indeklimabidrag opstår i et (dynamisk) samspil mellem: a. Poreluftforureningens

Læs mere

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder 14. september 2011 Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nina Tuxen, Orbicon Jacqueline Falkenberg,

Læs mere

ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup

ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup ATV Vintermøde 2011 Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften Ole P. Stubdrup Banegravsdepotet beliggenhed / udvikling Deponering fra 1934 (49) - 1962 2 Formål med undersøgelsen Sundhedsmæssig

Læs mere

FACT-FLUTe teknologi. Sorption af chlorerede opløsningsmidler på FACT. Mie B. Sørensen og Mette M. Broholm

FACT-FLUTe teknologi. Sorption af chlorerede opløsningsmidler på FACT. Mie B. Sørensen og Mette M. Broholm FACT-FLUTe teknologi Sorption af chlorerede opløsningsmidler på FACT Mie B. Sørensen og Mette M. Broholm DTU Miljø, December 214 Indhold Indledning... 3 FACT... 4 FACT Dimensioner... 4 Eksperimentalt setup...

Læs mere

Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads. Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg

Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads. Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg Baggrund Mange forureningskilder i Grindsted by der potentielt kan true drikkevandskvaliteten og Grindsted Å

Læs mere

Risikovurdering af forurenede grunde på Vadsbyvej i forhold til vandressourcen og Soderup Vandværk

Risikovurdering af forurenede grunde på Vadsbyvej i forhold til vandressourcen og Soderup Vandværk Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 25, 2017 Risikovurdering af forurenede grunde på Vadsbyvej i forhold til vandressourcen og Soderup Vandværk Chambon, Julie Claire Claudia; Thomsen, Nanna Isbak; Kessler,

Læs mere