Sommerhusmarkedet i fremgang - nye vitaminpiller på vej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sommerhusmarkedet i fremgang - nye vitaminpiller på vej"

Transkript

1 10. april 2017 Sommerhusmarkedet i fremgang - nye vitaminpiller på vej Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren, og den varer frem til og med september. Alene i maj og juni trækkes aktiviteten isoleret set op med i omegnen af 40 % som følge af sæsoneffekten. Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Handelsaktiviteten på sommerhusmarkedet har været i fremgang siden 2011, og siden da er aktiviteten steget med næsten 80 %. Fremgangen har været en tand stærkere end på boligmarkedet set som gennemsnit. Vi kan dermed også aflive løbende anekdotiske historier om, at danskerne har tabt interessen for at købe sommerhus grundet argumenter som eksempelvis deleøkonomi, billige flybilletter etc. Den stigende interesse for køb af sommerhus skal ses i lyset af det generelt bedre økonomiske klima samt lave renter og stadig lave sommerhuspriser. Ser vi på finansieringsomkostningerne ved køb af sommerhus, er den månedlige nettoydelse i forhold til de disponible indkomster blevet reduceret med mere end 50 % siden 2007/2008. Vi skal tilbage til 1998/1999 for at finde et år, hvor adgangen til sommerhusmarkedet har været lige så nem rent økonomisk som i dag. Sommerhussalget er kommet rigtig godt fra start her i det nye år. Det er endnu for tidligt at konkludere, om der er lidt støj i tallene, eller om det er de nye politiske initiativer, der synes på vej til sommerhusmarkedet, som kan have sat lidt ekstra skub i interessen for køb af sommerhus. En af regeringens ventede vitaminpiller til sommerhusmarkedet er, at den maksimale lånegrænse for realkreditlån skal hæves fra 60 % til 75 %. Det vil kunne give anledning til øget aktivitet, men vores beregninger indikerer, at et sådan tiltag kun vil give et mindre skub fremad på prisudviklingen på sommerhusmarkedet over de kommende år. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkallé 2100 København Ø Risikostyring Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig 1 Trods yderligere politiske vitaminpiller på vej til sommerhusmarkedet er det vores vurdering, at sommerhuspriserne vil bevæge sig omtrent sidelæns til mindre prisstigninger på 2-3 % over det kommende års tid. Det store udbud af sommerhuse til salg vil fortsat virke som en bremse på det opadgående prispotentiale. Det store udbud af sommerhuse til salg er netop også en forklaringerne på, at prisudviklingen har været relativ træg sammenlignet med boligmarkedet generelt over de seneste par år. Prisfald på sommerhuse er dog kommet til vejs ende og er blevet erstattet af stabile til svagt stigende priser på landsplan. Ser vi på de lokale sommerhustal, kan vi konkludere, at det sjællandske sommerhusmarked er i lidt bedre form end det jyske.

2 Højsæsonen for køb af sommerhuse skydes nu i gang og afsluttes i september Der handles i sagens natur sommerhuse hele året, men der er ingen tvivl om, at højsæsonen for køb af sommerhus for alvor indledes i april, topper i juni og afsluttes i september. I perioden fra oktober til marts trækker sommerhuskøberne sig typisk tilbage og går nærmest helt i hi henover vinteren, jf. nedenstående figur 1, som viser, hvor meget sæsoneffekten påvirker handelsaktiviteten henover året både for boligmarkedet generelt og for sommerhusmarkedet. Ser vi på april måned trækkes handelsaktiviteten alene i vejret med 27 % som følge af sæsoneffekten og med i omegnen af 40 % i maj og juni. Til gengæld har vi så en negativ sæsoneffekt i december og januar på næsten 45 %. Endeligt ses det ud fra figur 1, at sæsoneffekten er meget mere tydelig på sommerhusmarkedet end på resten af boligmarkedet. Det skyldes, at køb af sommerhus mere har karakter af luksusgode end køb af ejerbolig, hvor sidstnævnte dækker et egentligt boligbehov. Figur 1: Store sæsonudsving i handelsaktiviteten på sommerhusmarkedet 50% Sæsoneffekt, handelsaktivitet 45% 40% 35% 30% 25% 20% Boligmarkedet 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% Sommerhuse -45% -50% Kilde: home og egne beregninger Note: Beregningen af sæsoneffekten tager udgangspunkt i handlede data på månedsbasis i perioden fra 2004 og frem til nu Fremgangen på sommerhusmarkedet har været i gang i flere år Selv om man til tider hører historier om, at det ikke længere er så moderne at købe sommerhus, grundet alt fra deleøkonomi til at danskerne hellere vil opleve noget forskelligt fra år til år og flybilletterne er blevet billigere etc., så holder disse udsagn overordnet set ikke vand. Sommerhussalget er således steget nærmest år for år siden 2011, og aktivitetsfremgangen har endda været stærkere end på boligmarkedet generelt siden bunden i 2011, jf. figur 2. Ser vi alene på handelsaktiviteten i 2016 som helhed, lå den næsten 80 % over niveauet fra 2011, og sammenligner vi 2016 med hele perioden fra , er der også tale om en aktivitet noget over det gennemsnitlige niveau for hele denne periode. Sommerhussalget er dog stadig et stykke fra topniveauerne tilbage 2005/

3 Figur 2: Danskerne har ikke tabt interessen for at købe sommerhus Kilde: Realkreditrådet og egne beregninger Der er flere forklaringer på danskernes stigende appetit på køb af sommerhuse over de senere år. For det første er det afgørende, at det er blevet bedre tider i økonomien. Beskæftigelsen er steget med over personer siden 2013, og danskernes har atter et positivt syn på den økonomiske udvikling. Sommerhusmarkedet er som tidligere nævnt karakteriseret som et luksusgode, og hvis de økonomiske udsigter er knapt så positive, så bremser sommerhusmarkedet generelt mere op end boligmarkedet som helhed og vice versa. Figur 3: Adgangen til sommerhusmarkedet er blevet markant lettere over de senere år 300 Indeks 1997=100. Månedlig ydelse efter skat ved køb af gennemsnitligt sommerhus på 85 kvm korrigeret for udviklingen i disponibel indkomst Fastforrentet med afdrag F1-lån med afdrag Kilde: Realkreditrådet, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: I beregningen er der forudsat en 100 % realkreditfinansiering - dvs. de maksimale 60 % finansieret via realkreditlån i sommerhus samt 40 % finansieret ved optagelse af lån i friværdi i primær bolig. Der er taget højde for udviklingen i bidragssatser, rentefradrag og renteudviklingen. Ud over det generelt mere gunstige økonomiske klima betyder de lave renter og stadig lave sommerhuspriser også, at det generelt er relativt billigt at købe og eje et sommerhus. Det øger i sagens natur også interessen for køb af sommerhus. I figur 3 er vist finansieringsomkostninger ved 3

4 køb af sommerhus. Ser man på den samlede månedlige nettoydelse efter skat, er den faldet med i omegnen af 40 % i forhold til toppen i Det er, hvad enten man ser på et fastforrentet lån eller alternativt F1-lån. Vi skal tilbage til 2003/2004 for at finde en lavere månedlig nettoydelse ved køb af sommerhus. Regnestykket ser endnu mere gunstigt ud for nye købere, hvis man også inddrager det perspektiv, at danskernes disponible indkomster har været i fremgang. I så fald er den månedlige nettoydelse i forhold til de disponible indkomster blevet reduceret med mere end 50 % siden 2007/2008. Her skal vi faktisk tilbage til 1998/1999 for at finde et år, hvor adgangen til sommerhusmarkedet har været lige så nem rent økonomisk som i dag, jf. figur 3. Politiske initiativer på vej til sommerhusmarkedet har måske allerede løftet aktiviteten Tallene for handelsudviklingen i figur 2 dækker kun frem til og med 4. kvartal 2016, men vi har også fået foreløbige indikationer på handelsaktiviteten på sommerhusmarkedet her i starten af Vi har således via salgstal fra home data til og med februar i år. Her er det interessant at se, at sommerhussalget tilsyneladende er kommet rigtig stærkt fra start her i det nye år. Den sæsonkorrigerede aktivitet er steget ganske pænt, og markant mere end på boligmarkedet generelt, jf. figur 4. Det er endnu for tidligt at konkludere, om der er lidt støj i tallene, eller om det er de nye politiske initiativer, der er på vej til sommerhusmarkedet, som kan have sat lidt ekstra skub i interessen for at købe sommerhus, jf. boks 1 og boks 2. Regeringen har blandt andet fremsat lovforslag om, at den maksimale grænse for realkreditlån til køb af sommerhuse hæves fra 60 % til 75 %. Dette forslag vil alt andet lige betyde, at det bliver billigere at finansiere køb af sommerhus, og det vil dermed kunne give sommerhusmarkedet lidt ekstra vitaminer. I boks 1 er skitseret den privatøkonomiske effekt af en højere lånegrænse, og i boks 2 er nævnt andre politiske initiativer vedrørende sommerhusmarkedet. Figur 4: Giver udsigten til højere lånegrænse allerede nu anledning til højere købsinteresse? Kilde: home og egne beregninger Note: Der er anvendt et 3-måneders glidende gennemsnit i beregningerne 4

5 Boks 1: Den privatøkonomiske effekt af højere lånegrænse ved køb af sommerhus Nedenstående fire beregningseksempler alt afhængig af valg af realkreditlån viser den privatøkonomiske effekt af en belåningsgrænse på 75 % mod de aktuelt gældende 60 % ved køb af sommerhus til 1 mio. kroner. Beregningerne tager udgangspunkt i en kontant udbetaling på 15 % af sommerhuset samt et banklån, der afvikles over ti år og til en antaget rente på 6 %. Jo mere renterisiko man tager på realkreditlånet, desto lavere aktuel realkreditrente, og dermed større likviditetsgevinst og samlet økonomisk gevinst i udgangspunktet. Sidstnævnte er renset for afdragseffekten afdrag er jo som bekendt opsparing til en selv. Kan man få forhandlet sig til en lavere bankrente end 6 %, vil gevinsten i sagens natur skrumpe set i forhold til beregningerne. Nogle potentielle købere vil hæfte sig ved likviditetseffekten, mens andre også vil inddrage afdragseffekten i deres overvejelser. Med brug af fast rente på realkreditlånet, vil likviditetsgevinsten efter skat blive på mellem cirka 860 kroner om måneden til kroner om måneden alt afhængig af, om lånet er med eller uden afdrag. Renser man for afdragseffekten er forskellen nede omkring kroner om måneden. Vælger man alternativt at finansiere sig med F5-lån, vil likviditetsgevinsten efter skat være på mellem kroner om måneden til cirka kroner om måneden alt afhængig af, om lånet er med eller uden afdrag. Renser man for afdragseffekten er forskellen nede omkring kroner om måneden. Beregningseksempel, pr. måned Før (LTV 60%) Efter (LTV 75%) Difference 2 %-lån med afdrag, efter skat Heraf afdrag Banklån, månedlig ydelse efter skat Heraf afdrag I alt, efter skat I alt, efter skat eks. afdrag Beregningseksempel, pr. måned Før (LTV 60%) Efter (LTV 75%) Difference 2 %-lån uden afdrag, efter skat Heraf afdrag Banklån, månedlig ydelse efter skat Heraf afdrag I alt, efter skat I alt, efter skat eks. afdrag Beregningseksempel, pr. måned Før (LTV 60%) Efter (LTV 75%) Difference F5 med afdrag, efter skat Heraf afdrag Banklån, månedlig ydelse efter skat Heraf afdrag I alt, efter skat I alt, efter skat eks. afdrag Beregningseksempel, pr. måned Før (LTV 60%) Efter (LTV 75%) Difference F5 uden afdrag, efter skat Heraf afdrag Banklån, månedlig ydelse efter skat Heraf afdrag I alt, efter skat I alt, efter skat eks. afdrag

6 Boks 1 (fortsat) Effekten af højere belåningsgrænse for eksisterende sommerhusejere De eksisterende sommerhusejere vil i første omgang få gavn af dette forslag via et mindre løft i efterspørgslen efter sommerhuse. De højere belåningsgrænser kan endvidere give en understøttende effekt til en gruppe af eksisterende sommerhusejere, som har mulighed for at skifte et dyrere banklån ud med et billigere realkreditlån. Det vil især være sommerhusejere med en belåningsgrad mellem % og som samtidig har et boliglån i banken, der vil få glæde af forslaget. De kan skifte en højere rente på banklånet ud med en lavere rente på realkreditlånet. Som altid skal omkostningerne ved omlægning dog holdes op imod gevinsten ved en lavere rente. Omtrent hver fjerde sommerhusejer befinder sig i belåningsintervallet mellem % LTV, når vi zoomer ind på realkreditlånet, jf. vores analyse Den danske sommerhusejer anno 2017 men vi har ingen data på, hvor mange af disse, der har et boliglån i sommerhuset ved siden af realkreditlånet. Det er svært at kvantificere priseffekten fra en højere lånegrænse særligt præcist andet end, at den i sagens natur er positiv. Som det ses af boks 1, er der især tale om en likviditetsmæssig lettelse fra en højere lånegrænse, mens den rene økonomiske lettelse altså renset for afdragseffekten er knap så stor. Vi kan alternativt tage udgangspunkt i en modelberegning, hvor forskellige modeller for boligmarkedet indikerer, at en renteændring på 1 %-point alt andet lige vil give en ændring i boligpriserne på i omegnen af 8 %-point. Med udgangspunkt i renteforskellen mellem den faste 30- årige realkreditrente tillagt bidragssats og renten på banklån, svarer den højere lånegrænse til en priseffekt på sommerhusmarkedet på i omegnen af 4,5 % på sigt. Laver man en tilsvarende beregning med F5-lån vil priseffekten være i omegnen af 7 %. Beregningerne bygger på en antagelse om, at sommerhuskøberne generelt vil udnytte hele den højere lånegrænse og skifte dyrere finansiering ud med billigere realkreditfinansiering. Vi ved imidlertid, at mange sommerhuskøb finansieres med friværdi fra eksisterende bolig og dermed fravær af dyrere bankfinansiering. Det betyder dermed også, at priseffekten vil blive væsentligt mindre end skitseret i ovenstående simple modelberegning. Selv om en højere maksimal lånegrænse efter alt at dømme vil kunne give lidt øget aktivitet på sommerhusmarkedet, er det samlet set vores vurdering, at de nye regler kun vil give et mindre skub fremad på prisudviklingen på sommerhusmarkedet over de kommende år. Vi venter med andre ord ikke at se, at det for alvor vil vende op og ned på den underliggende prisudvikling. Denne vurdering understøttes også af det fortsat store udbud af sommerhuse til salg, jf. figur 5, og lange gennemsnitlige udbudstider. Det vil i sig selv være med til at dæmpe den positive priseffekt fra en højere maksimal lånegrænse på realkreditlånet. 6

7 Boks 2: Andre potentielle politiske vitaminpiller til sommerhusmarkedet 1: Lettere som pensionist at bruge sommerhuset som helårsbolig Ny planlov på vej 3. behandling i Folketinget er planlagt til den 4. maj 2017 betyder, at man som pensionist har udsigt til at kunne omdanne sit sommerhus til helårsbolig efter et ejerskab på blot 1 år mod tidligere som udgangspunkt 8 år. Det vil isoleret set kunne øge interessen hos nogle ældre til at købe sommerhus med tanke på at afprøve om sommerhus som helårsbolig er noget for dem. Isoleret set er dette initiativ nok mere nytteværdi for den enkelte, da det giver flere frihedsgrader og gør det nemmere at planlægge sin pensionisttilværelse. Hovedparten af de ældre, der ender med at bruge sommerhuset som helårsbolig vil formentlig typisk være dem, der har haft en relation til området og deres sommerhus gennem en årrække og dermed ikke i praksis har været forhindret af 8-års reglen frem for en mere spontan tanke om at købe et sommerhus og inden længe tage det i brug som helårsbolig. 2: Højere bundfradrag ved udlejning af sommerhuse Regeringen har lagt op til i regeringsgrundlaget, at der skal være et højere bundfradrag ved udlejning af sommerhus. I 2017 er bundfradraget kroner. Dette område kan måske komme til at indgå som en del af finanslovsforhandlingerne senere på året. Hvis gennemført vil det alt andet lige gøre det lidt mere attraktivt at udleje sit sommerhus og øge interessen for køb af sommerhus for dem, der har udlejning for øje. 3: Udlændinge og sommerhuskøb Regeringen har foreslået, at man forsøgsvist vil undersøge mulighederne for at lade udlændinge købe sommerhuse i særligt udvalgte områder. Det er et åbent spørgsmål, hvorvidt dette initiativ vil blive udmøntet. Hvis gennemført vil det isoleret set øge den potentielle efterspørgsel efter sommerhuse. Der har gennem en årrække været diskussioner om, hvor stor en priseffekt det kan få på sommerhusmarkedet, hvis der åbnes op for udlændinges køb af sommerhuse. Der er ingen tvivl om fortegnet, men der er betydelig usikkerhed omkring, hvor stor en positiv priseffekt, det ville kunne få. Eksempelvis bør en del af priseffekten allerede være indlejret i de aktuelle sommerhuspriser. Når tyskerne i stor stil har interesse for danske sommerhuse, kommer det jo til udtryk via udlejning af danske sommerhuse. Dermed trækkes udlejningspriserne og de samlede lejeindtægter op. Det bør helt automatisk indgå i prisfastsættelsen af sommerhuset i dag. Fortsat stort udbud af sommerhuse til salg og store nedslag i udbudspriserne Zoomer vi lidt mere ind på udbudssituationen, og ser på det sæsonkorrigerede udbud af sommerhuse til salg, er omtrent 5,4 % af den samlede bestand udbudt til salg svarende til cirka hvert 19. sommerhus. Til sammenligning er små 3 % af bestanden af parcel- og rækkehuse til salg svarende til i omegnen af hvert 34. parcel- og rækkehus. I det hele taget er sommerhusmarkedet det eneste boligsegment, som ikke for alvor har oplevet et fald i boligudbuddet over de senere år. Her har der i stedet været tale om en overordnet sidelæns bevægelse, jf. figur 5. 7

8 Figur 5: Stadig ikke noget knæk ned for udbuddet af sommerhuse til salg. Kilde: Realkreditrådet og egne beregninger Potentielle sommerhussælgere skal i det hele taget væbne sig mod tålmodighed før, at et salg falder på plads. Den gennemsnitlige salgstid er i øjeblikket lidt over 300 dage målt sæsonkorrigeret, og trods den væsentligt højere salgsaktivitet over de senere år, er der ikke for alvor sket et knæk ned for salgstiderne modsat udviklingen på både parcelhusmarkedet og især markedet for ejerlejligheder, jf. figur 6. Figur 6: Salgstiden på sommerhusmarkedet er ikke rigtig knækket ned som på resten af markedet Kilde: Realkreditrådet og egne beregninger Det ser endda endnu værre ud for sommerhusmarkedet, hvis vi kigger på de gennemsnitlige udbudstider altså de sommerhuse, der aktuelt er udbudt til salg. Her lå udbudstiden på hele 466 dage i februar. Det afspejler, at der er mange sommerhuse, som kan have været til salg i op til flere år, og at der generelt stadig er for mange sommerhuse udbudt til salg med alt for optimistiske udbudspriser. Sommerhuspriserne er i dag i omegnen af 25 % lavere end pristoppen i 2006/2007, 8

9 og der er altså en del sommerhuse, hvor udbudspriserne ikke er blevet tilpasset til en konkurrencedygtig pris i markedet. Det kan hænge sammen med, at nogle sommerhusejere ikke ønsker at videresælge sit sommerhus med et tab på bundlinjen eller alternativt, at man har tålmodighed til at afvente en ekstra god salgspris, da de lave renter og mulighed for udlejning af sommerhuset kan holde udgifterne nede ved at eje sommerhuset. Kombinationen af stort udbud af sommerhuse til salg, lange salgstider og en tendens til lidt for høje udbudspriser betyder også, at sommerhussælgerne skal acceptere noget større nedslag i udbudsprisen, før et salg falder på plads, jf. figur 7. I øjeblikket ender salgsprisen i gennemsnit 13 % lavere end første udbudspris, mens forhandlingsnedslaget dvs. salgsprisen i forhold til sidste udbudspris er på 7,9 %. Det svarer til, at sommerhussælgerne i gennemsnit slår kroner af i forhold til første udbudspris på et gennemsnitligt sommerhus på 75 kvadratmeter, og heraf kan små kroner henføres til de afsluttende prisforhandlinger. Figur 7: Sommerhussælgerne må stadig ofte ty til store nedslag før salget falder på plads Kilde: Realkreditrådet og egne beregninger Den mere gunstige aktivitetsudvikling på sommerhusmarkedet har dog sat sine positive spor i forhold til at mindske priskløften mellem købere og sælgere. Priskløften på sommerhusmarkedet toppede på mere end 20 %, da finanskrisen raserede i slutningen af 2008/start 2009, mens den lå på i omegnen af 17,5 %, da handelsaktiviteten bundede i 2011/2012. Sommerhuspriserne bevæger sig nu sidelæns til mindre prisstigninger Trods en aktivitetsudvikling på sommerhusmarkedet, der matcher udviklingen på boligmarkedet generelt, har udviklingen i sommerhuspriserne halset efter resten af boligmarkedet. Der findes tre toneangivende prisindeks for sommerhusmarkedet, og generelt set peger de alle på, at faldende sommerhuspriser er lagt bag os, og at sommerhuspriserne overordnet set har bevæget sig sidelæns til mindre prisstigninger over de senere år, jf. nedenstående figur 8. 9

10 Ser vi mere detaljeret på de enkelte prisindeks, er der lidt forskelle i forhold til den underliggende udvikling. Mest positivt ser boligsidens markedsindeks på sommerhuspriserne her er der tale om en reel stigende tendens i sommerhuspriserne siden Trods de mindre forskelle mellem de tre prisstatistikker ændrer det ikke ved den overordnede historie om prisudviklingen på sommerhusmarkedet. Figur 8: De forskellige prisindeks for sommerhusmarkedet peger på stabile til svagt stigende priser Kilde: Realkreditrådet, Danmarks Statistik, boligsiden.dk og egen sæsonkorrektion af data. Som vi tidligere har været inde på, har et stort udbud af sommerhuse til salg været med til at dæmpe det opadgående prispotentiale på sommerhusmarkedet. Endeligt er sommerhuse et luksusgode, som tenderer til at hænge lidt mere i bremsen, når der er usikkerhed om økonomien. Selv om det er gået fremad i de senere år herhjemme med et moderat økonomisk opsving, har det ikke været prangende, og der har løbende været en del usikkerhed om økonomien. Det er også en af forklaringerne på den mere træge prisudvikling sammenlignet med boligmarkedet generelt. Store forskelle på udviklingen på sommerhusmarkedet på tværs af landet Helt som på boligmarkedet generelt, er der i sagens natur også store forskelle på udviklingen på sommerhusmarkedet på tværs af landet. På sommerhusmarkedet udfordres vi imidlertid i høj grad af relativt få handler, der øger den statistiske støj i forhold til at fange den underliggende prisudvikling. Denne usikkerhed forstærkes yderligere af, at de handlede sommerhuse ikke korrigeres for hverken standen eller beliggenheden af de solgte boliger. I nedenstående tabel 1 er vist de 25 postnumre, hvor der er blevet solgt flest sommerhuse i løbet af Som det ses af tabellen, dækker det over en aktivitet fra godt 70 solgte sommerhuse på årsbasis til 218 sommerhuse i Nykøbing Sjælland. Selv i disse områder med størst aktivitet er det stadig et datagrundlag, hvor der er hel del usikkerhed omkring prisudviklingen, og man skal derfor være varsom med for store tolkninger. Det understreges også af det store prisspænd i 2016, hvor nogle af disse sommerhusområder har oplevet prisstigninger på 12 %, mens andre har oplevet prisfald på 12 10

11 %. Der er nok næppe så stor en reel forskel i udviklingen på sommerhusmarkedet, at nogle sommerhuskommuner nærmest oplever frit fald i priserne, mens andre holder prisfest. Postnummer 3100 Hornbæk topper listen over landets dyreste sommerhusområde. Her koster et gennemsnitligt sommerhus på 75 kvadratmeter cirka kroner. Hvis vi kigger ud over vores liste med de 25 områder med flest salg i 2016, så topper postnummer 9990 Skagen dog Hornbæk, som det dyreste område. Her koster et tilsvarende sommerhus godt 2,5 mio. kroner. Der har dog kun været registreret 15 handler i postnummer 9990 i 2016, og prisstigningstakten fra 2015 til 2016 lyder på cirka 30 %. I 2015 var Hornbæk set som gennemsnit dyrere end Skagen, og med de få handler i Skagen i 2016 og på papiret voldsomme prisstigningstakt, skal vi som nævnt tidligere passe på med at konkludere for hårdt på, om Skagen reelt har overtaget tronen fra Hornbæk, som landets dyreste postnummer, når vi snakker sommerhuse. Tabel 1: Det lokale sommerhusmarked de 25 kommuner med flest solgte sommerhuse i 2016 Kvadratmeterpris, 2016 Gns. pris, 75 kvm % år/år Gns. salgstid, dage Antal handler, 2016 Udbud, ult "Lager", år 3100 Hornbæk , Blåvand , Vejby , Blokhus , Fanø , Gilleleje , Ringkøbing , Fårevejle , Frederiksværk , Løkken , Hvide Sande , Nykøbing Sj , Højby , Ebeltoft , Thisted , Slagelse , Vig , Sjællands Odde , Væggerløse , Glesborg , Jægerspris , Hals , Hemmet , Hadsund , Holbæk ,6 Kilde: Realkreditrådet og egne beregninger Ser vi nærmere på den gennemsnitlige salgstid, er der en klar tendens til, at sommerhusområderne på Sjælland klarer sig bedre end de jyske sommerhusområder. Lavest gennemsnitlig salgstid finder vi i Vejby med 144 dage, mens Nykøbing Sjælland, Højby og Gilleleje alle holder sig lige akkurat under 200 dage. Højest gennemsnitligt salgstid finder vi i Hemmet med over 500 dage som gennemsnit for de 78 solgte sommerhuse i Ser vi alternativt på lagersituationen på det lokale sommerhusmarked, er der også store forskelle. I ovenstående tabel 1 har vi holdt udbuddet af sommerhuse op mod handelsaktiviteten i Hvis det aktuelle udbud af sommerhuse til salg svarer til antallet af solgte boliger i 2016, giver det et tal på 1. Dvs. med det nuværende udbud, vil det illustrativt tage 1 år at få solgt alle boligerne. Jo højere tallet er, desto mere på lager og dermed alt andet lige et mindsket opadgående prispotentiale i området. Også her genfinder man billedet af, at det jyske sommerhusmarked hænger lidt mere i bremsen end på Sjælland. De øverste syv pladser på listen over mest på lager findes således i Jylland med Løkken øverst på listen. Her svarer det aktuelle udbud af sommerhuse til, at der vil gå 11

12 4,4 år før alt er blevet solgt med udgangspunkt i aktivitetsniveauet fra De fem nederste pladser på listen er besat af sjællandske sommerhusområder. I både Frederiksværk og Vejby vil der kun gå i omegnen af et halvt år, før lageret er blevet solgt i fravær af nye boliger på markedet. At det sjællandske sommerhusmarked synes i bedst form skyldes formentlig de senere års store prisstigninger på boliger i hovedstadsområdet. Det har skabt store friværdier, og gode muligheder for at finansiere køb af sommerhus relativt billigt. Samtidig er mange af sommerhusområderne i fornuftig køreafstand fra hovedstadsområdet, og vi ved, at mange sommerhusejere netop prioriterer dette, så sommerhuset kan anvendes året rundt og i weekenderne og ikke blot i ferieugerne. Vores data viser, at godt ni ud af ti sommerhusejere i Region Hovedstaden har købt sommerhus i enten Region Sjælland eller Region Hovedstaden. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 12

Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne

Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne 31. marts 216 Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne Sommerhuspriserne var i fremgang i første halvår af 215 ført an af lave renter og en fremgang i dansk

Læs mere

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering 7. april 2015 Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering Sommerhusmarkedet har uden tvivl været gennem nogle hårde år, og det er det segment på boligmarkedet, der har oplevet de kraftigste

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk 16. december 2015 Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk Handelsaktiviteten løftede sig betydeligt i 2015 i forhold til 2014. Meget tyder på, at det samlede antal frie handler af parcelhuse,

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Status på sommerhusmarkedet

Status på sommerhusmarkedet 8. april 2014 Status på sommerhusmarkedet Sommerhusmarkedet er på vej ud af vinterhiet og i april skydes højsæsonen for køb af sommerhuse i gang. I den anledning har vi taget pulsen på sommerhusmarkedet

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Den danske sommerhusejer anno 2017

Den danske sommerhusejer anno 2017 4. april 2017 Den danske sommerhusejer anno 2017 Den typiske danske sommerhusejer er i omegnen af 60 år. Mere end hvert andet sommerhus er ejet af personer over 60 år og kun 5 % af sommerhusejerne er under

Læs mere

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år 30. maj 2016 Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år Vi har fået adgang til homes tal for salg af forældrekøb i perioden fra 2011 og helt frem til og med april i år. Tal for forældrekøb

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Året der gik og året der kommer på boligmarkedet

Året der gik og året der kommer på boligmarkedet 20. december 2016 Året der gik og året der kommer på boligmarkedet År 2016 går på hæld, og det har samlet set været et ganske fornuftigt år for både boligmarkedet og boligejerne. Året har således budt

Læs mere

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet?

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? 6. februar 14 Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? Meningerne om hvilken vej vinden blæser på boligmarkedet er traditionen tro mange. Senest er det blevet diskuteret, hvorvidt boligmarkedet

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne

Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne 27. september 2016 Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne Boligmarkedet har generelt været i fremgang over de senere år, og selv om bedringen især har været koncentreret omkring de største by-områder,

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner 20. juni 2016 Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren, og den topper i august, hvor sæsoneffekten alt andet lige trækker aktiviteten af forældrekøb

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen 28. august 2012 Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen Boligmarkedet har igennem 2012 lagt de store prisfald fra andet halvår 2011 bag sig, og der spores nu forsigtige

Læs mere

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring 5. december 2012. FlexLån og afdragsfrihed drives af høj indkomst Vi hører det så tit alt for mange danskere har FlexLån i forhold til deres risikoprofil. Derudover er der rigtig mange låntagere, der benytter

Læs mere

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning 3. maj 2016 Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning I 2015 foretog danskerne godt 880.000 flytninger inden for landets grænser. Det er på

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Rekord få danskere ser faldende huspriser forude men høj boligtillid er ikke ensbetydende med boligboble

Rekord få danskere ser faldende huspriser forude men høj boligtillid er ikke ensbetydende med boligboble apr-05 jun-07 mar-08 aug-08 dec-08 apr-09 okt-09 feb-10 jun-10 nov-10 mar-11 aug-11 dec-11 apr-12 sep-12 jan-13 maj-13 okt-13 feb-14 jun-14 nov-14 mar-15 aug-15 dec-15 apr-16 sep-16 jan-17 maj-17 25. juli

Læs mere

Friværdierne i bedring

Friværdierne i bedring 23. november 21 Friværdierne i bedring Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 28 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Rune Larsen rular@rd.dk Udgiver Realkredit

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente 11. oktober 2017. Rentetilpasning af FlexLån : Har du stadig det rette lån? Nu er det atter tid til rentetilpasning af dit FlexLån. Meget kan være sket i dit liv siden, du optog lånet eller sidst rentetilpassede

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner 29. juni 2017 Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren. I den anledning har vi set nærmere på økonomien

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år 23. juli 2012 Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år Politisk set er der givet håndslag på, at ejendomsværdiskatten fastholdes i forhold til gældende lovgivning

Læs mere

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån?

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? 14. august 12 Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? Det kontante svar på ovenstående overskrift er nej. FlexLån er i dag mere populært end tidligere, og det samme kan siges om F1-lånet, der netop nu

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

Status på boligmarkedet

Status på boligmarkedet 17. oktober 2 Status på boligmarkedet Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Det går trægt på boligmarkedet i øjeblikket. Handelsaktiviteten befinder sig på lave niveauer, boligudbuddet

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

Priserne på andelsboliger holder skansen

Priserne på andelsboliger holder skansen 31. januar 11 Priserne på andelsboliger holder skansen Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Redaktion Phillip Cheføkonom Oldorf Christian Hilligsøe old@rd.dk Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller?

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? 2. januar 216 Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? En til tider hørt anekdote fra hverdagen er, at mænd generelt er mere risikovillige end kvinder. Det afholder vi os i sagens natur fra

Læs mere

Store forskelle i boligejernes syn på afdrag og boliggæld

Store forskelle i boligejernes syn på afdrag og boliggæld 16. november 216 Store forskelle i boligejernes syn på afdrag og boliggæld Vi har i samarbejde med TNS Gallup spurgt et repræsentativt udsnit af boligejerne om deres vurdering af egen økonomi, deres forhold

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Udgiver. 11. december Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring

Udgiver. 11. december Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring 11. december 2012 Året der gik på boligmarkedet I denne analyse ser vi tilbage på boligåret 2012, som har været et begivenhedsrigt år. Set med vores øjne skiller især fire elementer sig ud. 1. Prisfaldene

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Erhvervsejendomsmarkedet: Spredning af risiko - tid til fokus på sikring af friværdi?

Erhvervsejendomsmarkedet: Spredning af risiko - tid til fokus på sikring af friværdi? 9. marts 2017 Erhvervsejendomsmarkedet: Spredning af risiko - tid til fokus på sikring af friværdi? Ejendomsmarkedet har været i fremgang over de senere år især i hovedstadsområdet, hvor priserne har nået

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber PRESSEMEDDELELSE 20. december Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber Det seneste kvartal er det blevet lidt billigere at købe hus. Der er dog store regionale

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Priserne på ejerboliger falder fortsat

Priserne på ejerboliger falder fortsat Pressemeddelelse 23. oktober 2008 Priserne på ejerboliger falder fortsat Den nye opgørelse af ejendomspriser fra Realkreditrådet viser, at priserne på ejerboliger fortsat falder. På landsplan er priserne

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring 29. mar. 2016. Sommerhusejere er ældre og vælger mere risiko på realkreditlånet Påsken har netop passeret, og traditionen tro er påsken sæsonåbner for årets bolighandler, da de fleste boliger handles fra

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Status for boligmarkedet

Status for boligmarkedet 4. januar 27 Status for boligmarkedet Boligmarkedet i tomgang Det danske boligmarked har nu været præget af afmatning i 1½ år. Afmatningen kommer til udtryk ved et stort udbud af boliger til salg, et lavt

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 3.. kvartal 2009 22. oktober 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland

Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Huspriserne steg pænt i 2015, og pilen peger fortsat op Vendingen

Læs mere

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne P R E S S E M E D D E L E L S E Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne I 77 kommuner er antallet af handler steget i 3. kvartal 2015 sammenlignet med samme periode sidste år. I to kommuner

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere