Årsberetning Dansk Fitness & Helse Organisation Maj 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Dansk Fitness & Helse Organisation Maj 2016"

Transkript

1 2015 Årsberetning Dansk Fitness & Helse Organisation Maj 2016

2 Formandens indledning 2015 var med til at understrege, at den kommercielle fitnessbranche i Danmark på trods af en galoperende vækst de seneste par år, fortsat er i stand til at udvikle sig. Ikke siden 2008 har branchen beskæftiget så mange mennesker, som tilfældet er i dag. Og næsten hver femte voksne dansker er fortsat medlem af et fitnesscenter. Det vidner om en branche, der på flere måder skaber værdi for samfundet. For hvad end vi taler folkesundhed eller økonomiske bidrag, så leverer fitnessbranchen en flot indsats. Som denne årsberetning viser, ligger fitnessbranchens omsætning igen i år på et højt niveau. Det gør branchen i stand til at sikre danske arbejdspladser: Konkret opgjort i fuldtidslønmodtagere. Det er som sagt flere, end vi har set siden Jens Kramer Mikkelsen Formand for DFHO Hos DFHO glæder vi os, når det går vores medlemmer godt, og det betyder, at vi som branche med fornyet styrke kan arbejde hen mod vores fælles ambition at endnu flere danskerne bliver idrætsaktive. På baggrund af den indsats, de enkelte fitnesscentre lægger for dagen, står vi stærkt i forhold til at indfri denne ambition. Men der er fortsat behov for at holde blikket stift rettet mod de udfordringer, vi også møder. Den opgave tager DFHO meget alvorligt. Derfor gør vi også meget ud af at markere fitnessbranchen som en nøglespiller i det idrætspolitiske landskab. Det sker gennem dialog samt en vedvarende indsats for at synliggøre fitnessbranchen i medierne. Det gælder både, når branchens rammevilkår sættes under pres, og i forhold til at præsentere visioner og anbefalinger, der gavner medlemmerne. For DFHO handler indflydelse i høj grad om at opsøge en konstruktiv dialog og udvise ansvar i forhold til at finde løsninger gennem samarbejder, der kan føre til resultater. Det bærer heldigvis frugt og fører løbende til nye tiltag. Fx er københavnske fitnesscentre med til at gøre en forskel for unge, der lider af træningsafhængighed, når de informerer om Københavns Kommunes tilbud om rådgivning til disse unge. Det er blot endnu en grund til, at Danmark har brug for en stærk og velfungerende fitnessbranche, som skaber vækst og en sundere befolkning. 1

3 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 2015K2 2015K3 2015K4 Udviklingen i fitnessbranchen Fitnessbranchen har gennem en årrække oplevet en stor vækst, og fitness er for alvor blevet en etableret folkesport i Danmark. Igen i 2015 er mere end hver 6. dansker over 15 år således medlem i et fitnesscenter, og samlet set har branchen fortsat i omegnen af medlemmer. Det svarer til 17 % af alle voksne danskere. Disse tal understreger, at danske fitnesscentre spiller en central rolle i forhold til at øge antallet af motionister i Danmark og på den måde yder et mærkbart løft til folkesundheden. Samtidig sikrer branchen danske arbejdspladser, og antallet af beskæftigede i danske fitnesscentre fortsætter med at stige. I 2015 beskæftigede branchen, hvad der svarer til fuldtidslønmodtagere, hvilket er det højeste niveau siden Der er tale om en stigning på 1,3 % i forhold til året før, og siden 2008 er antallet af fuldtidsbeskæftigede steget med hele 44 %. Det er en flot vækst set i lyset af, at antallet af fuldtidsbeskæftigede i danske virksomheder generelt er faldet med knap 6 % for samme periode. Den voksende tilstrømning til danske fitnesscentre og det stigende antal medarbejdere har samtidig betydet, at branchens økonomiske bidrag til samfundet er steget. Baseret på branchens totale lønsum anslås det, at de ansattes samlede skatteindbetaling udgør 113 mio. kr. i Siden slutningen af 2012 har fitnessbranchen oplevet en markant fremgang i omsætningen, og Fitnesscentre Private virksomheder, i alt Figur 1: Antal beskæftigede i fitnessbranchen sammenholdt med antallet i samtlige virksomheder, indeks 1.kvt. 2008=100 2

4 med en omsætning på kr. pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder i 4. kvartal 2015 og en samlet omsætning på 688 mio. kr. i samme kvartal ligger den fortsat på et højt, stabilt niveau. går fra fysisk inaktiv til fysisk aktiv. Hvis disse beregninger gentages for danske tal vil det svare til, at den danske fitnessbranche bidrager med 3,01 mia. kr. til samfundet gennem øget folkesundhed. Fitnessbranchens indflydelse DFHO s vigtigste opgave er at sikre branchens rammevilkår og tydeliggøre, hvordan medlemmerne skaber værdi for samfundet. Det gælder i forhold til den generelle dagsorden vedrørende idræt og sundhed i det danske samfund, men DFHO er naturligvis også optaget af den lovgivning og de betingelser, der har betydning for branchens udviklingsmuligheder. Figur 2: Udviklingen i omsætning i fitnessbranchen Der er ingen tvivl om, at fitnessbranchen generelt er med til at øge folkesundheden, og det har en indirekte effekt på samfundsøkonomien, som dog kan være vanskelig konkret at opgøre i kroner og øre. I 2014 forsøgte den norske brancheorganisation Virke Trening at estimere velfærdsgevinsten ved det øgede aktivitetsniveau, som skyldes fitnessbranchen. På baggrund af rapporter fra det norske helsedirektorat og egne medlemsundersøgelser anslår Virke Trening, at den norske fitnessbranche i 2013 bidrog med en årlig velfærdsgevinst på 2,85 mia. norske kr. som følge af, at folk Det betyder, at DFHO s politiske arbejde langt hen ad vejen består i at udvikle og vedligeholde relationerne til nøgleinteressenter og politikere gennem dialog. Foruden det arbejde gør DFHO også en stor indsats for at være synlige i mediebilledet både i konkrete sager og i forhold til at markere DFHO som en væsentlig aktør på idrætsområdet og en stor bidragsyder til folkesundheden. Igen i 2015 har DFHO markeret sig i medierne med jævne mellemrum, og problematikken om konkurrenceforvridning som en konsekvens af den offentlige støtte til foreningsfitness er en af de sager, der har optaget DFHO. Den problemstilling vil blive beskrevet senere i denne beretning. 3

5 4

6 Tegn på flere praktikpladser og store udfordringer Fitnessinstruktør-uddannelsen har fra start været meget populær, og for at sikre høj kvalitet i uddannelsen har en uddannelsesaftale været et optagelseskrav. Det har erhvervsuddannelsesreformen dog ændret på, så pr. 1. august 2015 har der været frit optag for alle elever, der lever op til karakterkravet 02 i matematik og dansk. Det har ført til et stigende optag på uddannelsen og lagt pres på branchen i forhold til at imødekomme det politiske krav om flere praktikpladser. På den baggrund er det positivt, at antallet af uddannelsesaftaler steg i 2015 efter et par år med et lille fald. Derudover viser seneste opgørelser, at markant færre uddannelsesaftaler bliver afbrudt sammenlignet med tidligere. Med andre ord ses der en tendens til, at branchen i den kommende tid kan sikre endnu flere praktikpladser. Det ændrer dog ikke ved, at der som følge af den nye reform venter store udfordringer, som i fremtiden skal håndteres. Den årlige undersøgelse blandt færdiguddannede fitnessinstruktører har vist, at der igen i 2015 var stor tilfredshed med uddannelsen. 41 % af de adspurgte var i arbejde inden for fitness ca. et halvt år efter endt uddannelse. De nyuddannede formår dog at komme i beskæftigelse, da blot 8 % af respondenterne var arbejdssøgende. Ansvarlig branche til kamp mod træningsafhængighed Fitnessbranchen er meget optaget af, at folkesundheden styrkes som følge af, at danskere i alle samfundslag har adgang til motion. Den adgang sikrer danske fitnesscentre, som dermed yder et stort bidrag i forhold til at øge sundheden gennem motion. Men for fitnessbranchen er det også vigtigt at udvise ansvar over for andre problemstillinger på sundhedsområdet. På den baggrund har DFHO i 2015 indledt et samarbejde med Københavns Kommune, der skal imødekomme ekstremmotionister og træningsafhængighed. Samarbejdet består i, at københavnske fitnesscentre gennem videreformidling af projektet Sundhedstjek til unge er med til at gøre opmærksom på konsekvenserne ved uhensigtsmæssige motionsvaner. Københavns Kommune står bag selve projektet, som er henvendt til københavnere mellem 13 og 20 år. Den gruppe får tilbudt en frivillig samtale om den fysiske og mentale trivsel og forholdet til motion. DFHO s initiativ til et samarbejde med Københavns Kommune er endnu et eksempel på, at danske fitnesscentre er en konstruktiv samarbejdspart, der gerne byder sig til, når det kommer til at løse store udfordringer, som samfundet står over for. 5

7 DFHO gik i seng med fjenden I 2015 var DFHO igen at finde på Folkemødet, som er blevet en etableret begivenhed, der samler politikere og meningsdannere fra hele landet. I Folkemødets ånd blev der krydset klinger, da DFHO s branchedirektør Morten Brustad og DIF s idrætspolitiske chef Poul Broberg mødtes til en snak om, hvorvidt den kommercielle fitnessbranche og idrætsforeningerne kan samarbejde. I solrige omgivelser på havnen i Allinge kunne de to centrale idrætsaktører, der arbejder på fundamentalt forskellige vilkår, flere gange blive enige om at være uenige. Men de kunne dog enes om den ambition, at så mange danskere som muligt skal dyrke motion og at det ud fra et folkesundhedsperspektiv ikke er afgørende, om det sker i et fitnesscenter eller en forening. Branchedirektør Morten Brustad i debat med DIF s idrætspolitiske chef Poul Broberg ved Folkemødet

8 DFHO tager fat om problem med uretfærdige TV-afgifter I kølvandet på en sag, hvor et medlem af DFHO er blevet opkrævet TV-afgifter for skærme, der kan vise TV, men som reelt ikke gør det, har DFHO taget initiativ til en dialog med Copydan, som administrerer afgiften. Det er sket med det formål at sikre rimelige vilkår i den opkrævning, Copydan står for. DFHO forventer selvfølgelig, at fitnesscentre betaler for TVvisning, såfremt det finder sted, men det er helt uacceptabelt, hvis branchen pålægges at betale denne afgift, når der ikke vises TV. I det konkrete tilfælde er der tale om et tilbagevirkende betalingskrav på kr. Sagen er derfor principiel, da det også handler om at beskytte branchen mod urimelige opkrævninger, der potentielt kan bringe nogle centre i alvorlige økonomiske vanskeligheder. For DFHO har det været afgørende, at der blev fundet en løsning på det generelle problem, og derfor er det glædeligt, at dialogen med Copydan har båret frugt, således at fitnessbranchen ikke fremover skal forvente krav om betaling af afgifter i denne type sager. Offentlig idrætsstøtte kan skade fitnessbranchen I 2015 undersøgte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen effekterne ved offentligt støttede fitnessforeninger. Konklusionen på undersøgelsen er tæt på en gentagelse af det, DFHO har sagt i årevis: Offentlig støtte til fitnessforeninger risikerer at skade lokale fitnesscentre og svække udbuddet af motion. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen peger blandt andet på, at særligt mindre kommercielle fitnesscentre, placeret uden for de større byer, bliver ramt af konkurrenceforvridning som følge af offentlig fitnessstøtte. Derfor har styrelsen besluttet at sætte yderligere fokus på problemet ved blandt andet at udvikle en vejledning til kommunerne om støtte til foreninger. Undersøgelsen har vakt stor glæde hos DFHO, som længe over for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har påpeget problemet. Den nye undersøgelse har givet håb om, at debatten fremadrettet kan føres på et sagligt grundlag. Imidlertid er fronterne fortsat trukket op, for selvom styrelsen understreger, at fitnesscentre og særligt dem, der er med til at skabe liv og arbejdspladser i de ydre områder kan lide økonomisk skade, så har idrættens organisationer og særligt DGI sendt stærke signaler om, at kommunerne ikke bør ændre praksis på området. 7

9 Det betyder, at DFHO fortsat vil engagere sig i problematikken og følge udviklingen på området. Det gælder både i forhold til følgerne af det massive pres, som kommunerne oplever fra de store idrætsorganisationer, men også når det kommer til at registrere tab for fitnessbranchen som en konsekvens af den offentlige støtte. DFHO ser frem til at følge udviklingen og håber på, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens videre arbejde med problematikken vil bidrage til, at fitnesscentre i alle dele af landet får mulighed for at konkurrere på lige vilkår, så mangfoldigheden i motionstilbuddene bevares. DFHO deltager i arbejdet med at udvikle europæiske fitnessstandarder I EU-regi arbejdes der målrettet på at udvikle standarder for hele den europæiske fitnessbranche. Arbejdet foregår i den europæiske arbejdsgruppe WG 2 Fitness Centres. Her sidder deltagere fra en række europæiske lande såsom Tyskland, England, Frankrig, Schweiz, Sverige, Tjekkiet, Portugal, Belgien, Polen, Tyrkiet og Kroatien, mens en række forskellige interesseorganisationer, herunder den europæiske forbrugerorganisation inden for standardisering ANEC, også er med. DFHO har valgt at indtræde i denne europæiske arbejdsgruppe med henblik på at få så stor indflydelse på det endelige resultat som muligt. Arbejdet vil pågå i en længere periode endnu, men det er allerede så fremadskridende, at det med relativ stor sikkerhed kan forventes, at der vil være fælles europæiske standarder inden for sikkerked, miljø og forbrugerbeskyttelse inden for få år. Fitnessbranchens visioner og anbefalinger DFHO er enige i, at der er behov for politiske visioner, der flytter dansk idræt og motion i den rigtige retning. DFHO anser fitnessbranchen som en medspiller i forhold til at indfri de ambitiøse mål i DGI og DIF s Vision DFHO vurderer dog, at visionen har begrænsninger, fordi målet om at få 50 % af danskerne ind i en idrætsforening kan stå i vejen for målsætningen om, at 75 % af danskerne skal være idrætsaktive. I stedet for at fokusere på antallet af medlemmer i foreningerne, bør mangfoldigheden i idrætsudbuddet være i centrum. DFHO anerkender, at foreningerne sikrer et fællesskab, der har stor betydning for tusindvis af mennesker. Men selvom foreningerne er vigtige, kan de ikke stå alene, og fitnessbranchen bør medregnes som en vigtig part i realiseringen af målet om en mere idrætsaktiv befolkning. Hvis dette ambitiøse mål skal nås, så finder fitnessbranchen det afgørende, at samfundet i 8

10 endnu højere grad indrettes, så alle motiveres til en hverdag med idræt og motion. Det indebærer, at der fra politisk side rettes fokus mod, hvilke eksisterende barrierer for sund adfærd, der kan fjernes. DFHO har tre anbefalinger til, hvordan idrætspolitikken bør imødekomme visionen om en mere aktiv befolkning: 1) Der bør etableres en idrætspulje for forebyggelses- og behandlingsmotion samt motionsaktivitet for udsatte borgere. Puljen skal aktivere de mest udsatte og inaktive borgere og bane vej for flere offentligt-private idrætssamarbejder, som relevante foreninger, institutioner og virksomheder kan indgå i. 2) Arbejdsgiverbetalt motion skal skattefritages. En tidligere befolkningsundersøgelse har vist, at hver femte person, der ikke dyrker motion, vil blive fysisk aktiv, hvis arbejdsgiveren dækker udgifterne. Det gør skattefrihed for arbejdsgivermotion til et effektivt redskab over for denne gruppe, der historisk har været svær at få til at motionere. 3) Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning for kommunal støtte skal implementeres, så det sikres, at kommuner får vejledning og støtte i, hvordan de under hensynstagen til erhvervslivet og mangfoldigheden i idrætsudbuddet fordeler offentlig idrætsstøtte. DFHO s bestyrelse DFHO s bestyrelse består af repræsentanter for både store kæder og mindre fitnesscentre. Sammen med formand Jens Kramer Mikkelsen sætter bestyrelsen de strategiske og politiske sigtelinjer. Jens Kramer Mikkelsen Formand for DFHO Henrik Rossing Fitness World Alex Nielsen Odder Fitness Jakob Hansen Fitness.dk Christoffer Andersen Fit & Sund Carlo Christensen Sports Solution 9

11 10

12 Fitnesscentrenes brancheorganisation Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO) er en brancheorganisation, som repræsenterer fitnessog helsecentrene i Danmark. Vi arbejder for at sikre branchens rammevilkår og for at tydeliggøre den store værdi, som vores medlemmer skaber for både folkesundheden og samfundsøkonomien. DFHO støtter op om medlemmernes politiske, faglige og økonomiske interesser. For det enkelte medlem skaber DFHO værdi ved at støtte i politiske og økonomiske forhandlinger og ved at give medlemmerne viden, værktøjer og netværk til at blive mere succesfulde. DFHO arbejder for, at fitnessbranchen bliver en integreret del af den danske idrætsverden, som traditionelt har været præget af frivillige foreninger og forbund. DFHO arbejder tæt sammen med myndigheder og interesseorganisationer inden for området, så beskatningen og lovgivningen tager hensyn til branchens muligheder for udvikling og sikrer, at branchen fortsat kan bidrage til folkesundheden. KONTAKT Dansk Fitness & Helse Organisation Børsen 1217 København K Telefon: Morten Brustad Branchedirektør Telefon: Pernille Lethare Madsen Sekretær Telefon: DFHO er medlem af Dansk Erhverv og samarbejder med Anti Doping Danmark. 11

Årsberetning Dansk Fitness & Helse Organisation. Maj 2015

Årsberetning Dansk Fitness & Helse Organisation. Maj 2015 2014 Årsberetning Dansk Fitness & Helse Organisation Maj 2015 Formandens indledning 2014 var et bemærkelsesværdigt år for den kommercielle fitnessbranche i Danmark. På samtlige parametre, som betyder noget

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1

Læs mere

Årsberetning Dansk 0 Fitness & Helse Organisation Maj 2017

Årsberetning Dansk 0 Fitness & Helse Organisation Maj 2017 2016 Årsberetning Dansk 0 Fitness & Helse Organisation Maj 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Formandens indledning 2 Fitness og fakta 3 Styrketræning er Danmarks største motionsaktivitet 4 DFHO 10 år på bagen 4

Læs mere

Mandag den 24. november 2014

Mandag den 24. november 2014 Mandag den 24. november 2014 Præsentation af DFHO Stiftet 30. august 2006 med sekretariatsbetjening af Dansk Erhverv Repræsenterer d.d. 226 fitnesscentre fordelt på 20 virksomheder Ca. 750.000 danskere

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER En styrket arkitektbranche Perspektiver i et strategisk samarbejde med Dansk Erhverv DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER FORSLAG TIL FÆLLES LØSNINGER PÅ 4 INDSATSOMRÅDER INDHOLD Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL VækstRegnskab 2015 3. kvartal NØGLETAL PR. 4. KVARTAL 13.579 13.991 14.085 13.579 11.088.123 11.123 08 21.722.849 19.496 3.09 16.483.056 17.221.543.181 15.259 % 8% 6% 6 7 %, 87 96,45 0 +100 ROSKILDE 13.695

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Data for 1. kvartal 2015 RESUMÉ Vikarbranchen har gennem de senere år oplevet en betydelig vækst i vikarbeskæftigelsen. Der er tale om en kraftig vækst, der

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE Sundhedsvision og målsætninger 1 Indhold Forord...3 Overordnet vision:...5 Borgere i Bevægelse...5 Målsætning 1: Sundhed for Alle...6 Målsætning 2: Sundhed på arbejdspladser...7 Målsætning 3: Sundhed i

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre

Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre Idrættens største udfordringer V Vejen Idrætscenter 24.-25. maj 2016 Redaktør Søren Bang Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre Fra symbolpolitik til målrettet indsats? Foto:

Læs mere

Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015

Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015 Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015 Landsformand Søren Møller Liv i papirtigeren?»idrætsdeltagelsen vil være stigende alligevel«det er foreningsdeltagelsen, som kommer under pres Vil

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat samarbejde AF MARKEDSCHEF MORTEN JUNG OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Den offentlige sektor udfylder en meget central

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Skat, konkurrenceevne og produktivitet

Skat, konkurrenceevne og produktivitet Skat, konkurrenceevne og DI Østjyllands erhvervstræf Aarhus 18. juni 2013 Sydkorea Polen Slovakiet Irland Tjekkiet Ungarn Island Grækenland Sverige USA Portugal Finland Japan Storbritannien Østrig Australien

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Resume af Copenhagen Economics rapport Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen?

Resume af Copenhagen Economics rapport Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen? Dato: 5. november 2015 Sag: METS-14/06721-95 Resume af Copenhagen Economics rapport Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen? 1. Indledning Kommunerne kan efter folkeoplysningsloven

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Forudsætning for et godt resultat : Alene er vi intet -sammen er vi stærke! I Aalborg har vi skabt en kultur for at løfte tingene

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 3. KVARTAL 216 16. december 216 Der er mange tegn på, at den grønlandske økonomi er i højkonjunktur. Fiskeriet, byggeriet og servicevirksomhederne har

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING

KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING Fra: "Fremtidsorientering", nr. 3, 2001 KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING Af Knud Larsen, sociolog og idrætsforsker ved forskningsinstitutionen Idrætsforsk. Konkurrenceidrætten har været karakteriseret

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

DI og Bilbranchen i DK

DI og Bilbranchen i DK DI og Bilbranchen i DK 03. okt. 12 DI og Bilbranchen i DK Besøg af svensk personaledirektørnetværk Velkommen Hvem er DI? Vores kerneydelser DI s medlemmer DI i Danmark, Europa og verden Bilbranchen i DI

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat set nærmere på udviklingen i beskæftigelsen i den private- og offentlige sektor, og fandt i den forbindelse

Læs mere

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark 1. Baggrund og formål I henhold til Lov nr. 1438 af 22. december 2004 (L 2004.1438), om fremme af dopingfri idræt, 9

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Idrætspolitikkens aktuelle brændpunkter

Idrætspolitikkens aktuelle brændpunkter Idrætspolitikkens aktuelle brændpunkter Idrættens Rum og Rammer Arena Nord Frederikshavn Henrik H. Brandt Idrættens Analyseinstitut 32661030 henrik.brandt@idan.dk Frederikshavn Stadion 1978 betalingsfodbold:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013 VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem

Læs mere

Medlemstilfredshedsundersøgelse. Oktober 2013

Medlemstilfredshedsundersøgelse. Oktober 2013 Medlemstilfredshedsundersøgelse Oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater opsummeret... 2 2. Om denne rapport... 3 2.1 Spørgeramme og skala... 3 2.2 Opbygning af rapporten... 3 2.3 Baggrundsoplysninger...

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

ØKONOMISK NYHEDSBREV. Juni 2015

ØKONOMISK NYHEDSBREV. Juni 2015 ØKONOMISK NYHEDSBREV Juni 2015 Velkommen til Økonomisk Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om: De mange positive tegn i dansk økonomi, der sammen tyder på økonomisk fremgang, højere beskæftigelse

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Svag udvikling i kommunernes brug af private leverandører understreger behov for måltal

Svag udvikling i kommunernes brug af private leverandører understreger behov for måltal April 2016 Svag udvikling i kommunernes brug af private leverandører understreger behov for måltal Fortsat svag stigning i PLI'en 1. Sagen kort Med de netop offentliggjorte kommuneregnskaber har DI beregnet

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Foreningskonference DGI. Nordkraft Aalborg, 4. december Henrik H. Brandt Ondskabens Analyseinstitut

Foreningskonference DGI. Nordkraft Aalborg, 4. december Henrik H. Brandt Ondskabens Analyseinstitut Foreningskonference DGI Nordkraft Aalborg, 4. december 2010 Henrik H. Brandt 3266 1030 henrik.brandt@idan.dk Det store ræs om markedsandele på idrætsmarkedet Idrættens Analyseinstitut Idékonference for

Læs mere

Detailhandlen efter krisen

Detailhandlen efter krisen Detailhandlen efter krisen Af analysekonsulent Malthe Munkøe og chefkonsulent Mette Feifer Resume Detailhandlen blev hårdt ramt af krisen. I løbet af 2008 faldt omsætningen med omkring 9 pct. Detailomsætningen

Læs mere

Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal maj 2015

Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal maj 2015 Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal 2014 11. maj 2015 Efter et fald i BNP på 1,9% i 2013 1 indikerer Copenhagen Economics kvartalvise konjunkturbarometer en positiv vækst i 2014. en for 2014

Læs mere