Analyse af den geografiske tilgængelighed til de nuværende erhvervsgymnasiale udbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af den geografiske tilgængelighed til de nuværende erhvervsgymnasiale udbud"

Transkript

1 Analyse af den geografiske tilgængelighed til de nuværende erhvervsgymnasiale udbud 1. Indledning Denne analyse har til formål at kortlægge den geografiske tilgængelighed til de erhvervsgymnasiale uddannelser i Danmark. I analysen kortlægges de områder i Danmark, hvor det kan sandsynliggøres, at unge afholder sig fra at søge en erhvervsgymnasial uddannelse særligt htx-uddannelsen - på grund af geografiske barrierer. Geografiske barrierer defineres som transporttid mellem hjem og uddannelsesinstitution på en time eller derover. Analysen foretages med afsæt i aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser af 3. juni 2016, hvor det er aftalt, at alle kommende gymnasieelever så vidt muligt skal sikres reel adgang til de forskellige typer gymnasiale uddannelser. 1.1 Analysen afdækker følgende: Hvilke områder i Danmark er kendetegnet ved en lav ansøgningsfrekvens til de erhvervsgymnasiale uddannelser og samtidig lang transporttid til nærmeste erhvervsgymnasiale udbud? 1.2 Analysespørgsmål Beliggenhed og størrelse: Hvor ligger de erhvervsgymnasiale uddannelser placeret, og hvor store er udbuddene? Ansøgningsfrekvenser: Hvilke geografiske områder er kendetegnet ved en ansøgningsfrekvens til de erhvervsgymnasiale uddannelser, der er lavere end landsgennemsnittet? Analyse af de udvalgte områder: Hvor lang transporttid har de unge i området til nærmeste erhvervsgymnasiale uddannelse? Hvordan ser de geografiske vilkår ud for adgangen til hhx og htx sammenlignet med stx i området? Hvor mange årige bor i området, og hvordan ser det ud, når man fremskriver tallene? 2. Fremgangsmåde Undersøgelsen er gennemført på baggrund af MBUL s registerdata over absolutte ansøgningsfrekvenser til de respektive gymnasiale uddannelser fordelt på landets 98 kommuner. På baggrund af data er der foretaget en beregning af den gennemsnitlige relative ansøgningsfrekvens til ungdomsud- 1

2 dannelserne fordelt på uddannelsestyper for hver af landets 98 kommuner 1. Herefter er der foretaget en analyse af den lokale transporttid for de kommuner, der er karakteristeret ved en lav relativ ansøgningsfrekvens. Transporttidsanalysen er gennemført via rejseplanen.dk med henblik på at afdække korteste transporttid fra kommunens større byer til nærmeste erhvervsgymnasiale uddannelse. De kommuner, der både er karakteriseret ved en relativt lav ansøgningsfrekvens og ved en lang rejsetid til de nærmeste erhvervsgymnasiale udbud, er udtaget til profilanalyse med inddragelse af befolkningsdata fra Danmarks Statistik. For en præsentation af profilanalyserne henvises til afsnit 4, mens der henvises til afsnit 3.2 for et résume over de væsentligste analyseresultater. 2.1 Ansøgningsfrekvenser og udvælgelse Den gennemsnitlige ansøgningsfrekvens til ungdomsuddannelserne (2016-tal) på tværs af landets kommuner er følgende: Erhvervsuddannelser HF 2 HHX HTX IB STX Studenterkursus I alt 22,4% 5,9% 14,7% 8,0% 0,4% 48,5% 0,1% 100% Kilde: MBUL s databank På baggrund af disse tal sættes 6,0 % som øvre grænse for udvælgelse af kommuner med lav ansøgningsfrekvens til htx, mens 11,0 % sættes som øvre grænse for hhx for at afgrænse antallet af kommuner. Med afsæt i ovenstående udvælgelseskriterier kan det konstateres at i alt 23 kommuner har en relativt lav ansøgningsfrekvens til htx (6,0 % eller derunder), mens 27 kommuner har en relativt lav ansøgningsfrekvens til hhx (11,0 % eller derunder). Der henvises til bilag 3 for en samlet oversigt over ansøgningsfrekvenser og udvalgte kommuner. 2.2 Rejsetid I første runde er de kommuner, der har lav ansøgningsfrekvens, men kort transporttid til nærmeste erhvervsgymnasiale udbud frasorteret. Det gælder bl.a. kommuner i eller tæt på Region Hovedstaden 3. Da elever fra disse kommuner har kort transporttid til nærmeste udbud, må deres fravalg af en erhvervsgymnasial uddannelse tilskrives andre årsager end geografiske barrierer. 1 Data fra følgende uddannelser er inkluderet i analysen: Erhvervsuddannelser (EUD), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), International Baccalaureate (IB) samt studentereksamen (stx) og er baseret på et vægtet gennemsnit af nyeste tilgængelige data, som dækker årene Ansøgningsfrekvensen til hf-enkeltfag indgår ikke i beregningen 3 De frasorterede kommuner er følgende: Gentofte, Helsingør, Herlev, Hørsholm, Kolding, Køge, Lejre, Morsø, Nyborg, Odder, Rudersdal, Silkeborg, Tønder, Viborg og Langeland 2

3 For de resterende kommuner med lav ansøgningsfrekvens er der foretaget en kortlægning af rejsetiden fra kommunens større byer til nærmeste udbud ved hjælp af rejseplanen.dk Rejsetid til nærmeste hhx-udbud Kortlægning af rejsetiden fra de større byer i den enkelte kommune til nærmeste hhx viser, at danske elever generelt har en transporttid på under en time til det nærmeste hhx-udbud. Dog er der undtagelser. I Odsherred Kommune, der har en lav ansøgningsfrekvens til hhx (8 %), er der lange transporttider fra flere af kommunens byer til nærmeste hhx-udbud. Odsherred Kommune er derfor udvalgt til profilanalyse Rejsetid til nærmeste htx-udbud Kortlægning af rejsetiden fra de større byer i den enkelte kommune til nærmeste htx-udbud viser transporttider på en time eller derover i følgende kommuner: Favrskov, Haderslev, Lemvig og Odsherred, samt Samsø, Læsø og Ærø. 3

4 3. Præsentation af resultater 3.1 Udbuddenes beliggenhed og størrelse Kortlægningen viser, at der findes 66 hhx-udbud og 55 htx-udbud fordelt over landet. 4 Nedenstående kort fra ug.dk giver et billede af den geografiske fordeling. I 2014 var det gennemsnitlige hhx-udbud på 424 elever, og det gennemsnitlige htxudbud på 272 elever. Tallene dækker dog over ret store forskelle: I 2014 var Aalborg Tekniske Gymnasium det største htx-udbud med 684 elever, mens Hotel og Restuarantskolens nystartede Gastro Science var det mindste med 19 elever. Det største hhx-udbud var Tietgenskolen i Odense med 1329 elever, mens det mindste var Lemvig Gymnasium med 55 elever. I bilag 1 og 2 findes en oversigt over udbuddene, deres beliggenhed og elevbestand for årene 2012, 2013 og Billede 1: Htx-udbud Billede 2: Hhx-udbud 3.2 Resumé af profilanalysens hovedresultater Favrskov htx Ansøgningsfrekvens: 6% Favrskov kommune er placeret midt imellem en række større byer med htx-udbud, hvilket betyder, at en del unge fra de mellemstore byer i Favrskov-området har over en times rejsetid til skole. Et htx-udbud i eksempelvis Hadsten ville kunne reducere rejsetiden betydeligt for potentielle htx-elever. Befolkningsgrundlaget ligger stabilt, og en fremskrivning til 2020 viser et tal på 1569 unge årige. 4 Antallet er forbundet med en lille usikkerhed, da MBUL i enkelte tilfælde ikke har geografiske data på udbudsniveau. For en detaljeret oversigt over data henvises til bilag 1 og 2. 4

5 Haderslev htx Ansøgningsfrekvens: 4% Elever, der bor i den vestlige del af kommunen har lang rejsetid til Haderslev, som ligger i kommunens østlige del, mens mulighederne er bedre for stx-elever, der kan tage til Ribe Katedralskole. Et htx-udbud vestpå i Vojens eller Gram eller et tilbud udenfor kommunen i fx Vejen eller Ribe ville dække et stort geografisk område og reducere rejsetiden for områdets elever. Befolkningsgrundlaget er stabilt og, en fremskrivning til 2020 viser et tal på årige. Lemvig htx Ansøgningsfrekvens: 6% I Lemvig Kommune har elever fra områderne Thyborøn og Harboøre ikke mulighed for at nå en htx-institution, mens mulighederne er bedre for stx- og hhx-elever, der kan tage til Lemvig Gymnasium. Et udbud i Lemvig eller Struer ville kunne dække et stort geografisk område og reducere rejsetiden for de unge i området. Et væsentligt opmærksomhedspunkt er dog en lille og faldende ungdomspopulation i kommunen. I 2016 er der årige, mens en fremskrivning viser et tal på 515 i 2020 og 440 i Odsherred hhx Ansøgningsfrekvens: 8% Odsherred kommune har flere byer beliggende på en tange, og især fra Odden, Fårevejle og Nykøbing Sjælland er rejsetiden til nærmeste hhx-udbud lang. Oprettelsen af et udbud inden for kommunen ville reducere rejsetiden betydeligt for potentielle hhx-elever. Udbuddet kunne placeres i Nykøbing Sjælland eller sammen med Odsherred Gymnasium i Asnæs. Der er dog et begrænset befolkningsgrundlag i kommunen. En fremskrivning viser et fald fra årige i 2016 til 709 i Læsø, Samsø og Ærø hhv. hhx og htx Ansøgningsfrekvenser: Læsø: 4% hhv. 0%, Samsø: 7% hhv. 3%, Ærø: 12% hhv. 3% De tre øer har lave ansøgningsfrekvenser til erhvervsgymnasiale uddannelser, men er samtidig karakteristeret ved et meget begrænset og faldende befolkningsgrundlag, der gør dem uegnede til placering af lokale udbud. 4. Kommuneprofiler med befolkningsfremskrivning Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en kommune i Østjylland i Region Midtjylland. Kommunen har en ansøgningsfrekvens på 6% for htx, hvilket er lavere end landsgennemsnittet på 8%. Ansøgningsfrekvensen 5

6 er 54% for stx, 23% for eud, 13% for hhx, 3% for hf, 1% for IB og 0% for studenterkursus. Der findes ikke noget htx-udbud i kommunen, og man skal derfor enten til Aarhus, Randers, Silkeborg, Viborg eller Viby, hvis man vil tage en htx-uddannelse. Fra Hadsten, der er Favrskov Kommunes største by med indbyggere 5, er rejsetiden ca. 40 min. til Aarhus Gymnasium (Aarhus TECH), som er det nærmest beliggende tilbud. Rejsetiden hertil bliver længere, hvis man bor i Hammel (7.075 indbyggere 6 ). Herfra skal man brug ca. 1 time med offentlig transport til Aarhus Gymnasium (Aarhus TECH), som ligeledes er det nærmest beliggende udbud. Fra Ulstrup (2.017 indbyggere 7 ) er rejsetiden ca. 50 min. til de to nærmeste udbud; Tradium i Randers og Mercantec i Viborg. Vilkårene er bedre for kommunens stx-elever, da Favrskov Gymnasium ligger i Hadsten, og unge i Ulstrup kan komme til Bjerringbro Gymnasium på 30 min. Fra Hammel er rejsetiden dog stadig ca. 50 min. til Favrskov Gymnasium. Favrskov Kommune har indbyggere. I 2016 er af dem år og skal dermed påbegynde en ungdomsuddannelse. Antallet ligger stabilt, hvis man fremskriver det til 2020, hvor der vil være årige i kommunen, og til 2025, hvor tallet vil være Dermed er der et solidt befolkningsgrundlag i den aldersgruppe, der påbegynder en ungdomsuddannelse inden for de næste 10 år. Der mangler ikke htx-udbud i landsdelen, da Favrskov Kommune ligger omkranset af kommuner med større byer, hvor der ligger htx-institutioner. Favrskov Kommune placerer sig imidlertid midt imellem de pågældende byer, og et htx-udbud i fx Hadsten i Favrskov Kommune kunne reducere rejsetiden betydeligt for potentielle htx-elever i for eksempel Hammel, Ulstrup og Hadsten. Billede 3: Kort over htx-udbud ved Favrskov Kommune

7 Billede 4: Favrskov Kommune Haderslev Kommune Haderslev Kommune er en kommune i Sønderjylland i Region Syddanmark. Kommunen har en ansøgningsfrekvens på 4% for htx, hvor landsgennemsnittet er 8%. Ansøgningsfrekvensen er 42% for stx, 22% for eud, 23% for hhx, 7% for hf, 0% for IB og 1% for studenterkursus. EUC Syd udbyder htx-uddannelsen i Haderslev, og man kan derfor tage en htx-uddannelse indenfor kommunens grænser. Haderslev by ligger dog i den østlige ende af kommunen, og det giver en rejsetid på 1 time og 20 min. fra Gram i vest (2.526 indbyggere 9 ) til EUC Syd i Haderslev. Vilkårene er bedre for stx-elever fra Gram, der har en rejsetid på ca. 45 min. til Ribe Katedralskole

8 Haderslev Kommune har indbyggere 10. I 2016 er af dem år og skal dermed påbegynde en ungdomsuddannelse. Antallet ligger stabilt, hvis man fremskriver det til 2020, hvor der vil være årige, og til 2025, hvor tallet vil være Dermed er der et solidt befolkningsgrundlag i den aldersgruppe, der påbegynder en ungdomsuddannelse inden for de næste 10 år. Der er få htx-udbud i området. EUC Syd i Haderslev er den eneste mulighed for at tage en htxuddannelse for unge i og omkring kommunen. Det nærmeste udbud vestpå er i Esbjerg, og det nærmeste udbud nordpå er i Kolding. Det nærmeste udbud sydpå er EUC Syd i Aabenraa. Et htx-udbud længere vestpå, i Vojens eller Gram, kunne derfor reducere rejsetiden for potentielle htx-elever fra Gram-området betydeligt. Et tilbud uden for Haderslev kommune, fx i Ribe, ville også dække et stort geografisk område, da der ikke ligger en htx-institution mellem Esbjerg, Tønder og Haderslev. Rejsetiden fra Gram til Ribe Station er min. Billede 5: Kort over htx-udbud ved Haderslev Kommune

9 Billede 6: Haderslev Kommune 9

10 Lemvig Kommune Lemvig Kommune ligger i Vestjylland i Region Midtjylland. Kommunen har en ansøgningsfrekvens på 6% for htx, hvor landsgennemsnittet er 8%. Ansøgningsfrekvensen er 45% for stx, 25% for eud, 14% for hhx, 8% for hf, 0% for IB og 0% for studenterkursus. Der findes ikke noget htx-udbud i kommunen, og man skal derfor til Holstebro, hvis man vil tage en htx-uddannelse. Fra Lemvig, der er Lemvig Kommunes største by med indbyggere 11, er rejsetiden ca. 50 min. til Uddannelsescenter Holstebro med offentlig transport. Fra Thyborøn (2.092 indbyggere 12 ) og Harboøre (1.506 indbyggere 13 ) er det slet ikke muligt at komme til Holstebro med offentlig transport i tide til undervisningsstart. Vilkårene er bedre for stx- og hhx-elever, som kan vælge Lemvig Gymnasium. Rejsetiden hertil er ca. 45 min. fra Thyborøn og 30. min. fra Harboøre. Unge fra Sydthy og Thyholm har også langt til nærmeste htx-udbud. Fra byerne Hurup Thy og Hvidbjerg er der over en time til nærmest htx-institution, som enten er EUC Nordvest i Thisted eller Uddannelsescenter Holstebro. Det skal dog bemærkes, at Sydthy hører til Thisted kommune med en kommunal ansøgningsfrekvens på 7 %, mens Thyholm hører til Struer kommune med en kommunal ansøgningsfrekvens på 10 %. De opfylder derfor ikke umiddelbart kriteriet for denne kortlægning, hvor en lav ansøgningsfrekvens til htx er sat til 6%. Lemvig Kommune har indbyggere 14. I 2016 er 567 af dem år og skal dermed påbegynde en ungdomsuddannelse. Antallet falder, hvis man fremskriver det til 2020, hvor der vil være årige, og til 2025, hvor tallet vil være 440. Det er derfor værd at være opmærksom på, at der er markant færre årige end i både Favrskov og Haderslev kommuner, og at antallet er faldende. Fra alle byer i Lemvig Kommune er der relativt langt til nærmeste htx-udbud i Holstebro. Transportmulighederne er særligt dårlige fra Thyborøn og Harboøre, men også fra selve Lemvig by er rejsetiden forholdsvis lang. Et htx-tilbud i Lemvig kunne dække et stort geografisk område og gøre det muligt for unge i Thyborøn at komme i skole på lidt over 30 min. Fra Harboøre ville rejsetiden komme ned under 30 min. En anden mulighed er et udbud i Struer. Rejsetiden fra Thyborøn og Harboøre ville være længere, men til gengæld vil unge fra Sydthy og Thyholm, der i dag skal til EUC Nordvest i Thisted eller Uddannelsescenter Holstebro for at tage en htx, få kortere transporttid

11 Billede 7: Kort over htx-udbud ved Lemvig Kommune Billede 8: Lemvig Kommune 11

12 Odsherred Kommune Odsherred Kommune er en kommune i Nordvestsjælland i Region Sjælland. Kommunen har en ansøgningsfrekvens på 8% for hhx, hvor landsgennemsnittet er 15%. Ansøgningsfrekvensen til htx ligger på 7% og afviger derfor ikke væsentligt fra landsgennemsnittet på 8%. Ansøgningsfrekvensen er 56% for stx, 23% for eud, 6% for hf, 0% for IB og 0% for studenterkursus. Der findes hverken hhx- eller htx-udbud i kommunen, og man skal derfor rejse til Slotshaven Gymnasium i Holbæk eller Allikelund Gymnasium i Kalundborg, hvis man vil tage en erhvervsgymnasial uddannelse. Fra Nykøbing Sjælland, der er Odsherred Kommunes største by med indbyggere 15, er rejsetiden ca. en time til Slotshaven Gymnasium med offentlig transport, mens den er to timer til Allikelund Gymnasium. Det samme er tilfældet fra Fårevejle Stationsby. Fra Odden tager det 2 timer og 30 min til Slotshaven Gymnasium, mens rejsetiden til Allikelund Gymnasium er halvanden time. Vilkårene er bedre for de lokale stx-elever, da de kan tage stx på Odsherred Gymnasium i Asnæs. Fra Nykøbing Sjælland er rejsetiden hertil ca. 40 min., og fra Fårevejle Stationsby tager det ca. 20. min. Fra Odden er rejsetiden 1 time og 30 min. Odsherred Kommune har indbyggere 16. I 2016 er 794 af dem år og skal dermed påbegynde en ungdomsuddannelse. Hvis man laver en fremskrivning, falder antallet af årige til 709 i 2020 og til 713 i Dermed har Odsherred kommune lidt flere unge i aldersgruppen end Lemvig Kommune, men der er stadig markant færre årige end i både Favrskov og Haderslev kommune. Tilmed vil antallet være faldet med 10% i 2025 i forhold til i dag. Odsherred Kommune ligner Lemvig Kommune geografisk, da flere af kommunens byer også ligger på en tange. Rejsetiden er specielt lang fra Odden, men også relativt lang fra både Nykøbing Sjælland og Fårevejle Stationsby. Ligesom i Lemvig ville et hhx-tilbud inden for kommunen gøre det markant nemmere for potentielle hhx-elever at komme i skole. Hhx-udbuddet kunne placeres i Nykøbing Sjælland eller sammen med Odsherred Gymnasium i Asnæs. Fra Odden kan man komme til Nykøbing Sjælland på omkring 1 time. Ligesom med Lemvig Kommune skal man dog være opmærksom på det forholdsvist lave antal årige i kommunen

13 Billede 9: Kort over hhx-udbud ved Odsherred Kommune Billede 10: Odsherred Kommune 13

14 Læsø, Samsø og Ærø kommuner Kommunen Ærø ligger i det fynske øhav i Region Syddanmark, mens Læsø ligger i Region Nordjylland og Samsø i Region Midtjylland. Alle tre øer har en lavere ansøgningsfrekvens til både htx og hhx end landsgennemsnittet. Ansøgningsfrekvenserne for htx er: Læsø 0%, Ærø 3% og Samsø 3%. For hhx er den: Læsø 4%, Ærø 12% og Samsø 7%. Der findes ingen lokale ungdomsuddannelsesudbud på de tre øer (med undtagelse af VUC Aarhus internetbaserede tilbud på Samsø). De geografiske udfordringer er således fælles for hele ungegruppen på de tre øer, der som udgangspunkt skal til hhv. Fyn eller Jylland for at uddanne sig. I Ærø kommune bor der årige i Fremskrives tallet til 2025 er tallet 111. Lignende tendens ses for Læsø og Samsø, der har befolkningstal i aldersgruppen i 2016 på hhv. 35 og 85. Befolkningsgrundlaget for aldersgruppen er dermed særdeles beskedent både nu og fremover for de tre øer. På den baggrund er det ikke meningsfuldt at løse udfordringerne for de unge på øerne ved at etablere nye udbud. Hvis andelen af unge, der vælger hhx eller htx skal løftes, vil det derimod være relevant at se på de unges mulighed for at bo på skolen. Der findes i dag flere kostgymnasier, men særligt på det almengymnasiale område. Billede 11: Kort over Læsø, Samsø og Ærø kommuner 14

15 Bilag 1: Oversigt over hhx-udbud i Danmark Udbud Beliggenhed Elevbestand Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS Sydals Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Sønderborg Campus Bornholm - HHX og Merkantile Rønne EUD Campus Vejle - Handelsgymnasium Vejle CELF Nakskov - Teknisk gymnasium Nakskov CELF, Nykøbing F, Merkantil afd. Nykøbing F CPH WEST hhx, Handelsgymnasiet i Ballerup Ballerup CPH WEST, hhx Ishøj Ishøj Erhvervsgymnasiet Grindsted Grindsted Erhvervsskolen Nordsjælland, Helsingør, Helsingør Rasmus Knudsensvej Erhvervsskolerne Aars - Handelsgymnasiet Aars EUC Nord - Handelsgymnasiet HHX Hjørring Hjørring EUC Nordvest Fjerritslev EUC Nordvest - Morsø* Nykøbing M. 7 x X EUC Nordvest Thisted EUC Nordvestsjælland - afdeling Holbæk EUC Nordvestsjælland - afdeling Allikelund Gymnasium, Kalundborg Slotshaven Gymnasium Holbæk Fjerritslev Gymnasium Fjerritslev Frederikshavn Handelsskole Frederikshavn Haderslev Handelsskole Haderslev Handelsgymnasiet Ribe Ribe Handelsgymnasiet Vestfyn Glamsbjerg Handelsskolen Silkeborg Silkeborg Herningsholm Erhvervsgymnasium, Ikast HHX Ikast Herningsholm Erhvervsskole, Teknisk Herning erhvervsudd. IBC International Business College - Kolding-Fredericia afdeling Åbenrå IBC International Business College afdeling Kolding-Fredericia- Åbenrå IBC International Business College - afdeling Kolding-Fredericia- Åbenrå

16 København Nord, Frederikssund Handelsgymnasium Frederikssund København Nord, Hillerød Handelsgymnasium Hillerød København Nord, Lyngby Handelsgymnasium, Lyngby Hjortehøjsvej 1 København Nord, Lyngby Handelsskole** Lyngby 814 x X Køge Handelsskole Køge Learnmark Horsens Horsens Lemvig Gymnasium*** Lemvig x Mercantec, Vinkelvej afdeling Viborg Niels Brock, Copenhagen Business College København Niels Brocks Handelsgymnasium Frederiksberg Roskilde Handelsskole Roskilde Rybners Handelsskole Esbjerg Selandia - CEU Slagelse Skanderborg-Odder Center for uddannelse Skanderborg Handelsskolen Skive Handelsskole Skive Struer Statsgymnasium - erhvervsskolen Struer Svendborg Erhvervsskole Svendborg TietgenSkolen (KVU NON) Odense TietgenSkolen (Nyborg) Nyborg Tradium, Handelsgymnasiet, HHX Randers Tradium, HHX og HG Hobro Tønder Handelsskole Tønder Holstebro Handelsskole Holstebro UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Ringkøbing Vestjydsk Handelsskole & Gymnasiet Skjern HHX Skjern Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Varde Vejen Business College Vejen Viden Djurs - Handelsgymnasium Rønde Rønde Viden Djurs - VID Gymnasier Grenaa ZBC Næstved Næstved ZBC Ringsted - HS Ringsted ZBC Vordingborg Vordingborg Aalborg Handelsskole - afdeling Aalborg Aalborg Handelsskole - afdeling Aalborg Århus Købmandsskole/Handelsgymnasiet Risskov Århus Købmandsskole/Handelsgymnasiet Viby J

17 Århus Business College Århus N I alt I alt Bemærkninger: * MBUL har ikke tilgængelige data for elevbestanden ** Lyngby Handelsskole hedder i dag Lyngby Handelsgymnasium *** Lemvig Gymnasium og Lemvig HHX fusionerede i 2013 under navnet Lemvig Gymnasium 17

18 Bilag 2: Oversigt over htx-udbud i Danmark Udbud Beliggenhed Elevbestand Campus Bornholm - HTX og Teknisk Campus Bornholm EUD CELF Nakskov Nakskov CELF, Nykøbing F, Teknisk afd. Nykøbing F CPH West, htx Ishøj* Ishøj Erhvervsskolen Nordsjælland, Helsingør Helsingør Erhvervsskolen Nordsjælland, Hillerød Hillerød Erhvervsskolerne Aars Aars EUC Lillebælt Fredericia EUC Nord Hjørring/Frederikshavn x EUC Nord Hjørring/Frederikshavn x EUC Nordvest Thisted EUC Nordvestsjælland afdeling Holbæk EUC Nordvestsjælland afdeling Allikelund Gymnasium, Kalundborg Slotshaven Gymnasium Holbæk EUC Sjælland, Køge Afdeling Køge EUC Sjælland, Næstved - Jagtvej Næstved EUC Syd afdeling Sønderborg/Tønder/Haderslev/Aabenrå EUC Syd afdeling Sønderborg/Tønder/Haderslev/Aabenrå EUC Syd afdeling EUC Syd afdeling Sønderborg/Tønder/Haderslev/Aabenrå Sønderborg/Tønder/Haderslev/Aabenrå HANSENBERG Kolding Herningsholm Erhvervsgymnasium, Herning HTX Herning Hotel- og Restaurantskolen (HTX Valby x x 19 Gastro-Science) Kold College Odense S Københavns Tekniske Skole afdeling* Københavns Tekniske Skole afdeling* Learnmark Horsens, Teknisk gymnasium, Horsens HTX Mariagerfjord Gymnasium Hobro EUC MIDT Viborg

19 Mercantec, HCA afdeling Viborg x Roskilde Tekniske Gymnasium Roskilde Roskilde Tekniske Skole - Pulsen Roskilde x Rybners Tekniske Skole og HTX Esbjerg Selandia -CEU Slagelse Skive Tekniske Skole Skive Svendborg Erhvervsskole Svendborg Syddansk Erhvervsskole Odense- Odense Vejle, Boulevarden 36 Syddansk Erhvervsskole Odense- Odense Vejle, Munkebjergvej 130 Syddansk Erhvervsskole, Vejle Tekniske Vejle Gymnasium TEC Ballerup Ballerup TEC Frederiksberg Frederiksberg TEC Lyngby (Akademivej) Lyngby Aalborg Tekniske Gymnasium Aalborg Teknisk Skole Silkeborg Silkeborg Tradium, Tekniske erhvervsuddannelser Randers Holstebro Tekniske Skole Holstebro Skjern Tekniske Skole, Gymnasiet Skjern HTX Skjern Viden Djurs - VID Erhvervsuddannelser Grenaa 280 x x Viden Djurs - VID Gymnasier Grenaa x ZBC Ringsted - HS Ringsted x ZBC Ringsted - TS Ringsted 60 x x ZBC Vordingborg Vordingborg AARHUS TECH, Campus Højvangen Skanderborg AARHUS TECH, Tek. Gymnasium Århus N x Chr. Bjerg AARHUS TECH, Tek. Gymnasium Viby J Viby AARHUS TECH, Aarhus Gymnasium Århus I alt I alt * CPH West og Københavns Tekniske Skole er fusioneret under navnet NEXT Uddannelse København. 19

20 Bilag 3: Gennemsnit af kommunernes ansøgningsfrekvenser for 2012, 2013 og 2014 Gul markering angiver de udvalgte kommuner Eud Hf Hhx Htx IB Stx Stx 2 år I alt Albertslund 22% 9% 10% 10% 0% 49% 0% 100% Allerød 10% 3% 13% 8% 0% 65% 0% 100% Assens 28% 4% 15% 7% 0% 45% 0% 100% Ballerup 18% 5% 10% 9% 0% 58% 0% 100% Billund 26% 5% 22% 6% 0% 42% 0% 100% Bornholm 28% 8% 8% 11% 0% 46% 0% 100% Brøndby 19% 6% 11% 13% 0% 52% 0% 100% Brønderslev 23% 7% 11% 9% 0% 49% 0% 100% Dragør 14% 4% 16% 7% 0% 58% 0% 100% Egedal 17% 6% 14% 9% 0% 53% 0% 100% Esbjerg 24% 3% 22% 7% 0% 44% 0% 100% Fanø 18% 3% 15% 8% 0% 56% 0% 100% Favrskov 23% 3% 13% 6% 1% 54% 0% 100% Faxe 27% 6% 16% 7% 0% 43% 0% 100% Fredensborg 13% 5% 7% 7% 1% 67% 0% 100% Fredericia 24% 8% 14% 9% 0% 46% 0% 100% Frederiksberg 9% 4% 8% 8% 1% 71% 0% 100% Frederikshavn 26% 7% 18% 12% 0% 36% 0% 100% Frederikssund 22% 6% 16% 10% 0% 46% 0% 100% Furesø 11% 3% 12% 8% 1% 66% 0% 100% Faaborg-Midtfyn 27% 4% 9% 8% 0% 0% 100% Gentofte 3% 1% 5% 3% 1% 86% 1% 100% Gladsaxe 14% 5% 11% 8% 1% 61% 0% 100% Glostrup 21% 5% 19% 12% 0% 44% 0% 100% Greve 19% 8% 20% 7% 0% 46% 0% 100% Gribskov 25% 5% 11% 10% 0% 49% 0% 100% Guldborgsund 25% 7% 15% 10% 0% 43% 0% 100% Haderslev 22% 7% 24% 4% 0% 42% 1% 100% Halsnæs 25% 10% 11% 10% 0% 44% 0% 100% Hedensted 30% 4% 21% 8% 0% 37% 0% 100% Helsingør 16% 7% 7% 6% 0% 64% 0% 100% Herlev 19% 10% 12% 6% 0% 52% 0% 100% Herning 21% 10% 20% 10% 1% 38% 0% 100% Hillerød 13% 6% 13% 11% 0% 56% 0% 100% Hjørring 25% 5% 15% 12% 0% 42% 0% 100% 20

21 Holbæk 21% 7% 10% 9% 0% 53% 0% 100% Holstebro 22% 6% 23% 18% 1% 30% 0% 100% Horsens 24% 5% 18% 9% 0% 44% 0% 100% Hvidovre 22% 5% 13% 10% 0% 49% 0% 100% Høje-Taastrup 22% 6% 13% 11% 0% 48% 0% 100% Hørsholm 5% 3% 8% 4% 1% 80% 0% 100% Ikast-Brande 25% 9% 20% 7% 1% 39% 0% 100% Ishøj 21% 7% 16% 12% 1% 42% 0% 100% Jammerbugt 27% 9% 19% 7% 0% 37% 0% 100% Kalundborg 30% 8% 8% 7% 0% 47% 0% 100% Kerteminde 30% 7% 13% 10% 1% 40% 0% 100% Kolding 21% 5% 22% 6% 1% 46% 0% 100% København 13% 6% 7% 8% 1% 65% 0% 100% Køge 21% 6% 23% 6% 0% 45% 0% 100% Langeland 32% 7% 13% 4% 0% 43% 0% 100% Lejre 19% 5% 14% 5% 0% 57% 0% 100% Lemvig 25% 8% 14% 6% 0% 45% 0% 100% Lolland 27% 10% 9% 9% 0% 44% 0% 100% Lyngby-Taarbæk 7% 2% 8% 8% 0% 75% 0% 100% Læsø 53% 4% 4% 0% 0% 39% 0% 100% Mariagerfjord 24% 7% 15% 7% 0% 48% 0% 100% Middelfart 23% 7% 16% 9% 0% 44% 0% 100% Morsø 36% 5% 19% 2% 0% 37% 0% 100% Norddjurs 33% 9% 14% 7% 1% 35% 0% 100% Nordfyn 34% 5% 18% 10% 0% 33% 0% 100% Nyborg 26% 8% 8% 5% 0% 52% 0% 100% Næstved 24% 4% 15% 8% 0% 50% 0% 100% Odder 21% 4% 14% 5% 0% 55% 0% 100% Odense 18% 7% 17% 8% 0% 49% 0% 100% Odsherred 23% 6% 8% 7% 0% 56% 0% 100% Randers 21% 7% 19% 7% 0% 45% 0% 100% Rebild 26% 4% 16% 7% 0% 47% 0% 100% Ringkøbing-Skjern 25% 6% 23% 11% 1% 35% 0% 100% Ringsted 23% 7% 14% 10% 0% 45% 0% 100% Roskilde 15% 4% 18% 7% 0% 56% 0% 100% Rudersdal 5% 2% 8% 5% 1% 79% 0% 100% Rødovre 22% 6% 8% 9% 0% 55% 0% 100% Samsø 34% 6% 7% 3% 1% 49% 0% 100% Silkeborg 21% 6% 17% 6% 1% 48% 0% 100% Skanderborg 19% 6% 20% 11% 0% 43% 0% 100% Skive 25% 5% 21% 8% 0% 40% 0% 100% Slagelse 23% 10% 13% 10% 0% 44% 0% 100% Solrød 15% 6% 24% 8% 0% 46% 0% 100% 21

22 Sorø 26% 6% 10% 8% 0% 49% 0% 100% Stevns 28% 6% 18% 8% 0% 40% 0% 100% Struer 26% 8% 12% 10% 1% 44% 0% 100% Svendborg 18% 4% 13% 9% 0% 55% 0% 100% Syddjurs 24% 5% 21% 8% 1% 40% 0% 100% Sønderborg 23% 3% 14% 8% 1% 52% 0% 100% Thisted 31% 5% 16% 7% 0% 40% 0% 100% Tønder 26% 11% 19% 5% 0% 36% 4% 100% Tårnby 21% 6% 9% 7% 0% 56% 0% 100% Vallensbæk 13% 4% 21% 9% 0% 52% 0% 100% Varde 23% 6% 24% 10% 0% 36% 0% 100% Vejen 30% 5% 19% 7% 0% 39% 0% 100% Vejle 21% 4% 19% 8% 0% 48% 0% 100% Vesthimmerland 27% 8% 14% 9% 1% 42% 0% 100% Viborg 23% 6% 16% 5% 0% 50% 0% 100% Vordingborg 25% 6% 17% 11% 0% 41% 0% 100% Ærø 31% 6% 12% 3% 0% 49% 0% 100% Aabenraa 25% 6% 20% 7% 0% 42% 0% 100% Aalborg 18% 5% 20% 9% 1% 48% 0% 100% Aarhus 14% 5% 17% 7% 1% 56% 0% 100% Landsgennemsnit 22,4% 5,9% 14,7% 8,0% 0,4% 48,5% 0,1% 100,0% 22

23 Bilag 4: Rejsetider til htx-udbud Favrskov Kommune Rejsetid Byer Skoler Teknisk skole Silkeborg Aarhus TECH, Tek. Gymnasium Viby Aarhus TECH, Aarhus Gymnasium Tradium, tekniske erhvervsuddannelser Mercantec Hadsten 01:30 01:00 00:41 00:55 01:05 Hammel 01:21 01:29 00:57 01:17 01:29 Hinnerup 01:37 00:53 00:37 01:08 01:12 Ulstrup 01:10 01:17 01:05 00:52 00:47 Voldum X X X 00:48 X Haderslev Kommune Rejsetid Skoler Byer EUC Syd Gram 01:17 Vojens 00:46 Helsingør Kommune Rejsetid Byer Skoler Erhvervsskolen Nordsjælland, Helsingør Tikøb 00:48 Espergærde 00:35 Hornbæk 00:23 Kolding Kommune Rejsetid Skoler Byer Hansenberg EUC Syd Vamdrup 00:52 01:32 Lunderskov 00:35 01:25 Christiansfelt 01:00 00:26 23

24 Køge Kommune Rejsetid Skoler Byer EUC Sjælland, Køge Afdeling ZBC Ringsted Borup 00:46 00:26 Herfølge 00:26 00:52 Gørslev 00:47 01:02 Langeland Kommune Rejsetid Byer Skoler Svendborg Erhvervsskole Lohals 01:01 Rudkøbing 00:30 Bagenkop 01:08 Lemvig Kommune Rejsetid Skoler Byer Uddannelsescenter Holstebro EUC Nordvest Lemvig 00:49 X Thyborøn X X Harboøre X X Hurup Thy, 01:22 01:09 Sydthy (Thisted kommune) Hvidbjerg, Thyholm (Struer Kommune) 01:43 01:49 Læsø Kommune Rejsetid Byer Vesterø Havn Skoler EUC Nord X 24

25 Morsø Kommune Rejsetid Skoler Byer Skive Tekniske Skole Nykøbing Mors 00:47 Nyborg Kommune Rejsetid Skoler Byer Kold College Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Odense Tekniske Gymnasium Nyborg 01:00 00:34 Ørbæk 01:13 00:40 Bilag 5: Rejsetider til hhx-udbud 25

26 Odsherred Kommune Rejsetid Skoler Byer Slotshaven Gymnasium Allikelund Gymnasium Sjællands 2:30 1:35 Odde Nykøbing Sjælland 0:56 1:58 Fårevejle 1:09 1:22 Bilag 6: Rejsetider til Stx-udbud 26

27 Favrskov Kommune Byer Favrskov Gymnasium Bjerringbro Gymnasium Langkær Gymnasium, STX, HF og IB World School Silkeborg Gymnasium Hadsten 00:17 00:38 01:04 01:37 Hammel 00:51 00:55 00:55 01:13 Hinnerup 00:24 00:45 00:52 01:44 Ulstrup 00:39 00:27 01:25 01:17 Voldum 00:58 X X X Haderslev Kommune Rejsetid Skoler Byer Ribe Katedralskole Haderslev Katedralskole Gram 00:44 01:14 Vojens 01:01 00:35 Lemvig Kommune Rejsetid Skoler Byer Lemvig Gymnasium Lemvig 00:30 Thyborøn 00:43 Harboøre 00:33 Læsø Kommune Rejsetid Skoler Byer Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Vesterø Havn 01:46 Odsherred Kommune 27

28 Rejsetid Skoler Byer Odsherreds Gymnasium Stenhus Gymnasium og HF Sjællands 01:26 01:38 Odde Nykøbing Sjælland 00:42 00:50 Fårevejle 00:21 00:29 Samsø Kommune Rejsetid Skoler Byer Odder Gymnasium Horsens Gymnasium Aarhus Katedralskole Tranebjerg X X X Ærø Kommune Ærø Rejsetid Skoler Byer Svendborg Gymnasium og Hf Marstal 02:15 Bilag 7: Befolkningsfremskrivning 28

29 Enhed: antal personer Favrskov Kommune år år år år år år I alt I alt årige Haderslev Kommune år år år år år år I alt I alt årige Lemvig Kommune år år år år år år I alt I alt årige Odsherred Kommune 29

30 år år år år år år år I alt I alt årige Læsø Kommune år år år år år år I alt I alt årige Samsø Kommune år år år år år år I alt I alt årige Ærø Kommune 30

31 år år år år år år år I alt I alt årige

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Bilag Tabel 1 Antal årsværk og på VUC Kommune Institution Albertslund Kommune Vestegnen & VUC 162 153

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 1. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 2 i både dansk

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4 NR ANTAL ANTAL PROCENT STUDENTER STUDENTER I STUDENTE SKOLE TIL KU ALT, 2014 R TIL KU REGION 1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER Analysen er udarbejdet af og for Studenters overgang til ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser AE har undersøgt, hvor mange studenter,

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN Jens Lundager ENERGI PÅ TOPPEN 29. marts 2017 HVAD VIL JEG SIGE NOGET OM? 1. Noget om KommuneKredit 2. Noget om fordeling af lån hos os 3. Noget om Forsyningsstrategi

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere