Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse"

Transkript

1 Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse /version 2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af GVU-hold... 1 Trin 1: Opret hold på A326 Hold... 2 Trin 2: Udfyld A335 Skolefag på hold... 6 Trin 3: Opret gebyrlinjer på A422 Gebyrer for aktivitet... 9 Trin 4: Udfyld B159 Udbuds-oplysninger for Hold Udbyd holdet Centrale begreber Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et GVU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk. Oplysningerne fra holdet anvendes i forbindelse med ÅUårselevindberetning, udbud på Efteruddannelse.dk og ug.dk, samt elevens ansøgning om VEU-godtgørelse. Vejledningen erstatter den tidligere vejledning af om oprettelse af GVU-hold. Efter opdateringen af EASY-A den 8. juli 2013 (version 13.1) oprettes der automatisk tilstededage på GVU-elevernes holdplacering i EASY-A og du kan efterfølgende tilpasse tilstededagene individuelt. Dermed er holdplacering på flere hold ikke længere et krav. Se mere herom i vejledningen GVU-elever. Du kan kun placere flere elever på samme hold, hvis de skal have samme varighed på de tilknyttede fag, da det ikke er muligt at ændre varigheden på den enkelte elev. Vær opmærksom på, at de oplysninger, du udfylder på holdet i EASY-A, efterfølgende overføres til EfterUddannelse.dk og ug.dk. Sammenhængen med EfterUddannelse.dk gør, at oplysningerne om holdet har betydning for den digitale VEU-ansøgning. Oprettelse af GVU-hold Oprettelse af GVU-hold består af følgende trin, der alle skal gennemføres for at holdet har alle nødvendige oplysninger til at det kan udbydes på EfterUddannelse.dk og ug.dk. 1. Opret hold på A326 Hold 2. Knyt fag til hold på A335 Skolefag på hold 3. Opret gebyrlinjer på holdet på A422 Gebyrer for aktivitet 1

2 4. Udfyld udbudsoplysninger på B159 Udbudsoplysninger for hold Trin 1: Opret hold på A326 Hold Du opretter og vedligeholder holdet på vinduet A326 Hold. Nedenfor gennemgås de felter, du skal være opmærksom på, i den rækkefølge, de optræder på vinduet. En del oplysninger er ikke relevante for GVU-hold og er derfor ikke nævnt i denne arbejdsgang. Blokken Stamoplysninger Felt Aktivitet Kort betegnelse Bemærkning Holdets navn. Du udfylder navnet ud fra den standard, din skole benytter. Holdets navn kan være på 1-12 tegn. Her udfylder du en kort sigende betegnelse for holdet. På skolens sider på EfterUddannelse.dk/admin kan kort betegnelsen bruges som søgekriterium, ellers vises den ikke i nogen 2

3 eksterne systemer. Den korte betegnelse kan være på 1-15 tegn. Betegnelse Betegnelse er det navn, holdet vises med på EfterUddannelse.dk, på virksomhedens- og kursistens side, samt i kursusbeskrivelsen. Du bør udfylde Betegnelse svarende til fagets navn: Kompetenceafklarende forløb Praktisk faglige forløb GVU, merkantil GVU merkantile fag GVU tekniske fag Praktisk faglige forløb GVU, teknisk Betegnelsen kan være på 1-50 tegn. Hvis holdet indeholder flere fag, må du vælge en sigende betegnelse. Du må ikke bruge virksomhedsnavn, elevnavn eller CPR-nr. i feltet Betegnelse. Periode Start og slutdato for undervisningen på holdet. Det vil sige én sammenhængende undervisningsperiode. Indberetningsprincip GVU-hold oprettes med - (bindestreg). LMS Learning Management System Anvendes ikke i forbindelse med GVU-hold. Feltet er defaultmarkeret, og du behøver ikke at ændre dette. Blokken Grupperinger Aktivitetsafdeling Ansvarsområde Projektområde Undervisningssted Vælges fra værdiliste (F9). Aktivitetsafdeling oprettes på A311 Aktivitetsafdeling. Vælges fra værdiliste (F9). Ansvarsområde oprettes på A011 Ansvarsområde Vælges fra værdiliste (F9). Projektområde oprettes på A317 Projektområde. Vælges fra værdiliste (F9). Feltet er krævet og sendes over til Efteruddannelse.dk. Undervisningssted afgør, hvilken UVM-afdeling eleven tilknyttes, hvilket igen har betydning for ÅU-årselevindberetningen. UVM-afdelingen tilknyttes Undervisningsstedet, når dette op- 3

4 rettes. Undervisningssted oprettes på B501 Elevafdeling Du må ikke bruge virksomhedsnavne som betegnelse for undervisningssted. TIP Hvis skolen har oprettet standardaktivitetsoplysninger, udfyldes bl.a. ringesystem, skoledagskalender (på A326 Hold) og kontaktperson (på B159 Udbudsoplysninger) automatisk af systemet på alle nyoprettede hold, når du angiver aktivitetsafdeling eller ansvarsområde på holdet. Standardaktivitetsoplysninger kan udfyldes på vinduerne A311Aktivitetsafdelinger eller A011 Ansvarsområde. Skolen vælger med trimmeoplysningen (på A910 Trimmeoplysninger) Grundlag for std. aktivitetsoplysninger om standardaktivitetsoplysningerne skal hentes fra Aktivitetsafdeling eller Ansvarsområde. Blokken Holdoplysninger ÅU-tælledatoer Forvn./min.antal tælledatoer Max. antal tilmeldte Feltet udfyldes automatisk. Feltet udfyldes automatisk med antal tælledatoer ud fra holdets start- og slutdato. Maximum antal tilmeldte der er plads til på holdet. Feltet bruges på EfterUddannelse.dk til at beregne antal ledige pladser. Når max. antal tilmeldte er nået, er det ikke længere muligt at tilmelde kursister fra EfterUddannelse.dk. Hvis feltet er udfyldt, og du senere på holdplaceringsvinduet A702 Holdplacering forsøger at tilmelde flere elever end der angivet som Max., vil systemet give dig en advarsel. Starttidspunkt Sluttidspunkt Klokkeslæt for hvornår undervisningen starter. Overføres til B159 Udbudsoplysninger i feltet Tid. Klokkeslæt for hvornår undervisningen slutter. Overføres til B159 Udbudsoplysninger i feltet Tid. 4

5 Blokken Lønoplysninger Udd.gruppe Uddannelsesgruppe. Vælges fra værdiliste (F9). Når du udfylder feltet, udfylder systemet de øvrige felter i gruppen Lønoplysninger for dig. Uddannelsesgruppe oprettes på B008 Uddannelsesgrupper. Blokken AMU-oplysninger Indkaldelsesdato Her kan du notere datoen for indkaldelse af elever i forbindelse med brug af flettefilen A565 Flettefil: Elever på hold. Du kan også indkalde via skolens sider på EfterUddannelse.dk/admin. Timer pr. dag Timer pr. dag udfyldes automatisk, hvis der på det valgte ringesystem (blokken Skemaoplysninger) er angivet lektioner, ellers skal du selv udfylde feltet. Det er vigtigt, at timer pr. dag er korrekt udfyldt, da dette bruges til at beregne hvor mange timer, der skal udbetales VEUgodtgørelse for pr. dag. Feltet skal udfyldes på alle GVU hold. Blokken Bemærkning Bemærkning Her kan du skrive en generel bemærkning vedr. holdet. Bemærkningen skrives med ud på deltagerliste R087 Deltagerliste AMU/ÅU. Overføres ikke til EfterUddannelse.dk. Blokken Skemaoplysninger Ringesystem Vælges fra værdiliste (F9). Ringesystem oprettes på A367 Ringesystemer. Skoledagskalender Skoledagskalender vælges fra værdiliste (F9). Det er vigtigt at skoledagskalenderen indeholder alle de dage, 5

6 hvor der gennemføres undervisning. Er der fx undervisning lørdag, skal dagen tilføjes skoledagskalenderen, og er der ikke undervisning fredag efter Kr. Himmelfart, skal dagen slettes af skoledagskalenderen. Skoledagskalender oprettes på A365 Skoledagskalender og skoledage tilføjes/slettes på A365a (benyt højreklik fra A365). Vi anbefaler, at skolen opretter en særskilt skoledagskalender til hold, som har undervisning i weekenden, da tilstededage ellers skal sættes til 0,00 på weekenddage for alle andre hold, der bruger samme skoledagskalender og har perioder der overlapper weekender med undervisning. Når du har rettet i en skoledagskalender, skal jobbet B340 Genopretning efter ændring af skoledagskalender afvikles for at rette skoledagene. Blokken Tilskudsmærkekombination TMK Tilskudsmærkekombinationen angiver hvilket tilskud, der som standard sættes på årselevbidraget for elever på dette hold. For GVU-hold skal du benytte ÅBNUD - vælges evt. fra værdiliste (F9). Feltet SKAL udfyldes for at betalingslinjerne kan oprettes på A422 Gebyrer for aktivitet. Når du har udfyldt ovenstående felter og gemt uden at få nogen fejlbeskeder, er holdet oprettet. Herefter skal det have tilknyttet det fag, der skal bruges til ÅUårselevindberetning, udbud på EfterUddannelse.dk og ug.dk, samt ansøgning om VEUgodtgørelse. Trin 2: Udfyld A335 Skolefag på hold Du knytter GVU-samlefag (et eller flere af de fag der er nævnt nedenfor under Skolefag) samt evt. de fag som bruges til skemaregistrering og karakterregistrering til holdet på vinduet A335 Skolefag på hold. A335 kan åbnes fra vinduet A326 Hold med højreklik eller funktionstasten F2. 6

7 I det følgende gennemgås de felter, du skal udfylde på GVU-hold. Blokken skolefag på hold Skolefag Her skriver du de skolefag, du har brug for på holdet samt de relevante GVU-samlefag: Kompetenceafklarende forløb Praktisk faglige forløb GVU, merkantil GVU merkantile fag GVU tekniske fag Praktisk faglige forløb GVU, teknisk Vælges fra værdiliste (F9). Er faget tilknyttet en teknisk uddannelse, skal du registrere undervisningens varighed på Er faget tilknyttet en merkantil uddannelse eller både en merkantil og en teknisk uddannelse, skal undervisningens varighed registreres på På A889 UVM-fag, oversigt kan du se hvilke fag, der er tilknyttet merkantil uddannelse og hvilke, der er tilknyttet teknisk uddannelse. Skolefag oprettes på baggrund af UVM-fag, der ses på vin- 7

8 duet A888 UVM-fag. Hvis faget ikke findes som skolefag, skal det først oprettes. Det gør du ved at søge faget frem på A888 UVM-fag og trykke på knappen 1 Opret skolefag. Skolen må kun gennemføre hold med fag, som er knyttet til fuldtidsuddannelser, som skolen er godkendt til. Niv. Status Arves Varighed Niveau. Systemet angiver selv det gældende niveau for faget. Sæt Status til O (obligatorisk). Skal du altid udfylde med J (ja). Her skriver du på faget eller den samlede varighed for de fag, som eleven/eleverne undervises i. Varigheden på hvert enkelt fag bør fremgå af elevens GVUplan. På GVU-fagene må der kun være registreret varighed større end 0,0. Varighed for de øvrige fag (skemafag/ karakterregistreringsfag) bør være 0,00. Bemærk, at for fagene og er det den samlede varighed for de fag, der er tilknyttet hhv. en merkantil eller en teknisk uddannelse, du skal angive. Den samlede varighed anvendes også til årselevindberetningen og arbejdsgivernes/elevernes VEU-ansøgning. Timer pr. dag Timer pr. dag bruges til beregning af VEU-godtgørelse og er de timer, der undervises i faget (ikke lektioner, men timer á 60 minutter). Som udgangspunkt er feltet udfyldt med værdien fra det tilsvarende felt på A326 Hold. Hvis antal timer pr. dag for faget er anderledes end det forudfyldte, skal du her skrive det korrekte timeantal. Justeret pris Fuld justeret pris Feltet skal altid udfyldes med kr. 0,00. Deltagelse er gratis for GVU-elever i arbejde, som ikke har en videregående uddannelse. Den pris som ledige og elever med en videregående uddannelse skal opkræves for at deltage på holdet. TIP: Fuld justeret pris udfyldes automatisk, når gebyrlinjerne er oprettet på A422 Gebyr for aktivitet. Se trin 3. Der bliver på A422 kun oprettet gebyrlinjer for GVU-fagene 8

9 (0098X-fagene). Da der kun skal opkræves på GVU-fagene, skal du derfor skrive kr. 0,00 for de fag, hvor beløbet ikke er udfyldt automatisk. Systemet udfylder AC-sats, Afregningsform og Akkord med de oplysninger, der er angivet på holdet. Blokken Perioder for skolefag på hold Oplysningerne i blokken her er arvet fra blokken skolefag på hold og skal ikke rettes. TIP B789 Masseregistrering af varighedsuafhængige tilskud ÅU og AMU Anvender du B789 ved registrering af de varighedsuafhængige tilskud skal det hold, som du opretter til brug for faget Kompetenceafklarende forløb også have tilknyttet enten faget GVU merkantile fag eller GVU tekniske fag. B790 Varighedsuafh. tilskud ÅU og AMU Anvender du B790 ved registrering af de varighedsuafhængige tilskud kan du undlade at tilknytte faget GVU merkantile fag og GVU tekniske fag til holdet. Det betyder at du heller ikke skal tilknytte holdet på B790 Varighedsuafh. tilskud ÅU og AMU Trin 3: Opret gebyrlinjer på A422 Gebyrer for aktivitet Deltagelse på GVU er gratis for elever der i arbejde. Du kan have behov for at oprette gebyrlinjer på en aktivitet i de tilfælde, hvor der er holdplaceret elever med videregående uddannelse, da disse skal betale fuld pris, eller der er holdplaceret elever som kommunen/jobcentret skal betale for. Du knytter gebyrer til holdet på vinduet A422 Gebyrer for aktivitet, der kan åbnes fra vinduet A326 Hold med højreklik eller funktionstasten F2. 9

10 I det følgende gennemgås, hvordan du knytter gebyrlinjer på dit hold. EASY-A kan ud fra de skolefag og TMK er som er knyttet til holdet, oprette alle de gebyrer, som ifølge takstkataloget fra ministeriet er gældende for faget. Blokken Dan betalingsforslag De lokale gebyrtypers kontering oprettes på A421 Lokale gebyrtyper. Konteringen oprettes i feltet Ø-kontostreng. Er alle dimensioner ikke udfyldt i Ø-kontostrengen, kan de tilføjes på A422 Gebyrer for aktivitet. Ø-konto Ø-formål Ø-ansvar Ø-projekt Forfaldsdato Da der allerede (på A421) skal være knyttet en Ø-konto på den lokale gebyrtype, vil gebyrlinjen automatisk blive oprettet med denne værdi, når der trykkes på knappen 1. Opret gebyrer. Er der allerede knyttet et Ø-formål på den lokale gebyrtyper, vil gebyrlinjen automatisk blive oprettet med denne værdi, når der trykkes på knappen 1. Opret gebyrer. Er der allerede knyttet et Ø-ansvar på den lokale gebyrtype, vil gebyrlinjen automatisk blive oprettet med denne værdi, når der trykkes på knappen 1. Opret gebyrer. Er der allerede knyttet et Ø-projekt på den lokale gebyrtype, vil gebyrlinjen automatisk blive oprettet med denne værdi, når der trykkes på knappen 1. Opret gebyrer. Her angiver du den forfaldsdato, som skal være gældende for alle gebyrlinjerne. 10

11 Knapper 1. Opret gebyrer Når du trykker på knappen 1. Opret gebyrer beregnes alle gebyrer med de takster, de enkelte fag udløser. 2. Tilføj konto og forfaldsdato Når du udfylder et eller flere af felterne Ø-formål, Ø- ansvar, Ø-projekt og efterfølgende trykker på knappen 2. Tilføj konto og forfaldsdato, vil de tilsvarende tomme pladser i feltet Ø-kontostreng blive udfyldt for alle aktivitetens gebyrer. Pladser i ø-kontostrengen der allerede er udfyldt bliver ikke overskrevet. Har du også udfyldt feltet Forfaldsdato bliver forfaldsdato samtidig udfyldt/opdateret på alle gebyrer. 3. Opdater takst Når du trykker på knappen 3. Opdater takst opdateres alle gebyrlinjer med gældende takster. Det er aktuelt at benytte knappen, når det nye takstkatalog fra UVM er indlæst. Blokken Aktivitetens gebyrer Her kan du se de oprettede gebyrlinjer. Du har mulighed for at udfylde tomme værdier i feltet Ø-kontostreng. Du skal ikke udfylde noget i felterne Debitortype, EASYA ident eller NS-debitornummer, idet disse oplysninger bliver hentet fra A702 Holdplacering ÅU. Bemærk Det er en forudsætning for at "Opret gebyrer" fungerer, at de nødvendige lokale gebyrtyper er oprettet. Dette gøres én gang for alle, ved at skolens systemadministration afvikler scriptet "Opretgebyrtyper.sql". Scriptet hentes i SQL-afvikleren. Trin 4: Udfyld B159 Udbuds-oplysninger for Hold Vinduet B159 Udbuds-oplysninger for Hold indeholder de oplysninger, der vises om holdet på EfterUddannelse.dk og på ug.dk. Mange oplysninger bliver automatisk overført til B159 fra andre vinduer, men der er en del, du selv skal udfylde. 11

12 Vær opmærksom på, at holdets oplysninger bliver overført til EfterUddannelse.dk og ug.dk, når du har sat markering i feltet Udbudsindberet og derefter gemt. Udbudsindberetter du ikke holdet, kan arbejdsgiver/elev ikke søge VEUgodtgørelse. Hvis du retter på holdet, når det er udbudsindberettet, så husk at det har konsekvenser for VEU-ansøgningen. Nedenfor beskrives de felter, du skal udfylde. 12

13 Blokken Aktivitet Denne blok viser nogle af stamoplysningerne fra A326 Hold. Derudover skal du være opmærksom på nedenstående felter. Kviknr. Kviknummeret består af skolens institutionskode efterfulgt af et valgfrit nummer eller ID, som skolen selv vælger. Den valgfrie del af kviknummeret kan være på op til 16 tegn og kan bestå af både tal og bogstaver. Hvis I på din skole ønsker, at kviknummerets valgfrie del altid skal være lig med aktivitetens kode (1 til 12 tegn), markerer du på A311 Aktivitetsafdeling eller A011Ansvarsområde feltet 'Sæt kviknr. til aktivitet' med J. Hvis I ønsker at kviknummerets valgfrie del udfyldes automatisk i EASY-A med fortløbende numre, markeres feltet i stedet med N. Kviknummer vises på EfterUddannelse.dk og er desuden den information, der binder informationerne om holdet på EfterUddannelse.dk og ug.dk sammen. Indb. princip Kviknummer kan bruges som søgekriterium på EfterUddannelse.dk. Indberetningsprincip. Viser værdien fra A326 Hold. Feltet bruges af EfterUddannelse.dk. Kvotient Uddannelse og version Kvotient er det maksimale antal tilmeldte, der til enhver tid kan være på holdet. Viser værdien fra A326 Hold. Feltet skal udfyldes på GVU-hold. Uddannelsens nummer og nyeste version skal anvendes, se A884Voksen- og efteruddannelser. Pt. er følgende gældende: Merkantil: 3514, version 5 Teknisk: 3569, version 3 SOSU: 3004, version 2 eller 3005, version 4 Feltet skal være udfyldt, når du udbudsindberetter ÅUhold. EfterUddannelse.dk bruger oplysningen til at placere holdet i den rigtige kategori af uddannelser. Udbudsnavn Udbudsnavn arves fra feltet Betegnelse på A326 Hold, men du kan ændre det her. 13

14 Udbudsnavn vises på ug.dk. Udbudsnavn vises ikke på EfterUddannelse.dk, her vises i stedet Betegnelse fra A326 Hold. Du må ikke bruge virksomhedsnavn eller elevnavn og CPR-nr., i feltet udbudsnavn. Beskrivelse Udbuds-indberet Låst EfterUddannelse.dk Her skriver du skolens egen beskrivelse af faget, sådan som den skal vises på EfterUddannelse.dk. Fluebenet i feltet Udbudsindberet bliver sat af systemet, så snart du begynder at udfylde oplysningerne på B159 Udbudsoplysninger. Du skal fjerne fluebenet igen inden du gemmer, hvis holdet ikke skal udbudsindberettes med det samme. Holdet kan låses, så arbejdsgiveren ikke kan ændre i tilmeldinger til holdet/fx skifte deltagere ud m.v.. Feltet viser, om holdet findes på EfterUddannelse.dk. Feltet bliver automatisk markeret, når et hold bliver sendt til EfterUddannelse.dk. Blokken Kontakt og tilmelding Kontaktperson Telefon Hjemmeside Her udfylder du navnet på den person, der på EfterUddannelse.dk skal stå som kontaktperson for holdet. Kontaktpersons telefonnummer. Kontaktpersons adresse. Her står adressen til skolens hjemmeside. Hentes fra A318 Skoler. Tilm.blanket Tilmeldingsfrist Her angiver du, hvilken tilmeldingsform holdet benytter. Vælges fra værdiliste (F9). Sæt tilmeldingsfristen til før dags dato, da holdet er et tilskuds-/ansøgningshold, som ikke skal være åbent for tilmeldinger. Tilmeldingsfristen vises på EfterUddannelse.dk og ug.dk. Det er ikke muligt at tilmelde elever via EfterUddannelse.dk, når tilmeldingsfristen er overskredet. 14

15 Blokken Undervisningsoplysninger Sted Stedtype Tid Form Stedet, hvor undervisningen finder sted, arves fra A326 Hold, feltet Undervisningssted. Du kan ændre stedet ved at vælge fra værdilisten (F9). Stedtype vælges fra værdiliste (F9). Du skal vælge den undervisningsstedtype, der passer bedst til dit hold. Tid for undervisningen arves fra A326 Hold som en sammensætning af Starttidspunkt og Sluttidspunkt. Du kan evt. udfylde med en anden tekst, fx "formiddag" eller "hver anden torsdag", hvis undervisningstidspunktet endnu ikke er fastsat. Undervisningsform vælges fra værdiliste og vises på EfterUddannelse.dk. Blokken Skolefag Primært fag Du skal angive med J eller N om det aktuelle fag er holdets primære fag. Denne oplysning anvendes i forbindelse med overførsel af holdoplysninger til ug.dk. Default er N. Ét og kun ét fag pr. hold skal have J til primært fag, for at holdet kan udbudsindberettes. Justeret pris Fuld justeret pris Her ser du den pris, du har udfyldt på A335 Skolefag på hold. Her ser du den pris, der er udfyldt på A335 Skolefag på hold. Udbyd holdet Når du har gennemført ovenstående fire trin og har fået gemt alle oplysninger uden at systemet bremser dig med advarsler, er du klar til at offentligøre holdet på EfterUddannelse.dk og ug.dk. Holdet udbydes, når der er flueben ud for Udbudsindberet på B159 Udbudsoplysninger, og holdet efterfølgende er gemt. 15

16 Når holdet er udbudsindberettet kan du ikke fjerne markeringen igen, hvis der er kursister/elever på holdet. Hvis du ønsker at fjerne et hold fra EfterUddannelse.dk og ug.dk, er du derfor nødt til at aflyse holdet på A326 Hold. Vær opmærksom på, at du herved også annullerer eventuelle ansøgninger om VEU-godtgørelse. Hvis du retter på holdet, så husk at det har konsekvenser for VEU-ansøgningen. OBS! Hvis du vil slette et hold, hvor der er tilmeldt kursister, skal kursisterne først slettes fra holdet. Vær opmærksom på, at du herved også sletter evt. ansøgninger om VEUgodtgørelse. Centrale begreber Centralt begreb Forklaring eller beskrivelse Indberetningsprincip Indberetningsprincippet - (bindestreg) bevirker, at holdet medtages i ÅU-årselevindberetningen. Holdets tælledato fastsættes automatisk ud fra holdets startdato. Antallet af tælledatoer på holdet fastsættes automatisk ud fra holdets varighed i dage. På et kalenderår er der 4 tælledatoer og 4 indberetningskvartaler. Tælledato GVU-fag Angiver, hvilken dato der skal tælles årselever på holdet. eller GVU-samlefag. Særlige fag, der benyttes til indberetning af GVU-aktivitet til ministeriet: Kompetenceafklarende forløb Praktisk faglige forløb GVU, merkantil GVU merkantile fag GVU tekniske fag Praktisk faglige forløb GVU, teknisk EfterUddannelse.dk EfterUddannelse.dk er en landsdækkende tilmeldings- og ansøgningsportal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, herunder AMU-kurser og GVU-hold. På portalen kan virksomheder og kursister/elever finde kurser, 16

17 foretage tilmeldinger, ansøge digitalt om VEU-godtgørelse og befordringstilskud samt få overblik over kursusaktiviteter og status for ansøgninger. Portalen bruges også af de uddannelsessteder, som udbyder kurserne samt af a-kasserne, som administrerer VEUansøgningerne. ( Uddannelsesguiden.dk På UddannelsesGuiden - ug.dk - findes information om ordinær uddannelse, voksen- og efteruddannelse samt job og arbejdsmarkedsforhold i Danmark. ( ) VEU-godtgørelse VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når du deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne. ( 17

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden).

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden). Oprettelse af AMU-hold 10-06-2013/version 2/ Karina Brokær, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af AMU-hold... 1 Trin 1: Opret hold på A326 Hold... 2 Trin 2: Udfyld A335 Skolefag

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 26-09-2013/version 1.1/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole 27-01-2015/version 1.1 Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af ansøgningsgrundlag og registrering af tilstedeværelse

Læs mere

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Holdplacering - ÅU Version 2.0/ 03-05-2013/ Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange o Holdplacering af ÅU-elever o Flettebreve til holdplacerede elever o

Læs mere

Varighedsuafhængige tilskud for AMU-elever Opdateret juni 2016

Varighedsuafhængige tilskud for AMU-elever Opdateret juni 2016 Varighedsuafhængige tilskud for AMU-elever Opdateret juni 2016 Indhold Indhold Generelt Varighedsuafhængige tilskud Tilskudsmærker for kost og logi Overnatning på skolens foranledning Overnatning med dokumentation

Læs mere

EASY-A 13.2 nyhedsbrev

EASY-A 13.2 nyhedsbrev EASY-A 13.2 nyhedsbrev EASY-A 13.2 frigives d. 11/12-2013. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. Indhold EASY-A 13.2 nyhedsbrev... 1 Eksamen: B570 tilrettes så den også kan håndtere karakterer

Læs mere

Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen

Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele

Læs mere

Holdadministration Sidst opdateret 13-02-2008/version 1.1/UNI C/Steen Eske

Holdadministration Sidst opdateret 13-02-2008/version 1.1/UNI C/Steen Eske Holdadministration Sidst opdateret 13-02-2008/version 1.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Holdplacering - fuldtidselever

Holdplacering - fuldtidselever Holdplacering - fuldtidselever Sidst opdateret 18-10-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Elevbetalinger Inspirationsdag 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Baggrund Det var tidligere et stort arbejde at opkræve/fakturere rekvireret undervisning Rekvireret

Læs mere

Indlæsning af hold i EASY-A

Indlæsning af hold i EASY-A 1 Indlæsning af hold i EASY-A Når aktiviteten er overført fra Elevplan skal den indlæses i EASY-A. Det sker på vindue B327 På B327 kan de overførte lærings aktiviteter søges frem. Der kan søges på alle

Læs mere

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder.

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. Indhold EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev... 1 AMU: Advarsel ved opdatering af tilstededage udenfor

Læs mere

Åbent Værksted /version 1/Tue Korsgaard

Åbent Værksted /version 1/Tue Korsgaard Åbent Værksted 12-04-2006/version 1/Tue Korsgaard Vejledningen er under revidering Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Hold og skolefag på hold Holdplacering og placering

Læs mere

Holdflytning og vipning m.v.

Holdflytning og vipning m.v. Holdflytning og vipning m.v. Version 1.0, 19-04-2013/UNI-C, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold 1 Generelt 1 Flytning og vipning 1 Holdflytning 2 Vipning 3 Holdvipning 3 Vipning af skoleforløb 4 Vipning

Læs mere

Åbent Værksted Opdateret juni 2016

Åbent Værksted Opdateret juni 2016 Åbent Værksted Opdateret juni 2016 Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Hold og skolefag på hold Holdplacering og placering på skolefag på holdet Styr med pladser på

Læs mere

Det digitale VEU-skemas vej gennem systemet

Det digitale VEU-skemas vej gennem systemet www.efteruddannelse.dk/ Det digitale VEU-skemas vej gennem systemet Lisbeth Jørgensen og Susanne B. Jørgensen Side 1 Hvor kommer oplysningerne til VEU-skemaet fra - A326 Periode: fortæller i hvilken periode,

Læs mere

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever.

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever. Varighedsuafhængige årselevbidrag - fuldtidselever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning omhandler oprettelse af varighedsuafhængige årselevbidrag.

Læs mere

Skoleforløb Sidst opdateret /version 1.3/UNI C/Steen Eske

Skoleforløb Sidst opdateret /version 1.3/UNI C/Steen Eske Skoleforløb Sidst opdateret 16-12-2008/version 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

EAN-numre og E-debitorer

EAN-numre og E-debitorer EAN-numre og E-debitorer 20-03-2014/version 1.1/ Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 1: Debitorer... 1 2: Debitortyper og værdilister... 3 3: Aktivitetsplaceringer og debitorer... 4 4: Gebyrer...

Læs mere

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C Indberetning af ÅU elever til DS 07-11-2007/version 2.0/UNI-C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer

Læs mere

Kursussøgning. Indledning. Orange søgebjælke

Kursussøgning. Indledning. Orange søgebjælke Kursussøgning på Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kursussøgning... 3 Indledning... 3 Orange søgebjælke... 3 Fritekstsøgning via feltet Find... 4 Find: Søg på fag/kursus vha. søgeforslag...

Læs mere

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse Kursistens side på Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Log ind... 3 Fanebladende Kommende- og afholdte kurser... 5 Kursustitel... 5 Startdato... 5 Dokumenter... 5 Erklæring... 5 Ansøgning... 5 Tilmeldingsoplysninger

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse 13-08-2014/version 1.1/ Jytte Michelsen og Jenny Møller Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Generelt om indberetningen... 2 Grundlag for indberetning...

Læs mere

EfterUddannelse.dk Informationsmøde, december Marianne Guerry Larsen

EfterUddannelse.dk Informationsmøde, december Marianne Guerry Larsen EfterUddannelse.dk Informationsmøde, december 2009 Marianne Guerry Larsen EfterUddannelse.dk præsentation Hvad og hvordan? Online kursuskatalog Søgning Kursusbeskrivelse i EfterUddannelse.dk og i EASY-A

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

EAS Y-A EVE-indberetning

EAS Y-A EVE-indberetning EAS Y-A EVE-indberetning 18.01.2005 A114.5905.2 Side 1 af 9 1.1 B619 Informationsudtræk, AMU/ÅU Formålet med ændringen af udtrækket er at tilføje en række nye oplysninger i informationsudtrækket, som skal

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0.

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. FTU står for

Læs mere

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan I øjeblikket er EASY-A og elevplan desværre ikke tilpasset til at håndtere praktikcentre og skolepraktik på en hensigtsmæssig og effektiv måde i henhold

Læs mere

KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard

KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard Indhold Indledning... 2 Centrale begreber... 2 KOT-grupper og optagelsesområder... 3 Afhentning af KOT-ansøgere... 3 KOT-ansøgningerne... 5 Ventelisten...

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Indberetning af årselever - AMU

Indberetning af årselever - AMU Indberetning af årselever - AMU Sidst opdateret 23.03.2011/v. 2.4/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever - AMU Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen Grundlag for

Læs mere

Indberetning af årselever Skolepraktik

Indberetning af årselever Skolepraktik Indberetning af årselever Skolepraktik 21-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 2 Grundlag for indberetning... 2 Kontrol af grundlag... 4

Læs mere

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever.

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever. Varighedsuafhængige årselevbidrag ÅU og AMUelever Sidst opdateret 28.03.2011/v. 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Masseregistrering af varighedsuafhængige bidrag Registrering

Læs mere

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 0. Kom i gang 5 1. Ansøgninger 7 2. Afsluttede ansøgninger 13 3. Vis kursisternes

Læs mere

Delsystemet Booking håndterer planlægningen af bookninger og faktiske bookninger på skolehjemmene.

Delsystemet Booking håndterer planlægningen af bookninger og faktiske bookninger på skolehjemmene. Skolehjem Sidst opdateret 14.12.2004/UNI C. Denne administrative vejledning vedrører administrationen af skolehjem. Vejledningen behandler ikke den øvrige administration af elever, herunder placering på

Læs mere

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret / STIL

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret / STIL UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 06-06-2016/ STIL Indhold Generelt Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Der findes flere forskellige afdelingsbegreber

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere

Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net

Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net Elever placeret på præsentations- eller brobygningshold i Brobygning.net overføres til EASY-A med cpr-nr, navn og adresse. Følgende vejledning guider

Læs mere

Virksomheder. Standardindstillinger på virksomhedens side

Virksomheder. Standardindstillinger på virksomhedens side Virksomheder Standardindstillinger på virksomhedens side Indstillinger på virksomhedens sider Opdateret den 7/1-2015 Som virksomhedsadministrator har du mulighed for at indstille EfterUddannelse.dk til

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

En påmindelse er en eller sms (alt efter personens foretrukne kommunikationsform), som minder personen på, at der ikke er blevet registreret

En påmindelse er en  eller sms (alt efter personens foretrukne kommunikationsform), som minder personen på, at der ikke er blevet registreret Påmindelsesprofiler Opdateret juni 2016 Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende

Læs mere

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af

Læs mere

Elevbetalinger, hold, Navision

Elevbetalinger, hold, Navision Elevbetalinger, hold, Navision Stat Sidst opdateret 15.09.2011/version 2.4/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du

Læs mere

Forklaring eller beskrivelse

Forklaring eller beskrivelse Skolepraktik Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C C619 EVE-indberetning, flettefil danner en CSV-fil med oplysninger om antal årselever og kroneforbrug fordelt på EVE-grupper,

Læs mere

Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter

Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter på skolens hjemmeside Sidst opdateret 13.07.2005/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Forberedelse af data Overførsel af data (aktivitetsudbud)

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

Deling af ÅU-elever Sidst revideret /version 1.0/UNI C/Steen Eske

Deling af ÅU-elever Sidst revideret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Deling af ÅU-elever Sidst revideret 17-12-2008/version 1.0/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 EASY-A Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A fra version 09.1 til og med version 09.2. Først

Læs mere

Minivejledning. I gang med virksomhedens sider (for kursusadministratorer) Kommende kurser

Minivejledning. I gang med virksomhedens sider (for kursusadministratorer) Kommende kurser Minivejledning I gang med virksomhedens sider (for kursusadministratorer) Log ind på virksomhedens sider med din medarbejdersignatur/nemid fra forsiden af www.efteruddannelse.dk via Log ind i øverste venstre

Læs mere

Notat MGL / mgl

Notat MGL / mgl Notat 16.06.08 MGL / mgl Vedrørende: Fordeling: Skrevet af: Version nr.: Beskrivelse af sammenhænge mellem EASY-A og Elevplan Admsys MGL 1 omlagt til nyt format og opdateret efter ny EASY- A/Elevplan version

Læs mere

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange og batchjobs Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning August 2011 Steen Larsen, UNI C Dagsorden Lovændring og nye regler Nye processer og ny rollefordeling Virksomhedsinput fra fokusgruppemøder Brugerflade

Læs mere

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. På Optagelse.dk tilmelder elever

Læs mere

Brugerguide. Kursister

Brugerguide. Kursister Brugerguide Kursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 1. Kursussøgning 5 2. Kursustilmelding 9 3. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 20 Kolofon 4. Kursistens side 29 Brugerguide

Læs mere

Fordeling af elever på undervisningsforløb

Fordeling af elever på undervisningsforløb Fordeling af elever på undervisningsforløb Senest opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Sådan får du adgang til fordelingssiden Søg undervisningsforløb frem Søg elever frem

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske Elevdeling Sidst opdateret 24-04-2009/version 2.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse.

Efteruddannelse.dk. Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse. Brugermanual til Efteruddannelse.dk Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse.dk Indhold Rettigheder på efteruddannelse Side 3

Læs mere

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for

Læs mere

Klik ursus! et kursus! Klik et kursus! Portalen giver overblik og mulighed for

Klik ursus! et kursus! Klik et kursus! Portalen giver overblik og mulighed for Portalen giver overblik og mulighed for med få klik at planlægge medarbejdernes kompetenceudvikling og reservere kurser. Klik et kur Klik ursus! et kursus! 2. EfterUddannelse.dk portalen for erhvervsrettet

Læs mere

Individuelle betalinger

Individuelle betalinger Individuelle betalinger 20-03-2014/version 2.0/ Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 1: Grundlag for individuelle betalinger... 2 2: Gebyrer... 2 3: Individuelt betalingsgrundlag... 4 4:

Læs mere

Vejledning til Aktivfuresoe.dk

Vejledning til Aktivfuresoe.dk Vejledning til Aktivfuresoe.dk Aktivfuresoe.dk er Furesøs nye portal, som er borgernes vindue ind til Furesøs aktive foreningsliv. Portalen er målrettet borgerne, mens det er foreningerne, som skal levere

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange mv. Vejledningen består

Læs mere

EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler

EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler December 2009 EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SVENDEPRØVEFACILITETER... 2 2.1 EASY-A HOLDLISTER KAN NU OVERFØRES ELEKTRONISK FRA EASY-A

Læs mere

Håndtering af små fuldtidsuddannelser

Håndtering af små fuldtidsuddannelser Håndtering af små fuldtidsuddannelser på HS-området Sidst opdateret 11-01-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Arbejdsgange Uddannelse 1000 Brobygning Uddannelse 2552, Introduktion

Læs mere

Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske

Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består

Læs mere

Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk. Resumé

Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk. Resumé Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk Resumé Beredskabsplanen beskriver, hvordan virksomheden/den selvstændigt erhvervsdrivende forholder sig, hvis det pga - længerevarende tekniske årsager - ikke er muligt

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder

Brugerguide. Virksomheder Brugerguide Virksomheder Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Virksomhedens side 16 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Virksomheder

Læs mere

Forlagt undervisning /version 1/mgl

Forlagt undervisning /version 1/mgl Forlagt undervisning 15-03-2006/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Opret Elevafdeling (arrangerende skole) Indmeld og skoleforløbsplacer eleverne (arrangerende skole)

Læs mere

EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter

EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter 18. november 2011 EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter Indhold 1 SVENDEPRØVER, FU05... 2 1.1 ANTAL ELEVER PÅ EN SVENDEPRØVE VISES NU... 2 1.2 NYT BEMÆRKNINGSFELT PR. ELEV

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere

Sidst opdateret /version 1.2/UNI C //Steen Eske

Sidst opdateret /version 1.2/UNI C //Steen Eske Opkrævning af ÅErekvirenter, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C //Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser)

Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser) Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser) Sidst opdateret 2016 Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Der er mange ændringer som er mindre tilpasninger af funktioner og udskrifter.

Der er mange ændringer som er mindre tilpasninger af funktioner og udskrifter. Dette dokument beskriver overordnet de væsentlige ændringer fra version 10.2 til version 12.2. I dokumentet er kun medtaget de ændringer, der har medført ændringer til revisionsrapporten. Der er mange

Læs mere

Notat. EfterUddannelse.dk - statusrapport til møde i VEU-Rådet februar 2013. 1 Udvikling og implementering

Notat. EfterUddannelse.dk - statusrapport til møde i VEU-Rådet februar 2013. 1 Udvikling og implementering Notat Vedrørende: Statusrapport VEU-digitaliseringen Skrevet af: Marianne Guerry Larsen Version: 1 Fordeling: VEU-Rådet UNI C København Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 99 E-mail:

Læs mere

Praktikkonferencen 25.-26. april 2012. Orientering fra AER

Praktikkonferencen 25.-26. april 2012. Orientering fra AER Praktikkonferencen 25.-26. april 2012 Orientering fra AER Agenda Information omkring AER www.atp.dk Sket siden sidst Ændringer fra skolerne som har konsekvens for udbetalinger mv. Pixi udgave til ændring

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Behandlede emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version EASY-A Ændringer i EASY-A til version 09.1 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version 09.1. Ændringerne er hovedsageligt beskrevet for hvert

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1.

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i

Læs mere

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Program gældende både den 20. og den 21. marts

Program gældende både den 20. og den 21. marts - Easy-A konferencen afholdes i Torvehallerne, Kirketorvet 10-16, 7100 Vejle. http://www.torvehallerne.dk Målgruppen for konferencen er administrative medarbejdere på institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser,

Læs mere

Opfølgning på AMU-kursister med bopæl i udlandet

Opfølgning på AMU-kursister med bopæl i udlandet Opfølgning på AMU-kursister med bopæl i udlandet Betingelsen for at deltage i AMU er, at kursisten har fast bopæl eller reel og faktisk beskæftigelse i Danmark. Hvis kursisten har fast bopæl i udlandet,

Læs mere

Virksomheden. Mit overblik log ind som kursusadministrator

Virksomheden. Mit overblik log ind som kursusadministrator Virksomheden Mit overblik log ind som kursusadministrator Side 2 af 13 Adgang til Mit overblik/som kursusadministrator... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder...

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen Denne vejledning gælder for elever startet på uddannelsen 1.8.2015 eller senere. Indhold Centrale begreber

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere