Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: København V

2 Forord I denne vejledning kan man læse om de regler, der gælder for godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj). Det er nævnt, hvad der gælder for ansøgeren og hvad der gælder for de fartøjer, der bliver godkendt. Endvidere er det nævnt hvilke muligheder, der findes for de ansøgere, der får godkendt et fartøj som IOKINDUSTRI-FE fartøj. Reglerne er fastlagt i kapitel 7 i Reguleringsbekendtgørelsen for (bekendtgørelse nr af 27. oktober 2014 om regulering af fiskeriet i ). Denne vejledning handler først og fremmest om: 1) Hvordan fiskerne skal forholde sig for at få deres fartøj godkendt som et IOKINDUSTRI-FE fartøj (Afsnit II). 2) Hvordan fiskerne derefter skal forholde sig til at få tildelt låne-iok (Afsnit III). Flere steder i vejledningen henvises til de enkelte regler i bekendtgørelsen. I vejledningen er beskrivelsen på flere punkter mindre uddybende end i bekendtgørelsen. Hvis der skulle opstå tvivl om indholdet eller rækkevidden af enkelte regler, er det bekendtgørelsens tekst, der er afgørende. Spørgsmål i forbindelse med ansøgninger eller forståelsen af de meddelelser og breve, der kommer fra NaturErhvervstyrelsen, kan rettes til NaturErhvervstyrelsen på telefon Ansøgningsskema forefindes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Bemærk at der skal anvendes et forskelligt skema alt efter om der er tale om en godkendelse eller en forhåndsgodkendelse. Når en ansøger har fået sit fartøj godkendt eller forhåndsgodkendt som et IOKINDUSTRI- FE fartøj, kan ansøgeren søge om låne-iok. Ansøgningsfristen er den 31. marts. I. Ordningen i hovedtræk Hensigten med ordningen Hensigten med ordningen er at etablere et system med særlige vilkår for førstegangsetablerede yngre fiskere. De særlige vilkår består i, at de fiskere, der får deres fartøj godkendt som IOKINDUSTRI-FE fartøj, kan få tildelt låne-iok. Det er muligt at søge om låne-iok for henholdsvis tobis, brisling og sperling. Status som IOKINDUSTRI-FE fartøj ophører efter 8 år. Mængden af låne-iok reduceres gradvist efter 4 år. 2

3 Ordningen er således baseret på, at den førstegangsetablerede skal kunne drive fiskeriet på almindelige økonomiske vilkår. Låne-IOK er udelukkende en håndsrækning, som kan stilles til rådighed i en periode. Om man tildeles låne-iok afhænger desuden af, hvor mange berettigede ansøgninger NaturErhvervstyrelsen modtager. Efter 8 år er fartøjet indplaceret som FKA-fartøj, hvis det har tilknyttet FKA-andele, eller som et Øvrigt Fartøj, hvis det ikke har nogen FKA-andele tilknyttet, jf. 71, stk. 2. De krav, man skal opfylde for at ansøger og fartøj kan godkendes eller forhåndsgodkendes som IOKINDUSTRI-FE fartøj fremgår af punkt II nedenfor, og de fordele man kan opnå med et IOKINDUSTRI-FE fartøj fremgår af punkt III og IV. II A. Krav til ansøger 1) Ansøgeren skal være erhvervsfisker med A-status og må som hovedregel ikke være over 40 år på ansøgningstidspunktet (jf. 68, stk. 1, nr. 1). 2) Ansøgeren skal være etableret med et fartøj efter den 30. marts 2007 som ejer eller medejer med ejerandel på mindst 10 % (jf. 68, stk. 1, nr. 2). 3) Ansøgeren må ikke i forvejen være eller have været ejer af et fartøj, hvor den pågældendes ejerandel har udgjort mere end kr. af forsikringsværdien (jf. 68, stk. 1, nr. 3). 4) Hvis ansøgeren har etableret sig som eneejer, skal fartøjets forsikringsværdi være mindst kr. (jf. 68, stk. 2) 5) Hvis ansøgeren har etableret sig som medejer af et fartøj, der også ejes af personer eller selskaber, der ikke opfylder de ovenstående 4 punkter, skal den nyetablerede eje en andel af fartøjet, der svarer til mindst kr. af fartøjets forsikringsværdi (jf. 68, stk. 3). 6) Hvis flere nyetablerede sammen har etableret sig som medejere af et fartøj, skal de hver især have en andel af fartøjets forsikringsværdi på mindst kr. (jf. 68, stk. 4). 7) Hvis flere nyetablerede sammen har etableret sig som medejere af et fartøj sammen med personer eller selskaber, der ikke opfylder betingelserne for at blive godkendt som IOKINDUSTRI-FE, skal hver af de nyetablerede etablere sig med en ejerandel, der svarer til mindst af fartøjets forsikringsværdi (jf. 68, stk. 4). 8) Ansøgere, der endnu ikke har erhvervet et fartøj kan ansøge om forhåndsgodkendelse af det fartøj, de planlægger at erhverve, hvis det i ansøgningen kan dokumenteres, at betingelserne for at blive godkendt overholdes, og hvis ejerforholdet er registreret senest 6 måneder efter NaturErhvervstyrelsens forhåndsgodkendelse (jf. 69) 9) Hvis den eller de førstegangsetablerede ophører med at være ejer af fartøjet, ophører fartøjets status som IOKINDUSTRI-FE fartøj (jf. 71, stk. 3). 10) Hvis den førstegangsetablerede ejerandel bliver mindre, reduceres tildelingen af låne- IOK tilsvarende. Hvis ejerandelen kommer under 10 %, bortfalder status som IOKINDUSTRI-FE fartøj (jf. 71, stk. 4). 11) For at beholde status som IOKINDUSTRI-FE fartøj, skal den nyetablerede deltage i fiskeriet i mindst halvdelen af de dage, hvor fartøjet er på havet (jf. 71, stk. 5). 3

4 II B. Krav til fartøj 1) Fartøjet skal i NaturErhvervstyrelsens Fartøjsregister være noteret med en længde overalt på 17 m og derover (jf. 68, stk. 1, nr. 4). 2) Et fartøj kan godkendes som IOKINDUSTRI-FE fartøj, uanset om fartøjet på ansøgningstidspunktet er indplaceret som FKA-, MAF-, eller Øvrigt Fartøj (jf. 70, stk. 1). II C. Ansøgning. Der skal bruges det ansøgningsskema, som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Bemærk at der skal anvendes et forskelligt skema alt efter om der er tale om en godkendelse eller en forhåndsgodkendelse. Hvis der er flere ejere af et fartøj, skal alle ejere udfylde skemaet og skrive det under. Ansøgere, der søger om forhåndsgodkendelse, skal give NaturErhvervstyrelsen besked, når fartøjet er blevet registreret i Søfartsstyrelsens skibsregister og NaturErhvervstyrelsens fartøjsregister. Opfyldes dette ikke, bortfalder forhåndsgodkendelsen og alle rettigheder, der er knyttet hertil. III. Låne-IOK Ansøgning om låne-iok Førstegangsetablerede, der er ejere eller medejere af fartøjer, der er godkendt som IOKINDUSTRI-FE fartøj eller som er forhåndsgodkendt, kan ansøge NaturErhvervstyrelsen om låne-iok (jf. 72, stk. 1). I ansøgningen om låne-iok skal ansøgeren angive hvilken fordeling af kvoterne der ønskes tildelt (jf. 74, stk. 3). Tildelingsgrundlag Låne-IOK tildeles for en periode på 8 år (der begyndes en reduktion efter 4 år) og den tildeles på grundlag af et beregningsgrundlag, der fastsættes med udgangspunkt i IOKfartøjers gennemsnitlige landingsværdi af industriarter omfattet af IOK pr. længdekategori (jf. 2, stk. 3 og 4). Det er muligt at søge både låne-fka og låne-iok, hvis den førstegangsetablerede er godkendt eller forhåndsgodkendt som både FKA-FE fartøj og IOKINDUSTRI-FE fartøj (jf. 72, stk. 2). Hvis IOKINDUSTRI-FE fartøjet udelukkende ejes af nyetablerede er beregningsgrundlaget 20 % af omsætningstallene som henvises til i 72, stk. 4. Beregningsgrundlaget kan aldrig blive større end 20 % (jf. 72, stk. 7). Hvis IOKINDUSTRI-FE fartøjet ejes af både førstegangsetablerede og ikkeførstegangsetablerede, nedsættes beregningsgrundlaget i forhold til den eller de førstegangsetableredes ejerandele i fartøjet (jf. 72, stk. 6). Den tildelte mængde låne-iok kan forøges ved at den eller de førstegangsetablerede forøger deres ejerandele af fartøjet. Dette forlænger dog ikke den 8-årige periode som IOKINDUSTRI-FE fartøj (jf. 72, stk. 8). 4

5 Med udgangspunkt i beregningsgrundlaget for det pågældende fartøj, tildeles låne-iok. Der tildeles kvoteandele svarende til beregningsgrundlaget omregnet til andele af de kvoter, fartøjet er berettiget til (jf. 73, stk. 1 og 2). Med udgangspunkt i beregningsgrundlaget, og de gennemsnitlige afregningspriser året før, og de danske kvoter pr. 1. januar, udregnes den årsmængde fartøjet kan opnå gennem låne-iok (jf. 73, stk. 3). Der kan højst tildeles låne-iok svarende til en værdi af 200 tons sild i Nordsøen (jf. 73, stk. 5) Der er afsat følgende promilleandele af de danske kvoter til låne-iok (jf. 74, stk. 2): 1) 10 af tobis i Nordsøen (EF-farvande og norsk zone) samt Skagerrak og Kattegat. 2) 10 af sperling i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat. 3) 10 af brisling i Nordsøen (EF-farvande). Beregningen foregår på følgende måde: Først divideres beregningsgrundlaget med den gennemsnitlige afregningspris. Er beregningsgrundlaget større end gennemsnitsværdien af 200 tons sild i Nordsøen i det foregående år, nedjusteres beregningsgrundlaget til værdien af 200 tons sild i Nordsøen. I 2014 var værdien af 200 tons sild i Nordsøen kr. Derefter ganger man resultatet med den procentvise fordeling som ansøgeren har oplyst i ansøgningen om låne-iok. Hermed er årsmængden for låne-iok udregnet. Eksempler: Eksempel 1 på tildeling af låne-iok. Den yngre førstegangsetablerede er eneejer af et fartøj på 18 m. Fartøjets forsikringsværdi er mindst kr. ( 68, stk. 2). Ansøger har i ansøgningen oplyst, at han ønsker den tildelte låne-iok fordelt på 30 % tobis, 30 % sperling, og 40 % brisling. Beregningsgrundlaget udregnes på følgende måde: 20 % af kr. ( 72, stk. 5). Beregningsgrundlaget kr. Ved hjælp af den procentvise fordeling oplyst i ansøgningen, længdekategorierne og gennemsnitspriserne for 2014 (bilag 6 meddelelse af 22. januar 2015), tildeles låne-iok. I dette eksempel vil låne-iok udløse årsmængde af kilo tobis, kilo sperling og kilo brisling. Eksempel 2 på tildeling af låne-iok. 5

6 Den yngre førstegangsetablerede har erhvervet 10 % af et fartøj på 51 m. Fartøjet ejes for 90 % s vedkommende af fiskere, der ikke er godkendt som førstegangsetablerede. Den førstegangsetablerede ejer en andel af fartøjet, der mindst svarer til kr. af forsikringsværdien ( 68, stk. 4). Ansøger har i ansøgningen oplyst, at han ønsker den tildelte låne-iok fordelt på 50 % tobis, 10 % sperling, og 40 % brisling. Beregningsgrundlaget udregnes på følgende måde: 20 % af kr. dvs kr. Beløbet nedsættes i forhold til den førstegangsetableredes ejerandel af fartøjet på 10 % ( 82, stk. 6) Beregningsgrundlag kr. Ved hjælp af den procentvise fordeling oplyst i ansøgningen, længdekategorierne og gennemsnitspriserne for 2014 (bilag 6 meddelelse af 22. januar 2015), tildeles låne-iok. I dette eksempel vil låne-iok udløse årsmængde af kilo tobis, kilo sperling, og kilo brisling. Eksempel 3 på tildeling af låne-fka. Den yngre førstegangsetablerede er eneejer af et fartøj på 32 m. Fartøjets forsikringsværdi er mindst kr. ( 68, stk. 2). Ansøger har i ansøgningen oplyst, at han ønsker den tildelte låne-iok fordelt på 50 % tobis og 50 % sperling. Beregningsgrundlaget udregnes på følgende måde: 20 % af kr. dvs kr. Beløbet nedsættes til kr., da dette svarer til værdien af 200 tons sild i Nordsøen ( 73, stk. 5) Beregningsgrundlag kr. Ved hjælp af den procentvise fordeling oplyst i ansøgningen, længdekategorierne og gennemsnitspriserne for 2014 (bilag 6 meddelelse af 22. januar 2015), tildeles låne-iok. I dette eksempel vil låne-iok udløse årsmængde af kilo tobis og kilo sperling. Under særlige omstændigheder kan NaturErhvervstyrelsen tillade, at den tildelte låne- IOK sker med en anden procentvis fordeling af de enkelte kvoter end oprindelig tildelt. Dette vil dog først træde i kraft året efter at tilladelsen er meddelt (jf. 73, stk. 7). 6

7 I det omfang der ikke er tilstrækkelige mængder til at imødekomme alle ansøgninger, nedsættes tildelingerne for de enkelte kvoter forholdsmæssigt (jf. 75). Hvordan kan man bruge låne-iok? Låne-IOK indgår i den samlede årsmængde og op til 25 % af fartøjets samlede årsmængde kan overføres til andre fartøjer for det indeværende år (jf. 76, stk. 1). Et IOKINDUSTRI-FE fartøj kan ikke overføre låne-iok til andre fartøjer, men der kan godt tillades en fartøjsudskiftning, hvis den eller de nyetablerede har mindst samme ejerandel i det nye fartøj, og hvis det nye fartøj er i mindst samme længdekategori som det forrige (jf. 87, stk. 2). IV. Puljefiskeri Et IOKINDUSTRI-FE fartøj kan deltage i puljefiskeri efter de til enhver tid gældende regler for puljefiskeri. 7

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler.

Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler. Kompensation for træning og udvikling mellem danske klubber Vejledning Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere