Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F)"

Transkript

1 Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F) Marts 2017, version 1 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, formål og anvendelse af ufaglært til faglært puljen Medarbejdere, der kan få tilskud fra ufaglært til faglært puljen Tilskudsberettiget uddannelse Ufaglært til faglært erhvervsuddannelse til faglært niveau Økonomi under uddannelse med tilskud fra puljen Vilkår under en erhvervsuddannelse hvor der ydes tilskud Ansøgningsprocedure Retningslinjer for tilskud Ufaglært til Faglært kursusforløb på-vej-til faglært Økonomi under uddannelse med tilskud fra puljen Vilkår under et kursusforløb på-vej-til faglært hvor der ydes tilskud Ansøgningsprocedure Retningslinjer for tilskud

3 1. Baggrund, formål og anvendelse af ufaglært til faglært puljen Formålet med ufaglært til faglært puljen, som blev aftalt ved OK-15 på det regionale område, er at mindske de økonomiske barrierer, der kan være forbundet med at gennemføre en faglært uddannelse. Hensigten er, at medarbejderen ikke oplever en lønnedgang under uddannelsen. Samtidig får regionen tilskud fra ufaglært til faglært puljen til at uddanne erfarne medarbejdere. Midlerne skal ses som et supplement til eksisterende uddannelses- og kompetenceudviklende initiativer i regionen. Det er et lokalt anliggende at sikre dette. Midlerne kan anvendes til Erhvervsuddannelsesforløb, der fører til faglært niveau Kursusforløb på-vej-til faglært Midlerne er målrettet ufaglærte/kortuddannede medarbejdere inden for det regionale jobområde, som regionen ønsker at fastholde i beskæftigelse. Midlerne kan ikke søges af opsagte medarbejdere. Det er ikke parternes hensigt, at ufaglært til faglært puljen benyttes til at uddanne medarbejdere ud af regionen. Der kan søges tilskud til at uddanne sig inden for eget fagområde. Hvis medarbejderen ønsker det, og hvis regionen af ressourcemæssige eller andre årsager har et behov, kan der også søges tilskud til uddannelse inden for et andet fagområde i regionen. Princippet for anvendelsen af midler i ufaglært til faglært puljen er, at der kan ydes tilskud svarende til differencen mellem den overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) og medarbejderens ordinære løn i den hidtidige stilling. 2. Medarbejdere, der kan få tilskud fra ufaglært til faglært puljen Der kan søges tilskud til de medarbejdere, der ønsker en faglært uddannelse, eller et forløb på vej til at blive faglært, og som arbejdsgiveren ønsker at understøtte. Derudover skal følgende kriterier være opfyldt: a) Ufaglærte/kortuddannede medarbejdere og medarbejdere, der ikke har opnået højeste faglærte niveau på området Ufaglært til faglært puljen er afsat til uddannelse af ufaglærte/kortuddannede medarbejdere eller medarbejdere, der ikke har opnået højeste faglærte niveau på området og medarbejdere med en forældet uddannelse1. 1 = En uddannelse der er mere end 5 år gammel, og som ikke har været anvendt i de sidste 5 år. 3

4 b) Medarbejdere er fyldt 25 år Ufaglært til faglært puljen er målrettet medarbejdere, der er fyldt 25 år eller derover på ansøgningstidspunktet. c) Medarbejdere med min. 2 års relevant erhvervserfaring, herunder 1 års relevant ansættelse i regionen Ufaglært til faglært puljen er målrettet fastansatte medarbejdere, som regionen ønsker at opkvalificere og fastholde i beskæftigelse. Ufaglært til faglært puljen kan søges til uddannelse af medarbejdere, der på ansøgningstidspunktet har minimum 2 års relevant erhvervserfaring, herunder 1 års relevant ansættelse i regionen, hvor relevans vurderes i forhold til bekendtgørelsen for den valgte uddannelse. Ansættelsesdatoen kan fremgå af medarbejderens lønseddel. d) Gruppe af medarbejdere Ufaglært til faglært puljen kan tillige søges, med henblik på tilskud til uddannelse af en gruppe af ufaglærte/kortuddannede medarbejdere og medarbejdere, der ikke har opnået højeste faglærte niveau på området. Der kan ydes tilskud til de medarbejdere, som er fyldt 25 år på ansøgningstidspunktet og som minimum har 2 års relevant erhvervserfaring, herunder 1 års relevant ansættelse i regionen, hvor relevans vurderes i forhold til bekendtgørelsen for den valgte uddannelse. Ansættelsesdatoen kan fremgå af medarbejderens lønseddel. 3. Tilskudsberettiget uddannelse Ufaglært til faglært puljen støtter to typer af uddannelsesforløb, enten en erhvervsuddannelse, som fører til faglært niveau eller et kursusforløb på-vej-til faglært. Et kursusforløb på-vej-til faglært er, som navnet antyder, et uddannelsesforløb, som leder på vej til at blive faglært, men ikke når helt til faglært niveau. At blive faglært vil altid kræve, at medarbejderen afslutter uddannelsesforløbet med en erhvervsuddannelse. Et kursusforløb på-vej-til faglært vil altid afkorte erhvervsuddannelsen, fordi forløbet består af elementer, som alle godskrives i en erhvervsuddannelse. Det er forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvor store dele af en erhvervsuddannelse, som kan gennemføres i et på-vej-til forløb. Hvor langt medarbejderen kan nå i et på-vej-til forløb, fremgår af bekendtgørelserne for de enkelte erhvervsuddannelser. 4. Ufaglært til faglært erhvervsuddannelse til faglært niveau En faglært uddannelse består af en erhvervsuddannelse i henhold til Lov om erhvervsuddannelser. Der kan søges om tilskud til alle godkendte erhvervsuddannelser. 4

5 4.1 Økonomi under uddannelse med tilskud fra puljen Økonomisk tilskudsmodel for et faglært forløb Princippet for tilskuddet er, at medarbejderen bevarer sin ordinære løn under uddannelsen, mens regionen modtager et tilskud, mens medarbejderen er i uddannelse. Tilskuddet svarer til differencen mellem den overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) for den pågældende erhvervsuddannelse og medarbejderens ordinære løn på ansøgningstidspunktet, jf. Ad 1) side 6. Der ydes tilskud i hele uddannelsesperioden, under både skole, praktik- og ferieperioder. Der ydes ikke tilskud til transport, materialer, overnatning, vikarer mv, idet det følger regler og normal praksis ved elevuddannelser i regionen. Hvis den overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) er højere end medarbejderens ordinære løn, fordi den forudsætter en beskæftigelsesgrad på 37 timer ugentligt, og medarbejderen er ansat på en lavere beskæftigelsesgrad, kan der ikke søges om udbetaling af tilskud. Her oplever medarbejderen ikke en lønnedgang. Sådan beregnes tilskuddet for en medarbejder på en erhvervsuddannelse Tilskuddet til en medarbejder på erhvervsuddannelse beregnes på grundlag af forskellen mellem medarbejderens ordinære løn og den overenskomstfastsatte elevløn. Til brug for beregningen af tilskud, er der brug for følgende oplysninger: 1. Medarbejderens ordinære løn = månedsløn 2. Den overenskomstfastsatte elevløn 3. Differencen mellem ordinærløn og elevløn pr. dag 4. Uddannelsens samlede varighed opgjort i tilskudsdage (både skole, - praktik- og ferieperioder) 5

6 Ad 1) Beregning af ordinær månedsløn Den ordinære månedsløn beregnes som summen af: Grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn med hidtidig beskæftigelsesgrad Ulempegodtgørelse i samme omfang, som ville blive betalt under sygdom (fast påregnelige ydelser) Særlig feriegodtgørelse Pension Ad 2) Den overenskomstfastsatte elevløn Den overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt), beregnes på grundlag af den overenskomstfastsatte voksenelevløn på den erhvervsuddannelse, som medarbejderen er påbegyndt også i de tilfælde, hvor medarbejderen uddanner sig ind på et nyt fagområde. Ad 3) Differencen mellem ordinær løn og elevløn pr. dag For at kunne beregne tilskuddet, skal man udregne differencen mellem den ordinære løn og den overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) pr. dag. Ad 4) Beregning af uddannelsens varighed i en erhvervsuddannelse I en erhvervsuddannelse er uddannelsens varighed opgjort, som et kalenderforhold fra en dato til en anden, inkl. alle skole, - praktik- og ferieperioder. Det fremgår af uddannelsesaftalen, som indgås i henhold til Lov om erhvervsuddannelser. I det elektroniske ansøgningsskema (se nedenfor), som skal anvendes til puljen, skal uddannelsens samlede varighed opgives i tilskudsdage. Det vil sige, at varigheden fra uddannelsesaftalen skal omregnes til tilskudsdage. Det gælder både skole, - praktik- og ferieperioder. En korrekt angivelse af uddannelsens varighed i tilskudsdage udregnes derfor, på følgende måde: 1. Uddannelsens samlede varighed omregnes til måneder. 2. Antallet af måneder ganges med 160,33 og divideres med 7,4. Faktorerne 160,33 og 7,4 skal altid anvendes ved udregningen af erhvervsuddannelsens varighed, fordi uddannelsen er en fuldtidsuddannelse. Faktorerne 160,33 og 7,4 afspejler henholdsvis den månedlige og daglige arbejdstid. 6

7 Eksempel på udregning af tilskud til en uddannelse med en varighed på 14 ½ måned: En medarbejders uddannelse varer fra 1. januar år 1 til 15. marts år 2. Uddannelsens samlede varighed er 1 år, 2 måneder og 15 dage = 14,5 måneder. Antal tilskudsdage (varigheden) til brug for ansøgningsskemaet beregnes på følgende måde: (14,5 måned x 160,33) / 7,4 time = 314 dage I eksemplet vil uddannelsens varighed skulle angives til 314 dage i ansøgningsskemaet. Eksempel på udregning af tilskud til en uddannelse på 14 ½ måned: Grundløn Funktionsløn og kvalifikationsløn med hidtidig beskæftigelsesgrad Ulempegodtgørelse, som ved sygdom (fast påregnelige ydelser) Særlig feriegodtgørelse 1,95 % Pension 13,0 % Ordinær månedsløn i alt Uddannelsens overenskomstfastsatte elevløn Pension 13,0 % (hvor det er aftalt) Elevløn pr. måned i alt Difference mellem ordinær månedsløn og elevløn pr. måned Tilskud pr. dag (difference mellem ordinær løn og elevløn pr. måned / 160,33 x 7,4 time) Antal tilskudsdage (14,5 måned x 160,33 / 7,4 time) Tilskuddet i alt = Tilskud pr. dag x antal tilskudsdage (307,70 kr. x 314 dage) Udbetaling af tilskud pr. måned (tilskud i alt / antal hele måneder i uddannelsesperioden) ,00 kr ,00 kr. 500,00 kr. 516,75 kr ,00 kr ,75 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,75 kr. 307,70 kr. 314 dage ,80 kr ,19 kr. Øvrige tilskud, der ydes til arbejdsgiver under erhvervsuddannelse, f.eks. AUB-tilskud, bonusordninger mv., indgår ikke i beregningen af tilskud og berøres ikke af tilskud fra ufaglært til faglært puljen. 7

8 4.2 Vilkår under en erhvervsuddannelse hvor der ydes tilskud Regionen og medarbejderen indgår en uddannelsesaftale efter erhvervsuddannelseslovgivningen, på de vilkår, regionen i forvejen kan indgå uddannelsesaftaler på. Uddannelsesaftalen indgås, som et tillæg til ansættelseskontrakten, og medarbejderen forsætter i sit hidtidige ansættelsesforhold under uddannelsesforløbet og optjener løn og anciennitet som hidtil. Der udbetales et tilskud til arbejdsgiveren, der svarer til forskellen mellem den overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) og medarbejderens ordinære løn med hidtidig beskæftigelsesgrad. Efter endt uddannelse, vender medarbejderen tilbage til arbejdsgiveren, nu som faglært. Overenskomstteknisk følger eleven Lov om erhvervsuddannelser, samt vilkårene i månedslønskapitlet i den relevante overenskomst med følgende undtagelser: 1) beskæftigelsesgrad (medarbejderen lønnes efter hidtidig beskæftigelsesgrad, men har praktik og skole som fuldtidsansat i elevperioden), 2) opsigelse (her følges Lov om erhvervsuddannelser), og 3) ulempetillæg (indgår i beregningen af ordinær løn, og der ydes ikke ulempetillæg under elevansættelsen). Efter uddannelsen Det er væsentligt, at der er taget stilling til, hvad der sker, når medarbejderen vender tilbage efter endt uddannelse. Tilsvarende er det væsentligt, at der er klarhed over, hvad der sker, hvis uddannelsen afbrydes i utide. Det er dog væsentligt at være opmærksom på formålet med ordningen, nemlig at understøtte uddannelse af medarbejdere, som regionen ønsker at fastholde, evt. i en anden funktion i regionen. Når medarbejderen har gennemført en faglært uddannelse, lønindplaceres den pågældende som faglært i henhold til overenskomsten på området. I de tilfælde, hvor det er aftalt, at medarbejderen uddannes ind i et nyt område, kan evt. særlige forhold aftales, f.eks. at medarbejderen overgår til anden overenskomst- og arbejdsområde efter endt uddannelse. Udviklingsplan På de områder, hvor der i overenskomsten er aftale om en individuel udviklingsplan, kan udviklingsplanen f.eks. indeholde aftale om den valgte uddannelse, uddannelsesperiode og vilkår under uddannelse. 8

9 4.3 Ansøgningsprocedure Følgende proces anbefales, når de lokale parter ønsker at indgå en uddannelsesaftale med tilskud fra ufaglært til faglært puljen: 1. Dialog mellem leder, medarbejder og TR 2. Kompetenceafklaring af medarbejderen 3. Ansøgning til ufaglært til faglært puljen og bevilling af tilskud 4. Indgåelse af uddannelsesaftale Hvis regionen vælger at indgå en aftale forud for tilskudsbevilling fra puljen, og afslag gives, er puljen ikke ansvarlig for aftalen, og regionen er bundet af den indgåede uddannelsesaftale. Ansøgningen En ansøgning om tilskud skal underskrives af leder, medarbejder og TR. Til ufaglært til faglært puljen kan der indgives både individuelle og gruppeansøgninger. Der kan søges om tilskud 9 måneder før uddannelsesstart. I en gruppeansøgning skal der udfyldes et ansøgningsskema pr. medarbejder i gruppen og alle ansøgningsskemaerne indsendes samlet. Herefter vil ansøgningerne blive behandlet samlet og der vil ske en samlet reservation af midler i ufaglært til faglært puljen. Ansøgninger sendes til RLTN på mail: Leder, medarbejder og TR vil modtage information om behandlingen af ansøgningen samt om udbetaling af det evt. tildelte tilskud. 4.4 Retningslinjer for tilskud Tilskuddet svarer til differencen mellem den relevante overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt), og medarbejderens ordinære løn på ansøgningstidspunktet, ud fra den hidtidige beskæftigelsesgrad. Det er de ansøgende parter, der er ansvarlige for, at de angivne oplysninger, til grund for beregningen, er oplyst korrekt. Der er ingen øvre grænse for tildeling af tilskud. Sådan udbetales tilskuddet Når en medarbejder har fået godkendt en ansøgning, vil det fulde beløb blive reserveret i ufaglært til faglært puljen i hele den periode, som uddannelsen er angivet til at vare. Tilskuddet udbetales til arbejdsgiveren løbende pr. måned med start i den måned, hvor uddannelsen påbegyndes. Hvis uddannelsen afbrydes I tilfælde af, at der bliver søgt om for meget eller uddannelsen afbrydes, er arbejdsgiveren forpligtet til at returnere de uforbrugte midler til ufaglært til faglært puljen. 9

10 Særligt om forlængelse af tilskudsperioden Der kan indsendes en tillægsansøgning til ufaglært til faglært puljen, hvis uddannelsesforløbet må forlænges, som følge af lovligt forfald, jf. Lov om erhvervsuddannelser 58 og 59, f.eks. sygdom, graviditet, barsel og adoption, supplerende skoleundervisning eller særlige forhold. Der vil være reserveret midler i puljen til netop dette formål. Om en tillægsansøgning imødekommes vil afhænge af, om der er flere midler til rådighed i puljen. Særligt om tillægsbevillinger Ved centralt aftalte løn- og pensionsreguleringer, på minimum kr. af medarbejderens løn i den samlede uddannelsesperiode, kan der indsendes en tillægsansøgning. I tilfælde af, at der er søgt om et mindre beløb end det reelle behov, kan der indsendes en tillægsansøgning. Om en tillægsansøgning kan imødekommes vil afhænge af, at der fortsat er midler i ufaglært til faglært puljen. 5. Ufaglært til Faglært kursusforløb på-vej-til faglært Et kursusforløb på-vej-til faglært er, som navnet antyder, et uddannelsesforløb, som leder på vej til at blive faglært, men ikke når helt til faglært niveau. At blive faglært vil altid kræve, at medarbejderen afslutter med en erhvervsuddannelse. Et kursusforløb på-vej-til faglært vil altid afkorte erhvervsuddannelsen, fordi forløbet består af elementer, som alle godskrives i en erhvervsuddannelse. Det er forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvor store dele af en erhvervsuddannelse, som kan gennemføres i et på-vej-til-forløb. Hvor langt medarbejderen kan nå i et på-vej-til-forløb, fremgår af bekendtgørelserne for de enkelte erhvervsuddannelser. Et kursusforløb på-vej-til faglært kan i princippet være alle godkendte erhvervsuddannelser. Elementer i et kursusforløb på-vej-til faglært Et kursusforløb på-vej-til faglært består af en uddannelsespakke med flere uddannelseselementer. Uddannelseselementerne i uddannelsespakken kan godskrives i den erhvervsuddannelse, som uddannelsesforløbet sigter mod i henhold til bekendtgørelsen for de enkelte uddannelser. En uddannelsespakke kan bestå af følgende: Minimum 5 af de AMU-mål, som alle kan godskrives i den valgte erhvervsuddannelse i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1. eller Minimum 3 AMU-mål i kombination med ét eller flere EUD-enkeltfag (alle kan godskrives i den valgte erhvervsuddannelse i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1). 10

11 eller Minimum 3 AMU-mål og/eller EUD-enkeltfag (alle kan godskrives i den valgte erhvervsuddannelse i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1) suppleret med elementer af FVU (Forberedende Voksen Undervisning) og AVU (Almenvoksenuddannelse), som er påkrævet for at kunne gennemføre den valgte erhvervsuddannelse. 5.1 Økonomi under uddannelse med tilskud fra puljen Økonomisk tilskudsmodel for et kursusforløb på-vej-til faglært Princippet i tilskuddet er, at medarbejderen bevarer sin ordinære løn under uddannelsen, mens regionen modtager et tilskud, mens medarbejderen er i uddannelse. Tilskuddet svarer til differencen mellem den overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) på den pågældende erhvervsuddannelse, som kursusforløbet på-vej-til retter sig imod, og medarbejderens ordinære løn på ansøgningstidspunktet, jf. Ad 1) side12. Der ydes tilskud i hele uddannelsesperioden eller alle uddannelsesperioder, hvis der er flere. Der kan ydes tilskud til evt. kursusgebyrer. Der ydes ikke tilskud til transport, materialer, overnatning, vikar mv. idet det følger regler og normal praksis ved elevuddannelser i regionen. Hvis den overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) er højere end medarbejderens ordinære løn, fordi den forudsætter en beskæftigelsesgrad på 37 timer ugentligt, og medarbejderen er ansat på en lavere beskæftigelsesgrad, kan der ikke søges om udbetaling af tilskud. Her oplever medarbejderen ikke en lønnedgang. Sådan beregnes tilskuddet for en medarbejder på et forløb på-vej-til-faglært Tilskuddet til en medarbejder på et kursusforløb på-vej-til faglært, beregnes på grundlag af forskellen mellem medarbejderens ordinære løn og den overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt). Til brug for beregningen af tilskud er der brug for følgende oplysninger: 1. Medarbejderens ordinære løn = Månedsløn 2. Den overenskomstfastsatte elevløn 3. Differencen mellem ordinærløn og elevløn pr. dag 4. Uddannelsens samlede varighed opgjort i tilskudsdage 11

12 Ad 1) Beregning af ordinær månedsløn Den ordinære månedsløn beregnes som summen af: Grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn med hidtidig beskæftigelsesgrad Ulempegodtgørelse i samme omfang, som ville blive betalt under sygdom (fast påregnelige ydelser) Særlig feriegodtgørelse Pension Ad 2) Den overenskomstfastsatte elevløn Den overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) beregnes på grundlag af den overenskomstfastsatte voksenelevløn på den erhvervsuddannelse, som medarbejderen er på vej til også i de tilfælde, hvor medarbejderen uddanner sig ind på et nyt fagområde. Ad 3) Differencen mellem ordinær løn og elevløn pr. dag For at kunne beregne tilskuddet, skal man udregne differencen mellem den ordinære løn og den overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) pr. dag. Ad 4) Beregning af uddannelsens varighed i et på-vej-til forløb Uddannelsens samlede varighed opgøres i tilskudsdage. Består et kursusforløb på-vej-til af flere uddannelseselementer, så angives det samlede antal tilskudsdage. 12

13 Eksempel på et kursusforløb med en varighed på 30 dage: En medarbejders kursusforløb er sammensat af: EUD-enkeltfag: AMU-kursusfag: FVU: 20 dage 5 dage 5 dage I eksemplet vil kursusforløbets varighed skulle angives til 30 dage i ansøgningsskemaet. Eksempel på udregning af tilskud til et kursusforløb på 1 ½ måned: Grundløn Funktionsløn og kvalifikationsløn med hidtidig beskæftigelsesgrad Ulempegodtgørelse, som ved sygdom (fast påregnelige ydelser) Særlig feriegodtgørelse 1,95 % Pension 13,0 % Ordinær månedsløn i alt Kursusforløbets overenskomstfastsatte elevløn Pension 13,0 % (hvor det er aftalt) Elevløn pr. måned i alt Difference mellem ordinær månedsløn og elevløn pr. måned Tilskud pr. dag (difference mellem ordinær løn og elevløn pr. måned / 160,33 x 7,4 time) Antal tilskudsdage ,00 kr ,00 kr. 500,00 kr. 516,75 kr ,00 kr ,75 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,75 kr. 307,70 kr. 30 dage Tilskuddet i alt = Tilskud pr. dag x antal tilskudsdage (307,70 kr. x 30 dage) kr ,00 Udbetaling af tilskud pr. måned (tilskud i alt / antal hele måneder i kursusforløbet) kr ,00 Hertil kommer eventuelt kursusgebyr (som udbetales sammen med første månedlige udbetaling af tilskud) Foruden tilskud til løn, kan der under kursusforløb på-vej-til faglært ansøges om midler til dækning af kursusudgifter. Øvrige tilskud, der ydes til arbejdsgiver under erhvervsuddannelse, f.eks. VEU-godtgørelse og SVUstøtte mv. indgår ikke i beregningen af tilskud og berøres ikke af tilskud fra ufaglært til faglært puljen. 13

14 5.2 Vilkår under et kursusforløb på-vej-til faglært hvor der ydes tilskud Medarbejderen forsætter i sit hidtidige ansættelsesforhold under uddannelsesforløbet og optjener løn og anciennitet som hidtil. Udviklingsplan På de områder, hvor der i overenskomsten er aftale om en individuel udviklingsplan, kan udviklingsplanen f.eks. indeholde aftale om den valgte uddannelse, uddannelsesperiode og vilkår under uddannelse. 5.3 Ansøgningsprocedure Ansøgningen En ansøgning om tilskud skal underskrives af leder, medarbejder og TR. Til ufaglært til faglært puljen kan der indgives både individuelle og gruppeansøgninger. Der kan søges om tilskud 9 måneder før uddannelsesstart. I en gruppeansøgning skal der udfyldes et ansøgningsskema pr. medarbejder i gruppen og alle ansøgningsskemaerne indsendes samlet. Herefter vil ansøgningerne blive behandlet samlet og der vil ske en samlet reservation af midler i ufaglært til faglært puljen. Ansøgninger sendes til RLTN på mail: Leder, medarbejder og TR vil modtage information om behandlingen af ansøgningen samt om udbetaling af det evt. tildelte tilskud. 5.4 Retningslinjer for tilskud Tilskuddet svarer til differencen mellem den relevante overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) og medarbejderens ordinære løn på ansøgningstidspunktet, ud fra den hidtidige beskæftigelsesgrad. Det er de ansøgende parter, der er ansvarlige for, at de angivne oplysninger til grund for beregningen er oplyst korrekt. Der er ingen øvre grænse for tildeling af tilskud. Sådan udbetales tilskuddet Når en medarbejder har fået godkendt en ansøgning, vil det fulde beløb inkl. evt. kursusafgifter blive reserveret i ufaglært til faglært puljen i hele den periode, som uddannelsen er angivet til at vare. Der er arbejdsgiver, der får udbetalt tilskuddet og betaler evt. kursusafgifter. Tilskuddet udbetales til arbejdsgiveren løbende pr. måned med start i den måned, hvor uddannelsen påbegyndes. Evt. tilskud til kursusafgifter udbetales samlet til arbejdsgiveren med den første udbetaling. 14

15 Hvis medarbejderen er berettiget til SVU, VEU eller anden godtgørelse, søges dette særskilt af arbejdsgiver og udbetales uafhængigt af ufaglært til faglært puljen. Hvis uddannelsen afbrydes I tilfælde af at der bliver søgt om for meget eller uddannelsen afbrydes, er arbejdsgiveren forpligtet til at returnere de uforbrugte midler til ufaglært til faglært puljen. Særligt om tillægsbevillinger Ved centralt aftalte løn- og pensionsreguleringer på minimum kr. af medarbejderens løn i den samlede uddannelsesperiode, kan der indsendes en tillægsansøgning. I tilfælde af, at der er søgt om et mindre beløb end det reelle behov, kan der indsendes en tillægsansøgning. Om en tillægsansøgning kan imødekommes vil afhænge af, at der fortsat er midler i ufaglært til faglært puljen. 15

Ufaglært til Faglært

Ufaglært til Faglært Ufaglært til Faglært 1 1. marts 2017 2. udgave Indhold Vejledning om tilskud fra Ufaglært til Faglært puljen på det kommunale område (KL, 3F og FOA)... 3 Baggrund, formål og anvendelse af Ufaglært til

Læs mere

Kompetencemidler til opkvalificering af medarbejdere

Kompetencemidler til opkvalificering af medarbejdere Notat Miljø- og Kulturforvaltningen 13. August 2017 Kompetencemidler til opkvalificering af medarbejdere Baggrund Som følge af dialogmøde 23.5.2017 mellem Miljø- og teknikudvalget og lokalt MED ved Vej

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Vejledning til ansøgning om midler fra Ufaglært til Faglært-puljen i Den Kommunale Kompetencefond (FOA/3F)

Vejledning til ansøgning om midler fra Ufaglært til Faglært-puljen i Den Kommunale Kompetencefond (FOA/3F) Vejledning til ansøgning om midler fra Ufaglært til Faglært-puljen i Den Kommunale Kompetencefond (FOA/3F) Indholdsfortegnelse Fra Ufaglært til Faglært... 2 Indgang... 2 Trin 1: Ansøger... 4 Trin 2: Arbejdsplads...

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013 Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Torsdag den 25. september 2013 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LAB - Lov om en

Læs mere

Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond

Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond Hvem kan søge / målgruppe og arbejdspladser... 1 Ansøgningsfrister... 2 Hvor meget kan du ansøge om og til hvad... 2 Hvilke uddannelser støtter fonden?...

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond

Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond Hvem kan søge Den Kommunale Kompetencefond?... 2 Hvilke arbejdspladser er omfattet?... 2 Ansøgningsfrist... 3 Hvor meget kan du søge om?... 3 Den

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Elevuddannelser og voksenelevløn

Elevuddannelser og voksenelevløn Elevuddannelser og voksenelevløn Ældre og Sundhed har udarbejdet følgende notat vedrørende uddannelserne af social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistentelever. Baggrunden er udfordringer

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden 2017 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden HVAD Hvert år stilles der midler til rådighed som supplement til arbejdsgivernes eksisterende uddannelsesbudgetter. HVEM Alle

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Kan du få voksenelevløn?

Kan du få voksenelevløn? A-KASSE Kan du få voksenelevløn? Ledige over 25 år, der vil tage en sundhedshjælperuddannelse eller en socialog sundhedsassistentuddannelse APRIL 2017 Voksenelevordningen Er du fyldt 25 år og ønsker uddannelse

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007 FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgivere November 2007 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob skal ansættes på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Hvordan bliver din virksomhed godkendt?

Hvordan bliver din virksomhed godkendt? Hvordan bliver din virksomhed godkendt? Kravene til at blive godkendt er forskellige fra uddannelse til uddannelse. Det faglige udvalg for din branche skal foretage godkendelse. DU KAN STARTE HER... Handel

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Fondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Alle typer ansættelser. vikariater Op til 6 ugers opkvalificering

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Alle typer ansættelser. vikariater Op til 6 ugers opkvalificering Luk op for nye jobmuligheder Brug jobcentrets forskellige tilbud som nøgle til at lukke op for nye jobmuligheder. Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

FAQ DEN KOMMUNALE KOMPETENCE FOND. Ofte Stillede Spørgsmål om Den Kommunale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge?

FAQ DEN KOMMUNALE KOMPETENCE FOND. Ofte Stillede Spørgsmål om Den Kommunale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge? FAQ Ofte Stillede om Den Kommunale Kompetencefond Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge? Gruppevis ansøgning Hvad kan man søge til? Hvor meget kan man søge? Hvem får pengene udbetalt? Hvor hurtigt

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e

Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e og scor kassen! Pjecen Send medarbejderne på VEU-uddannelse og scor kassen er udgivet af FoAs a-kasse i februar 2005. Pjecen henvender

Læs mere

OK / OK for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter samt arbejdstid og koloni KL

OK / OK for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter samt arbejdstid og koloni KL Afdeling: PMF Fyn, 906 OK 13 61.01-60.11-63.11/1264 - OK for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter samt arbejdstid og koloni KL Krav til den enkelte overenskomst som afdelingen ønsker rejst. Løn

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

Kan du få voksenelevløn?

Kan du få voksenelevløn? A-KASSE Kan du få voksenelevløn? Ledige over 25 år, der vil tage en pædagogisk assistentuddannelse MAJ 2015 Voksenelevordningen Er du fyldt 25 år og ønsker uddannelse til: Pædagogisk assistent Du har mindst

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært Opkvalificering af grønne medarbejdere i folkekirken til anlægsgartnere Muligheder med mere... Om projektet Kompetenceudvikling af medarbejdere er i de senere år blevet et nøglebegreb

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker.

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker. Forklaring til regnearkets eksempler på, hvad det koster en privat arbejdsgiver at sende sin medarbejder på uddannelse på Serviceoverenskomsten Overenskomstens ret til uddannelse Overenskomsten giver medarbejdere

Læs mere

Hvilke ansættelsesvilkår gælder for IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår i IGU

Hvilke ansættelsesvilkår gælder for IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår i IGU Hvilke ansættelsesvilkår gælder for IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår i IGU Indledning Denne folder beskriver, hvilke løn- og ansættelsesvilkår en flygtning eller familiesammenført,

Læs mere

Kan du få voksenelevløn?

Kan du få voksenelevløn? A-KASSE Kan du få voksenelevløn? Ledige over 25 år, der vil tage en social- og sundhedsuddannelse MAJ 2015 Voksenelevordningen Er du fyldt 25 år og ønsker uddannelse til: Social- og sundhedshjælper Social-

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter

Læs mere

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj Kompetenceudviklings fonde - et fagligt værktøj 2 Indhold Kompetenceudviklingsfonde et fagligt og personligt værktøj s. 5 Kompetenceudviklingsfonde i din overenskomst s. 7 Kompetenceudviklingsfonde: IKUF

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog November 2015 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

BPA Serviceniveau. Tidsforløb Det nye serviceniveau. Rådgivning og Visitationscenter Voksenhandicap Aarhus Kommune

BPA Serviceniveau. Tidsforløb Det nye serviceniveau. Rådgivning og Visitationscenter Voksenhandicap Aarhus Kommune BPA Serviceniveau Tidsforløb Det nye serviceniveau Tidsforløb 2011 Statsforvaltningen bekræfter serviceniveauet 2014 LOBPA indgiver ny klage August 2016 udtalelse fra Statsforvaltningen Oktober 2016 anmoder

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler

Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler Dato 24.07.2009 / j Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler Dato 07.12.2009 Det er et tilbagevende spørgsmål, hvilke vilkår en timelærer skal ansættes på, samt hvor mange gange en medarbejder

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april 2014 1 Indledning Der ydes refusion af

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN LØN Lønstigninger, Generelle lønstigninger og regulering Forkortet gennemløbstid Til erfarne fysioterapeuter Til fysioterapeuter med kortere erfaring Lokal løn, forlodsfinanciering 1.2. 2009: Foreslå kolleger

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere

FLEKSJOB. Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere FLEKSJOB Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere December 2009 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob er ansat på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a. at

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE 2 0 1 6 FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE n D A N S K E S E R V I C E S U D V I K L I N G S F O N D Formålet for Danske Services Udviklingsfond, DSU, er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Udarbejdet af HR afdelingerne i Sygehus Nord og Sygehus Syd. 1 Indledning Der ydes refusion af lønudgiften

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere