AFD RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)"

Transkript

1 AFD RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

2 AFD RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) Ansvarlig Beskrivelse Status Revision 00 ING F. MALERENTREPRISEN Hovedprojekt Dato Udarbejdet af LGJ Kontrolleret af ASK Godkendt af ASK Dokument nr A/LD LGJ.docm

3 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : - Indholdsfortegnelse Side : 3/34 Udarbejdet: LGJ Kontrolleret: ASK Godkendt: ASK Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv Byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Stillads Arbejdets planlægning Generelt Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Projektering Generelt Dokumentation Undersøgelser Generelt... 12

4 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : - Indholdsfortegnelse Side : 4/ Dokumentation Materialer og produkter Generelt Malinger og lakker Træbeskyttelsesmidler Malerfugemasse mv Udførelse Generelt Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Generelt Afrensning Generelt Lofter og vægge Vinduer/døre og træ udvendig Træværk indvendigt Gulve Metal Facader mineralske Blyholdig maling og litopone Opretning Generelt Lofter og vægge Vinduer/døre og træ udvendigt Træværk indvendigt Gulve Metal Facader mineralske Behandling Generelt Lofter og vægge Vinduer/døre og træ udvendigt Træværk indvendig Gulve Metal Facader mineralske Vådrum Beskæring Fugning Rengøring Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Overdragelse Arbejdsmiljø Kontrol Generelt... 15

5 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : - Indholdsfortegnelse Side : 5/ Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Bygningsdelsbeskrivelser Afdækning Malerbehandling af lofter Malerbehandling af vægge Malerbehandling af ydervægge Malerbehandling af inddækninger og skakte Malerbehandling af indvendigt træværk Malerbehandling af udvendigt træværk Slutrengøring Bilag 1 Udbudskontrolplan... 33

6 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : - 1. Orientering Side : 6/34 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.330, Basisbeskrivelse maling er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 1.2 Definitioner Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.320 Basisbeskrivelse fuger

7 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : - 2. Omfang Side : 7/34 2. Omfang 2.1 Generelt 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Afdækning Malerbehandling af lofter Malerbehandling af vægge/vinduesfalse Malerbehandling af ydervægge med silikatmaling Malerbehandling af inddækninger og skakte Malerbehandling af indvendigt træværk Malerbehandling af udvendigt træværk Slutrengøring Arbejdet omfatter demontering af følgende bygningsdele: Tapet og kridering fjernes i nødvendigt omfang i forbindelse med reparationer 2.3 Projektering Følgende dele, der leveres af TØ, monteres (behandles) under dette arbejde: Fodlister og gerigter. Brædder til stern. 2.4 Byggeplads Ad stk. 1. Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennemsyn i 1 eksemplarer senest 10 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. Planen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.5 Sikkerhed og sundhed Der henvises til kap. 5 i Byggesagsbeskrivelsen Generelt Følgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer: Der kan forekomme skimmelsvamp på nogle af de materialer der nedbrydes Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Arbejder på stiger/stilladser Roterende håndværktøj, boremaskine, støj/støv. Arbejder med farlige væsker, anvendelse af påkrævede værnemidler Arbejder med blyholdige materialer, anvendelse af påkrævede værnemidler

8 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : - 2. Omfang Side : 8/ Omgivende miljø 2.7 Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Kontroldokumentation Ud over i basisbeskrivelserne henvises der til pkt i Byggesagsbeskrivelsen D&V-dokumentation Ud over i basisbeskrivelserne henvises der til pkt i Byggesagsbeskrivelsen. Entreprenøren skal levere en komplet oversigt over de anvendte produkter og farver opdelt på lejligheder. 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøder. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens godkendelse i 2 eksemplarer: Dokumentation på de forskellige malingstyper der ønskes anvendt. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsen i 3 eksemplarer: Oversigt over de anvendte produkter og farver opdelt på lejligheder Dokumenter vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.9 Undersøgelser 2.10 Prøver Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: Opstrygning med de forskellige farver, der skal anvendes på underlag svarende til det endelige. Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres: Malerbehandling af nye vægoverflader af multipor med pudslag. Malerbehandling af nye gipsoverflader Malerbehandling af udv. facade Prøver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse om, at prøven er udført.

9 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : - 2. Omfang Side : 9/ Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i arbejdet: Der skal være indregnet retablering af væg omkring huller der bores for ventilation. Omfanget af gennemboringer fremgår af ventilationsplanerne for hver lejlighedstype Rengøring Skal løbende udføres for egne arbejder, således at byggepladsen hele tiden fremstår i ryddelig og let tilgængelig stand. Leverede byggematerialer skal beskyttes mod vand og snavs gennem hele byggeriet. Ved afleveringen skal alle malerbehandlede overflader afleveres fuldstændig rengjorte.

10 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : - 3. Generelle specifikationer Side : 10/34 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt CE-mærkning mv Byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Ved renoveringsarbejder skal, ud over beskyttende foranstaltninger for eget arbejde, desuden etableres beskyttende foranstaltninger i følgende lokaliteter: Entreprise B tømrer afdækker eksist. blivende gulve Der skal etableres beskyttende foranstaltninger mod: Støv, slag, ridser, fugt og snavs på nye vinduer og døre, der evt. er monteret inden nærværende arbejder udføres. Samt på blivende bygningsdele og indbo, der ikke er fjernet fra lejlighederne. Når døre og vinduer afdækkes gøres det med et transparent materiale. Hvor døre og vinduer skal tjene som redningsåbning må afdækningen ikke hindre at de kan åbnes. Type overflade, den beskyttende foranstaltning skal etableres mod: Nye malede aluoverflader og glas på vinduer og døre. Murværk Eksist. malede og lakerede overflader Transport og oplagring Materialer skal ved levering placeres direkte på de dertil aftalte materialeplatforme ved hvert hus eller på den dertil indrettede materialeplads ved skurbyen. Der må ikke opmagasineres materialer i boligerne eller på de fælles Stillads Stillads opstilles af entreprise A - murer. Der henvises til afsnit i Byggesagsbeskrivelsen Arbejdets planlægning Forelæggelse af prøver eller fremsendelse af specifikationer, beregninger og andet, der er krævet i ARB eller BSB, som er gældende for denne entreprise, skal altid ske så betids at det ikke får nogen indvirkning på tidsplanen, hvis byggeledelsen eller bygherren kasserer det forelagte. Det må ikke forventes, at de oplyste svarfrister kan overholdes, hvis der forelægges en større mængde prøver eller dokumentation på samme tid. Der må så forventes en vis addition af svarfristerne. Det er entreprenørens eget ansvar at forelægge de krævede prøver og dokumentation og sørge for at byggeledelsen fremkommer med svar i rette tid. Det er entreprenørens eget ansvar selv at indhente en evt. opstået forsinkelse pga. manglende godkendelse. Også på en sådan måde, at det ikke har indvirkning på de øvrige entrepriser. Se i øvrigt Byggesagsbeskrivelsen kap. 8.

11 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : - 3. Generelle specifikationer Side : 11/ Generelt 3.2 Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Ad stk. 1: DS/EN ISO 4618:2006 Ad stk. 9: At-Vejledning C.0.8, marts Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Ad stk. 2: DS-Håndbog 124:2008 Ad stk. 3: a) DS/EN :2004 b) DS/EN :2002 c) DS/EN :2004 d) DS/EN :2002 DS/EN /AC:2006 Ad stk. 4: DS/EN :2008 Ad stk. 5: DS/EN 13300:2001 Ad stk. 6: DS/EN 927-1:1996 Ad stk. 7: a) DS/EN 927-2:2006 b) DS/EN 927-3:2007 c) DS/EN 927-5:2007 d) DS/EN 927-6:2006 Ad stk. 8: a) DS/EN ISO :2000 b) DS/EN ISO :2000 c) DS/EN ISO :2000 d) DS/EN ISO :2000 e) DS/EN ISO :2007 f) DS/EN ISO :2000 g) DS/EN ISO :2000 h) DS/EN ISO :2000 Ad stk. 9:

12 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : - 3. Generelle specifikationer Side : 12/34 By og Byg Anvisning 200, 1. udgave 2001 Ad stk. 11: DS/EN ISO 2813:2000 Ad stk. 12: Hvor går grænsen, 4. udgave 2009 Ad stk. 13: Hvor går grænsen, 1. udgave 2009 Ad stk. 14: Malerfagligt Behandlingskatalog, oktober 2002 Ad stk. 16: Brandteknisk Vejledning nr. 31, 2. udgave, april 2005 Ad stk. 17: AT-vejledning C.2.2, Juli 2005 Ad stk. 18: Arbejde med isoleringsmaterialer, Juli 2009 Ad stk. 19: Branchevejledning om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer, Juli 2010 Ad stk. 20: DS/EN 12812:2008 Ad stk. 21: DS 2427: Projektering Generelt Dokumentation 3.4 Undersøgelser Generelt Dokumentation 3.5 Materialer og produkter Generelt Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Maling inkl. farver

13 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : - 3. Generelle specifikationer Side : 13/34 Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. Flygtige organiske forbindelser Malinger og lakker Træbeskyttelsesmidler Malerfugemasse mv. Anvendelse: fugning mellem væg og loft, fugning mellem væg/loft og inddækninger, fugning mellem væg og gerigt/fodliste Type: acrylfuge 3.6 Udførelse Generelt Fugt- og temperaturforhold

14 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : - 3. Generelle specifikationer Side : 14/ Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Generelt Afrensning Generelt Lofter og vægge Vinduer/døre og træ udvendig Træværk indvendigt Gulve Metal Facader mineralske Blyholdig maling og litopone Opretning Generelt Lofter og vægge Vinduer/døre og træ udvendigt Træværk indvendigt Gulve Metal Facader mineralske Behandling Generelt Lofter og vægge Vinduer/døre og træ udvendigt Træværk indvendig Gulve Metal Facader mineralske Vådrum Beskæring Fugning

15 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : - 3. Generelle specifikationer Side : 15/ Rengøring Anvendelse: fugning mellem væg og loft, fugning mellem væg/loft og inddækninger, fugning mellem væg og gerigt/fodliste Type: acrylfuge 3.7 Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Der skal generelt koordineres med alle øvrige entrepriser, men specielt skal der koordineres med TØ vedr. behandling af træ og lister før montering Overdragelse 3.8 Arbejdsmiljø Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerhedsog/eller sundhedsmæssige risici: Skimmelsvamp 3.9 Kontrol Generelt Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: For udvendige arbejder 1 blok For indvendige arbejder 1 lejlighed For indvendige arbejder 1 Opgang Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Der skal generelt foretages en afsluttende kontrol af alle arbejder før boligerne overdrages til beboerne igen.

16 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : - 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/ Afdækning 4. Bygningsdelsbeskrivelser 4.1. Afdækning Orientering Bips B2.330, Basisbeskrivelse maling er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse samt Byggesagsbeskrivelsen gældende for arbejdet Omfang Arbejdet omfatter levering og udførelse af: Afdækning i alle berørte rum Afdækning af udvendige belægninger Følgende leveres og monteres under andet arbejde Udv. Stillads Lokalisering Samtlige blokke/bygninger Tegningshenvisning Tegninger iht. gældende tegningsliste Koordinering Arbejdet koordineres med TØ + MU Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Montering af nye vinduer og døre Montering af nyt tag Renovering af køkken og bad Renovering af facader Efterfølgende bygningsdele/arbejder Rengøring Projektering Undersøgelser Materialer og produkter 0,15 mm plastfolie Udførelse Tømrer har udlagt svær gulvpap på alle nye gulve samt eksist. gulve der bevares. Maler udfører supplerende afdækning med plastfolie, inden malerarbejdet påbegyndes. Alle afdækninger (inkl. andre entreprenørers) fjernes af maler efter endt udførelse af malerarbejdet. Al malerafdækning samt fjernelse heraf skal være indeholdt i malers tilbud.

17 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : - 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/ Afdækning Renholdelse Alt affald fra egne arbejder skal fjernes og bortkøres, efterhånden som det forekommer. Når et arbejdssted forlades - såvel ved arbejdstids ophør som ved arbejdets afslutning - skal der foretages en omhyggelig rengøring af arbejdsområdet samt adgangsvejene til boligen Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Entreprenøren udarbejder forslag til kontrolplan, som fremsendes til tilsynet, inden arbejdet påbegyndes. Kontrol og kvalitetssikring i øvrigt iht. pkt. 3.9 samt Byggesagsbeskrivelsen kap D&V-dokumentation Relevante vedligeholdelsesforskrifter for det udførte arbejde Planlægning Se pkt

18 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/ Malerbehandling af lofter 4.2. Malerbehandling af lofter Orientering Bips B2.330, Basisbeskrivelse maling er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse samt Byggesagsbeskrivelsen gældende for arbejdet Omfang Arbejdet omfatter: Malerbehandling af alle lofter Lokalisering I samtlige boliger og opgange Tegningshenvisning Tegninger iht. gældende tegningsliste Koordinering Arbejdet koordineres med TØ + MU + INV Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Montering af vægfliser i bad Montering af køkkenelementer Montering af loftslem Efterfølgende bygningsdele/arbejder Malerbehandling af vægge Rengøring Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Jf. de respektive MBK anvisninger samt bips Basisbeskrivelse. Farve og glans: Iht. Materiale- og farveoversigt Udførelse Eksist. gipslofter Behandling 1: Arbejdet udføres jf. MBK Blad nr. V 1248, oktober 2008 (køkken/bad). Behandling 2: Arbejdet udføres jf. MBK Blad nr. V 1228, februar 1999 (øvrige)

19 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/ Malerbehandling af lofter Renholdelse Alt affald fra egne arbejder skal fjernes og bortkøres, efterhånden som det forekommer. Når et arbejdssted forlades - såvel ved arbejdstids ophør som ved arbejdets afslutning - skal der foretages en omhyggelig rengøring af arbejdsområdet samt adgangsvejene til boligen Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Entreprenøren udarbejder forslag til kontrolplan, som fremsendes til tilsynet, inden arbejdet påbegyndes. Kontrol og kvalitetssikring i øvrigt iht. pkt. 3.9 samt Byggesagsbeskrivelsen kap D&V-dokumentation Relevante vedligeholdelsesforskrifter for det udførte arbejde Planlægning Se pkt

20 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/ Malerbehandling af vægge 4.3. Malerbehandling af vægge Orientering Bips B2.330, Basisbeskrivelse maling er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse samt Byggesagsbeskrivelsen gældende for arbejdet Omfang Arbejdet omfatter: Malerbehandling af alle vægge Lokalisering I samtlige boliger og opgange Tegningshenvisning Tegninger iht. gældende tegningsliste Koordinering Arbejdet koordineres med TØ + MU + INV Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Montering af vægfliser i bad Montering af køkkenelementer Efterfølgende bygningsdele/arbejder Rengøring Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Jf. de respektive MBK anvisninger samt bips Basisbeskrivelse. Farve og glans: Iht. Materiale- og farveoversigt Udførelse Omfang og lokalisering: Vægge Behandling 1: Arbejdet udføres med diffusionsåben silikatmaling, som Ytong Multipor Silikatmaling eller tilsvarende, efter producentens anvisninger (multipor vægge) Behandling 2: Arbejdet udføres jf. MBK Blad nr. V 2298, april 2003 (øvrige)

21 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/ Malerbehandling af vægge Behandling 3: Arbejdet udføres jf. MBK Blad nr. V 2274, april 2003 (bad/fibergipsplader) Behandling 4: Arbejdet udføres jf. MBK Blad nr. V 2998, april 2003 (bad/puds) Behandling 5: Arbejdet udføres jf. MBK Blad nr. V 2293C, april 2003 (øvrige, på gl. tapet) Behandling 6: Arbejdet udføres jf. MBK Blad nr. V 2492C, april 2003 (ubehandlet væg i teknikskakte) Behandling 7: Arbejdet udføres jf. MBK Blad nr. V 2675D1, april 2003 (behandlet vægge i trapperum) Entreprenøren søger selv for varme til udtørring for egne arbejder, i form af varmeovne eller varmeblæsere i nødvendigt omfang, iht. Tidsplanen. Er generelt gældende for ovenstående arbejder Renholdelse Alt affald fra egne arbejder skal fjernes og bortkøres, efterhånden som det forekommer. Når et arbejdssted forlades - såvel ved arbejdstids ophør som ved arbejdets afslutning - skal der foretages en omhyggelig rengøring af arbejdsområdet samt adgangsvejene til boligen Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Entreprenøren udarbejder forslag til kontrolplan, som fremsendes til tilsynet, inden arbejdet påbegyndes. Kontrol og kvalitetssikring i øvrigt iht. pkt. 3.9 samt Byggesagsbeskrivelsen kap D&V-dokumentation Relevante vedligeholdelsesforskrifter for det udførte arbejde Planlægning Se pkt

22 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/ Malerbehandling af Ydervægge 4.4. Malerbehandling af ydervægge Orientering Bips B2.330, Basisbeskrivelse maling er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse samt Byggesagsbeskrivelsen gældende for arbejdet Omfang Arbejdet omfatter: Malerbehandling af alle facadeydervægge, Lokalisering Alle bygninger Tegningshenvisning Tegninger iht. gældende tegningsliste Koordinering Arbejdet koordineres med TØ + MU Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Rengøring af facade Puds samt rep. Af puds på facade Puds samt rep. Af puds på sokkel Efterfølgende bygningsdele/arbejder Rengøring Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Jf. de respektive MBK anvisninger samt bips Basisbeskrivelse. Farve og glans: Iht. Materiale- og farveoversigt Udførelse Omfang og lokalisering: Udv. facadevægge Behandling 1: Arbejdet udføres jf. MBK Blad nr. V 8558, Juni (Facadeydervægge) Renholdelse Alt affald fra egne arbejder skal fjernes og bortkøres, efterhånden som det forekommer. Når et arbejdssted forlades - såvel ved arbejdstids ophør som ved arbejdets afslutning - skal der foretages en omhyggelig rengøring af arbejdsområdet.

23 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 23/ Malerbehandling af Ydervægge Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Entreprenøren udarbejder forslag til kontrolplan, som fremsendes til tilsynet, inden arbejdet påbegyndes. Kontrol og kvalitetssikring i øvrigt iht. pkt. 3.9 samt Byggesagsbeskrivelsen kap D&V-dokumentation Relevante vedligeholdelsesforskrifter for det udførte arbejde Planlægning Se pkt

24 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 24/ Malerbehandling af inddækninger og skakte 4.5. Malerbehandling af inddækninger og skakte Orientering Bips B2.330, Basisbeskrivelse maling er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse samt Byggesagsbeskrivelsen gældende for arbejdet Omfang Arbejdet omfatter: Malerbehandling af skakte i køkkener Malerbehandling af inddækninger over overskabe Malerbehandling af inddækninger af rør Lokalisering I samtlige boliger Tegningshenvisning Tegninger iht. gældende tegningsliste Koordinering Arbejdet koordineres med TØ + VVS + EL + INV Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Montering af skakte Montering af inddækninger Efterfølgende bygningsdele/arbejder Montering af køkkenelementer Montering af inddækninger over overskabe Rengøring Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Jf. de respektive MBK anvisninger samt bips Basisbeskrivelse. Farve og glans: Iht. Materiale- og farveoversigt Udførelse Omfang og lokalisering: Skakte i køkkener i boligtype: Inddækninger i øvrige rum ekskl. bad: Alle boliger

25 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 25/ Malerbehandling af inddækninger og skakte Behandling 1: Arbejdet udføres jf. MBK Blad nr. V 2322, okt (køkken) Dog med acrylplastvægmaling. Der fuges langs flisekant, væg og loft. Behandling 2: Arbejdet udføres jf. MBK Blad nr. V 2220, okt (gipsinddækning) Fugning mod væg og loft Renholdelse Alt affald fra egne arbejder skal fjernes og bortkøres, efterhånden som det forekommer. Når et arbejdssted forlades - såvel ved arbejdstids ophør som ved arbejdets afslutning - skal der foretages en omhyggelig rengøring af arbejdsområdet samt adgangsvejene til boligen Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Entreprenøren udarbejder forslag til kontrolplan, som fremsendes til tilsynet, inden arbejdet påbegyndes. Kontrol og kvalitetssikring i øvrigt iht. pkt. 3.9 samt Byggesagsbeskrivelsen kap D&V-dokumentation Relevante vedligeholdelsesforskrifter for det udførte arbejde Planlægning Se pkt

26 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 26/ Malerbehandling af indvendigt træværk 4.6. Malerbehandling af indvendigt træværk Orientering Bips B2.330, Basisbeskrivelse maling er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse samt Byggesagsbeskrivelsen gældende for arbejdet Omfang Arbejdet omfatter: Malerbehandling af fodlister, gerigter og dørkarme Malerbehandling af skyggelister Malerbehandling af synlige handebåndspær Malerbehandling af eksist. entredøre Malerbehandling af eksist. Vinduer (Vendersgade 32) Lokalisering I samtlige boliger Trappeopgange Tegningshenvisning Tegninger iht. gældende tegningsliste Koordinering Arbejdet koordineres med TØ Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Montering af ny døre Montering af fodlister Montering af loftslem Efterfølgende bygningsdele/arbejder Rengøring Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Jf. de respektive MBK anvisninger samt bips Basisbeskrivelse. Farve og glans: Iht. Materiale- og farveoversigt Udførelse Omfang og lokalisering: Gerigter og karm på ny døre: Alle boliger Gerigter, karm samt dørblad på eksist. dør til opgange i boligtype: Fodlister i boligtype: Liste omk. loftslem: Alle boliger Vinduesplader: Alle boliger

27 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 27/ Malerbehandling af indvendigt træværk Malerbehandling af synlige handebåndspær Behandling 1: Arbejdet udføres jf. MBK Blad nr. V 4168, april (nyt træ) Behandlingen foretages inden montage ekskl. kitning og sidste gang maling. Der fuges langs væg og loft. Behandling 2: Arbejdet udføres jf. MBK Blad nr. V 4198, april (Vinduesplader) Behandling 3: Arbejdet udføres jf. MBK Blad nr. V 4157, april 2004 (eksist. træ) Der fuges langs væg hvis fugen mangler. Behandling 4: Arbejdet udføres jf. MBK Blad nr. V 4199C, april 2004 (eksist. entredøre) Behandling 5: Arbejdet udføres jf. MBK Blad nr. V 3217C, Oktober 2004 (eksist. vinduer) Renholdelse Alt affald fra egne arbejder skal fjernes og bortkøres, efterhånden som det forekommer. Når et arbejdssted forlades - såvel ved arbejdstids ophør som ved arbejdets afslutning - skal der foretages en omhyggelig rengøring af arbejdsområdet samt adgangsvejene til boligen Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Entreprenøren udarbejder forslag til kontrolplan, som fremsendes til tilsynet, inden arbejdet påbegyndes. Kontrol og kvalitetssikring i øvrigt iht. pkt. 3.9 samt Byggesagsbeskrivelsen kap D&V-dokumentation Relevante vedligeholdelsesforskrifter for det udførte arbejde Planlægning Se pkt

28 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 28/ Malerbehandling af udvendigt træværk 4.7. Malerbehandling af udvendigt træværk Orientering Bips B2.330, Basisbeskrivelse maling er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse samt Byggesagsbeskrivelsen gældende for arbejdet Omfang Arbejdet omfatter: Malerbehandling af træværk til stern samt underbeklædning, Vendersgade 32. Malerbehandling af eksisterende facade døre/porte inkl. Side og overparti. Malerbehandling af eksisterende vinduer, Vendersgade Lokalisering I samtlige boliger Tegningshenvisning Tegninger iht. gældende tegningsliste Koordinering Arbejdet koordineres med TØ Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Montering af nyt fast undertag, lægter og udhæng Efterfølgende bygningsdele/arbejder Retablering omk. bygninger Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Jf. de respektive MBK anvisninger samt bips Basisbeskrivelse. Farve og glans: Iht. Materiale- og farveoversigt Udførelse Omfang og lokalisering: Stern, Vendersgade 32 Eksisterende facade døre/porte inkl. Side og overparti Behandling 1: Arbejdet udføres jf. MBK Blad nr. V 5370, april (nyt træ) Dog dækkende træbeskyttelse. Behandlingen foretages inden montage. Hvis træet efter endt montage ikke fremstår rene og ubeskadiget i overfaldebehandlingen, skal der udføres yderligere 1 x overfladebehandling på de synlige flader. Udgiften hertil skal være indeholdt i tilbuddet.

29 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 29/ Malerbehandling af udvendigt træværk Brædder behandles på marvside og 2 sidekanter. Behandling 2: Arbejdet udføres jf. MBK Blad nr. V 5347D1, april 2004 (eksist. Porte/døre) Behandling 3: Arbejdet udføres jf. MBK Blad nr. V 3607D1, Oktober 2004 (eksist. vinduer) Renholdelse Alt affald fra egne arbejder skal fjernes og bortkøres, efterhånden som det forekommer. Når et arbejdssted forlades - såvel ved arbejdstids ophør som ved arbejdets afslutning - skal der foretages en omhyggelig rengøring af arbejdsområdet samt adgangsvejene til boligen Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Entreprenøren udarbejder forslag til kontrolplan, som fremsendes til tilsynet, inden arbejdet påbegyndes. Kontrol og kvalitetssikring i øvrigt iht. pkt. 3.9 samt Byggesagsbeskrivelsen kap D&V-dokumentation Relevante vedligeholdelsesforskrifter for det udførte arbejde Planlægning Se pkt

30 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 30/ Slutrengøring Slutrengøring Orientering Bips B2.330, Basisbeskrivelse - maling/december 2011 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse samt Byggesagsbeskrivelsen gældende for arbejdet. Omfang Arbejdet omfatter slutrengøring af: - Alle renoveret lejligheder. - Alle trappe opgange - Alle vinduer og døre indvendig og udvendig. Lokalisering - Alle blokke/bygninger Tegningshenvisning Tegninger i henhold til gældende tegningsliste. Koordinering Tilstødende bygningsdele Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Udførelse Generelt Der foretages en altomfattende rengøring af lokalerne klar til ibrugtagning. Der skal påregnes 3 gange rengøring; en gang inden mangelgennemgang samt en gang efter mangeludbedring og en inden indflytning. Der må ikke anvendes ætsende rensemidler eller redskaber, der kan beskadige bygningsdele eller udstyr. Rengøringen udføres, når malerarbejdet er afsluttet og øvrige håndværkere er færdige med monteringsarbejderne Oversigt over rengøringens omfang Gulve i køkkener Støvsuges umiddelbart inden leverance af køkkenelementer. Slutrengøring (3 gange) Vinduer og udvendige døre

31 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 31/ Slutrengøring Totalrengøring af alt glas, herunder fjernelse af stænk, mærkater og rester af fugemasse. Efterpolering indvendig og udvendig. Stål, træværk og fast inventar Vaskes og aftørres med skind. Gulve Støvsuges og vaskes efter producentens anvisning. Parketgulve vaskes med en opvreden klud og på langs med parketretningen, skjolder må ikke forekomme (HUSK at skifte vandet tit, for at undgå skjolder). "Skostriber" skal fjernes evt. ved polering e.l. Vægge og lofter Nedfejes og aftørres med skind. Indvendige døre Dørplade, karme og indfatninger aftørres. Transfers fjernes og hængsler renses med benzin. Fodpaneler, skyggelister og indfatninger Aftørres med skind. Radiatorer Støvsuges og aftørres med skind. Badeværelser/toiletter Alle spejle afrenses og poleres Sanitetsgenstande renses, for evt. påklæbet papir/klæbemærker, hvorefter de afsæbes. Flisevægge Fliser skal vaskes og fremstå rene og blanke (uden slør) Klinkegulve Fliser skal vaskes og fremstå rene og blanke (uden slør) Andet Der fortages en altomfattende rengøring af alle rum Alle bygningsdele skal afrenses malerpletter Alt støv, snavs, pletter skal fjernes og gulve støvsuges. Alt affald skal fjernes Afdækninger på bordplader, vinduesplader skal fjernes Skabe og skuffer aftørres, skuffer tages ud og der rengøres i skabet Faller og rigler i låse, hængsler og lignende skal ved arbejdets afslutning renses for maling m.v. Beskyttelsestape på gulvskinner, riste m.v. skal fjernes. Fjerne affald, afdækningspap, tape o.l. i alle rum Støvsuge fuger, hvor der skal udføres elastiske fuger

32 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 32/ Slutrengøring Hårde hvidevarer rengøres også i skabe bag disse Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Entreprenøren udarbejder forslag til kontrolplan, som fremsendes til tilsynet, inden arbejdet påbegyndes. Kontrol og kvalitetssikring i øvrigt iht. Byggesagsbeskrivelsen. D&V dokumentation Planlægning Se pkt

33 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : - Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan

34 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : - Bilag 1 Udbudskontrolplan Paradigme for udbudskontrolplan for maling Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol 6.1

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 (00) Afdækning med gulvpap (42) Malerbehandling af indv. vægge (42)1 Malerbehandling af indvendigt træværk (43) Malerbehandling af lofter: (44) Malerbehandling af

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 14. Malerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 14. Malerarbejde Arbejdsbeskrivelse 14. Malerarbejde Hovedprojekt Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: MIM/KAY Kontrolleret: PT Godkendt: KAY Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - I ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MALER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/41 Udarbejdet: RDH Kontrolleret: CH

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - X BYGGESAGSBESKRIVELSE - MILJØSANERING DATO: 2015-04-01 REVISION: 2015-04-24 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: RDH Kontrolleret:

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold SA Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B995 til B999 Severin Kristoffersenip Aqq 1-9, 3952 Ilulissat Ilulissat 11/02/2015 Side 1 / 9 Indhold 1.

Læs mere

SLAGELSE BOLIGSELSKAB

SLAGELSE BOLIGSELSKAB SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 5 5.1 MALERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - E ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE GULV DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Arbejdsbeskrivelse Gulve Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) G. INVENTARENTREPRISEN (INV)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) G. INVENTARENTREPRISEN (INV) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) G. INVENTARENTREPRISEN (INV) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) G. INVENTARENTREPRISEN

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : 2016-08-15 Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING HOVEDENTRERISE A A.23 KØKKEN OG INVENTAR ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 25182-02 DATO:

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Fuger

Arbejdsbeskrivelse Fuger Syddansk Universitet Naturvidenskabeligt Institut NAT V3 Entreprise A - Bygningsarbejder Arbejdsbeskrivelse Fuger Dato: 04.02.2016 Rev.dato: NATV3_K01_C08_N06-Fuger Udarbejdet: umh Kontrolleret tr Godkendt

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.350 Lofter, monteret R2.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 3 2.4. Byggeplads... 3 2.5. Sikkerhed og sundhed... 3 2.6. Omgivende miljø... 3 2.7. Kvalitetsstyring... 3 2.7.1. Generelt...

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.7 Betonelementmontage Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: Malerarbejde Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Dato: Malerarbejde Østergade 36-38 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 Bygningsdele... 3 2.3.... 4 Der henvises til afsnit 2.9 prøver... 4 2.4. Byggeplads... 4 2.5. Sikkerhed og sundhed... 4 2.6. Omgivende miljø...

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Maling

Arbejdsbeskrivelse Maling Syddansk Universitet Naturvidenskabeligt Institut NAT V3 Entreprise A - Bygningsarbejder Arbejdsbeskrivelse Maling Dato: 04.02.2016 Rev.dato: NATV3_K01_C08_N03-Maling Udarbejdet: umh Kontrolleret tr Godkendt

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Hovedprojekt Rubow Arkitekter A/S Bredgade 25F 1260 København K E-mail: info@rubowarkitekter.dk Tlf.: 3369 1122 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.22 - Teknisk isolering VVS 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Ombygning og renovering

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse Nybyg projekt Tag Finish Arbejdsbeskrivelse 03-01-2016 Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev.

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev. ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/35 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.3 Projektering... 4 2.7 Kvalitetsledelse...

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Malerarbejde

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Malerarbejde Udført af: KA Arkitekter og Ingeniører Kastetvej 21A 9000 Aalborg Tlf.:70 27 11 31 ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Malerarbejde Indholdsfortegnelse Side : 1/32 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Hovedprojekt Side : 1/20 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING.

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. Arkitektfirmaet C. F. Møller HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. TILLÆGSBLAD NR. 01 ARKITEKT Udbud: Tillæg til udbudsmateriale

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - C ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TØMRER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for nedbrydning Arbejdsbeskrivelse for

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 20140220 Renovering Rev. dato: Version: 00 Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC003552LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.220, basisbeskrivelse beton,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.3 Projektering... 3 2.4 Byggeplads...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen v/ Marianne Salomonsen 2. Valg af dirigent 3. Gennemførelse af renoveringen - Beboerkoordinator v/ Annette

Læs mere

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 31/3-2016 1. ALMINDELIGE BETINGELSER. 1.1. Generelt. Nærværende Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) omhandler

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdeling: 14 ungdomsboliger. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: Kapitel Side 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere