5. Selvbetjeningsskranke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Selvbetjeningsskranke"

Transkript

1 5. Selvbetjeningsskranke

2 Indhold Selvbetjeningsskranke... 3 Luk Selvbetjeningsskranke... 3 Selvbetjening på flere måder; hvordan hos jer?... 5 Stregkoder til selvbetjening... 5 Lyde fra Selvbetjeningsskranke... 5 Markant lyd- og farvesignal ved reservering... 6 Udlån i Selvbetjeningsskranke... 6 Min konto... 8 Udskriv min konto... 9 Se forsider... 9 Tilpas Stregkodemenuen... 9 Forny udlån Aflevering af materiale Reserveret materiale afleveres Reservationshåndtering Selvbetjening med PIN Stregkoder til brug ved selvbetjening

3 Selvbetjeningsskranke Formålet med Selvbetjeningsskranke er, at give brugerne en særlig let tilgang, når de selvbetjener. Alt efter hvordan biblioteket har ønsket systemet opsat, kan selvbetjening omfatte: Udlån Aflevering Fornyelse Lånerstatus (også med forsider) Udskrift Selvbetjeningen kan anvendes udelukkende med skanner og stregkoder som rekvisitter. Startbilledet tilbyder to muligheder: at låne og forny eller at aflevere. Tastatur og mus er ikke på bordet ekspeditionerne klares alene med skanner, lånerstregkoder (eller lånerkort) og stregkodemenuen til Selvbetjening (se illustration). Luk Selvbetjeningsskranke Skærmbilledet meddeler naturligvis ikke, hvordan man kommer ud af selvbetjeningsskærmen. Det er en velbevaret hemmelighed blandt skolebibliotekarerne. Der er to fremgangsmåder: 1) Tast: CTRL+b a03008 CTRL+c (hold CTRL nede når du taster b eller c) 2) Med skanner kan følgende gennemføres: Skan stregkoden Luk Obs! Hvis du ændrer udlånstider i Udlånsskranke, skal Selvbetjeningsskranke efterfølgende lukkes og være lukket i mindst ét minut, før ændringerner slår igennem her! 5-3

4 Denne stregkodemenu kan downloades på 5-4

5 Selvbetjening på flere måder; hvordan hos jer? Selvbetjent udlån er en tillidssag. I danske skolebiblioteker er vi endnu ikke begyndt at supplere med tyverisikring, måske fordi mange børn i virkeligheden "holder øje" med hinandens færden ved selvbetjeningsskranken. Enkelte skoler har dog haft problemer med, at visse lånere benyttede andres lånernummer. Det har man sikret sig mod med to enkle "kneb": Et lille tal-tastatur og krav om PINkode før udlån kan udføres. Det fungerer fint, fortæller skolebibliotekarerne og nu er "problemet" ude af verden. Ved Danteks levering, vil Selvbetjeningsskranke være opsat således: - Udlån kan udføres... ja - Aflevering kan udføres... ja - Fornyelse af grupper under "Almindelige udlån"... ja - Fornyelse af grupper under "Langtidslån"... nej - Udskrift af lånermellemværende via knap eller stregkode... (med aktiv printer) ja - Udskrift af automatisk reservationsnote ved aflevering... nej - Krav om PIN-kode før udlån eller statuscheck... nej - Vis navn/klasse ved aflevering... ja - Time out. Tid med inaktivitet før skærmbilledet skift tilbage startbilledet sek. Eksempel Nogle skoler rapporterer, at man med en lavere time out-tid end 30 sekunder reducerer risikoen for, at børnene ved en fejl låner på hinandens numre, når der ikke benyttes PINkode. Ved at nedsætte time out tiden til fx 15 sekunder, oplever flere skolebibliotekarer, at der er færre af den omtalte slags problemer. Kontakt Dantek support hvis jeres bibliotek ønsker ændring af opsætningen. Stregkoder til selvbetjening Se stregkodemenuen, som kan downloades fra Danteks hjemmeside Lyde fra Selvbetjeningsskranke Selvbetjeningsskranke afgiver lydsignaler både som kvitteringslyd og som signallyd, hvis låners opmærksomhed skal rettes mod skærmen. Husk derfor at tilslutte højttalere! 5-5

6 Markant lyd- og farvesignal ved reservering Afleveres der fx et materiale, som opfylder en reservation signaleres der med både en markant ringetone og med blodrød farveramme på skærmen. Ringetone og blodrød ramme skal sammen med advarselstrekanten fange låneres opmærksomhed. Hensigten er naturligvis at få den selvbetjenende låner til at reagere hensigtsmæssigt, nemlig at lægge materialet til bibliotekaren, som så tager affære ved at skanne eksemplaret i enten Udlånsskranke eller i Oprydningsskranke for at få udskrevet reservationsnote og endelig at få materialet på reservationshylden til låners afhentning. Obs! Den markante lyd ved hjemkost af reserveret materiale høres også, når materialer fx afleveres i Udlånsskranke og i Oprydningsskranke. Udlån i Selvbetjeningsskranke For at udlåne: skan din lånerstregkode. Øverst ses nu mellemværende udtrykt i tal. For gamle vises med røde tal. For gamle er samtlige for gamle lån, altså også eventuelle langtidslån. 5-6

7 Materialer som kan afhentes (vises med blå tekst) er materialer, som venter på reservationshylden. I en sådan situation vil computeren kunne afgive en særlig signallyd, så låners opmærksomhed fanges. For at låne, skan nu materialestregkoderne: Materialets titel (fremhævet tekst) og forfatternavn vises. Låner informeres tydeligt om, at: Ok, udlånt til dig!, samt den forventede seneste afleveringsdato. Skan næste materiale Afleveret af anden låner Man kan udmærket låne et materialer, som allerede er udlånt til en anden låner. I så fald skifter låner, og den oprindelige låner får sit mellemværende nedskrevet. Skærmbilledet orienterer om, hvem der fik noteret sin aflevering. 5-7

8 Reserveret materiale Forsøger en låner at låne et materiale, som tages fra reservationshylden (ikke til denne låner) eller som er reserveret til en anden låner, gives der besked både visuelt om med lydsignal. Beskeden er, at materialet skal afleveres til skolebibliotekaren. Materialet er reserveret til en anden låner! Læg materialet til skolebibliotekaren. Beskeden understøttes af en særlig signallyd. Obs! Er et materiale reserveret, kan det ikke udlånsnoteres til andre end den reserverende låner! Den selvbetjenende låner må respektere informationen og lægge materialet til skolebibliotekaren. Biblioteket bør derfor tydeliggøre for lånerne, hvor de skal lægge materialer, som de ikke kan låner på grund af reservation eller måske manglende registrering eller andet. Alternativt skal systemet opsættes således, at en låner for lov til at låne et materiale på trods af, at det er reserveret til en anden låner. Kontakt da Min konto Låner behøver blot skanne sin lånerstregkode (igen) så åbner lånerstatus. Bemærk nederst under reservation: Låneren er forrest i køen. 5-8

9 Låner kan åbne for sin konto, når låner er aktiv. Kontoen kan åbnes på tre måder: med mus ved at klikke Min konto, taste F3 skan lånernummer (igen) se hjælpeteksten under Min konto knappen. Låner kan lukke visning af sin konto sådan: med mus: klik Skjul lister skan stregkoden Annuller skan et materiale, som ønskes lånt. Låneren kan helt lukke sin konto og navn ved med musen at klikke Log ud. Med skanneren kan følgende gennemføres: Skan stregkoden Log ud (Applikation log af) Skan en ny låners lånernummer. Vent på time out (standardtid i systemopsætningen er 30 sekunder) Udskriv min konto Såfremt der er opsat standardprinter på selvbetjeningsmaskinen, kan låner udskrive sin konto på to måder: klik ikonet Printer skan stregkoden for udskriv. (Stregkoden er Udskriv låneregenskaber ) Se forsider Det er muligt at se forsider på udlån skan stregkoden for Vis forsider. For gamle udlån vises med en rød ramme. Forsiderne er grupperet efter Normalt udlån og Langtidsudlån. Tilpas Stregkodemenuen Stregkodemenuen til Selvbetjeningsskranke har ikke Udskrift inkluderet. Du kan selv designe menuen til Selvbetjeningsskranke og fx tilføje Udskriv, såfremt en printer er klar. På kapitlets sidste side er en oversigt over stregkoder til brug i Selvbetjeningsskranke. Denne stregkodemenu kan hentes på: 5-9

10 Forny udlån Såfremt biblioteket ønsker, at låner skal kunne forny udlån (valg ved systemopsætning), kan dette foregå på to måder. Med musen kan låner i sin konto markere de materialer, hvis udlån skal fornyes og derpå klikke knappen Forny de markerede lån. Obs! Der kan skelnes mellem om man alene skal kunne forny Almindelige lån og/eller Langtidslån (systemopsætning). Som standard kan man ikke få lov at forny Langtidslån. Fornyelse kan også udføres ved at skanne et allerede lånt materiale. Det forudsættes da, at der siden første lån af materialet har været logget af eller en anden låner har benyttet Selvbetjeningsskranke. Her kan der så optræde følgende to muligheder: 1) Hvis Aflevering ikke er en mulighed for låneren (Aflevering er slået fra i systemopsætningen) kan følgende gennemføres for at forny: Skan lånernummer for at komme til låners udlån > Skan materialet som skal fornyes. Obs! Udlånstid og fornyelsestid er ikke nødvendigvis ens. Disse tider opsættes via programmet Udlånsskranke, se menuen Funktioner > Cirkulationsperioder og afleveringsdatoer. Hvis fornyelsestiden er kortere end første udlånstid, vil en fornyelse udført umiddelbart efter første udlån forkorte lånetiden! 2) Hvis både Aflevering og Fornyelse er en mulighed for låneren (begge dele er slået til i systemopsætningen) og låner skanner et materiale, som vedkommende allerede er noteret for, optræder følgende muligheder, vil du forny eller aflevere (eller fortryde). Med musen kan låner klikke den ønskede handling. 5-10

11 Obs! Hvis en låner i et og samme udlånsforløb skanner samme materialenummer mere end én gang, vil en skærmtekst blot orientere om, at Dit lån af materialet er OK!. Forny eller aflevere? Klik med musen eller skan den tilhørende stregkode. Med skanneren kan følgende gennemføres: Skan stregkoden Forny Skan stregkoden Aflever Skan stregkoden Annuller (for at fortryde) Aflevering af materiale Dantek BiblioMatik kender et materiales status. Enten er det inde, udlånt, reserveret eller markeret som forsvundet. Materialer markeret som forsvundet får straks ny status, hvis deres nummer skannes. Skanner du i velkomstskærmen et allerede udlånt materiale, vil Dantek BiblioMatik betragte handlingen som en aflevering. Processen understøttes af en kort dobbelt signallyd. Arbejder du med udlån, skifter du til muligheden aflevering ved blot at skanne stregkoden Log ud. Arbejder du med aflevering, skiftes der til udlån ved blot at skanne en låners lånernummer. Et udlånt materiale er noteret afleveret. Printerikonet i billedet fortæller, at der kan udskrives en afleveringskvittering. 5-11

12 Et allerede inde materiale er skannet igen. Reserveret materiale afleveres Når reserveret materiale afleveres signalerer Selvbetjeningsskranke tydeligt både med farver på skærmen og med tydelig lydsignal via højttalerne, Låneren anmodes i rød tekdt nederst på skærmen om at lægge materialet til skolebibliotekaren. Det er således ikke overladt til den låner at skulle forholde sig til udskrift af reservationsbeskeder eller anden reservationshåndtering blot lægge materialet til bibliotekaren! Rent praktisk Lave en bakke, en postkasse eller andet sted, som tydeligt er markeret til formålet således at lånerne kan reagere hensigtsmæssigt. Hvis låner skanner materialet igen, ses som inde. Skolebibliotekaren håndterer reserveringer Bakken, postkassen el.a. tømmes og håndteres løbende. Man skanner materialet i enten Oprydningsskranke eller Udlånsskranke for at få reservationsbesked udskrevet og materialet kan sættes på reservationshylden. Reservationshåndtering Bibliotekaren bør derfor dagligt checke for reservationer, hvor materialer faktisk er inde fx fordi en låner ved selvbetjening ikke reagerede på beskeden om, at materialet var reserveret. Gør sådan dagligt enten i Udlånsskranke eller Oprydningsskranke Udlånsskranke (menuen Funktioner > Reservationer > Check på reservationer som venter på materialer) se derpå i Udlånsskrankes værktøjslinje R. Klik R og udskriv henteliste. Bemærk det fremhævede røde R eller kan stregkoden som også kan åbne vinduet Hent nu materialerne som vist på udskriften og skan dem i Oprydningsskranke. Oprydningsskranke Vælg: Reservation > Materialer til placering på reservationshylden 5-12

13 Udskriv henteliste. Hent materialerne og skan dem i Oprydningsskranke! Selvbetjening med PIN Dantek BiblioMatik kan opsættes (systemopsætning) sådan, at der altid skal tastes PINkode før en låner kan aktiveres såfremt låneren har fået en PIN-kode (se Lånerregistrering). Man kan udmærket have en situation, hvor fx skolens lærere ønsker at beskytte deres lånerkonto med PIN, mens eleverne eller nogle af disse ikke har en sådan beskyttelse, fordi det fremme arbejdshastigheden ved selvbetjeningsskranken. Krav om PIN forudsætter naturligvis, at låneren har en sådan. Arbejdsgangen ved skranken er: - Skan lånernummer - Tast PIN via tastaturet eller klik med musen på tallene på skærmen. Efter 4 korrekte tal åbner Udlån. - Foretag udlån. - Klik Log af (Applikation log af). 5-13

14 Stregkoder til brug ved selvbetjening Du kan med fordel tilrettelægge din egen stregkodemenu til lånerne ved at sammensætte menuen ud fra jeres lokale forhold, fx om lånerne skal kunne udskrive, forny etc. Annuller rydder seneste skærmvisning fx Min konto (Skjul lister), men logger ikke en låner af. Udskriv, afhængig af sammenhængen. Fra Min konto udskrives denne. Ved en aflevering eller udført fornyelse udskrives henholdsvis afleverings- eller fornyelseskvittering. Log ud applikation log af, fjerner låners kontooplysninger og vender tilbage til velkomstskærmen. Benyttes også ved skift til aflevering Aflever ved valgmuligheden mellem Aflever og Forny. Forny fornyelse ved valgmuligheden mellem Aflever og Forny. Luk lukker programmet Selvbetjening. Denne stregkode bør ikke være tilgængelig for lånerne! Vis forsider Viser forsider i Selvbetjening 5-14

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder

8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder 8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder Indhold Afdelinger - bibliotekets steder... 3 Start af program... 3 Baggrund... 3 Fremgangsmåder... 4 Tilføj afdeling (underafdeling)...

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning Word 2010 lær det selv 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright 2010

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad 07-07-2014 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App?... 3 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 5 2.1 Hvordan logger jeg ind/ud?... 5 3. Mine lån... 7 4. Hvordan

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook Din Chromebooks tastatur og pegefelt... 8 De allerførste

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Ny ordstyrer på SkoleKom

Ny ordstyrer på SkoleKom Ny ordstyrer på SkoleKom 1 Velkommen Alt indhold på SkoleKom er drevet af brugerne. Forum for brugernes dialog og samarbejde er konferencerne. Der er forskellige typer af konferencer, men fælles for dem

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen 2 Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen Oktober 2014 Side 2 af 80 3 Lær Digital Post at kende, 1. udgave, 1. oplag Copyright 2014 Lars Laursen Research & tekst:

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere