Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg"

Transkript

1 Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012.

2 GENERELT... 3 ANSØGNING OM LÅN AF KOMMUNALE LOKALER... 3 INTERBOOK... 4 HVILKE LOKALER KAN BENYTTES?... 4 ÅBNINGSTIDER... 4 HVEM KAN LÅNE?... 6 ERKLÆRING OM INDHENTELSE AF BØRNEATTEST... 7 PRINCIPPER FOR TILDELING AF LOKALER... 7 FORENINGSFESTER... 8 EKSTRA TRÆNINGSTID... 8 ALMINDELIGE/EKSTRAORDINÆRE AKTIVITETER... 8 ANMELDELSE AF ARRANGEMENTER OG MIDLERTIDIGE OVERNATNINGER... 9 STØRRE ARRANGEMENTER... 9 AFLYSNING AF TILDELTE TIDER... 9 AFLYSNING AF TIDER I HALLER OG GYMNASTIKSALE AFLYSNING AF TIDER I ALMINDELIGE SKOLE- OG FAGLOKALER OG LIGN. LOKALER LÅN AF GRÆS- OG GRUSBANER PÅ UDENDØRSANLÆG GRÆSBANER GRUSBANER ORDENSREGLER ADGANG TIL LOKALERNE MV IBRUGTAGNINGSSKEMAER ANSVAR KONTAKT

3 Generelt Hillerød Kommunes lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed for godkendte foreninger i Hillerød. Lokaler og anlæg stilles dog kun til rådighed i det omfang, de er ledige og findes egnede til det ansøgte formål. Lokalerne stilles normalt omkostningsfrit til rådighed med lys, vand, varme, rengøring og med det udstyr, der normalt findes i lokalet. Foreningen skal selv opstille borde og stole samt opsætte bander, net og lignende. Foreningen skal ligeledes selv sætte tingene på plads efter brug. Alle godkendte foreninger skal meddele kontaktoplysninger på foreningens bookingansvarlige, formand og kasserer. Foreninger har pligt til at ajourføre disse oplysninger i kommunens foreningsregister. Se afsnittet om Interbook. Foreningernes kontakt til kommunen i forbindelse med lokalelån skal ske via foreningens bookingansvarlige eller formand. Ansøgning om lån af kommunale lokaler I januar sendes information om ansøgning om lokaler til sidste års brugere. Der ud over vil der være en opfordring på kommunens hjemmeside og på Interbook om at der nu er tid til at søge om lån af lokaler for den kommende sæson. Ansøgning om lokaler skal ske via kommunens lokalebookingsystem, Interbook, eller via særligt ansøgningsskema. Ansøgningsfristen er d. 1. marts. Bemærk at ét modul er 45 min. Se modulernes i Interbook. Ansøgeren af lån om et lokale har pligt til at godkende og evt. opdatere foreningens oplysninger forud for indsendelse af et bookingsønske. Efter ansøgningsfristen d. 1. marts nedsætter kommunen et fordelingsudvalg til fordelingen af haller og gymnastiksale. Ultimo maj vil brugerne få information om, hvordan de kan finde deres lokaletildelinger for den kommende sæson. Informationen sendes via til foreningens bookingansvarlige. Imødekommelse af ansøgning om lån af haller, gymnastiksale, lokaler på Frederiksborg Byskole, lokaler på Føllegaard samt lokaler i Kulturværkstedet meddeles via Interbook. 3

4 Svar på ansøgning om lån af faglokaler og almindelige skolelokaler fra øvrige skoler meddeles fra den pågældende skole. Der kan løbende, via Interbook, søges på ledige lokaler. En ansøgning skal modtages i Idræt og Folkeoplysning senest fem uger før datoen for anvendelse af faciliteterne. Interbook Udlån af kommunale lokaler administreres vha. Hillerød kommunes lokalebookingsystem. Programmet hedder Interbook, og findes på følgende side: Link til Interbook findes desuden på Hillerød Kommunes hjemmeside, Interbook rummer også kommunens foreningsregister. Link til foreningsregistret findes i Interbook, og på kommunens hjemmeside. Alle har adgang til at se foreningsregistret samt kalendere med bookinger i de kommunale lokaler, der udlånes, uden at skulle logge på Interbook. Alle godkendte foreninger får tildelt et brugernavn og et kodeord, der skal bruges til at logge på Interbook. Det er nødvendigt at logge på Interbook fx når foreningens oplysninger skal opdateres, og når foreningen vil sende et bookingønske til Idræt og Folkeoplysning. Hvilke lokaler kan benyttes? Alle lokaler på kommunens folkeskoler kan søges. Dette gælder dog ikke skolernes IT faciliteter. Alle lokaleudlån vurderes i forhold til formål og egnethed. Fx udlånes lokaler på skoler normalt ikke til udstillinger af dyr, men der kan, efter forudgående ansøgning til Idræt og Folkeoplysning, gives dispensation til udstilling i hallerne. Derudover kan der lånes lokaler i Viden- og Kulturparken, herunder Kulturværkstedet. Kommunen råder over visse lokaler i Frederiksborgcentret samt visse tider i hallen i Uvelse Fritidscenter. Se de forskellige åbningstider nedenfor. Åbningstider Åbningstiden for de forskellige lokaler er nævnt nedenfor. Lokalerne er som udgangspunkt lukket i skolernes ferie, men der kan søges dispensation. Den sidste weekend i en ferieperiode hører med til ferien. Ansøgning om dispensation sendes til Idræt og Folkeoplysning. 4

5 Haller og gymnastiksale Hverdage: Weekend: Fra kl til (+ 15 min. omklædning) Fra kl til (+ 15 min. omklædning) På lørdage efter kl og på søndage er hallerne prioriteret til turneringer, stævner og lignende, dvs. der tildeles ikke tid til sæsontræning i dette tidsrum. Sæsontildelinger i haller og gymnastiksale gælder fra d. 15. august til d. 30. april. Al lån af disse lokaler uden for denne periode skal aftales med skolen eller idrætscentret. Almindelige skolelokaler og faglokaler Hverdage: Fra kl til Weekend: Fra kl til Brug af skolernes lokaler i skoletiden (kl ) kan ske i særlige tilfælde. Ansøgning skal sendes direkte til skolen og godkendes af denne. Klasse- og faglokaler kan lånes i perioden fra d. 15. august og indtil den kommende sommerferie. FrederiksborgCentret Der kan søges om lån af hal til sæsontræning i Frederiksborgcentret i tidsrummet mandag til torsdag, kl Uvelse Fritidscenter Hallen i Uvelse Fritidscenter udlånes kun på hverdage. Åbningstiden er den samme som kommunens øvrige haller. Kulturværkstedet Lokalerne i Kulturværkstedet kan søges til sæsonbookinger for aftenskoler i tidsrummet kl til kl på hverdage samt i weekenden. Jf. dog særlige regler for Kedelhuset. Reglerne findes på Interbook. Kulturværkstedet og Kedelhuset er åbent alle dage, undtagen helligdage. Føllegaard Lokalerne på Føllegaard kan lånes fra kl til kl , hele ugen. Se særlige udlånsregler for Føllegaard. Reglerne findes på Interbook. 5

6 Klubhuse og lign. Der er udarbejdet særlige selvforvaltnings- eller brugeraftaler for de kommunale klubhuse og klubhuslignende lokaler. Af disse aftaler fremgår bl.a. at kommunale lokaler ikke må udlånes/udlejes til private eller erhvervsmæssige arrangementer. Hvem kan låne? Enhver forening, der tilbyder virksomhed efter folkeoplysningsloven, kan låne lokaler. Foreningen skal være godkendt af Hillerød Kommune. Der kan, efter ansøgning hos Hillerød Kommune, Idræt og Folkeoplysning, gives tilladelse til arrangementer, der har et kommercielt indhold. Tilladelsen baseres på en konkret vurdering af arrangementets formål. Ikke godkendte foreninger kan, afhængigt af formålet vurderet i forhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser, benytte kommunens faciliteter. Det sker mod betaling, og forudsat at der er ledige, egnede lokaler. På skoler skal prisen som minimum dække de udgifter, som anvendelsen af lokalet påfører skolen. Prisen for anvendelse af lokaler i Kedelhuset fremgår af udlånsreglerne for Viden- og Kulturparken. Frivillige sociale foreninger kan søge om at benytte kommunens lokaler uden betaling. Ansøgning sker via FrivilligCenter Hillerød. Kommunens grundejerforeninger kan få stillet et lokale gratis til rådighed for deres årlige generalforsamling, forudsat at der er et ledigt og egnet lokale. Ansøgning sker direkte til det pågældende sted, hvor generalforsamlingen ønskes afholdt. Der udlånes/udlejes IKKE kommunale faciliteter til private arrangementer. Virksomheder kan leje lokaler i Kedelhuset til kurser eller møder for deres ansatte. Prisen fremgår af udlånsreglerne for Viden- og Kulturparken. Der ud over kan virksomheder ikke anvende kommunale lokaler. 6

7 Erklæring om indhentelse af børneattest Folkeoplysende foreninger har pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattest. Erklæringen er en betingelse for, at kommunen kan yde tilskud eller anvise lokaler. Erklæringen skal afgives én gang årligt til den kommune, som foreningen hører under. Det er foreningens tegningsberettigede efter vedtægterne, der afgiver erklæringen på foreningens vegne. Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver har direkte kontakt med børn under 15 år. Foreninger, der ikke ansætter eller beskæftiger personer med direkte kontakt med børn under 15 år, pålægges ikke at indhente børneattester, men Erklæring om indhentelse af børneattest skal stadig sendes til kommunen. I Hillerød Kommune skal erklæringen sendes via til senest d. 1. februar hvert år. Alternativt sendes erklæringen med almindelig post til Idræt og Folkeoplysning, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Principper for tildeling af lokaler Den årlige tildeling af lokaler for den kommende sæson prioriteres i henhold til folkeoplysningsloven således: 1. Aktiviteter for børn og unge. 2. Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil. 3. Aktiviteter for voksne. Ved anvisning af lokaler, der er særligt egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal anvisning til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning. Medlemstilgang i en forening udløser ikke automatisk mere træningstid. Med hensyn til indendørs fodbold, stilles der haller til rådighed for sæsontræning og stævner for ungdomsspillere indtil 18 år. Ved den årlige tildeling tilstræbes det, at der tages hensyn til tidligere brug af samme lokale. Ansøgning om fortsat brug prioriteres højere end en ny ansøgning. Samtidig tilstræbes det at samme slags aktivitet lægges op ad hinanden, således at brugerne sparer tid til opsætning og nedtagning af udstyr. 7

8 Foreningsfester Godkendte foreninger har mulighed for at holde én årlig foreningsfest på en af kommunens skoler. Festen skal have relation til foreningens aktiviteter, fx en afslutningsfest, hvor der uddeles medaljer, og årets præstationer hædres. Til foreningsfester må der ikke inviteres gæster udefra. Festen må ikke have karakter af en selskabsfest, som fx burde holdes i et forsamlingshus. Lokalerne skal forlades senest kl i ryddet stand. Ekstra træningstid Ledige lokaler kan søges efter udmelding af sæsonfordelingen. Bookingønsker indsendes via Interbook. Ved opstart og afslutning af sæsonen, kan der være mulighed for at få ekstra træningstid, da der er brugere, der først rykker indendørs ca. 1. november og slutter tidligere indendørs end sædvanlig sæsonafslutning. Ansøgning om ekstra træningstid sendes via Interbook til Idræt og Folkeoplysning. Almindelige/ekstraordinære aktiviteter Almindelige stævner og turneringer i hallerne kaldes almindelige aktiviteter, mens større stævner og turneringer med over 150 deltagere og evt. overnatning er ekstraordinære aktiviteter. En juletræsfest med over 50 deltagere er fx også en ekstraordinær aktivitet. Ansøgning om arrangementer/fester med ekstraordinær aktivitet skal modtages i Idræt og Folkeoplysning mindst to måneder før arrangementsdatoen. En godkendelse til en ekstraordinær aktivitet forudsætter, at kommunens viceberedskabschef har godkendt sikkerhedsforanstaltningerne omkring arrangementet. Arrangøren skal selv søge om en sådan godkendelse. Relevante ansøgningsskemaer kan hentes på Hillerød Kommunes hjemmeside under Borgere/ Beredskab og akut hjælp, henh. Anmeldelse af arrangementer og midlertidige overnatninger eller Større arrangementer. 8

9 Anmeldelse af arrangementer og midlertidige overnatninger I forbindelse med stævner og andre større arrangementer, hvor der er udenbys deltagere, er der mulighed for indkvartering af deltagere på skolerne. Forud for arrangementer til over 50 personer, skal arrangementet anmeldes til brandmyndigheden. Læs mere på kommunens hjemmeside, hvor blanketten til anmeldelsen også findes: Borgere/ Beredskab og akuthjælp/ Anmeldelse af arrangementer og midlertidige overnatninger. Anmeldelsesblanketten skal være brandmyndigheden i hænde, senest 10 hverdage før arrangementet/overnatningerne, med mindre der er tale om et større arrangement (se afsnittet om Større arrangementer). Større arrangementer Der skal fremsendes en ansøgning til Hillerød Kommunes Beredskab hvis der gennemføres større arrangementer i kommunen, hvor mange mennesker samles i bygninger, telte eller i det fri. Arrangøren skal selv søge om godkendelse. Ansøges der om et større arrangement eller overnatning med et personantal på over 150 personer, er ansøgningsfristen 8 uger, for at beredskabet kan behandle sagen rettidigt. Se endvidere afsnittet om almindelige/ekstraordinære aktiviteter Foreningen/arrangøren skal stille personale til rådighed både før og efter arrangementet til flytning af inventar m.v. efter servicemedarbejderens nærmere anvisning. I god tid før et arrangement træffer foreningen de nødvendige aftaler om praktiske forhold med skolen eller den tekniske serviceleder. Der vil ikke under opholdet blive foretaget den normale rengøring. Foreningen skal både under og efter indkvarteringen sørge for nødvendig renholdelse i alle de benyttede lokaler, herunder toiletter og badefaciliteter. Aflysning af tildelte tider For alle lokalelån, også for enkeltmoduler, gælder at ved udeblivelse uden afbud, står lokalet på lånerens ansvar. Muligheden for opkrævning af et gebyr for udeblivelse uden afbud overvejes, men er ikke pt. indført. Ved udeblivelse gentagne gange uden afbud, kan Hillerød Kommune for en periode inddrage tilladelsen. 9

10 Hillerød Kommune forbeholder sig ret til at aflyse tildelte tider fem gange pr. ugedag årligt uden tildeling af erstatningstider. Det betyder, at der kan forekomme aflysninger fem mandage, fem tirsdage osv. Aflysning af tider i haller og gymnastiksale Enkeltafmeldinger skal ske til skolens tekniske serviceleder hurtigst muligt. Tid, der er tildelt via den årlige sæsonfordeling, men som ikke kan udnyttes, skal aflyses senest d. 1. september. Aflysning meddeles Idræt og Folkeoplysning via Interbook eller direkte via mail til Idræt og Folkeoplysning. Foreningerne/brugerne er ansvarlige for det tildelte lokale i det tildelte tidsrum, indtil det er meddelt Idræt og Folkeoplysning, at de ikke ønsker tildelingen længere. Alle ubenyttede, tildelte tider skal aflyses. Det gælder også, hvis en forening har fået tildelt træningstid hver uge, men kun har mulighed for at udnytte tiden hver anden uge. Eventuelle bytninger af tildelt træningstid mellem foreninger kan kun foretages efter godkendelse/registrering hos Idræt og Folkeoplysning. Aflysninger fra kommunens side bliver meddelt med mindst fire ugers varsel ved tydeligt opslag ved træningsstedet. Skolerne sørger for at opsætte opslagene. Aflysning af tider i almindelige skole- og faglokaler og lign. lokaler Afmelding skal foretages til skolens kontor. Dette gælder både enkelte aflysninger og periodevise aflysninger. Lån af græs- og grusbaner på udendørsanlæg For brug af græsbaner er sæsonen ca. d. 1. april til ca. d. 1. november, mens sæsonen for brug af grusbaner er fra november til april. Det nøjagtige begyndelses- og sluttidspunkt for benyttelse af udendørsanlæggene fastsættes af Teknik Entreprise, og vil være afhængig af vejret/jordbundsforhold. 10

11 Græsbaner Ansøgning om brug af kommunens græsbaner sendes til Idræt og Folkeoplysning senest d. 1. februar. Senest ultimo februar vil klubberne få svar på deres ansøgning for den kommende sæson. Grusbaner Ansøgning om brug af kommunens grusbaner sendes til Idræt og Folkeoplysning senest d. 15. september. Senest 1. oktober vil klubberne få svar på deres ansøgning for den kommende sæson. De ansvarlige for de enkelte idrætsanlæg, hvor grusbanerne ligger, beslutter hvad grusbanerne må benyttes til i sommerperioden. Ordensregler Lokaler og anlæg må kun benyttes til de aktiviteter, og på det tidspunkt, som er godkendt af kommunen eller skolen. Lokaler og anlæg afleveres i ryddet stand. Borde, stole og andet inventar stilles som ved modtagelse af lokalet med mindre andet er aftalt. Evt. mangler og beskadigelser, der opdages før brug, eller sker under brug, skal straks meddeles til den tekniske serviceleder. Brug af lokaler og udstyr sker på brugerens ansvar. Der skal altid være en ansvarlig leder til stede. Udgifter i forbindelse med skolens udbedring af evt. skader på lokaler og/eller inventar skal ved krav fra skolen betales af foreningen. Brug af lokaler skal altid ske i henhold til det gældende ordensreglement. I flere lokaler er der specielle ordensregler, der skal respekteres. Hillerød Kommunes skolelokaler og indendørs idrætsfaciliteter er røgfrie. Dette skal respekteres døgnets 24 timer. Der er adgang til omklædningsrum i forbindelse med haller og gymnastiksale 15 minutter før og efter den tildelte tid. 11

12 Det er VIGTIGT, at brugerne efter endt benyttelse af lokalerne slukker lys og lukker døre og vinduer. Ved grov uagtsomhed eller ved overtrædelse af gældende bestemmelser, eller hvis lokalerne bruges til andet end det ansøgte formål, kan foreningen blive udelukket fra at låne lokaler eller udendørsanlæg for en nærmere angivet periode. Folkeoplysningsudvalget træffer afgørelsen. Afgørelsen kan ankes til Hillerød Byråd. Adgang til lokalerne mv. De tekniske serviceledere sørger for, at der er låst op og låst til bookede lokaler på de aftalte tidspunkter. På skoler med elektronisk dørkort er der udarbejdet særlige regler. Arrangøren/foreningen skal altid kontakte den tekniske serviceleder forud for et arrangement. Aftale om lån af disponibelt AV-udstyr træffes med den tekniske serviceleder. De tekniske servicemedarbejdere opstiller ikke borde og stole eller sætter bander, net og lignende op eller tager ned. Der er udarbejdet en liste over navne og telefonnumre på alle kommunens tekniske serviceledere. Listen findes på Interbook. Ibrugtagningsskemaer Brugere af kommunens lokaler skal aftale de nærmere forhold ved lokalelånet med skolens tekniske serviceleder inden de starter sæsonens træning. Faste brugere skal aflevere et ibrugtagningsskema med oplysninger om bl.a. foreningens kontaktpersoner/ansvarlige trænere. Det skal ske senest én uge inden opstart af aktiviteten. Der skal afleveres et skema over hvert hold/tid, således at det til enhver tid er oplyst, hvem der er ansvarlig for det tildelte lokale. Ibrugtagningsskemaet kan findes på Interbook. Skemaet skal afleveres både til skolens tekniske serviceleder og til Idræt og Folkeoplysning. Bliver ibrugtagningsskemaet ikke indleveret til tiden, vil foreningen kunne miste sin tildeling uden yderligere varsel. 12

13 Ansvar Ansvaret for og kontrollen med at disse regler bliver overholdt, hviler på foreningen og dens medlemmer. Folkeoplysningsudvalget har tillid til, at dette vil ske, men har i modsat fald som det er anført også kompetencen til at udelukke eventuelle brugere for en given periode. Kontakt Hillerød Kommune, Idræt og Folkeoplysning Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød Kommunale lokaler, haller og gymnastiksale, og grus- og græsbaner: Charlotte D. Harlyk, telefon , Godkendelse af store arrangementer og overnatning: Blanketter og information findes på kommunens hjemmeside. FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød, telefon Hillerød Viden- og Kulturpark, Christiansgade 1, 3400 Hillerød, Lokalerne i Kedelhuset og Kulturværkstedet reserveres ved kontakt til biblioteket på telefon , eller til vicevært Jan Nyborg Green, telefon , Uvelse Fritidscenter, centerchef Finn Lillelund, Gørløsevej 6A, Uvelse, 3550 Slangerup, telefon , 13

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere