Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg"

Transkript

1 Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012.

2 GENERELT... 3 ANSØGNING OM LÅN AF KOMMUNALE LOKALER... 3 INTERBOOK... 4 HVILKE LOKALER KAN BENYTTES?... 4 ÅBNINGSTIDER... 4 HVEM KAN LÅNE?... 6 ERKLÆRING OM INDHENTELSE AF BØRNEATTEST... 7 PRINCIPPER FOR TILDELING AF LOKALER... 7 FORENINGSFESTER... 8 EKSTRA TRÆNINGSTID... 8 ALMINDELIGE/EKSTRAORDINÆRE AKTIVITETER... 8 ANMELDELSE AF ARRANGEMENTER OG MIDLERTIDIGE OVERNATNINGER... 9 STØRRE ARRANGEMENTER... 9 AFLYSNING AF TILDELTE TIDER... 9 AFLYSNING AF TIDER I HALLER OG GYMNASTIKSALE AFLYSNING AF TIDER I ALMINDELIGE SKOLE- OG FAGLOKALER OG LIGN. LOKALER LÅN AF GRÆS- OG GRUSBANER PÅ UDENDØRSANLÆG GRÆSBANER GRUSBANER ORDENSREGLER ADGANG TIL LOKALERNE MV IBRUGTAGNINGSSKEMAER ANSVAR KONTAKT

3 Generelt Hillerød Kommunes lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed for godkendte foreninger i Hillerød. Lokaler og anlæg stilles dog kun til rådighed i det omfang, de er ledige og findes egnede til det ansøgte formål. Lokalerne stilles normalt omkostningsfrit til rådighed med lys, vand, varme, rengøring og med det udstyr, der normalt findes i lokalet. Foreningen skal selv opstille borde og stole samt opsætte bander, net og lignende. Foreningen skal ligeledes selv sætte tingene på plads efter brug. Alle godkendte foreninger skal meddele kontaktoplysninger på foreningens bookingansvarlige, formand og kasserer. Foreninger har pligt til at ajourføre disse oplysninger i kommunens foreningsregister. Se afsnittet om Interbook. Foreningernes kontakt til kommunen i forbindelse med lokalelån skal ske via foreningens bookingansvarlige eller formand. Ansøgning om lån af kommunale lokaler I januar sendes information om ansøgning om lokaler til sidste års brugere. Der ud over vil der være en opfordring på kommunens hjemmeside og på Interbook om at der nu er tid til at søge om lån af lokaler for den kommende sæson. Ansøgning om lokaler skal ske via kommunens lokalebookingsystem, Interbook, eller via særligt ansøgningsskema. Ansøgningsfristen er d. 1. marts. Bemærk at ét modul er 45 min. Se modulernes i Interbook. Ansøgeren af lån om et lokale har pligt til at godkende og evt. opdatere foreningens oplysninger forud for indsendelse af et bookingsønske. Efter ansøgningsfristen d. 1. marts nedsætter kommunen et fordelingsudvalg til fordelingen af haller og gymnastiksale. Ultimo maj vil brugerne få information om, hvordan de kan finde deres lokaletildelinger for den kommende sæson. Informationen sendes via til foreningens bookingansvarlige. Imødekommelse af ansøgning om lån af haller, gymnastiksale, lokaler på Frederiksborg Byskole, lokaler på Føllegaard samt lokaler i Kulturværkstedet meddeles via Interbook. 3

4 Svar på ansøgning om lån af faglokaler og almindelige skolelokaler fra øvrige skoler meddeles fra den pågældende skole. Der kan løbende, via Interbook, søges på ledige lokaler. En ansøgning skal modtages i Idræt og Folkeoplysning senest fem uger før datoen for anvendelse af faciliteterne. Interbook Udlån af kommunale lokaler administreres vha. Hillerød kommunes lokalebookingsystem. Programmet hedder Interbook, og findes på følgende side: Link til Interbook findes desuden på Hillerød Kommunes hjemmeside, Interbook rummer også kommunens foreningsregister. Link til foreningsregistret findes i Interbook, og på kommunens hjemmeside. Alle har adgang til at se foreningsregistret samt kalendere med bookinger i de kommunale lokaler, der udlånes, uden at skulle logge på Interbook. Alle godkendte foreninger får tildelt et brugernavn og et kodeord, der skal bruges til at logge på Interbook. Det er nødvendigt at logge på Interbook fx når foreningens oplysninger skal opdateres, og når foreningen vil sende et bookingønske til Idræt og Folkeoplysning. Hvilke lokaler kan benyttes? Alle lokaler på kommunens folkeskoler kan søges. Dette gælder dog ikke skolernes IT faciliteter. Alle lokaleudlån vurderes i forhold til formål og egnethed. Fx udlånes lokaler på skoler normalt ikke til udstillinger af dyr, men der kan, efter forudgående ansøgning til Idræt og Folkeoplysning, gives dispensation til udstilling i hallerne. Derudover kan der lånes lokaler i Viden- og Kulturparken, herunder Kulturværkstedet. Kommunen råder over visse lokaler i Frederiksborgcentret samt visse tider i hallen i Uvelse Fritidscenter. Se de forskellige åbningstider nedenfor. Åbningstider Åbningstiden for de forskellige lokaler er nævnt nedenfor. Lokalerne er som udgangspunkt lukket i skolernes ferie, men der kan søges dispensation. Den sidste weekend i en ferieperiode hører med til ferien. Ansøgning om dispensation sendes til Idræt og Folkeoplysning. 4

5 Haller og gymnastiksale Hverdage: Weekend: Fra kl til (+ 15 min. omklædning) Fra kl til (+ 15 min. omklædning) På lørdage efter kl og på søndage er hallerne prioriteret til turneringer, stævner og lignende, dvs. der tildeles ikke tid til sæsontræning i dette tidsrum. Sæsontildelinger i haller og gymnastiksale gælder fra d. 15. august til d. 30. april. Al lån af disse lokaler uden for denne periode skal aftales med skolen eller idrætscentret. Almindelige skolelokaler og faglokaler Hverdage: Fra kl til Weekend: Fra kl til Brug af skolernes lokaler i skoletiden (kl ) kan ske i særlige tilfælde. Ansøgning skal sendes direkte til skolen og godkendes af denne. Klasse- og faglokaler kan lånes i perioden fra d. 15. august og indtil den kommende sommerferie. FrederiksborgCentret Der kan søges om lån af hal til sæsontræning i Frederiksborgcentret i tidsrummet mandag til torsdag, kl Uvelse Fritidscenter Hallen i Uvelse Fritidscenter udlånes kun på hverdage. Åbningstiden er den samme som kommunens øvrige haller. Kulturværkstedet Lokalerne i Kulturværkstedet kan søges til sæsonbookinger for aftenskoler i tidsrummet kl til kl på hverdage samt i weekenden. Jf. dog særlige regler for Kedelhuset. Reglerne findes på Interbook. Kulturværkstedet og Kedelhuset er åbent alle dage, undtagen helligdage. Føllegaard Lokalerne på Føllegaard kan lånes fra kl til kl , hele ugen. Se særlige udlånsregler for Føllegaard. Reglerne findes på Interbook. 5

6 Klubhuse og lign. Der er udarbejdet særlige selvforvaltnings- eller brugeraftaler for de kommunale klubhuse og klubhuslignende lokaler. Af disse aftaler fremgår bl.a. at kommunale lokaler ikke må udlånes/udlejes til private eller erhvervsmæssige arrangementer. Hvem kan låne? Enhver forening, der tilbyder virksomhed efter folkeoplysningsloven, kan låne lokaler. Foreningen skal være godkendt af Hillerød Kommune. Der kan, efter ansøgning hos Hillerød Kommune, Idræt og Folkeoplysning, gives tilladelse til arrangementer, der har et kommercielt indhold. Tilladelsen baseres på en konkret vurdering af arrangementets formål. Ikke godkendte foreninger kan, afhængigt af formålet vurderet i forhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser, benytte kommunens faciliteter. Det sker mod betaling, og forudsat at der er ledige, egnede lokaler. På skoler skal prisen som minimum dække de udgifter, som anvendelsen af lokalet påfører skolen. Prisen for anvendelse af lokaler i Kedelhuset fremgår af udlånsreglerne for Viden- og Kulturparken. Frivillige sociale foreninger kan søge om at benytte kommunens lokaler uden betaling. Ansøgning sker via FrivilligCenter Hillerød. Kommunens grundejerforeninger kan få stillet et lokale gratis til rådighed for deres årlige generalforsamling, forudsat at der er et ledigt og egnet lokale. Ansøgning sker direkte til det pågældende sted, hvor generalforsamlingen ønskes afholdt. Der udlånes/udlejes IKKE kommunale faciliteter til private arrangementer. Virksomheder kan leje lokaler i Kedelhuset til kurser eller møder for deres ansatte. Prisen fremgår af udlånsreglerne for Viden- og Kulturparken. Der ud over kan virksomheder ikke anvende kommunale lokaler. 6

7 Erklæring om indhentelse af børneattest Folkeoplysende foreninger har pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattest. Erklæringen er en betingelse for, at kommunen kan yde tilskud eller anvise lokaler. Erklæringen skal afgives én gang årligt til den kommune, som foreningen hører under. Det er foreningens tegningsberettigede efter vedtægterne, der afgiver erklæringen på foreningens vegne. Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver har direkte kontakt med børn under 15 år. Foreninger, der ikke ansætter eller beskæftiger personer med direkte kontakt med børn under 15 år, pålægges ikke at indhente børneattester, men Erklæring om indhentelse af børneattest skal stadig sendes til kommunen. I Hillerød Kommune skal erklæringen sendes via til senest d. 1. februar hvert år. Alternativt sendes erklæringen med almindelig post til Idræt og Folkeoplysning, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Principper for tildeling af lokaler Den årlige tildeling af lokaler for den kommende sæson prioriteres i henhold til folkeoplysningsloven således: 1. Aktiviteter for børn og unge. 2. Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil. 3. Aktiviteter for voksne. Ved anvisning af lokaler, der er særligt egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal anvisning til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning. Medlemstilgang i en forening udløser ikke automatisk mere træningstid. Med hensyn til indendørs fodbold, stilles der haller til rådighed for sæsontræning og stævner for ungdomsspillere indtil 18 år. Ved den årlige tildeling tilstræbes det, at der tages hensyn til tidligere brug af samme lokale. Ansøgning om fortsat brug prioriteres højere end en ny ansøgning. Samtidig tilstræbes det at samme slags aktivitet lægges op ad hinanden, således at brugerne sparer tid til opsætning og nedtagning af udstyr. 7

8 Foreningsfester Godkendte foreninger har mulighed for at holde én årlig foreningsfest på en af kommunens skoler. Festen skal have relation til foreningens aktiviteter, fx en afslutningsfest, hvor der uddeles medaljer, og årets præstationer hædres. Til foreningsfester må der ikke inviteres gæster udefra. Festen må ikke have karakter af en selskabsfest, som fx burde holdes i et forsamlingshus. Lokalerne skal forlades senest kl i ryddet stand. Ekstra træningstid Ledige lokaler kan søges efter udmelding af sæsonfordelingen. Bookingønsker indsendes via Interbook. Ved opstart og afslutning af sæsonen, kan der være mulighed for at få ekstra træningstid, da der er brugere, der først rykker indendørs ca. 1. november og slutter tidligere indendørs end sædvanlig sæsonafslutning. Ansøgning om ekstra træningstid sendes via Interbook til Idræt og Folkeoplysning. Almindelige/ekstraordinære aktiviteter Almindelige stævner og turneringer i hallerne kaldes almindelige aktiviteter, mens større stævner og turneringer med over 150 deltagere og evt. overnatning er ekstraordinære aktiviteter. En juletræsfest med over 50 deltagere er fx også en ekstraordinær aktivitet. Ansøgning om arrangementer/fester med ekstraordinær aktivitet skal modtages i Idræt og Folkeoplysning mindst to måneder før arrangementsdatoen. En godkendelse til en ekstraordinær aktivitet forudsætter, at kommunens viceberedskabschef har godkendt sikkerhedsforanstaltningerne omkring arrangementet. Arrangøren skal selv søge om en sådan godkendelse. Relevante ansøgningsskemaer kan hentes på Hillerød Kommunes hjemmeside under Borgere/ Beredskab og akut hjælp, henh. Anmeldelse af arrangementer og midlertidige overnatninger eller Større arrangementer. 8

9 Anmeldelse af arrangementer og midlertidige overnatninger I forbindelse med stævner og andre større arrangementer, hvor der er udenbys deltagere, er der mulighed for indkvartering af deltagere på skolerne. Forud for arrangementer til over 50 personer, skal arrangementet anmeldes til brandmyndigheden. Læs mere på kommunens hjemmeside, hvor blanketten til anmeldelsen også findes: Borgere/ Beredskab og akuthjælp/ Anmeldelse af arrangementer og midlertidige overnatninger. Anmeldelsesblanketten skal være brandmyndigheden i hænde, senest 10 hverdage før arrangementet/overnatningerne, med mindre der er tale om et større arrangement (se afsnittet om Større arrangementer). Større arrangementer Der skal fremsendes en ansøgning til Hillerød Kommunes Beredskab hvis der gennemføres større arrangementer i kommunen, hvor mange mennesker samles i bygninger, telte eller i det fri. Arrangøren skal selv søge om godkendelse. Ansøges der om et større arrangement eller overnatning med et personantal på over 150 personer, er ansøgningsfristen 8 uger, for at beredskabet kan behandle sagen rettidigt. Se endvidere afsnittet om almindelige/ekstraordinære aktiviteter Foreningen/arrangøren skal stille personale til rådighed både før og efter arrangementet til flytning af inventar m.v. efter servicemedarbejderens nærmere anvisning. I god tid før et arrangement træffer foreningen de nødvendige aftaler om praktiske forhold med skolen eller den tekniske serviceleder. Der vil ikke under opholdet blive foretaget den normale rengøring. Foreningen skal både under og efter indkvarteringen sørge for nødvendig renholdelse i alle de benyttede lokaler, herunder toiletter og badefaciliteter. Aflysning af tildelte tider For alle lokalelån, også for enkeltmoduler, gælder at ved udeblivelse uden afbud, står lokalet på lånerens ansvar. Muligheden for opkrævning af et gebyr for udeblivelse uden afbud overvejes, men er ikke pt. indført. Ved udeblivelse gentagne gange uden afbud, kan Hillerød Kommune for en periode inddrage tilladelsen. 9

10 Hillerød Kommune forbeholder sig ret til at aflyse tildelte tider fem gange pr. ugedag årligt uden tildeling af erstatningstider. Det betyder, at der kan forekomme aflysninger fem mandage, fem tirsdage osv. Aflysning af tider i haller og gymnastiksale Enkeltafmeldinger skal ske til skolens tekniske serviceleder hurtigst muligt. Tid, der er tildelt via den årlige sæsonfordeling, men som ikke kan udnyttes, skal aflyses senest d. 1. september. Aflysning meddeles Idræt og Folkeoplysning via Interbook eller direkte via mail til Idræt og Folkeoplysning. Foreningerne/brugerne er ansvarlige for det tildelte lokale i det tildelte tidsrum, indtil det er meddelt Idræt og Folkeoplysning, at de ikke ønsker tildelingen længere. Alle ubenyttede, tildelte tider skal aflyses. Det gælder også, hvis en forening har fået tildelt træningstid hver uge, men kun har mulighed for at udnytte tiden hver anden uge. Eventuelle bytninger af tildelt træningstid mellem foreninger kan kun foretages efter godkendelse/registrering hos Idræt og Folkeoplysning. Aflysninger fra kommunens side bliver meddelt med mindst fire ugers varsel ved tydeligt opslag ved træningsstedet. Skolerne sørger for at opsætte opslagene. Aflysning af tider i almindelige skole- og faglokaler og lign. lokaler Afmelding skal foretages til skolens kontor. Dette gælder både enkelte aflysninger og periodevise aflysninger. Lån af græs- og grusbaner på udendørsanlæg For brug af græsbaner er sæsonen ca. d. 1. april til ca. d. 1. november, mens sæsonen for brug af grusbaner er fra november til april. Det nøjagtige begyndelses- og sluttidspunkt for benyttelse af udendørsanlæggene fastsættes af Teknik Entreprise, og vil være afhængig af vejret/jordbundsforhold. 10

11 Græsbaner Ansøgning om brug af kommunens græsbaner sendes til Idræt og Folkeoplysning senest d. 1. februar. Senest ultimo februar vil klubberne få svar på deres ansøgning for den kommende sæson. Grusbaner Ansøgning om brug af kommunens grusbaner sendes til Idræt og Folkeoplysning senest d. 15. september. Senest 1. oktober vil klubberne få svar på deres ansøgning for den kommende sæson. De ansvarlige for de enkelte idrætsanlæg, hvor grusbanerne ligger, beslutter hvad grusbanerne må benyttes til i sommerperioden. Ordensregler Lokaler og anlæg må kun benyttes til de aktiviteter, og på det tidspunkt, som er godkendt af kommunen eller skolen. Lokaler og anlæg afleveres i ryddet stand. Borde, stole og andet inventar stilles som ved modtagelse af lokalet med mindre andet er aftalt. Evt. mangler og beskadigelser, der opdages før brug, eller sker under brug, skal straks meddeles til den tekniske serviceleder. Brug af lokaler og udstyr sker på brugerens ansvar. Der skal altid være en ansvarlig leder til stede. Udgifter i forbindelse med skolens udbedring af evt. skader på lokaler og/eller inventar skal ved krav fra skolen betales af foreningen. Brug af lokaler skal altid ske i henhold til det gældende ordensreglement. I flere lokaler er der specielle ordensregler, der skal respekteres. Hillerød Kommunes skolelokaler og indendørs idrætsfaciliteter er røgfrie. Dette skal respekteres døgnets 24 timer. Der er adgang til omklædningsrum i forbindelse med haller og gymnastiksale 15 minutter før og efter den tildelte tid. 11

12 Det er VIGTIGT, at brugerne efter endt benyttelse af lokalerne slukker lys og lukker døre og vinduer. Ved grov uagtsomhed eller ved overtrædelse af gældende bestemmelser, eller hvis lokalerne bruges til andet end det ansøgte formål, kan foreningen blive udelukket fra at låne lokaler eller udendørsanlæg for en nærmere angivet periode. Folkeoplysningsudvalget træffer afgørelsen. Afgørelsen kan ankes til Hillerød Byråd. Adgang til lokalerne mv. De tekniske serviceledere sørger for, at der er låst op og låst til bookede lokaler på de aftalte tidspunkter. På skoler med elektronisk dørkort er der udarbejdet særlige regler. Arrangøren/foreningen skal altid kontakte den tekniske serviceleder forud for et arrangement. Aftale om lån af disponibelt AV-udstyr træffes med den tekniske serviceleder. De tekniske servicemedarbejdere opstiller ikke borde og stole eller sætter bander, net og lignende op eller tager ned. Der er udarbejdet en liste over navne og telefonnumre på alle kommunens tekniske serviceledere. Listen findes på Interbook. Ibrugtagningsskemaer Brugere af kommunens lokaler skal aftale de nærmere forhold ved lokalelånet med skolens tekniske serviceleder inden de starter sæsonens træning. Faste brugere skal aflevere et ibrugtagningsskema med oplysninger om bl.a. foreningens kontaktpersoner/ansvarlige trænere. Det skal ske senest én uge inden opstart af aktiviteten. Der skal afleveres et skema over hvert hold/tid, således at det til enhver tid er oplyst, hvem der er ansvarlig for det tildelte lokale. Ibrugtagningsskemaet kan findes på Interbook. Skemaet skal afleveres både til skolens tekniske serviceleder og til Idræt og Folkeoplysning. Bliver ibrugtagningsskemaet ikke indleveret til tiden, vil foreningen kunne miste sin tildeling uden yderligere varsel. 12

13 Ansvar Ansvaret for og kontrollen med at disse regler bliver overholdt, hviler på foreningen og dens medlemmer. Folkeoplysningsudvalget har tillid til, at dette vil ske, men har i modsat fald som det er anført også kompetencen til at udelukke eventuelle brugere for en given periode. Kontakt Hillerød Kommune, Idræt og Folkeoplysning Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød Kommunale lokaler, haller og gymnastiksale, og grus- og græsbaner: Charlotte D. Harlyk, telefon , Godkendelse af store arrangementer og overnatning: Blanketter og information findes på kommunens hjemmeside. FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød, telefon Hillerød Viden- og Kulturpark, Christiansgade 1, 3400 Hillerød, Lokalerne i Kedelhuset og Kulturværkstedet reserveres ved kontakt til biblioteket på telefon , eller til vicevært Jan Nyborg Green, telefon , Uvelse Fritidscenter, centerchef Finn Lillelund, Gørløsevej 6A, Uvelse, 3550 Slangerup, telefon , 13

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Godkendt Køge Byråd 27. november 2012 Retningslinjer for lån og leje af kommunale lokaler

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere

Lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug. Januar 2018

Lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug. Januar 2018 Lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug Januar 2018 5. udgave januar 2018. 2 Lån af lokaler og anlæg i Fredensborg Kommune til fritidsbrug Indledning Godkendte folkeoplysende foreninger og grupper

Læs mere

Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune

Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune Formål Gribskov Kommune anviser i prioriteret rækkefølge til den frie folkeoplysende virksomhed, egnede ledige lokaler, herunder

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Generelle bestemmelser Kommunens lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed for foreninger på vilkår, der er fastsat i Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Indholdsfortegnelse: 1. Generelle bestemmelser 2. Hvem kan låne lokaler? Folkeoplysende foreninger Lokalelånsberettigede foreninger Foreninger

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt)

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt) 1 Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg (Særlige ændringer er markeret med rødt) 2 Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg...3 Hvem kan låne lokaler

Læs mere

Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter:

Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter: Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter: Formål: Fordelingsreglerne for Sorø kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces med klare prioriteringer.

Læs mere

Formål: I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise eksisterende egnede lokaler og udendørsanlæg med fornødent udstyr til:

Formål: I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise eksisterende egnede lokaler og udendørsanlæg med fornødent udstyr til: Reglement for anvisning og benyttelse af lokaler m.v. Retningslinier for lokaleanvisning: Formål: I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise eksisterende egnede lokaler og udendørsanlæg med

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER 1. Hvem kan låne kommunens lokaler Foreninger i Skanderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne

Læs mere

A - Generelt... 1. B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter... 2

A - Generelt... 1. B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter... 2 Lokaleudlånsregler Frederiksberg Kommune 28-05-2009 Sagsbeh: VF Sagsnr.: 1147-100482 Dokumentnr.: 1147-789690 Kulturdirektoratet A - Generelt... 1 B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter...

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kulturog Idrætsudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kulturog Idrætsudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kulturog Idrætsudvalgets kommunale lokaler Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Godkendt Kultur- og Idrætsudvalget 04.05.2015 Retningslinjer for lån og leje

Læs mere

Lån af lokaler i Sorø Kommune. Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter

Lån af lokaler i Sorø Kommune. Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter Lån af lokaler i Sorø Kommune Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter FORM ÅL Fordelingsreglerne for Sorø Kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces

Læs mere

Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune

Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune Formål Gribskov Kommune anviser i prioriteret rækkefølge til den frie folkeoplysende virksomhed, egnede ledige lokaler, herunder

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kultur- og Idrætsudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kultur- og Idrætsudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kultur- og Idrætsudvalgets kommunale Fælles- og Kulturforvaltningen Kultur- og Idrætsafdelingen Godkendt Kultur- og Idrætsudvalget 02.10.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne og priserne.

Læs mere

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale SOLRØD KOMMUNE Fritid & Kultur NOTAT Emne: Til: Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale Foreningerne Dato: 11. december 2014 Sagsbeh.: Fritid & Kultur Journalnr.: I dette

Læs mere

Servicekatalog for udla n af lokaler i idrætshaller og multisale

Servicekatalog for udla n af lokaler i idrætshaller og multisale Lejre Kommune Servicekatalog for udla n af lokaler i idrætshaller og multisale Februar, 2017 Velkommen til Lejre Kommunes Servicekatalog for udlån af lokaler Der findes et sted, hvor vi deler og skaber

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal

Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal 1 Indholdsfortegnelse Side Principper for anvendelse af Birkerød Squashhal 2 Hvem kan låne baner i Birkerød Squashhal gratis 2 Hvad kan lånes gratis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Afsnit Emne Side. 2 udendørsanlæg 2. Hvilke lokaler og udendørsanlæg kan lånes Hvem kan låne lokaler og udendørsanlæg 2

Indholdsfortegnelse. Afsnit Emne Side. 2 udendørsanlæg 2. Hvilke lokaler og udendørsanlæg kan lånes Hvem kan låne lokaler og udendørsanlæg 2 Retningslinjer for udlån og brug af lokaler og udendørsanlæg til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Målsætning for anvendelse af lokaler og 2 udendørsanlæg 2. Hvilke lokaler

Læs mere

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 27.marts 2008 Kriterier i forbindelse med fordeling af timer i

Læs mere

Regler for tildeling af træningstid i haller og sale

Regler for tildeling af træningstid i haller og sale Regler for tildeling af træningstid i haller og sale FORMÅL Fordelingsreglerne for Sorø kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces med klare prioriteringer. Ud fra dette regelsæt

Læs mere

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Forord Lokalefordelingen er samlet under Folkeoplysningsudvalget, som har den overordnede kompetence. Kravene i folkeoplysningsloven

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune 2007-2008. Århus Kommune

Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune 2007-2008. Århus Kommune Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 2007-2008 Lokaletildelingen gennemføres på baggrund af Folkeoplysningslovens 21 og 22 samt bekendtgørelsens

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Indledning og ikrafttræden 1.1 Lovgrundlag 1.2 Generelle bestemmelser

Læs mere

Retningslinjer for brug af Slagelse Kommunes svømmehaller

Retningslinjer for brug af Slagelse Kommunes svømmehaller 1 Retningslinjer for brug af Slagelse Kommunes svømmehaller Slagelse Kommunes svømmehaller stilles til rådighed efter følgende principper: Vederlagsfrit: 1. Godkendte, folkeoplysende svømmeklubber, dykkerklubber,

Læs mere

Retningslinjer for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg

Retningslinjer for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Retningslinjer for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Tilrettet efter behandling i Folkeoplysningsudvalget den 23. januar 2017 Indhold 1. Generelle bestemmelser... 2 Hvem kan benytte kommunens lokaler?...

Læs mere

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Dette regelsæt indeholder bestemmelser om brugen af Favrskov Kommunes haller. Reglerne gælder som udgangspunkt for alle kommunens haller, og reglerne

Læs mere

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem.

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. GENERELLE LOKALEANVISNINGSREGLER Kommunale lokaler Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. Følgende

Læs mere

Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe

Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe Retningslinjer pr. 1.9.2016 Generelt De kommunale lokaler og baner i stilles gratis til rådighed for de hjemmehørende foreninger. Det vil sige lokaler / baner på

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg Indhold 1. Generelle regler...3 1.10. Indledning...3 1.11. Målsætning

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af timer i kommunalt ejede eller støttede lokaler i Skanderborg Kommune

Retningslinjer for anvisning af timer i kommunalt ejede eller støttede lokaler i Skanderborg Kommune Retningslinjer for anvisning af timer i kommunalt ejede eller støttede lokaler i Skanderborg Kommune Anvisning af kommunalt ejede eller støttede lokaler i Skanderborg Kommune til brug for folkeoplysende

Læs mere

Servicekatalog for LOKALEUDLÅN. LEJRE KOMMUNE Børn, Unge, Kultur og Fritid Mail: lies@lejre.dk eller infr@lejre.dk Tlf.

Servicekatalog for LOKALEUDLÅN. LEJRE KOMMUNE Børn, Unge, Kultur og Fritid Mail: lies@lejre.dk eller infr@lejre.dk Tlf. Servicekatalog for LOKALEUDLÅN LEJRE KOMMUNE Børn, Unge, Kultur og Fritid Mail: lies@lejre.dk eller infr@lejre.dk Tlf. 46 46 48 14 BOOKING FOR EN SÆSON Skolelokaler: Skolens kontor. Ønsker for kommende

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune.

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune. ÅRHUS KOMMUNES FRITIDS- OG KULTURFORVALTNING. VESTERGADE55. POSTBOKS 619. 8100 ÅRHUS C. TELEFON 8940 48 00. TELEFAX 86 19 1722. Den August 1994 Journalnr. 82.16.00.P21/91 Kontaktperson Direkte tlf. Regler

Læs mere

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Prisliste

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Prisliste Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT Leje af haller og sale Prisliste Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne

Læs mere

Stk dages fristen gælder tillige for foreninger til at aflyse egne aktiviteter.

Stk dages fristen gælder tillige for foreninger til at aflyse egne aktiviteter. Original Sags nr. 16/10828 Principper for retningslinjer for anvisning af lokaler og udendørsanlæg. Byrådet anviser egnede ledige offentlige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg,

Læs mere

Udlånsregler. Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation.

Udlånsregler. Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation. Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation. Fredag den 20. januar 2006 hædres alle børn og unge indtil 18 år ved arrangementet

Læs mere

Foreningsguide. Frederikssund.kultur.egon.dk/forening. EG On Kultur & Fritid

Foreningsguide. Frederikssund.kultur.egon.dk/forening. EG On Kultur & Fritid Foreningsguide Frederikssund.kultur.egon.dk/forening EG On Kultur & Fritid Indhold 1. Login 1. Hvis du har modtaget en invitation 2. Hvis du ikke har modtaget en invitation 2. Foreningsforsiden 3. Administration

Læs mere

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Forord Lokalefordelingen er samlet under Folkeoplysningsudvalget, som har den overordnede kompetence. Kravene i folkeoplysningsloven

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel...

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel... Indholdsfortegnelse Kort om Interbook.roskilde.dk.... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Hjælpefunktion... 3 Startsiden... 4 Nyheder... 4 Søg ledige tider enkelt søgning... 4 Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad.

Læs mere

Udlånsregler for kommunale haller og idrætsanlæg

Udlånsregler for kommunale haller og idrætsanlæg Holstebro Kommune Sport og Fritid Udlånsregler for kommunale haller og idrætsanlæg sidst opdateret marts 2015 Udlån af Holstebro Kommunes skoler og idrætsanlæg Holstebro Badelands svømmehalsdel Holstebro

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne. Bilag 1

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne. Bilag 1 Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne Bilag 1 HH-bilag 1 juli 2013 Side 1 af 5 Indhold bilag 1: 1 Lokaler og råderet 2 Åbningstider og tilgængelighed 3 Skolernes

Læs mere

Regler og procedurer for booking af tst s haller, lokaler og Café

Regler og procedurer for booking af tst s haller, lokaler og Café Regler og procedurer for booking af tst s haller, lokaler og Café I. Intern booking procedure for tst s afdelinger side 2-3 II. Ekstern booking procedure for haller og lokaler i tst side 4 III. Arrangementer

Læs mere

Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg

Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg ODSHERRED KOMMUNE Vedtaget i Kulturudvalget den 20. marts 2007. ODSHERRED KOMMUNE Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg

Læs mere

Leje af haller og sale. Prisliste

Leje af haller og sale. Prisliste Leje af haller og sale Prisliste 2 Leje af haller og sale, prisliste Stenlille Hallen Holberg Hallen Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne og priserne.

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1-2007 fra Fritid og Kultur Hillerød Kommune

Nyhedsbrev nr. 1-2007 fra Fritid og Kultur Hillerød Kommune Indledning og velkomst Fritid og Kultur er en afdeling under Børn, Familier og Kultur der arbejder indenfor områderne idræt, kultur og folkeoplysning. Fritid og Kultur vil gerne i dette nyhedsbrev informere

Læs mere

Nyhedsbrev, januar 2010 Kultur og Unge, Hillerød Kommune

Nyhedsbrev, januar 2010 Kultur og Unge, Hillerød Kommune Indledning Hermed nyhedsbrev nyt fra Kultur og Unge. Kultur og Unge er resultatet af en fusion af den tidligere Ungeafdeling og Fritid og Kultur. Kultur og Unge ønsker med dette brev at informere om nyheder

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe-Hallerne. Bilag 2 - Svømmehallen

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe-Hallerne. Bilag 2 - Svømmehallen Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe-Hallerne Bilag 2 - Svømmehallen FH-bilag2 juli 2013 Side 1 af 5 Indhold bilag 2 1 Lokaler og råderet 2 Åbningstider og tilgængelighed

Læs mere

Anvisning af baner / lokaler

Anvisning af baner / lokaler Anvisning af baner / lokaler Retningslinjer pr. 15.3.2015 De kommunale lokaler og baner i stilles gratis til rådighed for de hjemmehørende foreninger. Det vil sige lokaler / baner på idrætsanlæg, skoler,

Læs mere

Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg Allerød Kommune Indhold Indledning 3 Formål 3 Mål 3 Lokaler og udendørsanlæg 4 Lån af kommunale lokaler lokaleanvisning 4 Udlejning

Læs mere

Foreningsguide. EG On Kultur & Fritid

Foreningsguide. EG On Kultur & Fritid Foreningsguide EG On Kultur & Fritid Log in billedet (ved modtaget invitation) Hvis du allerede har modtaget en midlertidig adgangskode på mail, så indtaster du denne i log in felterne sammen med din

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

for benyttelse af kommunale lokaler til folkeoplysning og fritidsvirksomhed

for benyttelse af kommunale lokaler til folkeoplysning og fritidsvirksomhed REGLEMENT for benyttelse af kommunale lokaler til folkeoplysning og fritidsvirksomhed A. Generelle bestemmelser 1. Reglementet gælder for folkeoplysning og fritidsvirksomhed, der finder sted i lokaler

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Juni 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Biblioteket Domus Vista

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015.

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015. NYT FRA KULTUR- OG FRITIDSMEDARBEJDER SUSANNE PETERSEN susanne.petersen@kalundborg.dk - tlf. 59 53 59 15 Ansøgning om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Fordelingsregler. for Idrætsfaciliteterne. i Egedal kommune

Fordelingsregler. for Idrætsfaciliteterne. i Egedal kommune Sagnr. 09/7933 Fordelingsregler for Idrætsfaciliteterne i Egedal kommune Indholdsfortegnelse: Forord..... side: 03 1. Folkeoplysende foreninger side: 05 2. Vederlagsfrit versus leje. side: 05 3. Ansøgningsrunder

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

LOKALEANVISNINGSREGLER

LOKALEANVISNINGSREGLER LOKALEANVISNINGSREGLER Udlån af lokaler... 2 Nøgleudlevering m.v.... 2 Børneattest... 3 Gebyropkrævning for kommunale samlings- og gymnastiksale... 3 Afbookning... 4 Oversigt over kommunale lokaler til

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg Allerød Kommune Indhold Indledning 3 Formål 3 Mål 3 Lokaler og udendørsanlæg 4 Lån af kommunale lokaler lokaleanvisning 4 Udlejning

Læs mere

Kriterier for tildeling af timer

Kriterier for tildeling af timer d. 4.3.2010 (rev. Sommer 2010) Kriterier for tildeling af timer Fordelingsmodel Der tildeles træningstider i Fredericia Kommunes indendørs idrætsfaciliteter (dog ikke svømmefaciliteter eller skydefaciliteter)

Læs mere

Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg

Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg Oversigt over skoler/haller Holeby Holebyafd., Vestervej 126, 4960 Holeby - SØNDRE SKOLE Holeby hallen, Vestervej 126, 4960 Holeby *Errindlev

Læs mere

Vejledning til søgning af indendørsfaciliteter, sæson

Vejledning til søgning af indendørsfaciliteter, sæson Vejledning til søgning af indendørsfaciliteter, sæson 2016-2018 Denne vejledning er en trin-for-trin vejledning til søgning af tider Fakta om ansøgningsrunden Ansøgningsfrist 1. februar kl. 14.00 2016.

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Vejledning til søgning af svømmefaciliteter, sæson

Vejledning til søgning af svømmefaciliteter, sæson Vejledning til søgning af svømmefaciliteter, sæson 2017-2018 Denne vejledning er en trin-for-trin vejledning til søgning af tider Fakta om ansøgningsrunden Ansøgningsfrist 1. februar kl. 14.00 2017. Ansøgningsrunden

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg Allerød Kommune Indhold Indledning 3 Formål 3 Mål 3 Lokaler og udendørsanlæg 4 Lån af kommunale lokaler lokaleanvisning 4 Udlejning

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Lej lokaler. Medborgerhuset på Danasvej. fkb.dk. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Lej lokaler. Medborgerhuset på Danasvej. fkb.dk. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Lej lokaler Medborgerhuset på Danasvej fkb.dk 2016 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I SKANDERBORG KOMMUNE. KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER/SALE herunder svømmehaller/svømmesale

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I SKANDERBORG KOMMUNE. KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER/SALE herunder svømmehaller/svømmesale KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER/SALE herunder svømmehaller/svømmesale 1 Fordeling af timer i idrætshaller/sale og svømmehaller/svømmesale Udgangspunktet

Læs mere

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1.5 BESTYRELSENS ANSVAR Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. adresser, regler, faciliteter og priser 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. adresser, regler, faciliteter og priser 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE adresser, regler, faciliteter og priser 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 - JANUAR 2013

NYHEDSBREV NR. 4 - JANUAR 2013 NYHEDSBREV NR. 4 - JANUAR 2013 S IDE 2 Tirsdag den 5. februar klokken 19.30 i Farum Kulturhus Vi vil lære vore medlemsforeninger at bruge KultuNaut. Vi vil lære din forening at bruge KultuNaut, for at

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2008 Fritid og Kultur. Hermed seneste nyt, kommende arrangementer samt informationer fra Fritid og Kultur.

Nyhedsbrev. September 2008 Fritid og Kultur. Hermed seneste nyt, kommende arrangementer samt informationer fra Fritid og Kultur. Nyhedsbrev September 2008 Fritid og Kultur Hermed seneste nyt, kommende arrangementer samt informationer fra Fritid og Kultur. Budgetforlig 2009 Der er indgået et bredt budgetforlig, der skal medvirke

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

Reglement. Bestemmelser. for benyttelse af lokaler mv. og. vedrørende lejeafgifter

Reglement. Bestemmelser. for benyttelse af lokaler mv. og. vedrørende lejeafgifter Reglement for benyttelse af lokaler mv. og Bestemmelser vedrørende lejeafgifter Indhold A. Generelle bestemmelser... 3 B. Ansøgning, anvisning, aflysning og afmelding... 3 C. Instruks for benyttelsen af

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 Tjekliste: Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 3. april 2017 2. Ansøg

Læs mere