Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg"

Transkript

1 Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012.

2 GENERELT... 3 ANSØGNING OM LÅN AF KOMMUNALE LOKALER... 3 INTERBOOK... 4 HVILKE LOKALER KAN BENYTTES?... 4 ÅBNINGSTIDER... 4 HVEM KAN LÅNE?... 6 ERKLÆRING OM INDHENTELSE AF BØRNEATTEST... 7 PRINCIPPER FOR TILDELING AF LOKALER... 7 FORENINGSFESTER... 8 EKSTRA TRÆNINGSTID... 8 ALMINDELIGE/EKSTRAORDINÆRE AKTIVITETER... 8 ANMELDELSE AF ARRANGEMENTER OG MIDLERTIDIGE OVERNATNINGER... 9 STØRRE ARRANGEMENTER... 9 AFLYSNING AF TILDELTE TIDER... 9 AFLYSNING AF TIDER I HALLER OG GYMNASTIKSALE AFLYSNING AF TIDER I ALMINDELIGE SKOLE- OG FAGLOKALER OG LIGN. LOKALER LÅN AF GRÆS- OG GRUSBANER PÅ UDENDØRSANLÆG GRÆSBANER GRUSBANER ORDENSREGLER ADGANG TIL LOKALERNE MV IBRUGTAGNINGSSKEMAER ANSVAR KONTAKT

3 Generelt Hillerød Kommunes lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed for godkendte foreninger i Hillerød. Lokaler og anlæg stilles dog kun til rådighed i det omfang, de er ledige og findes egnede til det ansøgte formål. Lokalerne stilles normalt omkostningsfrit til rådighed med lys, vand, varme, rengøring og med det udstyr, der normalt findes i lokalet. Foreningen skal selv opstille borde og stole samt opsætte bander, net og lignende. Foreningen skal ligeledes selv sætte tingene på plads efter brug. Alle godkendte foreninger skal meddele kontaktoplysninger på foreningens bookingansvarlige, formand og kasserer. Foreninger har pligt til at ajourføre disse oplysninger i kommunens foreningsregister. Se afsnittet om Interbook. Foreningernes kontakt til kommunen i forbindelse med lokalelån skal ske via foreningens bookingansvarlige eller formand. Ansøgning om lån af kommunale lokaler I januar sendes information om ansøgning om lokaler til sidste års brugere. Der ud over vil der være en opfordring på kommunens hjemmeside og på Interbook om at der nu er tid til at søge om lån af lokaler for den kommende sæson. Ansøgning om lokaler skal ske via kommunens lokalebookingsystem, Interbook, eller via særligt ansøgningsskema. Ansøgningsfristen er d. 1. marts. Bemærk at ét modul er 45 min. Se modulernes i Interbook. Ansøgeren af lån om et lokale har pligt til at godkende og evt. opdatere foreningens oplysninger forud for indsendelse af et bookingsønske. Efter ansøgningsfristen d. 1. marts nedsætter kommunen et fordelingsudvalg til fordelingen af haller og gymnastiksale. Ultimo maj vil brugerne få information om, hvordan de kan finde deres lokaletildelinger for den kommende sæson. Informationen sendes via til foreningens bookingansvarlige. Imødekommelse af ansøgning om lån af haller, gymnastiksale, lokaler på Frederiksborg Byskole, lokaler på Føllegaard samt lokaler i Kulturværkstedet meddeles via Interbook. 3

4 Svar på ansøgning om lån af faglokaler og almindelige skolelokaler fra øvrige skoler meddeles fra den pågældende skole. Der kan løbende, via Interbook, søges på ledige lokaler. En ansøgning skal modtages i Idræt og Folkeoplysning senest fem uger før datoen for anvendelse af faciliteterne. Interbook Udlån af kommunale lokaler administreres vha. Hillerød kommunes lokalebookingsystem. Programmet hedder Interbook, og findes på følgende side: Link til Interbook findes desuden på Hillerød Kommunes hjemmeside, Interbook rummer også kommunens foreningsregister. Link til foreningsregistret findes i Interbook, og på kommunens hjemmeside. Alle har adgang til at se foreningsregistret samt kalendere med bookinger i de kommunale lokaler, der udlånes, uden at skulle logge på Interbook. Alle godkendte foreninger får tildelt et brugernavn og et kodeord, der skal bruges til at logge på Interbook. Det er nødvendigt at logge på Interbook fx når foreningens oplysninger skal opdateres, og når foreningen vil sende et bookingønske til Idræt og Folkeoplysning. Hvilke lokaler kan benyttes? Alle lokaler på kommunens folkeskoler kan søges. Dette gælder dog ikke skolernes IT faciliteter. Alle lokaleudlån vurderes i forhold til formål og egnethed. Fx udlånes lokaler på skoler normalt ikke til udstillinger af dyr, men der kan, efter forudgående ansøgning til Idræt og Folkeoplysning, gives dispensation til udstilling i hallerne. Derudover kan der lånes lokaler i Viden- og Kulturparken, herunder Kulturværkstedet. Kommunen råder over visse lokaler i Frederiksborgcentret samt visse tider i hallen i Uvelse Fritidscenter. Se de forskellige åbningstider nedenfor. Åbningstider Åbningstiden for de forskellige lokaler er nævnt nedenfor. Lokalerne er som udgangspunkt lukket i skolernes ferie, men der kan søges dispensation. Den sidste weekend i en ferieperiode hører med til ferien. Ansøgning om dispensation sendes til Idræt og Folkeoplysning. 4

5 Haller og gymnastiksale Hverdage: Weekend: Fra kl til (+ 15 min. omklædning) Fra kl til (+ 15 min. omklædning) På lørdage efter kl og på søndage er hallerne prioriteret til turneringer, stævner og lignende, dvs. der tildeles ikke tid til sæsontræning i dette tidsrum. Sæsontildelinger i haller og gymnastiksale gælder fra d. 15. august til d. 30. april. Al lån af disse lokaler uden for denne periode skal aftales med skolen eller idrætscentret. Almindelige skolelokaler og faglokaler Hverdage: Fra kl til Weekend: Fra kl til Brug af skolernes lokaler i skoletiden (kl ) kan ske i særlige tilfælde. Ansøgning skal sendes direkte til skolen og godkendes af denne. Klasse- og faglokaler kan lånes i perioden fra d. 15. august og indtil den kommende sommerferie. FrederiksborgCentret Der kan søges om lån af hal til sæsontræning i Frederiksborgcentret i tidsrummet mandag til torsdag, kl Uvelse Fritidscenter Hallen i Uvelse Fritidscenter udlånes kun på hverdage. Åbningstiden er den samme som kommunens øvrige haller. Kulturværkstedet Lokalerne i Kulturværkstedet kan søges til sæsonbookinger for aftenskoler i tidsrummet kl til kl på hverdage samt i weekenden. Jf. dog særlige regler for Kedelhuset. Reglerne findes på Interbook. Kulturværkstedet og Kedelhuset er åbent alle dage, undtagen helligdage. Føllegaard Lokalerne på Føllegaard kan lånes fra kl til kl , hele ugen. Se særlige udlånsregler for Føllegaard. Reglerne findes på Interbook. 5

6 Klubhuse og lign. Der er udarbejdet særlige selvforvaltnings- eller brugeraftaler for de kommunale klubhuse og klubhuslignende lokaler. Af disse aftaler fremgår bl.a. at kommunale lokaler ikke må udlånes/udlejes til private eller erhvervsmæssige arrangementer. Hvem kan låne? Enhver forening, der tilbyder virksomhed efter folkeoplysningsloven, kan låne lokaler. Foreningen skal være godkendt af Hillerød Kommune. Der kan, efter ansøgning hos Hillerød Kommune, Idræt og Folkeoplysning, gives tilladelse til arrangementer, der har et kommercielt indhold. Tilladelsen baseres på en konkret vurdering af arrangementets formål. Ikke godkendte foreninger kan, afhængigt af formålet vurderet i forhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser, benytte kommunens faciliteter. Det sker mod betaling, og forudsat at der er ledige, egnede lokaler. På skoler skal prisen som minimum dække de udgifter, som anvendelsen af lokalet påfører skolen. Prisen for anvendelse af lokaler i Kedelhuset fremgår af udlånsreglerne for Viden- og Kulturparken. Frivillige sociale foreninger kan søge om at benytte kommunens lokaler uden betaling. Ansøgning sker via FrivilligCenter Hillerød. Kommunens grundejerforeninger kan få stillet et lokale gratis til rådighed for deres årlige generalforsamling, forudsat at der er et ledigt og egnet lokale. Ansøgning sker direkte til det pågældende sted, hvor generalforsamlingen ønskes afholdt. Der udlånes/udlejes IKKE kommunale faciliteter til private arrangementer. Virksomheder kan leje lokaler i Kedelhuset til kurser eller møder for deres ansatte. Prisen fremgår af udlånsreglerne for Viden- og Kulturparken. Der ud over kan virksomheder ikke anvende kommunale lokaler. 6

7 Erklæring om indhentelse af børneattest Folkeoplysende foreninger har pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattest. Erklæringen er en betingelse for, at kommunen kan yde tilskud eller anvise lokaler. Erklæringen skal afgives én gang årligt til den kommune, som foreningen hører under. Det er foreningens tegningsberettigede efter vedtægterne, der afgiver erklæringen på foreningens vegne. Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver har direkte kontakt med børn under 15 år. Foreninger, der ikke ansætter eller beskæftiger personer med direkte kontakt med børn under 15 år, pålægges ikke at indhente børneattester, men Erklæring om indhentelse af børneattest skal stadig sendes til kommunen. I Hillerød Kommune skal erklæringen sendes via til senest d. 1. februar hvert år. Alternativt sendes erklæringen med almindelig post til Idræt og Folkeoplysning, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Principper for tildeling af lokaler Den årlige tildeling af lokaler for den kommende sæson prioriteres i henhold til folkeoplysningsloven således: 1. Aktiviteter for børn og unge. 2. Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil. 3. Aktiviteter for voksne. Ved anvisning af lokaler, der er særligt egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal anvisning til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning. Medlemstilgang i en forening udløser ikke automatisk mere træningstid. Med hensyn til indendørs fodbold, stilles der haller til rådighed for sæsontræning og stævner for ungdomsspillere indtil 18 år. Ved den årlige tildeling tilstræbes det, at der tages hensyn til tidligere brug af samme lokale. Ansøgning om fortsat brug prioriteres højere end en ny ansøgning. Samtidig tilstræbes det at samme slags aktivitet lægges op ad hinanden, således at brugerne sparer tid til opsætning og nedtagning af udstyr. 7

8 Foreningsfester Godkendte foreninger har mulighed for at holde én årlig foreningsfest på en af kommunens skoler. Festen skal have relation til foreningens aktiviteter, fx en afslutningsfest, hvor der uddeles medaljer, og årets præstationer hædres. Til foreningsfester må der ikke inviteres gæster udefra. Festen må ikke have karakter af en selskabsfest, som fx burde holdes i et forsamlingshus. Lokalerne skal forlades senest kl i ryddet stand. Ekstra træningstid Ledige lokaler kan søges efter udmelding af sæsonfordelingen. Bookingønsker indsendes via Interbook. Ved opstart og afslutning af sæsonen, kan der være mulighed for at få ekstra træningstid, da der er brugere, der først rykker indendørs ca. 1. november og slutter tidligere indendørs end sædvanlig sæsonafslutning. Ansøgning om ekstra træningstid sendes via Interbook til Idræt og Folkeoplysning. Almindelige/ekstraordinære aktiviteter Almindelige stævner og turneringer i hallerne kaldes almindelige aktiviteter, mens større stævner og turneringer med over 150 deltagere og evt. overnatning er ekstraordinære aktiviteter. En juletræsfest med over 50 deltagere er fx også en ekstraordinær aktivitet. Ansøgning om arrangementer/fester med ekstraordinær aktivitet skal modtages i Idræt og Folkeoplysning mindst to måneder før arrangementsdatoen. En godkendelse til en ekstraordinær aktivitet forudsætter, at kommunens viceberedskabschef har godkendt sikkerhedsforanstaltningerne omkring arrangementet. Arrangøren skal selv søge om en sådan godkendelse. Relevante ansøgningsskemaer kan hentes på Hillerød Kommunes hjemmeside under Borgere/ Beredskab og akut hjælp, henh. Anmeldelse af arrangementer og midlertidige overnatninger eller Større arrangementer. 8

9 Anmeldelse af arrangementer og midlertidige overnatninger I forbindelse med stævner og andre større arrangementer, hvor der er udenbys deltagere, er der mulighed for indkvartering af deltagere på skolerne. Forud for arrangementer til over 50 personer, skal arrangementet anmeldes til brandmyndigheden. Læs mere på kommunens hjemmeside, hvor blanketten til anmeldelsen også findes: Borgere/ Beredskab og akuthjælp/ Anmeldelse af arrangementer og midlertidige overnatninger. Anmeldelsesblanketten skal være brandmyndigheden i hænde, senest 10 hverdage før arrangementet/overnatningerne, med mindre der er tale om et større arrangement (se afsnittet om Større arrangementer). Større arrangementer Der skal fremsendes en ansøgning til Hillerød Kommunes Beredskab hvis der gennemføres større arrangementer i kommunen, hvor mange mennesker samles i bygninger, telte eller i det fri. Arrangøren skal selv søge om godkendelse. Ansøges der om et større arrangement eller overnatning med et personantal på over 150 personer, er ansøgningsfristen 8 uger, for at beredskabet kan behandle sagen rettidigt. Se endvidere afsnittet om almindelige/ekstraordinære aktiviteter Foreningen/arrangøren skal stille personale til rådighed både før og efter arrangementet til flytning af inventar m.v. efter servicemedarbejderens nærmere anvisning. I god tid før et arrangement træffer foreningen de nødvendige aftaler om praktiske forhold med skolen eller den tekniske serviceleder. Der vil ikke under opholdet blive foretaget den normale rengøring. Foreningen skal både under og efter indkvarteringen sørge for nødvendig renholdelse i alle de benyttede lokaler, herunder toiletter og badefaciliteter. Aflysning af tildelte tider For alle lokalelån, også for enkeltmoduler, gælder at ved udeblivelse uden afbud, står lokalet på lånerens ansvar. Muligheden for opkrævning af et gebyr for udeblivelse uden afbud overvejes, men er ikke pt. indført. Ved udeblivelse gentagne gange uden afbud, kan Hillerød Kommune for en periode inddrage tilladelsen. 9

10 Hillerød Kommune forbeholder sig ret til at aflyse tildelte tider fem gange pr. ugedag årligt uden tildeling af erstatningstider. Det betyder, at der kan forekomme aflysninger fem mandage, fem tirsdage osv. Aflysning af tider i haller og gymnastiksale Enkeltafmeldinger skal ske til skolens tekniske serviceleder hurtigst muligt. Tid, der er tildelt via den årlige sæsonfordeling, men som ikke kan udnyttes, skal aflyses senest d. 1. september. Aflysning meddeles Idræt og Folkeoplysning via Interbook eller direkte via mail til Idræt og Folkeoplysning. Foreningerne/brugerne er ansvarlige for det tildelte lokale i det tildelte tidsrum, indtil det er meddelt Idræt og Folkeoplysning, at de ikke ønsker tildelingen længere. Alle ubenyttede, tildelte tider skal aflyses. Det gælder også, hvis en forening har fået tildelt træningstid hver uge, men kun har mulighed for at udnytte tiden hver anden uge. Eventuelle bytninger af tildelt træningstid mellem foreninger kan kun foretages efter godkendelse/registrering hos Idræt og Folkeoplysning. Aflysninger fra kommunens side bliver meddelt med mindst fire ugers varsel ved tydeligt opslag ved træningsstedet. Skolerne sørger for at opsætte opslagene. Aflysning af tider i almindelige skole- og faglokaler og lign. lokaler Afmelding skal foretages til skolens kontor. Dette gælder både enkelte aflysninger og periodevise aflysninger. Lån af græs- og grusbaner på udendørsanlæg For brug af græsbaner er sæsonen ca. d. 1. april til ca. d. 1. november, mens sæsonen for brug af grusbaner er fra november til april. Det nøjagtige begyndelses- og sluttidspunkt for benyttelse af udendørsanlæggene fastsættes af Teknik Entreprise, og vil være afhængig af vejret/jordbundsforhold. 10

11 Græsbaner Ansøgning om brug af kommunens græsbaner sendes til Idræt og Folkeoplysning senest d. 1. februar. Senest ultimo februar vil klubberne få svar på deres ansøgning for den kommende sæson. Grusbaner Ansøgning om brug af kommunens grusbaner sendes til Idræt og Folkeoplysning senest d. 15. september. Senest 1. oktober vil klubberne få svar på deres ansøgning for den kommende sæson. De ansvarlige for de enkelte idrætsanlæg, hvor grusbanerne ligger, beslutter hvad grusbanerne må benyttes til i sommerperioden. Ordensregler Lokaler og anlæg må kun benyttes til de aktiviteter, og på det tidspunkt, som er godkendt af kommunen eller skolen. Lokaler og anlæg afleveres i ryddet stand. Borde, stole og andet inventar stilles som ved modtagelse af lokalet med mindre andet er aftalt. Evt. mangler og beskadigelser, der opdages før brug, eller sker under brug, skal straks meddeles til den tekniske serviceleder. Brug af lokaler og udstyr sker på brugerens ansvar. Der skal altid være en ansvarlig leder til stede. Udgifter i forbindelse med skolens udbedring af evt. skader på lokaler og/eller inventar skal ved krav fra skolen betales af foreningen. Brug af lokaler skal altid ske i henhold til det gældende ordensreglement. I flere lokaler er der specielle ordensregler, der skal respekteres. Hillerød Kommunes skolelokaler og indendørs idrætsfaciliteter er røgfrie. Dette skal respekteres døgnets 24 timer. Der er adgang til omklædningsrum i forbindelse med haller og gymnastiksale 15 minutter før og efter den tildelte tid. 11

12 Det er VIGTIGT, at brugerne efter endt benyttelse af lokalerne slukker lys og lukker døre og vinduer. Ved grov uagtsomhed eller ved overtrædelse af gældende bestemmelser, eller hvis lokalerne bruges til andet end det ansøgte formål, kan foreningen blive udelukket fra at låne lokaler eller udendørsanlæg for en nærmere angivet periode. Folkeoplysningsudvalget træffer afgørelsen. Afgørelsen kan ankes til Hillerød Byråd. Adgang til lokalerne mv. De tekniske serviceledere sørger for, at der er låst op og låst til bookede lokaler på de aftalte tidspunkter. På skoler med elektronisk dørkort er der udarbejdet særlige regler. Arrangøren/foreningen skal altid kontakte den tekniske serviceleder forud for et arrangement. Aftale om lån af disponibelt AV-udstyr træffes med den tekniske serviceleder. De tekniske servicemedarbejdere opstiller ikke borde og stole eller sætter bander, net og lignende op eller tager ned. Der er udarbejdet en liste over navne og telefonnumre på alle kommunens tekniske serviceledere. Listen findes på Interbook. Ibrugtagningsskemaer Brugere af kommunens lokaler skal aftale de nærmere forhold ved lokalelånet med skolens tekniske serviceleder inden de starter sæsonens træning. Faste brugere skal aflevere et ibrugtagningsskema med oplysninger om bl.a. foreningens kontaktpersoner/ansvarlige trænere. Det skal ske senest én uge inden opstart af aktiviteten. Der skal afleveres et skema over hvert hold/tid, således at det til enhver tid er oplyst, hvem der er ansvarlig for det tildelte lokale. Ibrugtagningsskemaet kan findes på Interbook. Skemaet skal afleveres både til skolens tekniske serviceleder og til Idræt og Folkeoplysning. Bliver ibrugtagningsskemaet ikke indleveret til tiden, vil foreningen kunne miste sin tildeling uden yderligere varsel. 12

13 Ansvar Ansvaret for og kontrollen med at disse regler bliver overholdt, hviler på foreningen og dens medlemmer. Folkeoplysningsudvalget har tillid til, at dette vil ske, men har i modsat fald som det er anført også kompetencen til at udelukke eventuelle brugere for en given periode. Kontakt Hillerød Kommune, Idræt og Folkeoplysning Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød Kommunale lokaler, haller og gymnastiksale, og grus- og græsbaner: Charlotte D. Harlyk, telefon , Godkendelse af store arrangementer og overnatning: Blanketter og information findes på kommunens hjemmeside. FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød, telefon Hillerød Viden- og Kulturpark, Christiansgade 1, 3400 Hillerød, Lokalerne i Kedelhuset og Kulturværkstedet reserveres ved kontakt til biblioteket på telefon , eller til vicevært Jan Nyborg Green, telefon , Uvelse Fritidscenter, centerchef Finn Lillelund, Gørløsevej 6A, Uvelse, 3550 Slangerup, telefon , 13

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt)

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt) 1 Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg (Særlige ændringer er markeret med rødt) 2 Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg...3 Hvem kan låne lokaler

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal

Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal 1 Indholdsfortegnelse Side Principper for anvendelse af Birkerød Squashhal 2 Hvem kan låne baner i Birkerød Squashhal gratis 2 Hvad kan lånes gratis

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Indledning og ikrafttræden 1.1 Lovgrundlag 1.2 Generelle bestemmelser

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune.

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune. ÅRHUS KOMMUNES FRITIDS- OG KULTURFORVALTNING. VESTERGADE55. POSTBOKS 619. 8100 ÅRHUS C. TELEFON 8940 48 00. TELEFAX 86 19 1722. Den August 1994 Journalnr. 82.16.00.P21/91 Kontaktperson Direkte tlf. Regler

Læs mere

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne

Læs mere

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne og priserne.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1-2007 fra Fritid og Kultur Hillerød Kommune

Nyhedsbrev nr. 1-2007 fra Fritid og Kultur Hillerød Kommune Indledning og velkomst Fritid og Kultur er en afdeling under Børn, Familier og Kultur der arbejder indenfor områderne idræt, kultur og folkeoplysning. Fritid og Kultur vil gerne i dette nyhedsbrev informere

Læs mere

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem.

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. GENERELLE LOKALEANVISNINGSREGLER Kommunale lokaler Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. Følgende

Læs mere

Udlånsregler. Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation.

Udlånsregler. Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation. Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation. Fredag den 20. januar 2006 hædres alle børn og unge indtil 18 år ved arrangementet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel...

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel... Indholdsfortegnelse Kort om Interbook.roskilde.dk.... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Hjælpefunktion... 3 Startsiden... 4 Nyheder... 4 Søg ledige tider enkelt søgning... 4 Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad.

Læs mere

Nyhedsbrev, januar 2010 Kultur og Unge, Hillerød Kommune

Nyhedsbrev, januar 2010 Kultur og Unge, Hillerød Kommune Indledning Hermed nyhedsbrev nyt fra Kultur og Unge. Kultur og Unge er resultatet af en fusion af den tidligere Ungeafdeling og Fritid og Kultur. Kultur og Unge ønsker med dette brev at informere om nyheder

Læs mere

Regler og procedurer for booking af tst s haller, lokaler og Café

Regler og procedurer for booking af tst s haller, lokaler og Café Regler og procedurer for booking af tst s haller, lokaler og Café I. Intern booking procedure for tst s afdelinger side 2-3 II. Ekstern booking procedure for haller og lokaler i tst side 4 III. Arrangementer

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg

Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg ODSHERRED KOMMUNE Vedtaget i Kulturudvalget den 20. marts 2007. ODSHERRED KOMMUNE Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

for benyttelse af kommunale lokaler til folkeoplysning og fritidsvirksomhed

for benyttelse af kommunale lokaler til folkeoplysning og fritidsvirksomhed REGLEMENT for benyttelse af kommunale lokaler til folkeoplysning og fritidsvirksomhed A. Generelle bestemmelser 1. Reglementet gælder for folkeoplysning og fritidsvirksomhed, der finder sted i lokaler

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015.

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015. NYT FRA KULTUR- OG FRITIDSMEDARBEJDER SUSANNE PETERSEN susanne.petersen@kalundborg.dk - tlf. 59 53 59 15 Ansøgning om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af

Læs mere

Reglement. Bestemmelser. for benyttelse af lokaler mv. og. vedrørende lejeafgifter

Reglement. Bestemmelser. for benyttelse af lokaler mv. og. vedrørende lejeafgifter Reglement for benyttelse af lokaler mv. og Bestemmelser vedrørende lejeafgifter Indhold A. Generelle bestemmelser... 3 B. Ansøgning, anvisning, aflysning og afmelding... 3 C. Instruks for benyttelsen af

Læs mere

Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg

Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg Oversigt over skoler/haller Holeby Holebyafd., Vestervej 126, 4960 Holeby - SØNDRE SKOLE Holeby hallen, Vestervej 126, 4960 Holeby *Errindlev

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Høje-Taastrup Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Juni 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Biblioteket Domus Vista

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Nyt om kultur og fritid - maj 2014

Nyt om kultur og fritid - maj 2014 Nyt om kultur og fritid - maj 2014 Indhold i overskrifter, læs nyhederne i fuld længde nedenfor: Sæsonbooking 2014/2015 husk at søge træningstider hurtigst muligt på nettet Hør om tilskud til foreninger:

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids kommunale lokaler og udendørs anlæg

Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids kommunale lokaler og udendørs anlæg Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids kommunale lokaler og udendørs anlæg Generelle regler Alle foreninger som er godkendt/registreret i Kultur og Fritid Lolland Kommune kan låne gratis kommunale

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

Sæsonstart 2014/2015

Sæsonstart 2014/2015 Sæsonstart 2014/2015 Kære tennisspiller, Bestyrelsen for Vejle Tennis Hal har hermed fornøjelsen af at byde velkommen til sæsonen 2014/2015 den 12. sæson i tennishallens historie. Vi har i den forgangne

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798 Velkommen som træner i VGF Bestyrelsen ønsker dig velkommen i Viborg Gymnastik-Forening. Som træner er du gymnasternes primære kontakt til foreningen, og du vil sikkert få mange forskellige spørgsmål.

Læs mere

VEJLEDNING I CONVENTUS... 1

VEJLEDNING I CONVENTUS... 1 Indhold VEJLEDNING I CONVENTUS... 1 ANSØGNINGER... 2 DETAILBOOKING... 7 AFBOOKING... 9 FRITIDSPORTALEN... 10 Vejledning i Conventus Log på foreningens profil på www.conventus.dk. Hvis ikke den kommunale

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C Aarhus Kommunes LokaleBooking Lån Kommunens lokaler og anlæg til fritids- og idrætsaktiviteter Åbningsoversigt sæson 2014-2015 Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2015 Indholdsfortegnelse Folkeoplysende foreninger... 3 Børneattester... 4 Medlemstilskud... 4 Åbne klubber... 5 Lokaletilskud... 5 Lokaletilskud til Fitness-foreninger...6

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids lokaler og udendørs anlæg

Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids lokaler og udendørs anlæg Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids lokaler og udendørs anlæg Generelle regler Alle foreninger som er godkendt/registreret i Kultur og Fritid Lolland Kommune kan låne gratis lokaler til deres

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

Foreningsarbejdet 2014

Foreningsarbejdet 2014 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsarbejdet 2014... 3 Folkeoplysende foreninger... 4 Børneattester... 5 Medlemstilskud... 5 Åbne klubber...6 Lokaletilskud...6 Lokaletilskud

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Dato for hvornår overnatningen finder sted Fra dato: Kl.: Til dato: Kl.: Overnatning ønskes på Skolens/hallens navn og adresse Antal overnattende Antal overnattende

Læs mere