Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil?"

Transkript

1 Hvor mege er de værd a kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Bjarke Jensen Rolf Poulsen 1 Indledning For den almindelig fordrukne og forgældede danske boligejer var 1. okober 2003 en god dag: Billigere spru og smøger og afdragsfrie lån. For seriøse og hårdarbejdende rene-analyikere var dagen også en fesdag; en inellekuel udfordring. Afdragsfrie lån kan nemlig være flere ing, og nogle har ganske komplicerede eksra-eksra indbyggede lånagerreigheder, der srækker lovgivningen lige il brisepunke. Hisorien om valgfri afdragsfrie lån Tidligere skulle ydelsesprofilen på danske realkredilån være afagende eller konsan 1 over id. Men i begyndelsen af 2003 blev lovgivningen ændre, således a konsrukionen af afdragsfrie lån muliggjordes. Lånere fik 10 års afdragsfrihed. E lån, der er afdragsfri de førse 10 år, har noge lavere ydelser i saren end e sædvanlig lån. De er derfor ikke svær a se, hvorfor sådan e produk kan virke ilrækkende på den almindelige måske endda nybage boligejer. Så ehver realkrediinsiu med respek for sig selv indføre afdragsfrie lån nogle med fikse navne som Pauselån. På disse lån fx Nykredis var de afdragsfrie perioder ypisk lag i saren. Men Realkredi Danmark ville gerne lave e afdragsfri lån med den eksra finesse, a lånager ikke fra sar skal vælge, hvornår de afdragsfrie perioder skal ligge, men kan gøre dee løbende; il hver ermin kan han hvis man har flere udskud ilbage sig Nej, jeg vener. Der var der visse skaelovgivningsekniske problemer med, men i sepember 2003 gav Øsre Landsre grøn lys for disse valgfri afdragsfrie lån. En vigig eknisk dealje i konsrukionen af begge yper afdragsfrie lån er, a de udskude afdrag lægges hel ud. Med de menes, a når man udskyder e afdrag, så ændrer de ikke annuiespro- Denne version december Tak il Anders, Bjarne, Mikkel og Moren Nordea Markes, København. Afdeling for Anvend Maemaik og Saisik, Københavns Universie, Universiesparken 5, 2100 København Ø. 1 Alle underlige ing ændring af rene på Flex-lån, op- eller ned-konverering der kan ske fordi rener ændrer sig over id ignoreres. 1

2 filen, de gør blo a hovedsolen ikke reduceres. Hvis e besem udskud afdrag skulle beales på e besem fremidig idspunk, så ville de blive noge rigig rod; man skulle så for hver enkel låner holde syr på hele hans udskydelseshisorie alså hvilke og hvornår, ikke bare hvormange ilbage. Hvad vi gør og hvad vi ikke gør Spørgsmåle vi ønsker a besvare skulle fremgå nogenlunde ydelig af ilen. Svare går over 3 eaper. 1. Vi illusrerer nogle mege nyige men ikke nye beregningseknikker. Vi ser, hvordan omskrivninger kan være banale, eller måske endda virke unødig komplicerende, for radiionelle realkredilån, men være afgørende for effekiv beregning af priser på valgfri afdragsfrie lån. 2. Vi bruger eknikkerne il a give e skøn på en rimelig prisforskel på de o yper afdragsfrie lån. Den er ikke sor; for obligaioner, hvis kurser ligger mid i 90 erne. 3. Vi demonsrerer nogle ineressane/sjove egenskaber ved låne med fri valg af udskude afdrag. De viser, a de o indbyggede opioner ilbagebealings- og afdragsudskydelsesreighederne gensidig påvirker hinanden, og a de derfor i eorien, ihverfald er vigig, a obligaionen prisfassæes som en samle pakke. Vi siger ikke noge om, om afdragsfrie lån er en god eller dårlig ide, hverken fra den individuelle låners synspunk poreføljevalg med lividiesaspeker, fra invesors synspunk kan jeg jene på lånagers irraionalie/specielle præferencer? eller fra e samfundsmæssig synspunk desabilisering af boligfinansieringsmarkede, insider/ousider -skævvridning. Alsammen mege ineressan, men ikke de ærinde, vi er ude i. Men vi ror nu nok, a spirius og cigareer er noge mere skadelige end afdragsfrie lån. 2 Prisfasæelse af valgfri afdragsfrie lån To ing hjælper os: Hovedsolshomogenie: Hvis værdien af en konvererbar annuie hovedsol 1, perioder il udløb og k mulige afdragsudskydelser klip ilbage er V, så er værdien af e ellers ilsvarende lån med hovedsol H ganske enkel H V. Springbeingelse: Hvis vi udskyder afdrag på e konvererbar lån med perioder il udløb og k klip ilbage, så har vi, når næse besluning skal ages, en konvererbar annuie med 1 perioder il udløb og k 1 klip ilbage. De er her vigig a annuiesprofilen bevares, dvs. a de udskude afdrag lægges hel ud og alle fremidige afdrag derfor ændres en smule. 2

3 Disse ricks/ideer er ikke nye, men forjener a være bedre kend. I Luenberger 1998, Afsni 14.5 anvendes homogeniesideen under navne leveling på en række problemer. Snedig brug af springbeingelser kan man fx finde dem i Dewynne & Wilmo 1999?, 2 og er bleve anvend i mange sammenhænge siden fx il prisning af såkalde flexi-caps. Men eknikkerne er sadig såre elegane og nyige; kapiel 1 i Svensrup 2003 giver en række anvendelser på moderne renerelaerede produker. De o nævne arikler berager koninueridsmodeller, og formuleringerne er derfor i form af parielle differenialligninger. Vi går mere silfærdig ilværks og berager en diskre 3 korrenemodel, som beskreve fx i kapiel 8 i Lando & Poulsen Modellen specificeres direke under e ækvivalen maringalmål, alså de risiko-neurale sandsynlighedsmål. Nogle gange, speciel når der inddrages porføljevalgsaspeker med begrænsede muligheder for dynamiske juseringer, kan dee skjule vigige aspeker, men her ser vi udelukkende på e mesendels relaiv, endda prisfassæelsesaspek, så ilgangsvinklen er ganske rimelig. Lokal, dvs. omkring en eller anden knude i ræe, ser modellen sådan ud: T IL i + 1 S T A N D i 2 r 1 q,i r,i q,i r +1,i+1 r +1,i + 1 TID For e akiv af europæisk ype beregnes den arbiragefri pris på id i ilsand i 4 ud fra formlen π,i e = 1 E Q,i 1 + r πe +1 + δ 1 +1 = q,i π+1,i+1 e,i 1 + r + δ +1,i q,i π+1,i e + δ +1,i,,i hvor δ +1 angiver akives dividendebealing på id + 1. For en inkonvererbar obligaion er δ +1 bare id- + 1 ydelsen, men generel kan δ være en sokasisk proces. En amerikansk opion er karakerisere ved sin pay-off funkion g og si underliggende akiv, lad os 2 D herrer forsøger ilsyneladende a gøre dee manuskrip så besværlig som mulig a referere. Tilen er Uniled, de unpublished, der er ikke angivelse af id og sed, og nogle.pdf-fil er, der er ilgængelige via nee er leere defeke! 3 Bi/ri-nomial modeller kan berages som eksplicie endelige differensmeoder for PDE er. 4 Om noaionen: Objeker med 2 fodegn er al, der sår i en besem knude, e objek med 1 fodegn opfaes som en sokasisk variabel så når vi skriver en ligning op, så dækker de over en hel hoben ligninger; en for hver i, og objeker med 0 fodegn er sokasiske processer så vi kan skrive endnu flere ligninger endnu mere kompak. 3

4 kalde dees prisproces π U. Ejeren af opionen modager gπ U τ på de sokasiske idpunk τ, hvor han vælger a exercise den. Teknisk se skal τ være en sopid. De beyder, a man ikke kan basere sin exercise-regel på informaion, der førs bliver ilgængelig i fremiden, hvilke da også er de færrese forund! For en amerikansk pu-opion på en akie modager man alså K Sτ +, når man exerciser. Amerikanske opioners arbiragefri priser besemmes ud fra rekursionsligningen π,i a = max gπ,i U, 1 E Q,i 1 + r πa +1 = max gπ,i U, 1 q,i π+1,i+1 a,i 1 + r + 1 q,iπ a +1,i,,i med begyndelsesbeingelsen π a T = gπu T. Teknisk se er πa prisen på opionen give den ikke idligere er bleve exercise. Så også amerikanske opioners priser kan prises ved, a man rævler sig baglæns gennem si binomialgier; kan man ikke lige kan se de, så kan Lando 2000 anbefales. Denne prisningsalgorime er også velkend, 5 fakisk så velkend a man kan glemme, den er overraskende simpel! E formel bevis dvs. en dealjere redegørelse for, a enhver anden pris vil kreere en arbiragemulighed kan man finde i afsni 4.3 i Pliska 1997 eller kapiel 2 i Lamberon & Lapeyre De radiionelle realkredilån Tradiionelle realkredilån er konvererbare, hvilke beyder a lånager har re il på e hvilkesomhels idspunk, τ, han ønsker, a slippe ud af sine gældsforpligelser ved a beale den reserende hovedsol H τ ilbage. Dee kan opfaes som om lånager ejer en amerikansk call-opion med de inkonvererbare lån, kald dees pris π IK, som underliggende, og en idsvarierende srike-pris på H. Under alle omsændigheder foræller ovensående a call-prisen er: π AC = max π IK 1 H, E Q π AC 1 + r +1. For invesor svarer de konvererbare realkredilån il en lang posiion i den inkonvererbare obligaion kombinere med en kor posiion i den amerikanske call. Derfor er π K = π IK π AC, og π K = π IK π IK H, max = max H, = max H, = max = min H, 1 H, 1 E Q π+1 AC 1 + r r E Q π AC r π IK r E Q π AC +1 πik +1 δ +1 E Q 1 + r πk +1 + δ +1, r E Q π K +1 + δ +1 5 En ilsrækkelig beingelse for for, a kunne beegne noge som velkend, er a de sår i Hull, alså Hull Er man i dårlig humør, kan man jamre over, hvor æ beingelsen er på også a være nødvendig. 4

5 hvor de 3. lighedsegn bruger a π IK = 1 1+r E Q π IK +1 +δ +1, de 4. udnyer a π K +1 = πik +1 πac +1, og de 5. blo a max x, y = minx, y. Læg mærke il, a π angiver prisen eks-dividende og de er derfor underforsåe a H er hovedsolen efer id- afdrage. Ganske som man ville ro, så minimerer opimal lånageropførsel alså værdien af obligaionsejerens dvs. udlånerens bealingsrække. De viser sig senere prakisk a arbejde med værdier inklusive dividende cum-coupon. Disse beegner vi med V, dvs. V = π + δ. Ligeledes får vi også brug for a kunne arbejde med sidse periodes hovedsol der også kan opfaes som hovedsolen umiddelbar før id- afdrage, der er besem ved bogholderiligningen H + a = H 1, hvor a er id- afdrage. For radiionelle realkredilån er de ikke nødvendig eksplici a kunne skelne: Tillader vi konverering lige før vi bealer afdrag skal vi beale H c, hvor c er kuponrenen; ved konverering lige efer, skal vi beale H 1 c + a + H = H c; alså de samme. For de valgfri afdragsfrie lån udøver vi derimod en ikke-riviel påvirkning gennem vores udskyd-eller-ej-besluning. For e annuieslån med udløb på idspunk T, kuponrene c og gammel dvs. id- 1 eller før afdrag hovedsol H 1 er ydelsen på id give ved annuiesformlen c T 1 c y = H c T 1 1. Renebealingen er c H 1 og afdrage a = y c H 1. Vi har derfor V K [H 1 ] = min H + y, y + 1 E Q 1 + r V +1 K [H ] = min 1 + ch 1, y + 1 E Q V K 1 + r +1[1 + ch 1 y], ide vi har noaionsmæssig via [ ] har indikere afhængigheden af hovedsolen, og fliig har brug bogholderiligningerne, der knyer afdrag, renebealing, ydelse og hovedsol sammen. Og nu den sidse observaion: Dersom vi ændrer hovedsolen for en given annuie, så skalerer de bare bealingsrækken, og da vores prisningsregel er lineær, ligeledes værdien af bealingsrækken; homogenie af grad 1 med andre ord: V K [x] = x V K [1]. 6 De er den hel almindelige kun visse Microsof-programmer har andre konvenioner annuiesformel, svarende il a førse ydelse falder om 1 periode ; derfor skal der så 1 rund omkring. 5

6 Derfor har vi [1] = min 1 + c, y + 1 V K = min +1[1 + c y] E Q V K 1 + r 1 + c, y c y E Q V+1 K 1 + r [1], hvor vi har indfør noaionen y = 1+cT 1 c ; hvor y før afhang af hovedsolen men vi ikke 1+c T 1 1 kunne bære a gøre dee noaionsmæssig eksplici, så afhænger y kun af iden il udløb sam naurligvis kuponrenen. Vi kan alså arbejde med e gier, hvor vi priser en annuie, der alid har før-afdrag hovedsol 1 og varierende id il udløb. De kan virke som en banal og omsændelig omskrivning af den umiddelbare prisningsalgorime se Lando Men de vil sraks vise sig overmåde prakisk, når vi går over il a kigge på: Realkredilåne med valgfri afdragsudskydelse VA-låne Lad os indføre noaionen V k for id- værdien id- pris + cash-flows for en hovedsol-1 annuie, hvor vi før vi besluer os il, hvad vi gør med id- afdrage har k mulige afdragsydskydelser, kalde klip i de følgende, ilbage. Ovenfor har vi alså funde en meode il beregning af V 0. På en erminsdao,, kan der nu ske en 3. ing: Lånageren kan vælge a udskyde si afdrag. I så fald modager obligaionsejeren kun kuponen c, men er ilgengæld den lykkelige ejer af e annuieslån, der har 1 periode mindre il udløb sadig har hovedsol 1 nu kun har k 1 klip ilbage Dersom lånageren ikke udskyder si afdrag, så vil obligaionsejeren ilsvarende eje en 1-periodekorere annuie med en hovedsol 1 + c y, hvor der sadig er k klip ilbage. Den arbiragefri værdi af bealingsrækken fremkommer igen ved a lånager opfører sig, så værdien af obligaionsejernes bealingsrække minimeres, og derfor giver hovedsolshomogenie igen a: V k = min 1 + c, y c y E Q V 1 + r +1, k c + 1 E Q V+1 k r. Og de er jus de snedige fra e beregningsmæssig synspunk: Når vi er komme il klip k, så kan de o mulige fremidige V+1 k 1 k -værdier aflæses fra allerede beregnede k 1 -gier. V+1 kendes som alid fra de gier i er igang med 1 idsskid længere fremme. Så for a prise annuieen med k valgfrie afdragsudskydelser, skal man alså bare 7 arbejde sig igennem k +1 binomialgire, og huske 7 Beregningsmæssig er de generel mege nemmere/hurigere a løse N 1-dimensionale problemer end 1 N- dimensional problem. Fx hvis problem beyder lineær ligning og dimension anal ligninger og ukende, så er beregningkompleksieen ON imod ON 3. 6

7 a gemme de forrige. Dee er e eksempel på en såkald springbeingelse jump condiion. Vores ilfælde er speciel simpel fordi afhængigheden kun virker en vej k 1-beregningen bruger sle ikke k-giere, men er man fiks på fingerene og ferm på indeksene kan man fange mange ineressane ing på denne måde. Variaioner Ovensående beskriver hjere i prisningsalgorimen. Man skal lige sørge for a sare og slue den rigig. Tid T : VT,i k = 1 + c for alle i og k. Tid 0: Der er ingen renebealinger her og afdrage er også 0, så der er ingen ide i a udskyde. Derfor π0 k = V 0 1, k = min 1 E Q 1 + r V 1 k. 1 Dersom man har lys da de kan spare specialilfælde i koden kan man god inkludere e 1+r E Q k 1 V1 i sin min -operaor; de spiller ingen rolle da V k V k 1. Desuden kan simplere produker kun konvererbare, afdragsfri med fas udskydelse de førse 10 år, inkonvererbare og de lid mere ænke inkonvererbar valgfri afdragsfri nem prisfassæes ved mindre variaioner resrikioner af konvererbar valgfri afdragsfri lån -algorimen. 3 E aleksempel Model Vi bruger en diskreisere udgave af Vasicek-modellen med paramerene θ = 0.06, κ = 0.25, σ = Disse opfaes som paramere under e ækvivalen maringalmål; i den risko-neurale verden mao. De er θ, der påvirkes af fornufige målskif. Vasicek-modellen er simpel, men alligevel nogenlunde realisisk. Den er behagelig a regne i, og så begynder den ikke lige pludselig a gøre underlige ing fx i sin langsigsopførsel; de ku nogle modeller god lære af! Tiden snies i sykker af længde, og som i Jensen & Poulsen 2002 laves der en binomialmodel, hvor r hopper op og ned i spring af sørrelsen r = σ, således a e op -spring sker med sandsynlighed qr = κθ r, σ 7

8 hvor der dog runkeres ved hhv og Læg mærke il, a springsørrelserne ikke er ilsandsafhængige, hvorved den diskree model umiddelbar bliver rekombinerende. De niveau-afhængige sandsynligheder bruges il a fange modellens mean-reversion, ide lave rener, r < θ, gør op-spring mere sandsynlige. E naurlig valg af idsskrid er = 1/4, svarende il ermin hver 3. måned. Man skal bemærke, a paramerene er give in pro anno ermer; de beyder a man ved kodning af algorimerne fra foregående afsni skal lave subsiuionerne r r og c c på passende seder. Man kan også sagens bruge mindre idsskrid end = 1/4; herved bliver den diskree model en bedre approksimaion af Vasicek-modellen, men koden bliver mere rode. De ændrer ikke væsenlig på resulaerne i de følgende. En hel masse informaion soppe ind i 1 graf rene kuponrene udskyd med 1 klip inial renesrukur udskyd med 40 klip udskyd med 119 klip konverer med 119 klip id Figur 1: Kriiske rande for afdragsudskydelse og konverering. Figur 1 viser følgende: Sreg -kurve- - - : Iniial renesrukur. Nogenlunde realisisk; den iniiale rene er god nok noge høj, men ilgenæld rammer modellen sådan ca. de almindelige realkredilåns priser. Prik/Sreg -kurve.-.-.-: Kuponrenen. 8

9 Prik -kurve dvs. zig/zag-kurverne: Kriisk rand for konverering. Hvis den kore rene falder under denne, så ilbagebeales den reserende hovedsol. Punkerne ville i en koninuer verden ligge på en gla, monoon, konveks kurve, men da vi arbejder med en diskreisere model, så er der lige/ulige akker i kurven. Hel præcis er de 119 mulige udskydelser randen, der er egne. Som de senere vil fremgå, så er de en ikke hel uvæsenlig oplysning. Fuld oprukne kurver: Kriiske rande for afdragsudskydelse. Randene er egne for hhv. 1, 40 og 119 mulige udskydelser. Hvis renen kommer over denne rand, så skal man udskyde si afdrag. For grafikkens skyld er disse rande bleve glae ud; ellers ville de være akkede som konvereringsranden. Den umiddelbare argumenaion for a udskyde er, a markedsrenen er sørre end kuponrenen, fordi så får man mere ud af a placere si udskude afdrag på markede, end man skal beale i rene på sin eksra hovedsol på låne der jo forrenes med kuponrenen. Men der er o modsa reede opionseffeker i spil, så billede er mere komplicere end som så: Ved a udskyde miser man muligheder for a gøre de i fremiden hvor renen måske er endnu højere. Ved a udskyde øger man værdien af sin konvereringsreighed de er hele hovedsolen man kan beale ilbage; man holder flere opioner i live. Af figuren ser man, a begge effeker kan dominere. Den kriiske udskydelsesrand kan ligge såvel over som under kuponrenen. Hvis man kan udskyde så mege man lyser, så er udskydelsesranden og konvereringsranden sammenfaldende. Man vil med andre ord alid enen konverere eller udskyde si afdrag, man vil aldrig bare beale almindelig. De er fordi i dee ilfælde svarer e almindelig afdrag fuldsændig il a man konvererer en del af si lån, men hvis de ikke er opimal a konverere hele låne, så er de ydeligvis heller ikke opimal a konverere en del af de, og man udskyder derfor. Hvis man derimod har væsenlig færre klip, end der er erminer, så dominerer opporuniesabe ved udskydelse for midimellem reneniveauer, og alle re muligheder konverer, hold, udskyd kommer i spil. Dersom man kun har 1 skud i bøssen, så skal markedsrenen endda ganske mege over kuponrenen for udskydelse er opimal. Priser Man kan se fra Figur 1 a i de beragede markedsscenarie, så er de ikke opimal a udskyde klip med de samme, dersom man laver e annuieslån, hvor man kan udskyde 40 afdrag, som man vil. Men fra figuren er de svær a vurdere præcis hvor inopimal de er, hvis man eksempelvis vælger a placere sine 40 klip i de førse 40 erminer. Eksemple er naurligvis ikke spor ilfældig valg, for de afspejler hvad Nykredis udskydelseslån auomaisk gør, og hvad man kan formode, a mange 9

10 lånagere med valgfri afdragsfrie lån vil gøre af likvidiesårsager. Så vi har regne id-0 priserne på re forskellige yper annuieslån ud 40 klip, r 0 = 0.035, kuponrene = 0.05: De radiionelle realkredilån: π K 0 = Så nogenlunde = observere markedskurs. Afdragsfri lån: π K,A 0 = ; π K 0 πk,a 0 = Valgfri afdragsfri lån: π K,V A 0 = ; π K,A 0 π K,V A 0 = Pr. konsrukion er π K,V A 0 π IK 0 og π K,V A 0 π K,A 0 ellers har man kode gal, og medmindre man ser på perverse markedsscenarier, så er også π K,A 0 π IK 0. Man kan bemærke, a de eoreiske kursforskelle på radiionelle og de afdragsfrie lån ligger på god 1 kurspoin, hvilke er noge lavere en de observeres på markede, hvor forskellen for 5%-lånene er p ca. 2 kurspoin. Dee eksempel er noge nær den maksimale forskel på A- og VA-lån, vi kan lave i realisiske modeller. En lav iniial rene vil øge forskellen, men på den anden siden skal den heller ikke være for lav, for så dominerer konvereringseffeken, og alle obligaioner har kurser æ ved 100. De ses ydelig i Figur 2. Her holdes al fas ved idligere værdier, pånær den iniiale rene, der varieres mellem 2% og 15%. De beyder a den iniiale renesrukur varierer fra sejl normal over flad il sejl invers. Grafen viser forskellen mellem kurserne på afdragsfrie og valgfri afdragsfrie lån. Figur 3 viser hvad der sker for forskellige kuponrener; ikke overraskende er de sor se 8 e spejlbillede af analysen med r 0 -variaion. 8 De er ikke e fuldsændig spejlbillede fordi r 0 -variaion både flyer og sejler/falder renekurven. 10

11 Forskel mellem afdragsfri og valgfri afdragsfri Forskel mellem afdragsfri og valgfri afdragsfri pi_0^k,a pi_0^k,va pi_0^k,a pi_0^k,va iniial kor rene kuponrene Figur 2: Forskel mellem kurser på afdragsfrie og valgfri afdragsfrie lån for forskellige iniiale kor-rene niveauer. Figur 3: Forskel mellem kurser på afdragsfrie og valgfri afdragsfrie lån for forskellige kuponrener. 11

12 Volailiesfølsomhed Nedensående grafer viser hvordan priserne afhænger af korrenevolailieen σ for o forskellige iniiale kore rener. Kursforskelle på lån når iniial kor rene= Kursforskelle på lån når iniial kor rene= 0.04 Obligaionskurs sigma Nærbillede: Forskel mellem radiionel og A lån pi_0^k pi_0^k,a sigma Nærbillede: Forskel mellem A og VA lån pi_0^k,a pi_0^k,va Obligaionskurs sigma Nærbillede: Forskel mellem radiionel og A lån pi_0^k pi_0^k,a sigma Nærbillede: Forskel mellem A og VA lån pi_0^k,a pi_0^k,va sigma sigma Vi ser flere ing. For de førse giver højere volailie en øge værdi af de indbyggede opioner for alle obligaionsyper, og derfor lavere priser. Hvis volailieen er mege lav, så er prisforskellene 0: Den iniiale rene er lavere end kuponrenen, der igen er lavere end langsigsreneniveaue θ, så de bli r aldrig bedre end nu a konverere, og alle kurser er derfor 100, da der konvereres sraks. Men derudover er forskellen mellem de radiionelle realkredilån og de valgfri afdragsfrie lån mege sabil; e sor σ-område giver næsen samme prisforskel. Vi ser a valgfriheden af afdragsfriheden alså VA konra A aldrig giver anledning il dramaiske forskelle; men der er forskellige effeker i spil. Når volailieen går fra lav il middel, så siger forskellen mellem afdragsfrie og valgfriafdragsfrie lån. De er ikke overraskende, al den sund VAlåne har mere opionalie, som sigende volailie al ande lige vil gøre mere værdifuld. Men 12

13 når volailien siger yderligere fra middel il høj, så afager forskellen igen. De virker umiddelbar underlig. Forklaringen er, a når volailien er høj, så er konvereringsopioner så mege værd de er allerede noge in-he-money, a de beds kan beale sig a holde flere af dem i live ved a udskyde afdrag. Den opimale sraegi for VA-låne er alså mage il A-låne, og priserne er derfor nogenlunde ens. Vi ser her sammenhængen mellem de indbyggede reigheder. Anvendelse af udskydelsesopionerne påvirker hvor mange konvereringopioner, vi har, og der er en e negaiv feed-back fra konverering, ide de udskydelsesopionerne så bliver slåe ihjel. Hvis man alligevel sandsynligvis skal konverere snar, så er de bare med a få brug udskydelsesopionerne. Der e derfor vigig a de o opioner prises samle; man bør ikke gøre de sepera. Man skal bemærke a ændringer i volailieen, σ, også ændrer den iniiale renesrukur, og da vi arbejder med en diskreisere model, så påvirkes også selve renegiere. Man kan derfor finde en anden ype volailiesfølsomhed key volailiy sensiiviy ved a ændre σ, men samidig jusere/rekalibrere sine øvrige paramere så den iniale renekurve ca. fasholdes. Eller ændre den lange volailie via κ, mens den kore volailie og ev. renesrukuren holdes fas. Eller... Her beyder de ikke mege, og man kan diskuere længe!, hvad der giver mes mening. Man skal bare være klar over, a i en 1-fakor-model kan man ikke skrue på re mege uden de har effeker andre seder i modellen; også seder, hvor man egl. ville holde ingene fas. En sjov effek, der også illusrerer, a de o opioner i VA-låne hænger sammen, ses ved a undersøge, hvordan muligheden for a udskyde afdrag påvirker den opimale konvereringssraegi. Som Figur 4 viser, 9 ligger den kriiske konvereringsrand for e 40-klipslån ligger beydelig under den ilsvarende rand for de radiionelle 0-klipslån; ca. 100 basispunker på opagelsesidspunke. De er sammenligninger idlig i forløbe, der er mes relevane; efer 10 år har man næppe e 40-klipslån. Muligheden for a udskyde afdrag, og dermed holde sine konvereringssopioner i live, gør a man kan have mere is i maven mh. konverering. 9 For a lave den figur er skridsørrelsen i den diskreiserede Vasicek-model sa noge ned 100 skrid pr. år. 13

14 kriisk rene klip 40 klip id Figur 4: Kriisk rand for konverering for hhv. e de radiionelle lån øvers og de valgfri afdragsfrie med 40 klip. Sepera prisning De valgfri afdragsfrie konvererbare lån har o værdifulde egenskaber, der som vi har se hænger sammen. Men de er naurlig a spørge, hvor gal de går, hvis man prisfassæer dem sepera. En anden, mere posiiv klingende, måde a udlægge sepera prisning, er a sige a man benyer en eksrapolaionseknik. 10 Ial kan man foresille sig 6 forskellige kombinaioner af konvereringsreighed og afdrag; abellen nedenfor giver priser for r 0 = 0.035, kupon på 5% og ellers vore sædvanlige paramere: Inkonvererbar Konvererbar π K 0 Tradiionelle afdrag Afdragsfri i saren Valgfri afdragsfri π IK 0 = π IK,A 0 = π IK,V A 0 = = πk,a 0 = π K,V A 0 = De førse man bemærker er, a for de ganske vise noge ænke lån med afdragsfrihed men uden konvereringsre er værdien af a kunne placere sine afdrag som man vil i sede ffor bare i 10 Med eksrapolaion forsøger man a udale sig om vanskelig beregnelige ing ud fra mere simple. De er ofe ganske nyig. 14

15 saren sørre end værdien af udskydelsesopionalieen for konvererbare lån π IK,A 0 π IK,V A 0 = > = π K,A 0 π K,V A 0. De er fordi konvereringsreigheden gør afdragsudskydelser mere arakive, og den opimale sraegi derfor er a udskyde hurig,alså neop hvad A-låne auomaisk gør. Inspirere af Taylor-udviklinger er de naurlig a berage approksimaionen/eksrapolaionen: π K,z 0 π ex polk,z 0 := π0 IK π0 IK π0 K πik 0 π IK,z 0, hvor z {A, V A}. Læg mærke il, a der på højresiden sår mesendels velkende produker. De inkonvererbare og de afdragsfrie inkonvererbare er give dagens renesrukur rivielle a prise. De radiionelle realkredilån kan prises i e gier, men man kunne måske have lys il a bruge en anden model, fx en empirisk prepaymen-model, der dårlig lader sig forene med gier-modeller. A-låne: Man ser, a i dee ilfælde passer den eksrapolerede pris forbløffende god if De prikkede linier i Figur 5 og 6 viser hvordan eksrapolaionen virker for forskellige r 0 - og σ-værdier. I eksreme ilfælde kan der være nogen forskel, men ellers ser de ganske rimelig ud; eksrapolaionsfejlen er som regel ofes under basispunk. Læg mærke il a den eksrapolerede værdi kan ligge både over og under den sande værdi. De kan man god forklare, men jeg orker næsen ikke! VA-låne: De fuld oprukne linier i Figur 5 og 6 viser eksrapolaionsfejlene for VA-låne. Vi ser dels a de næsen alid er posiive. De er fordi, som idligere forklare, den separae prisning overvurderer værdien af udskydelsesopionalieen. Vi ser også væsenlig højere fejl end for VA-låne. Om de er så sore, a de gør noge, kan man diskuere, men de fremhæver igen vores eoreiske poine: VA-låne skal prises som en samle pakke. 15

16 Eksrapolaionsfejl sand ex pol for forskellige r_0 Eksrapolaionsfejl sand ex pol for forskellig volailie pi0_^sand pi_0^expol Valgfri afdragsfri pi0_^sand pi_0^expol Valgfri afdragsfri Afdragsfri Afdragsfri r_0 sigma Figur 5: Eksrapolaionsfejl for varierende r 0 for A-låne... og VA-låne Figur 6: Eksrapolaionsfejl for varierende σ for A-låne... og VA-låne 4 Konklusion Selvom den anvende model er realisisk, er den alligevel i legeøjssørrelse. Desuden ser vi bor fra en række andre effeker fx omkosninger. Man kan derfor overveje masser af: Udvidelser Man kan kalibrere si renegier il en observere renesrukur; se fx Kapiel 8 i Lando & Poulsen Man kan ogsåønske a skife il koninueridsmodeller og de ilknyede PDE er; leere il formulering af fler-fakor-modeller. Mere realisisk realkredimodellering: Modellen rammer måske observerede priser på radiionelle realkrediobligaioner dårlig; der er ihverfald ingen eksplici kalibrerering heril. Man kan lægge diverse spreads il. Eller man kan overveje, hvordan man kombinerer denne ilgangsvinkel med sin professionelle prepaymenmodel. Og når man er igang, så kunne man også overveje en mere empirisk modellering af afdragsudskydelserne end vores ren opionsbaserede. Men der er en glimrende mellemvej: Kapiel 1 Svensrup 2003 viser, hvordan siafhængighed og irraionalie af prepaymens ganske ilfredssillende kan fanges vha. en eksra ilsandsvariabel. Realprisningen sker så i e 3-dimensional gier, hvor de enkele 2-dimensionelle skiver kun hænger sammen igennem springbeingelser der dog er mere komplicerede end dem vi her har mød på erminsdage. Beregningskompleksieen ikke a forveksle med den mere subjekive, men mege reelle kodnings- 16

17 kompleksie vokser derfor ikke dramaisk. Vi forvener ikke a dee vil have sor effek på værdien af afdragsplaceringsopionen. Excecuive Summary Selvom der er flere prisningseknisk og opions-eoreisk ineressane forskelle på lån med fas afdragsfrihed i saren og lån med valgfri adragsfrihed, så er de svær a vride sore kursforskelle mere end 0.2 kurspoin mellem afdragsfrie og valgfri afdragsfrie lån ud af en realisisk model. Eller mao. de er mege æ på a være opimal a lægge sine afdragsfrie perioder førs. Lieraur Dewynne, J. & Wilmo, P. 1999?, Uniled. Working paper. Mahemaical Finance Group, Universiy of Oxford. Available a hp://www.finance.ox.ac.uk/file links/mf papers/1999mf18.pdf. Hull, J. 2002, Opions, Fuures, and Oher Derivaives, 5. edn, Prenice-Hall. Jensen, B. & Poulsen, R. 2002, Transiion Densiies of Diffusion Processes: Numerical Comparison of Approximaion Techniques, Journal of Derivaives 94, Lamberon, D. & Lapeyre, B. 1996, Inroducion o Sochasic Calculus Applied o Finance, Chapman & Hall. Lando, D. 2000, En hovedsæning i finansieringseorien og lid om realkrediobligaioner. Noe. Afdeling for Anvend Maemaik og Saisik, Københavns Universie. Kan downloades fra hp://www.mah.ku.dk/ rolf/eaching/ofe01/famoes.pdf. Lando, D. & Poulsen, R. 2002, Lecure noes for he course Inveserings- og Finansieringseori. Deparmen of Applied mahemaics and Saisics, Universiy of Copenhagen. Available a hp://www.mah.ku.dk/ rolf/eaching/iff02/ifnoes.2002.pdf. Luenberger, D. G. 1998, Invesmen Science, Oxford. Pliska, S. 1997, Inroducion o Mahemaical Finance, 1. edn, Blackwell. Svensrup, M. 2003, Ineres Rae Derivaives Valuaion and Applicaion, PhD hesis, Deparmen of Finance, Aarhus School of Business. Elecronically available as working papers D a hp://www.asb.dk/deparmens/fin/research/wp/2002.hm. 17

Udlånsvækst drives af efterspørgslen

Udlånsvækst drives af efterspørgslen N O T A T Udlånsvæks drives af eferspørgslen 12. januar 211 Kor resumé Der har den senese id være megen fokus på bankers og realkrediinsiuers udlån il virksomheder og husholdninger. Især er bankerne fra

Læs mere

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Øger Transarens Konkurrencen? - Teoreisk modellering og anvendelse å markede for mobilelefoni Bjørn Kyed Olsen Nr. 97/004 Projek- & Karrierevejledningen

Læs mere

Teknisk baggrundsnotat om de finanspolitiske udfordringer frem mod 2040

Teknisk baggrundsnotat om de finanspolitiske udfordringer frem mod 2040 Grønlands Økonomiske Råd, okober 21 Teknisk baggrundsnoa om de finanspoliiske udfordringer frem mod 24 Indhold Del I: Model og meode...3 1. Finansindikaoren...3 1.1. Den offenlige ineremporale budgeresrikion

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til fagpersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialsyrelsen@socialsyrelsen.dk

Læs mere

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72.

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72. Bioeknologi 2, Tema 4 5 Kineik Kineik er sudier af reakionshasigheden hvor man eksperimenel undersøger de fakorer, der påvirker reakionshasigheden, og hvor resulaerne afslører reakionens mekanisme og ransiion

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis?*

Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis?* Hvordan værdiansæes unoede virksomhed i praksis?* Af Chrisian Pesen, Thomas Plenborg og Finn Schøl Resumé Værdiansæelse af unoede virksomhed giv anledning il en række særlige problemsilling (eksempelvis

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Regnemetoder til store tal

Regnemetoder til store tal Regnemetoder til store tal Navn: Studienr.: Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Tea Therkelsen Christensen A100056 Matematik Lars Reidar Salomonson Pia Susanne Frederiksen Antal sider i alt, inkl.

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emneopgave Januar 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sproglig kodning af bevægelse i dansk som andetsprog En typologisk undersøgelse af andetsprogstilegnelse -

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere