Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder"

Transkript

1 Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne fra det meget vanskelige niveau omkring årsskiftet 28/29. Dog oplever især mange mindre- og mellemstore virksomheder fortsat dårlige finansieringsmuligheder. Afslag på lån begrundes ofte ud fra økonomiske forhold i virksomheden, men også relativt ofte ud fra økonomiske forhold i pengeinstituttet. Ved knap pct. af afslagene gives ingen begrundelse. DI opfordrer til øget dialog mellem det enkelte pengeinstitut og den enkelte virksomhed. 1. Hver fjerde virksomhed ramt DI s Virksomhedspanelundersøgelse for 2. kvartal 211 viser, at knap 25 pct. af virksomhederne fortsat opfatter lånemulighederne som dårlige eller meget dårlige, en tredjedel ser situationen som normal og lidt over 4 pct. vurderer lånemulighederne som gode eller meget gode. Hvordan oplever din virksomhed mulighederne for at skaffe lånefinansiering? Med hensyn til mængde? Med hensyn til pris? Meget dårlige Mængde Pris Dårlige Neutrale Gode Meget gode Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 52 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 211. Sagsnr.:

2 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar- jun- sep- dec- mar-11 Gradvis forbedring i opfattelsen af lånemulighederne, til trods for... at pengeinstitutternes udlån er faldet med 125 mia. kr. siden finanskrisens start Tendensen gennem finanskrisen har været en gradvis forbedring af opfattelsen af lånemulighederne fra et særdeles vanskeligt klima omkring årsskiftet 28/29. I starten af krisen var det således over halvdelen af virksomhederne, som opfattede lånemulighederne som dårlige eller meget dårlige. Dette skyldtes den voldsomme opstramning i kreditpolitikken fra pengeinstitutternes side, som bl.a. kan ses af Nationalbankens løbende udlånsundersøgelser baseret på svar fra pengeinstitutternes kreditchefer. Inden finanskrisens start i efteråret 28 var bankernes udlån til erhvervet på knap 6 mia. kr., hvilket var en fordobling siden 25. Siden finanskrisens start er udlånene til erhvervslivet faldet med 25 pct. eller 125 mia. kr. Bankers sæsonkorrigerede udlån til erhverv Mia. kr Kilde: Danmarks Nationalbank Andre finansieringskilder anvendes Det er dog interessant, at til trods for at udlånene er faldet støt siden finanskrisens start, så er virksomhedernes opfattelse af lånemulighederne gradvist blevet bedre gennem de seneste år. Dette skyldes to forhold. Dels at efterspørgslen efter finansiering til f.eks. nye investeringer er faldet betydeligt, dels at der i højere grad anvendes andre finansieringskilder end banklån som f.eks. intern finansiering, realkredit, virksomhedsobligationer mv., hvilket virksomhederne har været tvunget eller i hvert fald ansporet til som følge af opstramningen i bankernes kreditpolitik. 1 Realkreditinstitutterne har således øget udlånene gennem krisen i ganske betydeligt omfang. 1 Se også Økonomisk Analyse nr. 2 Investeringer og virksomhedernes kreditvilkår, 3. marts 211, Økonomi- og Erhvervsministeriet. 2

3 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar- jun- sep- dec- mar-11 Bankers og realkreditinstitutters udlån til erhverv Mia. kr Banker Realkreditinstitutter I alt Kilde: Danmarks Nationalbank 2. Lån til både nyinvesteringer og refinansiering Der synes at være meget stor forskel i årsagerne til virksomhedens låneansøgning. Nogle virksomheder har store behov for refinansiering af eksisterende gæld, mens andre er i ny vækst og har behov for at få finansieret nye investeringer. Optimistiske forventninger blandt låneansøgende virksomheder Generelt er de virksomheder, der har søgt om lånefinansiering indenfor de seneste 12 måneder mere optimistiske med hensyn til omsætning og indtjening, end de virksomheder, der ikke har søgt om lånefinansiering indenfor de seneste 12 måneder. F.eks. forventer 66 pct. af virksomhederne, der har søgt om lånefinansiering indenfor de seneste 12 måneder, en stigning i indtjeningen på mere end 2 pct., mens det tilsvarende tal er 48 pct. blandt de virksomheder, der ikke har søgt om lånefinansiering de seneste 12 måneder. Hvilke forventninger har din virksomhed til indtjeningen i 2. kvartal 211? Fordelt efter om virksomheden har søgt om lånefinansiering indenfor de seneste 12 måneder Ja Positiv vækst på mere end 2 pct. Negativ vækst på mere end 2 pct. Nej Omtrent uændret vækst, +/- 2 pct. Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 52 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts

4 Lån søges til investeringer... Det samme billede gør sig gældende mht. omsætningsforventningerne om end forskellen her er lidt mindre. Dette billede hænger utvivlsomt sammen med, at virksomheder med positive forventninger typisk også er mere investeringsparate. Øgede investeringer har dog som første forudsætning, at der kan tilvejebringes finansiering. At der er højere forventninger til det kommende kvartal er dog ikke ensbetydende med at de låneansøgende virksomheder generelt er kommet bedre gennem krisen end ikke-lånesøgende virksomheder. 43 pct. af de virksomheder, der havde underskud sidste år, har søgt om lånefinansiering, mens det kun var 31 pct. af de virksomheder, der havde overskud sidste år, der har søgt om lånefinansiering. Har din virksomhed søgt om lånefinansiering indenfor de seneste 12 måneder? Fordelt efter om virksomheden havde overskud eller underskud sidste år. 8 Ja Nej Overskud Underskud Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 52 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts men også til refinansiering Endvidere har mange af de virksomheder, der har søgt om lånefinansiering de seneste 12 måneder, i forvejen en stor gæld i forhold til de virksomheder, der ikke har søgt om lånefinansiering de seneste 12 måneder. Det kunne tyde på, at en del af låneansøgningerne har været beregnet på refinansiering. Således har knap 4 pct. af virksomhederne, der har søgt om lånefinansiering en gæld, der udgør 5 pct. eller mere af de samlede passiver. Blandt de virksomheder, der ikke har søgt om lånefinansiering, er det kun ca. 17 pct., der har en gæld, der udgør 5 pct. eller mere af de samlede passiver. 4

5 Har din virksomhed søgt om lånefinansiering indenfor de seneste 12 måneder? Fordelt efter virksomhedens gæld ift. de samlede passiver Ja Under 5 % af de samlede passiver Over 75 % af de samlede passiver Nej Mellem 5 og 75 % af de samlede passiver Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 52 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 211. Billedet er det samme, når der ses på, hvem der har søgt om lånefinansiering i forhold til egenkapitalens størrelse. Store virksomheder søger mere om lånefinansiering Der er lidt flere store virksomheder, 4 pct., der har søgt om lånefinansiering, end der er små og mellemstore virksomheder, 3 pct., der har søgt indenfor de seneste 12 måneder. Det er ikke overraskende, da de store virksomheder er repræsenteret på flere markeder og på mange måder synes at være kommet bedre ud af krisen og dermed hurtigere får et behov for at investere igen. Har din virksomhed ansøgt om lånefinansiering indenfor de seneste 12 måneder? Ja Nej ansatte Flere end ansatte Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 52 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 211. Over halvdelen af de mindre- og mellemstore virksomheder har fået afslag 3. Mindre- og mellemstore virksomheder får flest afslag Til trods for, at der er en større andel af de store virksomheder, der har søgt om lånefinansiering de seneste 12 måneder, er det især de mindre- og mellemstore virksomheder, der er ramt af bankernes strammere kreditpolitik. I undersøgelsen i DI s Virksomhedspanel siger over halvdelen af virksomhederne med 5

6 under ansatte, at deres låneansøgning er blevet afvist, mens det kun er 17 pct. af de store virksomheder med over ansatte. Har virksomheden fået afvisning på låneansøgning indenfor de sidste 12 måneder? Har ikke fået afvisning Har fået afvisning 1- ansatte Flere end ansatte Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 52 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 211. Dårligere opfattelse blandt mindre- og mellemstore virksomheder af lånemulighederne Dette medfører selvfølgelig også en markant anden opfattelse af mulighederne for at skaffe lånefinansiering blandt de mindre- og mellemstore virksomheder end blandt de store virksomheder. Ca. 66 pct. af de store virksomheder opfatter lånemulighederne som gode eller meget gode, mens det kun er ca. 35 pct. af de mindre- og mellemstore virksomheder som har denne opfattelse. Kun pct. af de store virksomheder oplever lånemulighederne som dårlige eller meget dårlige, mens det er 28 pct. af de mindre- eller mellemstore virksomheder, der har denne opfattelse. Hvordan oplever din virksomhed mulighederne for at skaffe lånefinansiering mht. pris og mængde? ansatte Flere end ansatte Meget gode Gode Neutrale Dårlige Meget dårlige Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 52 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 211. Ikke kun virksomheder med underskud får afslag Både virksomheder med overskud og underskud sidste år er ramt af afslag. Der er dog flere afvisninger til virksomheder, der havde underskud sidste år. 56 pct. af virksomhederne med underskud har således fået afvist deres låneansøgning, mens 6

7 det for virksomheder med overskud er 34 pct., der har fået afvisning. Har din virksomhed fået afvisning på låneansøgning indenfor de seneste 12 måneder? Fordelt efter om virksomheden havde overskud eller underskud sidste år. 7 Har ikke fået Har fået afvisning afvisning Overskud Underskud Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 52 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 211. Generelt flest mindre- og mellemstore virksomheder med underskud Det er dog også de mindre- og mellemstore virksomheder, der har den største andel af virksomheder med underskud sidste år, ca. 33 pct. mod kun 15 pct. af de store virksomheder. Har din virksomhed haft underskud sidste år? Fordelt efter virksomhedens størrelse. 9 Overskud Underskud ansatte Flere end ansatte Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 52 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 211. Og ses der lidt længere tilbage, så er det igen især de mindreog mellemstore virksomheder, der ikke har haft et positivt resultat. Således er der 18 pct. af virksomheder med eller færre ansatte, som ikke har haft overskud sidste år eller de tre foregående år, mens det for de store virksomheder med over ansatte kun er 4 pct. 7

8 Hvisdin virksomhed ikke har haft overskud sidste år, har den da haft overskud i mindst et af de tre foregående år? 9 Ja Nej ansatte Flere end ansatte Kilde: DI'sVirksomhedspanel - Survey blandt 52 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 211. Flest optimistiske virksomheder får afslag At virksomheden bagudrettet har haft underskud er ikke nødvendigvis en god indikator for fremtiden. Underskud i nogle år kan også skyldes, at virksomheden er meget konjunkturfølsom. Undersøgelsen viser, at jo mere optimistiske forventninger virksomheden har til det kommende kvartal, jo større er sandsynligheden faktisk for at den har fået afslag. Billedet er det samme for forventningerne til indtjeningen. Har din virksomhed fået afvisning på låneansøgning indenfor de seneste 12 måneder? Fordelt efter forventningerne til væksten i omsætningen i 2. kvartal 211. Har ikke fået Har fået afvisning 9 afvisning Positiv vækst på mere end pct. Positiv vækst på mellem 2 og pct. Omtrent uændret vækst, pct. +/- 2 pct. Negativ vækst mellem 2 og pct. Kilde: DI'sVirksomhedspanel - Survey blandt 52 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 211. Negativ vækst på mere end pct. Indenfor alle brancher gives der både afslag og tilsagn på låneanmodninger, men der er en forskel på fordelingen mellem brancher. Undersøgelsen indikerer, at der er givet relativt flere afslag inden for f.eks. træindustrien og bilbranchen end tilfældet er indenfor energibranchen og fødevarebranchen. Over halvdelen af låneansøgningerne godkendes 4. Afslag skyldes også forhold i pengeinstituttet Over halvdelen af virksomhederne, 57 pct., har ikke fået afvist deres låneansøgning. Af de resterende 43 pct. falder afvisningerne især på virksomhedens kreditværdighed og pengeinsti- 8

9 tuttets egen eksponering. Det vil sige, at der i nogle situationer gives afslag med begrundelse i virksomhedens økonomiske situation, mens der i andre og næsten lige så mange tilfælde gives afslag med begrundelse i pengeinstituttets økonomiske situation. Svar på låneansøgning foretaget de seneste 12 måneder Ingen begrundelse 4% Beslutningsgrundlaget var ikke tilstrækkeligt 2% Anden begrundelse 8% Pengeinstituttets eksponering For lang løbetid 12% 2% Virksomhedens kreditværdighed 15% Har ikke fået afvisning 57% Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 52 medlemmer. Afsluttet ultimo marts 211. I de tilfælde afslagene begrundes helt eller delvist i pengeinstituttets interne forhold er det vigtigt, at virksomheden søger lån i andre pengeinstitutter. Dette har dog gennem de seneste år været uhyre vanskeligt for mange virksomheder, hvorfor flere virksomheder i forskellig grad har været indlåst. En række danske pengeinstitutter vurderes også fremadrettet at have balancemæssige udfordringer, der gør, at de vil have vanskeligt ved at øge udlånene i takt med at efterspørgslen fra virksomhederne igen tager til. For virksomheder, der er kunder i disse pengeinstitutter, er det derfor af stor betydning, at de øvrige pengeinstitutter er i en situation, hvor de aktivt tager nye kunder ind. Ingen stor forskel i begrundelse for afslag mellem de mindre- og mellemstore virksomheder og de store virksomheder Det er de samme begrundelser der gives til både mindre og store virksomheder. Det er virksomhedens kreditværdighed og pengeinstituttets eksponering, som er hovedårsagerne til afslagene på låneansøgningerne for begge. Der er dog dobbelt så mange af de store virksomheder, der angiver anden begrundelse som afvisningsgrund end blandt de mindre- og mellemstore virksomheder. Det er utilfredsstillende, at pct. af afslagene hos både de mindre- og mellemstore virksomheder og de store virksomheder ikke begrundes. Her er der behov for øget dialog mellem pengeinstitut og virksomhed. 9

10 Årsager til afvisning på låneansøgning efter størrelse 4, 35, 3, 25, 2, 15,, 5,, 1- ansatte Flere end ansatte Virksomhedens kreditværdighed For lang løbetid Pengeinstituttets eksponering Vi fik ingen begrundelse Beslutningsgrundlaget var ikke tilstrækkeligt Anden begrundelse Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 52 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 211. Virksomheder med kortere kredittid fra leverandører rammes ekstra hårdt af afslag 5. Double impact Der er en del virksomheder, som er dobbeltramt. Pengeinstitutternes hele eller delvise afslag er for en række virksomheder suppleret af, at de oplever, at betalingsfristerne overfor leverandørerne samtidig er blevet indskærpet. Nogle virksomheder har angiveligt være i en så vanskelig situation, hvor både pengeinstitut og leverandører har vurderet forøget risiko for, at virksomheden ikke har kunnet opfylde alle sine forpligtelser. Krisen har dog også medført et generelt forstærket fokus på både omkostningstrimning og på nedbringelse af risici. Begge dele trækker i retning af generelt at give kortere kredittider. Omvendt er der utvivlsomt virksomheder, der har kunnet udnytte det som en konkurrencefordel, hvis de har mulighed for at give længere kredittider end de konkurrenter, der er mere presset på omkostningssiden og/eller likviditetssiden. Har din virksomhed fået afvisning på låneansøgning de seneste 12 måneder? Fordelt efter udviklingen i virksomhedens kredittid fra leverandører de seneste år. 8 Har ikke fået Har fået afvisning afvisning Kortere Uændret Længere Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 52 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 211. Der er en tendens til, at især de mindre- og mellemstore virksomheder har oplevet, at kredittiden fra leverandørerne er blevet kortere, mens den til kunderne er blevet længere.

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Kreditpolitik før og under krisen

Kreditpolitik før og under krisen Kreditpolitik før og under krisen En empirisk analyse Økonom Palle Sørensen Student Rasmus Bisgaard Larsen Student Jonas Korsgaard Christiansen 16/06/2014 1 Introduktion Dette studie forsøger at vurdere

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 49 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER DANSK LANDBRUG Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Birgitte Vølund Buchholst, Kapitalmarkedsafdelingen og Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Dansk landbrug er kendetegnet

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger April 2013 Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger Konkurrence er en væsentlig forudsætning for produktivitet Effektiv konkurrence medfører åbenlyse fordele for samfundet.

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere