Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder"

Transkript

1 Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne fra det meget vanskelige niveau omkring årsskiftet 28/29. Dog oplever især mange mindre- og mellemstore virksomheder fortsat dårlige finansieringsmuligheder. Afslag på lån begrundes ofte ud fra økonomiske forhold i virksomheden, men også relativt ofte ud fra økonomiske forhold i pengeinstituttet. Ved knap pct. af afslagene gives ingen begrundelse. DI opfordrer til øget dialog mellem det enkelte pengeinstitut og den enkelte virksomhed. 1. Hver fjerde virksomhed ramt DI s Virksomhedspanelundersøgelse for 2. kvartal 211 viser, at knap 25 pct. af virksomhederne fortsat opfatter lånemulighederne som dårlige eller meget dårlige, en tredjedel ser situationen som normal og lidt over 4 pct. vurderer lånemulighederne som gode eller meget gode. Hvordan oplever din virksomhed mulighederne for at skaffe lånefinansiering? Med hensyn til mængde? Med hensyn til pris? Meget dårlige Mængde Pris Dårlige Neutrale Gode Meget gode Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 52 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 211. Sagsnr.:

2 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar- jun- sep- dec- mar-11 Gradvis forbedring i opfattelsen af lånemulighederne, til trods for... at pengeinstitutternes udlån er faldet med 125 mia. kr. siden finanskrisens start Tendensen gennem finanskrisen har været en gradvis forbedring af opfattelsen af lånemulighederne fra et særdeles vanskeligt klima omkring årsskiftet 28/29. I starten af krisen var det således over halvdelen af virksomhederne, som opfattede lånemulighederne som dårlige eller meget dårlige. Dette skyldtes den voldsomme opstramning i kreditpolitikken fra pengeinstitutternes side, som bl.a. kan ses af Nationalbankens løbende udlånsundersøgelser baseret på svar fra pengeinstitutternes kreditchefer. Inden finanskrisens start i efteråret 28 var bankernes udlån til erhvervet på knap 6 mia. kr., hvilket var en fordobling siden 25. Siden finanskrisens start er udlånene til erhvervslivet faldet med 25 pct. eller 125 mia. kr. Bankers sæsonkorrigerede udlån til erhverv Mia. kr Kilde: Danmarks Nationalbank Andre finansieringskilder anvendes Det er dog interessant, at til trods for at udlånene er faldet støt siden finanskrisens start, så er virksomhedernes opfattelse af lånemulighederne gradvist blevet bedre gennem de seneste år. Dette skyldes to forhold. Dels at efterspørgslen efter finansiering til f.eks. nye investeringer er faldet betydeligt, dels at der i højere grad anvendes andre finansieringskilder end banklån som f.eks. intern finansiering, realkredit, virksomhedsobligationer mv., hvilket virksomhederne har været tvunget eller i hvert fald ansporet til som følge af opstramningen i bankernes kreditpolitik. 1 Realkreditinstitutterne har således øget udlånene gennem krisen i ganske betydeligt omfang. 1 Se også Økonomisk Analyse nr. 2 Investeringer og virksomhedernes kreditvilkår, 3. marts 211, Økonomi- og Erhvervsministeriet. 2

3 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar- jun- sep- dec- mar-11 Bankers og realkreditinstitutters udlån til erhverv Mia. kr Banker Realkreditinstitutter I alt Kilde: Danmarks Nationalbank 2. Lån til både nyinvesteringer og refinansiering Der synes at være meget stor forskel i årsagerne til virksomhedens låneansøgning. Nogle virksomheder har store behov for refinansiering af eksisterende gæld, mens andre er i ny vækst og har behov for at få finansieret nye investeringer. Optimistiske forventninger blandt låneansøgende virksomheder Generelt er de virksomheder, der har søgt om lånefinansiering indenfor de seneste 12 måneder mere optimistiske med hensyn til omsætning og indtjening, end de virksomheder, der ikke har søgt om lånefinansiering indenfor de seneste 12 måneder. F.eks. forventer 66 pct. af virksomhederne, der har søgt om lånefinansiering indenfor de seneste 12 måneder, en stigning i indtjeningen på mere end 2 pct., mens det tilsvarende tal er 48 pct. blandt de virksomheder, der ikke har søgt om lånefinansiering de seneste 12 måneder. Hvilke forventninger har din virksomhed til indtjeningen i 2. kvartal 211? Fordelt efter om virksomheden har søgt om lånefinansiering indenfor de seneste 12 måneder Ja Positiv vækst på mere end 2 pct. Negativ vækst på mere end 2 pct. Nej Omtrent uændret vækst, +/- 2 pct. Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 52 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts

4 Lån søges til investeringer... Det samme billede gør sig gældende mht. omsætningsforventningerne om end forskellen her er lidt mindre. Dette billede hænger utvivlsomt sammen med, at virksomheder med positive forventninger typisk også er mere investeringsparate. Øgede investeringer har dog som første forudsætning, at der kan tilvejebringes finansiering. At der er højere forventninger til det kommende kvartal er dog ikke ensbetydende med at de låneansøgende virksomheder generelt er kommet bedre gennem krisen end ikke-lånesøgende virksomheder. 43 pct. af de virksomheder, der havde underskud sidste år, har søgt om lånefinansiering, mens det kun var 31 pct. af de virksomheder, der havde overskud sidste år, der har søgt om lånefinansiering. Har din virksomhed søgt om lånefinansiering indenfor de seneste 12 måneder? Fordelt efter om virksomheden havde overskud eller underskud sidste år. 8 Ja Nej Overskud Underskud Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 52 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts men også til refinansiering Endvidere har mange af de virksomheder, der har søgt om lånefinansiering de seneste 12 måneder, i forvejen en stor gæld i forhold til de virksomheder, der ikke har søgt om lånefinansiering de seneste 12 måneder. Det kunne tyde på, at en del af låneansøgningerne har været beregnet på refinansiering. Således har knap 4 pct. af virksomhederne, der har søgt om lånefinansiering en gæld, der udgør 5 pct. eller mere af de samlede passiver. Blandt de virksomheder, der ikke har søgt om lånefinansiering, er det kun ca. 17 pct., der har en gæld, der udgør 5 pct. eller mere af de samlede passiver. 4

5 Har din virksomhed søgt om lånefinansiering indenfor de seneste 12 måneder? Fordelt efter virksomhedens gæld ift. de samlede passiver Ja Under 5 % af de samlede passiver Over 75 % af de samlede passiver Nej Mellem 5 og 75 % af de samlede passiver Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 52 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 211. Billedet er det samme, når der ses på, hvem der har søgt om lånefinansiering i forhold til egenkapitalens størrelse. Store virksomheder søger mere om lånefinansiering Der er lidt flere store virksomheder, 4 pct., der har søgt om lånefinansiering, end der er små og mellemstore virksomheder, 3 pct., der har søgt indenfor de seneste 12 måneder. Det er ikke overraskende, da de store virksomheder er repræsenteret på flere markeder og på mange måder synes at være kommet bedre ud af krisen og dermed hurtigere får et behov for at investere igen. Har din virksomhed ansøgt om lånefinansiering indenfor de seneste 12 måneder? Ja Nej ansatte Flere end ansatte Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 52 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 211. Over halvdelen af de mindre- og mellemstore virksomheder har fået afslag 3. Mindre- og mellemstore virksomheder får flest afslag Til trods for, at der er en større andel af de store virksomheder, der har søgt om lånefinansiering de seneste 12 måneder, er det især de mindre- og mellemstore virksomheder, der er ramt af bankernes strammere kreditpolitik. I undersøgelsen i DI s Virksomhedspanel siger over halvdelen af virksomhederne med 5

6 under ansatte, at deres låneansøgning er blevet afvist, mens det kun er 17 pct. af de store virksomheder med over ansatte. Har virksomheden fået afvisning på låneansøgning indenfor de sidste 12 måneder? Har ikke fået afvisning Har fået afvisning 1- ansatte Flere end ansatte Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 52 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 211. Dårligere opfattelse blandt mindre- og mellemstore virksomheder af lånemulighederne Dette medfører selvfølgelig også en markant anden opfattelse af mulighederne for at skaffe lånefinansiering blandt de mindre- og mellemstore virksomheder end blandt de store virksomheder. Ca. 66 pct. af de store virksomheder opfatter lånemulighederne som gode eller meget gode, mens det kun er ca. 35 pct. af de mindre- og mellemstore virksomheder som har denne opfattelse. Kun pct. af de store virksomheder oplever lånemulighederne som dårlige eller meget dårlige, mens det er 28 pct. af de mindre- eller mellemstore virksomheder, der har denne opfattelse. Hvordan oplever din virksomhed mulighederne for at skaffe lånefinansiering mht. pris og mængde? ansatte Flere end ansatte Meget gode Gode Neutrale Dårlige Meget dårlige Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 52 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 211. Ikke kun virksomheder med underskud får afslag Både virksomheder med overskud og underskud sidste år er ramt af afslag. Der er dog flere afvisninger til virksomheder, der havde underskud sidste år. 56 pct. af virksomhederne med underskud har således fået afvist deres låneansøgning, mens 6

7 det for virksomheder med overskud er 34 pct., der har fået afvisning. Har din virksomhed fået afvisning på låneansøgning indenfor de seneste 12 måneder? Fordelt efter om virksomheden havde overskud eller underskud sidste år. 7 Har ikke fået Har fået afvisning afvisning Overskud Underskud Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 52 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 211. Generelt flest mindre- og mellemstore virksomheder med underskud Det er dog også de mindre- og mellemstore virksomheder, der har den største andel af virksomheder med underskud sidste år, ca. 33 pct. mod kun 15 pct. af de store virksomheder. Har din virksomhed haft underskud sidste år? Fordelt efter virksomhedens størrelse. 9 Overskud Underskud ansatte Flere end ansatte Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 52 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 211. Og ses der lidt længere tilbage, så er det igen især de mindreog mellemstore virksomheder, der ikke har haft et positivt resultat. Således er der 18 pct. af virksomheder med eller færre ansatte, som ikke har haft overskud sidste år eller de tre foregående år, mens det for de store virksomheder med over ansatte kun er 4 pct. 7

8 Hvisdin virksomhed ikke har haft overskud sidste år, har den da haft overskud i mindst et af de tre foregående år? 9 Ja Nej ansatte Flere end ansatte Kilde: DI'sVirksomhedspanel - Survey blandt 52 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 211. Flest optimistiske virksomheder får afslag At virksomheden bagudrettet har haft underskud er ikke nødvendigvis en god indikator for fremtiden. Underskud i nogle år kan også skyldes, at virksomheden er meget konjunkturfølsom. Undersøgelsen viser, at jo mere optimistiske forventninger virksomheden har til det kommende kvartal, jo større er sandsynligheden faktisk for at den har fået afslag. Billedet er det samme for forventningerne til indtjeningen. Har din virksomhed fået afvisning på låneansøgning indenfor de seneste 12 måneder? Fordelt efter forventningerne til væksten i omsætningen i 2. kvartal 211. Har ikke fået Har fået afvisning 9 afvisning Positiv vækst på mere end pct. Positiv vækst på mellem 2 og pct. Omtrent uændret vækst, pct. +/- 2 pct. Negativ vækst mellem 2 og pct. Kilde: DI'sVirksomhedspanel - Survey blandt 52 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 211. Negativ vækst på mere end pct. Indenfor alle brancher gives der både afslag og tilsagn på låneanmodninger, men der er en forskel på fordelingen mellem brancher. Undersøgelsen indikerer, at der er givet relativt flere afslag inden for f.eks. træindustrien og bilbranchen end tilfældet er indenfor energibranchen og fødevarebranchen. Over halvdelen af låneansøgningerne godkendes 4. Afslag skyldes også forhold i pengeinstituttet Over halvdelen af virksomhederne, 57 pct., har ikke fået afvist deres låneansøgning. Af de resterende 43 pct. falder afvisningerne især på virksomhedens kreditværdighed og pengeinsti- 8

9 tuttets egen eksponering. Det vil sige, at der i nogle situationer gives afslag med begrundelse i virksomhedens økonomiske situation, mens der i andre og næsten lige så mange tilfælde gives afslag med begrundelse i pengeinstituttets økonomiske situation. Svar på låneansøgning foretaget de seneste 12 måneder Ingen begrundelse 4% Beslutningsgrundlaget var ikke tilstrækkeligt 2% Anden begrundelse 8% Pengeinstituttets eksponering For lang løbetid 12% 2% Virksomhedens kreditværdighed 15% Har ikke fået afvisning 57% Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 52 medlemmer. Afsluttet ultimo marts 211. I de tilfælde afslagene begrundes helt eller delvist i pengeinstituttets interne forhold er det vigtigt, at virksomheden søger lån i andre pengeinstitutter. Dette har dog gennem de seneste år været uhyre vanskeligt for mange virksomheder, hvorfor flere virksomheder i forskellig grad har været indlåst. En række danske pengeinstitutter vurderes også fremadrettet at have balancemæssige udfordringer, der gør, at de vil have vanskeligt ved at øge udlånene i takt med at efterspørgslen fra virksomhederne igen tager til. For virksomheder, der er kunder i disse pengeinstitutter, er det derfor af stor betydning, at de øvrige pengeinstitutter er i en situation, hvor de aktivt tager nye kunder ind. Ingen stor forskel i begrundelse for afslag mellem de mindre- og mellemstore virksomheder og de store virksomheder Det er de samme begrundelser der gives til både mindre og store virksomheder. Det er virksomhedens kreditværdighed og pengeinstituttets eksponering, som er hovedårsagerne til afslagene på låneansøgningerne for begge. Der er dog dobbelt så mange af de store virksomheder, der angiver anden begrundelse som afvisningsgrund end blandt de mindre- og mellemstore virksomheder. Det er utilfredsstillende, at pct. af afslagene hos både de mindre- og mellemstore virksomheder og de store virksomheder ikke begrundes. Her er der behov for øget dialog mellem pengeinstitut og virksomhed. 9

10 Årsager til afvisning på låneansøgning efter størrelse 4, 35, 3, 25, 2, 15,, 5,, 1- ansatte Flere end ansatte Virksomhedens kreditværdighed For lang løbetid Pengeinstituttets eksponering Vi fik ingen begrundelse Beslutningsgrundlaget var ikke tilstrækkeligt Anden begrundelse Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 52 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 211. Virksomheder med kortere kredittid fra leverandører rammes ekstra hårdt af afslag 5. Double impact Der er en del virksomheder, som er dobbeltramt. Pengeinstitutternes hele eller delvise afslag er for en række virksomheder suppleret af, at de oplever, at betalingsfristerne overfor leverandørerne samtidig er blevet indskærpet. Nogle virksomheder har angiveligt være i en så vanskelig situation, hvor både pengeinstitut og leverandører har vurderet forøget risiko for, at virksomheden ikke har kunnet opfylde alle sine forpligtelser. Krisen har dog også medført et generelt forstærket fokus på både omkostningstrimning og på nedbringelse af risici. Begge dele trækker i retning af generelt at give kortere kredittider. Omvendt er der utvivlsomt virksomheder, der har kunnet udnytte det som en konkurrencefordel, hvis de har mulighed for at give længere kredittider end de konkurrenter, der er mere presset på omkostningssiden og/eller likviditetssiden. Har din virksomhed fået afvisning på låneansøgning de seneste 12 måneder? Fordelt efter udviklingen i virksomhedens kredittid fra leverandører de seneste år. 8 Har ikke fået Har fået afvisning afvisning Kortere Uændret Længere Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 52 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 211. Der er en tendens til, at især de mindre- og mellemstore virksomheder har oplevet, at kredittiden fra leverandørerne er blevet kortere, mens den til kunderne er blevet længere.

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Dansk Industri 04. jun. 14 Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Tine Roed Direktør, Dansk Industri Kreditklemme definition? Direktør Jørgen A. Horwitz, Finansrådet: En kreditklemme

Læs mere

Kreditsituationen strammer til for store virksomheder

Kreditsituationen strammer til for store virksomheder DI November 211 Nikolaj Pilgaard, EØK Kreditsituationen strammer til for store virksomheder Frem til foråret 211 blev finansieringssituationen for virksomhederne gradvist forbedret, men tendensen er nu

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

Positive vurderinger af finansieringsklimaet

Positive vurderinger af finansieringsklimaet ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE januar 216 Positive vurderinger af finansieringsklimaet 2 blev året med de mest positive vurderinger af finansieringssituationen. Virksomhederne vurderede finansieringsklimaet

Læs mere

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge Mar. 11 Jun. 11 Sep. 11 Dec. 11 Mar. 12 Jun. 12 Sep. 12 Dec. 12 Mar. 13 Jun. 13 Sep. 13 Dec. 13 Mar. 14 Jun. 14 Sep. 14 Dec. 14 Mar. 15 Jun. 15 Sep. 15 Dec. 15 Mar. 16 Jun. 16 Sep. 16 Dec. 16 Mar. 17 Thorbjørn

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen

kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen Kreditpolitik før og under krisen Formål: Hvorfor faldt acceptraten? a) Bankinterne forhold b) Virksomhedernes

Læs mere

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Af seniorøkonom Jens Hjarsbech Efter flere år med faldende udlån øger bankerne igen for alvor udlånet til virksomhederne. Den øgede aktivitet går dog stadig

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN Første halvår af 2012 viser en beskeden fremgang i videnrådgiverbranchen. Nye tal viser, at den totale omsætning steg med 2,6 pct. frem

Læs mere

Virksomhederne venter

Virksomhederne venter Organisation for erhvervslivet 29. april 29 Virksomhederne venter NEDgang i andet kvartal Af Økonomisk KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Danske virksomheder vurderer, at nedgangen i dansk økonomi vil

Læs mere

Virksomheder øger den ansvarlige indsats

Virksomheder øger den ansvarlige indsats Organisation for erhvervslivet. maj 2 Virksomheder øger den ansvarlige indsats AF CSR KONSULENT DORTE GRAM NYBROE, DGNY@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Den økonomiske krise rammer

Læs mere

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Organisation for erhvervslivet December 2009 Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Af økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Virksomhederne er gennemsnitlig set blevet

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Hvornår slutter krisen, og hvad kommer der bagefter?

Hvornår slutter krisen, og hvad kommer der bagefter? hvad kommer der Har verdenshandelen nået bunden? Summen af eksport og import i verden Juli 2008=100 Juli 2008=100 110 110 100 90 80 70 60 50 40 30 Verdenshandelen i mængder Verdenshandelen i løbende priser

Læs mere

Økonomisk Analyse. Investeringer og virksomhedernes kreditvilkår

Økonomisk Analyse. Investeringer og virksomhedernes kreditvilkår Økonomisk Analyse Investeringer og virksomhedernes kreditvilkår NR. 2 3. marts 211 2 Investeringer og virksomhedernes kreditvilkår Investeringerne er faldet ekstraordinært meget i forbindelse med tilbageslaget

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2017

Status på udvalgte nøgletal januar 2017 Status på udvalgte nøgletal januar 217 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De seneste nøgletal giver en positiv afslutning på året og peger også på en pæn

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. - Før, under og efter finanskrisen

Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. - Før, under og efter finanskrisen Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder - Før, under og efter finanskrisen Færre små og mellemstore virksomheder søger lånefinansiering nu end de gjorde før og under finanskrisen Andel

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet DI Ultimo august MOGR Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet Rentemarginalen, der måler forskellen mellem udlåns- og indlånsrenten, er inden for det seneste år øget mere i Danmark end

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2016

Status på udvalgte nøgletal december 2016 Status på udvalgte nøgletal december 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i september mens ledigheden er stort set uændret. Fortsætter

Læs mere

Virksomhederne finder det fortsat nemt og billigt at låne penge

Virksomhederne finder det fortsat nemt og billigt at låne penge ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 216 finder det fortsat nemt og billigt at låne penge svarer også i marts 216, at det er både nemt og billigt at låne penge. Det har dog ikke fået dem til udnytte mulighederne

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi?

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi? Revisorbranchens Ekspertpanel Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? April 21 Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? FSR har nu gennemført sin første survey-undersøgelse.

Læs mere

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010 InvesteringsNyt Den 23. juni 21 Private sparer mere op, og taget nye typer lån Man skal have det helt store forstørrelsesglas frem for at se nogen stigning i den finansielle sektor udlån. Nationalbankens

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2016

Status på udvalgte nøgletal november 2016 Status på udvalgte nøgletal november 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i august mens ledigheden faldt i september efter et

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Stadig forskel på store og små virksomheder, når de går i banken

Stadig forskel på store og små virksomheder, når de går i banken Thorbjørn Baum, konsulent thob@di.dk, +45 2328 9685 JULI 217 Stadig forskel på store og små virksomheder, når de går i banken Virksomheder med under 5 ansatte synes det er blevet nemmere og billigere at

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet Anders Goul Møller, Økonomisk konsulent angm@di.dk SEPTEMBER 2016 Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet DI s medlemsvirksomheder forventer et positivt 4.kvartal 2016, med rekordhøje forventninger for hjemmemarkedsvirksomhederne.

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

Vindere og tabere i Træ- og Møbelindustrien

Vindere og tabere i Træ- og Møbelindustrien Flemming Larsen, 10 05 12 Vindere og tabere i Træ- og Møbelindustrien Trækamp seminar Moelven A/S torsdag den 10. maj 2012 Succes eller fiasko? Virksomheds forhold Konjunktur Succes eller fiasko? Omkostninger

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015 VÆKST BAROMETER Januar Konjunktur for 1. kvartal : Optimismen er blevet lidt mindre Efter halvandet år med spirende optimisme, er der sket et dyk i vækstforventningerne hos Region Syddanmarks Trods faldet

Læs mere

Alternativ finansiering i høj kurs

Alternativ finansiering i høj kurs FSR SURVEY / AUGUST 2016 Alternativ finansiering i høj kurs Familie, venner, crowdfunding, business angels mv. Brugen af alternativ finansiering og crowdfunding FSR danske revisorer har gennemført denne

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA har ligesom resten af landet mærket til den økonomiske krise, der satte ind i 2008. Overordnet set har den økonomiske

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013 VÆKST BAROMETER juni 20 Svag vækst- og joboptimisme Efter en periode med negativ tendens er der i 2. kvartal atter optimisme at spore til forventningerne til omsætning og job blandt Region Syddanmarks

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

UDLÅNSREDEGØRELSE. Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark

UDLÅNSREDEGØRELSE. Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark UDLÅNSREDEGØRELSE Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark FEBRUAR 217 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 2. Udvikling i samlede udlån... 5 3. Bidragssatser og renter på realkreditlån....

Læs mere

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima September 13 Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima Små og store virksomheder er enige om, hvad kommunen bør se på først for at styrke vækstmulighederne, men tilfredsheden med kommunens

Læs mere

Regionalt barometer for Region Syddanmark oktober 2013

Regionalt barometer for Region Syddanmark oktober 2013 alt barometer for oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Låneudviklingen i landdistrikterne

Låneudviklingen i landdistrikterne Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 339 Offentligt N O T A T Låneudviklingen i landdistrikterne 15. juni 2016 På mødet den 23. maj 2016 mellem erhvervs- og vækstministeren og

Læs mere

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 18. maj 2009 Vækstbarometer Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Finanskrisen har bredt sig til flertallet af virksomhederne de

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Konjunktur for 3. kvartal 2014: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job

Konjunktur for 3. kvartal 2014: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job VÆKST BAROMETER August 21 Konjunktur for 3. kvartal 21: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job Vækstoptimismen i Region Syddanmark er vokset støt siden januar 213. Nu forventer mere

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Virksomhedernes forventninger på nulpunktet

Virksomhedernes forventninger på nulpunktet Juni Virksomhedernes forventninger på nulpunktet AF KONSULENT NIKOLAJ PILGAARD, NIPI@DI.DK Tilbage til nulpunktet. Sådan kan virksomhedernes forventninger til sommermånederne bedst karakteriseres. Efter

Læs mere

Dansk Erhverv Videnservice

Dansk Erhverv Videnservice dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 Indeks, dec-06=100 DANSK ERHVERVS VIDENSERVICEBAROMETER FEBRUAR 2011 Dansk Erhverv

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016 Status på udvalgte nøgletal oktober 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Ledigheden er nu steget svagt i to måneder i træk, men vi vurderer ikke, at det

Læs mere

Alternativ finansiering med Vækstfonden. v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012

Alternativ finansiering med Vækstfonden. v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012 Alternativ finansiering med Vækstfonden v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012 Agenda Om Vækstfonden Aktivitetsniveau i VF Lån og kautioner Målgrupper for finansiering med

Læs mere

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009 N O T A T Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter varer,

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre

De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 15 De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre 15 ser ud til at blive året, hvor væksten i privatforbruget endelig tager fat igen efter krisen. Efter syv magre år,

Læs mere

ting Foreningen Nykredit arbejder for

ting Foreningen Nykredit arbejder for ting Foreningen Nykredit arbejder for 1 Verdens bedste boliglån 2 3 Realkredit også når verden brænder Lån til vores børn og børnebørn 4 Fair lån til hele Danmark 5 Vi deler overskuddet 1 Verdens bedste

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

UDLÅNSREDEGØRELSE. Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 2. halvår 2013

UDLÅNSREDEGØRELSE. Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 2. halvår 2013 UDLÅNSREDEGØRELSE Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 2. halvår 2013 JUNI 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Udviklingen i kreditinstitutternes

Læs mere

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING december 2012 ISSN:

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING december 2012 ISSN: DECEMBER 2012 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore virksomheders interesser

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Modtagelse af regeringens kreditpakke ASE har spurgt 825 selvstændigt erhvervsdrivende om forskellige omstændigheder vedrørende deres kreditmuligheder og finansieringsforhold.

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Den 9. december 11 Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Overskuddet på betalingsbalancen er rekordhøjt. Det store overskud er dog ikke et resultat af, at det går godt for

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling DI ANALYSE Oktober 215 Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling Den rivende teknologiske udvikling, vi oplever i dag, åbner dørene for nye markeder og forretningsmodeller,

Læs mere

Fremgang i virksomhedernes forventninger efter mørkt efterår

Fremgang i virksomhedernes forventninger efter mørkt efterår April 2012 Fremgang i virksomhedernes forventninger efter mørkt efterår KONSULENT NIKOLAJ PILGAARD, NIPI@DI.DK Virksomhederne forventer svag fremgang i omsætning og indtjening i 2. kvartal 2012. Beskæftigelsen

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger Økonomisk analyse 19. juni 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger til det kommende år Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

Regionalt barometer for Region Syddanmark, februar 2014

Regionalt barometer for Region Syddanmark, februar 2014 alt barometer for, februar 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS CHRISTENSEN, BA.OECON Dansk økonomi har efter fem kriseår stadig ikke for alvor genfundet

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 4. kvartal 2017 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år Økonomisk kommentar: Varslede fyringer og ledige stillinger, december 212 Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 212 end i de to foregående år Året 212 har været præget af flere fyringer på det

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2017

Status på udvalgte nøgletal april 2017 Status på udvalgte nøgletal april 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Vi har økonomisk fået en god start på 217. De globale nøgletal peger op, og prognoserne

Læs mere