Prisbog. for Sparekassen Fyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisbog. for Sparekassen Fyn"

Transkript

1 Prisbog for Sparekassen Fyn Pr. 1. oktober 2014

2 1. oktober 2014 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse... 1 Rentesatser for indlån... 3 Rentesatser for udlån... 5 Risikoklassificering af lån, Totalkredit... 8 Generelle gebyrer... 9 Selvbetjening Gebyrer og selvbetjening for ikke-kunder Privat Plus, fordelsoversigt Bolig Indlån Udlån Overførsler og betalinger Depot Fondshandel Udland Trade finance Netbank MasterCard Business Debit, Standard MasterCard Business Debit, Guld MasterCard Business Debit, Platinum MasterCard Debit, Standard MasterCard Debit, Guld MasterCard Debit, Platinum MasterCard Young MasterCard Silver MasterCard Kredit, Standard (Produktet er udgået) MasterCard Kredit, Standard (uden forsikringer) MasterCard Kredit, Guld MasterCard Kredit, Platinum Hævekort Dankort VISA/Dankort Sparekassen Fyns samarbejdspartnere Klagevejledning i Sparekassen Fyn... 45

3 1. oktober 2014 Side 3 af 45 Rentesatser for indlån Løn og budget Produkt Betingelser Nominel årlig rentesats Lønkonto Budgetkonto Prioritetsindlån Renteknæk: De første kr. 0,0 % Over kr. 0,125 % Renteknæk: De første kr. 0,0 % Over kr. 0,125 % Produktet består af en samlet 4,25 5,75 % pakke, der indeholder et prioritetslån og et prioritetsindlån. Renteknæk: Indestående udover lånerestgæld 0,125 % Ved indfrielse af prioritetslånet skal prioritetsindlånskontoen ophøre, enten ved opgørelse af kontoen eller ved ændring til anden kontotype efter nærmere aftale. Pension Produkt Betingelser Nominel årlig rentesats Kapitalpension / Ratepension / Aldersopsparing Kapitalpension / Ratepension / Aldersopsparing fast rente Minimumsindskud kr ,- Gensidig uopsigelig i bindingsperioden Der betales dekort på 2 % ved ophævelse af aftalen i bindingsperioden. Kan udbetales uden dekort ved varigt nedsat arbejdsevne efter reglerne i lov om social pension. Kan udbetales uden dekort ved død samt i tilfælde af visse livstruende sygdomme. Særligt for kapitalpension: Kan ikke oprettes 3 henholdsvis 5 år før seneste udbetalingsalder. Særligt for ratepension: Der kan maks. Oprettes fastrenteaftale på 50 % af den samlede værdi på aftalen, når efterlønsalderen er nået. Rentetrappe: De første kr. 0,25 % Over kr. 0,50 % Over kr. 1,00 % Binding 3 år 0,75 % Binding 5 år 1,25 % Opsparing Produkt Betingelser Nominel årlig rentesats Opsparingskonto Ingen binding eller restriktion Opsparingskonto Plus Der kan hæves gebyrfrit én gang pr. kvartal Renteknæk: De første kr. 0,125 % kr. 0,25 % Over kr. 0,50 % Renteknæk: De første kr. 0,125 % kr. 0,250 % Over kr. 1,000 % Højrentekonto Binding i 1 år 0,50 % Fast garanteret rente i bindingsperioden Binding i 2 år 0,75 % Renten gives af hele beløbet Binding i 3 år 1,25 % Minimumsindskud kr ,- Kontoen tilbydes kun til kunder med helkundeforhold med Sparekassen Fyn. For at opnå helkundeforhold kræves det at alle de bankforretninger, som

4 1. oktober 2014 Side 4 af 45 Millionærkonto Præmiepulje omregnet til forventet gennemsnitlig rente 0,11 % p.a. Nominel årlig kontorente 0,00 % Månedlig gevinstchance for hver 100 kr. s indestående. Udtrækninger offentliggøres 9. bankdag i hver måned. Gevinststørrelse pr. måned: 1 præmie af kr. 10 præmier af kr præmier af 100 kr. Gevinsten indsættes på Millionærkontoen efter fradrag af en afgift til staten på 15 pct. af gevinster over 200 kr. Gevinstbeløb er fritaget for indkomstskat. Gevinster kan hæves frit i udbetalingsmåneden. Opsigelse 3 måneder. Indestående kan frit hæves mod betaling af dekort 2 % For yderligere oplysninger se Sparekassen Fyn kan og vil tilbyde kunden, er etableret eller lavet aftale herom. 0,00 % Børn og unge Produkt Betingelser Nominel årlig rentesats Ungkonto (Eventyrkonto, Skolekonto og Club 18-konto) 0,25 % Eventyrkonto for børn til og med 6 år. Skolekonto for børn fra 7 år til og med 12 år. Club 18-konto for unge fra 13 år til og med 17 år. FokusKonto 0,25 % Kan oprettes af alle fra og med 18 år til og med 29 år Børneopsparing 1,75 % Kan oprettes til børn indtil 14 år. Kan frigives mellem 14 og 21 år. Maks. indskud pr. år kr. og i alt maks kroner. Opsparing Barnebarn Kan oprettes til børnebørn og oldebørn indtil 17 år. Bundet minimum til mellem 18 og 25 år. 1,75 % Foreninger Produkt Betingelser Nominel årlig rentesats Foreningskonto Kan oprettes af foreninger 0,25 % Om rentesatserne og morarenten Renten på indlån er den nominelle årlige indlånsrente. Renten tilskrives årligt bagud den 31. december og er variabel, hvor intet andet er nævnt. Morarenten i Sparekassen Fyn udgør på indlån: 22% Om renteknæk og rentetrappe Ved renteknæk forrentes indestående med den pågældende rentesats af den del af saldoen, der ligger i den anførte saldointerval. Hvis du eksempelvis indsætter kr. på en ratepension, vil de første kr. bliver forrentet med 0,25 %. De efterfølgende kr. vil blive forrentet med 0,50 % osv. Ved rentetrappe er den samme rente gældende for hele kontoens saldo inden for den pågældende rentesats. Dvs. er indestående f.eks kr. på en opsparingskonto, vil hele saldoen forrentes med 0,25 %. Indskydergaranti Indskud på op til euro (svarende til ca kroner) er dækket af Indskydergarantifonden for ægtefæller det dobbelte. Brochure om Indskydergarantifonden kan fås ved henvendelse til Sparekassen Fyns personale.

5 1. oktober 2014 Side 5 af 45 Rentesatser for udlån A: Kassekredit Risikoklassificering Produkt Pålydende rente i % Debitorrente i % ÅOP før skat Særlige vilkår A1 Kassekredit % udnyttelse - 50 % udnyttelse - 25 % udnyttelse 7,00-17,25 7,19-18,40 8,56-20,28 9,88-22,12 12,41-25,68 A2 Focuskredit % udnyttelse - 50 % udnyttelse - 25 % udnyttelse 8,75 9,04 9,04 9,04 9,04 Kontoen kan oprettes af alle fra og med 18 år til og med 29 år. B: Bil Risikoklassificering Produkt Pålydende rente i % Debitorrente i % ÅOP før skat Særlige vilkår B1 Billån 5,50-7,50 5,61-7,71 7,60-9,79 Fuld sikkerhed Udbetaling på 20 % B2 Øvrige billån 7,75-12,75 7,98-13,37 9,80-15,41 Priserne gives med udgangspunkt i, at der stilles sikkerhed i bilen. C: Bolig Risikoklassificering Produkt Pålydende rente i % Debitorrente i % ÅOP før skat Særlige vilkår C1 Boliglån 5,50-9,75 5,61-10,11 6,32-10, % belåning af ejendom C2 Prioritetslån 4,25-5,75 4,32-5,88 4,86-6, % belåning af ejendom Produktet består af en samlet pakke, der indeholder et prioritetslån og et prioritetsindlån. Ved indfrielse af prioritetslånet skal prioritetsindlånskontoen ophøre, enten ved opgørelse af kontoen eller ved ændring til anden kontotype efter nærmere aftale. D: Forbrugslån Risikoklassificering Produkt Pålydende rente i % Debitorrente i % ÅOP før skat Særlige vilkår D1 Privatlån D2 Focuslån 6,75-17,25 6,92-18,40 9,99-22,12 8,75 9,04 12,12 Kontoen kan oprettes af alle fra og med 18 år til og med 29 år. Definitioner Pålydende rente = Direkte rentesats Debitorrente = Årlig rente inkl. renters rente ÅOP = Udtrykker de samlede omkostninger for et lån udtrykt i procent pr. år. Alle omkostninger samt rentebetalinger indgår i beregningen af ÅOP. Se mere under beregningsforudsætningerne nedenfor.

6 1. oktober 2014 Side 6 af 45 Generelt om rentesatserne 1. Den konkrete rentesats er afhængig af udviklingen på rentemarkedet, stillede sikkerheder, udbetaling, forretningsomfang med Sparekassen samt økonomiske forhold i øvrigt. 2. Den anførte rente er variabel. 3. Renten beregnes af gælden og tilskrives hvert kvartals ultimo. 4. Sparekassen modtager ikke provision i forhold til lånertyperne kassekredit, billån, boliglån og forbrugslån. 5. Afgifter til det offentlige er ikke anført, men indgår i ÅOP. 6. Regler for validering, beregning og tilskrivning af rente fremgår af vores almindelige forretningsbetingelser for privatkunder, som kan hentes på 7. Yderligere information fås ved henvendelse. 8. Disse rentesatser ajourføres løbende og minimum hver 3. måned. Risikoklassificering Risikomærkningen af lån sker i henhold til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af alle låne- eller kredittilbud med en hovedstol på over kr. og med pant i fast ejendom eller pant i andel i andelsforening. Reglerne farveinddeler lånene med henblik på at vise, om der er forhold ved lånet, som du skal være særlig opmærksom på. Risikoklassifikationen afspejler både lånets kompleksitet og/eller risiko. Farverne viser de overordnede risiko- og produktbetragtninger, men erstatter ikke rådgivning. Vi anbefaler derfor, at du altid søger rådgivning hos din kunderådgiver, inden du tager stilling til dit lånevalg. Kategorier: GRØN GUL RØD Et låne- eller kredittilbud er i kategorien grøn, når det i hele lånets løbetid afdrages løbende og det er fast forrentet eller variabelt forrentet med renteloft. Et låne- eller kredittilbud er i kategorien gul, når det er variabelt forrentet eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid. Et låne- eller kredittilbud er i kategorien rød, når det udbydes som en pakke bestående af et lån og et selvstændigt finansielt instrument, bortset fra en fastkursaftale og kurskontrakt, når lånet optages i en anden valuta end DKK og EUR, og når lånet ikke kan indfries til kurs 105 eller derunder efter 9 år eller senere. Beregningsforudsætninger i forhold til ÅOP før skat Årlige omkostninger i procent er beregnet på grundlag af følgende forudsætninger: Lånetype Hovedstol Etableringsomkostninger til Samlet Løbetid Afdragsform kreditbeløb Sparekassen: Det offentlige og evt. forsikringsselskaber: A kr kr. Ingen kr. 5 år Stående lån A kr. Ingen Ingen kr. 5 år Stående lån B kr kr kr kr. 7 år Annuitetslån B kr kr kr kr. 7 år Annuitetslån C kr kr kr kr. 20 år Annuitetslån C kr kr kr kr. 20 år Serielån D kr kr. Ingen kr. 5 år Annuitetslån D kr kr. Ingen kr. 4 år Annuitetslån

7 1. oktober 2014 Side 7 af 45 Sikkerhedsstillelse Litrering Lånetype Sikkerhedsstillelse A Kassekredit Ingen. B Billån Der stilles krav til sikkerhedsstillelse i form af ejerpantebrev (bil) for det samlede kreditbeløb samt stiftelsesomkostninger. C Boliglån Der forudsættes udstedt et nyt ejerpantebrev/pantebrev dækkende det fulde beløb. D Forbrugslån Ingen. Når der skal stilles sikkerhed i forbindelse med bil- og boliglån (B og C) medfører det, som anført ovenfor, etableringsomkostninger til det offentlige. Morarenten Morarenten i Sparekassen Fyn udgør: På udlån 22 % På kreditter 19,5-31,5 %

8 1. oktober 2014 Side 8 af 45 Risikoklassificering af lån, Totalkredit Lån Fastforrentet lån Lån med afdrag GRØN Lån uden afdrag RenteMax - Renteloft i hele lånets løbetid GRØN GUL RenteMax - Renteloft i kortere tid end lånets løbetid GUL GUL GUL Tilpasningslån F1-F9 Tilpasningslån F10 GUL RØD GUL RØD Realkreditpakker Realkreditpakke A Grundlån: Fastforrentet lån uden afdrag Toplån: Fastforrettet lån med afdrag Realkreditpakke B Grundlån: RenteMax med 10 års renteloft uden afdrag Toplån: RenteMax med 10 års renteloft og afdrag Realkreditpakke C Grundlån: Tilpasningslån med F1-F5 uden afdrag Toplån: Fastforrentet lån med afdrag Realkreditpakke D Grundlån: Fastforrentet lån uden afdrag Toplån: RenteMax med 10 års renteloft og afdrag Realkreditpakke E Grundlån: Tilpasningslån F1-F5 uden afdrag Toplån: Tilpasningslån F5 med afdrag GRØN* GUL GUL GUL GUL * Realkreditpakke A er gul, hvis afdragsprofilen på pakken ikke svarer til et fastforrentet lån med afdrag. Risikoklassificering Risikomærkningen af lån sker i henhold til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af alle låne- eller kredittilbud med en hovedstol på over kr. og med pant i fast ejendom eller pant i andel i andelsforening. Reglerne farveinddeler lånene med henblik på at vise, om der er forhold ved lånet, som du skal være særlig opmærksom på. Risikoklassifikationen afspejler både lånets kompleksitet og/eller risiko. Farverne viser de overordnede risiko- og produktbetragtninger, men erstatter ikke rådgivning. Vi anbefaler derfor, at du altid søger rådgivning hos din kunderådgiver, inden du tager stilling til dit lånevalg. Kategorier: GRØN Et låne- eller kredittilbud er i kategorien grøn, når det i hele lånets løbetid afdrages løbende og det er fast forrentet eller variabelt forrentet med renteloft. GUL Et låne- eller kredittilbud er i kategorien gul, når det er variabelt forrentet eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid. RØD Et låne- eller kredittilbud er i kategorien rød, når det udbydes som en pakke bestående af et lån og et selvstændigt finansielt instrument, bortset fra en fastkursaftale og kurskontrakt, når lånet optages i en anden valuta end DKK og EUR, og når lånet ikke kan indfries til kurs 105 eller derunder efter 9 år eller senere.

9 1. oktober 2014 Side 9 af 45 Generelle gebyrer Privat Plus, fordelsaftale Prisen afgøres af husstandens forretningsomfang/engagementsstørrelse: Hvis eller eller = Udlån Indlån + pulje + depotværdi Produkter (**) Privat Plus Pr. kvartal (***) Over kr. Over kr. samt NemKonto* 3 kr. 0,- Over kr. og under kr. Over kr. 2 kr. 75,- Under kr. Under kr. 1 kr. 150,- * NemKonto betyder, at Sparekassen Fyn er den primære bankforbindelse. **Produkter omfatter realkreditlån etableret gennem Sparekassen Fyn, depoter med værdi, puljemidler og NemKonto. *** Opkræves forud hvert kvartal. Privat Plus, Focuskunder (18 år til og med 29 år) Privat Plus, RKI-registreret kunder kr. 150,- pr. kvartal Bilbogen, udskrift kr. 400,- Engagementsoversigt til revisorer (timepris) kr. 900,- pr. time Dataløn/Multiløn, stop af Dataløn/overførselsservice via gode penge kr. 500,- pr. gang Deponering i pengeautomat pr. deponeringskuvert Fremsendelse af dokument til andet pengeinstitut kr. 900,- Fremskaffelse af materiale kr. 900,- pr. time ID-kort kr. 250,- Hævning på konto i kassen kr. 25,-*) * for kunder med Privat Plus Kontoudskrift Posteringsoversigt udskrevet i Sparekassen Fyn kr. 25,- SDC-udskrevet kr. 25,- SDC-udskrevet ved 60 bevægelser Mønt Møntoptælling Møntoptælling, sparebøsse Møntruller kr. 40,- pr. gang kr. 2,- pr. rulle Periodiseringsmeddelelser hel-/halvårlig kvartalsvis månedlig kr. 200,- pr. stk. kr. 150,- pr. stk. kr. 125,- pr. stk. Proformaopgørelse pr. konto kr. 200,-

10 1. oktober 2014 Side 10 af 45 Bestilling af regnskab kr. 350,- Rykkerbrev privat Alle rykkere, herunder brev til kautionist også S.U. præmierestance på police m.v. kr. 100,- Kontoudskrift med påmindelse kr. 30,- Overgivelse af sag til inkasso kr. 100,- Saldoforespørgsel (pr. telefon) kr. 50,- Tinglysning af skifteretsattest som adkomst kr ,- Valuta Køb/salg af kontant valuta A, pr. ekspedition kr. 40,-* Køb/salg af kontant valuta B, pr. ekspedition kr. 150,-* * for kunder med Privat Plus. Rejsechecks (Spks. køb) pr. check kr. 50,- min. kr. 150,- Sparekassebog Oprettelse kr. 100,-* Bogskift kr. 25,-* * for kunder med Privat Plus Overførsel af konti til andet pengeinstitut pr. konto Pensionskonti kr. 800,- Særlig indlånskonti kr. 450,- Udlån, inkl. dokumenter kr. 450,- Anfordringskonti (private) kr. 0,- Øvrige indlånskonti kr. 50,-

11 1. oktober 2014 Side 11 af 45 Selvbetjening Check Check - indløst kr. 10,- pr. check Udlevering af brevchecks (100 stk.) kr. 350,- + evt. firmatryk Udlevering af checkhæfte kr. 25,- Checkhæfte/checksæt fremsendelse kr. 50,- Fremskaffelse af check kr. 100,- Køb af check Kunder (incl. porto) kr. 30,- Gavecheck incl. telegram kr. 50,- Døgnboks Bortkomne nøgler kr. 50,- Oprettelse kr. 100,- Årlig afgift kr ,- Fejl i kundens optælling kr. 25,- Kuvertservice FI-indbetalingskort/giroindbetalingskort kr. 10,- Kvittering retur kr. 25,- pr. ekspedition Overførsel Automatisk returneret overførsel fra andet pengeinstitut SMS-bank kr. 25,- pr. ekspedition Pengeautomat Fremmede pengeautomater kr. 5,- Udbetaling ved kassen i fremmed pengeinstitut kr. 5,- I Sparekassens egne pengeautomater hverdag kl ellers kr. 5,- Beskedservice, alle funktioner Swipp Selvbetjeningsbokse Oprettelsesgebyr kr. 300,-* Årligt gebyr: Lille smal kr. 200,-* Lille kr. 400,-* mellem kr. 500,-* store kr. 600,-* ekstra stor kr. 900,-* Bortkomne nøgler 1 nøgle bortkommet, så lås skal udskiftes Kostpris** + evt. timeløn Alle nøgler bortkommet, så boksen skal bores op Kostpris** + evt. timeløn *) Prisen er inklusiv moms. **) Kostpris er ca. kr. 900,- ved udskiftning af lås og mellem kr ,- ved opboring. Hvis udskiftning/opboring foretages af PI-medarbejder (Serviceafd.) beregnes timeløn og ny lås som kostpris + evt. timeløn til filialmedarbejder.

12 1. oktober 2014 Side 12 af 45 Gebyrer og selvbetjening for ikke-kunder Mønt Møntoptælling (ikke-kunder) kr. 100,- pr. gang Møntruller (ikke-kunder) kr. 5,- pr. rulle, min. kr. 25,- Valuta Køb/salg af kontant valuta A, pr. ekspedition (ikke-kunder) kr. 100,- Køb/salg af kontant valuta B, pr. ekspedition (ikke-kunder) kr. 150,- Køb af check Incl. porto (ikke-kunder) kr. 50,- Girokort/Indbetalingskort Betaling ved kassen (betalingsdag = dags dato) (ikke-kunder) kr. 50,- Betaling ved kassen (betalingsdag = dags dato) uden betalingsgrundlag (optisk læsbar kodelinie) (ikke-kunder) kr. 60,- Kassehævninger Pr. ekspedition (ikke-kunder) kr. 100,- Udbetaling Med telefonkontrol på konti i andre pengeinstitutter kr. 150,-

13 1. oktober 2014 Side 13 af 45 Privat Plus, fordelsoversigt Privat Plus-fordele Hævning på konto i kassen Sparekassebog Oprettelse Bogskift Valuta Køb/salg af kontant valuta A, pr. ekspedition Køb/salg af kontant valuta B, pr. ekspedition Betalinger i netbank Betaling af girokort/fi-kort Overførsel til konto i andet PI m/kort advis (uden kvittering for gennemført betaling) MasterCard Debit, Standard Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr * Kontanthævning i Danmark: I Sparekassens pengeautomater uden for åbningstiden Hævekort Kontanthævning i Sparekassens pengeautomater uden for åbningstiden Dankort Kontanthævning i Danmark: I Sparekassens pengeautomater uden for åbningstiden VISA/Dankort Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr * Kontanthævning i Danmark: I Sparekassens pengeautomater uden for åbningstiden *Der kan vælges enten et gratis VISA/Dankort eller et gratis MasterCard Debit, Standard. Beregning for Privat Plus jf. Generelle gebyrer, Privat Plus, fordelsaftale, side 9.

14 1. oktober 2014 Side 14 af 45 Bolig Låneformidlingsprovision v/ DLR-kreditforeningslån kr ,- + 3 af hovedstolen v/ Totalkredit og øvrige kreditforeningslån kr ,- + 2 af hovedstolen Indfrielse inkl. aflysning kr. 900,- pr. stk. Garantier Provision pr. lån* (beregnes forud) almindelig garantiprovision 0,75% pr. 3 mdr., min. kr. 300,- garanti, forhåndslån 0,75% pr. 3 mdr., min. kr. 300,- garanti, forhåndslån ombygning kr ,- pr. påbegyndt kvartal garanti, prioritering kr ,- pr. 3 mdr. garanti, prioritering - ej dkk ca. kr ,- pr. 3 mdr. (Provision i frem. valuta omregnes til dkr. svarende til ca kr.) I ndeståelse for sletning af retsanmærkninger Betalingsgaranti i forbindelse med køb af en ejendom Pris 0,0625% hver 3. mdr., min. kr. 900,- Garantiprovisionen beregnes og tilskrives forud hver 3. mdr. Første gang ved etablering. *Ved Totalkredit lån, hvor der er tale om to-lags belåning, beregnes provision for garanti pr. lån. Kurskontrakt Udfærdigelse ændring opgørelse i utide kr. 900,- pr. kontrakt kr. 900,- pr. kontrakt kr. 900,- pr. kontrakt Vurdering af ejendom, såfremt lånetilbuddet ikke benyttes kr ,- Lånesagsgebyr til Totalkredit kr , 4.000,- Besigtigelse byggelånssag, pr. besigtigelse kr ,- Ejerpantebrev udfærdigelse af dokument Påtegning til tinglysning Påtegning Undtagelse: overdragelse af ejer- og pantebrev omdannelse af ejer- og pantebrev Aflysning af underpant kr ,- pr. dokument kr ,- pr. anmeldelse kr ,- pr. anmeldelse kr ,- pr. anmeldelse kr. 900,- pr. aflysning Gældsovertagelse gældsbrev/ejerpantebrev som nyt lån pantebrev 2% af restgæld min. kr. 900,- Tingbogsoplysning kr. 500,- Tingbogsattest (bestilt) kr. 500,- Ikke gennemført sag kr ,- pr. ansøgning Mellemfinansiering og indfrielseskredit Stiftelsesprovision kr. 900,- pr. dokument Ekspeditionsgebyr kr ,-

15 1. oktober 2014 Side 15 af 45 Refinansiering af Totalkredit XR-lån Ændring af refinansieringsmetode kr. 500,- Ændring af refinansieringsfrekvens, eller restløbetid kr. 500,- Boligindskudslån Skriftligt afslag kr. 500,-

16 1. oktober 2014 Side 16 af 45 Indlån Budget (Dynamisk budgetsystemet) Årligt gebyr (inkl. budgetrevision) kr. 900,- pr. år Udfærdigelse kr. 900,- pr. gang Årlig revision af budgettet kr. 900,- Ændring kr. 225,- pr. gang Budget (manuelt skema) kr. 900,- pr. gang Deponering kontant beløb kr. 900,- Opsparingskonto Plus - udbetaling 1 gratis udbetaling pr. kvartal kr. 40,- pr. gang Opsparingskonto aktionær - udbetaling 1 gratis udbetaling pr. kvartal kr. 40,- pr. gang Pensionsafkastskat kontrolberegning kr. 900,- pr. time, min. kr. 250,- pr. eksp. Pensionskonti Ændringer Ophævelse i utide kr. 800,- pr. konto Bodeling kr. 500,- pr. time, min kr. 500 pr. eksp. Puljeskift eller anden ændring kr. 225,- pr. ændring Puljeordning (spi) årligt puljegebyr 0,75% p.a. min. kr. 150,- Ændring af kapitalpension til aldersopsparing kr. 900,- Udbetaling Udbetaling af kapitalpension og aldersopsparing ved pensionering (selvpension undtaget) kr. 800,- Ændring af udbetalingsperiode på ratepension efter opstart af udbetaling kr. 800,- Udbetalingsstart af indeks og ratepension kr. 800,- Kontogebyr - delkunde (ekskl. gebyr for kort) Erhverv gennemløbskonto kontogebyr kr ,- pr. kvt.

17 1. oktober 2014 Side 17 af 45 Udlån Ejerpantebrev udfærdigelse af dokument kr ,- pr. stk. Pantehaverdeklaration Udfærdigelse og ekspedition Skift forsikringsselskab kr. 200,- Gældsbrev/kassekredit/Byggelån/Garantier m.v. Almindelig garantiprovision (beregnes forud) 0,75% pr. 3 mdr., min. kr. 300,- Stiftelsesgebyr 2% af lånebeløb, min. kr ,- Ekspeditionsgebyr kr ,- Skriftligt afslag begæret af kunden kr. 500,- Prioritetslån 1% af lånebeløb min. kr ,- Indfrielse af lån ekstraordinær indfrielse kr. 350,- Kreditoplysning pengeinst., oplysningsbureau, kreditforen. o.lign kr ,- over for kunder kr. 250,- + kostpris Kopi af kreditoplysning til omspurgte kunde kr. 10,- pr. side, max. kr. 200,- Notering dokument ved sekundær pant + transport sekundær pant transport (inkl. realkreditlån) kr ,- pr. stk. kr ,- pr. stk. kr ,- pr. stk. Overtræksbevilling overtræk større end kr kr. 500,- overtræk mindre end/= kr kr. 250,- Overførsel af konti til andet pengeinstitut pr. konto udlån, inkl. dokumenter kr. 450,- Aflysning af underpant Påtegning til tinglysning Påtegning Undtagelse: overdragelse af ejer- og pantebrev omdannelse af ejer- og pantebrev kr. 900,- pr. aflysning kr ,- pr. anmeldelse kr ,- pr. anmeldelse kr ,- pr. anmeldelse Respektpåtegning fremsendelse af brev kr. 900,- Tingbogsoplysning kr. 500,- Underskriftsmodtagelse på gældsbrev for fremmed pengeinstitut kr. 300,-

18 1. oktober 2014 Side 18 af 45 Overførsler og betalinger Girokort/Indbetalingskort Betaling ved kassen (betalingsdag = dags dato) kr. 40,- Betaling ved kassen (betalingsdag = dags dato) uden betalingsgrundlag (optisk læsbar kodelinie) kr. 50,- Overførsel af beløb - fast overførsel til konto i Sparekassen (også 3. mandskonto) til konto i fremmed PI Overførsel af beløb (i kassen) til konto i Sparekassen (egen konto) til konto i andet pengeinstitut kr. 30,- til 3. mands konti Sparekassen kr. 30,- til konto i andet pengeinstitut via Nationalbanken kr. 100,- med check kr. 30,- Nets Afvisning af BS-træk pga. manglende dækning kr. 300,- Betalingsoversigt/kvittering for betaling kr. 25,- pr. stk. Leverandørservice, afvisning pga. manglende dækning kr. 300,- Kontramandering kr. 250,- pr. ekspedition Returnering (check, overførsel, Dankortnota) inkl. brev kr. 300,- Indbetalingskort - særskilt advisering af FI-kort pr. brev kr. 10,- pr. kr. 25,-

19 1. oktober 2014 Side 19 af 45 Depot Obligationer (VP-registrerede) Fondskodegebyr (max. antal i året) kr. 35,- pr. serie p.a. + moms Gebyr ved kontogebyr (Nedsættes forholdsmæssigt, hvis der er aktier i depotet) kr. 60,- p.a. + moms andre ændringer kr. 35,- + moms beholdningsændringer kr. 35,- Meddelelser om andre ændringer kr. 18,- pr. stk. + moms beholdningsændringer kr. 18,- pr. stk. renter kr. 18,- pr. stk. + moms udtrækning kr. 18,- pr. stk. + moms Obligationer i kreditforeninger administration af køb/salg indlægning/udtagning kr. 225,- pr. fondsordre kr. 370,- pr. fondsordre Aktier og Investeringsforeninger (VP-registrerede) gebyr ved andre ændringer kr. 35,- + moms beholdningsændringer kr. 35,- meddelelser om andre ændringer kr. 18,- pr. stk. + moms beholdningsændringer kr. 18,- pr. stk. Obligationer/aktier (ej VP-registrerede) nominel værdi < ,35% af nominel værdi, min. kr. 230,- + moms nominal værdi > ,35% af de første kr ,- + 0,20% af resten + moms Udenlandske værdipapirer Gebyret beregnes for obligationer af nominel værdi omregnet til DKK og for aktier af kursværdi omregnet til DKK. kapitaler < kapitaler > Frigivelse til andre pengeinstitutter 0,35% pr. år, min. kr. 300,- + moms 0,20% pr. år, min. kr ,- + moms kr. 130,- pr. fondskode Depotgebyr - minimumspris (gælder kun hvis andet end VP-effekter) oversigt over depotbevægelser beholdningsoversigt Diverse effekter fremmed bank/sparekassebøger, policer, forseglede kuverter kr. 160,- p.a. + moms kr. 35,- + moms kr. 20,- + moms kr. 75,- pr. stk p.a. + moms Navne notering aktier (gratis ved handel) kr. 15,- pr. fondskode stk. min. kr. 100,-

20 1. oktober 2014 Side 20 af 45 Overførsel til andet pengeinstitut danske værdipapirer til andet PI kr. 250,- pr. fondskode max. kr. 960,- udenlandske værdipapirer til andet PI kr. 610,- pr. fondskode + udenlandske omkostninger udenlandske værdipapirer fra andet PI Udenlandske omkostninger pantebreve kr. 250,- pr. pantebrev max. kr. 900,- Pantebreve nominel værdi < ,35 % af nominel værdi, min. kr. 230,- + moms nominel værdi > ,35 % af de første kr ,- + 0,20 % af resten + moms hvis ingen ydelse (p.a.) kr. 45,- pr. stk. hvis ydelse (pr. ydelse) kr. 68,- + moms Ejerskifte debitor, pr. ejendom kr. 580,- kreditor, pr. stk. kr. 25,- + porto, min kr. 250,- ekstraordinær indfrielse ekstraordinært afdrag fotokopi henstand (efter aftale) opsigelse opgørelse til retslig inkasso kr. 580,- pr. pantebrev (ej moms) kr. 580,- pr. pantebrev + moms kr. 285,- pr. pantebrev kr. 680,- pr. pantebrev kr. 690,- pr. pantebrev kr pr. deb. + moms Påkravsskrivelse kreditor lovens tekst sparekassen kr. 250,- + moms Påtegning (moderation m.v.) første dokument kr ,- + moms efterfølgende dokumenter kr ,- + moms Udenlandsk udbytte Tilbagesøgning af udbytteskat kr. 900,- + udenlandske omkostninger Udbetaling af udbytte/afkast kr. 65,- pr. udbetaling Tilmelding til automatisk nedsættelse af udbytteskat kr. 250,-

21 1. oktober 2014 Side 21 af 45 Fondshandel Aktier og investeringsbeviser (kurtage) danske børsnoterede 0,75 % af kursværdi indtil , min. 225,- og max. 500,- 0,5 % af kursværdi over OTC-aktier (unoterede) og danske AMP 1,0 % af kursværdi, min. 500,- tegnings-/aktieretter 1,0 % af kursværdi, min. 120,- nordiske børsnoterede 0,75 % af kursværdi, min. 500,- + udenlandske omkostninger, min. 200,- øvrige udenlandske børsnoterede 1,25 % af kursværdi, min. 500,- + udenlandske omkostninger, min. 200,- Obligationer afregningskurs overfor Sparekassen ved køb tillæg på max. 0,25 % point til Sparekassens afregningskurs ved salg max. 0,25 % point kurtage danske obligationer < 3 mill. 0,15 % af kursværdi indtil , min. 225,- og max ,- danske obligationer > 3 mill. 0,10 % af kursværdi af beløb over udenlandske obligationer 0,25 % af kursværdi, min. 500,- + udenlandske omkostninger, min. 200,- Investeringsaftaler Grundhonorar pr. aftale kr. 500,- p.a. * Løbende honorarer Depotværdi < kr ,- Depotværdi mellem kr ,- og kr ,- Depotværdi > kr ,- 0,90 % p.a.* 0,60 % p.a.* 0,25 % p.a.* Honoraret beregnes med udgangspunkt i den højeste depotværdi i løbet af året. Ekstraordinær udbetaling udover den årlige gratis hævning fra ordningen kr. 800,-* Opstart af udbetaling på ratepensionsaftale i investeringsaftale kr. 800,-* Ændring af investeringsprofil undervejs kr. 800,-* *Alle honorarerne er ekskl. moms. Handel mellem kundens depoter/flytning f.eks. fra åbent depot til kapitalpensionsdepot Limitering af fondsordre Kurskontrakt obligationer udfærdigelse ændring ophævelse i utide kr. 240,- pr. fondskode kr. 220,- pr. ordre kr. 960,- pr. kontrakt kr. 960,- pr. kontrakt kr. 960,- pr. kontrakt

22 1. oktober 2014 Side 22 af 45 Unoterede kapitalandele Unoterede VP-papirer Unoterede fysiske værdipapirer Udskrivning/fremfinding af notaer Handelsnotater, udbyttenotater, årsopgørelser m.v. kr ,- pr. depot kr ,- pr. depot kr. 100,- pr. stk. Aktie - udbytteskat Private Udbytte < % Udbytte > %** ** Uanset udbyttets størrelse tilbageholdes der 28% ved udbetaling af udbytte. Selskaber registreret på cvr. nr. reduceret udbytteskat 18,48%.

23 1. oktober 2014 Side 23 af 45 Udland Overførsel til udlandet Bestilt via Netbank: Almindelig kr. 50,- EU-betaling* indenlandsk/udenlandsk kr. 20,- Ekspress med omveksling kr. 290,- + 1 Ekspress uden omveksling kr. 290,- Bestilt via afdeling EU-betaling i Euro* indenlandsk/udenlandsk kr. 100,- Betaling i alle andre valutaer kr. 175,- Ekspress med omveksling kr. 450,- + 1 Ekspress uden omveksling kr. 450,- Returnering af overførsel pga. fejl eller manglende oplysninger m.v. kr. 350,- + udenlandske omkostninger EU-betaling stilles til rådighed for den Europæiske EUR clearing eller korrespondentbanken 1bankdag efter at betalingen er foretaget. Almindelig overførsel stilles til rådighed for korrespondentbanken 2 bankdage efter at betalingen er foretaget. Ekspres i DKK stilles til rådighed for korrespondentbanken på betalingsdagen, hvis overførselsanmodningen er modtaget før kl Ekspres i EUR/USD/CAD/GBP/SEK/NOK stilles til rådighed for korrespondentbanken på betalingsdagen, hvis overførselsanmodningen er modtaget før kl Ekspres i øvrige valutaer stilles til rådighed for korrespondentbanken 1 bankdag efter at betalingen er foretaget. *Overførslen skal ske inden for EU/EØS-landene. Bestilt i EUR Korrekt BIC/SWIFT på modtagers pengeinstitut Korrekt IBAN kontonummer tilhørende betalingsmodtager Omkostninger i DK betales af afsender og udenlandske omkostninger af betalingsmodtager. Udenlandske omkostninger kr. 200,- (Udenlandske omkostninger over kr. 200,- kan blive opkrævet efterfølgende) Øvrige Tillæg for manglende IBAN kr. 75,- Tillæg for manglende BIC kr. 75,- Tillæg for manglende oplysninger i øvrigt kr. 75,- , telefax advisering/bekræftelse, bestilt via Netbank kr. 300,- , telefax advisering/bekræftelse bestilt på anden måde kr. 450,- Tilpasning af overførsel bestilt i Netbank kr. 75,- Notakopi kr. 215,- Sager vedr. overførsel til udlandet, der kræver særbehandling Timebetaling, min. kr. 400,- Korrespondentbankgebyr Kvittering, forespørgsel, tilbagekaldelse, spærring, ændring, advisering kr. 450,- pr. gang + udl. omk. Overførsel fra udlandet

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 12. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit... 3 1.1. Lån og kredit - Oprettelse... 3 1.2. Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed... 3 1.3.

Læs mere

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3 I denne prisbog kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. Priserne kan ændres af banken i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. De

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden)

BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden) BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden) A G P A conto Accept Acceptfrist Adkomst Adkomstdokumenter Administrationsbidrag Administrator Advis Afdrag Aflysning Aftægtsydelse

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder Særlige bestemmelser 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Få papir på hinanden, når du låner penge ud

Få papir på hinanden, når du låner penge ud Få papir på hinanden, når du låner penge ud Hvordan gør du, hvis du gerne vil låne penge til en kammerat eller en anden nærtstående person? Se hvordan du formulerer dig på skrift for at sikre dig bedst

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

PRIVAT BRUG. din betaling. Sedler & Mønter. PRISER BESTILLING. kurven. Aftalen. er indgået, når EKSPEDITIONSGEBYR. haves. BETALING KORTBETALING

PRIVAT BRUG. din betaling. Sedler & Mønter. PRISER BESTILLING. kurven. Aftalen. er indgået, når EKSPEDITIONSGEBYR. haves. BETALING KORTBETALING SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER FOR PERSONERS KØB AF SAMLERMØNTER OG SEDLER TIL PRIVATT BRUG VIA WEBSHOPPEN ELLER TELEFONISK, HERUNDER BETINGELSER FORR PERSONERS ABONNEMENT PÅ ÅRLIGE MØNTSÆT TIL PRIVAT BRUG

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere