Vejledning for ledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for ledere"

Transkript

1

2 FORORD Der er brug for hjælp blandt os. Mange mangler evnen til»at skaffe livets åndelige og timelige nødvendigheder til sig selv og familien.«1 At bringe mennesker til at blive selvhjulpne er arbejdet med frelse. Præsident Thomas S. Monson har sagt:»selvhjulpenhed er nødvendig for vores åndelige såvel som timelige velbefindende Lad os være selvhjulpne og uafhængige. Frelse kan ikke opnås gennem noget andet princip. «2 De, der har brug for at blive mere selvhjulpne, kan omfatte dem, der modtager hjælp gennem fasteoffer, hjemvendte missionærer, nydøbte, mindre aktive medlemmer og lokale præstedømmeledere, der har brug for et bedre job. Gennem sin kirke sørger Herren nu for nye gode værktøjer, ressourcer og processer, som bliver beskrevet i denne vejledning, for at hjælpe medlemmerne på deres vej mod selvhjulpenhed. 3 Som præstedømmeleder er du en af dem, om hvem Herren har sagt:»jeg [har] givet jer [nøglerne] til arbejdet i tjenestegerningen og fuldkommengørelsen af mine hellige«(l&p 124:143), og»for den, der har fået disse nøgler, er der ingen vanskelighed ved at opnå kundskab om kendsgerninger angående menneskenes børns frelse«(l&p 128:11). Læs»Lignelsen om buschaufføren«her til højre. Tænk omhyggeligt over din rolle med at føre dette vigtige initiativ videre. Denne vejledning for ledere er blevet udarbejdet for at hjælpe dig, når du udøver dine nøgler, implementerer disse nye værktøjer og hjælper medlemmerne til at hjælpe sig selv til selvhjulpenhed. Når du gør det, vil Helligånden vejlede dig, og Herren vil gøre dig til sit instrument i at opløfte de fattige og trængende og fremskynde hans arbejde med frelse. 1. Håndbog 2: Forvaltning af Kirken, 2010, Se Thomas S. Monson, (citerer Marion G. Romney),»Ledende principper for familiens og det personlige velfærd«, Stjernen, feb. 1987, s For yderligere oplysninger se srs. lds. org. Lignelsen om buschaufføren»selvhjulpenhedsinitiativet er som en bus, der har brug for en chauffør med et gyldigt kørekort. Bussen bygges af personalet ved selvhjulpenhedstjenesten. Den leveres gennem selvhjulpenhedscentret, og stavens selvhjulpenhedskomité udfører vedligeholdelsen. Stavens selvhjulpenhedsspecialister og gruppeformidlere hjælper medlemmerne med at komme ombord på bussen (men de skal selv ville ombord på bussen). Stavspræsidenten og biskopperne er buschaufførerne. Alle skal udføre deres opgave for at hjælpe medlemmerne til at blive selvhjulpne, men hvis stavspræsidenten og biskopperne ikke drejer nøglen om og starter motoren og kører bussen, kommer vi ingen vegne.«ronald ABAN, selvhjulpenhedstjenestens leder i Tacloban i Fillippinerne. Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2015 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Engelsk original godkendt: 8/13 Godkendt til oversættelse: 8/13 Oversættelse af Leader Guide Danish

3 PRÆSTEDØMMELEDERNES ANSVAR Stavspræsidentskab (eller distriktspræsidentskab) 1. Lær og undervis i selvhjulpenhedens læresætninger og principper (se bagsiden). Instruer biskopper og medlemmer af stavens selvhjulpenhedskomité i deres ansvar i forbindelse med selvhjulpenhed. 2. Definer stavens mål for selvhjulpenhed. 3. Organiser en selvhjulpenhedskomité i staven, der kan lave, iværksætte og følge en handlingsplan for selvhjulpenhed i staven. 4. Prioriter at invitere hjemvendte missionærer og nydøbte (efter behov) til at deltage i selvhjulpenhedsaktiviteter. 5. Medtag selvhjulpenhed på dagsordenen i stavsrådet. 6. Kald en specialist i selvhjulpenhed i staven. 7. Kald efter behov kirketjenestemissionærer. 8. Gennemgå og reager på stavens fremgangsrapporter vedrørende selvhjulpenhed og rapporter over PEF-lån. 9. Kom med retningslinjer til, hvordan slægtshistorisk center efter behov kan bruges i forbindelse med selvhjulpenhed. Stavens selvhjulpenhedskomité Stavens selvhjulpenhedskomité omfatter følgende personer: En rådgiver fra stavspræsidentskabet (formand), det højrådsmedlem, der har ansvaret for selvhjulpenhed, et medlem af stavens hjælpeforeningspræsidentskab, formanden for biskoppernes velfærdskomité og stavens selvhjulpenhedsspecialist. Andre deltagere kan være medlemmer af stavens præsidentskaber for Unge Mænd og Unge Piger, andre specialister i staven, fuldtidsseniormissionærer og kirketjenestemissionærer. 1. Se videoen»laboring unto Self-Reliance«(findes på srs. lds. org/ videos). 2. Lav, iværksæt og følg en handlingsplan for selvhjulpenhed i staven. 3. Hold regelmæssige foredrag om Min vej til selvhjulpenhed (se s. 4). 4. Organiser og bemand et selvhjulpenhedscenter i staven. Udpeg et kirketjenestemissionærpar eller en selvhjulpenhedsspecialist til at lede driften af centret og til at organisere selvhjulpenhedsgrupper (se s. 2). 5. Undervis menighedsrådene i deres ansvar i forbindelse med selvhjulpenhed. 6. Anvend de ressourcer og tjenester, der er udviklet af medarbejdere for selvhjulpenhedstjenesten. 7. Inviter hjemvendte missionærer og nydøbte (efter behov) til at deltage i foredrag om»min vej«og tilslutte sig selvhjulpenhedsgrupper.»selvhjulpenhed er et resultat af vores arbejdsindsats og understøtter alle andre velfærdstiltag Lad os arbejde for det, vi har brug for. Lad os være selvhjulpne og uafhængige. Frelse kan ikke opnås gennem noget andet princip. «Se THOMAS S. MONSON, (citerer Marion G. Romney),»Ledende principper for familiens og det personlige velfærd«, Stjernen, feb. 1987, s. 3 Stavens selvhjulpenhedsspecialist Specialisten virker om et bindeled til alle funktionerne i selvhjulpenhedstjenesten (stavens selvhjulpenhedskomité, stavens selvhjulpenhedscenter og lederen for selvhjulpenhedstjenesten). 1. Forbered dagordenen til selvhjulpenhedskomiteen. 2. Oplær kirketjenestemissionærer og frivillige til at drive selvhjulpenhedscentret. 1

4 3. Oplær og før tilsyn med andre selvhjulpenhedsspecialister i staven. 4. Bestil selvhjulpenhedsmaterialer efter behov. 5. Oplær og hjælp biskopper og menighedsråd. 6. Hjælp med at registrere medlemmer på srs. lds. org/ register. 7. Organiser, følg, støt og sørg for selvhjulpenhedsgrupper. (Andre medlemmer kan efter behov blive bedt om at lede selvhjulpenhedsgrupper). 8. Studér og følg principperne, der findes online på srs. lds. org/ facilitator. Biskopråd (eller grenspræsidentskab) 1. Undervis menighedens medlemmer i selvhjulpenhedens læresætninger og principper (se bagsiden). 2. Led arbejdet med selvhjulpenhed gennem menighedsrådet: Find, tæl og tilskynd alle trængende medlemmer til at blive selvhjulpne. Adult Member Self-Reliance Tool på leader. lds. org/ self -reliance kan hjælpe i denne proces. Sørg gennem kvorums- og organisationsledere for støtte, mentorer og hjælp til de trængende. 3. Tilskynd de trængende til at udfylde hæftet Min vej til selvhjulpenhed og deltage i en selvhjulpenhedsgruppe. 4. Kald efter behov selvhjulpenhedsspecialister til at lede grupper. 5. Foretag godkendelsesinterviews til PEF-lån (se srs. lds. org/ loans). 6. Gennemgå og reager på menighedens fremgangsrapporter vedrørende selvhjulpenhed og rapporter over PEF-lån. Biskopper bør ikke være involveret i tilbagebetalingen af PEF-lån. 7. Sørg efter behov for hjælp fra stavens selvhjulpenhedskomité.»det er ikke nødvendigt at skabe nogen ny organisation for at sørge for dette folk og give det, hvad det trænger til. Det eneste, der behøves, er at få Guds præstedømme til at virke.«harold B. LEE,»Påmindelser til Guds præstedømme«, Den danske Stjerne, sep. 1973, s. 375 RESSOURCER Selvhjulpenhedscentre Stavene opfordres til at oprette selvhjulpenhedscentre i en kirkebygning, så de eventuelt kan dele lokale med et slægtshistorisk center. Selvhjulpenhedscentre bemandes af kirketjenestemissionærer og frivillige og har internetadgang, mentorordninger og andre nyttige ressourcer til jobsøgende, selvstændige og kommende studerende. Selvhjulpenhedsgrupper Et møde i en selvhjulpenhedsgruppe anvender en model, hvor man sidder i råd, og det adskiller sig fra de fleste af Kirkens klasser, lektioner og workshops. Der er ingen undervisere eller lærere. I stedet sidder gruppens medlemmer i råd sammen, lærer sammen, vejleder hinanden, forpligter sig til at handle på det, de lærer, og holder hinanden op på deres aftaler. Denne proces med gruppeformidling og rådgivning skaber sammen med instruktionshæfterne og videoerne et dynamisk læringsmiljø, som styrker hvert medlem i sin fremgang mod et selvhjulpent liv. Stavens eller menighedens ledere kalder selvhjulpenhedsspecialister til at organisere og lede selvhjulpenhedsgrupper. Gruppeformidlere er ikke undervisere, i stedet hjælper de gruppen til at følge processen til selvhjulpenhed,»der findes ikke noget problem i familien, menigheden eller staven, som ikke kan løses, hvis vi søger løsningerne på Herrens måde ved at rådføre virkelig rådføre os med hinanden.«m. RUSSELL BALLARD, Counseling with Our Councils, rev. udg., 2012, s. 4 2

5 der står beskrevet i hæfterne. Formidlere har somme tider brug for internetadgang og muligheden for at vise videoer ved gruppemøderne. Lederne bør danne så mange grupper og kalde så mange specialister, som der er behov for. Gruppens medlemmer kan efter behov blive bedt om at lede gruppen. Hver gruppe mødes mindst 12 gange i to timer ad gangen og består af 8-14 medlemmer. Grupperne kan mødes i stavens selvhjulpenhedscentre, kirkebygninger eller andre passende steder, der er belejlige for medlemmerne. De lokale ledere afgør, hvilke af følgende grupper der er behov for i deres enhed. 1. Grupperne for Iværksættere: Min egen virksomhed hjælper mennesker med at starte eller forbedre deres egen virksomhed. Disse grupper erstatter workshoppen for selvstændige. 2. Grupperne for Min jobsøgning hjælper mennesker med at finde et nyt eller et bedre arbejde. Disse grupper erstatter workshoppen om karriere. 3. Grupperne for Uddannelse: Bedre jobmuligheder hjælper folk med at finde en uddannelse, der kan øge deres indkomst. Disse grupper erstatter workshoppen»planning for Success«. Som en del af hver gruppe bør medlemmerne også studere de 12 emner om selvhjulpenhed i hæftet Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner. Support til kirkeansatte og lister over foretrukne ressourcer Kirken ansætter mennesker i hvert område til at bidrage til selvhjulpenhed. Det omfatter en selvhjulpenhedsleder i området (ASRM), en selvhjulpenhedsdriftsleder, ledere for selvhjulpenhedstjenesten og andet personale. Disse ansatte hjælper med at koordinere behovene i stavens selvhjulpenhedscentre og sørger for ressourcer og oplæring til stavene. Disse ressourcer omfatter mentorer, lister over foretrukne programmer og skoler, lokale jobmuligheder og navnene på lånemuligheder til startkapital til egen virksomhed. Hvordan kan jeg måle fremgangen med medlemmernes selvhjulpenhed i min menighed eller stav? Når du hjælper din menighed eller stav med at gå frem mod selvhjulpenhed, kan du overveje at optegne antallet af medlemmer, der 1. bliver identificeret af biskopperne om ikke værende selvhjulpne. 2. har udfyldt Min vej. 3. har udfyldt Mit fundament. 4. har startet en virksomhed, er begyndt på et godt job eller på en uddannelse. Hjemmesiden for selvhjulpenhed Der findes flere oplysninger online til ledere og medlemmer på srs. lds. org. Hjælpekilder for ledere og sekretærer Adult Member Self-Reliance Tool kan hjælpe biskopperne, når de finder og retter fokus på de medlemmer, der mangler livets nødvendigheder. Adgang til denne hjælpekilde fås på leader. lds. org/ self -reliance. Foredrag om Min vej til selvhjulpenhed Stave eller menigheder holder regelmæssigt foredrag om Min vej til selvhjulpenhed. Dette foredrag får medlemmerne ind på selvhjulpenhedens sti ved at hjælpe dem til at forstå vigtigheden af selvhjulpenhed, vurdere deres nuværende niveau af selvhjulpenhed, afgøre, hvilke færdigheder og indkomst der er nødvendig for at blive timeligt selvhjulpen og vælge den selvhjulpenhedsgruppe, der hjælper dem til at nå deres mål. Hæftet Min vej til selvhjulpenhed hjælper med denne proces. Vurderingen kan også foretages alene, sammen med en præstedømmeleder, sammen med en selvhjulpenhedsspecialist, i et selvhjulpenhedscenter eller i andre omgivelser. Se»How to Use My Path«på srs. lds. org/ videos. 3

6 Oplæringsvideoer Se følgende videoer online på srs. lds. org/ videos. Ledere MÅLGRUPPE I Will Provide for My Saints VIDEOTITEL The Stake Self-Reliance Committee The Stake Self-Reliance Committee Meeting Stake Self-Reliance Specialists Helping Ward Councils How to Form Self-Reliance Groups Laboring unto Self-Reliance Videoerne My Foundation (12) Formidlere My Purpose How to Facilitate a Group How to: Prepare How to Lead: My Foundation How to Lead: Report How to Lead: Learn How to Lead: Ponder How to Lead: Commit How to: Manage Meetings»Go and Do«Learning Feedback Send jeres ideer, feedback, forslag og erfaringer til ldschurch. org eller srs. lds. org/ feedback. 4

7 Gruppematerialer Materialer, videoer og oplæring findes på mobilapp en Evangelisk bibliotek og online på srs. lds. org. Materialerne kan også bestilles på Kirkens distributionscentre. Min vej til selvhjulpenhed Min vej til selvhjulpenhed Alle deltagere begynder med dette hæfte for at vurdere deres nuværende niveau af selvhjulpenhed og beslutte, hvilken gruppe der vil hjælpe dem til at blive selvhjulpen. Grupperne omfatter selvstændighed, jobsøgning og uddannelse. Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner Medlemmerne af alle tre grupper anvender dette hæfte ved hvert møde, når de drøfter og bruger vigtige åndelige principper om selvhjulpenhed. Iværksættere: Min egen virksomhed Iværksættere: Min egen virksomhed Til dem, der har deres egen virksomhed eller som ønsker at starte en. Gruppens medlemmer øver sig i at føre regnskab, i marketing og i økonomistyring. De afprøver også måder, hvorpå de kan øge deres omsætning gennem små eksperimenter. Min jobsøgning Min jobsøgning Til dem, der har evnerne til at få et godt job. Gruppens medlemmer finder et job ved at finde jobmuligheder, øve sig i at skabe netværk, præsentere sig selv på en god måde og forberede sig til jobinterviews. Deltagelse i denne gruppe resulterer i et job. Uddannelse: Bedre jobmuligheder Uddannelse: Bedre jobmuligheder Til dem, der har brug for en uddannelse eller oplæring for at få et godt job eller starte sin egen virksomhed. Gruppens medlemmer finder arbejde, der vil bidrage til deres selvhjulpenhed og finder derefter et program eller en skole (deriblandt Pathway), som fører til det job. Deltagelse i denne gruppe resulterer i en uddannelsesplan og efter behov et PEF-lån. Gruppemedlemmer, der færdiggør kravene i Mit fundament og Iværksættere: Min egen virksomhed, kan være berettigede til at modtage beviser fra LDS Business College. 5

8 ENS LÆRESÆTNINGER OG PRINCIPPER Læresætninger 1. Det timelige og det åndelige hænger sammen L&P 29:34; Alma 37: Herren befaler os at være selvhjulpne og har magten til at hjælpe os L&P 104:15-16; 100:1; 1 Ne 9:6; 2 Ne 27:21, 23; Mosi 4:9; Matt 28:18 3. Selvhjulpenhed er et princip om ophøjelse L&P 132:20 Principper For flere oplysninger om følgende principper kig da i hæftet Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner. 1. Udøv tro på Jesus Kristus 1 Ne 9:6; Hebr Vær lydig L&P 93:28; 130:20-21; Abr 3:25; Hebr 5: Handl 2 Ne 2:16, Tjen og vær som et Moses 7:18; Gal 5:14

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Til undervisning af børn i alderen 8-11 år Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 1998 by Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care De syv gode vaner Stephen R. Covey I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care Dansk oversættelse og bearbejdning Else Marie Sørensen og Bjarne Ahrens En rejse Livet

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

MANDS OPLÆRING HVORDAN?

MANDS OPLÆRING HVORDAN? MANDS OPLÆRING HVORDAN? SIDE Du har fået en elev, en lærling eller en ny kollega, som du skal lære op på dit fagområde. Her får du 4 metoder. Arbejdsopgaven og situationen bør afgøre, hvilken metode du

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Vurdering ved hjælp af portfolio

Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere