Vejledning for ledere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for ledere"

Transkript

1

2 FORORD Der er brug for hjælp blandt os. Mange mangler evnen til»at skaffe livets åndelige og timelige nødvendigheder til sig selv og familien.«1 At bringe mennesker til at blive selvhjulpne er arbejdet med frelse. Præsident Thomas S. Monson har sagt:»selvhjulpenhed er nødvendig for vores åndelige såvel som timelige velbefindende Lad os være selvhjulpne og uafhængige. Frelse kan ikke opnås gennem noget andet princip. «2 De, der har brug for at blive mere selvhjulpne, kan omfatte dem, der modtager hjælp gennem fasteoffer, hjemvendte missionærer, nydøbte, mindre aktive medlemmer og lokale præstedømmeledere, der har brug for et bedre job. Gennem sin kirke sørger Herren nu for nye gode værktøjer, ressourcer og processer, som bliver beskrevet i denne vejledning, for at hjælpe medlemmerne på deres vej mod selvhjulpenhed. 3 Som præstedømmeleder er du en af dem, om hvem Herren har sagt:»jeg [har] givet jer [nøglerne] til arbejdet i tjenestegerningen og fuldkommengørelsen af mine hellige«(l&p 124:143), og»for den, der har fået disse nøgler, er der ingen vanskelighed ved at opnå kundskab om kendsgerninger angående menneskenes børns frelse«(l&p 128:11). Læs»Lignelsen om buschaufføren«her til højre. Tænk omhyggeligt over din rolle med at føre dette vigtige initiativ videre. Denne vejledning for ledere er blevet udarbejdet for at hjælpe dig, når du udøver dine nøgler, implementerer disse nye værktøjer og hjælper medlemmerne til at hjælpe sig selv til selvhjulpenhed. Når du gør det, vil Helligånden vejlede dig, og Herren vil gøre dig til sit instrument i at opløfte de fattige og trængende og fremskynde hans arbejde med frelse. 1. Håndbog 2: Forvaltning af Kirken, 2010, Se Thomas S. Monson, (citerer Marion G. Romney),»Ledende principper for familiens og det personlige velfærd«, Stjernen, feb. 1987, s For yderligere oplysninger se srs. lds. org. Lignelsen om buschaufføren»selvhjulpenhedsinitiativet er som en bus, der har brug for en chauffør med et gyldigt kørekort. Bussen bygges af personalet ved selvhjulpenhedstjenesten. Den leveres gennem selvhjulpenhedscentret, og stavens selvhjulpenhedskomité udfører vedligeholdelsen. Stavens selvhjulpenhedsspecialister og gruppeformidlere hjælper medlemmerne med at komme ombord på bussen (men de skal selv ville ombord på bussen). Stavspræsidenten og biskopperne er buschaufførerne. Alle skal udføre deres opgave for at hjælpe medlemmerne til at blive selvhjulpne, men hvis stavspræsidenten og biskopperne ikke drejer nøglen om og starter motoren og kører bussen, kommer vi ingen vegne.«ronald ABAN, selvhjulpenhedstjenestens leder i Tacloban i Fillippinerne. Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2015 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Engelsk original godkendt: 8/13 Godkendt til oversættelse: 8/13 Oversættelse af Leader Guide Danish

3 PRÆSTEDØMMELEDERNES ANSVAR Stavspræsidentskab (eller distriktspræsidentskab) 1. Lær og undervis i selvhjulpenhedens læresætninger og principper (se bagsiden). Instruer biskopper og medlemmer af stavens selvhjulpenhedskomité i deres ansvar i forbindelse med selvhjulpenhed. 2. Definer stavens mål for selvhjulpenhed. 3. Organiser en selvhjulpenhedskomité i staven, der kan lave, iværksætte og følge en handlingsplan for selvhjulpenhed i staven. 4. Prioriter at invitere hjemvendte missionærer og nydøbte (efter behov) til at deltage i selvhjulpenhedsaktiviteter. 5. Medtag selvhjulpenhed på dagsordenen i stavsrådet. 6. Kald en specialist i selvhjulpenhed i staven. 7. Kald efter behov kirketjenestemissionærer. 8. Gennemgå og reager på stavens fremgangsrapporter vedrørende selvhjulpenhed og rapporter over PEF-lån. 9. Kom med retningslinjer til, hvordan slægtshistorisk center efter behov kan bruges i forbindelse med selvhjulpenhed. Stavens selvhjulpenhedskomité Stavens selvhjulpenhedskomité omfatter følgende personer: En rådgiver fra stavspræsidentskabet (formand), det højrådsmedlem, der har ansvaret for selvhjulpenhed, et medlem af stavens hjælpeforeningspræsidentskab, formanden for biskoppernes velfærdskomité og stavens selvhjulpenhedsspecialist. Andre deltagere kan være medlemmer af stavens præsidentskaber for Unge Mænd og Unge Piger, andre specialister i staven, fuldtidsseniormissionærer og kirketjenestemissionærer. 1. Se videoen»laboring unto Self-Reliance«(findes på srs. lds. org/ videos). 2. Lav, iværksæt og følg en handlingsplan for selvhjulpenhed i staven. 3. Hold regelmæssige foredrag om Min vej til selvhjulpenhed (se s. 4). 4. Organiser og bemand et selvhjulpenhedscenter i staven. Udpeg et kirketjenestemissionærpar eller en selvhjulpenhedsspecialist til at lede driften af centret og til at organisere selvhjulpenhedsgrupper (se s. 2). 5. Undervis menighedsrådene i deres ansvar i forbindelse med selvhjulpenhed. 6. Anvend de ressourcer og tjenester, der er udviklet af medarbejdere for selvhjulpenhedstjenesten. 7. Inviter hjemvendte missionærer og nydøbte (efter behov) til at deltage i foredrag om»min vej«og tilslutte sig selvhjulpenhedsgrupper.»selvhjulpenhed er et resultat af vores arbejdsindsats og understøtter alle andre velfærdstiltag Lad os arbejde for det, vi har brug for. Lad os være selvhjulpne og uafhængige. Frelse kan ikke opnås gennem noget andet princip. «Se THOMAS S. MONSON, (citerer Marion G. Romney),»Ledende principper for familiens og det personlige velfærd«, Stjernen, feb. 1987, s. 3 Stavens selvhjulpenhedsspecialist Specialisten virker om et bindeled til alle funktionerne i selvhjulpenhedstjenesten (stavens selvhjulpenhedskomité, stavens selvhjulpenhedscenter og lederen for selvhjulpenhedstjenesten). 1. Forbered dagordenen til selvhjulpenhedskomiteen. 2. Oplær kirketjenestemissionærer og frivillige til at drive selvhjulpenhedscentret. 1

4 3. Oplær og før tilsyn med andre selvhjulpenhedsspecialister i staven. 4. Bestil selvhjulpenhedsmaterialer efter behov. 5. Oplær og hjælp biskopper og menighedsråd. 6. Hjælp med at registrere medlemmer på srs. lds. org/ register. 7. Organiser, følg, støt og sørg for selvhjulpenhedsgrupper. (Andre medlemmer kan efter behov blive bedt om at lede selvhjulpenhedsgrupper). 8. Studér og følg principperne, der findes online på srs. lds. org/ facilitator. Biskopråd (eller grenspræsidentskab) 1. Undervis menighedens medlemmer i selvhjulpenhedens læresætninger og principper (se bagsiden). 2. Led arbejdet med selvhjulpenhed gennem menighedsrådet: Find, tæl og tilskynd alle trængende medlemmer til at blive selvhjulpne. Adult Member Self-Reliance Tool på leader. lds. org/ self -reliance kan hjælpe i denne proces. Sørg gennem kvorums- og organisationsledere for støtte, mentorer og hjælp til de trængende. 3. Tilskynd de trængende til at udfylde hæftet Min vej til selvhjulpenhed og deltage i en selvhjulpenhedsgruppe. 4. Kald efter behov selvhjulpenhedsspecialister til at lede grupper. 5. Foretag godkendelsesinterviews til PEF-lån (se srs. lds. org/ loans). 6. Gennemgå og reager på menighedens fremgangsrapporter vedrørende selvhjulpenhed og rapporter over PEF-lån. Biskopper bør ikke være involveret i tilbagebetalingen af PEF-lån. 7. Sørg efter behov for hjælp fra stavens selvhjulpenhedskomité.»det er ikke nødvendigt at skabe nogen ny organisation for at sørge for dette folk og give det, hvad det trænger til. Det eneste, der behøves, er at få Guds præstedømme til at virke.«harold B. LEE,»Påmindelser til Guds præstedømme«, Den danske Stjerne, sep. 1973, s. 375 RESSOURCER Selvhjulpenhedscentre Stavene opfordres til at oprette selvhjulpenhedscentre i en kirkebygning, så de eventuelt kan dele lokale med et slægtshistorisk center. Selvhjulpenhedscentre bemandes af kirketjenestemissionærer og frivillige og har internetadgang, mentorordninger og andre nyttige ressourcer til jobsøgende, selvstændige og kommende studerende. Selvhjulpenhedsgrupper Et møde i en selvhjulpenhedsgruppe anvender en model, hvor man sidder i råd, og det adskiller sig fra de fleste af Kirkens klasser, lektioner og workshops. Der er ingen undervisere eller lærere. I stedet sidder gruppens medlemmer i råd sammen, lærer sammen, vejleder hinanden, forpligter sig til at handle på det, de lærer, og holder hinanden op på deres aftaler. Denne proces med gruppeformidling og rådgivning skaber sammen med instruktionshæfterne og videoerne et dynamisk læringsmiljø, som styrker hvert medlem i sin fremgang mod et selvhjulpent liv. Stavens eller menighedens ledere kalder selvhjulpenhedsspecialister til at organisere og lede selvhjulpenhedsgrupper. Gruppeformidlere er ikke undervisere, i stedet hjælper de gruppen til at følge processen til selvhjulpenhed,»der findes ikke noget problem i familien, menigheden eller staven, som ikke kan løses, hvis vi søger løsningerne på Herrens måde ved at rådføre virkelig rådføre os med hinanden.«m. RUSSELL BALLARD, Counseling with Our Councils, rev. udg., 2012, s. 4 2

5 der står beskrevet i hæfterne. Formidlere har somme tider brug for internetadgang og muligheden for at vise videoer ved gruppemøderne. Lederne bør danne så mange grupper og kalde så mange specialister, som der er behov for. Gruppens medlemmer kan efter behov blive bedt om at lede gruppen. Hver gruppe mødes mindst 12 gange i to timer ad gangen og består af 8-14 medlemmer. Grupperne kan mødes i stavens selvhjulpenhedscentre, kirkebygninger eller andre passende steder, der er belejlige for medlemmerne. De lokale ledere afgør, hvilke af følgende grupper der er behov for i deres enhed. 1. Grupperne for Iværksættere: Min egen virksomhed hjælper mennesker med at starte eller forbedre deres egen virksomhed. Disse grupper erstatter workshoppen for selvstændige. 2. Grupperne for Min jobsøgning hjælper mennesker med at finde et nyt eller et bedre arbejde. Disse grupper erstatter workshoppen om karriere. 3. Grupperne for Uddannelse: Bedre jobmuligheder hjælper folk med at finde en uddannelse, der kan øge deres indkomst. Disse grupper erstatter workshoppen»planning for Success«. Som en del af hver gruppe bør medlemmerne også studere de 12 emner om selvhjulpenhed i hæftet Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner. Support til kirkeansatte og lister over foretrukne ressourcer Kirken ansætter mennesker i hvert område til at bidrage til selvhjulpenhed. Det omfatter en selvhjulpenhedsleder i området (ASRM), en selvhjulpenhedsdriftsleder, ledere for selvhjulpenhedstjenesten og andet personale. Disse ansatte hjælper med at koordinere behovene i stavens selvhjulpenhedscentre og sørger for ressourcer og oplæring til stavene. Disse ressourcer omfatter mentorer, lister over foretrukne programmer og skoler, lokale jobmuligheder og navnene på lånemuligheder til startkapital til egen virksomhed. Hvordan kan jeg måle fremgangen med medlemmernes selvhjulpenhed i min menighed eller stav? Når du hjælper din menighed eller stav med at gå frem mod selvhjulpenhed, kan du overveje at optegne antallet af medlemmer, der 1. bliver identificeret af biskopperne om ikke værende selvhjulpne. 2. har udfyldt Min vej. 3. har udfyldt Mit fundament. 4. har startet en virksomhed, er begyndt på et godt job eller på en uddannelse. Hjemmesiden for selvhjulpenhed Der findes flere oplysninger online til ledere og medlemmer på srs. lds. org. Hjælpekilder for ledere og sekretærer Adult Member Self-Reliance Tool kan hjælpe biskopperne, når de finder og retter fokus på de medlemmer, der mangler livets nødvendigheder. Adgang til denne hjælpekilde fås på leader. lds. org/ self -reliance. Foredrag om Min vej til selvhjulpenhed Stave eller menigheder holder regelmæssigt foredrag om Min vej til selvhjulpenhed. Dette foredrag får medlemmerne ind på selvhjulpenhedens sti ved at hjælpe dem til at forstå vigtigheden af selvhjulpenhed, vurdere deres nuværende niveau af selvhjulpenhed, afgøre, hvilke færdigheder og indkomst der er nødvendig for at blive timeligt selvhjulpen og vælge den selvhjulpenhedsgruppe, der hjælper dem til at nå deres mål. Hæftet Min vej til selvhjulpenhed hjælper med denne proces. Vurderingen kan også foretages alene, sammen med en præstedømmeleder, sammen med en selvhjulpenhedsspecialist, i et selvhjulpenhedscenter eller i andre omgivelser. Se»How to Use My Path«på srs. lds. org/ videos. 3

6 Oplæringsvideoer Se følgende videoer online på srs. lds. org/ videos. Ledere MÅLGRUPPE I Will Provide for My Saints VIDEOTITEL The Stake Self-Reliance Committee The Stake Self-Reliance Committee Meeting Stake Self-Reliance Specialists Helping Ward Councils How to Form Self-Reliance Groups Laboring unto Self-Reliance Videoerne My Foundation (12) Formidlere My Purpose How to Facilitate a Group How to: Prepare How to Lead: My Foundation How to Lead: Report How to Lead: Learn How to Lead: Ponder How to Lead: Commit How to: Manage Meetings»Go and Do«Learning Feedback Send jeres ideer, feedback, forslag og erfaringer til ldschurch. org eller srs. lds. org/ feedback. 4

7 Gruppematerialer Materialer, videoer og oplæring findes på mobilapp en Evangelisk bibliotek og online på srs. lds. org. Materialerne kan også bestilles på Kirkens distributionscentre. Min vej til selvhjulpenhed Min vej til selvhjulpenhed Alle deltagere begynder med dette hæfte for at vurdere deres nuværende niveau af selvhjulpenhed og beslutte, hvilken gruppe der vil hjælpe dem til at blive selvhjulpen. Grupperne omfatter selvstændighed, jobsøgning og uddannelse. Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner Medlemmerne af alle tre grupper anvender dette hæfte ved hvert møde, når de drøfter og bruger vigtige åndelige principper om selvhjulpenhed. Iværksættere: Min egen virksomhed Iværksættere: Min egen virksomhed Til dem, der har deres egen virksomhed eller som ønsker at starte en. Gruppens medlemmer øver sig i at føre regnskab, i marketing og i økonomistyring. De afprøver også måder, hvorpå de kan øge deres omsætning gennem små eksperimenter. Min jobsøgning Min jobsøgning Til dem, der har evnerne til at få et godt job. Gruppens medlemmer finder et job ved at finde jobmuligheder, øve sig i at skabe netværk, præsentere sig selv på en god måde og forberede sig til jobinterviews. Deltagelse i denne gruppe resulterer i et job. Uddannelse: Bedre jobmuligheder Uddannelse: Bedre jobmuligheder Til dem, der har brug for en uddannelse eller oplæring for at få et godt job eller starte sin egen virksomhed. Gruppens medlemmer finder arbejde, der vil bidrage til deres selvhjulpenhed og finder derefter et program eller en skole (deriblandt Pathway), som fører til det job. Deltagelse i denne gruppe resulterer i en uddannelsesplan og efter behov et PEF-lån. Gruppemedlemmer, der færdiggør kravene i Mit fundament og Iværksættere: Min egen virksomhed, kan være berettigede til at modtage beviser fra LDS Business College. 5

8 ENS LÆRESÆTNINGER OG PRINCIPPER Læresætninger 1. Det timelige og det åndelige hænger sammen L&P 29:34; Alma 37: Herren befaler os at være selvhjulpne og har magten til at hjælpe os L&P 104:15-16; 100:1; 1 Ne 9:6; 2 Ne 27:21, 23; Mosi 4:9; Matt 28:18 3. Selvhjulpenhed er et princip om ophøjelse L&P 132:20 Principper For flere oplysninger om følgende principper kig da i hæftet Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner. 1. Udøv tro på Jesus Kristus 1 Ne 9:6; Hebr Vær lydig L&P 93:28; 130:20-21; Abr 3:25; Hebr 5: Handl 2 Ne 2:16, Tjen og vær som et Moses 7:18; Gal 5:14

MIN VE J TIL SELVHJULPENHED

MIN VE J TIL SELVHJULPENHED M IN VE J T I L SELV H JU L P E N H E D Min vej til selvhjulpenhed INSTRUKTIONER TIL FORMIDLEREN Instruktioner til formidleren ved foredrag kommer altid frem i de lilla felter. Se side 13 for yderligere

Læs mere

Min vej til selvhjulpenhed

Min vej til selvhjulpenhed Min vej til selvhjulpenhed Kære brødre og søstre Herren har sagt:»det er min hensigt at sørge for mine hellige«(l&p 104:15). Denne åbenbaring er et løfte fra Herren om, at han vil sørge for timelige velsignelser

Læs mere

Iværksættere: Min egen virksomhed

Iværksættere: Min egen virksomhed Iværksættere: Min egen virksomhed S E LV H J U L P E N H E D INDLEDNING KAN DENNE GRUPPE HJÆLPE MIG TIL AT STARTE ELLER UDVIKLE EN VIRKSOMHED? Det er ikke let at starte eller udvikle en virksomhed, men

Læs mere

Stavens revisionskomité

Stavens revisionskomité Dette dokument beskriver stavens revisionskomités formål, organisation, pligter og ansvar. Bemærk: I dette dokument henviser betegnelserne stavspræsident, stavsrevisor og stavssekretær også til distrikter

Læs mere

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde Vejledning for ledere om velfærd Omsorg på Herrens måde Den egentlige langsigtede hensigt med velfærdsplanen er opbygning af karakter blandt Kirkens medlemmer, både giveres og modtageres, at redde alt

Læs mere

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING Inhold Indledning til Den Grundlæggende Enheds Program 2 De fem elementer i Den Grundlæggende Enheds Program 3 1. Organisation 3 2. Mødesteder 4 3. Kursusmaterialer

Læs mere

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Religion 275 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send kommentarer,

Læs mere

Min jobsøgning SELVHJULPENHED

Min jobsøgning SELVHJULPENHED Min jobsøgning SELVHJULPENHED INDLEDNING KAN DENNE GRUPPE HJÆLPE MIG TIL AT FINDE ET JOB? Det er ikke let at finde et job, men denne selvhjulpenhedsgruppe vil hjælpe dig til at lære den bedste måde at

Læs mere

INSTRUKTIONER vedrørende LÆSEPLAN 2012

INSTRUKTIONER vedrørende LÆSEPLAN 2012 INSTRUKTIONER vedrørende LÆSEPLAN 2012 Indhold Almindelig læseplan 2012...................... 2 Grundlæggende læseplan 2012.................. 4 Søndagens kvorumsmøder og klasser............ 6 Det Melkisedekske

Læs mere

Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale

Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale Religion 250 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send

Læs mere

hjælpekilder Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie...

hjælpekilder Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie... Evangeliske hjælpekilder til hjemmet Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie...6 Missionering...6 Hjælp til studium

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

Min Slægt. Beretninger, der bringer os sammen

Min Slægt. Beretninger, der bringer os sammen Vi opfordrer især unge og unge voksne til at bruge deres egne familienavne eller navne på forfædre til medlemmer i deres menighed eller stav i deres tempeltjeneste. Præstedømmeledere bør sikre, at unge

Læs mere

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog Teksten er den del af: Wilford Woodruff Indledning Oprettet: 19. december 2005 Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe

Læs mere

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

Den evige familie De studerendes læsemateriale

Den evige familie De studerendes læsemateriale Den evige familie De studerendes læsemateriale Religion 200 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send kommentarer, forslag eller

Læs mere

Jeg er taknemlig for at være samlet

Jeg er taknemlig for at være samlet kraft at gå standhaftigt på Frelserens velsignede vej for det er begyndelsen til visdom, når vi ser os selv klart. Når vi gør det, vil vores gavmilde Gud lede os ved hånden og give os svar på vore bønner;

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 1. Undervisningsmateriale for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 1. Undervisningsmateriale for unge Kom og følg mig Unge Piger 1 Undervisningsmateriale for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger Januar-marts 2013 Om dette hæfte Lektionerne i dette hæfte er organiseret i enheder, der gennemgår

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 3. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 3. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 3 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger Juli-september 2013 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2012 Intellectual

Læs mere

VEJLEDNING I UNDERVISNING

VEJLEDNING I UNDERVISNING VEJLEDNING I UNDERVISNING VEJLEDNING I UNDERVISNING Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2000, 2001 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Printed in Germany Engelsk original

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

Undervisning i evangeliet. på Frelserens måde. En vejledning til Kom og følg mig: Undervisningsmateriale for unge

Undervisning i evangeliet. på Frelserens måde. En vejledning til Kom og følg mig: Undervisningsmateriale for unge Undervisning i evangeliet på Frelserens måde En vejledning til Kom og følg mig: Undervisningsmateriale for unge Denne vejledning tilhører TANKER OG INDTRYK Mens du studerer og overvejer, kan du eventuelt

Læs mere

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Det Aronske Præstedømme 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Det Aronske Præstedømme 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

PRÆSTEDØMME- OG -HJÆLPEORGANISATIONS- LEDERENS

PRÆSTEDØMME- OG -HJÆLPEORGANISATIONS- LEDERENS PRÆSTEDØMME- OG -HJÆLPEORGANISATIONS- LEDERENS V E J L E D N I N G PRÆSTEDØMME- OG -HJÆLPEORGANISATIONS- LEDERENS V E J L E D N I N G Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Indhold Indledning

Læs mere

i er døtre Vi vil stå Vi tror Vi vil være beredte Unge Piger Personlig fremgang S tå s o m Guds vidne

i er døtre Vi vil stå Vi tror Vi vil være beredte Unge Piger Personlig fremgang S tå s o m Guds vidne i er døtre Unge Piger Personlig fremgang Vi vil stå Vi tror S tå s o m Guds vidne Vi vil være beredte Ja, kom til Kristus, og bliv fuldkommengjort i ham (Moro 10:32). Dette hæfte Personlig fremgang tilhører

Læs mere

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab Vedtægter for A. Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Luthersk Missionsforenings Frimenighed, Emdrup (kaldet Nordvestkirken). Stk. 2. Menigheden har hjemsted i Københavns

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 1. Undervisningsmateriale for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 1. Undervisningsmateriale for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 1 Undervisningsmateriale for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen Januar-marts 2013 Om dette hæfte Lektionerne i dette hæfte er organiseret i enheder,

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Hvad skal jeg/vi gøre? Tjene Jesus ved at tjene andre Handle retfærdigt, vise kærlighed, vandre med Gud

Hvad skal jeg/vi gøre? Tjene Jesus ved at tjene andre Handle retfærdigt, vise kærlighed, vandre med Gud Hvad skal jeg/vi gøre? kærlighed, v med Gud Hvem er Gud? Hvad har Gud gjort? Hvad skal jeg/vi gøre? kærlighed, v med Gud Hvem er Gud? Hvad har Gud gjort? Hvem er jeg/vi? Hvad skal jeg/vi gøre? kærlighed,

Læs mere

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer 1. Menighedens navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Det Danske Missionsforbund Thylands Menighed. 2. Menigheden blev stiftet i 1885 og er tilsluttet Det Danske Missionsforbund. 3. Kirkens hjemsted

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 2014 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen 2014 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2013 Intellectual Reserve,

Læs mere

FAMILIE V E J L E D N I N G

FAMILIE V E J L E D N I N G FAMILIE V E J L E D N I N G FAMILIE V E J L E D N I N G Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 1992, 1999, 2001, 2006 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Kirkens Uddannelsessystem underviser medlemmerne flittigt

Kirkens Uddannelsessystem underviser medlemmerne flittigt Teksten er den del af: Lokalnyt fra Liahona - September 2005 Walter Cooley, Kirkens tidsskrifter Kirkens Uddannelsessystem underviser medlemmerne flittigt Oprettet: september 2005 Kirkens Uddannelsessystem

Læs mere

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Week 3 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær

Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær Oplæg: Gudstjenester, der er folkekirkens vigtigste kerneydelse, er en fælles opgave for præster og menighed. Hvordan skal vi udvikle gudstjenestelivet

Læs mere

VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund

VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Menighedens navn er. (tidligere benævnt..) 2. Menigheden blev stiftet den. og er tilsluttet kirkesamfundet Det Danske

Læs mere

Uddannelse: Bedre jobmuligheder SELVHJULPENHED

Uddannelse: Bedre jobmuligheder SELVHJULPENHED Uddannelse: Bedre jobmuligheder SELVHJULPENHED INDLEDNING KAN DENNE GRUPPE HJÆLPE MIG TIL AT FÅ EN UDDANNELSE? Det er ikke altid let at få sig en uddannelse, men denne selvhjulpenhedsgruppe vil hjælpe

Læs mere

Missionærforberedelse Lærerens vejledning

Missionærforberedelse Lærerens vejledning Missionærforberedelse Lærerens vejledning Religion 130 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og forslag er velkomne. Send kommentarer, forslag eller fejl

Læs mere

Evangelisk undervisning og læring. En håndbog for lærere og ledere i seminar og institut

Evangelisk undervisning og læring. En håndbog for lærere og ledere i seminar og institut Evangelisk undervisning og læring En håndbog for lærere og ledere i seminar og institut Evangelisk undervisning og læring En håndbog for lærere og ledere i seminar og institut Udgivet af Jesu Kristi Kirke

Læs mere

Når man får til opgave at tale

Når man får til opgave at tale Ældste Neil L. Andersen De Tolv Apostles Kvorum Læs en historie om Jesus En stærkere, personlig tro på Jesus Kristus forbereder [jeres børn] til de udfordringer, som de helt sikkert vil møde. Når man får

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 NAVN KFUM og KFUK i Vejle Dato og stiftelsesår for KFUK i Vejle: 28. november 1883. KFUK s motto: "Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre" (Zak. 4,6) Dato og stiftelsesår

Læs mere

Råd til de hellige. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 14. september 2007. Side 1 af 5

Råd til de hellige. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 14. september 2007. Side 1 af 5 Præsident Ezra Taft Benson, De tolv apostles Kvorum Råd til de hellige Oprettet: 14. september 2007 For ti år siden stod præsident Spencer W. Kimball ved denne talerstol. Til den konference blev han af

Læs mere

Bliv mænd som kaster søstjerner

Bliv mænd som kaster søstjerner Ældste David B. Haight, De tolv apostles Kvorum Bliv mænd som kaster søstjerner Oprettet: 12. september 2007 Jeg glæder mig sammen med hver eneste af jer præstedømmebærere som er forsamlet i hundredvis

Læs mere

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Årskonference 2013 Den Gode Samtale Workshop 1 Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Rammerne for forsøget Medlemmet skal have mulighed for at få de samtaler, som medlemmet

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

ÆGTESKAB OG FAMILIEFORHOLD UNDERVISERENS VEJLEDNING

ÆGTESKAB OG FAMILIEFORHOLD UNDERVISERENS VEJLEDNING ÆGTESKAB OG FAMILIEFORHOLD UNDERVISERENS VEJLEDNING ÆGTESKAB OG FAMILIEFORHOLD UNDERVISERENS VEJLEDNING Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Kommentarer og forslag Dine kommentarer og forslag

Læs mere

Outplacement for ledere. - Dit næste karriereskridt

Outplacement for ledere. - Dit næste karriereskridt Outplacement for ledere - Dit næste karriereskridt Vi bliver ved - til du er i job Siden 1989 har langt over 5.000 ledere fundet et nyt job via professionel og individuel rådgivning fra os. Det gør du

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 Navn: KFUM og KFUK i Vejle Stiftet år og dato: KFUM 19. februar 1883. KFUK 28. november 1883 Hjemstedskommune: Vejle Distrikt: Trekanten KFUMs motto: "At de alle

Læs mere

OUTPLACEMENT DU FÅR JOB MED OS

OUTPLACEMENT DU FÅR JOB MED OS OUTPLACEMENT DU FÅR JOB MED OS VI BLIVER VED - TIL DU ER I JOB Siden 1989 er langt over 50.000 mennesker kommet godt videre i deres karriere med støtte fra os, og det gør du også. Vi fortsætter nemlig,

Læs mere

Q & A om Global Goddess Leadership Circles Et nyt initiativ fra Gudindeskolen, som starter 1.10.2011.

Q & A om Global Goddess Leadership Circles Et nyt initiativ fra Gudindeskolen, som starter 1.10.2011. Q & A om Global Goddess Leadership Circles Et nyt initiativ fra Gudindeskolen, som starter 1.10.2011. Hvorfor starte en Goddess Leadership Cirkel? - Hvis du vil mestre noget, så går det meget hurtigere,

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. [Nyt Navn] Forening for selvstændige pentekostale kirker, samt for ledere og missionærer

VEDTÆGTER FOR. [Nyt Navn] Forening for selvstændige pentekostale kirker, samt for ledere og missionærer VEDTÆGTER FOR [Nyt Navn] Præambel: Forening for selvstændige pentekostale kirker, samt for ledere og missionærer [Nyt navn] er et fællesskab af ledere og et netværk af kirker. Den har sin baggrund i de

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME

Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME 1. GUDDOMMEN Der er tre særskilte personer i Guddommen: Gud den evige Fader, hans Søn Jesus Kristus og Helligånden (se ApG 7:55-56). Faderen og Sønnen har legemer af kød

Læs mere

RUNDT OM DANMARK. Overholdelse af pagterne beskytter os

RUNDT OM DANMARK. Overholdelse af pagterne beskytter os RUNDT OM DANMARK BUDSKAB FRA OMRÅDETS LEDELSE Overholdelse af pagterne beskytter os Ældste David P. Homer, USA Områdehalvfjerdser I kke længe efter ankomsten til Salt Lake Vally forudsagde Heber C. Kimball,

Læs mere

Sidste dag for afsendelse af kvartalsrapporten Sidste dag for indsendelse af tienderapporten

Sidste dag for afsendelse af kvartalsrapporten Sidste dag for indsendelse af tienderapporten JANUAR 2015 To 1 1 Fr 2 Lø 3 Sø 4 Fastesøndag Ma 5 2 Ti 6 On 7 To 8 19:00-21:00 Stavens PUK-møde i Horsens Fr 9 Lø 10 Sidste dag for afsendelse af kvartalsrapporten Sø 11 Horsens menighedskonference Ma

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

LAD DYD PRYDE DINE TANKER

LAD DYD PRYDE DINE TANKER LAD DYD PRYDE DINE TANKER INDHOLD Indledning...................... 1 Fyld dit liv med lys................ 2 Undgå og modstå mørke............ 3 Find styrke til at opgive synd........ 4 Hjælp andre....................

Læs mere

Kapitel 9 - Glæden ved missionering

Kapitel 9 - Glæden ved missionering Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 9 - Glæden ved missionering Oprettet: 14. december 2005 Der påhviler os et stort ansvar for at forkynde Jesu Kristi evangelium. Opfylder vi denne pligt, vil

Læs mere

BELÆRING FRA DET HØJE TEMPELFORBEREDELSESSEMINAR

BELÆRING FRA DET HØJE TEMPELFORBEREDELSESSEMINAR BELÆRING FRA DET HØJE TEMPELFORBEREDELSESSEMINAR LÆRERENS HÆFTE BELÆRING FRA DET HØJE TEMPELFORBEREDELSESSEMINAR LÆRERENS HÆFTE Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Danmark 1995, 2003 Intellectual

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 4. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 4. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 4 Undervisningsmaterialer for unge læring og undervisning til omvendelse Unge Piger Oktober-december 2013 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2012 Intellectual

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

Fastholdelse, motivation og ledelse af frivillige

Fastholdelse, motivation og ledelse af frivillige Fastholdelse, motivation og ledelse af frivillige Lørdag d. 5. November Torsten H. Hansen Vi hjælper det frivillige Danmark KURSER & NETVÆRK PROJEKT FRIVILLIG RÅDGIVNING - online guides VIDEN - Frivilligrapport

Læs mere

INDHOLD GUD ER KONGE 3

INDHOLD GUD ER KONGE 3 INDHOLD INDHOLD 3 INDLEDNING SIDE 3 HVORDAN GUD SER PÅ OS Lektion 1 DU ER SKABT I GUDS BILLEDE SIDE 9 (Pottemageren) Lektion 2 ELSKET FORDI DU ER DIG SIDE 21 Lektion 3 GUD ØNSKER AT VÆRE SAMMEN MED OS

Læs mere

Genoprettelsens skrifter konkurrerer ikke med Bibelen, de fuldender Bibelen.

Genoprettelsens skrifter konkurrerer ikke med Bibelen, de fuldender Bibelen. Ældste Russell M. Nelson, De Tolv Apostles Kvorum Skriftens vidner Oprettet: oktober 2007 Genoprettelsens skrifter konkurrerer ikke med Bibelen, de fuldender Bibelen. Vi udtrykker vores kærlighed til og

Læs mere

MISSIONÆR- FORBEREDELSE LÆRERENS HÆFTE. Religion 130

MISSIONÆR- FORBEREDELSE LÆRERENS HÆFTE. Religion 130 MISSIONÆR- FORBEREDELSE LÆRERENS HÆFTE Religion 130 MISSIONÆR- FORBEREDELSE LÆRERENS HÆFTE Religion 130 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Send kommentarer og rettelser,

Læs mere

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003 Kirkens historie Oprettet: 31. oktober 2003 På denne side findes links til den dansksprogede del af www.mormon.org, hvor der findes detaljeret og dybtgående information om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Carl Bloch udstilling på BYU: "The Master's Hand"

Carl Bloch udstilling på BYU: The Master's Hand Carl Bloch udstilling på BYU: "The Master's Hand" Oprettet: 4. januar 2011 Carl Bloch "Mesterens hånd" kunstudstilling åbner på Brigham Young University, Museum of Art Af Marianne Holman Udgivet: onsdag

Læs mere

GRENS- VEJLEDNING. Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

GRENS- VEJLEDNING. Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige GRENS- VEJLEDNING GRENS- VEJLEDNING Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 1994, 2001 by Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Printed in Germany Engelsk original godkendt:

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Oprettet: 21. december 2005 Gud overdrager præstedømmet til sit folk til deres velsignelse og ophøjelse. Fra

Læs mere

Præsident Boyd K. Packer - Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum

Præsident Boyd K. Packer - Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Teksten er den del af: Tro mod sandheden Præsident Boyd K. Packer - Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Hjælpeforeningen Søstre, I må gå fra at mene, at I bare deltager i Hjælpeforeningen

Læs mere

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Metodistkirken er... Kirke med hjerte, hoved og hænder Kirkens opgave er At lede og udruste menighederne til at gøre mennesker til Jesu Kristi disciple Værdier

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Meementor & Mentorer. Fase 1 & Fase 2 Understøttende undervisning. Birkerød Skole

Meementor & Mentorer. Fase 1 & Fase 2 Understøttende undervisning. Birkerød Skole Meementor & Mentorer Fase 1 & Fase 2 Understøttende undervisning Birkerød Skole 2 MeeMentor og Mentorer Indledning: Mentorer, MeeMentor og Meebook hænger sammen og er alt sammen nye tiltag ved Birkerød

Læs mere

Profeterne i Mormons Bog forudså ikke blot

Profeterne i Mormons Bog forudså ikke blot Rundt om Danmark BUDSKAB FRA OMRÅDEPRÆSIDENTSKABET Inspirerede opfordringer Ældste Erich W. Kopischke, Tyskland Områdepræsident, Det Europæiske Område Profeterne i Mormons Bog forudså ikke blot deres folks

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig

Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig Julie B. Beck, Hjælpeforeningens hovedpræsident Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig Oprettet: oktober 2007 Vi må stå fast og urokkeligt med hensyn til tro, stå fast

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Work of Leaders i tre trin

Work of Leaders i tre trin BRUGERVEJLEDNING everything disc Work of Leaders Work of Leaders i tre trin Trin 1: Tildel adgangskode til profil, der besvares på forhånd Tildel en adgangskode til Everything DiSC Work of Leaders -profilen

Læs mere

en snak om fremtiden!

en snak om fremtiden! en snak om fremtiden! Hvad er det foreløbige resultat fra de to workshops? Der tegner sig et billede af, at transportbranchen og de unge har svært ved at nå hinanden. Vi ønsker med projekt Nem Elev at

Læs mere

INDHOLD GUD ER KONGE 5

INDHOLD GUD ER KONGE 5 INDHOLD INDHOLD INDLEDNING SIDE 4 VENSKAB Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner) SIDE 8 Lektion 2 DEN GYLDNE REGEL (Den barmhjertige samaritaner) SIDE 17 Lektion 3 VEN MED JESUS (Marta og Maria)

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Evangelisk mesterlære

Evangelisk mesterlære Evangelisk mesterlære Hoveddokument Evangelisk mesterlære Hoveddokument Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Indsend dem venligst

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Skal I være en forening, fond eller selvejende institution? Udskrevet: 2016 Indhold Skal I være en forening, fond eller selvejende institution?............................... 3 2 Guide Skal I være

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

Outplacement. - Du får job med os

Outplacement. - Du får job med os Outplacement - Du får job med os Vi bliver ved - til du er i job Siden 1989 er langt over 50.000 mennesker kommet godt videre i deres karriere med støtte fra os, og det gør du også. Vi fortsætter nemlig,

Læs mere