VIA DESIGN. konkurrence- & forbrugerstyrelsen. afrapportering. Øget aktivitet og mobilitet på bankmarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIA DESIGN. konkurrence- & forbrugerstyrelsen. afrapportering. Øget aktivitet og mobilitet på bankmarkedet"

Transkript

1 konkurrence- & forbrugerstyrelsen afrapportering Øget aktivitet og mobilitet på bankmarkedet juni

2 baggrund indhold Denne rapport opsummerer et interessent drevent innovationsforløb, som VIA Design har gennemført med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Initiativet er en del i konkurrencepakken og formålet er at øge konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder. Hovedkonklusioner Hovedanbefalinger Innovationsprocessen De 5 koncepter Bankbrugernes respons s. 3 s. 8 s. 13 s. 25 s. 31 Forløbet har afdækket udfordringer og potentialer, genereret en række ideer samt udviklet 5 koncepter, som er testet på bankkunder og interessenter indenfor sektoren. bilag VIA Design Katalog over udfordringer og potentialer Katalog over ideer Situationer med relevans for aktivitet/mobilitet Målgruppe for initiativer Typisk proces set fra brugerperspektiv Typisk proces set fra bankperspektiv 2

3 HOVED- KONKLUSIONER 3

4 hovedkonklusioner Processen udviklede 5 overordnede koncepter. Fire ud af de fem vurderes af bankbrugerne som rigtig gode, nyskabende og holdbare i deres grundidé. De rummer betydelige potentialer for at øge bankbrugernes aktivitet og/eller mobilitet overfor bankerne. Hovedparten af de fire koncepter rummer også forbedringspotentialer i form af elementer der giver anledning til bekymring, vurderes irrelevante eller kalder på andre formater. Koncepterne er med andre ord udsat for konstruktiv og frugtbar videreudvikling fra bankbrugernes side. Bankbrugerne oplever, at flere af koncepterne naturligt supplerer og beriger hinanden, typisk som brugbare for den enkelte i forskellige situationer og/eller faser. De fire koncepter, som bankbrugerne har fundet mest attraktive og brugbare, er kendetegnet ved tre aspekter: 1. De er handlingsanvisende 2. De vender magtforholdet mellem bankrådgiver og bankbruger 3. De af-emotionaliserer forholdet mellem bankrådgiveren og bankbrugeren Hertil kommer at koncepterne rammer bredt blandt bankbrugerne, fra de usikre, uerfarne og passive bankbrugere til de kompetente, erfarne og aktive bankbrugere.

5 konklusion #1 HANDLINGSANVISENDE Koncepter, der er handlingsanvisende gør det konkret og brugbart for bankbrugerne og umiddelbart nemt at vurdere, hvilken effekt konceptet vil have. 5

6 konklusion #2 VENDER MAGTFORHOLDET Koncepter, der vender magtforholdet mellem bankrådgiver og bankbruger rammer ned i en af de mest grundlæggende udfordringer i forhold til at udfordre sin bank og opfattes derfor som appellerende, brugbart og virkningsfuldt i alle situationer. visualphotos.com 6

7 konklusion #3 AF-EMOTIONALISERER Koncepter, der afemotionaliserer forholdet mellem bankrådgiveren og bankbrugeren er en tiltrækkende og konkret måde at komme udenom den uhensigtsmæssige afhængighed af bankrådgiveren. 7

8 HOVED- ANBEFALINGER 8

9 hovedanbefalinger anbefaling 1: VIA Design anbefaler at gå efter en spredning i koncepterne, således at initiativernes træfsikkerhed og sandsynligheden for maksimal effekt øges: Prioriter både koncepter, der leder til direkte handling ( Sæt sit lån på auktion, Din personlige pengehjælper ) og koncepter, der fungerer til kompetenceudvikling og forberedelse ( Min bankoversigt, Bank din bank ). Prioriter både koncepter, der kan fungere og realiseres på kort sigt ( Sæt dit lån på auktion, Min bankoversigt ) og koncepter, der kan komme til at fungere og blive realiseret på lidt længere sigt ( Din personlige pengehjælper, Bank din bank ). anbefaling 2: VIA Design anbefaler, at der arbejdes videre med Sæt dit lån på auktion og Din personlige pengehjælper som de bærende initiativer, da vi vurderer, at disse koncepter vil have den største effekt. Dette fordi at koncepterne tilsammen rammer bredt, giver magt til brugerne, er håndgribelige og handlingsorienterede og imødekommer et stort behov for at blive taget ved hånden og få kvalificeret uvildig sparring på et uoverskueligt marked både for passive og aktive bankbrugere. Der bør arbejdes videre med at konkretisere og klargøre de to koncepter til udbud. 9

10 hovedanbefalinger anbefaling 3: VIA Design anbefaler at der arbejdes videre med Min Bankoversigt som et centralt initiativ (om end i en interaktiv version i forhold til den testede), da vi vurderer at det har et godt potentiale for at have en solid effekt især for de aktive bankbrugere. Dette fordi konceptet spænder fra at fungere som nøgternt overblik og overraskende indblik til at være et direkte redskab til undersøge mulighederne i sit engagement. Der bør arbejdes videre med at udarbejde interaktive versioneringer af konceptet, som testes. anbefaling 4: VIA Design anbefaler at der arbejdes videre med Bank din Bank som et støttende initiativ, da potentialet for at højne forståelse, bevidsthed og kompetencer på området er enormt både for potentielt aktive bankbrugere og sågar passive brugere. Den grundlæggende forståelse, som konceptet giver, kan efterfølgende bruges, når bankbrugerne anvender de øvrige koncepter. Der bør arbejdes videre med at finde en ejer, konkretisere konceptet og få det udviklet. 10

11 hovedanbefalinger anbefaling 5: VIA Design anbefaler umiddelbart, at der ikke arbejdes videre med Officiel bankdating-dag i den form det foreligger. Dette både på baggrund af bankbrugernes modtagelse, de geografiske begrænsninger og den store indsats, som konceptet ville kræve kontra en meget usikker effekt. 11

12 næste skridt Da koncepterne på dette sted i processen er på et niveau, hvor der er et stykke vej til at de kan implementeres og koncepterne sendes i udbud, anbefaler vi følgende næste skridt for processen: Der skal foretages en samlet vurdering af potentialer og synergier imellem de testede fem koncepter og de udvalgte ideer, der er er sendt til rapport og regulering. 1. UNDERBYGGE EFFEKT & VÆRDI Lav udkast til hvordan effekt og værdi kan underbygges og sandsynliggøres for hvert koncept 2. FIND EN EJER TIL HVERT KONCEPT Det kan være både en offentlig og privat Hvem brænder for det og kan tage ideen videre? Hvad er forretningsmodellen? 3. FIND EN KREATIV PARTNER som kan løfte det interessentdrevne innovationsarbejde sammen med Center for Innovation Kvalificér koncepterne på baggrund af brugernes respons til egentlige prototyper og involver superbrugere i at videreudvikle dem til et niveau, hvor de kan sendes i udbud 12

13 INNOVATIONS- PROCESSEN 13

14 interessent dreven innovationsproces 27. februar Definition af formål & succeskriterier 20. april Analyse af centrale udfordringer Idé generering med interessenter Prioritering af ideer 3. maj Udvikling af koncepter Prioritering af koncepter Projektet blev gennemført via en interessent dreven innovationsproces. Test med bankbrugere Test med interessenter Endelig prioritering Det sige at processen har samlet en række forskellige metoder og redskaber fra blandt andet produkt/service udvikling, antropologi og service design samt inddraget repræsentanter for de forskellige interessentgrupper indenfor området. Den strukturerede innovationsproces arbejdsproces - prioriteringsmøde arbejdsproces sikrer at projektets succesprincipper udgør beslutningsgrundlaget. Styregruppen har således løbende dels elimineret ideer, som ikke kan leve op til de forskellige beslutningsmøders delkriterier, dels støttet arbejdet med dem, der kører videre i processen. Rapport Dermed kommer udviklingsprocessen symbolsk til at ligne en tragt. 14

15 udfordringer & ideer Definition af formål & succeskriterier Analyse af centrale udfordringer Idé generering med interessenter Prioritering af ideer Udvikling af koncepter Prioritering af koncepter Test med bankbrugere Test med interessenter Endelig prioritering Rapport 15

16 analyse af centrale udfordringer Analyse workshoppen omsatte en række kvantitative og kvalitative data til en række temaer. Efterfølgende blev temaerne omsat til 11 udfordringskort med tilhørende potentialer. 11 udfordringer/potentialer kvantitativ og kvalitativ data visualiseringer af bankbrugerens og bankens proces. 16 relevante situationer INPUT OUTPUT 2 udvalgte målgrupper 16

17 ide-generering Til at generere ideer i plenum var, udover specifikke fagligheder i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, indbudt en række særlige kompetencer, bl.a. inden for innovation, behavioral economics, teknologi, IT, banking m.fl. Efterfølgende blev workshoppens 650 kommentarer og 6 konceptuelle ideer omsat til 40 ide-kort. 6 konceptuelle ideer 650 kommentarer udfordringskort INPUT OUTPUT 40 ide-kort 17

18 prioritering af ideer De 40 ide-kort blev inddelt i tre kategorier: a) Konceptualisering b) Regulering c) Direkte til rapport Ideer til konceptualisering blev yderligere prioriteret efter tre kriterier: Øger ideen forbrugernes mobilitet/motivation for at skifte bank Øger ideen forbrugerens aktivitet i forhold til egen bank Skal vi bruge ressourcer på ideen 14 ideer til konceptualisering 40 ide-kort 14 ideer til regulering 5 ideer til rapport INPUT OUTPUT 18

19 konceptualisering Definition af formål & succeskriterier Analyse af centrale udfordringer Idé generering med interessenter Prioritering af ideer Udvikling af koncepter Prioritering af koncepter Test med bankbrugere Test med interessenter Endelig prioritering Rapport 19

20 udvikling af koncepter De 14 udvalgte ide-kort til konceptualisering blev klynget i kategorier og kvalificeredes til 8 koncept-kort. kategorier 14 ide-kort 8 koncept-kort INPUT OUTPUT 20

21 prioritering af koncepter De 8 koncept-kort blev prioriteret efter fire kriterier: Hvilke ideer har umiddelbart størst potentiale Er ideen politisk mulig at gennemføre? Kan ideens effekt måles? Genererer ideen værdi i forhold til investering? 5 koncepter blev udvalgt og efterfølgende omsat til 5 bruger-scenarier. 5 koncepter udvalgt til test på bankbrugere 8 koncept-kort 5 bruger-scenarier INPUT OUTPUT 21

22 respons Definition af formål & succeskriterier Analyse af centrale udfordringer Idé generering med interessenter Prioritering af ideer Udvikling af koncepter Prioritering af koncepter Test med bankbrugere Test med interessenter Endelig prioritering Rapport 22

23 test med bankbrugere De 5 bruger-scenarier samt 11 udfordringer og 5 ideer blev testet på 8 bankbrugere. Efterfølgende blev responsen samlet i en afrapportering med hovedkonklusioner og anbefalinger. 11 udfordringer afrapportering 5 ideer 5 bruger-scenarier INPUT OUTPUT 23

24 test med interessenter Endelig inviterede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en række af de centrale politiske interessenter på bankmarkedet til en halvdags workshop. Formålet med workshoppen var at præsentere idekoncepterne samt processen for interessenterne og give dem mulighed for at kommentere og kvalificere idekoncepterne. De fem idekoncepter blev godt modtaget af interessenterne, som havde en række forslag til, hvordan idekoncepterne kan optimeres. Inputtet fra interessentresponsen og brugertesten indgår i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens overvejelser om den endelig udformning af idekoncepterne. 24

25 DE 5 KONCEPTER 25

26 min bankoversigt koncept # 1 Ideen er at give forbrugeren et komplet overblik over egne bankforretninger på 1 A4 side. Oversigten skal indeholde alle de informationer, der giver kunderne et præcist og samlet billede, og som nemt kan bruges til forhandling med egen og andre banker. Søren åbner sin post og finder bankens årlige opgørelse Min bankoversigt på 1 side. Opgørelsen er een A4 side, der indeholder oplysninger om hvad Søren og Pia har stående i banken og skylder (lån, renter, afdrag, gebyrer, ÅOP, stiftelsesomkostninger) Søren skimmer opgørelsen og udbryder: Betaler vi virkelig så meget i gebyrer Pia spørger deres familie og venner, som fortæller, at de betaler noget mindre. Søren og Pia går derfor ind på for at undersøge, hvad de samme lånetyper koster andre steder og finder bedre vilkår på nogle af lånene. De printer konkurrenternes priser ud og går ned til deres bank og spørger hvordan det kan være og om de ikke kan få bedre vilkår. Banken siger at de har en god ordning på deres samlede engagement, men tilbyder alligevel en bedre rente på deres kassekredit.

27 officiel bank dating dag koncept # 2 Ideen er at skabe en landsdækkende bank dag, om anledning for forbrugere og banker til at mødes på en legitim, nem og uforpligtende måde. Det er landsdækkende bank dag lørdag d. 18. august og Henning er med konen ude og handle. Han har, som de opfordrede til på tv, taget sin bankoversigt med og har også udskrevet sin pensions, skatte- og løninfo. På hovedgaden falder han i snak med to venner, der fortæller ham, at der sker en masse nede ved den nye bank, der lige er åbnet. Mens konen kikker på nyt tøj smutter Henning lige forbi standen foran den nye bank og får sig et stykke morgenbrød og en snak med en af de ansatte. Hun inviterer ham inden for i banken og de diskuterer Hennings forskellige bankengagementer og hun siger, at banken gerne vil udarbejde et uforpligtende tilbud til ham. Henning siger ja tak og de aftaler et møde ugen efter.

28 bank din bank lær spillereglerne koncept # 3 Ideen handler om at udarbejde en serie interaktive forløb, der afmystificerer spillereglerne i bankverdenen og dermed klæder ham på til at forhandle med bankerne. Forløbene svarer direkte til de situationer, forbrugerne er i. Dorthe leder efter en ny lejlighed på Boliga og ser her et banner for Bank din bank. Ny bolig? Lær på 4 min. hvordan du opnår den bedste aftale i banken? står der. Hun klikker på banneret og kommer til Bank din bank -hjemmesiden. Her bliver hun fristet af en app, hun downloader til sin telefon. Bank din bank er et spil, der gennem 5 trin lærer hende bankernes spillereglerne at kende. Dvs. hvordan bankerne når frem til deres vilkår og hvad de tjener på en. Spillet består af korte, overskuelige forløb med video-tutorials og indtastning af Dorthes relevante data. Efter hvert gennemført forløb stiger hun i graderne og bliver præmieret. Hun deler, hvor mange mønter hun tjente med hendes venner på Facebook. Pludselig har hun gennemført alle 5 forløb og har nu en angivelse af, hvad andre brugere har sparet ved at gennemføre et tilsvarende forløb og konkrete tal, hun kan forhandle ud fra. Hun printer resultatet og føler sig rigtig godt klædt på, da hun går ind i banken, som hun nu ved er hendes forhandlingsmodstander.

29 den personlige pengehjælper koncept # 4 Ideen er at give forbrugeren mulighed for at få personlig en-til-en hjælp i forbindelse med konkrete bankforretninger. Kirsten vil gerne have et nyt køkken i sit hus og har fundet det helt rigtige. Hun har spurgt sin bank om finansiering og læser deres tilbud. Det er en hel del dyrere end hun havde regnet med. Hun har læst en artikel i avisen om Den personlige pengehjælper og beslutter sig for at gå forbi og få en gratis vurdering af tilbuddet. Her møder hun Erik, der stiller sine kompetencer frivilligt og gratis til rådighed. Han påpeger nogle vilkår i tilbuddet, som han mener kan forbedres. Kirsten føler sig meget tryg ved Eriks kompetencer og beslutter at leje ham med til et møde med banken. Erik forklarer, hvad han mener vil være en rimelig aftale, og det ender med at banken accepterer de nye vilkår.

30 koncept sæt dit lån på auktion # 5 Ideen er at gøre det obligatorisk for bankerne at tilsende alle nye produkttilbud i et elektronisk format, der gør det meget enkelt for forbrugeren at sende lånet i udbud og få tilbud fra andre aktører. Birgitte har lige været hos bilforhandleren og fået præsenteret en ny bil. Efter prøveturen er hun meget begejstret og hun får en pris med hjem. På vej hjem går hun forbi sin bank og beder dem om at give et tilbud på finansiering af bilen. Hun får tilbuddet ind på sin mail dagen efter. Det er sat nemt og forståeligt op og Birgitte har 24 timer til at acceptere tilbuddet via sin nem-id. Inden hun accepterer vælger hun dog med få klik på computeren at sende tilbuddet i udbud for at se, om andre udbydere kan gøre det bedre/billigere. Nye tilbud dukker op i løbet af de næste par timer og til sidst vælger Birgitte det tilbud, som passer hende bedst.

31 BANKBRUGERNES RESPONS 31

32 vurdering af koncepterne Bankbrugerne, der har deltaget i testen, har vurderet og gradueret de fem koncepter på følgende måde: fokus på forberedelse fokus på handling Koncepter der primært fungerer som forberedelse Koncepter der primært er handlingsorienterede

33 #5 SÆT DIT LÅN PÅ AUKTION sæt dit lån på auktion Konceptet vurderes samlet set til at have den største og Konceptet vurderes samlet set til at have den største og mest betydningsfulde effekt i forhold til at skabe øget mest betydningsfulde effekt i forhold til at skabe øget aktivitet og mobilitet. aktivitet og mobilitet. Det er det koncept, der er gradueret højest af flest på aktivitet: 6 ud af 8 har gradueret den i top 3, heraf har 4 gradueret den som nr. 1. Det er det koncept, der er gradueret højest af flest på mobilitet: 7 ud af 8 har gradueret den i top 3, heraf har 5 gradueret den som nr. 1. aktivitet i forhold til egen bank (1.-5. plads) skifte til andre banker (1.-5. plads)

34 #4 DEN PERSONLIGE PENGEHJÆLPER den personlige pengehjælper Konceptet vurderes samlet set at have en stor og betydningsfuld effekt i forhold til at skabe øget aktivitet og mobilitet for bankbrugerne. Konceptet er gradueret til at have den næstestørste betydning ud af de fem koncepter. Det er det koncept, der er gradueret højest af flest på aktivitet: 6 ud af 8 har gradueret den i top 3, heraf har 3 gradueret den som nr. 1. Det er det koncept, der er gradueret højest af flest på mobilitet: 6 ud af 8 har gradueret den i top 3, heraf har 3 gradueret den som nr. 1. aktivitet i forhold til egen bank (1.-5. plads) skifte til andre banker (1.-5. plads)

35 #1 MIN BANKOVERSIGT min bankoversigt Konceptet vurderes samlet set som havende et stort Konceptet vurderes samlet set at have et solidt potentiale for at øge aktivitet (og mobilitet). potentiale for at øge aktivitet (og mobilitet) Konceptet scorer generelt til at have en middel effekt med hensyn til aktivitet. Adrianna, Ivana og Thivahorn har dog svært ved at se, hvordan de skal kunne anvende informationerne. Konceptet scorer generelt til at have en middel effekt med hensyn til mobilitet. Adrianna, Ivana og Thivahorn har dog svært ved at se, hvordan de skal kunne anvende informationerne. aktivitet i forhold til egen bank (1.-5. plads) skifte til andre banker (1.-5. plads)

36 #3 BANK DIN BANK LÆR SPILLEREGLERNE bank din bank lær spillereglerne Konceptet vurderes samlet set som havende et stort Konceptet vurderes samlet set som havende et stort potentiale for at øge aktivitet (og mobilitet). potentiale for at øge aktivitet (og mobilitet) Konceptet scorer generelt til at have en middel effekt med hensyn til aktivitet. Kun 2 afviger; Adrianna, der scorer den højest og Christel, der scorer den lavest. Konceptet scorer generelt til at have en middel effekt med hensyn til mobilitet. Kun Christel dømmer den helt ude. aktivitet i forhold til egen bank (1.-5. plads) skifte til andre banker (1.-5. plads)

37 #2 OFFICIEL BANK DATING DAG officiel bank dating dag Konceptet har scoret lavest blandt de fem og vurderes Konceptet har scoret lavest blandt de fem og vurderes umiddelbart til at have ringest effekt i forhold til at skabe umiddelbart til at have ringest effekt i forhold til at skabe øget aktivitet og mobilitet. Kun en har valgt ikke at sortere den fra som et koncept, de tror på. øget aktivitet og mobilitet. Kun en har valgt ikke at sortere den fra som et koncept, de tror på Det er det koncept, der er scorer lavest af flest på aktivitet: 6 ud af 8 har gradueret den lavest Det er det koncept, der er gradueret lavest af flest på mobilitet: 7 ud af 8 har gradueret den lavest aktivitet i forhold til egen bank (1.-5. plads) skifte til andre banker (1.-5. plads)

38 Følgende har deltaget i processen: For yderligere information kontakt venligst: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Søren Gaard Jakob Møller Fjorback Christensen Kristina Venø Flemming Steen Nielsen Jesper Mølbæk Camilla Bruun Jakobsen Line Mouritsen Villadsen Monica Andersen Signe Rølmer Jacob Sejer Petersen Carsten Smidt KONSULENTER Sune Kjems, VIA Design Katja Øder Schlesinger, Køsch Jens Prener, Dialog Danmark EKSTERNE INTERESSENTER Pelle Guldborg Hansen, Dansk Nudging Netværk, ISSP Niels Hansen, Mindlab Carsten Lund, Økonomihus.dk Thomas Mathiasen, TM-Innovation John Norden, Mybanker.dk Ole Vilster, Better Monday Troel Hauer Holmberg, Forbrugerrådet Ulla Brøns Petersen, Finanstilsynet Jeanne Blyt, Finansrådet Susanne Arvad, Banktorvet.dk KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Jakob Møller Fjorback Christensen Sune Kjems 38

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 AC-konference om TR Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for udviklingen af de offentlige arbejdspladser og for udviklingen af forhandlings- og aftalesystemet

Læs mere

PRIVATE BANKING HOLTE

PRIVATE BANKING HOLTE PRIVATE BANKING HOLTE Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus Bankdrift handler i bund og grund om tillid. Det er den altafgørende faktor for langt de fleste bankkunder, når de vælger bank. I

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Veteran Innovation Camp. 31. marts 2014. Test af sidefod 1

Veteran Innovation Camp. 31. marts 2014. Test af sidefod 1 Veteran Innovation Camp 31. marts 2014 Test af sidefod 1 Hvordan kan offentlige, private og frivillige organisationer i fællesskab skabe gode løsninger for at støtte veteraner med psykiske mén? 2 3 løsningsforslag

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi

Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi Syntax A/S har mere end 25 års erfaring i at afdække, hvilke tiltag der skal til for at give din virksomhed maksimal effekt vores redskab er værdimåling

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB MODELLEN HVAD ER KIE-MODELLEN? KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til planlægning af innovativ læring. Modellen kan bruges til at beskrive og styre

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Kort sagt: vil du lave den fede Rejseplanen, skal du være med i vores konkurrence!

Kort sagt: vil du lave den fede Rejseplanen, skal du være med i vores konkurrence! Rejseplanen A/S afholder konkurrencen: Ideudvikling af Rejseplanen 1. Beskrivelse af opgaven Den overordnede opgave er at komme med bud på ideudvikling af Rejseplanen. Har du den fede ide til at nyskabe

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 2 Skift bank og sider spar penge Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Spar penge INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Living Labs. og hvordan får kommunen mere velfærd. ud af at arbejde med teknologi? Living Lab Strandvejen D. 27. jan. 2015

Living Labs. og hvordan får kommunen mere velfærd. ud af at arbejde med teknologi? Living Lab Strandvejen D. 27. jan. 2015 Living Labs og hvordan får kommunen mere velfærd ud af at arbejde med teknologi? Living Lab Strandvejen D. 27. jan. 2015 Baggrund: Gennem de sidste 3 år, har vi oplevet at: Flere og flere kommuner udtrykker

Læs mere

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm BIBLIOTEKET KAN Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm Forår 2013 UiWE Roskildebibliotekerne Biblioteker under udvikling 2 Velkommen UDVEKSLING

Læs mere

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt Program 11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt 12:00 13:00 Frokost 13:00 13:40 Præsentation af evalueringsaktiviteter 13:40 13:50 Pause 13:50 14:30 Gruppediskussion: Hvad skal et

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Hvordan gør vi fremtidens udbud mere smarte? Konkurrence- og forbrugerstyrelsen d. 10. dec. kl. 9-12

Hvordan gør vi fremtidens udbud mere smarte? Konkurrence- og forbrugerstyrelsen d. 10. dec. kl. 9-12 Hvordan gør vi fremtidens udbud mere smarte? Konkurrence- og forbrugerstyrelsen d. 10. dec. kl. 9-12 Hvad er Innovative Offentlige Indkøb? Der er mange måder at regne på 2 Innovative indkøb er et højaktuelt

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

resultatgivende trygsager online og offline

resultatgivende trygsager online og offline resultatgivende trygsager online og offline GRAFISK FORUM har mange års erfaring og medarbejdere, der sætter en ære i at rådgive om grafiske totalløsninger, så du får den rigtige kvalitet til den rigtige

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014

Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014 Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014 1 Finansrådets anbefaling Sparekassen følger/følger ikke Kommentarer Medlemsvirksomhederne skal forholde sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen for god selskabsledelse.

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

NETworking, NETværk og iværksætterrådgivning i DLBR

NETworking, NETværk og iværksætterrådgivning i DLBR Konference for rådgivning af deltidslandmænd 2010 NETworking, NETværk og iværksætterrådgivning i DLBR 30. september 2010 Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service TDC Contact Center Europe - fordi dine kunder fortjener den bedste service Din succes er vores mål ompetent kundeservice er et afgørende parameter for, hvilke virksomheder K der klarer sig bedst. TDC Contact

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD Kirsten Petersen Pd.d. og forsker på MarselisborgCentret 1 Præsentationen vil tage udgangspunkt i resultater af evaluering foretaget i Region Hovedstaden

Læs mere

Best practice for kommunale landingssider for affald

Best practice for kommunale landingssider for affald Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 3 1.1 Formål og proces... 3 2 Generelle anbefalinger... 4 2.1 Navigation og

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

De fem understøttende Innovationskompetencer

De fem understøttende Innovationskompetencer Erhvervsrettet innovation Version 1.1 2015 De fem understøttende Innovationskompetencer Elektrikeruddannelsen 2015 Hvad er en understøttende innovationskompetence? Alle kan i en vis udstrækning finde på

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014

Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Redegørelse vedrørende Ledelseskodeks 2014 Side 1 Medlemsvirksomhederne skal forholde sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Workshop - Mindset, vilje og holdning

Workshop - Mindset, vilje og holdning Workshop Mindset, vilje og holdning Mindset? Hvad sælger I ud over jeres produkter? Hvad er jeres overordnet fokus? Hvad er det egentlig for et problem i løser Kommunikation: Adfærd og Mindset Service:

Læs mere

Mødeledelse der gør en forskel - lær at tilrettelægge og afholde effektive møder. Gentofte Hovedbibliotek Den 17. november 2011

Mødeledelse der gør en forskel - lær at tilrettelægge og afholde effektive møder. Gentofte Hovedbibliotek Den 17. november 2011 Mødeledelse der gør en forskel - lær at tilrettelægge og afholde effektive møder Gentofte Hovedbibliotek Den 17. november 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Undersøgelse om informationsteknologi og borgerinddragelse

Undersøgelse om informationsteknologi og borgerinddragelse Undersøgelse om informationsteknologi og borgerinddragelse Kvantitativ survey i samarbejdet med Operate i aug.-sep. 2014 Temaer: - Kendskab til app s og informationsteknologi - Brug og erfaringer med app

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet MSSM 2014 maritim sikkerhed sundhed og miljø Thomas Alslev Christensen Head of Operations, COO, Novo Nordisk Fonden 29.

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

- EN MOBIL APP UDVIKLET AF

- EN MOBIL APP UDVIKLET AF - EN MOBIL APP UDVIKLET AF MOBIL APP I TILKNYTNING TIL TV PROGRAM 2/7 NAVN: TATTOO SALONEN App en Tattoosalonen er lavet til diverse tatoveringsnørder, men også til brugeren som måske søger inspiration

Læs mere

Borgerbudgettering - Direkte demokrati

Borgerbudgettering - Direkte demokrati Borgerbudgettering - Direkte demokrati Morten Ronnenberg - Vi hjælper dem, der hjælper andre! Morten Ronnenberg Møller - Partner, Strategihuset (2010) - Hjælper foreninger og organisationer i DK/udland

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere