VIA DESIGN. konkurrence- & forbrugerstyrelsen. afrapportering. Øget aktivitet og mobilitet på bankmarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIA DESIGN. konkurrence- & forbrugerstyrelsen. afrapportering. Øget aktivitet og mobilitet på bankmarkedet"

Transkript

1 konkurrence- & forbrugerstyrelsen afrapportering Øget aktivitet og mobilitet på bankmarkedet juni

2 baggrund indhold Denne rapport opsummerer et interessent drevent innovationsforløb, som VIA Design har gennemført med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Initiativet er en del i konkurrencepakken og formålet er at øge konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder. Hovedkonklusioner Hovedanbefalinger Innovationsprocessen De 5 koncepter Bankbrugernes respons s. 3 s. 8 s. 13 s. 25 s. 31 Forløbet har afdækket udfordringer og potentialer, genereret en række ideer samt udviklet 5 koncepter, som er testet på bankkunder og interessenter indenfor sektoren. bilag VIA Design Katalog over udfordringer og potentialer Katalog over ideer Situationer med relevans for aktivitet/mobilitet Målgruppe for initiativer Typisk proces set fra brugerperspektiv Typisk proces set fra bankperspektiv 2

3 HOVED- KONKLUSIONER 3

4 hovedkonklusioner Processen udviklede 5 overordnede koncepter. Fire ud af de fem vurderes af bankbrugerne som rigtig gode, nyskabende og holdbare i deres grundidé. De rummer betydelige potentialer for at øge bankbrugernes aktivitet og/eller mobilitet overfor bankerne. Hovedparten af de fire koncepter rummer også forbedringspotentialer i form af elementer der giver anledning til bekymring, vurderes irrelevante eller kalder på andre formater. Koncepterne er med andre ord udsat for konstruktiv og frugtbar videreudvikling fra bankbrugernes side. Bankbrugerne oplever, at flere af koncepterne naturligt supplerer og beriger hinanden, typisk som brugbare for den enkelte i forskellige situationer og/eller faser. De fire koncepter, som bankbrugerne har fundet mest attraktive og brugbare, er kendetegnet ved tre aspekter: 1. De er handlingsanvisende 2. De vender magtforholdet mellem bankrådgiver og bankbruger 3. De af-emotionaliserer forholdet mellem bankrådgiveren og bankbrugeren Hertil kommer at koncepterne rammer bredt blandt bankbrugerne, fra de usikre, uerfarne og passive bankbrugere til de kompetente, erfarne og aktive bankbrugere.

5 konklusion #1 HANDLINGSANVISENDE Koncepter, der er handlingsanvisende gør det konkret og brugbart for bankbrugerne og umiddelbart nemt at vurdere, hvilken effekt konceptet vil have. 5

6 konklusion #2 VENDER MAGTFORHOLDET Koncepter, der vender magtforholdet mellem bankrådgiver og bankbruger rammer ned i en af de mest grundlæggende udfordringer i forhold til at udfordre sin bank og opfattes derfor som appellerende, brugbart og virkningsfuldt i alle situationer. visualphotos.com 6

7 konklusion #3 AF-EMOTIONALISERER Koncepter, der afemotionaliserer forholdet mellem bankrådgiveren og bankbrugeren er en tiltrækkende og konkret måde at komme udenom den uhensigtsmæssige afhængighed af bankrådgiveren. 7

8 HOVED- ANBEFALINGER 8

9 hovedanbefalinger anbefaling 1: VIA Design anbefaler at gå efter en spredning i koncepterne, således at initiativernes træfsikkerhed og sandsynligheden for maksimal effekt øges: Prioriter både koncepter, der leder til direkte handling ( Sæt sit lån på auktion, Din personlige pengehjælper ) og koncepter, der fungerer til kompetenceudvikling og forberedelse ( Min bankoversigt, Bank din bank ). Prioriter både koncepter, der kan fungere og realiseres på kort sigt ( Sæt dit lån på auktion, Min bankoversigt ) og koncepter, der kan komme til at fungere og blive realiseret på lidt længere sigt ( Din personlige pengehjælper, Bank din bank ). anbefaling 2: VIA Design anbefaler, at der arbejdes videre med Sæt dit lån på auktion og Din personlige pengehjælper som de bærende initiativer, da vi vurderer, at disse koncepter vil have den største effekt. Dette fordi at koncepterne tilsammen rammer bredt, giver magt til brugerne, er håndgribelige og handlingsorienterede og imødekommer et stort behov for at blive taget ved hånden og få kvalificeret uvildig sparring på et uoverskueligt marked både for passive og aktive bankbrugere. Der bør arbejdes videre med at konkretisere og klargøre de to koncepter til udbud. 9

10 hovedanbefalinger anbefaling 3: VIA Design anbefaler at der arbejdes videre med Min Bankoversigt som et centralt initiativ (om end i en interaktiv version i forhold til den testede), da vi vurderer at det har et godt potentiale for at have en solid effekt især for de aktive bankbrugere. Dette fordi konceptet spænder fra at fungere som nøgternt overblik og overraskende indblik til at være et direkte redskab til undersøge mulighederne i sit engagement. Der bør arbejdes videre med at udarbejde interaktive versioneringer af konceptet, som testes. anbefaling 4: VIA Design anbefaler at der arbejdes videre med Bank din Bank som et støttende initiativ, da potentialet for at højne forståelse, bevidsthed og kompetencer på området er enormt både for potentielt aktive bankbrugere og sågar passive brugere. Den grundlæggende forståelse, som konceptet giver, kan efterfølgende bruges, når bankbrugerne anvender de øvrige koncepter. Der bør arbejdes videre med at finde en ejer, konkretisere konceptet og få det udviklet. 10

11 hovedanbefalinger anbefaling 5: VIA Design anbefaler umiddelbart, at der ikke arbejdes videre med Officiel bankdating-dag i den form det foreligger. Dette både på baggrund af bankbrugernes modtagelse, de geografiske begrænsninger og den store indsats, som konceptet ville kræve kontra en meget usikker effekt. 11

12 næste skridt Da koncepterne på dette sted i processen er på et niveau, hvor der er et stykke vej til at de kan implementeres og koncepterne sendes i udbud, anbefaler vi følgende næste skridt for processen: Der skal foretages en samlet vurdering af potentialer og synergier imellem de testede fem koncepter og de udvalgte ideer, der er er sendt til rapport og regulering. 1. UNDERBYGGE EFFEKT & VÆRDI Lav udkast til hvordan effekt og værdi kan underbygges og sandsynliggøres for hvert koncept 2. FIND EN EJER TIL HVERT KONCEPT Det kan være både en offentlig og privat Hvem brænder for det og kan tage ideen videre? Hvad er forretningsmodellen? 3. FIND EN KREATIV PARTNER som kan løfte det interessentdrevne innovationsarbejde sammen med Center for Innovation Kvalificér koncepterne på baggrund af brugernes respons til egentlige prototyper og involver superbrugere i at videreudvikle dem til et niveau, hvor de kan sendes i udbud 12

13 INNOVATIONS- PROCESSEN 13

14 interessent dreven innovationsproces 27. februar Definition af formål & succeskriterier 20. april Analyse af centrale udfordringer Idé generering med interessenter Prioritering af ideer 3. maj Udvikling af koncepter Prioritering af koncepter Projektet blev gennemført via en interessent dreven innovationsproces. Test med bankbrugere Test med interessenter Endelig prioritering Det sige at processen har samlet en række forskellige metoder og redskaber fra blandt andet produkt/service udvikling, antropologi og service design samt inddraget repræsentanter for de forskellige interessentgrupper indenfor området. Den strukturerede innovationsproces arbejdsproces - prioriteringsmøde arbejdsproces sikrer at projektets succesprincipper udgør beslutningsgrundlaget. Styregruppen har således løbende dels elimineret ideer, som ikke kan leve op til de forskellige beslutningsmøders delkriterier, dels støttet arbejdet med dem, der kører videre i processen. Rapport Dermed kommer udviklingsprocessen symbolsk til at ligne en tragt. 14

15 udfordringer & ideer Definition af formål & succeskriterier Analyse af centrale udfordringer Idé generering med interessenter Prioritering af ideer Udvikling af koncepter Prioritering af koncepter Test med bankbrugere Test med interessenter Endelig prioritering Rapport 15

16 analyse af centrale udfordringer Analyse workshoppen omsatte en række kvantitative og kvalitative data til en række temaer. Efterfølgende blev temaerne omsat til 11 udfordringskort med tilhørende potentialer. 11 udfordringer/potentialer kvantitativ og kvalitativ data visualiseringer af bankbrugerens og bankens proces. 16 relevante situationer INPUT OUTPUT 2 udvalgte målgrupper 16

17 ide-generering Til at generere ideer i plenum var, udover specifikke fagligheder i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, indbudt en række særlige kompetencer, bl.a. inden for innovation, behavioral economics, teknologi, IT, banking m.fl. Efterfølgende blev workshoppens 650 kommentarer og 6 konceptuelle ideer omsat til 40 ide-kort. 6 konceptuelle ideer 650 kommentarer udfordringskort INPUT OUTPUT 40 ide-kort 17

18 prioritering af ideer De 40 ide-kort blev inddelt i tre kategorier: a) Konceptualisering b) Regulering c) Direkte til rapport Ideer til konceptualisering blev yderligere prioriteret efter tre kriterier: Øger ideen forbrugernes mobilitet/motivation for at skifte bank Øger ideen forbrugerens aktivitet i forhold til egen bank Skal vi bruge ressourcer på ideen 14 ideer til konceptualisering 40 ide-kort 14 ideer til regulering 5 ideer til rapport INPUT OUTPUT 18

19 konceptualisering Definition af formål & succeskriterier Analyse af centrale udfordringer Idé generering med interessenter Prioritering af ideer Udvikling af koncepter Prioritering af koncepter Test med bankbrugere Test med interessenter Endelig prioritering Rapport 19

20 udvikling af koncepter De 14 udvalgte ide-kort til konceptualisering blev klynget i kategorier og kvalificeredes til 8 koncept-kort. kategorier 14 ide-kort 8 koncept-kort INPUT OUTPUT 20

21 prioritering af koncepter De 8 koncept-kort blev prioriteret efter fire kriterier: Hvilke ideer har umiddelbart størst potentiale Er ideen politisk mulig at gennemføre? Kan ideens effekt måles? Genererer ideen værdi i forhold til investering? 5 koncepter blev udvalgt og efterfølgende omsat til 5 bruger-scenarier. 5 koncepter udvalgt til test på bankbrugere 8 koncept-kort 5 bruger-scenarier INPUT OUTPUT 21

22 respons Definition af formål & succeskriterier Analyse af centrale udfordringer Idé generering med interessenter Prioritering af ideer Udvikling af koncepter Prioritering af koncepter Test med bankbrugere Test med interessenter Endelig prioritering Rapport 22

23 test med bankbrugere De 5 bruger-scenarier samt 11 udfordringer og 5 ideer blev testet på 8 bankbrugere. Efterfølgende blev responsen samlet i en afrapportering med hovedkonklusioner og anbefalinger. 11 udfordringer afrapportering 5 ideer 5 bruger-scenarier INPUT OUTPUT 23

24 test med interessenter Endelig inviterede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en række af de centrale politiske interessenter på bankmarkedet til en halvdags workshop. Formålet med workshoppen var at præsentere idekoncepterne samt processen for interessenterne og give dem mulighed for at kommentere og kvalificere idekoncepterne. De fem idekoncepter blev godt modtaget af interessenterne, som havde en række forslag til, hvordan idekoncepterne kan optimeres. Inputtet fra interessentresponsen og brugertesten indgår i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens overvejelser om den endelig udformning af idekoncepterne. 24

25 DE 5 KONCEPTER 25

26 min bankoversigt koncept # 1 Ideen er at give forbrugeren et komplet overblik over egne bankforretninger på 1 A4 side. Oversigten skal indeholde alle de informationer, der giver kunderne et præcist og samlet billede, og som nemt kan bruges til forhandling med egen og andre banker. Søren åbner sin post og finder bankens årlige opgørelse Min bankoversigt på 1 side. Opgørelsen er een A4 side, der indeholder oplysninger om hvad Søren og Pia har stående i banken og skylder (lån, renter, afdrag, gebyrer, ÅOP, stiftelsesomkostninger) Søren skimmer opgørelsen og udbryder: Betaler vi virkelig så meget i gebyrer Pia spørger deres familie og venner, som fortæller, at de betaler noget mindre. Søren og Pia går derfor ind på for at undersøge, hvad de samme lånetyper koster andre steder og finder bedre vilkår på nogle af lånene. De printer konkurrenternes priser ud og går ned til deres bank og spørger hvordan det kan være og om de ikke kan få bedre vilkår. Banken siger at de har en god ordning på deres samlede engagement, men tilbyder alligevel en bedre rente på deres kassekredit.

27 officiel bank dating dag koncept # 2 Ideen er at skabe en landsdækkende bank dag, om anledning for forbrugere og banker til at mødes på en legitim, nem og uforpligtende måde. Det er landsdækkende bank dag lørdag d. 18. august og Henning er med konen ude og handle. Han har, som de opfordrede til på tv, taget sin bankoversigt med og har også udskrevet sin pensions, skatte- og løninfo. På hovedgaden falder han i snak med to venner, der fortæller ham, at der sker en masse nede ved den nye bank, der lige er åbnet. Mens konen kikker på nyt tøj smutter Henning lige forbi standen foran den nye bank og får sig et stykke morgenbrød og en snak med en af de ansatte. Hun inviterer ham inden for i banken og de diskuterer Hennings forskellige bankengagementer og hun siger, at banken gerne vil udarbejde et uforpligtende tilbud til ham. Henning siger ja tak og de aftaler et møde ugen efter.

28 bank din bank lær spillereglerne koncept # 3 Ideen handler om at udarbejde en serie interaktive forløb, der afmystificerer spillereglerne i bankverdenen og dermed klæder ham på til at forhandle med bankerne. Forløbene svarer direkte til de situationer, forbrugerne er i. Dorthe leder efter en ny lejlighed på Boliga og ser her et banner for Bank din bank. Ny bolig? Lær på 4 min. hvordan du opnår den bedste aftale i banken? står der. Hun klikker på banneret og kommer til Bank din bank -hjemmesiden. Her bliver hun fristet af en app, hun downloader til sin telefon. Bank din bank er et spil, der gennem 5 trin lærer hende bankernes spillereglerne at kende. Dvs. hvordan bankerne når frem til deres vilkår og hvad de tjener på en. Spillet består af korte, overskuelige forløb med video-tutorials og indtastning af Dorthes relevante data. Efter hvert gennemført forløb stiger hun i graderne og bliver præmieret. Hun deler, hvor mange mønter hun tjente med hendes venner på Facebook. Pludselig har hun gennemført alle 5 forløb og har nu en angivelse af, hvad andre brugere har sparet ved at gennemføre et tilsvarende forløb og konkrete tal, hun kan forhandle ud fra. Hun printer resultatet og føler sig rigtig godt klædt på, da hun går ind i banken, som hun nu ved er hendes forhandlingsmodstander.

29 den personlige pengehjælper koncept # 4 Ideen er at give forbrugeren mulighed for at få personlig en-til-en hjælp i forbindelse med konkrete bankforretninger. Kirsten vil gerne have et nyt køkken i sit hus og har fundet det helt rigtige. Hun har spurgt sin bank om finansiering og læser deres tilbud. Det er en hel del dyrere end hun havde regnet med. Hun har læst en artikel i avisen om Den personlige pengehjælper og beslutter sig for at gå forbi og få en gratis vurdering af tilbuddet. Her møder hun Erik, der stiller sine kompetencer frivilligt og gratis til rådighed. Han påpeger nogle vilkår i tilbuddet, som han mener kan forbedres. Kirsten føler sig meget tryg ved Eriks kompetencer og beslutter at leje ham med til et møde med banken. Erik forklarer, hvad han mener vil være en rimelig aftale, og det ender med at banken accepterer de nye vilkår.

30 koncept sæt dit lån på auktion # 5 Ideen er at gøre det obligatorisk for bankerne at tilsende alle nye produkttilbud i et elektronisk format, der gør det meget enkelt for forbrugeren at sende lånet i udbud og få tilbud fra andre aktører. Birgitte har lige været hos bilforhandleren og fået præsenteret en ny bil. Efter prøveturen er hun meget begejstret og hun får en pris med hjem. På vej hjem går hun forbi sin bank og beder dem om at give et tilbud på finansiering af bilen. Hun får tilbuddet ind på sin mail dagen efter. Det er sat nemt og forståeligt op og Birgitte har 24 timer til at acceptere tilbuddet via sin nem-id. Inden hun accepterer vælger hun dog med få klik på computeren at sende tilbuddet i udbud for at se, om andre udbydere kan gøre det bedre/billigere. Nye tilbud dukker op i løbet af de næste par timer og til sidst vælger Birgitte det tilbud, som passer hende bedst.

31 BANKBRUGERNES RESPONS 31

32 vurdering af koncepterne Bankbrugerne, der har deltaget i testen, har vurderet og gradueret de fem koncepter på følgende måde: fokus på forberedelse fokus på handling Koncepter der primært fungerer som forberedelse Koncepter der primært er handlingsorienterede

33 #5 SÆT DIT LÅN PÅ AUKTION sæt dit lån på auktion Konceptet vurderes samlet set til at have den største og Konceptet vurderes samlet set til at have den største og mest betydningsfulde effekt i forhold til at skabe øget mest betydningsfulde effekt i forhold til at skabe øget aktivitet og mobilitet. aktivitet og mobilitet. Det er det koncept, der er gradueret højest af flest på aktivitet: 6 ud af 8 har gradueret den i top 3, heraf har 4 gradueret den som nr. 1. Det er det koncept, der er gradueret højest af flest på mobilitet: 7 ud af 8 har gradueret den i top 3, heraf har 5 gradueret den som nr. 1. aktivitet i forhold til egen bank (1.-5. plads) skifte til andre banker (1.-5. plads)

34 #4 DEN PERSONLIGE PENGEHJÆLPER den personlige pengehjælper Konceptet vurderes samlet set at have en stor og betydningsfuld effekt i forhold til at skabe øget aktivitet og mobilitet for bankbrugerne. Konceptet er gradueret til at have den næstestørste betydning ud af de fem koncepter. Det er det koncept, der er gradueret højest af flest på aktivitet: 6 ud af 8 har gradueret den i top 3, heraf har 3 gradueret den som nr. 1. Det er det koncept, der er gradueret højest af flest på mobilitet: 6 ud af 8 har gradueret den i top 3, heraf har 3 gradueret den som nr. 1. aktivitet i forhold til egen bank (1.-5. plads) skifte til andre banker (1.-5. plads)

35 #1 MIN BANKOVERSIGT min bankoversigt Konceptet vurderes samlet set som havende et stort Konceptet vurderes samlet set at have et solidt potentiale for at øge aktivitet (og mobilitet). potentiale for at øge aktivitet (og mobilitet) Konceptet scorer generelt til at have en middel effekt med hensyn til aktivitet. Adrianna, Ivana og Thivahorn har dog svært ved at se, hvordan de skal kunne anvende informationerne. Konceptet scorer generelt til at have en middel effekt med hensyn til mobilitet. Adrianna, Ivana og Thivahorn har dog svært ved at se, hvordan de skal kunne anvende informationerne. aktivitet i forhold til egen bank (1.-5. plads) skifte til andre banker (1.-5. plads)

36 #3 BANK DIN BANK LÆR SPILLEREGLERNE bank din bank lær spillereglerne Konceptet vurderes samlet set som havende et stort Konceptet vurderes samlet set som havende et stort potentiale for at øge aktivitet (og mobilitet). potentiale for at øge aktivitet (og mobilitet) Konceptet scorer generelt til at have en middel effekt med hensyn til aktivitet. Kun 2 afviger; Adrianna, der scorer den højest og Christel, der scorer den lavest. Konceptet scorer generelt til at have en middel effekt med hensyn til mobilitet. Kun Christel dømmer den helt ude. aktivitet i forhold til egen bank (1.-5. plads) skifte til andre banker (1.-5. plads)

37 #2 OFFICIEL BANK DATING DAG officiel bank dating dag Konceptet har scoret lavest blandt de fem og vurderes Konceptet har scoret lavest blandt de fem og vurderes umiddelbart til at have ringest effekt i forhold til at skabe umiddelbart til at have ringest effekt i forhold til at skabe øget aktivitet og mobilitet. Kun en har valgt ikke at sortere den fra som et koncept, de tror på. øget aktivitet og mobilitet. Kun en har valgt ikke at sortere den fra som et koncept, de tror på Det er det koncept, der er scorer lavest af flest på aktivitet: 6 ud af 8 har gradueret den lavest Det er det koncept, der er gradueret lavest af flest på mobilitet: 7 ud af 8 har gradueret den lavest aktivitet i forhold til egen bank (1.-5. plads) skifte til andre banker (1.-5. plads)

38 Følgende har deltaget i processen: For yderligere information kontakt venligst: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Søren Gaard Jakob Møller Fjorback Christensen Kristina Venø Flemming Steen Nielsen Jesper Mølbæk Camilla Bruun Jakobsen Line Mouritsen Villadsen Monica Andersen Signe Rølmer Jacob Sejer Petersen Carsten Smidt KONSULENTER Sune Kjems, VIA Design Katja Øder Schlesinger, Køsch Jens Prener, Dialog Danmark EKSTERNE INTERESSENTER Pelle Guldborg Hansen, Dansk Nudging Netværk, ISSP Niels Hansen, Mindlab Carsten Lund, Økonomihus.dk Thomas Mathiasen, TM-Innovation John Norden, Mybanker.dk Ole Vilster, Better Monday Troel Hauer Holmberg, Forbrugerrådet Ulla Brøns Petersen, Finanstilsynet Jeanne Blyt, Finansrådet Susanne Arvad, Banktorvet.dk KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Jakob Møller Fjorback Christensen Sune Kjems 38

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Trafikkonference 2011

Trafikkonference 2011 Trafikkonference 2011 Jacob Rolf Jensen Innovationsnetværket Service Platform Alexandra Instituttet A/S jacob.r.jensen@alexandra.dk 1 Brugerdrevet innovation hvad er det? Hvorfor involvere brugerne i innovation?

Læs mere

KATALOGER VÆKKER REJSELYST HOS SPIES GÆSTER MÅLRETTEDE KATALOGER SKABER EKSTRA INTERESSE OG SALG

KATALOGER VÆKKER REJSELYST HOS SPIES GÆSTER MÅLRETTEDE KATALOGER SKABER EKSTRA INTERESSE OG SALG KATALOGER VÆKKER REJSELYST HOS SPIES GÆSTER MÅLRETTEDE KATALOGER SKABER EKSTRA INTERESSE OG SALG Spies Rejser skræddersyer kataloger med fokus på netop de destinationer, kunderne foretrækker. Salgsmodellering

Læs mere

Onlinestrategi. hos Brandsite

Onlinestrategi. hos Brandsite Onlinestrategi hos Brandsite Hvem er vi? Brandsite består af en flok dedikerede medarbejdere, der alle brænder for at hjælpe dig og din virksomhed med din online markedsføring. Hvordan startede vi? Konceptet

Læs mere

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin Hvis du som producent eller emballagedesigner vil udvikle en mere brugervenlig emballage, kan processen med fordel opdeles i otte faser. Her kan du læse om

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Tilbagemelding på første seance af Leder Forums NEW WAYS forløb

Tilbagemelding på første seance af Leder Forums NEW WAYS forløb Tilbagemelding på første seance af Leder Forums NEW WAYS forløb INDHOLD n Overordnet procesforløb for NEW WAYS n Program for d. 15. november arrangementet n Opsamling på Café rundrejsen n Fremadrettede

Læs mere

SERVICE design. Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb. Dansk Design Center

SERVICE design. Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb. Dansk Design Center SERVICE design Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb Dansk Design Center SERVICEdesign et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb Udgivet af: Dansk Design Center HC Andersens Boulevard 27

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 5 1 / 1 INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN BRUGERINDDRAGELSE OG INNOVATION 1 / 2 Dagens program Kl. 9.30 Teori om prototyping Workshop: Byg/tegn/formgiv jeres koncepter og løsningsforslag Teori om kvalificering

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Innovationsstrategi Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker

Innovationsstrategi Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Innovationsstrategi Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker At skabe ideer er at være kreativ, at omsætte ideer til resultater er at være innovativ. At gøre det organiseret og brugerorienteret er det

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Innovative samarbejder

Innovative samarbejder Innovative samarbejder 1 Indledning 2 Afsluttende undersøgelse i Innogate-projektet Denne undersøgelse er lavet som en afslutning på Innogate- rede resultater er produktet af en lille interviewundersøgelse

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationschef. Juni 2016 - uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationsilkeborg Indledning og baggrund Initiativet med at etablere innovationsilkeborg udspringer både af den velfærdsudfordring

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

ALLE MED. skole og hjem et partnerskab. d. 10. marts 2015. Uddybning af ansøgning til A. P. Møller Fonden

ALLE MED. skole og hjem et partnerskab. d. 10. marts 2015. Uddybning af ansøgning til A. P. Møller Fonden ALLE MED skole og hjem et partnerskab d. 10. marts 2015 Uddybning af ansøgning til A. P. Møller Fonden Udarbejdet af Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune i samarbejde med zoomstory Uddybning

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype)

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 Som et centralt led i udviklingen af en ny metode

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2012 Ungdomsuddannelser DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Udviklingen af Personas og en bedre digital service

Udviklingen af Personas og en bedre digital service Udviklingen af Personas og en bedre digital service Om Snitkergroup: Brug brugerne! Idéfase: find idéen Hvem er brugerne og hvad er deres behov? Workshops Feltstudier Konceptfase: test konceptet VIL brugerne

Læs mere

Investering med maximalt afkast. Tæt kontakt Attraktiv prispolitik Langsigtede relationer

Investering med maximalt afkast. Tæt kontakt Attraktiv prispolitik Langsigtede relationer Investering med maximalt afkast Tæt kontakt Attraktiv prispolitik Langsigtede relationer I n v e s t e r i n g s c e n t r e t 2 V e l k o m m e n i I n v e s t e r i n g s c e n t r e t Tæt kontakt Attraktiv

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

Brugerinddragelse i produktudviklingen

Brugerinddragelse i produktudviklingen Brugerinddragelse i produktudviklingen OPEN HERE KONFERENCE OM BRUGERVENLIG EMBALLAGE 08.03.2012 ARKITEKTSKOLEN AARHUS Hvorfor bruge indsigt At skabe idéer er at være kreativ, at omsætte idéer til resultater

Læs mere

Væksthus Hovedstadsregionens rolle

Væksthus Hovedstadsregionens rolle Bornholm Væksthus Hovedstadsregionens rolle Væksthuset er sat i verden for at hjælpe dig til at skabe kontrolleret vækst i din virksomhed Du står i spidsen for en vækstorienteret virksomhed, I har brug

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for overordnede

Læs mere

Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi

Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi Syntax A/S har mere end 25 års erfaring i at afdække, hvilke tiltag der skal til for at give din virksomhed maksimal effekt vores redskab er værdimåling

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG)

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG) KONCEPTUDVIKLING 1. Kategorisering af ideer (clustering)... 2 2. Idéudvælgelse vha dotvoting... 2 3. Vægtet konceptudvælgelse... 4 4. Brugerrejse... 5 5. Innovation Matrix... 6 Find flere metoder til innovation:

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

KLUBMESTERSKAB LØRDAG 2. maj 2015

KLUBMESTERSKAB LØRDAG 2. maj 2015 RÆKKE: MESTER HS 1. Jimmi(2014) 2. Peter V 3. Frederik N. 4. Mads F. Kl. 09:30 BANE 2 KL. 10:00 BANE 2 KL. 11:00 BANE 2 RÆKKE: MESTER HD SPILLER NR. 1: Peter V. / Tom L. SPILLER NR. 2: Frederik N. / Mads

Læs mere

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 Tjen en formue på din Pension sider Se 4 pensionsselskabers gennemsnitlige afkast Pension og penge: Scor kassen med et par klik

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

elever en udfordring

elever en udfordring Giv dine elever en udfordring de sent vil glemme Kære Kontaktlærer Overvejer du at have elever med i Nordjyske Nyskabere eller har du allerede valgt at melde hold til? Denne folder gør både garvede kontaktlærere

Læs mere

Udvikling af ny velfærdsteknologi i samarbejde med kommuner og virksomheder ved projektleder Line Groes

Udvikling af ny velfærdsteknologi i samarbejde med kommuner og virksomheder ved projektleder Line Groes Udvikling af ny velfærdsteknologi i samarbejde med kommuner og virksomheder ved projektleder Line Groes Det kan være, at der kommer nogle rigtig smarte hjælpemidler, når vi bliver rigtig gamle! - Ældre

Læs mere

Veteran Innovation Camp. 31. marts 2014. Test af sidefod 1

Veteran Innovation Camp. 31. marts 2014. Test af sidefod 1 Veteran Innovation Camp 31. marts 2014 Test af sidefod 1 Hvordan kan offentlige, private og frivillige organisationer i fællesskab skabe gode løsninger for at støtte veteraner med psykiske mén? 2 3 løsningsforslag

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Der er jævnligt kedelige episoder med fulde SAND folk. Nogen gange er tøjet eller taskerne med SANDlogo på blevet taget fra folk.

Der er jævnligt kedelige episoder med fulde SAND folk. Nogen gange er tøjet eller taskerne med SANDlogo på blevet taget fra folk. Referat af bestyrelsesmøde i SAND d. 8.9.15 Deltagere: Steffen Lerhauge, Leif Jensen, Kurt G Andersen, Bettina Sørensen, Birgitte Schneidelbach, Harald Gjersøe, Martin T Christensen, Christina Strauss,

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice.

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt NOTAT 17. juni 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ERU den 17. juni 2013 - spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen

Læs mere

ÜBERHYPERTYPER. til DIN virksomhed

ÜBERHYPERTYPER. til DIN virksomhed 2 til DIN virksomhed ÜBERHYPERTYPER STRØMSTYRKE til DIN virksomhed Strømstyrke er titlen på et 9 måneders kompetenceudviklingsforløb for kreative iværksættere, der har været i gang i 1-3 år HVAD er Strømstyrke

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste

Læs mere

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE Triumph har for første gang fået husstandsomdelt et katalog over de nordiske grænser.

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

P R O J E K T L E D E R O G I N N O V A T I O N S K O N S U L E N T TIL I D R Æ T T E N S I N N O V A T I O N S L A B

P R O J E K T L E D E R O G I N N O V A T I O N S K O N S U L E N T TIL I D R Æ T T E N S I N N O V A T I O N S L A B København januar 2017 Tina Overgaard og Ri Kofod Jobprofil P R O J E K T L E D E R O G I N N O V A T I O N S K O N S U L E N T TIL I D R Æ T T E N S I N N O V A T I O N S L A B D A N M A R K S I D R Æ

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

PRIVATE BANKING HOLTE

PRIVATE BANKING HOLTE PRIVATE BANKING HOLTE Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus Bankdrift handler i bund og grund om tillid. Det er den altafgørende faktor for langt de fleste bankkunder, når de vælger bank. I

Læs mere

Den 4. november MERVÆRDI LAB

Den 4. november MERVÆRDI LAB Den 4. november MERVÆRDI LAB 1 Program Før frokost: Rammesætning Fokusering og merværdi Efter frokost: Test og merværdi Ekspertpanel 2 Vores formål med i dag Udfordre os selv og jer: hvordan kan merværdien

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Innovativ undervisning i åbent værksted

Innovativ undervisning i åbent værksted Revideret den 18. februar Innovativ undervisning i åbent værksted Analysens formål Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med denne analyse at skabe større viden om, hvordan arbejdsmarkedsuddannelser, der

Læs mere

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet:

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet: Furesø Kommune Att.: Peter Rosgaard, Centerchef Borgerservice, Kultur, Idræt og Fritid Vingsted, den 5. juli 2012 Udvikling, drift og organisering af Farum Arena Efter møde afholdt den 12. juni 2012 i

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere