Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende"

Transkript

1 Beslutningsforslag nr. B 49 Folketinget Fremsat den 19. december 2014 af Özlem Sara Cekic (SF) og Jonas Dahl (SF) Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende samling at fremsætte lovforslag, der sikrer, at der indføres en obligatorisk indsats overfor børn op til 18 år, som er pårørende til alvorligt fysisk syge, sindslidende, selvmordstruede eller misbrugere. Indsatsen skal omfatte oprettelse af et nationalt kompetencenetværk, udnævnelse af børneansvarlige på alle afdelinger på sygehusene og indførelse, af en informationspligt over for børnene, således at det almindelige sundhedspersonale har pligt til at informere og støtte børn som pårørende ved behov. AX016922

2 2 Bemærkninger til forslaget Baggrund for forslaget Med beslutningsforslaget skal indsatsen for børn som pårørende sikres. Dette bunder i, at børn, der vokser op som pårørende til forældre eller søskende, som er alvorligt fysisk syge, sindslidende, selvmordstruede eller misbrugere, er i en udsat position og ofte ikke ender med at få ordentlig information, hjælp eller støtte fra det offentlige, når de har behov for det. Forskning peger på, at børn, som er pårørende til voksne, der er syge, påvirkes meget. Det kan få en meget konkret indflydelse på børnenes hverdag, da mange børn oplever, at de bliver nødt til at påtage sig en grad af omsorgsopgaver i hjemmet. Se f.eks. rapport fra det norske Helsedirektorat, 2011,»Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsning for barn som pårørende «, s Det kan være alt fra følelsesmæssig støtte, praktisk hjælp, skift af plastre/forbindinger, tilkaldelse af hjælp fra myndighederne i akutte situationer til videreformidling af den voksnes behov til andre offentlige instanser i ikkeakutte situationer. Disse børn oplever ofte en høj grad af utryghed i deres tilværelse og er mere udsatte for selv at udvikle psykiske lidelser senere i livet. En del af de problemer, børnene oplever i deres hverdag, skyldes, at de bruger mange ressourcer på bekymringer, som er knyttet til forældres eller søskendes sygdom. Dette kan medføre koncentrationsproblemer, opmærksomhedsforstyrrelser, rastløshed og i nogle tilfælde angst. Det kan også medføre usikkerhed i forbindelse med uddannelse, en del dropper ud af skolen eller anbringes uden for hjemmet, hvilket i sig selv udgør en risikofaktor. Der henvises til rapport fra det norske folkehelseinstittut, 2011:4, Torvik og Rognmo,»Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk«. En undersøgelse fra 2009 viser, at sundhedspersonalet oplever frustration over mangel på uddannelse, supervision og retningslinjer for deres møde med mindreårige børn, som er pårørende til alvorligt syge forældre eller søskende. Der henvises til Sygeplejersken 2009; (19) : 44-49, og rapporten»børn som pårørende på hospitaler: Praksis udfordringer og behov«, Kræftens Bekæmpelse, Norske erfaringer Både Norge, Sverige og Finland har indført lovgivning, der forsøger at klæde børn bedre på til rollen som pårørende. I Norge har man konkret pålagt de sundhedsansatte en pligt til at informere børn som pårørende (spesialisthelsetjenesteloven, 10a). Denne informationspligt gør, at sundhedspersonalet ikke længere kan bruge tavshedspligt som et værn mod at informere børnene. En lovgivning der forpligtiger de sundhedsansatte til at informere børn, som er pårørende, sikrer således opmærksomhed over for børnenes behov og giver sundhedspersonalet konkrete retningslinjer for, hvordan de skal agere i sådanne situationer, hvis der er behov for det. I Norge er loven implementeret ved oprettelse af et nationalt kompetencenetværk ( kompetansentre_/barnsbeste), som koordinerer, strukturerer og systematiserer arbejdet med børn som pårørende. Den norske model er struktureret om udpegelsen af en enkelt børneansvarlig på hver afdeling og et par børneansvarlige koordinatorer på hvert sygehus foruden det nationale kompetencecenter. Disse medarbejdere er ikke forpligtiget til at være dem, der løfter opgaven med at indgå i samtaler med børnene, men har til opgave at sikre implementeringen og hjælpe til, at der tages relevante initiativer på afdelingerne. Forslaget Der findes allerede mange gode tiltag rundt om i landet, som sætter fokus på børn som pårørende. Som eksempler kan nævnes familieambulatorier, hjælpeorganisationer som Børn, Unge & Sorg etc. Samtidig har Sundhedsstyrelsen også i 2012 givet anbefalinger til sundhedspersoners møde med børn til pårørende (Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge, s ). Som en del af finansloven 2015 blev der desuden afsat en pulje på 20 mio. kr. til en konkret indsats for børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere. Med nærværende forslag ønskes en systematisering af denne indsats og en bedre videndeling på tværs, så man kan sikre et stabilt tilbud i hele landet. En sådan struktur bør tage udgangspunkt i den norske model, således at der er en koordineret opmærksomhed på børnene, når en forælder eller søskende kommer i behandling. Dette indebærer, at man taler med børnene ved behov, og at man informerer børnene om, hvad der sker med deres forældre eller søskende, ligesom sundhedspersonalet også har ansvar for at tage kontakt til hjemkommunen om børnenes situation med forældrenes samtykke i tilfælde, hvor det er nødvendigt. Det samme skal gælde, hvis en af barnets forældre eller en anden voksen, som barnet har bopæl hos, uventet dør. Der gives på nuværende tidspunkt ikke systematiseret hjælp til børnene til, at de kan forstå forældre og søskendes sygdom eller mødet med sundhedsvæsnet. Forslagsstillerne foreslår på denne baggrund, at alt sundhedspersonale, både praktiserende læger og hospitalspersonalet, med en ny lovgivning får pligt til at informere og ved behov hjælpe og støtte børn, som er pårørende til forældre eller søskende, der er alvorligt fysisk syge, sindslidende, selvmordstruede eller misbrugere. Alle sygehuse skal derfor udnævne en eller flere børneansvarlige koordinatorer, og hver afdeling skal have en børneansvarlig, som skal følge op og skabe bevidsthed blandt personalet om, at børn som pårørende skal tales med og støttes. Der bør oprettes et nationalt kompetencenetværk, som har til opgave at systematisere og strukturere vidensdelingen og indsatsen for børn som pårørende i sundhedssystemet. Dette forslag har taget udgangspunkt i Sundheds- og Forebyggelsesministeriets ressortområde, men forslagsstillerne

3 3 mener, at samme systematiserede pligt til at agere, når børn oplever at være sekundært ramt, også burde være gældende inden for andre relevante ressortområder, f.eks. socialområdet. Det vurderes, at udgifterne til at oprette et kompetencenetværk og til uddannelse af børneansvarlige koordinatorer ligger på omkring 10 mio. kr. Forslaget finansieres som en del af væksten i det offentlige forbrug.

4 4 Skriftlig fremsættelse Özlem Sara Cekic (SF): Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte: Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende. (Beslutningsforslag nr. B 49) Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet Et andet liv Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet April 2005 Forord... 2 Hvorfor skal vi gøre noget... 3 Prostitutionens omfang og former... 3 Prostitutionsdebuten

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet Beslutningsforslag nr. B 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Eigil Andersen (SF), Holger K. Nielsen (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Pernille Skipper

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Tre spørgsmål om udsatte børn. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn?

Tre spørgsmål om udsatte børn. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn? Tre spørgsmål om udsatte børn 1. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn? 2. Hvordan sikrer samfundet at børn vokser op og får et godt liv? 3. Hvem har ansvaret, når børn ikke vokser

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Når besøgsvenner indgår i en klinisk hverdag. Erfaringer og udfordringer fra Palliativ Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Når besøgsvenner indgår i en klinisk hverdag. Erfaringer og udfordringer fra Palliativ Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital. Når besøgsvenner indgår i en klinisk hverdag. Erfaringer og udfordringer fra Palliativ Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital. Spørgsmålet Kan og skal frivillige indgå som en ressource i en Hospitalsafdeling?

Læs mere