Ejendomsadministration Byggesagsadministration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsadministration Byggesagsadministration"

Transkript

1 Ejendomsadministration Byggesagsadministration

2 Boligexpten Administration A/S Boligexpten står det praktiske ved et administratorskifte Mange bestyrels ovvej i lang tid et skift af eningens administrator, men selve beslutningen bliv ofte udsat, da andre bestyrelsesopgav tag al tiden. Men et administratorskifte ikke så tidskrævende som mange tror. BOLIGEXPERTEN hjælp bestyrelsen helt fra start, så hele processen bliv så smidig som muligt. Vi undsøg sammen med bestyrelsen om det bestyrelsen ell genalsamlingen, som har mandat valg af administrator på denne baggrund rådgiv vi om det vide løb. Preben Løth Adm. direktør Cand.mc. & Valuar Når eningen har truffet beslutning om valg af ny administrator, bliv den praktiske del af arbejdet udført af BOLIGEXPERTEN. Vi tag kontakt den afgående administrator får udlevet al eningens matiale, så alt klart hos os senest i bindelse med ovtagelsesdagen. Så bestyrelsen deltag slet ikke i den praktiske del af administratorskiftet. Lette det ikke blive! Hvor vælge Boligexpten? Vestbrade København V Tlf , kl Fax I alt ca. 300 ening med me end lejlighed har i gennem de seneste 23 år valgt BOLIGEXPERTEN, som eningens nye administrator. Vi ikke som mange andre administrationsselskab vokset i størrelse ved opkøb af andre selskab, men valgt direkte som ny administrator af hv enkelt af vores nuværende ca. 300 ening. Dette naturligvis kun lade sig gøre, di BOLIGEXPERTEN har et godt ry som en troværdig samarbejdspartn. Vi har afsat den nødvendige tid alle medarbejde i huset, så administrationen udføres professionelt. Økonomi- restancelist bliv levet tiden, de fleste mails fra bestyrelsen bebone bliv besvaret af administrator samme dag, som de bliv modtaget. Vi har fagspecialist så som økonom, advokat teknike ansat de bidrag at løse de daglige opgav i huset. BOLIGEXPERTEN medlem af Ejendomseningen Danmark ansvarssikret 10 mill. kr kautionssikret 10 mill. kr. i Codan. E/F Lindegaarden Amag Vi har siden skiftet Boligexpten Administration A/S følt os i trygge professionelle hænd. Vores ejening stod inden skiftet Boligexpten, ov nle meget store uddring, bl.a. vaklende eningsøkonomi vi stod ov en stor byggesag. Boligexpten fik effektivt taget hånd om disse uddring, bl.a. ved at give byggeteknisk juridisk rådgivning und byggesagen de hjalp så med en langsigtet økonomisk strategi, d har bragt eningens økonomi på rette kurs. Som mand i E/F Lindegaarden, har jeg altid fået et hurtigt svar på mine spørgsmål, hvilket giv tryghed en nemmelse af, at blive taget siøst. Andreas Emil Nyrop, mand, E/F Lindegaarden

3 Vi skab værdi vores kund Målet at skabe værdi eningne h har omprioriting i andelsboligeningne spillet en væsentlig rolle, men så en professionel administration af fælleslån i ejening har skabt værdi. I mange fælde har den årlige rentebesparelse været høje end det årlige administrationshonorar BOLIGEXPERTEN! Vi byd vores ening en række storkundedele, rabatt særaftal med besparels på f.eks. sikring, rentesats på banklån, bidragssats på krediteningslån revision. BOLIGEXPERTEN har fle andelsboligening indgået aftal med pengeinstitutt, som sikr bedrede lånevilkår lave rent andelshavnes private andelsboliglån. Ken Ken Jeppesen Jeppesen Salgschef Salgschef Book et møde Kontakt Kontakt Ken Ken Jeppesen Jeppesen på på tlf. tlf Vi administr udelukkende ej- andelsboligening. På denne måde sikr vi at alle medarbejde har en specialviden om ening. Dette komm kundne gode i m af høj kvalitet korte svartid i den daglige administration. D sles i dag store krav bestyrelsne det d nødvendigt at give bestyrelsne direkte adgang alle eningens oplysning på det tidspunkt af døgnet som pass bedst. I 10 år har vores kund nydt godt af vores online system. Bestyrelsen godkend regning betaling direkte på skærmen (comput, tablet ell smartphone). WEB Bestyrels giv samtidig bestyrelsen online adgang bl.a. alle økonomilist med indsnede regning, bebodata korrespondance. Alle beboe har adgang WEB Beboe, hvor alle ejendommes dokument ligg. BOLIGEXPERTEN byd så en eningshjemmeside, som blandt de mest modne på markedet. Vi har i mange år haft en konstant gang af nye kund, primært på anbefaling fra vores eksistende ening. Det ikke usædvanligt, at vi bliv kontaktet af et tidlige bestyrelsesmedlem fra en af vores ening, som nu kommet i bestyrelsen på sin nye bopæl, ønsk at BOLIGEXPERTEN så skal være administrator denne ening. Kontakt salgschef Ken Jeppesen på telefon ell mail aftal et møde ell gå direkte ind på udfyld budsmularen. A/B A/B Leif Leif Islands Islands Brygge Brygge Boligexpten Boligexpten ovvåg ovvåg dagligt dagligt banknes banknes realkreditinstituttnes realkreditinstituttnes marked marked lån lån rent, rent, hurtige hurtige at at eslå eslå omlægning, omlægning, hvor hvor eningen eningen spare spare penge. penge. Normalt Normalt man man få få svar svar på på sine sine spørgsmål spørgsmål samme samme dag, dag, hvis hvis det det net net d d skal skal "graves "graves frem" frem" d d da da nok nok gå gå 2 dage. dage. Hanne Hanne Sahin, Sahin, mand, mand, A/B A/B Leif Leif E/F E/F Jnbane Jnbane Alle Alle Vanløse Vanløse Vi Vi havde havde i meget meget langt langt tid tid ovvejet ovvejet et et administratorskifte, administratorskifte, men men grundet grundet indviklede indviklede regl regl hos hos den den gamle gamle administrator administrator blev blev det det trukket trukket i langdrag. langdrag. Boligexpten Boligexpten var var god god hjælp, hjælp, gjorde gjorde skiftet skiftet meget meget ovkommeligt ovkommeligt bestyrelsen. bestyrelsen. Ditte Ditte Marie Marie Rønde Rønde King, King, mand, mand, E/F E/F Jnbane Jnbane Alle Alle

4 Specialist i finansiing Specialist i finansiing Johnny C. Rieck Administrationschef Johnny C. Rieck Administrationschef Andelsboligening Andelsboligening BOLIGEXPERTEN har igennem mange år rådgivet om omprioriting BOLIGEXPERTEN eningne har har sparet igennem mange mange rentekron år rådgivet om gavn omprioriting budgettet. En eningne løbende kursovvågning har sparet mange af alle rentekron realkreditlån giv gavn hele budgettet. tiden den En bedste løbende rådgivning kursovvågning eningens af alle bestyrelse. realkreditlån Fast giv rente, hele variabel tiden den bedste rente, rentemax, rådgivning afdragsfrihed, eningens F1-lån, bestyrelse. Cibor 6-lån, Fast rente, renteswap variabel vanskelige rente, rentemax, emn afdragsfrihed, at holde sig F1-lån, uden Cibor den 6-lån, uvildige renteswap professionelle vanskelige rådgivning. emn Den får at man holde ikke altid sig i uden pengeden uvildige realkreditinstituttne. professionelle rådgivning. Den får man ikke altid i penge- realkreditinstituttne. Ejening Ejening BOLIGEXPERTEN var i starten af 1990'ne med at udvikle BOLIGEXPERTEN produktet "fælleslån var i i ejening" starten af 1990'ne i samarbejde med at med udvikle fle pengeinstitutt. produktet "fælleslån Denne lånem i ejening" har siden muliggjort, i samarbejde at med ejening fle pengeinstitutt. har kunnet Denne gennemføre lånem store har renovingsprojekt siden muliggjort, at med ejening en langfristet har finansiing. kunnet gennemføre Vi udarbejd store løbende renovingsprojekt restgældsoplysning med en langfristet de enkelte finansiing. ejlejlighed Vi udarbejd udsend løbende restgældsoplysning én gang årligt rentemeddelels de enkelte om fradrag ejlejlighed renteudgift udsend alle eje. én gang Vi administr årligt rentemeddelels så lån, om hvor fradrag lejlighedens renteudgift andel af lånet alle eje. indfries. Vi administr så lån, hvor lejlighedens andel af lånet indfries. Juridisk afdeling Juridisk afdeling Juridisk bistand Inkasso Juridisk bistand Inkasso Lovgivningen inden boligområdet sl store krav den juridiske Lovgivningen eksptise. BOLIGEXPERTEN inden boligområdet har sin egen sl juridiske store krav afdeling, den som juridiske altid eksptise. på t BOLIGEXPERTEN med de seneste har lovændring sin egen juridiske viden afdeling, om retspraksis som altid inden på t ejmed andelsboligening. de seneste lovændring viden om retspraksis inden ej- andelsboligening. Vore advokat være stede på bebomød genalsamling, Vore advokat når d være særligt stede behov på bebomød juridisk indsigt genalsamling, når d særligt behov juridisk indsigt eksp- eksptisetise. Inkassofunktionen i Juridisk afdeling sikr eningen en effektiv Inkassofunktionen arbejdsgang, så risikoen i Juridisk afdeling tab minimes. sikr eningen en effektiv arbejdsgang, så risikoen tab minimes. Opgavne i Juridisk afdeling udføres af advokatne P Skelbæk Opgavne Søren Rudbeck, i Juridisk som afdeling medlemm udføres af af Advokatsamfundet advokatne P Skelbæk i Danmark, Søren som Rudbeck, har tegnet som de lovpligtige medlemm ansvarssikring af Advokatsamfundet mv. i Danmark, som har tegnet de lovpligtige ansvarssikring mv. E/F Skodsborg Solgård E/F Skodsborg Solgård Vi genelt godt fredse med samarbejdet med Boligexpten. Vores håndværke så fredse med, at des faktura - modsat med vores tidlige administrator - bliv betalt tiden, det gør det lette os at Vi genelt godt fredse med samarbejdet med Boligexpten. Vores håndværke så fredse med, at finde gode rimelige håndværke. Det så godt, at vi har en fast kompetent administrator, som kend os des faktura - modsat med vores tidlige administrator - bliv betalt tiden, det gør det lette os at godt, som ikke bare administr, men så give gode råd, når vi har brug det. finde gode rimelige håndværke. Det så godt, at vi har en fast kompetent administrator, som kend os godt, som ikke bare administr, men så give gode råd, når vi har brug det. Vi har så været godt fredse med samarbejdet med juridisk afdeling, som har levet meget kompetente dirigent vores ofte meget vanskelige genalsamling, som har ledt os godt igennem nle vanskelige Vi har så været godt fredse med samarbejdet med juridisk afdeling, som har levet meget kompetente psonalesag. dirigent vores ofte meget vanskelige genalsamling, som har ledt os godt igennem nle vanskelige psonalesag. Jeg brug som mand WEB Bestyrels fle gange om ugen, især godkendelse af faktura, adgang gamle fakturas indhold oplysning om eje beboe. Jeg brug som mand WEB Bestyrels fle gange om ugen, især godkendelse af faktura, adgang gamle fakturas indhold oplysning om eje beboe. Pet Ring, mand, E/F Skodsborg Solgård Pet Ring, mand, E/F Skodsborg Solgård

5 Førende IT-system WEB Bestyrels BOLIGEXPERTEN byd et online system, som giv de enkelte bestyrels adgang data vedrørende beboe, økonomi korrespondance med beboe. WEB Bestyrels opbygget på baggrund af den nyeste teknoli systemet opdates minut minut. Alle regning betaling indsnes godkendes direkte fra skærmen på PC, tablets ell smartphones bilaget med et enkelt klik vises på et sene tidspunkt. Und bebodelen får bestyrelsen fuld adgang bebolist, opkrævning, areal, restanc, korrespondance, købsaftal m.m. Økonomidelen giv bestyrelsen det fulde ovblik ov eningens økonomi. D hentes online økonomirapport med budgetkontrol, sammenligning med tidlige regnskabsår kontokort på hv enkelt konto. Sikkheden optimet, idet alle data fra WEB Bestyrels sendes kryptet (SSL), hvilket svar sikkheden hos netbankne. WEB Beboe På WEB Beboe det muligt den enkelte bebo at få direkte adgang via intnettet mange af ejendommens dokument. H vises regnskab, budgett, refat, vedtægt, sikringspolic, engimærke, vedligeholdelsesplan, bebohåndb m.m. Alle dokument findes i PDF-mat. Brugnavn Adgangskode ses på beboens opkrævning af boligafgift / fællesbidrag. Foreningshjemmeside Som kunde hos BOLIGEXPERTEN eningen få sin helt egen hjemmeside. Hjemmesiden indehold bl.a. nyhedsbrevsfunktion, så bestyrelsen let sende nyhed inmation, opslagstavle hvor bebone skrive besked hinanden, mulighed at præsente bolig salg meget me. Samtidig har systemet den afgørende del, at det nemt at have med at gøre! Kan man bruge Word, man så redige hjemmesiden. Har eningen allede et domænenavn en eksistende hjemmeside, dette ovføres den nye eningshjemmeside. A/B Gammeltoftsgade 2 m.fl. København K Jeg brug WEB Bestyrels en del, specielt ved budgetopfølgning - det gør det lette at have styr på omkostningne. Vi fredse med den rådgivning hjælp vi har fået i bindelse med låneomlægning. Vi har været specielt fredse med, at vi kunne spørge få ståelige klaring ved detailspørgsmål. Margit K. Hansen, mand, A/B Gammeltoftsgade 2 m.fl. E/F Katrinedalsvej 46 Vanløse (30 ejlejlighed) Da vi ant Boligexpten, oplevede vi som det første en effektiv konstruktiv administrator, det har stor betydning bestyrelsen, da vi arbejd som ny bestyrelse. WEB Bestyrels var nyt mig som IT nybegynd, men nu ville jeg nødig klare mig uden. Brian Fyhn, mand, E/F Katrinedalsvej 46

6 Teknisk afdeling Byggesagsadministration teknisk bistand Teknisk afdeling byd professionel byggesagsadministration i bindelse med alle m byggeprojekt bynyelse. H koordines den ovordnede økonomi, jura teknik af vores farne specialist. Vi byd teknisk rådgivning bistand i byggesag. Projekt- projektingsledelse sikr, at opgaven projektes i henhold eningens krav ønsk. Indhentede bud vurdes professionelt, entreprisekontrakt udarbejdes i samarbejde med bestyrelse. Byggeledelse fagsyn sikr, at aftalt pris, kvalitet tid ovholdes. Kim Halk Pedsen Bygningskonstruktør MAK Lisbet Kløjgaard Arkitekt MAA Vedligeholdelsesplan et aktivt værktøj En vedligeholdelsesplan et lovkrav ejening, som benytt Økonomi- Erhvvsministiets normalvedtægt. Haf fremgår nemlig, at bestyrelsen skal udarbejde en vedligeholdelsesplan ejendommen elægge den godkendelse på den ordinære genalsamling. Men ejening, som ikke benytt normalvedtægten alle andelsboligening det frivilligt om man ønsk få udarbejdet en vedligeholdelsesplan. For at eningen få et bedre beslutningsgrundlag vedligeholdelsen at købe långive få et ovblik ved handl, det en god idé at købe en standsrapport med vedligeholdelsesplan. Stor usikkhed om ejendommens vedligeholdelsesstand medføre ringede lånevilkår eje andelshave. Vores tekniske afdeling udarbejd en vedligeholdelsesplan, hvori vi belys intvall emn d kræv vedligeholdelse. Foreningen får en 10-årig plan, som indehold intvall på vedligeholdelsesopgav, samt en skitsing af den ventede økonomi. Anne Jeppesen Arkitekt MAA Denne løsning god bestyrels, som selv ønsk at stå igangsætning opfølgning på både drifts- vedligeholdelsesopgav, men mangl teknisk indsigt i vedligeholdelsesarbejde. Teknisk afdeling sørg sammen med eningens administrator, at d år eft år bliv fulgt op på planen, så den bliv et aktivt værktøj ikke blot en plan, som at finde i eningens arkiv. Udgiften vedligeholdelsesplanen betales ov 3 budgetår.

7 Andelsboligening Ejening Bestyrelse Beboe WEB Bestyrels Online adgang WEB Beboe Online adgang Boligexpten Administration A/S Administrationsafdeling Regnskabsafdeling Juridisk afdeling Teknisk afdeling Forsikring Realkredit Offentlige myndighed Bank Revision Ejendomsmægle Entreprenør Ejendomssvice Teknike

8 Tryg administration af din ejendom Et medlemskab, d pligt For at være medlem af Ejendomseningen Danmark skal administrator leve op en række etiske norm ejendomsadministration en gang om året afleve en ledelsesklæring. I ledelsesklæringen skriv administrator blandt andet und på, at han hold klientens midl adskilt fra sine egne midl, at virksomheden har en kautions- ansvarssikring. De etiske norm fastslår blandt andet, at administrator har pligt at oriente, inme vejlede leje, andelshave eje af ejlejlighed om des rettighed pligt. Kig eft loet, når du vælg administrator Du sikret en professionel samarbejdspartn, hvis du vælg en administrator, d medlem af Ejendomseningen Danmark.

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

HJEMMESIDE TIL FORENINGEN

HJEMMESIDE TIL FORENINGEN HJEMMESIDE TIL FORENINGEN Gør bestyrelsesarbejdet lettere og optimer kommunikationen med beboerne Øget beboertilfredshed hurtigere ekspedition PROFESSIONEL FORENINGSHJEMMESIDE Hos Boligadministratorerne

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

DANSK BYGGERI IT-MESSE 2015

DANSK BYGGERI IT-MESSE 2015 Velkommen til DANSK BYGGERI IT-MESSE 2015 3. & 4. februar Arrangeret af: Dansk Byggeri & BASIT Bliver afholdt hos: Teknologisk Institut Program Præsentation af udstillere Indhold Vært og arrangører 7

Læs mere

Denne handel. er på betingelse. af min advokats

Denne handel. er på betingelse. af min advokats HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse Et skøde er kun en kvittering for det du allerede har købt... HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 2 Skift bank og sider spar penge Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Spar penge INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Det svære samarbejde

Det svære samarbejde I dette nummer: Det er et trænet øre, der lytter Retshjælp Mødrehjælpen hjalp mig gennem skilsmissen Familielinien Skilsmissen har gjort mig til et bedre menneske Testamente en smuk måde at hjælpe på N

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: Grib chancen for at energiforbedre På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA Tjen penge på miljøet POLITIK Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" ANDELSLIV På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Få styr på juraen Forøg din virksomheds værdi Hvad skal din virksomhed koste? Klargør din virksomhed Sælg din virksomheds fremtidsmuligheder Hvad

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere