fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren."

Transkript

1 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 22 oktober 924 sider kr ved henvendelse til direktørens kontor. Fiskeridirekterens kontor. Nr. 43 fiskeutbytte indtil (De store fiskerier). Sto r sil d i hl.: opfisket , iset , saltet , anvendt til sildolje 9370, hjemmefotbrukt Værdi ca. kr Sild fisket i Sogn og Fjordane i hl.: opfisket 65230, iset 22067, saltet Værdi ca. kr Va ar s i l d i hl.: opfisket l , iset , saltet , anvendt til sildolje 52500, anvendt til hermetik 90000, hjemmeforbrukt Værdi ca. kr Tor s k (skrei og loddetorsk) i stk.: opfisket , anvendt til tørfisk , anvendt til klipfisk , Biprodukter i hl.: dampmedicintran 5286, lever til andre transorter 9976, rogn Værdi ca. kr K y s t mak rei i : opfisket , solgt fersk , saltet og flekket , saltet rund Værdi kr Nor d sjø s i l ditdr.: ilandbragt 066. s and s sil d, hjemført i tdr.: Br i s l ing og sm a a sil d i skj.: Tilførsler til fabrikkene i Stavanger (indtil 5 0), Bergen (indtil 8/0), Trondhjem (indtil 309). Aalesund (indtil 8 /O), Haugesund (indtil 3 /9) og Kopervik (lndtil 30/e): Brisling , blanding 6 267, smaasild , mossa V ærdi ialt kr Fet sil d i hl.: (fra juli) opfisket , set 520, saltet 56060, anvendt til sildolje 27 06, anvendt til hermetik Anmeldt ukefangst: Fetsild 9392 h., bankfisk (Aalesund) 64327, kystmakre Fet s i l d fis k e t ~aldt noget bedre i sidste uke i Nordland, særlig i Eidsfjord,i Hadsel, hvor man hadde Et bra men ujevnt garnfiske, optil 50 hl., men i alm.jndelighet bare fra 2-7 ihl. Desuten blev her sat et mindre landstæng likesom man hadde endel mindre snurpenotfangster, saa ukefangsten bleiv 3800 hl. fetsild av størrelse og kvalitet som,tidligere anført. Prisene var g ode, for garnsild betaltes kr , for landnotsilld 46 og for snurpenotsild kr. 26 pr. hl. Deltagelsen i sildefisket i Eidsfjord er noksaa stor, nemlig ca. 400 drivgarnsbaater, 35,landnovbruk, Q snurpenotdampere og c}5 kjøpefartøier. Fra Bø i Vesteraalen meldes at der paa strækningen Guvaag -,Maarsund er foregaat lit,t garnfiske, fra 3-8 hl. og her blev opfisket 250 hl. som blev saltet gl handelsvare, pris kr pr. hl. Fisket Fisket. Oversigt - utarbeidet efter de indkomne rapporter. Uken 2-8 oktober. var her hindret av storm i sidste uke. Bø deltar nu i Esket 25 baater, 3 kjøpe'fartøier og 2 kjøpere paa land. alt er nu ophsket i Nordland fylke 3830 hl. fetsild, hvorav saltet til handelsvare hl. og til skjæresild 2295 hl. fjor var partiet i Nordland hl., hvorav saltet 372 hl. T,roms fylke er sildefisket yderst smaat. Skjærvøy er. i den senere tid opfisket 200 hl, saltet til handelsvqre, pris kr. pr. hl. alt i Troms fylke hl., hvorav saltet 5858 hl. mot ifjor 2497 hl, hvorav 564 hl. saltet,til handelsvare. Finmark fylke er intet silldeeske anmeldt i de to sidste uker, saa kvantumet er uforandret 9340 hl., hvorav saltet 5390 hl. mot ilfjor henholdsvis 6032 hl. og 4523 hl. saltet. Sør- Trøndelag er fisket.fremdeles meget smaat. Fillan er i hegyndelsenav oktober opesket 050 hl.,

2 i. sildoljefa- -_.~.-_ f S K E T S GAN O 22 oktober 924 hvorav solgt til hermdik 900 hl. og saltet til handelsvare 50 hl. Notsilden er av størrelse skjæresild og garnsilden 3--4 streks vare. Pris notsild kr. og garnsild 75 kr. pr. hl. forøvrig intet fiske i fylket, som nu har et samlet kvantum av hl., hvorav saltet,til han (lelsvare 3870 hl. mot ifjor h., hvorav hl. saltet. Namdalen intet sildefiske anmeldt saa partiet er uforandret 5700 hl, hvorav 2203 saltet mot ifjor 4803 hvorav saltet 699 hl. Niøre ubetydelig fiske sidste uke, bare 74 hl. herwetikvare i Vestnes, pris kr og 8 hl. fetsild, pris kr.. 44 pr. hl. Ellers intet fiske. ah i. Møre hl., hvo rav saltet til handelsvare 7920 hl. og til skjæresild 480h. fjor hl., hvorav saltet hl. for hele landet er der.fra juli-8 oktober anmeldt opfisket: Distrikt alt hl. Finmarken... ~ 9340: Troms fylke.. '.i 9603i Nordland fylke.! 3830; Namdalen... :: 5 700i S. Trøndelagfylke l 27626, Møre fylke... : 92875: Sogn og Fj. fylkell 6970i -alt-' :2-0() ~~?4. _.--' - - i Mot i 923 i, ;-09 32C: " i 92 :402 43~ set hl. Derav i-so]gt-\sofgt her- Saltet metikfabr. brikker hj., hl. hl. --,-----~-~~ r L J ~_L ~ ~~ 3750 : l ~49 [ 2~ ~~~ l 520 : il ~~~~2f:~~; 65G3 ~~~... --'-----~- -~~---- ~:~i~~;i;~ B ank fis k et fra Aalesund blev i uken drevet av dampskibe, som indkom med en samlet fangst av (}4 327 fisk, hvorav kveite, 000 lange, 2000 blaalange, 500 brosme, 5000 hyse og (JOOO anden.fisk. Prisen var for kveiten gjennem kr..65 pr. Værdien av ukens fangst er bereg :-,et til kr Desuten gik en Aalesunddamper in,cl lil Trondhjem med 8200 kveite som ikke er medi ovennævnte pariifor Aalesund. for Værøy og Røst er i uken som endte 4 oktober 8200 rødspæhe, 'pris kr pr. Værdi. _6560. Dor g efi s k e telter makre i Nordsjøen ansees avsluhetfor iaar. sidste uke indkom til L~Uj"u'-'lHU 2 svenske,farføier med 04 ide saltet fiæksidste uke for flækket makrei kr..s0 Deltagelsen i dette fiske har iaar været ntindre end i de aar siden krigen. Fra norsk side deltok bare et fariøi i dette fiske. alt eriaar indkcfemet 37 svenske og l norsk fartøi med ialt 357 tdr. hvorav 2467 tdr. saltet flækket og 50 tdr. rundsaltet mot ifjor 64 :fartøier med 4465, hvorav saltet flækket 404 og i fartøier med 4093 tdr., hvorav saltet Hækket 3788 tdr. K y s t D a kre fis k e t nærmer sig nu slutningen fer denne sæsong. Kanske man enkelte steder fortsætier fisket en ukes tid endnu men heller ikke mer. Vedvarende uveir har i de sidste uker hindret f,isket betydelig. Ukefangsten blev derved bare , hvorav til Egersund 5700, Risør 5600, Stavanger 4000, Kristiansand 3900 og hl Skaatøy 3000 Prisen var i Egersund , Risør.0, Stavanger.00, Kristiansand og i Skaatøy 0.80 pr. Til 8 oktober er der ialt anmeldt opfisket kysimakrel mot ifjor og i Værdien er iaar beregnet til ca. 3.3 milion kroner mot 3.6 mill. ifjor. Kystmakrelfisket. Sidste Sidste Hvortil Til ukes pris ukefangst.. ~ ~-- =_------=c==-_c._c_ Kr~~ L ~~ Kristiansund og omegn Sogn og Fjordane.... Fana.... Herdla.... Bergen.... Espevær.... Haugesund.... Skudenes.... Stavanger.... Egersund.... Kirkehavll.... Aaensire.... Flekkefjord.... Farsund.... Mandal.... Kristiansand.... Lillesand.... Arendal... Risør.... Grimstad.... Skaatøy...,.... Langesund.... Nevlunghavn...,.. Fredriksværn.... Holmsbo.... Kristianiafjorden.... Hvaler / /S 2 /9 % 4/0 6/9 8/ 0 8/ 0 3 /9 27/ 9 3/ 9 27/ 9 '23/ 8 7/ 0 2/0 S,'O 8/ l'~ho L/lO 3 /8 23/ 8 3/ 9 20/9 4/0 f 3/0 l 8/ ndkomne rapportej Fangst i a l t 7 flod fl BO () 'l70 5 flou 'lSO l 200 Vasser og Færder Fredrikstad / Fredrikshald... 9/ i -~ --.--~ ' SlOO flo 300 T i_l_s a l_t m_e n --'_~,. ' fl Opfisket med garn: , med not: j<g. Solgt fersk indenlands " " (iset) til utlandet Saltet og flekket , saltet rund 6469 Værdi kr

3 o Sl~~. 8420! ro 22 oktober 924 f Brisling- og smaasildfisket. Hvorfra Tilførsler til Haugesund /7-: / ;!orcta! and fyll{c... -2;8~rl~~O l 040 Sogn og Fjordane fy~5~_~~i_~ ~i 45~oi_~~9J Hvorfra ;~~4.0~ 200'2.~Q_ Tils. - i - i - værd~~;~ld:~~6--=-i- 3-~~~6!- -i2~~cil~--- oo ol_ Til førsl er til Stavanger og om egn /0- ["0/ bn ~ ~ ~ ~ ~ ~ J!~i~J~~~ll~.i~!~ ~: ' - T---~-~~~~ ~T---l---T liordaland fylh:e.\ '2350' Sogn og Fjordanel. l! fylke... " ! 4.00, Møre fylke... " o - _-=- _ ~~OO _6.00 Tils Røktl-_~l~~~ ~=--_j ] 6850 ' =-- Værdi kr. b i-40oi--=- Tilførsler til Aalesund og Søndmør /0-8/ Hvorfra Brisling Pris skj. pr. skj. - -::. -= =-~~-= ==- -==-===--=-.::.-::-~._ =-..::::::..=...==--========----==========----===--=========---- Møre fylke V ærdi kr Hvorfra ' SOf;;:;fjOrda:l~. Tilførsler til Bergen og omegn 3/0 _ls/ l Bri_S!n g_ 0p risp_l sma_ a_.so_ild P_rooiso prol B_and.lpris pr.,~kj' _ skj. skj. skj. \ skj. oo o - loj~688 ~~J Hordaland fy~~!-----.i _0.00 ol---= _ ~O_8'---~-Q.o-Ooo-oo Tils. '~~ -=_ Værdi kr. i ~ = Fetsildfisket. Lensmanden i Vestnes beretter l/hl: Jeg foretok i dag reise ti! Treo;fjol'd for indhentelse av opgaver over det der l,n'egaacde sildefiske: - Denne uke er opfisket i Tresfjor(i 43 l. hermetiksild, pris kr. 6.50' pr. maal og 6 hl. fetsild solgt ti l saltning, p ris kr pr. hl. Tomrefjorden har der i denne u]\.c ingen fangster været. - Ukefangst 59 hl. der indbragte kr F~-rkesllanden, Vadsø, beretter 4/0: ntet sildefiske JOi lopne ul~e. ngen kvantumsforøkelse. Fylkesmanden, Troms beretter 8/0: Sildefisket Skjærvi'Y: T den senere tid opfisket ca. 200 hl. fetsild der er saltet til handelsvare, pris 70-75, garnfisket for tiden yderst smaat, ilstede 3 kjope'fartøier og ca. 20 garnskøiter og ca. 50 fiskere. Fylkesrnanden, Bodø, beretter 8/0: Hadsel: Eidsfjord drjygarn ujevnt optil 60 hl., almindelig 2-7 hl, sat et mindre GAN G 439 landstæng samt endel mindre snurpenotkast, opfisket 3800 hl, pris garnsild 6()--74, landnotsild 46, snurpenotsild 26, kya! ild :::ortement som for, tilstede 65 k.iøpefarløier, 35 hmdlotbl'uk, l U snurpedampere, ca. 400 drivere. Bo: Paa strækningen Uuyaag -Maarsund 3-8 maal, opfisket i uken 260 hl., sahet ti i handelsvare, pris 70-74, tilstede 3 kjopefal'toier, 2 andkjop0l'c. ca. 25 baater, fisket stormhindret. alt opfisket inden fylket 3830 hl. fetsild, hvorav saltet handelsvare 30 mi() toldci', ukjæresild 2295, solgt sildoljefahrik 7:5, hel'lletikfabrik ; "J,!), eks po 'tert 300 h. Fylkesmanden, Trondhjcm, ljeretter 8/ (): Fillan l('ll~lllandsd istrikt: tiden 27/9-/0 er opfisket 0:)0 hl., htt,': ~:olgt hermetildabrik 900 hl, saltet handelsvare ;)0 tunder, ~ildens hvalitet skjæresild, garnsilden ;:'-strek8, pj'is no-l.,ild :~3-24, garnsild 7G. alt er meldt opfisket indcn fylket i::wl' ~:7 G2G hl., hvorav iset 220 hl., solgt sildoljefabrik 7237 hl., hermetikfabrik 3459 hl., saltet handelsvare G80. Fylkesmanden, Molde heretter S/0: Denne ul;:c olrti"];:~'l i Vestnes 7~!0 hl. hermetiksj]d, pris lll:0, 8 h. lpbild, )i'i~ kr. 44 pr. hl. alt anmeldt opfi,:.;l(ct i fylket H2875 lworay til hermetik :W 7~}7 hl, sg,tet til k:ndc lc:vare 79'20 hl., f(l'()\''i~' fordeling som tidligere. fisket utenlands" Det svenske sildefiske, Efter fiskeriintendentens rapport ~tiller fisket sig som følger indtil /0 924: landbragt Falkenberg...!,.] Varbcrg... l! Gøteborg... Marstrand... ' Lysekil... ',---,--._-= :_~ Tilsammen Sverige... il Danmark..., T~t~-J (a. storsild, b. blandsild, c. smaasild). Tid Uken fra sæsol- gclls b;>g. '20/,,_/ 0 Garnsild Trawlsild Snurpe- valar hl. l0tsild hl <6550 a 27GG : ; i l 208 2f8 Herav saltet G55 hl. Ukens fangststeder : Clarnsilden NO Tillldelen, SV TrawlsHden NV,Skagen. Ukens priser i noteboi'g~ fiskeba\'ll: (;arnsild.50- -~,()() jji'. yal, lliddelpris lu. ~.OO, trd_\\lsild'jl 3.7;)-<~;~ pr, hl., middell'ris kr. Hi. Det tyske sildefiske. Fiskeriagenten, Hamburg, berettel 7/0: Fisket indtil 3/0: Sidste uke kantjes , 4326 alt kantjes

4 - /89~lG 440 f S K E T S G A N 22 oktober 924 Det hollandske sildefiske Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 7/0: Fisket indtil 8/0: Sidste uke tdr. ' ' Det engelske sildefiske. Fisket Yarmouth-Lowes,toft: alt tdr uken alt crans crans 924 (indtil 7/0) (indtil 9ho) Konsulatet, Lowestoft, beretter 2/0: Opfisket Varmouth~Lowestoft lørdag 8/0 3808, mandag 20/ ,,iaH crans, ialt i sæsongen indtil 20/ crans. Saltet,indtil 4/ tdr., eksrporteret indtil / tdr Det kanadiske torskefiske. Opfisket Tilvirket indtil 30/6 indtil 3,' Utført indtil 3 s Uopgit Det islandske torskefiske. Opfisket Tilvirket Utført indtil 3h 924 indtil 30/ Det nyfundlandske torskefiske. Opfisket Tilvirket Utført indtil /0 924 indtil 3/s 92! Om eksporten august beretter Trade Rev.iew«4/0: Statistik indsamlet av Nyfundland Board oæ Trade: fra uthavnene ,.. " Til Europa.... " l Kanada fra St. John's., " Til Brasilien Europa l Vest ndien U. S. A Storbritannien Tilsammen august Mot i august Generalkonsulatet, Vlontreal, telegraferer 4/0 til L tenriksdepartementet: Ky~tfiskets fangst ca , labradorfangsten ca kvintaler, ca kvmtaler mindre end forrige aar. Kun liten beholdning tilbake Æra forrige aar. Av 922-aars fangst laa ca kvintaler over tijl 923. Som følge derav har Nyfundland ca kvintaler mindre at sælge iaar. Priser betalt,fiskerne 6.50 dollars for labrador og 9.50 for kystfisk. Oprettelse av hermetikfabrikker i Nordrusland. Konsulatet, Leningrad, indberetter 4/9: Styret for staistrusten Sohelryiba«har besluttet at opreite en fiskehej:metikfabrik i Kandalaks og en i Soroka. Maskineriet ti,] Æabrikkene er indkjøpt fra Odesisa, og man mener at fabrikationen skal kunne paabegyndes i oktober maaned. Monteringen av begge fabrikker thsammen er beregnet til guldrubel, og man regner med at hver av fabnikjkene daglig skal kunne nedlægge bokser fiskenerm'etik. Kristiania fiskemarked. Børsnoteringer for omsætning (tøndesalg eller pr. 00 ) fra grossist til detaljist, frit tilkjørt kjøper, pr. 30 dager. slandssild, pr. td. a Nordsjøsild, pr. td. fiskepakket " Salt fisk: Torsk, pr Lange, pr Rødskjæ3: 7ho 92,... ".. kr " V ækkerfisk, pr , "., Høkkerfisk, pr Danskfisk, pr... ".. "...' Sei: ma middelsei, pr. kg... " Vekselkursene (salgskurser) =========u=te=n=la=nd=s=k=m=y=n=t========~~=~=~~~==3/~24 20~024 London... kr. pr.!. Berlin mark Paris fres. Stockholm sv. kr. Kjøbenhavn d. kr. ;jj Amsterdam gylden e!' Ziirich sw. fres. å5 New-York... dollar Antwerpen belg. fres. Helsingfors f. mark Madrid pesetas Rom... Prag lire 00 czck.' kr. sland, nominel 00 s. kr. Wien, østerr. kroner pr. æ... Warschau, polske mark (mill.) pr. æ r Lissabon, pence pr. escudo..... Tyske mark pr. Æ o j Buenos Aires, pence pr. peso g Rio de Janeiro, pence pr. mils..... o Yokohama, sh/d. pr. yen l Manila, sh/d. pr. dollar Meksiko, pence pr. dollar Bombay, sh/d... l Shanghai, sh/d. pr. tae Honkong, sh/d ~ -3~.~~--'--;;;~ S i : : ; 72.00, 94.00', 72.00' 3065; ~ 2~ /lg 3/4: /4 /6 3 /:!2 2/5

5 22 oktober 924 fs K ETS o A N O 44 Fiskemarkedet indenlands. Nedenstaaende prisnoteringer angaar indenbys handel mellem kjøbmænd for varer leveret fra lager paa almindelige betalingsvilkaar, netto kontant. for Bergens vedk. er noteringene uttryk for hvad der ansees som markedspris, mens noteringene for Aalesunds og Kristiansunds vedk. gjælder priser, hvortil omsætning har fundet sted. Tran: Bergen. Uklaret damptran, nordlands.... -,,- finmarks.... Do. seidamptran.... Prima koldklaret damptran.... Raa mediein, Nordlands.... Blank do. do Blank industriel.... Brunblank medicin, nordlands.... do. industriel.... Bruntran.... Pressetran, bundklar.... Sildolje, brunblank.... Rundf isk: Tynd vestre, hollænder.... Fyldig" ".... Almidelig ".... Bremer.... Samfængt (taliener).... Høstrundfisk.... Usorteret finmarks over 200 gr.... finmarks, gr.... do do. over Titling: Finmarks, gr.... Hollænper.... Bremer.... 4/0 7 0 Kr. Kr ; pr. tønde pr. kilo pr. tønde.2.0 pr qo pr. vegt Rotskjær: Zartfisk V ækkerfisk... 34/ Høkkerfisk Danskfisk Sei: Prima storsei 50/ do. middelssei 40/50..., Afrikasei 50/ do. 40/ Smaasei 30/ Brosmer: Flekket.... Rund.... Hyser: Samt vaarhyse Almindelig do. Afrika høsthyse do. hyse 40/ / / / Længer: Skrulænger...,.... Klipfisk: ste sort, Lofots.... Finmarks.... Fetsild: Skjæresild, fiskepakket.... Garnsild, fiskepakket pr /0 l'lho Storsild: Kr. Kr. Eksportpakket pr. 0 kg pr. tønde slandssild pr. Vaarsild: Exportpakket pr pr. tønde Aalesund. 0/0 7/0 Tran: Uklaret damptran, Søndmørs Kr. Kr. eller Nordlands [.ir. tønde Do. Finmarks Koldklaret damptran Raamedicintran pr. kg Blank industriel tran Pressetran, bundklar Bruntran /0.89 Sæltran /.08 Rogn, ste sort eksportpakket.... 2den sort do dje sort do.... Klipfisk: pr. td. Søndmørsk... l Lofots... f / /32.00 pr. ve gt Finmarks / /3.00 Længe Brosme S i d: Storsild, eksportpakket 0 kg / /34.00 pr. td. slandssild pr. Kristiansund N. /0 7/0 Kr. Kr. Tr an: Uklaret damptran... 43/45 43/45.00 pr. td. Blank medicintran pr. Bruntran / /0.87 Brunblank /0.97 Rogn.... pr. td. Tørfisk: Prima storsei 50/60 cm...,.30/.35 l.25/.30 pr. Sekunda " 50/60 "... LOO.00 Samt. middels 40/50 " " Smaa 20/40" Klipfisk: Lofots og Nordmørs / /32.00 pr. veg! Finmarks / /3.00 Længe Brosme Sei / /20.00 S i d: Sto r s i l d, eksportpakket pr pr. td. ) Uten tilførsel.

6 442 f S K E T S GAN G 22 oktober P ris ene angaar omsætning fra utenlandsk importør til grossist og detaljist. K l i P fis k p ris ene noteres i Spanien i pesetas (ptas.) pr. kvintal (kv.). Kvintalen har forskjellig vegtindhold paa de forskjellige spanske markeder. Den er i Bilbao, Vigo, Santander, Kartagena og Malaga = 50, i Barcelona og Taragona = 40 Portugal noteres prisen i escudos (esc.) pr. ~vintal = 60 Paa de oversjøiske markeder angis prisen pr. kasse (ks.). Havana noteres prisen i kubanske dollars ($) pr. kasse = 45, i Buenos Aires i pesos pr. kasse = 45 og i Rio de Janeiro i milreis pr. kasse = 58 K l i P fis k. og tør fis k p ris ene i Halien noteres i lire pr. 00 Fiskemarkedet utenlands. De tyske fe r skf i s k p ris e r noteres i mark (M) pr. pund = % Fersksildprisene noteres pr. kasse = Prisen paa indført saltsild til det tyske marked noteres for tiden i vedk. utførselslands mynt. Pristallene i parantes angir den ved Fis"keridirektørerts kontor foretatte omregning til norsk mynt og vegt i øre pr. nor s ken het (, tdr. m. v.) efter valutakursene pag den dag, som prisene antas at gjælde for. Denne dag er i almindelighet den, hvortil beholdningsopgavene refererer. Paa grund av de ustabile værdiforhold mellem de forskjelli~e landes penger maa disse tal kun opfattes som et i forskjellig grad efter omslændighetene om tre n t l i g uttrykk for d,;:; faktiske prisfr. Klipfisk og tørfisk. Sao Paulo: Konsulatet, Sao Paulo, beretter 4/0: Klipfisktilførsel Santos siden 22 september 400 kasser. Beholdning Sao Paulo 0000 kasser, pris norsk 80 milreis kassen, ingen kanadisk men 800 kasser skotsk fisk, efterspørselen liten. Barcelona: Konsulatet, Barcelona, beretter /0: løpet av sidstledne september maaned fandt følgende klipfisktilførsler sted: D/S Sprøit«fra sland til Syndikatet. D/S La France«fra sland til Jose Daurella. D/S Tiro«fra sland til Syndikatet. D/S Mjølnir«fra sland til Fr. Heredia. D/S Zeus«fra sland til Massanes Pujol. Total Hvad salgsprisene angaar saa fortsætter de samme som ifølge Guvel~nativ forordning i begyndelsen av sidstledne august maaned blev fastsat for salg av klipfisk fra importør til detaljist nemlig: Ptas. 78 for. sort og ptas. 74 for 2. sort pr. kvintal a 40 fra lager. A vsætningen har i den sidste tid været jevn god og man kan kalkulere dagens beholdninger til omkring udelukkende islandshsk. Bilbao: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 4/0: Uketilførsel 9000 kvintaler islandsk. Beholdninger islandsk, 5000 norsk, priser ptas. ( øre pr. ), fast marked. Kurs: f, = 33.4, 00 francs 39.'20 ptas. Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 5/0: Efterspørselen har i den forløpne uke været vedvarende livlig med god omsætning til stigende priser. De sidste salg har fundet sted til ptas. -3 for første sort norsk og islandsk klipfisk, ptas. 0,6-08 for anden sort og for nr. 3 er betalt ptas. 00-0,2, alt pr. kvintal levert fra lager Bilbao. Da efterspørselen fremdeles er stor og da importørene skal ha betalt høie priser 0' de sidsle tildels endnu ikke avskibede partier, er det sand synlig at prisene vil stige yderligere endel. Av norsk kupfisk er det i den forløpne uke ikke ankom- met nogen nye partier og av det forholdsvis store parti norsk klipfisk paa ca kvintaler, der ankom hertil med d.s. Segovia«i begyndelsen av denne maallcd, er der neppe meget igjen av, da en væsentlig del herav straks blev videresendt olpover i landet. Man kan vel derfor ans ætte den øieblikkelige beholdning av norsk klipfisk til nep:pe ca kvintaler. Beholdningene av islandsk klipfisk er derimot betydelig større og beholdningene herav antages idag at utgjøre ca kvintaler. løpet av denne og næste uke ventes yderligere 3 baater med kl ipfisk fra sland, der alle bringer en væsentlig del av deres last for Bilbao. Fersk fisk og sild. Geestemlinde: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 7/0: uken fra 9 til 5 ds. ankom til Geestemlinde fiskemarked 52 tl'awlere og kuttere med tilsammen pund fersk fisk og sild. Derav 27 fra Nordsjøen med pund, hvorav pund fersk sild, gjennemsnitlig ca pund, 3 fra østersjøen med pund, gjennemsnitlig ca pund, 8 fra s.and med pund, gjennemsnitlig ca pund og 3 fra Hvitehavet med pund, gjennemsnimg ca pund. Efterspørselen var god og prisene holdt sig forholdsvis høie. Prisene var: Hyse.. T.. Torsk.. l Sei.... Rødspætter Pigvar.. Kveite l.. Hamburg. M pr. pund Fiskeriagentell, Hamburg, beretter 7/0: Til St. Pauli fiskemarked (Hamburger Fischauktion G. m. b. l.) ankom fra Norge ca pund kveite. Prisene var i begyndelsell av uken for middels M pr. pund og for stol' M , men faldt i slutten av uken til :\L for middels og M pr. pund for stor. Til Altona fiskemarked (H. Koser) ankom fra Norge ca pund kveite og ca. 250 pund aal. Prisene var: For kveite, middels.... M pr. pund stor aal

7 22 oktober 924 S K E T S ukens løp ankom 47 tyske trawlere med tilsammen ~ 360 oon pund fersk sild. Prisene holdt sig hoie i begyndeisen av uken, men faldt senere og var fra. 9 pl. til 24 p. pr. pun(l efter kvalitet og tilførsler. Fra Ut. Yarmouth og Lowestoft ankom 4 fiskedampere ed 3 20 kasser og 56 tons fersk sild. Prisene var fra pl. til 8 pf. pundet. Desrorutell ankom fra Grimsby 55 kasser og fra Leith 8 kasser fersk sild. Salt sild. Ki:>nigsberg: Konsulatet, Konigsberg, beretter /0: ngen tilførsel av norsk sild. Efterspørselen fra provinsen har i de sidste 8 dage været meget livlig, saavel efter crownbrand sild som skotsk trademark og avsætningen har været god. Fra randstatene derimot var ingen efterspørsel. Prisene holder sig uforandret. Fra Yarmouth ventes den første damper om ca. 8 dage, dog er der allerede solgt nogen partier derav til provinsen. Prisen bevæger sig paa basis matties mellem 48/ til 52/. Danzig: Konsulatet, Danzig, indbereuer 3/0: uken 6 til oktober importertes ialt 523 tdr. sild fra Lerwick. Nor:;;k sild jlllllortertes ikke foregaaende uke, men der er 3 baater underveis hertil fra Vest-No,rge. Markedet er fremdeles rast og prisene stigende. Her betaltes følgend e priser: l trademark matfulls indtil.. matties indtil largespents.... Crownhrand matfulls.... :> matties... large spents.. Vaarsild Slosild Prisene rorstaaes transito frit levert jernbanevogn. Stettin: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 3/0: 62/ 57/ 46/ 62/ 55/6 44i 26/ 27/ 29/ 28/ 29/ Om forretningen i norsk sild har der i de sidste 4 dage været litet at berette. Kun i de sidste dage har vaarsild været bedre søkt og indehaverne av mindre beholdninger har kunnet faa disse anbragt. Prisene har dog ikke forandret sig i nogen nævneværdig grad. Slo sild er rikelig tilstede og jndehaverne sælger denne gjerne som vaarsild, da prisene el' næsten de samme. Del' tilbydes : Slosild til kr , til kr Vaarsild kr , kr og kr , Stemplet skotsk crownrulls og crownmatfulls er rømmet, likeleues trademark fulls, matfulls og matties. Av crownmatties er der mindre beholdninger. De sidste priser var: Crownfulls 74/, crownmatfulls 68/, cro\vnmatties 58/, trade mark rulls 70/, matfulls 65/ og matties 55/. D/S Oskar«er idag ankommet fra Gt. Yarmouth med den første ladning. Der forlangtes for matties 52/ og for matfulls 54/ kombinert, og ror trade marks 2/ pr. td. mere. Besigtigelsen Ender sted paa mandag. llambul'g: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 7/0: Tilførslene androg til 7264 tdr. Derav 4940 tdr. fra Norge og 2324 tdr. fra Skotland og England. GAN G 443 Markedet og prisene for norsk sild var uforandret. Prisene for tysk fulls-ild er M pr. td. høiere og er: For superior ly. 56, sortierte M. 54, prima lv. 52, kleine ly. 50 og hlen M. 33 pr. td. fob. fiskerihavn. Rogn. Le Havre: Konsulatet, Le Havre, beretter 5/0: Couljarneau daarlig sardinfiske, ingen rogntilførsel. Douarnenez godt sardinfiske. Smaa sardiner solgt for 70 i.l 0 francs pr Store 200 i.l 220 pr Lorient slet fiske. Bilbao: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 4/0: Godt sardinfiske Nordspanien rorløpne uke. Vigo opfisket 3500 kurver. ngen nye rogntilførsler. Rognpriser Endel omsætning. Konsulatet, Bilbao, beretter 5/0: følge indløpne efterretninger har sardinfisket i forrige uke langs hele Nordkysten været tilfredsstillende og ogsaa fra Vigo meldes om ganske godt fiske, idet det der er opfisket ialt kurver. Der har fund et sted endel rognomsætning til priser, som varierer mellem pesetas pr. tønde Extra Superior«levert rra lager. Kjøperne later ikke til at ville betale høiere priser og det er derfor vanskelig at opnaa bedre salgsbetingelser. Markedet er ikke tilført no gen nye rognpartier i forløpne uke og de nuværende beholdninger av rogn i Bilbao ansættes til ca. 800 tønder. Hermetik. Triest: Konsulatet, Triest, beretter 9/0: følge indberetning fra konsulatet i Triest blev i september maaned paa den derværende varebørs prisene ror sardiner noteret uforandret som i den roregaaende august maaned. Hummer. Hamburg: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 7! O: Med ruteskibene ankom fra Norge 20 kasser levende hummer. Prisene var litt høiere og der blev betalt fra ly. 7 til 7.25 pr. pund 0' toldet. Tran. Hamburg: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 7/0: ukens løp ankom fra Norge 2057 fate, derav 000 fate hærdet tran fra Fredrikstad, og 787 tdr. Desioruten ankom fra England 478 rate, fra Spanien og Portugal 208 rate, 8 fate fra Danmark og 0 rate fra Holland. Tranmarkedet er uforandret fast med litt høiere noteringer. Noteringene er: Medicintran kr. 70 pr. td., brunblank kr. 0 pr. 00, brunt ran kr pr. 00, sæltran kr. 39 pr. ton, sildeiran, mørk kr pr. ton, mørkerød kr. 33 pr. ton, l;ys kr pr. ton. Ogsaa linolje er iast og prisen er for god vare f. 60 pr. 00

8 ~ fiskeufførselen fra januar til t oktober 924 og uken som endte oktober. Toldsteder Kristiania... Kristansand.. Egersund... Stavanger... Kopervik )... Haugesund 2) 8ergen 3 )... florø 4 )... Måløy... Aalesund 5)... Molde 6)... Kristansund 7 ) Trondhjem 8) Bodø... Svolvær 9)... Narvik... Tromsø 0)... Hammerfest ll Vardø 2 )... Vadsø.... Andre 3)... alt uken Fetsild Klipfisk Nordsja- slands- Klipfisk, Rot- Hyse, Anden O.m. R.m. Brun Haa- Vaarsild og skanret Storsild Brisling slandsk Rundfisk Sei Rogn Blank blank Brun sild sild norsk skjær rund tarfisk tran tran kjærr. tdr. sild tdr. tdr. etc. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. i _ i i P, l ~ il , l l T !' l =- Toldsteder Fisk Sildetran Sild, fersk Hummer saltet rakt saltet fersk fersk aal fersk fisk tdr. ks. stk. i fartøi tdr. Hærdet Hval- Sæl- BoUle- Sild, Makrol, M~krel, Laks, levende Ande. hvaltranl ran tran noseiran tdr. tdr. tdr. tdr. Fisk saltet i tdr. Sildemel Fiskeguano Sælskind Hermelik K ristiania... K ristiansand.. E ;ersund... Si avanger... K Jpervik )... H mgesund 2).. B ~rgen 3)... F orø 4 )... M åløy... A 3.lesund 5)... M olde G)... K ~istiansund 7 T ondhjem 8 ) B )dø... S rolvær 9 )... N uvik... T omsø 0 )... H 3.mmerfest ll V udø 2)... V ldsø... A ldre 3 )... alt 5428 l ~ '"' ul ' i : ~ t: lili;-2 048)~ ~._~j 4 74~ _? DO l) Desuten 552 ræker. 2) Desuten 5706 ræker. 3) Desuten ræker og 3740 hvalrosskind. 4) Desuten 685 ræker. 5) Desuten 8560 ræker og fiskemel. 6) Desuten 582 ræker. 7) Desuten ræker. 8) Desuten 4240 ræker. 9) Desuten 4570 fiskemel og levermel. 0) Desuten 200 røkt fisk ) Desuten 550 hvalrosskind. 2) Desuten 2372 hvalrosskind. 3) Desuten fiskemel, levermel, ræker, margarit, 8883 tdr. hvaloljefettsyre, 620 tdr. fettsyretran, 780 tdr. spisefett

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. Bergen Onsdag 3 desember 924

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fis ets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren., ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til ~~ fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 7 aarg.

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aartegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. ~----------- ~~~~~~~~~~~~----------------------------------~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. 16 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar teg-nes

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra tjsk~rjdir~kt0r~n

fra tjsk~rjdir~kt0r~n Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra tjskrjdirkt0rn 13 aargang Onsdag 4 oktober 1922 norsk fiskrir. Uken 24-30 september. Fet sil d fis k e t var meget smaaf i Nordland og Troms fylker; 'Def' imot

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier).

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier). fiske Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 30 april

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere