Møltrup Gods Skifteprotokol, , side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789."

Transkript

1 Møltrup Gods Skifteprotokol, , side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard Skifte-Forretning Efter Anders Andersen som Boede og døde i Roding udi Wildberg Sogn. Anno Fredagen den 24 April som var strax efter at døds faldet var anmeldt paa Møltrup at gaard mand Anders Andersen i Roding udi Wildberg sogn ved Døden var afgaangen indfandt sig udi stevrboet paa Herskabet Højædle og Velbaarne Hrr Capitain de Linde til Møltrup hands vegne Fogden Søren Grønbech fra ermeldte Møltrup med tiltagne 2de Vitterligheds Mænd Navnlig Jens Jacobsen og Peder Gustavsen bege af Wildberg Sogn, for udi bemeldte stevrboe at foretage lovlig forseglings forretning til videre skifte behandling og fremme i mellem den afdødes efterladte Enke Kirsten Pedersdatter og dette stevrboes arvinger som er fra sidste og forige ægteskab 9 Børn Navnlig fra forige ægteskab 1 Søn som Tiener i Kiøbenhavn og fra Sidste ægteskab 4 Sønner og 4 døttre som alle er hiemme heri stevrboet. Ved denne forretning var Tilstedde Enken bemeldte Kirsten Peders Datter, som foreviste til denne forretnings vider fremme saaledes som følger. Enken foreviiste 1 fyr Kiste med hængsler laas og Nøgel, hvilken blev forseglet, dernæst en fyr hængskab med laas hængsler og Nøgel som ligeledes blev forseglet. Vider.... efter dette stevrboes Tilstand indstaar Grønbech.. Paa sit højgunstige Herskabs vegne var fornøden at foretage, men Enken blev formanet til at være ansvarlig. Til Boens videre effecter og hvad deraf i navnlige Maader Dependerer, hvilket hun erklærede og forbandt sig til, dette stevrboes vider behandling saa ifølge loven til 30te dagen efter døds faldet som er den 22 Maji næstkommende, at saaledes i dag er passeret Tilstaaes og Bekræftes herved under foreskrevne hænder. Datum stevrboestedet i Roding ut Supra. Paa højbemte Herskabets vegne S: Grønbech, de 2de Vitterligheds Mænd Jens Jacobsen Lysgaard. Peder Justesen. Anno Fredagen den 22 Maji som dag efter gaardmand salig Anders Andersen som boede og døde udi Roding i den saa Kaldede Meldgaard i Wildberg Sogn paa Møltrup gods, indfandt sig udi stevrboet paa Herskabet Højædle og Velbaarne Hr Capitain de Linde Til Møltrup hands vegne Fogden Søren Grønbech fra ermelte Møltrup med tiltagne 2de Vurderings og Vitterligheds Mænd Navnlig Jens Jacobsen og Peder Justesen bege af Wildberg Sogn, for udi bemelte stevrboe at foretage lovlig Registrering og Vurdering til vider skifte fremme og slutning. den afdødes efterladte Enke Kirsten Peders Datter og deres udi ægteskab sammen avlede Børn som er 4 Sønner og 4 døttre. 1, en Søn Peder Andersen gl. 19 aar. 2, Anders Andersen gl 14 aar. 3, Niels Andersen 10 aar. 4de Jens Andersen 7 aar. 5te en datter Maren Anders Datter gl. 22 aar. 6te Karen Anders Datter 20 aar. 7de Mariane Anders Datter, gl. 15 aar og 8de Mette Anders Datter 10 aar, hvilke alle ere

2 hiemme her i stevrboed, og da den afdøde har efterladt sig fra første ægteskab, en Søn Navnlig Jens Andersen gl. 26 aar, som Tiener i Kiøbenhavn. Og da ingen er til paa Broderens side som Værgemaal for disse Børn Kunde antage var nærværende deres Mosters Mand Navnlig Jens Ovesen fra Riis udi Timmering Sogn, som formynder for disse ei myndige Børn, og paa den fraværende arvings vegne Beskikkede Skifte Retten som Tilsynsværge Jens Andersen Sædding fra Ejsingkier. Saa var og ved denne forretning Tilstede Enken Kirsten Peders Datter med selvantagen Lav-værge Christen Jensen Møller fra Sandgaard i Autlum Sogn, hvor da udi overværelse af ommeldte blev foretaget og forretted som følger. I stuen 1 fyr bord med 4 Mk... 3 stykker fyr bænker 1 Rdl 8 Mk 3 Sk 1 Mk 4 Sk, 4 Messing lysstager 1 Rdl en 24 timers viise værk med huus 2 Rdl 2 Mk en.. Tragt og 1 Blikdaase 1 Mk. I et. sengested 1 blaastribet vadmels dyne, en dito.. 2de gl Puder og 2de stk ulden Lagner vurderet efter sit værd for 1 Rdl 4 Mk 1... Kiedel 1 Rdl 1 Eege skab med 3 laager paa standfoed med Nøgler laas og hængsler 2 Rdl derudi 2 stk.. 1 Smør Kande og Nøgle.. 1 Mk 8 Sk. Udi et Navelfast og af.. Sengested, 1 rød og blaae stribet overdyne 1 Rdl 1 graaestribet vadmels dyne 4 Mk, 1 blaae stribet olmerdugs Pude 2 Mk. 2de Blaagarnslagner 3 Mk, 2de stk graae Mand 1 Mk, en Jern Bielægger Kakkelovn 10 Rdl 4 Mk. 1 gl Messing Fad 1 Mk Sk hyldefiæl 12 Sk, 1 flød Bøtte og 1 Kierne 12 Sk 1 Jern Lysstage 4 Sk. 1 Biblie og 4 stk gl: gudelige Bøger 1 Mk..Sk. I et Kammer vest ved denne stue. 1 lidet Bord paa.. foed 12 Sk. 2 gl Mk 8 Sk. Udi et Nagelfast Sengested 1 rød og grøn stribet olmerdugsdyne 2 Rdl. 1 graae stribet olmerdugs dyne 1 Rd. 2de rød stribet olmerdugs hoved Puder 4 Mk. 2 Stk Blaagarns Lagner 3 Mk 1 skab med Hængsler laas og Nøgel, som ved forseglings forretningen blev forseglet og Seglet nu i dag befandtes ubeskadiget vurderet for 1 Mk. Derudi Frans Testrups fredags Prædikener, 1 Mk. 3 stk gudelige Bøger 1 Mk. 1 Senge. og en.. 8 Sk. 1 lidet. 8 Sk. 2 Stk Messing stage 4 Sk. I Kiælderen. 1 fyr bord paa foed 10 Sk, 1 gl. fyr Kiste 1 Rdl, derudi fandtes Indtet. 1 eege ølltønde 2 Mk, 1 Lygte 4 Sk, 2 stk Tin fade 3 Mk. 4 stk Tintalerkener 4 Mk. 6 stk hollandske Fade 2 Mk. Udi den fra Kielderen østre stue. I oval fyr bord paa dreiede føder 2 Mk 8 Sk. 1.. i Brun.. 1 Mk. 2 Stk gl. stoele med læder Betrukken 1 Mk 8 Sk. 1 Pyramide 2 Sk. Udi et Nagelfast sengested fandtes ei mere uden 2 stk gule gardiner 1 Mk 8 Sk. 2 stk hestedækner 1 Mk 4 Sk. 1 fyr kiste med hængsler laas og Nøgel, som befandtes forseglet, og seglet ubeskadiget, vurderet for 5 Mk, derudi 1 Blaae hiemgiort Kiol med Kameelhaars Rdl 4 Mk. 1 brun vadmels Kiol 1 Mk 8 Sk. 1 gl brun klædes vest med Metalknapper 2 Mk. 1 Callemankes Nat Trøje med Metalknapper 2 Mk. 1 hvid Vadmels Trøje 3 Mk. 1 par sorte skind Buxer 3 Mk. 1 par gl. klædes dito 2 Mk. 1 dito med Metalknapper 1 Mk 8 Sk. 1 par skoe med Metalspænder 2 Mk 8 Sk. 1. væv med drejet.. og en liden sølv Thing 2 Mk 8 Sk. 4 stk skriv.. 1 Rdl. 2 par blaae strømper 2 par stumper 3 Mk 8 Sk. 3 broget Tørklæder 3 Mk. 1 hat og 1 hat stag samt 1 grøn hue 4 Mk 8 Sk. 1 blaae 2

3 hiemmegiort vest med Metalknapper 1 Rdl 3 Mk. 1 par Træeskor 4 Sk. I Kiøkkenet. Et gl. fyr bord 10 Sk. 1 Jern Pande og 1 Rist 1 Mk 8 Sk. 1 Ildklemme og et lidet fyr fad 1 Mk 4 Sk. 1 Jern gryde 4 Mk. I Bryggerset. 1 gl. Kobberkiedel 5 Rdl. 1 Eege Kar med Jern baand 3 Mk. 2de Mindre dito 3 Mk 8 Sk. 2 Balier og 2de 3 Mk Sk. 1 9 Sk. I et lidet Kammer vest ved Bryggerset 1 Degnkar og en ha sold 2 Mk. 1 stoel og 1 stand Tønde 1 Mk. 3 stk gl 2 Mk 8 Sk. 2de Sold og trug 1 Mk. Paa Loftet. 1 gl fyr kiste 1 Mk. 1 halmløb 8 Sk. Saa fandtes og noget Rug og Boghvede, som Vurderings Mændene anslaar og paaskiønnede kunde være til.. til Ind.... Altsaa blev. dernæst stevrboe til Indtægt at beregne. Ligesom og til sin Tid ei bliver noget at anføre Stevrboed til udgift. I gaarden. Gaardens Redskab 1.. vogn med.. og alt behørig.. Tøj 13 Rdl 2 Mk. 1 dito vogn med 2de.. med. fiæl.. skrue i Karm og behøvende drætte seltøj 8 Rdl. 1 dito ringere med Træehjul fiæle og behørig drætte seltøy 4 Rdl. 1 gl. Ploug med Jern Tænder 1 Rd 2 Mk. 1. Kiste med Kniv 2 Mk 8 Sk. 2de.. og en fork 2 Mk. 2de Jern grebe og 1 Jern. 4 Mk 8 Sk. 2de høeler med skaft 1 Rd 2 Mk. 2de Plejle og 4 River 1 Mk 4 Sk. En slibesteen med Jernstang 2 Mk 8 Sk. 1.. hammer og 1 Tang 1 Mk 8 Sk og 2de. med skaft. 1 Mk 8 Sk. 1 Kniv og 2 stk Hug Jern 1 Mk. Levende Kreaturer. 1 gl sort hæst 11 Rd 2 Mk. 1 gl sort hope 12 Rd. Sort Hæst 6 aar 26 Rd 4 Mk. 1 sort hope 9 aar 24 Rd. 1 Aarings sort hæst Plag 6 Rd 4 Mk. 1 sort Koe gl. 8 aar 7 Rd 2 Mk. 1 graae dito gl. 8 aar 7 Rd. 1 gl sort broget Koe 5 Rd 2 Mk. 1 gl sort.. Koe 4 Rd. 1 sort broget Koe gl 8 aar 5 Rd. 1 hviid Koe gl. 6 aar 6 Rd. 1 rød anden aars stud 4 Rd. 1 sort broget stud i anden aar 3 Rd 2 Mk. 2de sort bruget aarings Kalve 5 Rd 2 Mk. 2de sort broget Aarings Qvier 4 Rd 4 Mk. 1 graae broget 5te Aars Qvie 5 Rd 2 Mk. 2de Kalve 2 Rd. 2 stk aarings Qvier 6 Rd. 38 stk Faar og 8 Lam Vurderet af stk 3 Mk 3 Sk er 22 Rd 1 Mk. Videre fandtes i Gaarden en lang stie 2 Mk. Dernæst blev Enken med Lavværge Børnenes formynder og Tilsynsværgen Tilspurgt om de vidste mere dette stevrboe til Indtægt at beregne, være sig af hvad Navn nævnes kand, da de nu man var ville anmelde samme for i Tidens Længde at forekomme de deraf flydende Desputer. Hvortil de samtlig svarede Nej, at dennem ej i Ringeste Maader mere var bevidst end hvis allerede forhen Registeret og vurderet er. Altsaa bliver Stevrboens Indtægt den Summa 263 Rd 4 Mk 14 Sk. Vider denne kunde ej forretningen Til dette skiftes fremme, formedelst den fraværende arving som er i Kiøbenhavn. Da Enken tilkiendegav at hun havde til tilskrevet ham strax efter hands salig faders dødelige afgang, men endnu ingen svar haver faaet fra ham. I saadan henseende blev dette skifte udsadt til i dag 6 uger som er den 3 Juli førstkommende. Da enhver af vedkommende som i dag er tilstede lovede at møde her i stevrboed, den bestemte dag. At saaledes i dag er passeret Tilstaaes og bekræftes herved under foreskrevnes Hænder. Datum stevrboestedet i Roding Meldgaard udi Wildberg Sogn ut supra. Paa Højbemeldte Herskabets vegne S: Grønbech. Enken med Lauværge Kirsten Peders Datter. Christen Jensen Møller. Børnenes formynder Jens Ovesen. Som 3

4 Tilsynsværge Jens Sædding. Vurderings og Vitterligheds Mændene Jens Lysgaard. Peder Justesen. Efter.. i dette skifte efter gaardmand Anders Andersen som boede og døde i Roding Bye paa Møltrup gods, blev samme igien foretaget i dag den 3die Juli udi stevrboet. Paa Herskabet Højædle og Velbaarne Hrr Capitain de Linde Til Møltrup hands vegne Fogden fra Møltrup Søren Grønbech med tiltagne 2de Vitterligheds Mænd Peder Justesen og Niels Pedersen bege af Wildberg Sogn. Arvingerne er lige som anført under sidste skifte samling. 9 i Tallet. For de 8te udi sidste ægteskab var nærværende Jens Ovesen fra Riis udi Timmering Sogn, som formynder, og som tilsynsværge for den 9de arving udi første ægteskab var tilstede Jens Sæding fra Eisingkier. Saa var og tilstede paa egne vegne Enken Kirsten Peders Datter, med antagen lavværge Christen Jensen Møller fra Sandgaard udi Auflum Sogn, hvor da udi forbemeldtes overværelse blev forretted som følger. Paa tilspørgende af Skifte Retten erklærede Enken med lavværge og samtlig tilstedeværende, at de vidste Indted i nogen Navnlige maader vaare til Indtægt at anføre udi dette stevrboe, end hvis ved sidste samling er anført, altsaa anføres, at dette stevrboeds indtægt er i dag lige som anført under 22 Maji sidst, den Summa 263 Rd 4 Mk 14 Sk., dernæst bliver at anføre stevrboet til udgift som følger. 1 Gaardens Besætning. Gaarden som skatter af Hartkorn.. 5 Tdr 4 Fdk 1 Skp 1 Alb dertil til aulingens drift 5½ dygtige Bester som efter nuværende Priis ansættes a stk for 18 Rd bliver 99 Rd. 3 Vogne med Tilbehør af fiæle og fornøden.. Seltøy, ansættes efter nøjeste skiønsomhed at vil koste 40 Rd. 1 Ploug med behør og 2de harver vil koste 8 Rd 4 Mk. 2det Gaardens Brystfældighed. Gaardens Bygninger bestaar af 7 længde Huuse og i alt 82 Fag, som er opbygget med ege under Tømmer, og fyr over Tømmer, samt dels muerede og dels opklinede leer væge. Disse Tag blev paa nøjeste af vitterligheds Mændene efterseet og til sammes i standsættelse efter bedste skiønsomhed ansadt at mangle saa som 1 Tylt enkelt 12 al Fyr Træe 3 Rd. 1 Tylt 10 al: Fyr Bræder 2 Rd. 2 Tylt 8 al: dito 2 Rd. 6 Tylt lægter a 3 Mk, 3 Rd. 40 Traver Tag a 2 Mk = 13 Rd 2 Mk dito.. er 4 Mk 11 Sk. Arbeidsløn derfor vil blive 5Rd er 28 Rd 4 Mk 11 Sk. 3die Boets Skyldighed. Enken fremlagde hendes Qviterings Bog og tilkiendegav at være Herskabet skyldig, som samme udviiser at være 3 Rd 1 Mk 7 Sk. Jens Sæding fra Eisingkier fremstoed og fordrede for rede laante Penge til den afdøde 16 Rd. Jep Rothervig i Auflum Sogn fordrede ligeledes for rede laante Penge 7 Rd. Disse 2de fordringer Tilstoed Enken med Lavværge at være Rigtig. Enken angav at være skyldig til Kiøbmand Sign Christian Strandbygaard i Ringkiøbing for.. og Tømmer 8 Rd. Dernæst Declarerede Enken at hun vidste Mads Møller i Grimstrup Mølle havde Penge Tilgode her i stevrboet men hvor mange kunde hun i dag ej give nogen sikker underretning om. 4de Begravelsens Bekostning. Enken Tilkiendegav at hendes sal: Mands Begravelses Bekostning havde kostet hende efter derover giorte Regning 12 Rd. Til Begravelses Vederlag, lige imod hendes sal: Mands paastoed Enken 12 Rd. Stevrboets Udgift for saavidt som i dag vides og kand 4

5 anføres, erfares at blive den Summa 234 Rd 4 Mk 2 Sk. Vider Skifte fremme kunde i dag ej foretages, i henseende til den fraværende arving Jens Andersen som er i Kiøbenhavn, da derfra ham /: uagtet hand er tilskreven derom :/ endnu til denne Tid ej er kommen mindste efterretning. I saadan henseende dristede Grønbech sig ej til, paa sit Højgunsige Herskabs vegne at fortfare til endelig slutning med dette skifte. Man er.. det fornøden at udsætte det, for at afvente, om hand efter hertil ankommen mundtlig løfte, vil komme hiem, hvor og naar dette skifte kand blive foretaget til endelig slutning, kunde nu i dag ej bestemmes. Man Grønbech lovede enhver Vedkommende at lade det betids tilkiendegive, altsaa bliver dette skifte under opsættelse som meldt. Det saaledes i dag er passeret Tilstaaes og Bekræftes herved under foreskrevnes Hænder. Datum stevrboestedet i Roding udi Wildberg Sogn den 3 Juli Paa Højbemte: Herskabets vegne S: Grønbech. Enken med Lavværge Kirsten Peders Datter. Christen Jensen Møller. Børnenes formynder Jens Ovesen, som tilsynsværge Jens Andersen. Vitterligheds Mændene Niels Pedersen, Peder Justesen. Til endelig slutning om muelig blev dette skifte foretaget i stevrboe huuset i dag den 4 Septembr hvor da indfandt sig paa Herskabet Højædle og Velbaarne Hr Capitain de Linde Til Møltrup hands vegne Fogden Søren Grønbech fra ermeldte Møltrup med tiltagne 2de Testificanter Navnlig Jens Jacobsen fra Lysgaard og Peder Justesen af Roding bege af Wildberg Sogn, For udi bemeldte stevrboe at faa dette skiftes endelig slutning imellem Enken og arvingerne. Arvingerne er i dag lige som ved skiftesamlingen den 22 Maji sidst findes anført Nie i Tallet. For de 8te umyndige Børn i sidste ægteskab var nærværende som formynder Jens Ovesen Riis af Timmering Sogn, og den 9de arving Navnlig Jens Andersen Høgild som er fra første ægteskab, der nu i disse dage er hiemkommen fra Kiøbenhavn, var tilstede paa egne vegne, da han tilkiendegav at hand var i sit alders 26de aar, følgelig sine myndige krav efter loven. Saa var og tilstede ved denne forretning Enken Kirsten Pedersdatter, med selvantagen Lav-værge Christen Jensen Møller fra Sandgaard i Auflum Sogn. Hvor da udi overværelse af ommeldte blev forretted som følger. Paa tilspørgende af Skifte Retten erklærede Enken med Lav-værge Børnenes formynder, og den myndige arving, at de vidste ej noget i Navnlig Maade, dette stevrboe til Indtægt at beregne, end hvad ved skiftesamlingen under 22 Maji sidst er anført. Altsaa bliver dette stevrboes Indtægt i dag ligesom forhen anført den summa 263 Rd 4 Mk 14 Sk. Dette stevrboeds specielle udgift befindes efter anført under 3 Juli sidst den Summa 234 Rd 4 Mk 2 Sk Dernæst blev angivet at hæfte endnu paa dette stevrboe følgende. Enken med Lav-værge tilkiendegav at dette stevrboe var skyldig til Mads Jensen i Grimstrup Mølle for rede laante Penge 10 Rd, den myndige arving Jens Andersen Høgild fremstod og fordrede Mødrene arv som her var indestaaende i stevrboed, den Summa 20 Rd 3 Mk, hvilken fordring, Enken med Lav-værge og Børnenes formynder Tilstoed at være Rigtig. Skifteds Bekostning. 1 stemplet Papier til Skifte brevets reenskrivning 3 Ark a 24 Sk er 4 Mk 8 Sk. 2det for skifted paa 6 ark at reenskrive a 3 Mk er 3 Rd. 5

6 3die Skifte og skriver Salario af Boeds M.. efter at giælden er fradraget bliver 2 Rd 1 Mk 6 Sk. 4de For 4 gange at Rejse efter dette skifte anføres 1 Rd 2 Mk. Vurderings Mændene lovede Enken at betale Til fornøjelse. Summa stevrboeds udgift bliver altsaa den Summa 272 Rd. Naar nu Indtægten med udgiften Liquideres, erfares at den sidste overstiger den første 8 Rd 1 Mk 2 Sk. Altsaa bliver intet til skifte og deeling mellem Enken og arvingerne. Enken erklærede paa Tilspørgende at vedblive gaarden ifølge loven. Efter saadan erklæring blev Enken formanet at holde sig hendes salig Mands fæstebrev efterrettelig. Dernæst blev Enken paalagt at lovformelig afkald fra den myndige arving, for den Mødrene arv han har til gode i dette stevrboe. Saaledes at over formynderen baade nu og i tiden kand være uden Krav og ansvar. Dette Enken med Lav-værge siiker lovede at efterkomme inden i dag 14 dage. Enken blev formanet og paalagt at efterkomme sin Moderlig Pligt mod sine smaae og umyndige Børn, med at holde dem efter stand og ævne til ære og.. samt underviisning i den saliggiørende Guds Kundskab, saaledes som hun det for Gud og Christen Øvrighed vil ansvare og Bekiendt være, hvilket hun alt lovede at efterkomme og viise hende Børn den Moderlig Pligt som hun er dem skyldig. Da ingen efter 3de Paaraab havde noget mod dette skiftes slutning at erindre, Blev samme efter samtliges Forlangende og samt sluttet og Tilendeført, hvilket herved under foreskrevnes Hænder Tilstaaes og Bekræftes. Datum stevrbostedet i Meldgaard i Roding udi Wildberg Sogn den 4de September Paa Højbemelte Herskabets vegne S: Grønbech, Enken med Lav-værge Kirsten Peders Datter, Christen Jensen Møller. Som formynder for de 8te arvinger udi sidste ægteskab Jens Ovesen Riis. Paa egne vegne som myndig arving Jens Andersen Høgild. Vitterligheds Mændene Jens Jacobsen Lysgaard, Peder Justesen. Den dette skifte vedhørende og af Enken Kirsten Peders Datter Belovede afkald, lyder ord til andet saaledes. No Sex skilling. Undertegenede Jens Andersen Høgild tilstaar og bekiender herved at jeg af min stif Moder Kirsten Peders Datter er udbetalt den Arve Capital 20 Rd 3 Mk, som jeg ifølge sluttet skifte af dato 14 Decembr 1763, efter min salig Moder Maren Niels Datter arveligen tilfalden er. For samme saaledes mig Betalte Tyve Rigsdaler Tre Mark, giver og meddeler jeg herved dette mit lovformelige afkald med forsikring baade nu og i eftertiden at holde over formynderen Frie og uden Krav for denne melte Arve Capital, som mig af min stif Moder er udbetalt. Dette mit afkald maae (til) Tinglæses og Protocolleres hvor og naar forlanges, uden nogen Kald og varsel mig derfor at give, hvilket alt, jeg ej herved alene med egen Haands underskrift og mit Signet tilstaar, men endog anmodet hosværende Christen Jensen Møller af Auflum Sogn og Jens Jacobsen Lysgaard af Wilberg Sogn, med mig til Vitterlighed at underskrive. Meldgaard i Roding udi Wildberg Sogn den 14 September Jens Andersen Høgild (LS) Christen Jensen Møller J: J: S: Lysgaard. 6

Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te dito 1753.

Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te dito 1753. Michel Lofts hustru Kirsten Rasmusdatter. Constantinsborg gods G 321 4. Fol. 165. Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te

Læs mere

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle.

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Skifte Forrætning Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Anno 1803 den 13 de Julii Indfandt sig Forvalter Møller fra Moltkenborg og medførende 2 de Mænd, nemlig Anders Rasmussen og Hans

Læs mere

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Aar 1814 den 21 May blev holdet Registrering og Vurdering efter Aftægtsmand Peder

Læs mere

Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol.

Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol. 521 Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol. Skifte forretning efter afgangne Peder Christensen Møller og hustru Maren Jensdatter som boede og døde i Wiibÿe i Anno 1748, lydende saaledes:

Læs mere

Nykøbing Falster Rytterdistrikt. Skifteprotokol , side Skifte efter Powel Pedersens Hustru Kirsten Pedersdatter i Gedesby 1753

Nykøbing Falster Rytterdistrikt. Skifteprotokol , side Skifte efter Powel Pedersens Hustru Kirsten Pedersdatter i Gedesby 1753 Nykøbing Falster Rytterdistrikt. Skifteprotokol 1748-1758, side 939-943. Skifte efter Powel Pedersens Hustru Kirsten Pedersdatter i Gedesby 1753 Anno 1753 dend 30 de Novemb r er efter foregaaende tillysning

Læs mere

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905.

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Syns- og taksationsforretning over Morten Andersens gård i Lille Karleby, Lyndby Sogn, 1792. Johannes Galschiøt Lands

Læs mere

Side 442. No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66

Side 442. No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66 1 Side 442 No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66 Anno 1761 Den 24de Februari er efter foregaaende skedte tillysning under Stevens ex Faxøe Herreders

Læs mere

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Nr. 105 Dødsfaldets anmeldelses dato 24. Juni 1835 Abraham Christensen Aars i Sundbye Husmand Skifte holdt og sluttet udi Designet nr.

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting

Læs mere

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling Engestofte Gods Skifteprotokol 1719-1774, side 184A 185B Skifte efter Christen Christensen 1753 A o 1753 Dend 26 de Oct: blef af Jørgen Wichmand som Skifte-forvalter fra Engestofte Gaard med sine 2 de

Læs mere

Rosenfeldt Gods Skifteprotokol , side Skifte efter Niels Isaksen i Overvindinge, 1802

Rosenfeldt Gods Skifteprotokol , side Skifte efter Niels Isaksen i Overvindinge, 1802 Rosenfeldt Gods Skifteprotokol 1775-1824, side 188-191. Skifte efter Niels Isaksen i Overvindinge, 1802 Registrerings og Vurderings samt Skifteforretning Efter afg Gaardmand Niels Isachsen af Over Windinge

Læs mere

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol.

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Vi Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge etc: - Giøre vitterlig: at vi, efter Mette Catrine Jespersdatter, Enke efter afgangne

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Moesgaard gods G 323-1 Skifte efter Peder Poulsens afgangne hustru, Maren Ougesdatter i Jegstrup. Fol. 213

Moesgaard gods G 323-1 Skifte efter Peder Poulsens afgangne hustru, Maren Ougesdatter i Jegstrup. Fol. 213 Moesgaard gods G 323-1 Skifte efter Peder Poulsens afgangne hustru, Maren Ougesdatter i Jegstrup. Fol. 213 Anno 1772 den 13. nov. på høj og velbårne hr. kammerherre og baron Christian Friderich Güldenchrones

Læs mere

Skiftebrev efter afgangne Anders Nielsen i Vibye holdt og sluttet den 11. maj anno 1755.

Skiftebrev efter afgangne Anders Nielsen i Vibye holdt og sluttet den 11. maj anno 1755. Anders Nielsen i Viby. Marselisborg gods G 322 6. Fil. 152. Skiftebrev efter afgangne Anders Nielsen i Vibye holdt og sluttet den 11. maj anno 1755. Anno 1755 den 11te maj loed deres høygrevelige Exellence

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Fæsteprotokoller Om ord i fæsteprotokoller Fæsteprotokoller er en del af godsarkiverne. Godser kan være ejet af enkeltpersoner - en herremand -men der er også andre

Læs mere

Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859

Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859 Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859 Aar 1859 den 2 December meddelte Indsidder Peder Pedersen af Væggerløse

Læs mere

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe Kilde: Vallø Lokalhistoriske Arkiv, Hårlev Københavns Universitetsgods i Præstø Amt Skifteprotokol 1755-1818 Film 472 Side 287 Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Efter afgangne Maren Madsdatter, afgangne Anders Ludstrups Kone som sad til Huuse og døde i Feldberg i Timring Sogn.

Efter afgangne Maren Madsdatter, afgangne Anders Ludstrups Kone som sad til Huuse og døde i Feldberg i Timring Sogn. Møltrup Gods Skifteprotokol 1776-1793, fol.78b. Skifte efter Maren Madsdatter 1785. Skifte Forretning. Efter afgangne Maren Madsdatter, afgangne Anders Ludstrups Kone som sad til Huuse og døde i Feldberg

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Se de originale dokumenter Continuation af Skiftet efter Boelsmand Søren Rasmussen Mols i Veggerslev. - fra Folio 21

Se de originale dokumenter Continuation af Skiftet efter Boelsmand Søren Rasmussen Mols i Veggerslev. - fra Folio 21 Benzon Gods Skifteprotokol 1822-1850 Se de originale dokumenter Continuation af Skiftet efter Boelsmand Søren Rasmussen Mols i Veggerslev. - fra Folio 21 Anno 1823 den 27 October som er rette 30te Dag

Læs mere

Skifteforretning efter afgh. Peder Hansen Piilgaard i Wærum.

Skifteforretning efter afgh. Peder Hansen Piilgaard i Wærum. G262-5 Frisenvold Løjstrup gods, 1738-1763, fol. 430-435, kort 15/21 Skifteforretning efter afgh. Peder Hansen Piilgaard i Wærum. Anno 1756 den 16 juni paa de anordnede høie og nådige herrer formyndere

Læs mere

LAK A, kort nr. 14/16, side 407: Skifte 11/ efter Karen Jacobsdatter, gårdmand Peder Espensens kone i Værløse:

LAK A, kort nr. 14/16, side 407: Skifte 11/ efter Karen Jacobsdatter, gårdmand Peder Espensens kone i Værløse: LAK 253-52A, kort nr. 14/16, side 407: Skifte 11/3 1756 efter Karen Jacobsdatter, gårdmand Peder Espensens kone i Værløse: Anno 1756, Dend 11. Martij er efter foregaaende lovl. skeede Tillysning inden

Læs mere

Skifteforretning efter afgangne gaardmand Morten Madsen i Lemming.

Skifteforretning efter afgangne gaardmand Morten Madsen i Lemming. . Skifteforretning efter afgangne gaardmand Morten Madsen i Lemming. Anno 779 den de februari,som er rætte 0te dagen efter gaardmand Morten Madsen i Limming,hans dødelige afgang,indfandt sig i forbemeldte

Læs mere

Brolykke Gods Skifteprotokol Fol: 121 opslag 123 Mads Hansens skifte

Brolykke Gods Skifteprotokol Fol: 121 opslag 123 Mads Hansens skifte Brolykke Gods Skifteprotokol 1758-1789 Fol: 121 opslag 123 Mads Hansens skifte Skifte-Brev Efter Mads Hansen i Dalbye Anno 1784 den 1 de Julij jndfandt ieg mig unerskrevne som Skifteforvalter udi Stervboen

Læs mere

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone Sorenskriveren i Stjør- og Verdal skiftedokumenter 1865 (3Fa62) Aar 1865 den 3de April blev efter foregaaet Bekjendtgjørelse fra

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Skifteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Skifteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Skifteprotokoller Om ord i skifteprotokoller Sifteprotokollerne kan fortælle meget om, hvordan bestemte personer og befolkningsgrupper boede før i tiden. I registrerings-

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Vemmetofte skifter 1700-1749 1

Vemmetofte skifter 1700-1749 1 Vemmetofte skifter 1700-1749 1 Nj arkiv Kilde: Landsarkivet Vemmetofte og Høystrup Godser Skifteprotokol 1719-38 Film Nr. 438 Side 229: Skifte 16/6 1728 efter Berthe Hansdatter, Hans Jacobsens hustru i

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

-4- Hvorefter igien blev fremkaldet, som tilstædekommet under Afhørelsen af den demitterede Johan Olsen, Grundvog, nemlig:

-4- Hvorefter igien blev fremkaldet, som tilstædekommet under Afhørelsen af den demitterede Johan Olsen, Grundvog, nemlig: A ar 1811, Mandagen den 20de Maji, ved Sommertingets Fremholdelse for Giisunds Tinglaug, blev af mig, i Overværelse af de 2de eedsorne Vitterligheds vidner, nemlig: John Johannessen, Wasjord, og Ole Diderichsen,

Læs mere

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag )

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag ) Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, 1797 Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina 286-87, (AO-opslag 289-90) N o 6 C7 2½ rdr D o Dato 286 1797. Jeg underskrevne Selvejer Christen Pedersen Overgaard

Læs mere

Vurderingsforretning 6/9 1831 efter Johanne Jensdatter, Faxe:

Vurderingsforretning 6/9 1831 efter Johanne Jensdatter, Faxe: Vurderingsforretning 6/9 1831 efter Johanne Jensdatter, Faxe: "Aar 1831 den 6te September mødte den constituerede Skifteforvalter i Overværelse af Vidnerne Sognefoged HENRIK HANSEN af Orup og Sognefoged

Læs mere

(foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen

(foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen (foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen At boet efter selveiergaardmand Christen Jensen af Sønderøxe under

Læs mere

Skifte etter Ole Isaksen Quidal 1849. er verdsat til 1000 - " - "

Skifte etter Ole Isaksen Quidal 1849. er verdsat til 1000 -  - Gaarmand Ole Isaksen Quidal af Stadsbygd. Aar 1849 den 8 de October blev Skifteret af Sorenskriveren afholdt paa hans Cantoir paa Berg i Ørlands Thinglaug til Deling og Lodning af dette Boe. Vidner var

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743)

Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743) Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743) Side 306a: Hieronimus Jensøn, Sorenskriver over Hedemarken Giør vitterligt, at Anno 1740 den 20

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Skifte efter Søren Nielsens koene Sal.Anne Michelsdatter af ~ormslef.

Skifte efter Søren Nielsens koene Sal.Anne Michelsdatter af ~ormslef. G 1- fo.19 a.ti 1 a.konstantinsborg Skifte efter Søren Niesens koene Sa.Anne Michesdatter af ~ormsef. Anno 17 tirsdagen den Bte mai paa høyæde og vebaarne hr.justitsraad Carisius ti Constanstantinsborg

Læs mere

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a.

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Anno 1759 den 21de Februarii compagnerede ieg tillige med de opnævnte vurderingsmænd Lænsmanden

Læs mere

Skifte efter Gaardmand Peder Nielsens afdøde Huustrue Inger Peders Datter i Sønder Øxe

Skifte efter Gaardmand Peder Nielsens afdøde Huustrue Inger Peders Datter i Sønder Øxe Skifte efter Gaardmand Peder Nielsens afdøde Huustrue Inger Peders Datter i Sønder Øxe Anno 1765 dend 18.de Marty som rette 30.de Dag Indfandt sig paa høye Herskabet hendes Naade fruegeh. raadinde Levetzaus

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Skifte etter Haagen Rasmusen Helset 1712

Skifte etter Haagen Rasmusen Helset 1712 Haagen Rasmusen Helset udj Stadsbøjdens Tinglaug. Claus Pedersen Borre, etc. Giør Vitterlig, at Anno 1712 dend 19 Nov. blev arfve Skiffe holden paa dend gaard Helset udj Stadsbøjdens Tinglaug effter afgangen

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Bornholm amt Nørre Herred Skifteprotekoller 1763-73 E 1 bk. Side 292b.

Bornholm amt Nørre Herred Skifteprotekoller 1763-73 E 1 bk. Side 292b. 330,Jens Hansen, Side 292b. 1771. 4. April. # 330 # Jens Hansen, 6. Sg. Klemensker. # 331 # Anna Kirstine Andersdatter, Laugv: Michel Pedersen Grønbech, Allinge. 3 døt. A: Christense Jensdatter, f. 1761.

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f:

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f: Brandforsikringsprotokollen for Køge 1801 1810: fol 43, forsikring No.66 Matr. No. 43, Vester Gade Nordre Side Vertshuusholder Hans Jørgen Sonne No. i Taxationsprotokollen 22 1 Bygninger: a. Forhuus 1000

Læs mere

Skifte efter Jens Larsen Børresen død 31/1-1841.

Skifte efter Jens Larsen Børresen død 31/1-1841. Skifte efter Jens Larsen Børresen død 31/1-1841. Kilde: Frederiksborg amt, Københavns universitetsgods, skifter 1819-1850. Folie 46-47-48-49-50. https://familysearch.org/search/image/index#uri=https://familysearch.org/records/collection/201531

Læs mere

!~~ 1'9'/1r {) /7/ O- li~i, G. 321-4. salig Jens Pedersen Møller. . -. Tin. rd.

!~~ 1'9'/1r {) /7/ O- li~i, G. 321-4. salig Jens Pedersen Møller. . -. Tin. rd. .., "" "... ",....,,- G. 31-4 ( ",. \Constantinsborg.. -. Skiftebrevefter O- I~i,!~~ 1'9'/1r {) /7/ saig Jens Pedersen Møer. Anno 1745 Torsdagen den d 10. Junij er indfunden sig paa højæde og vebaarne

Læs mere

Skifte efter afgangne Søren Høeg i Broust 1770

Skifte efter afgangne Søren Høeg i Broust 1770 Skifte efter afgangne Søren Høeg i Broust 1770 Anno 1770 den 10 de marty indfandt sig underskrevne Henridh Buss fra Bratschou paa sit herskab høy og velbaarne frue oberst inde Grabow til Urup og Bratschou

Læs mere

Christen Madsens liv og sørgelige død 21. december 2015

Christen Madsens liv og sørgelige død 21. december 2015 Christen Madsens liv og sørgelige død 21. december 2015 Min 2 x tipoldefar fik et hårdt og kort liv, idet han som 38-årig endte med at begå selvmord ved at hænge sig. Jeg har længe tænkt på at søge oplysninger

Læs mere

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Lid skifte 30.maij 1758 side 92b Etter Ole Olsen Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Den afdødes efterladte Arvinger: Ole Samundsen Lid myndig Jørgen Samundsen død og efterladt

Læs mere

Registrerings- & vurderingsforretning under Rosendal 27/7 1844:

Registrerings- & vurderingsforretning under Rosendal 27/7 1844: Registrerings- & vurderingsforretning under Rosendal 27/7 1844: 1844 den 27. Juli indfandt undertegnede Skifteforvalter sig hos Enkemand og Smed Jørgen Isaksen i Thystrup for efter hans Begiæring at optage

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. 66 Aar 1856 den 18de Juni blev under de almindelige Omtaxationsforretninger afholdt en saadan Forretning paa Handelsstedet Lyngseidet over Handelsmand

Læs mere

Marselisborg gods skifteprotokol G 322 5 fol. 182b. Schifte forretning efter sl. Peder Pedersen Stautrop i Viibÿ som døde A 1733.

Marselisborg gods skifteprotokol G 322 5 fol. 182b. Schifte forretning efter sl. Peder Pedersen Stautrop i Viibÿ som døde A 1733. Marselisborg gods skifteprotokol G 322 5 fol. 182b. Schifte forretning efter sl. Peder Pedersen Stautrop i Viibÿ som døde A 1733. Anno 1733 dend 28 Januarÿ indfandt sig paa Deres høÿ grevel.: Excellence

Læs mere

Arveafkald 1777-1817 G201-2 Ørslevkloster Godsarkiv

Arveafkald 1777-1817 G201-2 Ørslevkloster Godsarkiv Nedenstående uddrag skulle gerne indholde de væsentlige informationer vedrørende familierelationer i forbindelse med arveafkald og da en del af dem ligger før de bevarede skifteprotokoller kan de supplere

Læs mere

LAK A-B (kort 12/25, side 396B):

LAK A-B (kort 12/25, side 396B): LAK 380-257 A-B (kort 12/25, side 396B): Anno 1757 dend 23. Maj er efter foregaaende skeedte Tillysning inden Tryggevælde & Faxe Herreders Ret, samt Advarsel til alle vedkommende, foretaget lovlig skifte

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK 1690-1697 Indtastet af Peter Ohm-Hieronymussen 2007 efter Max Hansens originale arbejde udført gennem mange år. Gennemset og revideret af Max Hansen og Kirstin Nørgaard-Pedersen.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C 7tienne Fire og Tyve Skilling 1782

Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C 7tienne Fire og Tyve Skilling 1782 Skøde og Panteprotokollen, Skodborg -Vandfuld herreder. Ringkøbing amt 1827 1831, Nees sogn. Reg. B 77 B sp 8, fol 386, 387, 388, 389, 390a Læst den 10de Februar 1830 Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

Supplement til Kures gårdregister på Bornholm

Supplement til Kures gårdregister på Bornholm Supplement til Kures gårdregister på Bornholm Alle, der beskæftiger sig med lokalhistorie eller slægtshistorie på Bornholm, støder på - og værdsætter - det gårdregister, som Kr. Kure har udarbejdet ud

Læs mere

Peder Jensen. Efterslægts. Tavle

Peder Jensen. Efterslægts. Tavle Peder Jensen Efterslægts Tavle Bonden Ole (Olluf) Knudsen faar i 1766 Skøde paa sin Gaard Nr. 10 i Riisby By, Herstedvester Sogn, skyldsat for Hartkorn: 10 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdk. O Alb. (Skøde af 16.Juli

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Andersen Nordbo og Anna Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dote Pedersdatter Rasmus Pedersen

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

1 Speil med sort Ramme 8 Sk. 1 Kuffert 1 Rdl.

1 Speil med sort Ramme 8 Sk. 1 Kuffert 1 Rdl. LAK-380-257 A-B, kort 9/25, side 298B: Anno 1750 Den 6te Febrarij, haver paa velbaarne Hr. Baron Rosenkrandtz Vegne Ridefogeden Rasmus Jensen fra Rosenlund, forretaget Skifte og Deeling, (henseende forhen

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Auction i boet efter gaardmand Niels Hansen Sønderøxe

Auction i boet efter gaardmand Niels Hansen Sønderøxe Foto vedr. betaling af regning for bekendtgørelse i Aalborg Stifttidende Auction i boet efter gaardmand Niels Hansen Sønderøxe Aar 1850 den 15. April blev en auctionret holden paa herredskontoret paa Skerpinggaard

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Over Hiernøe Land og Konge Tiende under Stiernholms Amt og Bierre Herred.

Over Hiernøe Land og Konge Tiende under Stiernholms Amt og Bierre Herred. Gerdt de Lichtenberg til Bidstrup og flere gaarder. deres Kongelige Mayest. bestalte Etats og Justits Raad, Kiendes og hermed Vitterlig giør, at have Solgt og overdraget, ligesom ieg og hermed Sælger,

Læs mere

--- i-3-0. t-3-3 3-0-0 0-4-0 0-3-0. o-1-4. 0-2-o a -2-0 0-4-8 0-0-8 3-0-0 0-0-4 0-1-0 0-2-0. a-2-r2

--- i-3-0. t-3-3 3-0-0 0-4-0 0-3-0. o-1-4. 0-2-o a -2-0 0-4-8 0-0-8 3-0-0 0-0-4 0-1-0 0-2-0. a-2-r2 Hasselager Østergård, 1193, skifte efter Anne Pedersdatter. Se også slægtstavlerne i artiklen "En gammel slægt i Kolt gennem 300 år" afestrid Wilhelms i Ø,H.'s årbog fra 1992, side 40-53. Arkivsignatur:

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Allerunderdanigste. Meubel Inventarium. ved. Det kongl. Slodt. Hirschholm. Till Aarets udgang. Anno 1769

Allerunderdanigste. Meubel Inventarium. ved. Det kongl. Slodt. Hirschholm. Till Aarets udgang. Anno 1769 Allerunderdanigste Meubel Inventarium ved Det kongl. Slodt Hirschholm Till Aarets udgang Anno 769 Sølpoppens første Kammer Firkantet bord Gammel Taboret med grøn Klæde Stand Seng Det andet Kammer Skakseng

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I 1 Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I Karen Rasmusdatter, Hundstrup, I-1, 08-10-1733 ~ Hans Rasmussen arving er hendes søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup. Mette Rasmusdatter

Læs mere