Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekantens Vejlag. Søndag den 24. februar 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekantens Vejlag. Søndag den 24. februar 2008"

Transkript

1 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf 2 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7 blev valgt som dirigent, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Valg af referent Jacob Kornerup, VL 153 blev valgt som referent. 3. Formandens beretning a. Beretning: (1) Bestyrelsen blev præsenteret (ansvarsområde). Formand: Camilla Neuenschwander (hvidteordning) Kasserer: Jan Spohr (kasserer) Medlem: Per Nørgaard (lokalplan, hvidteordning, hjemmesiden Medlem: John Christiansen (lokalplan, trafik cykelruten, VGF) Medlem: Jette Gade (lidt af alt) Suppleant: Jacob Kornerup (hvidteordning, veje og træer) Suppleant: Ulla Höyberg (veje og træer) Vores adresser, telefonnumre m.v. kan ses på (2) Bestyrelsen skal mindst holde 4 årlige møder, men holder væsentligt flere centreret omkring forår og sommer. De 4 væsentligste opgaver er: 1. Lokalplanens overholdelse 2. Hvidteordningen 3. Vedligeholdelse af veje og fortove og træer 4. Sociale arrangementer Ad 1. Lokalplanen Når en grundejer søger om dispensation fra den bevarende lokalplan, skal kommunen høre foreningen, før den træffer en afgørelse. I den forbindelse afgiver bestyrelsen en udtalelse til kommunen om foreningens holdning til dispensationen. Desuden er bestyrelsen af generalforsamlingen blevet pålagt at holde øje med, om lokalplanen bliver overholdt. Det gør vi ved at informere grundejerne generelt, besvare konkrete spørgsmål og kontakte en grundejer, der har overtrådt reglerne eller er ved det. Hvis grundejeren ikke reagerer, bliver kommunen informeret. I 2007 har vi drøftet nedrivning af skorstene, byggelinier, forkerte vinduer, havedør og stakit. Ad 2. Hvidteordningen Der er mange faktorer, der spiller ind i udarbejdelsen af hvidteplanen og valget af huse, der faktisk hvidtes. Konsulentens kriterier: Disse er rent faglige. Hvilken tilstand er huset i? Side 1 af 10

2 Hvad koster den optimale behandling? Hvor længe holder en genmaling/genkalkning, hvis huset ikke bliver nedrenset? Sparer vi penge ved at rykke huset frem, fordi det er i rigtig dårlig stand og det vil være uforholdsmæssigt dyrere senere? Hvor længe kan huset vente? Bestyrelsens kriterier: Er også faglige, men herudover også ligebehandling, fællesskabet og økonomien. Hvornår er huset sidst blevet ordnet? Hvor stort er årets samlede hvidtebudget? Vil grundejeren gøre det selv mod refusion fra foreningen? Jo billigere de valgte huse er, desto flere kan blive ordnet på et år Er der kontingentrestancer (i så fald bliver huset ikke ordnet) Dobbelthuse ordnes om muligt samtidig for at få prisen lidt ned og for at få et ensartet udtryk (generalforsamlingens beslutning). Hvidtning 2007: I 2007 fik foreningen, som sædvanligt, vurderet de huse, der ifølge hvidteplanen skulle ordnes i de næste tre år. Af disse huse blev følgende dobbelthuse valgt ud fra en vægtning af ovenstående kriterier. VA 5+7 (begge den dyre nedrensning og kalkning) VL 178+VL 180 (VL males og VL kalkes). Hvis likviditeten tillod det, ville vi derefter ordne et af følgende huse: VA 1+3 og/eller SA 2+VL 153. Kun 3 huse blev ordnet: VA 3+7 og VL 178. Dette resultat er ikke helt tilfredsstillende. Forklaringen er: VL 180: Er i restance og så bliver huset naturligvis ikke ordnet. VA 1+3: Da bestyrelsen havde overblik over økonomien, blev det besluttet at ordne VA 1+3. Det viste sig dog, at taget skulle skiftes ud og så kalkes der ikke lige inden. Dette burde bestyrelsen have undersøgt inden. Stilladsopstillingen nåede ikke at blive stoppet og bestyrelsen måtte betale. Bestyrelsen prøvede at finde løsning med at slå halv skade, men så skulle stilladset stå til efteråret, og det ønskede ejerne forståeligt nok ikke. Senere viste tagarbejdet sig desværre først at være færdigt så sent, at det ville blive for koldt og fugtigt at hvidte. Mange af de øvrige huse, i 3 års perioden, havde også en hage, som gjorde en hurtig beslutning umulig. Flere huse havde planer om nye vinduer eller nyt tag; et andet havde en udbygning, der vanskeliggjorde stilladsopsætning, andre huse trængte egentlig ikke ligeså meget. Bestyrelsen forsøgte i hast at vælge et andet dobbelthus SA 2+VL 153, men da var det for sent, da den ene murer skulle på barsel. Murerne har dog taget det meget pænt, at der var en aftale med dem om at ordne et dobbelthus, som ikke kunne overholdes. Bestyrelsen regner med at fortsætte det gode samarbejde med både murer og konsulent. Side 2 af 10

3 Den gode nyhed er derfor selvfølgelig, at omkostningerne ikke blev så store som budgetteret. De var i runde tal sådan: VA 5: Nedrensning og kalkning kr. VA 7: Nedrensning og kalkning kr. VL 178: Genmaling kr. VA 3: Stilladset opstilles og nedtages igen kr. Omkostninger i alt: kr. Hvorfor går det så langsomt? Alle kender forklaringerne om stigende priser. En anden væsentlig grund er, at det, ved konsulentens årlige gennemgangen af de kommende 3 års huse, blev konstateret, at en række huse var i meget dårlig stand. Derfor skulle de nedrenses. I 2007 er der igen nedrenset 2 huse! Oprindelig var det planen, at der på en 7-årig runde skulle nedrenses 5 huse! Det har ikke kunnet overholdes. Derfor vil I se, at hvidteplanen er mere realistisk denne gang. Flere af de kalkede huse, der står for tur, er rent optisk ikke så pæne, men de kan godt holde flere år endnu. Formanden understregede, at planen 2008 er en foreløbig plan og at erfaringen viser, at der ikke engang kan garanteres noget for indeværende år. Hvidtning 2008: Bestyrelsen skal have gennemgået en række huse sammen med konsulenten. Følgende huse i 3 års perioden kommer i betragtning (se den foreløbige hvidteplan): VA 1+3, SA 2+VL 153, VA 13+15, VA 2+SA 16, evt. VL 180, VA 4+6, VA 12, SA 12+14, SA 18, VL Hvis et hus står på listen og der overvejes at skifte tag eller vinduer, så giv venligst bestyrelsen besked i dag eller indenfor et par uger! Formanden mindede om, at det ikke er foreningens opgave at betale for almindelig dårlig vedligeholdelse eller ukyndig behandling af huset. Brug f.eks. ikke cementmørtel til facaderne. Kalken binder kun på kalkmørtel! Formanden reklamerede til sidst for pjecen Trekanten Bevar dit hus, der blev lavet i november Den ligger på og giver bl.a. gode råd om kalkning. Ad. 4. Vedligeholdelse af veje og fortove og træer Opgaven med vedligeholdelse af veje, fortove og træer har været ret billig i Som nævnt de sidste år varer det dog ikke mange år, før foreningen bliver nødt til at bruge hele budgettet på veje og fortove. På VL har kommunen omlagt fortovet og lagt nye fliser. Kommunen informerer i øvrigt ikke nogen inden sådan et arbejde. Foreningen fik som bekendt plantet nogle træer i Formanden takkede de grundejere, der fik de nye træer og samtidig blev faddere til dem. Fadderskab betyder, at man får ansvaret for at vande og gøde dem. Det er en glimrende aftale. Fremover vil alle nye træer få udpeget en fadder. Formanden havde desuden en lille bøn til alle grundejerne på NA: Der kommer i løbet af foråret en række vildskud på træernes stammer. Skuddene vil vi bede jer klippe af, mens de er helt små. Det holder træerne pænere, gør styningen nemmere og det letter i øvrigt passagen. På forhånd tak. Side 3 af 10

4 Ad 3. Sociale arrangementer Foreningen har haft de sædvanlige arrangementer i 2007, der alle var ret vellykkede. Store Fejedag Er blevet afholdt siden I 2007 benyttede mange lejligheden til at luge og feje fortovene (bør selvfølgelig gøres løbende!). Fastelavn Blev igen i 2007 en god dag for børn og voksne. Formanden takkede specielt John og hans kone Liselotte for deres indsats. John og Liselotte har stået for det i årevis, men stort set alle bestyrelsesmedlemmernes børn er kommet ud over fastelavnsalderen. Formanden opfordrede forældre, der stadig har mindre børn til at give en hånd med næste år. Sankt Hans-/sommerfesten Festen med alle de nye og gamle traditioner fra forskønnelsesprisen, der i 2007 gik til SA 31 for deres flotte, nye vinduer til havevandring. Foreningen havde, som noget helt nyt, besøg af verdenspressen. Berlingske Tidende ville skrive en artikel om sommerfester og opfordrede folk til at dele ud af deres gode ideer. Formanden var da i en sen nattetime så letsindig at prale af vores gode arrangementer. Det ville avisen da gerne skrive om så de kom med til havevandringen og skrev en fin artikel bagefter. Loppemarked Arrangementet har bestyrelsen ikke nogen aktier i. Formanden takkede alle der deltog med godt humør og alle de flittige hænder, der gav et nap med. Datoerne i år for Store Fejedag og Sankt Hans-/sommerfesten 2008 er fastlagt: Store Fejedag: Søndag den 27. april Sankt Hans-/sommerfesten: Lørdag den 21. juni Andre forslag til arrangementer er velkomne. (3) Trafik Der er blevet etableret et lyskryds for enden af SA. Det er i overensstemmelse med de løfter, to københavnske borgmestre gav umiddelbart efter dødsulykken i Kommunen glemte ganske vist at høre foreningen først, men da bestyrelsen læste om det i Valby Bladet, tog vi straks kontakt til kommunen. Samarbejdet har derefter været fint og bestyrelsen har haft kontakt pr. mail og telefon. Som kompensation for vores fældede vejtræ på hjørnet betaler de for to nye træer til foreningen. Bestyrelsen deltog i afleveringsmøde med kommunen 18. februar Bestyrelsen havde f.eks. gerne set et mindre voldsomt kryds, men der er regler for bredden af sidevejen, antal af og højde på lysstanderne m.v. Et lyskryds har både fordele og ulemper, men det øger trafiksikkerheden for foreningens medlemmer og gæster, hvilket er godt hvis folk ellers bruger det! Som led i foreningens parkeringsproblemer har bestyrelsen også bedt kommunen om at lave gule striber på den øverste del af SA. Selvom parkering er forbudt op til lyskryds, holder der altid biler ulovligt. Den projektansvarlige har henvist os til det kontor, der er ansvarlig for parkering i byen. Side 4 af 10

5 Der kommer en 2. etape i forbindelse med cykelrute. Lyskrydset skal udvides yderligere med endnu et lyssignal på VL (indad mod Langgade Station), for at sikre cykelrutens passage. Bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen for at blive inddraget. (4) Andre opgaver / opsamling fra sidste generalforsamling I efteråret og specielt november-december har især SA været plaget af hærværk i form af smadrede vinduer. Politiet har været ude i en række af tilfældene. På politiets opfordring har bestyrelsen undersøgt problemets omfang ved at snakke med de fleste af grundejerne på SA. I mindst 20 tilfælde har 3-4 drenge i alderen 8-12 år smadret vinduer med sten eller lignende. De er set flere gange, men er ikke identificeret. Formanden opfordrede alle, der oplever lignende hærværk, til at anmelde det til politiet. Ved henvendelse til politiet er det vigtigt, at man sikrer sig, at henvendelsen bliver registreret som en anmeldelse. Af de 20 tilfælde var de færreste registreret som egentlige anmeldelser. På initiativ fra Allan Olsen, SA 18, er der blevet afholdt møde med Valby Nærpoliti. De fik bestyrelsens kronologiske oversigt over de mange smadrede vinduer og de ville tage fat i de formodede drenge og SSP. Foreningen har i weekenden uge 7/8 været udsat for ildspåsættelse, hvor to biler blev brændt af. En ubehagelig oplevelse, specielt for de to ejere. Bestyrelsen holdt møde dagen efter for at drøfte, hvad der kunne/skulle gøres evt. oprette en vagtplan for et par uger eller ansætte vagtværn. Det valgte bestyrelsen ikke at gøre. Dels fordi virkningen vurderedes ikke tilstrækkelig, dels fordi det var/er dyrt og/eller svært at skaffe 16 personer pr. aften/nat. Der er ikke sket noget siden. Men branden tydeliggjorde parkeringsproblemet i foreningen, idet brandvæsnet ikke kunne komme igennem pga. ulovligt parkerede biler. Derfor besluttede bestyrelsen en midlertidig løsning med Hans Engell-sten. Efterfølgende skal der findes en permanent løsning, specielt vedrørende øverste del af SA. Bestyrelsen kan ikke acceptere, at brandvæsnet ikke kan passere og komme til slukke en evt. brand længere nede ad vejen. Formanden opfordrede alle til at komme med løsningsforslag til bestyrelsen gerne snarest. Foreningen er medlem af Valby Grundejerforening (VGF). Formanden henviste til John fra bestyrelsen, såfremt man ønsker yderligere information om VGF. Formanden beskrev projekt spar på energien. Grøn Valby og Københavns Energi har i den forbindelse været ude og holdt foredrag/undervisning om indstilling af fjernvarmeanlægget. Formanden beskrev projekt graffiti afrensning af graffiti. En ejer på VL er blevet anbefalet at deltage, men har fravalgt. Der udkommer snart en ny bog af Peter Olesen om hans favoritsteder, hvor han bl.a. omtaler Den Hvide By. I 2007 fraflyttede den gamle webredacteur foreningen. Formanden takkede Henrik for den store indsats med Den er nu overtaget af Per Nørgaard. Side 5 af 10

6 Formanden mindede om foreningens ting til udlån (se Stilladset, som man bestiller hos Camilla fra bestyrelsen og ikke hos andre. Formanden takkede Mørch Hansen for opbevaring. 3 stiger (en let, en tung, en tagrygstige), brøndrenser og partytelte kan lånes hos John eller Camilla fra bestyrelsen. (5) Henstillinger Til sidst kom formanden med en række henstillinger: Storskrald bedes stillet ud kort før afhentning. Byggeaffald skal helst ikke ligge lige så længe på vejen, som det har været tilfældet på VA ved VL, ligesom det skal fylde mindst muligt og afmærkes behørigt af hensyn til forbipasserende. Sponsorgaver til sommerfesten er velkomne. Bestyrelsen har stadig nogle fra 2007, men kan godt bruge flere. Det kan f.eks. være reklametrøjer fra arbejde o.l. b. Kommentarer til formandens beretning: (1) Hvidteplanen: En grundejer mente, at det var for dårligt at skulle vente til Yderligere blev bestyrelsen spurgt til hvem der var erstatningspligtig i tilfælde af fejlbehandling. Bestyrelsen uddybede tilblivelsen af hvidteplanen, med reference til konsulentens og bestyrelsens kriterier (se ovenfor): Det er de muliges kunst. Dobbelthuse vil blive forsøgt behandlet samtidigt. I de sidste års planer har planlægningsnøglen været 15 år mellem hver hvidtning. I den gunstige situation svarer det til ca. 5-6 huse om året. Idet der har været en stor "gæld" fra tidligere år, har der derfor været planlagt på 8-12 huse om året, i de tidlige planer, for at tilgodese de 15 år. Den store gæld har nu gjort, at planlægningsnøglen for 2008 planen har været 5-6 huse om året. Dette tilgodeser økonomien, men desværre betyder det også, at der, før alle huse er hvidtet første gang i indeværende runde, vil være år fra sidste hvidtning. Bestyrelsen har forsøgt at få realisme og kvalitet ind i planen. Hvis økonomien tillader det tages flere huse. Hellere en realistisk plan, hvor ekstra huse kan hvidtes end en urealistisk plan, hvor gælden øges. Den enkelte grundejer hæfter selv for udbedring, såfremt skaden er selvskabt, men hvis det er foreningen, der har skylden, betaler foreningen. (2) Parkering Flere grundejere var enige i, at parkeringssituationen er blevet utålelig. Der fremkom en række løsningsforslag: Parkering på nuværende veje: EURO PARK / Københavnsparkering. P-zone; ligesom i en del af KBH. Skilte og afmærkning (m. P-forbud). Afmærkning af båse på vejen. Datoparkering. Inddragelse fa stykket mellem fortov og vej Kantsten fjernes. Afmærkning af båse på nuværende fortov. Side 6 af 10

7 Lave nye kantsten længere inde. Der blev desuden spurgt til hvilke rettigheder foreningen har, når vejene er privat fællesveje. Bestyrelsen kommenterede: Bestyrelsen takkede for de mange gode bemærkninger. Bestyrelsen vil gå i gang med projekt parkering, hvor der indledningsvist skal være en brainstorm for at indsamle alle gode ideer. Dette vil efterfølgende blive holdt op mod Københavns Kommunes regler og bestemmelser, ligesom målopfyldelse, konsekvenser m.v. skal vurderes. Bestyrelsen vil herefter overveje løsninger af parkeringsproblemet. Bestyrelsen forklarede, at vejene i foreningen er privat fællesvej, hvilket vil sige, foreningen har forpligtelser, men kun få rettigheder. Foreningen kan altså ikke bestemme, at biler udefra ikke må parkere her. c. Formandens beretning blev herefter godkendt. 4. Kassererens beretning og fremlæggelse af budgettet a. Regnskabet: (1) Kassereren Jan Spohr gennemgik og kommenterede det udsendte regnskab. Regnskabet kan ses på foreningens hjemmeside. (2) Kommentarer til kassererens beretning: Der blev stillet spørgsmål til gælden til kassereren. Yderligere blev det påpeget, at der jf. vedtægterne ikke må være udgifter forbundet med indkrævning af kontingent. Kassereren meddelte, at han havde lagt ud, da der ikke var penge i kassen. F.s.v.a. kontingentindkrævning er det besluttet på tidl. generalforsamling at overgå til PBS. Det koster lidt! (3) Regnskabet blev herefter godkendt. b. Budgettet: (1) Kassereren Jan Spohr gennemgik og kommenterede det udsendte budget for Budgettet kan ses på foreningens hjemmeside. (2) Kommentarer til kassererens beretning: Der blev spurgt til kontingentstigningen for 2008 samt til de budgetterede til konsulenten. Kassereren meddelte, at kontingentet stiger til kr pr. kvartal som følge af reglen om at kontingentet følger byggeprisindekset. F.s.v.a. konsulenten, så har han ikke fået betaling for 2007, så beløbet er overført. Yderligere forventer bestyrelsen gennemgang af flere huse end i (3) Budgettet blev herefter godkendt. c. Kassererens beretning blev herefter godkendt. Side 7 af 10

8 5. Den bevarende lokalplan a. John fra bestyrelsen gennemgik den bevarende lokalplan. Formål jf. formandens beretning. b. En konkret sag på SA 31 blev beskrevet for at understrege, at det kan blive dyrt ikke at overholde lokalplanen. På SA 31 havde man skiftet vinduer, men til de forkerte, og måtte skifte endnu en gang. Der er p.t. tre sager i foreningen mellem kommunen og ejere: (1) En sag om forkerte døre og vinduer på VL. Ejerne er pålagt at rette af Københavns Kommune og har fået en 4 mdr. frist. (2) En sag med ulovligt hegn på VL. Her er Københavns Kommunes frist overskredet og sagen er gået til domstolen. (3) En afsluttet sag om skur og byggelinier på VA. Grundejeren har fået tilladelse til at bygge skuret et andet sted på grunden. c. Nedrivning af dobbeltskorstene. Bestyrelsen kender ikke Københavns Kommunes holdning til dispensation, men vil internt tage stilling til bestyrelsens holdning. d. Alt hvad der sker uden for, er der regler for, så husk at undersøge inden I laver noget. Man er altid velkommen til at spørge John og Per fra bestyrelsen og lokalplanen kan findes på hjemmesiden. Husk at søge om dispensation, hvis I ønsker at lave noget, der er i strid med lokalplanen. e. Kommentarer til den bevarende lokalplan: Der blev spurgt til om det ikke var bestyrelsen selv, der havde lavet lokalplanen og derfor også kunne rette den. En grundejer undrede sig over hegnsbestemmelsen. Flere grundejere vælger at bibeholde de gamle grimme hegn, fordi det er dyrt at lave de nye jf. bestemmelserne. De findes ikke i standardmål, så det skal laves selv. Hvorfor lokalplanen ikke justeres så hegnene passer til standardmål i fx Silvan. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at det ikke bestyrelsens lokalplan. Det er Københavns Kommune, som har lavet lokalplanen. Det er bestyrelsen, som har lavet udkastet, som har været til høring i foreningen og det er grundejerne, der selv har godkendt bestyrelsernes forslag til lokalplanens udseende på tidl. generalforsamling. F.s.v.a. hegn, gjorde en grundejer opmærksom på, at man kan finde billige materialer på Amager Genbyg. Det kræver lidt gør-det-selv, men det er ikke umuligt. Ulla fra bestyrelsen gjorde opmærksom på, at hun er i gang med at få produceret et hegn og at priserne ville komme på hjemmesiden. 6. Indkomne forslag a. Forslag fra bestyrelsen om ændring af foreningens vedtægter: Vedtægterne kan kun ændres, hvis over halvdelen af medlemmerne er til stede. Ellers må der indkaldes til en fortsættende generalforsamling senest 14 dage senere. Ændringer kan desuden kun vedtages på den ordinære generalforsamling, hvis 3/4 af de fremmødte stemmer for. På en eventuel fortsættende generalforsamling kan ændringer vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for. (1) Bestyrelsen trak forslagene om ændring af 2, 3, 8 og 13 tilbage. Forklaringen var, at der var usikkerhed omkring tinglysningsforholdene. En ændring af specielt formålsbestemmelserne burde tinglyses på hver ejendom til en pris af ca pr. matrikel. Bestyrelsen mente ikke, at udgiften stod mål med ændringen. Spørgsmålet skulle i hvert fald først undersøges nærmere. (2) Bestyrelsen fastholdt derimod forslaget om ændring af 1. Med ændringen ville de enkelte medlemmer blive nævnt med matrikelnummer, vejnavn og nummer. Desuden Side 8 af 10

9 ville VL 178, 180, 182 og 184 få mulighed for at melde sig ud af foreningen. Selvom denne ændring i princippet også skulle tinglyses på alle matrikler, kunne man dog nøjes med en tinglysning på de 4 berørte ejendomme. Denne udgift skulle desuden betales af de ejere, der måtte ønske sig udmeldt. (3) Bestyrelsen fastholdt også de to konsekvensændringer af 4 og 20 om ligelig fordeling, dels af foreningens formue ved opløsning, dels af eventuelle ekstraordinære udgifter. (4) Formanden gennemgik ændringsforslagene. (5) Bestyrelsen motiverede yderligere forslaget. De 4 huse er ikke en del af den bevarende lokalplan og ligger på den modsatte side af VL i forhold til resten af foreningen. De 4 huse kan derfor ikke pålægges at skulle overholde lokalplanen; omvendt betragter de sig ikke som en del af foreningen. b. Kommentarer til forslaget: Ejeren af VL 178 motiverede, hvorfor han, som en af de 4 omhandlende, ønskede at have muligheden for at udmelde sig. Problemer og vilkår var efter hans mening andre på den anden side af VL. Der blev stillet spørgsmål til økonomien i forslaget. Hvad betød udmeldelserne og de manglende kontingentindbetalinger for hvidteordningen? Skulle foreningen betale en slags kompensation til de huse, der ikke var blevet malet eller kalket for nylig? Bestyrelsen mindede om, at de manglende kontingentindbetalinger blev modsvaret af et lavere antal huse i hvidteordningen. Udmeldelserne skulle desuden være omkostningsneutrale for foreningen. Det var et krav, at ejerne ikke skyldte foreningen penge (fx manglende kontingent), ejerne skulle ikke have midler med ud (fx kompensation for manglende hvidtning) og tinglysningsudgifterne skulle de selv betale. Bestyrelsen præciserede på baggrund af et spørgsmål, at de gamle formålsbestemmelser ikke blev ændret. Men selvom det stadig fremgår, at foreningen fjerner sne, har det ikke været praktiseret. Generalforsamlingen besluttede desuden for nogle år siden, at foreningen ikke skulle begynde at betale for snerydning. En grundejer gjorde opmærksom på, at ændringen af 4 og 20 ikke var helt korrekt. I forslaget stod der eller en lavere andel, men andelene ville tværtimod blive større, hvis antallet af medlemmer faldt. Der var en lang principiel diskussion om, hvorvidt fejlen kunne rettes inden afstemning og/eller inden evt. afstemning ved fortsættende generalforsamling. Generelt var ingen i tvivl om tekstens mening, men mange mente, at den burde justeres for ikke at virke meningsforstyrrende. Der var ikke enighed om, hvorvidt man rent faktisk kunne ændre dette i det fremsendte forslag. Der blev opnået enighed om, at generalforsamlingen skulle stemme om forslaget i den udsendte formulering. c. Afstemning: Da mindre end halvdelen af medlemmerne var mødt op, kunne forslaget ikke endeligt vedtages den 24. februar. Hvis der imidlertid på generalforsamlingen var det nødvendige flertal for forslaget, skulle der indkaldes til en fortsættende generalforsamling. I modsat fald ville det være endeligt forkastet. Side 9 af 10

10 30 medlemmer stemte FOR forslaget. 0 medlemmer stemte IMOD forslaget. 3 medlemmer undlod at stemme. 3 medlemmer havde forladt generalforsamlingen. Dirigenten kunne dermed konstatere, at forslaget havde fået tilslutning med betydeligt mere end ¾ af de afgivne stemmer. Der var derfor det fornødne grundlag for at indkalde til en fortsættende generalforsamling. 7. Valg af kasserer Jan Spohr (NA 13) genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater. 8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem John Christiansen (SA 29) genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater. 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter a. Jacob Kornerup (VL 153) og Ulla Höyberg (VL 169) genopstillede og blev genvalgt.. b. Solveig Pang (VA 11) opstillede som kandidat og blev valgt som ekstern konsulent. 10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant Ivar Pedersen (SA 12) genopstillede som revisor og Minna S. Jensen (SA 19) som revisorsuppleant. Begge blev genvalgt uden modkandidater. 11. Eventuelt En grundejer gjorde opmærksom på, at alle i foreningen skal huske at hjælpe og passede på hinanden i disse tider. Den 24. februar 2008 Jacob Kornerup Referent Den 11. marts 2008 Godkendt af bestyrelsen Side 10 af 10

GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 18. MARTS 2012

GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 18. MARTS 2012 GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 18. MARTS 2012 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Dansesalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 43 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Vores adresser, telefonnumre m.v. kan ses på www.denhvideby.dk

Vores adresser, telefonnumre m.v. kan ses på www.denhvideby.dk GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 17. MARTS 2013 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 25 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf 5 ved fuldmagter.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Trekantens Vejlag, søndag d. 25. februar 2007

Ordinær generalforsamling for Trekantens Vejlag, søndag d. 25. februar 2007 Ordinær generalforsamling for Trekantens Vejlag, søndag d. 25. februar 2007 33 huse var repræsenteret ved mødets start i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. 1. Valg af dirigent: Tine Ottesen NA 12, der

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 14. Juni 2011 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Søholm, søndag den 4. februar 2007 kl. 13.00.

Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Søholm, søndag den 4. februar 2007 kl. 13.00. Valby, den 5. februar 2007 Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Søholm, søndag den 4. februar 2007 kl. 13.00. Dagsorden. 1. valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formands beregning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET 1. NAVN. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lærke-, Spurve- og Vibevænget". Foreningens hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere