Din brugermanual NILFISK ATTIX 50 M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual NILFISK ATTIX 50 M http://da.yourpdfguides.com/dref/3609113"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: 1. Enhver sikkerhedsbetænkelig arbejdsmåde skal undlades. 2. Sug aldrig uden filter. 3. I de følgende situationer skal apparatet slukkes og el-stikket trækkes ud af stikkontakten: - før rensning og servicearbejde - før udskiftning af dele - inden andet udstyr tilsluttes til apparatet - ved skumdannelse eller udslip af væske Brug af apparatet er underlagt de gældende nationale bestemmelser. Udover driftsvejledningen og de regler, som gælder forpligtende i brugerlandet til forebyggelse af uheld, skal man også overholde de anerkendte fagtekniske regler vedrørende sikkerhedskorrekt og faglig korrekt arbeidsmåde. Apparatets anvendelsesformål Siden 1997 findes en ny inddeling af de sundhedsfarlige støvtyper og herunder klassificerede afsugningsapparater. Inddelingen er fastlagt i IEC (på verdensplan) og i EN (i hele Europa). Sikkerhedsmærket på maskinen advarer: Dette apparat indeholder sundhedsfarligt støv. Tømning og vedligeholdelse, inklusive fjernelsen af støvposen, må kun foretages af en fagkyndig person, som bærer egnet personligt beskyttelsesudstyr. Tænd ikke før hele filtersystemet er installeret, og volumenstrømkontrollens funktion er kontrolleret. 2 ATTIX 30/50 H/M Støvklasse H (høj). Til denne støvklasse hører støvtyper med OEL-værdier1), alle kræftfremkaldende støvtyper og støvtyper, som er behæftede med sygdomsfremkaldende vira og bakterier. Ved sugere indenfor denne støvklasse kontrolleres apparatet som helhed. Den maksimale gennemgangsgrad er på 0,005%, bortskafningen skal foregå støvfrit. Støvklasse M (middel). Til denne støvklasse hører støvtyper med OELværdier1) > 0,1 mg/m³ og træstøv. Ved sugere indenfor denne støvklasse kontrolleres apparatet som helhed. Den maksimale gennemgangsgrad er på 0,1%, bortskafningen skal foregå med kun lavt støvudslip. Alle sikkerhedssugere skal være udstyret med en volumenstrømovervågning for at sikre en mindste lufthastighed på Vmin = 20 m/s. Sugerne ATTIX 30-XH og ATTIX 50-XH er egnede til op-/afsugning af tørre, ikke brændbare støvtyper, ikke brændbare væsker, sundhedsfarlige støvtyper med OEL-værdier, kræftfremkaldende støvtyper og støvtyper med bakterier eller vira. Sugerne ATTIX 30-XH og ATTIX 50-XH er derudover godkendte til asbestsaneringen (TRGS 519). Sugerne ATTIX 30-XM og ATTIX 50-XM er egnede til op-/afsugning af tørre, ikke brændbare støvtyper, ikke brændbare væsker, træstøvtyper og sundhedsfarlige støvtyper med OEL-værdier > 0,1 mg/m³. Apparatet er egnet til kommerciel brug som f. eks. på hoteller, skoler, sygehuse, fabrikker, butikker, kontorer, udlejningsforretninger Enhver anden form for brug regnes for ikke at være i overensstemmelse med formålet. For skader, som resulterer heraf, fralægger producenten sig ethvert ansvar. Til hensigtsmæssig brug hører også overholdelsen af de servicerings- og vedligeholdelsesforskrifter, som fabrikanten foreskriver. dansk Transport 1. Inden transport skal alle lukkemekanismer på smudsbeholderen lukkes. 2. Apparatet må ikke vippes, når der er væske i smudsbeholderen. 3. Løft ikke apparatet med krankroge. Opbevaring 1. Apparatet skal opbevares tørt og beskyttet imod frost. Elektrisk tilslutningsværdi 1. Det anbefales at sugeren sikres med et HFI-relæ. 2. De strømførende dele (stikdåse og stik) samt forlængerledning skal vælges således at beskyttelsesklasserne overholdes. 3. Stikforbindelserne på strømledning og forlængerledninger skal være vandtætte. 1) OEL=Arbejdshygiejnisk eksponeringsbegrænsning 3 ATTIX 30/50 H/M dansk Forlængerledninger 1. Som forlængerledning må kun anvendes den af fabrikanten oplyste type eller en ledning af bedre kvalitet. 2. Anvendes en forlængerledning skal ledningernes tværsnit være på mindst: ledningslængde tværsnit < 16 A < 25 A 2,5 mm2 op til 20 m 1,5 mm2 20 til 50 m 2,5 mm2 4,0 mm2 I forbindelse med det følgende arbejde skal man sørge for, at der ikke hvirvles mere støv op end absolut nødvendigt. Bær P2-åndedrætsbeskyttelse. GIV AGT! Ved asbestsanering skal man yderligere bære engangstøj. Vandstandsbegrænsningsanordningen rengøres og undersøges for tegn på beskadigelser med regelmæssige mellemrum. Gennemfør kun servicearbejde, som er beskrevet i driftsvejledningen. Før rensning og servicering af apparatet skal man principielt trække stikket ud af stikkontakten. Til servicering og rensning skal apparatet behandles således, at der ikke opstår nogen fare for servicepersonalet og andre personer. I serviceområdet skal der 1. anvendes filtreret tvangsventilation 2. bæres beskyttelsestøj 3. serviceområdet skal renses således, at der ikke kan komme nogen farlige stoffer ud i miljøet. Inden apparatet fjernes fra det område, som er belastet med farlige stoffer 1. skal apparatets ydre suges af og renses eller apparatet skal pakkes godt ind 2. undgå herved en fordeling af aflejret farligt støv I asbestforurenede områder skal maskinen efter brug rengøres af en kyndig person ifølge TGRS 519. I forbindelse med service- og reparationsarbejde skal alle forurende dele, som ikke kunne renses på tilfredstillende måde 1. pakkes ind i tætte poser 2. bortskaffes i henhold til de gældende bestemmelser Mindst en gang om året skal der gennemføres et støvteknisk eftersyn enten af Nilfisk-Alto Service eller tilsvarende uddannede personer for at kontrollere filteret for skader og for at kontrollere apparatets lufttæthed og kontrolmekanismernes funktion. Ifølge AA skal apparater i klasse H have tjekket deres filterekffektivitet årligt. Hvis filtereffektiviteten ikke imødekommer kravene for støvklasse H, skal filteret udskiftes og det nye filter testes ifølge AA Service, rensning og reparation 4 ATTIX 30/50 H/M Farekilder dansk El FARE Elektrisk stød på grund af beskadiget strømledning. Berøring af en beskadiget strømledning kan føre til alvorlige kvæstelser eller medføre døden. 1. Nettilslutningsledningen må ikke beskadiges (f. eks. ved at blive kørt over, trukket i eller klemt inde).

3 2. Nettilslutningsledningen skal regelmæssigt kontrolleres for beskadigelser hhv. tegn på aldring. 3. En beskadiget strømledning skal udskiftes gennem Nilfisk-Alto-Service eller en elektriker, inden apparatet atter tages i brug. FARE Spændingsførende dele i sugerens overdel. Berøring af spændingsførende dele medfører alvorlige eller dødelige kvæstelser. 1. Sugerens overdel må aldrig sprøjtes af med vand. GIV AGT Apparatets stikdåse Apparatets stikdåse er kun dimensioneret til de formål, som er beskrevet i driftsvejledningen. Tilsl ø32 ø36 ø 27 A 1. Tag apparatet og tilbehøret ud af emballagen. 2. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 3. Abn låseklemmerne (A) og tag sugerens overdel af. 4. Tag tilbehørdele *) ud af smudsbeholderen og emballagen. ø Sugerrørholderen monteres på sugerrøret *) 1. Sugerrørholderen monteres på sugerrøret Før idrifttagning Sugeren skal være udstyret med tilsvarende filtre alt efter farligheden af det støv, som skal op-/afsuges: Støvtype Støvtyper med OEL værdier på (følg ethvert øvrigt nationalt regulativ) Kræftfremkaldende støv Støv fra sygdomsfremkaldende stoffer. Støvtyper med OEL værdier på (følg ethvert øvrigt nationalt regulativ) Kræftfremkaldende støv Støv fra sygdomsfremkaldende stoffer. Støvtyper med OEL værdier på (følg ethvert øvrigt nationalt regulativ) Kræftfremkaldende støv Støv fra sygdomsfremkaldende stoffer. *) Filterpose/ affaldspose/ filterelement Anbefalet til sikker støvfri bortskaffelse: Sikkerhedsfilterpose "H" Bestilingsnr. ATTIX 30-XH: ATTIX 50-XH: Filterpose Bestilingsnr. ATTIX 30-XH: ATTIX 50-XH: Filter element "H" Bestilingsnr Fladt filter element "H" Bestilingsnr Særligt tilbehør / modeltyper 9 ATTIX 30/50 H/M dansk Støvtype Støvtyper med OEL værdier på > 0,1 mg/m3 (følg ethvert øvrigt nationalt regulativ) Træstøv & betonstøv Støvtyper med OEL værdier på > 0,1 mg/m³ (følg ethvert øvrigt nationalt regulativ) Træstøv & betonstøv Støvtyper med OEL værdier på > 0,1 mg/m³ (følg ethvert øvrigt nationalt regulativ) Træstøv & betonstøv Filterpose/ affaldspose/ filterelement Affaldspose (5 stk.) Bestilingsnr. ATTIX 30-XM: ATTIX 50-XM: Filterpose Bestilingsnr. ATTIX 30-XM: ATTIX 50-XM: Filterelement "M" PC: Bestilingsnr Fladt filterelement "M" XC: Bestilingsnr Inden op-/afsugning af støvtyper med OEL-værdier: 1. Kontrollér, om alle filtre er tilstede og om de er sat i på den rigtige måde. 2. Slangediameter og slangediameterindstilling skal svare til hinanden. 3. Hold sugeslangen lukket, mens motoren er i gang. Falder lufthastigheden i sugeslangen under 20 m/s, lyder der af sikkerhedsgrunde en advarselstone Isætning af sikkerhedsfilterpose "H" 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. Abn låseklemmerne (A) og tag sugerens overdel af. A ø32 ø36 ø 27 A ø38 B 3. Læg filterposen ind i smudsbeholderen. 4. Tryk filterposemuffen kraftigt på indslipfittingen. 5. Tjek at ventilationshullerne (B) bliver inde i smudsbeholderen. 6. Affaldsposens øvre kant krænges forsigtigt over smudsbeholderens kant. 10 ATTIX 30/50 H/M dansk 7. Sæt sugerens overdel på. 8. Låseklemmerne (A) lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. A ø32 ø36 ø 27 A ø Isætning af filterpose "M" 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. Abn låseklemmerne (A) og tag sugerens overdel af. A ø32 ø36 ø 27 A ø38 3. Læg filterposen ind i smudsbeholderen. 4. Tryk filterposemuffen kraftigt på indslipfittingen. 11 ATTIX 30/50 H/M dansk 5. Sæt sugerens overdel på. 6. Låseklemmerne (A) lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. A ø32 ø36 ø 27 A ø38 12 ATTIX 30/50 H/M 4 Betjening / drift dansk 4.1 Tilslutninger Tilslut sugeslangen 1. Tilslut sugeslangen Elektrisk tilslutning Den på typeskiltet oplyste driftsspænding skal svare til forsyningsspændingen i det lokale el-net. 1. Vær opmærksom på, at sugeren er slukket. 2. Tilslutningsledningen stik sættes i en sikkerhedsstikkontakt, som er installeret på forskriftsmæssig måde. 4.2 Tænde apparatet Afbryder,, 0-I " *) Slangediameter og indstilling for slangediameter skal stemme overens. Kontaktstilling 0 I Funktion Sluk Tænd ø27 ø32 ø36 ø38 ø27 ø32 ø36 ø Afbryder,, auto-0-i " *) Slangediameter og indstilling for slangediameter skal stemme overens. Kontaktstilling auto Funktion Sluk 0 auto Auto On/Off I ø27 ø32 ø36 ø38 *) ø27 ø32 ø36 ø38 Tænd / manuel drift Særligt tilbehør / modeltyper 13 ATTIX 30/50 H/M dansk Sugekraftregulering *) Kontaktstilling auto Funktion Sugekraftreguleringen muliggør en præcis tilpasning af sugekraften til forskellige opgaver Auto-On/Off-drift kontaktstilling,,auto" *) 1. Sluk sugeren. 2. Sluk det elektriske udstyr. Sugeren tændes og slukkes med det tilsluttede elektriske udstyr. Snavs optages lige ved støvkilden. I henhold til bestemmelserne må kun støvteknisk afprøvet støvdannende udstyr tilsluttes. Maksimalt effektforbrug for tilsluttet udstyr: se afsnit,,tekniske data". Vær opmærksom på, at det tilsluttede udstyr er slukket, inden kontakten drejes til stillingen,,auto". 3. Forbind det elektriske udstyr og sugeren med sugeslangen. 4. for sugeren, kontaktstilling "auto". 6. Tænd det elektriske udstyr. kontakten i stilling "I" (maksimal sugekraft). 2. Luk dyse- eller sugeslangeåbningen med håndfladen.

4 3. Tryk tre gange på knappen til filterafrensning. sugeren. 2. Dyse- eller sugeslangeåbningen lukkes med håndfladen. 3. sekunder ved lukket sugeslangeåbning. 2. Hold sugeslangen lukket, mens motoren kører. Der skal lyde et advarselssignal efter ca. stoffer må ikke suges op. se afsnit,,tilbehør". afsnit,,tilbehør"). Det opsugede materiale kan derefter fjernes nemt og hygiejnisk. Efter opsugning af væsker er filterelementet fugtigt. væsker må ikke suges op. af et separat filterelement eller filtersi anbefales. Sluk apparatet og træk stikket ud af stikkontakten. 3. Rul tilslutningsledningen op ved håndtaget (C). Tøm smudsbeholderen, rens sugeren. 6. Hæng sugerrøret med gulvmundstykke (D) ind i holderne og pak tilbehøret (E) væk. 8. Opbevar sugeren i et tørt rum og sørg for, at ingen uvedkommende bruger apparatet. C E D 17 ATTIX 30/50 H/M dansk 7 Service 7.1 Serviceplan Efter arbejdet Tømning af smudsbeholderen Skift af sikkerhedsfilterpose "H" Skift af filterpose "M" Skift af affaldspose "M" Skift af filterelement "H" (Push&Clean) Skift af filterelement "H" (XtremeClean) Skift af filterelement "M" (Push&Clean) Skift af filterelement "M" (XtremeClean) 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. Abn låseklemmerne (A) og tag sugerens overdel af. Efter behov 7.2 Servicearbejde Tømning af smudsbeholderen Efter tømning: Rens beholderkant og tætninger i mellemringen og sugerens overdel, inden disse igen anbringes på plads. Når tætning eller not er er snavset eller beskadiget, reduceres sugeeffekten. Inden støvsugerens slange atter anbringes på palds: rens indgangsfitting og slangemuffe. A ø32 ø36 ø 27 A ø38 3. Hæld det opsugede materiale ud. 4. Det opsugede materiale skal bortskaffes i henhold til de gældende bestemmelser. 5. Sæt sugerens overdel på. 6. Låseklemmerne (A) lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. A ø32 ø36 A ø 27 ø38 18 ATTIX 30/50 H/M Skift af sikkerhedsfilterpose "H" 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. Abn låseklemmerne (A) og tag sugerens overdel af. dansk A I forbindelse med det følgende arbejde skal man sørge for, at der ikke hvirvles mere støv op end absolut nødvendigt. Bær P2-åndedrætsbeskyttelse. GIV AGT! Ved asbestsanering skal man yderligere bære engangs-tøj. Sug aldrig uden filter! ø32 ø36 ø 27 A ø38 B Fjernelse af filterposen: 3. Luk affaldsposen med snoren (B). 4. Træk affaldsposemuffen forsigtigt fra indslipfittingen. 5. Luk affaldsposemuffen med skyderen. 6. Bortskaf affaldsposen i henhold til lovens bestemmelser. D C Isætning af filterposen: 7. Rens affaldsbeholderen. 8. Filterposen lægges ind i affaldsbeholderen. 9. Tjek at ventilationshullerne (C) bliver inde i smudsbeholderen. 10.Tryk filterposemuffen kraftigt på indslipfittingen. 11.Affaldsposens øvre kant krænges forsigtigt over smudsbeholderens kant. 12.Sæt sugerens overdel på. 13.Låseklemmerne (A) lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. ø 27 A ø32 ø36 A ø38 19 ATTIX 30/50 H/M dansk Skift af filterpose "M" 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. Abn låseklemmerne (A) og tag sugerens overdel af. A I forbindelse med det følgende arbejde skal man sørge for, at der ikke hvirvles mere støv op end absolut nødvendigt. Bær P2-åndedrætsbeskyttelse. Sug aldrig uden filter! ø32 ø36 ø 27 A B ø38 D Fjernelse af filterposen: 3. Træk forsigtigt filterposemuffen (B) af fra indslipfittingen (C). 4. Luk filterposemuffen med skyderen (D). 5. Bortskaf filterposen i henhold til lovens bestemmelser. C Isætning af filterposen: 6. Rens affaldsbeholderen. 7. Filterposen lægges ind i affaldsbeholderen. 8. Tryk filterposemuffen kraftigt på indslipfittingen. 9. Sæt sugerens overdel på. 10.Låseklemmerne (A) lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. A ø32 ø36 A ø 27 ø38 20 ATTIX 30/50 H/M Skift af affaldspose "M" 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. Abn låseklemmerne (A) og tag sugerens overdel af. dansk A I forbindelse med det følgende arbejde skal man sørge for, at der ikke hvirvles mere støv op end absolut nødvendigt. Bær P2-åndedrætsbeskyttelse. Sug aldrig uden filter! ø32 ø36 ø 27 A Fjernelse af affaldsposen: 3. Luk affaldsposen med snoren (B). 4. Træk affaldsposemuffen forsigtigt fra indslipfittingen (C). 5. Luk affaldsposemuffen (D) med skyderen. 6. Bortskaf affaldsposen i henhold til lovens bestemmelser. ø38 B D C E Isætning af affaldsposen: 7. Rens affaldsbeholderen. 8. Læg en ny affaldspose ind i affaldsbeholderen. 9. Vær opmærksom på, at affaldsposens ventilationsåbninger (E) befinder sig i affaldsbeholderens indre. 10.Tryk filterposemuffen kraftigt på indslipfittingen. 11. Affaldsposens øverste kant krænges over affaldsbeholderens kant. 12.Sæt sugerens overdel på. 13.Låseklemmerne (A) lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. A ø32 ø36 A ø 27 ø38 21 ATTIX 30/50 H/M dansk Skift af filterelement "H" (Push & Clean System) 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. Abn låseklemmerne (A) og tag sugerens overdel af. A I forbindelse med det følgende arbejde skal man sørge for, at der ikke hvirvles mere støv op end absolut nødvendigt. Bær P2-åndedrætsbeskyttelse. GIV AGT! Ved asbestsanering skal man yderligere bære engangs-tøj. Sug aldrig uden filter! ø32 ø36 ø 27 A ø38 D C B Fjernelse af filterelementet: 3. Ved hjælp af det vedlagte værktøj (C), drejes filterholderen (D) mod urets retning og fjernes. 4. Tag filterelementet forsigtigt af. 5. Rens filtertætningen (B), kontrollér for skader og udskift om nødvendigt. 6. Filterbeskyttelsesposen krænges over filterelementet.

5 7. Filterelementet trækkes forsigtigt af og filterposen lukkes med en knude. 8. Sørg for, at filterelementet bortskaffes på lovlig vis. Isætning af filterelementet: 9. Ved hjælp af det vedlagte værktøj påsættes filterholderem og drejes i urets retning for at fastlåse. 10. Sæt sugerens overdel på. 11.Låseklemmerne (A) lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. ø 27 A ø32 ø36 A ø38 22 ATTIX 30/50 H/M Skift af filterelement "H" (XtremeClean System) 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. Abn låseklemmerne (A) og tag sugerens overdel af. dansk A I forbindelse med det følgende arbejde skal man sørge for, at der ikke hvirvles mere støv op end absolut nødvendigt. Bær P2-åndedrætsbeskyttelse. GIV AGT! Ved asbestsanering skal man yderligere bære engangs-tøj. Sug aldrig uden filter! ø32 ø36 ø 27 A ø38 B Fjernelse af filterelementer: 3. Afskru skruen og åben filterspænderen (B). 4. Tag forsigtigt begge kassetter med filterelementer af. B 5. Filterbeskyttelsesposen krænges over filterelementet. 6. Filterelementet trækkes forsigtigt af og filterposen lukkes med en knude. 7. Bortskaf brugte filterelementer i henhold til lovens bestemmelser. C Isætning af filterelementer: 8. Sæt nye filterelementer (C) ind i kassetterne (D). 9. Sæt kassetterne med filterelementerne ind i sugerens overdel. 10.Påsæt filterspænderen (B) og fæstn skruen. D B 23 ATTIX 30/50 H/M dansk 11. Sæt sugerens overdel på. 12.Låseklemmerne (A) lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. A ø32 ø36 A ø 27 ø Skift af filterelement "M" (Push & Clean) 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. Abn låseklemmerne (A) og tag sugerens overdel af. A I forbindelse med det følgende arbejde skal man sørge for, at der ikke hvirvles mere støv op end absolut nødvendigt. Bær P2-åndedrætsbeskyttelse. Sug aldrig uden filter! ø32 ø36 ø 27 A ø38 B Fjernelse af filterelementet: 3. Drej filterspændeskiven mod uret og tag den af. 4. Tag filterelementet forsigtigt af. 5. Rens filtertætningen (B), kontrollér for skader og udskift om nødvendigt. 6. Bortskaf det brugte filterelement i henhold til lovens bestemmelser. Isætning af filterelementet: 7. Sæt det nye filterelement i. 8. Sæt filterspændeskiven på og lås den godt fast ved at dreje med uret. 9. Sæt sugerens overdel på. 10.Låseklemmerne (A) lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. ø 27 A ø32 ø36 A ø38 24 ATTIX 30/50 H/M Skift af filterelement "M" (XtremeClean) 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. Abn låseklemmerne (A) og tag sugerens overdel af. dansk A I forbindelse med det følgende arbejde skal man sørge for, at der ikke hvirvles mere støv op end absolut nødvendigt. Bær P2-åndedrætsbeskyttelse. Sug aldrig uden filter! ø32 ø36 ø 27 A ø38 B B Fjernelse af filterelementer: 3. Åbn filterspænderen (B). 4. Tag forsigtigt begge kassetter med filterelementer af. 5. Bortskaf brugte filterelementer i henhold til lovens bestemmelser. C Isætning af filterelementer: 6. Sæt nye filterelementer (C) ind i kassetterne (D). 7. Sæt kassetterne med filterelementerne ind i sugerens overdel. 8. Lås filterspænderen (B). D B 9. Sæt sugerens overdel på. 10.Låseklemmerne (A) lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. A ø32 ø36 A ø 27 ø38 25 ATTIX 30/50 H/M dansk 8 Afhjælpning af fejl Fejl Motoren kører ikke Årsag > Sikringen i tilslutningsdåsen er udløst / sprunget. Sluk sugeren, laden den køle af i ca. 5 minutter. Kontrollér funktionen af eludstyret, evt. stikket. Indstil sugekraften i henhold til afsnit,,indstilling af sugekraftregulering". > Motor defekt. Motoren kører ikke i automatikdrift *) > El-udstyr defekt eller ikke rigtigt tilsluttet. > El-værktøjets effektforbrug er for lav. Reduceret sugeeffekt > Sugekraftreguleringen *) er indstillet til for lav sugeeffekt. > Slangediameteren svarer ikke Tilpas omskifterens indstilling til omskifterens position. til slangediameteren. > Sugeslange / dyse er tilstoppet. > Tank, affaldspose, filterpose eller filterbeskyttelsespose er fyldt. Rens sugeslange / dyse. Se afsnittene "Tømning af smudsbeholderen" eller "Udskiftning af affaldspose, filterpose eller filterbeskyttelsespose" Se afsnit,,afrensning af filterelement" hhv.,,skift af filterelement". Udskift tætning > Filterelementet er snavset. > Tætning mellem beholder og sugerens overdel er defekt eller mangler. > Afrensningsmekanisme defekt. Ingen sugeeffekt ved væskesugning Spændingssvingninger > Beholderen er fyldt (flyderen lukker sugeåbningen). > For høj impedans i spændingsforsyningen. Tilkald Nilfisk-Alto-Service. Sluk sugeren, tøm beholderen. Tilslut sugeren til en stikdåse, der er nærmere sikringerne. Der kan ikke forventes spændingsvariationer over 7%, når impedansen på overgangspunktet er *) Særligt tilbehør / modeltyper ATTIX 30/50 H/M 9 Øvrigt dansk 9.1 Gør maskinen klar til genbrug Det udtjente apparat skal gøres ubrugelig med det samme. 1. Tag netstikket ud 2. Klip ledningen over. 3. Elektriske apparater må ikke bort-skaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF vedrørende elektriske og elektroniske apparater skal gamle elektriske apparater indsamles særskilt og tilføres en miljøvenlig form for genbrug. 9.2 Garanti Med hensyn til garanti gælder vore almindelige forretningsbetingelser. Vi forbeholder os retten til ændringer i henhold til den tekniske videreudvikling. Egenmægtige modifikationer på apparatet, brug af forkerte reservedelen og tilbehør og uhensigtsmæssig brug udelukker alt ansvar fra fabrikantens side for heraf følgende skader. Elektrotekniske test er udført efter forskrifterne i uheldsforbyggelsesforskriftet (BGV A3) og efter DIN VDE 0701 del 1 og del 3.

6 Powered by TCPDF ( Denne test er i overensstemmelse med DIN VDE 0702 i regelmæssige afstande og er påkrævet efter istandsætning eller ændring. Sugeren er godkendt i henhold til IEC/EN Test 9.4 EUkonformitetserklæring Nilfisk-Advance A/S Industrivej 1 DK-9560 Hadsund Produkt: Type: Beskrivelse: Konstruktionen af apparatet svarer til pågældende bestemmelser: Anvendte harmoniserede normer: Anvendte nationale normer og tekniske specifikationer: EU-konformitetserklæring Suger til væsker og tørstoffer ATTIX 30 -/50 -/0H/0M/PC/XC ATTIX 30 -/50 -/2H/2M/PC/XC 110/ V 50Hz EF - maskindirektiv 2006/42/EF EF - lavspændingsdirektiv 2006/95/EF EF - direktiv for elektrom. kompatibilitet 2004/108/EF EN , EN EN EN , EN , EN IEC IEC Dipl. Ing. Wolfgang Nieuwkamp Tests og tilladelser Hadsund, ATTIX 30/50 H/M 9.5 Tekniske data ATTIX Safety EU GB 230/240 V 230/ H PC/XC 30-0M PC/XC 50 0H PC/XC 50-0M PC/XC 30-2H PC/XC 30-2M PC/XC H PC/XC 50-2M PC/XC GB 110 V 110 dansk Spænding Netfrekvens Sikring EffektforbrugIEC V Hz A W 230 Apparatets stikdåse W 1200 (EU, GB 230/240) 1000 (GB 110V) 2400 (EU) 1750 (GB 230/240) 1400 (GB 110V) 3600 (EU) 2950 (GB 230/240) 2400 (GB 110V) Samlet effektforbrug Luft-volumenstrøm (max.) Undertryk (max.) Måleareallydtryksniveau i 1 m afstand, EN Arbejdsstøj Netledning, længde Netledning, type Beskyttelsesklasse Beskyttelsesart Radiostøjdæmpningsgrad Beholdervolumen Bredde Dybde Højde Vægt 1) = H05RR-F 3G1,5 W m3/h l/min hpa db(a) db(a) 222 (EU, GB 230/240) / 192 (GB 110V) 3700 (EU, GB 230/240) / 3200 (GB 110V) 250 (EU, GB 230/240) 230 (GB 110V) ,5 2) (GB 110 V) 4) (EU) 5) (GB 230/240) 1) (EU) 2) (GB 110 V) 5) (GB 230/240) I IP X4 EN ) (EU) 3) (GB110V) 5) (GB 230/240 l mm mm mm kg ) = H07BQ-F 3G2, (PC) 12 (XC) 4) = H07RN-F 3G1, (PC) 12 (XC) 5) = H05RR-F 3G1,5 2) = H05BQ-F 3G1,0 ADVARSEL! Anvend kun de nævnte kabeltyper 9.6 Tilbehør Beskrivelse Bestillingsnr Sikkerheds filter pose "H" ATTIX 30 (5 stk.) Sikkerheds filter pose "H" ATTIX 50 (5 stk.) Fleece filter pose ATTIX 30 (5 stk. ) Fleece filter bag ATTIX 50 (5 stk.) Rundfilter PC "H" (2 stk.) Rundfilter PC "M" (2 stk.) Fladfilter XC "H" (2 stk.) Fladfilter XC "M" (2 stk.) Filter til motorkøling Blæseadapter Ilægningsfilter ATTIX 30,50 Nilfisk-Alto-Foam-Stop (6x1l) 28.

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC TTIX 30 H / M / PC / XC TTIX 50 H / M / PC / XC Driftsvejledning 107401206 TTIX 30/50 H/M Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Fr idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 nvendelsesområder

Læs mere

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX PC EC. Quick Start Guide F

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX PC EC. Quick Start Guide F ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC Quick Start Guide 302003204 F A 2. * 4.* 5.* 6.* 2 A 2. 4. 5. 6. 6. 3 B 2. ATTIX 30- / 40- / 50-01 ATTIX 30- / 40- / 50-11 ATTIX

Læs mere

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC TTIX 30 H / M / PC / XC TTIX 50 H / M / PC / XC Operating Instructions 107400338-2008-09-17 TTIX 30-50 H/M Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift

Læs mere

IVB 5 WET-15 IVB 7 WET-45

IVB 5 WET-15 IVB 7 WET-45 auto VB 5 WT-15 Operating nstructions 107401547 A rinted in ungary VB 5 WT-15 ndhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger...116 arekilder...118 2 Beskrivelse...120 2.1 Betjeningselementer...120 3 ør idrifttagning...121

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

IVB 995-0H/M SD XC Type 22

IVB 995-0H/M SD XC Type 22 7 0 5 6 IVB 995-0H/M SD XC Type QuickStartGuide 00059 B Printed in Hungary 7 0 5 6 IVB 995-0H/M SD XC Type A..* *) Option / Optional accessories IVB 995-0H/M SD XC Type A Type P.. 4. 5. 6. 7. 8. *) Option

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

ATTIX 30, 40 & 50 HELT KOMPROMISLØS. Brugervenlige støv-/vådsugere, der er nemme at vedligeholde

ATTIX 30, 40 & 50 HELT KOMPROMISLØS. Brugervenlige støv-/vådsugere, der er nemme at vedligeholde ATTIX 30, 40 & 50 HELT KOMPROMISLØS Brugervenlige støv-/vådsugere, der er nemme at vedligeholde Den perfekte løsning til håndværkere på farten ATTIX 30 er den nye, kompakte generation af ATTIX-familien

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08 Centralstøvsugere Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk 823 0001 010 Edition 1 2003-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsregler Tekniske data Brugsanvisning

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Operating instructions SALTIX 10

Operating instructions SALTIX 10 Operating instructions SALTIX 10 107402849 C 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14 Norsk... 16 Svenska... 18 Dansk... 20 Suomi... 22 Español... 24 Português... 26

Læs mere

ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC. Operating Instructions. um_attix30-40-50-std_en_2008-08-01

ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC. Operating Instructions. um_attix30-40-50-std_en_2008-08-01 TTIX 30 / BTT / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC Operating Instructions um_attix30-40-50-std_en_2008-08-01 TTIX 30-40-50 TTIX 30 9 8 7 1 2 3 6 5 4 TTIX 50 TTIX 40 TTIX 30-40-50 Indhold 1 Vigtige

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

Din brugermanual NILFISK ATTIX 995-0H-M SD XC TYPE 22 http://da.yourpdfguides.com/dref/3603897

Din brugermanual NILFISK ATTIX 995-0H-M SD XC TYPE 22 http://da.yourpdfguides.com/dref/3603897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nilfisk-ALTO Danmark Industrivej 1 - DK 9560 Hadsund Tel: +45 72 18 21 20 - Fax: +45 72 18 21 11

Nilfisk-ALTO Danmark Industrivej 1 - DK 9560 Hadsund Tel: +45 72 18 21 20 - Fax: +45 72 18 21 11 Våd-/tørsuger til krævende rengøring og opsamling af farligt støv. Jo vanskeligere rengøring, jo bedre skal støvsugeren være. Derfor designet af ATTIX 9 SD gennemarbejdet omhyggeligt. Med en luftmængde

Læs mere

AERO 21/26/31. Kompakte våd-/tørsugere til produktivitet på et helt nyt niveau. works for you

AERO 21/26/31. Kompakte våd-/tørsugere til produktivitet på et helt nyt niveau. works for you AERO 21/26/31 Kompakte våd-/tørsugere til produktivitet på et helt nyt niveau works for you Øg produktiviteten med bedre rengøring, nemmere håndtering og tidsbesparende vedligeholdelse. Uanset om du arbejder

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Støvsugere Multi 20. Adapter til el-værktøj 302002356 0. Filterelement PET-fleece 107402338 1. Sugeslange komplet 1,9 m Ø32 107405600 0

Støvsugere Multi 20. Adapter til el-værktøj 302002356 0. Filterelement PET-fleece 107402338 1. Sugeslange komplet 1,9 m Ø32 107405600 0 Det er nu slut med at bruge en halv dag på at blæse din gummibåd op - nu tager det kun cirka 20 sekunder - takket være den automatiske blæsefunktion på Multi. Og hvis det skulle ske at du har brug for

Læs mere

GD 1000 Series Operating Instructions

GD 1000 Series Operating Instructions GD 1000 Series Operating Instructions 107402564 A 02 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

GD / UZ 930 Operating Instructions

GD / UZ 930 Operating Instructions GD / UZ 930 Operating Instructions 107402584 A 02 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português...

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HUSQVARNA QC628K i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Tillykke med din nye Easy Clean 370/470 støvsuger til oprejst støvsugning. Denne brugsanvisning gælder for både Easy Clean 370 og Easy Clean 470. Maskinbeskrivelse:

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

STØVSUGER- GUIDE Bygge/anlæg

STØVSUGER- GUIDE Bygge/anlæg Nilfisk-ALTO leverer et bredt støvsugerprogram til bygge-/anlægsbranchen, lige fra 1,0 kw til 120 kw. Foruden det store program tilbyder vi et kæmpe udvalg i udstyr, samt landsdækkende service. I denne

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, mentale eller sensoriske færdigheder eller manglende

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD

Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om året. Støvet bliver suget

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere