En genhusning er en stor omvæltning og det er derfor vigtigt, at du føler der bliver taget hånd om dig.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En genhusning er en stor omvæltning og det er derfor vigtigt, at du føler der bliver taget hånd om dig."

Transkript

1 Genhusningspjece DAB mrk. ASG AKB/KFC Dato November Kære Beboere i Sorgenfrivang II Sorgenfrivang II er i gang med en omfattende renovering som betyder, at samtlige beboere skal genhuses. Denne pjece er et redskab til dig, der skal genhuses. Vi vil gerne sørge for, at din genhusning bliver så god som mulig. Derfor har vi samlet de mest almindelige spørgsmål i denne pjece. En genhusning er en stor omvæltning og det er derfor vigtigt, at du føler der bliver taget hånd om dig. Du kan finde de fleste informationer i denne pjece. Finder du ikke svar i pjecen her, er du velkommen til, at kontakte os for at få råd og vejledning. Kontaktinformationer og træffetider finder du på side 12 i pjecen

2 Indhold Midlertidig genhusning 4 Hvad betyder midlertidig genhusning? 4 Hvor skal jeg genhuses? 4 Hvor længe skal jeg genhuses? 4 Hvad hvis jeg selv kan finde en genhusningsbolig? 4 Hvornår skal jeg genhuses? 4 Husleje og forbrug 4 Boligstøtte 5 Post og adresseændring hvis du skal tilbage til samme bolig 5 Post og adresseændring hvis du skal have ny bolig efter renoveringen 5 Tv og internet 5 Istandsættelse af egen bolig ved fraflytning hvis du skal tilbage til egen bolig 6 Istandsættelse af egen bolig ved fraflytning hvis du får ny bolig efter renoveringen 6 Istandsættelse af den midlertidige genhusningsbolig 6 Flytning 7 Flytteprocedure med flyttefirma 7 Før du skal flytte 7 Praktisk hjælp til at flytte 7 Praktiske informationer 7 Storskrald 7 Særligt indbo 7 Særlige hjælpemidler 8 Boligindretning gennem Lyngby-Taarbæk Kommune 8 Opmagasinering 8 Forsikring 9 Modernisering 9 Gulve og gardiner 9 2

3 Vaskeri 9 Telefon 9 Nødkald 10 Tyverialarm 10 Hårde hvidevarer 10 Aflæsning af målere 10 Permanent genhusning 11 Hvad betyder permanent genhusning? 11 Hvornår skal jeg flytte? 11 Adresseændring 11 Boligstøtte 11 Fortrydelsesret 11 Istandsættelse af bolig 11 Tilbageflytning 12 Kontakt vedr. genhusningen 12 Ejendomskontoret i Sorgenfrivang II 12 Ansøgning om ekstra flyttehjælp 13 Fuldmagt til genhusning 14 Fritaget for digitalpost - Blanket til midlertidig adresseændring 15 3

4 Midlertidig genhusning Hvad betyder midlertidig genhusning? Du flytter fra din nuværende bolig til en midlertidig genhusningsbolig. Du låner blot en anden bolig. Du betaler ikke indskud og får ikke udbetalt NI-beløbet. Efter renoveringen flytter du tilbage til Sorgenfrivang II. Når du fraflytter den lånte bolig, skal den efterlades rengjort og ryddet for alle effekter. Hvor skal jeg genhuses? Vi forsøger så vidt muligt at genhuse i Sorgenfrivang II. Det er ikke muligt, at midlertidigt genhuse alle i Sorgenfrivang II. Der er simpelthen ikke ledige boliger nok. De resterende beboere vil blive genhuset i LaBs øvrige afdelinger. Husstande med børn i skole eller institution i nærområdet, har fortrinsret til midlertidig genhusning i de ledige boliger i Sorgenfrivang II. Har du særligt behov for at blive genhuset i Sorgenfrivang II kan du skrive en ansøgning. Vi forsøger at genhuse flest mulige i Sorgenfrivang II. Hvor længe skal jeg genhuses? Hvis du skal tilbage til den samme bolig som du bor i nu, skal du genhuses i ca. 14 måneder. Hvis du flytter til en anden bolig end den du kommer fra, afhænger perioden af placeringen af de to boliger. Hvad hvis jeg selv kan finde en genhusningsbolig? Hvis du har mulighed for selv at finde en midlertidig genhusningsbolig, er dette også muligt. Du skal kontakte DAB og give information om, at du genhuser dig selv se under punkterne Husleje og forbrug, flyttehjælp samt opmagasinering for mere information. Hvornår skal jeg genhuses? Vi sender en opsigelse/varsling 3 måneder før du skal genhuses. Vi sender en skrivelse omkring tilbud af en genhusningsbolig. Når vi har modtaget dit ja svar, sender vi en midlertidig lejekontrakt på den midlertidige genhusningsbolig. Husleje og forbrug Du fortsætter med at betale din eksisterende husleje. Hvis huslejen i din midlertidiggenhusningsbolig er dyrere dækker byggesagen forskellen. Hvis huslejen i din midlertidiggenhusningsbolig er lavere, får du en reduktion på forskellen. Du betaler aconto varme og forbrug i genhusningsboligen. Hvis du selv sørger for, at finde en midlertidig genhusningsbolig skal du selv sørge for, at afholde udgifterne til den. Du skal selv betale alle udgifter til husleje, vand og varme i den genhusningsbolig, du selv har fundet. I genhusningsperioden stoppes din husleje i Sorgenfrivang II. 4

5 Boligstøtte Hvis du modtager boligstøtte, vil du stadig modtage det i genhusningsperioden. Hvis du skal tilbage til præcis samme bolig, så skal du ikke foretage dig noget. Din boligstøtte vil blive udbetalt som den plejer. Hvis du flytter til en anden bolig efter renoveringen, skal du være opmærksom på, at du skal søge boligstøtte på ny. Du skal søge boligstøtte til den midlertidige genhusningsbolig og igen til den nye færdigerenoverede bolig. Post og adresseændring hvis du skal tilbage til samme bolig Hvis du skal tilbage til præcis samme bolig, skal du melde midlertidig adresseændring til Post Danmark og til dit forsikringsselskab, men ikke til folkeregisteret. En midlertidig adresseændring af din postadresse gælder i højst 6 måneder. Det er en regel Post Danmark har, som vi desværre ikke kan ændre på. Det betyder, at du skal huske at registrere din midlertidige adresse igen to til tre uger før, de første 6 måneder er gået, hvis du skal være genhuset i længere tid. Du kan melde midlertidig flytning til Post Danmark via e-posthuset. Her skal du bruge Nem-ID. Har du ikke Nem-ID, kan du kontakte Post Danmarks kundeservice via til eller ved at ringe til Du kan også melde midlertidig adresseændring ved at henvende dig på posthuset med billedlegitimation. Det kan tage op til 8 hverdage før, flytningen bliver registreret. Husk at midlertidig adresseændring ikke omfatter pakker. Her må du sørge for, at pakkerne enten bliver adresseret til din genhusningsadresse, bestilt uden omdeling eller leveret hos venner, på dit arbejde mv. Post og adresseændring hvis du skal have ny bolig efter renoveringen Hvis du skal tilbage til en anden bolig end din nuværende, skal du melde permanent flytning til både Post Danmark, forsikringsselskabet og folkeregister. Du skal melde flytning og søge ny boligstøtte når du flytter i den midlertidige genhusningsbolig og igen når du flytter ind i din nye bolig. Hvis du er i tvivl om hvad du skal gøre, så ring ind til DAB og få vejledning. Kontaktoplysninger findes på side 12 i denne pjece. Tv og internet I genhusningsboligerne er den tvpakke, som hører til afdelingen.hvis du ønsker at flytte dit internet til og fra genhusningsboligen, skal du selv meddele det til din udbyder. 5

6 Byggesagen dækker udgifterne for, at dit internet bliver flyttet frem og tilbage. Når du modtager regningen skal du betale den, og derefter sende en kopi af den ind til DAB med posten eller på og du vil derefter få udgiften for flytningen refunderet af byggesagen. DAB Finsensvej Frederiksberg Att: Adm. Afd. 2 Istandsættelse af egen bolig ved fraflytning hvis du skal tilbage til egen bolig Når du flytter fra din bolig for at blive genhuset, bliver der lavet en besigtigelse af boligen. Hvis du flytter tilbage til den samme bolig, vil du ikke blive opkrævet for misligholdelse, da du som lejer af boligen er forpligtet til at vedligeholde i boperioden og ikke fraflytter. Du vil først få en egentlig opgørelse, den dag du vælger at fraflytte boligen på almindeligvis. Boligen skal efterlades rengjort og ryddet for alle effekter. Istandsættelse af egen bolig ved fraflytning hvis du får ny bolig efter renoveringen Hvis du flytter fra din bolig og skal tilbage til en anden bolig vil der blive afholdt et lempeligt fraflytningssyn. Det betyder, at du hæfter for al misligholdelse i boligen, som ikke omfattes af renoveringen, til forskel fra processen ved sædvanligt flyttesyn hvor der hæftes for al misligholdelse. Hvis du flytter før renoveringen starter, sådan at din bolig efterfølgende skal bruges som genhusningsbolig for andre beboere i afdelingen. Vil du blive opkrævet for det arbejde, der er nødvendigt for at kunne bruge boligen til genhusning. De områder af boligen, der omfattes af renoveringen vil du ikke hæfte fuldt ud for. Flytter du som varslet før renoveringen går i gang i din opgang, vil du ikke hæfte for misligholdelse for de områder i boligen, som skal renoveres. Boligen skal efterlades rengjort og ryddet for alle effekter. Istandsættelse af den midlertidige genhusningsbolig I din midlertidige genhusningsbolig får du ikke udbetalt et NI-beløb og du kan ikke benytte dig af råderetten, da den er sat i bero i alle midlertidige genhusningsboliger. Din midlertidige genhusningsbolig er sat i stand, men er ikke ny renoveret. Du skal aflevere boligen i samme stand som modtaget. Den skal være rengjort og ryddet for alle effekter. Du hæfter altid selv for misligholdelse ved fraflytning. 6

7 Flytning Når du skal genhuses har du ret til flyttehjælp, det gælder både hvis du skal midlertidig genhuses og hvis du flytter permanent. Det gælder også selvom om du selv har fundet en anden bolig, dog kan der være egenbetaling uden for kommunens grænser. Hvis du skal midlertidig genhuses får du flyttehjælp både til at flytte til den midlertidige genhusningsbolig og til at flytte tilbage efter renoveringen. Flytteprocedure med flyttefirma Se den vedlagte folder fra flyttefirmaet. Før du skal flytte Husk at hente nøglen til din genhusningsbolig eller nye bolig inden flyttefolkene ankommer. Alle hoveddørsnøgler tilhørende fraflytningsboligen skal indleveres til ejendomskontoret. Praktisk hjælp til at flytte Hvis du af helbredsmæssige årsager ikke selv er i stand til at pakke ned, og ikke har mulighed for at få hjælp af eventuelle pårørende, kan der ansøges om hjælp via genhusningskonsulenten i DAB se under punktet kontakt. Praktiske informationer Storskrald Hvis du har større ting eller møbler, du ikke vil have længere, kan du lade det stå i din lejlighed. Flyttefirmaet bortskaffer efterladte møbler og efterladt indbo. De sorterer i to bunker, en til storskrald og en til genbrug. Husk dette kun gælder ting og møbler, ikke skrald og andre mindre effekter. Dette gælder kun når du flytter fra din bolig og til den midlertidige genhusningsbolig. De effekter du ikke ønsker med fra den midlertidige genhusningsbolig til den færdigrenoverede bolig, er du selv ansvarlig for at bortskaffe. Særligt indbo Hvis du har særligt indbo (fx terrarium, akvarium, klaver) skal du gøre flyttefirmaet opmærksom på dette i god tid inden flytningen og senest ved besigtigelsen. 7

8 Særlige hjælpemidler Hvis du bliver boende i Lyngby-Taarbæk Kommune og har fået hjælpemidler af kommunen, skal du kontakte kommunen, før du flytter. Hvis du flytter uden for Lyngby-Taarbæk Kommune, skal du aflevere de hjælpemidler, du har lånt. Du skal selv søge om hjælpemidler i din nye kommune. Hvis du har valgt at lade flyttefirmaet stå for din flytning, vil særlige hjælpemidler i hjemmet, som er godkendt og installeret af kommunen, blive flyttet med til den midlertidige genhusningsbolig og til den færdigrenoverede bolig af flyttefirmaet. Boligindretning gennem Lyngby-Taarbæk Kommune Hvis boligen er indrettet med særlige hensyn til nedsat funktionsevne, er det nødvendigt at du tager kontakt til kommunen både omkring din midlertidige bolig og når du flytter tilbage igen. Kontakt information til Visitation til tekniske hjælpemidler, boligændringer og handicapbiler i Lyngby Taarbæk Kommune: Personlig henvendelse: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Mail-adresse: Telefonisk henvendelse: Tlf.: Telefontid: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Opmagasinering Hvis du bliver genhuset i en bolig, som er mindre end den du kommer fra, kan du få opmagasineret noget af dit indbo mens du er genhuset hos Bøgeskov Flytteforretning. Byggesagen dækker omkostningerne til opmagasineringen i genhusningsperioden. Du kan som udgangspunkt ikke få fat i dit indbo, når det er opmagasineret. Hvis du får behov for det, skal du selv betale udgifterne til dette. Ønsker du selv at stå for opmagasinering af dit indbo, er dette også muligt. Du kan få dækket kørselsudgifter, men ikke lejen af rummet dit indbo er opmagasineret i. Hvis du genhuser dig selv, kan du også få dit indbo opmagasineret. 8

9 Forsikring Under selve flytningen er det flyttefirmaets forsikring der dækker, hvis der opstår skader på dit indbo. Du skal huske at give besked til dit forsikringsselskab om, at du er midlertidigt genhuset på en anden adresse og i hvilken periode. Samtidig skal du give besked om, at har opmagasineret indbo, ellers er dit indbo ikke forsikret. Det er en god ide, at få en skriftlig bekræftelse fra forsikringsselskabet. Hvis du ikke har en indboforsikring, kan du ikke få eventuelle skader dækket. Modernisering Hvis du har benyttet den kollektive råderet til at forbedre din bolig, og du ikke har betalt det færdigt, når du flytter, skal du ikke betale dette tillæg når du bliver genhuset. Det betyder, at du ikke længere bliver opkrævet det månedlige beløb til at betale for dit forbedringsarbejde. Flytter du op til renoveringen og din bolig ikke skal bruges til genhusning, har du i øvrigt lov til at tage køkkenet med og placere det i dit sommerhus eller forære det væk. Nedtagning og flytning af køkkenet skal du selv stå for. Dette bliver ikke betragtet som indbo, og flyttes derfor ikke af flyttefirmaet. Gulve og gardiner Byggesagen betaler ikke for ændringer af faste tæpper eller gardiner eller for indkøb af nye faste tæpper eller gardiner, efter din bolig er renoveret. Vaskeri Under genhusningen har du adgang til vaskeriet. Bliver du genhuset i en anden afdeling vil du få adgang til vaskeriet i den pågældende afdeling. Telefon Hvis du ønsker at flytte din fastnettelefon til og fra genhusningsboligen, skal du selv meddele det til dit telefonselskab. Du kan evt. sætte dit abonnement i bero eller viderestille dit fastnetnummer til din mobiltelefon. Dit teleselskab kan hjælpe dig med at finde den bedste løsning. Byggesagen dækker udgifterne for, at din fastnettelefon bliver flyttet frem og tilbage. Når du modtager regningen skal du betale den, og derefter sende en kopi af den ind til DAB med posten eller på og du vil derefter få udgiften for flytningen refunderet af byggesagen. DAB Finsensvej Frederiksberg Att: Adm. Afd. 2 9

10 Nødkald Hvis du har nødkald, er det nødvendigt at flytte din fastnettelefon til genhusningsboligen. Se under punktet telefon. Byggesagen dækker udgifterne til flytningen af din fastnettelefon til og fra din genhusningsbolig. Det er vigtigt, at du giver hjemmeplejen besked om din flytning. Tyverialarm Hvis du har tyverialarm i din bolig og ønsker at flytte den med til din genhusningsbolig, skal du selv sørge for og betale for det. Hårde hvidevarer Hvis der ikke er ovn, komfur og køleskab i genhusningsboligen, skal du kontakte ejendomskontoret i Sorgenfrivang II. Der er som udgangspunkt ikke vaskemaskine, tørretumbler eller opvaskemaskine. Hvis du har en opvaskemaskine, vaskemaskine eller tørretumbler, som du ønsker at installere, bliver maskinen monteret og installeret til eksisterende installationer uden udgift for dig. Hvis der skal laves nye installationer, skal du selv betale for det. Vær opmærksom på, at nogle hårde hvidevarer kræver specielle transportbeslag. Hvis flytningen er sket på hensigtsmæssig vis, bliver dine hårde hvidevarer ikke erstattet, hvis de går i stykker under flytningen. Tal med Bøgeskov Flytteforretning om dine hvidevarer når de er hos dig. Aflæsning af målere El- og varmemålere bliver aflæst både i den fraflyttede bolig og i genhusningsboligen. Du betaler acontobeløb i din midlertidige bolig, og afmeldes på din oprindelige. Dit faktuelle el- og varmeforbrug i genhusningsboligen bliver opgjort og vil fremgå af dit årsregnskab. Hvis du selv sørger for midlertidig genhusning, skal du selv sørge for at der bliver aflæst og betalt for el og varme i den midlertidige bolig, du har fundet. 10

11 Permanent genhusning Hvad betyder permanent genhusning? Permanent genhusning betyder, at du flytter permanent til en anden bolig, når renoveringen går i gang. Boligen kan være en du selv finder, eller du kan få en tilbudt gennem DAB. Du bliver boende i din nye bolig og flytter altså ikke tilbage. En permanent genhusning kan sidestilles med en almindelig flytning. Du skal selv betale indskud for det nye lejemål. Hvis din nye bolig er i en afdeling som DAB administrerer, kan dit nuværende indskud overføres og blive modregnet det nye indskud dog med fradrag for eventuel misligholdelse i boligen, som ikke bliver omfattet af renoveringen. Differencen skal du indbetale, Du får flyttehjælp til denne flytning se nærmere under punktet Flytning. Hvornår skal jeg flytte? Boligselskabet sender et brev med tilbud om en permanent lejlighed. Senest tre måneder før du skal flytte, vil du modtage en opsigelse/varsling om, hvornår du senest skal være fraflyttet. I de fleste tilfælde får du tilbudt en ny permanent bolig og fraflytter før renoveringen starter og skal derfor selv opsige din nuværende bolig. Hvis du selv har fundet en ny permanent bolig, kan du også få dækket rimelige flytteudgifter. Adresseændring Ved en permanent flytning skal du selv sørge for at melde flytning til folkeregistret, dit forsikringsselskab, Post Danmark m.fl. som ved en helt almindelig flytning. Boligstøtte Du skal selv søge om boligstøtte til din nye bolig hos Udbetaling Danmark. Fortrydelsesret Den form for genhusning, du har valgt, er bindende. Du har selvfølgelig altid lov til at opsige din lejekontrakt. Når du har takket ja til at blive permanent genhuset, kan du altså ikke senere fortryde og flytte tilbage til din oprindelige lejlighed da den vil være lejet ud til anden side. Istandsættelse af bolig Når du flytter fra din lejlighed bliver der lavet en besigtigelse af boligen. Der vil blive afholdt et lempeligt fraflytningssyn. Det betyder at du hæfter for al misligholdelse i boligen, som ikke omfattes af renoveringen som ved sædvanligt flyttesyn. De områder af boligen, der omfattes af renoveringen vil du ikke hæfte fuldt ud for. 11

12 Du vil blive opkrævet for det arbejde, der er nødvendigt for at kunne bruge boligen til genhusning af andre beboere i afdelingen. Flytter du 14 dage før renoveringen går i gang i din opgang, vil du ikke hæfte for misligholdelse for de områder i boligen, som skal renoveres. Tilbageflytning To dage inden tilbageflytning får du udleveret nøglerne til din bolig. Nøglerne afhentes på ejendomskontoret i Sorgenfrivang II. Samtidig med nøglerne får du også udleveret en beboermangelliste, som skal udfyldes og afleveres på ejendomskontoret i Sorgenfrivang II INDEN tilbageflytningen. Skulle der være mangler udbedres de samlet for hele opgangen, og der kan derfor gå et stykke tid fra tilbageflytningen til manglerne udbedres. Efter tilbageflytningen er det vigtigt at henvendelser om byggesagen går gennem ejendomskontoret. Kontakt vedr. genhusningen Udlejningsafdelingen i DAB Du kan henvende dig hos DAB s boligrådgivere på Lyngbykontoret Telefon: Mail: Træffes: mandag fredag fra kl Du kan henvende dig til DAB s genhusningskonsulent Navn: Katja Christoffersen eller Anne Kathrine Bang Telefon: Mail: Træffes: mandag fredag fra kl dog bedst på mail Skulle vi ikke være på telefonen i det angivet tidsrum, er du altid velkommen til at lægge en besked hos en kollega, så ringer vi tilbage til dig. Ejendomskontoret i Sorgenfrivang II Du kan henvende dig på ejendomskontoret Adresse: Grønnevej 257, 2830 Virum Telefon: Mail: Træffes: mandag - fredag Pers. henv. kl Tlf. henv. kl

13 Ansøgning om ekstra flyttehjælp Når du skal genhuset har du ret til flyttehjælp. Alle der skal genhuses får hjælp til flytning. Du skal som udgangspunkt selv pakke sine ting og sørge for, at dine møbler er flytbare. Alle der ikke selv kan pakke, kan søge om ekstra hjælp til flytning. Nedpakning Udpakning Skriv en kort begrundelse for din ansøgning: Montørtimer Beskriv omfanget: Navn: Adresse: Dato: Underskrift: 13

14 Fuldmagt til genhusning Du kan give en anden person lov til at tale din sag vedrørende din genhusning ved at give dem en fuldmagt. Vil du give en anden person lov til at tale din sag skal du udfylde og underskrive en fuldmagt, hvor der tydeligt står, hvem du giver fuldmagt til at føre din sag. Ved at skrive en fuldmagt kan du give en anden person tilladelse til fx at: tale din sag acceptere eller afvise tilbud på bolig rette henvendelse og få oplysninger omkring flytninger Du vælger selv, hvem du vil give fuld magt til. FULDTMAGT Jeg, navn, adresse:, 2830 Virum født den giver hermed fuldmagt til navn adresse:, født den: Dato: 14

15 Fritaget for digitalpost - Blanket til midlertidig adresseændring

GENHUSNING I GÅRDHUSENE

GENHUSNING I GÅRDHUSENE Renoveringen af ALBERTSLUND VEST 3. udgave September 2016 GENHUSNING I GÅRDHUSENE Genhusning Indhold Beboerne i afdeling VA Vest Gårdhuse har på et beboermøde besluttet, at gårdhusene i Albertslund Vest

Læs mere

GENHUSNING GÅRDHUSENE ALBERTSLUND SYD

GENHUSNING GÅRDHUSENE ALBERTSLUND SYD GENHUSNINGSFOLDER December 2011 1. udgave, december 2015 GENHUSNING GÅRDHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdeling AB Syd Gårdhuse har på en urafstemning besluttet, at gårdhusene i Albertslund

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 5. udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 4. udgave, marts 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 3. udgave, februar 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Genhusning. Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej

Genhusning. Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej Genhusning Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Genhusning som boligselskabet arrangerer...3 Flyttesyn, indskud og anciennitet...5 Dine rettigheder...6

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Vejledning og guide. Renovering/Genhusning

Vejledning og guide. Renovering/Genhusning Vejledning og guide Renovering/Genhusning Indholdsfortegnelse Introduktion til genhusning Spørgsmål til genhusning Genhusningsboligen Opbevaring, tæpper og målere Husleje, forbrug m.m. Paraboler, husdyr

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

MIDLERTIDIG GENHUSNING

MIDLERTIDIG GENHUSNING Information om MIDLERTIDIG GENHUSNING for beboere i Møllevangen RENOVERING OG GENHUSNING Kære beboer, På et besluttende beboermøde den 19. november 2012 blev det vedtaget at renovere boligerne i Møllevangen.

Læs mere

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Genhusning - renovering af Østparken

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

afdeling Trige Parkvej Genhusning praktiske info

afdeling Trige Parkvej Genhusning praktiske info Ny afdeling 20 Trige Parkvej Genhusning praktiske info Kære beboer I denne folder kan I læse om jeres muligheder og rettigheder i renoveringsfasen. Folderen er tænkt som en hjælp, når du skal udfylde det

Læs mere

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej Informationsfolder om GENHUSNING Afd. 7: Solsortevej/Rylevej December 2013 Genhusning Midlertidig eller permanent flytning ifm. renovering Hvis I stemmer ja på det afstemmende beboermøde den 12. december

Læs mere

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken Genhusning Æblehaven og Rønnebærparken Hvis du har spørgsmål, kan du stille det på bosj.dk/reno-æble-rønne. Her vil vi også løbende samle spørgsmål og svar. Indhold Indhold... 2 Hvad betyder genhusning?...

Læs mere

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning Maj 2017 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg besked,

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig.

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig. Spørgsmål og svar vedr. genhusning Genhusning generelt Hvad er genhusning? Genhusning, midlertidig eller permanent, sker i forbindelse med store og gennemgribende renoveringer i en boligafdeling. Ved midlertidig

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Du har sikkert en hel del spørgsmål i forbindelse med din genhusning? Her får du nogle af svarene! Inden genhusningen modtager du et spørgeskema fra

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning Januar 2017 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning.

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Genhusningspjece Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Du vil kunne læse om genhusning og dine rettigheder

Læs mere

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Telefon 76 22 12 00 Mail: post@boligfa.dk Hjemmeside: www.boligfa.dk 1 Hvor skal

Læs mere

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Genhusning - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Opstart af genhusning: Genhusningsprocessen starter med en individuel samtale med en genhusningskoordinator om: Dine ønsker

Læs mere

Retningslinjer for genhusning

Retningslinjer for genhusning Retningslinjer for genhusning Hvem skal genhuses? Hvem der skal genhuses, afhænger af hvad der skal laves i den enkelte bolig Nogle beboere skal ikke genhuses, men kan blive boende i boligen mens der renoveres

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Folder om genhusning & flytning

Folder om genhusning & flytning Folder om genhusning & flytning Ryhaven 27. august 2015 Kære beboer Renoveringen i Ryhaven er ved at tage form og det betyder, at du ikke kan bo i dit hus i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

PRAKTISK INFO OM TILBAGEFLYTNING

PRAKTISK INFO OM TILBAGEFLYTNING PRAKTISK INFO OM TILBAGEFLYTNING Januar 2017 Kære kommende beboere på Gl. Skolevej Med henvisning til vores afdelingsinformation nr. 05 af den 20. december 2016 følger her lidt praktisk information omkring

Læs mere

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Vi bliver ofte mødt af beboerne i afdelingen med mange forskellige, og meget relevante, spørgsmål i forbindelse med renoveringssagen

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvor skal du bo, når din lejlighed skal... 5 Hvis din bolig

Læs mere

Information til dig som skal genhuses

Information til dig som skal genhuses Information til dig som skal genhuses Følg renoveringsprocessen på www.civica-civica.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOLDER OM GENHUSNING 3 HVORFOR GENHUSES? 3 HVORNÅR GENHUSES? 3 HVOR BLIVER VI MIDLERTIDIGT

Læs mere

Folder om genhusning & flytning

Folder om genhusning & flytning Folder om genhusning & flytning Ryhaven September 2016 Kære beboer Renoveringen i Ryhaven er ved at tage form og det betyder, at du ikke kan bo i dit hus i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses

Læs mere

GENHUSNING. Af beboerne i Søndergade 42-56

GENHUSNING. Af beboerne i Søndergade 42-56 GENHUSNING Af beboerne i Søndergade 42-56 Hvornår genhuses man? Renoveringen indebærer, at ejendommen ikke er beboelig i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses i en anden bolig. Der gives varsel

Læs mere

Ellebo Blokmøde Blok 3, d. 30.maj 2016 v/ Finn Larsen

Ellebo Blokmøde Blok 3, d. 30.maj 2016 v/ Finn Larsen . Ellebo Blokmøde Blok 3, d. 30.maj 2016 v/ Finn Larsen Dagsorden Byggeproces og genhusning Genhusningsmuligheder Genhusningsvilkår Boligerne i Ellebo Spørgsmål . Byggeproces og genhusning Byggeperiode

Læs mere

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet ENGPARKEN Information om genhusning til beboere på Abildgårdsvej 21-29 og 42-48 November 2015 GENHUSNING FRA A TIL Å I forbindelse med den omfattende renovering og modernisering af Afdeling 7, Engparken,

Læs mere

PRAKTISK INFO OM GENHUSNING

PRAKTISK INFO OM GENHUSNING PRAKTISK INFO OM GENHUSNING Oktober 2014 Kære beboere på Gl. Skolevej Hvor var det dejligt at se, at så mange af jer beboere kunne afse en mandag aften til orienteringsmødet om den kommende og nødvendige

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning februar 2016 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg

Læs mere

Genhusningsprocedurer. Betty Nansens Alle

Genhusningsprocedurer. Betty Nansens Alle Genhusningsprocedurer Betty Nansens Alle Hvem er jeg? Trine Trampe 40 år Uddannet Cand.comm. fra RUC med pædagogik som andet fag. Ansat i KAB 1. juli 2012 Genhusning af Birkhøjterrasserne PCB Genhusning

Læs mere

FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk

FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk FOLDER OM GENHUSNING Marts 2013 2. Udgave Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk INDHOLDSFORTEGNELSE FOLDER OM GENHUSNING HVORFOR GENHUSES? HVORNÅR GENHUSES? HVOR BLIVER

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Vejledning til beboerne om genhusning

Vejledning til beboerne om genhusning Vejledning til beboerne om genhusning 2017 2 Information om genhusning ved bygningsfornyelse I denne folder kan du læse mere om muligheder for genhusning permanent eller midlertidig i relation til støttet

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Nørrevang. Informationsmøde torsdag 8. januar 2015

Nørrevang. Informationsmøde torsdag 8. januar 2015 Nørrevang Informationsmøde torsdag 8. januar 2015 Nørrevang - genhusning Kurt Rytter Kundechef KAB Finn Larsen - Udlejningschef KAB Peter Rørbye Driftschef KAB Louise Østvand Genhusningskoordinator KAB

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50

SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50 SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50 Kære beboer i AAB afdeling 50 På de følgende sider har vi samlet spørgsmål og svar omkring genhusning i forbindelse med den

Læs mere

Notat. Håndtering af genhusning i forbindelse med ombygning af Avedøre Stationsby Nord. Hvad betyder ombygningen for beboerne i Avedøre Nord

Notat. Håndtering af genhusning i forbindelse med ombygning af Avedøre Stationsby Nord. Hvad betyder ombygningen for beboerne i Avedøre Nord Notat Til: Forretningsfører Ejendomsleder Byggeprojektleder Kontaktoplysninger Kopi til: Udlejningschef T F Håndtering af genhusning i forbindelse med ombygning af Avedøre Stationsby Nord Dette notat omhandler,

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Renovering af Løget By - Løget Høj 45. 23-09-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 45 1

Renovering af Løget By - Løget Høj 45. 23-09-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 45 1 Renovering af Løget By - Løget Høj 45 1 Arbejder på Løget Høj 45, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader Boligen - køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Alle

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

AlmenHæfte. Dine rettigheder ved genhusning

AlmenHæfte. Dine rettigheder ved genhusning AlmenHæfte Dine rettigheder ved genhusning 1 Indhold Genhusning - hvorfor? Permanent genhusning Midlertidig genhusning At blive boende i sin bolig under renovering Forandringer i boligen Flytning Beboere

Læs mere

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 5601 BS for handicappede Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 Trine Trampe Genhusningskoordinator Finn Larsen - Udlejningschef Hvem skal genhuses? Alle beboere skal genhuses i byggeperioden januar

Læs mere

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej November 2015 Renoveringens ABC Ravnkildevej Din afdeling skal Afdelingsmødet, der er den øverste myndighed i den afdeling af Himmerland Boligforening, som du bor i, har besluttet at din afdeling skal

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Post af betydning -rigtigt meget om HP4

Post af betydning -rigtigt meget om HP4 Post af betydning -rigtigt meget om HP4 Sommeren er over os, og vi vil lige minde om husordenen, der siger, at der skal være ro i gården kl. 21 og i sommer ferien kl. 22. Og husk, at selv om du har ferie,

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! SORGENFRIVANG I Side 27 af 33 Råderet Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så den passer til

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Rødovre almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01 2 06 22 40 Finsensvej

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 07-05-2014 BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 14A, 14B og 14C 1

Velkommen til etapemøde! 07-05-2014 BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 14A, 14B og 14C 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Grønnedalen 14, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - Parterreetagen får nye vinduer og døre - 3 lejligheder får

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn:

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn: Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Boligafdelingens navn: Gillesager/ Lindeager Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for standard for vedligehold på afdelingsmødet den: 31/ 3 2016

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 19-11-2014 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 27A og 27B 1

Velkommen til etapemøde! 19-11-2014 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 27A og 27B 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 27, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - 2 lejligheder får nyt gavlvindue Boligen - køkken og bad - Alle

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 12-08-2015 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 17 1

Velkommen til etapemøde! 12-08-2015 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 17 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 17, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - Parterreetagen får nye vinduer og døre - Nyt gavlvindue Løget

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Allégården. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro BIRKEPARKEN Hørsholm almene Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01 2 06 22 40 Finsensvej

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16

Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16 Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16 ( B - ordning ) Generelt Reglernes ikrafttrædelse Ændring af lejekontrakten Beboerklagenævn Med virkning fra 15.maj 2007 erstatter dette reglement eventuelle

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Renovering af Dammene s boliger er godt i gang. Vi har oplistet nogle spørgsmål / problemer, som vi håber, vil give svar på mange spørgsmål:

Renovering af Dammene s boliger er godt i gang. Vi har oplistet nogle spørgsmål / problemer, som vi håber, vil give svar på mange spørgsmål: F A Q Svar på ofte stillede spørgsmål. Renovering af Dammene s boliger er godt i gang. Vi har oplistet nogle spørgsmål / problemer, som vi håber, vil give svar på mange spørgsmål: Hvordan får jeg den bedste

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Typer af boliger og beliggenhed. Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Tildeling af ledige ældreboliger

Typer af boliger og beliggenhed. Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Tildeling af ledige ældreboliger Ældrebolig Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Der kan være mange grunde til at flytte i en ældrebolig. Du kan få en ældrebolig, hvis: pladsforholdene i dit eget hjem giver problemer i det daglige

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Afd. 9 Munkebjergparken.

Afd. 9 Munkebjergparken. Plan for genhusning ved gennemførsel af Helhedsplanen. Siden sidst: Vi går nu i gang med de individuelle samtaler på Bramstrupvej 13 og 11 i denne rækkefølge. Vi vil kontakte jer og aftale nærmere tidspunkt

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler blandt andet om, hvordan du som beboer kan ændre og forbedre din bolig, så den passer bedre til dine behov. Lejerbo Råderetten 2016 Der er to typer

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Afd. 9 Munkebjergparken. Så er renoveringerne i fuld gang.

Afd. 9 Munkebjergparken. Så er renoveringerne i fuld gang. Så er renoveringerne i fuld gang. Først lidt billeder og fortælling. Afd. 9 Munkebjergparken Bramstrupvej NYE ADRESSER Bramstrupvej 7 A, st. Bramstrupvej 9 A, St. Bramstrupvej 11 A, st. Bramstrupvej

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Indflytning 2015 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening:

Læs mere

Genhusningsvejledning

Genhusningsvejledning Genhusningsvejledning Boligselskabet BSB Svendborg Afd. 7502 Toftemarken, Klintemarken og Frilandsvej Afd. 7504 Jægermarken Renovering. Udarbejdet marts måned 2016 Revision Dato Emne/pkt. A 21.02.2017

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Frafl ytning Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider Mandag - onsdag kl. 10.00-14.30

Læs mere

Opsigelsesskema for AlmenBolig+

Opsigelsesskema for AlmenBolig+ Opsigelsesskema for AlmenBolig+ Boliglejemål nr. - - - (Se i din lejekontrakt eller den sidste huslejeopkrævning du har modtaget) Undertegnede opsiger mit lejemål, på adressen med 3 måneders varsel til

Læs mere