Folketællingen i Kongeriget Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketællingen i Kongeriget Norge"

Transkript

1 NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement du Dr Janvier: Maisons habitées et ménages. Population classée par sexe, par âge et par état civil) Udgivet af Det statistiske Oentralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. Aschehoug & Co

2 DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

3 Indhold. Forord Side. VII Beboede Huse og Husholdninger 1 Januar Tabel 1. Antal og Art af de beboede Huse med Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende Folkemængde 1 Januar Den i almindelige Vaaningshuse, i disses Side og Udhusbygninger samt i Huse med særskilt Bestemmelse tilstedeværende og, hjemmehørende Folkemængde 1 Januar 1891, fordelt efter Kjøn De enkelte Arter af de til de almindelige Vaaningshuse i Bygderne hørende beboede Side og Udhusbygninger med samenes tilstedeværende eller hjemmehørende Folkemængde 1 Januar De enkelte Arter af de til de almindelige Vaaningshuse i Byerne hørende beboede Side og Udhusbygninger med samenes tilstedeværende eller hjemmehørende Folkemængde 1 Januar Vaaningshuse med en og med flere Bekvemmeligheder saint Bekvemmeligheder med et og med flere Værelser i Byerne 1 Januar Detaillerede Opgaver angaaende Vaaningshuse med en og med flere Bekvemmeligheder samt det til disse hørende Antal af Værelser for Rigets Byer samt særskilt for Kristiania, Bergen, Trondhjem, Stavanger, Drammen, Kristiansand og Fredrikstad 1 Januar Opgaver over de i Byerne værende beboede Kjældere og Kviste med Oplysning om Antallet af herhenhørende Bekvemmeligheder og Værelser samt om den tilstedeværende Folkemængde 1 Januar Bekvemmeligheder med og uden Kjøkken i Byerne 1 Januar Detaillerede Oplysninget om de enkelte Arter af beboede Huse, der have særskilt Bestemmelse, 1 Januar Antal og Art af Husholdninger med Angivelse af den tilstedeværende Folkemængde 1 Januar Antal og Art af Husholdninger med Angivelse af den hjemmehørende Folkemængde 1 Januar Særskilte Indretninger eller Anstalter og de til samme hørende Extrahusholdninger og Personer saavel efter den tilstedeværende som efter den hjemmehørende Folkemængde 1 Januar Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling I Januar 13. Summarisk Oversigt over den tilstedeværende Folkemængde 1 Januar 1891, fordelt efter Kjøn og Alder for Riget, Amterne, Fogderierne, Herrederne og Byerne 14. Opgave over de i Januar 1891 tilstedeværende Personer, 25 Aar og derover, fordelte efter Kjøn

4 IV Side. Tabel 15. Summarisk Oversigt over den tilstedeværende Folkemængde 1 Januar 1891, fordelt efter gjøn, Alder og ægteskabelig Stilling 148 a. Ugifte, Gifte, Enkemænd, Enker og Fraskilte i Riget, Amterne, Fogderierne og Byerne 148 b. Ugifte og Gifte. fordelte efter Aldersgrupper for Riget, Amterne, Fogderierne og Byerne 152 c. Ugifte, Gifte, Enkemænd og Enker med Oplysning om deres Fordeling paa enkelte fremtrædende Aldersgrupper Nærmere Oplysninger angaaende den tilstedeværende ' Folkemængde 1 Januar 1891, fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling for Riget og Amterne Detaillerede Oplysninger angaaende den tilstedeværende Folkemængde 1 Januar 1891, fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling for Riget, dets Bygder og Byer samt særskilt for Kristiania Summarisk Oversigt over den hjemmehørende mandlige Befolkning 1 Januar 1891, fordelt efter Alder for Riget og Amterne Summarisk Oversigt over den hjemmehørende mandlige Befolkning 1 Januar 1891, fordelt efter Alder og ægteskabelig Stilling 209 a. Ugifte, Gifte, Enkemænd og Fraskilte i Riget og Arrterne b. Ugifte og Gifte, fordelte efter Aldersgrupper for Riget og Amterne Nærmere Oplysninger angaaende den hjemmehørende mandlige Befolkning 1 Januar 1891, fordelt efter Alder og ægteskabelig Stilling for Riget og Amterne Detaillerede Oplysninger angaaende den hjemmehørende mandlige Befolkning 1 Januar 1891, fordelt efter Alder og ægteskabelig Stilling for Riget, dets Bygder og Byer samt særskilt for Kristiania, Bergen og Trondhjem Procenttal og andre Forholdstal vedrørende Folkemængdens Fordeling paa Huse og Husholdninger for Riget og Amterne 23. Antal Kvinder mod Mænd i, nedenstaaende Aldersklasser og overhovedet I. Tilstedeværende Folkemængde 236 II. Hjemmehørende Folkemængde Procenttal for den tilstedeværende Folkemængde 1 Januar 1891, fordelt efter Kjøn og Alder for Riget og Arrterne 25. Procenttal for den tilstedeværende Folkemængde 1 Januar 1891, fordelt efter ægteskabelig Stilling inden de enkelte Aldersgrupper for Riget og Amterne 26. Procenttal for den hjemmehørende Folkemængde 1 Januar 1891, fordelt efter Kjøn og Alder for Riget og Amterne L7. Procenttal for den hjemmehørende Folkemængde 1 Januar 1891, fordelt efter ægteskabelig Stilling inden de enkelte Aldersgrupper fra 1565 Aar for Mandkjøn i Riget og Amterne

5 Table des matières. Pages. Préface VII Traduction en Français de divers expressions norvégiennes employées dans les tableaux IX Maisons habitées et ménages au le r Janvier Tableau ne 1. Nombre et espèce des maisons habitées avec indication de la population de fait et de celle de domicile 2 2. Population de fait et de domicile des maisons d'habitation ordinaires ainsi que des ailes et dépendances et des maisons destinées à un usage spécial, par sexe Les différentes espèces d'ailes et dépendances habitées des maisons d'habitation ordinaires dans les districts ruraux, avec leur population de fait et de domicile Les différentes espèces d'ailes et dépendances habitées des maisons d'habitation ordinaires dans les villes, avec leur population de fait et de domicile 52 «5. Maisons d'habitation d'un et de plusieurs appartements et appartements d'une et de plusieurs chambres dans les villes Details sur les maisons d'habitation d'un et de plusieurs appartements et sur le nombre de chambres dont se composent ces appartements pour les villes du Royaume en général ainsi que pour chacune des villes de Christiania, de Bergen, de Trondhjem, de Stavanger, de Drammen, de Christiansand et de Fredrikstad Données sur les soussols et les étagesmansardes habités dans les villes avec indication du nombre d'appartements et de chambres qu'ils contiennent, et de leur population de fait 60 ^ 8. Appartements avec et sans cuisine dans les villes Renseignements détaillés sur les différentes espèces de maisons habitées destinées à un usage spécial 66 «10. Nombre et espèce des ménages avec indication de la population de fait 72 «11. Nombre et espèce des ménages avec indication de la population de domicile 74 «12. Institutions ou établissements spéciaux, avec indication des mènages speciaux et des personnes y appartenant tant d'après la population de fait que d'après la population de domicile 96 Population classée par sexe, par âge et par état civil au ler Janvier «13. Aperçu sommaire de la population de fait répartie suivant le sexe et l'âge pour le Royaume, les préfectures, les arrondissements, les communes rurales et les villes 10g

6 VI Side. Tableau ne 14. Individus agés de 25 années et audessus, par sexe. (Population de fait.) 140 «15. Aperçu sommaire de la population de fait répartie suivant le sexe, l'âge et l'état civil 148 a. Nonmariés, mariés, veufs, veuves et divorcés dans le Royaume, les préfectures, les arrondissements et les villes 148 b. Nonmariés et mariés répartis par classes d'âge pour le Royaume, les préfectures, les arrondissements et les villes 152 c. Nonmariés, mariés, veufs et veuves avec indication de leur répartition en certaines classes d'âge principales 160 «16. Renseignements plus détaillés sur la population de fait répartie suivant le sexe, l'âge et l'état civil pour le Royaume et les préfectures 174 «17. Données détaillées concernant la population de fait répartie suivant le sexe, l'âge et l'état civil pour le Royaume, les districts ruraux et les villes et séparément pour Christiania 194 «18. Aperçu sommaire de la population masculine, de domicile, répartie par âge pour le Royaume et les préfectures 207 «19. Aperçu sommaire de la population masculine, de domicile, répartie suivant l'âge et l'état civil 209 a. Nonmariés, mariés, veufs et divorcés dans le Royaume ainsi que dans les préfectures 209 b. Nonmariés et mariés répartis par classes d'âge pour le Royaume ainsi que pour les préfectures 210 «20. Renseignements plus détaillés sur la population masculine, de domicile, répartie par groupes d'âge et par état civil pour le Royaume et les préfectures. 212 «21. Données detaillées sur la population masculine, de domicile, répartie par âge (année par année) et par état civil pour le Royaume, les districts ruraux et les villes, ainsi que séparément pour chacune des villes de Christiania, de Bergen et de Trondhjem Chiffres proportionnels montrant la population par maison et par ménage pour le Royaume et les préfectures 234 «23. Nombre des femmes par hommes avec distinction de l'âge 236 I. Population de fait 236 II. Population de domicile 238 «24. Chiffres proportionnels de la population de fait répartie suivant le sexe et l'âge pour le Royaume et les préfectures 240 «25. Chiffres proportionnels de la population de fait répartie suivant l'état civil et par âge pour le Royaume et les préfectures 242 «26. Chiffres proportionnels de la population de domicile répartie suivant le sexe et l'âge pour le Royaume et les préfectures 250 «27. Chiffres proportionnels de la population de domicile, pour ce qui est des hommes agés de 1565 ans, répartie suivant l'état civil et par âge pour le Royaume et les préfectures 251

7 Forord. Bureauet har herved den Ære at fremlægge Resultaterne af den alminde= lige Folketælling 1 Januar 1891, forsaavidt angaar Opgaver over beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængden fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. Idet man i det hele henviser til Tabellernes eget Indhold, skal man specielt henlede Opmærksomheden paa de udførlige Procentberegninger m. v., der meddeles i Tabellerne Forøvrigt vil de indvundne Resultater blive nærmere belyst i en særskilt Indledning, saasnart samtlige Resultater af Folketællingen foreligger færdigtrykt. Et Hefte indeholdende Opgaver over Folkemængden fordelt efter Livsstillinger vil udkomme i den nærmeste Fremtid. Det statistiske Centralbureau, Kristiania 27 December A. N. Kiser. N. R. Bull.

8

9 Traduction en Français de divers expressions norvégiennes employées dans les tableaux. Aar Alder Aldersgruppe almindelig Amt amtavis andre angaaende Angivelse Anstalt antagelig Arbeiderbolig Arrest Art Bagbygning Barakke Beboere beboet, beboede Befolkning Bekvemmelighed bestaaende af Betegnelse Bryggerhus Bydistrikt Byer Bygder Bygning Bygningskomplex derover detailleret Drengestue eller enkelte Enkerand Enke enslig Extrahusholdning an, année. âge. classe d'âge. ordinaire. préfecture. par préfecture. autres. concernant. indication. établissement. probablement. maison d'ouvriers. maison d'arrêt. espéce. arrièrecorps. baraque militaire. habitants. habité, habités. population. appartement. composé de. indication. lavoir. district de ville. villes. campagnes. bâtiment. ensemble de bâtiments. audessus. détaillé. chambre des valets. ou. particuliers. veuf. veuve. seul. ménage spécial. Familiehusholdning Fattighus Fjøs flere Fogderi fogderivis Folkemængde Folketælling for foranstaaende Fordeling fordelt (efter) forhen gift Forstæder Fortsættelse (Forts.) Fraskilt fremtrædende Fængsel Føderaadshus Fødselsaar Fødselsmaaned Gift Herred herredsvis hjemmehørende Hovedbygning Hus Husholdning i Almindelighed ialt Indretning Januar Kaarstue Kaserne ménage. maison de charité. étable. plusieurs. souspréfecture rurale. par souspréfecture. population. recensement. pour cidessus. répartition. réparti. cidevant marié (veuf, veuve ou séparé). faubourgs. continuation. divorcé. certain. prison. habitation de retraite pour la vieillesse. année de la naissance. mois de naissance. né. marié. commune rurale. par commune rurale. de domicile,domiciliée. corps de bâtiments. maison. ménage. en général. total. institution. Janvier. habitation de retraite pour la vieillesse. caserne.

10 Kjælder Kjøkken Kjøn Kvindekjøn (K vinder) Kvist Landdistrikt Landsdel Logerende Mandkjøn (Mænd) mandlig med Mellembygning Mild Stiftelse (Hospital) Nattelogis (Natteleie) nærmere Opdragelsesanstalt Opgave Oplysning over Oversigt Person Portnerbolig Procenttal,Forholdstal soussol cuisine. sexe. sexe féminin. mansard. campagne. district. locataire. sexe masculin. masculin. avec. bâtiment du milieu. hospice. couchée. plus détaillé. maison d'éducation. donnée. renseignement. audessus. aperçu. personne. loge du concierge. chiffres proportionnels. Riget samlet Sidebygning Sindssygeasyl Stald Strafarbeidsanstalt Strygestue summarisk Sygehus særskilt Stiftelse (mild) Tabel tilstedeværende Tjenerbolig Tvangsarbeidsanstalt Udhusbygning(Udhusi Ugift under uopgiven Vaaningshus vedrørende Værelse ægteskabelig Stilling le Royaume. total. aile. hospice d'aliénés. écurie. pénitencier. chambre à repasser. sommaire. hôpital, maison de santé. spécial hospice. tableau. de fait. chambre des valets. maison de travail. bâtiment de dépendance. nonmarié. audessous. inconnu. maison d'habitation. concernant. chambre. état civil.

11 Beboede Huse og Husholdninger 1 Januar Maisons habitées et ménages au 1e" Janvier

12 Folketæiling ^^, Tabel 1. Antal og Art af de beboede Huse med An Folkemœngde Nombre et espèce des maisons habitées avec Antal Folkemængde Almindelige Vaaningshuse. Folkemængde Beboede Huse i Almindelighed. Antal. tilstede hjemme tilstede hjemmeværende. hørende. værende. hørende. I I. Riget II. Rigets Bygder 2) III. Rigets Byer) IV. Bygderne amtsvis. 1. Smaalenene ' 2. Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister ogmandal Stavanger Søndre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem 2) Nordre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken V. Byerne amtsvis. 1. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem 2) Nordre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken ) For de beboede Side og Udhusbygningers Vedkommende falder den tilstedeværende og den

13 givelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende 1 Januar indication de la population de fait et de celle de domicile. Polketaelling ^.^.^ Disses beboede Side ) og Udhasbygninger. Huse med særskilt Bestemmelse. Folkemengde, Antal lblkemængde Antal, tilstedeværende eller beboed Side og tilstede hjemme beboede hjemmei 13oved e Udhusværendehørende. hørende. 1) bygninger. bygninger. 7 8 ^ ^ 9 ro u I. Riget II. Rigets Bygder III. Rigets Byer. IV. Bygderne amtsvis Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken. V. Byerne amtøvis Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem ' Nordre Trondhjem Nordland " 18. Tromsø Finmarken. hjemmehørende Folkemængde sammen. 2) Se Side 30, Note. 1*

14 Polketæiling 4 Tabel 1 (Forts.). Antal og Art af de beboede Huse med Folkemængde Antal. Folkemængde Almindelige Vaaningshuse. Folkemængde Beboede Huse i Almindelighed. Antal. tilstede hjemme tilstede hjemmeværende. hørende. værende. hørende. x VI. Bygderne fogderivis. Smaalenenes Amt. 1. Rakkestad Idde og Marker Moss Akershus Amt. 4, Aker og Follo Nedre Romerike Øvre Romerike Hedemarkens Amt. 7. Hedemarken Vinger og Odalen Soler Søndre Østerdalen Nordre Østerdalen Sristians Amt. 12. Nordre Gudbrandsdalen Søndre Gudbrandsdalen I Toten t Hadeland og Land Valdres Buskerud Amt. 17. Ringerike Hallingdal Buskerud Numedal og Sandsvær Jarlsberg og Larvik Amt. 21. Jarlsberg Larvik Bratsberg Amt. 23. Bamle Nedre Telemarken Øvre Telemarken Nedenes Amt. 26. Nedenes Sætersdalen

15 5 Folketælling Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende 1 Januar Disses beboede Side og Udhusbygninger. Antal. Folkemængde, tilstedevasrende eller hjemmehørende. Huse med særskilt Bestemmelse. Antal Folkemængde beboed e Hovedbygninger. beboede og Udhusbygninger. tilstedeværende. hjemmehørende Io II x2 VI. Bygderne fogderivis. Smaalenenes Amt Rakkestad Idde og Marker Moss. Akershus Amt , Aker og Follo Nedre Romerike Øvre Romerike. Hedemarkens Amt Hedemarken Vinger og Odalen Solør Søndre Østerdalen Nordre Østerdalen. Kristian Amt Nordre Gudbrandsdalen Søndre Gudbrandsdalen Toten Hadeland og Land Valdres. Buskerud Amt Ringerike Hallingdal Buskerud Numedal og Sandsvær. Jarlsberg og Larvik Amt S Jarlsberg Larvik. Bratsberg Amt Bamle Nedre Telemarken Øvre Telemarken. Nedenes Amt Nedenes Sætersdalen.

16 Folketælling Tabel 1 (Forts.). Antal og Art af de beboede Huse med Folkemængde Almindelige Vaaningshuse. Folkemængde Folkemængde Beboede Huse i Almindelighed. Antal. Antal. tilstede hjemme tilstede hjemmeværende. hørende. værende. hørende. I VI. Bygderne fogderivis. (Forts.) Lister og Mandal Amt. 28, Mandal Lister Stavanger Amt. 30. Jæderen og Dalene Ryfylke Søndre Bergenhus Amt. 32. Søndhordland Nordhordland Hardanger og Voss Nordre Bergenhus Amt. 35. Sogn Sønd og Nordfjord Romsdals Amt. 37. Søndm ør Romsdal Nordmor Søndre Trondhjems Amt. 40. Fosen Orkedalen Guldalen Strinden og Selbu') Nordre Trondhjems Amt. 44. Stjør og Værdalen Inderøen Namdalen Nordlands Amt. 47. Søndre Helgeland Nordre Helgeland Salten Lofoten og Vesteraalen Tromsø Amt. 51. Senjen og Tromsø Finmarkens Amt. 52. Alten Hammerfest Tanen Varanger Vardø ) Se Side 30, Note.

17 Fol ketælling ^,^^ Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende 1 Januar Disses beboede Sideog Udhusbygninger. Antal. Huse med særskilt Bestemmelse. Folkemengde, Antal Folkemengde tilstedeværende eller bboéd e Side og tilstede hjemme beboede hjemmehørende. bygninger, Hove de ildhuabygningerværendehørende i to II 12 VI. Bygderne fogderivis. (Forts.) Lister og Mandal Amt Mandal Lister. Stavanger Amt Jæderen og Dalene Ryfylke. Søndre Bergenhus Amt Søndhordland Nordhordland Hardanger og Voss. Nordre Bergenhus Amt Sogn Sønd og Nordfjord. Romsdals Amt Søndmør Romsdal Nordmør. Søndre Trondhjems Amt Fosen Orkedalen Guldalen Strieden og Selbu. Nordre Trondhjems Amt Stjør og Værdalen lnderøen Namdalen. Nordlands Amt Søndre Helgeland Nordre Helgeland Salten Lofoten og Vesteraalen. Tromsø Amt Senjen og Tromsø. Finmarkens Amt Alten Hammerfest Tanen. 4 6?5. Varanger. 56. Vardø.

18 FolketælIing 8 Tabel 1 (Forts.). Antal og Art af de beboede Huse med Folkemængde Beboede Huse i Alminde lighed. Almindelige Vaaningshuse. Antal. Folkemængde Folkemængde Antal. tilstede hjemme tilstede hjemmeværende. hørende. værende. hørende. z VII. Bygderne herredsvis. Smaalenenes Amt. Rakkestad Fogderi. 1. Trøgstad Askim Spydeberg Skiptvet Rakkestad Eidsberg Rødenes Idde og Marker Fogderi. 8. Aremark Id Berg Skjeberg Hvaler Borge Varteig ' Moss Fogderi. 15. Tune Cxlemminge Onsø Raade Rygge Moss Vaaler Hobøl Akershus Amt. åker og Folio Fogderi. 13. Vestby (Landdistriktet) Kraakstad Aas Frogn Nesodden Aker a. Østre Aker Prgld b. Vestre Aker Prgld Bærum Asker

19 9 F'olketælling Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende 1 Januar Disses beboede Sideog Udhusbygninger. Huse med særskilt Bestemmelse. Antal Folkemængde, tilstedevæ rende eller hjemme hørende. beboede Hovedbygninger. Antal ( Folkemængde beboede Side og Udhusbygninger. tilstedeværende. hjemmehørende. 7 8 r 9 10 II 12 VII. Bygderise herredsvis. Smaalenenes Amt. Rakkestad Fogderi Trøgstad Askim Spydeberg Skiptvet Rakkestad Eidsberg Rødenes Aremark Id Berg Skjeberg Hvaler Borge Varteig. Idde og. Marker Fogderi. Moss Fogderi Tune Glemminge Onse Raade Rygge Moss Vaaler Hobøl. Akershus Amt. Aker og Follo Fogderi Vestby (Landdistriktet) Kraakstad Aas Frogn Nesodden Aker a. Østre Aker Prgld b. Vestre Aker Prgld Bærum Asker.

20 Folketælling 10 ^.,^ Tabel 1 (Forts.). Antal og Art af de beboede Huse med Folkemængde Almindelige Vaaningshuse. VII. Bygderne herredsvis. (Forts.) Antal. Beboede Huse i Almindelighed. Folkemængde Folkemængde Antal. tilstede hjemme tilstede hjemmeværende, hørende. værende. hørende Nedre Romerike Fogderi. 31. Urskog Holand Enebak Fet Serum Skedsmo Nittedalen Øvre Romerike Fogderi. 38. Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvold Nannestad Hurdalen Fering Hedemarkens Amt. Hedemarken Fogderi. 45. Ringsaker Nes Furnes Vang Løiten Romedal Stange Vinger og Odalen Fogderi. 52. Søndre Odalen Nordre Odalen Vinger Eidskogen Solør Fogderi. 56. Brandval Grue Hof Aasnes VaaIer

21 11 Polketælling ^ ^ Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende 1 Januar Disses beboede Sideog Udhusbygninger. Antal. Huse med særskilt Bestemmelse. Folkemængde, Antal Folkem2angde tilstedevmrende eller beboede Side og tilstede hjemme beboede hjemme bioved ildhus værende hørende. hørende. bygninger. bygninger ro ^ 1I 12 VII. Bygderne herredsvis. (Forts.) Nedre Romerike Fogderi Urskog Høland Enebak Fet Serum : Skedsmo Nittedalen. Øvre Romerike Fogderi Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvold : Nannestad Hurdalen Fering. Hedemarkens Amt. Hedemarkens Fogderi Ringsaker Nes Furnes Vang Løiten Romedal Stange. Vinger og Odalen Fogderi Søndre Odalen Nordre Olalen Vinger Eidskogen. Solør Fogderi Brandval Grue Hof Aunes. 35 i Vaaler.

22 Folketælling 12 ^^.^ Tabel 1 (Forts.). Antal og Art at de beboede Huse med Folkemaangde Almindelige Vaaningshuse. Beboede Huse i Almindelighed. Folkemængde Folkemængde Antal. Antal. tilstede hjemme tilstede hjemmeværende. hørende. værende. hørende. VIL Bygderne herredsvis. (Forts.) Søndre Østerdalen Fogderi. 61. Elverum Tryssil Aamot StorElvedalen Sollien Nordre Østerdalen Fogderi. 66. Ytre Rendalen Øvre Rendalen Lille Elvedalen Tønset Tolgen a. Tolgen Prgld h. En Del af Røros Prgld Kvikne Kristians Amt. Nordre Gudbrandsdalen Fogderi. 72. Dovre Lesje Skiaaker Lom Vaage Nordre Fron Søndre Gudbrandsdalen Fogderi. 78. Søndre Fron Ringebn øler Østre Gausdal Vestre Gausdal Faaberg Toten Fogderi. 84..Biri Vardal Østre Toten Vestre Toten

23 Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende 1 Januar Disses beboede Sideog Udhusbygninger. Antal. Folkemængde, tilstedeværende eller hjemme hørende. Huse med særskilt Bestemmelse. Antal Folkemængde beboede beboede Side og tilstede hjemme Hovedbygninger. ildhusbygninger. værende. hørende. y 8 g ro rr x2 Folketælling VII. Bygderoe herredsvis. (Forts.) Søndre Østerdalen Fogderi Elverum Tryssil Aamot StorElvedalen. 65. Sollien. Nordre Østerdalen Fogderi Ytre Rendalen Øvre Rendalen LilleElvedalen Tønset Tolgen a. Tolgen Prgld b. En Del af Røros Prgld Kvikne. Kristians Amt. Nordre Gudbrandsdalex Fogderi Dovre Lesje Skiaaker Lom Vaage Nordre Fron. Søndre Gudbrandsdalex Fogderi Søndre Fron Ringebu Øier Østre Gausdal Vestre Gausdal Faaberg.. Toten Fogderi Biri Vardal Østre Toten Vestre Toten.

24 )å`olketæiling 14,...n Tabel 1 (Forts.). Antal og Art af de beboede Huse med Folkemængde Almindelige Vaaningshuse. Folkemængde Folkemængde VII. Bygderne herredsvis. (Forts.) Antal. Beboede Huse i Almindelighed. Antal. tilstede hjemme tilstede hjemmeværende. hørende. værende. hørende. I Hadeland og Land Fogderi. 88. Jevnaker Gran Søndre Land Nordre Land Valdres Fogderi. 92. Sandre Aurdal Nordre Aurdal Vestre Slidre Østre Slidre Vang Buskerud Amt. Ringerike Fogderi. 97. Hole Norderhov Aadalen Hallingdal Fogderi Nes Gol Aal Hol Buskerud Fogderi Sigdal Modum Øvre Eker a. Eker Prgld ) b. Fiskum Prgld Nedre Eker Lier a. Lier Prgld b. Bragernes Landd Raken Hurum (Landdistriktet) Numedal og Sandsvær Fogderi Sandsvær a. Sandsvær Prgld b. Kongsberg Landd Flesberg Rollag Nore

25 15 Polketælling Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende 1 Januar Disses beboede Side1 og Udhusbygninger. Antal. Folkemængde, tilstedeverende eller hjemme hørende. Huse med særskilt Bestemmelse. Antal Folkemængde beboede bel3oede Side og tilstede hjemme Hovedbygninger. Udhusbygninger. værende. hørende. 8 9 io Ix I2 VII. Bygderne herredsvis. (Forts.) Hadeland og Land Fogderi Jevnaker Gran Søndre Land Nordre Land. Valdres Fogderi Søndre Aurdal Nordre Aurdal Vestre Slidre Østre Slidre Vang. Buskerud Amt. Ringerike Fogderi Hole Norderhov Aadalen. Hallingdal Fogderi Nes Gol Aal Hol. Buskerud Fogderi Sigdal Modum Øvre Eker a. Eker Prgld b. Fiskum Prgld Nedre Eker Lier a. Lier Prgld b. Bragernes Landd Roken Hurui (Landdistriktet). Numedal og Sandsvæi Fogderi Sandsvær a. Sandsvær Prgld. b. Kongsberg Landd Flesberg Rollag Nore.

26 Polketælling 16 Tabel 1 (Forts.). Antal og Art af de beboede Huse med Folkemængde Land sdele. VII. Bygderne herredsvis. (Forts.) Beboede Huse i Almindelighed. Antal. F olkemængde Ahnindelige Vaaningshuse. Folkemængde Antal' tilstede hjemme tilstede hjemmeværende hørende. værende. hørende. I g 6 Jarlsberg og Larvik Amt. Jarlsberg Fogderi Strømmen Skoger Sande Hof Botne Vaale Borre Ramnes Andebu Stokke Sem Nøtterø Tjømø Larvik Fogderi Sandeherred Tjølling Fredriksværn Brunlanes Hedrum Lardal Bratsberg Amt. Bamle Fogderi Drangedal Sannikedal Skaatø Bamle Eidanger Slemdal Gjerpen Nedre Telemarken Fogderi Solum Hollen Lunde Bø Saude Hitterdal

27 Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende 1 Januar 189E Disses beboede Sideog Udhusbygninger. Folkemængde, Huse med særskilt Bestemmelse. Antal Bblkemængdo AntaL tilstedevæ beboede rende eller beboede Side og tilstede hjemmel^jemme Hoved Udhua værende. hørende. hørende. bygninger. bygninger Io Ir ' 12 Pôlketælling... VII. Bygderne herredsvis. (Forts.) Jarlsberg og Larvik Amt. Jarlsberg Fogderi Strømmen Skoger Sande Hof Botne Vaale Borre Ramnes Andebu Stokke Sem NOtterø Tjømø. Larvik Fogderi Sandeherred Tjølling Fredriksværn Brunlanes Hedrum Lardal. Bratsberg Amt. Bamle Fogderi Drangedal Sannikedal Skaatø Bamle Eidanger Slemdal Gjerpen. Nedre Telemarken Fogderi Solum Hullen Lunde Bø Saude Hitterdal. 2

28 I+blketælling 18 Tabel 1 (Forts.). Antal og Art af de beboede Huse med Folkemængde Beboede Huse i Alminde ( lighed. Antal. Folkemængde Almindelige Vaaningshuse. Folkemængde Au tel. tilstede hjemme tilstede hjemmeværende. hørende. værende. hørende. VII. Bygderne herredsvis. (Forts.) I Øvre Telemarken Fogderi Tinn Hovin Gransherred Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Mo Laardal Vinje Rauland Nedenes Amt. Nedenes Fogderi Vegaarsheien Gjerstad Søndeled Dybvaag Holt Aamli Mykland Herefoss Froland Østre Moland Barbu Tromø Hisø Øiestad Fjære Landvig Eide Vestre Moland Høvaag Birkenes Sætersdalen Fogderi Vegusdal Iveland Hornnes Evje Bygland Valle

29 Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende 1 Januar Disses beboede Side og Udhusbygninger. Huse med særskilt Bestemmelse. Folkemængde, Antal Folkemængde Antal. tilstedevæ beboede rende eller beboede Side og tilstede hjemmehjemmehørende. bygninger. Hoved 1Jdhusbygninger. værende. hørende. 7 8 g 10 II 12 Folketælling VII. Bygderne herredsvis. (Forts.) Øvre Telemarken Fogderi Tinn Hovin Gransherred Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Mo Laardal Vinje Rauland. Nedenes Amt. Nedenes Fogderi. ' 159. Vegaarsheien Gjerstad Søndeled Dybvaag Holt Aamli Mykland Herefoss Froland Østre Moland Barbu Tromo Hisø Øiestad Fjære Landvig Eide. i Vestre Moland Høvaag Birkenes. Sætersdalen Fogderi Vegusdal Iveland Hornnes Evje Bygland Valle.

30 Folketælling rlô Tabel 1. (Forts.). Antal og Art af de beboede Huse med Folkemængde Beboede Huse i Almindelighed. Antal. Folkemængde Almindelige Vaaningshuse. Folkemængde Antal_ tilstede hjemme tilstede: hjemmeværende. hørende. værende. hørende. VII. Bygderne herredsvis. (Forts.) Lister ag Mandal Amt. I Mandal Fogderi Tveid Oddernes Vennesla Øvrebo og Hægeland Sogne Halsaa og Hartmark Holme Øislebo og Laudal Finsland Bjelland og Grindurn Aaseral Nordre Undal Søndre Undal Lister Fogderi Vanse Herred Lyngdal Hægebostad Fjotland Kvinesdal Nes og Hitterø Bakke Siredalen Stavanger Amt. Jæderen og Dalene Fogderi Sogndal Lund Heskestad Bjerkreim Helleland Egersund Ogne Haa Klep Time Gjesdal Høiland Haaland Hetland

31 Folketælling ^.^ Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende 1 Januar Disses beboede Sideog Udhusbygninger. Antal. Folkemængde, tilstedeværende eller hjemme hørende. Huse med særskilt Bestemmelse. Antal Folkemængde beboede ;bøboede Side og tilstede hjemme Hoved Udhusbygninger. værende. hørende. bygninger Io II I2 VII. Bygderne herredsvis. (Forts.) Lister og Mandal Elmt. Mandal Fogderi Tveid Oddernes Vennesla Øvrebø og Hægeland Søgne. i Halsaa og Hartmark Holme Øislebø og Laudal Finsland. 1 i 194. Bjelland og Grindum Aaseral. 1 s 196. Nordre Undal Søndre Undal. Lister Fogderi Vanse Herred Lyngdal Hægebostad Fotland. Fjotland Nes og Hitterø Bakke Siredalen. Stavanger Amt. Jæderen og Dalene Fogderi Sogndal Lund Heskestad Bjerkreim., Helleland Egersund Ogne Haa Klep Time Gjesdal Heiland Haaland Hetland.

32 Folketælling 22 Tabel 1 (Forts.). Antal og Art af de beboede Huse med Folkemængde Antal. Folkemængde tilstedeværende. tilstede hjemmeværende. horende. Almindelige Vaaningshuse. Antal: Folkemængde hjemmehørende. Beboede Huse i Almindelighed. VII. Bygderne herredsvis. (Forts.) 4 5 Ryfylke Fogderi. '221. Hole Fossan Strand Finne Rennese Mostere Skudenes a. Skudenes Prgld.s Landd b. Aakre Sogn af Kopervik Prgld Avaldsnes a. Kopervik Sogns Landd b. Avaldsnes Prgld Torvestad Skaare Tysvær Bokn Skjold Vass Vikedal Nerstrand Sjernero Fister Aardal Hjelmeland Jelse Sand Sande Suldal Søndre Bergenhus Amt. Sondhordland Fogderi Strandebarm og Varaldso Kvinnherred Skaanevik Etne Fjelberg Sveen Valestrand Finnaas , Stord Fitje Tysnes

33 Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende 1 Januar 23 Folketælling ', I 1,.,.l.' Disses beboede Sideog Udhusbygninger. Antal. Folkengde maa, tilstedeværende eller hjemmehørende. Huse nied særskilt Bestemmelse. beboede Hovedbygninger. Antal Folkemængde beboede Side og Udhusbygninger. tilstedeværende. hjemmehørende I. 12 VII. Bygderne herredsvis. (Forts.) Ryfylke Fogderi Hole Fossan Strand. i i 224. Finne Rennese Mostere Skudenes. a. Skudenes Prgld.s Landd. b. Aakre Sogn af Kopervik Prgld Avaldsnes. a. Kopervik Sogns Landd b. Avaldsnes Prgld Torvestad Skaare Tysvær Bokn Skjold Vass. I Vikedal Nerstrand Stjernero Fister Aardal Hjelmeland. i i 241. Jelse. i i 242. Sand Sande I 244. Suldal. Søndre Bergenhus Amt. Sondhordhand Fogderi Strandebarm og Va raldso Kvinnherred Skaanevik Etne Fjelberg Sveen Valestrand Finnaas Stord. i i 254. Fitje Tysnes.

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. -8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 8- findes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V.. ARBEIDSLØNNINGER 90. (Gages annuels des domestques et salares des ouvrers en 90.) Utgt av DET STATISTISKE CENTRALBYBAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.)

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik, 0. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik &, 0,.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 78. Folketællingen i Kongeriget Norge Januar 89. Folkemængde fordelt efter Nationalitet, Fødested og Trosbekjendelse. Blinde, Døvstumme og Sindssyge. Ægteskaber

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 284. Oversigt over de vigtigste Resultater af de statistiske Tabeller vedkommende Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar (Aperçu général du recensement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

FOLKETÆLLINGEN I NORGE

FOLKETÆLLINGEN I NORGE NORGES OFFCELLE STATSTK V FOLKETÆLLNGEN NORGE DECEMBER 0 FEMTE HEFTE FOLKEMÆMDE FORDELT EFTER KJØN, ALDER OG EGTESKABELG STLLNG SAMT FØDESTEDER FREMMEDE STATERS UNDERSAATTER (Recensement du décembre 0:

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. OVERSIGT OVER JOIlfilagIFTSFONDETS INDIVEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni 1886. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1887.

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 1873. UDGIVEN AF BEPAR,TEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. T9NSBERGS BOGTRYKKER1. 1874. Register.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET A. Nr. OVERSIGT JORDAFGIFTSFONDETS OVER INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln AARET U D G I V E N AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA, TRYKT I IL IONSI3ERGS BOGTRYKKERI. 1879. Register.

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM,

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM, FOR STATISTISK AARBOG KOGERIGET ORGE FJERDE AARGAG 1883 UDGIVET AF DET STATISTISKE CETRALBUREAU REDIGERET AF BOYE STRØM, KST DIREKTØR, I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 883 KRISTIAIA TRYKT 1 OtT STEESKt

Læs mere

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA.

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. OVERSIGT OVER JORMAIGIFTSFONDETS INDTIEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni 1884. UDGIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERL 1884.

Læs mere

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870.

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870. C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET. IIDGI\'I^E AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 0. Til den kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre.

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE FEMTENDE AARGANG. 1895. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANN U Al RE STATISTIQUE

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-3 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA.

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. N O R G E S O F F I C I E L L E S T A T I S T I K. V., KOMMUNEVALGENE 0. (Élections en 0 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS

Læs mere

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. OVERSIGT OVER FORDAFGIFTSFONDETS INDLEGTER 00 UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1886.

Læs mere

SEA FISHERIES OF NORWAY

SEA FISHERIES OF NORWAY C. No. 9. STATISTICS OF THE SEA FISHERIES OF NORWAY DURING THE YEAR issi WITH RETROSPECTIVE STATISTICAL TABLES RELATING TO THE SEA FISHERIES IN THE YEARS 18661881 PUBLISHED BY THE CENTRAL STATISTICAL OFFICE.

Læs mere

Viltstellforeningen av 1994

Viltstellforeningen av 1994 1 Hovedmedlem 679 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt & Fiske 364 3 Barn-/Ungdomsmedl.u/Jakt & Fiske 239 4 Pensj./Uføremedlem 474 5 Familiemedlem 234 6 Sidemedlem 234 Viltstellforeningen av 1994 Viltstellforeningen

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

Bevillinger (mest ekteskap i forbudte ledd) 1718-1730 for Østlandet (betaling til Oslo, Fredrikstad og Skiens hospitaler)

Bevillinger (mest ekteskap i forbudte ledd) 1718-1730 for Østlandet (betaling til Oslo, Fredrikstad og Skiens hospitaler) Bevillinger (mest ekteskap i forbudte ledd) 1718-1730 for Østlandet (betaling til Oslo, Fredrikstad og Skiens hospitaler) Videre informasjon om hvordan slektsforhold er for ekteskapsbevillingene vil nok

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS Nr.. OVER SIGT OVER OPLYSNINGSVIESENETS FONDS INDIVEG-T PIR OG U-DG-IFTER AARET 187. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG 1I1UDERVISNINGSV/ESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI, 1877.

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 25.!MI \i,x1fepir 11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E 1886-19001. H 0 Ar EDOYER8 I UT. gem:tat numrcipod ne Ia populatior (?fl Norvi:ge pci1(lan1 «i/ 1900) 1. 1)GIVET DET STATISTISKE

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 0. KOMMUNEVALGENE. (Élections en pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.. Kommunevalgene

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 206. eetietninger OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND I FEMAARET 1886-1890. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1886-1890.) UDGIVNE

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÈGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÈGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE FEMOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE

Læs mere

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA.

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA. STATISTIS K AARBOG FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. VINGTSIXIÈME ANNÉE. 1906, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900.

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. STATISTISK AARBO G FOR KONGERIGET NORGE. TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

FOR KONGERIGET NORGE SJETTE AARGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. SIXIÈME ANNÉE, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H.

FOR KONGERIGET NORGE SJETTE AARGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. SIXIÈME ANNÉE, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE SJETTE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. SIXIÈME ANNÉE, 188188. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & Co,

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere