Årsrapport Lån & Spar Bank A/S CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr

2 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218 målsætninger... 9 Lån & Spar Aktionæren Regnskabsberetning Risikostyring Corporate Social Responsibility Corporate Governance Ledelse Intern kontrol og risikostyring ved regnskabsaflæggelsen Regnskab Ledelsespåtegning Revisorerklæringer Repræsentantskab Lokalråd Loyalitetsbanker Fondsbørsmeddelelser og finanskalender Rådgivningscentre og adresser

3 Til vores aktionærer Så har vi lagt 2014 bag os, og det er blevet tid til at gøre regnskab over det seneste års udvikling i Lån & Spar. Det har været endnu et år, hvor vi har rigtig meget at glæde os over. Ført og fremmest er det glædeligt, at flere og flere viser os den tillid at blive kunde i banken. Kunderne får vores 5 % lønkonto mod at de samler alle deres bankforretninger hos os. Det er der god økonomi i for begge parter. Kundetilgangen er da også en væsentligt årsag til, at vi har øget indtjeningen betydeligt i Basisindtjeningen før nedskrivninger blev 185 mio. kr., hvilket er en stigning på hele 42 mio. kr., og bringer os inden for rækkevidde af vores strategiske mål om en basisindtjening før nedskrivninger på 200 mio. kr. senest i Et andet af vores strategiske mål er en kundetilfredshed på 30 % målt på C7 scoren. I årets kundeundersøgelse opnåede vi en score på 21 %, hvilket er en fremgang på ét procentpoint. En score på 21 % er ikke et dårligt niveau for kundetilfredsheden, men når ambitionen er 30 %, så skal vi flytte os noget hurtigere i de kommende år for at nå målet senest i Vi er stadig fortrøstningsfulde, vi ved hvor der skal sættes ind, og alle medarbejdere arbejder benhårdt med fokus på dette mål. Vi tror på, at det er på det personlige møde mellem kunde og rådgiver, at vi skaber værdi for kunden. Hvis vi lykkes med vores tredje strategimål om 4 kundemøder pr. dag pr. rådgiver, så skal kundetilfredsheden nok følge med op. I 2014 har vores rådgivere i gennemsnit holdt 2,5 kundemøde pr. dag, hvilket er en fremgang i året på 0,5 kundemøde. Tiden til de mange kundemøder skal komme fra bankens store indsats med automatisering og digitalisering. Årets fremgang bekræfter os i, at vi gør det rigtige og er godt på vej. Vi har mange flere gode resultater, vi kan glæde os over, men lad os nøjes med at nævne kursudviklingen på Lån & Spar-aktien, som steg med hele 40 % i Som det sidste vil vi godt takke alle bankens medarbejdere for en fantastisk indsats i 2014 og for de mange gode resultater. TIL VORES AKTIONÆRER 1 Anders Bondo Christensen Bestyrelsesformand John Christiansen Adm. direktør

4 Hoved- og nøgletal Mio. kr HOVED- OG NØGLETAL Resultat Netto rente- og gebyrindtægter 648,7 595,3 570,7 509,2 471,4 Kursreguleringer valuta 7,5 4,8 7,4 6,8 7,0 Andre driftsindtægter 2,2 5,3 5,6 5,7 6,3 Udgifter til personale og administration 453,3 444,6 430,4 402,8 378,2 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 20,2 18,0 16,5 14,7 14,3 Basisindtjening før nedskrivninger 184,9 142,8 136,8 104,2 92,2 Nedskrivninger på udlån m.v. 44,3 29,6 36,3 29,6 25,6 Basisindtjening 140,6 113,2 100,5 74,6 66,6 Øvrige kursreguleringer 9,9 1,3 13,0 0,1 5,0 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 2,1 2,2 1,9 1,3 2,3 Udgifter til nødlidende banker (netto) 20,3 19,7 12,2 17,5 12,0 Resultat før skat 132,3 97,0 103,2 58,5 61,9 Skat 30,8 25,3 25,1 14,9 16,3 Årets resultat 101,5 71,7 78,1 43,6 45,6 Balance Kassebeholdning og tilgodehavender i kreditinstitutter m.v , , ,3 890, ,7 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 8.757, , , , ,8 Obligationer og aktier 2.241, , , , ,7 Aktiver i alt , , , , ,9 Indlån og anden gæld , , , , ,2 Egenkapital 992,1 929,9 837,8 773,8 730,9 Nøgletal Kapitalprocent 16,3 18,9 16,2 17,8 18,3 Kernekapitalprocent 14,8 16,3 15,5 15,3 15,6 Egenkapitalforrentning før skat p.a. (%) 13,8 11,0 12,8 7,8 8,7 Egenkapitalforrentning efter skat p.a. (%) 10,6 8,1 9,7 5,8 6,4 O/I-nøgle (omkostninger/indtjening) 71,9 76,4 76,6 80,0 81,0 Renterisiko (%) 3,5 1,9 1,3 2,0 2,8 Valutaposition (%) 5,8 7,1 5,5 7,9 7,2 Valutarisiko (%) 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 Udlån i forhold til indlån (%) 73,5 75,8 82,5 89,1 83,2 Udlån i forhold til egenkapital 8,8 8,9 9,4 9,4 9,1 Årets udlånsvækst (%) 6,2 4,7 8,2 9,2 3,0 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet (%) 160,9 160,0 130,8 106,1 168,6 Summen af store eksponeringer (%) 32,6 17,4 50,9 34,2 78,3 Årets nedskrivningsprocent 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 Årets resultat pr. aktie (kr.) 37,6 27,3 30,4 17,2 18,3 Indre værdi pr. aktie (kr.) 367,6 344,4 327,0 300,6 292,0 Udbytte pr. aktie (kr.) 8,0 7,0 7,0 5,0 5,0 Børskurs 413,5 295,0 275,0 270,0 275,0 Børskurs/årets resultat pr. aktie 11,0 10,8 9,0 15,7 15,0 Børskurs/indre værdi pr. aktie 1,1 0,9 0,8 0,9 0,9 Gennemsnitlig antal ansatte 369,0 375,0 360,0 360,0 346,0 Sammenligningstal for er tilpasset som følge af ændringer i anvendt regnskabspraksis i 2013.

5 Ledelsesberetning På vej mod nye mål med Plan 218 Efter at have realiseret målene i den hidtidige strategiplan Plan 113 lancerede Lån & Spar sidste år en række nye og ambitiøse pejlemærker i form af Plan 218. Den nye plan udstikker strategien for årene , og 2014 har derfor været første år med Plan 218 som mål for vækst og kundetilfredshed. Udviklingen af Plan 218 har involveret såvel ledelse som medarbejdere, og den ligger i naturlig forlængelse af den hidtidige strategiplan ved at opstille tre meget konkrete mål for succes, som senest skal realiseres i 2018: mio. kr. i basisindtjening før nedskrivninger 2. Kundetilfredshed på 30 % målt på C7 scoren 3. 4 kundemøder pr. rådgiver pr. dag 1) Basisindtjening over forventning Gennem året er det blevet mere og mere tydeligt, at Lån & Spar ville komme ud af 2014 med et godt resultat. Basisindtjeningen udviklede sig over forventning, og vi opjusterede derfor vores udmeldte resultatforventning i efteråret til en basisindtjening før nedskrivninger på mio. kr. Resultatet blev en basisindtjening på 185 mio. kr., hvilket er 42 mio. kr. mere end året før. Det er rart at blive mødt med både faglig kompetence og menneskelighed, når man står i en kritisk situation i sit liv. Rådgiveren var overraskende godt forberedt og så muligheder, jeg ikke selv havde fået øje på. Jeg vil til hver en tid anbefale Lån & Spar Bank! Kunde, Amager LEDELSESBERETNING 3 Det er tre meget ambitiøse mål, men det er opfattelsen, at Lån & Spar har et stort markedspotentiale, og udviklingen i det første år med Plan 218 har til dels bekræftet, at målene er inden for rækkevidde. I det følgende tager vi afsæt i strategiplanens tre søjler for at tegne et billede af, hvordan Lån & Spar har skaffet resultater og gjort en forskel i Den øgede indtjening kommer fra flere kilder, hvoraf den markante vækst i antallet af helkunder er en af de væsentligste. Lån & Spar har nu over helkunder, og det er denne udvikling, der er med til at øge indtjeningen i banken. Derudover har kunderne i stort omfang valgt at omlægge realkreditlån, hvilket også har øget indtjeningen. Låneom-

6 4 LEDELSESBERETNING lægningen er en følge af det historisk lave renteniveau. Kunder, som tidligere har valgt finansiering med korte flekslån, benytter i stor stil muligheden for at få finansieret boligen med et billigt fastforrentet prioritetslån. Samarbejdet med EDC har desuden givet øget aktivitet og dermed øgede indtægter fra realkreditlån gennem Totalkredit. Lån & Spar har, som en af de få danske banker, øget sine udlån, og det skyldes ikke, at hver enkelt kunde låner flere penge, men at antallet af kunder er vokset markant. 2) Kundetilfredshed med afdæmpet fremgang C7 scoren for kundetilfredshed er i årets løb vokset fra 20 til 21. Det er glædeligt, at tilfredsheden er i fremgang, men det må også konstateres, at der er et stykke vej op til målet på 30, som er ambitionen i Plan 218. Der er plads til forbedring, og der skal arbejdes målrettet på flere punkter. Når jeg tænker Lån & Spar, så tænker jeg på, at her har vi en samarbejdspartner, som gerne vil os, og hvor jeg i dagligdagen mærker en betydelig entusiasme fra ledelsens side. Jeg oplever den samme interesse i det daglige samarbejde. Samarbejdspartner, EDC En af udfordringerne har været, at nye kunder oplever for lang ventetid mellem aktiviteter. Der er populært sagt stadig flaskehalse i maskinrummet, og det kan resultere i utilfredsstillende ventetider, hvor den nye kunde føler, at der ikke sker noget. Banksektoren slås desuden helt generelt med de digitale overførsler fra bank til bank, og det kan give uhensigtsmæssige belastninger på både systemet og på medarbejderne. Det er en udfordring at koble flere systemer sammen, og derfor kan der opstå køer med ventetid til følge. Lån & Spar er tæt på at være fuldt digitaliseret og er en af de mest digitaliserede banker i Danmark. Nu skal vi rette opmærksomheden imod at bruge digitaliseringen til at udvikle værktøjer, der kan aflaste medarbejderne og reducere flaskehalsene. Bedre kommunikation, øget automatisering og nye værktøjer skal være med til at ændre på tingenes tilstand i ) Flere kundemøder end nogensinde Vil man gøre sig fortjent til titlen som personlig bank, så er kundemøderne en central komponent. Efter at have holdt fokus på området igennem længere tid, holder hver Lån & Spar medarbejder nu i gennemsnit 2,5 kundemøder pr. dag. Det er et tilfredsstillende niveau på nuværende tidspunkt og en forbedring på 0,5 kundemøde det seneste år. Målet om at nå op på 4 kundemøder pr. kunderådgiver pr. dag kan forekomme optimistisk, men takket være løbende automatisering vil tiden til forberedelse og efterbehandling blive reduceret endnu mere, så størstedelen af tiden bruges direkte på den vigtige dialog med kunden og på den konkrete rådgivning. Selvbetjening for kunden vil også være med til at aflaste medarbejderen og reducere tidsforbruget. Allerede i dag er der langt større fleksibilitet, når det gælder booking og afholdelse af kundemøder end tidligere. Man kan afholde webmøder, så kunde og medarbejder ikke behøver at sidde sammen fysisk, og kunden kan booke tid direkte i medarbejderens kalender. Kompetenceniveauet hos medarbejderne bliver løbende hævet i form af kurser og uddannelse. For kunden betyder det, at de kan få kvalificeret rådgivning i Lån & Spar, hvor medarbejderen er i stand til at foretage den 360 graders rådgivning, der altid er målet i din personlige bank.

7 5 LEDELSESBERETNING Markedsforholdene Med udgangspunkt i Plan 218 kan vi selv gøre meget for at opnå de ønskede resultater, men vi er også påvirket af forholdene omkring os. Markedssituationen påvirker Lån & Spar, som den påvirker hele den finansielle sektor, og nøgleordet for 2014 har været en fortsat træghed på de fleste områder. traditionelle forklaringer, der virker helt dækkende for den store tilbageholdenhed. Regeringen har på sin side forsøgt at stimulere til øget aktivitet ved blandt andet at fremrykke nogle offentlige investeringer, og alligevel går det stadig relativt langsomt med at øge væksten. Selv efter 6-7 år er krisebevidstheden fortsat meget fremtrædende, og den nuværende krise har derfor strakt sig længere end tilsvarende kriser. På trods af, at forbrugertilliden ligger højt, så holder private forbrugere igen med at bruge penge og sparer stadig meget op. Gæld bliver afviklet, og udgifterne holdt i kort snor. De penge, der bliver lånt ud, kommer med andre ord hurtigt tilbage. Renten er i 2014 faldet fra et i forvejen meget lavt niveau, og der er ikke udsigt til store rentestigninger inden for en overskuelig tidshorisont. Økonomer holder af samme grund øje med boligpriserne i specielt København og de øvrige større danske byer for at registrere tegn på en begyndende boligboble. Uden for de større byer tegner det tværtimod til stagnerende eller ligefrem faldende boligpriser. Konkurrencen på bankområdet er blevet yderligere skærpet Føler mig velkommen, som person. God atmosfære og uopfordret gennemgang af ens økonomi alle de væsentlige steder med lån, pension og livsforsikring. Kunde, Valby Det er noget af et paradoks, da vi samtidig oplever et rekordlavt renteniveau, der gør det billigere end nogensinde at låne. Arbejdsløsheden har stabiliseret sig, med en svagt faldende tendens i årets løb. Der er derfor ikke nogle af de i det forløbne år, hvor der ikke alene har været en fortsat konsolidering i sektoren, men også øget konkurrence fra andre aktører fra ind- og udland. Succes for nye rådgivningscentre Selv om stort set alle bruger netbank, og flere og flere bruger mobilbank, så er der tydeligvis stadig et marked for personlig rådgivning og synlig, fysisk tilstedeværelse i gadebilledet. Det dokumenterer den markante succes, som specielt de seneste Lån & Spar rådgivningscentre i Københavnsområdet har fået på meget kort tid. De har fået

8 6 LEDELSESBERETNING godt fat i lokalområderne og bidrager allerede i dag til indtjeningen. Kundetilgang via loyalitetsbankerne Nu som før står vores loyalitetsbanker for en stor del af den store tilgang af helkunder. Loyalitetsbankerne er en stor rekrutteringskanal, og ikke mindst tilbuddet om en 5 % lønkonto er blevet bemærket. Strategien om at være Din Personlige Bank er ikke bare forankret i topledelsen og bestyrelsen, men også hos medarbejderne. Det største resultat er, at I er gået fra at have en strategi og et projekt til at have skabt en kultur. Samarbejdspartner, Arbejdsmiljø Tilbuddet om en 5 % lønkonto, hvis man samler hele sit bankengagement i Lån & Spar, kunne i 2014 fejre 5 års jubilæum. Vi har kunnet fastholde renten på de 5 % på trods af, at renteniveauet har været faldende siden introduktionen. Konceptet har vist sit værd ved at have tiltrukket mange nye kunder. Som en naturlig del af strategien har vi også i 2014 arbejdet på, hvordan vi fremover kan gøre loyalitetsbankerne endnu bedre. Fokus på medarbejdertilfredshed I modsætning til de seneste år valgte vi ikke at deltage i undersøgelsen A Great Place to Work i Fravalget skyldes ønsket om ikke at fokusere for ensidigt på placeringen i den konkrete undersøgelse, men tværtimod bevare fokus på vores reelle kultur og medarbejdertilfredshed. I stedet udførte vi en tilfredshedsmåling, som med et resultat på 73 % lå på et tilfredsstillende niveau i % af medarbejderne er tilfredse/meget tilfredse med at arbejde i Lån & Spar. Vi tror på, at medarbejderne skal involveres i arbejdet med at definere konkrete, strategiske tiltag, der skal realiseres i hver enkelt afdeling. Denne aktive involvering bliver opfattet positivt, og der kommer mange gode forslag og idéer på bordet som et resultat af processen. Erhvervs- og investeringsområdet Erhvervsafdelingen udvikler sig fortsat positivt. Afdelingens fokus er fortsat kunder inden for de liberale erhverv. Det gælder blandt andet tandlæger, hvor vi i dag har en pæn markedsandel. Derudover er det læger, dyrlæger, advokater og revisorer, der har bankens bevågenhed. Foruden de liberale erhverv har vi i årets løb rettet opmærksomheden mod blandt andet andelsboligforeninger for at udnytte den indsigt på området, vi har i kraft af vores mange privatkunder med andelsbolig. Vi vil være aktivt opsøgende i forhold til de erhverv, som ligger inden for vores målgruppe. I det forgange år er det blandt andet sket ved at være til stede på fag- og handelsmesser, hvor det er muligt at få den direkte og personlige dialog med potentielle kunder.

9 På investeringsområdet understøtter Gudme Raaschou kunderådgiverne i deres rådgivning af privatkunderne. Gudme Raaschous fokus er at skabe det bedst mulige afkast af de midler, som de har under forvaltning, hvilket er forudsætningen for at kunne fastholde og tiltrække både privatkunder og institutionelle kunder. Kontrolbesøg fra Finanstilsynet Lån & Spar har i 2014 haft det ordinære kontrolbesøg fra Finanstilsynet. Finanstilsynet skal mindst hver fjerde år aflægge pengeinstitutterne et besøg, hvor særligt kvaliteten af bankens udlån og forretningsgangene vedrørende kreditgivning undersøges. Den endelige rapport med Finanstilsynets konklusioner forventes offentliggjort i løbet af februar Bankens bestyrelse og direktion har fået en foreløbig Lån & Spar siger tingene som de er i et sprog der er til at forstå. Lån & Spar har dygtige og imødekommende medarbejdere, og står for ærlig og god kundekontakt. Kunde, Aalborg tilbagemelding på besøget, og den var overvejende positiv. Finanstilsynet har bedt os øge reservationen til tab på et par erhvervsengagementer og reducere værdien af to domicilejendomme. Begge forhold er indregnet i regnskabet for Herudover forventer vi en række påbud, som vil kræve tilpasning af bankens forretningsgange og processer. Samlet set har Finanstilsynets besøg bekræftet os i, at Lån & Spar er en sund og veldrevet bank. Øget regulering Som pengeinstitut er Lån & Spar underlagt en høj grad af regulering. I kølvandet på den finansielle krise er den finansielle regulering de seneste år øget betragtelig i omfang og kompleksitet - en udvikling som kun ser ud til at fortsætte. Myndighederne har særligt ønsket at sikre, at bankerne bliver bedre polstret både kapital- og likviditetsmæssigt. Fra starten af 2014 er kravene til størrelsen af bankernes kapital således øget betydeligt, og vil blive øget yderligere i de kommende år, når reglerne er fuldt indfaset. De nye likviditetsregler indfases fra oktober 2015 og øger kravet til størrelsen og sammensætningen af likviditeten betydeligt. Lån & Spar er allerede solidt kapitaliseret og har en stor overskudslikviditet, så vi er godt rustet til at imødegå de stigende krav. Forventninger til fremtiden Vores succes med åbningen af nye rådgivningscentre har givet os appetit på mere. I foråret 2015 åbner vi derfor et rådgivningscenter på Hovedvejen i Glostrup, som gør Lån & Spar synlige i et nyt og attraktivt område. Det vil blandt andet medføre, at vores samarbejde med EDC-mæglerne udvides til også at omfatte den københavnske vestegn. Vi har i flere år drevet bankaktiviteter i Sverige gennem Konceptbanken, som er et joint venture med den svenske bank Sparbanken Öresund, som er et datterselskab af Swedbank. I 2014 indgik vi en aftale med Sparbanken Öresund, der betyder, at vi overtager deres del af aktiviteterne. Konceptbanken er hidtil blevet drevet inden for de juridiske og tekniske rammer af Sparbanken Öresund. Overtagelse forudsætter derfor blandt andet tilpasninger af Lån & Spars it-systemer. Konceptbanken har aktuelt 16 medarbejdere og et udlån på godt 700 mio. kr. Det er forventningen, at overtagelse vil kunne gennemføres sidst i Det er ledelsens forventning, at kundetilgangen vil fortsætte i 2015, hvilket vil understøtte ambitionen om øget indtjening. Det lave renteniveau og den øgede konkurrence om kunderne har skabt et pres på rentemarginalen, som på kort sigt vil have den modsatte virkning. På den baggrund forventes basisindtjeningen før nedskrivninger for 2015 at udgøre mio. kr. LEDELSESBERETNING 7

10 8 PLAN 218 VISION OG MISSION

11 Strategi Plan 218, Vision og Mission Fra vi i Lån & Spar i 2009 udviklede de redskaber, vi mente, der skulle til for at gøre banken til din personlige bank, er det lykkedes at trænge igennem med budskabet. Kundemødet med den kompetente rådgiver er omdrejningspunktet for din personlige bank. Vi får oftere og oftere tilbagemeldinger fra meget tilfredse kunder. Efter et møde med en rådgiver beder vi kunderne give os en tilbagemelding på kvaliteten af mødet. Det er et vigtigt redskab i vores arbejde med hele tiden at øge kundetilfredsheden. Vi holder fast i vores mission om at være et attraktivt valg for kunden, og det har ligeledes båret frugt. Vi har derfor - også i været i stand til at tiltrække mange nye kunder og har i dag mere end helkunder. I 2014 har vi taget det første skridt i Plan 218, som løber frem til Vi er allerede nu meget tættere på vores mål om en basisindtjening før nedskrivninger på 200 mio. kr. STRATEGI PLAN 218, VISION OG MISSION 9 Vision Vi vil sætte høje standarder - Det skal være lettere at være kunde hos os - Vi skal opleves innovative og tidssvarende - Vi skal være det trygge valg Mission Vi vil være et attraktivt valg for kunden - Priserne skal være bedre end i de store banker - Vi vil have høj etik i vores rådgivning - Oplevelsen skal være mere personlig Plan 218 målsætninger 200 mio. kr. i basisindtjening før nedskrivninger Maks. 0,5 % i nedskrivninger. Kort rente på min. 2 %. Kundetilfredshed på 30 % målt på C7 scoren C7 scoren øges fra 20 % til 30 %. Beregnes som den andel af kunder, der vil anbefale Lån & Spar, fratrukket den andel, der ikke vil. 4 kundemøder pr. rådgiver pr. dag Mere end timer skal frem mod 2018 frigives ved hjælp af digitaliseringer og systemoptimeringer. Så langt nåede vi i 2014 mål mio. kr. før nedskrivninger C7 score 21 % ,5 kundemøder pr. dag 1, mio. kr. C7 score 30 % 4 møder

12 10 LÅN & SPAR AKTIONÆREN Lån & Spar Aktionæren Lån & Spar-aktien Aktiekapitalen udgør 271,0 mio. kr. fordelt på aktier à 100 kr. Alle aktier har samme rettigheder. Lån & Spar-aktien er børsnoteret på NASDAQ Copenhagen (ISIN: DK ). Oversigten nedenfor viser udvalgte nøgletal for Lån & Sparaktien: Nøgletal pr. aktie (kr.) Årets resultat 37,6 27,3 Indre værdi 367,6 344,4 Udbytte 8,0 7,0 Børskurs/årets resultat 11,1 10,8 Børskurs/indre værdi 1,1 0,9 Kursudvikling Lån & Spar-aktien sluttede året i kurs 413,5 mod kurs 295 året før en stigning på 40,2 %. Kursstigningen har tidsmæssigt været sammenfaldende med presseomtale af banken. Til sammenligning steg indekset for bankaktier på Nasdaq Copenhagen med 26,6 %. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte på 8 kr. pr. aktie for regnskabsåret 2014, hvilket svarer til 21,3 % af årets resultat pr. aktie. Aktionærer Langt størstedelen af aktierne i Lån & Spar er ejet af institutionelle investorer og faglige organisationer. De faglige organisationer har indgået aktionæroverenskomster, der betyder, at deres aktier normalt kun omsættes inden for denne kreds af aktionærer. Aktionærer, der har anmeldt at eje 5 % eller mere af aktiekapitalen, fremgår af tabellen nedenfor: Kursudvikling Lån & Spar Banker indeks Indeks 1. januar 2010 = 100 Pensionskasser tilknyttet PKA 10,83 % LB Forsikring A/S 10,36 % Politiforbundet, 700 Det Særlige Fond 10,00 % Danmarks 600 Lærerforening 8,96 % 500 Lån & 400 Spar ejer egne aktier svarende til en ejerandel på 0,4 % ved 300 udgangen af Generalforsamling 0 Den 600 ordinære generalforsamling afholdes mandag den 9. marts 2015 kl på Radisson Blu Scandinavia Hotel, 500 Amager Boulevard 70, 2300 København S Kopier de to kolonner fra excel. Kun tallene. Lav ny graf og fjern det automatiske 1 i felt 1 og sæt data ind - æble V hold øje med at det skal være streger og ikke små firkanter

13 Regnskabsberetning Konklusion Årets resultat udgør 101,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 41,5 %. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 10,6 % efter skat. Basisindtjeningen før nedskrivninger udgør 184,9 mio. kr., hvilket er 42,1 mio. kr. mere end året før. Indtjeningsvæksten er drevet af den fortsatte kundetilgang, højere forrentning af overskudslikviditeten og øgede indtægter fra omlægning af realkreditlån. Nedskrivninger på udlån m.v. udgør 44,3 mio. kr., og er fortsat meget lave. Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgør 140,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 27,4 mio. kr. Årets resultat er endvidere positivt påvirket af kursreguleringer. Ledelsen anser årets resultat og basisindtjeningen for værende tilfredsstillende. Resultat og basisindtjening Resultat før skat udgør 132,3 mio. kr. Årets resultat udgør 101,5 mio. kr. Basisindtjeningen før nedskrivninger udgør 184,9 mio. kr. og indfrier den udmeldte forventning om en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet mio. kr. Netto renteindtægter er steget 4,7 % og udgør 428,6 mio. kr. Stigningen kommer bl.a. fra vækst i udlånet, som er drevet af en pæn kundetilgang og en højere forrentning af overskudslikviditeten. Gebyrer og provisionsindtægter er steget 21,3 % og udgør 252,8 mio. kr. Udover kundetilgangen er denne udvikling drevet af en meget høj aktivitet med omlægning af kundernes realkreditlån. Afgivne gebyrer udgør 35,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 22,0 %. Samlet udgør netto rente- og gebyrindtægter 648,7 mio. kr., hvilket er en vækst på 9,0 %. Udgifter til personale og administration udgør 453,3 mio. kr. Bankens strategiske fokus på digitalisering og automatisering har betydet, at væksten i omkostningerne ikke har været større end 2,0 %. Udviklingen i omkostningerne er sammensat af et fald i udgifter til personale og en stigning i de øvrige administrationsomkostninger. Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver udgør 20,2 mio. kr. Sat i forhold til indtægterne har vi brugt 72 øre, for hver krone vi har tjent. Det er fald på 4 øre i forhold til Nedskrivninger på udlån m.v. udgør 44,3 mio. kr., og er steget med 14,8 mio. kr. sammenlignet med Stigningen er ikke udtryk for en generel forværring af kreditkvaliteten, men skyldes øgede reservation til tab på nogle enkelte erhvervskunder i 2. halvår. Sat i forhold til udlån og garantier udgør nedskrivninger 0,4 %, og må derfor fortsat siges at være lave. Øvrige kursreguleringer Øvrige kursreguleringer udgør en kursgevinst på 9,9 mio. kr., hvilket er 8,6 mio. kr. mere end for Aktier har givet en kursgevinst på 17,4 mio. kr., hvoraf kursgevinst på aktier uden for handelsbeholdningen udgør 5,2 mio. kr. Obligatio- REGNSKABSBERETNING 11 Basisindtjening og resultat før skat Mio. kr Netto rente- og gebyrindtægter Mio. kr , , , , , , Basisindtjening før nedskrivninger Basisindtjening Resultat før skat Netto renteindtægter Netto gebyrindtægter 0,000000

14 U 12 REGNSKABSBERETNING ner har givet et kurstab på 15,9 mio. kr., mens handel med afledte finansielle instrumenter har bidraget med en kursgevinst på 8,4 mio. kr. Resultat af kapitalandele Årets resultat i Invest Administration A/S udgør 2,1 mio. kr. Udgifter til nødlidende banker Udgifter til nødlidende banker udgør 20,3 mio. kr., og vedrører bidrag til Garantifonden for Indskydere og Investorer baseret på det dækkede nettoindlån. Skat Skat af årets resultat udgør 30,8 mio. kr. svarende til en effektiv skattesats på 23,3 %. Den i forhold til selskabsskatteprocenten lave effektive skattesats skyldes, at kursgevinst på aktier uden for handelsbeholdningen er skattefri. Udbytte Bestyrelsen indstiller, at der udbetales udbytte på 8 kroner pr. aktie. Balance, risikoeksponering og kapitalforhold pr. 31. december 2014 Drevet primært af indlånsvækst har bankens balance været kraftigt stigende de seneste år. Ved udgangen af 2014 udgjorde balancen ,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 1.142,4 mio. kr. det seneste år. Udlånet udgør 8.757,8 mio. kr., hvilket er en vækst på 6,2 %. Væksten kommer fra en fortsat stor nettotilgang af kunder, men skyldes også en høj aktivitet med omprioriteringer af realkreditlån, hvor banken stiller kreditter til rådighed, indtil realkreditfinansieringen falder på plads. Ved udgangen af 2014 er der samlet nedskrevet 125,2 mio. kr. på udlånet, hvilket er lidt mindre end året før. Den maksimale krediteksponering ekskl. handelsbeholdningen udgør ,9 mio. kr. Heraf udgør garantier 1.394,3 mio. kr. Privatkunderne tegner sig for hele 74,0 % af krediteksponeringen, og er fortsat kendetegnet ved en meget høj kreditkvalitet. Maksimal krediteksponering (Mio. kr.) Detail 9.163, ,7 Erhverv 939,5 949,0 Institut 241,0 237,3 Stat 2.045, ,5 I alt , ,5 Bankens ratingsystem inddeler detailkunderne i ti risikoklasser efter sandsynligheden for tab. Kunder der har misligholdt deres forpligtelse placeres i en gruppe for sig. Indtægter, omkostninger og O/I-nøgle Udlån og indlån Mio. kr Indtægter Omkostninger O/I-nøgle 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % Mio. kr Indtægter, omkostninger og O/I-nøgle Mio. kr % % % % % Udlån Indlån Udlån og i Mio. kr

15 Fordelingen af detaileksponeringen efter kreditkvalitet er vist i grafen nedenfor. Risikoklasserne 7-10, hvor der er meget lille sandsynlighed for, at kunderne misligholder deres forpligtelser, omfatter 62,5 % af den samlede detaileksponering. Misligholdte eksponeringer udgør 57,7 mio. kr., hvilket svarer til 0,6 % af detaileksponeringen Erhvervseksponeringen vedrører primært organisationer og institutionelle investorer. Banken anvender Finanstilsynets bonitetskategorier til klassificering af eksponeringen efter kreditkvalitet. Fordelingen på de enkelte kategorier er vist i tabellen nedenfor. Krediteksponeringen på erhverv (Mio. kr.) utvivlsom god 45,7 40,3 2a normal 666,2 672,8 2b ingen væsentlige svaghedstegn 162,3 151,2 2c væsentlige svaghedstegn 21,0 18,9 1 OIV 44,3 65,8 Erhverv i alt 939,5 949,0 Det historisk lave renteniveau gør det vanskeligt at opnå et fornuftigt afkast af overskudslikviditeten, når hovedparten placeres kontant. Sammensætningen af likviditeten er derfor ændret, så en større andel er placeret i obligationer. Ved udgangen af 2014 udgør obligationsbeholdningen 2.135,7 mio. kr., hvilket er 770,6 mio. kr. mere end året før. Som det fremgår af tabellen består obligationsbeholdningen stort set udelukkende af almindelige danske realkreditobligationer, som er kendetegnet ved en lav kreditrisiko. Obligationer (Mio. kr.) Stat 1,7 30,8 Realkredit 2.105, ,7 Øvrige 28,8 0,6 Obligationer i alt 2.135, ,1 Mere væsentlig er det, at den større andel af obligationer har øget bankens renterisiko. Pr. 31. december 2014 er den totale renterisiko, der primært kommer fra obligationsbeholdningen, opgjort til 31,6 mio. kr. mod 15,4 mio. kr. året før. REGNSKABSBERETNING 13 For kategorierne 3 og 2a er sandsynligheden for tab henholdsvis meget lav og lav, og omfatter 75,8 % af erhvervseksponeringen. Krediteksponeringen på detail Aktiebeholdningen udgør 105,6 mio. kr. Når ikke-afregnede aktiehandler medregnes udgør aktiebeholdningen 93,4 mio. kr. Aktierisikoen kan udtrykkes som et fald i markedsværdien på 12 % svarende til en middel negativ markedsudvikling, og vil betyde et kurstab på 11,2 mio. kr. Det er et lille fald i forhold til året før. Procent 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % M Nettoeksponeringen Krediteksponeringen i udenlandsk på valuta detail udgør 52,6 mio. kr. Procent Bankens domicilejendomme er værdiansat til 118,8 mio. kr., hvilket er 4017,7 % mio. kr. mindre end året før. Faldet skyldes, at Finanstilsynet ved deres gennemgang af værdiansættelsen 30 % påbød banken at reducere værdien af to ejendomme, og i samme forbindelse 20 % foretog banken en omvurdering af bankens øvrige ejendomme. 10 % 0 % M

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. februar 2010 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Årsrapport 2013. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2013. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2013 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Resumé... 1 Introduktion til temasider: Plan 218.... 2 Hoved- og nøgletal 2009-2013... 3 Ledelsesberetning... 4-24 Plan 218 nye mål for vækst

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Introduktion til temasider: Plan 113... 2. Hoved- og nøgletal 2007-2011... 3. Ledelsesberetning... 4-9.

Indhold. Resumé... 1. Introduktion til temasider: Plan 113... 2. Hoved- og nøgletal 2007-2011... 3. Ledelsesberetning... 4-9. Årsrapport 2011 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Introduktion til temasider: Plan 113...........................................................

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO)

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) AF 14. FEBRUAR 2014 TILLÆGGET TIL BASISPROSPEKTET ER DATERET DEN 16. FEBRUAR 2015 Realkreditobligationerne

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere