Årsrapport Lån & Spar Bank A/S CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr

2 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218 målsætninger... 9 Lån & Spar Aktionæren Regnskabsberetning Risikostyring Corporate Social Responsibility Corporate Governance Ledelse Intern kontrol og risikostyring ved regnskabsaflæggelsen Regnskab Ledelsespåtegning Revisorerklæringer Repræsentantskab Lokalråd Loyalitetsbanker Fondsbørsmeddelelser og finanskalender Rådgivningscentre og adresser

3 Til vores aktionærer Så har vi lagt 2014 bag os, og det er blevet tid til at gøre regnskab over det seneste års udvikling i Lån & Spar. Det har været endnu et år, hvor vi har rigtig meget at glæde os over. Ført og fremmest er det glædeligt, at flere og flere viser os den tillid at blive kunde i banken. Kunderne får vores 5 % lønkonto mod at de samler alle deres bankforretninger hos os. Det er der god økonomi i for begge parter. Kundetilgangen er da også en væsentligt årsag til, at vi har øget indtjeningen betydeligt i Basisindtjeningen før nedskrivninger blev 185 mio. kr., hvilket er en stigning på hele 42 mio. kr., og bringer os inden for rækkevidde af vores strategiske mål om en basisindtjening før nedskrivninger på 200 mio. kr. senest i Et andet af vores strategiske mål er en kundetilfredshed på 30 % målt på C7 scoren. I årets kundeundersøgelse opnåede vi en score på 21 %, hvilket er en fremgang på ét procentpoint. En score på 21 % er ikke et dårligt niveau for kundetilfredsheden, men når ambitionen er 30 %, så skal vi flytte os noget hurtigere i de kommende år for at nå målet senest i Vi er stadig fortrøstningsfulde, vi ved hvor der skal sættes ind, og alle medarbejdere arbejder benhårdt med fokus på dette mål. Vi tror på, at det er på det personlige møde mellem kunde og rådgiver, at vi skaber værdi for kunden. Hvis vi lykkes med vores tredje strategimål om 4 kundemøder pr. dag pr. rådgiver, så skal kundetilfredsheden nok følge med op. I 2014 har vores rådgivere i gennemsnit holdt 2,5 kundemøde pr. dag, hvilket er en fremgang i året på 0,5 kundemøde. Tiden til de mange kundemøder skal komme fra bankens store indsats med automatisering og digitalisering. Årets fremgang bekræfter os i, at vi gør det rigtige og er godt på vej. Vi har mange flere gode resultater, vi kan glæde os over, men lad os nøjes med at nævne kursudviklingen på Lån & Spar-aktien, som steg med hele 40 % i Som det sidste vil vi godt takke alle bankens medarbejdere for en fantastisk indsats i 2014 og for de mange gode resultater. TIL VORES AKTIONÆRER 1 Anders Bondo Christensen Bestyrelsesformand John Christiansen Adm. direktør

4 Hoved- og nøgletal Mio. kr HOVED- OG NØGLETAL Resultat Netto rente- og gebyrindtægter 648,7 595,3 570,7 509,2 471,4 Kursreguleringer valuta 7,5 4,8 7,4 6,8 7,0 Andre driftsindtægter 2,2 5,3 5,6 5,7 6,3 Udgifter til personale og administration 453,3 444,6 430,4 402,8 378,2 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 20,2 18,0 16,5 14,7 14,3 Basisindtjening før nedskrivninger 184,9 142,8 136,8 104,2 92,2 Nedskrivninger på udlån m.v. 44,3 29,6 36,3 29,6 25,6 Basisindtjening 140,6 113,2 100,5 74,6 66,6 Øvrige kursreguleringer 9,9 1,3 13,0 0,1 5,0 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 2,1 2,2 1,9 1,3 2,3 Udgifter til nødlidende banker (netto) 20,3 19,7 12,2 17,5 12,0 Resultat før skat 132,3 97,0 103,2 58,5 61,9 Skat 30,8 25,3 25,1 14,9 16,3 Årets resultat 101,5 71,7 78,1 43,6 45,6 Balance Kassebeholdning og tilgodehavender i kreditinstitutter m.v , , ,3 890, ,7 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 8.757, , , , ,8 Obligationer og aktier 2.241, , , , ,7 Aktiver i alt , , , , ,9 Indlån og anden gæld , , , , ,2 Egenkapital 992,1 929,9 837,8 773,8 730,9 Nøgletal Kapitalprocent 16,3 18,9 16,2 17,8 18,3 Kernekapitalprocent 14,8 16,3 15,5 15,3 15,6 Egenkapitalforrentning før skat p.a. (%) 13,8 11,0 12,8 7,8 8,7 Egenkapitalforrentning efter skat p.a. (%) 10,6 8,1 9,7 5,8 6,4 O/I-nøgle (omkostninger/indtjening) 71,9 76,4 76,6 80,0 81,0 Renterisiko (%) 3,5 1,9 1,3 2,0 2,8 Valutaposition (%) 5,8 7,1 5,5 7,9 7,2 Valutarisiko (%) 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 Udlån i forhold til indlån (%) 73,5 75,8 82,5 89,1 83,2 Udlån i forhold til egenkapital 8,8 8,9 9,4 9,4 9,1 Årets udlånsvækst (%) 6,2 4,7 8,2 9,2 3,0 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet (%) 160,9 160,0 130,8 106,1 168,6 Summen af store eksponeringer (%) 32,6 17,4 50,9 34,2 78,3 Årets nedskrivningsprocent 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 Årets resultat pr. aktie (kr.) 37,6 27,3 30,4 17,2 18,3 Indre værdi pr. aktie (kr.) 367,6 344,4 327,0 300,6 292,0 Udbytte pr. aktie (kr.) 8,0 7,0 7,0 5,0 5,0 Børskurs 413,5 295,0 275,0 270,0 275,0 Børskurs/årets resultat pr. aktie 11,0 10,8 9,0 15,7 15,0 Børskurs/indre værdi pr. aktie 1,1 0,9 0,8 0,9 0,9 Gennemsnitlig antal ansatte 369,0 375,0 360,0 360,0 346,0 Sammenligningstal for er tilpasset som følge af ændringer i anvendt regnskabspraksis i 2013.

5 Ledelsesberetning På vej mod nye mål med Plan 218 Efter at have realiseret målene i den hidtidige strategiplan Plan 113 lancerede Lån & Spar sidste år en række nye og ambitiøse pejlemærker i form af Plan 218. Den nye plan udstikker strategien for årene , og 2014 har derfor været første år med Plan 218 som mål for vækst og kundetilfredshed. Udviklingen af Plan 218 har involveret såvel ledelse som medarbejdere, og den ligger i naturlig forlængelse af den hidtidige strategiplan ved at opstille tre meget konkrete mål for succes, som senest skal realiseres i 2018: mio. kr. i basisindtjening før nedskrivninger 2. Kundetilfredshed på 30 % målt på C7 scoren 3. 4 kundemøder pr. rådgiver pr. dag 1) Basisindtjening over forventning Gennem året er det blevet mere og mere tydeligt, at Lån & Spar ville komme ud af 2014 med et godt resultat. Basisindtjeningen udviklede sig over forventning, og vi opjusterede derfor vores udmeldte resultatforventning i efteråret til en basisindtjening før nedskrivninger på mio. kr. Resultatet blev en basisindtjening på 185 mio. kr., hvilket er 42 mio. kr. mere end året før. Det er rart at blive mødt med både faglig kompetence og menneskelighed, når man står i en kritisk situation i sit liv. Rådgiveren var overraskende godt forberedt og så muligheder, jeg ikke selv havde fået øje på. Jeg vil til hver en tid anbefale Lån & Spar Bank! Kunde, Amager LEDELSESBERETNING 3 Det er tre meget ambitiøse mål, men det er opfattelsen, at Lån & Spar har et stort markedspotentiale, og udviklingen i det første år med Plan 218 har til dels bekræftet, at målene er inden for rækkevidde. I det følgende tager vi afsæt i strategiplanens tre søjler for at tegne et billede af, hvordan Lån & Spar har skaffet resultater og gjort en forskel i Den øgede indtjening kommer fra flere kilder, hvoraf den markante vækst i antallet af helkunder er en af de væsentligste. Lån & Spar har nu over helkunder, og det er denne udvikling, der er med til at øge indtjeningen i banken. Derudover har kunderne i stort omfang valgt at omlægge realkreditlån, hvilket også har øget indtjeningen. Låneom-

6 4 LEDELSESBERETNING lægningen er en følge af det historisk lave renteniveau. Kunder, som tidligere har valgt finansiering med korte flekslån, benytter i stor stil muligheden for at få finansieret boligen med et billigt fastforrentet prioritetslån. Samarbejdet med EDC har desuden givet øget aktivitet og dermed øgede indtægter fra realkreditlån gennem Totalkredit. Lån & Spar har, som en af de få danske banker, øget sine udlån, og det skyldes ikke, at hver enkelt kunde låner flere penge, men at antallet af kunder er vokset markant. 2) Kundetilfredshed med afdæmpet fremgang C7 scoren for kundetilfredshed er i årets løb vokset fra 20 til 21. Det er glædeligt, at tilfredsheden er i fremgang, men det må også konstateres, at der er et stykke vej op til målet på 30, som er ambitionen i Plan 218. Der er plads til forbedring, og der skal arbejdes målrettet på flere punkter. Når jeg tænker Lån & Spar, så tænker jeg på, at her har vi en samarbejdspartner, som gerne vil os, og hvor jeg i dagligdagen mærker en betydelig entusiasme fra ledelsens side. Jeg oplever den samme interesse i det daglige samarbejde. Samarbejdspartner, EDC En af udfordringerne har været, at nye kunder oplever for lang ventetid mellem aktiviteter. Der er populært sagt stadig flaskehalse i maskinrummet, og det kan resultere i utilfredsstillende ventetider, hvor den nye kunde føler, at der ikke sker noget. Banksektoren slås desuden helt generelt med de digitale overførsler fra bank til bank, og det kan give uhensigtsmæssige belastninger på både systemet og på medarbejderne. Det er en udfordring at koble flere systemer sammen, og derfor kan der opstå køer med ventetid til følge. Lån & Spar er tæt på at være fuldt digitaliseret og er en af de mest digitaliserede banker i Danmark. Nu skal vi rette opmærksomheden imod at bruge digitaliseringen til at udvikle værktøjer, der kan aflaste medarbejderne og reducere flaskehalsene. Bedre kommunikation, øget automatisering og nye værktøjer skal være med til at ændre på tingenes tilstand i ) Flere kundemøder end nogensinde Vil man gøre sig fortjent til titlen som personlig bank, så er kundemøderne en central komponent. Efter at have holdt fokus på området igennem længere tid, holder hver Lån & Spar medarbejder nu i gennemsnit 2,5 kundemøder pr. dag. Det er et tilfredsstillende niveau på nuværende tidspunkt og en forbedring på 0,5 kundemøde det seneste år. Målet om at nå op på 4 kundemøder pr. kunderådgiver pr. dag kan forekomme optimistisk, men takket være løbende automatisering vil tiden til forberedelse og efterbehandling blive reduceret endnu mere, så størstedelen af tiden bruges direkte på den vigtige dialog med kunden og på den konkrete rådgivning. Selvbetjening for kunden vil også være med til at aflaste medarbejderen og reducere tidsforbruget. Allerede i dag er der langt større fleksibilitet, når det gælder booking og afholdelse af kundemøder end tidligere. Man kan afholde webmøder, så kunde og medarbejder ikke behøver at sidde sammen fysisk, og kunden kan booke tid direkte i medarbejderens kalender. Kompetenceniveauet hos medarbejderne bliver løbende hævet i form af kurser og uddannelse. For kunden betyder det, at de kan få kvalificeret rådgivning i Lån & Spar, hvor medarbejderen er i stand til at foretage den 360 graders rådgivning, der altid er målet i din personlige bank.

7 5 LEDELSESBERETNING Markedsforholdene Med udgangspunkt i Plan 218 kan vi selv gøre meget for at opnå de ønskede resultater, men vi er også påvirket af forholdene omkring os. Markedssituationen påvirker Lån & Spar, som den påvirker hele den finansielle sektor, og nøgleordet for 2014 har været en fortsat træghed på de fleste områder. traditionelle forklaringer, der virker helt dækkende for den store tilbageholdenhed. Regeringen har på sin side forsøgt at stimulere til øget aktivitet ved blandt andet at fremrykke nogle offentlige investeringer, og alligevel går det stadig relativt langsomt med at øge væksten. Selv efter 6-7 år er krisebevidstheden fortsat meget fremtrædende, og den nuværende krise har derfor strakt sig længere end tilsvarende kriser. På trods af, at forbrugertilliden ligger højt, så holder private forbrugere igen med at bruge penge og sparer stadig meget op. Gæld bliver afviklet, og udgifterne holdt i kort snor. De penge, der bliver lånt ud, kommer med andre ord hurtigt tilbage. Renten er i 2014 faldet fra et i forvejen meget lavt niveau, og der er ikke udsigt til store rentestigninger inden for en overskuelig tidshorisont. Økonomer holder af samme grund øje med boligpriserne i specielt København og de øvrige større danske byer for at registrere tegn på en begyndende boligboble. Uden for de større byer tegner det tværtimod til stagnerende eller ligefrem faldende boligpriser. Konkurrencen på bankområdet er blevet yderligere skærpet Føler mig velkommen, som person. God atmosfære og uopfordret gennemgang af ens økonomi alle de væsentlige steder med lån, pension og livsforsikring. Kunde, Valby Det er noget af et paradoks, da vi samtidig oplever et rekordlavt renteniveau, der gør det billigere end nogensinde at låne. Arbejdsløsheden har stabiliseret sig, med en svagt faldende tendens i årets løb. Der er derfor ikke nogle af de i det forløbne år, hvor der ikke alene har været en fortsat konsolidering i sektoren, men også øget konkurrence fra andre aktører fra ind- og udland. Succes for nye rådgivningscentre Selv om stort set alle bruger netbank, og flere og flere bruger mobilbank, så er der tydeligvis stadig et marked for personlig rådgivning og synlig, fysisk tilstedeværelse i gadebilledet. Det dokumenterer den markante succes, som specielt de seneste Lån & Spar rådgivningscentre i Københavnsområdet har fået på meget kort tid. De har fået

8 6 LEDELSESBERETNING godt fat i lokalområderne og bidrager allerede i dag til indtjeningen. Kundetilgang via loyalitetsbankerne Nu som før står vores loyalitetsbanker for en stor del af den store tilgang af helkunder. Loyalitetsbankerne er en stor rekrutteringskanal, og ikke mindst tilbuddet om en 5 % lønkonto er blevet bemærket. Strategien om at være Din Personlige Bank er ikke bare forankret i topledelsen og bestyrelsen, men også hos medarbejderne. Det største resultat er, at I er gået fra at have en strategi og et projekt til at have skabt en kultur. Samarbejdspartner, Arbejdsmiljø Tilbuddet om en 5 % lønkonto, hvis man samler hele sit bankengagement i Lån & Spar, kunne i 2014 fejre 5 års jubilæum. Vi har kunnet fastholde renten på de 5 % på trods af, at renteniveauet har været faldende siden introduktionen. Konceptet har vist sit værd ved at have tiltrukket mange nye kunder. Som en naturlig del af strategien har vi også i 2014 arbejdet på, hvordan vi fremover kan gøre loyalitetsbankerne endnu bedre. Fokus på medarbejdertilfredshed I modsætning til de seneste år valgte vi ikke at deltage i undersøgelsen A Great Place to Work i Fravalget skyldes ønsket om ikke at fokusere for ensidigt på placeringen i den konkrete undersøgelse, men tværtimod bevare fokus på vores reelle kultur og medarbejdertilfredshed. I stedet udførte vi en tilfredshedsmåling, som med et resultat på 73 % lå på et tilfredsstillende niveau i % af medarbejderne er tilfredse/meget tilfredse med at arbejde i Lån & Spar. Vi tror på, at medarbejderne skal involveres i arbejdet med at definere konkrete, strategiske tiltag, der skal realiseres i hver enkelt afdeling. Denne aktive involvering bliver opfattet positivt, og der kommer mange gode forslag og idéer på bordet som et resultat af processen. Erhvervs- og investeringsområdet Erhvervsafdelingen udvikler sig fortsat positivt. Afdelingens fokus er fortsat kunder inden for de liberale erhverv. Det gælder blandt andet tandlæger, hvor vi i dag har en pæn markedsandel. Derudover er det læger, dyrlæger, advokater og revisorer, der har bankens bevågenhed. Foruden de liberale erhverv har vi i årets løb rettet opmærksomheden mod blandt andet andelsboligforeninger for at udnytte den indsigt på området, vi har i kraft af vores mange privatkunder med andelsbolig. Vi vil være aktivt opsøgende i forhold til de erhverv, som ligger inden for vores målgruppe. I det forgange år er det blandt andet sket ved at være til stede på fag- og handelsmesser, hvor det er muligt at få den direkte og personlige dialog med potentielle kunder.

9 På investeringsområdet understøtter Gudme Raaschou kunderådgiverne i deres rådgivning af privatkunderne. Gudme Raaschous fokus er at skabe det bedst mulige afkast af de midler, som de har under forvaltning, hvilket er forudsætningen for at kunne fastholde og tiltrække både privatkunder og institutionelle kunder. Kontrolbesøg fra Finanstilsynet Lån & Spar har i 2014 haft det ordinære kontrolbesøg fra Finanstilsynet. Finanstilsynet skal mindst hver fjerde år aflægge pengeinstitutterne et besøg, hvor særligt kvaliteten af bankens udlån og forretningsgangene vedrørende kreditgivning undersøges. Den endelige rapport med Finanstilsynets konklusioner forventes offentliggjort i løbet af februar Bankens bestyrelse og direktion har fået en foreløbig Lån & Spar siger tingene som de er i et sprog der er til at forstå. Lån & Spar har dygtige og imødekommende medarbejdere, og står for ærlig og god kundekontakt. Kunde, Aalborg tilbagemelding på besøget, og den var overvejende positiv. Finanstilsynet har bedt os øge reservationen til tab på et par erhvervsengagementer og reducere værdien af to domicilejendomme. Begge forhold er indregnet i regnskabet for Herudover forventer vi en række påbud, som vil kræve tilpasning af bankens forretningsgange og processer. Samlet set har Finanstilsynets besøg bekræftet os i, at Lån & Spar er en sund og veldrevet bank. Øget regulering Som pengeinstitut er Lån & Spar underlagt en høj grad af regulering. I kølvandet på den finansielle krise er den finansielle regulering de seneste år øget betragtelig i omfang og kompleksitet - en udvikling som kun ser ud til at fortsætte. Myndighederne har særligt ønsket at sikre, at bankerne bliver bedre polstret både kapital- og likviditetsmæssigt. Fra starten af 2014 er kravene til størrelsen af bankernes kapital således øget betydeligt, og vil blive øget yderligere i de kommende år, når reglerne er fuldt indfaset. De nye likviditetsregler indfases fra oktober 2015 og øger kravet til størrelsen og sammensætningen af likviditeten betydeligt. Lån & Spar er allerede solidt kapitaliseret og har en stor overskudslikviditet, så vi er godt rustet til at imødegå de stigende krav. Forventninger til fremtiden Vores succes med åbningen af nye rådgivningscentre har givet os appetit på mere. I foråret 2015 åbner vi derfor et rådgivningscenter på Hovedvejen i Glostrup, som gør Lån & Spar synlige i et nyt og attraktivt område. Det vil blandt andet medføre, at vores samarbejde med EDC-mæglerne udvides til også at omfatte den københavnske vestegn. Vi har i flere år drevet bankaktiviteter i Sverige gennem Konceptbanken, som er et joint venture med den svenske bank Sparbanken Öresund, som er et datterselskab af Swedbank. I 2014 indgik vi en aftale med Sparbanken Öresund, der betyder, at vi overtager deres del af aktiviteterne. Konceptbanken er hidtil blevet drevet inden for de juridiske og tekniske rammer af Sparbanken Öresund. Overtagelse forudsætter derfor blandt andet tilpasninger af Lån & Spars it-systemer. Konceptbanken har aktuelt 16 medarbejdere og et udlån på godt 700 mio. kr. Det er forventningen, at overtagelse vil kunne gennemføres sidst i Det er ledelsens forventning, at kundetilgangen vil fortsætte i 2015, hvilket vil understøtte ambitionen om øget indtjening. Det lave renteniveau og den øgede konkurrence om kunderne har skabt et pres på rentemarginalen, som på kort sigt vil have den modsatte virkning. På den baggrund forventes basisindtjeningen før nedskrivninger for 2015 at udgøre mio. kr. LEDELSESBERETNING 7

10 8 PLAN 218 VISION OG MISSION

11 Strategi Plan 218, Vision og Mission Fra vi i Lån & Spar i 2009 udviklede de redskaber, vi mente, der skulle til for at gøre banken til din personlige bank, er det lykkedes at trænge igennem med budskabet. Kundemødet med den kompetente rådgiver er omdrejningspunktet for din personlige bank. Vi får oftere og oftere tilbagemeldinger fra meget tilfredse kunder. Efter et møde med en rådgiver beder vi kunderne give os en tilbagemelding på kvaliteten af mødet. Det er et vigtigt redskab i vores arbejde med hele tiden at øge kundetilfredsheden. Vi holder fast i vores mission om at være et attraktivt valg for kunden, og det har ligeledes båret frugt. Vi har derfor - også i været i stand til at tiltrække mange nye kunder og har i dag mere end helkunder. I 2014 har vi taget det første skridt i Plan 218, som løber frem til Vi er allerede nu meget tættere på vores mål om en basisindtjening før nedskrivninger på 200 mio. kr. STRATEGI PLAN 218, VISION OG MISSION 9 Vision Vi vil sætte høje standarder - Det skal være lettere at være kunde hos os - Vi skal opleves innovative og tidssvarende - Vi skal være det trygge valg Mission Vi vil være et attraktivt valg for kunden - Priserne skal være bedre end i de store banker - Vi vil have høj etik i vores rådgivning - Oplevelsen skal være mere personlig Plan 218 målsætninger 200 mio. kr. i basisindtjening før nedskrivninger Maks. 0,5 % i nedskrivninger. Kort rente på min. 2 %. Kundetilfredshed på 30 % målt på C7 scoren C7 scoren øges fra 20 % til 30 %. Beregnes som den andel af kunder, der vil anbefale Lån & Spar, fratrukket den andel, der ikke vil. 4 kundemøder pr. rådgiver pr. dag Mere end timer skal frem mod 2018 frigives ved hjælp af digitaliseringer og systemoptimeringer. Så langt nåede vi i 2014 mål mio. kr. før nedskrivninger C7 score 21 % ,5 kundemøder pr. dag 1, mio. kr. C7 score 30 % 4 møder

12 10 LÅN & SPAR AKTIONÆREN Lån & Spar Aktionæren Lån & Spar-aktien Aktiekapitalen udgør 271,0 mio. kr. fordelt på aktier à 100 kr. Alle aktier har samme rettigheder. Lån & Spar-aktien er børsnoteret på NASDAQ Copenhagen (ISIN: DK ). Oversigten nedenfor viser udvalgte nøgletal for Lån & Sparaktien: Nøgletal pr. aktie (kr.) Årets resultat 37,6 27,3 Indre værdi 367,6 344,4 Udbytte 8,0 7,0 Børskurs/årets resultat 11,1 10,8 Børskurs/indre værdi 1,1 0,9 Kursudvikling Lån & Spar-aktien sluttede året i kurs 413,5 mod kurs 295 året før en stigning på 40,2 %. Kursstigningen har tidsmæssigt været sammenfaldende med presseomtale af banken. Til sammenligning steg indekset for bankaktier på Nasdaq Copenhagen med 26,6 %. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte på 8 kr. pr. aktie for regnskabsåret 2014, hvilket svarer til 21,3 % af årets resultat pr. aktie. Aktionærer Langt størstedelen af aktierne i Lån & Spar er ejet af institutionelle investorer og faglige organisationer. De faglige organisationer har indgået aktionæroverenskomster, der betyder, at deres aktier normalt kun omsættes inden for denne kreds af aktionærer. Aktionærer, der har anmeldt at eje 5 % eller mere af aktiekapitalen, fremgår af tabellen nedenfor: Kursudvikling Lån & Spar Banker indeks Indeks 1. januar 2010 = 100 Pensionskasser tilknyttet PKA 10,83 % LB Forsikring A/S 10,36 % Politiforbundet, 700 Det Særlige Fond 10,00 % Danmarks 600 Lærerforening 8,96 % 500 Lån & 400 Spar ejer egne aktier svarende til en ejerandel på 0,4 % ved 300 udgangen af Generalforsamling 0 Den 600 ordinære generalforsamling afholdes mandag den 9. marts 2015 kl på Radisson Blu Scandinavia Hotel, 500 Amager Boulevard 70, 2300 København S Kopier de to kolonner fra excel. Kun tallene. Lav ny graf og fjern det automatiske 1 i felt 1 og sæt data ind - æble V hold øje med at det skal være streger og ikke små firkanter

13 Regnskabsberetning Konklusion Årets resultat udgør 101,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 41,5 %. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 10,6 % efter skat. Basisindtjeningen før nedskrivninger udgør 184,9 mio. kr., hvilket er 42,1 mio. kr. mere end året før. Indtjeningsvæksten er drevet af den fortsatte kundetilgang, højere forrentning af overskudslikviditeten og øgede indtægter fra omlægning af realkreditlån. Nedskrivninger på udlån m.v. udgør 44,3 mio. kr., og er fortsat meget lave. Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgør 140,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 27,4 mio. kr. Årets resultat er endvidere positivt påvirket af kursreguleringer. Ledelsen anser årets resultat og basisindtjeningen for værende tilfredsstillende. Resultat og basisindtjening Resultat før skat udgør 132,3 mio. kr. Årets resultat udgør 101,5 mio. kr. Basisindtjeningen før nedskrivninger udgør 184,9 mio. kr. og indfrier den udmeldte forventning om en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet mio. kr. Netto renteindtægter er steget 4,7 % og udgør 428,6 mio. kr. Stigningen kommer bl.a. fra vækst i udlånet, som er drevet af en pæn kundetilgang og en højere forrentning af overskudslikviditeten. Gebyrer og provisionsindtægter er steget 21,3 % og udgør 252,8 mio. kr. Udover kundetilgangen er denne udvikling drevet af en meget høj aktivitet med omlægning af kundernes realkreditlån. Afgivne gebyrer udgør 35,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 22,0 %. Samlet udgør netto rente- og gebyrindtægter 648,7 mio. kr., hvilket er en vækst på 9,0 %. Udgifter til personale og administration udgør 453,3 mio. kr. Bankens strategiske fokus på digitalisering og automatisering har betydet, at væksten i omkostningerne ikke har været større end 2,0 %. Udviklingen i omkostningerne er sammensat af et fald i udgifter til personale og en stigning i de øvrige administrationsomkostninger. Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver udgør 20,2 mio. kr. Sat i forhold til indtægterne har vi brugt 72 øre, for hver krone vi har tjent. Det er fald på 4 øre i forhold til Nedskrivninger på udlån m.v. udgør 44,3 mio. kr., og er steget med 14,8 mio. kr. sammenlignet med Stigningen er ikke udtryk for en generel forværring af kreditkvaliteten, men skyldes øgede reservation til tab på nogle enkelte erhvervskunder i 2. halvår. Sat i forhold til udlån og garantier udgør nedskrivninger 0,4 %, og må derfor fortsat siges at være lave. Øvrige kursreguleringer Øvrige kursreguleringer udgør en kursgevinst på 9,9 mio. kr., hvilket er 8,6 mio. kr. mere end for Aktier har givet en kursgevinst på 17,4 mio. kr., hvoraf kursgevinst på aktier uden for handelsbeholdningen udgør 5,2 mio. kr. Obligatio- REGNSKABSBERETNING 11 Basisindtjening og resultat før skat Mio. kr Netto rente- og gebyrindtægter Mio. kr , , , , , , Basisindtjening før nedskrivninger Basisindtjening Resultat før skat Netto renteindtægter Netto gebyrindtægter 0,000000

14 U 12 REGNSKABSBERETNING ner har givet et kurstab på 15,9 mio. kr., mens handel med afledte finansielle instrumenter har bidraget med en kursgevinst på 8,4 mio. kr. Resultat af kapitalandele Årets resultat i Invest Administration A/S udgør 2,1 mio. kr. Udgifter til nødlidende banker Udgifter til nødlidende banker udgør 20,3 mio. kr., og vedrører bidrag til Garantifonden for Indskydere og Investorer baseret på det dækkede nettoindlån. Skat Skat af årets resultat udgør 30,8 mio. kr. svarende til en effektiv skattesats på 23,3 %. Den i forhold til selskabsskatteprocenten lave effektive skattesats skyldes, at kursgevinst på aktier uden for handelsbeholdningen er skattefri. Udbytte Bestyrelsen indstiller, at der udbetales udbytte på 8 kroner pr. aktie. Balance, risikoeksponering og kapitalforhold pr. 31. december 2014 Drevet primært af indlånsvækst har bankens balance været kraftigt stigende de seneste år. Ved udgangen af 2014 udgjorde balancen ,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 1.142,4 mio. kr. det seneste år. Udlånet udgør 8.757,8 mio. kr., hvilket er en vækst på 6,2 %. Væksten kommer fra en fortsat stor nettotilgang af kunder, men skyldes også en høj aktivitet med omprioriteringer af realkreditlån, hvor banken stiller kreditter til rådighed, indtil realkreditfinansieringen falder på plads. Ved udgangen af 2014 er der samlet nedskrevet 125,2 mio. kr. på udlånet, hvilket er lidt mindre end året før. Den maksimale krediteksponering ekskl. handelsbeholdningen udgør ,9 mio. kr. Heraf udgør garantier 1.394,3 mio. kr. Privatkunderne tegner sig for hele 74,0 % af krediteksponeringen, og er fortsat kendetegnet ved en meget høj kreditkvalitet. Maksimal krediteksponering (Mio. kr.) Detail 9.163, ,7 Erhverv 939,5 949,0 Institut 241,0 237,3 Stat 2.045, ,5 I alt , ,5 Bankens ratingsystem inddeler detailkunderne i ti risikoklasser efter sandsynligheden for tab. Kunder der har misligholdt deres forpligtelse placeres i en gruppe for sig. Indtægter, omkostninger og O/I-nøgle Udlån og indlån Mio. kr Indtægter Omkostninger O/I-nøgle 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % Mio. kr Indtægter, omkostninger og O/I-nøgle Mio. kr % % % % % Udlån Indlån Udlån og i Mio. kr

15 Fordelingen af detaileksponeringen efter kreditkvalitet er vist i grafen nedenfor. Risikoklasserne 7-10, hvor der er meget lille sandsynlighed for, at kunderne misligholder deres forpligtelser, omfatter 62,5 % af den samlede detaileksponering. Misligholdte eksponeringer udgør 57,7 mio. kr., hvilket svarer til 0,6 % af detaileksponeringen Erhvervseksponeringen vedrører primært organisationer og institutionelle investorer. Banken anvender Finanstilsynets bonitetskategorier til klassificering af eksponeringen efter kreditkvalitet. Fordelingen på de enkelte kategorier er vist i tabellen nedenfor. Krediteksponeringen på erhverv (Mio. kr.) utvivlsom god 45,7 40,3 2a normal 666,2 672,8 2b ingen væsentlige svaghedstegn 162,3 151,2 2c væsentlige svaghedstegn 21,0 18,9 1 OIV 44,3 65,8 Erhverv i alt 939,5 949,0 Det historisk lave renteniveau gør det vanskeligt at opnå et fornuftigt afkast af overskudslikviditeten, når hovedparten placeres kontant. Sammensætningen af likviditeten er derfor ændret, så en større andel er placeret i obligationer. Ved udgangen af 2014 udgør obligationsbeholdningen 2.135,7 mio. kr., hvilket er 770,6 mio. kr. mere end året før. Som det fremgår af tabellen består obligationsbeholdningen stort set udelukkende af almindelige danske realkreditobligationer, som er kendetegnet ved en lav kreditrisiko. Obligationer (Mio. kr.) Stat 1,7 30,8 Realkredit 2.105, ,7 Øvrige 28,8 0,6 Obligationer i alt 2.135, ,1 Mere væsentlig er det, at den større andel af obligationer har øget bankens renterisiko. Pr. 31. december 2014 er den totale renterisiko, der primært kommer fra obligationsbeholdningen, opgjort til 31,6 mio. kr. mod 15,4 mio. kr. året før. REGNSKABSBERETNING 13 For kategorierne 3 og 2a er sandsynligheden for tab henholdsvis meget lav og lav, og omfatter 75,8 % af erhvervseksponeringen. Krediteksponeringen på detail Aktiebeholdningen udgør 105,6 mio. kr. Når ikke-afregnede aktiehandler medregnes udgør aktiebeholdningen 93,4 mio. kr. Aktierisikoen kan udtrykkes som et fald i markedsværdien på 12 % svarende til en middel negativ markedsudvikling, og vil betyde et kurstab på 11,2 mio. kr. Det er et lille fald i forhold til året før. Procent 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % M Nettoeksponeringen Krediteksponeringen i udenlandsk på valuta detail udgør 52,6 mio. kr. Procent Bankens domicilejendomme er værdiansat til 118,8 mio. kr., hvilket er 4017,7 % mio. kr. mindre end året før. Faldet skyldes, at Finanstilsynet ved deres gennemgang af værdiansættelsen 30 % påbød banken at reducere værdien af to ejendomme, og i samme forbindelse 20 % foretog banken en omvurdering af bankens øvrige ejendomme. 10 % 0 % M

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 15. maj 2013 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2014 Halvårsrapport

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 3. november 2014 Kvartalsrapport

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 28. oktober 2015 Kvartalsrapport 1.-3.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 1. halvår 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 1. halvår 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 22. august 2013 Halvårsrapport

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2016 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2016 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 9. februar 2017 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2011 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2011 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 8. februar 2012 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2016 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2016 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 22. august 2016 Halvårsrapport 2016

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 9. februar 2016 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport kvartal 2016 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport kvartal 2016 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 3. november Kvartalsrapport 1.-3. kvartal

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 2012 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 2012 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 22. august 2012 Halvårsrapport

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 28. april 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. maj 2017 Kvartalsrapport 1. kvartal

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Kvartalsrapport for Lån & Spar Bank A/S 29. oktober KVARTALSRAPPORT 1.-3. KVARTAL 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning... 7 Resultatopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2010 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2010 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 9. februar 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2012 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2012 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 6. februar 2013 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 9. maj 2012 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport kvartal 2017 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport kvartal 2017 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 8. november Kvartalsrapport 1.-3. kvartal

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2017 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2017 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 24. august 2017 Halvårsrapport 2017

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. februar 2010 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Årsrapport 2015. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2015. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2015 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2011-2015... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi, vision og mission... 9 Lån & Spar Aktionæren...

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Årsrapport 2013. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2013. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2013 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Resumé... 1 Introduktion til temasider: Plan 218.... 2 Hoved- og nøgletal 2009-2013... 3 Ledelsesberetning... 4-24 Plan 218 nye mål for vækst

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Møns Bank er i front med digitale løsninger og har Møns Bank er kommet til Vordingborg lanceret en række nyheder og holder Åbent Hus i Algade 86 i Net-

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere